Názov Dátum zverejnenia Zoznam súborov
Mäso - krmivo pre zvieratá 8.12.2020
Nakladanie, vývoz a likvidácia maštaľného hnoja 8.10.2020
Pracovné odevy, obuv a osobné ochranné pomôcky 6.3.2020
Prenájom kancelárskej techniky 5.5.2020
„ Granulované krmivo a kŕmne zmesi “ - / jelene, ťavy, lamy, klokany, kapybary / 5.2.2020
„ Granulované krmivo a kŕmne zmesi “ / kopytníky , pštrosy, králiky / 5.2.2020
Granulované krmivo pre ovce , kozy 5.2.2020
Nákladné motorové vozidlo s fekálnou nadstavbou 4.5.2020
Súbor propagačných materiálov 3.12.2020
Výrub a orez stromov horolezeckou technikou 29.7.2020
Čistiace prostriedky 25.8.2020
hygienické prostriedky 24.8.2020
elektromobil 23.11.2020
Prepojenie chovných pavilónov nerezovou konštrukciou a prednou sklenenou stenou 23.11.2020
Asfaltovanie plôch v areáli ZOO Košice 18.11.2020
Pletivá , plotové dielce 17.3.2020
Veterinárna služba 17.2.2020
Strážna služba 13.11.2020
Ovocie, zelenina 12.8.2020
celoplošná deratizácia a dezinsekcia v objektoch a areáli ZOO Košice 12.11.2020
prídavné zariadenie k traktoru - mulčovač a lúčne brány 10.9.2020
Krmivo pre plazy a vtáky - mrazená potrava 10.8.2020
Krmivo pre zvieratá - lúčne seno 10.6.2020
Mrazené ryby - karas 10.2.2020
Krmivo pre tučniaky - sleď malý nepitvaný 10.2.2020
Krmivo pre tulene - sleď morský nepitvaný celý “,veľkosť 20-25 cm 10.2.2020
Skúšky tesnosti žúmp 1.12.2020
Pavilón včiel - prístupová cesta - rekonštrukcia 1.12.2020