Názov Dátum zverejnenia Zoznam súborov
Formátovacia píla 8.11.2021
oprava traktora 8.11.2021
Voliéry - 2 ks 6.8.2021
Nový, informačný systém v prezentačnom objekte ZOO na Mojmírovej ulici - informačno komunikačné technológie - určenie PHZ 30.7.2021
Nový, informačný systém v prezentačnej budove Zoo na Mojmírovej ulici - určenie PHZ 30.7.2021
Nový, inovatívny, informačno - edukačný systém v ZOO Košice 28.5.2021
Oprava vysprávok v areáli ZOO Košice 27.9.2021
Oprava krovu 27.9.2021
Pracovné odevy, obuv a osobné ochranné pomôcky 26.3.2021
poradenstvo v oblasti ŽP 25.3.2021
Krmivo pre plazy a vtáky – mrazená potrava ( potkany, myši ) 24.8.2021
veterinárna služba 24.3.2021
strážna služba 24.11.2021
Mraziaci box - exteriérový 23.9.2021
oplotenie - objekt Mojmírova 23.8.2021
WEB stránka Zoo 22.2.2021
Kancelárske potreby 22.1.2021
Kontajnery na odpad 21.6.2021
elektromobil 20.10.2021
Krmivo pre tulene - sleď morský nepitvaný celý “,veľkosť 20-25 cm 2.3.2021
Krmivo pre tučniaky sleď malý nepitvaný / veľkosť 12-15 cm/ 2.3.2021
Krmivo pre vodné vtáky - ryby - karas 19.2.2021
Oprava dreveného prístrešku – chovné zariadenie lamy 17.12.2021
Oprava premostenia k chovnému zariadeniu pre mačkovité šelmy 17.12.2021
Nový, inovatívny, informačno - edukačný systém v ZOO Košice 16.4.2021
Ovocie, zelenina 13.10.2021
Základová platńa pod prístrešok 12.5.2021
granulované krmivo a kŕmne zmesi - jelene, ťavy, lamy, klokany, kapybary, ovce , kozy 12.2.2021
granulované krmivo a kŕmne zmesi - kopytníky, pštrosy, králiky 12.2.2021
Krmivo pre zvieratá - seno 10.6.2021