Názov Dátum zverejnenia Zoznam súborov
Úprava brehov potoka 9.9.2022
Revízie elektrických zariadení, bleskozvodov v objektoch ZOO Košice a prenosných elektrických spotrebičov a prenosného elektrického náradia 9.11.2022
pracovné odevy, obuv a ochranné pomôcky 4.10.2022
amfiteáter - pokládka zámkovej dlažby 29.3.2022
Oprava vysprávok v areáli ZOO Košice 28.2.2022
Voliéry - 2ks 28.2.2022
vrecia na odpad 27.1.2022
Krmivo pre plazy a vtáky – mrazená potrava 26.7.2022
hygienické potreby 24.2.2022
čistiace prostriedky 24.2.2022
stan s drevenou podsadou - 10 ks 23.2.2022
strážna služba 21.1.2022
Veterinárna služba 18.3.2022
mraziaci box exteriérový 18.2.2022
Celoplošná deratizácia a dezinsekcia v objektoch a areáli ZOO Košice 18.10.2022
granulované krmivo a kŕmne zmesi - jelene, ťavy, lamy, klokany, kapybary, ovce , kozy 18.1.2022
granulované krmivo a kŕmne zmesi - kopytníky, pštrosy, králiky 18.1.2022
Krmivo pre vodné vtáky - ryby - karas 18.1.2022
Krmivo pre tučniaky sleď malý nepitvaný / veľkosť 12-15 cm/ 18.1.2022
Krmivo pre tulene - sleď morský nepitvaný celý “,veľkosť 20-25 cm 18.1.2022
kancelárske potreby 17.1.2022
oprava oplotenia 15.3.2022
ovocie, zelenina 14.9.2022
Mäso - krmivo pre zvieratá 14.1.2022
poradenstvo v oblasti ŽP 12.12.2022