Číslo faktúry INTERNÉ Číslo faktúry EXTERNÉ Meno partnera Adresa partnera IČO Suma faktúry s DPH Dátum doručenia faktúry Meno zodpovednej osoby Dátum zverejnenia Číslo objednávky Popis
9161106 201664 Bikár Alexander 47539917 47539917 5,5 1.12.2016 Mgr. Eva Malešová 20.12.2016 390/2016 Obed - Deň ošetrovateľom
11611050 201661 Bikár Alexander 47539917 47539917 5,5 1.12.2016 Mgr. Eva Malešová 15.12.2016 375/2016 Prac. obed
11611051 201662 Bikár Alexander 47539917 47539917 5,5 1.12.2016 Mgr. Eva Malešová 15.12.2016 375/2016 Prac. obed
11611052 201663 Bikár Alexander 47539917 47539917 27,48 1.12.2016 Ing. Renáta Kováčová 15.12.2016 387/2016 Prac. obed
11611053 20160801 ENVI-TRADE spol.s.r.o. Kysucká 16, 040 01 Košice 36666025 318,66 1.12.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.12.2016 Mandátna zmluva Poradenstvo v oblasti živ. prostredia
11611054 2160825 Regionálny úrad verejného zdravot. so sídl. v Košiciach Ipeľská 1 48968854 261,34 1.12.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.12.2016 88/2016 Rozbor vody
11611056 16377 SIP SK s.r.o Červenej armády 75, 039 01  Turčianske Teplice 44070756 2250 1.12.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.12.2016 KZ č. Z201637618_Z Samozberací voz SENATOR
11611057 1145938298 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 373,67 1.12.2016 Mgr. Ingrid Tomková 15.12.2016 RZ o poskytovaní osob. podmienok pri posk. kom. služieb Mobil 22.10. - 21.11.2016
11602049 20160114 ENVI-TRADE spol.s.r.o. Kysucká 16, 040 01 Košice 36666025 318,66 1.3.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2016 Mandátna zmluva  Poradenstvo v obl. živ. prostredia 
11602050 643346000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 23,33 1.3.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.3.2016 RD/001/2014 Mäso
9160206 172600005 Olymptoy - SK s.r.o Bagarova 1545, 010 00  Žilina 36410276 64,03 1.3.2016 Elena Tomášová 15.3.2016 Komis. zmluva KOMIS
9160311 20160892 CARLA s.r.o Alejová 5, 040 11  Košice 36197319 1530 1.4.2016 Elena Tomášová 20.4.2016 75/2016 Suveníry - čokoláda
11603054 42016 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125 1.4.2016 Mgr. Erich Kočner 15.4.2016 Zmluva na vykonanie činnosti Činnosť lesného hospodára
11603055 52 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1043,55 1.4.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.4.2016 Zmluva na vykonanie veterin. činnosti Vet. starostlivosť
11603056 20160285 Správa mestskej zelene 17078202 104,32 1.4.2016 Elena Tomášová 15.4.2016 82/2016 Ost. amteriál - zelený mix
11603057 10880 AGRO PLUS s.r.o Hospodársky dvor, 044 43  Budimír 36188484 82,72 1.4.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.4.2016 80/2016 Zelené krmivo - slama
11603058 5005340309 EUROVIA-Kameňolomy, s. r. o. 36574988 38,03 1.4.2016 Elena Tomášová 15.4.2016 25/2016  Ost. materiál 
11603059 416001158 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 3309,5 1.4.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.4.2016 RD/008/2016 Granule - pštrosy
11603060 2016015 SEA WORLD s.r.o Tulská 17, 974 04  Banská Bystrica 44664516 223,99 1.4.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.4.2016 S/02/2015  Údržba morských akvárií 
11603061 10160004 Rozhon Lukáš 47781815 753 1.4.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.4.2016 RD/017/2015 Mäso - potkyn, myš
11603062 16020009 AGRO-BIO, s. r. o. Bellušova 1861, 155 00 Praha 18630731 318,6 1.4.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.4.2016 RD/013/2015 Potraviny
11603063 1603240 KPK Reklama s.r.o 46822798 28,08 1.4.2016 Mgr. Eva Malešová 15.4.2016 RD/019/2015 Tlač plagátov
11605031 162545 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 953,62 1.6.2016 Elena Tomášová 15.6.2016 RD/025/2015 Ovocie a zelenina
11605032 1602481 IMMO 5 s.r.o Nerudova 9,  040 01  Košice 36217522 53 1.6.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.6.2016 Technická a emisná kontrola
11605033 25052016 IMKROV Ivan Mundier Kľačno 415 40651681 73 1.6.2016 Elena Tomášová 15.6.2016 137/2016 Ost. materál
11605034 16007 Krejzová Jarmila, Ing.-ZÁHRADNÍCTVO J&A Ďurďošík 118 44809875 841,8 1.6.2016 Ing. Renáta Kováčová 15.6.2016 135/2016 Výsadba záhonu
9160511 26/2015 Císař Stanislav 62222601 62222601 30,25 1.6.2016 Elena Tomášová 20.6.2016 Komis. zmluva KOMIS
11610013 201611206 MADO s.r.o 1.mája 18, 010 01  Žilina 31590489 134,96 10.10.2016 Mgr. Ingrid Tomková 31.10.2016 Systémová údržba
9161003 572016 Císař Stanislav 62222601 62222601 111,95 10.10.2016 Elena Tomášová 28.10.2016 Komis. zmluva  KOMIS
11601067 22015 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125 10.2.2016 Mgr. Erich Kočner 15.2.2016 Zmluva o vykonaní činnosti  Činnosť lesného hospodára 
11601068 160051 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1360 10.2.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2016 1/2016  Mäso - koňské, hov. srdcia 
11602010 2016049 Webicon s.r.o 44681445 630,12 10.2.2016 Ing. Zuzana Kovérová 15.2.2016 28/2016 HIM - elektronický zámok
11602011 2016050 Webicon s.r.o 44681445 484,8 10.2.2016 Ing. Zuzana Kovérová 15.2.2016 35/2016 Školenie na používane doch. systému
11602012 11716 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 12,8 10.2.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2016 júl.16 Lab. vyšetrenie
11602066 160938 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 884,93 10.3.2016 Elena Tomášová 15.3.2016 RD/025/2015 Zelenina a ovocie
11605071 5570022620 IVES Košice 162957 140 10.6.2016 30.6.2016 Školenie - IVES-WINASU 
11605072 52016 KOBAKSTAV s.r.o 46633596 7412,84 10.6.2016 Ing. Kristína Tóthová 30.6.2016  156/2016 Stavebné úpravy - prípravovňa
11605073 62016 KOBAKSTAV s.r.o 46633596 2087,13 10.6.2016 Ing. Kristína Tóthová 30.6.2016 156/2016  Stavebné úpravy - oprava fasády AB 
11605074 72016 KOBAKSTAV s.r.o 46633596 911,32 10.6.2016 Ing. Kristína Tóthová 30.6.2016  156/2016 Stavebné úpravy - vonkajšia dlažba
11605075 82016 KOBAKSTAV s.r.o 46633596 5570,97 10.6.2016 Ing. Kristína Tóthová 30.6.2016  156/2016 Stavebné úpravy - CHZ lesná + náter
11605076 92016 KOBAKSTAV s.r.o 46633596 1476,79 10.6.2016 Ing. Kristína Tóthová 30.6.2016  156/2016 Stavebné úpravy - schody - opise
11605077 112016 KOBAKSTAV s.r.o 46633596 1147,73 10.6.2016 Ing. Kristína Tóthová 30.6.2016 131/2016   Stavebné úpravy - oprava omietky a náter na vsteupnej budove
11606013 2016015 Šopák Pavel JUDr.-advokát Kuzmányho 11, 040 01 Košice 17249384 491,84 10.6.2016 Mgr. Erich Kočner 1.7.2016 Zmluva zo dňa 5.8.2010  Právne služby
9160808 1601258 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 1507,6 10.8.2016 Elena Tomášová 25.8.2016 Komis. zmluva KOMIS
9160809 1601436 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 83,61 10.8.2016 Elena Tomášová 25.8.2016 Komis. zmluva KOMIS
11607069 2644020 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 40214,6 10.8.2016 Mgr. Ingrid Tomková 25.8.2016 Zmluva o spolupráci  Podiel z predaja vstupeniek 
11608009 1020160015 Autocentrum Duleba Dobroslava 7, 090 01  Dobroslava 36496855 68 10.8.2016 Ing. Kristína Tóthová 25.8.2016 192/2016 Prenájom prac. plošiny
11608010 16065 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 720 10.8.2016 Ing. Kristína Tóthová 25.8.2016 RD/021/2015 Montáž a osadenie lavičiek
11608011 1542016 Tirpák František ml. 37642413 118,2 10.8.2016 Ing. Kristína Tóthová 25.8.2016 246/2016 Kominárske práce
11608012 2016074 MAJO-STAV s.r.o Komenského 73, 040 01  Košice 45348766 9464,48 10.8.2016 Ing. Kristína Tóthová 25.8.2016 155/2016 Oplotenie a ubikácia vodného vtáctva - 2. etapa
9160102 1601001 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 56,24 11.1.2016 Elena Tomášová 25.1.2016 Komis. zmluva KOMIS
11601006 31610009 Auto PALAZZO Košice, s. r. o. 31693521 171,14 11.1.2016 Ing. Kristína Tóthová 25.1.2016 02/2016  Oprava tesnenia - FIAT DUCATO
11609086 50160664 Poľnonákup ŠARIŠ a.s 155012 250,25 11.10.2016 Ing. Patrik Pastorek 31.10.2016 RD/028/2015, RD/015/2016  Objem. krmivo
11610014 2121641039 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 195,46 11.10.2016 Ing. Kristína Tóthová 31.10.2016 Právna zmluva  Stočné 
11610015 20163940 Shop4Pets s.r.o Nemčianska cesta 715 45706271 214,61 11.10.2016 Ing. Patrik Pastorek 31.10.2016 348/2016  Potraviny 
11610016 7111623018 Východoslovenská distribučná a.s 36599361 621 11.10.2016 Ing. Kristína Tóthová 31.10.2016 304/2016 Prenájom náhradného zdroja 
11610017 31016 International ZOO veterinary group  Station house  1080 11.10.2016 Ing. Kristína Tóthová 31.10.2016
11610018 161114 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 2506 11.10.2016 Ing. Patrik Pastorek 31.10.2016 RD/001/2016, RD/012/2016, RD/010/2016  Mäso, ryby 
11611012 416004769 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 3160,7 11.11.2016 Viera Farbiaková 25.11.2016 RD/008/2016, 68/2016, 71/2016 Objem. krmivo
11611013 2016035 SEA WORLD s.r.o Tulská 17, 974 04  Banská Bystrica 44664516 166,66 11.11.2016 Ing. Patrik Pastorek 25.11.2016 S/02/2016 Údržba morských akvárii
11611014 15192016 EKOLAB s.r.o Werferova 1, 040 01 Košice 31684165 82,44 11.11.2016 Ing. Kristína Tóthová 25.11.2016 367/2016 Rozbor odpadovej vody
11611015 272016 Detská organizácia FRIGO Jantárova 10 35545054 1000 11.11.2016 Mgr. Eva Malešová 25.11.2016 239/2016 Program "FESTIVAL MASKOTOV"
11611016 6591269550 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 585441 94,05 11.11.2016 Ing.Elena Elena Tomášová  25.11.2016 998026590 Úrazové poistenie
11611017 40016144 Zoologická záhrada Bratislava 179710 3500 11.11.2016 Ing. Patrik Pastorek 25.11.2016 11/030/2016 Nákup zvierat
11611018 1612102781 MIKONA s.r.o Trenčianska 452, 02 01 Púchov 31570364 917,38 11.11.2016 Elena Tomášová 25.11.2016 372/2016 Pneumatiky
11611019 6058002405 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 98 11.11.2016 Ing. Patrik Pastorek 25.11.2016 376/2016 Vitamínové tablety
11610093 164988 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 1098,84 11.11.2016 Viera Farbiaková 18.11.2016 RD/025/201 ovocie, zelenina
11602013 201602 Bikár Alexander 47539917 47539917 6,5 11.2.2016 Mgr. Eva Malešová 15.2.2016 32/2016 Repre - prac. obed
11602014 160660 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 1337,84 11.2.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2016 RD/025/2015 Ovocie a zelenina
11602015 2016004 Novotný Pavel Bílá Třemešná 86 69163863 995 11.2.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2016 27/2016 Natieračské práce
11602016 5041600344 Poradca podnikateľa s.r.o Martina Rázusa 23, 010 01 Žilina 31592503 164,02 11.2.2016 Mgr. Ingrid Tomková 15.2.2016 Zbierka zákonov
11602017 44617600 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 26,82 11.2.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2016 RD/001/2014 Potraviny
11602018 37138000 Nay elektrodom, a.s. 35739487 369 11.2.2016 Elena Tomášová 15.2.2016 39/2016 Práčka BEKO
11602019 7160069 VETIS - MVDr. Peter Ponngrácz, Kráľovičove Kračany 91 Komenského 73, 041 81 Košice 32320833 100,99 11.2.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2016 14/2016 Ost materiál
11603020 36316 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 24,7 11.3.2016 Ing. Patrik Pastorek 21.3.2016 júl.16 Lab. výkony
9160305 2016022 Dojčák Róbert 47121050 47121050 15,5 11.3.2016 Elena Tomášová 15.3.2016 Komis. zmluva KOMIS
9160306 2016023 Dojčák Róbert 47121050 47121050 30,4 11.3.2016 Elena Tomášová 15.3.2016 Komis. zmluva KOMIS
11603075 2718162440 Ryba Košice, s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 558 11.4.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.4.2016 RD/002/2016 Ryby - slede
11603076 6861014911 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 110,39 11.4.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.4.2016 150873  Nájomné fľaše oceľové 
11603077 20160221 ASANARATES s.r.o Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 505,01 11.4.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.4.2016 Zmluva zo dňa 22.3.2011 Dertizácia
11603078 20160653 GBO s.r.o Južná trieda 78, 040 01  Košice 36205052 67,2 11.4.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.4.2016 79/2016 Poklopy
11604008 20160243 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180 11.4.2016 Ing. Kristína Tóthová 18.4.2016 01/2015 o poskytnutí služieb BOZP BOZP
11604009 18024108 METRO CASH & CARRY s.r.o Senecká cesta 1881, 900 28  Ivanka pri Dunaji 45952671 98,14 11.4.2016 Ing. Patrik Pastorek 18.4.2016 Na základe dohody z roku 2001 Čistiace prostriedky
11604073 2644008 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 10359,19 11.5.2016 Mgr. Ingrid Tomková 16.5.2016 Zmluva o spolupráci zo dňa 13.9.2012 Podiel z predaja vstupeniek do ZOO+DINO
11604074 3784602594 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 11.5.2016 Mgr. Ingrid Tomková 16.5.2016 Hovorné
11604075 2784648889 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 74,8 11.5.2016 Mgr. Ingrid Tomková 16.5.2016 Hovorné 
11604076 10160005 Rozhon Lukáš 47781815 1437,6 11.5.2016 Ing. Patrik Pastorek 16.5.2016 RD/017/2015 Mäso - potkany, myši
11604077 201606 Bikár Alexander 47539917 47539917 3,5 11.5.2016 Mgr. Eva Malešová 16.5.2016 107/2016 Repre - pracovný obed
11604078 2016039 MAJO-STAV s.r.o Komenského 73, 040 01  Košice 45348766 11996,03 11.5.2016 Ing. Kristína Tóthová 16.5.2016  RD/023/2015 Oplotenie a ubykácia 
11605006 20160290 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180 11.5.2016 Ing. Kristína Tóthová 19.5.2016 1/2015 o poskyt. služieb BOZP Služby BOZP
11605007 20160626 STELMO SK s.r.o Smaragdova 1, 040 11 Košice 36184284 40 11.5.2016 Elena Tomášová 19.5.2016 124/2016 Materiál
11605008 1600033 MOTOPRES s.r.o Duklianska 8, 080 01 Prešov 44393351 234 11.5.2016 Ing. Kristína Tóthová 19.5.2016 117/2016 Oprava - výmena prevodovky
9160503 2016055 Dojčák Róbert 47121050 47121050 3,2 11.5.2016 Elena Tomášová 18.5.2016 Komis. zmluva KOMIS
9160504 2016056 Dojčák Róbert 47121050 47121050 35,2 11.5.2016 Elena Tomášová 18.5.2016 Komis. zmluva KOMIS
9160505 2016057 Dojčák Róbert 47121050 47121050 3,2 11.5.2016 Elena Tomášová 18.5.2016 Komis. zmluva KOMIS
9160506 2016058 Dojčák Róbert 47121050 47121050 12,8 11.5.2016 Elena Tomášová 18.5.2016 Komis. zmluva KOMIS
9160507 160100015 A P S s.r.o  Bojnická cesta 18, 971 01  Prievidza  31623069 15076,41 11.5.2016 Ing. Kristína Tóthová 25.5.2016 Zmluva o dielo 02/2016  Stavebné úpravy - TZ - bufet KAMZÍK 
11606071 2019706000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 430,52 11.7.2016 Ing. Patrik Pastorek 18.7.2016 RD/005/2016  Repre, ost. potraviny 
11606072 6404638 ASANÁCIA, s. r. o. Ružová 1637, 010 01 Žilina 36750204 53,77 11.7.2016 Ing. Patrik Pastorek 18.7.2016 Zmluva odvozu ŽVP Odvoz a odstránenie ŽVP
9160706 1601122 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 168,76 11.7.2016 Elena Tomášová 10.8.2016 Komis. zmluva  KOMIS 
9160707 1601187 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 857,08 11.7.2016 Elena Tomášová 10.8.2016 Komis. zmluva  KOMIS 
9160708 201625 Bikár Alexander 47539917 47539917 435,85 11.7.2016 Mgr. Eva Malešová 10.8.2016 196/2016  Tábor - obedy 
11601007 160113 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 198,35 12.1.2016 Ing. Patrik Pastorek 25.1.2016 RD/025/2015  Ovocie a zelenina 
11602020 160083 STERAD vykurovacia technika - sanita 32529601 331,54 12.2.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2016 40/2016 Bojler TATRAMAT
11602021 50160063 Poľnonákup ŠARIŠ a.s 155012 284,11 12.2.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2016 RD/028/2015 Objemové krmivo
11602022 20160053 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180 12.2.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2016 Zmulva č. 1/2015 o poskyt. služieb BOZP Služby BOZP
11602023 1600005 TENEBRIO s.r.o Profesora Sáru 44, 974 01  Banská Bystrica 47455624 119,76 12.2.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2016 aug.16 Ostatné potraviny
9160108 201660048 MESTSKÉ LESY KOŠICE a.s. Južná trieda 11, 040 01 Košice 31672981 120 12.2.2016 Mgr. Ingrid Tomková 15.2.2016 Zmluva o podnájme zo dňa 15.12.2010 Prenájom pozemku
11605009 1631031 LUMIX TRADE  Hviezdoslavova 8, 075 01  Trebišov  31686796 337,88 12.5.2016 Ing. Kristína Tóthová 19.5.2016 119/2016  Preprava betónovej garáže 
11605010 2160274 Regionálny úrad verejného zdravot. so sídl. v Košiciach Ipeľská 1 48968854 840,53 12.5.2016 Ing. Kristína Tóthová 19.5.2016 88/2016 Rozbor vody
11605011 5005437868 EUROVIA-Kameňolomy, s. r. o. 36574988 8,47 12.5.2016 Elena Tomášová 19.5.2016 115/2016 Štrkodrva
11605012 201607 Bikár Alexander 47539917 47539917 105 12.5.2016 Mgr. Eva Malešová 19.5.2016 113/2016 Repre - občerstvenie  1. máj
11607014 137116 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 10,1 12.7.2016 Ing. Patrik Pastorek 5.8.2016 Lab. výkony
9160709 201624 Bikár Alexander 47539917 47539917 43,99 12.7.2016 Mgr. Eva Malešová 10.8.2016 207/2016  Noc  v ZOO - večera, raňajky
11608015 9787391363 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 12.8.2016 Mgr. Ingrid Tomková 25.8.2016 Hovorné
11608016 6787433406 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 60,89 12.8.2016 Mgr. Ingrid Tomková 25.8.2016 Hovorné
11608017 16050522 Montrúr s.r.o  Medená 21, 040 17  Košice  31657095 252,82 12.8.2016 25.8.2016 229/2016 Oprava PV3s
9160810 1142016 Rusňáková Iveta 40802345 88 12.8.2016 Elena Tomášová 25.8.2016 Komis. zmluva KOMIS
11608013 157016 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 15,5 12.8.2016 Ing. Patrik Pastorek 25.8.2016 Lab. výkony
11608014 1670005690 VAŠA Slovensko s.r.o Račianske mýto 1/B 35683813 5950 12.8.2016 Zuzana Feilhauerová 25.8.2016 Zmluva č. 31/03/2015 na zabeyp. stravovania zamestnancov prostredníctvom strv. lístkov Stravné lístky
11609014 220162196 K-System s.r.o SNP 2780, 965 01  Žiar nad Hronom 31623387 609,26 12.9.2016 Mgr. Eva Malešová 3.10.2016 261/2016 Žalúzie
11609015 160989 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 -1001 12.9.2016 Ing. Patrik Pastorek 3.10.2016 RD/010/2016 Dobropis - ryby
11609016 16489 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 845 12.9.2016 Ing. Patrik Pastorek 3.10.2016 RD/010/2016, RD/012/2016 Mäso, Ryby 
11609017 1609048 KPK Reklama s.r.o 46822798 18 12.9.2016 Mgr. Eva Malešová 3.10.2016 RD/019/2015 Tlač vizitiek 
11609018 90331806 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 327,17 12.9.2016 Ing. Kristína Tóthová 3.10.2016 295/2016  Čistenie kanal. prípojky
11609019 161147 LAHODA s.r.o 36845418 65,12 12.9.2016 Mgr. Eva Malešová 3.10.2016 310/2016  Marketingová komisia
11609020 20160456 NOVÁTOR spol.s r.o. 36575950 844,75 12.9.2016 Ing. Kristína Tóthová 3.10.2016 313/2015 KHM - Krovinorez
9160906 220162197 K-System s.r.o SNP 2780, 965 01  Žiar nad Hronom 31623387 841,51 12.9.2016 16.9.2016 296/2016 Spot. materiál - žalúzie bufet Č. VLK
9150103 22016 Holečková Dana, RNDr. 49292854 30,82 13.1.2016 Elena Tomášová 25.1.2016 Komis. zmluva KOMIS
11609087 6861076341 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 106,86 13.10.2016 Ing. Kristína Tóthová 31.10.2016 150873  Nájomné fľaše oceľové
11610019 160144 ŠAFI-ROLL, Šafranko Ivan  Bukureštská 29, 040 13  Košice  33905479 198 13.10.2016 Ing. Patrik Pastorek 31.10.2016 331/2016   Siete proti hmyzu
11610020 20161007 Kolesár Dušan - DUKOS Opatovská 46, 040 01 Košice 10776907 1014,12 13.10.2016 Ing. Kristína Tóthová 31.10.2016 333/2016  Zasklenie voliery 
11610021 11102016 Dugasová Aneta M.Č. Trenčianského 11 44178689 456,45 13.10.2016 Elena Tomášová 31.10.2016 Prac. odevy 
11610022 161291 LAHODA s.r.o 36845418 111,86 13.10.2016 Mgr. Eva Malešová 31.10.2016 350/2016 REPRE
11610023 2162421143 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,6 13.10.2016 Daniela Štefanisková 31.10.2016 Prenájom kopírky
11610024 906357 International ZOO veterinary group  Station house  956,7 13.10.2016 Ing. Patrik Pastorek 31.10.2016 Členský poplatok
11610025 906353 International ZOO veterinary group  Station house  785 13.10.2016 Ing. Patrik Pastorek 31.10.2016 Vstupný poplatok
11610026 20164039 Shop4Pets s.r.o Nemčianska cesta 715 45706271 37,25 13.10.2016 Ing. Patrik Pastorek 31.10.2016 354/2016 Ostatné potraviny
11610027 720161021 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 377,56 13.10.2016 Ing. Kristína Tóthová 31.10.2016 356/2016 Oprava Citroen Berlingo
11610028 26160059 ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. Októbrová 35 31709117 1680 13.10.2016 Mgr. Ingrid Tomková 31.10.2016 Zmluva Auditorske služby
9161202 216461 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 14,62 13.12.2016 Elena Tomášová 30.12.2016 Komis. zmluva KOMIS
9161203 1602465 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 27,98 13.12.2016 Elena Tomášová 30.12.2016 Komis. zmluva KOMIS
11612013 16608887 Verlag Dashofer s.r.o Železničiarska 13, 811 04  Bratislava 35730129 529,21 13.12.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.12.2016 Dotácie a verejné obstarávanie
11612014 121216 Ing. Hrušovský - GRAFIA Jakobyho 4, 040 01  Košice 17237718 2580 13.12.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.12.2016 363/2016 PD - náučný chodník
11612015 259116 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 14,8 13.12.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.12.2016 Lab. vyšetrenie
11612016 1602016 REFAM s.r.o Staničná 6, 924 01  Galanta 46124934 140 13.12.2016 Viera Farbiaková 15.12.2016 Záv. prihláška Seminár - obstarávate potraviny ?
11612017 61641343 HYDREX, s.r.o. Partizánska 1877 31633072 49739,99 13.12.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.12.2016 Z201644035_Z KZ HIM - LOCUST 903
11608085 164008 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 1490,24 13.9.2016 Ing. Patrik Pastorek 3.10.2016 RD/025/2015 Ovocie a zelenina
11609021 92016 MIDIA 30679982 925,06 13.9.2016 Ing. Kristína Tóthová 10.10.2016 RD/016/2015 Prehliadka a skúška el. zariadenia 
11609022 90332055 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 723,97 13.9.2016 Ing. Kristína Tóthová 10.10.2016 303/2016 Čistenie kanal. prípojky
11609023 16048 KPK Restaurants s.r.o  Orlia 10, 040 01  Košice 48167274 191,99 13.9.2016 Mgr. Eva Malešová 10.10.2016 293/2016 Ubytovanie screeningového tímu 
11609024 161149 LAHODA s.r.o 36845418 54,18 13.9.2016 Mgr. Eva Malešová 10.10.2016 310/2016 REPRE - marketing. komisia 
9160104 22016 Císař Stanislav 62222601 62222601 17 14.1.2016 Elena Tomášová 25.1.2016 Komis. zmluva KOMIS
9150105 12016 Martin Jenčo Turgenevova 23, 040 01  Košice 44361394 3,4 14.1.2016 Elena Tomášová 25.1.2016 Komis. zmluva KOMIS
11601008 9916000858 Up Slovensko, s.r.o 31396674 -221,04 14.1.2016 Zuzana Feilhauerová 25.1.2016 Šeky
11601009 160155 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 311,63 14.1.2016 Ing. Patrik Pastorek 25.1.2016 RD/025/2015 Ovocie a zelenina
11609088 20161751 ASANARATES s.r.o Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 466,34 14.10.2016 Ing. Patrik Pastorek 31.10.2016 Zmluva zo dňa 22.03.2011  Deratizácia
11609089 3092016 Lienik s.r.o Kováčska 19, 040 01  Košice  47992972 553,5 14.10.2016 Mgr. Eva Malešová 31.10.2016 309/2016 Repre - občerstvenie 
11610029 7201600201 MIDAM Servis s.r.o Poľská 7, 040 01  Košice 31664938 49,6 14.10.2016 Ing. Kristína Tóthová 31.10.2016 360/2016 Kontrola ÚK
11611020 10160015 Rozhon Lukáš 47781815 1035 14.11.2016 Viera Farbiaková 25.1.2016 RD/011/2016 Mäso
11611021 229816 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 34,5 14.11.2016 Ing. Patrik Pastorek 25.11.2016 Lab. výkony
11611022 229216 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 23 14.11.2016 Ing. Patrik Pastorek 25.11.2016 Lab. výkony
11611023 20160017 Martin Tóth - GOLIFE Veľký Slávkov 156, 059 91  Veľký Slávkov 50121065 180 14.11.2016 Mgr. Eva Malešová 30.11.2016 368/2016 Výroba dokument. filmu + digitalizácia archiv. fotografií
11611024 20161745 Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28 17058520 70 14.11.2016 Ing. Renáta Kováčová 30.11.2016 Žiadosť 1600/2016 Potvrdenie k územiam
9161204 702016 Císař Stanislav 62222601 62222601 24,05 14.12.2016 Elena Tomášová 30.12.2016 Komis. zmluva KOMIS
11612018 112016 MIDIA 30679982 841,6 14.12.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.12.2016  RD/016/2015 Odborná prehliadka skúška el. zariadenia
11612019 165573 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 1094,23 14.12.2016 Viera Farbiaková 15.12.2016 RD/025/2015, RD/016/2016 Ovocie a zelenina
11612020 1020161607 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 150,59 14.12.2016 Elena Tomášová 15.12.2016 RD/003/2016 Ost. materiál, čistiace prostriedky
11612021 1652941 CS Technika s.r.o Krkonošská 2912, 54401 Dvur Kralove nad Labem 28784618 35,93 14.12.2016 Viera Farbiaková 15.12.2016 388/2016 Nádoba pod šrotovník
11612022 1611587 GOBAKO s.r.o Holubyho 12, 043 27  Košice 36197670 883,2 14.12.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.12.2016 400/2016 Zváračka
11612023 12122016 Dugasová Aneta M.Č. Trenčianského 11 44178689 703,42 14.12.2016 Elena Tomášová 15.12.2016 RD/027/2015 Prac. odevy
11602067 7293301080 VSE a.s  Mlynská 31, 04291  Košice 44483767 13051,75 14.3.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2016 5100131462  Elektrina  
11602068 516300160 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 35,9 14.3.2016 Elena Tomášová 15.3.2016 Zmluva o dodávke pramenitej vody Pitný režim
11603021 6571283312 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 585441 423,62 14.3.2016 Ing. Kristína Tóthová 21.3.2016 6571283312 Zákonné poistenie mot. vozidiel
11603022 1603102 KPK Reklama s.r.o 46822798 20,4 14.3.2016 Mgr. Eva Malešová 21.3.2016 RD/019/2015  Grafické spracovanie 
11603023 214160921 AUTO Gabriel Osloboditeľov 70, 040 17  Košice 31699090 1481,65 14.3.2016 Ing. Kristína Tóthová 21.3.2016 70/2016 Oprava + údržba vW passat
11603024 516300196 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 31,1 14.3.2016 Elena Tomášová 21.3.2016 Zmluva o dodávke pramenitej vody Pitný režim
11603025 161247 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 783,84 14.3.2016 Ing. Patrik Pastorek 21.3.2016 RD/025/2015 Ovocie a zelenina
11603026 1603099 KPK Reklama s.r.o 46822798 72,3 14.3.2016 Mgr. Eva Malešová 21.3.2016 RD/019/2015  Plagáty  
9160405 2016036 Dojčák Róbert 47121050 47121050 4,8 14.4.2016 Elena Tomášová 20.4.2016 Komis. zmluva  KOMIS 
9160406 2016037 Dojčák Róbert 47121050 47121050 1,6 14.4.2016 Elena Tomášová 20.4.2016 Komis. zmluva  KOMIS 
9160407 2016038 Dojčák Róbert 47121050 47121050 59,2 14.4.2016 Elena Tomášová 20.4.2016 Komis. zmluva  KOMIS 
9160408 27096003 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 -21,74 14.4.2016 Elena Tomášová 20.4.2016 Dobropis - Tovar do ZOO Shopu
11603082 20160301 AGROFARMA LIMOUSINE s.r.o Ladomírová 225, 090 03  Ladomírová 47623080 2589,6 14.4.2016 Ing. Patrik Pastorek 18.4.2016 RD/024/2015 Seno
11603083 20161165 Shop4Pets s.r.o Nemčianska cesta 715 45706271 107,68 14.4.2016 Ing. Patrik Pastorek 18.4.2016 Ostatné potraviny 
11604010 6571433317 International ZOO veterinary group  Station house  1132,73 14.4.2016 Ing. Kristína Tóthová 18.4.2016 6571433317 Havarijné poistenie
11604011 161741 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 802,93 14.4.2016 Ing. Patrik Pastorek 18.4.2016 RD/025/2015 Zelenina a ovocie
11604012 26246003 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 -42 14.4.2016 Daniela Štefanisková 18.4.2016 RD/005/2016 Dobropis - smotana do kávy
11604013 2121011734 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 193,34 14.4.2016 Ing. Kristína Tóthová 18.4.2016 Právna zmluva 30-000028628 PO 2010 Stočné
11604014 416001425 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 268,4 14.4.2016 Ing. Patrik Pastorek 18.4.2016 RD/008/2016 Granule, pštrosy
11604015 10650 Solárová ľubica - AMKOTOYS Žilinská cesta 9, 013 11  Lietavská Lúčka 45476110 1040 14.4.2016 Elena Tomášová 18.4.2016 63/2016 Drevené vozíky
11604016 20160397 Správa mestskej zelene 17078202 78,58 14.4.2016 Ing. Kristína Tóthová 18.4.2016 89/2016 Rastlinný materiál
11404017 2550046784 SIKO Kúpeľne 16, 821 04  Bratislava Galvaniho 16, 821 04  Bratislava 43864074 15,98 14.4.2016 Ing. Patrik Pastorek 18.4.2016 Zrkadlo 
11604018 20160404 Kolesár Dušan - DUKOS Opatovská 46, 040 01 Košice 10776907 113,14 14.4.2016 Ing. Patrik Pastorek 18.4.2016 RD/020/2015 Terárium
11604019 5005373860 EUROVIA-Kameňolomy, s. r. o. 36574988 16,79 14.4.2016 Ing. Kristína Tóthová 18.4.2016 25/2016 Ost. materiál
11604020 20161378 Shop4Pets s.r.o Nemčianska cesta 715 45706271 76,13 14.4.2016 Ing. Patrik Pastorek 18.4.2016 Ostatné potraviny 
11604021 201605 Bikár Alexander 47539917 47539917 13,99 14.4.2016 Ing. Patrik Pastorek 18.4.2016 98/2016  Repre - pracovný obed 
11604022 1635515 EXITERIA a.s  Vídeňská 119, 61900  Brno 28649419 310 14.4.2016 Daniela Štefanisková 18.4.2016 58/2016  Drevené jedálenské stoličky 
11606073 7292310923 VSE a.s  Mlynská 31, 04291  Košice 44483767 6349,69 14.7.2016 Ing. Kristína Tóthová 18.7.2016 5100131462 Elektrika
1606074 2016010 Novotný Pavel Bílá Třemešná 86 69163863 720 14.7.2016 Ing. Kristína Tóthová 18.7.2016 176/2016  Maliarske a natieračské práce 
11606075 6861047616 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 106,86 14.7.2016 Ing. Kristína Tóthová 18.7.2016 Nájomné fľaše oceľové
11607015 2121327427 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 193,34 14.7.2016 Ing. Kristína Tóthová 5.8.2016 Právna zmluva 30-000028628 PO 2010 Stočné
11607016 163363 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 1156,44 14.7.2016 Ing. Patrik Pastorek 5.8.2016 RD/025/2015 Zelenina, ovocie
11607017 20162710 Shop4Pets s.r.o Nemčianska cesta 715 45706271 84,44 14.7.2016 Ing. Patrik Pastorek 5.8.2016 214/2016 Ostatné potraviny
11607018 2160434 Regionálny úrad verejného zdravot. so sídl. v Košiciach Ipeľská 1 48968854 131,28 14.7.2016 Ing. Kristína Tóthová 5.8.2016 88/2016 Rozbor vody
11607019 16341 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 127 14.7.2016 Ing. Patrik Pastorek 5.8.2016 RD/012/2016 Mäso
11607020 201603 Slovenský rybársky zväz Vodná 1 30686032 550 14.7.2016 Ing. Patrik Pastorek 5.8.2016 215/2016 Ryby
9160710 2016113 Dojčák Róbert 47121050 47121050 65,6 14.7.2016 Elena Tomášová 10.8.2016 Komis. zmluva  KOMIS 
11609025 162091 MOTOVAP s.r.o Dlhý rad 24, 08 501 Bardejov 36465615 433,17 14.9.2016 Viera Farbiaková 10.10.2016 319/2016 Ost. materiál - chladiaca vitrína jednodverová
11601010 20160002 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180 15.1.2016 Ing. Kristína Tóthová 25.1.2016 1/2015 o poskytnutí služieb BOZP Služby BOZP
11601011 1600002 Olexa Martin 37017594 162 15.1.2016 Ing. Kristína Tóthová 25.1.2016 mar.16 Oprava plynového kotla v chate BOBOR
11601012 12000008 METRO CASH & CARRY s.r.o Senecká cesta 1881, 900 28  Ivanka pri Dunaji 45952671 17,23 15.1.2016 Mgr. Eva Malešová 25.1.2016 Zmluva z roku 2001 REPRE
11601013 160180 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 36 15.1.2016 Ing. Patrik Pastorek 25.1.2016 RD/025/2015 Ovocie a zelenina
11601014 7203612552 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 2127 15.1.2016 Ing. Kristína Tóthová 25.1.2016 6300071482 Plyn 01/2016
11601015 1600560 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1823 15.1.2016 Ing. Patrik Pastorek 25.1.2016 RD/001/2016 Hovädzie mäso
11601016 20169001 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 4098 15.1.2016 Ing. Kristína Tóthová 25.1.2016 Kúpna zmluva  FIAT DUCATO
11611025 11608189 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 18,12 15.11.2016 Ing. Patrik Pastorek 30.11.2016 Lab. výkony
11611026 50160762 Poľnonákup ŠARIŠ a.s 155012 267,22 15.11.2016 Viera Farbiaková 30.11.2016 RD/028/2015, RD/015/2016 Objem. krmivo
11611027 6108503557 Mountfield SK s.r.o. 36377147 539 15.11.2016 Viera Farbiaková 30.11.2016 377/2016 Čistič trávnika
11602024 2016008 SEA WORLD s.r.o Tulská 17, 974 04  Banská Bystrica 44664516 294,79 15.2.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2016 S/02/2015 Údržba morských akvárií + materiál
11602025 2016007 SEA WORLD s.r.o Tulská 17, 974 04  Banská Bystrica 44664516 926,4 15.2.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2016 44/2016 Lampy do morských akvárií
11602026 16025 AGRO-BIO, s. r. o. Bellušova 1861, 155 00 Praha 18630731 177,7 15.2.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2016 36/2016 Ostatné potraviny
11603027 20160001 Obchod s trofejami - Vladimír Čech  Klenčí pod  Čerchovem 315, 345 34  Klenčí po Čerchovem 10335099 1611 15.3.2016 Ing. Patrik Pastorek 21.3.2016  Zmluva o dielo + dodatok č.1 Preparácia zvierat
11603028 20160002 Obchod s trofejami - Vladimír Čech  Klenčí pod  Čerchovem 315, 345 34  Klenčí po Čerchovem 10335099 1244,86 15.3.2016 Ing. Patrik Pastorek 21.3.2016 326/2015 Preparácia zvierat
9160307 201620004 Barviř Jiří, Ing. 69743258 523,94 15.3.2016 Elena Tomášová 30.3.2016 Komis. zmluva KOMIS
11603079 729340541 VSE a.s  Mlynská 31, 04291  Košice 44483767 11967,32 15.4.2016 Ing. Kristína Tóthová 18.4.2016 5100131462  El. energia 
11603080 16136 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 1226,72 15.4.2016 Ing. Patrik Pastorek 18.4.2016 RD/025/2015  Ovocie a zelenina 
11603081 160168 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 2095,39 15.4.2016 Ing. Zuzana Kovérová 18.4.2016 Zmluva o poskytnutí strážnej služby Strážna služba
11605078 7293306475 VSE a.s  Mlynská 31, 04291  Košice 44483767 8739,88 15.6.2016 Ing. Kristína Tóthová 30.6.2016 5100131462 Elektrina
11605079 102016 KOBAKSTAV s.r.o 46633596 1010 15.6.2016 Mgr. Eva Malešová 30.6.2016 148/2016 Stavebné úpravy - ENVIROMIESTNOSŤ 
11605080 201613 Bikár Alexander 47539917 47539917 15 15.6.2016 Ing. Patrik Pastorek 30.6.2016 153/2016 Pracovný obed
11608019 2162415251 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,6 15.8.2016 Ing. Renáta Kováčová 25.8.2016 5001020 Nájom - kopírka
11608020 1600025 Olexa Martin 37017594 500,35 15.8.2016 Ing. Kristína Tóthová 25.8.2016 244/2016 Serisné práce na plyn. kotloch
11608021 4211001364 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 493546 11,17 15.8.2016 Ing. Patrik Pastorek 25.8.2016 Slovenský vet. časopis
11608022 50160553 Poľnonákup ŠARIŠ a.s 155012 297,43 15.8.2016 Ing. Patrik Pastorek 25.8.2016 RD/028/2015 Objem. krmivo
9160811 20160042 BE HAPPY Slovakia s.r.o A. Rudnaya 7, 97101 Prievidza  47959312 334,08 15.8.2016 Elena Tomášová 25.8.2016 Komis. zmluva  KOMIS 
11607070 7292317818 VSE a.s  Mlynská 31, 04291  Košice 44483767 5912,77 15.8.2016 Ing. Kristína Tóthová 25.8.2016 2300014994 El. energia
11601069 2300014994 VSE a.s  Mlynská 31, 04291  Košice 44483767 17898,16 16.2.2016 Ing. Kristína Tóthová 25.2.2016 5100131462  El. energia 01/2016 
11602027 516300069 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 51,07 16.2.2016 Elena Tomášová 25.2.2016 Zmluva o dodávky pramenitej vody zo dňa 05.08.2015 Pitný režim
11602028 160008 INTERZOO   Celler Strase 2, 29664 Walsrode  INTERZOO 3808 16.2.2016 Ing. Patrik Pastorek 25.2.2016 Zmluva o preprave zvierat  Transport tuleňov 
11602029 1020161 Herrgott Ladislav  - VYRMAN Kisdyho 13, 040 01  Košice 17161801 216 16.2.2016 Mgr. Eva Malešová 25.2.2016 30/2016 Výroba videozáznamu z transportu tuleňov
11603029 10160003 Rozhon Lukáš 47781815 1059,6 16.3.2016 Ing. Patrik Pastorek 21.3.2016 RD/017/2015 Mäso
11604079 7293102334 VSE a.s  Mlynská 31, 04291  Košice 44483767 9479,38 16.5.2016 Ing. Kristína Tóthová 19.5.2016 5100131462 El. energia
11605013 160518 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 2653 16.5.2016 Ing. Patrik Pastorek 19.5.2016 RD/001/2016 Mäso
11605014 16010317 Montrúr s.r.o  Medená 21, 040 17  Košice  31657095 99,58 16.5.2016 Ing. Kristína Tóthová 19.5.2016 105/2016 Preprava vozidla - PV3S fekál 
11605015 1605035 KPK Reklama s.r.o 46822798 20,4 16.5.2016 19.5.2016 RD/019/2015 Grafické spracovanie + tlač plagátov
11605016 2016005 Staš Ivan Mgr. Bauerova 36 43325033 115,2 16.5.2016 Mgr. Eva Malešová 19.5.2016 109/2016  Repre - dní ukrajiny 
11606014 1600034 TENEBRIO s.r.o Profesora Sáru 44, 974 01  Banská Bystrica 47455624 119,76 16.6.2016 Ing. Patrik Pastorek 1.7.2016 174/2016 Ost. potraviny
11606015 6571283312 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 585441 398,9 16.6.2016 Ing. Kristína Tóthová 1.7.2016 6571283312  Zákonné poistenie 07-09/2016 
11606016 20160307 Kolesár Dušan - DUKOS Opatovská 46, 040 01 Košice 10776907 186,46 16.6.2016 Ing. Kristína Tóthová 1.7.2016 RD/020/2015 Sklenárske práce
11606017 162912 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 1613,38 16.6.2016 Ing. Patrik Pastorek 1.7.2016 RD/025/2015 Zelenina, ovocie
11606018 32016 MIDIA 30679982 960,99 16.6.2016 Ing. Kristína Tóthová 1.7.2016 RD/016/2015 Skúška el. zariadenia
11606019 42016 MIDIA 30679982 986,16 16.6.2016 Ing. Kristína Tóthová 1.7.2016 RD/016/2015 Skúška el. zariadenia
11606020 591604340 Datart International a.s  Moldavská cesta 32, 040 11  Košice  46112766 274,12 16.6.2016 Mgr. Eva Malešová 1.7.2016 144/2016  Ceny do súťaží - enviroprojekt 
11606021 16043 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 1065,6 16.6.2016 Elena Tomášová 1.7.2016 147/2016 Kmene stromov, lavičky
11608023 1601020669 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 305,93 16.8.2016 Elena Tomášová 25.8.2016 RD/006/2016 Čist. prostriedky
11608024 516300862 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 59,04 16.8.2016 Elena Tomášová 25.8.2016 Zmluva o dodávke pramenitej vody Pitný režim
9161005 201620073 Barviř Jiří, Ing. 69743258 1250,78 17.10.2016 Elena Tomášová 28.10.2016 Komis. zmluva KOMIS
11610032 139109807 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 96 17.10.2016 Mgr. Ingrid Tomková 31.10.2016 142/2016 Prenájom toaliet
11610033 6591240870 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 585441 1211,17 17.10.2016 Mgr. Ingrid Tomková 31.10.2016 6591240870 Poistenie majetku
9161004 1601310 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 251,26 17.10.2016 Elena Tomášová 28.10.2016 Komis. zmluva  KOMIS
11605017 22016 MIDIA 30679982 964,78 17.5.2016 Ing. Kristína Tóthová 19.5.2016 RD/016/2015 Revízia elektrických zariadení v ZOO
11606022 21105225 Moris Slovakia s.r.o Alejová 4 36214574 387,06 17.6.2016 Ing. Kristína Tóthová 1.7.2016 172/2016 Servis VW Passat
11606023 11161093 DPMK Košice, a. s. 31701914 132,05 17.6.2016 Mgr. Eva Malešová 1.7.2016 179/2016 Preprava osôb
11606024 2162408075 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,6 17.6.2016 Daniela Štefanisková 1.7.2016 5001020 - zmluva o nájme a poskyt. služieb Prenájom kopírky
11606025 411014680 Allianz- Slovenská poisťovňa,a.s. Dostojevského rad 4 151700 700 17.6.2016 Ing. Kristína Tóthová 17.7.2016 411014680  Poistenie zodpovednosti za enviromentálnu škodu  
11606026 20160109 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 300 17.6.2016 Mgr. Eva Malešová 17.6.2016 141/2016  Prenájom reklamnej plochy 
11608025 20160806 JUDr.Marcel Dolobáč,PhD. Žižkova 39, 040 01 Košice 45007063 89,5 17.8.2016 Mgr. Erich Kočner 25.8.2016 Právna zmluva Právne služby a poradenstvo
11608026 7967641 MAFRA Slovakia a.s Nobelova 34 31333524 199 17.8.2016 Mgr. Ingrid Tomková 25.8.2016 Hospodárske noviny
11608027 163795 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 1520,93 17.8.2016 Ing. Patrik Pastorek 25.8.2016 RD/025/2015 Zelenina
11608028 1610004728 KOH-I-NOOR HARDTMUTH Slovensko a.s Dialničná cesta 21, 90301  Senec 35789433 108,46 17.8.2016 Elena Tomášová 25.8.2016 145/2016 Ost. materiál
11608029 201634 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 587,4 17.8.2016 Ing. Patrik Pastorek 25.8.2016 dec.16 Mäso
9160812 201640 Bikár Alexander 47539917 47539917 109,99 17.8.2016 Mgr. Eva Malešová 25.8.2016 250/2016 Noc v ZOO - večera, raňajky
9160813 201641 Bikár Alexander 47539917 47539917 82,5 17.8.2016 Mgr. Eva Malešová 25.8.2016 253/2016 Noc v ZOO - večera, raňajky
9160814 201642 Bikár Alexander 47539917 47539917 10 17.8.2016 Mgr. Eva Malešová 25.8.2016 257/2016 OFF ROAD - obed
9160815 201643 Bikár Alexander 47539917 47539917 609,46 17.8.2016 Mgr. Eva Malešová 25.8.2016 196/2016 Tábor - obedy
11601017 20169000 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 970 18.1.2016 Ing. Kristína Tóthová 25.1.2016 Kúpna zmluva Škoda Fábia
11609090 7294304017 VSE a.s  Mlynská 31, 04291  Košice 44483767 5382,05 18.10.2016 Ing. Kristína Tóthová 31.10.2016 5100131462 Elektrina 
11609091 1600028 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 1800 18.10.2016 Mgr. Ingrid Tomková 31.10.2016 Servisná zmluva Správa výpočtovej techniky
11609092 1600031 AMINA SK s.r.o Charkovská 24, 040 22  Košice 4436701 233,4 18.10.2016 Mgr. Ingrid Tomková 31.10.2016 Servisná zmluva Udate eset
11609093 20160153 Grajzeľ Ján 45655634 174 18.10.2016 Mgr. Ingrid Tomková 31.10.2016 Ost. materiál
11610034 1600033 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 240 18.10.2016 Ing. Renáta Kováčová 31.10.2016 300/2016 Inštalačné práce
11610035 906361 International ZOO veterinary group  Station house  541,52 18.10.2016 Ing. Patrik Pastorek 31.10.2016 Akreditačný poplatok
11610036 6230136951 Kärcher Slovakia s.r.o Bratislavská 25, 949 01 Nitra 43967663 271,64 18.10.2016 Ing. Patrik Pastorek 31.10.2016 335/2016 Oprava VAP Karcher
11610037 16080123 Eurohas Consulting s.r.o. 45666873 2291,64 18.10.2016 Ing. Kristína Tóthová 31.10.2016 RD/019/2014, 88/2016 Kontrola a oprava has. prístrojov
11610039 3228426000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 36,77 18.10.2016 Ing. Patrik Pastorek 31.10.2016 RD/005/2016 Potraviny
11603030 6571283312 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 585441 10,37 18.3.2016 Ing. Kristína Tóthová 21.3.2016 6571283312 Zák. poistenie mot. vozidiel
11603031 6571283312 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 585441 36,06 18.3.2016 Ing. Kristína Tóthová 21.3.2016 6571283312 Zák. poistenie mot. vozidiel
11603032 160100003 Unie českých a slovenských zoologických zahrad 16189451 551,14 18.3.2016 Ing. Patrik Pastorek 21.3.2016 Členský poplatok
11603033 20160136 Reg.vzdeláv.stredisko - RVC Košice 31268650 25 18.3.2016 Mgr. Ingrid Tomková 21.3.2016 Účtovné súvsťažnosti 2016
11604023 20160404 Ing. Horváth Gabriel - PROLINE Rožňavská 9, 040 11  Košice 41001851 400 18.4.2016 Ing. Renáta Kováčová 18.4.2016 78/2016 Projektová dokumentácia - ENVIROMENTÁLNA MIESTNOSŤ
11604024 1604081 KPK Reklama s.r.o 46822798 36 18.4.2016 Mgr. Eva Malešová 18.4.2016 RD/019/2015 Tlač výlepov na okná
11605018 16050313 Montrúr s.r.o  Medená 21, 040 17  Košice  31657095 935,26 18.5.2016 Ing. Kristína Tóthová 19.5.2016 105/2016 Oprava vozidla - PV3S fekál
11605019 10160006 Rozhon Lukáš 47781815 1210,5 18.5.2016 Ing. Patrik Pastorek 19.5.2016 RD/011/2016 Mäso
11605020 160900044 M.K.M s.r.o Dlhá 1264, 90031 Stupava 31408087 74,33 18.5.2016 Ing. Patrik Pastorek 19.5.2016 138/2016 Ost. potraviny
11605021 20160254 NOVÁTOR spol.s r.o. 36575950 760,66 18.5.2016 Ing. Kristína Tóthová 19.5.2016 128/2016 Krovinorez
11605022 201608 Bikár Alexander 47539917 47539917 10 18.5.2016 Mgr. Eva Malešová 19.5.2016 125/2016 Repre - prac. obed
11601018 31610024 Auto PALAZZO Košice, s. r. o. 31693521 72,65 19.1.2016 Ing. Kristína Tóthová 25.1.2016 okt.16 Oprava palivovej hadice - FIAT DUCATO
11601019 201001 Bc. Michal Klokner Mlynárska 38, 92601  Sereď 47791624 409 19.1.2016 Ing. Patrik Pastorek 25.1.2016 RD/015/2015 Mäso
11601020 2152432741 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 190 19.1.2016 Daniela Štefanisková 25.1.2016 42693799 Prenájom - kopírka
9161006 2016191 Dojčák Róbert 47121050 47121050 420,5 19.10.2016 Elena Tomášová 28.10.2016 Komis. zmluva KOMIS
9161007 3228416000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 53,81 19.10.2016 Elena Tomášová 28.10.2016 Tovar do ZOO Shopu
11610038 209516 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 17,7 19.10.2016 Ing. Patrik Pastorek 31.10.2016 07/2016 Lab. výkony
11610040 3228436000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 22,38 19.10.2016 Ing. Patrik Pastorek 31.10.2016 RD/005/2016 Potraviny
11610041 1600032 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 1465,2 19.10.2016 Elena Tomášová 31.10.2016 341/2016 TV + príslušenstvo
11610042 1610143 KPK Reklama s.r.o 46822798 150 19.10.2016 Mgr. Eva Malešová 31.10.2016 RD/019/2015 Ost. materiál
9160409 201620011 Barviř Jiří, Ing. 69743258 877,94 19.4.2016 Elena Tomášová 20.4.2016 Komis. zmluva  KOMIS 
9160410 20160006 KESON s.r.o Szakkayho 1, 040 01 Košice 36183865 4786,92 19.4.2016 Ing. Kristína Tóthová 20.4.2016 Zmluva o dielo č. 0109032016 Dodanie a osadenie žumpy
11604025 6576347653 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 585441 795,85 19.4.2016 Elena Tomášová 16.5.2016 6576347653  Poistenie majetku 
11604026 50160228 Poľnonákup ŠARIŠ a.s 155012 280,51 19.4.2016 Ing. Patrik Pastorek 16.5.2016 RD/028/2015 Objemové krmivo 
11607021 9916044686 Up Slovensko, s.r.o 31396674 -917,2 19.7.2016 Zuzana Feilhauerová 5.8.2016 Šeky 
11607022 162297 CENTROGLOB s,r.o  Stará prešovská 10, 040 01  Košice 31653413 94,37 19.7.2016 Ing. Kristína Tóthová 5.8.2016 222/2016  Oprava hobľovačky 
11607023 212016019 ZOO DVUR KRALOVE  Štefanikova 1029, 544 01  Dvur Kralove  27478246 350 19.7.2016 Ing. Patrik Pastorek 5.8.2016 Zmluva - transport zvierat  Transport zvierat 
11607024 4211002946 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 493546 33 19.7.2016 Bc. Josef Kindl 5.8.2016 Slovenský vet. časopis 2012 
11607025 2013030 SEA WORLD s.r.o Tulská 17, 974 04  Banská Bystrica 44664516 378,79 19.7.2016 Ing. Patrik Pastorek 5.8.2016 S/02/2015  Údržba morských akvárií 
11607026 102016 Daniel Drábik   Lovecká 17, 040 01 Košice 35554550 5112 19.7.2016 Elena Tomášová 5.8.2016  220/2016 Seno 
9160711 201626 Bikár Alexander 47539917 47539917 592,51 19.7.2016 Mgr. Eva Malešová 10.8.2016 196/2016 Tábor - obedy
11608086 7293313091 VSE a.s  Mlynská 31, 04291  Košice 44483767 5907,23 19.9.2016 Ing. Kristína Tóthová 3.10.2016 5100131462 El. energia
11610068 20160743 ENVI-TRADE spol.s.r.o. Kysucká 16, 040 01 Košice 36666025 318,66 2.11.2016 Ing. Kristína Tóthová 18.11.2016 Mandátna zmluva Poradenstvo v oblasti živ. prostredia
11610069 1609061 Troubecka hospodarska a.s Roketska 751 02  Troubky 25357972 48,11 2.11.2016 Ing. Patrik Pastorek 18.11.2016 359/2016 Ost. potraviny
11610070 201649 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 403,9 2.11.2016 Ing. Patrik Pastorek 18.11.2016 Mrazené králiky
11611058 29112016 Dugasová Aneta M.Č. Trenčianského 11 44178689 488,8 2.12.2016 Elena Tomášová 15.12.2016 RD/027/2015 Prac. odevy
11611059 1216 WORLD OF ANIMALS s.r.o Verdunska 25, 702 00  Ostrava 26880849 3080,00 KČ 2.12.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.12.2016 343/2016 Lieky
11601048 20162220 AJFA +AVIS, s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina 31602436 49,5 2.2.2016 Ing. Zuzana Kovérová 15.2.2016 Publikácia : Čo má vedieť mzdová účtovníčka
11601049 16100044 Zväz chovateľov koní na Sl.-družstvo Moravecká 32 34125035 34 2.2.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2016 Členské 2016
11601050 16100045 Zväz chovateľov koní na Sl.-družstvo Moravecká 32 34125035 43,86 2.2.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2016 Výber žrebca 2016
11601051 303016000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 253,08 2.2.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2016 RD/001/2014 Potraviny
11601052 12016 Dugasová Aneta M.Č. Trenčianského 11 44178689 185,5 2.2.2016 Elena Tomášová 15.2.2016 RD/027/2015 Prac. odevy, obuv
11601053 30 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 827,16 2.2.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2016 Zmluva na vykonanie veterinar. činnosti Veterinárna činnosť
11602001 20160001 Peter Lénčeš - REVISERVIS Nám. SNP 30, 972 13  Nitrianske Pravno 11759119 500 2.2.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2016 344/2015 Ost. materiál - pletivo
11602002 1601007 Božiková Ingrid MVDr.-POLYKOMP Muránska 1274/5, 040 01 Košice 40259315 15,6 2.2.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2016 29/2016 Oprava plastovej UV lampy
11602003 7298410279 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 2127 2.2.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2016 5101570708 Plyn
11602004 160494 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 350,41 2.2.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2016 RD/025/2015 Ovocie a zelenina
9160106 302996000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 83,52 2.2.2016 Elena Tomášová 15.2.2016 RD/001/2014 Tovar do ZOO Shopu
11602051 160101 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 1894,46 2.3.2016 Ing. Zuzana Kovérová 15.3.2016 Zmluva na poskytnutie strážnej služby  Strážna služba 
11602052 38 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 989 2.3.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.3.2016 Zmluva na vykonanie veterin. činnosti  Veterin. činnosť 
11603001 7203666622 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 2127 2.3.2016 21.3.2016 5101570708  Plyn 
11603002 17008885 METRO CASH & CARRY s.r.o Senecká cesta 1881, 900 28  Ivanka pri Dunaji 45952671 2,94 2.3.2016 Ing. Patrik Pastorek 21.3.2016 Na základe dohody z roku 2001  Ryby 
11603003 2016086 Webicon s.r.o 44681445 1242 2.3.2016 Ing. Zuzana Kovérová 21.3.2016 59/2016 HIM - dochádzkový terminál
11605001 7278528999 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 2127 2.5.2016 Ing. Kristína Tóthová 19.5.2016 6300071482  Plyn 
9160411 1317856000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 265,63 2.5.2016 Elena Tomášová 18.5.2016 Tovar do ZOO Shopu 
9160412 101394 RAVENSDEN PLC Bedford road 85036400 215,04 2.5.2016 Elena Tomášová 18.5.2016 Hračky do ZOO Shopu
11604045 2016032 AK Books s.r.o Magnezitárska 9, 040 01  Košice 45963177 17 2.5.2016 Bc. Josef Kindl 16.5.2016 112/2016 Knihy
11604046 168929001 Nakladatelství FORUM s.r.o 46490213 160,92 2.5.2016 Ing. Zuzana Kovérová 16.5.2016 Seminár - právna ochrana zamestnávateľa
11604047 140101268 OTIDEA s.r.o. Zámocká 7074/30 47139200 86,4 2.5.2016 Ing. Renáta Kováčová 16.5.2016 Pravidlá VO
11604048 12016 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 90 2.5.2016 Ing. Patrik Pastorek 16.5.2016 Odborný seminár
11604049 216403079 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 219,2 2.5.2016 Daniela Štefanisková 16.5.2016 4000186  Kopírka - vyúčtovanie 
11604050 18030120 METRO CASH & CARRY s.r.o Senecká cesta 1881, 900 28  Ivanka pri Dunaji 45952671 11,76 2.5.2016 Ing. Patrik Pastorek 16.5.2016 Na základe dohody z roku 2001 Ryby - grundle
11604051 160900035 M.K.M s.r.o Dlhá 1264, 90031 Stupava 31408087 49,55 2.5.2016 Ing. Patrik Pastorek 16.5.2016 114/2016 Ostatné potraviny
11604052 1601020342 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 204,11 2.5.2016 Elena Tomášová 16.5.2016 RD/006/2016 Čistiace prostriedky
11604053 1317876000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 387,17 2.5.2016 Ing. Patrik Pastorek 16.5.2016 RD/005/2016  Potraviny, REPRE 
11604054 1162159 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 359,83 2.5.2016 Ing. Kristína Tóthová 16.5.2016 69/2016  Odvoz odpadu 
11604055 516300370 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 35,9 2.5.2016 Elena Tomášová 16.5.2016 Zmluva o dodávke pramenitej minerálnej vody  Pitný režim 
11604056 699682 KWESTO s.r.o 35833289 261,6 2.5.2016 Elena Tomášová 16.5.2016 97/2016  Paletové ohradenie 
11604057 1600598 Potoma Stanislav - PS 17215331 23,93 2.5.2016 Elena Tomášová 16.5.2016 110/2016 Ost. materiál - vedrá
11604058 5005398439 EUROVIA-Kameňolomy, s. r. o. 36574988 7,33 2.5.2016 Elena Tomášová 16.5.2016 104/2016  Štrkodrva 
11604059 70 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 708,86 2.5.2016 Ing. Patrik Pastorek 16.5.2016 Zmluva o veterin. starostlivosti  Vet. starostlivosť 
11605035 36 Štěpán Šesták Popovice 355 15250181 705 2.6.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.6.2016 122/2016 Ost. materiál
11605036 87 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1236,87 2.6.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.6.2016 Zmluva na poskytnutie veterin. služby Veterin. činnosť
11605037 160294 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 2037,98 2.6.2016 Ing. Zuzana Kovérová 15.6.2016 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
11605038 20160371 ENVI-TRADE spol.s.r.o. Kysucká 16, 040 01 Košice 36666025 318,66 2.6.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.6.2016 Mandátna zmluva   Poradenstvo v obl. živ. prostredia
11605039 1162957 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 330,19 2.6.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.6.2016 69/2016 Odvoz odpadu
11605040 2162204802 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 106,55 2.6.2016 Ing. Renáta Kováčová 15.6.2016 2161705105 Doprava kopírky
11605041 9916034514 Up Slovensko, s.r.o 31396674 -622,78 2.6.2016 Zuzana Feilhauerová 15.6.2016 ŠEKY
11605042 9916034513 Up Slovensko, s.r.o 31396674 -917,2 2.6.2016 Zuzana Feilhauerová 15.6.2016 ŠEKY
11605043 20161081 ASANARATES s.r.o Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 72 2.6.2016 Ing. Emília Kornúcová 15.6.2016 Zmluva zo dňa 22.03.2011 Deratizácia v ZOO
11605044 20162098 Shop4Pets s.r.o Nemčianska cesta 715 45706271 73 2.6.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.6.2016 160/2016 Ost. potraviny
11605045 1607615 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49 36212466 800,48 2.6.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.6.2016 136/2016  KHM - lifebook + MS OFFICE 
11605046 20160055 Bc. Michal Klokner Mlynárska 38, 92601  Sereď 47791624 509,5 2.6.2016 Elena Tomášová 15.6.2016  RD/015/2015 Mäso - cvrčky 
11605047 201601 E-VOLUTION s.r.o Alvinczyho 21, 040 01  Košice 36811246 364,8 2.6.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.6.2016 73/2016 Servisná prehliadka a oprava inform. kiosku
11606001 7263589843 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 2127 2.6.2016 Ing. Kristína Tóthová 1.7.2016 6300071482 Plyn
9160512 102601992 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 54,02 2.6.2016 Elena Tomášová 20.6.2016 Komis. zmluva KOMIS
9160513 102601993 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 42,83 2.6.2016 Elena Tomášová 20.6.2016 Komis. zmluva KOMIS
9160601 1601139 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 304,9 2.6.2016 Elena Tomášová 20.6.2016 Komis. zmluva KOMIS
11608062 142 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1376,64 2.9.2016 Ing. Patrik Pastorek 25.9.2016 Vet. starostlivosť
11608063 2016079 MAJO-STAV s.r.o Komenského 73, 040 01  Košice 45348766 767,43 2.9.2016 Ing. Kristína Tóthová 25.9.2016 282/2016 Oplotenie a ubykácia vodné vtáctvo
11608064 16411836 B2B Partner s.r.o 44413467 2499,6 2.9.2016 Mgr. Eva Malešová 25.9.2016 290/2016 Jedálenský stôl, stolička, vešiak
11608065 252016 Klema Peter - AQUA MIX 45544301 126 2.9.2016 Elena Tomášová 25.9.2016 294/2016 Neónové teleso
11601024 160232 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 185,54 20.1.2016 Ing. Patrik Pastorek 25.1.2016 RD/025/2015 Ovocie a zelenina
11601025 17002292 METRO CASH & CARRY s.r.o Senecká cesta 1881, 900 28  Ivanka pri Dunaji 45952671 37,99 20.1.2016 Elena Tomášová 25.1.2016 Zmluva z roku 2001 Doska na krájanie
11601021 1601020038 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 285,08 20.1.2016 Elena Tomášová 25.1.2016 RD/008/2014 Čistiace prostriedky
11601022 2001704953 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 420,74 20.1.2016 Ing. Kristína Tóthová 25.1.2016 8036 PHM
11601023 2120700678 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 196 20.1.2016 Ing. Kristína Tóthová 25.1.2016 Právna zmluva 30-000028628PO2010 Stočné
11610043 201658 Bikár Alexander 47539917 47539917 141,25 20.10.2016 Ing. Renáta Kováčová 31.10.2016 143/2016 REPRE
11610044 4174000601 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 14,76 20.10.2016 Ing. Patrik Pastorek 31.10.2016 Žiadosť o vývozné povolenie Veterinárna kontrola
11610045 4174000602 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 14,76 20.10.2016 Ing. Patrik Pastorek 31.10.2016 Žiadosť o vývozné povolenie Veterinárna kontrola
11610046 4174000603 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 14,76 20.10.2016 Ing. Patrik Pastorek 31.10.2016 Žiadosť o vývozné povolenie Veterinárna kontrola
11610047 4174000604 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 14,76 20.10.2016 Ing. Patrik Pastorek 31.10.2016 Žiadosť o vývozné povolenie Veterinárna kontrola
11610048 4174000606 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 14,76 20.10.2016 Ing. Patrik Pastorek 31.10.2016 Žiadosť o vývozné povolenie Veterinárna kontrola
11610049 11607529 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 13,6 20.10.2016 Ing. Patrik Pastorek 31.10.2016 06/2016 Lab. výkony
11610050 2001891873 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 630,34 20.10.2016 Ing. Kristína Tóthová 31.10.2016 8036 PHM
11610051 1166826 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 489,01 20.10.2016 Ing. Kristína Tóthová 31.10.2016 24/2016  Odvoz odpadu
11610052 516301147 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 56,64 20.10.2016 Elena Tomášová 31.10.2016 Zmluva o dodávke pramenitej min. vody  Pitný režim
11612024 2016041 SEA WORLD s.r.o Tulská 17, 974 04  Banská Bystrica 44664516 351,19 20.12.2016 Ing. Patrik Pastorek 30.12.2016 S/002/2016 Údržba morských akvárií
11612025 161652 LAHODA s.r.o 36845418 359,05 20.12.2016 Mgr. Eva Malešová 30.12.2016 405/2016 REPRE - vianočný večierok
11612026 2016114 LAHODA s.r.o 36845418 117 20.12.2016 Mgr. Eva Malešová 30.12.2016 406/2016 Vianočný večierok
11612027 10160016 Rozhon Lukáš 47781815 2004 20.12.2016 Viera Farbiaková 30.12.2016 RD/018/2016 Mäso
11612028 4211001627 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 493546 11,17 20.12.2016 Bc. Josef Kindl 30.12.2016 Slovenský veterin. časopis
11612029 201665 Bikár Alexander 47539917 47539917 10,99 20.12.2016 Ing. Kristína Tóthová 30.12.2016 404/2016 Repre - pracovný obed
11612030 201667 Bikár Alexander 47539917 47539917 130 20.12.2016 Mgr. Eva Malešová 30.12.2016 407/2016 Repre - občerstvenie pre novinárov
11612031 372401290 MANUTAN Slovakia, s.r.o. Galvániho 7/B 35885815 77,88 20.12.2016 Elena Tomášová 30.12.2016 382/2016 Kancel. kreslo
11612032 20160249 Grajzeľ Ján 45655634 1650 20.12.2016 Mgr. Eva Malešová 30.12.2016 Brožúra ZOO
11607027 18072016 Dugasová Aneta M.Č. Trenčianského 11 44178689 911,64 20.7.2016 Elena Tomášová 5.8.2016 RD/027/2015  Pracovné odevy  
11607028 212016 Klema Peter - AQUA MIX 45544301 3350 20.7.2016 Ing. Patrik Pastorek 5.8.2016 Zmluva o dielo č.P1-01/2016  Akvária + príslušenstvo 
11609026 201652 Bikár Alexander 47539917 47539917 9,89 20.9.2016 Mgr. Eva Malešová 10.10.2016 314/2016 REPRE - občerstvenie 
11609027 201653 Bikár Alexander 47539917 47539917 16,66 20.9.2016 Mgr. Eva Malešová 10.10.2016 308/2016  REPRE - občerstvenie 
11609028 201654 Bikár Alexander 47539917 47539917 237,83 20.9.2016 Mgr. Eva Malešová 10.10.2016 324/2016 REPRE - Market. komisia 
11609029 201655 Bikár Alexander 47539917 47539917 16,49 20.9.2016 Mgr. Ingrid Tomková 10.10.2016 321/2016 REPRE - pracovný obed 
11609030 161194 LAHODA s.r.o 36845418 43,9 20.9.2016 Mgr. Eva Malešová 10.10.2016 310/2016 REPRE - Market. komisia
11609031 20900816 Záchranná služby Košice Rastislavova 43, 041 91 Košice  606731 282,2 20.9.2016 Mgr. Ingrid Tomková 10.10.2016 316/2016 Asistenčné služby 
11609032 1610149 Vodárenská s.r.o Vodárenská 6 36791989 172,2 20.9.2016 Mgr. Eva Malešová 10.10.2016 307/2016 Market. komisia - večera 
11609033 1600187 SOS Birdlife  SR Zelinárska 4, 821 08  Bratislava  30845521 100 20.9.2016 Mgr. Eva Malešová 10.10.2016 315/2016 Exkurzia NPR sennianske rybníky 
11609034 516300993 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 59,04 20.9.2016 Elena Tomášová 10.10.2016 Zmluva o dodávke pramenitej min. vody Pitný režim 
11609035 1165325 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 846,24 20.9.2016 Ing. Kristína Tóthová 10.10.2016 69/2016 Odvoz odpadu
11609036 9916057253 Up Slovensko, s.r.o 31396674 -917,2 20.9.2016 Zuzana Feilhauerová 10.10.2016 Šeky 
11609037 20160150 Grajzeľ Ján 45655634 487 20.9.2016 Elena Tomášová 10.10.2016 264/2016 Propagačný materiál 
11609038 20160122 RGR Slovakia s.r.o Dneperská 6 47601540 11412 20.9.2016 Mgr. Eva Malešová 10.10.2016 Zmluva o dielo Nábytok do enviromiestnosti 
11609039 20160006 Obchod s trofejami - Vladimír Čech  Klenčí pod  Čerchovem 315, 345 34  Klenčí po Čerchovem 10335099 1400 20.9.2016 Ing. Patrik Pastorek 10.10.2016 328/2016 Montáž kostry hrošíka  
11601026 1158408 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 369,79 21.1.2016 Ing. Kristína Tóthová 25.1.2016 24/2016 Odvoz odpadu
11601027 160269 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 392,02 21.1.2016 Ing. Patrik Pastorek 25.1.2016 RD/025/2015 Ovocie a zelenina
11601028 6576347653 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 585441 795,85 21.1.2016 Mgr. Ingrid Tomková 25.1.2016 6576347653 Poistenie majetku
11611028 2001896451 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 874,88 21.11.2016 Ing. Kristína Tóthová 30.11.2016 8036 PHM
11611029 165147 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 1128,5 21.11.2016 Viera Farbiaková 30.11.2016 RD/025/2015 Ovocie a zelenina
11611030 500170345 KOBIT - SK s.r.o M.R. Štefánika 48, 026 01  Dolní Kubín 31641440 639,5 21.11.2016 Elena Tomášová 30.11.2016 380/2016 Kefy na zametanie
11611031 16302006 FIRST DATA SLOVAKIA s.r.o 31372074 16,2 21.11.2016 Mgr. Ingrid Tomková 30.11.2016 Žiadosť o poskytnutie POS terminálu Prenájom POS terminálu
11611032 842016 Jaroslav Dzurik - V.I.P  Jámošíková 6, 040 01  Košice  43190642 46,8 21.11.2016 Ing. Patrik Pastorek 30.11.2016 379/2016 Ubytovanie
11611033 1611126 KPK Reklama s.r.o 46822798 55,9 21.11.2016 Mgr. Eva Malešová 30.11.2016 RD/019/2015 Tlač vizitiek
9161205 201620083 Barviř Jiří, Ing. 69743258 207,44 21.12.2016 Elena Tomášová 30.12.2016 Komis. zmluva KOMIS
11612033 24250 Zdenek Prouza Kramolna 97, 547 01  Náchod 48915296 11128 21.12.2016 Ing. Kristína Tóthová 30.12.2016 96/2016 Umelé skaly
11612034 4174000650 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 29,52 21.12.2016 Ing. Patrik Pastorek 30.12.2016  Veterin. kontrola
11612035 52016 International ZOO veterinary group  Station house  5,21 21.12.2016 Ing. Patrik Pastorek 30.12.2016  Členské
11612036 516301375 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 48,67 21.12.2016 Elena Tomášová 30.12.2016 Zmluva o dodávke pramenitej min. vody Pitný režim
11612037 316068 JES Slovakia s.r.o 45918945 165,6 21.12.2016 Mgr. Eva Malešová 30.12.2016 393/2016 Prop. materiál
11612038 316069 JES Slovakia s.r.o 45918945 108 21.12.2016 Mgr. Eva Malešová 30.12.2016 392/2016 Prop. materiál
11612039 316071 JES Slovakia s.r.o 45918945 2500 21.12.2016 Mgr. Eva Malešová 30.12.2016 55/2016 Prop. materiál
11612040 2016042 SEA WORLD s.r.o Tulská 17, 974 04  Banská Bystrica 44664516 759,84 21.12.2016 Ing. Patrik Pastorek 30.12.2016 413/2016 Odpeňovač
11612041 1609068 Troubecka hospodarska a.s Roketska 751 02  Troubky 25357972 94,2 21.12.2016 Elena Tomášová 30.12.2016 408/2016 Ost. potraviny
11603034 16600301 Verlag Dashofer s.r.o Železničiarska 13, 811 04  Bratislava 35730129 420,01 21.3.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.4.2016 Verejné obstarávanie
11603035 161360 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 1062,58 21.3.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.4.2016 RD/025/2015 Ovocie a zelenina
9160308 1020160325 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 67,2 21.3.2016 Elena Tomášová 30.3.2016 RD/003/2016 Vrecia na hnoj
11606027 3713800307 Nay elektrodom, a.s. 35739487 377,62 21.6.2016 Ing. Kristína Tóthová 18.7.2016 209/2016 Navigácia
11606028 1163627 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 348,06 21.6.2016 Ing. Kristína Tóthová 18.7.2016 24/2016 Odvoz odpadu
11606029 1031606478 KONEX elektro, spol. s.r.o Rastislavova 7, 040 01 Košice 31680569 194,99 21.6.2016 Elena Tomášová 18.7.2016 181/2016 Spot. materiál 
11606030 20160601 AGROFARMA LIMOUSINE s.r.o Ladomírová 225, 090 03  Ladomírová 47623080 3884,4 21.6.2016 Ing. Patrik Pastorek 18.7.2016 RD/024/2015  Seno 
11607029 1164413 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 589,32 21.7.2016 Ing. Kristína Tóthová 5.8.2016 69/2016  Odvoz odpadu 
11607030 2001869397 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 665,7 21.7.2016 Ing. Kristína Tóthová 5.8.2016 8036  PHM 
11607031 72016 MIDIA 30679982 996,09 21.7.2016 Ing. Kristína Tóthová 5.8.2016 RD/016/2015 Prehliadka a skúška el. zariadenia
11607032 82016 MIDIA 30679982 974,03 21.7.2016 Ing. Kristína Tóthová 5.8.2016 RD/016/2015 Prehliadka a skúška el. zariadenia
11609040 139107616 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 96 21.9.2016 Mgr. Ingrid Tomková 10.10.2016 142/2016 Toalet. kabína 
11609041 139107571 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 216 21.9.2016 Mgr. Ingrid Tomková 10.10.2016 317/2016  Toalet. kabína
11609042 6576347653 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 585441 795,85 21.9.2016 Mgr. Ingrid Tomková 10.10.2016 6576347653 Poistenie majetku 
11609043 164262 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 1240,19 21.9.2016 Ing. Patrik Pastorek 10.10.2016 RD/025/2015  Ovocie, zelenina
11609044 20163386 Shop4Pets s.r.o Nemčianska cesta 715 45706271 19,7 21.9.2016 Ing. Patrik Pastorek 10.10.2016 326/2016  Ost. potraviny
11609045 1020161174 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 166,75 21.9.2016 Elena Tomášová 10.10.2016 RD/003/2016 Ost. materiál, čistiace prostredky
9160907 201620070 Barviř Jiří, Ing. 69743258 2567,97 21.9.2016 Elena Tomášová 30.9.2016 Komis. zmluva KOMIS
11601029 16022 AGRO-BIO, s. r. o. Bellušova 1861, 155 00 Praha 18630731 1663,2 22.1.2016 Ing. Patrik Pastorek 25.1.2016 RD/014/2015 Ryby
11601030 401600492 RAVEN a.s Šoltésovej 420, 017 01 považská Bystrica 31595804 22,92 22.1.2016 Elena Tomášová 25.1.2016 RD/018/2015 Hutný materiál
11601031 401600491 RAVEN a.s Šoltésovej 420, 017 01 považská Bystrica 31595804 195,3 22.1.2016 Elena Tomášová 25.1.2016 RD/018/2015 Hutný materiál
11601032 160900003 M.K.M s.r.o Dlhá 1264, 90031 Stupava 31408087 86,61 22.1.2016 Ing. Patrik Pastorek 25.1.2016 17/2016 Potraviny
11602031 10160002 Rozhon Lukáš 47781815 619,2 22.2.2016 Ing. Patrik Pastorek 25.2.2016 RD/017/2015 Mäso
11602032 1601020114 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 21,19 22.2.2016 Elena Tomášová 25.2.2016 RD/008/2014 Čistiace prostriedky
11602033 1020160190 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 147,01 22.2.2016 Elena Tomášová 25.2.2016 RD/003/2016 Ostatsný materiál
11602034 40160076 Mercator DMS s.r.o Jasovská 3, 851 07 Bratislava 17327547 458,4 22.2.2016 Ing. Zuzana Kovérová 25.2.2016 26/2016 Ost. materiál
11602035 2001815636 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 662,5 22.2.2016 Ing. Kristína Tóthová 25.2.2016 8036 PHM
11602036 1600055671 Východoslovenská distribučná a.s 36599361 1201,24 22.2.2016 Ing. Kristína Tóthová 25.2.2016 Zmluva o pripojení žiad. o pripojenie do distrib. sústvy Pripojenie OM, zvýšenie MRK
9160203 201603 Bikár Alexander 47539917 47539917 111,97 22.2.2016 Mgr. Eva Malešová 25.2.2016 37/2016 Jarný tábor - obedy
11603036 2001826272 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 519,44 22.3.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.4.2016 8036 PHM
11603037 201601901 AJ Produkty a.s  Balvaniho 7, 820 16  Bratislava 36268518 1209,6 22.3.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.4.2016 76/2016  Nábytok pre veterinára 
11603038 2016482 LIBOR MIKUŠ - SPIRIT J. Mudrocha 40, 90501  Senica 34738266 243 22.3.2016 Ing. Renáta Kováčová 15.4.2016 67/2016 Ratanový nábytok
11606031 1020160792 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 243,04 22.6.2016 Elena Tomášová 18.7.2016  RD/003/2016 Doplnkové krmivo do automatu, čistiace prostriedky 
11606032 162986 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 1017,31 22.6.2016 Ing. Patrik Pastorek 18.7.2016  RD/025/2015 Ovocie, zelenina 
11606033 1600026 Kelbel Radoslav-Servis chladničiek a mrazničiek Myslavská 51, 040 16 Myslava 32476817 175 22.6.2016 Viera Farbiaková 18.7.2016  219/2016 Oprava mraziaceho boxu 
11606034 1623101809 Petit Press a.s. 35790253 360 22.6.2016 Mgr. Eva Malešová 18.7.2016 123/2016 Inzercia 
11606035 160102519 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 253,88 22.6.2016 Elena Tomášová 18.7.2016 RD/ 006/2016 Čistiace prostriedky 
11606036 17/2016 Klema Peter - AQUA MIX 45544301 238,8 22.6.2016 Ing. Patrik Pastorek 18.7.2016 168/2016  Ost. materiál - kovový stojan 
11606037 2001858636 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 791,71 22.6.2016 Ing. Kristína Tóthová 18.7.2016 8036 PHM
11606038 20161250 ASANARATES s.r.o Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 458,78 22.6.2016 Ing. Emília Kornúcová 18.7.2016 Zmluva, zo dňa 22.03.2011  Deratizácia  
11606039 10160007 Rozhon Lukáš 47781815 1633,2 22.6.2016 Ing. Patrik Pastorek 18.7.2016 RD/011/2016  Mäso - potkany, myši 
11606040 160338 NOVÉ OKNO s.r.o  Európska trieda 11, 040 13 Košice 36212589 229,09 22.6.2016 Ing. Kristína Tóthová 18.7.2016 158/2016  Plastové okno - osadenie  
11607033 144916 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 30 22.7.2016 Ing. Patrik Pastorek 5.8.2016 júl.16 Lab. výkony
11607034 201630 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 422,01 22.7.2016 Elena Tomášová 5.8.2016 dec.16 Mäso
11507035 1031607848 KONEX elektro, spol. s.r.o Rastislavova 7, 040 01 Košice 31680569 496,03 22.7.2016 Elena Tomášová 5.8.2016 259/2016 Elektromateriál
11609046 26160055 ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. Októbrová 35 31709117 720 22.9.2016 Mgr. Ingrid Tomková 10.10.2016 Zmluva  Audit
11609047 177616 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 22 22.9.2016 Ing. Patrik Pastorek 10.10.2016  Lab. vyšetrenie
11609048 20160156 Grajzeľ Ján 45655634 2961 22.9.2016 Elena Elena Tomášová 10.10.2016 146/2016  Propagačný materiál
9161104 2016200 Dojčák Róbert 47121050 47121050 24 23.11.2016 Elena Tomášová 30.11.2016 Komis. zmluva KOMIS
11611034 1020160026 Autocentrum Duleba Dobroslava 7, 090 01  Dobroslava 36496855 108 23.11.2016 Ing. Kristína Tóthová 30.11.2016 385/2016 Ing. Tóthová
11611035 236916 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 30 23.11.2016 Ing. Patrik Pastorek 30.11.2016 Lab. výkony
11611036 1611145 KPK Reklama s.r.o 46822798 35,64 23.11.2016 Mgr. Eva Malešová 30.11.2016 RD/019/2015 Tlač baneru
11611037 20112016 Dugasová Aneta M.Č. Trenčianského 11 44178689 1176,8 23.11.2016 Elena Elena Tomášová 30.11.2016 RD/027/2015  Prac. odevy
11602037 160851 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 857,24 23.2.2016 Ing. Patrik Pastorek 25.2.2016 RD/025/2015 Zelenina a ovocie
11602038 2152225497 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 190 23.2.2016 Daniela Štefanisková 25.2.2016 42693799 Dobropis - nájomné - kopíkra
11602039 2152437 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 188,68 23.2.2016 Daniela Štefanisková 25.2.2016 42693799 Nájomné - kopírka
11602040 2152437621 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 188,68 23.2.2016 Daniela Štefanisková 25.2.2016 42693799 Nájomné - kopírka
11602041 2152437622 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 188,68 23.2.2016 Daniela Štefanisková 25.2.2016 42693799 Nájomné - kopírka
11605023 216023 SEA WORLD s.r.o Tulská 17, 974 04  Banská Bystrica 44664516 200 23.5.2016 Ing. Patrik Pastorek 25.5.2016 S/02/2015 Údržba morských akvárií
11605024 162331 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 2031 23.5.2016 Elena Tomášová 25.5.2016  RD/025/2015 Zelenina, ovocie
11605025 1601020406 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 330,05 23.5.2016 Elena Tomášová 25.5.2016 RD/006/2016 Čistiace prostriedky
11605026 1700237754 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 491,6 23.5.2016 Ing. Kristína Tóthová 25.5.2016 8036 PHM
9160508 201620025 Barviř Jiří, Ing. 69743258 889,67 23.5.2016 Elena Tomášová 25.5.2016 Komis. zmluva KOMIS
11606041 62016 MIDIA 30679982 974,7 23.6.2016 Ing. Kristína Tóthová 18.7.2016 RD/016/2015 Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia
11606042 52016 MIDIA 30679982 979,53 23.6.2016 Ing. Kristína Tóthová 18.7.2016 RD/016/2015  Odborná skúška a prehliadka el. zariadenia 
11606043 50160412 Poľnonákup Šariš a.s Bardejovská 44, 080 01  Prešov 15012 253,85 23.6.2016 Ing. Patrik Pastorek 18.7.2016 RD/028/2015 Objem. krmivo
11608030 382016 Tramtária Slovensko s.r.o Pod vinicami 13, 040 01  Košice 47049189 1000 23.8.2016 Mgr. Eva Malešová 25.8.2016 186/2016 Kultúrny program
11608031 90329651 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 149,62 23.8.2016 Ing. Kristína Tóthová 25.8.2016 202/2016 Čistenie kanal. prípojky
11608032 20160006 Martin Kuzevič Drábová 6, 040 23 Košice 47775297 2040 23.8.2016 Ing. Kristína Tóthová 25.8.2016 203/2016 Výrub stromov a konárov
11608033 160616 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 17 23.8.2016 Ing. Patrik Pastorek 25.8.2016 júl.16 Lab. výkony
11608034 139105473 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 96 23.8.2016 Mgr. Ingrid Tomková 25.8.2016 142/2016 Prenájom suchého WC
11608035 2001880091 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 481,69 23.8.2016 Ing. Kristína Tóthová 25.8.2016 8036 PHM
11608036 1165253 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 292,62 23.8.2016 Ing. Kristína Tóthová 25.8.2016 24/2016 Odvoz odpadu
9160816 201644 Bikár Alexander 47539917 47539917 516,3 23.8.2016 Mgr. Eva Malešová 25.8.2016 196/2016 Tábor - obedy
9160817 211645 Bikár Alexander 47539917 47539917 11 23.8.2016 Mgr. Eva Malešová 25.8.2016 260/2016 Noc v ZOO - večera, raňajky
11609049 2016007 Martin Kuzevič Drábová 6, 040 23 Košice 47775297 620 23.9.2016 Ing. Kristína Tóthová 10.10.2016 203/2016 Orez a výrub stromov 
11609050 2162419641 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 47,62 23.9.2016 Daniela Štefanisková 10.10.2016 4000186 Kopírka 09/2016
11609051 2162419650 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 142,32 23.9.2016 Daniela Štefanisková 10.10.2016 5001020  Kopírka 09/2016
11609052 2001887307 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 603,01 23.9.2016 Ing. Kristína Tóthová 10.10.2016 8036  PHM
11609053 20160120 RGR Slovakia s.r.o Dneperská 6 47601540 499,2 23.9.2016 Mgr. Eva Malešová 10.10.2016 268/2016 Kancel. stôl, knižnica, kontajner
9161008 160150 GASTRO SERVIS Slovenská 93, 040 06 Košice 32561989 1881,6 24.10.2016 Elena Tomášová 28.10.2016 337/2016 Spot. mat. - elektrický sporák s el. rúrou - GD
11610053 16301612 FIRST DATA SLOVAKIA s.r.o 31372074 16,2 24.10.2016 Mgr. Ingrid Tomková 31.10.2016 Zmluva o poskytnutí POS terminálu Prenájom - POS terminál
11610054 11318 AGRO PLUS s.r.o Hospodársky dvor, 044 43  Budimír 36188484 89,76 24.10.2016 Ing. Patrik Pastorek 31.10.2016 240/2016 Slama
11610055 139110759 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 24 24.10.2016 Mgr. Ingrid Tomková 31.10.2016 142/2016 Prenájom WC
11610056 6015250 INSPEKTA SLOVAKIA a.s Zelinárska 2, 820 05  Bratislava 31340911 53,38 24.10.2016 Ing. Patrik Pastorek 31.10.2016 355/2016 Preprava zásielky
9161105 201620077 Barviř Jiří, Ing. 69743258 588,47 24.11.2016 Elena Tomášová 30.11.2016 Komis. zmluva KOMIS
11611038 801600240 Carl Stahl & spol, s.r.o. 62418394 26417,04 24.11.2016 Ing. Kristína Tóthová 30.11.2016 Zmluva o dielo Práce na voliere
11611039 International ZOO veterinary group  Station house  65 USD 24.11.2016 Mgr. Eva Malešová 30.11.2016 Členské IZE
11611040 1601021004 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 162 24.11.2016 Elena Tomášová 30.11.2016 RD/006/2016 Čistiace prostriedky
11611041 165338 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 959,65 24.11.2016 Viera Farbiaková 30.11.2016 RD/025/2015 Ovocie a zelenina
11611042 2162426474 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 83,14 24.11.2016 Daniela Štefanisková 30.11.2016 4000186 Kopírka 
11611043 2162426475 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 145,49 24.11.2016 Daniela Štefanisková 30.11.2016  5001020 Kopírka
11611044 2016796222 C&T, a.s 36686743 19,21 24.11.2016 Ing. Patrik Pastorek 30.11.2016 Zmluva o obstaraní záležitosti 35/2013 Zastupovanie v colnom konaní
11605027 20160344 ENVI-TRADE s.r.o Kysucká 16, 040 01  Košice 6666025 59,16 24.5.2016 Ing. Kristína Tóthová 25.5.2016 odvoz a odstránenie odpadu
9160509 52016 Martin Jenčo Turgenevova 23, 040 01  Košice 44361394 1,2 24.5.2016 Elena Tomášová 25.5.2016 Komis. zmluva KOMIS
9160510 101665 RAVENSDEN PLC Bedford road 85036400 1366,68 24.5.2016 Elena Tomášová 25.5.2016 150/2016 Tovar do ZOO shopu
9160818 201620060 Barviř Jiří, Ing. 69743258 2581,68 24.8.2016 Elena Tomášová 25.8.2016 Komis. zmluva KOMIS
11601033 160356 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 194,61 25.1.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2016 RD/025/2015 Ovocie a zelenina
11610058 7415988021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 -5874,37 25.10.2016 Ing. Kristína Tóthová 31.10.2016 5101570708 Plyn -vyúčtovanie 01-09/2016
11611045 1600046 Olexa Martin 37017594 54 25.11.2016 Ing. Kristína Tóthová 30.11.2016 383/2016 Ing. Tóthová
11611046 20161101 AGROCENTRUM SVIDNÍK s.r.o Ul. MUDr. Pribulu 1 47623331 2496 25.11.2016 Viera Farbiaková 30.11.2016 RD/013/2016 BIO seno
11602042 16041 LLORANT s.r.o Pražská 4, 040 11 Košice 36569658 98,4 25.2.2016 Mgr. Ingrid Tomková 25.2.2016 57/2016 Spracovanie dát - RISSAM
11602043 20160033 Grajzeľ Ján 45655634 1650 25.2.2016 Ing. Kristína Tóthová 25.2.2016 31/2016 Brožúra - sprievodca ZOO Košice v AJ
11602044 5005284716 EUROVIA-Kameňolomy, s. r. o. 36574988 83,99 25.2.2016 Ing. Kristína Tóthová 25.2.2016 25/2016 Kamenivo
11602045 160900012 M.K.M s.r.o Dlhá 1264, 90031 Stupava 31408087 49,55 25.2.2016 Ing. Patrik Pastorek 25.2.2016 52/2016 Ost. potraviny - tatramix
9160204 1160005 Rudolf Ropek U rybníčka 252, 517 43 Potšejn 48600148 19,23 25.2.2016 Elena Tomášová 25.2.2016 Komis. zmluva KOMIS
11604027 2016019 SEA WORLD s.r.o Tulská 17, 974 04  Banská Bystrica 44664516 960 25.4.2016 Ing. Patrik Pastorek 16.5.2016 108/2016 LED svietidlá
11604028 2001837016 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 189,33 25.4.2016 Ing. Kristína Tóthová 16.5.2016 8036 PHM
11604029 2016020 SEA WORLD s.r.o Tulská 17, 974 04  Banská Bystrica 44664516 200 25.4.2016 Ing. Patrik Pastorek 16.5.2016 S/02/2015 Údržba morských akvárií
11604030 161852 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 1021,85 25.4.2016 Ing. Patrik Pastorek 16.5.2016 RD/025/2015  Zelenina, ovocie 
11604031 160273 Zoologická záhrada hl. mesta Prahy U trojského zámku 3, 171 00 Praha 64459 250 25.4.2016 Ing. Patrik Pastorek 16.5.2016 86/2016 Transport zvierat
11604032 16020013 AGRO-BIO, s. r. o. Bellušova 1861, 155 00 Praha 18630731 2485,95 25.4.2016 Ing. Patrik Pastorek 16.5.2016 RD/014/2015, RD/013/2015  Ryby, granule  
11604033 201614 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 518,5 25.4.2016 Ing. Patrik Pastorek 16.5.2016 12/2016  Mäso 
11604034 401603396 Raven a.s Šoltésovej 420, 017 01  Považská Bystrica 31595704 80,1 25.4.2016 Elena Tomášová 16.5.2016 RD/018/2015 Hutný materiál
11604035 302016 Jaroslav Dzurik - V.I.P  Jámošíková 6, 040 01  Košice  43190642 25 25.4.2016 Mgr. Eva Malešová 16.5.2016  RD/018/2015 REPRE - reštauračné služby 
9160712 201627 Bikár Alexander 47539917 47539917 5 25.7.2016 Mgr. Eva Malešová 10.8.2016 223/2016 Deň ošetrovateľom - obed
9160713 201628 Bikár Alexander 47539917 47539917 602,57 25.7.2016 Mgr. Eva Malešová 10.8.2016 196/2016 Tábor - obedy
11607036 84120195 PORADCA s.r.o. 36371271 58,8 25.7.2016 Mgr. Ingrid Tomková 5.8.2016 POradca 2017
9160714 201629 Bikár Alexander 47539917 47539917 33 25.7.2016 Mgr. Eva Malešová 10.8.2016 217/2016 Noc v ZOO - večera, raňajky
11607037 139103599 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 96 25.7.2016 Mgr. Ingrid Tomková 5.8.2016 142/2016 Prenájom toaletnej kabíny
9160715 201630 Bikár Alexander 47539917 47539917 137,5 25.7.2016 Mgr. Eva Malešová 10.8.2016 218/2016 Noc v ZOO - večera, raňajky
11607038 222016 Klema Peter - AQUA MIX 45544301 99 25.7.2016 Mgr. Eva Malešová 5.8.2016 230/2016 Oprava - predĺženie kov. stojanu
11608037 22082016 IMKROV Ivan Mundier Kľačno 415 40651681 1076,54 25.8.2016 Elena Tomášová 20.9.2016 262/2016 Ost. materiál
11608038 2002116 TS Motory s.r.o CSA 3, 036 57  Martin 3157599 48,53 25.8.2016 Elena Tomášová 20.9.2016 265/2016 Náhr. diely
11608039 1608112 KPK Reklama s.r.o 46822798 15,24 25.8.2016 Mgr. Eva Malešová 20.9.2016 RD/019/2016 Tlač plagátov
11608040 160855 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 2917 25.8.2016 Ing. Patrik Pastorek 20.9.2016 RD/01/2016, RD/10/2016, RD/12/2016, 270/2016 Mäso, ryby
11608041 20163270 Shop4Pets s.r.o Nemčianska cesta 715 45706271 87,79 25.8.2016 Ing. Patrik Pastorek 20.9.2016 271/2016 Ostatné potraviny
11608042 10160012 Rozhon Lukáš 47781815 249,6 25.8.2016 Ing. Patrik Pastorek 20.9.2016 RD/011/2016 Mäso - potkany, holíčatá
11608043 20160100 RGR Slovakia s.r.o Dneperská 6 47601540 618 25.8.2016 Elena Tomášová 20.9.2016 166/2016 Ost. materiál
11608044 2162416220 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 25,04 25.8.2016 Daniela Štefanisková 25.9.2016 4000186 Kopírka
11608045 2162416221 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 139 25.8.2016 Daniela Štefanisková 25.9.2016 5001020 Kopírka
11608046 1020161062 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 82,08 25.8.2016 Elena Tomášová 25.9.2016 RD/003/2016 Ost. materiál
11608047 2002146 TS Motory s.r.o CSA 3, 036 57  Martin 3157599 -41,33 25.8.2016 Elena Tomášová 25.9.2016 Dobropis - ost. materiál
11608048 2002156 TS Motory s.r.o CSA 3, 036 57  Martin 3157599 58,46 25.8.2016 Elena Tomášová 25.9.2016 265/2016 Ost. materiál
11608049 1601020696 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 322,77 25.8.2016 Elena Tomášová 25.9.2016 RD/006/2016 Čistiace prostriedky
11608050 163886 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 689,99 25.8.2016 Elena Tomášová 25.9.2016 RD/025/2015 Zelenina
11608051 16069 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 4380 25.8.2016 Elena Tomášová 25.9.2016 RD/021/2015 HIM - drevená voliéra č.1
11601034 201601 Bikár Alexander 47539917 47539917 16,5 26.1.2016 Mgr. Ingrid Tomková 15.2.2016 nov.16 Repre - pracovný obed
11601035 2016004 SEA WORLD s.r.o Tulská 17, 974 04  Banská Bystrica 44664516 313,99 26.1.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2016 S/02/2015 Údržba morských akvárií
11601036 20160005 ZATEL s.r.o Weberova 12220, 080 01  Prešov 46610189 288 26.1.2016 15.2.2016 Zmluva o poskytnutí averejných služieb O2 Zriadenie internetu
11601037 20160011 Grajzeľ Ján 45655634 421,6 26.1.2016 Mgr. Eva Malešová 15.2.2016 13/2016 Ost. materiál
11610059 164891 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 1298,94 26.10.2016 Ing. Patrik Pastorek 31.10.2016 RD/025/2015 Zelenina
11610060 164639 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 1147,04 26.10.2016 Elena Tomášová 31.10.2016 RD/025/2015 Zelenina
11610061 2162423279 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 73,5 26.10.2016 Ing. Patrik Pastorek 31.10.2016 07/2016 Lab. výkony
11602046 1670001548 VAŠA Slovensko s.r.o Račianske mýto 1/B 35683813 3548,3 26.2.2016 Zuzana Feilhauerová 15.3.2016 31.3.15 Stravné lístky
11602047 3103160005 Mesto Košice 691135 929,55 26.2.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2016 6571283160, 6571651904, 6572047573 Refakturácia - poistenie mot. vozidiel
9160205 20160035 Grajzeľ Ján 45655634 260 26.2.2016 Elena Tomášová 15.3.2016 45/2016 Suveníry - pohľadnica A5
11604036 5005387518 EUROVIA-Kameňolomy, s. r. o. 36574988 280,27 26.4.2016 Elena Tomášová 16.5.2016 104/2016  Ost. mat. - štrkodrva 
11604037 1020160502 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 106,52 26.4.2016 Elena Tomášová 16.5.2016  Ost. materiál
11604038 21042016 Dugasová Aneta M.Č. Trenčianského 11 44178689 155,89 26.4.2016 Elena Tomášová 16.5.2016 RD/027/2015  Pracovné odevy 
11605028 1020160661 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 135,2 26.5.2016 Elena Tomášová 15.6.2016 RD/003/2016 čistiace prostriedky
11605029 160100593 BOLEX s.r.o Bolešov 448, 01853  Bolešov 36745057 870 26.5.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.6.2016 100/2016 Operačná lampa
11605030 5005460682 EUROVIA-Kameňolomy, s. r. o. 36574988 7,03 26.5.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.6.2016 115/2016 Ost. materiál
11601038 2016022 Webicon s.r.o 44681445 1344 27.1.2016 Ing. Renáta Kováčová 15.2.2016 20/2016 Dochádzkový systém - terminál
11601039 160402 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 461,36 27.1.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2016 RD/025/2015  Ovocie a zelenina 
11610062 2162423280 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 82,18 27.10.2016 Daniela Štefanisková 31.10.2016 4000186 Kopírka 10/2016
11610063 219416 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 189,13 27.10.2016 Daniela Štefanisková 31.10.2016 5001020 Kopírka 10/2016
11604039 1600024 TENEBRIO s.r.o Profesora Sáru 44, 974 01  Banská Bystrica 47455624 119,76 27.4.2016 Ing. Patrik Pastorek 16.5.2016 111/2016  Ostatné potraviny 
11604040 20160157 Hreščák Jaroslav - RETRA Slnečná 263/15 10704060 401,35 27.4.2016 Elena Tomášová 16.5.2016 115/2016  Dosky 
11604041 20160405 JUDr.Marcel Dolobáč,PhD. Žižkova 39, 040 01 Košice 45007063 89,49 27.4.2016 Mgr. Erich Kočner 16.5.2016 Právna zmluva  Právne služby 
11604042 2162202222 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 187,72 27.4.2016 Elena Tomášová 16.5.2016 72693799  Kopírka 
11604043 16010247 Montrúr s.r.o  Medená 21, 040 17  Košice  31657095 84,62 27.4.2016 Ing. Kristína Tóthová 16.5.2016 105/2016  Prevoz vozidla PV3S-fekál 
11604044 160101048 Centrum vet. péče s.r.o Lhotka 54, 56002  Česká Třebová 28785789 105,44 27.4.2016 Ing. Patrik Pastorek 16.5.2016 99/2016 Ost. potraviny
11609054 1601020788 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 407,86 27.9.2016 Elena Tomášová 10.10.2016 RD/006/2016 Čistiace prostriedky 
11609055 9916059930 Up Slovensko, s.r.o 31396674 -917,2 27.9.2016 Zuzana Feilhauerová 10.10.2016 ŠEKY
11609056 181616 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 38,6 27.9.2016 Ing. Patrik Pastorek 10.10.2016 Lab. výkony 
11609057 11161720 DPMK Košice, a. s. 31701914 325,58 27.9.2016 Mgr. Eva Malešová 10.10.2016 323/2016  Kyvadlová doprava
11609058 120160074 AGRICO s.r.o  Rybárská 671, 379 01  Třeboň  26032163 1007,5 27.9.2016 Viera Farbiaková 10.10.2016 276/2016 Miagač 
11609059 16074 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 4620 27.9.2016 Ing. Kristína Tóthová 10.10.2016 Rd/021/2015  Drevaná voliéra č.1
11601040 10160001 Rozhon Lukáš 47781815 625,2 28.1.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2016 RD/017/2015  Mäso - potkan, myš 
11601041 201610274 MADO s.r.o 1.mája 18, 010 01  Žilina 31590489 134,96 28.1.2016 Mgr. Ingrid Tomková 15.2.2016 Systém. údržba 01-06/2016
11601042 21623000354 ŠEVT, a. s. 31331131 356,75 28.1.2016 Elena Tomášová 15.2.2016 RD/005/2014 Kancel. potreby
11611047 240816 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 21,5 28.11.2016 Ing. Patrik Pastorek 30.11.2016 Lab. výkony
11611048 161354 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1443 28.11.2016 Viera Farbiaková 30.11.2016 RD/010/2016, RD/012/2016 Mäso, ryby
11611049 102016 MIDIA 30679982 896,68 28.11.2016 Ing. Kristína Tóthová 30.11.2016 RD/016/2015 Odborná prehladka a skúška el. zariadenia
9161206 1762017 Rusňáková Iveta 40802345 1,8 28.12.2016 Elena Tomášová 30.12.2016 Komis. zmluva KOMIS
9161207 102701251 Olymptoy - SK s.r.o Bagarova 1545, 010 00  Žilina 36410276 31,77 28.12.2016 Elena Tomášová 30.12.2016 Komis. zmluva KOMIS
9161208 201608726 AJ Produkty a.s  Balvaniho 7, 820 16  Bratislava 36268518 657,6 28.12.2016 Mgr. Eva Malešová 30.12.2016 Paravanova stena
11612043 20162811 ASANARATES s.r.o Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 479,3 28.12.2016 Ing. Kornúcová 30.12.2016 Zmluva zo dňa 22.03.2011  Deratizácia ZOO
11612044 2162430173 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 169,67 28.12.2016 Daniela Štefanisková 30.12.2016 5001020 Kopírka
11612045 2162430172 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 61,92 28.12.2016 Daniela Štefanisková 30.12.2016 4000186  Kopírka
11612046 6591240870 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 585441 1211,17 28.12.2016 Mgr. Ingrid Tomková 30.12.2016 PZ 6591240870 Poistenie majetku
11612047 4132016 Alezar s.r.o 46709380 193,92 28.12.2016 Elena Tomášová 30.12.2016 332/2016 Dopravné značky
11612048 2001901034 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 621,39 28.12.2016 Ing. Kristína Tóthová 30.12.2016 8036 PHM
11606044 5005532182 EUROVIA-Kameňolomy, s. r. o. 36574988 112,19 28.6.2016 Elena Tomášová 18.7.2016 173/2016  Ost. materiál 
11606045 2016026 SEA WORLD s.r.o Tulská 17, 974 04  Banská Bystrica 44664516 294,79 28.6.2016 Ing. Patrik Pastorek 18.7.2016 S/02/2015  Údržba morských akvárií 
11606046 20162435 Shop4Pets s.r.o Nemčianska cesta 715 45706271 62,1 28.6.2016 Ing. Patrik Pastorek 18.7.2016 190/2016  Ost. mat. - F10SC 
11606047 13920489 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 96 28.6.2016 Mgr. Ingrid Tomková 18.7.2016 142/2016   Prenájom toaletnej kabíny
11606048 516300622 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 59,04 28.6.2016 Elena Tomášová 18.7.2016  Zmluva o dodávke min. vody Pitný režim 
11606049 516300604 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 46,27 28.6.2016 Elena Tomášová 18.7.2016  Zmluva o dodávke min. vody  Pitný režim 
11606050 801600135 Carl Stahl & spol, s.r.o. 62418394 2900 28.6.2016 Ing. Kristína Tóthová 18.7.2016 94/2016 PD - veľká voliera
11606051 801600134 Carl Stahl & spol, s.r.o. 62418394 2900 28.6.2016 Ing. Kristína Tóthová 18.7.2016  95/2016 PD - malá voliera 
9160614 201614 Bikár Alexander 47539917 47539917 82,5 28.6.2016 Mgr. Eva Malešová 13.7.2016 177/2016 Noc v ZOO - večera a raňajky
9160615 201615 Bikár Alexander 47539917 47539917 82,5 28.6.2016 Mgr. Eva Malešová 13.7.2016 180/2016 Noc v ZOO - večera a raňajky
9160616 201616 Bikár Alexander 47539917 47539917 98,99 28.6.2016 Mgr. Eva Malešová 13.7.2016 182/2016 Noc v ZOO - večera a raňajky
11609060 16199 Toronský Peter, Ing. - VIPE 10778250 212,4 28.9.2016 Ing. Kristína Tóthová 10.10.2016 247/2016 Prehliadka tlakových zariadení
11609061 164397 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 593,74 28.9.2016 Ing. Patrik Pastorek 10.10.2016 RD/025/2015 Ovocie a zelenina 
11609062 16301233 FIRST DATA SLOVAKIA s.r.o 31372074 16,2 28.9.2016 Mgr. Ingrid Tomková 10.10.2016 Zmluva o poskytnuti POS terminálu Poplatky - terminál 
11609063 201643 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 403,9 28.9.2016 Ing. Patrik Pastorek 10.10.2016 12/2016 Mäso 
11601043 401600664 RAVEN a.s Šoltésovej 420, 017 01 považská Bystrica 31595804 49,25 29.1.2016 Elena Tomášová 15.2.2016 RD/018/2015 Hutný materiál
11601044 416000364 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 2785,8 29.1.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2016 RD/011/2015 Objemové krmivo
11601045 120160315 HOUR spol. s r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 31586163 346,08 29.1.2016 Ing. Zuzana Kovérová 15.2.2016 Systém. údržba PaM
11601046 20160102 ZOOPRODUKT SLOVAKIA s.r.o Drieňová 34 36250309 287,82 29.1.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2016 16/2016 Potraviny
11612049 2016101247 Slovgen s.r.o. 35700629 18 29.12.2016 Ing. Patrik Pastorek 30.12.2016 Určenie pohlavia
11612050 131040 International ZOO veterinary group  Station house  67,45 29.12.2016 Viera Farbiaková 30.12.2016 342/2016  Lieky - soľné tablety
11612051 161548 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 143 29.12.2016 Viera Farbiaková 30.12.2016 RD/012/2016 Mäso
11602048 4211001035 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 493546 11,17 29.2.2016 Bc. Josef Kindl 15.3.2016 Slovenský vet. časopis 
11603039 1601020220 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 395,85 29.3.2016 Elena Tomášová 15.4.2016 RD/006/2016 Čistiace prostriedky
11603040 161463 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 1178,98 29.3.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.4.2016 RD/025/2015  Zelenina 
11603041 9414846000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 18,52 29.3.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.4.2016 RD/005/2016 Potraviny, REPRE
11603042 4174000385 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 14,64 29.3.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.4.2016 Veterin. kontrola 
11603043 4174000386 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 14,76 29.3.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.4.2016 Veterin. kontrola
11603044 57916 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 9 29.3.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.4.2016 07/2016  Lab. výkony 
9160309 100311 RAVENSDEN PLC Bedford road 85036400 3731,14 29.3.2016 Elena Tomášová 30.3.2016 85/2016 Hračky do ZOO Shopu
9160310 132016 Císař Stanislav 62222601 62222601 34,52 29.3.2016 Elena Tomášová 30.3.2016 Komis. zmluva KOMIS
11603046 7201600071 MIDAM servis s.r.o Poľská 7 46029273 44,6 29.3.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.4.2016 87/2016  Prehliadka elektrického kotla 
11603047 16002 FONHIT s.r.o  Dénešová 4, 040 23  Košice 36172367 1212 29.3.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.4.2016 46/2016  Servisný zásah na biologickej ČOV 
11603048 201603218 Slovgen s.r.o. 35700629 9 29.3.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.4.2016 56/2016 Určenie pohlavia
11603049 2016020162 Slovgen s.r.o. 35700629 9 29.3.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.4.2016 38/2016 Určenie pohlavia
11603050 2152441321 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 430,55 29.3.2016 Daniela Štefanisková 15.4.2016 42693799 Vyúčtovanie - kopírka
11603051 32016 Ján Žamburek U Svetovaru 27, 326 00  Plzeň  62664531 1568 29.3.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.4.2016 77/2016 Oprava schodov
11603052 42016 Ján Žamburek U Svetovaru 27, 326 00  Plzeň  62664531 2499,04 29.3.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.4.2016 83/2016 Úprava terénu
11603053 20160174 ENVI-TRADE spol.s.r.o. Kysucká 16, 040 01 Košice 36666025 318,66 29.3.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.4.2016 Mandátna zmluva Poradenstvo v oblasti živ. prostredia
11606052 122016 KOBAKSTAV s.r.o 46633596 4995,84 29.6.2016 Ing. Kristína Tóthová 18.7.2016 191/2016 Stavebné práce
11609064 16020032 LEPASTAV s.r.o Československej armády 16, 040 01 Košice 44834306 2976 3.10.2016 Ing. Kristína Tóthová 10.10.2016 312/2016 Výmena kanal. potrubia 
11609065 20162406 R-METAL, s. r. o. 36751081 320,58 3.10.2016 Ing. Kristína Tóthová 10.10.2016 338/2016  Pletivo na drevenú voliéru č.1
11609066 201600714 FARBY-LAKY Kušnír Emil Kavečianska 8 34740996 1376,15 3.10.2016 Elena Tomášová 10.10.2016 RD/006/2015  Ost. materiál
11609067 20161199 Správa mestskej zelene 17078202 713,9 3.10.2016 Viera Farbiaková 10.10.2016 305/2016 Sadové úpravy + rastlinný materiál 
11609068 10160014 Rozhon Lukáš 47781815 1003,2 3.10.2016 Ing. Patrik Pastorek 10.10.2016 RD/011/2016 Mäso 
9160908 3039876000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 103,55 3.10.2016 Elena Tomášová 28.10.2016 obj. zo dňa 30.09.2016  Tovar do ZOO Shopu 
11610074 1600056 Kelbel Radoslav-Servis chladničiek a mrazničiek Myslavská 51, 040 16 Myslava 32476817 45 3.11.2016 Viera Farbiaková 18.11.2016 371/2016 Oprava mraziaceho boxu
11601054 2001810065 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 349,96 3.2.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2016 8036 PHM
11601055 20160061 ENVI-TRADE spol.s.r.o. Kysucká 16, 040 01 Košice 36666025 318,66 3.2.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2016 Mandátna zmluva Poradenstvo v oblasti živ. prostredia
11601056 1160030 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 344,71 3.2.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2016 24/2016 Odvoz odpadu
9160107 172600004 Olymptoy - SK s.r.o Bagarova 1545, 010 00  Žilina 36410276 29,05 3.2.2016 Elena Tomášová 15.2.2016 Komis. zmluva KOMIS
11602053 2001820755 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 2981,17 3.3.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2016 8036  PHM 
11602054 2016007 Larminal s.r.o  U Lužníckého Semináře 45, 11800 Praha  24216887 133,5 3.3.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.3.2016  42/2016 Náhradné diely 
11602055 51600133 M-light s.r.o A. Škavrana 4, 971 01 Prievidza 44483627 249,85 3.3.2016 Ing. Renáta Kováčová 15.3.2016 64/2016  LCD monitor  
11603004 1600015 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 1370,64 3.3.2016 Ing. Renáta Kováčová 21.3.2016 43/2016 Rozšírenie rozvod. internetu
11603005 762016 INFOPRINT s.r.o Tichá 45, 811 02  Bratislava 48096857 40 3.3.2016 Mgr. Eva Malešová 21.3.2016 50/2016 Inzercia
11604060 20160293 ENVI-TRADE spol.s.r.o. Kysucká 16, 040 01 Košice 36666025 318,66 3.5.2016 Ing. Kristína Tóthová 16.5.2016 Mandátna zmluva  Poradenstvo v oblasti životného prostredia 
11605049 1674166000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 617,41 3.6.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.6.2016 RD/005/2016 Ost. potraviny
11605050 2001852936 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 506,63 3.6.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.6.2016 8036 PHM
11605051 201620 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 944,9 3.6.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.6.2016 dec.16 Mäso
11605052 2644009 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 20763,73 3.6.2016 Mgr. Ingrid Tomková 15.6.2016 Zmluva o spolupráci zo dňa 13.9.2012 Podiel za predaj vstupeniek
9160514 1674136000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 218,66 3.6.2016 Elena Tomášová 20.6.2016 Tovar do ZOOSHOPU
11608052 16300861 FIRST DATA SLOVAKIA s.r.o 31372074 16,2 30.8.2016 Mgr. Ingrid Tomková 25.9.2016 Zmluva Prenájom POS terminálu
11608053 2160571 Regionálny úrad verejného zdravot. so sídl. v Košiciach Ipeľská 1 48968854 132,25 30.8.2016 Ing. Kristína Tóthová 25.9.2016 88/2016 Rozbor pitnej vody
11608054 8584362440 Ryba Košice, s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 930 30.8.2016 Ing. Patrik Pastorek 25.9.2016 RD/002/2016 RYBY - slede
11608055 10160013 Rozhon Lukáš 47781815 1007,4 30.8.2016 Ing. Patrik Pastorek 25.9.2016 RD/011/2016 Mäso - potkany, myši
9160819 102700331 Olymptoy - SK s.r.o Bagarova 1545, 010 00  Žilina 36410276 28,09 30.8.2016 Elena Tomášová 16.9.2016 Komis. zmluva KOMIS
9160820 2016161 Dojčák Róbert 47121050 47121050 150,4 30.8.2016 Elena Tomášová 16.9.2016 Komis. zmluva KOMIS
9160821 201646 Bikár Alexander 47539917 47539917 48 30.8.2016 Mgr. Eva Malešová 16.9.2016 272/2016 Zážitkový program - večera, raňajky
9160822 201647 Bikár Alexander 47539917 47539917 22 30.8.2016 Mgr. Eva Malešová 16.9.2016 267/2016 Noc v ZOO - večera, raňajky
9160823 201648 Bikár Alexander 47539917 47539917 27,5 30.8.2016 Mgr. Eva Malešová 16.9.2016 280/2016 Noc v ZOO - večera, raňajky
11601047 41160060 Homola s.r.o. Dlhé diely 18, 841 04 Bratislava 31325921 4140 31.1.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2016 apr.16 Elektrohyr. zdvihák
11610064 2016003 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 8,5 31.10.2016 Ing. Patrik Pastorek 31.10.2016 07/2016 Lab. výkony 
11610065 2016009 Legeny Jozef 50072218 300 31.10.2016 Ing. Renáta Kováčová 31.10.2016 Dohoda o poskytovaní poradenských služieb Poradenské služby
11610066 20160187 Beatrice Slavíková Uzká 10, 350 01  Františkovy Lázne 62612158 666,07 31.10.2016 Ing. Patrik Pastorek 18.11.2016 Kúpna zmluva Nákup zvierat
11610067 20160187 Hořejší Pavel Roosveltova 1, 250 88 Čelákovice 45879427 570 31.10.2016 Ing. Patrik Pastorek 18.11.2016 366/2016 Preprava zvierat
11608056 7111622582 Východoslovenská distribučná a.s 36599361 540 31.8.2016 Ing. Kristína Tóthová 25.9.2016 255/2016 Prenájom náhradného zdroja
11608057 24082016 Hurný Jozef 17177847 207,8 31.8.2016 Ing. Kristína Tóthová 25.9.2016 248/2016 Servisné práce na plyn. tmavých infražiaričov
11608058 96401951 International ZOO veterinary group  Station house  120,19 31.8.2016 Bc. Josef Kindl 25.9.2016 234/2016 Kniha - handbook of the mammals
11608059 11600154 MALEX s.r.o 35821507 76,44 31.8.2016 Elena Tomášová 25.9.2016 287/2016 Vedrá
11608060 20160818 Kolesár Dušan - DUKOS Opatovská 46, 040 01 Košice 10776907 618,52 31.8.2016 Ing. Kristína Tóthová 25.9.2016 RD/020/2015 Sklenárske práce
11608061 16070 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 936 31.8.2016 Mgr. Eva Malešová 25.9.2016 RD/021/2015 Drevené konštrukcie na veľkorozmerné mapy
11601001 12000009 METRO CASH & CARRY s.r.o Senecká cesta 1881, 900 28  Ivanka pri Dunaji 45952671 42,68 4.1.2016 Ing. Patrik Pastorek 25.1.2016 Zmluva z roku 2001 Tepelný konvektor, penetračný olej
11601002 160017 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 357,72 4.1.2016 Ing. Patrik Pastorek 25.1.2016 RD/025/2015 Ovocie a zelenina
11609069 20160 ENVI-TRADE spol.s.r.o. Kysucká 16, 040 01 Košice 36666025 318,66 4.10.2016 Ing. Kristína Tóthová 10.10.2016 Mandátna zmluva Poradenstvo v oblasti živ. prostredia 
11609070 147 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1793,03 4.10.2016 Ing. Patrik Pastorek 10.10.2016 Zmluva o vykonaní činnosti Veterinár. činnosť
11609071 3039886000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 468,18 4.10.2016 Ing. Patrik Pastorek 10.10.2016 RD/005/2016  Repre, potraviny
11609072 2016012 Staš Ivan Mgr. Bauerova 36 43325033 74,47 4.10.2016 Ing. Kristína Tóthová 10.10.2016 302/2016  Repre - občerstvenie
9161101 1601319 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 27,88 4.11.2016 Elena Tomášová 30.11.2016 Komis. zmluva  KOMIS 
11610076 221416 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 21,5 4.11.2016 Ing. Patrik Pastorek 18.11.2016 Lab. výkony
11610077 2001893778 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 53,26 4.11.2016 Ing. Kristína Tóthová 18.11.2016 8036 PHM
11611002 1601020906 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 272,41 4.11.2016 Elena Tomášová 25.11.2016 RD/006/2016 Čistiace prostriedky
11602005 1601020079 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 180,67 4.2.2016 Elena Tomášová 15.2.2016 RD/008/2014 Čistiace prostriedky
11602056 5005302763 EUROVIA-Kameňolomy, s. r. o. 36574988 96,4 4.3.2016 15.3.2016 25/2016   Ost. materiál
9160207 16100780 Extrudo Bečice s.r.o Bečice 7, 375 01  Týn nad Vltavou 60616849 190 4.3.2016 Elena Tomášová 15.3.2016 53/2016 Objem. krmivo do balíčkov
9160312 979746000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 181,51 4.4.2016 Elena Tomášová 20.4.2016 Tovar do ZOO Shopu
9160401 1601059 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 44,52 4.4.2016 Elena Tomášová 20.4.2016 Komis. zmluva KOMIS
11603064 979776000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 574,94 4.4.2016 Elena Tomášová 15.4.2016 RD/005/2016  Potraviny 
11603065 1161444 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 371,38 4.4.2016 Ing.Elena Elena Tomášová  15.4.2016 24/2016  Odvoz odpadu 
11603066 1123886339 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 256,93 4.4.2016 Mgr. Ingrid Tomková 15.4.2016 RD/007/2016  Mobil 22.02.2016 - 21.03.2016 
11604002 1480208683 HANSA-FLEX Hydraulik s.r.o Kostolany nat Turcom 31642608 15,3 4.4.2016 Elena Tomášová 18.4.2016 91/2016 Ost. materiál
11604003 1660300639 HRIADEĽ s.r.o Študenská 1, 040 01  Košice 31444334 29,64 4.4.2016 Elena Tomášová 18.4.2016 90/2016 Ost. materiál
11604062 201600256 FARBY-LAKY Kušnír Emil Kavečianska 8 34740996 536,81 4.5.2016 Ing. Kristína Tóthová 16.5.2016 RD/006/2015 Ost. materiál
11604063 2162300220 ŠEVT, a. s. 31331131 101,94 4.5.2016 Elena Tomášová 16.5.2016 RD/005/2014  Kancel. potreby 
11605002 401603901 RAVEN a.s Šoltésovej 420, 017 01 považská Bystrica 31595804 33,14 4.5.2016 Elena Tomášová 19.5.2016 RD/018/2015 Hutný materiál
9160501 1601096 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 185,58 4.5.2016 Elena Tomášová 18.5.2016 Komis. zmluva  KOMIS 
11604061 162061 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 2066,41 4.5.2016 Ing. Patrik Pastorek 16.5.2016 RD/025/2015  Zelenina 
11606053 1674100800 MIKONA s.r.o Trenčianska 452, 02 01 Púchov 31570364 436,01 4.7.2016 Ing. Kristína Tóthová 18.7.2016 204/2016  Ost. mat.+ údržba pneumatík 
11606054 201600420 Farby Kušnír, s.r.o. 47564831 510,66 4.7.2016 Ing. Kristína Tóthová 18.7.2016 RD/006/2015 Ost. materiál
11606055 101 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 806,9 4.7.2016 Ing. Patrik Pastorek 18.7.2016 Zmluva o poskytnutí vet. starostlivosti  Veterin. činnosť 
11606056 6058001336 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 1352,6 4.7.2016 Ing. Patrik Pastorek 18.7.2016 RD/009/2016  Ost. potraviny  
11606057 20160429 ENVI-TRADE spol.s.r.o. Kysucká 16, 040 01 Košice 36666025 318,66 4.7.2016 Ing. Kristína Tóthová 18.7.2016 Mandátna zmluva   Poradenstvo v obl. živ. prostredia
11506058 82016 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125 4.7.2016 Mgr. Erich Kočner 18.7.2016 Zmluva o vykonaní činnosti  Činnosť lesného hospodára 
11606059 2162409943 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 226,85 4.7.2016 Daniela Štefanisková 18.7.2016  2162409943  Kopírka - služby 
11606060 2162409941 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 326,3 4.7.2016 Daniela Štefanisková 18.7.2016 4000186  Kopírka - služby 
11606061 8413 HORNBACH -Baumarkt SK spol.s.r.o. 35838949 218 4.7.2016 Elena Tomášová 18.7.2016  20/2016 Ost. materiál 
11606062 1131505099 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 380,5 4.7.2016 Mgr. Ingrid Tomková 18.7.2016 80544899  Mobil 22.5.2016 - 21.6.2016 
9160618 201618 Bikár Alexander 47539917 47539917 47,5 4.7.2016 Mgr. Eva Malešová 13.7.2016 184/2016 Noc v ZOO - večera a raňajky
9160619 201619 Bikár Alexander 47539917 47539917 5 4.7.2016 Mgr. Eva Malešová 13.7.2016 185/2016 Deň ošetrovateľom - obed
9160716 2349876000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 390,25 4.8.2016 Elena Tomášová 10.8.2016 Tovar do ZOO Shopu
11607039 1601020609 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 367,09 4.8.2016 Elena Tomášová 24.8.2016 RD/016/2016 Čistiace a hyg. potreby
9160717 160100028 A P S s.r.o  Bojnická cesta 18, 971 01  Prievidza  31623069 59490,95 4.8.2016 Ing. Kristína Tóthová 10.8.2016 Zmluva o dielo 1/2016 Stavebné práce - bufet Čierny vlk
11607040 10160011 Rozhon Lukáš 47781815 1671 4.8.2016 Ing. Patrik Pastorek 24.8.2016 RD/011/2016 Mäso - potkany, myši
9160718 201632 Bikár Alexander 47539917 47539917 71,5 4.8.2016 Mgr. Eva Malešová 10.8.2016 224/2016 Noc v ZOO - večera, raňajky
11607041 10160010 Rozhon Lukáš 47781815 822 4.8.2016 Ing. Patrik Pastorek 24.8.2016 RD/011/2016 Mäso - potkany, myši
9160719 201633 Bikár Alexander 47539917 47539917 11 4.8.2016 Mgr. Eva Malešová 10.8.2016 232/2016 Noc v ZOO - večera, raňajky
11607042 1674100849 MIKONA s.r.o Trenčianska 452, 02 01 Púchov 31570364 296,39 4.8.2016 Elena Tomášová 24.8.2016 228/2016 Pneumatiky
9160720 201634 Bikár Alexander 47539917 47539917 581,17 4.8.2016 Mgr. Eva Malešová 10.8.2016 196/2016 Tábor - obedy
11607043 2016026 WAHU s.r.o Turgenevova 12, 040 01 Košice 36202312 65,52 4.8.2016 Ing. Patrik Pastorek 24.8.2016 216/2016 Ost. potraviny
9160721 2016115 Rusnák Ernest Kováčova Vila 2, 054 01 34804889 189 4.8.2016 Elena Tomášová 10.8.2016 236/2016 Turistické známky
11607044 2162300381 ŠEVT, a. s. 31331131 65,27 4.8.2016 Elena Tomášová 24.8.2016 RD/005/2014 Kancelárske potreby
9160722 201620055 Barviř Jiří, Ing. 69743258 1507,6 4.8.2016 Elena Tomášová 10.8.2016 Komis. zmluva KOMIS
11607045 2162413068 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 31,99 4.8.2016 Daniela Štefanisková 24.8.2016 5001020 Kopírka
9160723 432016 Císař Stanislav 62222601 62222601 83,61 4.8.2016 Elena Tomášová 10.8.2016 Komis. zmluva KOMIS
11607046 2162413069 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 104,95 4.8.2016 Daniela Štefanisková 24.8.2016 5001020 Kopírka
9160724 102700194 Olymptoy - SK s.r.o Bagarova 1545, 010 00  Žilina 36410276 88 4.8.2016 Elena Tomášová 10.8.2016 Komis zmluva KOMIS
11607047 2016060571 Slovgen s.r.o. 35700629 18 4.8.2016 Ing. Patrik Pastorek 24.8.2016 Určenie pohlavia
9160801 216248 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 659,11 4.8.2016 Elena Tomášová 10.8.2016 Komis. zmluva KOMIS
11607048 2016060592 Slovgen s.r.o. 35700629 18 4.8.2016 Ing. Patrik Pastorek 24.8.2016 Určenie pohlavia
9160802 2410756000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 17,39 4.8.2016 Elena Tomášová 10.8.2016 Tábor - sušienky
11607049 1674100855 MIKONA s.r.o Trenčianska 452, 02 01 Púchov 31570364 80,95 4.8.2016 Elena Tomášová 24.8.2016 228/2016 Pneumatiky, vyváženie, prezutie
9160803 2410736000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 33,43 4.8.2016 Elena Tomášová 10.8.2016 Tábor - minerálka
11607050 161222 BAMIDA, s. r. o. 36777889 506,4 4.8.2016 Mgr. Eva Malešová 24.8.2016 183/2016 Prenájom párty stanu
11607051 7160565 VETIS - MVDr. Peter Ponngrácz, Kráľovičove Kračany 91 Komenského 73, 041 81 Košice 32320833 246,83 4.8.2016 Ing. Kristína Tóthová 25.8.2016 RD/004/2016 Náhr. diely k el. ohradníkom
11607052 2349896000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 353,42 4.8.2016 Ing. Patrik Pastorek 25.8.2016 RD/005/2016 Potraviny, Repre
11607053 102 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 4.8.2016 Ing. Patrik Pastorek 25.8.2016 Zmluva o vet. činnosti Veterin. činnosť
11607054 160419 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 2095,39 4.8.2016 Ing. Zuzana Kovérová 25.8.2016 Zmluva na poskyt. strážnej služby Strážna služba
11607056 1607207 KPK Reklama s.r.o 46822798 45,6 4.8.2016 Mgr. Eva Malešová 25.8.2016 RD/019/2015  Výroba tabuliek 
11607057 20160510 ENVI-TRADE spol.s.r.o. Kysucká 16, 040 01 Košice 36666025 318,66 4.8.2016 Ing. Kristína Tóthová 25.8.2016 Mandátna zmluva  Poradenstvo v obl. živ. prostredia 
11607058 1164562 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 222,83 4.8.2016 Ing. Kristína Tóthová 25.8.2016 69/2016  Odvoz odpadu
11607059 163599 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 2210,66 4.8.2016 Ing. Patrik Pastorek 25.8.2016 RD/025/2015   Zelenina
11607060 2001874488 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 504,85 4.8.2016 Ing. Kristína Tóthová 25.8.2016 8036   PHM
11607061 516300784 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 59,04 4.8.2016 Elena Tomášová 25.8.2016 Zmluva o dodávke pramenitej min. vody Pitný režim
11607062 16300179 FIRST DATA SLOVAKIA s.r.o 31372074 32,4 4.8.2016 Mgr. Ingrid Tomková 25.8.2016 Zmluva - POS terminál Prenájom - terminál
11607063 3160002185 Up Slovensko, s.r.o 31396674 -917,2 4.8.2016 Zuzana Feilhauerová 25.8.2016 Šeky
11607064 3160002185 Up Slovensko, s.r.o 31396674 -917,2 4.8.2016 Zuzana Feilhauerová 25.8.2016 Šeky
11607065 1133793956 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 358,36 4.8.2016 Mgr. Ingrid Tomková 25.8.2016 80544899 Mobil 22.6.2016 - 21.7.2016
11607066 92016 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125 4.8.2016 Mgr. Erich Kočner 25.8.2016 Zmluva o vykonaní činnosti  Činnosť lesného hospodára 
11608001 7185392440 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 2127 4.8.2016 Ing. Kristína Tóthová 25.8.2016 6300071482 Plyn 08/2016
11608002 3713800397 Nay elektrodom, a.s. 35739487 1055,36 4.8.2016 25.8.2016 258/2016 Kávovar
11608003 2162300400 ŠEVT, a. s. 31331131 64,87 4.8.2016 Elena Tomášová 25.8.2016 RD/005/2014 Kancel. potreby
11608004 20161880 R-METAL, s. r. o. 36751081 290,7 4.8.2016 Elena Tomášová 25.8.2016 242/2016 Ost. materiál
11608005 20160002 MPROKS - art s.r.o Slobody 27, 053 61  Spišské vlachy 47152494 4435 4.8.2016 Elena Tomášová 25.8.2016 Zmluva o dielo P1-03/2016 Ost. materiál - enviroprojekt
11601003 20160086 Shop4Pets s.r.o Nemčianska cesta 715 45706271 64,96 5.1.2016 Ing. Patrik Pastorek 25.1.2016 15/2016 Potraviny
11609073 164470 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 746,71 5.10.2016 Ing. Patrik Pastorek 10.10.2016 RD/025/2015 Zelenina, ovocie 
11609075 212016 KOBAKSTAV s.r.o 46633596 1264,73 5.10.2016 Ing. Kristína Tóthová 10.10.2016 245/2016  Obklad na volieru č.1
11609076 202016 KOBAKSTAV s.r.o 46633596 2212,76 5.10.2016 Ing. Kristína Tóthová 10.10.2016 279/2016  Obklad na drevenú volieru č.2, oprava obkladu CHZ
11609077 312016 Holečková Dana, RNDr. 49292854 536,6 5.10.2016 Elena Tomášová 10.10.2016 318/2016  Kalendár ZOO
11610001 7223752197 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 2127 5.10.2016 Ing. Kristína Tóthová 31.10.2016 5101570708 Plyn 10/2016
11610002 3072846000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 31,63 5.10.2016 Ing. Patrik Pastorek 31.10.2016 RD/005/2016 Potraviny
11610003 3072856000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 73,67 5.10.2016 Ing. Patrik Pastorek 31.10.2016 RD/005/2016 Potraviny
11610004 11607070 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 20,35 5.10.2016 Ing. Patrik Pastorek 31.10.2016 celoročná obj. 6/2016 Lab. výkony
11610005 11607071 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 11,8 5.10.2016 Ing. Patrik Pastorek 31.10.2016 celoročná obj. 6/2016 Lab. výkony
9160909 201611 Bc. Michal Šimko - Ghost riders Donská 6, 040 01  Košice  43483216 210 5.10.2016 Elena Tomášová 28.10.2016 237/2016  Materiál na tvorivú dielňu 
9161107 3695106000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 61,62 5.12.2016 Elena Tomášová 20.12.2016 Tovar do ZOO Shopu
11611060 2016865222 C&T, a.s 36686743 17,38 5.12.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.12.2016 Zmluva o obstaraní záležitosti č. 35/52013 Zastupovanie v colnom konaní
11611061 3695126000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 421,04 5.12.2016 Viera Farbiaková 15.12.2016 RD/005/2016 Potraviny
11611062 5021619059 Poradca podnikateľa s.r.o Martina Rázusa 23, 010 01 Žilina 31592503 12,2 5.12.2016 Ing. Zuzana Kovérová 15.12.2016 Smernica - vnútorný mzdový predpis
11611063 160707 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 2009,28 5.12.2016 Ing. Zuzana Kovérová 15.12.2016 Zmluva na poskyt. strážnej služby Strážna služba
11611064 1891463540 Ryba Košice, s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 372 5.12.2016 Viera Farbiaková 15.12.2016 RD/002/2016 Ryby - slede
11612002 1601289 Mgr. Viera Janočková Okružná 86, 071 01  Michalovce 40035263 426 5.12.2016 Elena Tomášová 15.12.2016 394/2016 Nábytok
11601057 1118600577 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 285,84 5.2.2016 Mgr. Ingrid Tomková 15.2.2016 80544899  Mobil 22.12.2015 - 21.01.2016 
11601058 128940 International ZOO veterinary group  Station house  57,86 5.2.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2016 05/2016  Lieky - soľné tablety 
11601059 160041 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 2124,1 5.2.2016 Ing. Zuzana Kovérová 15.2.2016 Zmluva na poskytnutie strážnej služby  Strážna služba 
11601060 5005254153 EUROVIA-Kameňolomy, s. r. o. 36574988 29,59 5.2.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2016 25/2016  Ost. amet. - štrkodrva 
11602006 16039 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 455 5.2.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2016 19/2016 Mäso
9160201 216012 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 9,05 5.2.2016 Elena Tomášová 15.2.2016 Komis. zmluva KOMIS
11603067 516300281 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 35,9 5.4.2016 Elena Tomášová 15.4.2016 Zmluva o dodávke pramenitej vody  Pitný režim 
11603068 201602224 AJ Produkty a.s  Balvaniho 7, 820 16  Bratislava 36268518 214,8 5.4.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.4.2016 76/2016 Skriňa
11604004 1600017 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 900 5.4.2016 Mgr. Ingrid Tomková 18.4.2016 Servisná zmluva zo dňa 07.07.2014 Správa výpočtovej techniky
11604005 1803870 EAZA EAZA 253 5.4.2016 Ing. Patrik Pastorek 18.4.2016 Reg. poplatok
11604064 2001842164 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 517,7 5.5.2016 Ing. Kristína Tóthová 16.5.2016 8036 PHM
11604065 52016 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125 5.5.2016 Mgr. Erich Kočner 16.5.2016 Zmluva o vykonaní činnosti  Činnosť lesného hospodára 
11609078 1141165337 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 390,96 6.10.2016 Mgr. Ingrid Tomková 10.10.2016 80544899  Mobil 22.8. - 21.9.2016
11609079 9916061883 Up Slovensko, s.r.o 31396674 -917,2 6.10.2016 Zuzana Feilhauerová 10.10.2016 ŠEKY 
11609080 2001889204 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 433,83 6.10.2016 Ing. Kristína Tóthová 10.10.2016 8036 PHM
11609081 160570 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 2041,57 6.10.2016 Ing. Zuzana Kovérová 10.10.2016 Zmluva na poskyt. str. služby   Strážna služba
11609082 2644026 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 15969,45 6.10.2016 Mgr. Ingrid Tomková 10.10.2016 Zmluva o spolupráci  Podiel z predaja vstupného
11610006 20160616 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180 6.10.2016 Ing. Kristína Tóthová 31.10.2016 Zmluva č. 1/2015 o poskyt. služieb BOZP Služby BOZP
11610007 162016 GEOPRESS - Milan Selecký Werferova 1, 040 11  Košice 32484585 600 6.10.2016 Ing. Kristína Tóthová 31.10.2016 336/2016 Technicko-geodet. dokument
11610008 20160497 Hreščák Jaroslav - RETRA Slnečná 263/15 10704060 836,55 6.10.2016 Elena Tomášová 31.10.2016 347/2016 Drevo
9160910 216324 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 219,94 6.10.2016 Elena Tomášová 28.10.2016 Komis. zmluva  KOMIS 
9161001 1601918 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 133,76 6.10.2016 Elena Tomášová 28.10.2016 Komis zmluva  KOMIS 
9161002 1372016 Rusňáková Iveta 40802345 22,2 6.10.2016 Elena Tomášová 28.10.2016 Komis. zmluva  KOMIS 
9160402 216063 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 93,96 6.4.2016 Elena Tomášová 20.4.2016 Komis. zmluva KOMIS
11604066 160235 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 1980,58 6.5.2016 Ing. Zuzana Kovérová 16.5.2016  Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba 
11604067 1126063415 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 355,51 6.5.2016 Mgr. Ingrid Tomková 16.5.2016 80544899  Mobil 22.3. - 21.04.2016 
11605053 162679 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 1400,56 6.6.2016 Elena Tomášová 30.6.2016 RD/025/2015 Zelenina
11605054 24052016 Dugasová Aneta M.Č. Trenčianského 11 44178689 521,75 6.6.2016 Elena Tomášová 30.6.2016 RD/027/2015 Pracovná obuv
11605055 6861034073 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 110,39 6.6.2016 Ing. Kristína Tóthová 30.6.2016 150873 Nájomné fľaše oceľové
11605056 720160545 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 797,59 6.6.2016 Ing. Kristína Tóthová 30.6.2016 154/2016 Oprava + STK - Citroen Berlingo
11605057 720160570 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 401,81 6.6.2016 Ing. Kristína Tóthová 30.6.2016 157/2016 Oprava + STK - Citroen Jumper
11605058 1129186642 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 407,17 6.6.2016 Mgr. Ingrid Tomková 30.6.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Mobil 22.04.2016 - 21.5.2016
11605059 516300472 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 46,27 6.6.2016 Elena Tomášová 30.6.2016 Zmluva o dodávke pramenitej minerálnej vody Pitný režim
11605060 5005480892 EUROVIA-Kameňolomy, s. r. o. 36574988 84,07 6.6.2016 Elena Tomášová 30.6.2016 115/2016 Ost. materiál
11606003 20160758 STELMO SK s.r.o Smaragdova 1, 040 11 Košice 36184284 54 6.6.2016 Elena Tomášová 1.7.2016 124/2016 Ost. materiál
11606004 1670004103 VAŠA Slovensko s.r.o Račianske mýto 1/B 35683813 5322,46 6.6.2016 Mgr. Ingrid Tomková 1.7.2016 Zmluva č. 31/03/2015 na zabezpečenie strav. prostred. strav. poukážok Stravné lístky
11606005 7160404 VETIS - MVDr. Peter Ponngrácz, Kráľovičove Kračany 91 Komenského 73, 041 81 Košice 32320833 307,34 6.6.2016 Elena Tomášová 1.7.2016 RD/004/2016 Komponenty pre el. ohradníky
9160602 1600830 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 98,04 6.6.2016 Elena Tomášová 20.6.2016 Komis. zmluva KOMIS
11606063 163182 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 246,74 6.7.2016 Ing. Patrik Pastorek 18.7.2016 RD/025/2015  Zelenina 
11606064 5786463454 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 6.7.2016 Mgr. Ingrid Tomková 18.7.2016 Hovorné
11606065 160359 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 1951,87 6.7.2016 Ing. Zuzana Kovérová 18.7.2016 15.7.2016  Strážna služba 
11606066 2001863755 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 612,71 6.7.2016 Ing. Kristína Tóthová 18.7.2016 8036 PHM
11606067 201617 Bikár Alexander 47539917 47539917 19,99 6.7.2016 Mgr. Eva Malešová 18.7.2016 167/2016 REPRE
11606068 6786507852 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 61,36 6.7.2016 Mgr. Ingrid Tomková 18.7.2016 Hovorné
11607001 7193723573 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 2127 6.7.2016 Ing. Kristína Tóthová 1.8.2016 5101570708 Plyn 07/2016
11607002 20160470 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180 6.7.2016 Ing. Kristína Tóthová 1.8.2016 1/2015 o poskytnutí služieb BOZP  Služby BOZP
11607003 172016 Sokoliarska skupina sv. Bavona Nám. sv. Trojice 15 31923445 2500 6.7.2016 Mgr. Eva Malešová 1.8.2016 S/01/2016 Ukážky sokoliarskeho výcviku a lovu v ZOO
11607004 20160127 Grajzeľ Ján 45655634 588 6.7.2016 Elena Tomášová 1.8.2016 206/2016 Ost. materiál
9160701 216200 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 387,67 6.7.2016 Elena Tomášová 1.8.2016 Komis. zmluva KOMIS
11608066 9916055078 Up Slovensko, s.r.o 31396674 -917,2 6.9.2016 Zuzana Feilhauerová 25.9.2016 Šeky
11608067 20161574 ASANARATES s.r.o Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 36 6.9.2016 Ing. Emília Kornúcová 25.9.2016 Zmluva zo dňa 22.03.2011 Dezinsekcia
11608068 6160000744 AGROKOM-PLUS s.r.o 36450642 278,08 6.9.2016 Ing. Kristína Tóthová 25.9.2016 311/2016 Servis traktora JOHNDEERE
11608069 20160558 ENVI-TRADE spol.s.r.o. Kysucká 16, 040 01 Košice 36666025 318,66 6.9.2016 Ing. Kristína Tóthová 3.10.2016 Mandátna zmluva Poradenstvo v oblasti živ. prostredia
11608070 160499 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 2037,98 6.9.2016 Ing. Zuzana Kovérová 3.10.2016 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
11608071 2001884658 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 702,22 6.9.2016 Ing. Kristína Tóthová 3.10.2016 8036 PHM
11608072 59280 International ZOO veterinary group  Station house  471,31 6.9.2016 Ing. Patrik Pastorek 3.10.2016 Letenka
11608073 16000619 REMESPLUS s.r.o Barčianska 66 36191078 210,58 6.9.2016 Elena Tomášová 3.10.2016 285/2016 Konopné lano
11608074 102016 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125 6.9.2016 Mgr. Erich Kočner 3.10.2016 Zmluva o vykonaní činosti Činnosť lesného hospodára
11609001 7263653181 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 2127 6.9.2016 Ing. Kristína Tóthová 3.10.2016 5101570708 Plyn 09/2016
11609002 16000136 STICHTING VOGELPARK AVIFAUNA Postbus 31, 2400AA Alphen aan den Rijn 814146922 225,73 6.9.2016 Ing. Patrik Pastorek 3.10.2016 Certifikát na prepravu zvierat
11609003 1613182 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49 36212466 1399,99 6.9.2016 Elena Tomášová 3.10.2016 299/2016 Projektor s príslušenstvom
11601004 160032 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 22,33 7.1.2016 Ing. Patrik Pastorek 25.1.2016 RD/025/2015 Ovocie a zelenina
11609083 6789252702 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 7.10.2016 Mgr. Ingrid Tomková 10.10.2016 1010066101  Hovorné
11609084 8789297662 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 66,94 7.10.2016 Mgr. Ingrid Tomková 10.10.2016 1010066106  Hovorné
11609085 112016 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125 7.10.2016 Mgr. Erich Kočner 31.10.2016 Zmluva o vykonaní činnosti   Činnosť les. hospodára
11610009 2016070831 Slovgen s.r.o. 35700629 27 7.10.2016 Ing. Patrik Pastorek 31.10.2016 Určenie pohlavia
11610010 2016091053 Slovgen s.r.o. 35700629 68 7.10.2016 Ing. Patrik Pastorek 31.10.2016 Určenie pohlavia
11610011 2016070733 Slovgen s.r.o. 35700629 27 7.10.2016 Ing. Patrik Pastorek 31.10.2016 Určenie pohlavia
11610012 3550148039 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 585441 755,75 7.10.2016 Ing. Kristína Tóthová 31.10.2016 3550148039 Zákonné poistenie
9161102 1602136 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 836,34 7.11.2016 Elena Tomášová 30.11.2016 Komis. zmluva  KOMIS 
11610078 1790187218 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 7.11.2016 Mgr. Ingrid Tomková 18.11.2016 1010066101 Hovorné
11610079 6790232144 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 70,85 7.11.2016 Mgr. Ingrid Tomková 18.11.2016 1010066106 Hovorné
11610080 7111623312 Východoslovenská distribučná a.s 36599361 -540 7.11.2016 Ing. Kristína Tóthová 18.11.2016 Nájom náhradného zdroja
11610081 7111623313 Východoslovenská distribučná a.s 36599361 648 7.11.2016 Ing. Kristína Tóthová 18.11.2016 255/2016 Nájom náhradného zdroja
11610083 122016 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125 7.11.2016 Mgr. Erich Kočner 18.11.2016 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
11610084 2644029 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 3483,28 7.11.2016 Mgr. Ingrid Tomková 18.11.2016 Zmluva o spolupráci Podiel z predaja vstupného
11610085 16030740 BIOKRON s.r.o Kloperky 635, 664 56 Blučina 26251116 750 7.11.2016 Ing. Patrik Pastorek 18.11.2016 344/2016 Krmivo
11610086 16030755 BIOKRON s.r.o Kloperky 635, 664 56 Blučina 26251116 322 7.11.2016 Ing. Patrik Pastorek 18.11.2016 344/2016 Krmivo
11611003 2162300620 ŠEVT, a. s. 31331131 34,93 7.11.2016 Elena Tomášová 25.11.2016 RD/005/2014 Kancel. potreby
11611004 161252 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 140 7.11.2016 Ing. Patrik Pastorek 25.11.2016 RD/012/2016 Mäso
11611065 165422 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 826,75 7.12.2016 Viera Farbiaková 15.12.2016 RD/025/2016 Ovocie, zelenina
11611066 2791121605 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 7.12.2016 Mgr. Ingrid Tomková 15.12.2016 Hovorné
11611067 8791170052 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 60,77 7.12.2016 Mgr. Ingrid Tomková 15.12.2016 Hovorné
11611068 1167803 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 200,06 7.12.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.12.2016 69/2016 Odvoz odpadu
11611069 1670008689 VAŠA Slovensko s.r.o Račianske mýto 1/B 35683813 3903,14 7.12.2016 Zuzana Feilhauerová 15.12.2016 Zmluva č. 31/03/2015 na zabezp. stravovania zamestnancov Stravné lístky
11611070 201653 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 539 7.12.2016 Viera Farbiaková 15.12.2016 Mrazené králiky
11611071 2001898337 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 441,66 7.12.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.12.2016 8036 PHM
11612004 2162427404 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,6 7.12.2016 Daniela Štefanisková 15.12.2016 5001020 Kopírka
11612005 1607 JITKA REISINGEROVÁ - J.R. PONIKLEC Gerlachovská 19, 040 01  Košice 14403901 419 7.12.2016 Ing. Renáta Kováčová 15.12.2016 Poradenské služby
11612006 16000885 REMESPLUS s.r.o Barčianska 66 36191078 88,68 7.12.2016 Elena Tomášová 15.12.2016 397/2016 Ost. mat. - lano
11612007 232016 GEOPRESS - Milan Selecký Werferova 1, 040 11  Košice 32484585 627 7.12.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.12.2016 384/2016 Dig. mapa
11612008 20160701 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180 7.12.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.12.2016 1/2015 o poskytnutí služieb BOZP Služby BOZP
11602057 6861003272 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 107,33 7.3.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2016 Nájomné fľaše 
11602058 201607 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 314,85 7.3.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.3.2016 12/2016  Mäso 
11602059 1682862440 Ryba Košice, s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 372 7.3.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.3.2016 RD/002/2016  Ryby 
11602060 1120828329 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 349,68 7.3.2016 Mgr. Ingrid Tomková 15.3.2016  80544899 Mobily 22.01.2016 - 21.02.2016 
11603006 18015635 METRO CASH & CARRY s.r.o Senecká cesta 1881, 900 28  Ivanka pri Dunaji 45952671 12,44 7.3.2016 Ing. Patrik Pastorek 21.3.2016 Dohoda z roku 2001 Potraviny, REPRE
11603007 16045 Kapráľ Pavol - KAPA AUDIO 40116956 127,9 7.3.2016 Ing. Patrik Pastorek 21.3.2016 65/2016 Oyvuč. systém + mikrofón
11603008 20160009 ZATEL s.r.o Weberova 12220, 080 01  Prešov 46610189 220 7.3.2016 Ing. Zuzana Kovérová 21.3.2016 62/2016 Modem HUAWEI
11603009 2016002 Legeny Jozef 50072218 1000 7.3.2016 Ing. Renáta Kováčová 21.3.2016 23/2016 AUDIT Potenciálu energet. úspor v ZOO
11603010 7160106 VETIS - MVDr. Peter Ponngrácz, Kráľovičove Kračany 91 Komenského 73, 041 81 Košice 32320833 61,99 7.3.2016 Ing. Patrik Pastorek 21.3.2016 54/2016 Ost. potraviny
11603011 2152438386 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 188,68 7.3.2016 Daniela Štefanisková 21.3.2016 42693799 Prenájom - kopírka
11603012 2016034 ROPEKO s.r.o Magnezitárska 9, 040 13  Košice 36607240 957,6 7.3.2016 Ing. Kristína Tóthová 21.3.2016 48/2015 Skúška tesnosti žúmp
11603013 7160109 VETIS - MVDr. Peter Ponngrácz, Kráľovičove Kračany 91 Komenského 73, 041 81 Košice 32320833 64,36 7.3.2016 Elena Tomášová 21.3.2016 RD/004/2016 El. ohradníky
9160403 1042376000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 87,6 7.4.2016 Elena Tomášová 20.4.2016 Tovar do ZOO Shopu
11603069 2783674074 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 7.4.2016 Mgr. Ingrid Tomková 15.4.2016 Hovorné 
11603070 6783723804 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 70,34 7.4.2016 Mgr. Ingrid Tomková 15.4.2016 Hovorné 
11603071 1603286 KPK Reklama s.r.o 46822798 289,32 7.4.2016 Mgr. Eva Malešová 15.4.2016 RD/019/2015 Výroba deabond - tulene
11603072 2001831425 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 421,12 7.4.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.4.2016 PHM
11603073 201609 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 370,85 7.4.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.4.2016 12/2016  Mäso - králiky 
11603074 5005354231 EUROVIA-Kameňolomy, s. r. o. 36574988 27,44 7.4.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.4.2016 25/2016  Ost. materiál - štrkodrva 
11604006 1670002553 VAŠA Slovenko s.r.o Račianske mýto 1, 831 02  Bratislava 85683813 4257,96 7.4.2016 Zuzana Feilhauerová 18.4.2016 31.3.15 Stravné lístky
11604007 1601020268 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 124,08 7.4.2016 Elena Tomášová 18.4.2016 RD/006/2016 Čistiace prostriedky
11606002 906063 International ZOO veterinary group  Station house  525 7.6.2016 Ing. Patrik Pastorek 1.7.2016 Členské 
11606006 1600021 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 432 7.6.2016 Ing. Renáta Kováčová 1.7.2016 134/2016 MS OFFICE - licencia
11607005 6571433317 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 585441 1132,73 7.7.2016 Ing. Kristína Tóthová 1.8.2016 6571433317 Havarijné poistenie
11607006 1670004897 VAŠA Slovensko s.r.o Račianske mýto 1/B 35683813 5677,28 7.7.2016 Zuzana Feilhauerová 1.8.2016 Z.č. 31/03/2015 na zabezp. stravovania Stravné lístky
11608075 20161025 Tirna vydavateľské družstvo 36750697 39,9 7.9.2016 Mgr. Ingrid Tomková 3.10.2016 Finančný spravodaj
11608076 5788321738 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 7.9.2016 Mgr. Ingrid Tomková 3.10.2016 Hovorné
11608077 788363870 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 61,6 7.9.2016 Mgr. Ingrid Tomková 3.10.2016 Hovorné
11609004 201650 Bikár Alexander 47539917 47539917 30 7.9.2016 Ing. Patrik Pastorek 3.10.2016 298/2016 Repre - prac. obed
11609005 201651 Bikár Alexander 47539917 47539917 36 7.9.2016 Ing. Patrik Pastorek 3.10.2016 298/2016 Repre - pracovný obed
11609006 20160554 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180 7.9.2016 Ing. Kristína Tóthová 3.10.2016 Zmluva č. 1/2015 o poskytnutí služieb BOZP Služby BOZP
11609007 1670006439 VAŠA Slovensko s.r.o Račianske mýto 1/B 35683813 7096,6 7.9.2016 Zuzana Feilhauerová 3.10.2016 31/03/2015 na zabezpečenie stravovania zamestnancov  Stravné lístky 
9160901 1601756 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 193,12 7.9.2016 Elena Tomášová 16.9.2016 Komis. zmluva KOMIS
9160902 201649 Bikár Alexander 47539917 47539917 66 7.9.2016 Mgr. Eva Malešová 16.9.2016 288/2016 Noc v ZOO - večera, raňajky
9160101 201620001 Barviř Jiří, Ing. 69743258 331,08 8.1.2016 Elena Tomášová 25.1.2016 Komis. zmluva KOMIS
11601005 160049 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 837,5 8.1.2016 Ing. Patrik Pastorek 25.1.2016 RD/025/2015 Ovocie a zelenina
11610087 6591404708 Kooperativa poisťovňa Mäsiarska 11, 040 01  Košice 0058/5441 1241,26 8.11.2016 Ing. Kristína Tóthová 18.11.2016 6591404708 Hav. poistenie
11610088 6407430 ASANÁCIA, s. r. o. Ružová 1637, 010 01 Žilina 36750204 86,11 8.11.2016 18.11.2016 Zmluva o odvoze a odstránení ŽVP Odvoz a odstránenie ŽVP
11610089 1143640286 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 424,02 8.11.2016 Mgr. Ingrid Tomková 18.11.2016 RD/007/2016 Mobil 22.9. - 21.10.2016
11611072 6408298 ASANÁCIA, s. r. o. Ružová 1637, 010 01 Žilina 36750204 71,76 8.12.2016 Viera Farbiaková 15.12.2016 Zmluva o odvoze a odstránení vedľajších Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP
11611073 132016 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125 8.12.2016 Mgr. Erich Kočner 15.12.2016 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť les. hospodára
11612009 20472016 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o Stredná 126, 059 91  Veľký Slávkov 31714030 554,16 8.12.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.12.2016 378/2016 Oprava dúchadla
11612010 24248 Zdenek Prouza Kramolna 97, 547 01  Náchod 48915296 11300 8.12.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.12.2016  96/2016 Umelé skaly
11601061 6860996017 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 110,39 8.2.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2016 150873  Nájomné fľaše oceľové 
11601062 12016019 Košice Turizmus Hlavná 59, 040 01 Košice 45733643 300 8.2.2016 Mgr. Eva Malešová 15.2.2016 Členské 2016 
11601063 6400736 ASANÁCIA, s. r. o. Ružová 1637, 010 01 Žilina 36750204 192 8.2.2016 Viera Farbiaková 15.2.2016 21/2016  Odvoz a odstránenie ŽVP 
11602007 211600111 2U s.r.o 17315786 207 8.2.2016 Ing. Renáta Kováčová 15.2.2016 22/2016 Vlajky
11602008 2152435433 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 190 8.2.2016 Daniela Štefanisková 15.2.2016 42693799 Kopírka
9160202 201620003 Barviř Jiří, Ing. 69743258 167,91 8.2.2016 Elena Tomášová 15.2.2016 Komis. zmluva KOMIS
11602061 721386000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 378,24 8.3.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.3.2016 RD/001/2014  Potraviny 
11602062 32016 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125 8.3.2016 Mgr. Erich Kočner 15.3.2016 Zmluva o vykonaní činnosti  Činnosť lesného hospodára 
11602063 90311160 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 576,76 8.3.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2016 49/2016  Prečistenie kanalizácie 
11602064 4782747948 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 8.3.2016 Mgr. Ingrid Tomková 15.3.2016 Hovorné 
11602065 6782790096 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 60,82 8.3.2016 Mgr. Ingrid Tomková 15.3.2016 Hovorné 
11603014 17009741 METRO CASH & CARRY s.r.o Senecká cesta 1881, 900 28  Ivanka pri Dunaji 45952671 17,94 8.3.2016 Elena Tomášová 21.3.2016 Dohoda z roku 2001 Ost. materiál
11603015 160900021 M.K.M s.r.o Dlhá 1264, 90031 Stupava 31408087 8,65 8.3.2016 Ing. Patrik Pastorek 21.3.2016 72/2016 Ost. potraviny
11603016 161089 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 916,67 8.3.2016 Ing. Patrik Pastorek 21.3.2016 RD/025/2015 Zelenina a ovocie
11603017 20160093 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180 8.3.2016 Ing. Kristína Tóthová 21.3.2016 Zmluva č. 1/2015 o poskyt. služieb BOZP Služby BOZP
11603018 7160113 VETIS - MVDr. Peter Ponngrácz, Kráľovičove Kračany 91 Komenského 73, 041 81 Košice 32320833 37,88 8.3.2016 Elena Tomášová 21.3.2016 RD/004/2016 Komponenty pre el. ohradníky
11603019 2016027 MAJO-STAV s.r.o Komenského 73, 040 01  Košice 45348766 8574,12 8.3.2016 Ing. Kristína Tóthová 21.3.2016 RD/023/2015 Odstavná plocha pri dolnej maštali
9160208 721396000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 107,74 8.3.2016 Elena Tomášová 15.3.2016 Objednávka zo dňa 17.2.2016 Tovar do ZOO Shopu
9160301 22016 Martin Jenčo Turgenevova 23, 040 01  Košice 44361394 6,2 8.3.2016 Elena Tomášová 15.3.2016 Komis. zmluva KOMIS
9160302 216035 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 25,75 8.3.2016 Elena Tomášová 15.3.2016 Komis. zmluva KOMIS
9160303 1601037 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 31,14 8.3.2016 Elena Tomášová 15.3.2016 Komis. zmluva KOMIS
9160304 201604 Bikár Alexander 47539917 47539917 13,99 8.3.2016 Mgr. Eva Malešová 15.3.2016 66/2016 OFF ROAD JAZDA - večera
9160404 1600392 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 489,72 8.4.2016 Elena Tomášová 20.4.2016 Komis. zmluva KOMIS
11606007 9916035699 Up Slovensko, s.r.o 31396674 -636,54 8.6.2016 Zuzana Feilhauerová 1.7.2016 ŠEKY
11606008 20160339 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180 8.6.2016 Ing. Kristína Tóthová 1.7.2016 Zmluva 1/2015 o poskyt nutí služieb BOZP Služby BOZP
11606009 1601020467 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 235,3 8.6.2016 Elena Tomášová 1.7.2016 RD/006/2016  Čistiace prostriedky 
11606010 201609 Bikár Alexander 47539917 47539917 15 8.6.2016 Mgr. Eva Malešová 1.7.2016 167/2016 REPRE - pracovný obed
11606011 2160970 Enter design s.r.o Hutnícka 1 36217891 120 8.6.2016 Mgr. Eva Malešová 1.7.2016 140/2016 Inzercia vo "WELCOME TO Košice"
11606012 416002376 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 2 763,50 8.6.2016 Ing. Patrik Pastorek 1.7.2016 RD/008/2016 Objem. krmivo
9160603 201611 Bikár Alexander 47539917 47539917 19,99 8.6.2016 Mgr. Eva Malešová 20.6.2016 Večera - OFF ROAD
9160604 201612 Bikár Alexander 47539917 47539917 98,99 8.6.2016 Mgr. Eva Malešová 20.6.2016 165/2016 Noc v ZOO - večera a raňajky
11606069 6499062440 Ryba Košice, s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 930 8.7.2016 Ing. Patrik Pastorek 18.7.2016 RD/002/2016 Ryby
11606070 2644016 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 29710,49 8.7.2016 Mgr. Ingrid Tomková 18.7.2016 Zmluva o spolupráci Podiel z predaja vstupného
11607007 2162410841 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,6 8.7.2016 Daniela Štefanisková 1.8.2016 5001020 Kopírka
11607008 134016 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 15 8.7.2016 Ing. Patrik Pastorek 1.8.2016 Vet. vyšetrenie
11607009 135016 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 14,3 8.7.2016 Ing. Patrik Pastorek 1.8.2016 Vet. vyšetrenie
11607010 20160701 AGROFARMA LIMOUSINE s.r.o Ladomírová 225, 090 03  Ladomírová 47623080 1294,8 8.7.2016 Ing. Patrik Pastorek 1.8.2016 RD/024/2015 Seno
11607011 201621 Bikár Alexander 47539917 47539917 22 8.7.2016 Mgr. Eva Malešová 5.8.2016 198/2016 Repre - pracovný obed
11607012 5072016 Dugasová Aneta M.Č. Trenčianského 11 44178689 236,65 8.7.2016 Elena Tomášová 5.8.2016 RD/027/2015 Pracovné odevy
11607013 1601020567 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 234,72 8.7.2016 Elena Tomášová 5.8.2016 RD/006/2016 Čistiace prostriedky
9160702 201620 Bikár Alexander 47539917 47539917 38,5 8.7.2016 Mgr. Eva Malešová 1.8.2016 194/2016 Noc v ZOO - raňajky a večera
9160703 201622 Bikár Alexander 47539917 47539917 104,5 8.7.2016 Mgr. Eva Malešová 1.8.2016 197/2016 Noc v ZOO - večera, raňajky
9160704 201623 Bikár Alexander 47539917 47539917 33 8.7.2016 Mgr. Eva Malešová 1.8.2016 199/2016 Noc v ZOO - večera, raňajky
9160705 2089006000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 79,49 8.7.2016 Elena Tomášová 1.8.2016 Tovar do ZOO shopu
9160804 201638 Bikár Alexander 47539917 47539917 43,99 8.8.2016 Mgr. Eva Malešová 10.8.2016 243/2016 Noc. v ZOO - večera, raňajky
9160806 201639 Bikár Alexander 47539917 47539917 581,82 8.8.2016 Mgr. Eva Malešová 10.8.2016 196/2016 Tábor - obedy
9160807 201636 Bikár Alexander 47539917 47539917 60,49 8.8.2016 Mgr. Eva Malešová 10.8.2016 235/2016 Noc v ZOO - večera, raňajky
11607067 6861056005 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 110,39 8.8.2016 Ing. Kristína Tóthová 25.8.2016 Nájomné fľaše oceľové
11607068 182016 Sokoliarska skupina sv. Bavona Nám. sv. Trojice 15 31923445 3000 8.8.2016 Mgr. Eva Malešová 25.8.2016 S/01/2016 o poskyt. služby  Ukážky sokoliarskeho výcviku a lovu 
11608006 20160516 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180 8.8.2016 Ing. Kristína Tóthová 25.8.2016 1/2015 o poskytnutí služieb BOZP  Služby BOZP
11608007 62016 Kvetinárstvo - A. Číková M.R. Štefánika 929, 907 01  Myjava 32723601 49 8.8.2016 Elena Tomášová 25.8.2016 Materiál
11608008 201635 Bikár Alexander 47539917 47539917 11,75 8.8.2016 Ing. Patrik Pastorek 25.8.2016 233/2016 Prac. obed
11608078 332016 Sokoliarska skupina sv. Bavona Nám. sv. Trojice 15 31923445 3500 8.9.2016 Mgr. Eva Malešová 3.10.2016 S/01/2016 Ukážky sokol výcviku
11609008 1652241 CS Technika s.r.o Krkonošská 2912, 54401 Dvur Kralove nad Labem 28784618 193,17 8.9.2016 Viera Farbiaková 3.10.2016 275/2016  KHM - kladivkový šrotovník 
11611010 20160659 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 9.11.2016 Ing. Kristína Tóthová 25.11.2016 Zmluva o poskyt. služieb BOZP Služby BOZP
11611011 20160584 Hreščák Jaroslav - RETRA Slnečná 263/15 10704060 624,46 9.11.2016 Elena Tomášová 25.11.2016 374/2016 Drevo
9161009 216383 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 82,82 9.11.2016 Elena Tomášová 30.11.2016 Komis. zmluva  KOMIS 
9161103 201659 Bikár Alexander 47539917 47539917 5,5 9.11.2016 Mgr. Eva Malešová 30.11.2016 358/2016  Obed - Deň ošetrovateľom 
11610090 6861085532 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 110,39 9.11.2016 Ing. Kristína Tóthová 18.11.2016 150873 Nájomné fľaše oceľové
11610091 20160247 Joma Travel s.r.o 46961747 194 9.11.2016 Mgr. Eva Malešová 18.11.2016 291/2016 Inzercia v cestovnom informátorovi
11610092 5005843109 EUROVIA-Kameňolomy, s. r. o. 36574988 124,44 9.11.2016 Elena Tomášová 18.11.2016 362/2016 Materiál
11611005 201660 Bikár Alexander 47539917 47539917 5,5 9.11.2016 Mgr. Eva Malešová 25.11.2016 361/2016 Pracovný obed
11611006 2162423935 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,6 9.11.2016 Daniela Štefanisková 25.11.2016 Servisná a nájomná zmluva 5001020 Prenájom - kopírka
11611007 1112016 Dugasová Aneta M.Č. Trenčianského 11 44178689 793,86 9.11.2016 Elena Tomášová 25.11.2016 RD/027/2015 Pracovné odevy
11611008 6058002355 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 1657,6 9.11.2016 Viera Farbiaková 25.11.2016 RD/009/2016 Objem. krmivo
11611009 20164385 Shop4Pets s.r.o Nemčianska cesta 715 45706271 105,06 9.11.2016 Viera Farbiaková 25.11.2016 369/2016 Potraviny
9161201 1601340 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 119 9.12.2016 Elena Tomášová 30.12.2016 Komis. zmluva KOMIS
11611074 6861094923 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 106,86 9.12.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.12.2016 150873 Nájomné fľaše oceľové
11612011 6591404708 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 585441 1241,26 9.12.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.12.2016 6591404708 Havarijné poistenie
11612012 6591253575 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 585441 736,25 9.12.2016 Ing. Kristína Tóthová 15.12.2016  6591253575 Zákonné poistenie
11601064 201602 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 216,61 9.2.2016 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2016 12/2016  Mäso - mrazené králiky 
11601065 9781871717 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 63,25 9.2.2016 Mgr. Ingrid Tomková 15.2.2016 Hovorné 
11601066 5781827167 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 181,79 9.2.2016 Mgr. Ingrid Tomková 15.2.2016 Hovorné + zmluvná pokuta 
11602009 140101229 OTIDEA s.r.o. Zámocká 7074/30 47139200 268,8 9.2.2016 15.2.2016 Školenie - VO po novom
11604068 6861024330 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 106,86 9.5.2016 Ing. Kristína Tóthová 16.5.2016 150873  Nájomné fľaše oceľové 
11604069 3824362440 Ryba Košice, s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 186 9.5.2016 Ing. Patrik Pastorek 16.5.2016 RD/002/2016 Ryby - slede
11604070 5005411114 EUROVIA-Kameňolomy, s. r. o. 36574988 96,47 9.5.2016 Elena Tomášová 16.5.2016 104/2016  Ost. mat. - štrkodrva 
11604071 1160190 MARCONI s.r.o Kozmonautov 35, 036 01 Martin 45327700 1020 9.5.2016 Ing. Patrik Pastorek 16.5.2016 101/2016 Sterilizátor
11604072 1604264 KPK Reklama s.r.o 46822798 766,8 9.5.2016 Mgr. Eva Malešová 16.5.2016 RD/019/2015  Mgr. Malešová 
11605003 12016 MIDIA 30679982 933,47 9.5.2016 Ing. Kristína Tóthová 19.5.2016 RD/016/2015 Prehliadka a odborná skúška el. zariadení
11605004 1670003453 VAŠA Slovensko s.r.o Račianske mýto 1/B 35683813 4257,96 9.5.2016 Zuzana Feilhauerová 19.5.2016 Zmluva č. 31/03/2015 NA ZABEZP. STRAVOVANIA PROSTRED. strav. poukážok Stravné lístky
11605005 89916 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 9 9.5.2016 Ing. Patrik Pastorek 19.5.2016 Lab. vyšetrenia 
9160502 216096 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 130,15 9.5.2016 Elena Tomášová KOMIS
11605061 9785529845 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 9.6.2016 Mgr. Ingrid Tomková 30.6.2016 Hovorné
11605062 9785529845 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 63,74 9.6.2016 Mgr. Ingrid Tomková 30.6.2016 Hovorné
11605063 6403988 ASANÁCIA, s. r. o. Ružová 1637, 010 01 Žilina 36750204 71,7 9.6.2016 Ing. Patrik Pastorek 30.6.2016 120/2016 Odvoz a odstránenie ŽVP
11605064 11160995 DPMK Košice, a. s. 31701914 19,2 9.6.2016 Mgr. Eva Malešová 30.6.2016 192/2016 Poskytnutie reklamnej plochy
11605065 16010721 ROTAPRINT s.r.o Pekinská 6, 040 13  Košice 36188794 384 9.6.2016 Mgr. Ingrid Tomková 30.6.2016 139/2016 Tlač vstupeniek
11605066 20160702 Správa mestskej zelene 17078202 299,44 9.6.2016 Ing. Kristína Tóthová 30.6.2016 132/2016 Výsadba letničiek
11605067 5570022580 IVES Košice 162957 119,5 9.6.2016 Daniela Štefanisková 30.6.2016 126/2016 Programové vybavenie WINASU
11605068 5068462440 Ryba Košice, s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 148,8 9.6.2016 Ing. Patrik Pastorek 30.6.2016 RD/002/2016 Ryby
11605069 16030374 BIOKRON s.r.o Kloperky 635, 664 56 Blučina 26251116 968 9.6.2016 Ing. Patrik Pastorek 30.6.2016 84/2016 Objemové krmivo
11605070 201600373 FARBY-LAKY Kušnír Emil Kavečianska 8 34740996 857,03 9.6.2016 Elena Tomášová 30.6.2016 RD/006/2015  Ost. materiál
11608079 6405940 ASANÁCIA, s. r. o. Ružová 1637, 010 01 Žilina 36750204 209,58 9.9.2016 Viera Farbiaková 3.10.2016 263/2016 Odvoz a odstránenie ŽVP
11608080 6861065571 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 110,39 9.9.2016 Ing. Kristína Tóthová 3.10.2016 150873 Nájomné fľaše oceľové
11608081 2702446000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 504,79 9.9.2016 Ing. Patrik Pastorek 3.10.2016 RD/005/2016 Potraviny, REPRE
11608082 2644021 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 49207,35 9.9.2016 Mgr. Ingrid Tomková 3.10.2016 Zmluva o spolupráci zo dňa 13.9.2012 Vstupné ZOO+DINO
11608083 1136218368 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 380,78 9.9.2016 Mgr. Ingrid Tomková 3.10.2016 80544899 Mobil 22.7.2016 - 21.08.2016
11608084 20161137 Správa mestskej zelene 17078202 426,34 9.9.2016 Elena Tomášová 3.10.2016 305/2016 Rastliny, stromy
11609009 16028 HANZELOVÁ Magdaléna Ing. 34379762 268 9.9.2016 Ing. Kristína Tóthová 3.10.2016 249/2016  Odborná prehliadka a skúška plyn. zariadní 
11609010 2162417103 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,6 9.9.2016 Daniela Štefanisková 3.10.2016 5001020  Prenájom - kopírka 
11609011 21642 REPNAT, M. Lipenský Kpt. Nálepky 1003, 564 01  Žamberk 60144882 621,74 9.9.2016 Bc. Josef Kindl 3.10.2016 306/2016 Knihy
11609012 20160009 Derbianus Conservatorion, z.s 22858598 200 9.9.2016 Ing. Patrik Pastorek 3.10.2016 Členský príspevok
11609013 416003758 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 510,3 9.9.2016 Ing. Patrik Pastorek 3.10.2016 RD/008/2016, 292/2016 Objem. krmivo
9160824 2702426000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 326,28 9.9.2016 Elena Tomášová 16.9.2016 Tábor - spotrebný materiál, Tovar do ZOO Shopu
9160903 2016163 Dojčák Róbert 47121050 47121050 214,15 9.9.2016 Elena Tomášová 16.9.2016 Komis. zmluva KOMIS
9160904 216292 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 684,17 9.9.2016 Elena Tomášová 16.9.2016 Komis. zmluva KOMIS
9160905 1601289 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 791,14 9.9.2016 Elena Tomášová 16.9.2016 Komis. zmluva KOMIS