Číslo faktúry INTERNÉ Číslo faktúry EXTERNÉ Meno partnera Adresa partnera IČO Suma faktúry s DPH Dátum doručenia faktúry Meno zodpovednej osoby Dátum zverejnenia Číslo objednávky Popis
11612068 3792111053 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 63,78 10.1.2017 Mgr. Ingrid Tomková 20.1.2017  Hovorné
11612069 2792067579 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 10.1.2017 Mgr. Ingrid Tomková 20.1.2017   Hovorné
11612070 6861106318 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 110,39 10.1.2017 Ing. Kristína Tóthová 20.1.2017 150873  Nájomné fľaše
11612072 10160017 Rozhon Lukáš 47781815 732 10.1.2017 Viera Farbiaková 20.1.2017 RD/018/2016 Mäso
DF11710015 17035 HANZELOVÁ Magdaléna Ing. 34379762 268 10.10.2017 Ing. Kristína Tóthová 24.10.2017 264/2017 Odborná prehliadka VTZ plynových
DF11702009 7901044785 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 -2206 10.2.2017 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2017 Zemný plyn - storno 01/2017
DF11702010 7901044784 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 -2206 10.2.2017 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2017 Zemný plyn - storno 02/2017
DF11702011 7810020478 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1202 10.2.2017 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2017 Zemný plyn
DF11702012 7810020480 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1202 10.2.2017 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2017 Zemný plyn
DF11704009 20170147 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180 10.4.2017 Ing. Kristína Tóthová 14.4.2017 Zmluva č. 1/2015 o poskyt. Služieb BOZP Služby BOZP
DF11704010 2017840765 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 12,4 10.4.2017 Ing. Patrik Pastorek 14.4.2017 apr.17 Lab. výkony
DF11705011 178502565 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 15,3 10.5.2017 Ing. Patrik Pastorek 18.5.2017 mar.17 Lab. výkony
DF11705012 17025 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 1383,22 10.5.2017 Ing. Kristína Tóthová 18.5.2017 RD/006/2017 KHM - zábradlie
DF11705012 17025 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 835,7 10.5.2017 Ing. Kristína Tóthová 18.5.2017 RD/006/2017 KHM - drevený domček - WC pre stánkarov
DF11705012 17025 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 167,14 10.5.2017 Ing. Kristína Tóthová 18.5.2017 RD/006/2017 DPH na vstupe
DF11705013 7170278 VETIS - MVDr. Peter Ponngrácz, Kráľovičove Kračany 91 Komenského 73, 041 81 Košice 32320833 305,05 10.5.2017 Ing. Patrik Pastorek 18.5.2017 120/2017 KHM - liaheň COVAT
DF11705014 417002267 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 787 10.5.2017 Elena Tomášová 18.5.2017 RD/002/2017, 28/2017 Objem. krmivo - granule pštrosy
DF11707009 2172411607 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,6 10.7.2017 Daniela Štefanisková 13.7.2017 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 5001020 Kopírka KONICA 07/2017
DF11707010 20172458 Shop4Pets s.r.o Nemčianska cesta 715 45706271 28,02 10.7.2017 Elena Tomášová 13.7.2017 212/2017 Ost. potraviny - sušený hmyz
DF11707011 50170441 Poľnonákup ŠARIŠ a.s 155012 284,54 10.7.2017 Elena Tomášová 13.7.2017 RD/015/2016 Objem. krmivo - pšenica, ovos, kukurica
9161212 201620084 Barviř Jiří, Ing. 69743258 202,89 11.1.2017 Elena Tomášová 20.1.2017 Komis. zmluva KOMIS
11612073 2823863540 Ryba Košice, s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 930 11.1.2017 Viera Farbiaková 20.1.2017 RD/002/2016 Ryby - slede
11612074 1600046 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 307,2 11.1.2017 Elena Tomášová 20.1.2017 418/2016 Ost. materiál
DF11710016 2122949895 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 196 11.10.2017 Ing. Kristína Tóthová 24.10.2017 Právna zmluva číslo 30-000121080PO2010 Stočné
DF11710017 2017520 Marenčinová Helena - MAD Húskova 81 32484577 360 11.10.2017 Ing. Kristína Tóthová 24.10.2017 305/2017 Preprava sena
DF11710018 2017521 Marenčinová Helena - MAD Húskova 81 32484577 360 11.10.2017 Ing. Kristína Tóthová 24.10.2017 305/2017 Preprava sena
DF11710019 2017523 Marenčinová Helena - MAD Húskova 81 32484577 360 11.10.2017 Ing. Kristína Tóthová 24.10.2017 305/2017 Preprava sena
DF11710020 20170578 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180 11.10.2017 Ing. Kristína Tóthová 24.10.2017 Zmluva č. 1/2015 o poskyt. služieb BOZP Služby BOZP
DF11704011 171240089 LVC s.r.o Nižné Kapustníky 3, 040 12 Košice 46979689 36 11.4.2017 Mgr. Ingrid Tomková 14.4.2017 85/2017 Tlač rodinných vstupeniek
DF11704012 17000006 LEPASTAV s.r.o Československej armády 16, 040 01 Košice 44834306 115,8 11.4.2017 Ing. Kristína Tóthová 14.4.2017 79/2017 Oprava vodovodného potrubia
DF11705015 720170517 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 284,86 11.5.2017 Ing. Kristína Tóthová 18.5.2017 123/2017 Oprava - Citroen Berlingo KE-370GB
DF11705016 20170489 ZOOPRODUKT SLOVAKIA s.r.o Drieňová 34 36250309 152,8 11.5.2017 Elena Tomášová 18.5.2017 125/2017 Ostatné potraviny - sušený hmyz
DF11705017 17027 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 480 11.5.2017 Ing. Kristína Tóthová 18.5.2017 126/2017, RD/006/2017 KHM - Ost. materiál -5x výroba a osadenie lavičiek
DF11707012 417003586 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 2865,5 11.7.2017 Elena Tomášová 13.7.2017 RD/002/2017; 27,28,29/2017 Objem. krmivo
DF11707013 172526 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 994,12 11.7.2017 Elena Tomášová 13.7.2017 RD/016/2016 Ovocie a zelenina
DF11709009 2170539 Regionálny úrad verejného zdravot. so sídl. v Košiciach Ipeľská 1 48968854 131,32 11.9.2017 Ing. Kristína Tóthová 19.9.2017 Zmluva č. 90/2017 o vykonaní lab. vyšetrení Rozbor vody
DF11709010 178505174 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 15,3 11.9.2017 Ing. Patrik Pastorek 19.9.2017 mar.17 Lab. výkony
9161213 216510 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 11,83 12.1.2017 Elena Tomášová 20.1.2017 Komis. zmluva KOMIS
DF11701002 1701020013 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 68,12 12.1.2017 Elena Tomášová 23.1.2017 RD/006/2016 Čistiace prostriedky
DF11710021 20170629 Hreščák Jaroslav - RETRA Slnečná 263/15 10704060 548,55 12.10.2017 Elena Tomášová 24.10.2017 331/2017 Drevo - fošne
DF11710022 201701 Usadlosť Zlatno s.r.o J. Bottu 101 46347992 5304 12.10.2017 Elena Tomášová 24.10.2017 316/2017 Seno
DF11710023 2172214693 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 38,4 12.10.2017 Daniela Štefanisková 24.10.2017 Servis kopírky KONICA
DF11712010 2172428927 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,6 12.12.2017 Daniela Štefanisková 21.12.2017 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 5001020 Kopírka KONICA 12/2017
DF11712011 50170825 Poľnonákup ŠARIŠ a.s 155012 285,72 12.12.2017 Elena Tomášová 21.12.2017 RD/008/2017 Objem. krmivo - jačmeň, kukurica, pšenica, ovos
DF11712012 221700029 Hořejší Pavel Roosveltova 1, 250 88 Čelákovice 45879427 650 12.12.2017 Ing. Patrik Pastorek 21.12.2017 386/2017 Preprava zvierat - Duisburg - Košice
DF11712013 17120186 Eurohas Consulting s.r.o. 45666873 2591,12 12.12.2017 Ing. Kristína Tóthová 21.12.2017 RD/019/2014 Kontrola hasiacich prístrojov
DF11712014 41700584 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 736,7 12.12.2017 Elena Tomášová 21.12.2017 RD/002/2017 Granule - ZOO granule C
DF11705018 5006187834 EUROVIA-Kameňolomy, s. r. o. 36574988 282,6 12.5.2017 Elena Tomášová 18.5.2017 108/2017 Ost. materiál - štrk
DF11705019 1774101042 MIKONA s.r.o Trenčianska 452, 02 01 Púchov 31570364 462,06 12.5.2017 Elena Tomášová 18.5.2017 132/2017 Ost. materiál - pneumatiky, duše
DF11705020 1774100948 MIKONA s.r.o Trenčianska 452, 02 01 Púchov 31570364 675,68 12.5.2017 Ing. Kristína Tóthová 18.5.2017 103/2017 Prezutie pneumatík
DF11705021 20171730 Shop4Pets s.r.o Nemčianska cesta 715 45706271 131,16 12.5.2017 Elena Tomášová 18.5.2017 111/2017 Ostatné potraviny - sušený hmyz, krmivo pre lori
DF11707014 2017017 Žižka Jiři Bílá Třemešná 233 68251513 2000 12.7.2017 Ing. Kristína Tóthová 13.7.2017 183/2017 Maliarske práce - dekoračná maľba
DF11707015 2017004 Novotný Pavel Bílá Třemešná 86 69163863 2000 12.7.2017 Ing. Kristína Tóthová 13.7.2017 184/2017 Natieračské práce
DF11711015 2017842387 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 23,3 13.11.2017 Ing. Patrik Pastorek 22.11.2017 apr.17 Lab. výkony
DF11711016 2172424645 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,6 13.11.2017 Daniela Štefanisková 22.11.2017 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 5001020 Kopírka KONICA 11/2017
DF11703011 2017840470 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 19,7 13.3.2017 Ing. Patrik Pastorek 29.3.2017 apr.17 Lab. výkony
DF11703012 6591253575 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 585441 777,25 13.3.2017 Ing. Kristína Tóthová 29.3.2017 6591253575 Zákonné poistenie 04-06/2017
DF11703013 6591404708 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 585441 1395,96 13.3.2017 Ing. Kristína Tóthová 29.3.2017 6591404708 Havarijné poistenie 04-06/2017
DF11703014 17100062 Zväz chovateľov koní na Sl.-družstvo Moravecká 32 34125035 714 13.3.2017 Ing. Patrik Pastorek 29.3.2017 Pasy koní
DF11703015 170003 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 851,17 13.3.2017 Elena Tomášová 29.3.2017 RD/016/2016 Ovocie a zelenina
DF11703016 170655 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 4005 13.3.2017 Elena Tomášová 29.3.2017 RD/017/2017 Mäso - mäso
DF11703016 170655 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 69 13.3.2017 Elena Tomášová 29.3.2017 RD/017/2017 Ost. potraviny - múčne červy
DF11703016 170655 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 55,5 13.3.2017 Elena Tomášová 29.3.2017 35/2017 Ryby - karasy
DF11703016 170655 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 0,3 13.3.2017 Elena Tomášová 29.3.2017 35/2017 Centové vyrovnanie
DF11704013 2122303518 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 191,74 13.4.2017 Ing. Kristína Tóthová 14.4.2017 Právna zmluva číslo 30-000121080PO2010 Stočné 01-04/2017
DF11704014 7201700064 MIDAM servis s.r.o Poľská 7 46029273 44,6 13.4.2017 Ing. Kristína Tóthová 14.4.2017 419/2016 Prehliadka elektrického kotla
DF11704015 1020170433 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 65,64 13.4.2017 Elena Tomášová 14.4.2017 RD/003/2016 Čistiace prostriedky
DF11704016 17004003 IRES R+M, s. r. o. Žižkova 19, 040 01 Košice 36197882 115,87 13.4.2017 Ing. Kristína Tóthová 14.4.2017 75/2017 Preprava stánku v areáli ZOO
DF11704017 1701020275 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 341,08 13.4.2017 Elena Tomášová 14.4.2017 RD/006/2016 Čistiace prostriedky
DF11704018 20170112 M+S Trading SK s.r.o. Škultétyho 12 35893001 420 13.4.2017 Elena Tomášová 14.4.2017 86/2017 KHM - Ost. materiál -prebaľovací pult horizontálny
DF11704019 201704053 REMOS spol. s r.o Tomášikova 26 35890941 136,5 13.4.2017 Elena Tomášová 14.4.2017 88/2017 KHM - Ost. materiál - zásobník na letáky
DF11704020 201704 Bikár Alexander 47539917 47539917 8 13.4.2017 Ing. Patrik Pastorek 14.4.2017 98/2017 Repre - prac. obed - Bauer Jan - Berlin
DF11704021 201703 Bikár Alexander 47539917 47539917 13,4 13.4.2017 Ing. Patrik Pastorek 14.4.2017 98/2017 Repre - prac. obed - transport Nemecko
DF11704022 17017 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 551,88 13.4.2017 Elena Tomášová 14.4.2017 RD/021/2015 KHM - Ost. materiál - 2x stôl s dvoma lavicami
DF11704022 17017 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 547,2 13.4.2017 Elena Tomášová 14.4.2017 RD/021/2015 KHM - Ost. materiál - plávací most detský
DF11704022 17017 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 420 13.4.2017 Elena Tomášová 14.4.2017 RD/021/2015 KHM - Ost. materiál - 2x hojdačka detská
DF11704022 17017 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 1440 13.4.2017 Elena Tomášová 14.4.2017 RD/021/2015 KHM - Ost. materiál - pocitový chodník
DF11704022 17017 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 1620 13.4.2017 Elena Tomášová 14.4.2017 RD/021/2015 KHM - Ost. materiál - strieška ku kávomatom
DF11707016 20170439 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180 13.7.2017 Ing. Kristína Tóthová 31.7.2017 Zmluva č. 1/2015 o poskyt. Služieb BOZP Služby BOZP
DF11707017 2122624345 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 193,87 13.7.2017 Ing. Kristína Tóthová 31.7.2017 Právna zmluva číslo 30-000121080PO2010 Stočné
DF11707018 2017050618 Slovgen s.r.o. 35700629 36 13.7.2017 Ing. Patrik Pastorek 31.7.2017 122/2017 Určenie pohlavia
DF11707019 201722 Bikár Alexander 47539917 47539917 67,92 13.7.2017 Mgr. Eva Malešová 31.7.2017 218/2017 Repre - pracovné obedy
DF11709011 2017841933 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 38,6 13.9.2017 Ing. Patrik Pastorek 19.9.2017 apr.17 Lab. výkony
DF11709012 6591253575 12 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 585441 741,5 13.9.2017 Ing. Kristína Tóthová 19.9.2017 6591253575 Zákonné poistenie 10-12/2017 
DF11709013 6591404708 12 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 585441 1395,96 13.9.2017 Ing. Kristína Tóthová 19.9.2017 6591404708 Havarijné poistenie 10-12/2017 
DF11709014 20172886 Shop4Pets s.r.o Nemčianska cesta 715 45706271 208,51 13.9.2017 Elena Tomášová 19.9.2017 298/2017 Ost. potraviny - sušený hmyz
DF11709015 172649 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 873,13 13.9.2017 Elena Tomášová 19.9.2017 RD/016/2016 Ovocie a zelenina
DF11709016 1700025 Olexa Martin 37017594 403,18 13.9.2017 Ing. Kristína Tóthová 19.9.2017 261/2017 Servisná prehliadka plynových kotlov
DF11711018 1714390 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 193,57 14.11.2017 Elena Tomášová 22.11.2017 RD/010/2017 Zelenina
DF11712015 20170840 ENVI-TRADE spol.s.r.o. Kysucká 16, 040 01 Košice 36666025 96 14.12.2017 Ing. Kristína Tóthová 21.12.2017 390/2017 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu
DF11712016 1701021072 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 182,06 14.12.2017 Elena Tomášová 21.12.2017 RD/007/2017 Čistiace prostriedky
DF11712017 14782017 EKOLAB s.r.o Werferova 1, 040 01 Košice 31684165 83,52 14.12.2017 Ing. Kristína Tóthová 21.12.2017 377/2017 Rozbor vody
DF11712018 173767 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1458 14.12.2017 Elena Tomášová 21.12.2017 RD/017/2016, RD/005/2017 Mäso - hovädzie vykostené, hovädzie rebrá
DF11712019 1117001582 RTVS rozhlasová a televízna spoločnosť, s. r. o. Staré Grunty 2 47232480 112,63 14.12.2017 Mgr. Eva Malešová 21.12.2017 388/2017 Vyhotovenie DVD - Karanténa v ZOO Košice
DF11712020 2017842626 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 22,9 14.12.2017 Ing. Patrik Pastorek 21.12.2017 apr.17 Lab. výkony
DF11707020 5006336649 EUROVIA-Kameňolomy, s. r. o. 36574988 58,68 14.7.2017 Elena Tomášová 31.7.2017 204/2017 Ost. materiál - štrk
DF11708009 172319 BAT ANDRLE s.r.o 27510728 122 14.8.2017 Elena Tomášová 30.8.2017 RD/012/2016 Mäso - cvrčky
DF11708010 171280125 LVC s.r.o Nižné Kapustníky 3, 040 12 Košice 46979689 122 14.8.2017 30.8.2017 246/2017 Ost. materiál - letáky
DF11708011 9917048011 Up Slovensko, s.r.o 31396674 917,2 14.8.2017 Zuzana Feilhauerová 30.8.2017 Šeky
DF11708012 2017070936 Slovgen s.r.o. 35700629 45 14.8.2017 Ing. Patrik Pastorek 30.8.2017 Určenie pohlavia
DF11708013 61740821 HYDREX, s.r.o. Partizánska 1877 31633072 602,4 14.8.2017 Ing. Kristína Tóthová 30.8.2017 199/2017 KHM - Ost. mat. - napichovacie vidli na balíky
DF11708014 1020170935 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 179,82 14.8.2017 Elena Tomášová 30.8.2017 RD/003/2016 Čist. prostriedky - vrecka na odpad
DF11711017 2017842407 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 5,5 15.11.2017 Ing. Patrik Pastorek 22.11.2017 apr.17 Lab. výkony
DF11702013 20170088 ENVI-TRADE spol.s.r.o. Kysucká 16, 040 01 Košice 36666025 72 15.2.2017 Ing. Kristína Tóthová 27.2.2017 30/2017 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu
DF11702014 20170608 Shop4Pets s.r.o Nemčianska cesta 715 45706271 93,18 15.2.2017 Elena Tomášová 27.2.2017 22/2017 Ostatné potraviny
DF11702015 170540 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 965,5 15.2.2017 Elena Tomášová 27.2.2017 RD/016/2016 Ovocie a zelenina
DF11703017 170961 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 1017,16 15.3.2017 Elena Tomášová 29.3.2017 RD/016/2016 Ovocie a zelenina
DF11703018 2017840475 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 20 15.3.2017 Ing. Patrik Pastorek 29.3.2017 apr.17 Lab. rozbor krmiva
DF11705022 20171873 Hi - Reklama, s.r.o. 36199451 505,44 15.5.2017 Mgr. Eva Malešová 18.5.2017 106/2017 Branding člna + nasvietenie člna
DF11705023 17006 Krejzová Jarmila, Ing.-ZÁHRADNÍCTVO J&A Ďurďošík 118 44809875 998,2 15.5.2017 Viera Farbiaková 18.5.2017 93/2017 Výsadba záhonu
DF11705024 51730449 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 51,8 15.5.2017 Elena Tomášová 18.5.2017 Zmluva o dodávke pramen. mineralnej vody Pitný režim
DF11710024 9917062901 Up Slovensko, s.r.o 31396674 -917,2 16.10.2017 Zuzana Feilhauerová 24.10.2017 Šeky
DF11710025 9917062902 Up Slovensko, s.r.o 31396674 -792,46 16.10.2017 Zuzana Feilhauerová 24.10.2017 Šeky
DF11710026 2172421868 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,6 16.10.2017 Daniela Štefanisková 24.10.2017 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 5001020 Kopírka KONICA 10/2017
DF11710027 171539 LAHODA s.r.o 36845418 30,18 16.10.2017 Ing. Patrik Pastorek 24.10.2017 312/2017 Repre - Komisia papagájov
DF11710028 171543 LAHODA s.r.o 36845418 76,8 16.10.2017 Mgr. Eva Malešová 24.10.2017 332/2017 Repre - krst malpy
DF11710029 2122956560 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 3,14 16.10.2017 Ing. Kristína Tóthová 24.10.2017 Právna zmluva číslo 30-000121080PO2010 Stočné
DF11711019 10170014 Rozhon Lukáš 47781815 2040 16.11.2017 Elena Tomášová 22.11.2017 357/2017 Mäso - myši
DF11702016 2017086 Webicon s.r.o 44681445 180 16.2.2017 Ing. Zuzana Kovérová 27.2.2017 30/2017 Oprava dochádz. systému
DF11703019 2017840509 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 22 16.3.2017 Ing. Patrik Pastorek 29.3.2017 apr.17 Lab. výkony
DF11706007 9917035469 Up Slovensko, s.r.o 31396674 -1000 16.6.2017 Zuzana Feilhauerová 22.6.2017 Šeky
DF11706007 9917035469 Up Slovensko, s.r.o 31396674 82,8 16.6.2017 Zuzana Feilhauerová 22.6.2017 Šeky - poplatky
DF11706008 9917035118 Up Slovensko, s.r.o 31396674 -387 16.6.2017 Zuzana Feilhauerová 22.6.2017 Šeky
DF11706008 9917035118 Up Slovensko, s.r.o 31396674 32,05 16.6.2017 Zuzana Feilhauerová 22.6.2017 Šeky - poplatky
DF11706009 175007433 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 169,07 16.6.2017 Elena Tomášová 22.6.2017 167/2017 Pracovné pomôcky - rukavice
DF11706010 1701020486 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 352,12 16.6.2017 Elena Tomášová 22.6.2017 RD/006/2016 Čistiace prostriedky - clin, utierka, jar, metla,
DF11706011 6591253575 07 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 585441 43,24 16.6.2017 Ing. Kristína Tóthová 22.6.2017 6591253575 Zákonné poistenie 07-09/2017 - PČ
DF11706011 6591253575 07 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 585441 734,01 16.6.2017 Ing. Kristína Tóthová 22.6.2017 6591253575 Zákonné poistenie 07-09/2017
DF11706012 6591404708 07 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 585441 34,2 16.6.2017 Ing. Kristína Tóthová 22.6.2017 6591404708 Havarijné poistenie 07-09/2017 - PČ
DF11706012 6591404708 07 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 585441 1361,76 16.6.2017 Ing. Kristína Tóthová 22.6.2017 6591404708 Havarijné poistenie 07-09/2017
DF11706013 411014680 Allianz- Slovenská poisťovňa,a.s. Dostojevského rad 4 151700 352,88 16.6.2017 Ing. Kristína Tóthová 22.6.2017 411014680 Poistenie zodpovednosti za škodu 07-12/2017
DF11706013 411014680 Allianz- Slovenská poisťovňa,a.s. Dostojevského rad 4 151700 347,12 16.6.2017 Ing. Kristína Tóthová 22.6.2017 411014680 Poistenie zodpovednosti za škodu 01-06/2018
DF11706014 906756 EAZA EAZA 1673 16.6.2017 Ing. Patrik Pastorek 22.6.2017 Členský poplatok 2017 - EAZA
DF11706015 172211 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 1413,82 16.6.2017 Elena Tomášová 22.6.2017 RD/016/2016 Ovocie a zelenina
DF11706016 5006261439 EUROVIA-Kameňolomy, s. r. o. 36574988 284,98 16.6.2017 Elena Tomášová 22.6.2017 158/2017 Ost. materiál - štrk
DF11706017 20172173 Shop4Pets s.r.o Nemčianska cesta 715 45706271 83,72 16.6.2017 Elena Tomášová 22.6.2017 170/2017 Ost. potraviny - sušený hmyz, červené farbivo
DF11706018 20170318 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180 16.6.2017 Ing. Kristína Tóthová 22.6.2017 Zmluva o poskyt. služieb BOZP Služby BOZP
DF11706019 20170022 Derbianus Conservatorion, z.s 22858598 200 16.6.2017 Mgr. Eva Malešová 22.6.2017 Členský poplatok 2017 - Derbianus
11612075 16100311 Zväz chovateľov koní na Sl.-družstvo Moravecká 32 34125035 34 17.1.2017 Ing. Patrik Pastorek 20.1.2017 Členské 2017
DF11710030 2172215079 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 13,2 17.10.2017 Daniela Štefanisková 24.10.2017 Servis kopírky KONICA
DF11710031 801700218 Carl Stahl & spol, s.r.o. 62418394 48196 17.10.2017 Ing. Kristína Tóthová 24.10.2017 Zmluva o dielo - malá voliéra HIM - nerezová sieť - voliéra
DF11710032 172740 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 1057,06 17.10.2017 Elena Tomášová 24.10.2017 RD/016/2016 Ovocie a zelenina
DF11702017 170188 Vzdelávacie stredisko, s.r.o Clemontisova 5, 040 22 Košice 36607959 15 17.2.2017 Ing. Zuzana Kovérová 27.2.2017 Školenie strojníkov
DF11705025 4174000831 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 19,26 17.5.2017 Ing. Patrik Pastorek 18.5.2017 Veterin. kontrola
DF11705026 4174000832 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 18,86 17.5.2017 Ing. Patrik Pastorek 18.5.2017 Veterin. kontrola
DF11705027 4174000833 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 18,86 17.5.2017 Ing. Patrik Pastorek 18.5.2017 Veterin. kontrola
DF11705028 4174000834 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 18,86 17.5.2017 Ing. Patrik Pastorek 18.5.2017 Veterin. kontrola
DF11705029 4174000835 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 19,26 17.5.2017 Ing. Patrik Pastorek 18.5.2017 Veterin. kontrola
DF11705030 1701020407 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 165,08 17.5.2017 Elena Tomášová 18.5.2017 RD/006/2016 Čistiace prostriedky
DF11705031 20170287 ABCOM Košice s.r.o 46112961 22,8 17.5.2017 Ing. Kristína Tóthová 18.5.2017 114/2017 Oprava - audiovrátnik
DF11705032 171820 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 1492,46 17.5.2017 Elena Tomášová 18.5.2017 RD/016/2016 Ovocie a zelenina
DF11705033 201707 Bikár Alexander 47539917 47539917 11 17.5.2017 Ing. Patrik Pastorek 18.5.2017 124/2017 Repre - pracovný obed
DF11707021 12072017 Dugasová Aneta M.Č. Trenčianského 11 44178689 681,13 17.7.2017 Elena Tomášová 31.7.2017 RD/027/2015 Pracovné odevy a obuv
DF11707022 5570026282 IVES Košice 162957 239 17.7.2017 Daniela Štefanisková 31.7.2017 System. údržba - WINASU
DF11707023 2172207982 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 232,2 17.7.2017 Daniela Štefanisková 31.7.2017 201/2017 Servis kopírky KONICA
DF11707024 2017053 AT ABOV s.r.o Rozhanovce 36002127 124,8 17.7.2017 Elena Tomášová 31.7.2017 216/2017 Slama balikovaná
DF11707025 52017 MIDIA 30679982 956,44 17.7.2017 Ing. Kristína Tóthová 31.7.2017 RD/016/2015 Elektroinštalácie - Medvedinec horný, skrine RIS
DF11707026 62017 MIDIA 30679982 980,27 17.7.2017 Ing. Kristína Tóthová 31.7.2017 RD/016/2015 Elektroinštalácie - maštaľ ťavy, skrine RIS
DF11707027 72017 MIDIA 30679982 909,37 17.7.2017 Ing. Kristína Tóthová 31.7.2017 RD/016/2015 Elektroinštalácie - vonkajšie rozvody
DF11707028 2017149 . 36186074 1176 17.7.2017 Mgr. Eva Malešová 31.7.2017 153/2017 Propagačný materiál - jutová taška
DF11707029 172010 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 122 17.7.2017 Elena Tomášová 31.7.2017 RD/005/2017 Mäso - saranča, šváby, cvrčky
DF11707029 172010 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1590 17.7.2017 Elena Tomášová 31.7.2017 RD/012/2016 Ryby - slede
DF11707029 172010 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 -2,7 17.7.2017 Elena Tomášová 31.7.2017 RD/005/2017 Mäso - saranča, šváby, cvrčky
DF11708015 20170129 ŠAMOTKA výrobné družstvo Hrnčianske Zalužany 200 168203 305,41 17.8.2017 Elena Tomášová 30.8.2017 256/2017 Ost. materiál - kvetináč, amfora, krmitko
DF11708016 60230 Boras Djurpark AB Box 502 556073-0359 431,92 17.8.2017 Mgr. Eva Malešová 30.8.2017 Letenka - Bo Kjellson
DF11708017 2172210143 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 113,4 17.8.2017 Daniela Štefanisková 30.8.2017 op. reklamácia Oprava - kopírka KONICA MINOLTA
DF11708018 20170483 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180 17.8.2017 Ing. Kristína Tóthová 30.8.2017 Zmluva č. 1/2015 o poskyt. Služieb BOZP Služby BOZP
DF11708019 172342 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 2043 17.8.2017 Elena Tomášová 30.8.2017 RD/017/2016, 254/2017 Mäso - kurča, hovädzie
DF11701003 1770000057 VAŠA Slovensko s.r.o Račianske mýto 1/B 35683813 3193,48 18.1.2017 Zuzana Feilhauerová 23.1.2017 Z.č. 31/03/2015 Stravné lístky - zamestnanci
DF11701004 300001410 World Association of Zoo and Aquariums WAZA 2621,87 18.1.2017 Ing. Patrik Pastorek 23.1.2017 Členský poplatok 2017 - WAZA
DF11701005 2162431041 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,6 18.1.2017 Daniela Štefanisková 23.1.2017 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 5001020 Kopírka 01/2017
DF11710033 17020028 AGRO-BIO, s. r. o. Bellušova 1861, 155 00 Praha 18630731 120,4 18.10.2017 Elena Tomášová 24.10.2017 324/2017 Ostatné potraviny - arabská guma, marmoset jely
DF11704023 171462 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 1466,74 18.4.2017 Elena Tomášová 14.4.2017 RD/016/2016 Ovocie a zelenina
DF11708020 11175581 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 1306,18 18.8.2017 Ing. Kristína Tóthová 30.8.2017 Zmluva č. 1024/2017/SO Odvoz odpadu
DF11708021 2017841766 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 30,3 18.8.2017 Ing. Patrik Pastorek 30.8.2017 apr.17 Lab. výkony
DF11708022 172585 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 1289,02 18.8.2017 Elena Tomášová 30.8.2017 RD/016/2016 Ovocie a zelenina
DF11708023 16305170 FIRST DATA SLOVAKIA s.r.o 31372074 48,6 18.8.2017 Mgr. Ingrid Tomková 30.8.2017 Zmluva o poskytnutí POS terminálu Nájom za terminál
DF11708024 2017841789 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 14,1 18.8.2017 Ing. Patrik Pastorek 30.8.2017 apr.17 Lab. výkony
DF11709017 11844 MAFRA Slovakia a.s Nobelova 34 31333524 199 18.9.2017 Daniela Štefanisková 19.9.2017 Hospodárske noviny 09-12/2017
DF11709018 4174000950 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 19,26 18.9.2017 Ing. Patrik Pastorek 19.9.2017 Veterin. kontrola
DF11709019 139134004 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 192 18.9.2017 Mgr. Ingrid Tomková 19.9.2017 115/2017 Prenájom toaletnej kabíny
DF11709020 372409343 MANUTAN Slovakia, s.r.o. Galvániho 7/B 35885815 328,08 18.9.2017 Elena Tomášová 19.9.2017 295/2017 KHM - Ost. materiál - šatňová skriňa 2x
DF11709021 382017 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 667,3 18.9.2017 Elena Tomášová 19.9.2017 292/2017 Mäso - mrazené králiky
DF11709022 20170214 Grajzeľ Ján 45655634 448 18.9.2017 Mgr. Eva Malešová 19.9.2017 255/2017 Ost. materiál - menovky, tabule,
DF11701006 2017840011 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 21,1 19.1.2017 Ing. Patrik Pastorek 23.1.2017 apr.17 Lab. výkony
DF11701007 170102005 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 495,74 19.1.2017 Elena Tomášová 23.1.2017 RD/006/2016 Dezinfekčné prostriedky - epidémia vtáčia chrípka
DF11701008 2017840020 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 38 19.1.2017 Ing. Patrik Pastorek 23.1.2017 apr.17 Lab. rozbor krmiva
DF11701009 20179000 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 1777 19.1.2017 Ing. Kristína Tóthová 23.1.2017 KZ 43/2016 HIM - Škoda Roomster
DF11701010 6591404708 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 585441 182,2 19.1.2017 Ing. Kristína Tóthová 23.1.2017 6591404708 Havarijné poistenie 01-04/2017 - LOCUST
DF11701011 20170002 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180 19.1.2017 Ing. Kristína Tóthová 23.1.2017 Z.č. 1/2015 o poskyt. služieb BOZP Služby BOZP
DF11701012 2017001 PALUMBA s.r.o Gribov 37 36500640 1872 19.1.2017 Mgr. Eva Malešová 23.1.2017 406/2016 KHM - Ost. mat.- 15x tabule Alubond pre náuč. chod
DF11701013 170085 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 649,91 19.1.2017 Elena Tomášová 23.1.2017 RD/016/2016 Ovocie a zelenina
DF11701014 170055 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 2331 19.1.2017 Elena Tomášová 23.1.2017 RD/016/2016 Mäso - hovädzie
DF11701015 2121957757 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 195,43 19.1.2017 Ing. Kristína Tóthová 23.1.2017 Právna zmluva č. 30-000028628PO2010 Stočné
DF11701016 99467640 PORADCA s.r.o. 36371271 58 19.1.2017 Ing. Zuzana Kovérová 23.1.2017 Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále
DF11701017 5776647787 Schuling buchkurier Falkenhorst 4 811621381 29,8 19.1.2017 Bc. Josef Kindl 23.1.2017 máj.17 Knihy
DF11701017 5776647787 Schuling buchkurier Falkenhorst 4 811621381 59,6 19.1.2017 Bc. Josef Kindl 23.1.2017 máj.17 Repre - knihy
DF11701018 16302840 FIRST DATA SLOVAKIA s.r.o 31372074 16,2 19.1.2017 Mgr. Ingrid Tomková 23.1.2017 Zmluva o poskytnutí POS terminálu Nájom za terminál
DF11701019 1169193 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 344,2 19.1.2017 Ing. Kristína Tóthová 23.1.2017 júl.17 Odvoz odpadu
DF11701020 11412017 Merkury Market Slovakia s.r.o. Strojnicka 1 36501891 478,01 19.1.2017 Elena Tomášová 23.1.2017 dec.17 KHM - hydromasážny box 2x239,00 EUR
DF11710034 1020172375 KLIMAVEX a.s Mánesova 11 46074201 1260,48 19.10.2017 Elena Tomášová 24.10.2017 327/2017 Ost. materiál - ventilátor A-E 454M
DF11710035 1700019 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 900 19.10.2017 Mgr. Ingrid Tomková 24.10.2017 Servisná zmluva Správa výpočtovej techniky 08-10/2017
DF11710036 1700020 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 384 19.10.2017 Mgr. Ingrid Tomková 24.10.2017 Servisné práce výpočtovej techniky
DF11710037 17019 IWIA Košice s.r.o Orlia 10 47137541 70,99 19.10.2017 Mgr. Eva Malešová 24.10.2017 335/2017 Ubytovanie - Noel Czuczor
DF11710038 273337921 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 125 19.10.2017 Ing. Patrik Pastorek 24.10.2017 329/2017 Letenky - Krakov - Berlin
DF11710039 2171904 MIKROP Slovensko, s.r.o. Okružná 25, 058 01 Poprad 31717063 192,6 19.10.2017 Elena Tomášová 24.10.2017 326/2017 Objem. krmivo - kopytníky - jelene
DF11712021 92017 MIDIA 30679982 857 19.12.2017 Elena Tomášová 21.12.2017 RD/016/2015 Elektroinštalácie - prenosné spotrebiče a náradie
DF11712022 801700263 Carl Stahl & spol, s.r.o. 62418394 22136,21 19.12.2017 Ing. Kristína Tóthová 21.12.2017 Zmluva o dielo - výbeh pre tigra HIM - rekonštrukcia CHZ pre tigra
DF11712023 201758 Bikár Alexander 47539917 47539917 400 19.12.2017 Mgr. Eva Malešová 21.12.2017 392/2017 Repre - vianočný večierok
DF11712024 20175507 Hi - Reklama, s.r.o. 36199451 7,56 19.12.2017 Mgr. Eva Malešová 21.12.2017 391/2017 Graf. spracovanie a návrh billboardu
DF11712025 417096 JES Košice s.r.o 46455523 231,96 19.12.2017 Mgr. Eva Malešová 21.12.2017 362/2017 Prop. materiál - stolový kalendár
DF11712026 5006704511 EUROVIA-Kameňolomy, s. r. o. 36574988 70,63 19.12.2017 Elena Tomášová 21.12.2017 345/2017 Ost. materiál - štrk
DF11712027 1700024 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 600 19.12.2017 Mgr. Ingrid Tomková 21.12.2017 Servisná zmluva Správa výpočtovej techniky 11-12/2017
DF11712028 1700025 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 216 19.12.2017 Mgr. Ingrid Tomková 21.12.2017 399/2017 Servisné práce výpočtovej techniky
DF11712029 1712029 Autoškola - BOVI Adlerova 19 17172403 241,7 19.12.2017 Ing. Zuzana Kovérová 21.12.2017 375/2017 Školenie vodičov
DF11712030 171887 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 663,59 19.12.2017 Elena Tomášová 21.12.2017 RD/009/2017 Ovocie
DF11712031 171888 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 659,39 19.12.2017 Elena Tomášová 21.12.2017 RD/010/2017 Zelenina
DF11712032 2017017 Zrubové stavby s.r.o 46798374 4255,48 19.12.2017 Ing. Kristína Tóthová 21.12.2017 323/2017 Oprava a údržba ubikácie pre žeriavy
DF11712033 2017018 Zrubové stavby s.r.o 46798374 1771,66 19.12.2017 Ing. Kristína Tóthová 21.12.2017 317/2017 Búracie práce vo výbehu pre diviaky
DF11712034 175018288 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 230,05 19.12.2017 Elena Tomášová 21.12.2017 RD/012/2017 Pracovné odevy a obuv
DF11704024 1417040038 SEZAM s.r.o Južná trieda 64, 040 01 Košice 633194 483,73 19.4.2017 Elena Tomášová 14.4.2017 100/2017 Drevo - dosky
DF11705034 2017841091 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 9 19.5.2017 Ing. Patrik Pastorek 31.5.2017 apr.17 Lab. výkony
DF11705035 2017841087 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 12,5 19.5.2017 Ing. Patrik Pastorek 31.5.2017 apr.17 Lab. výkony
DF11705036 1020170592 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 121,72 19.5.2017 Elena Tomášová 31.5.2017 RD/003/2016 Čistiace prostriedky
DF11705037 17030338 BIOKRON s.r.o Kloperky 635, 664 56 Blučina 26251116 1052 19.5.2017 Elena Tomášová 31.5.2017 36/2017 Objem. krmivo - biostan - leto
DF11705038 2171639 CEZEMA,v.o.s. 31667571 517,9 19.5.2017 Ing. Kristína Tóthová 31.5.2017 134/2017 KHM - Náradie - fréza horná MAKITA
DF11705039 20171973 Hi - Reklama, s.r.o. 36199451 110,7 19.5.2017 Mgr. Eva Malešová 31.5.2017 128/2017 Tlač plagátov
DF11706020 170761 Vzdelávacie stredisko, s.r.o Clemontisova 5, 040 22 Košice 36607959 60 19.6.2017 Ing. Zuzana Kovérová 22.6.2017 174/2017 Školenie - obsluha krovinorezu
DF11706021 17000013 LEPASTAV s.r.o Československej armády 16, 040 01 Košice 44834306 277,2 19.6.2017 Ing. Kristína Tóthová 22.6.2017 171/2017 Oprava kanal. potrubia
DF11703001 7203935117 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1202 2.3.2017 Ing. Kristína Tóthová 10.3.2017 Zmluva na združenú dodávku el. energie a plynu Zemný plyn
DF11703002 185 HAMA Shopping Červeňáková 15 44949481 476 2.3.2017 Mgr. Eva Malešová 10.3.2017 44/2017 KHM - Ostat. mater.- digitálne fotorámčeky
DF11706001 7253880132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1202 2.6.2017 Ing. Kristína Tóthová 22.6.2017 Zmluva na združenú dodávku el. energie a plynu Zemný plyn
DF11706002 122017 Tramtaria RS, s.r.o Uralská 8 50740415 1996 2.6.2017 Mgr. Eva Malešová 22.6.2017 149/2017 MDD - realizácia podujatia
DF11706003 1770004158 VAŠA Slovensko s.r.o Račianske mýto 1/B 35683813 3850 2.6.2017 Zuzana Feilhauerová 22.6.2017 KZ č. 201713901_Z Stravné lístky - zamestnanci
DF11701021 12017012 Košice Turizmus Hlavná 59, 040 01 Košice 45733643 300 20.1.2017 Mgr. Eva Malešová 23.1.2017 Členský poplatok 2017 - Košice TURIZMUS
DF11701022 2001905523 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 630,35 20.1.2017 Ing. Kristína Tóthová 23.1.2017 8036 PHM - nafta
DF11701022 2001905523 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 13,14 20.1.2017 Ing. Kristína Tóthová 23.1.2017 8036 PHM - benzín
DF11701023 22017 Klema Peter - AQUA MIX 45544301 110,79 20.1.2017 Ing. Patrik Pastorek 23.1.2017 jún.17 KHM - akvárium 100x60x40
DF11711020 64182609 PORADCA s.r.o. 36371271 90,8 20.11.2017 Ing. Zuzana Kovérová 22.11.2017 Predplatné - Aktualizácie 2018 - poradca s.r.o
DF11711021 99470470 PORADCA s.r.o. 36371271 59 20.11.2017 Ing. Zuzana Kovérová 22.11.2017 Predplatné - práce a mzdy bez chýb a pokút 2018
DF11703020 20170126 ASANARATES s.r.o Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 585 20.3.2017 29.3.2017 Zmluva o poskytnutí deratiz. a dezinfekčných služieb Deratizácia
DF11703021 10170003 Rozhon Lukáš 47781815 912,5 20.3.2017 Elena Tomášová 29.3.2017 RD/018/2016 Mäso - potkany
DF11703022 1700100023 ŽELEZO STAVEBNINY s.r.o. Nešporova 26 45522855 454,25 20.3.2017 Elena Tomášová 29.3.2017 58/2017 Ost. materiál - podlahový rošt
DF11703023 17020040 REMESPLUS s.r.o Barčianska 66 36191078 304,87 20.3.2017 Elena Tomášová 29.3.2017 57/2017 Ost. materiál - šnúra, reťaz, lano
DF11704025 2001919298 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 723,83 20.4.2017 Ing. Kristína Tóthová 14.4.2017 8036 PHM - nafta
DF11704025 2001919298 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 26,18 20.4.2017 Ing. Kristína Tóthová 14.4.2017 8036 PHM - benzín
DF11704025 2001919298 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 8,68 20.4.2017 Ing. Kristína Tóthová 14.4.2017 8036 Ost. materiál - mazívá a autochemikálie
DF11706022 2017076 JOB Solutions s.r.o. Potravinárska 18 50263731 842,8 20.6.2017 Ing. Kristína Tóthová 22.6.2017 118/2017 Ost. materiál - ochranná sieť
DF11706023 4174000865 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 19,26 20.6.2017 Ing. Patrik Pastorek 22.6.2017 Veterin. kontrola
DF11706024 1020170719 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 265,81 20.6.2017 Elena Tomášová 22.6.2017 RD/003/2016 Čistiace prostriedky - vrecia na odpad
DF11706025 16062017 IMKROV Ivan Mundier Kľačno 415 40651681 72,9 20.6.2017 Elena Tomášová 22.6.2017 162/2017 Ost. materiál - košíky, kvety
DF11706026 1480316817 HANSA-FLEX Hydraulik s.r.o Kostolany nat Turcom 31642608 25,7 20.6.2017 Elena Tomášová 22.6.2017 182/2017 Ost. materiál - hydraulické hadice
DF11706027 171761 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 148 20.6.2017 Elena Tomášová 22.6.2017 RD/012/2016 Mäso - saranča, šváby, cvrčky
DF11706028 67062017 FUNDACJA ROZWOJU WARSZAWSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO "PANDA" ul. Ratuszowa 1/3 1130341711 333,84 20.6.2017 Ing. Patrik Pastorek 22.6.2017 Registračný poplatok - WARSZAWA
DF11706029 17031 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 336 20.6.2017 Ing. Kristína Tóthová 22.6.2017 RD/006/2017 KHM-Ost. materiál-drevený stôl+lavice ku kávomatom
DF11706029 17031 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 11088 20.6.2017 Ing. Kristína Tóthová 22.6.2017 RD/006/2017 Technické zhodnotenie - areál nutrie
DF11707030 5006336649 Pasztorek Gabriel - PGchem Lúčna 7 43509461 139,9 20.7.2017 Elena Tomášová 31.7.2017 220/2017 Ost. materiál - glycerín
DF11707031 17101751 Activity promotion s.r.o Příkop 13 26936241 125,6 20.7.2017 Mgr. Eva Malešová 31.7.2017 236/2017 KHM-Ost. materiál - A stojany s kliprami
DF11707032 2001933292 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 373,25 20.7.2017 Ing. Kristína Tóthová 31.7.2017 8036 PHM - nafta
DF11709023 2017012 Prokop Ľuboslav-PRO-AQUA Ždiarska 16 40187438 249 20.9.2017 Ing. Patrik Pastorek 24.10.2017 302/2017 KHM-Ost. materiál - filter fluval FX6
DF11709024 23092017 Hurný Jozef 17177847 207,8 20.9.2017 Ing. Kristína Tóthová 24.10.2017 263/2017 Servisná prehliadka a plynových tmavých infražiar.
DF11709025 20171615 ASANARATES s.r.o Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 552 20.9.2017 Ing. Emília Kornúcová 24.10.2017 Zmluva o poskyt. deratiz. a dezinsek. služieb  Deratizácia
DF11711022 2172084 MIKROP Slovensko, s.r.o. Okružná 25, 058 01 Poprad 31717063 58,46 21.11.2017 Elena Tomášová 22.11.2017 367/2017 Ostatné potraviny - extudovaný ľan
DF11711023 1031713205 KONEX elektro, spol. s.r.o Rastislavova 7, 040 01 Košice 31680569 421,08 21.11.2017 Elena Tomášová 22.11.2017 368/2017 Elektromat. - termostat so snímačom
DF11711024 173469 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 41 21.11.2017 Elena Tomášová 22.11.2017 356/2017 Ostatné potraviny - granule pre tukany
DF11711025 51731424 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 56,64 21.11.2017 Elena Tomášová 22.11.2017 Zmluva o dodávke pram. min. vody  Pitný režim
DF11702018 4217006977 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Hlohovecká 2 42337402 130,25 21.2.2017 Ing. Patrik Pastorek 27.2.2017 35/2017 Lab. rozbor sena
DF11702019 7058000328 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 435 21.2.2017 Elena Tomášová 27.2.2017 34/2017 Ostatné potraviny - Gammarus
DF11702020 170311 Soleya s.r.o Bažantia 3 46480901 30,92 21.2.2017 Elena Tomášová 27.2.2017 23/2017 Ostatný materiál - rám
DF11702021 10170001 Rozhon Lukáš 47781815 1251 21.2.2017 Elena Tomášová 27.2.2017 RD/018/2016 Mäso - potkany, myši
DF11704026 2017311223 Technická inšpekcia a.s Trnavská cesta 56 36653004 960 21.4.2017 Ing. Kristína Tóthová 14.4.2017 42/2017 Kontrola detských ihrísk
DF11704027 2017840884 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 23,8 21.4.2017 Ing. Patrik Pastorek 14.4.2017 apr.17 Lab. výkony
DF11704028 5006131162 EUROVIA-Kameňolomy, s. r. o. 36574988 459,68 21.4.2017 Elena Tomášová 14.4.2017 92/2017 Ost. materiál - štrk
DF11706030 20170275 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 161,92 21.6.2017 Mgr. Eva Malešová 22.6.2017 140/2017 Prenájom reklamnej plochy 2017
DF11706030 20170275 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 138,08 21.6.2017 Mgr. Eva Malešová 22.6.2017 140/2017 Prenájom reklamnej plochy 2018
DF11706031 22017 MIDIA 30679982 976 21.6.2017 Ing. Kristína Tóthová 22.6.2017 RD/012/2015 Odborná skúška bleskozvodov
DF11708025 17045 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 576 21.8.2017 Ing. Kristína Tóthová 30.8.2017 RD/006/2017 KHM - Ost. mat. - drevený stôl + lavice
DF11708026 20170493 Hreščák Jaroslav - RETRA Slnečná 263/15 10704060 787,27 21.8.2017 Elena Tomášová 30.8.2017 269/2017 Drevo - hranoly, dosky, fošne
DF11711026 5006646495 EUROVIA-Kameňolomy, s. r. o. 36574988 436,86 22.11.2017 Elena Tomášová 21.12.2017 345/2017 Ost. mat. - štrk - zimná údržba
DF11711027 5006635386 EUROVIA-Kameňolomy, s. r. o. 36574988 137,62 22.11.2017 Elena Tomášová 21.12.2017 345/2017 Ost. mat. - štrk
DF11711028 2018 International ZOO Educators Association IZE 55,47 22.11.2017 Mgr. Eva Malešová 21.12.2017 Členský poplatok 2018 - IZE
DF11711029 201756 Bikár Alexander 47539917 47539917 162,5 22.11.2017 Mgr. Eva Malešová 21.12.2017 361/2017 Repre - stretnutie adoptívnych rodičov
DF11711030 201757 Bikár Alexander 47539917 47539917 16,5 22.11.2017 Mgr. Eva Malešová 21.12.2017 365/2017 Repre - pracovný obed
DF11711031 171496 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 1255,5 22.11.2017 Elena Tomášová 21.12.2017 RD/010/2017 Zelenina
DF11711032 2172426972 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 119,83 22.11.2017 Daniela Štefanisková 21.12.2017 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 5001020 Kopírka KONICA 11/2017
DF11711033 201755 Bikár Alexander 47539917 47539917 28 22.11.2017 Mgr. Eva Malešová 21.12.2017 360/2017 Repre - pracovný obed
DF11712035 2001956314 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 730,45 22.12.2017 Ing. Kristína Tóthová 31.12.2017 8036 PHM - nafta
DF11712036 5174001096 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 19,26 22.12.2017 Ing. Patrik Pastorek 31.12.2017 Veterin. kontrola
DF11712037 801700270 Carl Stahl & spol, s.r.o. 62418394 27750 22.12.2017 Ing. Kristína Tóthová 31.12.2017 Zmluva o dielo - výbeh pre tigra HIM - rekonštrukcia CHZ pre tigra
DF11712038 417102 JES Košice s.r.o 46455523 50 22.12.2017 Mgr. Eva Malešová 31.12.2017 393/2017 Prop. materiál - pozvánky na predstavenie loga
DF11712039 417101 JES Košice s.r.o 46455523 120 22.12.2017 Mgr. Eva Malešová 31.12.2017 384/2017 Prop. materiál - novoročné pozdravy
DF11702022 371017 Sasik František, Ing. - ELSATEX Ondavské Matiašovce 56 10804692 299 22.2.2017 Elena Tomášová 27.2.2017 38/2017 KHM - Ostat. mater.-chladnička-BEKO
DF11705040 20170282 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180 22.5.2017 Ing. Kristína Tóthová 31.5.2017 Zmluva 1/2015 o poskyt. služieb BOZP Služby BOZP
DF11705041 11172858 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 402,82 22.5.2017 Ing. Kristína Tóthová 31.5.2017 669/2017/PP, 1024/17/SO Odvoz odpadu - VKK
DF11705042 1700210 Zoologická zahrada Jihlava Březinovy sady 10 404454 60,37 22.5.2017 Ing. Patrik Pastorek 31.5.2017 UCSZOO - účastnícky poplatok
DF11705043 273333731 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 299 22.5.2017 Ing. Patrik Pastorek 31.5.2017 97/2017 Letenky - Krakov - Manchester
DF11705044 17148 Kapráľ Pavol - KAPA AUDIO 40116956 20,89 22.5.2017 Elena Tomášová 31.5.2017 133/2017 DKP - Ost. mat. - náhlavný mikrofón
DF11705045 3052017 Dugasová Aneta M.Č. Trenčianského 11 44178689 173,95 22.5.2017 Elena Tomášová 31.5.2017 RD/027/2015 Pracovné odevy a obuv
DF11705046 50170344 Poľnonákup ŠARIŠ a.s 155012 250,28 22.5.2017 Elena Tomášová 31.5.2017 RD/015/2016 Objem. krmivo - pšenica, jačmeň, kukurica, ovos
DF11705047 5006198560 EUROVIA-Kameňolomy, s. r. o. 36574988 266,95 22.5.2017 Elena Tomášová 31.5.2017 108/2017 Ost. materiál - štrk
DF11706032 201712 Bikár Alexander 47539917 47539917 10,5 22.6.2017 Ing. Patrik Pastorek 13.7.2017 177/2017 Repre - pracovné obedy
DF11706033 2171137 MIKROP Slovensko, s.r.o. Okružná 25, 058 01 Poprad 31717063 94,5 22.6.2017 Elena Tomášová 13.7.2017 188/2017 Objem. krmivo - granule pre klokany
DF11706034 215062017 Dugasová Aneta M.Č. Trenčianského 11 44178689 169,65 22.6.2017 Elena Tomášová 13.7.2017 RD/027/2015 Pracovné odevy a obuv
DF11706035 201710 Bikár Alexander 47539917 47539917 24 22.6.2017 Mgr. Eva Malešová 13.7.2017 177/2017 Repre - občerstvenie
DF11706036 2001928599 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 865,69 22.6.2017 Ing. Kristína Tóthová 13.7.2017 8036 PHM - nafta
DF11708027 139131518 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 192 22.8.2017 Mgr. Ingrid Tomková 30.8.2017 115/2017 Prenájom toaletnej kabíny
DF11708028 6591240870 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 585441 2422,34 22.8.2017 Ing. Kristína Tóthová 30.8.2017 6591240870 Poistenie majetku 04-06/2017
DF11709026 50170654 Poľnonákup ŠARIŠ a.s 155012 232,82 22.9.2017 Elena Tomášová 24.10.2017 RD/015/2016 Objem. krmivo - pšenica, kukurica, ovos
DF11709027 51731153 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 43,87 22.9.2017 Elena Tomášová 24.10.2017 Zmluva o dodávke pramen. mineralnej vody Pitný režim
DF11701024 51730012 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 59,04 23.1.2017 Elena Tomášová 15.2.2017 Zmluva o dodávke pramen. mineralnej vody Pitný režim
DF11701025 17012302 ZOOLOGICAL SOCIETY OF LONDON Regent_s Park 440367956 635 23.1.2017 Bc. Josef Kindl 15.2.2017 412/2016 Knihy
DF11710040 2017569 TransCool servis s.r.o Šebastovská 4 50093568 180,92 23.10.2017 Ing. Kristína Tóthová 24.10.2017 344/2017 Oprava - FIAT DUCATO KE-389JL
DF11710041 170064 Rybárstvo Zemplín, s.r.o. Kostolné námestie 10 36576557 660 23.10.2017 Elena Tomášová 24.10.2017 341/2017 Ryby - karasy
DF11710042 4174001003 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 19,26 23.10.2017 Ing. Patrik Pastorek 24.10.2017 Veterin. kontrola
DF11710043 17257 Toronský Peter, Ing. - VIPE 10778250 198 23.10.2017 Ing. Kristína Tóthová 24.10.2017 265/2017 Odborná prehliadka tlakových zariadení
DF11710044 2001947321 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 769,19 23.10.2017 Ing. Kristína Tóthová 24.10.2017 8036 PHM 
DF11710045 221700018 Hořejší Pavel Roosveltova 1, 250 88 Čelákovice 45879427 1170 23.10.2017 Ing. Patrik Pastorek 24.10.2017 338/2017 Preprava zvierat - Nemecko - Košice
DF11702023 50170128 Poľnonákup ŠARIŠ a.s 155012 264,82 23.2.2017 Elena Tomášová 27.2.2017 RD/015/2016 Objemové krmivo-pšenica, kukurica, slnečnica, ovos
DF11705048 2017276222 C&T, a.s 36686743 21,04 23.5.2017 Ing. Patrik Pastorek 31.5.2017 Zmluva o obstaraní záležitosti č. 35/2013 Zastupovanie v colnom konaní
DF11705049 31710300 Auto PALAZZO Košice, s. r. o. 31693521 1262,94 23.5.2017 Ing. Kristína Tóthová 31.5.2017 127/2017 Oprava - FIAT DUCATO KE-053EG
DF11705050 10170006 Rozhon Lukáš 47781815 2851 23.5.2017 Elena Tomášová 31.5.2017 RD/018/2016 Mäso - potkany, myš
DF11705051 1700012 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 384 23.5.2017 Ing. Patrik Pastorek 31.5.2017 150/2017 Servisné práce výpočtovej techniky
DF11705053 171966 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 727,19 23.5.2017 Elena Tomášová 31.5.2017 RD/016/2016 Ovocie a zelenina
DF11705054 171454 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 122 23.5.2017 Elena Tomášová 31.5.2017 RD/012/2016 Mäso - cvrček, šváby, sarančatá
DF11705055 17029 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 1113,9 23.5.2017 Ing. Kristína Tóthová 31.5.2017 RD/006/2017 KHM - Ost. materiál - drevené zábradlie
DF11708029 5792017 GALE s.r.o 46138820 466 23.8.2017 Ing. Kristína Tóthová 30.8.2017 275/2017 KHM - Náradie, nástroj - motorový fúrik motúčko
DF11701026 170273 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 797,29 24.1.2017 Elena Tomášová 15.2.2017 RD/016/2016 Ovocie a zelenina
DF11701027 171210248 LVC s.r.o Nižné Kapustníky 3, 040 12 Košice 46979689 102 24.1.2017 Mgr. Eva Malešová 15.2.2017 sep.17 Prop. materiál - letáky
DF11710046 24112017 Dugasová Aneta M.Č. Trenčianského 11 44178689 900,29 24.10.2017 Elena Tomášová 31.10.2017 RD/027/2015 Pracovné odevy, obuv
DF11710047 172770 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 1311,5 24.10.2017 Elena Tomášová 31.10.2017 RD/016/2016 Ovocie a zelenina
DF11711034 1691 FIRST DATA SLOVAKIA s.r.o 31372074 48,6 24.11.2017 Mgr. Ingrid Tomková 21.12.2017 Zmluva o poskytnutí POS terminálu Nájom za terminál
DF11711035 171495 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 1447,14 24.11.2017 Elena Tomášová 21.12.2017 RD/009/2017 Ovocie
DF11711036 2001952011 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 766,59 24.11.2017 Ing. Kristína Tóthová 21.12.2017 8036 PHM - nafta
DF11711037 6230181599 Kärcher Slovakia s.r.o Bratislavská 25, 949 01 Nitra 43967663 856,02 24.11.2017 Ing. Patrik Pastorek 21.12.2017 376/2017 Oprava - vysokotlakový čistič KARCHER
DF11702026 11170576 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 349,46 24.2.2017 Ing. Kristína Tóthová 10.3.2017 30/2017 Odvoz a zneškodnenie odpadu
DF11703024 1706030 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49 36212466 2884,01 24.3.2017 Ing. Kristína Tóthová 29.3.2017 67/2017 KHM - PC Lenovo + príslušentstvo 5x576,99
DF11703029 20170085 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180 24.3.2017 Ing. Kristína Tóthová 29.3.2017 Zmluva o poskyt. služieb BOZP Služby BOZP
DF11705052 20172092 Hi - Reklama, s.r.o. 36199451 61,8 24.5.2017 Mgr. Eva Malešová 31.5.2017 135/2017 Výroba a tlač banneru
DF11707033 63700769 Auto-VALAS s.r.o 31681743 431,52 24.7.2017 Ing. Kristína Tóthová 31.7.2017 229/2017 Oprava, údržba - Fiat Ducato KE389JL
DF11707034 4211001884 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 493546 11,17 24.7.2017 Bc. Josef Kindl 31.7.2017 Slovenský vet. časopis 1.dvojčíslie 2017
DF11707035 139129301 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 192 24.7.2017 Mgr. Ingrid Tomková 31.7.2017 115/2017 Prenájom toaletnej kabíny
DF11707036 172541 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 835,81 24.7.2017 Elena Tomášová 31.7.2017 RD/016/2016 Ovocie a zelenina
DF11707037 372408094 MANUTAN Slovakia, s.r.o. Galvániho 7/B 35885815 24 24.7.2017 Elena Tomášová 31.7.2017 221/2017 Ost. materiál - plastové vedrá
DF11707038 5006356313 EUROVIA-Kameňolomy, s. r. o. 36574988 315,7 24.7.2017 Elena Tomášová 31.7.2017 204/2017 Ost. mat. - štrk
DF11708030 1701020696 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 351,97 24.8.2017 Elena Tomášová 30.8.2017 RD/007/2017 Čist. prostriedky - zmetak,savo,metla,jar,utierka
DF11708031 1482017 Tirpák František ml. 37642413 121,2 24.8.2017 Ing. Kristína Tóthová 30.8.2017 262/2017 Kontrola komínov
DF11708032 2172416429 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 72,96 24.8.2017 Daniela Štefanisková 30.8.2017 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 5001020 Kopírka KONICA 08/2017
DF11708033 5006423853 EUROVIA-Kameňolomy, s. r. o. 36574988 213,48 24.8.2017 Elena Tomášová 30.8.2017 267/2017 Ost. materiál - štrk
DF11708034 50170585 Poľnonákup ŠARIŠ a.s 155012 249,2 24.8.2017 Elena Tomášová 30.8.2017 RD/015/2016 Objem. krmivo - pšenica, ovos, kukurica, jačmeň
DF11701028 2010008337 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 0,22 25.1.2017 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2017 Právna zmluva č. 30-000028628PO2010 Stočné - vyúčtovanie
DF11701029 120170177 HOUR spol. s r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 31586163 346,08 25.1.2017 Ing. Zuzana Kovérová 15.2.2017 System. údržba - HUMAN 2017
DF11701030 2162433615 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 169,96 25.1.2017 Daniela Štefanisková 15.2.2017 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 5001020 Kopírka 01/2017 - vyúčtovanie
DF11710048 2172422729 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 123,62 25.10.2017 Daniela Štefanisková 31.10.2017 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 5001020 Kopírka KONICA 10/2017
DF11704029 2017207222 C&T, a.s 36686743 17,38 25.4.2017 Ing. Patrik Pastorek 25.4.2017 Zmluva č. 35/2013 KE  Zastupovanie v colnom konaní
DF11704030 11172098 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 470,98 25.4.2017 Ing. Kristína Tóthová 25.4.2017 Zmluva 669/17/PP, 1024/17/SO Odvoz a zneškodnenie odpadu
DF11704031 6591253575 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 585441 2,38 25.4.2017 Ing. Kristína Tóthová 25.4.2017 6591253575 Zákonné poistenie 04/2017 do 10.04.2017 - Defender
DF11704032 20170050 RGR Slovakia s.r.o Dneperská 6 47601540 2340 25.4.2017 Ing. Kristína Tóthová 25.4.2017 65/2017 Oprava obkladu - minivivárium
DF11704033 62017 KOBAKSTAV s.r.o Mlynská 23 46633596 7336,9 25.4.2017 Ing. Kristína Tóthová 25.4.2017 RD/004/2017 Oprava zámkovej dlažby
DF11704034 52017 KOBAKSTAV s.r.o Mlynská 23 46633596 4959,69 25.4.2017 Ing. Kristína Tóthová 25.4.2017 66/2017 Výmena lexanu a dlažby
DF11704035 55000000098 OBI Slovakia s.r.o. Aupark Tower Einsteinova 24 48258946 749,66 25.4.2017 Ing. Kristína Tóthová 25.4.2017 109/2017 Ost. materiál - dvere v AB (prízemie)
DF11704036 55000000098 OBI Slovakia s.r.o. Aupark Tower Einsteinova 24 48258946 -203,83 25.4.2017 Ing. Kristína Tóthová 25.4.2017 Dobropis - kovanie dverí - vrátenie tovaru
DF11704037 171560 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 694,6 25.4.2017 Elena Tomášová 25.4.2017 RD/016/2016 Ovocie a zelenina
DF11704038 7058000569 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 1924 25.4.2017 Elena Tomášová 25.4.2017 RD/003/2017 Objem. krmivo - granule pre plameniaky
DF11704039 20170394 Správa mestskej zelene 17078202 588,1 25.4.2017 Elena Tomášová 25.4.2017 78/2017 Ost. materiál - rastlinný materiál
DF11705056 1475897000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 17,49 25.5.2017 Elena Tomášová 31.5.2017 RD/019/2016 Potraviny - jogurt, tvaroh
DF11705057 2001923918 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 542,39 25.5.2017 Ing. Kristína Tóthová 31.5.2017 8036 PHM - nafta
DF11705057 2001923918 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 51,18 25.5.2017 Ing. Kristína Tóthová 31.5.2017 8036 PHM - benzín
DF11705058 2172406270 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 133,21 25.5.2017 Daniela Štefanisková 31.5.2017 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 5001020 Kopírka KONICA 05/2017
DF11705059 22052017 Dugasová Aneta M.Č. Trenčianského 11 44178689 819,28 25.5.2017 Elena Tomášová 31.5.2017 RD/027/2015 Pracovné odevy a obuv
DF11708035 2001937930 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 539,59 25.8.2017 Ing. Kristína Tóthová 30.8.2017 8036 PHM
DF11708036 20170541 Hreščák Jaroslav - RETRA Slnečná 263/15 10704060 227,7 25.8.2017 Elena Tomášová 30.8.2017 282/2017 Drevo - fošne
DF11708037 2171568 MIKROP Slovensko, s.r.o. Okružná 25, 058 01 Poprad 31717063 94,5 25.8.2017 Elena Tomášová 30.8.2017 272/2017 Objem. krmivo - granule pre klokany
DF11708038 40171538 SWAM servis s.r.o 36602833 295,04 25.8.2017 Ing. Kristína Tóthová 30.8.2017 280/2017 Oprava - Opel MOVANO KE-762JZ
DF11709028 20170008 Martin Kuzevič Drábová 6, 040 23 Košice 47775297 3050 25.9.2017 Viera Farbiaková 24.10.2017 289/2017 Orez a výrub stromov
DF11709029 11176586 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 939,46 25.9.2017 Ing. Kristína Tóthová 24.10.2017 669/17/PP, 1024/17/SO Odvoz odpadu - VKK
DF11709030 417005039 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 3016,2 25.9.2017 Elena Tomášová 24.10.2017 RD/002/2017; 27,28,29/2017 Objem. krmivo -granule králičie, pstrosy, ZOO A, C
DF11709031 2001942596 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 360,73 25.9.2017 Ing. Kristína Tóthová 24.10.2017 8036 PHM 
DF11709032 172675 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 1192,79 25.9.2017 Elena Tomášová 24.10.2017 RD/016/2016 Ovocie a zelenina
DF11709033 201747 Bikár Alexander 47539917 47539917 24 25.9.2017 Mgr. Eva Malešová 24.10.2017 Repre - pracovné obedy
DF11709034 201749 Bikár Alexander 47539917 47539917 27,5 25.9.2017 Mgr. Eva Malešová 24.10.2017 300/2017 Repre - pracovné obedy
DF11701031 1701020058 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 331,4 26.1.2017 Elena Tomášová 15.2.2017 RD/006/2016 Čistiace prostriedky
DF11710049 2744029 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 660 26.10.2017 Mgr. Eva Malešová 31.10.2017 281/2017 Reklama - billboard v Maďarsku
DF11710050 2017842287 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 19,5 26.10.2017 Ing. Patrik Pastorek 31.10.2017 apr.17 Lab. výkony
DF11704040 417001999 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 119,24 26.4.2017 Elena Tomášová 18.5.2017 27/2017 Objem. krmivo - granule králičie
DF11704040 417001999 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 51,36 26.4.2017 Elena Tomášová 18.5.2017 28/2017 Objem. krmivo - granule pštrosy
DF11704040 417001999 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 2450,9 26.4.2017 Elena Tomášová 18.5.2017 RD/002/2017 Objem. krmivo - granule A, C
DF11704040 417001999 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 112,1 26.4.2017 Elena Tomášová 18.5.2017 29/2017 Objem. krmivo -granule pštrosy,bažant,kačky,holuby
DF11705060 170652 Vzdelávacie stredisko, s.r.o Clemontisova 5, 040 22 Košice 36607959 105 26.5.2017 Ing. Zuzana Kovérová 31.5.2017 144/2017 Školenie obsluhy krovin., strun. kos., reťaz. píly
DF11705061 1700013 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 3137,81 26.5.2017 Ing. Kristína Tóthová 31.5.2017 150/2017 HIM - zálohovacie zariadenie
DF11706037 10170008 Rozhon Lukáš 47781815 458 26.6.2017 Elena Tomášová 13.7.2017 RD/018/2016 Mäso - potkany
DF11706038 170783 Vzdelávacie stredisko, s.r.o Clemontisova 5, 040 22 Košice 36607959 132 26.6.2017 Ing. Zuzana Kovérová 13.7.2017 174/2017 Školenie - obsluha píly pri ťažbe
DF11706038 170783 Vzdelávacie stredisko, s.r.o Clemontisova 5, 040 22 Košice 36607959 42 26.6.2017 Ing. Zuzana Kovérová 13.7.2017 175/2017 Školenie - obsluha vyvetvovacej píly
DF11706039 139126935 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 192 26.6.2017 Mgr. Ingrid Tomková 13.7.2017 115/2017 Prenájom toaletnej kabíny
DF11706040 2172409468 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 123,31 26.6.2017 Daniela Štefanisková 13.7.2017 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 5001020 Kopírka KONICA 06/2017
DF11706041 201725 EPOCA s.r.o Moyzesova 48 46762477 100 26.6.2017 Mgr. Eva Malešová 13.7.2017 163/2017 Inzercia - reklama v Košice City Guide
DF11706042 90359915 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 338,21 26.6.2017 Ing. Kristína Tóthová 13.7.2017 172/2017 Čistenie kanalizačnej prípojky
DF11706043 20170391 Hreščák Jaroslav - RETRA Slnečná 263/15 10704060 324 26.6.2017 Elena Tomášová 13.7.2017 193/2017 Drevo - hranoly, fošne
DF11706044 17034 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 958,8 26.6.2017 Ing. Kristína Tóthová 13.7.2017 RD/006/2017 KHM - Ost. mat. - drevené zábradlie
DF11706045 5006279163 EUROVIA-Kameňolomy, s. r. o. 36574988 180,36 26.6.2017 Elena Tomášová 13.7.2017 158/2017 Ost. mat. - štrk
DF11707039 162017 KOBAKSTAV s.r.o Mlynská 23 46633596 12286,34 26.7.2017 Ing. Kristína Tóthová 31.7.2017 RD/004/2017 HIM - Chodník pri veľkom rybníku
DF11707040 11700128 MALEX s.r.o 35821507 34,8 26.7.2017 Elena Tomášová 31.7.2017 234/2017 Ost. materiál - plastové vedrá
DF11709035 170055 Rybárstvo Zemplín, s.r.o. Kostolné námestie 10 36576557 330 26.9.2017 Elena Tomášová 24.10.2017 307/2017 Ryby - karasy
DF11709036 1701020790 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 367,6 26.9.2017 Elena Tomášová 24.10.2017 RD/007/2017 Čist. prostriedky - mop, jar, ajax, savo, clin,
DF11709037 2172420277 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 118,62 26.9.2017 Daniela Štefanisková 24.10.2017 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 5001020 Kopírka KONICA 09/2017
DF11709038 172863 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1720 26.9.2017 Elena Tomášová 24.10.2017 RD/017/2016, RD/005/2017, 309/2017 Ryby - slede
DF11709039 2017488 Marenčinová Helena - MAD Húskova 81 32484577 360 26.9.2017 Ing. Kristína Tóthová 24.10.2017 305/2017 Preprava sena
DF11709040 2017492 Marenčinová Helena - MAD Húskova 81 32484577 360 26.9.2017 Ing. Kristína Tóthová 24.10.2017 305/2017 Preprava sena
DF11710051 2172216176 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 26,4 27.10.2017 Daniela Štefanisková 31.10.2017 Oprava - kopírka KONICA MINOLTA
DF11710052 170025 Mulato Tibor Hlavná 77 32557213 4993,16 27.10.2017 Ing. Kristína Tóthová 31.10.2017 320/2017 Stavebné a výkopové práce
DF11710053 180387 Species 360 Species360 1679,72 27.10.2017 Ing. Patrik Pastorek 31.10.2017 Členský poplatok 2018 - Species360
DF11710054 2017025 ROJA spol. s r.o. Edisonova 45 31726143 1695,02 27.10.2017 Ing. Kristína Tóthová 31.10.2017 318/2017 Výmena stĺpu verejného osvetlenia pri CHZ TUČNIAKY
DF11710055 11710055 KOBAKSTAV s.r.o Mlynská 23 46633596 4996,14 27.10.2017 Ing. Kristína Tóthová 31.10.2017 287/2017 Úprava terénu pred CHZ muflóny a hrabavá hydina
DF11710056 170510 Nové okno s.r.o 36212598 483,37 27.10.2017 Ing. Kristína Tóthová 31.10.2017 305/2017 Dodávka a montáž okien - CHZ hrabavá hydina
DF11710057 170511 Nové okno s.r.o 36212598 112,67 27.10.2017 Ing. Kristína Tóthová 31.10.2017 372/2017 Dodávka a montáž okien - Karanténa
DF11710058 262017 KOBAKSTAV s.r.o Mlynská 23 46633596 4986,15 27.10.2017 Ing. Kristína Tóthová 31.10.2017 154/2017 Pokládka dlažby pri veľkom rybníku
DF11710059 242017 KOBAKSTAV s.r.o Mlynská 23 46633596 4963,2 27.10.2017 Ing. Kristína Tóthová 31.10.2017 211/2017 Zhotovenie chodníka
DF11710060 171300494 LVC s.r.o Nižné Kapustníky 3, 040 12 Košice 46979689 126 27.10.2017 Mgr. Eva Malešová 31.10.2017 339/2017 Tlač plagátov
DF11710061 2171924 MIKROP Slovensko, s.r.o. Okružná 25, 058 01 Poprad 31717063 189 27.10.2017 Elena Tomášová 31.10.2017 336/2017 Objem. krmivo - klokany
DF11711038 11178365 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 457,92 27.11.2017 Ing. Kristína Tóthová 21.12.2017 Zmluva č. 669/17/PP, 1024/17/SO Odvoz odpadu
DF11711039 201749 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 681,1 27.11.2017 Elena Tomášová 21.12.2017 337/2017 Mäso - mrazené králiky
DF11712040 49196756 PORADCA s.r.o. 36371271 62 27.12.2017 Mgr. Ingrid Tomková 31.12.2017 Predplatné - DUO 2018
DF11712041 2017842738 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 12,8 27.12.2017 Ing. Patrik Pastorek 31.12.2017 apr.17 Lab. výkony
DF11712042 11179125 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 445,63 27.12.2017 Ing. Kristína Tóthová 31.12.2017 669/17/PP, 1024/17/SO Odvoz odpadu
DF11712043 317046 JES Slovakia s.r.o 45918945 2500 27.12.2017 Mgr. Eva Malešová 31.12.2017 364/2017 Prop. materiál - výročná správa
DF11712044 2172431134 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 134,47 27.12.2017 Daniela Štefanisková 31.12.2017 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 5001020 Kopírka KONICA 12/2017
DF11712045 1700026 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 6000 27.12.2017 Mgr. Eva Malešová 31.12.2017 370/2017 Prvá smart ZOO na SR - materiál
DF11703025 2001914689 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 652,73 27.3.2017 Ing. Kristína Tóthová 29.3.2017 8036 PHM - nafta
DF11703025 2001914689 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 64,02 27.3.2017 Ing. Kristína Tóthová 29.3.2017 8036 PHM - benzín
DF11703026 2017840637 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 12,5 27.3.2017 Ing. Patrik Pastorek 29.3.2017 apr.17 Lab. výkony
DF11703027 20178501726 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 23,3 27.3.2017 Ing. Patrik Pastorek 29.3.2017 apr.17 Lab. výkony
DF11703028 2017840581 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 16,8 27.3.2017 Ing. Patrik Pastorek 29.3.2017 apr.17 Lab. výkony
DF11703030 2162440593 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 62,59 27.3.2017 Daniela Štefanisková 29.3.2017 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 5001020 Kopírka 03/2017
DF11703030 2162440593 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 4,45 27.3.2017 Daniela Štefanisková 29.3.2017 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 5001020 Kopírka KONICA 03/2017
DF11703031 171153 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 916,72 27.3.2017 Elena Tomášová 29.3.2017 RD/016/2016 Ovocie a zelenina
DF11704041 178502350 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 58,7 27.4.2017 Ing. Patrik Pastorek 18.5.2017 mar.17 Lab. výkony
DF11704042 2017010040 Slovgen s.r.o. 35700629 9 27.4.2017 Ing. Patrik Pastorek 18.5.2017 Určenie pohlavia
DF11704043 79020931 PORADCA s.r.o. 36371271 60 27.4.2017 Mgr. Ingrid Tomková 18.5.2017 Účtovné súvsťažnosti pre PÚ
DF11704045 25042017 Dugasová Aneta M.Č. Trenčianského 11 44178689 1044,27 27.4.2017 Elena Tomášová 18.5.2017 RD/027/2015 Prac. odevy, prac. obuv
DF11704046 20170401 AGROCENTRUM SVIDNÍK s.r.o Ul. MUDr. Pribulu 1 47623331 2496 27.4.2017 Elena Tomášová 18.5.2017 RD/013/2016 Seno - BIO SENO
DF11704047 201715 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 599,4 27.4.2017 Elena Tomášová 18.5.2017 25/2017 Mäso - králiky
DF11706046 83170416 SWAM servis s.r.o 36602833 1144,27 27.6.2017 Ing. Kristína Tóthová 13.7.2017 165/2017 Oprava - RENAULT KANGOO KE-069FZ
DF11706047 32017 MIDIA 30679982 988 27.6.2017 Ing. Kristína Tóthová 13.7.2017 RD/012/2015 Odborná skúška bleskozvodov
DF11706048 42017 MIDIA 30679982 259 27.6.2017 Ing. Kristína Tóthová 13.7.2017 RD/012/2015 Odborná skúška bleskozvodov
DF11707041 172559 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 826,07 27.7.2017 Elena Tomášová 31.7.2017 RD/016/2016 Ovocie a zelenina
DF11707042 9917046380 Up Slovensko, s.r.o 31396674 -1000 27.7.2017 Zuzana Feilhauerová 31.7.2017 Šeky
DF11707042 9917046380 Up Slovensko, s.r.o 31396674 82,8 27.7.2017 Zuzana Feilhauerová 31.7.2017 Šeky - poplatky
DF11707043 217220 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 16,5 27.7.2017 Mgr. Eva Malešová 31.7.2017 237/2017 Kniha - Košický kraj 2016
DF11707043 217220 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 13,78 27.7.2017 Mgr. Eva Malešová 31.7.2017 237/2017 Kniha - Košice metropola VS 2013
DF11707043 217220 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 28,16 27.7.2017 Mgr. Eva Malešová 31.7.2017 237/2017 Knihy - Oltár sv. Alžbety v Košiciach
DF11707044 172017 PEPETO s.r.o Stará 33 47315571 2868 27.7.2017 Ing. Kristína Tóthová 31.7.2017 194/2017 HIM - Podium pri CHZ Žeriavy
DF11711040 178507252 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 25,2 28.11.2017 Ing. Patrik Pastorek 21.12.2017 mar.17 Lab. výkony
DF11711041 2017842511 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 13,3 28.11.2017 Ing. Patrik Pastorek 21.12.2017 apr.17 Lab. výkony
DF11702024 6591253575 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 585441 7,17 28.2.2017 Ing. Kristína Tóthová 10.3.2017 6591253575 Zákonné poistenie 02-03/2017
DF11702025 2017840278 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 16,7 28.2.2017 Ing. Patrik Pastorek 10.3.2017 apr.17 Lab. výkony
DF11702027 2001910086 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 424,07 28.2.2017 Ing. Kristína Tóthová 10.3.2017 8036 PHM - nafta
DF11702027 2001910086 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 53,17 28.2.2017 Ing. Kristína Tóthová 10.3.2017 8036 PHM - benzín
DF11702028 15 EARAZA-Beneficiary Customer 44525225 450 28.2.2017 Ing. Patrik Pastorek 10.3.2017 Členský poplatok 2017 - EARAZA
DF11702029 51730159 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 59,05 28.2.2017 Elena Tomášová 10.3.2017 Zmluva o dodávke pramen. mineralnej vody Pitný režim
DF11702030 201705 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 540 28.2.2017 Elena Tomášová 10.3.2017 52/2017 Mäso - králiky
DF11702031 170689 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 568,97 28.2.2017 Elena Tomášová 10.3.2017 RD/016/2016 Ovocie a zelenina
DF11702032 170586 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 147,7 28.2.2017 Elena Tomášová 10.3.2017 RD/012/2016 Mäso - cvrčky, šváby, sarančatá
DF11702032 170586 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 34,3 28.2.2017 Elena Tomášová 10.3.2017 RD/012/2016 Ostatné potraviny - múčne červy
DF11702033 20170132 ENVI-TRADE spol.s.r.o. Kysucká 16, 040 01 Košice 36666025 318,66 28.2.2017 Ing. Kristína Tóthová 10.3.2017 Mandátna zmluva Poradenstvo v oblasti živ. prostredia
DF11702034 1770001648 VAŠA Slovensko s.r.o Račianske mýto 1/B 35683813 3548,3 28.2.2017 Zuzana Feilhauerová 10.3.2017 Zmluva č. 31/03/2015 na zabezpečenie stravovania zamestnancov Stravné lístky - zamestnanci
DF11702035 35 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 930,3 28.2.2017 Ing. Patrik Pastorek 10.3.2017 Zmluva o vyk. veter. činnosti  Veterin. činnosť 02/2017
DF11702036 1701020142 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 258,6 28.2.2017 Elena Tomášová 10.3.2017 RD/006/2016 Čistiace prostriedky
DF11702037 1020170245 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 19,44 28.2.2017 Elena Tomášová 10.3.2017 RD/003/2016 Ost. materiál - tašky
DF11702037 1020170245 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 123,52 28.2.2017 Elena Tomášová 10.3.2017 RD/003/2016 Čistiace prostriedky - vrecia na odpad
DF11702038 589427000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 215,73 28.2.2017 Elena Tomášová 10.3.2017 RD/019/2016 Potraviny
DF11702038 589427000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 4,12 28.2.2017 Elena Tomášová 10.3.2017 RD/019/2016 Objem. krmivo - granule
DF11702038 589427000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 5,08 28.2.2017 Daniela Štefanisková 10.3.2017 RD/019/2016 Repre
DF11702039 170094 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 1837,06 28.2.2017 Ing. Kristína Tóthová 10.3.2017 Zmluva na poskyt. strážnej služby Strážna služba 02/2017
DF11702040 1161400614 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 20,96 28.2.2017 Ing. Zuzana Kovérová 10.3.2017 Zmluva č. 00323/16/011 Kopírka RICOH 02/2017
DF11702041 171220391 LVC s.r.o Nižné Kapustníky 3, 040 12 Košice 46979689 168 28.2.2017 Mgr. Eva Malešová 10.3.2017 43/2017 Prop. materiál - letáky
DF11702042 170818 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 899,48 28.2.2017 Elena Tomášová 10.3.2017 RD/016/2016 Ovocie a zelenina
DF11702043 61720135 HYDREX, s.r.o. Partizánska 1877 31633072 259,09 28.2.2017 Ing. Kristína Tóthová 10.3.2017 60/2017 Servisná prehliadka - LOCUST 903
DF11702044 2001911981 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 360,97 28.2.2017 Ing. Kristína Tóthová 10.3.2017 8036 PHM - nafta
DF11702045 32017 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125 28.2.2017 Mgr. Erich Kočner 10.3.2017 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF11702046 1700007 Olexa Martin 37017594 90 28.2.2017 Ing. Kristína Tóthová 10.3.2017 46/2017 Oprava kotla
DF11702047 2162437562 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 190,67 28.2.2017 Daniela Štefanisková 10.3.2017 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 5001020 Kopírka KONICA 02/2017
DF11702048 1117300747 JOHNNY SERVIS Gajary-Dolečky P.O.BOX 3 36238546 55,32 28.2.2017 Ing. Kristína Tóthová 10.3.2017 18/2017 Prenájom oplotenia
DF11702049 1153377342 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 386,9 28.2.2017 Mgr. Ingrid Tomková 10.3.2017 RD/007/2016 Mobil 22.01.2016 - 21.02.2017
DF11702050 6861123797 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 103,84 28.2.2017 Ing. Kristína Tóthová 10.3.2017 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11702051 7401636 ASANÁCIA, s. r. o. Ružová 1637, 010 01 Žilina 36750204 84 28.2.2017 Ing. Kristína Tóthová 10.3.2017 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení ŽVP 31101636 Odvoz a odstránenie ŽVP
DF11702052 794030654 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 60,36 28.2.2017 Mgr. Ingrid Tomková 10.3.2017 Hovorné
DF11702053 9793985646 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 28.2.2017 Mgr. Ingrid Tomková 10.3.2017 Hovorné
DF11702054 11170988 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 624,58 28.2.2017 Ing. Kristína Tóthová 10.3.2017 Zmluva č. 1024/2017/SO Odvoz a zneškodnenie odpadu
DF11702055 16303809 FIRST DATA SLOVAKIA s.r.o 31372074 16,2 28.2.2017 Mgr. Ingrid Tomková 10.3.2017 Žiadosť o poskytnutí POS terminálu Nájom za terminál
DF11702056 3017020722 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 13556,95 28.2.2017 Ing. Kristína Tóthová 10.3.2017 Zmluva na združenú dodávku el. energie a plynu El. energia 02/2017
DF11706049 2017841443 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 9,7 28.6.2017 Ing. Patrik Pastorek 13.7.2017 apr.17 Lab. výkony
DF11706050 101702 ELSEWA s.r.o Ružová 33 44247893 170 28.6.2017 Ing. Zuzana Kovérová 13.7.2017 Školenie - problémy súvisiace s chovom zvierat
DF11703036 170849 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 147 29.3.2017 Elena Tomášová 14.4.2017 RD/012/2016 Mäso - cvrček, šváb, saranča, drosophila
DF11705062 20170579 Správa mestskej zelene 17078202 452,9 29.5.2017 Viera Farbiaková 31.5.2017 104/2017 Výsadba truhlíkov
DF11705063 401703806 RAVEN a.s Šoltésovej 420, 017 01 považská Bystrica 31595804 174,18 29.5.2017 Elena Tomášová 31.5.2017 RD/018/2015 Hutný materiál - tyč, plech
DF11705064 401703805 RAVEN a.s Šoltésovej 420, 017 01 považská Bystrica 31595804 193,85 29.5.2017 Elena Tomášová 31.5.2017 RD/018/2015 Hutný materiál - tyč, rúra, profil
DF11706051 72017 Nosáľ Stanislav MVDr. Bidovce 278 35570351 250 29.6.2017 Ing. Patrik Pastorek 13.7.2017 197/2017 Lab. výkony - RTG vyšetrenie medveďa
DF11706052 217160 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 33 29.6.2017 Mgr. Eva Malešová 13.7.2017 130/2017 Knihy - Košický kraj 2016
DF11709041 2017505 Marenčinová Helena - MAD Húskova 81 32484577 360 29.9.2017 Ing. Kristína Tóthová 24.10.2017 305/2017 Preprava sena
DF11709042 2017503 Marenčinová Helena - MAD Húskova 81 32484577 360 29.9.2017 Ing. Kristína Tóthová 24.10.2017 305/2017 Preprava sena
DF11709043 2017497 Marenčinová Helena - MAD Húskova 81 32484577 360 29.9.2017 Ing. Kristína Tóthová 24.10.2017 305/2017 Preprava sena
DF11709044 2017842034 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 12,5 29.9.2017 Ing. Patrik Pastorek 24.10.2017 apr.17 Lab. výkony
DF11709045 2017842043 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 25,6 29.9.2017 Ing. Patrik Pastorek 24.10.2017 apr.17 Lab. výkony
DF11709046 4174000983 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 38,52 29.9.2017 Ing. Patrik Pastorek 24.10.2017 Veterin. kontrola
DF11709047 200171280 Falck Záchranná a.s Bačíkova 7 35900130 280 29.9.2017 Mgr. Eva Malešová 24.10.2017 296/2017 Zdravotná starostlivosť - festival maskotov
DF11709048 10170011 Rozhon Lukáš 47781815 2652 29.9.2017 Elena Tomášová 24.10.2017 311/2017 Mäso - potkany, myši
DF11709049 20170346 STAPEX Trade s.r.o Vyšná Šebastová 51 45473901 118,24 29.9.2017 Elena Tomášová 24.10.2017 321/2017 Ost. materiál - cibuľoviny na sadenie
9161209 3991116000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 5,18 3.1.2017 Elena Tomášová 20.1.2017 Komis. Zmluva Tovar do ZOO Shopu 
11612052 20160866 ENVI-TRADE spol.s.r.o. Kysucká 16, 040 01 Košice 36666025 318,66 3.1.2017 Ing. Kristína Tóthová 20.1.2017 Mandátna zmluva  Poradenstvo v obl. živ. prostredia
11612054 3991106000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 873,32 3.1.2017 Viera Farbiaková 20.1.2017 RD/019/2016 Potraviny
11612055 209 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 873,35 3.1.2017 Ing. Patrik Pastorek 20.1.2017 Zmluva o poskytovaní veterinár. starostlivosti Veterin. činnosť
11612056 50160846 Poľnonákup ŠARIŠ a.s 155012 253,46 3.1.2017 Viera Farbiaková 20.1.2017 RD/015/2016 Objem. krmivo
11612057 201605 Slovenský rybársky zväz Vodná 1 30686032 440 3.1.2017 Viera Farbiaková 20.1.2017 Zmluva o spolupráci zo dňa 6.10.2015 Ryby - karasy
DF11710002 6591269550 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 585441 23,51 3.10.2017 Ing. Kristína Tóthová 24.10.2017 6591269550 Úrazové poistenie osôb preprav. mot. vozidlami
DF11710003 1020171169 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 176,63 3.10.2017 Elena Tomášová 24.10.2017 RD/003/2016 Čist. prostriedky - vrecia
DF11710004 20170011 STUDIO s.r.o 50203789 5640 3.10.2017 Ing. Kristína Tóthová 24.10.2017 328/2017 HIM - PD - premostenie potoka Hrubša
DF11710001 7229021128 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1202 3.10.2017 Ing. Kristína Tóthová 24.10.2017 Zmluva na združenú dodávku el. energie a plynu Zemný plyn
DF11705001 7185616619 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1202 3.5.2017 Ing. Kristína Tóthová 18.5.2017 Zmluva na združenú dodávku el. energie a plynu Zemný plyn
DF11705002 1701080 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 2464,8 3.5.2017 Elena Tomášová 18.5.2017 101/2017 Ost. materiál - liana, dračie drevo, bambus
DF11705003 1770003408 VAŠA Slovensko s.r.o Račianske mýto 1/B 35683813 3850 3.5.2017 Zuzana Feilhauerová 18.5.2017 KZ č. Z201713901_Z Stravné lístky - zamestnanci
DF11711042 171126 Vzdelávacie stredisko, s.r.o Clemontisova 5, 040 22 Košice 36607959 30 30.11.2017 Ing. Zuzana Kovérová 21.12.2017 Školenie píličov
DF11711043 502017 Klema Peter - AQUA MIX 45544301 342 30.11.2017 Elena Tomášová 21.12.2017 351/2017 KHM - Ost. materiál - akvárium 140x60x80
DF11711044 207 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1400,6 30.11.2017 Ing. Patrik Pastorek 21.12.2017 Zmluva o poskyt. veterin. činnosti Veterin. činnosť 11/2017
DF11711045 170713 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 2331,84 30.11.2017 Ing. Zuzana Kovérová 21.12.2017 Zmluva na poskyt. strážnej služby Strážna služba 11/2017 - PČ
DF11711046 17001000894 OTIDEA s.r.o. Zámocká 7074/30 47139200 78 30.11.2017 Ing. Zuzana Kovérová 21.12.2017 371/2017 Školenie - elektronické verejné obstarávanie
DF11711047 3485367000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 300,04 30.11.2017 Elena Tomášová 21.12.2017 RD/019/2016 Potraviny
DF11711048 1759030 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 113,96 30.11.2017 Elena Tomášová 21.12.2017 373/2017 Ostatné potraviny
DF11711049 10170015 Rozhon Lukáš 47781815 578,7 30.11.2017 Elena Tomášová 21.12.2017 381/2017 Mäso - potkany
DF11711050 2001953926 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 690,82 30.11.2017 Ing. Zuzana Kovérová 21.12.2017 8036 PHM - nafta
DF11711051 7111724419 Východoslovenská distribučná a.s 36599361 60 30.11.2017 Ing. Kristína Tóthová 21.12.2017 Žiadosť o vyjadrenie  Vyjadrenie k fyzickej infraštruktúre
DF11711052 417006474 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 2199,8 30.11.2017 Elena Tomášová 21.12.2017 RD/002/2017; 27,28,29/2017 Granule - kačky, bažanty, pštrosy, holuby
DF11711053 842017 Holečková Dana, RNDr. 49292854 570 30.11.2017 Mgr. Eva Malešová 21.12.2017 359/2017 Prop. materiál - kalendár 2018
DF11711054 2017842599 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 20,4 30.11.2017 Ing. Patrik Pastorek 21.12.2017 apr.17 Lab. výkony
DF11711055 171647 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 910,04 30.11.2017 Elena Tomášová 21.12.2017 RD/009/2017 Ovocie
DF11711056 171648 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 983,8 30.11.2017 Elena Tomášová 21.12.2017 RD/010/2017 Zelenina
DF11711057 2017017 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270 30.11.2017 Ing. Kristína Tóthová 21.12.2017 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti živ. prostredia
DF11711058 104643253 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 30.11.2017 Mgr. Ingrid Tomková 21.12.2017 Hovorné
DF11711059 1104692588 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 61,25 30.11.2017 Mgr. Ingrid Tomková 21.12.2017 Hovorné
DF11711060 4174001053 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 19,26 30.11.2017 Ing. Patrik Pastorek 21.12.2017 Veterin. kontrola
DF11711061 4174001054 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 27,44 30.11.2017 Ing. Patrik Pastorek 21.12.2017 Veterin. kontrola
DF11711062 4174001055 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 19,26 30.11.2017 Ing. Patrik Pastorek 21.12.2017 Veterin. kontrola
DF11711063 1171300904 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 197,29 30.11.2017 Ing. Zuzana Kovérová 21.12.2017 Zmluva o prenájme so servis. službami 323/16/011, 324/16/011 Kopírka RICOH 11/2017
DF11711064 20170210 Hreščák Jaroslav - RETRA Slnečná 263/15 10704060 307,3 30.11.2017 Elena Tomášová 21.12.2017 84/2017 Drevo - dosky
DF11711065 6861215493 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 111,18 30.11.2017 Ing. Kristína Tóthová 21.12.2017 Nájomné fľaše oceľové
DF11711066 16302376 FIRST DATA SLOVAKIA s.r.o 31372074 16,2 30.11.2017 Mgr. Ingrid Tomková 21.12.2017 Zmluva o poskyt. POS terminálu Nájom za terminál
DF11711067 16303291 FIRST DATA SLOVAKIA s.r.o 31372074 16,2 30.11.2017 Mgr. Ingrid Tomková 21.12.2017 Zmluva o poskyt. POS terminálu Nájom za terminál
DF11711068 7408496 ASANÁCIA, s. r. o. Ružová 1637, 010 01 Žilina 36750204 100,8 30.11.2017 Ing. Kristína Tóthová 21.12.2017 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení ŽVP 31101636 Odvoz a odstránenie ŽVP
DF11711069 3017110710 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 9094,36 30.11.2017 Ing. Kristína Tóthová 21.12.2017 Zmluva na združenú dodávku el. energie a plynu El. energia 11/2017
DF11711070 1178526881 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 558,01 30.11.2017 Mgr. Ingrid Tomková 21.12.2017 80544899 Mobil 22.10.2016 - 21.11.2017
DF11703032 11171289 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 67,74 30.3.2017 Ing. Kristína Tóthová 14.4.2017 Zmluva č. 443/2017/NO - preprava a odvoz odpadov Odvoz odpadu
DF11703033 2017840638 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 12,5 30.3.2017 Ing. Patrik Pastorek 14.4.2017 apr.17 Lab. výkony
DF11703034 170425 LAHODA s.r.o 36845418 46,07 30.3.2017 Mgr. Eva Malešová 14.4.2017 71/2017 Repre - konferencia
DF11703035 170426 LAHODA s.r.o 36845418 29,74 30.3.2017 Mgr. Eva Malešová 14.4.2017 71/2017 Repre - konferencia
DF11704048 1701020347 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 172,04 30.4.2017 Elena Tomášová 18.5.2017 RD/006/2016 Čistiace prostriedky
DF11704049 20171566 Shop4Pets s.r.o Nemčianska cesta 715 45706271 65,95 30.4.2017 Elena Tomášová 18.5.2017 99/2017 Ost. potraviny - zmes zrnin pre papagaje
DF11704050 72 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 898,8 30.4.2017 Ing. Patrik Pastorek 18.5.2017 Zmluva na vykonanie vet. činnosti Veterin. činnosť 04/2017
DF11704051 2172402866 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 142,76 30.4.2017 Daniela Štefanisková 18.5.2017 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 5001020 Kopírka KONICA 04/2017 - vyúčtovanie
DF11704052 5006140873 EUROVIA-Kameňolomy, s. r. o. 36574988 41,48 30.4.2017 Elena Tomášová 18.5.2017 108/2017 Ost. materiál - štrk
DF11704053 171648 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 730,02 30.4.2017 Elena Tomášová 18.5.2017 RD/016/2016 Ovocie a zelenina
DF11704054 170230 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 2095,39 30.4.2017 Ing. Zuzana Kovérová 18.5.2017 Zmluva na poskyt. strážnej služby Strážna služba 04/2017 - PČ
DF11704055 2744007 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 9522,2 30.4.2017 Mgr. Ingrid Tomková 18.5.2017 Zmluva o spolupráci Podiel z predaja
DF11704056 6861143533 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 111,18 30.4.2017 Ing. Kristína Tóthová 18.5.2017 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11704057 52017 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125 30.4.2017 Mgr. Erich Kočner 18.5.2017 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF11704058 1207477000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 324,5 30.4.2017 Elena Tomášová 18.5.2017 RD/019/2016 Potraviny
DF11704058 1207477000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 90,76 30.4.2017 Daniela Štefanisková 18.5.2017 RD/019/2016 REPRE - minerálky, džús, káva
DF11704058 1207477000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 1,72 30.4.2017 Daniela Štefanisková 18.5.2017 RD/019/2016 Centové vyrovnanie
DF11704059 1010066101 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 30.4.2017 Mgr. Ingrid Tomková 18.5.2017 Hovorné
DF11704060 1010066106 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 68,09 30.4.2017 Mgr. Ingrid Tomková 18.5.2017 Hovorné
DF11704061 2172403524 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 4,56 30.4.2017 Daniela Štefanisková 18.5.2017 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 5001020 Kopírka KONICA 04/2017
DF11704061 2172403524 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 0,91 30.4.2017 Daniela Štefanisková 18.5.2017 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 5001020 DPH na vstupe
DF11704061 2172403524 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 64,13 30.4.2017 Daniela Štefanisková 18.5.2017 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 5001020 Kopírka KONICA 04/2017
DF11704062 2001921191 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 630,01 30.4.2017 Ing. Kristína Tóthová 18.5.2017 8036 PHM - nafta
DF11704062 2001921191 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 12 30.4.2017 Ing. Kristína Tóthová 18.5.2017 8036 Dialničná známka
DF11704063 32170007 BUSHMAN Slovakia s.r.o. Nitrianska cesta 99 35853671 2560,34 30.4.2017 Elena Tomášová 18.5.2017 416/2016 Pracovné odevy pre THP
DF11704064 170023 Rybárstvo Zemplín, s.r.o. Kostolné námestie 10 36576557 107,25 30.4.2017 Elena Tomášová 18.5.2017 116/2017 Ryby - karasy
DF11704065 1171300082 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 166,82 30.4.2017 Ing. Zuzana Kovérová 18.5.2017 Zmluva o prenájme so servis. službami 323/16/011, 324/16/011 Kopírka RICOH
DF11704066 112017 KOBAKSTAV s.r.o Mlynská 23 46633596 13236,61 30.4.2017 Ing. Kristína Tóthová 18.5.2017 RD/004/2017 Oprava schodov, chodníka a zámkovej dlažby
DF11704067 517 BonPrix Sp. z o.o Lodowa 101 4020160705 75,91 30.4.2017 Elena Tomášová 18.5.2017 90/2017 Pracovné odevy pre ZOO Shop a pokladňu vstup
DF11704068 16305075 FIRST DATA SLOVAKIA s.r.o 31372074 16,2 30.4.2017 Ing. Kristína Tóthová 18.5.2017 Zmluva o poskytnutí POS terminálu Nájom za terminál
DF11704069 201708 Slovenský rybársky zväz Vodná 1 30686032 300 30.4.2017 Elena Tomášová 18.5.2017 RD/014/2016 Ryby - karas
DF11704070 3017040718 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 8947,72 30.4.2017 Ing. Kristína Tóthová 18.5.2017 Zmluva na združenú dodávku el. energie a plynu El. energia 04/2017
DF11704071 1158417785 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 452,66 30.4.2017 Mgr. Ingrid Tomková 18.5.2017 RD/007/2016 Mobil 22.03.2016 - 21.04.2017
DF11705065 20172177 Hi - Reklama, s.r.o. 36199451 81,48 30.5.2017 Mgr. Eva Malešová 31.5.2017 142/2017 Výroba a tlač banneru
DF11705066 20170503 Kolesár Dušan - DUKOS Opatovská 46, 040 01 Košice 10776907 18,4 30.5.2017 Elena Tomášová 31.5.2017 RD/020/2015 Ost. materiál - sklo
DF11705067 171635 VEIDEC SK, s.r.o. Pavla Mudroňa 7, 010 01 Žilina 36421162 102,67 30.5.2017 Elena Tomášová 31.5.2017 143/2017 Ost. materiál - čistiaca pena, silik. mazadlo,
DF11705068 2017047 PLAYSYSTEM s.r.o 36601411 763,2 30.5.2017 Ing. Kristína Tóthová 31.5.2017 73/2017 KHM - Ost. materiál - prýžové zvieratko - LIENKA
DF11705069 201717 GEOVRT s.r.o 36201511 6455 30.5.2017 Ing. Kristína Tóthová 31.5.2017 41/2017 Tech. zhod. CHZ MEDVEDE - Rekonštrukcia studne
DF11706053 9917040911 Up Slovensko, s.r.o 31396674 82,8 30.6.2017 Zuzana Feilhauerová 13.7.2017 Šeky - poplatky
DF11706053 9917040911 Up Slovensko, s.r.o 31396674 -1000 30.6.2017 Zuzana Feilhauerová 13.7.2017 Šeky
DF11706054 20172791 Hi - Reklama, s.r.o. 36199451 216 30.6.2017 Mgr. Eva Malešová 13.7.2017 190/2017 Tlač alubond + graf. spracovanie
DF11706055 15170007 DPMK Košice, a. s. 31701914 -118,32 30.6.2017 Mgr. Eva Malešová 13.7.2017 Preprava osôb - dobropis
DF11706056 10170009 Rozhon Lukáš 47781815 1716,8 30.6.2017 Elena Tomášová 13.7.2017 RD/018/2016 Mäso - potkany, myši
DF11706057 2170367 Regionálny úrad verejného zdravot. so sídl. v Košiciach Ipeľská 1 48968854 129,4 30.6.2017 Ing. Kristína Tóthová 13.7.2017 Zmluva č. 90/2017 o vykonaní lab. vyšetrení Rozbor vody
DF11706058 72017 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125 30.6.2017 Mgr. Erich Kočner 13.7.2017 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF11706059 201719 Bikár Alexander 47539917 47539917 20 30.6.2017 Mgr. Eva Malešová 13.7.2017 200/2017 Repre - pracovné obedy
DF11706060 51730762 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 56,64 30.6.2017 Elena Tomášová 13.7.2017 Zmluva o dodávke pramen. mineralnej vody Pitný režim
DF11706061 172302 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 935,86 30.6.2017 Elena Tomášová 13.7.2017 RD/016/2016 Ovocie a zelenina
DF11706062 1031707229 KONEX elektro, spol. s.r.o Rastislavova 7, 040 01 Košice 31680569 437,66 30.6.2017 Elena Tomášová 13.7.2017 208/2017 Ost. mat. - svorky, držiaky, tyče, drôty
DF11706063 2017004 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270 30.6.2017 Ing. Kristína Tóthová 13.7.2017 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti živ. prostredia
DF11706064 2001930519 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 475,3 30.6.2017 Ing. Kristína Tóthová 13.7.2017 8036 PHM - nafta
DF11706064 2001930519 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 24,68 30.6.2017 Ing. Kristína Tóthová 13.7.2017 8036 PHM - benzín
DF11706065 1700035 Kelbel Radoslav-Servis chladničiek a mrazničiek Myslavská 51, 040 16 Myslava 32476817 117 30.6.2017 Viera Farbiaková 13.7.2017 187/2017 Oprava kafilérny boxu
DF11706066 172491 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 1850,74 30.6.2017 Elena Tomášová 13.7.2017 RD/016/2016 Ovocie a zelenina
DF11706067 119 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1458,8 30.6.2017 Ing. Patrik Pastorek 13.7.2017 Zmluva o vykonaní vet. činnosti Veterin. činnosť 06/2017
DF11706068 170360 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 1951,87 30.6.2017 Ing. Zuzana Kovérová 13.7.2017 Zmluva na poskyt. strážnej služby Strážna služba 06/2017 - PČ
DF11706069 11174245 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 693,31 30.6.2017 Ing. Kristína Tóthová 13.7.2017 669/2017/PP, 1024/17/SO Odvoz odpadu 
DF11706070 1171300334 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 173,48 30.6.2017 Ing. Zuzana Kovérová 13.7.2017 Zmluva o prenájme so servis. službami 323/16/011, 324/16/011 Kopírka RICOH
DF11706071 2744013 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 27439,99 30.6.2017 Mgr. Ingrid Tomková 13.7.2017 Zmluva o spolupráci Podiel z predaja
DF11706072 9797889535 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 64,52 30.6.2017 Mgr. Ingrid Tomková 13.7.2017 Hovorné
DF11706073 4797935257 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 56,02 30.6.2017 Mgr. Ingrid Tomková 13.7.2017 Hovorné
DF11706074 7404877 ASANÁCIA, s. r. o. Ružová 1637, 010 01 Žilina 36750204 47,76 30.6.2017 Ing. Kristína Tóthová 13.7.2017 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení ŽVP 31101636 Odvoz a odstránenie ŽVP
DF11706075 201700493 Farby Kušnír, s.r.o. 47564831 409,76 30.6.2017 Elena Tomášová 13.7.2017 217/2017 Náradie - hrable, motyky, fúriky
DF11706075 201700493 Farby Kušnír, s.r.o. 47564831 3270,06 30.6.2017 Elena Tomášová 13.7.2017 217/2017 Ost. materiál - farby, misky, nádoby
DF11706075 201700493 Farby Kušnír, s.r.o. 47564831 1,73 30.6.2017 Elena Tomášová 13.7.2017 217/2018 Ost. materiál - farby, misky, nádoby
DF11706076 6861164639 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 111,18 30.6.2017 Ing. Kristína Tóthová 13.7.2017 150874 Nájomné fľaše oceľové
DF11706077 1883057000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 331,11 30.6.2017 Elena Tomášová 13.7.2017 RD/019/2016 Potraviny
DF11706077 1883057000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 20,41 30.6.2017 Elena Tomášová 13.7.2017 RD/019/2016 Repre - minerálna voda
DF11706078 20170840 Správa mestskej zelene 17078202 109,3 30.6.2017 Elena Tomášová 13.7.2017 189/2017 Ost. materiál - rastlinný materiál
DF11706079 1165176580 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 586,52 30.6.2017 Mgr. Ingrid Tomková 13.7.2017 RD/007/2016 Mobil 22.05.2016 - 21.06.2017
DF11706080 20170209 NOVÁTOR spol.s r.o. 36575950 837,05 30.6.2017 Ing. Kristína Tóthová 13.7.2017 156/2017 KHM - Náradie - krovinorez STIHL FS410C
DF11706081 3017060720 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 5294,38 30.6.2017 Ing. Kristína Tóthová 13.7.2017 Zmluva na združenú dodávku el. energie a plynu El. energia 06/2017
DF11709050 2017842046 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 16,4 30.9.2017 Ing. Patrik Pastorek 24.10.2017 apr.17 Lab. výkony
DF11709051 2017842055 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 26,5 30.9.2017 Ing. Patrik Pastorek 24.10.2017 apr.17 Lab. výkony
DF11709052 177 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1490,84 30.9.2017 Ing. Patrik Pastorek 24.10.2017 Zmluva o poskyt. veterin. činnosti Veterin. činnosť 09/2017
DF11709053 11171629 DPMK Košice, a. s. 31701914 213,78 30.9.2017 Mgr. Eva Malešová 24.10.2017 293/2017 Preprava osôb
DF11709054 252017 Detská organizácia FRIGO Jantárova 10 35545054 700 30.9.2017 Mgr. Eva Malešová 24.10.2017 304/2017 Festival maskotov - pódiový program
DF11709055 170568 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 2075,66 30.9.2017 Ing. Zuzana Kovérová 24.10.2017 Zmluva na poskyt. strážnej služby Strážna služba 09/2017 - PČ
DF11709056 2017010 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270 30.9.2017 Ing. Kristína Tóthová 24.10.2017 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti živ. prostredia
DF11709057 1173473662 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 821,64 30.9.2017 Mgr. Ingrid Tomková 24.10.2017 RD/007/2016 Mobil 22.08.2016 - 21.09.2017
DF11709058 102017 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125 30.9.2017 Mgr. Erich Kočner 24.10.2017 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF11709059 2863257000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 343,46 30.9.2017 Elena Tomášová 24.10.2017 RD/019/2016 Potraviny
DF11709060 1171300647 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 147,9 30.9.2017 Ing. Zuzana Kovérová 24.10.2017 Zmluva o prenájme so servis. službami 323/16/011, 324/16/011 Kopírka RICOH
DF11709061 7406912 ASANÁCIA, s. r. o. Ružová 1637, 010 01 Žilina 36750204 184,8 30.9.2017 Ing. Kristína Tóthová 24.10.2017 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení ŽVP 31101636 Odvoz a odstránenie ŽVP
DF11709062 2001944530 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 360,73 30.9.2017 Ing. Kristína Tóthová 24.10.2017 8036 PHM - nafta
DF11709063 21102017 Dugasová Aneta M.Č. Trenčianského 11 44178689 787,64 30.9.2017 Elena Tomášová 24.10.2017 RD/027/2015 Pracovné odevy a obuv
DF11709064 139135956 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 144 30.9.2017 Mgr. Eva Malešová 24.10.2017 115/2017 Prenájom toaletnej kabíny
DF11709065 3100895497 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 30.9.2017 Mgr. Ingrid Tomková 24.10.2017 Hovorné
DF11709066 7100943118 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 60,91 30.9.2017 Mgr. Ingrid Tomková 24.10.2017 Hovorné
DF11709067 2744027 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 11741,9 30.9.2017 Mgr. Ingrid Tomková 24.10.2017 Zmluva o spolupráci Podiel z predaja
DF11709068 5006468260 EUROVIA-Kameňolomy, s. r. o. 36574988 59,51 30.9.2017 Elena Tomášová 24.10.2017 267/2017 Ost. mat. - štrk
DF11709069 2017659222 C&T, a.s 36686743 17,38 30.9.2017 Ing. Patrik Pastorek 24.10.2017 Zmluva č. 35/2013 KE  Zastupovanie v colnom konaní
DF11709070 170582 ASTA - KE s.r.o Slovenská 93 46239286 219 30.9.2017 Viera Farbiaková 24.10.2017 303/2017 Oprava chladiaceho boxu
DF11709071 6861196119 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 111,18 30.9.2017 Ing. Kristína Tóthová 24.10.2017 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11709072 11176856 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 287,42 30.9.2017 Ing. Kristína Tóthová 24.10.2017 669/2017/PP, 1024/17/SO Odvoz odpadu
DF11709073 17030651 BIOKRON s.r.o Kloperky 635, 664 56 Blučina 26251116 1162 30.9.2017 Elena Tomášová 24.10.2017 36/2017 Objem. krmivo - biostan - leto
DF11709074 172683 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 1209,31 30.9.2017 Elena Tomášová 24.10.2017 RD/016/2016 Ovocie a zelenina
DF11709075 3017090732 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 4862,92 30.9.2017 Ing. Kristína Tóthová 24.10.2017 Zmluva na združenú dodávku el. energie a plynu El. energia 09/2017
DF11709076 201747 Bikár Alexander 47539917 47539917 -24 30.9.2017 Mgr. Eva Malešová 24.10.2017 Dobropis - Repre - pracovné obedy
DF11701032 170029 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 2066,69 31.1.2017 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2017 Zmluva na poskyt. strážnej služby Strážna služba 01/2017
DF11701033 20170063 ENVI-TRADE spol.s.r.o. Kysucká 16, 040 01 Košice 36666025 318,66 31.1.2017 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2017 Mandátna zmluva Poradenstvo v oblasti živ. prostredia
DF11701034 296017000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 4,4 31.1.2017 Daniela Štefanisková 15.2.2017 RD/019/2016 Repre
DF11701035 2 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1211,6 31.1.2017 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2017 Zmluva o vyk. veter. činnosti  Veterin. činnosť 01/2017
DF11701036 170257 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 2129 31.1.2017 Elena Tomášová 15.2.2017 RD/010/2016 Ryby - karas, slede
DF11701037 170202 Soleya s.r.o Bažantia 3 46480901 411,74 31.1.2017 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2017 15/2017 KHM - EKOSUN 400
DF11701038 290627000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 229,52 31.1.2017 Elena Tomášová 15.2.2017 RD/019/2016 Potraviny
DF11701039 1700004 Olexa Martin 37017594 270,48 31.1.2017 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2017 aug.17 Údržba vodovodného a vykurovacieho systému
DF11701040 2001907410 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 598,32 31.1.2017 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2017 8036 PHM - nafta
DF11701040 2001907410 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 52,57 31.1.2017 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2017 8036 PHM - benzín
DF11701041 20170959 AJFA +AVIS, s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina 31602436 49,5 31.1.2017 Ing. Zuzana Kovérová 15.2.2017 Čo má vedieť mzdová účtovníčka
DF11701042 120170654 HOUR spol. s r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 31586163 134,96 31.1.2017 Mgr. Ingrid Tomková 15.2.2017 System. údržba - MADO 2017
DF11701043 170402 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 774,24 31.1.2017 Elena Tomášová 15.2.2017 RD/016/2016 Ovocie a zelenina
DF11701044 7426248915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 4964,02 31.1.2017 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2017 5101570708 Plyn - vyúčtovanie 2016
DF11701045 1150887004 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 360,06 31.1.2017 Mgr. Ingrid Tomková 15.2.2017 RZ o poskyt. elektron. komunikačných služieb Mobil 22.12.2016 - 21.1.2017
DF11701046 201701 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 526,32 31.1.2017 Elena Tomášová 15.2.2017 25/2017 Mäso - králiky
DF11701047 50170053 Poľnonákup ŠARIŠ a.s 155012 201,39 31.1.2017 Elena Tomášová 15.2.2017 015/2016 Objem. krmivo - pšenica, kukurica
DF11701048 20170071 R-METAL, s. r. o. 36751081 129,6 31.1.2017 Elena Tomášová 15.2.2017 24/2017 Ost. materiál - drôt
DF11701049 12017 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125 31.1.2017 Mgr. Erich Kočner 15.2.2017 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF11701050 6861114900 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 114,85 31.1.2017 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2017 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11701051 6591253575 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 585441 16,03 31.1.2017 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2017 3550148039 Zákonné poistenie 01-03/2017
DF11701052 6244069048 Ryba Košice, s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 68,66 31.1.2017 Elena Tomášová 15.2.2017 RD/02/2016 Ryby - sleď celý
DF11701053 7243785745 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 2206 31.1.2017 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2017 5101570708 z.č. Zemný plyn
DF11701054 49201799 PORADCA s.r.o. 36371271 90,8 31.1.2017 Mgr. Ingrid Tomková 15.2.2017 Aktualizácie I - VI
DF11701055 4793067284 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 66,49 31.1.2017 Mgr. Ingrid Tomková 15.2.2017 Hovorné
DF11701056 1117300647 JOHNNY SERVIS Gajary-Dolečky P.O.BOX 3 36238546 3,43 31.1.2017 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2017 18/2017 Prenájom oplotenia
DF11701057 908172440 Ryba Košice, s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 1153,2 31.1.2017 Elena Tomášová 15.2.2017 RD/02/2016 Ryby - sleď celý
DF11701058 1117300053 JOHNNY SERVIS Gajary-Dolečky P.O.BOX 3 36238546 636,6 31.1.2017 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2017 14/2017 Ost. materiál - mobilné oplotenie
DF11701059 2793021583 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 31.1.2017 Mgr. Ingrid Tomková 15.2.2017 Hovorné
DF11701060 3017010720 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 16642,14 31.1.2017 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2017 Zmluva 626522 Elektrina 01/2017
DF11701061 201760054 MESTSKÉ LESY KOŠICE a.s. Južná trieda 11, 040 01 Košice 31672981 120 31.1.2017 Mgr. Ingrid Tomková 15.2.2017 Zmluva o podnájme 2010 Prenájom pozemku r. 2017
DF11710062 31102017 Dugasová Aneta M.Č. Trenčianského 11 44178689 500,09 31.10.2017 Elena Tomášová 22.11.2017 RD/027/2015 Pracovné odevy, obuv
DF11710063 132883 International Zoo Veterinary Group IZVG 110 31.10.2017 Elena Tomášová 22.11.2017 176/2017 Lieky - soľné tablety
DF11710065 20170667 Hreščák Jaroslav - RETRA Slnečná 263/15 10704060 108 31.10.2017 Elena Tomášová 22.11.2017 348/2017 Drevo - fošne
DF11710066 2173734 CEZEMA,v.o.s. 31667571 328,32 31.10.2017 Ing. Kristína Tóthová 22.11.2017 347/2017 KHM - Rázový uťahovák NAREX
DF11710067 17050 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 480 31.10.2017 Ing. Kristína Tóthová 22.11.2017 RD/006/2017 Natieranie a tmelenie - CHZ byvolec
DF11710068 201753 Bikár Alexander 47539917 47539917 24 31.10.2017 Mgr. Eva Malešová 22.11.2017 334/2017 Repre - obedy - krst malpy hnedej
DF11710069 201752 Bikár Alexander 47539917 47539917 12 31.10.2017 Mgr. Eva Malešová 22.11.2017 333/2017 Repre - pracovný obed
DF11710070 201754 Bikár Alexander 47539917 47539917 18 31.10.2017 Mgr. Eva Malešová 22.11.2017 342/2017 Repre - pracovný obed
DF11710071 6861205095 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 114,85 31.10.2017 Ing. Kristína Tóthová 22.11.2017 Zmluva 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11710072 2017842321 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 16,2 31.10.2017 Ing. Patrik Pastorek 22.11.2017 apr.17 Lab. výkony
DF11710073 1171300762 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 165,12 31.10.2017 Daniela Štefanisková 22.11.2017 Zmluva o prenájme so servis. službami 323/16/011, 324/16/011 Kopírka RICOH 10/2017
DF11710074 172794 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 834,94 31.10.2017 Elena Tomášová 22.11.2017 RD/016/2016 Ovocie a zelenina
DF11710075 2017011 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270 31.10.2017 Ing. Kristína Tóthová 22.11.2017 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti živ. prostredia
DF11710076 112017 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125 31.10.2017 Mgr. Erich Kočner 22.11.2017 Zmluva o vyk. činnosti Činnosť lesného hospodára
DF11710077 170642 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 2365,15 31.10.2017 Ing. Zuzana Kovérová 22.11.2017 Zmluva na poskyt. strážnej služby Strážna služba 10/2017 - PČ
DF11710078 2001949231 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 549,74 31.10.2017 Ing. Kristína Tóthová 22.11.2017 8036 PHM - nafta
DF11710079 20171895 ASANARATES s.r.o Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 536,52 31.10.2017 Ing. Patrik Pastorek 22.11.2017 Zmluva o poskyt. deratiz. a dezinfek. služieb Deratizácia
DF11710080 179 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 2151,1 31.10.2017 Ing. Patrik Pastorek 22.11.2017 Zmluva o vyk. veter. činnosti  Veterin. činnosť 10/2017
DF11710081 3203347000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 195,34 31.10.2017 Elena Tomášová 22.11.2017 RD/019/2016 Potraviny
DF11710082 50170734 Poľnonákup ŠARIŠ a.s 155012 274,32 31.10.2017 Elena Tomášová 22.11.2017 RD/008/2017 Objem. krmivo - pšenica, ovos, kukurica
DF11710083 20171018 Kolesár Dušan - DUKOS Opatovská 46, 040 01 Košice 10776907 1350 31.10.2017 Ing. Kristína Tóthová 22.11.2017 RD/020/2015 HIM - montáž skiel - voliéra
DF11710084 2102757321 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 31.10.2017 Mgr. Ingrid Tomková 22.11.2017 Hovorné
DF11710085 9102804466 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 61,85 31.10.2017 Mgr. Ingrid Tomková 22.11.2017 Hovorné
DF11710086 2744031 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 5350,22 31.10.2017 Mgr. Ingrid Tomková 22.11.2017 Zmluva o spolupráci Podiel z predaja
DF11710087 20171411 Správa mestskej zelene 17078202 116,4 31.10.2017 Elena Tomášová 22.11.2017 363/2017 Ost. materiál - rastlinný materiál
DF11710088 72017 Slovenský zväz včelárov Základná organizácia Košice 178349022 4,75 31.10.2017 Ing. Patrik Pastorek 22.11.2017 Členský poplatok 2018 - Slovenský zväz včelarov
DF11710089 9777672440 Ryba Košice, s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 924 31.10.2017 Elena Tomášová 22.11.2017 RD/001/2017 Ryby - slede
DF11710090 1176078733 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 706,27 31.10.2017 Mgr. Ingrid Tomková 22.11.2017 RD/007/2016 Mobil 22.09.2016 - 21.10.2017
DF11710091 520171946 HOUR spol. s r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 31586163 272,28 31.10.2017 Ing. Zuzana Kovérová 22.11.2017 Zmluva o dielo 106/2006/ZODH/KE System. údržba - HUMAN 2017 - doplatok
DF11710092 3017100713 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 5834,06 31.10.2017 Ing. Kristína Tóthová 22.11.2017 Zmluva na združenú dodávku el. energie a plynu El. energia 10/2017
DF11712046 6591240870 18 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 585441 1247,24 31.12.2017 Ing. Kristína Tóthová 31.1.2018 6591240870 Poistenie majetku 01-03/2018
DF11712047 6591269550 18 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 585441 23,51 31.12.2017 Ing. Kristína Tóthová 31.1.2018 6591269550 Úrazové poistenie osôb preprav. mot. vozidlami
DF11712048 1743102337 Petit Press a.s. 35790253 54 31.12.2017 Mgr. Eva Malešová 31.1.2018 395/2017 Inzercia - Košický Korzár Večer
DF11712049 201759 Bikár Alexander 47539917 47539917 65 31.12.2017 Mgr. Eva Malešová 31.1.2018 393/2017 Repre - občerstvenie pre novinárov
DF11712050 51731652 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 2,4 31.12.2017 Elena Tomášová 31.1.2018 Zmluva o dodávke pramenitej min. vody Prenájom dispenzorov
DF11712051 170781 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 2469,25 31.12.2017 Ing. Zuzana Kovérová 31.1.2018 Zmluva na poskyt. strážnej služby Strážna služba 12/2017 
DF11712052 2017081097 Slovgen s.r.o. 35700629 136 31.12.2017 Ing. Patrik Pastorek 31.1.2018 Určenie pohlavia
DF11712053 2017121656 Slovgen s.r.o. 35700629 18 31.12.2017 Ing. Patrik Pastorek 31.1.2018 Určenie pohlavia
DF11712054 229 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1375,95 31.12.2017 Ing. Patrik Pastorek 31.1.2018 Zmluva o poskytnutí vet. činnosti Veterin. činnosť 12/2017
DF11712055 171963 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 668,51 31.12.2017 Elena Tomášová 31.1.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF11712056 171964 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 632,23 31.12.2017 Elena Tomášová 31.1.2018 RD/010/2017 Zelenina
DF11712057 97403386 Lynx Promocions, S.L Lynx 120,19 31.12.2017 Bc. Josef Kindl 31.1.2018 394/2017 Kniha - hanbook of the Mammals of the World v.7
DF11712058 2017019 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270 31.12.2017 Ing. Kristína Tóthová 31.1.2018 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti živ. prostredia
DF11712059 132017 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125 31.12.2017 Mgr. Erich Kočner 31.1.2018 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF11712060 122017 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125 31.12.2017 Mgr. Erich Kočner 31.1.2018 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF11712061 8200005089 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 31.12.2017 Mgr. Ingrid Tomková 31.1.2018 Hovorné
DF11712062 8200055029 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 60,76 31.12.2017 Mgr. Ingrid Tomková 31.1.2018 Hovorné
DF11712063 2001958560 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 496,49 31.12.2017 Ing. Kristína Tóthová 31.1.2018 8036 PHM - nafta
DF11712064 1712145 KPK Reklama s.r.o 46822798 11,4 31.12.2017 Mgr. Eva Malešová 31.1.2018 RD/019/2015 Výroba a tlač plagátu
DF11712065 1180957433 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 551,53 31.12.2017 Mgr. Ingrid Tomková 31.1.2018 80544899 Mobil 22.11.2016 - 21.12.2017
DF11712066 6861224838 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 114,85 31.12.2017 Ing. Kristína Tóthová 31.1.2018 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11712067 1810373540 Ryba Košice, s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 924 31.12.2017 Elena Tomášová 31.1.2018 RD/001/2017 Ryby - slede
DF11712068 20172853 ASANARATES s.r.o Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 499,8 31.12.2017 Elena Tomášová 31.1.2018 Zmluva o poskyt. deratiz. a dezinfekčných služieb Deratizácia
DF11712069 57000812 FIRST DATA SLOVAKIA s.r.o 31372074 32,4 31.12.2017 Ing. Kristína Tóthová 31.1.2018 Zmluva o poskyt. POS terminálu Nájom za terminál
DF11712070 3802907000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 112,87 31.12.2017 Elena Tomášová 31.1.2018 398/2017 Potraviny
DF11712071 7447271725 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1734,49 31.12.2017 Ing. Kristína Tóthová 31.1.2018 Zmluva na združenú dodávku el. energie a plynu Zemný plyn - vyúčtovanie 2017
DF11712072 3017120714 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 12834,86 31.12.2017 Ing. Kristína Tóthová 31.1.2018 Zmluva na združenú dodávku el. energie a plynu El. energia 12/2017
DF11712073 1171301068 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 189,25 31.12.2017 Ing. Zuzana Kovérová 31.1.2018 Zmluva č. 00323/16/011, 00324/16/011 Kopírka RICOH 12/2017
DF11703037 20170191 ENVI-TRADE spol.s.r.o. Kysucká 16, 040 01 Košice 36666025 318,66 31.3.2017 Ing. Kristína Tóthová 14.4.2017 Mandátna zmluva Poradenstvo v oblasti živ. prostredia
DF11703038 1161400728 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 7,7 31.3.2017 Ing. Zuzana Kovérová 14.4.2017 Zmluva o prenájme so servis. službami 323/16/011, 324/16/011 Kopírka RICOH 03/2017
DF11703038 1161400728 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 108,32 31.3.2017 Ing. Zuzana Kovérová 14.4.2017 Zmluva o prenájme so servis. službami 323/16/011, 324/16/011 Kopírka RICOH 03/2017
DF11703039 21116267 Moris Slovakia s.r.o Alejová 4 36214574 237,67 31.3.2017 Ing. Kristína Tóthová 14.4.2017 74/2017 Servis VW Passat KE782EC
DF11703040 51730290 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 59,03 31.3.2017 Elena Tomášová 14.4.2017 Zmluva o dodávke pramen. mineralnej vody Pitný režim
DF11703041 3017130689 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 -245,34 31.3.2017 Ing. Kristína Tóthová 14.4.2017 Dobropis - El. energia 01/2017
DF11703042 170160 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 2009,28 31.3.2017 Ing. Zuzana Kovérová 14.4.2017 Zmluva na poskyt. strážnej služby Strážna služba 03/2017 - PČ
DF11703043 171274 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 1186,16 31.3.2017 Viera Farbiaková 14.4.2017 RD/016/2016 Ovocie a zelenina
DF11703044 1797400935 Lynx Promocions, S.L Lynx 168,27 31.3.2017 Bc. Josef Kindl 14.4.2017 49/2017 Knihy - BIRDS OF THE WORLD 2
DF11703045 1710032 Vodárenská s.r.o Vodárenská 6 36791989 147 31.3.2017 Mgr. Eva Malešová 14.4.2017 70/2017 Komisia - večera
DF11703046 39 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1443,5 31.3.2017 Ing. Patrik Pastorek 14.4.2017 Zmluva o vykonaní vet. činnosti Veterin. činnosť 03/2017
DF11703047 20170403 JUDr.Marcel Dolobáč,PhD. Žižkova 39, 040 01 Košice 45007063 92,21 31.3.2017 Mgr. Erich Kočner 14.4.2017 Zmluva o poskytovaní právnych služieb Právne služby - PČ
DF11703048 2122286868 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 -0,22 31.3.2017 Ing. Kristína Tóthová 14.4.2017 Právna zmluva číslo 30-000121080PO2010 Stočné - vyúčtovanie
DF11703049 2170139 Regionálny úrad verejného zdravot. so sídl. v Košiciach Ipeľská 1 48968854 129,4 31.3.2017 Ing. Kristína Tóthová 14.4.2017 Zmluva č. 90/2017 o vykonaní lab. vyšetrení Rozbor vody
DF11703050 20170301 AGROCENTRUM SVIDNÍK s.r.o Ul. MUDr. Pribulu 1 47623331 1152 31.3.2017 Elena Tomášová 14.4.2017 RD/013/2016 Seno - BIO SENO
DF11703051 2001916596 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 261,38 31.3.2017 Ing. Kristína Tóthová 14.4.2017 8036 PHM - nafta
DF11703051 2001916596 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 27 31.3.2017 Ing. Kristína Tóthová 14.4.2017 8036 Dialničná známka
DF11703052 9794955091 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 31.3.2017 Mgr. Ingrid Tomková 14.4.2017 Hovorné
DF11703053 42017 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125 31.3.2017 Mgr. Erich Kočner 14.4.2017 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF11703054 7402642 ASANÁCIA, s. r. o. Ružová 1637, 010 01 Žilina 36750204 143,52 31.3.2017 Ing. Kristína Tóthová 14.4.2017 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení ŽVP 31101636 Odvoz a odstránenie ŽVP
DF11703055 927457000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 203,04 31.3.2017 Elena Tomášová 14.4.2017 RD/019/2016 Potraviny
DF11703056 794999386 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 60,9 31.3.2017 Mgr. Ingrid Tomková 14.4.2017 Hovorné
DF11703057 6861134974 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 114,85 31.3.2017 Ing. Kristína Tóthová 14.4.2017 Zmluva 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11703058 1703355 KPK Reklama s.r.o 46822798 26,4 31.3.2017 Mgr. Eva Malešová 14.4.2017 RD/019/2015 Výroba a tlač plagátu
DF11703059 1700009 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 900 31.3.2017 Mgr. Ingrid Tomková 14.4.2017 Správa výpočtovej techniky
DF11703060 1155776388 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 447,15 31.3.2017 Mgr. Ingrid Tomková 14.4.2017 RD/007/2016 Mobil 22.02.2016 - 21.03.2017
DF11703061 16304417 FIRST DATA SLOVAKIA s.r.o 31372074 16,2 31.3.2017 Mgr. Ingrid Tomková 14.4.2017 Zmluva o poskytnutí POS terminálu Nájom za terminál
DF11703062 3017030723 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 10305,3 31.3.2017 Ing. Kristína Tóthová 14.4.2017 Zmluva na združenú dodávku el. energie a plynu El. energia 03/2017
DF11705070 3590345 EAZA EAZA 1234,2 31.5.2017 Ing. Patrik Pastorek 22.6.2017 Registračný poplatok EAZA
DF11705071 20171980 Shop4Pets s.r.o Nemčianska cesta 715 45706271 106,48 31.5.2017 Elena Tomášová 22.6.2017 152/2017 Ost. potraviny - sušený hmyz
DF11705071 20171980 Shop4Pets s.r.o Nemčianska cesta 715 45706271 0,02 31.5.2017 Elena Tomášová 22.6.2017 152/2017 Ost. potraviny - sušený hmyz
DF11705072 172075 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 1035,76 31.5.2017 Elena Tomášová 22.6.2017 RD/016/2016 Ovocie a zelenina
DF11705073 2017841209 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 38,4 31.5.2017 Ing. Patrik Pastorek 22.6.2017 apr.17 Lab. výkony
DF11705074 74 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1145,1 31.5.2017 Ing. Patrik Pastorek 22.6.2017 Zmluva o vykonaní činnosti Veterin. činnosť 05/2017
DF11705075 20170593 Správa mestskej zelene 17078202 152,47 31.5.2017 Viera Farbiaková 22.6.2017 138/2017 Výsadba truhlíkov
DF11705076 25 Štěpán Šesták Popovice 355 15250181 28,39 31.5.2017 Elena Tomášová 22.6.2017 121/2017 Ost. materiál - krúžky na označenie vtákov
DF11705077 170294 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 2066,69 31.5.2017 Ing. Zuzana Kovérová 22.6.2017 Zmluva na poskyt. strážnej služby Strážna služba 05/2017 - PČ
DF11705078 201708 Bikár Alexander 47539917 47539917 30 31.5.2017 Mgr. Eva Malešová 22.6.2017 146/2017 Repre - účastníci akcie krst kozy walisskej
DF11705079 11173204 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 1102,08 31.5.2017 Ing. Kristína Tóthová 22.6.2017 669/2017/PP, 1024/17/SO Odvoz odpadu - VKK
DF11705080 2017003 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270 31.5.2017 Ing. Kristína Tóthová 22.6.2017 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti živ. prostredia
DF11705081 170700 Vzdelávacie stredisko, s.r.o Clemontisova 5, 040 22 Košice 36607959 15 31.5.2017 Ing. Zuzana Kovérová 22.6.2017 164/2017 Školenie elektrotechnikov
DF11705082 20170172 KRATKY GLOBAL: MEDIA, a.s 43890270 453,12 31.5.2017 Mgr. Eva Malešová 22.6.2017 129/2017 Inzercia - reklama v KOŠICE DNES
DF11705083 1171300188 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 144,49 31.5.2017 Ing. Zuzana Kovérová 22.6.2017 00323/16/011, 00324/16/011 Kopírka RICOH
DF11705084 62017 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125 31.5.2017 Mgr. Erich Kočner 22.6.2017 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF11705085 1700022 Kelbel Radoslav-Servis chladničiek a mrazničiek Myslavská 51, 040 16 Myslava 32476817 58 31.5.2017 Ing. Kristína Tóthová 22.6.2017 161/2017 Oprava mraziaceho boxu
DF11705086 51730561 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 56,64 31.5.2017 Elena Tomášová 22.6.2017 Zmluva o dodávke pramen. mineralnej vody Pitný režim
DF11705087 1476547000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 132,12 31.5.2017 Elena Tomášová 22.6.2017 RD/019/2016 Potraviny - jogurt, termix, vajcia, soľ, ryža,
DF11705087 1476547000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 44,4 31.5.2017 Elena Tomášová 22.6.2017 RD/019/2016 Pitný režim - minerálne vody
DF11705087 1476547000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 41,05 31.5.2017 Daniela Štefanisková 22.6.2017 RD/019/2016 Repre - minerálna voda
DF11705088 11170846 DPMK Košice, a. s. 31701914 394,44 31.5.2017 Mgr. Eva Malešová 22.6.2017 139/2017 Preprava osôb
DF11705089 5796951334 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 60,7 31.5.2017 Mgr. Ingrid Tomková 22.6.2017 Hovorné
DF11705090 5796907319 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 31.5.2017 Mgr. Ingrid Tomková 22.6.2017 Hovorné
DF11705091 6861152731 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 114,85 31.5.2017 Ing. Kristína Tóthová 22.6.2017 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11705092 2017300 TransCool servis s.r.o Šebastovská 4 50093568 165,25 31.5.2017 Ing. Kristína Tóthová 22.6.2017 148/2017 Oprava - FIAT DUCATO KE-389JL
DF11705093 2001925832 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 295,99 31.5.2017 Ing. Kristína Tóthová 22.6.2017 8036 PHM - nafta
DF11705093 2001925832 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 12,76 31.5.2017 Ing. Kristína Tóthová 22.6.2017 8036 PHM - benzín
DF11705094 4877172440 Ryba Košice, s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 924 31.5.2017 Elena Tomášová 22.6.2017 RD/001/2017 Ryby - sleď celý
DF11705095 5006241474 EUROVIA-Kameňolomy, s. r. o. 36574988 61,88 31.5.2017 Elena Tomášová 22.6.2017 158/2017 Ost. materiál - štrk
DF11705096 201700379 FARBY-LAKY Kušnír Emil Kavečianska 8 34740996 19,44 31.5.2017 Elena Tomášová 22.6.2017 166/2017 Náradie - motyka
DF11705096 201700379 FARBY-LAKY Kušnír Emil Kavečianska 8 34740996 43,38 31.5.2017 Elena Tomášová 22.6.2017 166/2017 Čistiace prostriedky - metla, stierka, kefa
DF11705096 201700379 FARBY-LAKY Kušnír Emil Kavečianska 8 34740996 1458,18 31.5.2017 Elena Tomášová 22.6.2017 166/2017 Ost. materiál - miešacia nádoba, farby, štetce
DF11705097 26170034 ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. Októbrová 35 31709117 720 31.5.2017 Mgr. Ingrid Tomková 22.6.2017 Zmluva na prácu Audit účtovnej uzávierky 2016
DF11705098 41170718 Homola s.r.o. Dlhé diely 18, 841 04 Bratislava 31325921 69,74 31.5.2017 Ing. Kristína Tóthová 22.6.2017 136/2017 Revízia zdvíhacieho zariadenia
DF11705099 20170923 ASANARATES s.r.o Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 132 31.5.2017 Ing. Kristína Tóthová 22.6.2017 Zmluva o poskytnutí deratiz. a dezinfekčných služieb Deratizácia
DF11705100 132017 KOBAKSTAV s.r.o Mlynská 23 46633596 12683,37 31.5.2017 Ing. Kristína Tóthová 22.6.2017 RD/004/2017 Vydlaždenie chodníka
DF11705101 1161790664 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 390,24 31.5.2017 Mgr. Ingrid Tomková 22.6.2017 RD/007/2016 Mobil 22.04.2016 - 21.05.2017
DF11705102 201725 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 555,03 31.5.2017 Elena Tomášová 22.6.2017 180/2017 Mäso - králiky
DF11705103 2744008 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 19597,63 31.5.2017 Mgr. Ingrid Tomková 22.6.2017 Zmluva o spolupráci Podiel z predaja
DF11705104 20170604 JUDr.Marcel Dolobáč,PhD. Žižkova 39, 040 01 Košice 45007063 92,21 31.5.2017 Mgr. Erich Kočner 22.6.2017 Zmluva o poskytovaní právnych služieb Právne služby
DF11705105 3017050723 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 6100,12 31.5.2017 Ing. Kristína Tóthová 22.6.2017 Zmluva na združenú dodávku el. energie a plynu El. energia 05/2017
DF11707045 128 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1523 31.7.2017 Ing. Patrik Pastorek 30.8.2017 Zmluva o vykonaní vet. činnosti Veterin. činnosť 07/2017
DF11707046 172566 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 849,66 31.7.2017 Elena Tomášová 30.8.2017 RD/016/2016 Ovocie a zelenina
DF11707047 2017841625 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 17,8 31.7.2017 Ing. Patrik Pastorek 30.8.2017 apr.17 Lab. výkony
DF11707048 1700043 Kelbel Radoslav-Servis chladničiek a mrazničiek Myslavská 51, 040 16 Myslava 32476817 728 31.7.2017 Viera Farbiaková 30.8.2017 231/2017 Oprava mraziaceho boxu
DF11707049 2017009 Staš Ivan Mgr. Bauerova 36 43325033 28 31.7.2017 Mgr. Eva Malešová 30.8.2017 209/2017 Repre - občerstvenie na GP
DF11707050 1700015 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 1200 31.7.2017 Mgr. Ingrid Tomková 30.8.2017 Servisná zmluva Správa výpočtovej techniky 04-07/2017
DF11707051 2017841679 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 21,8 31.7.2017 Ing. Patrik Pastorek 30.8.2017 apr.17 Lab. výkony
DF11707052 273335927 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 2856 31.7.2017 Ing. Patrik Pastorek 30.8.2017 243/2017 Letenky - Budapest - Novosibirsk
DF11707053 2122727341 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 6,29 31.7.2017 Ing. Kristína Tóthová 30.8.2017 Právna zmluva číslo 30-000121080PO2010 Stočné
DF11707054 170430 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 2095,39 31.7.2017 Ing. Zuzana Kovérová 30.8.2017 Zmluva na poskyt. strážnej služby Strážna služba 07/2017 - PČ
DF11707055 2172413641 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 164,09 31.7.2017 Daniela Štefanisková 30.8.2017 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 5001020 Kopírka KONICA 07/2017
DF11707056 51730931 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 56,64 31.7.2017 Elena Tomášová 30.8.2017 Zmluva o dodávke pramen. mineralnej vody Pitný režim
DF11707057 20170137 Joma Travel s.r.o 46961747 194,92 31.7.2017 Mgr. Eva Malešová 30.8.2017 Zmluva 117 Inzercia - Cestovný informátor
DF11707058 2208037000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 200,06 31.7.2017 Elena Tomášová 30.8.2017 RD/019/2016 Potraviny
DF11707059 1171300453 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 149,3 31.7.2017 Ing. Zuzana Kovérová 30.8.2017 Zmluva o prenájme so servis. službami 323/16/011, 324/16/011 Kopírka RICOH
DF11707060 7058001671 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 435 31.7.2017 Elena Tomášová 30.8.2017 RD/003/2017 Ostatné potraviny - Gammarus
DF11707061 6846872440 Ryba Košice, s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 924 31.7.2017 Elena Tomášová 30.8.2017 RD/001/2017 Ryby - sleď celý
DF11707062 2001935195 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 509,2 31.7.2017 Ing. Kristína Tóthová 30.8.2017 8036 PHM - nafta
DF11707063 2017005 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270 31.7.2017 Ing. Kristína Tóthová 30.8.2017 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti živ. prostredia
DF11707064 84140178 PORADCA s.r.o. 36371271 28,8 31.7.2017 Mgr. Ingrid Tomková 30.8.2017 PORADCA 2018
DF11707065 7405383 ASANÁCIA, s. r. o. Ružová 1637, 010 01 Žilina 36750204 50,4 31.7.2017 Ing. Kristína Tóthová 30.8.2017 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení ŽVP 31101636 Odvoz a odstránenie ŽVP
DF11707066 6861175108 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 114,85 31.7.2017 Ing. Kristína Tóthová 30.8.2017 Zmluva 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11707067 82017 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125 31.7.2017 30.8.2017 Zmluva o vyk. činnosti Činnosť lesného hospodára
DF11707068 217221 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 203,99 31.7.2017 Mgr. Eva Malešová 30.8.2017 159/2017 Propagačný meteriál - mapa KE 2017
DF11707069 1168579166 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 707,25 31.7.2017 Mgr. Ingrid Tomková 30.8.2017 RD/007/2016 Mobil 22.06.2016 - 21.07.2017
DF11707070 3798875142 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 31.7.2017 Mgr. Ingrid Tomková 30.8.2017 Hovorné
DF11707071 9798919600 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 62,45 31.7.2017 Mgr. Ingrid Tomková 30.8.2017 Hovorné
DF11707072 2744019 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 41889,61 31.7.2017 Mgr. Ingrid Tomková 30.8.2017 Zmluva o spolupráci Podiel z predaja
DF11707073 3017070716 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 5219,5 31.7.2017 Ing. Kristína Tóthová 30.8.2017 Zmluva na združenú dodávku el. energie a plynu El. energia 07/2017
DF11707074 121852 ENSOFT s.r.o Hviezdoslavova 25, 940 66 Nové Zámky 46386394 1344 31.7.2017 Elena Tomášová 30.8.2017 260/2017 Seno
DF11708039 170501 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 2037,98 31.8.2017 Ing. Zuzana Kovérová 19.9.2017 Zmluva na poskyt. strážnej služby Strážna služba 08/2017 - PČ
DF11708040 51731033 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 56,64 31.8.2017 Elena Tomášová 19.9.2017 Zmluva o dodávke pramen. mineralnej vody Pitný režim
DF11708041 171280388 LVC s.r.o Nižné Kapustníky 3, 040 12 Košice 46979689 28,18 31.8.2017 Elena Tomášová 19.9.2017 284/2015 Ost. materiál - samolepka
DF11708042 20172794 Shop4Pets s.r.o Nemčianska cesta 715 45706271 1142,7 31.8.2017 Elena Tomášová 19.9.2017 283/2017 Ostatné potraviny - vaječná zmes, zmes zrnin
DF11708043 10170010 Rozhon Lukáš 47781815 1142,7 31.8.2017 Elena Tomášová 19.9.2017 RD/018/2016 Mäso - potkany, myši
DF11708044 1708152 KPK Reklama s.r.o 46822798 13,21 31.8.2017 Mgr. Eva Malešová 19.9.2017 RD/019/2015 Výroba a tlač plagátu
DF11708045 120171331 HOUR spol. s r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 31586163 132,2 31.8.2017 Mgr. Ingrid Tomková 19.9.2017 System. údržba - MADO 2017
DF11708046 273336527 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 738 31.8.2017 Ing. Patrik Pastorek 19.9.2017 277/2017 Letenky - Košice - Warsawa
DF11708047 273336528 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 420 31.8.2017 Ing. Patrik Pastorek 19.9.2017 278/2017 Letenky - Budapest - Amsterdam
DF11708048 131 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1922 31.8.2017 Ing. Patrik Pastorek 19.9.2017 Zmluva o vykonani vet. činnosti Veterin. činnosť 08/2017
DF11708049 1171300539 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 168,49 31.8.2017 Ing. Zuzana Kovérová 19.9.2017 Zmluva o prenájme so servis. službami 323/16/011, 324/16/011 Kopírka RICOH
DF11708050 172557 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 138 31.8.2017 Elena Tomášová 19.9.2017 RD/012/2016 Mäso - saranča, cvrček, šváby
DF11708051 170770 Berka Jiří Ing. Šumvald 403 60307013 69,47 31.8.2017 Elena Tomášová 19.9.2017 290/2017 Rozbor morskej vody
DF11708052 8799907698 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 62,75 31.8.2017 Mgr. Ingrid Tomková 19.9.2017 Hovorné
DF11708053 2001939829 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 944,8 31.8.2017 Ing. Kristína Tóthová 19.9.2017 8036 PHM 
DF11708054 92017 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125 31.8.2017 Mgr. Erich Kočner 19.9.2017 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF11708055 2017006 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270 31.8.2017 Ing. Kristína Tóthová 19.9.2017 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti živ. prostredia
DF11708056 172625 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 3051,1 31.8.2017 Elena Tomášová 19.9.2017 RD/016/2016 Ovocie a zelenina
DF11708057 5799861359 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 31.8.2017 Mgr. Ingrid Tomková 19.9.2017 Hovorné
DF11708058 6861184073 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 114,85 31.8.2017 Ing. Kristína Tóthová 19.9.2017 Zmluva 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11708059 5006435279 EUROVIA-Kameňolomy, s. r. o. 36574988 173,88 31.8.2017 Elena Tomášová 19.9.2017 267/2017 Ost. materiál - štrk
DF11708060 7700172440 Ryba Košice, s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 924 31.8.2017 Elena Tomášová 19.9.2017 RD/001/2017 Ryby - sleď celý
DF11708061 2744023 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 38316,4 31.8.2017 Mgr. Ingrid Tomková 19.9.2017 Zmluva o spolupráci Podiel z predaja
DF11708062 1171035267 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 836,74 31.8.2017 Mgr. Ingrid Tomková 19.9.2017 80544899 Mobil 22.07.2016 - 21.08.2017
DF11708063 20181053 Tirna vydavateľské družstvo 36750697 39,9 31.8.2017 Mgr. Ingrid Tomková 19.9.2017 Finančný spravodaj 2018
DF11708064 2017006 Poľák Marián Maďarská 5 30672791 178 31.8.2017 Ing. Kristína Tóthová 19.9.2017 291/2017 Servis zabezpečovacieho systému v AB
DF11708065 2547677000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 469,92 31.8.2017 Elena Tomášová 19.9.2017 RD/019/2016 Potraviny
DF11708066 3017080722 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 5058,92 31.8.2017 Ing. Kristína Tóthová 19.9.2017 Zmluva na združenú dodávku el. energie a plynu El. energia 08/2017
11612058 1148428410 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 378,79 4.1.2017 Mgr. Ingrid Tomková 20.1.2017 RZ o poskytovaní telekom. služieb Mobily 22.11. - 21.12.2016
11612059 1600043 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 900 4.1.2017 Mgr. Ingrid Tomková 20.1.2017 Servisná zmluva Správa výpočtovej techniky
11612060 165843 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2 48077691 1749,98 4.1.2017 Viera Farbiaková 20.1.2017 RD/016/2016 Zelenina
11612061 1600024 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 633,6 4.1.2017 Mgr. Ingrid Tomková 20.1.2017 Servisná zmluva Update ESET
DF11712001 7224074000 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1202 4.12.2017 Ing. Kristína Tóthová 21.12.2017 Zmluva na združenú dodávku el. energie a plynu Zemný plyn
DF11704001 1770002616 VAŠA Slovensko s.r.o Račianske mýto 1/B 35683813 3850 4.4.2017 Zuzana Feilhauerová 14.4.2017 Zmluva na zabezpečenie stravovania zamestnancov 31/03/2015 Stravné lístky - zamestnanci
DF11705004 201706 Bikár Alexander 47539917 47539917 105 4.5.2017 Mgr. Eva Malešová 18.5.2017 105/2017 Repre - slávnostné otvárenie brány
DF11707001 7135729584 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1202 4.7.2017 Ing. Kristína Tóthová 13.7.2017 Zmluva na združenú dodávku el. energie a plynu Zemný plyn
DF11707002 1701020547 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 188,21 4.7.2017 Elena Tomášová 13.7.2017 RD/006/2016 Čistiace prostriedky - toalet. papier,mydlo,aviváž
DF11707003 17036 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 408,28 4.7.2017 Ing. Kristína Tóthová 13.7.2017 RD/006/2017 KHM - Ost. mat. - lavičky 4ks z pologuľačov
DF11707004 17037 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 432 4.7.2017 Ing. Kristína Tóthová 13.7.2017 RD/006/2017 KHM - Ost. mat. - drevený pútač
9161210 1602664 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 11,54 5.1.2017 Elena Tomášová 20.1.2017 Komis. zmluva KOMIS
11612062 1600072 Kelbel Radoslav-Servis chladničiek a mrazničiek Myslavská 51, 040 16 Myslava 32476817 60 5.1.2017 Bc. Jozef Lenard 20.1.2017 417/2016 Oprava chladničky
DF11710005 6591240870 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 585441 96,18 5.10.2017 Ing. Kristína Tóthová 24.10.2017 6591240870 Poistenie majetku 02-09/2017
DF11710006 6591240870 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 585441 1247,24 5.10.2017 Ing. Kristína Tóthová 24.10.2017 6591240870 Poistenie majetku
DF11710007 82017 MIDIA 30679982 986,79 5.10.2017 Ing. Kristína Tóthová 24.10.2017 RD/016/2015 Elektroinštalácie - vonkajšie osvet., WC medvede
DF11710008 1770007155 VAŠA Slovensko s.r.o Račianske mýto 1/B 35683813 5250 5.10.2017 Zuzana Feilhauerová 24.10.2017 KZ č. 201713901_Z Stravné lístky - zamestnanci
DF11712002 173674 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 138 5.12.2017 Elena Tomášová 21.12.2017 RD/012/2016 Mäso - cvrčky, šváby, saranča
DF11704002 7125693413 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1202 5.4.2017 Ing. Kristína Tóthová 14.4.2017 Zmluva na združenú dodávku el. energie a plynu Zemný plyn
DF11704003 2017004 Prokop Ľuboslav-PRO-AQUA Ždiarska 16 40187438 249 5.4.2017 Elena Tomášová 14.4.2017 81/2017 KHM - Ost. materiál - fluval filter
DF11704004 20170182 Hreščák Jaroslav - RETRA Slnečná 263/15 10704060 216,88 5.4.2017 Elena Tomášová 14.4.2017 84/2017 Drevo - dosky
DF11709001 7185702453 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1202 5.9.2017 Ing. Kristína Tóthová 19.9.2017 Zmluva na združenú dodávku el. energie a plynu Zemný plyn
DF11710009 2017510 Marenčinová Helena - MAD Húskova 81 32484577 360 6.10.2017 Ing. Kristína Tóthová 24.10.2017 305/2017 Preprava sena
DF11710010 2017509 Marenčinová Helena - MAD Húskova 81 32484577 360 6.10.2017 Ing. Kristína Tóthová 24.10.2017 305/2017 Preprava sena
DF11710011 2017513 Marenčinová Helena - MAD Húskova 81 32484577 360 6.10.2017 Ing. Kristína Tóthová 24.10.2017 305/2017 Preprava sena
DF11710012 172981 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 122 6.10.2017 Elena Tomášová 24.10.2017 RD/012/2016 Mäso - sarančatá, šváby, cvrčky
DF11710013 201750 Bikár Alexander 47539917 47539917 73,5 6.10.2017 Ing. Patrik Pastorek 24.10.2017 313/2017 Repre - pracovné obedy - komisia papagájov
DF11711001 7175753965 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1202 6.11.2017 Ing. Kristína Tóthová 22.11.2017 Zmluva na združenú dodávku el. energie a plynu Zemný plyn
DF11711002 720171211 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 219,41 6.11.2017 Ing. Kristína Tóthová 22.11.2017 358/2017 Servisná prehliadka - Citroen Berlingo KE-370GB
DF11711003 2017842355 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 20,4 6.11.2017 Ing. Patrik Pastorek 22.11.2017 apr.17 Lab. výkony
DF11711004 173320 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 807 6.11.2017 Elena Tomášová 22.11.2017 RD/017/2016, RD/012/2016 Mäso 
DF11711005 422017 Klema Peter - AQUA MIX 45544301 119,82 6.11.2017 Ing. Patrik Pastorek 22.11.2017 143/2017 KHM - Ost. materiál - akvárium 100x60x40
DF11711006 1217 Harvanová Júlia Mgr. Májová 3 14532897 920 6.11.2017 Elena Tomášová 22.11.2017 319/2017 Seno - letné seno, otava
DF11712003 2017842619 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 16 6.12.2017 Ing. Patrik Pastorek 21.12.2017 apr.17 Lab. výkony
DF11702001 1770001078 VAŠA Slovensko s.r.o Račianske mýto 1/B 35683813 3193,48 6.2.2017 Zuzana Feilhauerová 15.2.2017 Zmluva č. 31/03/2015 na zabezpečenie stravovania zamestnancov Stravné lístky - zamestnanec
DF11702002 3103170005 Mesto Košice 691135 103,19 6.2.2017 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2017 Poistné zmluvy Zákonné poistenie I. - IV. Q 2016
DF11702002 3103170005 Mesto Košice 691135 739,88 6.2.2017 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2017 Poistné zmluvy Havarijné poistenie I. - IV. Q 2016
DF11702002 3103170005 Mesto Košice 691135 74,17 6.2.2017 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2017 Poistné zmluvy Úrazové poistenie I. - IV. Q 2016
DF11704005 2042017 IMKROV Ivan Mundier Kľačno 415 40651681 149,45 6.4.2017 Elena Tomášová 14.4.2017 76/2017 Ost. materiál - rastliny
DF11706004 171591 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 2130 6.6.2017 Elena Tomášová 22.6.2017 RD/017/2016 Mäso - kurča, hovädzie, koňské, preprlice
DF11707005 2170369 Regionálny úrad verejného zdravot. so sídl. v Košiciach Ipeľská 1 48968854 133,76 6.7.2017 Ing. Kristína Tóthová 13.7.2017 Zmluva č. 90/2017 o vykonaní lab. vyšetrení Rozbor vody
DF11707006 1770004951 VAŠA Slovensko s.r.o Račianske mýto 1/B 35683813 4550 6.7.2017 Zuzana Feilhauerová 13.7.2017 KZ č. 201713901_Z Stravné lístky 
DF11709002 1770006349 VAŠA Slovensko s.r.o Račianske mýto 1/B 35683813 6300 6.9.2017 Zuzana Feilhauerová 19.9.2017 KZ č. 201713901_Z Stravné lístky - zamestnanci
DF11709004 20170521 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180 6.9.2017 Ing. Kristína Tóthová 19.9.2017 Zmluva č. 1/2015 o poskyt. Služieb BOZP Služby BOZP
DF11712004 302017 Sokoliarska skupina sv. Bavona Nám. sv. Trojice 15 31923445 3740 7.12.2017 Mgr. Eva Malešová 21.12.2017 195/2017 Ukážky sokoliarskeho výcviku a lovu
DF11702003 7175539823 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 2206 7.2.2017 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2017 5101570708 Zemný plyn
DF11702004 2162434376 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,9 7.2.2017 Daniela Štefanisková 15.2.2017 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 5001020 Kopírka 02/2017
DF11702005 20170479 Shop4Pets s.r.o Nemčianska cesta 715 45706271 208,96 7.2.2017 Elena Tomášová 15.2.2017 21/2017 Ostatné potraviny
DF11702006 2017012 AT ABOV s.r.o Rozhanovce 36002127 156 7.2.2017 Elena Tomášová 15.2.2017 17/2017 Slama balíkovaná
DF11703003 7170098 VETIS - MVDr. Peter Ponngrácz, Kráľovičove Kračany 91 Komenského 73, 041 81 Košice 32320833 240,91 7.3.2017 Elena Tomášová 10.3.2017 56/2017 Ost. materiál - sieť pre hydinu
DF11703003 7170098 VETIS - MVDr. Peter Ponngrácz, Kráľovičove Kračany 91 Komenského 73, 041 81 Košice 32320833 19,99 7.3.2017 Elena Tomášová 10.3.2017 56/2017 El. ohradníky - skúšačka
DF11704006 2122295410 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 0,04 7.4.2017 Ing. Kristína Tóthová 14.4.2017 Právna zmluva číslo 30-000121080PO2010 Stočné - doúčtovanie
DF11704007 10170004 Rozhon Lukáš 47781815 2297,2 7.4.2017 Elena Tomášová 14.4.2017 RD/018/2016 Mäso - potkany, myši
DF11704008 2172400336 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,6 7.4.2017 Daniela Štefanisková 14.4.2017 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 5001020 Kopírka KONICA 04/2017
DF11706005 2172406947 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,6 7.6.2017 Daniela Štefanisková 22.6.2017 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 5001020 Kopírka KONICA 06/2017
DF11707007 20170426 Hreščák Jaroslav - RETRA Slnečná 263/15 10704060 684 7.7.2017 Elena Tomášová 13.7.2017 210/2017 Drevo - hranoly
DF11707008 162017 PEPETO s.r.o Stará 33 47315571 4936 7.7.2017 Ing. Kristína Tóthová 13.7.2017 160/2017 Renovácia mostov
DF11708001 7155782551 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1202 7.8.2017 Ing. Kristína Tóthová 30.8.2017 Zmluva na združenú dodávku el. energie a plynu Zemný plyn
DF11708002 1700017 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 384 7.8.2017 Mgr. Ingrid Tomková 30.8.2017 Servisná zmluva Servisné práce výpočtovej techniky
DF11708003 1701020633 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 468,41 7.8.2017 Elena Tomášová 30.8.2017 RD/007/2017 Čistiace prostriedky - fixinela,ajax,jar,savo,cif,
DF11708004 20172620 Shop4Pets s.r.o Nemčianska cesta 715 45706271 444,79 7.8.2017 Elena Tomášová 30.8.2017 250/2017 Ost. potraviny-suš. hmyz,zmes pre amadiny,papagáje
DF11708005 1020170916 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 194,74 7.8.2017 Elena Tomášová 30.8.2017 RD/003/2016 Ost. materiál
DF11708006 2172413967 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,6 7.8.2017 Daniela Štefanisková 30.8.2017 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 5001020 Kopírka KONICA 08/2017
DF11708007 1770005746 VAŠA Slovensko s.r.o Račianske mýto 1/B 35683813 5600 7.8.2017 Zuzana Feilhauerová 30.8.2017 KZ č. 201713901_Z Stravné lístky - zamestnanci
DF11708008 172246 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 45 7.8.2017 Elena Tomášová 30.8.2017 268/2017 Ost. potraviny - červ
DF11711007 171416 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 226,94 8.11.2017 Elena Tomášová 22.11.2017 RD/009/2017 Ovocie
DF11711008 20170618 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180 8.11.2017 Ing. Kristína Tóthová 22.11.2017 Zmluva č. 1/2015 o poskyt. služieb BOZP Služby BOZP
DF11711009 1701020933 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 227,83 8.11.2017 Elena Tomášová 22.11.2017 RD/007/2017 Čistiace prostriedky
DF11711010 1020171312 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 26,76 8.11.2017 Elena Tomášová 22.11.2017 RD/003/2016 Ost. materiál - mikroténová tašky
DF11712005 2170795 Regionálny úrad verejného zdravot. so sídl. v Košiciach Ipeľská 1 48968854 768,6 8.12.2017 Ing. Kristína Tóthová 21.12.2017 Zmluva č.90/2017 o vykonaní odbor a lab. vyšetrení Rozbor vody
DF11712006 201700054 DEMMAR s.r.o Popradská 56 44547561 227,04 8.12.2017 Elena Tomášová 21.12.2017 80/2017 Ost. materiál - tabuľky stromov
DF11712007 20170655 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180 8.12.2017 Ing. Kristína Tóthová 21.12.2017 Zmluva č. 1/2015 o poskyt. služieb BOZP Služby BOZP
DF11712008 6591253575 18 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 585441 730,75 8.12.2017 Ing. Kristína Tóthová 21.12.2017 6591253575 Zákonné poistenie 01-03/2018 
DF11712009 6591404708 18 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 585441 1395,96 8.12.2017 Ing. Kristína Tóthová 21.12.2017 6591404708 Havarijné poistenie 01-03/2018
DF11703004 372404414 MANUTAN Slovakia, s.r.o. Galvániho 7/B 35885815 107,04 8.3.2017 Elena Tomášová 10.3.2017 40/2017 DKP - Ost. materiál - prepravky
DF11703005 17011 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 93,6 8.3.2017 Elena Tomášová 10.3.2017 RD/021/2015 Drevo - dosky
DF11703006 2017840370 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 14,2 8.3.2017 Ing. Patrik Pastorek 10.3.2017 apr.17 Lab. výkony
DF11703009 8032017 Dugasová Aneta M.Č. Trenčianského 11 44178689 253,81 8.3.2017 Elena Tomášová 10.3.2017 RD/027/2015 Pracovné odevy, obuv
DF11703010 5006054558 EUROVIA-Kameňolomy, s. r. o. 36574988 213,19 8.3.2017 Elena Tomášová 10.3.2017 50/2017 Ost. materiál - štrkodrva
DF11706006 170716 Vzdelávacie stredisko, s.r.o Clemontisova 5, 040 22 Košice 36607959 48 8.6.2017 Ing. Zuzana Kovérová 22.6.2017 164/2017 Školenie - obnova platnosti osvedčenia
DF11709003 1701020727 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 118,13 8.9.2017 Elena Tomášová 19.9.2017 RD/007/2017 Čist. prostriedky -toal. papier,mydlo,krém na ruky
DF11709005 9917055356 Up Slovensko, s.r.o 31396674 -917,2 8.9.2017 Zuzana Feilhauerová 19.9.2017 Šeky
DF11709006 2172417930 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,6 8.9.2017 Daniela Štefanisková 19.9.2017 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 5001020 Kopírka KONICA 09/2017
DF11709007 172671 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1105 8.9.2017 Elena Tomášová 19.9.2017 RD/005/2017, RD/017/2016, 294/2017 Ryby, Mäso, Potraviny
DF11709008 20172820 Shop4Pets s.r.o Nemčianska cesta 715 45706271 176,75 8.9.2017 Elena Tomášová 19.9.2017 286/2017 Ost. potraviny - sušený hmyz, nutribird T, krmivo
9161211 2016221 Dojčák Róbert 47121050 47121050 15,9 9.1.2017 Elena Tomášová 20.1.2017 Komis. zmluva KOMIS
DF11701001 6591253575 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 585441 10,75 9.1.2017 Ing. Kristína Tóthová 23.1.2017 6591253575 Zákonné poistenie 01-03/2017 - LOCUST
11612063 122016 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125 9.1.2017 Mgr. Erich Kočner 20.1.2017 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť les. hospodára
11612064 9916082457 Up Slovensko, s.r.o 31396674 -843,82 9.1.2017 Zuzana Feilhauerová 20.1.2017 Šeky
11612066 2001902931 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 379,54 9.1.2017 Ing. Kristína Tóthová 20.1.2017 8036 PHM
DF11710014 7170650 VETIS - MVDr. Peter Ponngrácz, Kráľovičove Kračany 91 Komenského 73, 041 81 Košice 32320833 437,44 9.10.2017 Elena Tomášová 24.10.2017 330/2017 El. ohradníky - izolátor, sieť
DF11711011 1770007981 VAŠA Slovensko s.r.o Račianske mýto 1/B 35683813 5250 9.11.2017 Zuzana Feilhauerová 22.11.2017 KZ č. 201713901_Z Stravné lístky - zamestnanci
DF11711012 1755340 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 204,07 9.11.2017 Elena Tomášová 22.11.2017 355/2017 Ost. potraviny - sušený hmyz
DF11711013 1755065 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 65,02 9.11.2017 Elena Tomášová 22.11.2017 354/2017 Ost. potraviny - vaječná zmes, nutribird,
DF11711014 10170013 Rozhon Lukáš 47781815 515,7 9.11.2017 Elena Tomášová 22.11.2017 350/2017 Mäso - potkany
DF11702007 20170044 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180 9.2.2017 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2017 Zmluva 1/2015 o poskyt. služieb BOZP Služby BOZP
DF11702008 417000591 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 2799,36 9.2.2017 Elena Tomášová 15.2.2017 RD/008/2016, 27/2017, 28/2017 Granule A,C
DF11702008 417000591 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 290,01 9.2.2017 Elena Tomášová 15.2.2017 RD/008/2016, 27/2017, 28/2017 Granule králiky, pštrosy
DF11702008 417000591 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 1,03 9.2.2017 Elena Tomášová 15.2.2017 RD/008/2016, 27/2017, 28/2017 Granule králiky, pštrosy
DF11703007 170100003 Unie českých a slovenských zoologických zahrad 16189451 551,42 9.3.2017 Ing. Patrik Pastorek 10.3.2017 Členský poplatok 2017 - UCSZOO
DF11703008 2162437847 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,6 9.3.2017 Daniela Štefanisková 10.3.2017 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 5001020 Kopírka KONICA 03/2017
DF11705005 2017840988 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 14,8 9.5.2017 Ing. Patrik Pastorek 18.5.2017 apr.17 Lab. výkony
DF11705006 2017840990 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 26,4 9.5.2017 Ing. Patrik Pastorek 18.5.2017 apr.17 Lab. výkony
DF11705007 171259 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 720 9.5.2017 Elena Tomášová 18.5.2017 RD/012/2016 Mäso - jednodňové kuriatka
DF11705007 171259 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1948,78 9.5.2017 Elena Tomášová 18.5.2017 RD/005/2017 Ryby - slede
DF11705007 171259 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 2,8 9.5.2017 Elena Tomášová 18.5.2017 RD/005/2017 Ryby - slede
DF11705008 2170691 Enter design s.r.o Hutnícka 1 36217891 120 9.5.2017 Mgr. Eva Malešová 18.5.2017 96/2017 Inzercia - Welcome to Košice
DF11705009 7170261 VETIS - MVDr. Peter Ponngrácz, Kráľovičove Kračany 91 Komenského 73, 041 81 Košice 32320833 182,35 9.5.2017 Elena Tomášová 18.5.2017 119/2017 El. ohradníky - sieť pre králiky
DF11705009 7170261 VETIS - MVDr. Peter Ponngrácz, Kráľovičove Kračany 91 Komenského 73, 041 81 Košice 32320833 13 9.5.2017 Elena Tomášová 18.5.2017 119/2017 Elektromat. - žiarovka infra červená
DF11705010 2170794 MIKROP Slovensko, s.r.o. Okružná 25, 058 01 Poprad 31717063 37,8 9.5.2017 Elena Tomášová 18.5.2017 110/2017 Objem. krmivo - kapybary a kengury