Číslo faktúry INTERNÉ Číslo faktúry EXTERNÉ Meno partnera Adresa partnera IČO Suma faktúry s DPH Dátum doručenia faktúry Meno zodpovednej osoby Dátum zverejnenia Číslo objednávky Popis
DF11802001 7273996930 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1337 1.2.2018 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2018 Zmluva na združenú dodávku el. energie a zem. plynu Zemný plyn
DF11802001 7273996930 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1337 1.2.2018 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2018 Zmluva na združenú dodávku el. energie a zem. plynu Zemný plyn
DF11803001 180770 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 288,54 1.3.2018 Viera Farbiaková 9.3.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF11803002 180762 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 193,35 1.3.2018 Viera Farbiaková 9.3.2018 RD/010/2017 Zelenina
DF11803001 180770 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 288,54 1.3.2018 Viera Farbiaková 9.3.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF11803002 180762 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 193,35 1.3.2018 Viera Farbiaková 9.3.2018 RD/010/2017 Zelenina
DF918 1002 8200416 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 41,19 10.10.2018 Elena Tomášová 18.10.2018 Komis. zmluva KOMIS - Amadea
DF918 1002 8200416 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 41,19 10.10.2018 Elena Tomášová 18.10.2018 Komis. zmluva KOMIS - Amadea
DF11812016 2182432473 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,6 10.12.2018 Daniela Štefanisková 31.12.2018 Zmluva o nájme a poskyt. Služ. č. 5001020 Kopírka - KONICA
DF11804010 6591253575 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 00585441 10,75 10.4.2018 Ing. Kristína Tóthová 18.4.2018 6591253575 Zákonné poistenie - 04-06/2018
DF11804011 401802436 RAVEN a.s Šoltésovej 420, 017 01 považská Bystrica 31595804 433,26 10.4.2018 Elena Tomášová 18.4.2018 RD/018/2015 Hutný materiál - nerezové tyče
DF11804012 10180005 Rozhon Lukáš 47781815 318 10.4.2018 Viera Farbiaková 18.4.2018 RD/014/2017 Mäso - potkany
DF11804013 1010648000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 211,99 10.4.2018 Viera Farbiaková 18.4.2018 96/2018 Potraviny, tovar do ZOOSHOPU, repre
DF11804014 1010638000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 38,76 10.4.2018 Viera Farbiaková 18.4.2018 96/2018 Potraviny - jogurt, tvaroh, vajcia
DF11804015 618030 Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou Hluboká nad Vltavou 417 00410829 291,83 10.4.2018 Ing. Patrik Pastorek 18.4.2018 Konferenčný poplatok
DF11804010 6591253575 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 00585441 10,75 10.4.2018 Ing. Kristína Tóthová 18.4.2018 6591253575 Zákonné poistenie - 04-06/2018
DF11804011 401802436 RAVEN a.s Šoltésovej 420, 017 01 považská Bystrica 31595804 433,26 10.4.2018 Elena Tomášová 18.4.2018 RD/018/2015 Hutný materiál - nerezové tyče
DF11804012 10180005 Rozhon Lukáš 47781815 318 10.4.2018 Viera Farbiaková 18.4.2018 RD/014/2017 Mäso - potkany
DF11804013 1010648000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 211,99 10.4.2018 Viera Farbiaková 18.4.2018 96/2018 Potraviny, tovar do ZOOSHOPU, repre
DF11804014 1010638000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 38,76 10.4.2018 Viera Farbiaková 18.4.2018 96/2018 Potraviny - jogurt, tvaroh, vajcia
DF11804015 618030 Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou Hluboká nad Vltavou 417 00410829 291,83 10.4.2018 Ing. Patrik Pastorek 18.4.2018 Konferenčný poplatok
DF918 0704 8200264 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 312,13 10.7.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 Komis. zmluva KOMIS - Amadea
DF11807014 023018 MIDIA 30679982 980,64 10.7.2018 Ing. Kristína Tóthová 25.7.2018 240/2018 Revízia el. zariadení
DF918 0705 2218200060 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 1944,06 10.7.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 235/2018 Tovar do ZOO Shopu - hračky
DF918 0704 8200264 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 312,13 10.7.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 Komis. zmluva KOMIS - Amadea
DF918 0705 2218200060 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 1944,06 10.7.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 235/2018 Tovar do ZOO Shopu - hračky
DF11808013 1801020650 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 174,31 10.8.2018 Elena Tomášová 31.8.2018 RD/007/2017 Čistiace prostriedky - toalet. papier, mydlo, savo
DF11808014 318030 JES Slovakia s.r.o 45918945 20 10.8.2018 Mgr. Eva Malešová 31.8.2018 132/2018 Grafický návrh - pozvánka
DF11808015 318031 JES Slovakia s.r.o 45918945 20 10.8.2018 Mgr. Eva Malešová 31.8.2018 286/2018 Grafický návrh - reklama
DF918 0903 8200381 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 253,74 10.9.2018 Elena Tomášová 12.9.2018 Komis. zmluva KOMIS - Amadea
DF918 0903 8200381 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 253,74 10.9.2018 Elena Tomášová 12.9.2018 Komis. zmluva KOMIS - Amadea
DF11809012 2018841901 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 35,1 10.9.2018 Ing. Patrik Pastorek 28.9.2018 06/2018 Lab. výkony
DF11809013 50180618 Poľnonákup ŠARIŠ a.s 0000155012 266,82 10.9.2018 Viera Farbiaková 28.9.2018 RD/008/2017 Objem. krmivo - ovos, pšenica, kukurica, jačmeň
DF11801004 1800094 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 553,87 11.1.2018 Viera Farbiaková 31.1.2018 RD/010/2017 Zelenina
DF11801005 1800093 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 590,92 11.1.2018 Viera Farbiaková 31.1.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF11801006 2172432665 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,6 11.1.2018 Daniela Štefanisková 31.1.2018 Zmluva o nájme a poskyt. Služ. č. 5001020 Kopírka - KONICA
DF918 0102 2018200001 Barviř Jiří, Ing. 69743258 270,09 11.1.2018 Elena Tomášová 31.1.2018 Komis. zmluva KOMIS - Barvíř
DF11801004 1800094 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 553,87 11.1.2018 Viera Farbiaková 31.1.2018 RD/010/2017 Zelenina
DF11801005 1800093 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 590,92 11.1.2018 Viera Farbiaková 31.1.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF11801006 2172432665 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,6 11.1.2018 Daniela Štefanisková 31.1.2018 Zmluva o nájme a poskyt. Služ. č. 5001020 Kopírka - KONICA
DF918 0102 2018200001 Barviř Jiří, Ing. 69743258 270,09 11.1.2018 Elena Tomášová 31.1.2018 Komis. zmluva KOMIS - Barvíř
DF11810010 2018071030 Slovgen s.r.o. 35700629 9 11.10.2018 Ing. Patrik Pastorek 18.10.2018 Určenie pohlavia
DF11810011 2018081162 Slovgen s.r.o. 35700629 51 11.10.2018 Ing. Patrik Pastorek 18.10.2018 Určenie pohlavia
DF11810012 2018081168 Slovgen s.r.o. 35700629 51 11.10.2018 Ing. Patrik Pastorek 18.10.2018 Určenie pohlavia
DF11810013 1020181199 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 192,3 11.10.2018 Elena Tomášová 18.10.2018 RD/001/2018 Čistiace prostriedky - vrecia na odpad
DF11810014 2182425209 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,6 11.10.2018 Daniela Štefanisková 18.10.2018 Zmluva o nájme a poskyt. Služ. č. 5001020 Kopírka - KONICA
DF11810015 20180461 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180 11.10.2018 Ing. Kristína Tóthová 18.10.2018 Zmluva 1/2015 o poskyt. Služieb BOZP Služby BOZP
DF11810018 2124294316 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 214,94 11.10.2018 Ing. Kristína Tóthová 18.10.2018 Právna zmluva 30-00028628PO2010 Stočné
DF11810019 0418006026 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 3366,2 11.10.2018 Viera Farbiaková 18.10.2018 RD/004/2018 Granule - ZOO A, ZOO C, pštros UNI
DF11812017 102942018 RPL Slovakia s.r.o. Mikoviniho 31/27 44875151 50 11.12.2018 Ing. Kristína Tóthová 31.12.2018 475/2018 Oprava - el. rampa
DF11812018 2182016662 ŠEVT, a. s. 31331131 183,06 11.12.2018 Elena Tomášová 31.12.2018 RD/005/2014 Kancelárske potreby - denný diár
DF11812019 181030 STERAD vykurovacia technika - sanita 32529601 128,13 11.12.2018 Elena Tomášová 31.12.2018 478/2018 KHM-Ost. materiál - prietokový ohrievač
DF11812020 2018346 AUTOSKLO PO - N. Sladiková Galaktická 34, 040 12 Košice 40794610 322,84 11.12.2018 Ing. Kristína Tóthová 31.12.2018 Oprava - Fiat Ducato - KE053EG
DF11812021 221800082 Hořejší Pavel Roosveltova 1, 250 88 Čelákovice 45879427 800 11.12.2018 Ing. Patrik Pastorek 31.12.2018 469/2018 Transport zvierat
DF918 0401 180050 PRESTIMA s.r.o 28952111 1900,8 11.4.2018 Elena Tomášová 18.4.2018 110/2018 Suveníry - jojo, tričká, plyš. hračky
DF918 0402 1801061 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 53,14 11.4.2018 Elena Tomášová 18.4.2018 Komis. zmluva KOMIS - ELGEO
DF918 0403 8200087 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 21,84 11.4.2018 Elena Tomášová 18.4.2018 Komis. zmluva KOMIS - Amadea
DF11804016 2123605921 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 210,28 11.4.2018 Ing. Kristína Tóthová 18.4.2018 Právna zmluva č. 30-000028628PO2010 Stočné
DF11804016 2123605921 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 210,28 11.4.2018 Ing. Kristína Tóthová 18.4.2018 Právna zmluva č. 30-000028628PO2010 Stočné
DF918 0401 180050 PRESTIMA s.r.o 28952111 1900,8 11.4.2018 Elena Tomášová 18.4.2018 110/2018 Suveníry - jojo, tričká, plyš. hračky
DF918 0402 1801061 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 53,14 11.4.2018 Elena Tomášová 18.4.2018 Komis. zmluva KOMIS - ELGEO
DF918 0403 8200087 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 21,84 11.4.2018 Elena Tomášová 18.4.2018 Komis. zmluva KOMIS - Amadea
DF918 0503 542018 Rusňáková Iveta 40802345 15 11.5.2018 Elena Tomášová 29.5.2018 Komis. zmluva KOMIS - Rusňáková
DF918 0505 1020180451 Božiková Alena - ELIMEX 32100973 28,8 11.5.2018 Elena Tomášová 29.5.2018 153/2018 Spotrebný materiál - elektromer
DF11805013 185006230 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 729,71 11.5.2018 Elena Tomášová 29.5.2018 RD/011/2017 Odevy - nohavice, blúza, tričko, čiapka
DF11805014 185006229 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 517,33 11.5.2018 Elena Tomášová 29.5.2018 RD/011/2017 Odevy - nohavice, blúza, tričko, čiapka
DF11805015 185006231 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 405,05 11.5.2018 Elena Tomášová 29.5.2018 RD/011/2017 Odevy - nohavice, blúza, tričko, čiapka
DF11805016 185006232 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 126,78 11.5.2018 Elena Tomášová 29.5.2018 RD/011/2017 Odevy - nohavice, blúza, tričko, čiapka
DF11805017 185006225 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 701,72 11.5.2018 Elena Tomášová 29.5.2018 RD/011/2017 Odevy - nohavice, blúza, tričko, čiapka
DF11805018 185006227 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 1266,84 11.5.2018 Elena Tomášová 29.5.2018 RD/012/2017 Obuv - pracovná členková obuv
DF11805019 2180731 MIKROP Slovensko, s.r.o. Okružná 25, 058 01 Poprad 31717063 575,99 11.5.2018 Viera Farbiaková 29.5.2018 94/2018 Ostatné potraviny, granule
DF11805020 1020180542 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 145,94 11.5.2018 Elena Tomášová 29.5.2018 RD/001/2018 Čistiace prostriedky, ostatný materiál
DF918 0503 542018 Rusňáková Iveta 40802345 15 11.5.2018 Elena Tomášová 29.5.2018 Komis. zmluva KOMIS - Rusňáková
DF918 0505 1020180451 Božiková Alena - ELIMEX 32100973 28,8 11.5.2018 Elena Tomášová 29.5.2018 153/2018 Spotrebný materiál - elektromer
DF11805013 185006230 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 729,71 11.5.2018 Elena Tomášová 29.5.2018 RD/011/2017 Odevy - nohavice, blúza, tričko, čiapka
DF11805014 185006229 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 517,33 11.5.2018 Elena Tomášová 29.5.2018 RD/011/2017 Odevy - nohavice, blúza, tričko, čiapka
DF11805015 185006231 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 405,05 11.5.2018 Elena Tomášová 29.5.2018 RD/011/2017 Odevy - nohavice, blúza, tričko, čiapka
DF11805016 185006232 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 126,78 11.5.2018 Elena Tomášová 29.5.2018 RD/011/2017 Odevy - nohavice, blúza, tričko, čiapka
DF11805017 185006225 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 701,72 11.5.2018 Elena Tomášová 29.5.2018 RD/011/2017 Odevy - nohavice, blúza, tričko, čiapka
DF11805018 185006227 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 1266,84 11.5.2018 Elena Tomášová 29.5.2018 RD/012/2017 Obuv - pracovná členková obuv
DF11805019 2180731 MIKROP Slovensko, s.r.o. Okružná 25, 058 01 Poprad 31717063 575,99 11.5.2018 Viera Farbiaková 29.5.2018 94/2018 Ostatné potraviny, granule
DF11805020 1020180542 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 145,94 11.5.2018 Elena Tomášová 29.5.2018 RD/001/2018 Čistiace prostriedky, ostatný materiál
DF918 0605 20180168 EAST s.r.o 36580171 36580171 4104 11.6.2018 Elena Tomášová 13.6.2018 Komis. zmluva KOMIS - EAST
DF11806010 6591253575 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 00585441 741,5 11.6.2018 Ing. Kristína Tóthová 13.6.2018 6591253575 Zákonné poistenie - 07-09/2018
DF11806011 6591404708 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 00585441 1395,96 11.6.2018 Ing. Kristína Tóthová 13.6.2018 6591404708 Havarijné poistenie - 07-09/2018
DF11806012 218123 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 247,2 11.6.2018 Elena Tomášová 13.6.2018 180/2018 Prop. mat. - tričká
DF11806013 20181573 R-METAL, s. r. o. 36751081 844,8 11.6.2018 Elena Tomášová 13.6.2018 173/2018 Ost. materiál - drôt
DF11806014 1801020464 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 341,41 11.6.2018 Elena Tomášová 13.6.2018 RD/007/2017 Čistiace prostriedky
DF918 0605 20180168 EAST s.r.o 36580171 36580171 4104 11.6.2018 Elena Tomášová 13.6.2018 Komis. zmluva KOMIS - EAST
DF11806010 6591253575 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 00585441 741,5 11.6.2018 Ing. Kristína Tóthová 13.6.2018 6591253575 Zákonné poistenie - 07-09/2018
DF11806011 6591404708 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 00585441 1395,96 11.6.2018 Ing. Kristína Tóthová 13.6.2018 6591404708 Havarijné poistenie - 07-09/2018
DF11806012 218123 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 247,2 11.6.2018 Elena Tomášová 13.6.2018 180/2018 Prop. mat. - tričká
DF11806013 20181573 R-METAL, s. r. o. 36751081 844,8 11.6.2018 Elena Tomášová 13.6.2018 173/2018 Ost. materiál - drôt
DF11806014 1801020464 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 341,41 11.6.2018 Elena Tomášová 13.6.2018 RD/007/2017 Čistiace prostriedky
DF11807015 801800117 Carl Stahl & spol, s.r.o. 62418394 50054,04 11.7.2018 Ing. Kristína Tóthová 25.7.2018 Zmluva o dielo HIM - rekonštrukcia CHZ tiger
DF918 0706 892018 Rusňáková Iveta 40802345 21 11.7.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 Komis. zmluva KOMIS - Rusňáková
DF11807016 6591269550 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 00585441 23,51 11.7.2018 Ing. Kristína Tóthová 25.7.2018 6591269550 Úrazové poist. osôb v mot. vozidlách 07 - 09/2018
DF11807017 6591240870 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 00585441 1247,24 11.7.2018 Ing. Kristína Tóthová 25.7.2018 6591240870 Poistenie majetku 07 - 09/2018
DF918 0706 892018 Rusňáková Iveta 40802345 21 11.7.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 Komis. zmluva KOMIS - Rusňáková
DF11809014 6591404708 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 00585441 189,63 11.9.2018 Ing. Kristína Tóthová 28.9.2018 6591404708 Havarijné poistenie - 10-12/2018
DF11810020 2180591 Regionálny úrad verejného zdravot. so sídl. v Košiciach 00606723 130,71 12.10.2018 Ing. Kristína Tóthová 18.10.2018 Zmluva 90/2017 o vykonaní lab. rozborov Rozbor vody
DF11810021 185575 PLANT SERVICE s.r.o 35804521 123,1 12.10.2018 Elena Tomášová 18.10.2018 399/2018 Ost. materiál
DF11810024 201821186 NATUR-PACK a.s Ružová dolina 6 35979798 30 12.10.2018 Ing. Kristína Tóthová 18.10.2018 Zmluva o plnení vyhradených povinností Zber, odvoz a recyklácia obalov
DF918 1103 8200460 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 24,7 12.11.2018 Elena Tomášová 30.11.2018 Komis. zmluva KOMIS - Amadea
DF918 1104 1592018 Rusňáková Iveta 40802345 57,8 12.11.2018 Elena Tomášová 30.11.2018 Komis. zmluva KOMIS - Rusňáková
DF918 1103 8200460 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 24,7 12.11.2018 Elena Tomášová 30.11.2018 Komis. zmluva KOMIS - Amadea
DF918 1104 1592018 Rusňáková Iveta 40802345 57,8 12.11.2018 Elena Tomášová 30.11.2018 Komis. zmluva KOMIS - Rusňáková
DF11811013 20180009 Martin Kuzevič Drábová 6, 040 23 Košice 47775297 500 12.11.2018 Ing. Kristína Tóthová 30.11.2018 438/2018 Výrub stromov
DF11811014 2180648 Regionálny úrad verejného zdravot. so sídl. v Košiciach 00606723 648,21 12.11.2018 Ing. Kristína Tóthová 30.11.2018 Zmluva č. 90/2018 o vykonaní lab. vyšetrení, rozbor vody Rozbor vody
DF11811015 618183 Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou Hluboká nad Vltavou 417 00410829 94,66 12.11.2018 Mgr. Eva Malešová 30.11.2018 Účastnícky poplatok - marketingova komisia
DF11812022 2018881370173 EAZA EAZA 660 12.12.2018 Ing. Patrik Pastorek 31.12.2018 Konferenčný poplatok - EAZA EDUCATION CONFERENCE
DF11802008 3000182018 AGROŠTÍT Farma Spišské Vlachy, s.r.o 50457985 2948,4 12.2.2018 Viera Farbiaková 26.2.2018 32/2018 Seno - lúčne BIO
DF11802009 18108700005 Mountfield SK s.r.o. 36377147 81,5 12.2.2018 Ing. Patrik Pastorek 26.2.2018 43/2018 Oprava filtrácie - CHZ Tučniaky
DF11802008 3000182018 AGROŠTÍT Farma Spišské Vlachy, s.r.o 50457985 2948,4 12.2.2018 Viera Farbiaková 26.2.2018 32/2018 Seno - lúčne BIO
DF11802009 18108700005 Mountfield SK s.r.o. 36377147 81,5 12.2.2018 Ing. Patrik Pastorek 26.2.2018 43/2018 Oprava filtrácie - CHZ Tučniaky
DF11803013 6591253575 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 00585441 730,75 12.3.2018 Ing. Kristína Tóthová 30.3.2018 6591253575 Zákonné poistenie - 04-06/2018
DF11803014 6591404708 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 00585441 1395,96 12.3.2018 Ing. Kristína Tóthová 30.3.2018 6591404708 Havarijné poistenie - 04-06/2018
DF11803015 188501380 Štátny vet. a pot. ústav vo Zvolene 042355613 13,6 12.3.2018 Ing. Patrik Pastorek 30.3.2018 05/2018 Lab. výkony
DF918 0206 2018020 Dojčák Róbert 47121050 47121050 12,8 12.3.2018 Elena Tomášová 30.3.2018 Komis. zmluva KOMIS - Dojčák
DF918 0301 2018200004 Barviř Jiří, Ing. 69743258 123,77 12.3.2018 Elena Tomášová 30.3.2018 Komis. zmluva KOMIS - Barvíř
DF11803013 6591253575 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 00585441 730,75 12.3.2018 Ing. Kristína Tóthová 30.3.2018 6591253575 Zákonné poistenie - 04-06/2018
DF11803014 6591404708 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 00585441 1395,96 12.3.2018 Ing. Kristína Tóthová 30.3.2018 6591404708 Havarijné poistenie - 04-06/2018
DF11803015 188501380 Štátny vet. a pot. ústav vo Zvolene 042355613 13,6 12.3.2018 Ing. Patrik Pastorek 30.3.2018 05/2018 Lab. výkony
DF918 0206 2018020 Dojčák Róbert 47121050 47121050 12,8 12.3.2018 Elena Tomášová 30.3.2018 Komis. zmluva KOMIS - Dojčák
DF918 0301 2018200004 Barviř Jiří, Ing. 69743258 123,77 12.3.2018 Elena Tomášová 30.3.2018 Komis. zmluva KOMIS - Barvíř
DF11804017 201805 Bikár Alexander 47539917 47539917 24 12.4.2018 Ing. Patrik Pastorek 18.4.2018 91/2018 Repre - pracovný obed
DF11804018 181288 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 558,79 12.4.2018 Viera Farbiaková 18.4.2018 RD/010/2018 Zelenina
DF11804019 181287 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 565,3 12.4.2018 Viera Farbiaková 18.4.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF11804017 201805 Bikár Alexander 47539917 47539917 24 12.4.2018 Ing. Patrik Pastorek 18.4.2018 91/2018 Repre - pracovný obed
DF11804018 181288 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 558,79 12.4.2018 Viera Farbiaková 18.4.2018 RD/010/2018 Zelenina
DF11804019 181287 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 565,3 12.4.2018 Viera Farbiaková 18.4.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF11806015 32018 Máriássy Dávid 1453287 470 12.6.2018 Mgr. Eva Malešová 29.6.2018 200/2018 KHM - drevené sochy
DF11806016 181813 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 4319,87 12.6.2018 Viera Farbiaková 29.6.2018 RD/013/2017, RD/005/2017 Mäso, ryby
DF11806015 32018 Máriássy Dávid 1453287 470 12.6.2018 Mgr. Eva Malešová 29.6.2018 200/2018 KHM - drevené sochy
DF11806016 181813 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 4319,87 12.6.2018 Viera Farbiaková 29.6.2018 RD/013/2017, RD/005/2017 Mäso, ryby
DF918 0707 201822 Bikár Alexander 47539917 47539917 38,5 12.7.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 234/2018 Noc v ZOO - raňajky, večera
DF918 0708 201824 Bikár Alexander 47539917 47539917 25 12.7.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 255/2018 OFF ROAD - večera
DF918 0707 201822 Bikár Alexander 47539917 47539917 38,5 12.7.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 234/2018 Noc v ZOO - raňajky, večera
DF918 0708 201824 Bikár Alexander 47539917 47539917 25 12.7.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 255/2018 OFF ROAD - večera
DF11809015 2018841930 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 11,7 12.9.2018 Ing. Patrik Pastorek 28.9.2018 06/2018 Lab. výkony
DF11809016 9918053994 Up Slovensko, s.r.o 31396674 -1834,4 12.9.2018 Zuzana Feilhauerová 28.9.2018 Šeky
DF11803016 318002 JES Slovakia s.r.o 45918945 65 13.3.2018 Mgr. Eva Malešová 30.3.2018 58/2018 Grafické spracovanie a tlač plagátov
DF11803016 318002 JES Slovakia s.r.o 45918945 65 13.3.2018 Mgr. Eva Malešová 30.3.2018 58/2018 Grafické spracovanie a tlač plagátov
DF11804020 20180132 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180 13.4.2018 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2018 Zmluva č. 1/2015 o poskyt. služieb BOZP Služby BOZP
DF11804021 20180687 R-METAL, s. r. o. 36751081 468,67 13.4.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 102/2018 Ost. materiál - drôt PVC
DF11804020 20180132 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180 13.4.2018 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2018 Zmluva č. 1/2015 o poskyt. služieb BOZP Služby BOZP
DF11804021 20180687 R-METAL, s. r. o. 36751081 468,67 13.4.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 102/2018 Ost. materiál - drôt PVC
DF11806017 10062018 IMKROV Ivan Mundier Kľačno 415 40651681 154,47 13.6.2018 Elena Tomášová 29.6.2018 192/2018 Ost. materiál - rastliny, košíky
DF11806018 188503314 Štátny vet. a pot. ústav vo Zvolene 042355613 59,9 13.6.2018 Ing. Patrik Pastorek 29.6.2018 05/2018 Lab. výkony
DF11806019 182195 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 500,25 13.6.2018 Viera Farbiaková 29.6.2018 RD/010/2017 Zelenina
DF11806020 182194 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 512,41 13.6.2018 Viera Farbiaková 29.6.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF11806021 20180352 KRATKY GLOBAL: MEDIA, a.s 43890270 240 13.6.2018 Mgr. Eva Malešová 29.6.2018 165/2018 Inzercia - Petit PRESS
DF11806017 10062018 IMKROV Ivan Mundier Kľačno 415 40651681 154,47 13.6.2018 Elena Tomášová 29.6.2018 192/2018 Ost. materiál - rastliny, košíky
DF11806018 188503314 Štátny vet. a pot. ústav vo Zvolene 042355613 59,9 13.6.2018 Ing. Patrik Pastorek 29.6.2018 05/2018 Lab. výkony
DF11806019 182195 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 500,25 13.6.2018 Viera Farbiaková 29.6.2018 RD/010/2017 Zelenina
DF11806020 182194 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 512,41 13.6.2018 Viera Farbiaková 29.6.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF11806021 20180352 KRATKY GLOBAL: MEDIA, a.s 43890270 240 13.6.2018 Mgr. Eva Malešová 29.6.2018 165/2018 Inzercia - Petit PRESS
DF11807018 2018841477 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 19,5 13.7.2018 Ing. Patrik Pastorek 25.7.2018 06/2018 Lab. výkony
DF918 0709 181131 LAHODA s.r.o 36845418 65,28 13.7.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 239/2018 Tábor - rožok syrový, žemľa domáca
DF11807019 8058001683 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 1580,4 13.7.2018 Viera Farbiaková 25.7.2018 247/2018 Ostatné potraviny - gamarus
DF918 0709 181131 LAHODA s.r.o 36845418 65,28 13.7.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 239/2018 Tábor - rožok syrový, žemľa domáca
DF918 0810 2218200092 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 165,17 13.8.2018 Elena Tomášová 31.8.2018 316/2018 Lengau - hračky
DF918 0811 2124061842 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 6,41 13.8.2018 Elena Tomášová 31.8.2018 Právna zmluva 30-000121080PO2016 Vodné, stočné - stánok na parkovisku
DF918 0812 201837 Bikár Alexander 47539917 47539917 66 13.8.2018 Elena Tomášová 31.8.2018 304/2018 Noc v ZOO - raňajky, večera
DF918 0813 201839 Bikár Alexander 47539917 47539917 632,85 13.8.2018 Elena Tomášová 31.8.2018 228/2018 Tábor - obedy
DF918 0814 201838 Bikár Alexander 47539917 47539917 88 13.8.2018 Elena Tomášová 31.8.2018 307/2018 Noc v ZOO - raňajky, večera
DF11808017 072018 MIDIA 30679982 998,68 13.8.2018 Ing. Kristína Tóthová 31.8.2018 RD/005/2018 Revízia el. zariadení
DF11808018 31018043 I.E.S. (Inteligentné elektrické systémy) s.r.o 31693717 900 13.8.2018 Ing. Kristína Tóthová 31.8.2018 290/2018 PD - el. rozvody - Mojmírová
DF918 0810 2218200092 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 165,17 13.8.2018 Elena Tomášová 31.8.2018 316/2018 Lengau - hračky
DF918 0811 2124061842 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 6,41 13.8.2018 Elena Tomášová 31.8.2018 Právna zmluva 30-000121080PO2016 Vodné, stočné - stánok na parkovisku
DF918 0812 201837 Bikár Alexander 47539917 47539917 66 13.8.2018 Elena Tomášová 31.8.2018 304/2018 Noc v ZOO - raňajky, večera
DF918 0813 201839 Bikár Alexander 47539917 47539917 632,85 13.8.2018 Elena Tomášová 31.8.2018 228/2018 Tábor - obedy
DF918 0814 201838 Bikár Alexander 47539917 47539917 88 13.8.2018 Elena Tomášová 31.8.2018 307/2018 Noc v ZOO - raňajky, večera
DF11812023 1600077017 Východoslovenská distribučná a.s 36599361 1287,12 14.12.2018 Ing. Kristína Tóthová 31.12.2018 Zmluva o pripojení OM Pripojenie OM - zvýšenie max. rezervovanej kapacit
DF11812025 184264 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1015 14.12.2018 Viera Farbiaková 31.12.2018 RD/013/2017, RD/004/2018 Mäso, Ryby
DF11802010 180487 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 579,61 14.2.2018 Viera Farbiaková 26.2.2018 RD/010/2017 Zelenina
DF11802011 180486 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 595,38 14.2.2018 Viera Farbiaková 26.2.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF11802012 437368000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 30,95 14.2.2018 Viera Farbiaková 26.2.2018 35/2018 Potraviny - jogurt, tvaroh, vajcia
DF11802013 437378000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 34,57 14.2.2018 Viera Farbiaková 26.2.2018 35/2018 Potraviny - soľ, ryža, ocot, výživa, vločky
DF918 0203 2018009 Dojčák Róbert 47121050 47121050 15,5 14.2.2018 Elena Tomášová 15.2.2018 Komis. zmluva KOMIS - Dojčák
DF918 0204 437298000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 66,49 14.2.2018 Elena Tomášová 15.2.2018 Komis. zmluva Tovar do ZOO Shopu
DF11802010 180487 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 579,61 14.2.2018 Viera Farbiaková 26.2.2018 RD/010/2017 Zelenina
DF11802011 180486 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 595,38 14.2.2018 Viera Farbiaková 26.2.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF11802012 437368000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 30,95 14.2.2018 Viera Farbiaková 26.2.2018 35/2018 Potraviny - jogurt, tvaroh, vajcia
DF11802013 437378000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 34,57 14.2.2018 Viera Farbiaková 26.2.2018 35/2018 Potraviny - soľ, ryža, ocot, výživa, vločky
DF918 0203 2018009 Dojčák Róbert 47121050 47121050 15,5 14.2.2018 Elena Tomášová 15.2.2018 Komis. zmluva KOMIS - Dojčák
DF918 0204 437298000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 66,49 14.2.2018 Elena Tomášová 15.2.2018 Komis. zmluva Tovar do ZOO Shopu
DF11803017 2018840464 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 14,2 14.3.2018 Ing. Patrik Pastorek 30.3.2018 06/2018 Lab. výkony
DF11803018 20180078 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180 14.3.2018 Ing. Kristína Tóthová 30.3.2018 Zmluva č. 1/2015 o poskyt. služieb BOZP Služby BOZP
DF11803017 2018840464 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 14,2 14.3.2018 Ing. Patrik Pastorek 30.3.2018 06/2018 Lab. výkony
DF11803018 20180078 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180 14.3.2018 Ing. Kristína Tóthová 30.3.2018 Zmluva č. 1/2015 o poskyt. služieb BOZP Služby BOZP
DF918 0504 8200132 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 81,53 14.5.2018 Elena Tomášová 29.5.2018 Komis. zmluva KOMIS - Amadea
DF11805021 1801020388 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 318,78 14.5.2018 Elena Tomášová 29.5.2018 RD/007/2017 Čistiace prostriedky
DF11805022 188502512 Štátny vet. a pot. ústav vo Zvolene 042355613 7,18 14.5.2018 Ing. Patrik Pastorek 29.5.2018 05/2018 Lab. výkony
DF11805023 2123717792 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 19,33 14.5.2018 Ing. Kristína Tóthová 29.5.2018 Právna zmluva č. 30-0000138448PO2018 Vodné, stočné - Mojmírová
DF11805024 7100001397 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 2,76 14.5.2018 Mgr. Ingrid Tomková 29.5.2018 Mobily - hovorné
DF918 0504 8200132 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 81,53 14.5.2018 Elena Tomášová 29.5.2018 Komis. zmluva KOMIS - Amadea
DF11805021 1801020388 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 318,78 14.5.2018 Elena Tomášová 29.5.2018 RD/007/2017 Čistiace prostriedky
DF11805022 188502512 Štátny vet. a pot. ústav vo Zvolene 042355613 7,18 14.5.2018 Ing. Patrik Pastorek 29.5.2018 05/2018 Lab. výkony
DF11805023 2123717792 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 19,33 14.5.2018 Ing. Kristína Tóthová 29.5.2018 Právna zmluva č. 30-0000138448PO2018 Vodné, stočné - Mojmírová
DF11805024 7100001397 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 2,76 14.5.2018 Mgr. Ingrid Tomková 29.5.2018 Mobily - hovorné
DF918 0606 752018 Rusňáková Iveta 40802345 9,4 14.6.2018 Elena Tomášová 29.6.2018 Komis. zmluva KOMIS - Rusňáková
DF11806022 1800015 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 1185,6 14.6.2018 Mgr. Ingrid Tomková 29.6.2018 Servisná zmluva Update - ESET
DF918 0606 752018 Rusňáková Iveta 40802345 9,4 14.6.2018 Elena Tomášová 29.6.2018 Komis. zmluva KOMIS - Rusňáková
DF11806022 1800015 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 1185,6 14.6.2018 Mgr. Ingrid Tomková 29.6.2018 Servisná zmluva Update - ESET
DF11807047 8058001834 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 254,4 14.7.2018 Viera Farbiaková 25.7.2018 273/2018 Ost. potraviny - fish eater tablets
DF11808019 120181255 HOUR spol. s r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 31586163 132,2 14.8.2018 Mgr. Ingrid Tomková 31.8.2018 Systém. údržba - MADO
DF11808020 1842704 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 284,67 14.8.2018 Viera Farbiaková 31.8.2018 291/2018 Ostatné potraviny - orlux, ara, prestige finches
DF918 0904 20180265 EAST s.r.o 36580171 36580171 550,8 14.9.2018 Elena Tomášová 18.10.2018 Komis. zmluva KOMIS - EAST
DF918 0904 20180265 EAST s.r.o 36580171 36580171 550,8 14.9.2018 Elena Tomášová 18.10.2018 Komis. zmluva KOMIS - EAST
DF11809017 2018841942 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 30,2 14.9.2018 Ing. Patrik Pastorek 28.9.2018 06/2018 Lab. výkony
DF11809018 9918054718 Up Slovensko, s.r.o 31396674 -1834,4 14.9.2018 Zuzana Feilhauerová 28.9.2018 Šeky
DF11809019 183224 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 634,86 14.9.2018 Viera Farbiaková 28.9.2018 RD/010/2017 Zelenina
DF11809020 183225 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 439,33 14.9.2018 Viera Farbiaková 28.9.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF11809021 2718468000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 23,09 14.9.2018 Viera Farbiaková 28.9.2018 366/2018 Potraviny
DF11809022 2718478000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 137,51 14.9.2018 Elena Tomášová 28.9.2018 366/2018 Potraviny, tovar do zooshopu, repre
DF11809023 18049559 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 165,41 14.9.2018 Viera Farbiaková 28.9.2018 347/2018 Ostatné potraviny - orlux, prestige, nutribird
DF11809024 18143 THERMEX s.r.o 31672671 318 14.9.2018 Elena Tomášová 28.9.2018 370/2018 KHM - Ost. materiál - termostat Devireg 330
DF918 0103 22018 Císař Stanislav 62222601 62222601 10,74 15.1.2018 Elena Tomášová 31.1.2018 Komis. zmluva KOMIS - Cisář
DF918 0103 22018 Císař Stanislav 62222601 62222601 10,74 15.1.2018 Elena Tomášová 31.1.2018 Komis. zmluva KOMIS - Cisář
DF918 1003 1462018 Rusňáková Iveta 40802345 54,9 15.10.2018 Elena Tomášová 18.10.2018 Komis. zmluva KOMIS - Rusňáková
DF918 1004 2124295329 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 19,24 15.10.2018 Ing. Kristína Tóthová 18.10.2018 Právna zmluva 30-000121080PO2016 Vodné, stočné - stánok na parkovisku
DF11810025 1020180293 MK TRAKTOR,s.r.o. 46887717 702,12 15.10.2018 Ing. Kristína Tóthová 18.10.2018 389/2018 Oprava - ZETOR - KE949AB
DF11810026 181001 ISV Košice s.r.o 46355766 5940 15.10.2018 Ing. Kristína Tóthová 18.10.2018 400/2018 Prietokový bazén
DF11810027 8058002549 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 116,25 15.10.2018 Viera Farbiaková 18.10.2018 395/2018 Ostatné potraviny - granule pre primáty
DF11810028 18020037 AGRO-BIO, s. r. o. Bellušova 1861, 155 00 Praha 18630731 52,77 15.10.2018 Viera Farbiaková 18.10.2018 339/2018 Ostatné potraviny - marmoset tamarin diet
DF11810029 20180341 NOVÁTOR spol.s r.o. 36575950 359 15.10.2018 Ing. Kristína Tóthová 18.10.2018 416/2018 KHM - motorová píla STIHL MS 251
DF918 1003 1462018 Rusňáková Iveta 40802345 54,9 15.10.2018 Elena Tomášová 18.10.2018 Komis. zmluva KOMIS - Rusňáková
DF918 1004 2124295329 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 19,24 15.10.2018 Ing. Kristína Tóthová 18.10.2018 Právna zmluva 30-000121080PO2016 Vodné, stočné - stánok na parkovisku
DF11811016 122355 ENSOFT s.r.o Hviezdoslavova 25, 940 66 Nové Zámky 46386394 1552,75 15.11.2018 Viera Farbiaková 30.11.2018 RD/008/2018 Seno - lúčne BIO, slama
DF11811017 18086 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 1023,12 15.11.2018 Elena Tomášová 30.11.2018 435/2018 Drevo - fošne
DF11811018 1801020966 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 242,8 15.11.2018 Elena Tomášová 30.11.2018 RD/007/2017 Čistiace prostriedky - clin, mydlo, jar, mop, savo
DF11811019 101808 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 2068,8 15.11.2018 Viera Farbiaková 30.11.2018 RD/008/2018 Mäso - mrazené potkany, myši
DF11811020 184022 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 316,84 15.11.2018 Viera Farbiaková 30.11.2018 RD/009/2018 Ovocie
DF11811021 2182428469 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,6 15.11.2018 Daniela Štefanisková 30.11.2018 Zmluva o nájme a poskyt. Služ. č. 5001020 Kopírka - KONICA
DF11811022 20180503 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180 15.11.2018 Ing. Kristína Tóthová 30.11.2018 Zmluva č. 1/2015 o poskyt. služieb BOZP Služby BOZP
DF11811023 185015158 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 729,12 15.11.2018 Elena Tomášová 30.11.2018 RD/011/2017 Prac. odevy - blúza, nohavice, rukavice, vesta
DF11811024 184023 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 541,48 15.11.2018 Viera Farbiaková 30.11.2018 RD/010/2018 Zelenina
DF11802014 2018840203 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 16,7 15.2.2018 Ing. Patrik Pastorek 26.2.2018 06/2018 Lab. výkony
DF11802015 180514 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1110 15.2.2018 Viera Farbiaková 26.2.2018 33/2018 Ryby - sladkovodné
DF11802016 180208 GEOTEREN, s.r.o 44339968 672 15.2.2018 Ing. Kristína Tóthová 26.2.2018 29/2018 Zameranie územia - podklad pre PD
DF11802017 12018 Hitrík Slavomír 1020997043 180 15.2.2018 Mgr. Eva Malešová 26.2.2018 38/2018 Knihy - Pôvodný slovenský kôň hucul a jeho chov
DF11802014 2018840203 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 16,7 15.2.2018 Ing. Patrik Pastorek 26.2.2018 06/2018 Lab. výkony
DF11802015 180514 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1110 15.2.2018 Viera Farbiaková 26.2.2018 33/2018 Ryby - sladkovodné
DF11802016 180208 GEOTEREN, s.r.o 44339968 672 15.2.2018 Ing. Kristína Tóthová 26.2.2018 29/2018 Zameranie územia - podklad pre PD
DF11802017 12018 Hitrík Slavomír 1020997043 180 15.2.2018 Mgr. Eva Malešová 26.2.2018 38/2018 Knihy - Pôvodný slovenský kôň hucul a jeho chov
DF11803019 2018840477 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 49,1 15.3.2018 Ing. Patrik Pastorek 30.3.2018 06/2018 Lab. výkony
DF11803020 2018840482 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 19,4 15.3.2018 Ing. Patrik Pastorek 30.3.2018 06/2018 Lab. výkony
DF11803021 180123 AGRO BILLY s.r.o. 44116578 874,63 15.3.2018 Ing. Kristína Tóthová 30.3.2018 64/2018 Náhradné diely do traktora KE885AB
DF11803019 2018840477 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 49,1 15.3.2018 Ing. Patrik Pastorek 30.3.2018 06/2018 Lab. výkony
DF11803020 2018840482 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 19,4 15.3.2018 Ing. Patrik Pastorek 30.3.2018 06/2018 Lab. výkony
DF11803021 180123 AGRO BILLY s.r.o. 44116578 874,63 15.3.2018 Ing. Kristína Tóthová 30.3.2018 64/2018 Náhradné diely do traktora KE885AB
DF518 0501 18020687 Lamitec s.r.o 35710691 5842,06 15.5.2018 Mgr. Eva Malešová 29.5.2018 03/2018/ZOO4NAT ZOO4NAT - kancelárske potreby - KHM
DF11805025 20180506 Kolesár Dušan - DUKOS Opatovská 46, 040 01 Košice 10776907 21,61 15.5.2018 Ing. Kristína Tóthová 29.5.2018 138/2018 Ostatný materiál - sklá
DF11805026 20180172 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180 15.5.2018 Ing. Kristína Tóthová 29.5.2018 Zmluva č. 1/2015 o poskyt. služieb BOZP Služby BOZP
DF11805030 02502018 Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28 17058520 261,18 15.5.2018 Ing. Patrik Pastorek 29.5.2018 157/2018 Ostatný materiál - krúžky pre dravce
DF518 0501 18020687 Lamitec s.r.o 35710691 5842,06 15.5.2018 Mgr. Eva Malešová 29.5.2018 03/2018/ZOO4NAT ZOO4NAT - kancelárske potreby - KHM
DF11805025 20180506 Kolesár Dušan - DUKOS Opatovská 46, 040 01 Košice 10776907 21,61 15.5.2018 Ing. Kristína Tóthová 29.5.2018 138/2018 Ostatný materiál - sklá
DF11805026 20180172 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180 15.5.2018 Ing. Kristína Tóthová 29.5.2018 Zmluva č. 1/2015 o poskyt. služieb BOZP Služby BOZP
DF11805030 02502018 Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28 17058520 261,18 15.5.2018 Ing. Patrik Pastorek 29.5.2018 157/2018 Ostatný materiál - krúžky pre dravce
DF518 0501 18020687 Lamitec s.r.o 35710691 5842,06 15.5.2018 Mgr. Eva Malešová 29.5.2018 03/2018/ZOO4NAT ZOO4NAT - kancelárske potreby - KHM
DF11806023 20180221 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180 15.6.2018 Ing. Kristína Tóthová 29.6.2018 Zmluva č. 1/2015 o poskyt. služieb BOZP Služby BOZP
DF11806024 518110726 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 56,64 15.6.2018 Elena Tomášová 29.6.2018 Zmluva o dodávke pramenitej mineralnej vody Pitný režim - pramenitá voda
DF11806025 180240 Nové okno s.r.o 36212598 36,64 15.6.2018 Elena Tomášová 29.6.2018 190/2018 Ost. materiál - sieť, rigel
DF11806026 411014680 Allianz- Slovenská poisťovňa,a.s. 00151700 700 15.6.2018 Ing. Kristína Tóthová 29.6.2018 41101468 Poistenie zodpovednosti za škodu 07-12/2018
DF11806023 20180221 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180 15.6.2018 Ing. Kristína Tóthová 29.6.2018 Zmluva č. 1/2015 o poskyt. služieb BOZP Služby BOZP
DF11806024 518110726 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 56,64 15.6.2018 Elena Tomášová 29.6.2018 Zmluva o dodávke pramenitej mineralnej vody Pitný režim - pramenitá voda
DF11806025 180240 Nové okno s.r.o 36212598 36,64 15.6.2018 Elena Tomášová 29.6.2018 190/2018 Ost. materiál - sieť, rigel
DF11806026 411014680 Allianz- Slovenská poisťovňa,a.s. 00151700 700 15.6.2018 Ing. Kristína Tóthová 29.6.2018 41101468 Poistenie zodpovednosti za škodu 07-12/2018
DF11808021 182875 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 692,36 15.8.2018 Viera Farbiaková 31.8.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF11808022 182876 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 574,81 15.8.2018 Viera Farbiaková 31.8.2018 RD/010/2017 Zelenina
DF11801007 8058000068 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 1822,8 16.1.2018 Viera Farbiaková 31.1.2018 RD/003/2017 Granule
DF11801008 300001757 World Association of Zoo and Aquariums WAZA 2813 16.1.2018 Ing. Patrik Pastorek 31.1.2018 Členské - WAZA
DF11801007 8058000068 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 1822,8 16.1.2018 Viera Farbiaková 31.1.2018 RD/003/2017 Granule
DF11801008 300001757 World Association of Zoo and Aquariums WAZA 2813 16.1.2018 Ing. Patrik Pastorek 31.1.2018 Členské - WAZA
DF11810030 18036 Polák Jpzef - Park&Garden Záhradné architektúra 46644962 225 16.10.2018 Viera Farbiaková 5.11.2018 KZ ZOOKE 2018/10/32 Slama
DF11810031 111808444 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 777,6 16.10.2018 Ing. Kristína Tóthová 5.11.2018 1024/2017/SO, 669/2017/PP Odvoz odpadu
DF11802018 201860044 MESTSKÉ LESY KOŠICE a.s. Južná trieda 11, 040 01 Košice 31672981 120 16.2.2018 Ing. Kristína Tóthová 26.2.2018 Zmluva o prenájme zo dňa 15.12.2010 Prenájom pozemku
DF11802018 201860044 MESTSKÉ LESY KOŠICE a.s. Južná trieda 11, 040 01 Košice 31672981 120 16.2.2018 Ing. Kristína Tóthová 26.2.2018 Zmluva o prenájme zo dňa 15.12.2010 Prenájom pozemku
DF11803022 10180003 Rozhon Lukáš 47781815 1468,6 16.3.2018 Viera Farbiaková 30.3.2018 RD/014/2017 Mäso - potkany, myši
DF11803023 180924 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 335,37 16.3.2018 Viera Farbiaková 30.3.2018 RD/010/2017 Zelenina
DF11803024 180923 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 403,11 16.3.2018 Viera Farbiaková 30.3.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF11803025 201804 Bikár Alexander 47539917 47539917 33 16.3.2018 Mgr. Eva Malešová 30.3.2018 61/2018 Repre - pracovný obed
DF11803026 185003529 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 80,22 16.3.2018 Elena Tomášová 30.3.2018 RD/011/2017, RD/012/2017 Odevy - tričko, oblek do dažďa, rukavice
DF11803027 8218030625 Fortel katalog s.r.o. 26964333 142,9 16.3.2018 Elena Tomášová 30.3.2018 56/2018 KHM - Ost. materiál - odpadkové koše na sep. odpad
DF918 0302 201803 Bikár Alexander 47539917 47539917 38,5 16.3.2018 Elena Tomášová 30.3.2018 53/2018 Jarný tábor - obedy
DF11803022 10180003 Rozhon Lukáš 47781815 1468,6 16.3.2018 Viera Farbiaková 30.3.2018 RD/014/2017 Mäso - potkany, myši
DF11803023 180924 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 335,37 16.3.2018 Viera Farbiaková 30.3.2018 RD/010/2017 Zelenina
DF11803024 180923 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 403,11 16.3.2018 Viera Farbiaková 30.3.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF11803025 201804 Bikár Alexander 47539917 47539917 33 16.3.2018 Mgr. Eva Malešová 30.3.2018 61/2018 Repre - pracovný obed
DF11803026 185003529 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 80,22 16.3.2018 Elena Tomášová 30.3.2018 RD/011/2017, RD/012/2017 Odevy - tričko, oblek do dažďa, rukavice
DF11803027 8218030625 Fortel katalog s.r.o. 26964333 142,9 16.3.2018 Elena Tomášová 30.3.2018 56/2018 KHM - Ost. materiál - odpadkové koše na sep. odpad
DF918 0302 201803 Bikár Alexander 47539917 47539917 38,5 16.3.2018 Elena Tomášová 30.3.2018 53/2018 Jarný tábor - obedy
DF11804022 201807 Šopák Pavel JUDr.-advokát Kuzmányho 11, 040 01 Košice 17249384 80,06 16.4.2018 Mgr. Erich Kočner 10.5.2018 Právne služby
DF11804024 342018 Lukáč Peter Ing. 46309616 225 16.4.2018 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2018 10/2018 Podklady pre stavebné konanie - studňa
DF11804025 31810184 Auto PALAZZO Košice, s. r. o. 31693521 555,63 16.4.2018 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2018 92/2018 Oprava FIAT DUCATO KE-053EG
DF11804022 201807 Šopák Pavel JUDr.-advokát Kuzmányho 11, 040 01 Košice 17249384 80,06 16.4.2018 Mgr. Erich Kočner 10.5.2018 Právne služby
DF11804024 342018 Lukáč Peter Ing. 46309616 225 16.4.2018 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2018 10/2018 Podklady pre stavebné konanie - studňa
DF11804025 31810184 Auto PALAZZO Košice, s. r. o. 31693521 555,63 16.4.2018 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2018 92/2018 Oprava FIAT DUCATO KE-053EG
DF918 0506 2218200029 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 3062,41 16.5.2018 Elena Tomášová 29.5.2018 151/2018 Tovar do ZOO Shopu - hračky
DF11805027 18020018 AGRO-BIO, s. r. o. Bellušova 1861, 155 00 Praha 18630731 254,52 16.5.2018 Viera Farbiaková 29.5.2018 144/2018 Ostatné potraviny - arabská guma
DF11805028 8058001163 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 102 16.5.2018 Viera Farbiaková 29.5.2018 145/2018 Ostatné potraviny - OVVM, potrava pre primáty
DF11805029 1801693 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 63,89 16.5.2018 Viera Farbiaková 29.5.2018 02/2018 Ost. potraviny - zmes zrnin pre ary
DF918 0506 2218200029 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 3062,41 16.5.2018 Elena Tomášová 29.5.2018 151/2018 Tovar do ZOO Shopu - hračky
DF11805027 18020018 AGRO-BIO, s. r. o. Bellušova 1861, 155 00 Praha 18630731 254,52 16.5.2018 Viera Farbiaková 29.5.2018 144/2018 Ostatné potraviny - arabská guma
DF11805028 8058001163 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 102 16.5.2018 Viera Farbiaková 29.5.2018 145/2018 Ostatné potraviny - OVVM, potrava pre primáty
DF11805029 1801693 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 63,89 16.5.2018 Viera Farbiaková 29.5.2018 02/2018 Ost. potraviny - zmes zrnin pre ary
DF11807020 12072018 STOPING s.r.o 36168572 450,6 16.7.2018 25.7.2018 236/2018 Maľovanie -bezpeč. čiara + piktogramy v areály ZOO
DF11801009 120180251 HOUR spol. s r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 31586163 388,8 17.1.2018 Ing. Zuzana Kovérová 31.1.2018 Systém. údržba - HUMAN Klasik 2018
DF11801009 120180251 HOUR spol. s r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 31586163 388,8 17.1.2018 Ing. Zuzana Kovérová 31.1.2018 Systém. údržba - HUMAN Klasik 2018
DF11810032 180199 K&K - Systems s.r.o 47179228 166,08 17.10.2018 Ing. Kristína Tóthová 5.11.2018 396/2018 Práca s montážnou plošinou
DF11810033 1801020860 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 234,62 17.10.2018 Elena Tomášová 5.11.2018 RD/007/2017 Čistiace prostriedky - saponát, WC čistič, cif,
DF11810034 20183015 R-METAL, s. r. o. 36751081 110,5 17.10.2018 Elena Tomášová 5.11.2018 373/2018 Ost. materiál - pletivo, drôt
DF11810035 185013788 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 106,76 17.10.2018 Elena Tomášová 5.11.2018 RD/011/2017 Pracovné odevy
DF11810035 185013788 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 63,12 17.10.2018 Elena Tomášová 5.11.2018 RD/012/2017 Pracovné obuv
DF11810036 201812 ZooManagement Jan Bauer 06844 500 17.10.2018 Mgr. Eva Malešová 5.11.2018 368/2018 Seminár
DF11810037 10418 RONO FOOD s.r.o Bardejovská 26 48968854 200 17.10.2018 Mgr. Eva Malešová 5.11.2018 391/2018 Repre - občerstvenie
DF11810038 101807 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 469 17.10.2018 Viera Farbiaková 5.11.2018 RD/008/2018 Mäso - mrazené potkany, myši
DF518 1201 082018 ENCOTECH s.r.o Moldavská 33, 040 11 Košice 45346275 17856 17.12.2018 Ing. Kristína Tóthová Zmluva o dielo č. ZOD09102018 ZOO4NAT - HIM - Náučný chodník - Lužný les
DF518 1201 082018 ENCOTECH s.r.o Moldavská 33, 040 11 Košice 45346275 17856 17.12.2018 Ing. Kristína Tóthová 31.12.2018 Zmluva o dielo č. ZOD09102018 ZOO4NAT - HIM - Náučný chodník - Lužný les
DF518 1201 082018 ENCOTECH s.r.o Moldavská 33, 040 11 Košice 45346275 17856 17.12.2018 Ing. Kristína Tóthová 31.12.2018 Zmluva o dielo č. ZOD09102018 ZOO4NAT - HIM - Náučný chodník - Lužný les
DF11812024 20180537 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180 17.12.2018 Ing. Kristína Tóthová 31.12.2018 Zmluva č. 1/2015 o poskyt. služieb BOZP Služby BOZP
DF11812026 185017407 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 602,56 17.12.2018 Elena Tomášová 31.12.2018 RD/011/2017, RD/012/2017 Prac. odevy - bunda, nohavice, čiapka, mikina
DF11812026 185017407 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 126,24 17.12.2018 Elena Tomášová 31.12.2018 RD/011/2017, RD/012/2017 Prac. obuv - zimná obuv
DF11812027 518111663 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 59,03 17.12.2018 Elena Tomášová 31.12.2018 Zmluva o dodávke pramenitej mineralnej vody Pitný režim - pramenitá voda
DF11812027 518111663 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 2,41 17.12.2018 Elena Tomášová 31.12.2018 Zmluva o dodávke pramenitej mineralnej vody Nájom dispenzor
DF11812028 218449 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 231,96 17.12.2018 Mgr. Eva Malešová 31.12.2018 462/2018 Prop. mat. - kalendáre
DF11812030 2018842717 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 28,4 17.12.2018 Ing. Patrik Pastorek 31.12.2018 06/2018 Lab. výkony
DF11812031 4174001628 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 19,26 17.12.2018 Ing. Patrik Pastorek 31.12.2018 Veterinárna kontrola
DF11812032 4174001586 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 17.12.2018 Ing. Patrik Pastorek 31.12.2018 Veterinárna kontrola
DF11804026 012018 MIDIA 30679982 728,92 17.4.2018 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2018 RD/016/2015 Revízia el. zariadení
DF11804027 1818846 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 239,24 17.4.2018 Viera Farbiaková 10.5.2018 119/2018 Ost. potraviny - sušený hmyz, zmes zrnin
DF11804028 1020180433 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 260,82 17.4.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 RD/001/2018 Čistiace prostriedky, ostatný materiál
DF11804029 1820368 OXYGENIC s.r.o. 28938593 625,73 17.4.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 77/2018 KHM - Ost. materiál - sušič rúk
DF11804030 20180724 R-METAL, s. r. o. 36751081 72,08 17.4.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 102/2018 Náradie - kliešte, spony
DF11804031 48560167 reca Slovensko s.r.o. 35789140 247,03 17.4.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 108/2018 Ost. materiál - sprej, odhrdzovač, lepidlo,
DF11804032 181217 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 175,7 17.4.2018 Viera Farbiaková 10.5.2018 RD/012/2016 Mäso - saranča, šváby, cvrčky
DF11804026 012018 MIDIA 30679982 728,92 17.4.2018 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2018 RD/016/2015 Revízia el. zariadení
DF11804027 1818846 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 239,24 17.4.2018 Viera Farbiaková 10.5.2018 119/2018 Ost. potraviny - sušený hmyz, zmes zrnin
DF11804028 1020180433 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 260,82 17.4.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 RD/001/2018 Čistiace prostriedky, ostatný materiál
DF11804029 1820368 OXYGENIC s.r.o. 28938593 625,73 17.4.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 77/2018 KHM - Ost. materiál - sušič rúk
DF11804030 20180724 R-METAL, s. r. o. 36751081 72,08 17.4.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 102/2018 Náradie - kliešte, spony
DF11804031 48560167 reca Slovensko s.r.o. 35789140 247,03 17.4.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 108/2018 Ost. materiál - sprej, odhrdzovač, lepidlo,
DF11804032 181217 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 175,7 17.4.2018 Viera Farbiaková 10.5.2018 RD/012/2016 Mäso - saranča, šváby, cvrčky
DF11807021 182572 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 770,95 17.7.2018 Viera Farbiaková 25.7.2018 RD/010/2017 Zelenina
DF11807022 182571 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 856,54 17.7.2018 Viera Farbiaková 25.7.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF11807023 1800010 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 300 17.7.2018 Mgr. Ingrid Tomková 25.7.2018 Servisná zmluva Správa výpočtovej techniky
DF11807024 1800011 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 228 17.7.2018 Mgr. Ingrid Tomková 25.7.2018 196/2017 Správa a servis wifi siete
DF11807025 1800017 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 300 17.7.2018 Mgr. Ingrid Tomková 25.7.2018 Servisná zmluva Správa výpočtovej techniky
DF11807026 1800018 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 228 17.7.2018 Mgr. Ingrid Tomková 25.7.2018 196/2017 Správa a servis wifi siete
DF11807027 1800019 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 507,6 17.7.2018 Mgr. Ingrid Tomková 25.7.2018 236/2018 Zvýšenie pamäte na serveri
DF11807028 20180026 Derbianus Conservatorion, z.s 22858598 200 17.7.2018 Ing. Patrik Pastorek 25.7.2018 Členské - Derbianus 2018
DF11808023 518111036 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 63,9 17.8.2018 Elena Tomášová 31.8.2018 Zmluva o dodávke pramenitej mineralnej vody Pitný režim - pramenitá voda
DF11808024 185010807 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 38,89 17.8.2018 Elena Tomášová 31.8.2018 RD/012/2017 Obuv - pracovná členková obuv
DF11808025 181116147 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 817 17.8.2018 Ing. Kristína Tóthová 31.8.2018 353/2018 Letenka - Warsawa - Yerevan
DF11808026 2018007 Martin Kuzevič Drábová 6, 040 23 Košice 47775297 4020 17.8.2018 Ing. Kristína Tóthová 31.8.2018 198A/2018 Orez a strihanie stromov
DF11808027 83180498 SWAM servis s.r.o 36602833 177,76 17.8.2018 Ing. Kristína Tóthová 31.8.2018 298/2018 Oprava - KANGOO - KE069FZ
DF11808028 20180009 Skrepek Viktor 50334379 60 17.8.2018 Mgr. Ingrid Tomková 31.8.2018 Dohoda o zapožičaní Požičanie elektrokolobežky
DF11809025 211181740 Tempus-Trans, s. r. o. 31712380 1515,76 17.9.2018 Ing. Kristína Tóthová 28.9.2018 325/2018 Oprava - IVECO - KE581FG
DF11809026 180100020 PERA s.r.o 46978178 3100 17.9.2018 Mgr. Eva Malešová 28.9.2018 319/2018 Graf. spracovanie a tlač - MOJA NAJMILŠIA ZOO
DF11809027 183141 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 175,2 17.9.2018 Viera Farbiaková 28.9.2018 367/2018 Mäso - šváb, saranča, cvrček
DF11801010 9918001170 Up Slovensko, s.r.o 31396674 -240,3 18.1.2018 Zuzana Feilhauerová 31.1.2018 Šeky
DF518 0101 180052 LAHODA s.r.o 36845418 20,54 18.1.2018 Mgr. Eva Malešová 31.1.2018 01/2018/ZOO4NAT Repre - občers. na prac. stretnutí so ZOO Budapešť
DF11801011 1020180001 LESONIA s.r.o 47437014 510 18.1.2018 Ing. Patrik Pastorek 31.1.2018 Zmluva o dielo Preparácia zvierat
DF11801012 2123280591 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 196,21 18.1.2018 Ing. Kristína Tóthová 31.1.2018 Právna zmluva č. 30-000028628PO2010 Stočné
DF11801013 4174001117 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 19,26 18.1.2018 Ing. Patrik Pastorek 31.1.2018 Veterinárna kontrola
DF11801014 0418000318 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 2437,8 18.1.2018 Viera Farbiaková 31.1.2018 RD/002/2017 Granule - ZOO A, ZOO C
DF11801015 185000662 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 171,94 18.1.2018 Elena Tomášová 31.1.2018 RD/012/2017 Obuv - gumáky, členková
DF11801016 185000663 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 240,13 18.1.2018 Elena Tomášová 31.1.2018 RD011/2017 Odevy - nohavice, bunda, blúza, rukavice
DF518 0101 180052 LAHODA s.r.o 36845418 20,54 18.1.2018 Mgr. Eva Malešová 31.1.2018 01/2018/ZOO4NAT Repre - občers. na prac. stretnutí so ZOO Budapešť
DF918 0104 2018001 Dojčák Róbert 47121050 47121050 23,5 18.1.2018 Elena Tomášová 31.1.2018 Komis. zmluva KOMIS - Dojčák
DF11801010 9918001170 Up Slovensko, s.r.o 31396674 -240,3 18.1.2018 31.1.2018 Šeky
DF11801011 1020180001 LESONIA s.r.o 47437014 510 18.1.2018 Ing. Patrik Pastorek 31.1.2018 Zmluva o dielo Preparácia zvierat
DF11801012 2123280591 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 196,21 18.1.2018 Ing. Kristína Tóthová 31.1.2018 Právna zmluva č. 30-000028628PO2010 Stočné
DF11801013 4174001117 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 19,26 18.1.2018 Ing. Patrik Pastorek 31.1.2018 Veterinárna kontrola
DF11801014 0418000318 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 2437,8 18.1.2018 Viera Farbiaková 31.1.2018 RD/002/2017 Granule - ZOO A, ZOO C
DF11801015 185000662 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 171,94 18.1.2018 Elena Tomášová 31.1.2018 RD/012/2017 Obuv - gumáky, členková
DF11801016 185000663 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 240,13 18.1.2018 Elena Tomášová 31.1.2018 RD011/2017 Odevy - nohavice, bunda, blúza, rukavice
DF518 0101 180052 LAHODA s.r.o 36845418 20,54 18.1.2018 Mgr. Eva Malešová 31.1.2018 01/2018/ZOO4NAT Repre - občers. na prac. stretnutí so ZOO Budapešť
DF918 0104 2018001 Dojčák Róbert 47121050 47121050 23,5 18.1.2018 Elena Tomášová 31.1.2018 Komis. zmluva KOMIS - Dojčák
DF11810039 18299 Kapráľ Pavol - KAPA AUDIO 40116956 1638,7 18.10.2018 Ing. Kristína Tóthová 5.11.2018 409/2018 Ozvučenie areálu
DF11812033 1801198 Božiková Ingrid MVDr.-POLYKOMP Muránska 1274/5, 040 01 Košice 40259315 546 18.12.2018 Elena Tomášová 31.12.2018 483/2018 Ost. materiál - poklopy do CHZ
DF11812034 1690380101 Nakladatelství FORUM s.r.o 46490213 178,8 18.12.2018 Ing. Zuzana Kovérová 31.12.2018 Školenie - Evidencia dochádzky
DF11812035 1768 PCO CONVENTIONS AND INCENTIVES CONGRES AND TOURISM COMPANY 998684870 1247 18.12.2018 Ing. Patrik Pastorek 31.12.2018 Ubytovanie - Grécko
DF11812036 6591404708 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 00585441 1537,01 18.12.2018 Ing. Kristína Tóthová 31.12.2018 6591404708 Havarijné poistenie - 10-12/2018
DF11812029 132018 MIDIA 30679982 988 18.12.2018 Ing. Kristína Tóthová 31.12.2018 RD/005/2018 Revízia el. zariadení a náradia
DF918 0404 1020180451 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 50,4 18.4.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 RD/001/2018 Spotrebný materiál - vrecia na hnoj
DF918 0405 2018200005 Barviř Jiří, Ing. 69743258 350,12 18.4.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 Komis. zmluva KOMIS - Barvíř
DF11804033 181112984 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 156 18.4.2018 Ing. Patrik Pastorek 10.5.2018 105/2018 Letenka - Budapešť-Brusel
DF11804034 10418 RYBHOS s.r.o 36315133 1100 18.4.2018 Viera Farbiaková 10.5.2018 106/2018 Ryby - karas kŕmny
DF11804035 180208 BESTIN s.r.o 17082323 4320 18.4.2018 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2018 83/2018 PD - statika "Sanácia oporného mura" CHZ tiger
DF11804036 5220017138 Nay elektrodom, a.s. 35739487 339 18.4.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 111/2018 KHM - Ost. materiál - práčka BEKO
DF11804033 181112984 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 156 18.4.2018 Ing. Patrik Pastorek 10.5.2018 105/2018 Letenka - Budapešť-Brusel
DF11804034 10418 RYBHOS s.r.o 36315133 1100 18.4.2018 Viera Farbiaková 10.5.2018 106/2018 Ryby - karas kŕmny
DF11804035 180208 BESTIN s.r.o 17082323 4320 18.4.2018 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2018 83/2018 PD - statika "Sanácia oporného mura" CHZ tiger
DF11804036 5220017138 Nay elektrodom, a.s. 35739487 339 18.4.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 111/2018 KHM - Ost. materiál - práčka BEKO
DF918 0404 1020180451 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 50,4 18.4.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 RD/001/2018 Spotrebný materiál - vrecia na hnoj
DF918 0405 2018200005 Barviř Jiří, Ing. 69743258 350,12 18.4.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 Komis. zmluva KOMIS - Barvíř
DF11805031 6861275363 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 56,1 18.5.2018 Ing. Kristína Tóthová 29.5.2018 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11805032 4211002537 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 00493546 300 18.5.2018 Ing. Patrik Pastorek 29.5.2018 Školenie - ochrana zvierat pri preprave
DF11805033 011 Šestáková Zdeňka 05818176 25,46 18.5.2018 Ing. Patrik Pastorek 29.5.2018 156/2018 Ost. materiál - kružky pre vtáky
DF11805034 218110 SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske 46626069 758 18.5.2018 Ing. Patrik Pastorek 29.5.2018 164/2018 KHM - Ost. materiál - odpeňovač TMC ReefSkim Pro
DF11805035 181746 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 840,46 18.5.2018 Viera Farbiaková 29.5.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF11805036 181747 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 806,53 18.5.2018 Viera Farbiaková 29.5.2018 RD/010/2017 Zelenina
DF11805031 6861275363 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 56,1 18.5.2018 Ing. Kristína Tóthová 29.5.2018 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11805032 4211002537 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 00493546 300 18.5.2018 Ing. Patrik Pastorek 29.5.2018 Školenie - ochrana zvierat pri preprave
DF11805033 011 Šestáková Zdeňka 05818176 25,46 18.5.2018 Ing. Patrik Pastorek 29.5.2018 156/2018 Ost. materiál - kružky pre vtáky
DF11805034 218110 SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske 46626069 758 18.5.2018 Ing. Patrik Pastorek 29.5.2018 164/2018 KHM - Ost. materiál - odpeňovač TMC ReefSkim Pro
DF11805035 181746 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 840,46 18.5.2018 Viera Farbiaková 29.5.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF11805036 181747 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 806,53 18.5.2018 Viera Farbiaková 29.5.2018 RD/010/2017 Zelenina
DF11806027 170031 Hotelík s.r.o 50079395 142 18.6.2018 Mgr. Eva Malešová 29.6.2018 203/2017 Ubytovanie - Teresa, Jolanta Ma
DF11806028 80544899 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 140,21 18.6.2018 Mgr. Ingrid Tomková 29.6.2018 80544899 Mobily 22.04.2018 - 21.05.2018
DF11806029 6230211271 Kärcher Slovakia s.r.o Bratislavská 25, 949 01 Nitra 43967663 104,58 18.6.2018 Ing. Patrik Pastorek 29.6.2018 246/2018 Oprava - vysokotlakový čistič
DF11806030 18020020 Animal ID s.r.o 02191792 168 18.6.2018 Ing. Patrik Pastorek 29.6.2018 209/2018 KHM - Ost. materiál - čítačka mikročopov
DF11806027 170031 Hotelík s.r.o 50079395 142 18.6.2018 Mgr. Eva Malešová 29.6.2018 203/2017 Ubytovanie - Teresa, Jolanta Ma
DF11806028 80544899 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 140,21 18.6.2018 Mgr. Ingrid Tomková 29.6.2018 80544899 Mobily 22.04.2018 - 21.05.2018
DF11806029 6230211271 Kärcher Slovakia s.r.o Bratislavská 25, 949 01 Nitra 43967663 104,58 18.6.2018 Ing. Patrik Pastorek 29.6.2018 246/2018 Oprava - vysokotlakový čistič
DF11806030 18020020 Animal ID s.r.o 02191792 168 18.6.2018 Ing. Patrik Pastorek 29.6.2018 209/2018 KHM - Ost. materiál - čítačka mikročopov
DF918 0710 201823 Bikár Alexander 47539917 47539917 480,15 18.7.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 228/2018 Tábor - obedy
DF918 0711 201825 Bikár Alexander 47539917 47539917 559,15 18.7.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 228/2018 Tábor - obedy
DF11807029 02502018 Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28 17058520 50,16 18.7.2018 Ing. Patrik Pastorek 25.7.2018 Ostatný materiál - krúžky pre dravce
DF11807030 31810419 Auto PALAZZO Košice, s. r. o. 31693521 725,33 18.7.2018 Ing. Kristína Tóthová 25.7.2018 266/2018 Oprava - FIAT DUCATO - KE053EG
DF11807031 2181145 MIKROP Slovensko, s.r.o. Okružná 25, 058 01 Poprad 31717063 151,2 18.7.2018 Viera Farbiaková 25.7.2018 251/2018 Granule - ZOO-K
DF11807032 2018841503 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 5,5 18.7.2018 Ing. Patrik Pastorek 25.7.2018 06/2018 Lab. výkony
DF11807033 26180016 ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. Októbrová 35 31709117 2400 18.7.2018 Mgr. Ingrid Tomková 25.7.2018 Audit účtovnej uzávierky 2017
DF11807034 180100701 Merida Bratislava, s.r.o. 36760561 102,49 18.7.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 269/2018 DKP - Ost. materiál - dávkovače mydla
DF11807035 2088918000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 37,7 18.7.2018 Viera Farbiaková 25.7.2018 259/2018 Potraviny
DF11807036 2088928000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 256,05 18.7.2018 Viera Farbiaková 25.7.2018 259/2018 Potraviny, tovar do zooshopu, repre
DF918 0710 201823 Bikár Alexander 47539917 47539917 480,15 18.7.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 228/2018 Tábor - obedy
DF918 0711 201825 Bikár Alexander 47539917 47539917 559,15 18.7.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 228/2018 Tábor - obedy
DF11809028 201850 Bikár Alexander 47539917 47539917 10,5 18.9.2018 Mgr. Eva Malešová 28.9.2018 387/2018 Repre - občerstvenie MASKOTY
DF11809029 201849 Bikár Alexander 47539917 47539917 18 18.9.2018 Mgr. Eva Malešová 28.9.2018 352/2018 Repre - prac. obed
DF11809030 201852 Bikár Alexander 47539917 47539917 6 18.9.2018 Mgr. Eva Malešová 28.9.2018 381/2018 Repre - prac. obed
DF11809031 201851 Bikár Alexander 47539917 47539917 12 18.9.2018 Mgr. Eva Malešová 28.9.2018 381/2018 Repre - prac. obed
DF11801017 20180006 Grajzeľ Ján 45655634 148 19.1.2018 Mgr. Eva Malešová 31.1.2018 20/2018 Propagačný materiál - zápisník s perom
DF11801018 00832018 GALE s.r.o 46138820 101,9 19.1.2018 Ing. Kristína Tóthová 31.1.2018 19/2018 Ost. materiál - batéria do el. fúrika
DF11801019 7204152754 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1337 19.1.2018 Ing. Kristína Tóthová 31.1.2018 Zmluva na združenú dodávku el. energie a zem. plynu Zemný plyn
DF11801017 20180006 Grajzeľ Ján 45655634 148 19.1.2018 Mgr. Eva Malešová 31.1.2018 20/2018 Propagačný materiál - zápisník s perom
DF11801018 00832018 GALE s.r.o 46138820 101,9 19.1.2018 Ing. Kristína Tóthová 31.1.2018 19/2018 Ost. materiál - batéria do el. fúrika
DF11801019 7204152754 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1337 19.1.2018 Ing. Kristína Tóthová 31.1.2018 Zmluva na združenú dodávku el. energie a zem. plynu Zemný plyn
DF11810040 6861337481 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 56,1 19.10.2018 Ing. Kristína Tóthová 5.11.2018 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11810041 183537 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 146 19.10.2018 Viera Farbiaková 5.11.2018 404/2018 Mäso - cvrček, šváby, sarančatá
DF11810042 1856959 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 130,96 19.10.2018 Viera Farbiaková 5.11.2018 405/2018 Ostatné potraviny - sušený hmzy, zmes pre vtáctvo
DF11810043 720181269 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 411,25 19.10.2018 Ing. Kristína Tóthová 5.11.2018 408/2018 Oprava - BERLINGO - KE370GB
DF11811025 2007114 ScandiPet 5569136624 1535 19.11.2018 Ing. Patrik Pastorek 30.11.2018 445/2018 Transport bedni
DF11811026 181118519 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 60 19.11.2018 Ing. Patrik Pastorek 30.11.2018 456/2018 Letenka - Warsawa - Yerevan - doplatok
DF11811027 20183358 R-METAL, s. r. o. 36751081 211,68 19.11.2018 Elena Tomášová 30.11.2018 448/2018 Ost. materiál - pletivo, drôty
DF11811028 1863414 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 306,16 19.11.2018 Viera Farbiaková 30.11.2018 446/2018 Ost. potraviny - sušený hmyz, zmes pre andulky
DF11811029 183924 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 240 19.11.2018 Viera Farbiaková 30.11.2018 RD/013/2017 Mäso - kurča
DF11812037 134961 International Zoo Veterinary Group IZVG 111,35 19.12.2018 Ing. Patrik Pastorek 31.12.2018 82/2018 Lieky - soľné tablety
DF11812038 3746238000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 74,77 19.12.2018 Viera Farbiaková 31.12.2018 486/2018 Potraviny, Tovar do ZOOshopu
DF11812039 3746228000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 59,49 19.12.2018 Viera Farbiaková 31.12.2018 486/2018 Potraviny - jogurt, tvaroh, vajcia
DF11812040 184570 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 841,93 19.12.2018 Viera Farbiaková 31.12.2018 RD/010/2018 Zelenina
DF11812041 184569 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 662,12 19.12.2018 Ing. Zuzana Kovérová 31.12.2018 RD/009/2018 Ovocie
DF11812042 3018393144 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 33,08 19.12.2018 Zuzana Feilhauerová 31.12.2018 KZ č. Z201815117_Z Stravné lístky - zámena z 3,50 EUR na 3,70 EUR
DF918 1203 2018200013 Barviř Jiří, Ing. 69743258 54,1 19.12.2018 Elena Tomášová 31.12.2018 Komis. zmluva KOMIS - Barvíř
DF918 1203 2018200013 Barviř Jiří, Ing. 69743258 54,1 19.12.2018 Elena Tomášová 31.12.2018 Komis. zmluva KOMIS - Barvíř
DF11802019 1801008 Adsulting s.r.o 36603694 800,4 19.2.2018 Mgr. Eva Malešová 26.2.2018 7/2018 Príprava prezentácie pre podujatie ZOO - LOGO
DF11802020 20180037 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180 19.2.2018 Ing. Kristína Tóthová 26.2.2018 Zmluva č. 1/2015 o poskyt. služieb BOZP Služby BOZP
DF11802021 185002347 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 94,16 19.2.2018 Elena Tomášová 26.2.2018 RD/012/2017 Obuv - gumáky, členková zimná
DF11802022 1800001 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 300 19.2.2018 Mgr. Ingrid Tomková 26.2.2018 Servisná zmluva Správa výpočtovej techniky
DF11802023 4211002266 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 00493546 11,17 19.2.2018 Mgr. Eva Malešová 26.2.2018 Slovenský vet. časopis
DF11802024 2018840220 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 5,5 19.2.2018 Ing. Kristína Tóthová 26.2.2018 06/2018 Lab. výkony
DF11802025 6861239025 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 56,1 19.2.2018 Ing. Kristína Tóthová 26.2.2018 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11802019 1801008 Adsulting s.r.o 36603694 800,4 19.2.2018 Mgr. Eva Malešová 26.2.2018 7/2018 Príprava prezentácie pre podujatie ZOO - LOGO
DF11802020 20180037 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180 19.2.2018 Ing. Kristína Tóthová 26.2.2018 Zmluva č. 1/2015 o poskyt. služieb BOZP Služby BOZP
DF11802021 185002347 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 94,16 19.2.2018 Elena Tomášová 26.2.2018 RD/012/2017 Obuv - gumáky, členková zimná
DF11802022 1800001 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 300 19.2.2018 Mgr. Ingrid Tomková 26.2.2018 Servisná zmluva Správa výpočtovej techniky
DF11802023 4211002266 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 00493546 11,17 19.2.2018 Mgr. Eva Malešová 26.2.2018 Slovenský vet. časopis
DF11802024 2018840220 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 5,5 19.2.2018 Ing. Kristína Tóthová 26.2.2018 06/2018 Lab. výkony
DF11802025 6861239025 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 56,1 19.2.2018 Ing. Kristína Tóthová 26.2.2018 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF918 0607 180014 CULLINAN s.r.o. 26416140 12,84 19.6.2018 Elena Tomášová 29.6.2018 Komis. zmluva KOMIS - CULLINAN
DF918 0607 180014 CULLINAN s.r.o. 26416140 12,84 19.6.2018 Elena Tomášová 29.6.2018 Komis. zmluva KOMIS - CULLINAN
DF11807037 6861300417 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 56,1 19.7.2018 Ing. Kristína Tóthová 25.7.2018 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11807038 185009853 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 293,66 19.7.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 RD/011/2017, RD/012/2017 Pracovné odevy, obuv
DF11807039 182377 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 4192,8 19.7.2018 Viera Farbiaková 25.7.2018 RD/002/2018 Ryby, mäso
DF11809032 218258 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 237,6 19.9.2018 Mgr. Eva Malešová 28.9.2018 320/2018 KHM - Ost. materiál - tabuľa SilentForest
DF11810001 7219295862 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1337 2.10.2018 Ing. Kristína Tóthová 18.10.2018 Zmluva na združenú dodávku el. energie a zem. plynu Zemný plyn
DF11802002 221800008 Hořejší Pavel Roosveltova 1, 250 88 Čelákovice 45879427 696 2.2.2018 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2018 27/2018 Preprava zvierat z Holandska a ČR
DF11802002 221800008 Hořejší Pavel Roosveltova 1, 250 88 Čelákovice 45879427 696 2.2.2018 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2018 27/2018 Preprava zvierat z Holandska a ČR
DF11803003 7115977556 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1337 2.3.2018 Ing. Kristína Tóthová 9.3.2018 Zmluva na združenú dodávku el. energie a zem. plynu Zemný plyn
DF11803003 7115977556 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1337 2.3.2018 Ing. Kristína Tóthová 9.3.2018 Zmluva na združenú dodávku el. energie a zem. plynu Zemný plyn
DF11805001 7175886580 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1337 2.5.2018 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2018 Zmluva na združenú dodávku el. energie a zem. plynu Zemný plyn
DF11805002 18660176 INTERIER INVEST s.r.o. 36190381 552 2.5.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 140/2018 Pracovná obuv
DF11805003 2018003 Zrubové stavby s.r.o 46798374 32940,44 2.5.2018 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2018 13/2018 Rekonštrukcia - odchovňa mláďat
DF11805001 7175886580 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1337 2.5.2018 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2018 Zmluva na združenú dodávku el. energie a zem. plynu Zemný plyn
DF11805002 18660176 INTERIER INVEST s.r.o. 36190381 552 2.5.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 140/2018 Pracovná obuv
DF11805003 2018003 Zrubové stavby s.r.o 46798374 32940,44 2.5.2018 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2018 13/2018 Rekonštrukcia - odchovňa mláďat
DF918 0801 1801254 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 201,86 2.8.2018 Elena Tomášová 7.8.2018 Komis. zmluva KOMIS - ELGEO
DF918 0802 20180238 Grajzeľ Ján 45655634 207 2.8.2018 Elena Tomášová 7.8.2018 296/2018 Tovar do ZOO Shopu - magnetky
DF11808001 7204303688 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1337 2.8.2018 Ing. Kristína Tóthová 7.8.2018 Zmluva na združenú dodávku el. energie a zem. plynu Zemný plyn
DF11808002 742018 Klema Peter - AQUA MIX 45544301 108 2.8.2018 Ing. Patrik Pastorek 7.8.2018 293/2018 KHM - Ost. materiál - terárium
DF918 0801 1801254 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 201,86 2.8.2018 Elena Tomášová 7.8.2018 Komis. zmluva KOMIS - ELGEO
DF918 0802 20180238 Grajzeľ Ján 45655634 207 2.8.2018 Elena Tomášová 7.8.2018 296/2018 Tovar do ZOO Shopu - magnetky
DF11802026 18012 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 251,4 20.2.2018 Elena Tomášová 26.2.2018 47/2018 Drevo - foršty
DF11802026 18012 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 251,4 20.2.2018 Elena Tomášová 26.2.2018 47/2018 Drevo - foršty
DF11803028 6861249236 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 56,1 20.3.2018 Ing. Kristína Tóthová 30.3.2018 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11803028 6861249236 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 56,1 20.3.2018 Ing. Kristína Tóthová 30.3.2018 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11804037 6861264521 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 56,1 20.4.2018 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2018 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11804037 6861264521 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 56,1 20.4.2018 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2018 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11806031 1787588000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 34,76 20.6.2018 Viera Farbiaková 29.6.2018 257/2018 Potraviny
DF11806032 20180120 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 300 20.6.2018 Mgr. Eva Malešová 29.6.2018 160/2018 Reklama - TEHO 2018, 2019
DF11806033 7180388 VETIS - MVDr. Peter Ponngrácz, Kráľovičove Kračany 91 Komenského 73, 041 81 Košice 32320833 287 20.6.2018 Elena Tomášová 29.6.2018 244/2018 El. ohradníky - náhr. diely na ohradníky
DF11806034 1787598000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 100,07 20.6.2018 Viera Farbiaková 29.6.2018 258/2018 Potraviny, tovar do ZOOSHOPU,
DF11806031 1787588000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 34,76 20.6.2018 Viera Farbiaková 29.6.2018 257/2018 Potraviny
DF11806032 20180120 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 300 20.6.2018 Mgr. Eva Malešová 29.6.2018 160/2018 Reklama - TEHO 2018, 2019
DF11806033 7180388 VETIS - MVDr. Peter Ponngrácz, Kráľovičove Kračany 91 Komenského 73, 041 81 Košice 32320833 287 20.6.2018 Elena Tomášová 29.6.2018 244/2018 El. ohradníky - náhr. diely na ohradníky
DF11806034 1787598000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 100,07 20.6.2018 Viera Farbiaková 29.6.2018 258/2018 Potraviny, tovar do ZOOSHOPU,
DF918 0712 181134 LAHODA s.r.o 36845418 105,66 20.7.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 248/2018 Tábor - rožok so such. salámou, syrový, žemľa dom.
DF918 0713 522018 Císař Stanislav 62222601 62222601 67,56 20.7.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 Komis. zmluva KOMIS - Cisář
DF11807040 042018 MIDIA 30679982 995,71 20.7.2018 Ing. Kristína Tóthová 25.7.2018 RD/005/2018 Revízia el. zariadení
DF11807041 50180472 Poľnonákup ŠARIŠ a.s 0000155012 291,38 20.7.2018 Viera Farbiaková 25.7.2018 RD/008/2017 Objem. krmivo - ovos, pšenica, kukurica
DF11807042 20183167 Hi - Reklama, s.r.o. 36199451 561,6 20.7.2018 Mgr. Eva Malešová 25.7.2018 219/2018 Ost. materiál - HI REKLAMA
DF11807043 7200000708 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 0,01 20.7.2018 Daniela Štefanisková 25.7.2018 Zmluva o poskytnutí verejných služieb DKP - Ost. materiál - mobil Nokia 230
DF11807043 7200000708 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 0,01 20.7.2018 Daniela Štefanisková 25.7.2018 Zmluva o poskytnutí verejných služieb DKP - Ost. materiál - mobil Xiaomi Redmi 5
DF11807043 7200000708 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 0,01 20.7.2018 Daniela Štefanisková 25.7.2018 Zmluva o poskytnutí verejných služieb DKP - Ost. materiál - mobil Xiaomi Redmi 5
DF11807043 7200000708 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 0,01 20.7.2018 Daniela Štefanisková 25.7.2018 Zmluva o poskytnutí verejných služieb Centové vyrovnanie
DF918 0712 181134 LAHODA s.r.o 36845418 105,66 20.7.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 248/2018 Tábor - rožok so such. salámou, syrový, žemľa dom.
DF918 0713 522018 Císař Stanislav 62222601 62222601 67,56 20.7.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 Komis. zmluva KOMIS - Cisář
DF11808029 6861312307 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 56,1 20.8.2018 Ing. Kristína Tóthová 31.8.2018 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11808030 2180456 Regionálny úrad verejného zdravot. so sídl. v Košiciach 00606723 260,77 20.8.2018 Ing. Kristína Tóthová 31.8.2018 Zmluva č. 90/2017 o vykonaní odbor. a lab. vyšetrení Rozbor vody
DF11808031 122268 ENSOFT s.r.o Hviezdoslavova 25, 940 66 Nové Zámky 46386394 4242 20.8.2018 Viera Farbiaková 31.8.2018 RD č. Z201825353_Z Seno - lúčne BIO
DF11809036 4174001502 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 19,26 20.9.2018 Ing. Patrik Pastorek 28.9.2018 Veterinárna kontrola
DF11809037 4174001501 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 33,24 20.9.2018 Ing. Patrik Pastorek 28.9.2018 Veterinárna kontrola
DF11809038 4174001488 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 11,08 20.9.2018 Ing. Patrik Pastorek 28.9.2018 Veterinárna kontrola
DF918 0905 2018200010 Barviř Jiří, Ing. 69743258 51,65 20.9.2018 Elena Tomášová 18.10.2018 Komis. zmluva KOMIS - Barvíř
DF918 0905 2018200010 Barviř Jiří, Ing. 69743258 51,65 20.9.2018 Elena Tomášová 18.10.2018 Komis. zmluva KOMIS - Barvíř
DF11809033 7180549 VETIS - MVDr. Peter Ponngrácz, Kráľovičove Kračany 91 Komenského 73, 041 81 Košice 32320833 162,88 20.9.2018 Elena Tomášová 28.9.2018 376/2018 El. ohradníky - náhr. diely na ohradníky
DF11809034 6861324278 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 56,1 20.9.2018 Ing. Kristína Tóthová 28.9.2018 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11809035 2001999032 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 1254,97 20.9.2018 Ing. Kristína Tóthová 28.9.2018 8036 PHM, ostatný materiál
DF11811030 1874103553 MIKONA s.r.o Trenčianska 452, 02 01 Púchov 31570364 32,32 21.11.2018 Ing. Kristína Tóthová 30.11.2018 458/2018 Prezutie pneumatík
DF11811031 6861348271 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 56,1 21.11.2018 Ing. Kristína Tóthová 30.11.2018 Nájomné fľaše oceľové
DF11811032 9918069394 Up Slovensko, s.r.o 31396674 -504,46 21.11.2018 Zuzana Feilhauerová 30.11.2018 Šeky
DF11811033 18030716 BIOKRON s.r.o Kloperky 635, 664 56 Blučina 26251116 927 21.11.2018 Viera Farbiaková 30.11.2018 393/2018 Objem. krmivo - biostan ZOO
DF11811034 3444728000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 59,3 21.11.2018 Viera Farbiaková 30.11.2018 450/2108 Potraviny - jogurt, tvaroh, vajcia
DF11811035 3444738000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 78,36 21.11.2018 Elena Tomášová 30.11.2018 450/2018 Tovar do ZOO Shopu, Potraviny, Repre
DF11811036 0502018 KOBAKSTAV s.r.o 46633596 8330,57 21.11.2018 Ing. Kristína Tóthová 30.11.2018 443/2018, RD/007/2018 Oprava - ubikácia CHZ jaky
DF11811037 1800031 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 83,88 21.11.2018 Mgr. Ingrid Tomková 30.11.2018 Servisná zmluva Registrácia domény (www.zookosice.sk)
DF11812043 20181206 Kolesár Dušan - DUKOS Opatovská 46, 040 01 Košice 10776907 26,46 21.12.2018 Ing. Kristína Tóthová 31.12.2018 RD/020/2016 Sklenárske práce
DF11812044 6861360569 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 60,66 21.12.2018 Ing. Kristína Tóthová 31.12.2018 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11812045 18120281 Eurohas Consulting s.r.o. 45666873 2947,76 21.12.2018 Ing. Kristína Tóthová 31.12.2018 RD/019/2014 Kontrola hasiacich zariadení
DF11812046 0418007427 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 3110,6 21.12.2018 Viera Farbiaková 31.12.2018 RD/004/2018 Granule - ZOO A, ZOO C, pštros UNI
DF11812047 418049 JES Košice s.r.o 46455523 140 21.12.2018 Mgr. Eva Malešová 31.12.2018 487/2018 Prop. mat. - novoročné pozdravy
DF11812048 1870404 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 275,32 21.12.2018 Viera Farbiaková 31.12.2018 478/2018 Ostatné potraviny - orlux, nutribird, prestige
DF11812049 218461 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 2640 21.12.2018 Mgr. Eva Malešová 31.12.2018 Prop. mat. - výročná správa ZOO 2017
DF11812050 201906 International ZOO Educators Association IZE 57,13 21.12.2018 Mgr. Eva Malešová 31.12.2018 Členské IZE
DF11812051 142018 MIDIA 30679982 131,69 21.12.2018 Ing. Kristína Tóthová 31.12.2018 RD/005/2018 Revízia el. zariadení a náradia
DF11812052 185017405 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 187,07 21.12.2018 Elena Tomášová 31.12.2018 RD/011/2017, RD/012/2017 Prac. obuv - pracovná, zimná
DF11812052 185017405 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 342,07 21.12.2018 Elena Tomášová 31.12.2018 RD/011/2017, RD/012/2017 Prac. odevy - nohavice, bluza, bunda
DF11802027 2001965904 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 1182,54 21.2.2018 Ing. Kristína Tóthová 26.2.2018 8036 PHM
DF11802027 2001965904 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 1182,54 21.2.2018 Ing. Kristína Tóthová 26.2.2018 8036 PHM
DF11803029 20180226 Reg.vzdeláv.stredisko - RVC Košice 31268650 26 21.3.2018 Mgr. Ingrid Tomková 30.3.2018 Účtovné súvsťažnosti v samospráve 2018
DF11803030 2001970567 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 641,88 21.3.2018 Ing. Kristína Tóthová 30.3.2018 8036 PHM, dialničná známka, ost. materiál
DF11803031 50180188 Poľnonákup ŠARIŠ a.s 0000155012 287,18 21.3.2018 Viera Farbiaková 30.3.2018 RD/008/2017 Objem. krmivo - ovos, pšenica, kukurica
DF11803032 180125 AGRO BILLY s.r.o. 44116578 694,66 21.3.2018 Ing. Kristína Tóthová 30.3.2018 65/2018 Náhradné diely do traktora KE949AB
DF11803029 20180226 Reg.vzdeláv.stredisko - RVC Košice 31268650 26 21.3.2018 Mgr. Ingrid Tomková 30.3.2018 Účtovné súvsťažnosti v samospráve 2018
DF11803030 2001970567 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 641,88 21.3.2018 Ing. Kristína Tóthová 30.3.2018 8036 PHM, dialničná známka, ost. materiál
DF11803031 50180188 Poľnonákup ŠARIŠ a.s 0000155012 287,18 21.3.2018 Viera Farbiaková 30.3.2018 RD/008/2017 Objem. krmivo - ovos, pšenica, kukurica
DF11803032 180125 AGRO BILLY s.r.o. 44116578 694,66 21.3.2018 Ing. Kristína Tóthová 30.3.2018 65/2018 Náhradné diely do traktora KE949AB
DF11805037 2001979978 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 533,57 21.5.2018 Ing. Kristína Tóthová 29.5.2018 8036 PHM, Dialničná známka
DF11805038 1874101363 MIKONA s.r.o Trenčianska 452, 02 01 Púchov 31570364 895,6 21.5.2018 Ing. Kristína Tóthová 29.5.2018 123/2018 Prezutie pneumatík
DF11805039 4174001283 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 19,26 21.5.2018 Ing. Patrik Pastorek 29.5.2018 Veterinárna kontrola
DF11805040 20180492 Správa mestskej zelene 17078202 619,36 21.5.2018 Viera Farbiaková 29.5.2018 178/2018 Výsadba truhlíkov a dodanie rastlín, kvetov
DF11805041 10180009 Rozhon Lukáš 47781815 264 21.5.2018 Viera Farbiaková 29.5.2018 RD/014/2017 Mäso - potkany
DF11805042 20180274 Webicon s.r.o 44681445 283,2 21.5.2018 Ing. Zuzana Kovérová 29.5.2018 124/2018 Ostatný materiál - MF prívesok k dochádzke
DF11805043 201800350 Farby Kušnír, s.r.o. 47564831 1223,45 21.5.2018 Ing. Zuzana Kovérová 29.5.2018 179/2018 Ostatný materiál, náradie, čistiace prostriedky
DF11805044 201809 Bikár Alexander 47539917 47539917 6 21.5.2018 Mgr. Eva Malešová 29.5.2018 139/2018 Repre - pracovný obed
DF11805045 201810 Bikár Alexander 47539917 47539917 36 21.5.2018 Mgr. Eva Malešová 29.5.2018 161/2018 Repre - pracovný obed
DF11805046 201811 Bikár Alexander 47539917 47539917 24 21.5.2018 Mgr. Eva Malešová 29.5.2018 162/2018 Repre - pracovný obed
DF11805047 48563616 reca Slovensko s.r.o. 35789140 286,56 21.5.2018 Mgr. Eva Malešová 29.5.2018 169/2018 Náhr. diely - kotúč rezný
DF11805037 2001979978 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 533,57 21.5.2018 Ing. Kristína Tóthová 29.5.2018 8036 PHM, Dialničná známka
DF11805038 1874101363 MIKONA s.r.o Trenčianska 452, 02 01 Púchov 31570364 895,6 21.5.2018 Ing. Kristína Tóthová 29.5.2018 123/2018 Prezutie pneumatík
DF11805039 4174001283 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 19,26 21.5.2018 Ing. Patrik Pastorek 29.5.2018 Veterinárna kontrola
DF11805040 20180492 Správa mestskej zelene 17078202 619,36 21.5.2018 Viera Farbiaková 29.5.2018 178/2018 Výsadba truhlíkov a dodanie rastlín, kvetov
DF11805041 10180009 Rozhon Lukáš 47781815 264 21.5.2018 Viera Farbiaková 29.5.2018 RD/014/2017 Mäso - potkany
DF11805042 20180274 Webicon s.r.o 44681445 283,2 21.5.2018 Ing. Zuzana Kovérová 29.5.2018 124/2018 Ostatný materiál - MF prívesok k dochádzke
DF11805043 201800350 Farby Kušnír, s.r.o. 47564831 1223,45 21.5.2018 Ing. Zuzana Kovérová 29.5.2018 179/2018 Ostatný materiál, náradie, čistiace prostriedky
DF11805044 201809 Bikár Alexander 47539917 47539917 6 21.5.2018 Mgr. Eva Malešová 29.5.2018 139/2018 Repre - pracovný obed
DF11805045 201810 Bikár Alexander 47539917 47539917 36 21.5.2018 Mgr. Eva Malešová 29.5.2018 161/2018 Repre - pracovný obed
DF11805046 201811 Bikár Alexander 47539917 47539917 24 21.5.2018 Mgr. Eva Malešová 29.5.2018 162/2018 Repre - pracovný obed
DF11805047 48563616 reca Slovensko s.r.o. 35789140 286,56 21.5.2018 Mgr. Eva Malešová 29.5.2018 169/2018 Náhr. diely - kotúč rezný
DF11806035 201816 Bikár Alexander 47539917 47539917 5,5 21.6.2018 Mgr. Eva Malešová 29.6.2018 198/a/2018 Repre - pracovný obed
DF11806036 2180997 MIKROP Slovensko, s.r.o. Okružná 25, 058 01 Poprad 31717063 241,62 21.6.2018 Viera Farbiaková 29.6.2018 196/2018 Granule, Ostatné potraviny
DF11806037 111804457 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 760,13 21.6.2018 Ing. Kristína Tóthová 29.6.2018 Zmluva č. 669/2017/PP, 1024/17/SO Odvoz odpadu
DF11806038 4174001335 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 19,26 21.6.2018 Ing. Patrik Pastorek 29.6.2018 Veterinárna kontrola
DF11806039 6861288277 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 56,1 21.6.2018 Ing. Kristína Tóthová 29.6.2018 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11806040 181295 BAMIDA, s. r. o. 36777889 456 21.6.2018 Mgr. Eva Malešová 29.6.2018 215/2018 Prenájom párty stanov
DF11806041 2001984761 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 1439,88 21.6.2018 Ing. Kristína Tóthová 29.6.2018 8036 PHM, ostatný materiál
DF11806035 201816 Bikár Alexander 47539917 47539917 5,5 21.6.2018 Mgr. Eva Malešová 29.6.2018 198/a/2018 Repre - pracovný obed
DF11806036 2180997 MIKROP Slovensko, s.r.o. Okružná 25, 058 01 Poprad 31717063 241,62 21.6.2018 Viera Farbiaková 29.6.2018 196/2018 Granule, Ostatné potraviny
DF11806037 111804457 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 760,13 21.6.2018 Ing. Kristína Tóthová 29.6.2018 Zmluva č. 669/2017/PP, 1024/17/SO Odvoz odpadu
DF11806038 4174001335 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 19,26 21.6.2018 Ing. Patrik Pastorek 29.6.2018 Veterinárna kontrola
DF11806039 6861288277 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 56,1 21.6.2018 Ing. Kristína Tóthová 29.6.2018 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11806040 181295 BAMIDA, s. r. o. 36777889 456 21.6.2018 Mgr. Eva Malešová 29.6.2018 215/2018 Prenájom párty stanov
DF11806041 2001984761 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 1439,88 21.6.2018 Ing. Kristína Tóthová 29.6.2018 8036 PHM, ostatný materiál
DF918 0815 201844 Bikár Alexander 47539917 47539917 15 21.8.2018 Elena Tomášová 31.8.2018 228/2018 OFF ROAD - večera
DF918 0816 201843 Bikár Alexander 47539917 47539917 547,8 21.8.2018 Elena Tomášová 31.8.2018 328/2018 Tábor - obedy
DF918 0817 201842 Bikár Alexander 47539917 47539917 22 21.8.2018 Elena Tomášová 31.8.2018 326/2018 Noc v ZOO - raňajky, večera
DF918 0818 201841 Bikár Alexander 47539917 47539917 60,5 21.8.2018 Elena Tomášová 31.8.2018 322/2018 Noc v ZOO - raňajky, večera
DF918 0819 201840 Bikár Alexander 47539917 47539917 44 21.8.2018 Elena Tomášová 31.8.2018 317/2018 Noc v ZOO - raňajky, večera
DF918 0820 181241 LAHODA s.r.o 36845418 188,68 21.8.2018 Elena Tomášová 31.8.2018 282/2018, 300/2018 Tábor -rožok syrový, so such. salam., žemľa domáca
DF918 0821 181290 LAHODA s.r.o 36845418 119,32 21.8.2018 Elena Tomášová 31.8.2018 311/2018 Tábor -rožok so such. salam., syrový, žemľa domáca
DF11808032 2124077072 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 48,83 21.8.2018 Ing. Kristína Tóthová 31.8.2018 Právna zmluva 30-000138448PO2018 Vodné, stočné - Mojmírová
DF11808033 181116291 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 555 21.8.2018 Ing. Patrik Pastorek 31.8.2018 354/2018 Letenka - Krakow - Athens
DF11808034 185011137 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 152,71 21.8.2018 Elena Tomášová 31.8.2018 RD/011/2017, RD/012/2017 Pracovné odevy, obuv
DF11808035 2183003 CEZEMA,v.o.s. 31667571 180 21.8.2018 Ing. Kristína Tóthová 31.8.2018 329/2018 KHM - Náradie - priklepová vŕtačka
DF11808036 4 Máriássy Dávid 1453287 650 21.8.2018 Ing. Kristína Tóthová 31.8.2018 Zmluva o dielo KHM - drevená lavica s tučniakmi
DF918 0815 201844 Bikár Alexander 47539917 47539917 15 21.8.2018 Elena Tomášová 31.8.2018 228/2018 OFF ROAD - večera
DF918 0816 201843 Bikár Alexander 47539917 47539917 547,8 21.8.2018 Elena Tomášová 31.8.2018 328/2018 Tábor - obedy
DF918 0817 201842 Bikár Alexander 47539917 47539917 22 21.8.2018 Elena Tomášová 31.8.2018 326/2018 Noc v ZOO - raňajky, večera
DF918 0818 201841 Bikár Alexander 47539917 47539917 60,5 21.8.2018 Elena Tomášová 31.8.2018 322/2018 Noc v ZOO - raňajky, večera
DF918 0819 201840 Bikár Alexander 47539917 47539917 44 21.8.2018 Elena Tomášová 31.8.2018 317/2018 Noc v ZOO - raňajky, večera
DF918 0820 181241 LAHODA s.r.o 36845418 188,68 21.8.2018 Elena Tomášová 31.8.2018 282/2018, 300/2018 Tábor -rožok syrový, so such. salam., žemľa domáca
DF918 0821 181290 LAHODA s.r.o 36845418 119,32 21.8.2018 Elena Tomášová 31.8.2018 311/2018 Tábor -rožok so such. salam., syrový, žemľa domáca
DF11809039 20181167 Tirna vydavateľské družstvo 36750697 39,9 21.9.2018 Mgr. Ingrid Tomková 28.9.2018 Finančný spravodaj 2019
DF11801020 2018840053 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 9 22.1.2018 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2018 06/2018 Lab. výkony
DF11801021 188500288 Štátny vet. a pot. ústav vo Zvolene 042355613 21,9 22.1.2018 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2018 05/2018 Lab. výkony
DF11801022 20180004 Grajzeľ Ján 45655634 177 22.1.2018 Mgr. Eva Malešová 15.2.2018 24/2018 Ost. materiál - menovky A4, menovky na dvere
DF11801023 201803 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 579,6 22.1.2018 Viera Farbiaková 15.2.2018 41/2018 Mäso - mrazené králiky
DF11801020 2018840053 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 9 22.1.2018 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2018 06/2018 Lab. výkony
DF11801021 188500288 Štátny vet. a pot. ústav vo Zvolene 042355613 21,9 22.1.2018 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2018 05/2018 Lab. výkony
DF11801022 20180004 Grajzeľ Ján 45655634 177 22.1.2018 Mgr. Eva Malešová 15.2.2018 24/2018 Ost. materiál - menovky A4, menovky na dvere
DF11801023 201803 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 579,6 22.1.2018 Viera Farbiaková 15.2.2018 41/2018 Mäso - mrazené králiky
DF11810044 4174001546 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 19,26 22.10.2018 Ing. Patrik Pastorek 5.11.2018 Veterinárna kontrola
DF11810045 2002003834 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 1036,82 22.10.2018 Ing. Kristína Tóthová 5.11.2018 8036 PHM, dialničná známka
DF11810046 2182426270 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 149,72 22.10.2018 Daniela Štefanisková 5.11.2018 Zmluva o nájme a poskyt. Služ. č. 5001020 Kopírka - KONICA
DF11810047 0713755 KWESTO s.r.o 35833289 467,52 22.10.2018 Ing. Kristína Tóthová 5.11.2018 407/2018 KHM - Ost. materiál - parkovací oblúk
DF11810048 1857596 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 64,85 22.10.2018 Viera Farbiaková 5.11.2018 413/2018 Ostatné potraviny - nutribird, krmivo pre lori
DF918 1105 2218200121 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 506,33 22.11.2018 Elena Tomášová 30.11.2018 Komis. zmluva Lengau - hračky
DF918 1105 2218200121 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 506,33 22.11.2018 Elena Tomášová 30.11.2018 Komis. zmluva Lengau - hračky
DF11802031 185002471 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 60,37 22.2.2018 Elena Tomášová 26.2.2018 RD/011/2017 Odevy - bunda
DF11802028 2172438331 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 146,77 22.2.2018 Daniela Štefanisková 26.2.2018 Zmluva o nájme a poskyt. Služ. č. 5001020 Kopírka - KONICA
DF11802029 185002348 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 189,9 22.2.2018 Elena Tomášová 26.2.2018 RD/009/2017 Odevy - tričko, bunda, čiapka
DF11802030 185002469 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 -96,05 22.2.2018 Elena Tomášová 26.2.2018 RD/011/2017 Dobropis - Odevy - tričko, bunda, blúza
DF11802031 185002471 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 60,37 22.2.2018 Elena Tomášová 26.2.2018 RD/011/2017 Odevy - bunda
DF11802028 2172438331 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 146,77 22.2.2018 Daniela Štefanisková 26.2.2018 Zmluva o nájme a poskyt. Služ. č. 5001020 Kopírka - KONICA
DF11802029 185002348 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 189,9 22.2.2018 Elena Tomášová 26.2.2018 RD/009/2017 Odevy - tričko, bunda, čiapka
DF11802030 185002469 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 -96,05 22.2.2018 Elena Tomášová 26.2.2018 RD/011/2017 Dobropis - Odevy - tričko, bunda, blúza
DF918 0507 102801878 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 77,26 22.5.2018 Elena Tomášová 29.5.2018 Komis. zmluva KOMIS - OLYMPTOY
DF918 0508 2018200006 Barviř Jiří, Ing. 69743258 705,11 22.5.2018 Elena Tomášová 29.5.2018 Komis. zmluva KOMIS - Barvíř
DF11805048 1475808000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 146,5 22.5.2018 Viera Farbiaková 29.5.2018 174/2018 Potraviny, tovar do ZOOSHOPU, repre
DF11805049 1475798000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 35,9 22.5.2018 Viera Farbiaková 29.5.2018 174/2018 Potraviny
DF11805050 181853 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 522,34 22.5.2018 Viera Farbiaková 29.5.2018 RD/010/2017 Zelenina
DF11805051 181852 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 540,09 22.5.2018 Viera Farbiaková 29.5.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF11805052 1826287 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 73,92 22.5.2018 Viera Farbiaková 29.5.2018 171/2018 Ostatné potraviny - červené farbivo
DF11805053 180185 Nové okno s.r.o 36212598 96,98 22.5.2018 Ing. Kristína Tóthová 29.5.2018 121/2018 Dodávka a montáž skla na plastové dvere
DF918 0507 102801878 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 77,26 22.5.2018 Elena Tomášová 29.5.2018 Komis. zmluva KOMIS - OLYMPTOY
DF918 0508 2018200006 Barviř Jiří, Ing. 69743258 705,11 22.5.2018 Elena Tomášová 29.5.2018 Komis. zmluva KOMIS - Barvíř
DF11805048 1475808000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 146,5 22.5.2018 Viera Farbiaková 29.5.2018 174/2018 Potraviny, tovar do ZOOSHOPU, repre
DF11805049 1475798000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 35,9 22.5.2018 Viera Farbiaková 29.5.2018 174/2018 Potraviny
DF11805050 181853 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 522,34 22.5.2018 Viera Farbiaková 29.5.2018 RD/010/2017 Zelenina
DF11805051 181852 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 540,09 22.5.2018 Viera Farbiaková 29.5.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF11805052 1826287 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 73,92 22.5.2018 Viera Farbiaková 29.5.2018 171/2018 Ostatné potraviny - červené farbivo
DF11805053 180185 Nové okno s.r.o 36212598 96,98 22.5.2018 Ing. Kristína Tóthová 29.5.2018 121/2018 Dodávka a montáž skla na plastové dvere
DF11806042 1874101770 MIKONA s.r.o Trenčianska 452, 02 01 Púchov 31570364 29,04 22.6.2018 Ing. Kristína Tóthová 29.6.2018 194/2018 Prezutie pneumatík
DF11806043 18411392 B2B Partner s.r.o 44413467 420 22.6.2018 Ing. Kristína Tóthová 29.6.2018 216/2018 KHM - odpadkové koše s popolníkom 10ks
DF11806042 1874101770 MIKONA s.r.o Trenčianska 452, 02 01 Púchov 31570364 29,04 22.6.2018 Ing. Kristína Tóthová 29.6.2018 194/2018 Prezutie pneumatík
DF11806043 18411392 B2B Partner s.r.o 44413467 420 22.6.2018 Ing. Kristína Tóthová 29.6.2018 216/2018 KHM - odpadkové koše s popolníkom 10ks
DF11808037 101803 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1438,8 22.8.2018 Viera Farbiaková 31.8.2018 323/2018 Mäso - potkany, myši
DF11801024 51830035 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 56,64 23.1.2018 Elena Tomášová 15.2.2018 Zmluva o dodávke pramenitej mineralnej vody Pitný režim - pramenitá voda
DF11801025 111710262 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 486,53 23.1.2018 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2018 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP Odvoz odpadu
DF11801024 51830035 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 56,64 23.1.2018 Elena Tomášová 15.2.2018 Zmluva o dodávke pramenitej mineralnej vody Pitný režim - pramenitá voda
DF11801025 111710262 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 486,53 23.1.2018 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2018 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP Odvoz odpadu
DF11810049 183773 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 925,03 23.10.2018 Viera Farbiaková 5.11.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF11810050 183772 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 1260,4 23.10.2018 Viera Farbiaková 5.11.2018 RD/010/2017 Zelenina
DF11810051 3151028000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 143,75 23.10.2018 Viera Farbiaková 5.11.2018 422/2018 Potraviny
DF11810053 122018 MIDIA 30679982 996,35 23.10.2018 Ing. Kristína Tóthová 5.11.2018 RD/005/2018 Revízia el. zariadení
DF11811038 2002008635 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 1144,12 23.11.2018 Ing. Kristína Tóthová 30.11.2018 8036 PHM
DF11811039 184201 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 637,56 23.11.2018 Viera Farbiaková 30.11.2018 RD/009/2018 Ovocie
DF11811040 184202 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 791,08 23.11.2018 Viera Farbiaková 30.11.2018 RD/010/2018 Zelenina
DF11811041 9918069395 Up Slovensko, s.r.o 31396674 -912,7 23.11.2018 Zuzana Feilhauerová 30.11.2018 Šeky
DF11811042 136734 International Zoo Veterinary Group IZVG 113,7 23.11.2018 Ing. Patrik Pastorek 30.11.2018 442/2018 Lieky - soľné tablety
DF11802032 222018 Lukáč Peter Ing. 46309616 400 23.2.2018 Ing. Kristína Tóthová 9.3.2018 10/2018 Podklady pre stavebné konanie - studňa
DF11802033 4174001154 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 19,26 23.2.2018 Ing. Patrik Pastorek 9.3.2018 Veterinárna kontrola
DF11802034 4174001158 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 27,44 23.2.2018 Ing. Patrik Pastorek 9.3.2018 Veterinárna kontrola
DF11802035 4174001151 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 24,16 23.2.2018 Ing. Patrik Pastorek 9.3.2018 Veterinárna kontrola
DF11802036 4174001152 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 19,26 23.2.2018 Ing. Patrik Pastorek 9.3.2018 Veterinárna kontrola
DF11802037 4174001153 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 11,08 23.2.2018 Ing. Patrik Pastorek 9.3.2018 Veterinárna kontrola
DF11802038 1801020148 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 274,57 23.2.2018 Elena Tomášová 9.3.2018 RD/007/2017 Čistiace prostriedky
DF11802039 180634 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 558 23.2.2018 Viera Farbiaková 9.3.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF11802040 180633 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 495,01 23.2.2018 Viera Farbiaková 9.3.2018 RD/010/2017 Zelenina
DF11802032 222018 Lukáč Peter Ing. 46309616 400 23.2.2018 Ing. Kristína Tóthová 9.3.2018 10/2018 Podklady pre stavebné konanie - studňa
DF11802033 4174001154 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 19,26 23.2.2018 Ing. Patrik Pastorek 9.3.2018 Veterinárna kontrola
DF11802034 4174001158 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 27,44 23.2.2018 Ing. Patrik Pastorek 9.3.2018 Veterinárna kontrola
DF11802035 4174001151 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 24,16 23.2.2018 Ing. Patrik Pastorek 9.3.2018 Veterinárna kontrola
DF11802036 4174001152 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 19,26 23.2.2018 Ing. Patrik Pastorek 9.3.2018 Veterinárna kontrola
DF11802037 4174001153 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 11,08 23.2.2018 Ing. Patrik Pastorek 9.3.2018 Veterinárna kontrola
DF11802038 1801020148 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 274,57 23.2.2018 Elena Tomášová 9.3.2018 RD/007/2017 Čistiace prostriedky
DF11802039 180634 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 558 23.2.2018 Viera Farbiaková 9.3.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF11802040 180633 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 495,01 23.2.2018 Viera Farbiaková 9.3.2018 RD/010/2017 Zelenina
DF11803033 2172442134 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 144,46 23.3.2018 Daniela Štefanisková 18.4.2018 5001020 Kopírka - KONICA - PČ
DF11803034 1813037 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 109,7 23.3.2018 Viera Farbiaková 18.4.2018 69/2018 Ostatné potraviny - granule pre vtáky
DF11803035 185003901 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 133,56 23.3.2018 Elena Tomášová 18.4.2018 RD/011/2017 Odevy - maska, filter, polomaska
DF11803036 181037 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 515,75 23.3.2018 Viera Farbiaková 18.4.2018 RD/010/2017 Zelenina
DF11803037 181036 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 531,04 23.3.2018 Viera Farbiaková 18.4.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF11803033 2172442134 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 144,46 23.3.2018 Daniela Štefanisková 18.4.2018 5001020 Kopírka - KONICA - PČ
DF11803034 1813037 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 109,7 23.3.2018 Viera Farbiaková 18.4.2018 69/2018 Ostatné potraviny - granule pre vtáky
DF11803035 185003901 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 133,56 23.3.2018 Elena Tomášová 18.4.2018 RD/011/2017 Odevy - maska, filter, polomaska
DF11803036 181037 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 515,75 23.3.2018 Viera Farbiaková 18.4.2018 RD/010/2017 Zelenina
DF11803037 181036 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 531,04 23.3.2018 Viera Farbiaková 18.4.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF918 0406 2018039 Dojčák Róbert 47121050 47121050 25,8 23.4.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 Komis. zmluva KOMIS - Dojčák
DF918 0407 2218200020 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 1736,06 23.4.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 115/2018 Tovar do ZOO Shopu - hračky
DF11804038 1801020328 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 381,67 23.4.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 RD/007/2017 Čistiace prostriedky
DF11804039 10180007 Rozhon Lukáš 47781815 240 23.4.2018 Viera Farbiaková 10.5.2018 RD/014/2017 Mäso - potkany
DF11804040 18030264 BIOKRON s.r.o Kloperky 635, 664 56 Blučina 26251116 1004,4 23.4.2018 Viera Farbiaková 10.5.2018 79/2018 Objem. krmivo - biostan ZOO
DF11804041 180100003 Unie českých a slovenských zoologických zahrad 16189451 588 23.4.2018 Ing. Patrik Pastorek 10.5.2018 Členské - UCSZOO
DF11804042 2001975259 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 604,6 23.4.2018 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2018 8036 PHM - nafta
DF11804043 518110428 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 56,64 23.4.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 Zmluva o dodávke pramenitej mineralnej vody Pitný režim - pramenitá voda
DF11804044 218062 SH-Forklift Parts, s. r. o. 36568651 312 23.4.2018 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2018 112/2018 KHM - Ost. materiál - paletizačný vozík
DF11804045 18025 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 175,98 23.4.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 RD/006/2017 Drevo - dosky
DF11804046 97213379 CARMEUSE s.r.o 36198749 365,51 23.4.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 97/2018 Ost. materiál - lomový kameň
DF11804047 7180215 VETIS - MVDr. Peter Ponngrácz, Kráľovičove Kračany 91 Komenského 73, 041 81 Košice 32320833 209,69 23.4.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 126/2018 El. ohradníky - náhr. diely na ohradníky
DF11804038 1801020328 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 381,67 23.4.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 RD/007/2017 Čistiace prostriedky
DF11804039 10180007 Rozhon Lukáš 47781815 240 23.4.2018 Viera Farbiaková 10.5.2018 RD/014/2017 Mäso - potkany
DF11804040 18030264 BIOKRON s.r.o Kloperky 635, 664 56 Blučina 26251116 1004,4 23.4.2018 Viera Farbiaková 10.5.2018 79/2018 Objem. krmivo - biostan ZOO
DF11804041 180100003 Unie českých a slovenských zoologických zahrad 16189451 588 23.4.2018 Ing. Patrik Pastorek 10.5.2018 Členské - UCSZOO
DF11804042 2001975259 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 604,6 23.4.2018 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2018 8036 PHM - nafta
DF11804043 518110428 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 56,64 23.4.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 Zmluva o dodávke pramenitej mineralnej vody Pitný režim - pramenitá voda
DF11804044 218062 SH-Forklift Parts, s. r. o. 36568651 312 23.4.2018 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2018 112/2018 KHM - Ost. materiál - paletizačný vozík
DF11804045 18025 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 175,98 23.4.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 RD/006/2017 Drevo - dosky
DF11804046 97213379 CARMEUSE s.r.o 36198749 365,51 23.4.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 97/2018 Ost. materiál - lomový kameň
DF11804047 7180215 VETIS - MVDr. Peter Ponngrácz, Kráľovičove Kračany 91 Komenského 73, 041 81 Košice 32320833 209,69 23.4.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 126/2018 El. ohradníky - náhr. diely na ohradníky
DF918 0406 2018039 Dojčák Róbert 47121050 47121050 25,8 23.4.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 Komis. zmluva KOMIS - Dojčák
DF918 0407 2218200020 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 1736,06 23.4.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 115/2018 Tovar do ZOO Shopu - hračky
DF918 0509 302018 Císař Stanislav 62222601 62222601 61,23 23.5.2018 Elena Tomášová 29.5.2018 Komis. zmluva KOMIS - Cisář
DF918 0509 302018 Císař Stanislav 62222601 62222601 61,23 23.5.2018 Elena Tomášová 29.5.2018 Komis. zmluva KOMIS - Cisář
DF918 0714 201827 Bikár Alexander 47539917 47539917 25 23.7.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 265/2018 OFF ROAD - večera
DF918 0715 201828 Bikár Alexander 47539917 47539917 629,5 23.7.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 228/2018 Tábor - obedy
DF11807044 201826 Bikár Alexander 47539917 47539917 18 23.7.2018 Mgr. Eva Malešová 25.7.2018 264/2018 Repre - pracovný obed
DF918 0714 201827 Bikár Alexander 47539917 47539917 25 23.7.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 265/2018 OFF ROAD - večera
DF918 0715 201828 Bikár Alexander 47539917 47539917 629,5 23.7.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 228/2018 Tábor - obedy
DF11801026 2018840063 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 25,7 24.1.2018 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2018 06/2018 Lab. výkony
DF11801027 2018840064 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 106,9 24.1.2018 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2018 06/2018 Lab. výkony
DF11801028 2172434969 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 135,42 24.1.2018 Daniela Štefanisková 15.2.2018 Zmluva o nájme a poskyt. Služ. č. 5001020 Kopírka - KONICA
DF11801029 1020180071 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 305,84 24.1.2018 Elena Tomášová 15.2.2018 RD/003/2016 Ost. materiál, čistiace prostriedky
DF11801026 2018840063 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 25,7 24.1.2018 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2018 06/2018 Lab. výkony
DF11801027 2018840064 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 106,9 24.1.2018 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2018 06/2018 Lab. výkony
DF11801028 2172434969 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 135,42 24.1.2018 Daniela Štefanisková 15.2.2018 Zmluva o nájme a poskyt. Služ. č. 5001020 Kopírka - KONICA
DF11801029 1020180071 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 305,84 24.1.2018 Elena Tomášová 15.2.2018 RD/003/2016 Ost. materiál, čistiace prostriedky
DF11810054 26180036 ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. Októbrová 35 31709117 1680 24.10.2018 Mgr. Ingrid Tomková 5.11.2018 Audit účt. závierky
DF518 0401 180100768 FOCUS-computer, s. r. o. Dominikánske námestie 35 36188778 1917,6 24.4.2018 Mgr. Eva Malešová 10.5.2018 02/2018/ZOO4NAT KHM - notebook HP 250 + príslušenstvo (3x639,20 _)
DF518 0401 180100768 FOCUS-computer, s. r. o. Dominikánske námestie 35 36188778 1917,6 24.4.2018 Mgr. Eva Malešová 10.5.2018 02/2018/ZOO4NAT KHM - notebook HP 250 + príslušenstvo (3x639,20 _)
DF518 0401 180100768 FOCUS-computer, s. r. o. Dominikánske námestie 35 36188778 1917,6 24.4.2018 Mgr. Eva Malešová 10.5.2018 02/2018/ZOO4NAT KHM - notebook HP 250 + príslušenstvo (3x639,20 _)
DF11805054 183200005 Zoologická záhrada Ostrava 00373249 260,71 24.5.2018 Ing. Patrik Pastorek 29.5.2018 152/2018 KHM - Ostatný materiál - vtáčia klietka
DF11805055 6580000249 AGROKOM-PLUS s.r.o 36450642 56,4 24.5.2018 Elena Tomášová 29.5.2018 170/2018 Náhr. diely - nože
DF11805054 183200005 Zoologická záhrada Ostrava 00373249 260,71 24.5.2018 Ing. Patrik Pastorek 29.5.2018 152/2018 KHM - Ostatný materiál - vtáčia klietka
DF11805055 6580000249 AGROKOM-PLUS s.r.o 36450642 56,4 24.5.2018 Elena Tomášová 29.5.2018 170/2018 Náhr. diely - nože
DF11807045 2018841559 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 7,2 24.7.2018 Ing. Patrik Pastorek 25.7.2018 06/2018 Lab. výkony
DF11807046 20180160 Joma Travel s.r.o 46961747 194 24.7.2018 Mgr. Eva Malešová 25.7.2018 Zmluva 118015 Inzercia - Joma Travel
DF11807048 4211002734 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 00493546 11,17 24.7.2018 25.7.2018 Slovenský vet. časopis
DF11807049 20180305 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 300 24.7.2018 Ing. Zuzana Kovérová 25.7.2018 206/2018 Smernica GDPR
DF11807050 5570029499 IVES Košice 00162957 119,5 24.7.2018 Daniela Štefanisková 25.7.2018 System. údržba - WINASU 2018
DF11807051 2182414449 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 104,41 24.7.2018 Daniela Štefanisková 25.7.2018 Zmluva o nájme a poskyt. Služ. č. 5001020 Kopírka - KONICA
DF11807052 182663 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 932,32 24.7.2018 Viera Farbiaková 25.7.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF11807053 182662 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 781,04 24.7.2018 Viera Farbiaková 25.7.2018 RD/010/2017 Zelenina
DF11808038 180801 ISV Košice s.r.o 46355766 4920 24.8.2018 Ing. Kristína Tóthová 31.8.2018 268/2018 Prehradenie potoka a vyčistenie nánosov
DF11808039 180802 ISV Košice s.r.o 46355766 1800 24.8.2018 Ing. Kristína Tóthová 31.8.2018 267/2018 KHM - Ost. materiál - kúpacie jazierka 13 ks
DF11808040 082018 MIDIA 30679982 999,3 24.8.2018 Ing. Kristína Tóthová 31.8.2018 333/2018 Revízia el. zariadení
DF11808044 2182418514 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 120,16 24.8.2018 Daniela Štefanisková 31.8.2018 Zmluva o nájme a poskyt. Služ. č. 5001020 Kopírka - KONICA
DF11809040 139164698 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 96 24.9.2018 Mgr. Ingrid Tomková 28.9.2018 127/2018 Prenájom toaletnej kabíny
DF11809041 71 Parrot Service s.r.o 05991919 19600 24.9.2018 Ing. Patrik Pastorek 28.9.2018 345/2018 Nákup zvierat - tukan veľkozobý, tukan pestrý
DF11801030 120180527 HOUR spol. s r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 31586163 132,2 25.1.2018 Mgr. Ingrid Tomková 15.2.2018 Systém. údržba - MADO
DF11801031 132018 Lukáč Peter Ing. 46309616 400 25.1.2018 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2018 10/2018 Podklady pre stavebné konanie - studňa
DF11801030 120180527 HOUR spol. s r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 31586163 132,2 25.1.2018 Mgr. Ingrid Tomková 15.2.2018 Systém. údržba - MADO
DF11801031 132018 Lukáč Peter Ing. 46309616 400 25.1.2018 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2018 10/2018 Podklady pre stavebné konanie - studňa
DF918 1005 2018200011 Barviř Jiří, Ing. 69743258 16,46 25.10.2018 Elena Tomášová 5.11.2018 Komis. zmluva KOMIS - Barvíř
DF11810055 2018842251 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 25,9 25.10.2018 Ing. Patrik Pastorek 5.11.2018 06/2018 Lab. výkony
DF11810056 2018842252 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 15 25.10.2018 Ing. Patrik Pastorek 5.11.2018 06/2018 Lab. výkony
DF11810057 8981005258 TOPTRANS EU,a.s. 36703923 37,75 25.10.2018 Ing. Kristína Tóthová 5.11.2018 432/2018 Preprava - mačkač (oprava)
DF11810058 1801020892 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 31,3 25.10.2018 Elena Tomášová 5.11.2018 RD/007/2017 Čistiace prostriedky - nasada, zmeták, metla,
DF11810059 122340 ENSOFT s.r.o Hviezdoslavova 25, 940 66 Nové Zámky 46386394 2686,25 25.10.2018 Viera Farbiaková 5.11.2018 Z 201825353_Z Seno - lúčne BIO
DF11810060 20180727 Webicon s.r.o 44681445 648 25.10.2018 Ing. Zuzana Kovérová 5.11.2018 424/2108 Rozšírenie licencie doch. systému AMS
DF918 1005 2018200011 Barviř Jiří, Ing. 69743258 16,46 25.10.2018 Elena Tomášová 5.11.2018 Komis. zmluva KOMIS - Barvíř
DF11804048 2018840901 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 17,7 25.4.2018 Ing. Patrik Pastorek 10.5.2018 06/2018 Lab. výkony
DF11804049 2182402957 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 190,82 25.4.2018 Daniela Štefanisková 10.5.2018 Zmluva o nájme a poskyt. Služ. č. 5001020 Kopírka - KONICA - PČ
DF11804050 1169528000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 40,15 25.4.2018 Viera Farbiaková 10.5.2018 125/2018 Potraviny - jogurt, tvaroh, vajcia
DF11804051 1169538000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 97,38 25.4.2018 Viera Farbiaková 10.5.2018 125/2018 Potraviny - piškóty, ovsené vločky
DF11804048 2018840901 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 17,7 25.4.2018 Ing. Patrik Pastorek 10.5.2018 06/2018 Lab. výkony
DF11804049 2182402957 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 190,82 25.4.2018 Daniela Štefanisková 10.5.2018 Zmluva o nájme a poskyt. Služ. č. 5001020 Kopírka - KONICA - PČ
DF11804050 1169528000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 40,15 25.4.2018 Viera Farbiaková 10.5.2018 125/2018 Potraviny - jogurt, tvaroh, vajcia
DF11804051 1169538000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 97,38 25.4.2018 Viera Farbiaková 10.5.2018 125/2018 Potraviny - piškóty, ovsené vločky
DF11805056 20180512 Správa mestskej zelene 17078202 197,71 25.5.2018 Elena Tomášová 29.5.2018 178/2018 Ostatný materiál - rastlinný materiál
DF11805057 180278 AGRO BILLY s.r.o. 44116578 146,5 25.5.2018 Ing. Kristína Tóthová 29.5.2018 168/2018 Náhr. diely - štartér
DF11805058 801800082 Carl Stahl & spol, s.r.o. 62418394 69957,68 25.5.2018 Ing. Kristína Tóthová 29.5.2018 Zmluva o dielo HIM - rekonštrukcia CHZ tiger
DF11805056 20180512 Správa mestskej zelene 17078202 197,71 25.5.2018 Elena Tomášová 29.5.2018 178/2018 Ostatný materiál - rastlinný materiál
DF11805057 180278 AGRO BILLY s.r.o. 44116578 146,5 25.5.2018 Ing. Kristína Tóthová 29.5.2018 168/2018 Náhr. diely - štartér
DF11805058 801800082 Carl Stahl & spol, s.r.o. 62418394 69957,68 25.5.2018 Ing. Kristína Tóthová 29.5.2018 Zmluva o dielo HIM - rekonštrukcia CHZ tiger
DF11806044 1810200284 Sténia a.s. 36204871 449 25.6.2018 Ing. Kristína Tóthová 29.6.2018 204/2018 KHM - nožnice STIHL HS 82R
DF11806045 2182410732 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 149,29 25.6.2018 Daniela Štefanisková 29.6.2018 Zmluva o nájme a poskyt. Služ. č. 5001020 Kopírka - KONICA
DF11806046 00518 Auvid media s.r.o 51633230 100 25.6.2018 Mgr. Eva Malešová 29.6.2018 101/2018 Zhotovenie filmového dok. záznamu
DF11806047 00418 Auvid media s.r.o 51633230 100 25.6.2018 Mgr. Eva Malešová 29.6.2018 88/2018 Zhotovenie filmového dok. záznamu
DF11806048 1020180731 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 171,1 25.6.2018 Elena Tomášová 29.6.2018 RD/001/2018 Čistiace prostriedky, ostatný materiál
DF11806049 1833533 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 378,54 25.6.2018 Viera Farbiaková 29.6.2018 217/2018 Ostatné potraviny - nutribird, orlux, ara, african
DF11806050 1833603 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 14,88 25.6.2018 Viera Farbiaková 29.6.2018 217/2018 Ostatné potraviny - orlux handmix
DF11806051 18047 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 12960 25.6.2018 Ing. Kristína Tóthová 29.6.2018 133/2018 Oprava a rekonštrukcia drevený altánok so šindľovou strechou
DF11806044 1810200284 Sténia a.s. 36204871 449 25.6.2018 Ing. Kristína Tóthová 29.6.2018 204/2018 KHM - nožnice STIHL HS 82R
DF11806045 2182410732 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 149,29 25.6.2018 Daniela Štefanisková 29.6.2018 Zmluva o nájme a poskyt. Služ. č. 5001020 Kopírka - KONICA
DF11806046 00518 Auvid media s.r.o 51633230 100 25.6.2018 Mgr. Eva Malešová 29.6.2018 101/2018 Zhotovenie filmového dok. záznamu
DF11806047 00418 Auvid media s.r.o 51633230 100 25.6.2018 Mgr. Eva Malešová 29.6.2018 88/2018 Zhotovenie filmového dok. záznamu
DF11806048 1020180731 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 171,1 25.6.2018 Elena Tomášová 29.6.2018 RD/001/2018 Čistiace prostriedky, ostatný materiál
DF11806049 1833533 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 378,54 25.6.2018 Viera Farbiaková 29.6.2018 217/2018 Ostatné potraviny - nutribird, orlux, ara, african
DF11806050 1833603 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 14,88 25.6.2018 Viera Farbiaková 29.6.2018 217/2018 Ostatné potraviny - orlux handmix
DF11806051 18047 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 12960 25.6.2018 Ing. Kristína Tóthová 29.6.2018 133/2018 Oprava a rekonštrukcia drevený altánok so šindľovou strechou
DF11807054 518110929 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 56,64 25.7.2018 Elena Tomášová 7.8.2018 Zmluva o dodávke pramenitej mineralnej vody Pitný režim - pramenitá voda
DF11807055 1801020601 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 272,65 25.7.2018 Elena Tomášová 7.8.2018 RD/007/2017 Čistiace prostriedky - savo, fixinela, mydlo, clin
DF11807056 7180454 VETIS - MVDr. Peter Ponngrácz, Kráľovičove Kračany 91 Komenského 73, 041 81 Košice 32320833 142,97 25.7.2018 Elena Tomášová 7.8.2018 275/2018 KHM - El. ohradníky - zdroj + uzem. prepinač
DF11809042 112018 MIDIA 30679982 999,14 25.9.2018 Ing. Kristína Tóthová 28.9.2018 RD/005/2018 Revízia el. zariadení
DF11801032 201801 Bikár Alexander 47539917 47539917 16,5 26.1.2018 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2018 21/2018 Repre - pracovný obed
DF11801033 2180101 MIKROP Slovensko, s.r.o. Okružná 25, 058 01 Poprad 31717063 156,32 26.1.2018 Viera Farbiaková 15.2.2018 3/2018 Granule - jeleň
DF11801034 180230 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 461 26.1.2018 Viera Farbiaková 15.2.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF11801035 180231 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 569,4 26.1.2018 Viera Farbiaková 15.2.2018 RD/010/2017 Zelenina
DF11801032 201801 Bikár Alexander 47539917 47539917 16,5 26.1.2018 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2018 21/2018 Repre - pracovný obed
DF11801033 2180101 MIKROP Slovensko, s.r.o. Okružná 25, 058 01 Poprad 31717063 156,32 26.1.2018 Viera Farbiaková 15.2.2018 3/2018 Granule - jeleň
DF11801034 180230 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 461 26.1.2018 Viera Farbiaková 15.2.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF11801035 180231 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 569,4 26.1.2018 Viera Farbiaková 15.2.2018 RD/010/2017 Zelenina
DF518 1001 062018 ENCOTECH s.r.o Moldavská 33, 040 11 Košice 45346275 21504,24 26.10.2018 Ing. Kristína Tóthová Zmluva o dielo č. ZOD09102018 ZOO4NAT - HIM - Náučný chodník - Lužný les
DF11810061 99505899 PORADCA s.r.o. 36371271 64 26.10.2018 Ing. Zuzana Kovérová 5.11.2018 PaM 2019
DF11810062 49202099 PORADCA s.r.o. 36371271 106 26.10.2018 Ing. Zuzana Kovérová 5.11.2018 Aktualizácie 2019
DF11810063 180851 STERAD vykurovacia technika - sanita 32529601 335,3 26.10.2018 Elena Tomášová 5.11.2018 433/2018 KHM - Ost. materiál - el. a pák. prietok. ohrievač
DF11810064 190389 Species 360 Species360 1803,37 26.10.2018 Ing. Patrik Pastorek 5.11.2018 Členské - Species 360
DF518 1001 062018 ENCOTECH s.r.o Moldavská 33, 040 11 Košice 45346275 21504,24 26.10.2018 Ing. Kristína Tóthová 5.11.2018 Zmluva o dielo č. ZOD09102018 ZOO4NAT - HIM - Náučný chodník - Lužný les
DF518 1001 062018 ENCOTECH s.r.o Moldavská 33, 040 11 Košice 45346275 21504,24 26.10.2018 Ing. Kristína Tóthová 5.11.2018 Zmluva o dielo č. ZOD09102018 ZOO4NAT - HIM - Náučný chodník - Lužný les
DF918 1106 2018210 Dojčák Róbert 47121050 47121050 45,9 26.11.2018 Elena Tomášová 30.11.2018 Komis. zmluva KOMIS - Dojčák
DF918 1106 2018210 Dojčák Róbert 47121050 47121050 45,9 26.11.2018 Elena Tomášová 30.11.2018 Komis. zmluva KOMIS - Dojčák
DF918 0304 876758000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 106,32 26.3.2018 Elena Tomášová 30.3.2018 85/2018 Tovar do ZOO Shopu
DF918 0303 3487 RALF IMAGENY Y COMUNICACION,S.L. 58746 6179,38 26.3.2018 Elena Tomášová 30.3.2018 73/2018 Tovar do ZOO Shopu - tričká RALF NATURE
DF918 0304 876758000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 106,32 26.3.2018 Elena Tomášová 30.3.2018 85/2018 Tovar do ZOO Shopu
DF918 0303 3487 RALF IMAGENY Y COMUNICACION,S.L. 58746 6179,38 26.3.2018 Elena Tomášová 30.3.2018 73/2018 Tovar do ZOO Shopu - tričká RALF NATURE
DF918 0408 518309681 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 826,8 26.4.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 136/2018 Overenie elektromerov - stánky
DF11804052 1804048 KPK Reklama s.r.o 46822798 95,26 26.4.2018 Mgr. Eva Malešová 10.5.2018 RD/019/2015 Výroba a tlač vizitiek
DF11804053 181425 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 860,15 26.4.2018 Viera Farbiaková 10.5.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF11804054 181426 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 759,53 26.4.2018 Viera Farbiaková 10.5.2018 RD/010/2017 Zelenina
DF11804055 180020 IK hotel s.r.o 47998393 118 26.4.2018 Mgr. Eva Malešová 10.5.2018 116/218 Ubytovanie - Anthonov David
DF11804056 1810502 INCO - AG s.r.o 36445517 98,48 26.4.2018 Mgr. Eva Malešová 10.5.2018 109/2018 Oprava kiosku
DF11804052 1804048 KPK Reklama s.r.o 46822798 95,26 26.4.2018 Mgr. Eva Malešová 10.5.2018 RD/019/2015 Výroba a tlač vizitiek
DF11804053 181425 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 860,15 26.4.2018 Viera Farbiaková 10.5.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF11804054 181426 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 759,53 26.4.2018 Viera Farbiaková 10.5.2018 RD/010/2017 Zelenina
DF11804055 180020 IK hotel s.r.o 47998393 118 26.4.2018 Mgr. Eva Malešová 10.5.2018 116/218 Ubytovanie - Anthonov David
DF11804056 1810502 INCO - AG s.r.o 36445517 98,48 26.4.2018 Mgr. Eva Malešová 10.5.2018 109/2018 Oprava kiosku
DF918 0408 518309681 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 826,8 26.4.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 136/2018 Overenie elektromerov - stánky
DF918 0608 201821 Bikár Alexander 47539917 47539917 30 26.6.2018 Elena Tomášová 29.6.2018 213/2018 Noc v ZOO - raňajky
DF11806052 201819 Bikár Alexander 47539917 47539917 42 26.6.2018 Mgr. Eva Malešová 29.6.2018 208/2018 Repre - pracovný obed
DF11806053 201820 Bikár Alexander 47539917 47539917 165,6 26.6.2018 Mgr. Eva Malešová 29.6.2018 212/2018 Repre - občerstvenie - porada riaditeľov
DF918 0608 201821 Bikár Alexander 47539917 47539917 30 26.6.2018 Elena Tomášová 29.6.2018 213/2018 Noc v ZOO - raňajky
DF11806052 201819 Bikár Alexander 47539917 47539917 42 26.6.2018 Mgr. Eva Malešová 29.6.2018 208/2018 Repre - pracovný obed
DF11806053 201820 Bikár Alexander 47539917 47539917 165,6 26.6.2018 Mgr. Eva Malešová 29.6.2018 212/2018 Repre - občerstvenie - porada riaditeľov
DF11807057 2001989524 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 947,48 26.7.2018 Ing. Kristína Tóthová 7.8.2018 8036 PHM, ostatný materiál
DF11809043 2182422739 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 128,16 26.9.2018 Daniela Štefanisková 28.9.2018 Zmluva o nájme a poskyt. Služ. č. 5001020 Kopírka - KONICA
DF11811043 2181776 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 944,94 27.11.2018 Viera Farbiaková 11.12.2018 428/2018, 430/2018 Ostatné potraviny, Objemové krmivo
DF11811044 50180378 DOPRAKO s.r.o Teplárenská 2 31725902 598 27.11.2018 Elena Tomášová 11.12.2018 447/2108 Ostatný materiál - lakoplast
DF11811045 18042 Polák Jpzef - Park&Garden Záhradné architektúra 46644962 450 27.11.2018 Viera Farbiaková 11.12.2018 434/2018 Seno - seno balíkované
DF11812053 13418 RONO FOOD s.r.o Bardejovská 26 48968854 440 27.12.2018 Mgr. Eva Malešová 31.12.2018 472/2018 Repre - Vianočná kapustnica
DF11812056 2018842751 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 41,7 27.12.2018 Ing. Patrik Pastorek 31.12.2018 06/2018 Lab. výkony
DF11812057 4211003096 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 00493546 11,17 27.12.2018 Bc. Josef Kindl 31.12.2018 Slovenský vet. časopis
DF918 1205 2018215 Dojčák Róbert 47121050 47121050 23,3 27.12.2018 Elena Tomášová 31.12.2018 Komis. zmluva KOMIS - Dojčák
DF518 1202 13318 RONO FOOD s.r.o Bardejovská 26 48968854 30,24 27.12.2018 Mgr. Eva Malešová Repre - občers. na prac. stretnutí so ZOO Budapešť
DF918 1205 2018215 Dojčák Róbert 47121050 47121050 23,3 27.12.2018 Elena Tomášová 31.12.2018 Komis. zmluva KOMIS - Dojčák
DF518 1202 13318 RONO FOOD s.r.o Bardejovská 26 48968854 30,24 27.12.2018 Mgr. Eva Malešová 31.12.2018 08/2018/ZOO4NAT Repre - občers. na prac. stretnutí so ZOO Budapešť
DF518 1202 13318 RONO FOOD s.r.o Bardejovská 26 48968854 30,24 27.12.2018 Mgr. Eva Malešová 31.12.2018 08/2018/ZOO4NAT Repre - občers. na prac. stretnutí so ZOO Budapešť
DF11802041 221800017 Hořejší Pavel Roosveltova 1, 250 88 Čelákovice 45879427 816 27.2.2018 Ing. Patrik Pastorek 9.3.2018 31/2018 Preprava zvierat zo ZOO Lille a SCH Křemže
DF11802042 0418001114 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 137,3 27.2.2018 Viera Farbiaková 9.3.2018 52/2018 Granule - pstros UNI
DF11802043 201802 Bikár Alexander 47539917 47539917 30 27.2.2018 Mgr. Eva Malešová 9.3.2018 46/2018 Repre - pracovný obed
DF11802041 221800017 Hořejší Pavel Roosveltova 1, 250 88 Čelákovice 45879427 816 27.2.2018 Ing. Patrik Pastorek 9.3.2018 31/2018 Preprava zvierat zo ZOO Lille a SCH Křemže
DF11802042 0418001114 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 137,3 27.2.2018 Viera Farbiaková 9.3.2018 52/2018 Granule - pstros UNI
DF11802043 201802 Bikár Alexander 47539917 47539917 30 27.2.2018 Mgr. Eva Malešová 9.3.2018 46/2018 Repre - pracovný obed
DF11804057 18030 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 195 27.4.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 128/2018 Drevo - fošne
DF518 0402 20180401 ZIKRA s.r.o 47652721 1000 27.4.2018 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2018 Mandátna zmluva 01/MZ/2018 Poradenské služby - VO
DF518 0402 20180401 ZIKRA s.r.o 47652721 1000 27.4.2018 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2018 Mandátna zmluva 01/MZ/2018 Poradenské služby - VO
DF11804057 18030 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 195 27.4.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 128/2018 Drevo - fošne
DF518 0402 20180401 ZIKRA s.r.o 47652721 1000 27.4.2018 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2018 Mandátna zmluva 01/MZ/2018 Poradenské služby - VO
DF918 0609 1866738000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 124,68 27.6.2018 Elena Tomášová 29.6.2018 226/2018 Tovar do ZOO Shopu
DF918 0610 201818 Bikár Alexander 47539917 47539917 34 27.6.2018 Elena Tomášová 29.6.2018 203/2018 Noc v ZOO - raňajky
DF918 0611 201817 Bikár Alexander 47539917 47539917 126,5 27.6.2018 Elena Tomášová 29.6.2018 199/2018 Noc v ZOO - raňajky, večera
DF918 0612 201815 Bikár Alexander 47539917 47539917 154 27.6.2018 Elena Tomášová 29.6.2018 197/2018 Noc v ZOO - raňajky, večera
DF918 0609 1866738000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 124,68 27.6.2018 Elena Tomášová 29.6.2018 226/2018 Tovar do ZOO Shopu
DF918 0610 201818 Bikár Alexander 47539917 47539917 34 27.6.2018 Elena Tomášová 29.6.2018 203/2018 Noc v ZOO - raňajky
DF918 0611 201817 Bikár Alexander 47539917 47539917 126,5 27.6.2018 Elena Tomášová 29.6.2018 199/2018 Noc v ZOO - raňajky, večera
DF918 0612 201815 Bikár Alexander 47539917 47539917 154 27.6.2018 Elena Tomášová 29.6.2018 197/2018 Noc v ZOO - raňajky, večera
DF918 0716 2018200008 Barviř Jiří, Ing. 69743258 230,62 27.7.2018 Elena Tomášová 7.8.2018 Komis. zmluva KOMIS - Barvíř
DF918 0717 181185 LAHODA s.r.o 36845418 116,18 27.7.2018 Elena Tomášová 7.8.2018 288/2018 Tábor - rožok so such. salámou, syrový, žemľa dom.
DF918 0718 22182000775 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 1889,98 27.7.2018 Elena Tomášová 7.8.2018 235/2018 Tovar do ZOO Shopu - hračky
DF11807058 052018 MIDIA 30679982 985,76 27.7.2018 Ing. Kristína Tóthová 7.8.2018 RD/005/2018 Revízia el. zariadení
DF11807059 1020180004 LESONIA s.r.o 47437014 530 27.7.2018 Ing. Patrik Pastorek 7.8.2018 Zmluva o dielo Prep. kadáver. -vodárka,perlavec,tučniak,stromárka
DF11807060 9918045617 Up Slovensko, s.r.o 31396674 -917,2 27.7.2018 Zuzana Feilhauerová 7.8.2018 Šeky
DF918 0716 2018200008 Barviř Jiří, Ing. 69743258 230,62 27.7.2018 Elena Tomášová 7.8.2018 Komis. zmluva KOMIS - Barvíř
DF918 0717 181185 LAHODA s.r.o 36845418 116,18 27.7.2018 Elena Tomášová 7.8.2018 288/2018 Tábor - rožok so such. salámou, syrový, žemľa dom.
DF918 0718 22182000775 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 1889,98 27.7.2018 Elena Tomášová 7.8.2018 235/2018 Tovar do ZOO Shopu - hračky
DF918 0822 181341 LAHODA s.r.o 36845418 66,53 27.8.2018 Elena Tomášová 31.8.2018 324/2018 Tábor - žemľa domáca, rožok syrový
DF918 0823 181338 LAHODA s.r.o 36845418 36,3 27.8.2018 Elena Tomášová 31.8.2018 324/2018 Tábor - rožok so such. salámou
DF918 0824 2218200101 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 2428,87 27.8.2018 Elena Tomášová 31.8.2018 335/2018 Lengau - hračky
DF11808041 139161954 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 96 27.8.2018 Mgr. Ingrid Tomková 31.8.2018 127/2018 Prenájom toaletnej kabíny
DF11808042 2018841795 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 14,3 27.8.2018 Ing. Patrik Pastorek 31.8.2018 06/2018 Lab. výkony
DF11808043 2001994262 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 873,8 27.8.2018 Ing. Kristína Tóthová 31.8.2018 8036 PHM
DF11808045 48573696 reca Slovensko s.r.o. 35789140 122,4 27.8.2018 Elena Tomášová 31.8.2018 334//2018 Ost. materiál - čistič bŕzd, rúk, odhrdzovač
DF11808046 182810 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 3836,8 27.8.2018 Viera Farbiaková 31.8.2018 RD/002/2018, RD/013/2017 Ryby, mäso
DF918 0822 181341 LAHODA s.r.o 36845418 66,53 27.8.2018 Elena Tomášová 31.8.2018 324/2018 Tábor - žemľa domáca, rožok syrový
DF918 0823 181338 LAHODA s.r.o 36845418 36,3 27.8.2018 Elena Tomášová 31.8.2018 324/2018 Tábor - rožok so such. salámou
DF918 0824 2218200101 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 2428,87 27.8.2018 Elena Tomášová 31.8.2018 335/2018 Lengau - hračky
DF11809044 2018842038 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 8,7 27.9.2018 Ing. Patrik Pastorek 28.9.2018 06/2018 Lab. výkony
DF11812054 201853 Bikár Alexander 47539917 47539917 140 28.12.2018 Mgr. Eva Malešová 31.12.2018 490/2018 Repre - občerstvenie pre novinárov
DF11812055 2002013441 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 337,34 28.12.2018 Ing. Kristína Tóthová 31.12.2018 PHM
DF11812058 20183198 ASANARATES s.r.o Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 542,76 28.12.2018 Ing. Patrik Pastorek 31.12.2018 Zmluva o poskyt. deratiz. a dezinfekčných služieb Deratizácia ZOO
DF11812059 101810 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 616,8 28.12.2018 Viera Farbiaková 31.12.2018 RD/008/2018 Mäso - mrazené potkany
DF918 1204 722018 Císař Stanislav 62222601 62222601 10,6 28.12.2018 Elena Tomášová 31.12.2018 Komis. zmluva KOMIS - Cisář
DF918 1204 722018 Císař Stanislav 62222601 62222601 10,6 28.12.2018 Elena Tomášová 31.12.2018 Komis. zmluva KOMIS - Cisář
DF11802044 180086 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 2131,97 28.2.2018 Ing. Zuzana Kovérová 9.3.2018 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF11802045 3000222018 AGROŠTÍT Farma Spišské Vlachy, s.r.o 50457985 3931,2 28.2.2018 Viera Farbiaková 9.3.2018 32/2018 Seno - lúčne BIO
DF11802046 180735 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 442,9 28.2.2018 Viera Farbiaková 9.3.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF11802047 180736 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 381,68 28.2.2018 Viera Farbiaková 9.3.2018 RD/010/2017 Zelenina
DF11802048 00005 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1605,3 28.2.2018 Ing. Patrik Pastorek 9.3.2018 Zmluva o poskytnutí veter. Činnosti Veterinár 02/2018
DF11802049 185002836 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 42,05 28.2.2018 Elena Tomášová 9.3.2018 RD/011/2017 Odevy - rukavice, impregnačný sprej
DF11802050 2180296 MIKROP Slovensko, s.r.o. Okružná 25, 058 01 Poprad 31717063 201,42 28.2.2018 Viera Farbiaková 9.3.2018 40/2018 Granule - alpaka, ľan, jeleň
DF11802051 1171301224 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 224,88 28.2.2018 Ing. Kristína Tóthová 9.3.2018 Zmluva o prenájme a servisnými službami č. 00324/16/011, 00323/16/011 Kopírka - RICOH - PČ
DF11802052 2001967776 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 479,76 28.2.2018 Ing. Kristína Tóthová 9.3.2018 8036 PHM
DF11802053 2018002 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270 28.2.2018 Ing. Kristína Tóthová 9.3.2018 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF11802054 8203930054 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 28.2.2018 Mgr. Ingrid Tomková 9.3.2018 Hovorné
DF11802055 8203984109 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 60,36 28.2.2018 Mgr. Ingrid Tomková 9.3.2018 Hovorné
DF11802056 6861244721 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 48,76 28.2.2018 Ing. Kristína Tóthová 9.3.2018 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11802057 2018108222 C&T, a.s 36686743 19,21 28.2.2018 Ing. Patrik Pastorek 9.3.2018 Zmluva č. 35/2013 KE Zastupovanie v colnom konaní
DF11802058 18019955 Ryba Košice, s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 1837,79 28.2.2018 Viera Farbiaková 9.3.2018 RD/001/2017 Ryby - sled celý
DF11802059 1800002 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 9326,4 28.2.2018 Mgr. Eva Malešová 9.3.2018 196/2017 Prvá smart ZOO na SR - materiál, služby
DF11802060 22018 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125 28.2.2018 Mgr. Erich Kočner 9.3.2018 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF11802061 201808 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 392,4 28.2.2018 Viera Farbiaková 9.3.2018 71/2018 Mäso - mrazené králiky
DF11802062 3018020674 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 12441,58 28.2.2018 Ing. Kristína Tóthová 9.3.2018 Zmluva na združenú dodávku el. energie a zem. plynu El. energia 02/2018
DF11802063 111801662 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 452,54 28.2.2018 Ing. Kristína Tóthová 9.3.2018 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP Odvoz odpadu
DF11802064 1185977173 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 593,27 28.2.2018 Mgr. Ingrid Tomková 9.3.2018 RD/007/2016 Mobily 22.1.2017 - 21.2.2018
DF918 0205 218039 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 31,32 28.2.2018 Elena Tomášová 9.3.2018 Komis. zmluva KOMIS - JES SK
DF11802044 180086 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 2131,97 28.2.2018 Ing. Zuzana Kovérová 9.3.2018 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF11802045 3000222018 AGROŠTÍT Farma Spišské Vlachy, s.r.o 50457985 3931,2 28.2.2018 Viera Farbiaková 9.3.2018 32/2018 Seno - lúčne BIO
DF11802046 180735 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 442,9 28.2.2018 Viera Farbiaková 9.3.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF11802047 180736 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 381,68 28.2.2018 Viera Farbiaková 9.3.2018 RD/010/2017 Zelenina
DF11802048 00005 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1605,3 28.2.2018 Ing. Patrik Pastorek 9.3.2018 Zmluva o poskytnutí veter. Činnosti Veterinár 02/2018
DF11802049 185002836 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 42,05 28.2.2018 Elena Tomášová 9.3.2018 RD/011/2017 Odevy - rukavice, impregnačný sprej
DF11802050 2180296 MIKROP Slovensko, s.r.o. Okružná 25, 058 01 Poprad 31717063 201,42 28.2.2018 Viera Farbiaková 9.3.2018 40/2018 Granule - alpaka, ľan, jeleň
DF11802051 1171301224 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 224,88 28.2.2018 Ing. Kristína Tóthová 9.3.2018 Zmluva o prenájme a servisnými službami č. 00324/16/011, 00323/16/011 Kopírka - RICOH - PČ
DF11802052 2001967776 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 479,76 28.2.2018 Ing. Kristína Tóthová 9.3.2018 8036 PHM
DF11802053 2018002 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270 28.2.2018 Ing. Kristína Tóthová 9.3.2018 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF11802054 8203930054 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 28.2.2018 Mgr. Ingrid Tomková 9.3.2018 Hovorné
DF11802055 8203984109 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 60,36 28.2.2018 Mgr. Ingrid Tomková 9.3.2018 Hovorné
DF11802056 6861244721 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 48,76 28.2.2018 Ing. Kristína Tóthová 9.3.2018 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11802057 2018108222 C&T, a.s 36686743 19,21 28.2.2018 Ing. Patrik Pastorek 9.3.2018 Zmluva č. 35/2013 KE Zastupovanie v colnom konaní
DF11802058 18019955 Ryba Košice, s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 1837,79 28.2.2018 Viera Farbiaková 9.3.2018 RD/001/2017 Ryby - sled celý
DF11802059 1800002 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 9326,4 28.2.2018 Mgr. Eva Malešová 9.3.2018 196/2017 Prvá smart ZOO na SR - materiál, služby
DF11802060 22018 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125 28.2.2018 Mgr. Erich Kočner 9.3.2018 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF11802061 201808 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 392,4 28.2.2018 Viera Farbiaková 9.3.2018 71/2018 Mäso - mrazené králiky
DF11802062 3018020674 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 12441,58 28.2.2018 Ing. Kristína Tóthová 9.3.2018 Zmluva na združenú dodávku el. energie a zem. plynu El. energia 02/2018
DF11802063 111801662 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 452,54 28.2.2018 Ing. Kristína Tóthová 9.3.2018 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP Odvoz odpadu
DF11802064 1185977173 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 593,27 28.2.2018 Mgr. Ingrid Tomková 9.3.2018 RD/007/2016 Mobily 22.1.2017 - 21.2.2018
DF918 0205 218039 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 31,32 28.2.2018 Elena Tomášová 9.3.2018 Komis. zmluva KOMIS - JES SK
DF918 0510 372018 Holečková Dana, RNDr. 49292854 218,32 28.5.2018 Elena Tomášová 29.5.2018 177/2018 Tovar do Zoo shopu - pexeso zvieratá, mačky
DF918 0511 18041 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 3360 28.5.2018 Elena Tomášová 29.5.2018 134/2018 HIM - výroba a osadenie konštrukcie na drevo
DF11805059 201812 Bikár Alexander 47539917 47539917 140 28.5.2018 Ing. Patrik Pastorek 13.6.2018 167/2018 Repre - občerstvenie
DF11805060 1800780 Potoma Stanislav - PS 17215331 29,88 28.5.2018 Elena Tomášová 13.6.2018 172/2018 Ostatný materiál - vedrá 10 000ml + vrchnáky
DF11805061 181077 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 318 28.5.2018 Viera Farbiaková 13.6.2018 72/2018 Ryby,Ost. potraviny
DF11805062 111803510 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 887,62 28.5.2018 Ing. Kristína Tóthová 13.6.2018 Zmluva č. 443/2017/NO Odvoz odpadu
DF11805063 2182406640 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 125,83 28.5.2018 Daniela Štefanisková 13.6.2018 Zmluva o nájme a poskyt. Služ. č. 5001020 Kopírka - KONICA
DF11805064 9098 HORNBACH -Baumarkt SK spol.s.r.o. 35838949 339 28.5.2018 Ing. Kristína Tóthová 13.6.2018 179/2018 KHM - Ostatný materiál - záhradný domček
DF918 0510 372018 Holečková Dana, RNDr. 49292854 218,32 28.5.2018 Elena Tomášová 29.5.2018 177/2018 Tovar do Zoo shopu - pexeso zvieratá, mačky
DF918 0511 18041 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 3360 28.5.2018 Elena Tomášová 29.5.2018 134/2018 HIM - výroba a osadenie konštrukcie na drevo
DF11805059 201812 Bikár Alexander 47539917 47539917 140 28.5.2018 Ing. Patrik Pastorek 13.6.2018 167/2018 Repre - občerstvenie
DF11805060 1800780 Potoma Stanislav - PS 17215331 29,88 28.5.2018 Elena Tomášová 13.6.2018 172/2018 Ostatný materiál - vedrá 10 000ml + vrchnáky
DF11805061 181077 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 318 28.5.2018 Viera Farbiaková 13.6.2018 72/2018 Ryby,Ost. potraviny
DF11805062 111803510 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 887,62 28.5.2018 Ing. Kristína Tóthová 13.6.2018 Zmluva č. 443/2017/NO Odvoz odpadu
DF11805063 2182406640 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 125,83 28.5.2018 Daniela Štefanisková 13.6.2018 Zmluva o nájme a poskyt. Služ. č. 5001020 Kopírka - KONICA
DF11805064 9098 HORNBACH -Baumarkt SK spol.s.r.o. 35838949 339 28.5.2018 Ing. Kristína Tóthová 13.6.2018 179/2018 KHM - Ostatný materiál - záhradný domček
DF518 0801 20183618 Hi - Reklama, s.r.o. 36199451 2501,71 28.8.2018 Mgr. Eva Malešová 31.8.2018 ZOO4NAT - tabule, vlajky, stojany, reklamné predmety
DF518 0801 20183618 Hi - Reklama, s.r.o. 36199451 2501,71 28.8.2018 Mgr. Eva Malešová 31.8.2018 05/2018/ZOO4NAT ZOO4NAT - tabule, vlajky, stojany, reklamné predmety
DF11808047 2018841808 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 25,4 28.8.2018 Ing. Patrik Pastorek 31.8.2018 06/2018 Lab. výkony
DF518 0801 20183618 Hi - Reklama, s.r.o. 36199451 2501,71 28.8.2018 Mgr. Eva Malešová 31.8.2018 05/2018/ZOO4NAT ZOO4NAT - tabule, vlajky, stojany, reklamné predmety
DF518 1102 072018 ENCOTECH s.r.o Moldavská 33, 040 11 Košice 45346275 17758,85 29.11.2018 Ing. Kristína Tóthová Zmluva o dielo 09102018 ZOO4NAT - HIM - Náučný chodník - Lužný les
DF11803038 2180498 MIKROP Slovensko, s.r.o. Okružná 25, 058 01 Poprad 31717063 75,6 29.3.2018 Viera Farbiaková 18.4.2018 87/2018 Granule - alpaka
DF11803039 8058000673 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 877,68 29.3.2018 Viera Farbiaková 18.4.2018 70/2018 Ostatné potraviny - mazuri flamingo
DF11803038 2180498 MIKROP Slovensko, s.r.o. Okružná 25, 058 01 Poprad 31717063 75,6 29.3.2018 Viera Farbiaková 18.4.2018 87/2018 Granule - alpaka
DF11803039 8058000673 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 877,68 29.3.2018 Viera Farbiaková 18.4.2018 70/2018 Ostatné potraviny - mazuri flamingo
DF11805065 142018 Tramtaria Animations, s.r.o 51319233 980 29.5.2018 Mgr. Eva Malešová 13.6.2018 166/2018 Realizácia podujatia MDD v ZOO
DF11805065 142018 Tramtaria Animations, s.r.o 51319233 980 29.5.2018 Mgr. Eva Malešová 13.6.2018 166/2018 Realizácia podujatia MDD v ZOO
DF11806054 1825195 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 265,33 29.6.2018 Viera Farbiaková 25.7.2018 163/2018 Ostatné potraviny - Insekt Patee,Nutribird,vaječná
DF11806055 5220019218 Nay elektrodom, a.s. 35739487 752,9 29.6.2018 Ing. Patrik Pastorek 25.7.2018 241/2018 KHM - chladnička Whirpool, BEKO
DF11806056 182202 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 -8,1 29.6.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 RD/009/2017 Dobropis - Ovocie
DF11806054 1825195 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 265,33 29.6.2018 Viera Farbiaková 25.7.2018 163/2018 Ostatné potraviny - Insekt Patee,Nutribird,vaječná
DF11806055 5220019218 Nay elektrodom, a.s. 35739487 752,9 29.6.2018 Ing. Patrik Pastorek 25.7.2018 241/2018 KHM - chladnička Whirpool, BEKO
DF11806056 182202 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 -8,1 29.6.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 RD/009/2017 Dobropis - Ovocie
DF11810002 2183558 CEZEMA,v.o.s. 31667571 264 3.10.2018 Ing. Kristína Tóthová 18.10.2018 388/2018 KHM - Náradie - aku skrutkovač s príklepom
DF11810003 6591240870 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 00585441 1247,24 3.10.2018 Ing. Kristína Tóthová 18.10.2018 6591240870 Poistenie majetku 10 - 11/2018
DF11810004 1854058 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 90,13 3.10.2018 Viera Farbiaková 18.10.2018 412/2018 Ostatné potraviny - zmes pre papagáje, Ara Loro
DF918 1201 1801344 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 53,76 3.12.2018 Elena Tomášová 11.12.2018 Komis. zmluva KOMIS - ELGEO
DF918 1201 1801344 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 53,76 3.12.2018 Elena Tomášová 11.12.2018 Komis. zmluva KOMIS - ELGEO
DF11804001 7106301893 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1337 3.4.2018 Ing. Kristína Tóthová 18.4.2018 Zmluva na združenú dodávku el. energie a zem. plynu Zemný plyn
DF11804002 221800025 Hořejší Pavel Roosveltova 1, 250 88 Čelákovice 45879427 996 3.4.2018 Ing. Patrik Pastorek 18.4.2018 81/2018 Preprava zvierat z Holandska a ČR
DF11804001 7106301893 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1337 3.4.2018 Ing. Kristína Tóthová 18.4.2018 Zmluva na združenú dodávku el. energie a zem. plynu Zemný plyn
DF11804002 221800025 Hořejší Pavel Roosveltova 1, 250 88 Čelákovice 45879427 996 3.4.2018 Ing. Patrik Pastorek 18.4.2018 81/2018 Preprava zvierat z Holandska a ČR
DF11805004 10180008 Rozhon Lukáš 47781815 1138 3.5.2018 Viera Farbiaková 10.5.2018 RD/014/2017 Mäso - potkany, myši
DF11805005 3018918678 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 3911,99 3.5.2018 Zuzana Feilhauerová 10.5.2018 KZ č. Z201713901_Z Stravné lístky
DF11805004 10180008 Rozhon Lukáš 47781815 1138 3.5.2018 Viera Farbiaková 10.5.2018 RD/014/2017 Mäso - potkany, myši
DF11805005 3018918678 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 3911,99 3.5.2018 Zuzana Feilhauerová 10.5.2018 KZ č. Z201713901_Z Stravné lístky
DF11807001 7209261119 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1337 3.7.2018 Ing. Kristína Tóthová 25.7.2018 Zmluva na združenú dodávku el. energie a zem. plynu Zemný plyn
DF11807002 18053 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 1104 3.7.2018 Ing. Kristína Tóthová 25.7.2018 RD/006/2018 KHM - Ost. materiál - drevený stôl + lavice
DF11807003 18051 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 528 3.7.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 262/218 Drevo - dosky, fošne
DF11807004 182157 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 150 3.7.2018 Viera Farbiaková 25.7.2018 238/2018 Mäso - cvrčky, sarančatá
DF11807005 103 zdeart s.r.o 06668259 3000 3.7.2018 Ing. Kristína Tóthová 25.7.2018 96/2016 Reliéf slonej hlavy pri vchode do ZOO Košice
DF11807006 1801020093 Doka sport s.r.o 36579599 424,7 3.7.2018 Ing. Patrik Pastorek 25.7.2018 261/2018 KHM - Ost. materiál - bicykel + príslušenstvo
DF918 0701 1801193 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 155,95 3.7.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 Komis. zmluva KOMIS - ELGEO
DF918 0701 1801193 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 155,95 3.7.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 Komis. zmluva KOMIS - ELGEO
DF11808003 18219 Kapráľ Pavol - KAPA AUDIO 40116956 20,89 3.8.2018 Ing. Patrik Pastorek 7.8.2018 303/2018 DKP - Ost. materiál - mikrofón náhlavný
DF11808004 062018 MIDIA 30679982 998,45 3.8.2018 Ing. Kristína Tóthová 7.8.2018 RD/005/2018 Revízia el. zariadení
DF11808005 1020180908 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 192,3 3.8.2018 Elena Tomášová 7.8.2018 RD/001/2018 Čistiace prostriedky - vrecia na odpad
DF918 1107 8200496 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 9,46 30.11.2018 Elena Tomášová 30.11.2018 Komis. zmluva KOMIS - Amadea
DF918 1108 218431 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 73,78 30.11.2018 Elena Tomášová 30.11.2018 Komis. zmluva KOMIS - JES SK
DF918 1109 20180386 EAST s.r.o 36580171 36580171 222,48 30.11.2018 Elena Tomášová 30.11.2018 Komis. zmluva KOMIS - EAST
DF918 1110 102900453 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 663,22 30.11.2018 Elena Tomášová 30.11.2018 Komis. zmluva KOMIS - OLYMPTOY
DF518 1101 20181108 ZIKRA s.r.o 47652721 700 30.11.2018 Ing. Kristína Tóthová Mandátna zmluva 01/MZ/2018 Poradenské služby - VO
DF518 1103 18011001 IRES R+M, s. r. o. Žižkova 19, 040 01 Košice 36197882 17135,38 30.11.2018 Ing. Kristína Tóthová Zmluva o dielo 04/2108 ZOO4NAT - HIM - CHZ plazy -Lužný les
DF918 1107 8200496 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 9,46 30.11.2018 Elena Tomášová 30.11.2018 Komis. zmluva KOMIS - Amadea
DF918 1108 218431 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 73,78 30.11.2018 Elena Tomášová 30.11.2018 Komis. zmluva KOMIS - JES SK
DF918 1109 20180386 EAST s.r.o 36580171 36580171 222,48 30.11.2018 Elena Tomášová 30.11.2018 Komis. zmluva KOMIS - EAST
DF918 1110 102900453 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 663,22 30.11.2018 Elena Tomášová 30.11.2018 Komis. zmluva KOMIS - OLYMPTOY
DF518 1101 20181108 ZIKRA s.r.o 47652721 700 30.11.2018 Ing. Kristína Tóthová 11.12.2018 Mandátna zmluva 01/MZ/2018 Poradenské služby - VO
DF518 1102 072018 ENCOTECH s.r.o Moldavská 33, 040 11 Košice 45346275 17758,85 30.11.2018 Ing. Kristína Tóthová 11.12.2018 Zmluva o dielo 09102018 ZOO4NAT - HIM - Náučný chodník - Lužný les
DF518 1103 18011001 IRES R+M, s. r. o. Žižkova 19, 040 01 Košice 36197882 17135,38 30.11.2018 Ing. Kristína Tóthová 11.12.2018 Zmluva o dielo 04/2108 ZOO4NAT - HIM - CHZ plazy -Lužný les
DF11811046 00074 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1350,2 30.11.2018 Ing. Patrik Pastorek 11.12.2018 Zmluva na poskytnutie veterinárnej starostlivosti Veterinár 11/2018
DF11811047 49008432 PORADCA s.r.o. 36371271 66 30.11.2018 Mgr. Ingrid Tomková 11.12.2018 DUO 2019
DF11811048 2018842504 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 21,8 30.11.2018 Ing. Patrik Pastorek 11.12.2018 06/2018 Lab. výkony
DF11811049 188507258 Štátny vet. a pot. ústav vo Zvolene 042355613 20,7 30.11.2018 Ing. Patrik Pastorek 11.12.2018 05/2018 Lab. výkony
DF11811050 2124519705 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 51,37 30.11.2018 Ing. Kristína Tóthová 11.12.2018 Právna zmluva 30-000138448PO2018 Vodné, stočné - Mojmírová
DF11811051 180724 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 2448,85 30.11.2018 Ing. Zuzana Kovérová 11.12.2018 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF11811052 720181465 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 81,23 30.11.2018 Ing. Kristína Tóthová 11.12.2018 440/2018 Oprava - CITROEN C5 - KE767JY
DF11811053 720181466 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 1194,24 30.11.2018 Ing. Kristína Tóthová 11.12.2018 440/2018 Nákup + prezutie pneumatík Citroen C5
DF11811054 201850 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 540 30.11.2018 Viera Farbiaková 11.12.2018 429/2018 Mäso - mrazené králiky
DF11811055 10112018 Elektrofinál Košice s.r.o 50296698 700 30.11.2018 Ing. Kristína Tóthová 11.12.2018 455/2018 Zapojenie elektrickej prípojky - Mojmírová
DF11811057 0512018 KOBAKSTAV s.r.o 46633596 3542,54 30.11.2018 Ing. Kristína Tóthová 11.12.2018 443/2018 Oprava - ubikácia CHZ jaky
DF11811057 0512018 KOBAKSTAV s.r.o 46633596 2266,99 30.11.2018 Ing. Kristína Tóthová 11.12.2018 443/2018 HIM - rekonštrukcia CHZ tiger
DF11811058 2018022 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270 30.11.2018 Ing. Kristína Tóthová 11.12.2018 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF11811059 6591253575 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 00585441 777,25 30.11.2018 Ing. Kristína Tóthová 11.12.2018 6591253575 Zákonné poistenie - 01-03/2019
DF11811060 20180059 Derbianus Conservatorion, z.s 22858598 691,9 30.11.2018 Mgr. Eva Malešová 11.12.2018 415/2018 Propagačný materiál - kalendáre Derbianus
DF11811061 184334 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 831,76 30.11.2018 Viera Farbiaková 11.12.2018 RD/010/2018 Zelenina
DF11811062 184333 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 431,03 30.11.2018 Viera Farbiaková 11.12.2018 RD/009/2018 Ovocie
DF11811063 102018 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125 30.11.2018 Mgr. Erich Kočner 11.12.2018 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF11811064 185016547 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 490,94 30.11.2018 Elena Tomášová 11.12.2018 RD/011/2017, RD/012/2017 Prac. odevy - bunda, nohavice, tričko, mikina
DF11811065 2018101429 Slovgen s.r.o. 35700629 36 30.11.2018 Ing. Patrik Pastorek 11.12.2018 Určenie pohlavia
DF11811066 2018101479 Slovgen s.r.o. 35700629 45 30.11.2018 Ing. Patrik Pastorek 11.12.2018 Určenie pohlavia
DF11811067 2018101480 Slovgen s.r.o. 35700629 36 30.11.2018 Ing. Patrik Pastorek 11.12.2018 Určenie pohlavia
DF11811068 8221929328 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 30.11.2018 Mgr. Ingrid Tomková 11.12.2018 Hovorné
DF11811069 8221985683 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 61,08 30.11.2018 Mgr. Ingrid Tomková 11.12.2018 Hovorné
DF11811070 14874103895 MIKONA s.r.o Trenčianska 452, 02 01 Púchov 31570364 328,68 30.11.2018 Ing. Kristína Tóthová 11.12.2018 439/2018 Prezutie pneumatík Van/SUV
DF11811071 1181300806 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 208,03 30.11.2018 Ing. Zuzana Kovérová 11.12.2018 Zmluva o prenájme so servisnými službami 00324/16/011, 00323/16/011 Kopírka - RICOH
DF11811072 2002010567 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 711,05 30.11.2018 Ing. Kristína Tóthová 11.12.2018 8036 PHM
DF11811073 1530000826 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 10,5 30.11.2018 Mgr. Ingrid Tomková 11.12.2018 Zmluva o poskytnutí verejných služieb 0011344 Mobily 22.10.2018 - 21.11.2018
DF11811074 6861356439 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 56,1 30.11.2018 Ing. Kristína Tóthová 11.12.2018 Nájomné fľaše oceľové
DF11811075 90415175 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 75,98 30.11.2018 Ing. Kristína Tóthová 11.12.2018 479/2018 Výmena poškodeného vodomera - Mojmírová
DF11811076 2182430200 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 125,03 30.11.2018 Daniela Štefanisková 11.12.2018 Zmluva o nájme a poskyt. Služ. č. 5001020 Kopírka - KONICA
DF11811077 20181208 JUDr.Marcel Dolobáč,PhD. Žižkova 39, 040 01 Košice 45007063 96,07 30.11.2018 Mgr. Erich Kočner 11.12.2018 Právna zmluva zo dňa 24.02.2012 Právne služby
DF11811078 5007445413 EUROVIA-Kameňolomy, s. r. o. 36574988 732,06 30.11.2018 Elena Tomášová 11.12.2018 452/2018 Ost. materiál - štrk
DF11811079 8058003033 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 1244,56 30.11.2018 Viera Farbiaková 11.12.2018 457/2018 Ostatné potraviny, Objemové krmivo
DF11811080 4174001566 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 19,26 30.11.2018 Ing. Patrik Pastorek 11.12.2018 Veterinárna kontrola
DF11811081 7100004641 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 313,31 30.11.2018 Mgr. Ingrid Tomková 11.12.2018 Zmluva o poskyt. verejných služieb 0011344 Mobily 01.11.2018 - 30.11.2018
DF11811082 8099800111 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 795,02 30.11.2018 Ing. Kristína Tóthová 11.12.2018 Zmluva č. 1020090128 o dodávke tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV 11/2018
DF11811083 8417078048 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 9094,19 30.11.2018 Ing. Kristína Tóthová 11.12.2018 Zmluva na združenú dodávku el. energie a zem. plynu El. energia 11/2018
DF11811084 111810517 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 463,49 30.11.2018 Ing. Kristína Tóthová 11.12.2018 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP Odvoz odpadu
DF518 1101 20181108 ZIKRA s.r.o 47652721 700 30.11.2018 Ing. Kristína Tóthová 11.12.2018 Mandátna zmluva 01/MZ/2018 Poradenské služby - VO
DF518 1102 072018 ENCOTECH s.r.o Moldavská 33, 040 11 Košice 45346275 17758,85 30.11.2018 Ing. Kristína Tóthová 11.12.2018 Zmluva o dielo 09102018 ZOO4NAT - HIM - Náučný chodník - Lužný les
DF518 1103 18011001 IRES R+M, s. r. o. Žižkova 19, 040 01 Košice 36197882 17135,38 30.11.2018 Ing. Kristína Tóthová 11.12.2018 Zmluva o dielo 04/2108 ZOO4NAT - HIM - CHZ plazy -Lužný les
DF918 0409 102802038 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 249,14 30.4.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 Komis. zmluva KOMIS - OLYMPTOY
DF918 0410 218086 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 137,11 30.4.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 Komis. zmluva KOMIS - JES SK
DF918 0411 2018050 Dojčák Róbert 47121050 47121050 127,5 30.4.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 Komis. zmluva KOMIS - Dojčák
DF11804058 30042018 IMKROV Ivan Mundier Kľačno 415 40651681 161,63 30.4.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 113/2018 Ost. materiál - kvetináče, kvety
DF11804059 00028 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1069,1 30.4.2018 Ing. Patrik Pastorek 10.5.2018 Zmluva o veterinárnej činnosti Veterinár 04/2018
DF11804060 180223 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 2331,84 30.4.2018 Ing. Zuzana Kovérová 10.5.2018 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba - PČ
DF11804061 181581 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 725,68 30.4.2018 Viera Farbiaková 10.5.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF11804062 181582 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 720,11 30.4.2018 Viera Farbiaková 10.5.2018 RD/010/2017 Zelenina
DF11804063 4a2018 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125 30.4.2018 Mgr. Erich Kočner 10.5.2018 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF11804064 2018007 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270 30.4.2018 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2018 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF11804065 1800359 EKOTEC spol. s r.o. 00687022 1000 30.4.2018 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2018 34/2018 Kontrola bezpečnosti detských ihrísk
DF11804066 18038626 Ryba Košice, s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 1036,8 30.4.2018 Viera Farbiaková 10.5.2018 RD/003/2018 Ryby - sled celý
DF11804067 0882018 Alezar s.r.o 46709380 52,8 30.4.2018 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2018 114/2018 Prelep dopravných značiek
DF11804068 2001977163 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 938,95 30.4.2018 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2018 8036 PHM
DF11804069 201807 Bikár Alexander 47539917 47539917 6 30.4.2018 Mgr. Eva Malešová 10.5.2018 118/2018 Repre - pracovný obed
DF11804070 1181300062 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 202,42 30.4.2018 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2018 Zmluva o prenájme so servisnými službami 00324/16/011, 00323/16/011 Kopírka - RICOH - PČ
DF11804071 1874101200 MIKONA s.r.o Trenčianska 452, 02 01 Púchov 31570364 1388,72 30.4.2018 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2018 86/2018 Prezutie pneumatík
DF11804072 6861270553 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 56,1 30.4.2018 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2018 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11804073 8207911163 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 30.4.2018 Mgr. Ingrid Tomková 10.5.2018 Hovorné
DF11804074 8207962214 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 64,2 30.4.2018 Mgr. Ingrid Tomková 10.5.2018 Hovorné - PČ
DF11804075 2018034 IMI-EXPRES s.r.o 47621460 1010,88 30.4.2018 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2018 98/2018 Preprava lomového kameňa
DF11804076 2018040423 Slovgen s.r.o. 35700629 18 30.4.2018 Ing. Patrik Pastorek 10.5.2018 100/2018 Určenie pohlavia
DF11804077 2844008 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 19198,6 30.4.2018 Mgr. Ingrid Tomková 10.5.2018 Zmluva o spolupráci Podiel z predaja
DF11804078 1191024642 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 642,24 30.4.2018 Mgr. Ingrid Tomková 10.5.2018 RD/007/2016 Mobily 22.3.2017 - 21.4.2018
DF11804079 1800998001 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 425,4 30.4.2018 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2018 Zmluva č. 1020090128 o dodávke tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV 04/2018
DF11804080 3018040663 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 6824,51 30.4.2018 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2018 Zmluva na združenú dodávku el. energie a zem. plynu El. energia 04/2018 - PČ
DF11804058 30042018 IMKROV Ivan Mundier Kľačno 415 40651681 161,63 30.4.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 113/2018 Ost. materiál - kvetináče, kvety
DF11804059 00028 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1069,1 30.4.2018 Ing. Patrik Pastorek 10.5.2018 Zmluva o veterinárnej činnosti Veterinár 04/2018
DF11804060 180223 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 2331,84 30.4.2018 Ing. Zuzana Kovérová 10.5.2018 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba - PČ
DF11804061 181581 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 725,68 30.4.2018 Viera Farbiaková 10.5.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF11804062 181582 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 720,11 30.4.2018 Viera Farbiaková 10.5.2018 RD/010/2017 Zelenina
DF11804063 4a2018 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125 30.4.2018 Mgr. Erich Kočner 10.5.2018 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF918 0409 102802038 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 249,14 30.4.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 Komis. zmluva KOMIS - OLYMPTOY
DF11804064 2018007 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270 30.4.2018 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2018 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF918 0410 218086 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 137,11 30.4.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 Komis. zmluva KOMIS - JES SK
DF11804065 1800359 EKOTEC spol. s r.o. 00687022 1000 30.4.2018 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2018 34/2018 Kontrola bezpečnosti detských ihrísk
DF918 0411 2018050 Dojčák Róbert 47121050 47121050 127,5 30.4.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 Komis. zmluva KOMIS - Dojčák
DF11804066 18038626 Ryba Košice, s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 1036,8 30.4.2018 Viera Farbiaková 10.5.2018 RD/003/2018 Ryby - sled celý
DF11804067 0882018 Alezar s.r.o 46709380 52,8 30.4.2018 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2018 114/2018 Prelep dopravných značiek
DF11804068 2001977163 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 938,95 30.4.2018 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2018 8036 PHM
DF11804069 201807 Bikár Alexander 47539917 47539917 6 30.4.2018 Mgr. Eva Malešová 10.5.2018 118/2018 Repre - pracovný obed
DF11804070 1181300062 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 202,42 30.4.2018 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2018 Zmluva o prenájme so servisnými službami 00324/16/011, 00323/16/011 Kopírka - RICOH - PČ
DF11804071 1874101200 MIKONA s.r.o Trenčianska 452, 02 01 Púchov 31570364 1388,72 30.4.2018 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2018 86/2018 Prezutie pneumatík
DF11804072 6861270553 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 56,1 30.4.2018 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2018 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11804073 8207911163 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 30.4.2018 Mgr. Ingrid Tomková 10.5.2018 Hovorné
DF11804074 8207962214 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 64,2 30.4.2018 Mgr. Ingrid Tomková 10.5.2018 Hovorné - PČ
DF11804075 2018034 IMI-EXPRES s.r.o 47621460 1010,88 30.4.2018 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2018 98/2018 Preprava lomového kameňa
DF11804076 2018040423 Slovgen s.r.o. 35700629 18 30.4.2018 Ing. Patrik Pastorek 10.5.2018 100/2018 Určenie pohlavia
DF11804077 2844008 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 19198,6 30.4.2018 Mgr. Ingrid Tomková 10.5.2018 Zmluva o spolupráci Podiel z predaja
DF11804078 1191024642 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 642,24 30.4.2018 Mgr. Ingrid Tomková 10.5.2018 RD/007/2016 Mobily 22.3.2017 - 21.4.2018
DF11804079 1800998001 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 425,4 30.4.2018 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2018 Zmluva č. 1020090128 o dodávke tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV 04/2018
DF11804080 3018040663 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 6824,51 30.4.2018 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2018 Zmluva na združenú dodávku el. energie a zem. plynu El. energia 04/2018 - PČ
DF11805072 185007180 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 -88,72 30.5.2018 Elena Tomášová 13.6.2018 RD/012/2017 Pracovná obuv - dobropis
DF11805066 0418003316 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 181 30.5.2018 Viera Farbiaková 13.6.2018 RD/004/2018 Granule - pstros UNI
DF11805067 50180381 Poľnonákup ŠARIŠ a.s 0000155012 275,82 30.5.2018 Viera Farbiaková 13.6.2018 RD/008/2017 Objem. krmivo - ovos, pšenica, kukurica
DF11805068 185007320 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 390,01 30.5.2018 Elena Tomášová 13.6.2018 RD/011/2017, RD/012/2017 Pracovná obuv, odevy
DF11805069 185007177 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 -42,05 30.5.2018 Elena Tomášová 13.6.2018 RD/011/2017 Pracovné odevy - dobropis
DF11805070 185007178 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 -28,81 30.5.2018 Elena Tomášová 13.6.2018 RD/011/2017 Pracovné odevy - dobropis
DF11805071 185007179 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 -53,22 30.5.2018 Elena Tomášová 13.6.2018 RD/011/2017 Pracovné odevy - dobropis
DF11805072 185007180 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 -88,72 30.5.2018 Elena Tomášová 13.6.2018 RD/012/2017 Pracovná obuv - dobropis
DF11805066 0418003316 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 181 30.5.2018 Viera Farbiaková 13.6.2018 RD/004/2018 Granule - pstros UNI
DF11805067 50180381 Poľnonákup ŠARIŠ a.s 0000155012 275,82 30.5.2018 Viera Farbiaková 13.6.2018 RD/008/2017 Objem. krmivo - ovos, pšenica, kukurica
DF11805068 185007320 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 390,01 30.5.2018 Elena Tomášová 13.6.2018 RD/011/2017, RD/012/2017 Pracovná obuv, odevy
DF11805069 185007177 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 -42,05 30.5.2018 Elena Tomášová 13.6.2018 RD/011/2017 Pracovné odevy - dobropis
DF11805070 185007178 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 -28,81 30.5.2018 Elena Tomášová 13.6.2018 RD/011/2017 Pracovné odevy - dobropis
DF11805071 185007179 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 -53,22 30.5.2018 Elena Tomášová 13.6.2018 RD/011/2017 Pracovné odevy - dobropis
DF11806071 2180336 Regionálny úrad verejného zdravot. so sídl. v Košiciach 00606723 132,86 30.6.2018 Ing. Kristína Tóthová 25.7.2018 Zmluva č. 90/2017 o vykonaní odbor. a lab. vyšetrení Rozbor vody
DF11806072 181982 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1973,8 30.6.2018 Viera Farbiaková 25.7.2018 RD/013/2017, RD/002/2018 Mäso, Ryby
DF11806073 1800035 Kelbel Radoslav-Servis chladničiek a mrazničiek Myslavská 51, 040 16 Myslava 32476817 120 30.6.2018 Viera Farbiaková 25.7.2018 195/2018 Oprava kafilerneho boxu
DF11806074 1181300219 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 199,01 30.6.2018 Ing. Kristína Tóthová 25.7.2018 Zmluva o prenájme so servisnými službami 00324/16/011, 00323/16/011 Kopírka - RICOH
DF11806075 180365 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 2298,53 30.6.2018 Ing. Zuzana Kovérová 25.7.2018 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF11806076 18058824 Ryba Košice, s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 1038 30.6.2018 Viera Farbiaková 25.7.2018 RD/003/2018 Ryby - sled celý
DF11806077 2018010 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270 30.6.2018 Ing. Kristína Tóthová 25.7.2018 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF11805079 180296 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 2398,46 30.6.2018 Ing. Zuzana Kovérová 13.6.2018 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF11806078 11800127 MALEX s.r.o 35821507 133,56 30.6.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 211/2018 Ost. materiál - vedrá + veká
DF11806079 182294 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 694,7 30.6.2018 Viera Farbiaková 25.7.2018 RD/010/2017 Zelenina
DF11806080 182293 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 780,2 30.6.2018 Viera Farbiaková 25.7.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF11806081 182441 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 849,55 30.6.2018 Viera Farbiaková 25.7.2018 RD/010/2017 Zelenina
DF11806082 182440 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 982,15 30.6.2018 Viera Farbiaková 25.7.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF11806083 1196114421 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 19,99 30.6.2018 Mgr. Ingrid Tomková 25.7.2018 Zmluva o poskytnutí verejných služieb Mobily 22.05.2018 - 21.06.2018
DF11806084 00036 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1052,89 30.6.2018 Ing. Patrik Pastorek 25.7.2018 Zmluva o veterinárnej činnosti Veterinár 06/2018
DF11806085 7100001966 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 416,02 30.6.2018 Mgr. Ingrid Tomková 25.7.2018 Zmluva o poskytnutí verejných služieb Mobily 01.06.2018 - 30.06.2018
DF11806086 8212048191 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 30.6.2018 Mgr. Ingrid Tomková 25.7.2018 Hovorné
DF11806087 20180189 Grajzeľ Ján 45655634 375 30.6.2018 Mgr. Eva Malešová 25.7.2018 223/2018 Ost. materiál - menovky A4
DF11806088 8404940 ASANÁCIA, s. r. o. Ružová 1637, 010 01 Žilina 36750204 67,2 30.6.2018 Ing. Kristína Tóthová 25.7.2018 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení ŽVP Odvoz a odstránenie ŽVP
DF11806089 86087908 PORADCA s.r.o. 36371271 65,8 30.6.2018 Mgr. Ingrid Tomková 25.7.2018 Zákony 2019 PORADCA s.r.o
DF11806090 201800530 Farby Kušnír, s.r.o. 47564831 3428,21 30.6.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 249/2018 Ost. materiál - farby, štetce - deň dobrovoľníkov
DF11806091 20180710 JUDr.Marcel Dolobáč,PhD. Žižkova 39, 040 01 Košice 45007063 96,07 30.6.2018 Mgr. Erich Kočner 25.7.2018 Právna zmluva Právne služby
DF11806092 2001986687 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 506,65 30.6.2018 Ing. Kristína Tóthová 25.7.2018 8036 PHM
DF11806093 5007075417 EUROVIA-Kameňolomy, s. r. o. 36574988 141,16 30.6.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 253/2018 Ost. materiál - štrk
DF11806094 181543 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 112,8 30.6.2018 Viera Farbiaková 25.7.2018 260/2018 Mäso
DF11806095 8212099290 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 60,67 30.6.2018 Mgr. Ingrid Tomková 25.7.2018 Hovorné
DF11806096 6230214508 Kärcher Slovakia s.r.o Bratislavská 25, 949 01 Nitra 43967663 2268 30.6.2018 Ing. Patrik Pastorek 25.7.2018 225/2018 HIM - vysokotlakový čistič KäRCHER
DF11806097 57002453 FIRST DATA SLOVAKIA s.r.o 31372074 48,6 30.6.2018 Mgr. Ingrid Tomková 25.7.2018 Zmluva o poskytnutí POS terminálu Prenájom POS terminálu
DF11806098 6861296164 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 56,1 30.6.2018 Ing. Kristína Tóthová 25.7.2018 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11806099 62018 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125 30.6.2018 Mgr. Erich Kočner 25.7.2018 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF11806100 3018060662 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 5104,84 30.6.2018 Ing. Kristína Tóthová 25.7.2018 Zmluva na združenú dodávku el. energie a zem. plynu El. energia 06/2018
DF11806101 2844014 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 23903,59 30.6.2018 Mgr. Ingrid Tomková 25.7.2018 Zmluva o spolupráci Podiel z predaja
DF11806102 8099800106 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 278,83 30.6.2018 Ing. Kristína Tóthová 25.7.2018 Zmluva č. 1020090128 o dodávke tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV 06/2018
DF11806103 111805496 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 406,27 30.6.2018 Ing. Kristína Tóthová 25.7.2018 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP Odvoz odpadu
DF918 0613 102900183 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 284,5 30.6.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 Komis. zmluva KOMIS - OLYMPTOY
DF918 0614 180019 CULLINAN s.r.o. 26416140 19,32 30.6.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 Komis. zmluva KOMIS - CULLINAN
DF918 0615 218183 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 345,91 30.6.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 Komis. zmluva KOMIS - JES SK
DF918 0616 2018113 Dojčák Róbert 47121050 47121050 210,5 30.6.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 Komis. zmluva KOMIS - Dojčák
DF11806057 1805279 AKVA-TERA.CZ(SK) 65856066 151,67 30.6.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 210/2018 KHM - Náradie - hák, kliešte, sáčky na plazy
DF11806058 201826 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 715,2 30.6.2018 Viera Farbiaková 25.7.2018 242/2018 Mäso - králiky
DF11806058 201826 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 54 30.6.2018 Ing. Patrik Pastorek 25.7.2018 242/2018 Príjem zvierat - N - 3ks/18 EUR - králik domáci
DF11806059 0418003977 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 3339,4 30.6.2018 Viera Farbiaková 25.7.2018 RD/004/2018 Granule - ZOO A, ZOO C, pštros UNI
DF11806060 20180189 EAST s.r.o 36580171 36580171 216 30.6.2018 Mgr. Ingrid Tomková 25.7.2018 229/2018 Repre - pamätná bankovka
DF11806061 185009050 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 303,4 30.6.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 RD/011/2017, RD/012/2017 Pracovné odevy, obuv
DF11806062 1801020531 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 364,46 30.6.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 RD/007/2017 Čistiace prostriedky - cif, handra, jar, savo,
DF11806063 7180411 VETIS - MVDr. Peter Ponngrácz, Kráľovičove Kračany 91 Komenského 73, 041 81 Košice 32320833 149,95 30.6.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 243/2018 El. ohradníky - náhr. diely na ohradníky
DF11806064 185009111 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 121,48 30.6.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 RD/011/2017, RD/012/2017 Pracovná obuv, odevy
DF11806065 022018 MIDIA 30679982 995,92 30.6.2018 Ing. Kristína Tóthová 25.7.2018 RD/002/2018 Revízia el. zariadení
DF11806066 10180010 Rozhon Lukáš 47781815 797,6 30.6.2018 Viera Farbiaková 25.7.2018 RD/014/2017 Mäso - potkany, myši
DF11806067 10180012 Rozhon Lukáš 47781815 1127 30.6.2018 Viera Farbiaková 25.7.2018 RD/014/2017 Mäso - potkany, myši
DF11806068 180099 Lešenie - Košice s.r.o 47488824 1164 30.6.2018 Ing. Kristína Tóthová 25.7.2018 176/2018 Montáž a demontáž lešenia
DF11806069 20181375 ASANARATES s.r.o Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 520,8 30.6.2018 Ing. Patrik Pastorek 25.7.2018 Zmluva o poskytovaní deratiz. a dezinfek. služieb Deratizácia ZOO
DF11806070 139156729 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 96 30.6.2018 Mgr. Ingrid Tomková 25.7.2018 127/2018 Prenájom toaletnej kabíny
DF11806071 2180336 Regionálny úrad verejného zdravot. so sídl. v Košiciach 00606723 132,86 30.6.2018 Ing. Kristína Tóthová 25.7.2018 Zmluva č. 90/2017 o vykonaní odbor. a lab. vyšetrení Rozbor vody
DF11806072 181982 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1973,8 30.6.2018 Viera Farbiaková 25.7.2018 RD/013/2017, RD/002/2018 Mäso, Ryby
DF11806073 1800035 Kelbel Radoslav-Servis chladničiek a mrazničiek Myslavská 51, 040 16 Myslava 32476817 120 30.6.2018 Viera Farbiaková 25.7.2018 195/2018 Oprava kafilerneho boxu
DF11806074 1181300219 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 199,01 30.6.2018 Ing. Kristína Tóthová 25.7.2018 Zmluva o prenájme so servisnými službami 00324/16/011, 00323/16/011 Kopírka - RICOH
DF11806075 180365 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 2298,53 30.6.2018 Ing. Zuzana Kovérová 25.7.2018 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF11806076 18058824 Ryba Košice, s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 1038 30.6.2018 Viera Farbiaková 25.7.2018 RD/003/2018 Ryby - sled celý
DF11806077 2018010 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270 30.6.2018 Ing. Kristína Tóthová 25.7.2018 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF11806078 11800127 MALEX s.r.o 35821507 133,56 30.6.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 211/2018 Ost. materiál - vedrá + veká
DF11806079 182294 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 694,7 30.6.2018 Viera Farbiaková 25.7.2018 RD/010/2017 Zelenina
DF11806080 182293 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 780,2 30.6.2018 Viera Farbiaková 25.7.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF11806081 182441 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 849,55 30.6.2018 Viera Farbiaková 25.7.2018 RD/010/2017 Zelenina
DF11806082 182440 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 982,15 30.6.2018 Viera Farbiaková 25.7.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF11806083 1196114421 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 19,99 30.6.2018 Mgr. Ingrid Tomková 25.7.2018 Zmluva o poskytnutí verejných služieb Mobily 22.05.2018 - 21.06.2018
DF11806084 00036 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1052,89 30.6.2018 Ing. Patrik Pastorek 25.7.2018 Zmluva o veterinárnej činnosti Veterinár 06/2018
DF11806085 7100001966 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 416,02 30.6.2018 Mgr. Ingrid Tomková 25.7.2018 Zmluva o poskytnutí verejných služieb Mobily 01.06.2018 - 30.06.2018
DF11806086 8212048191 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 30.6.2018 Mgr. Ingrid Tomková 25.7.2018 Hovorné
DF11806087 20180189 Grajzeľ Ján 45655634 375 30.6.2018 Mgr. Eva Malešová 25.7.2018 223/2018 Ost. materiál - menovky A4
DF11806088 8404940 ASANÁCIA, s. r. o. Ružová 1637, 010 01 Žilina 36750204 67,2 30.6.2018 Ing. Kristína Tóthová 25.7.2018 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení ŽVP Odvoz a odstránenie ŽVP
DF11806089 86087908 PORADCA s.r.o. 36371271 65,8 30.6.2018 Mgr. Ingrid Tomková 25.7.2018 Zákony 2019 PORADCA s.r.o
DF11806090 201800530 Farby Kušnír, s.r.o. 47564831 3428,21 30.6.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 249/2018 Ost. materiál - farby, štetce - deň dobrovoľníkov
DF11806091 20180710 JUDr.Marcel Dolobáč,PhD. Žižkova 39, 040 01 Košice 45007063 96,07 30.6.2018 Mgr. Erich Kočner 25.7.2018 Právna zmluva Právne služby
DF11806092 2001986687 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 506,65 30.6.2018 Ing. Kristína Tóthová 25.7.2018 8036 PHM
DF11806093 5007075417 EUROVIA-Kameňolomy, s. r. o. 36574988 141,16 30.6.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 253/2018 Ost. materiál - štrk
DF11806094 181543 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 112,8 30.6.2018 Viera Farbiaková 25.7.2018 260/2018 Mäso
DF11806095 8212099290 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 60,67 30.6.2018 Mgr. Ingrid Tomková 25.7.2018 Hovorné
DF11806096 6230214508 Kärcher Slovakia s.r.o Bratislavská 25, 949 01 Nitra 43967663 2268 30.6.2018 Ing. Patrik Pastorek 25.7.2018 225/2018 HIM - vysokotlakový čistič KäRCHER
DF11806097 57002453 FIRST DATA SLOVAKIA s.r.o 31372074 48,6 30.6.2018 Mgr. Ingrid Tomková 25.7.2018 Zmluva o poskytnutí POS terminálu Prenájom POS terminálu
DF11805079 180296 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 2398,46 30.6.2018 Ing. Zuzana Kovérová 13.6.2018 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF918 0613 102900183 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 284,5 30.6.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 Komis. zmluva KOMIS - OLYMPTOY
DF918 0614 180019 CULLINAN s.r.o. 26416140 19,32 30.6.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 Komis. zmluva KOMIS - CULLINAN
DF918 0615 218183 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 345,91 30.6.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 Komis. zmluva KOMIS - JES SK
DF918 0616 2018113 Dojčák Róbert 47121050 47121050 210,5 30.6.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 Komis. zmluva KOMIS - Dojčák
DF11806057 1805279 AKVA-TERA.CZ(SK) 65856066 151,67 30.6.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 210/2018 KHM - Náradie - hák, kliešte, sáčky na plazy
DF11806058 201826 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 715,2 30.6.2018 Viera Farbiaková 25.7.2018 242/2018 Mäso - králiky
DF11806058 201826 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 54 30.6.2018 Ing. Patrik Pastorek 25.7.2018 242/2018 Príjem zvierat - N - 3ks/18 EUR - králik domáci
DF11806059 0418003977 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 3339,4 30.6.2018 Viera Farbiaková 25.7.2018 RD/004/2018 Granule - ZOO A, ZOO C, pštros UNI
DF11806060 20180189 EAST s.r.o 36580171 36580171 216 30.6.2018 Mgr. Ingrid Tomková 25.7.2018 229/2018 Repre - pamätná bankovka
DF11806061 185009050 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 303,4 30.6.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 RD/011/2017, RD/012/2017 Pracovné odevy, obuv
DF11806062 1801020531 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 364,46 30.6.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 RD/007/2017 Čistiace prostriedky - cif, handra, jar, savo,
DF11806063 7180411 VETIS - MVDr. Peter Ponngrácz, Kráľovičove Kračany 91 Komenského 73, 041 81 Košice 32320833 149,95 30.6.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 243/2018 El. ohradníky - náhr. diely na ohradníky
DF11806064 185009111 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 121,48 30.6.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 RD/011/2017, RD/012/2017 Pracovná obuv, odevy
DF11806065 022018 MIDIA 30679982 995,92 30.6.2018 Ing. Kristína Tóthová 25.7.2018 RD/002/2018 Revízia el. zariadení
DF11806066 10180010 Rozhon Lukáš 47781815 797,6 30.6.2018 Viera Farbiaková 25.7.2018 RD/014/2017 Mäso - potkany, myši
DF11806067 10180012 Rozhon Lukáš 47781815 1127 30.6.2018 Viera Farbiaková 25.7.2018 RD/014/2017 Mäso - potkany, myši
DF11806068 180099 Lešenie - Košice s.r.o 47488824 1164 30.6.2018 Ing. Kristína Tóthová 25.7.2018 176/2018 Montáž a demontáž lešenia
DF11806069 20181375 ASANARATES s.r.o Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 520,8 30.6.2018 Ing. Patrik Pastorek 25.7.2018 Zmluva o poskytovaní deratiz. a dezinfek. služieb Deratizácia ZOO
DF11806070 139156729 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 96 30.6.2018 Mgr. Ingrid Tomková 25.7.2018 127/2018 Prenájom toaletnej kabíny
DF918 0719 2218200080 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 208,94 30.7.2018 Elena Tomášová 7.8.2018 302/2018 Tovar do ZOO Shopu - hračky
DF11807061 2018841590 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 23 30.7.2018 Ing. Patrik Pastorek 7.8.2018 06/2018 Lab. výkony
DF11807062 139159301 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 96 30.7.2018 Mgr. Ingrid Tomková 7.8.2018 127/2018 Prenájom toaletnej kabíny
DF918 0719 2218200080 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 208,94 30.7.2018 Elena Tomášová 7.8.2018 302/2018 Tovar do ZOO Shopu - hračky
DF918 0828 201846 Bikár Alexander 47539917 47539917 572,55 30.8.2018 Elena Tomášová 31.8.2018 228/2018 Tábor - obedy
DF918 0825 2018200009 Barviř Jiří, Ing. 69743258 204,9 30.8.2018 Elena Tomášová 31.8.2018 Komis. zmluva KOMIS - Barvíř
DF918 0826 201845 Bikár Alexander 47539917 47539917 33 30.8.2018 Elena Tomášová 31.8.2018 331/2018 Noc v ZOO - raňajky, večera
DF918 0827 201847 Bikár Alexander 47539917 47539917 55 30.8.2018 Elena Tomášová 31.8.2018 340/2018 Noc v ZOO - raňajky, večera
DF918 0828 201846 Bikár Alexander 47539917 47539917 572,55 30.8.2018 Elena Tomášová 31.8.2018 228/2018 Tábor - obedy
DF11808048 183012 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 766,84 30.8.2018 Viera Farbiaková 31.8.2018 RD/010/2017 Zelenina
DF11808049 183011 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 714,92 30.8.2018 Viera Farbiaková 31.8.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF11808050 2545408000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 137,24 30.8.2018 Viera Farbiaková 31.8.2018 336/2018 Potraviny, tovar do ZOOShopu
DF11808051 1808119 KPK Reklama s.r.o 46822798 206,96 30.8.2018 Mgr. Eva Malešová 31.8.2018 RD/019/2015 Výroba a tlač fólii a plagátov
DF11808052 2018841817 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 11,5 30.8.2018 Ing. Patrik Pastorek 31.8.2018 06/2018 Lab. výkony
DF11808053 2545398000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 22,25 30.8.2018 Viera Farbiaková 31.8.2018 336/2018 Potraviny
DF11808054 1512018 Tirpák František ml. 37642413 121,2 30.8.2018 Ing. Kristína Tóthová 12.9.2018 350/2018 Kontrola a čistenie komínov
DF11808055 10177 DSI Givskud Zoo Zootopia 75318219 117,6 30.8.2018 Ing. Patrik Pastorek 12.9.2018 361/2018 DNA test
DF11808056 20180204 České provaznictví s.r.o 24709638 1200,77 30.8.2018 Elena Tomášová 12.9.2018 344/2018 Ost. materiál - laná JUTA, siete ,rebrík povrazový
DF918 0825 2018200009 Barviř Jiří, Ing. 69743258 204,9 30.8.2018 Elena Tomášová 31.8.2018 Komis. zmluva KOMIS - Barvíř
DF918 0826 201845 Bikár Alexander 47539917 47539917 33 30.8.2018 Elena Tomášová 31.8.2018 331/2018 Noc v ZOO - raňajky, večera
DF918 0827 201847 Bikár Alexander 47539917 47539917 55 30.8.2018 Elena Tomášová 31.8.2018 340/2018 Noc v ZOO - raňajky, večera
DF11809045 1809145 KPK Reklama s.r.o 46822798 100,8 30.9.2018 Mgr. Eva Malešová 18.10.2018 RD/019/2015 Výroba banneru
DF11809046 1809149 KPK Reklama s.r.o 46822798 121,39 30.9.2018 Mgr. Eva Malešová 18.10.2018 RD/019/2015 Výroba a tlač POS stojan
DF11809047 139165180 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 48 30.9.2018 Mgr. Ingrid Tomková 18.10.2018 127/2018 Prenájom toaletnej kabíny
DF918 0906 20180292 EAST s.r.o 36580171 36580171 691,2 30.9.2018 Elena Tomášová 18.10.2018 Komis. zmluva KOMIS - EAST
DF11809048 00066 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1486,7 30.9.2018 Ing. Patrik Pastorek 18.10.2018 Zmluva o poskyt. Vet. Činnosti Veterinár 09/2018
DF918 0907 102900584 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 85,76 30.9.2018 Elena Tomášová 18.10.2018 Komis. zmluva KOMIS - OLYMPTOY
DF11809049 101806 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1584 30.9.2018 Viera Farbiaková 18.10.2018 RD/008/2018 Mäso - mrazené potkany, myši
DF918 0908 218293 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 198,36 30.9.2018 Elena Tomášová 18.10.2018 Komis. zmluva KOMIS - JES SK
DF11809050 20180554 ABCOM Košice s.r.o 46112961 333,6 30.9.2018 Ing. Kristína Tóthová 18.10.2018 357/2018 Oprava domofónu
DF918 0909 2018196 Dojčák Róbert 47121050 47121050 31,5 30.9.2018 Elena Tomášová 18.10.2018 Komis. zmluva KOMIS - Dojčák
DF11809051 1181300588 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 216,08 30.9.2018 Ing. Zuzana Kovérová 18.10.2018 Zmluva o prenájme so servisnými službami 00324/16/011, 00323/16/011 Kopírka - RICOH
DF11809052 1800021 Olexa Martin 37017594 572,76 30.9.2018 Ing. Kristína Tóthová 18.10.2018 359/2018 Oprava plyn. kotlov v ZOO
DF11809053 2181467 MIKROP Slovensko, s.r.o. Okružná 25, 058 01 Poprad 31717063 264 30.9.2018 Viera Farbiaková 18.10.2018 362/2018 Granule - klokany, jelene
DF11809054 20180909 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 870 30.9.2018 Viera Farbiaková 18.10.2018 377/2018 Ryby - karasy
DF11809055 1852441 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 24,07 30.9.2018 Viera Farbiaková 18.10.2018 347/2018 Ostatné potraviny - zmes pre andulky
DF11809056 2181542 MIKROP Slovensko, s.r.o. Okružná 25, 058 01 Poprad 31717063 113,43 30.9.2018 Viera Farbiaková 18.10.2018 362/2018 Granule - alpaka
DF11809056 2181542 MIKROP Slovensko, s.r.o. Okružná 25, 058 01 Poprad 31717063 58,53 30.9.2018 Viera Farbiaková 18.10.2018 362/2018 Ostatné potraviny - M3-K
DF11809057 1020180371 HAKOZ s.r.o 36591564 402 30.9.2018 Ing. Kristína Tóthová 18.10.2018 364/2018 Ostatný materiál - nerezové žľaby
DF11809058 11181834 DPMK Košice, a. s. 31701914 274,51 30.9.2018 Mgr. Eva Malešová 18.10.2018 365/2018 Preprava osôb - festival maskotov
DF11809059 6861332272 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 56,1 30.9.2018 Ing. Kristína Tóthová 18.10.2018 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11809060 2002000957 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 817,44 30.9.2018 Ing. Kristína Tóthová 18.10.2018 8036 PHM
DF11809061 2018017 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270 30.9.2018 Ing. Kristína Tóthová 18.10.2018 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF11809062 8406993 ASANÁCIA, s. r. o. Ružová 1637, 010 01 Žilina 36750204 134,4 30.9.2018 Ing. Kristína Tóthová 18.10.2018 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení ŽVP Odvoz a odstránenie ŽVP
DF11809063 18099001 Ryba Košice, s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 1209,6 30.9.2018 Viera Farbiaková 18.10.2018 RD/003/2018 Ryby - slede
DF11809064 1203892795 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 10,5 30.9.2018 Mgr. Ingrid Tomková 18.10.2018 Zmluva o poskyt. verejných služieb 0011344 Mobily 22.09.2018 - 21.09.2018
DF11809065 11181800 DPMK Košice, a. s. 31701914 76,8 30.9.2018 Mgr. Eva Malešová 18.10.2018 360/2018 Reklama - DPMK
DF11809066 8217925729 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 30.9.2018 Mgr. Ingrid Tomková 18.10.2018 Hovorné
DF11809067 8217980015 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 62,23 30.9.2018 Mgr. Ingrid Tomková 18.10.2018 Hovorné
DF11809068 180580 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 2331,84 30.9.2018 Ing. Zuzana Kovérová 18.10.2018 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF11809069 6591269550 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 00585441 29,66 30.9.2018 Ing. Kristína Tóthová 18.10.2018 6591269550 Úrazové poist. osôb v mot. vozidlách
DF11809070 20180920 Kolesár Dušan - DUKOS Opatovská 46, 040 01 Košice 10776907 89,63 30.9.2018 Ing. Kristína Tóthová 18.10.2018 RD/020/2015 Sklenárske práce
DF11809071 2844026 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 14490,54 30.9.2018 Mgr. Ingrid Tomková 18.10.2018 Zmluva o spolupráci Podiel z predaja
DF11809072 183440 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 196,6 30.9.2018 Viera Farbiaková 18.10.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF11809073 183441 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 229,63 30.9.2018 Viera Farbiaková 18.10.2018 RD/010/2017 Zelenina
DF11809074 183396 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 672,5 30.9.2018 Viera Farbiaková 18.10.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF11809075 183397 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 886,43 30.9.2018 Viera Farbiaková 18.10.2018 RD/010/2017 Zelenina
DF11809076 20182006 ASANARATES s.r.o Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 534,36 30.9.2018 Ing. Patrik Pastorek 18.10.2018 Zmluva o poskytovaní deratiz. a dezinfek. služieb Deratizácia ZOO
DF11809077 1800998001 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 330,54 30.9.2018 Ing. Kristína Tóthová 18.10.2018 Zmluva č. 1020090128 o dodávke tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV 09/2018
DF11809078 7100003504 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 397,06 30.9.2018 Mgr. Ingrid Tomková 18.10.2018 Zmluva o poskyt. verejných služieb 0011344 Mobily 01.09.2018 - 30.09.2018
DF11809079 0452018 KOBAKSTAV s.r.o 46633596 12034,56 30.9.2018 Ing. Kristína Tóthová 18.10.2018 RD/007/2018 Oprava - ubikácia CHZ tiger
DF11809080 57003237 FIRST DATA SLOVAKIA s.r.o 31372074 48,6 30.9.2018 Mgr. Ingrid Tomková 18.10.2018 Zmluva o prenájme POS terminálu Prenájom POS terminálu
DF11809081 3018090652 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 4855,58 30.9.2018 Ing. Kristína Tóthová 18.10.2018 Zmluva na združenú dodávku el. energie a zem. plynu El. energia 09/2018
DF918 0906 20180292 EAST s.r.o 36580171 36580171 691,2 30.9.2018 Elena Tomášová 18.10.2018 Komis. zmluva KOMIS - EAST
DF918 0907 102900584 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 85,76 30.9.2018 Elena Tomášová 18.10.2018 Komis. zmluva KOMIS - OLYMPTOY
DF918 0908 218293 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 198,36 30.9.2018 Elena Tomášová 18.10.2018 Komis. zmluva KOMIS - JES SK
DF918 0909 2018196 Dojčák Róbert 47121050 47121050 31,5 30.9.2018 Elena Tomášová 18.10.2018 Komis. zmluva KOMIS - Dojčák
DF11801036 18010003 K13 - Košické kultúrne centrá Kukučinová 2 42323975 4625,6 31.1.2018 Mgr. Eva Malešová 15.2.2018 16/2018 Technicko-organizačné zabezpečenie podujatia LOGO
DF11801037 1801091 KPK Reklama s.r.o 46822798 439,18 31.1.2018 Mgr. Eva Malešová 15.2.2018 RD/019/2015 Výroba banneru
DF11801038 10180001 Rozhon Lukáš 47781815 611 31.1.2018 Viera Farbiaková 15.2.2018 RD/014/2017 Mäso - potkany
DF11801039 188500355 Štátny vet. a pot. ústav vo Zvolene 042355613 74,6 31.1.2018 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2018 05/2018 Lab. výkony
DF11801040 293438000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 150,18 31.1.2018 Viera Farbiaková 15.2.2018 28/2018 Potraviny, tovar do ZOOSHOPU
DF11801042 1802025 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 42,43 31.1.2018 Viera Farbiaková 15.2.2018 02/2018 Ostatné potraviny - zmes pre angulky
DF11801043 2001961234 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 543,5 31.1.2018 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2018 8036 PHM
DF11801044 1801020035 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 384,79 31.1.2018 Elena Tomášová 15.2.2018 RD/007/2017 Čistiace prostriedky
DF11801045 50180015 Poľnonákup ŠARIŠ a.s 0000155012 235,82 31.1.2018 Viera Farbiaková 15.2.2018 RD/008/2017 Objem. krmivo - pšenica, kukurica, ovos
DF11801046 41180092 Homola s.r.o. Dlhé diely 18, 841 04 Bratislava 31325921 112,56 31.1.2018 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2018 17/2018 Revizia zdvih. zariadenia
DF11801047 012018027 Košice Turizmus Hlavná 59, 040 01 Košice 45733643 300 31.1.2018 Mgr. Eva Malešová 15.2.2018 Členské - Košice - TURIZMUS
DF11801048 00001 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1692,1 31.1.2018 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2018 Zmluva o vykonaní činnosti Veterinár 01/2018
DF11801049 10180002 Rozhon Lukáš 47781815 2386 31.1.2018 Viera Farbiaková 15.2.2018 RD/014/2017 Mäso - potkany, myši
DF11801050 180021 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 2365,15 31.1.2018 Ing. Zuzana Kovérová 15.2.2018 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba 01/2017
DF11801051 180353 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 558,76 31.1.2018 Viera Farbiaková 15.2.2018 RD/010/2017 Zelenina
DF11801052 180352 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 531,13 31.1.2018 Viera Farbiaková 15.2.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF11801053 20181462 AJFA +AVIS, s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina 31602436 54,9 31.1.2018 Ing. Zuzana Kovérová 15.2.2018 Čo má vedieť mzdová účtovníčka 1-4/2018
DF11801054 1171301144 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 209,93 31.1.2018 Ing. Zuzana Kovérová 15.2.2018 Zmluva o prenájme so servisnými službami 00324/16/011, 00323/16/011 Kopírka - RICOH
DF11801055 8201958925 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 31.1.2018 Mgr. Ingrid Tomková 15.2.2018 Hovorné
DF11801056 180215 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 3973,2 31.1.2018 Viera Farbiaková 15.2.2018 RD/013/2017, RD/005/2017 Mäso, Ryby, Potraviny
DF11801057 1874100157 MIKONA s.r.o Trenčianska 452, 02 01 Púchov 31570364 334,42 31.1.2018 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2018 44/2018 Ost. materiál - pneumatiky - traktor KE885AB
DF11801058 8019 Brcko Ján MVDr. 17148561 130,2 31.1.2018 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2018 42/2018 KHM - Náradie - odchytová sieť s rukoväťou
DF11801059 2001963124 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 394,89 31.1.2018 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2018 8036 PHM
DF11801060 8202008854 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 60,84 31.1.2018 Mgr. Ingrid Tomková 15.2.2018 Hovorné
DF11801061 6861234110 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 114,85 31.1.2018 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2018 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11801062 2018001 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270 31.1.2018 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2018 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF11801063 111800221 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 661,82 31.1.2018 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2018 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP Odvoz odpadu
DF11801064 2180036 MIKROP Slovensko, s.r.o. Okružná 25, 058 01 Poprad 31717063 94,5 31.1.2018 Viera Farbiaková 15.2.2018 03/2018 Granule - klokan
DF11801065 8400823 ASANÁCIA, s. r. o. Ružová 1637, 010 01 Žilina 36750204 302,4 31.1.2018 Viera Farbiaková 15.2.2018 12/2018 Odvoz a odstránenie ŽVP
DF11801066 12018 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125 31.1.2018 Mgr. Erich Kočner 15.2.2018 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF11801067 2018010080 Slovgen s.r.o. 35700629 45 31.1.2018 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2018 23/2018 Určenie pohlavia
DF11801068 1183368732 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 -2,53 31.1.2018 Mgr. Ingrid Tomková 15.2.2018 RD/007/2016 Mobily 22.12.2017 - 21.1.2018
DF11801069 3018010665 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 12082,78 31.1.2018 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2018 Zmluva na združenú dodávku el. energie a zem. plynu El. energia
DF918 0105 102801581 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 22,01 31.1.2018 Elena Tomášová 15.2.2018 Komis. zmluva KOMIS - OLYMPTOY
DF918 0106 218021 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 16,01 31.1.2018 Elena Tomášová 15.2.2018 Komis. zmluva KOMIS - JES SK
DF11801036 18010003 K13 - Košické kultúrne centrá Kukučinová 2 42323975 4625,6 31.1.2018 Mgr. Eva Malešová 15.2.2018 16/2018 Technicko-organizačné zabezpečenie podujatia LOGO
DF11801037 1801091 KPK Reklama s.r.o 46822798 439,18 31.1.2018 Mgr. Eva Malešová 15.2.2018 RD/019/2015 Výroba banneru
DF11801038 10180001 Rozhon Lukáš 47781815 611 31.1.2018 Viera Farbiaková 15.2.2018 RD/014/2017 Mäso - potkany
DF11801039 188500355 Štátny vet. a pot. ústav vo Zvolene 042355613 74,6 31.1.2018 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2018 05/2018 Lab. výkony
DF11801040 293438000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 150,18 31.1.2018 Viera Farbiaková 15.2.2018 28/2018 Potraviny, tovar do ZOOSHOPU
DF11801042 1802025 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 42,43 31.1.2018 Viera Farbiaková 15.2.2018 02/2018 Ostatné potraviny - zmes pre angulky
DF11801043 2001961234 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 543,5 31.1.2018 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2018 8036 PHM
DF11801044 1801020035 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 384,79 31.1.2018 Elena Tomášová 15.2.2018 RD/007/2017 Čistiace prostriedky
DF11801045 50180015 Poľnonákup ŠARIŠ a.s 0000155012 235,82 31.1.2018 Viera Farbiaková 15.2.2018 RD/008/2017 Objem. krmivo - pšenica, kukurica, ovos
DF11801046 41180092 Homola s.r.o. Dlhé diely 18, 841 04 Bratislava 31325921 112,56 31.1.2018 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2018 17/2018 Revizia zdvih. zariadenia
DF11801047 012018027 Košice Turizmus Hlavná 59, 040 01 Košice 45733643 300 31.1.2018 Mgr. Eva Malešová 15.2.2018 Členské - Košice - TURIZMUS
DF11801048 00001 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1692,1 31.1.2018 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2018 Zmluva o vykonaní činnosti Veterinár 01/2018
DF11801049 10180002 Rozhon Lukáš 47781815 2386 31.1.2018 Viera Farbiaková 15.2.2018 RD/014/2017 Mäso - potkany, myši
DF11801050 180021 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 2365,15 31.1.2018 Ing. Zuzana Kovérová 15.2.2018 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba 01/2017
DF11801051 180353 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 558,76 31.1.2018 Viera Farbiaková 15.2.2018 RD/010/2017 Zelenina
DF11801052 180352 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 531,13 31.1.2018 Viera Farbiaková 15.2.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF11801053 20181462 AJFA +AVIS, s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina 31602436 54,9 31.1.2018 Ing. Zuzana Kovérová 15.2.2018 Čo má vedieť mzdová účtovníčka 1-4/2018
DF11801054 1171301144 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 209,93 31.1.2018 Ing. Zuzana Kovérová 15.2.2018 Zmluva o prenájme so servisnými službami 00324/16/011, 00323/16/011 Kopírka - RICOH
DF11801055 8201958925 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 31.1.2018 Mgr. Ingrid Tomková 15.2.2018 Hovorné
DF11801056 180215 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 3973,2 31.1.2018 Viera Farbiaková 15.2.2018 RD/013/2017, RD/005/2017 Mäso, Ryby, Potraviny
DF11801057 1874100157 MIKONA s.r.o Trenčianska 452, 02 01 Púchov 31570364 334,42 31.1.2018 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2018 44/2018 Ost. materiál - pneumatiky - traktor KE885AB
DF11801058 8019 Brcko Ján MVDr. 17148561 130,2 31.1.2018 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2018 42/2018 KHM - Náradie - odchytová sieť s rukoväťou
DF11801059 2001963124 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 394,89 31.1.2018 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2018 8036 PHM
DF11801060 8202008854 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 60,84 31.1.2018 Mgr. Ingrid Tomková 15.2.2018 Hovorné
DF11801061 6861234110 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 114,85 31.1.2018 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2018 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11801062 2018001 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270 31.1.2018 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2018 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF11801063 111800221 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 661,82 31.1.2018 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2018 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP Odvoz odpadu
DF11801064 2180036 MIKROP Slovensko, s.r.o. Okružná 25, 058 01 Poprad 31717063 94,5 31.1.2018 Viera Farbiaková 15.2.2018 03/2018 Granule - klokan
DF11801065 8400823 ASANÁCIA, s. r. o. Ružová 1637, 010 01 Žilina 36750204 302,4 31.1.2018 Viera Farbiaková 15.2.2018 12/2018 Odvoz a odstránenie ŽVP
DF11801066 12018 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125 31.1.2018 Mgr. Erich Kočner 15.2.2018 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF11801067 2018010080 Slovgen s.r.o. 35700629 45 31.1.2018 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2018 23/2018 Určenie pohlavia
DF11801068 1183368732 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 -2,53 31.1.2018 Mgr. Ingrid Tomková 15.2.2018 RD/007/2016 Mobily 22.12.2017 - 21.1.2018
DF11801069 3018010665 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 12082,78 31.1.2018 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2018 Zmluva na združenú dodávku el. energie a zem. plynu El. energia
DF918 0105 102801581 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 22,01 31.1.2018 Elena Tomášová 15.2.2018 Komis. zmluva KOMIS - OLYMPTOY
DF918 0106 218021 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 16,01 31.1.2018 Elena Tomášová 15.2.2018 Komis. zmluva KOMIS - JES SK
DF918 1006 20180336 EAST s.r.o 36580171 36580171 339,12 31.10.2018 Elena Tomášová 5.11.2018 Komis. zmluva KOMIS - EAST
DF918 1007 102900966 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 120,8 31.10.2018 Elena Tomášová 5.11.2018 Komis. zmluva KOMIS - OLYMPTOY
DF918 1008 218367 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 155,21 31.10.2018 Elena Tomášová 5.11.2018 Komis. zmluva KOMIS - JES SK
DF518 1002 18011002 IRES R+M, s. r. o. Žižkova 19, 040 01 Košice 36197882 31836,35 31.10.2018 Ing. Kristína Tóthová Zmluva o dielo 04/2108 ZOO4NAT - HIM - Voliára pre dravé vtáky -Lužný les
DF518 1003 20181013 ZIKRA s.r.o 47652721 2650 31.10.2018 Ing. Kristína Tóthová Mandátna zmluva 01/MZ/2018 Poradenské služby - VO
DF11810065 180651 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 2365,15 31.10.2018 Ing. Zuzana Kovérová 5.11.2018 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF11810066 2002005775 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 535,29 31.10.2018 Ing. Kristína Tóthová 5.11.2018 8036 PHM
DF11810067 1206468256 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 10,5 31.10.2018 Mgr. Ingrid Tomková 5.11.2018 Zmluva o poskyt. verejných služieb 80544899 Mobily 22.09.2018 - 21.10.2018
DF11810068 2018020 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270 31.10.2018 Ing. Kristína Tóthová 5.11.2018 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF11810071 00069 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1312,2 31.10.2018 Ing. Patrik Pastorek 5.11.2018 Zmluva o vet. činnosti Veterinár 10/2018
DF11810072 20181015 Kolesár Dušan - DUKOS Opatovská 46, 040 01 Košice 10776907 32,14 31.10.2018 Ing. Kristína Tóthová 5.11.2018 RD/020/2015 Sklenárske práce - Mojmírová
DF11810073 20181014 Kolesár Dušan - DUKOS Opatovská 46, 040 01 Košice 10776907 22800 31.10.2018 Ing. Kristína Tóthová 5.11.2018 274/2018 HIM - CHZ Tiger - zasklenie CHZ
DF918 1006 20180336 EAST s.r.o 36580171 36580171 339,12 31.10.2018 Elena Tomášová 5.11.2018 Komis. zmluva KOMIS - EAST
DF11810075 63801194 Auto-VALAS s.r.o 31681743 395,16 31.10.2018 Ing. Kristína Tóthová 5.11.2018 417/2018 Oprava - FIAT DUCATO - KE389JL
DF918 1007 102900966 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 120,8 31.10.2018 Elena Tomášová 5.11.2018 Komis. zmluva KOMIS - OLYMPTOY
DF11810076 1181300720 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 219,19 31.10.2018 Ing. Zuzana Kovérová 5.11.2018 Zmluva o prenájme so servisnými službami 00324/16/011, 00323/16/011 Kopírka - RICOH
DF918 1008 218367 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 155,21 31.10.2018 Elena Tomášová 5.11.2018 Komis. zmluva KOMIS - JES SK
DF11810077 8219918804 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 31.10.2018 Mgr. Ingrid Tomková 5.11.2018 Hovorné
DF11810078 8219974183 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 60,55 31.10.2018 Mgr. Ingrid Tomková 5.11.2018 Hovorné
DF11810079 18113851 Ryba Košice, s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 1382,4 31.10.2018 Viera Farbiaková 5.11.2018 RD/003/2018 Ryby - sled celý
DF11810080 183903 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 596,47 31.10.2018 Viera Farbiaková 5.11.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF11810081 183904 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 770,15 31.10.2018 Viera Farbiaková 5.11.2018 RD/010/2017 Zelenina
DF11810082 5007372953 EUROVIA-Kameňolomy, s. r. o. 36574988 142,5 31.10.2018 Elena Tomášová 5.11.2018 419/2018 Ost. materiál - štrk
DF11810083 6861343896 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 59,77 31.10.2018 Ing. Kristína Tóthová 5.11.2018 Nájomné fľaše oceľové
DF11810084 2844032 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 10703,85 31.10.2018 Mgr. Ingrid Tomková 5.11.2018 Zmluva o spolupráci zo dňa 13.9.2012 Podiel z predaja
DF11810085 7100004063 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 401,81 31.10.2018 Mgr. Ingrid Tomková 5.11.2018 Zmluva o poskytnutí verejných služieb 0011344 Mobily 01.10.2018 - 31.10.2018
DF11810086 20181013 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 1493,5 31.10.2018 Viera Farbiaková 5.11.2018 420/2018 Ryby - karasy
DF11810087 92018 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125 31.10.2018 Mgr. Erich Kočner 5.11.2018 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF11810088 8099800110 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 601,82 31.10.2018 Ing. Kristína Tóthová 5.11.2018 Zmluva č. 1020090128 o dodávke tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV 10/2018
DF11810089 111809470 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 416,06 31.10.2018 Ing. Kristína Tóthová 5.11.2018 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP Odvoz odpadu
DF518 1002 18011002 IRES R+M, s. r. o. Žižkova 19, 040 01 Košice 36197882 31836,35 31.10.2018 Ing. Kristína Tóthová 5.11.2018 Zmluva o dielo 04/2108 ZOO4NAT - HIM - Voliára pre dravé vtáky -Lužný les
DF11810090 112006 Smart Technologies s.r.o 36705870 1170 31.10.2018 Mgr. Eva Malešová 5.11.2018 327/2018 KHM - Kancelárske potreby - PC zostava + príslušen
DF518 1003 20181013 ZIKRA s.r.o 47652721 2650 31.10.2018 Ing. Kristína Tóthová 5.11.2018 Mandátna zmluva 01/MZ/2018 Poradenské služby - VO
DF11810091 8402441272 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 5752,08 31.10.2018 Ing. Kristína Tóthová 5.11.2018 Zmluva na združenú dodávku el. energie a zem. plynu El. energia 10/2018
DF518 1002 18011002 IRES R+M, s. r. o. Žižkova 19, 040 01 Košice 36197882 31836,35 31.10.2018 Ing. Kristína Tóthová 5.11.2018 Zmluva o dielo 04/2108 ZOO4NAT - HIM - Voliára pre dravé vtáky -Lužný les
DF518 1003 20181013 ZIKRA s.r.o 47652721 2650 31.10.2018 Ing. Kristína Tóthová 5.11.2018 Mandátna zmluva 01/MZ/2018 Poradenské služby - VO
DF11812060 2018004 Legeny Jozef 50072218 240 31.12.2018 Ing. Kristína Tóthová 15.1.2019 Poradenské služby
DF11812061 2182434954 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 141,04 31.12.2018 Daniela Štefanisková 15.1.2019 Zmluva o nájme a poskyt. Služ. č. 5001020 Kopírka - KONICA
DF11812062 180804 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 2498,4 31.12.2018 Ing. Kristína Tóthová 15.1.2019 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF11812063 184676 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 889,52 31.12.2018 Viera Farbiaková 15.1.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11812064 184677 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 1154,81 31.12.2018 Viera Farbiaková 15.1.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11812065 300002165 World Association of Zoo and Aquariums WAZA 2500 31.12.2018 Viera Farbiaková 15.1.2019 Členské WAZA
DF11812066 6591405487 Mesto Košice Trieda SNP 48, 040 11 Košice 00691135 752,36 31.12.2018 Ing. Kristína Tóthová 15.1.2019 MMK Havarijné poistenie 2017 KE 782 EC
DF11812066 6591405487 Mesto Košice Trieda SNP 48, 040 11 Košice 00691135 143 31.12.2018 Ing. Kristína Tóthová 15.1.2019 MMK Zákonné poistenie 2017 KE 782 EC
DF11812066 6591405487 Mesto Košice Trieda SNP 48, 040 11 Košice 00691135 18,44 31.12.2018 Ing. Kristína Tóthová 15.1.2019 MMK Úrazové poistenie 2017 KE 782 EC
DF11812067 2018282 SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske 46626069 247 31.12.2018 Ing. Patrik Pastorek 15.1.2019 485/2018 Príjem zvierat - nákup
DF11812068 20180608241 Slovgen s.r.o. 35700629 9 31.12.2018 Ing. Patrik Pastorek 15.1.2019 Určenie pohlavia
DF11812069 2018121714 Slovgen s.r.o. 35700629 9 31.12.2018 Ing. Patrik Pastorek 15.1.2019 Určenie pohlavia
DF918 1206 180044 CULLINAN s.r.o. 26416140 3,7 31.12.2018 Elena Tomášová 15.1.2019 Komis. zmluva KOMIS - CULLINAN
DF11812070 00128 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1649,95 31.12.2018 Ing. Patrik Pastorek 15.1.2019 Zmluva o vykonaní veterin. činnosti Veterinár 12/2018
DF918 1207 180059 CULLINAN s.r.o. 26416140 6,3 31.12.2018 Elena Tomášová 15.1.2019 Komis. zmluva KOMIS - CULLINAN
DF11812071 0264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 55,61 31.12.2018 Mgr. Ingrid Tomková 15.1.2019 Zmluva č. 18/0875/0003 o zriadení a poskyt. pripojenia k sieti internet Internet
DF918 1208 180060 CULLINAN s.r.o. 26416140 32,2 31.12.2018 Elena Tomášová 15.1.2019 Komis. zmluva KOMIS - CULLINAN
DF11812072 122397 ENSOFT s.r.o Hviezdoslavova 25, 940 66 Nové Zámky 46386394 1050 31.12.2018 Viera Farbiaková 15.1.2019 RD č. Z201825353_Z Seno - lúčne BIO
DF918 1209 180061 CULLINAN s.r.o. 26416140 39,9 31.12.2018 Elena Tomášová 15.1.2019 Komis. zmluva KOMIS - CULLINAN
DF11812073 2018025 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270 31.12.2018 Ing. Kristína Tóthová 15.1.2019 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF918 1210 102901230 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 111,2 31.12.2018 Elena Tomášová 15.1.2019 Komis. zmluva KOMIS - OLYMPTOY
DF11812074 2002015356 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 562,94 31.12.2018 Ing. Kristína Tóthová 15.1.2019 8036 PHM
DF918 1211 8200513 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 2,99 31.12.2018 Elena Tomášová 15.1.2019 Komis. zmluva KOMIS - Amadea
DF11812075 1181300912 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 192,73 31.12.2018 Ing. Zuzana Kovérová 15.1.2019 Zmluva o prenájme so servisnými službami 00324/16/011, 00323/16/011 Kopírka - RICOH
DF918 1212 19000001 . 37126792 89,5 31.12.2018 Elena Tomášová 15.1.2019 Komis. zmluva KOMIS - Marion
DF11812076 8409598 ASANÁCIA, s. r. o. Ružová 1637, 010 01 Žilina 36750204 125,58 31.12.2018 Ing. Kristína Tóthová 15.1.2019 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení ŽVP Odvoz a odstránenie ŽVP
DF918 1213 2018374 . 36186074 30,72 31.12.2018 Elena Tomášová 15.1.2019 Komis. zmluva KOMIS - Beren atelier
DF11812077 9918077319 Up Slovensko, s.r.o 31396674 -257,73 31.12.2018 Zuzana Feilhauerová 15.1.2019 Šeky
DF918 1214 20180002 . 22829849 181,3 31.12.2018 Elena Tomášová 15.1.2019 Komis. zmluva KOMIS - Tarsius
DF11812078 185017969 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 56,19 31.12.2018 Elena Tomášová 15.1.2019 RD/011/2017, RD/012/2017 Prac. odevy - bunda, nohavice, overal
DF918 1215 102901424 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 11,77 31.12.2018 Elena Tomášová 15.1.2019 Komis. zmluva KOMIS - OLYMPTOY
DF11812078 185017969 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 88,64 31.12.2018 Elena Tomášová 15.1.2019 RD/011/2017, RD/012/2017 Prac. obuv - gumáky
DF918 1216 1801358 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 53 31.12.2018 Elena Tomášová 15.1.2019 Komis. zmluva KOMIS - ELGEO
DF11812079 1320021473 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 10,5 31.12.2018 Mgr. Ingrid Tomková 15.1.2019 Zmluva o poskyt. verejných služieb Mobily 22.11.2018 - 21.12.2018
DF918 1217 1812018 Rusňáková Iveta 40802345 1,7 31.12.2018 Elena Tomášová 15.1.2019 Komis. zmluva KOMIS - Rusňáková
DF11812080 1800042 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 900 31.12.2018 Mgr. Ingrid Tomková 15.1.2019 Servisná zmluva Správa výpočtovej techniky
DF918 1219 2019002 EAST s.r.o 36580171 36580171 978,48 31.12.2018 Elena Tomášová 15.1.2019 Komis. zmluva KOMIS - EAST
DF11812081 8223975557 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 31.12.2018 Mgr. Ingrid Tomková 15.1.2019 Hovorné
DF918 1220 2018220 Dojčák Róbert 47121050 47121050 8 31.12.2018 Elena Tomášová 15.1.2019 Komis. zmluva KOMIS - Dojčák
DF11812082 8224029271 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 61,72 31.12.2018 Mgr. Ingrid Tomková 15.1.2019 Hovorné
DF918 1221 732018 Holečková Dana, RNDr. 49292854 49 31.12.2018 Elena Tomášová 15.1.2019 421/2018 Suveníry - zošity
DF11812083 892018 Holečková Dana, RNDr. 49292854 200 31.12.2018 Ing. Patrik Pastorek 15.1.2019 Poradenské a konzultačné služby
DF918 1222 180065 CULLINAN s.r.o. 26416140 1,4 31.12.2018 Elena Tomášová 15.1.2019 Komis. zmluva KOMIS - CULLINAN
DF11812084 6861367762 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 64,58 31.12.2018 Ing. Kristína Tóthová 15.1.2019 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF918 1223 180064 CULLINAN s.r.o. 26416140 7,9 31.12.2018 Elena Tomášová 15.1.2019 Komis. zmluva KOMIS - CULLINAN
DF11812085 18138095 Ryba Košice, s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 1036,8 31.12.2018 Viera Farbiaková 15.1.2019 RD/003/2018 Ryby - slede
DF918 1224 180063 CULLINAN s.r.o. 26416140 2,8 31.12.2018 Elena Tomášová 15.1.2019 Komis. zmluva KOMIS - CULLINAN
DF11812086 57004034 FIRST DATA SLOVAKIA s.r.o 31372074 48,6 31.12.2018 Mgr. Ingrid Tomková 15.1.2019 Zmluva o poskytnutí POS terminálu Prenájom POS terminálu
DF918 1225 218481 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 11,14 31.12.2018 Elena Tomášová 15.1.2019 Komis. zmluva KOMIS - JES SK
DF11812087 112018 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125 31.12.2018 Mgr. Erich Kočner 15.1.2019 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF11812088 201829965 NATUR-PACK a.s Ružová dolina 6 35979798 30 31.12.2018 Ing. Kristína Tóthová 15.1.2019 Zmluva o plnení vyhradených povinností Zber, odvoz a recyklácia obalov
DF11812089 201830498 NATUR-PACK a.s Ružová dolina 6 35979798 30 31.12.2018 Ing. Kristína Tóthová 15.1.2019 Zmluva o plnení vyhradených povinností Zber, odvoz a recyklácia obalov
DF11812090 180100059 RoPeSh s.r.o. Hlinková 37, 040 12 Košice 46215662 692,6 31.12.2018 Viera Farbiaková 15.1.2019 477/2018 Objem. krmivo - jačmeň, kukuric, pšenica, ovos
DF11812091 1812120 KPK Reklama s.r.o 46822798 26,64 31.12.2018 Mgr. Eva Malešová 15.1.2019 RD/019/2015 Výroba a tlač plagátov A4
DF11812092 7100005248 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 227,14 31.12.2018 Mgr. Ingrid Tomková 15.1.2019 Zmluva o poskyt. verejných služieb 0011344 Mobily 01.12.2018 - 31.12.2018
DF11812093 8099800112 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 1002,89 31.12.2018 Ing. Kristína Tóthová 15.1.2019 Zmluva č. 1020090128 o dodávke tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV 12/2018
DF11812094 8463420494 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 13,3 31.12.2018 Ing. Kristína Tóthová 15.1.2019 Zmluva na združenú dodávku el. energie a zem. plynu El. energia - vyúčtovanie Mojmírová
DF11812095 8417081407 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 -47,33 31.12.2018 Ing. Kristína Tóthová 15.1.2019 Zmluva na združenú dodávku el. energie a zem. plynu Plyn - vyúčtovanie 2018
DF11812096 8412202935 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 12654,28 31.12.2018 Ing. Kristína Tóthová 15.1.2019 Zmluva na združenú dodávku el. energie a zem. plynu El. energia 12/2018
DF918 1206 180044 CULLINAN s.r.o. 26416140 3,7 31.12.2018 Elena Tomášová 15.1.2019 Komis. zmluva KOMIS - CULLINAN
DF918 1207 180059 CULLINAN s.r.o. 26416140 6,3 31.12.2018 Elena Tomášová 15.1.2019 Komis. zmluva KOMIS - CULLINAN
DF918 1208 180060 CULLINAN s.r.o. 26416140 32,2 31.12.2018 Elena Tomášová 15.1.2019 Komis. zmluva KOMIS - CULLINAN
DF918 1209 180061 CULLINAN s.r.o. 26416140 39,9 31.12.2018 Elena Tomášová 15.1.2019 Komis. zmluva KOMIS - CULLINAN
DF918 1210 102901230 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 111,2 31.12.2018 Elena Tomášová 15.1.2019 Komis. zmluva KOMIS - OLYMPTOY
DF918 1211 8200513 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 2,99 31.12.2018 Elena Tomášová 15.1.2019 Komis. zmluva KOMIS - Amadea
DF918 1212 19000001 . 37126792 89,5 31.12.2018 Elena Tomášová 15.1.2019 Komis. zmluva KOMIS - Marion
DF918 1213 2018374 . 36186074 30,72 31.12.2018 Elena Tomášová 15.1.2019 Komis. zmluva KOMIS - Beren atelier
DF918 1214 20180002 . 22829849 181,3 31.12.2018 Elena Tomášová 15.1.2019 Komis. zmluva KOMIS - Tarsius
DF918 1215 102901424 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 11,77 31.12.2018 Elena Tomášová 15.1.2019 Komis. zmluva KOMIS - OLYMPTOY
DF918 1216 1801358 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 53 31.12.2018 Elena Tomášová 15.1.2019 Komis. zmluva KOMIS - ELGEO
DF918 1217 1812018 Rusňáková Iveta 40802345 1,7 31.12.2018 Elena Tomášová 15.1.2019 Komis. zmluva KOMIS - Rusňáková
DF918 1219 2019002 EAST s.r.o 36580171 36580171 978,48 31.12.2018 Elena Tomášová 15.1.2019 Komis. zmluva KOMIS - EAST
DF918 1220 2018220 Dojčák Róbert 47121050 47121050 8 31.12.2018 Elena Tomášová 15.1.2019 Komis. zmluva KOMIS - Dojčák
DF918 1221 732018 Holečková Dana, RNDr. 49292854 49 31.12.2018 Elena Tomášová 15.1.2019 421/2018 Suveníry - zošity
DF918 1222 180065 CULLINAN s.r.o. 26416140 1,4 31.12.2018 Elena Tomášová 15.1.2019 Komis. zmluva KOMIS - CULLINAN
DF918 1223 180064 CULLINAN s.r.o. 26416140 7,9 31.12.2018 Elena Tomášová 15.1.2019 Komis. zmluva KOMIS - CULLINAN
DF918 1224 180063 CULLINAN s.r.o. 26416140 2,8 31.12.2018 Elena Tomášová 15.1.2019 Komis. zmluva KOMIS - CULLINAN
DF918 1225 218481 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 11,14 31.12.2018 Elena Tomášová 15.1.2019 Komis. zmluva KOMIS - JES SK
DF11803066 6861257994 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 59,77 31.3.2018 Ing. Kristína Tóthová 18.4.2018 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF918 0305 218057 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 24,36 31.3.2018 Elena Tomášová 18.4.2018 Komis. zmluva KOMIS - JES SK
DF11803067 180993 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 3601,2 31.3.2018 Viera Farbiaková 18.4.2018 RD/012/2016, RD/013/2017, RD/002/2018 Ostatné potraviny, Ryby, Mäso
DF11803068 2018030311 Slovgen s.r.o. 35700629 36 31.3.2018 Ing. Patrik Pastorek 18.4.2018 Určenie pohlavia
DF11803069 2018020172 Slovgen s.r.o. 35700629 9 31.3.2018 Ing. Patrik Pastorek 18.4.2018 Určenie pohlavia
DF11803070 2018030274 Slovgen s.r.o. 35700629 18 31.3.2018 Ing. Patrik Pastorek 18.4.2018 Určenie pohlavia
DF11803071 1188515397 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 637,56 31.3.2018 Mgr. Ingrid Tomková 18.4.2018 RD/007/2016 Mobily 22.2.2017 - 21.3.2018
DF11803072 3018030673 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 13107,4 31.3.2018 Ing. Kristína Tóthová 18.4.2018 Zmluva na združenú dodávku el. energie a zem. plynu El. energia 03/2018
DF11803040 211800368 2U s.r.o 17315786 248,14 31.3.2018 Mgr. Eva Malešová 18.4.2018 76/2018 Ost. materiál - zástavy
DF11803041 201812 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 597,6 31.3.2018 Viera Farbiaková 18.4.2018 66/2018, 74/2018 Mäso - králiky
DF11803042 4174001187 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 27,44 31.3.2018 Ing. Patrik Pastorek 18.4.2018 Veterinárna kontrola
DF11803043 4174001186 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 19,26 31.3.2018 Ing. Patrik Pastorek 18.4.2018 Veterinárna kontrola
DF11803044 20181368 Hi - Reklama, s.r.o. 36199451 181,2 31.3.2018 Mgr. Eva Malešová 18.4.2018 62/2018 Výroba a tlač banneru
DF11803045 20180272 ASANARATES s.r.o Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 504,24 31.3.2018 Ing. Patrik Pastorek 18.4.2018 Zmluva o poskytovaní deratiz. a dezinfek. služieb Deratizácia ZOO
DF11803046 40018015 Zoologická záhrada Bratislava 179710 200 31.3.2018 Ing. Patrik Pastorek 18.4.2018 KZ 11/008/2018 Nákup zvierat - labuť čierna 2ks/100 EUR
DF11803047 18020012 AGRO-BIO, s. r. o. Bellušova 1861, 155 00 Praha 18630731 63,36 31.3.2018 Viera Farbiaková 18.4.2018 60/2018 Granule - marmoset tamarin
DF11803048 00026 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1158,45 31.3.2018 Ing. Patrik Pastorek 18.4.2018 Zmluva o poskytovaní veterin. starostlivosti Veterinár 03/2018
DF11803049 1020180714 PragmaSys s.r.o. 47632470 54 31.3.2018 Ing. Zuzana Kovérová 18.4.2018 Školenie - Zákonník práce - novela 1.5.2018
DF11803050 180361 Zoologická záhrada hl. m. Prahy 00064459 408 31.3.2018 Ing. Patrik Pastorek 18.4.2018 Preprava zvierat
DF11803051 1171301373 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 195,37 31.3.2018 Ing. Kristína Tóthová 18.4.2018 Zmluva o prenájme a servisnými službami č. 00324/16/011, 00323/16/011 Kopírka - RICOH
DF11803052 10180004 Rozhon Lukáš 47781815 186 31.3.2018 Viera Farbiaková 18.4.2018 RD/014/2017 Mäso - potkany
DF11803053 2018005 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270 31.3.2018 Ing. Kristína Tóthová 18.4.2018 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF11803054 1010066106 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 63,71 31.3.2018 Mgr. Ingrid Tomková 18.4.2018 Hovorné
DF11803055 180157 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 2398,46 31.3.2018 Ing. Zuzana Kovérová 18.4.2018 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF11803056 181124 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 737,4 31.3.2018 Viera Farbiaková 18.4.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF11803057 181125 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 643,79 31.3.2018 Viera Farbiaková 18.4.2018 RD/010/2017 Zelenina
DF11803058 1801020272 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 182,11 31.3.2018 Elena Tomášová 18.4.2018 RD/007/2017 Čistiace prostriedky
DF11803059 8205914015 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 31.3.2018 Mgr. Ingrid Tomková 18.4.2018 Hovorné
DF11803060 8402557 ASANÁCIA, s. r. o. Ružová 1637, 010 01 Žilina 36750204 134,4 31.3.2018 Viera Farbiaková 18.4.2018 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení ŽVP Odvoz a odstránenie ŽVP
DF11803061 2001972466 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 508,18 31.3.2018 Ing. Kristína Tóthová 18.4.2018 8036 PHM
DF11803062 1803036 Adsulting s.r.o 36603694 86,4 31.3.2018 Mgr. Eva Malešová 18.4.2018 37/2108 Grafický návrh menovky
DF11803063 0418001952 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 3662,6 31.3.2018 Viera Farbiaková 18.4.2018 RD/004/2018 Granule - ZOO A, ZOO C, UNI, pstros, kačky
DF11803064 42018 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125 31.3.2018 Mgr. Erich Kočner 18.4.2018 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF11803065 57001633 FIRST DATA SLOVAKIA s.r.o 31372074 48,6 31.3.2018 Mgr. Ingrid Tomková 18.4.2018 Zmluva o poskytnutí POS terminálu Prenájom POS terminálu
DF11803066 6861257994 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 59,77 31.3.2018 Ing. Kristína Tóthová 18.4.2018 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11803067 180993 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 3601,2 31.3.2018 Viera Farbiaková 18.4.2018 RD/012/2016, RD/013/2017, RD/002/2018 Ostatné potraviny, Ryby, Mäso
DF11803068 2018030311 Slovgen s.r.o. 35700629 36 31.3.2018 Ing. Patrik Pastorek 18.4.2018 Určenie pohlavia
DF11803069 2018020172 Slovgen s.r.o. 35700629 9 31.3.2018 Ing. Patrik Pastorek 18.4.2018 Určenie pohlavia
DF11803070 2018030274 Slovgen s.r.o. 35700629 18 31.3.2018 Ing. Patrik Pastorek 18.4.2018 Určenie pohlavia
DF11803071 1188515397 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 637,56 31.3.2018 Mgr. Ingrid Tomková 18.4.2018 RD/007/2016 Mobily 22.2.2017 - 21.3.2018
DF11803072 3018030673 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 13107,4 31.3.2018 Ing. Kristína Tóthová 18.4.2018 Zmluva na združenú dodávku el. energie a zem. plynu El. energia 03/2018
DF918 0305 218057 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 24,36 31.3.2018 Elena Tomášová 18.4.2018 Komis. zmluva KOMIS - JES SK
DF11803040 211800368 2U s.r.o 17315786 248,14 31.3.2018 Mgr. Eva Malešová 18.4.2018 76/2018 Ost. materiál - zástavy
DF11803041 201812 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 597,6 31.3.2018 Viera Farbiaková 18.4.2018 66/2018, 74/2018 Mäso - králiky
DF11803042 4174001187 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 27,44 31.3.2018 Ing. Patrik Pastorek 18.4.2018 Veterinárna kontrola
DF11803043 4174001186 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 19,26 31.3.2018 Ing. Patrik Pastorek 18.4.2018 Veterinárna kontrola
DF11803044 20181368 Hi - Reklama, s.r.o. 36199451 181,2 31.3.2018 Mgr. Eva Malešová 18.4.2018 62/2018 Výroba a tlač banneru
DF11803045 20180272 ASANARATES s.r.o Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 504,24 31.3.2018 Ing. Patrik Pastorek 18.4.2018 Zmluva o poskytovaní deratiz. a dezinfek. služieb Deratizácia ZOO
DF11803046 40018015 Zoologická záhrada Bratislava 179710 200 31.3.2018 Ing. Patrik Pastorek 18.4.2018 KZ 11/008/2018 Nákup zvierat - labuť čierna 2ks/100 EUR
DF11803047 18020012 AGRO-BIO, s. r. o. Bellušova 1861, 155 00 Praha 18630731 63,36 31.3.2018 Viera Farbiaková 18.4.2018 60/2018 Granule - marmoset tamarin
DF11803048 00026 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1158,45 31.3.2018 Ing. Patrik Pastorek 18.4.2018 Zmluva o poskytovaní veterin. starostlivosti Veterinár 03/2018
DF11803049 1020180714 PragmaSys s.r.o. 47632470 54 31.3.2018 Ing. Zuzana Kovérová 18.4.2018 Školenie - Zákonník práce - novela 1.5.2018
DF11803050 180361 Zoologická záhrada hl. m. Prahy 00064459 408 31.3.2018 Ing. Patrik Pastorek 18.4.2018 Preprava zvierat
DF11803051 1171301373 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 195,37 31.3.2018 Ing. Kristína Tóthová 18.4.2018 Zmluva o prenájme a servisnými službami č. 00324/16/011, 00323/16/011 Kopírka - RICOH
DF11803052 10180004 Rozhon Lukáš 47781815 186 31.3.2018 Viera Farbiaková 18.4.2018 RD/014/2017 Mäso - potkany
DF11803053 2018005 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270 31.3.2018 Ing. Kristína Tóthová 18.4.2018 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF11803054 1010066106 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 63,71 31.3.2018 Mgr. Ingrid Tomková 18.4.2018 Hovorné
DF11803055 180157 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 2398,46 31.3.2018 Ing. Zuzana Kovérová 18.4.2018 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF11803056 181124 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 737,4 31.3.2018 Viera Farbiaková 18.4.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF11803057 181125 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 643,79 31.3.2018 Viera Farbiaková 18.4.2018 RD/010/2017 Zelenina
DF11803058 1801020272 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 182,11 31.3.2018 Elena Tomášová 18.4.2018 RD/007/2017 Čistiace prostriedky
DF11803059 8205914015 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 31.3.2018 Mgr. Ingrid Tomková 18.4.2018 Hovorné
DF11803060 8402557 ASANÁCIA, s. r. o. Ružová 1637, 010 01 Žilina 36750204 134,4 31.3.2018 Viera Farbiaková 18.4.2018 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení ŽVP Odvoz a odstránenie ŽVP
DF11803061 2001972466 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 508,18 31.3.2018 Ing. Kristína Tóthová 18.4.2018 8036 PHM
DF11803062 1803036 Adsulting s.r.o 36603694 86,4 31.3.2018 Mgr. Eva Malešová 18.4.2018 37/2108 Grafický návrh menovky
DF11803063 0418001952 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 3662,6 31.3.2018 Viera Farbiaková 18.4.2018 RD/004/2018 Granule - ZOO A, ZOO C, UNI, pstros, kačky
DF11803064 42018 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125 31.3.2018 Mgr. Erich Kočner 18.4.2018 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF11803065 57001633 FIRST DATA SLOVAKIA s.r.o 31372074 48,6 31.3.2018 Mgr. Ingrid Tomková 18.4.2018 Zmluva o poskytnutí POS terminálu Prenájom POS terminálu
DF11805073 20180004 STUDIO s.r.o 50203789 2700 31.5.2018 Ing. Kristína Tóthová 13.6.2018 Zmluva o dielo PD - premostenie potoka Hrubša
DF11805074 181723 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 175,2 31.5.2018 Viera Farbiaková 13.6.2018 185/2018 Mäso - saranča, šváby, cvrčky
DF11805075 1835107582 Petit Press a.s. 35790253 180 31.5.2018 Mgr. Eva Malešová 13.6.2018 149/2018 Inzercia - Petit Press
DF11805076 52018 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125 31.5.2018 Mgr. Erich Kočner 13.6.2018 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF11805077 20180917 ASANARATES s.r.o Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 132 31.5.2018 Ing. Patrik Pastorek 13.6.2018 Zmluva o poskytovaní deratiz. a dezinfek. služieb Deratizácia ZOO
DF11805078 139154215 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 96 31.5.2018 Mgr. Ingrid Tomková 13.6.2018 127/2018 Prenájom toaletnej kabíny
DF11805080 1181300102 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 195,47 31.5.2018 Ing. Kristína Tóthová 13.6.2018 Zmluva o prenájme so servisnými službami 00324/16/011, 00323/16/011 Kopírka - RICOH
DF11805081 182010 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 1241,03 31.5.2018 Viera Farbiaková 13.6.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF11805082 2018008 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270 31.5.2018 Ing. Kristína Tóthová 13.6.2018 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF11805083 201813 Bikár Alexander 47539917 47539917 100 31.5.2018 Mgr. Eva Malešová 13.6.2018 187/2018 Repre - občerstvenie - MDD
DF11805084 2001981895 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 736,48 31.5.2018 Ing. Kristína Tóthová 13.6.2018 8036 PHM, Dialničná známka
DF11805085 182011 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 1003,37 31.5.2018 Viera Farbiaková 13.6.2018 RD/010/2017 Zelenina
DF11805086 00032 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1438,45 31.5.2018 Ing. Patrik Pastorek 13.6.2018 Zmluva o poskyt. Vet. Činnosti Veterinár 05/2018
DF11805087 8404234 ASANÁCIA, s. r. o. Ružová 1637, 010 01 Žilina 36750204 215,28 31.5.2018 Ing. Kristína Tóthová 13.6.2018 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení ŽVP Odvoz a odstránenie ŽVP
DF11805088 1010066101 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 31.5.2018 Mgr. Ingrid Tomková 13.6.2018 Hovorné
DF11805089 8209974087 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 61,99 31.5.2018 Mgr. Ingrid Tomková 13.6.2018 Hovorné
DF11805090 201815 GEOVRT s.r.o 36201511 37825,76 31.5.2018 Ing. Kristína Tóthová 13.6.2018 Zmluva o dielo HIM - rekonštrukcia oporného múra
DF11805091 0292018 KOBAKSTAV s.r.o 46633596 5987,18 31.5.2018 Ing. Kristína Tóthová 13.6.2018 154/2018 Oprava dlažby a obrubníkov v areály ZOO
DF11805092 6861282862 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 59,77 31.5.2018 Ing. Kristína Tóthová 13.6.2018 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11805093 2844010 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 23756,07 31.5.2018 Mgr. Ingrid Tomková 13.6.2018 Zmluva o spolupráci Podiel z predaja
DF11805094 5006982207 EUROVIA-Kameňolomy, s. r. o. 36574988 91,73 31.5.2018 Elena Tomášová 13.6.2018 214/2018 Ost. materiál - štrk
DF11805095 7100001662 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 443,18 31.5.2018 Mgr. Ingrid Tomková 13.6.2018 RD/007/2016 Mobily 01.05.2018 - 31.05.2018
DF918 0512 102802229 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 354,345 31.5.2018 Elena Tomášová 13.6.2018 Komis. zmluva KOMIS - OLYMPTOY
DF11805096 1800013 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 300 31.5.2018 Mgr. Ingrid Tomková 13.6.2018 Servisná zmluva Správa výpočtovej techniky
DF918 0513 2018079 Dojčák Róbert 47121050 47121050 122,9 31.5.2018 Elena Tomášová 13.6.2018 Komis. zmluva KOMIS - Dojčák
DF11805097 8099800105 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 304,07 31.5.2018 Ing. Kristína Tóthová 13.6.2018 Zmluva č. 1020090128 o dodávke tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV 05/2018
DF918 0514 218138 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 285,36 31.5.2018 Elena Tomášová 13.6.2018 Komis. zmluva KOMIS - JES SK
DF11805098 1800014 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 228 31.5.2018 Mgr. Ingrid Tomková 13.6.2018 196/2017 Správa a servis wifi siete
DF11805099 3018050660 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 5227,55 31.5.2018 Ing. Kristína Tóthová 13.6.2018 Zmluva na združenú dodávku el. energie a zem. plynu El. energia 05/2018
DF518 0502 2018015 CREATIVE PRO (KE) s.r.o 46132856 11123,62 31.5.2018 Mgr. Eva Malešová 13.6.2018 Zmluva o realizacii podujatia ZOO4NAT - zabezpečenie konferencie
DF518 0502 2018015 CREATIVE PRO (KE) s.r.o 46132856 11123,62 31.5.2018 Mgr. Eva Malešová 13.6.2018 Zmluva o realizacii podujatia ZOO4NAT - zabezpečenie konferencie
DF11805073 20180004 STUDIO s.r.o 50203789 2700 31.5.2018 Ing. Kristína Tóthová 13.6.2018 Zmluva o dielo PD - premostenie potoka Hrubša
DF11805074 181723 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 175,2 31.5.2018 Viera Farbiaková 13.6.2018 185/2018 Mäso - saranča, šváby, cvrčky
DF11805075 1835107582 Petit Press a.s. 35790253 180 31.5.2018 Mgr. Eva Malešová 13.6.2018 149/2018 Inzercia - Petit Press
DF11805076 52018 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125 31.5.2018 Mgr. Erich Kočner 13.6.2018 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF11805077 20180917 ASANARATES s.r.o Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 132 31.5.2018 Ing. Patrik Pastorek 13.6.2018 Zmluva o poskytovaní deratiz. a dezinfek. služieb Deratizácia ZOO
DF11805078 139154215 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 96 31.5.2018 Mgr. Ingrid Tomková 13.6.2018 127/2018 Prenájom toaletnej kabíny
DF11805080 1181300102 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 195,47 31.5.2018 Ing. Kristína Tóthová 13.6.2018 Zmluva o prenájme so servisnými službami 00324/16/011, 00323/16/011 Kopírka - RICOH
DF11805081 182010 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 1241,03 31.5.2018 Viera Farbiaková 13.6.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF11805082 2018008 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270 31.5.2018 Ing. Kristína Tóthová 13.6.2018 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF11805083 201813 Bikár Alexander 47539917 47539917 100 31.5.2018 Mgr. Eva Malešová 13.6.2018 187/2018 Repre - občerstvenie - MDD
DF11805084 2001981895 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 736,48 31.5.2018 Ing. Kristína Tóthová 13.6.2018 8036 PHM, Dialničná známka
DF11805085 182011 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 1003,37 31.5.2018 Viera Farbiaková 13.6.2018 RD/010/2017 Zelenina
DF11805086 00032 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1438,45 31.5.2018 Ing. Patrik Pastorek 13.6.2018 Zmluva o poskyt. Vet. Činnosti Veterinár 05/2018
DF11805087 8404234 ASANÁCIA, s. r. o. Ružová 1637, 010 01 Žilina 36750204 215,28 31.5.2018 Ing. Kristína Tóthová 13.6.2018 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení ŽVP Odvoz a odstránenie ŽVP
DF11805088 1010066101 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 31.5.2018 Mgr. Ingrid Tomková 13.6.2018 Hovorné
DF11805089 8209974087 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 61,99 31.5.2018 Mgr. Ingrid Tomková 13.6.2018 Hovorné
DF11805090 201815 GEOVRT s.r.o 36201511 37825,76 31.5.2018 Ing. Kristína Tóthová 13.6.2018 Zmluva o dielo HIM - rekonštrukcia oporného múra
DF11805091 0292018 KOBAKSTAV s.r.o 46633596 5987,18 31.5.2018 Ing. Kristína Tóthová 13.6.2018 154/2018 Oprava dlažby a obrubníkov v areály ZOO
DF11805092 6861282862 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 59,77 31.5.2018 Ing. Kristína Tóthová 13.6.2018 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11805093 2844010 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 23756,07 31.5.2018 Mgr. Ingrid Tomková 13.6.2018 Zmluva o spolupráci Podiel z predaja
DF11805094 5006982207 EUROVIA-Kameňolomy, s. r. o. 36574988 91,73 31.5.2018 Elena Tomášová 13.6.2018 214/2018 Ost. materiál - štrk
DF11805095 7100001662 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 443,18 31.5.2018 Mgr. Ingrid Tomková 13.6.2018 RD/007/2016 Mobily 01.05.2018 - 31.05.2018
DF918 0512 102802229 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 354,345 31.5.2018 Elena Tomášová 13.6.2018 Komis. zmluva KOMIS - OLYMPTOY
DF11805096 1800013 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 300 31.5.2018 Mgr. Ingrid Tomková 13.6.2018 Servisná zmluva Správa výpočtovej techniky
DF918 0513 2018079 Dojčák Róbert 47121050 47121050 122,9 31.5.2018 Elena Tomášová 13.6.2018 Komis. zmluva KOMIS - Dojčák
DF11805097 8099800105 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 304,07 31.5.2018 Ing. Kristína Tóthová 13.6.2018 Zmluva č. 1020090128 o dodávke tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV 05/2018
DF918 0514 218138 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 285,36 31.5.2018 Elena Tomášová 13.6.2018 Komis. zmluva KOMIS - JES SK
DF11805098 1800014 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 228 31.5.2018 Mgr. Ingrid Tomková 13.6.2018 196/2017 Správa a servis wifi siete
DF11805099 3018050660 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 5227,55 31.5.2018 Ing. Kristína Tóthová 13.6.2018 Zmluva na združenú dodávku el. energie a zem. plynu El. energia 05/2018
DF518 0502 2018015 CREATIVE PRO (KE) s.r.o 46132856 11123,62 31.5.2018 Mgr. Eva Malešová 13.6.2018 Zmluva o realizacii podujatia ZOO4NAT - zabezpečenie konferencie
DF918 0720 201829 Bikár Alexander 47539917 47539917 612,75 31.7.2018 Elena Tomášová 7.8.2018 228/2018 Tábor - obedy
DF918 0721 201830 Bikár Alexander 47539917 47539917 22 31.7.2018 Elena Tomášová 7.8.2018 252/2018 Noc v ZOO - raňajky, večera
DF918 0722 201831 Bikár Alexander 47539917 47539917 44 31.7.2018 Elena Tomášová 7.8.2018 276/2018 Noc v ZOO - raňajky, večera
DF918 0723 0418004676 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 632,3 31.7.2018 Elena Tomášová 7.8.2018 279/2018 Krmivo do balíčkov - usušky
DF918 0724 181235 LAHODA s.r.o 36845418 37,4 31.7.2018 Elena Tomášová 7.8.2018 282/2018 Tábor - rožok so such. salámou
DF918 0725 20180222 EAST s.r.o 36580171 36580171 1097,88 31.7.2018 Elena Tomášová 7.8.2018 Komis. zmluva KOMIS - EAST
DF918 0726 2218200082 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 754,66 31.7.2018 Elena Tomášová 7.8.2018 283/2018/ Tovar do ZOO Shopu - hračky
DF918 0727 1112018 Rusňáková Iveta 40802345 37,5 31.7.2018 Elena Tomášová 7.8.2018 Komis. zmluva KOMIS - Rusňáková
DF918 0728 2018154 Dojčák Róbert 47121050 47121050 180,9 31.7.2018 Elena Tomášová 7.8.2018 Komis. zmluva KOMIS - Dojčák
DF918 0729 218219 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 485,51 31.7.2018 Elena Tomášová 7.8.2018 Komis. zmluva KOMIS - JES SK
DF11807063 4174001360 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 19,26 31.7.2018 Ing. Patrik Pastorek 7.8.2018 Veterinárna kontrola
DF11807064 218198 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 100,8 31.7.2018 Mgr. Eva Malešová 7.8.2018 141/2018 Prop. mat. - plagáty
DF11807065 2239528000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 36,59 31.7.2018 Viera Farbiaková 7.8.2018 287/2018 Potraviny
DF11807066 2239538000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 177,43 31.7.2018 Viera Farbiaková 7.8.2018 287/2018 Potraviny
DF11807067 180438 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 2398,46 31.7.2018 Ing. Zuzana Kovérová 7.8.2018 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF11807068 00039 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1365,5 31.7.2018 Ing. Patrik Pastorek 7.8.2018 Zmluva o vykonaní veterin. činnosti Veterinár 07/2018
DF11807069 72018 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125 31.7.2018 Mgr. Erich Kočner 7.8.2018 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF11807070 182763 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 595,02 31.7.2018 Viera Farbiaková 7.8.2018 RD/010/2017 Zelenina
DF11807071 182762 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 689,47 31.7.2018 Viera Farbiaková 7.8.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF11807072 2001991440 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 735,26 31.7.2018 Ing. Kristína Tóthová 7.8.2018 8036 PHM, Dialničná známka
DF11807073 1874102100 MIKONA s.r.o Trenčianska 452, 02 01 Púchov 31570364 167,83 31.7.2018 Ing. Kristína Tóthová 7.8.2018 281/2018 Prezutie pneumatík
DF11807074 2018012 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270 31.7.2018 Ing. Kristína Tóthová 7.8.2018 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF11807075 7265841 MAFRA Slovakia a.s Nobelova 34 31333524 147,6 31.7.2018 Mgr. Ingrid Tomková 7.8.2018 Hospodárske noviny 2019
DF11807076 7100002473 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 470,64 31.7.2018 Mgr. Ingrid Tomková 7.8.2018 Zmluva o poskytnutí verejných služieb Mobily 01.07.2018 - 31.07.2018
DF11807077 1181300401 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 183,23 31.7.2018 Ing. Kristína Tóthová 7.8.2018 Zmluva o prenájme so servisnými službami 00324/16/011, 00323/16/011 Kopírka - RICOH
DF11807078 6230218060 Kärcher Slovakia s.r.o Bratislavská 25, 949 01 Nitra 43967663 234 31.7.2018 Ing. Kristína Tóthová 7.8.2018 Servisná zmluva Servis VAP
DF11807079 8213980794 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 31.7.2018 Mgr. Ingrid Tomková 7.8.2018 Hovorné
DF11807080 8214036180 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 60,98 31.7.2018 Mgr. Ingrid Tomková 7.8.2018 Hovorné
DF11807081 6861307373 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 59,77 31.7.2018 Ing. Kristína Tóthová 7.8.2018 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11807082 7200000762 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 0,01 31.7.2018 Daniela Štefanisková 7.8.2018 Zmluva o poskytnutí verejných služieb DKP - Ost. materiál - mobil Nokia 216
DF11807082 7200000762 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 0,01 31.7.2018 Daniela Štefanisková 7.8.2018 Zmluva o poskytnutí verejných služieb DKP - Ost. materiál - mobil Nokia 216
DF11807082 7200000762 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 0,01 31.7.2018 Daniela Štefanisková 7.8.2018 Zmluva o poskytnutí verejných služieb DKP - Ost. materiál - mobil Nokia 216
DF11807082 7200000762 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 0,01 31.7.2018 Daniela Štefanisková 7.8.2018 Zmluva o poskytnutí verejných služieb DKP - Ost. materiál - mobil Nokia 216
DF11807082 7200000762 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 0,01 31.7.2018 Daniela Štefanisková 7.8.2018 Zmluva o poskytnutí verejných služieb DKP - Ost. materiál - mobil Xiaomi Redmi 5
DF11807082 7200000762 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 0,01 31.7.2018 Daniela Štefanisková 7.8.2018 Zmluva o poskytnutí verejných služieb DKP - Ost. materiál - mobil Xiaomi Redmi 5
DF11807082 7200000762 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 0,01 31.7.2018 Daniela Štefanisková 7.8.2018 Zmluva o poskytnutí verejných služieb Centové vyrovnanie
DF11807083 2844020 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 46636,62 31.7.2018 Mgr. Ingrid Tomková 7.8.2018 Zmluva o spolupráci zo dňa 13.9.2012 Podiel z predaja
DF11807084 8099800107 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 304,07 31.7.2018 Ing. Kristína Tóthová 7.8.2018 Zmluva č. 1020090128 o dodávke tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV 07/2018
DF11807085 07418 RONO FOOD s.r.o Bardejovská 26 48968854 52,5 31.7.2018 Daniela Štefanisková 7.8.2018 207/2018 Ubytovanie - klub priateľov stredoeurópskych ZOO
DF11807086 07518 RONO FOOD s.r.o Bardejovská 26 48968854 26,5 31.7.2018 Daniela Štefanisková 7.8.2018 224/2018 Ubytovanie - p. Řeháková
DF11807087 3018070655 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 5301,49 31.7.2018 Ing. Kristína Tóthová 7.8.2018 Zmluva na združenú dodávku el. energie a zem. plynu El. energia 07/2018
DF11807088 1110806352 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 1048,13 31.7.2018 Ing. Kristína Tóthová 7.8.2018 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP Odvoz odpadu
DF11807089 1198610312 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 10,15 31.7.2018 Mgr. Ingrid Tomková 7.8.2018 Zmluva o poskytnutí verejných služieb Mobily 01.07.2018 - 31.07.2018
DF918 0720 201829 Bikár Alexander 47539917 47539917 612,75 31.7.2018 Elena Tomášová 7.8.2018 228/2018 Tábor - obedy
DF918 0721 201830 Bikár Alexander 47539917 47539917 22 31.7.2018 Elena Tomášová 7.8.2018 252/2018 Noc v ZOO - raňajky, večera
DF918 0722 201831 Bikár Alexander 47539917 47539917 44 31.7.2018 Elena Tomášová 7.8.2018 276/2018 Noc v ZOO - raňajky, večera
DF918 0723 0418004676 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 632,3 31.7.2018 Elena Tomášová 7.8.2018 279/2018 Krmivo do balíčkov - usušky
DF918 0724 181235 LAHODA s.r.o 36845418 37,4 31.7.2018 Elena Tomášová 7.8.2018 282/2018 Tábor - rožok so such. salámou
DF918 0725 20180222 EAST s.r.o 36580171 36580171 1097,88 31.7.2018 Elena Tomášová 7.8.2018 Komis. zmluva KOMIS - EAST
DF918 0726 2218200082 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 754,66 31.7.2018 Elena Tomášová 7.8.2018 283/2018/ Tovar do ZOO Shopu - hračky
DF918 0727 1112018 Rusňáková Iveta 40802345 37,5 31.7.2018 Elena Tomášová 7.8.2018 Komis. zmluva KOMIS - Rusňáková
DF918 0728 2018154 Dojčák Róbert 47121050 47121050 180,9 31.7.2018 Elena Tomášová 7.8.2018 Komis. zmluva KOMIS - Dojčák
DF918 0729 218219 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 485,51 31.7.2018 Elena Tomášová 7.8.2018 Komis. zmluva KOMIS - JES SK
DF918 0829 2010014885 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 -4,8 31.8.2018 Elena Tomášová 12.9.2018 Právna zmluva 30-000121080PO2016 Dobropis - Vodné, stočné - stánok na parkovisku
DF918 0830 1332018 Rusňáková Iveta 40802345 34,5 31.8.2018 Elena Tomášová 12.9.2018 Komis. zmluva KOMIS - Rusňáková
DF918 0831 218248 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 615,96 31.8.2018 Elena Tomášová 12.9.2018 Komis. zmluva KOMIS - JES SK
DF918 0832 2844023 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 250 31.8.2018 Elena Tomášová 12.9.2018 230/2018 Tábor - vstup do DINOPARKU
DF918 0833 180034 CULLINAN s.r.o. 26416140 54,84 31.8.2018 Elena Tomášová 12.9.2018 Komis. zmluva KOMIS - CULLINAN
DF918 0834 2018175 Dojčák Róbert 47121050 47121050 207,6 31.8.2018 Elena Tomášová 12.9.2018 Komis. zmluva KOMIS - Dojčák
DF518 0802 2018026 J&D MEDIA s.r.o. 36836630 1200 31.8.2018 Mgr. Eva Malešová 12.9.2018 07/2018/ZOO4NAT ZOO4NAT - webová podstránka projektu
DF918 0829 2010014885 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 -4,8 31.8.2018 Elena Tomášová 12.9.2018 Právna zmluva 30-000121080PO2016 Dobropis - Vodné, stočné - stánok na parkovisku
DF918 0830 1332018 Rusňáková Iveta 40802345 34,5 31.8.2018 Elena Tomášová 12.9.2018 Komis. zmluva KOMIS - Rusňáková
DF918 0831 218248 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 615,96 31.8.2018 Elena Tomášová 12.9.2018 Komis. zmluva KOMIS - JES SK
DF918 0832 2844023 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 250 31.8.2018 Elena Tomášová 12.9.2018 230/2018 Tábor - vstup do DINOPARKU
DF918 0833 180034 CULLINAN s.r.o. 26416140 54,84 31.8.2018 Elena Tomášová 12.9.2018 Komis. zmluva KOMIS - CULLINAN
DF918 0834 2018175 Dojčák Róbert 47121050 47121050 207,6 31.8.2018 Elena Tomášová 12.9.2018 Komis. zmluva KOMIS - Dojčák
DF518 0802 2018026 J&D MEDIA s.r.o. 36836630 1200 31.8.2018 Mgr. Eva Malešová 12.9.2018 07/2018/ZOO4NAT ZOO4NAT - webová podstránka projektu
DF11808057 2182010492 ŠEVT, a. s. 31331131 360,48 31.8.2018 Elena Tomášová 12.9.2018 RD/005/2014 Kancel. potr. - papierové pásky do pokladne
DF11808058 3018080652 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 4995,11 31.8.2018 Ing. Kristína Tóthová 12.9.2018 Zmluva na združenú dodávku el. energie a zem. plynu El. energia
DF11808059 182911 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 66 31.8.2018 Viera Farbiaková 12.9.2018 337/2018 Ostatné potraviny - granule pre ovociežravé vtáky
DF11808060 18082018 Hurný Jozef 17177847 327,8 31.8.2018 Ing. Kristína Tóthová 12.9.2018 341/2018 Revízia plyn. zariadení a infražiaričov
DF11808061 092018 MIDIA 30679982 998,13 31.8.2018 Ing. Kristína Tóthová 12.9.2018 RD/005/2018 Revízia el. zariadení
DF11808062 2018841824 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 15,2 31.8.2018 Ing. Patrik Pastorek 12.9.2018 06/2018 Lab. výkony
DF11808063 2018841843 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 20,7 31.8.2018 Ing. Patrik Pastorek 12.9.2018 06/2018 Lab. výkony
DF11808064 00062 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1525,5 31.8.2018 Ing. Patrik Pastorek 12.9.2018 Zmluva o vykonaní veterin. činnosti Veterinár 08/2018
DF11808065 0372018 KOBAKSTAV s.r.o 46633596 9022,56 31.8.2018 Ing. Kristína Tóthová 12.9.2018 RD/007/2018 Osadenie lavičiek, výkopové práce
DF11808066 82018 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125 31.8.2018 Mgr. Erich Kočner 12.9.2018 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF11808067 201836 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 556,8 31.8.2018 Viera Farbiaková 12.9.2018 318/2018 Mäso - mrazené králiky
DF11808068 180508 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 2365,15 31.8.2018 Ing. Zuzana Kovérová 12.9.2018 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF11808069 183064 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 320,56 31.8.2018 Viera Farbiaková 12.9.2018 RD/009/2017 Ovocie
DF11808070 183065 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 345,94 31.8.2018 Viera Farbiaková 12.9.2018 RD/010/2017 Zelenina
DF11808071 101804 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 546 31.8.2018 Viera Farbiaková 12.9.2018 363/2018 Mäso - mrazené potkany
DF11808072 18085237 Ryba Košice, s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 864 31.8.2018 Viera Farbiaková 12.9.2018 RD/003/2018 Ryby - sled celý
DF11808073 2018014 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270 31.8.2018 Ing. Kristína Tóthová 12.9.2018 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF11808074 8058002184 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 647,4 31.8.2018 Viera Farbiaková 12.9.2018 338/2018 Objem. krmivo - granule pre opice, plameniaky
DF11808075 8215945525 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 31.8.2018 Mgr. Ingrid Tomková 12.9.2018 Hovorné
DF11808076 8216001768 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 60,36 31.8.2018 Mgr. Ingrid Tomková 12.9.2018 Hovorné
DF11808077 1201287040 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 9,14 31.8.2018 Mgr. Ingrid Tomková 12.9.2018 Zmluva o poskytovaní ver. Služieb 0011344 Mobily 01.08.2018 - 31.08.2018
DF11808078 1181300490 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 184,34 31.8.2018 Ing. Kristína Tóthová 12.9.2018 Zmluva o prenájme so servisnými službami 00324/16/011, 00323/16/011 Kopírka - RICOH
DF11808079 2001996175 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 545,5 31.8.2018 Ing. Kristína Tóthová 12.9.2018 8036 PHM
DF11808080 ????? WEST MEDIA s.r.o. 35791080 43663,17 31.8.2018 Mgr. Ingrid Tomková 12.9.2018 Zmluva o spolupráci zo dňa 13.9.2012 Podiel z predaja
DF11808081 122290 ENSOFT s.r.o Hviezdoslavova 25, 940 66 Nové Zámky 46386394 1039,5 31.8.2018 Viera Farbiaková 12.9.2018 Zmluva č. Z201825353Z Seno - lúčne BIO
DF11808082 6861319288 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 59,77 31.8.2018 Ing. Kristína Tóthová 12.9.2018 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11808083 6591253575 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 00585441 12,31 31.8.2018 Ing. Kristína Tóthová 12.9.2018 659123575 Zákonné poistenie - citroen C5 08-09/2018
DF11808084 8406329 ASANÁCIA, s. r. o. Ružová 1637, 010 01 Žilina 36750204 168 31.8.2018 Ing. Kristína Tóthová 12.9.2018 Zluva o odvoze a neškodnom odstránení ŽVP 31101636 Odvoz a odstránenie ŽVP
DF11808085 20181779 ASANARATES s.r.o Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 84 31.8.2018 Ing. Patrik Pastorek 12.9.2018 Zmluva o poskytovaní deratiz. a dezinfek. služieb Deratizácia ZOO
DF11808086 18063 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 598,92 31.8.2018 Elena Tomášová 12.9.2018 RD/006/2018 Drevo - dosky, fošne
DF11808087 8099800108 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 304,07 31.8.2018 Ing. Kristína Tóthová 12.9.2018 Zmluva č. 1020090128 o dodávke tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV 08/2018
DF11808088 7100002981 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 426,66 31.8.2018 Mgr. Ingrid Tomková 12.9.2018 Zmluva o poskytnutí verejných služieb Mobily 01.08.2018 - 31.08.2018
DF11808089 111807413 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 659,33 31.8.2018 Ing. Kristína Tóthová 12.9.2018 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP Odvoz odpadu
DF11808090 318034 JES Slovakia s.r.o 45918945 240 31.8.2018 Mgr. Eva Malešová 12.9.2018 277/2018 Grafické spracovanie a tlač plagátov
DF518 0802 2018026 J&D MEDIA s.r.o. 36836630 1200 31.8.2018 Mgr. Eva Malešová 12.9.2018 07/2018/ZOO4NAT ZOO4NAT - webová podstránka projektu
DF11812001 8170024016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1337 4.12.2018 Ing. Kristína Tóthová 11.12.2018 Zmluva na združenú dodávku el. energie a zem. plynu Zemný plyn
DF11812002 1900732065 Východoslovenská distribučná a.s 36599361 189 4.12.2018 Ing. Kristína Tóthová 11.12.2018 Zapojenie rezervovaniej kapacity - Mojmírová
DF11812003 101809 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 859,2 4.12.2018 Viera Farbiaková 11.12.2018 RD/008/2018 Mäso - mrazené potkany
DF11812004 3596468000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 50,14 4.12.2018 Elena Tomášová 11.12.2018 476/2018 Potraviny - soľ, ryža, piškóty
DF11812005 3596458000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 59,3 4.12.2018 Elena Tomášová 11.12.2018 476/2018 Potraviny - soľ, ryža, piškóty
DF11805006 201800107 Multicarteam - Csizmaziova 47729970 691,8 4.5.2018 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2018 143/2018 Náhradné diely na multicaru
DF11805007 1823220 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 103,91 4.5.2018 Viera Farbiaková 10.5.2018 158/2108 Ostatné potraviny - sušný hmyz
DF11805008 2182300236 ŠEVT, a. s. 31331131 291,77 4.5.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 RD/005/2014 Kancel. potr. - pap. pásky,lepidlo,kniha uzávierok
DF11805006 201800107 Multicarteam - Csizmaziova 47729970 691,8 4.5.2018 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2018 143/2018 Náhradné diely na multicaru
DF11805007 1823220 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 103,91 4.5.2018 Viera Farbiaková 10.5.2018 158/2108 Ostatné potraviny - sušný hmyz
DF11805008 2182300236 ŠEVT, a. s. 31331131 291,77 4.5.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 RD/005/2014 Kancel. potr. - pap. pásky,lepidlo,kniha uzávierok
DF11806001 7135969172 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1337 4.6.2018 Ing. Kristína Tóthová 13.6.2018 Zmluva na združenú dodávku el. energie a zem. plynu Zemný plyn
DF11806001 7135969172 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1337 4.6.2018 Ing. Kristína Tóthová 13.6.2018 Zmluva na združenú dodávku el. energie a zem. plynu Zemný plyn
DF11807007 1940588000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 88,73 4.7.2018 Viera Farbiaková 25.7.2018 237/2018 Potraviny, tovar do zooshopu
DF11807008 1940578000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 35,32 4.7.2018 Viera Farbiaková 25.7.2018 237/2018 Potraviny
DF11807009 3018928617 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 5639,64 4.7.2018 Zuzana Feilhauerová 25.7.2018 KZ č. Z201815117_Z Stravné lístky
DF518 0701 1940548000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 87,8 4.7.2018 Mgr. Ingrid Tomková 25.7.2018 06/2018/ZOO4NAT ZOO4NAT - smotana do kávy, káva, sušienky, cukor
DF518 0701 1940548000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 87,8 4.7.2018 Mgr. Ingrid Tomková 25.7.2018 06/2018/ZOO4NAT ZOO4NAT - smotana do kávy, káva, sušienky, cukor
DF518 0701 1940548000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 87,8 4.7.2018 Mgr. Ingrid Tomková 25.7.2018 06/2018/ZOO4NAT ZOO4NAT - smotana do kávy, káva, sušienky, cukor
DF11809001 7204325311 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1337 4.9.2018 Ing. Kristína Tóthová 12.9.2018 Zmluva na združenú dodávku el. energie a zem. plynu Zemný plyn
DF11809002 3018936828 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 7519,14 4.9.2018 Zuzana Feilhauerová 12.9.2018 KZ č. Z201815117_Z Stravné lístky
DF11809003 1020181028 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 243,5 4.9.2018 Elena Tomášová 12.9.2018 RD/001/2018 Ostatný materiál, spotrebný materiál, čistiace
DF11801001 1800320 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 219,38 5.1.2018 Viera Farbiaková 31.1.2018 02/2018 Ostatné potraviny - sušný hmyz, granule
DF918 0101 1801005 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 24,82 5.1.2018 Elena Tomášová 31.1.2018 Komis. zmluva KOMIS - ELGEO
DF11801001 1800320 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 219,38 5.1.2018 Viera Farbiaková 31.1.2018 02/2018 Ostatné potraviny - sušný hmyz, granule
DF918 0101 1801005 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 24,82 5.1.2018 Elena Tomášová 31.1.2018 Komis. zmluva KOMIS - ELGEO
DF918 1001 1801314 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 50,58 5.10.2018 Elena Tomášová 18.10.2018 Komis. zmluva KOMIS - ELGEO
DF11810005 183119 VEIDEC SK, s.r.o. Pavla Mudroňa 7, 010 01 Žilina 36421162 90,62 5.10.2018 Elena Tomášová 18.10.2018 390/2018 Ostatný materiál - silikónové mazadlo, pena
DF11810006 2018842116 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 32,5 5.10.2018 Ing. Patrik Pastorek 18.10.2018 06/2018 Lab. výkony
DF11810007 6591253575 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 00585441 35,75 5.10.2018 Ing. Kristína Tóthová 18.10.2018 6591253575 Zákonné poistenie - 10-12/2018 - citroen C5
DF918 1001 1801314 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 50,58 5.10.2018 Elena Tomášová 18.10.2018 Komis. zmluva KOMIS - ELGEO
DF11810069 18044 HANZELOVÁ Magdaléna Ing. 34379762 268 5.11.2018 Ing. Kristína Tóthová 5.11.2018 349/2018 Revízia plyn. zariadení
DF11810070 18321 Toronský Peter, Ing. - VIPE 10778250 270 5.11.2018 Ing. Kristína Tóthová 5.11.2018 350/2018 Revízia tlak. zariadení
DF11811001 7156103593 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1337 5.11.2018 Ing. Kristína Tóthová 30.11.2018 Zmluva na združenú dodávku el. energie a zem. plynu Zemný plyn
DF11811002 12372018 EKOLAB s.r.o Werferova 1, 040 01 Košice 31684165 64,44 5.11.2018 Ing. Kristína Tóthová 30.11.2018 406/2018 Rozbor odpadovej vody
DF11811003 110 zdeart s.r.o 06668259 6863 5.11.2018 Ing. Kristína Tóthová 30.11.2018 96/2016 HIM - CHZ Tiger - umelé skaly
DF918 1202 1682018 Rusňáková Iveta 40802345 51 5.12.2018 Elena Tomášová 11.12.2018 Komis. zmluva KOMIS - Rusňáková
DF918 1202 1682018 Rusňáková Iveta 40802345 51 5.12.2018 Elena Tomášová 11.12.2018 Komis. zmluva KOMIS - Rusňáková
DF11812006 3018951172 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 7400 5.12.2018 Zuzana Feilhauerová 11.12.2018 KZ č. Z201815117_Z Stravné lístky
DF11803004 180720 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 175,2 5.3.2018 Viera Farbiaková 30.3.2018 RD/012/2016 Mäso - šváb, saranča, cvrček
DF11803004 180720 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 175,2 5.3.2018 Viera Farbiaková 30.3.2018 RD/012/2016 Mäso - šváb, saranča, cvrček
DF11804003 6591240870 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 00585441 1247,24 5.4.2018 Ing. Kristína Tóthová 18.4.2018 6591240870 Poistenie majetku 04 - 06/2018
DF11804004 6591269550 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 00585441 23,51 5.4.2018 Ing. Kristína Tóthová 18.4.2018 6591269550 Úrazové poist. osôb v mot. vozidlách 04 - 06/2018
DF11804005 1800006 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 600 5.4.2018 Mgr. Ingrid Tomková 18.4.2018 Servisná zmluva Správa výpočtovej techniky
DF11804006 1800007 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 228 5.4.2018 Mgr. Ingrid Tomková 18.4.2018 196/2017 Správa, dohľad a servis wifi siete
DF11804007 666240162 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 3500 5.4.2018 Zuzana Feilhauerová 18.4.2018 KZ č. Z201713901_Z Stravné lístky
DF11804008 180545 LAHODA s.r.o 36845418 38,75 5.4.2018 Mgr. Eva Malešová 18.4.2018 90/2018 Repre - občerstvenie - UCSZOO
DF11804003 6591240870 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 00585441 1247,24 5.4.2018 Ing. Kristína Tóthová 18.4.2018 6591240870 Poistenie majetku 04 - 06/2018
DF11804004 6591269550 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 00585441 23,51 5.4.2018 Ing. Kristína Tóthová 18.4.2018 6591269550 Úrazové poist. osôb v mot. vozidlách 04 - 06/2018
DF11804005 1800006 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 600 5.4.2018 Mgr. Ingrid Tomková 18.4.2018 Servisná zmluva Správa výpočtovej techniky
DF11804006 1800007 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 228 5.4.2018 Mgr. Ingrid Tomková 18.4.2018 196/2017 Správa, dohľad a servis wifi siete
DF11804007 666240162 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 3500 5.4.2018 Zuzana Feilhauerová 18.4.2018 KZ č. Z201713901_Z Stravné lístky
DF11804008 180545 LAHODA s.r.o 36845418 38,75 5.4.2018 Mgr. Eva Malešová 18.4.2018 90/2018 Repre - občerstvenie - UCSZOO
DF918 0601 1801144 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 245,69 5.6.2018 Elena Tomášová 13.6.2018 Komis. zmluva KOMIS - ELGEO
DF11806002 20180160 EAST s.r.o 36580171 36580171 216 5.6.2018 Mgr. Ingrid Tomková 13.6.2018 191/2018 Repre - pamätná bankovka
DF918 0601 1801144 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 245,69 5.6.2018 Elena Tomášová 13.6.2018 Komis. zmluva KOMIS - ELGEO
DF11806002 20180160 EAST s.r.o 36580171 36580171 216 5.6.2018 Mgr. Ingrid Tomková 13.6.2018 191/2018 Repre - pamätná bankovka
DF918 0901 1801294 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 276,6 5.9.2018 Elena Tomášová 12.9.2018 Komis. zmluva KOMIS - ELGEO
DF918 0902 201848 Bikár Alexander 47539917 47539917 27,5 5.9.2018 Mgr. Eva Malešová 12.9.2018 342/2018 Noc v ZOO - raňajky, večera
DF918 0901 1801294 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 276,6 5.9.2018 Elena Tomášová 12.9.2018 Komis. zmluva KOMIS - ELGEO
DF918 0902 201848 Bikár Alexander 47539917 47539917 27,5 5.9.2018 Mgr. Eva Malešová 12.9.2018 342/2018 Noc v ZOO - raňajky, večera
DF11809006 418019 JES Košice s.r.o 46455523 400 5.9.2018 Mgr. Eva Malešová 12.9.2018 312/2018 KHM - Ost. materiál - panely stíchnutý les
DF11811004 31810634 Auto PALAZZO Košice, s. r. o. 31693521 760,68 6.11.2018 Ing. Kristína Tóthová 30.11.2018 410/2018 Oprava - FIAT DUCATO - KE053EG
DF11811006 3290488000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 61,74 6.11.2018 Elena Tomášová 30.11.2018 436/2018 Potraviny, Tovar do zooshopu
DF11811007 3290498000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 219,25 6.11.2018 Elena Tomášová 30.11.2018 436/2018 Potraviny, Repre
DF11812007 180036 Olexa Martin 37017594 67,32 6.12.2018 Ing. Kristína Tóthová 11.12.2018 468/2018 Oprava - plynový kotol CHATA BOBOR
DF11803005 5151800066 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518648 49,8 6.3.2018 Mgr. Eva Malešová 30.3.2018 Zmluva o nájme Prenájom reklamnej plochy
DF11803005 5151800066 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518648 49,8 6.3.2018 Mgr. Eva Malešová 30.3.2018 Zmluva o nájme Prenájom reklamnej plochy
DF11806003 3018923710 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 5639,36 6.6.2018 Zuzana Feilhauerová 13.6.2018 KZ č. Z2018.15117_Z Stravné lístky
DF11806004 907473 EAZA EAZA 4250 6.6.2018 Ing. Patrik Pastorek 13.6.2018 Členské - EAZA
DF11806003 3018923710 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 5639,36 6.6.2018 Zuzana Feilhauerová 13.6.2018 KZ č. Z2018.15117_Z Stravné lístky
DF11806004 907473 EAZA EAZA 4250 6.6.2018 Ing. Patrik Pastorek 13.6.2018 Členské - EAZA
DF11807010 201812 Šopák Pavel JUDr.-advokát Kuzmányho 11, 040 01 Košice 17249384 150,91 6.7.2018 Mgr. Erich Kočner 25.7.2018 Právna zmluva Právne služby
DF918 0702 181080 LAHODA s.r.o 36845418 111 6.7.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 232/2018 Tábor - rožok so such. salámou, syrový, žemľa dom.
DF918 0702 181080 LAHODA s.r.o 36845418 111 6.7.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 232/2018 Tábor - rožok so such. salámou, syrový, žemľa dom.
DF918 0803 201833 Bikár Alexander 47539917 47539917 20 6.8.2018 Elena Tomášová 7.8.2018 289/2018 OFF ROAD - večera
DF918 0804 1020180909 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 53,52 6.8.2018 Elena Tomášová 7.8.2018 RD/007/2017 Krmivo do balíčkov - rýchloviaz. vrecká
DF918 0805 8200322 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 448,39 6.8.2018 Elena Tomášová 7.8.2018 Komis. zmluva KOMIS - Amadea
DF918 0806 201832 Bikár Alexander 47539917 47539917 60,5 6.8.2018 Elena Tomášová 7.8.2018 284/2018 Noc v ZOO - raňajky, večera
DF918 0807 201834 Bikár Alexander 47539917 47539917 99 6.8.2018 Elena Tomášová 7.8.2018 292/2018 Noc v ZOO - raňajky, večera
DF918 0808 201835 Bikár Alexander 47539917 47539917 549,1 6.8.2018 Elena Tomášová 7.8.2018 228/2018 Tábor - obedy
DF11808006 188504720 Štátny vet. a pot. ústav vo Zvolene 042355613 13,7 6.8.2018 Ing. Patrik Pastorek 7.8.2018 05/2018 Lab. výkony
DF11808007 1800043 Kelbel Radoslav-Servis chladničiek a mrazničiek Myslavská 51, 040 16 Myslava 32476817 64 6.8.2018 Viera Farbiaková 7.8.2018 270/2018 Oprava kafilerneho boxu
DF918 0803 201833 Bikár Alexander 47539917 47539917 20 6.8.2018 Elena Tomášová 7.8.2018 289/2018 OFF ROAD - večera
DF918 0804 1020180909 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 53,52 6.8.2018 Elena Tomášová 7.8.2018 RD/007/2017 Krmivo do balíčkov - rýchloviaz. vrecká
DF918 0805 8200322 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 448,39 6.8.2018 Elena Tomášová 7.8.2018 Komis. zmluva KOMIS - Amadea
DF918 0806 201832 Bikár Alexander 47539917 47539917 60,5 6.8.2018 Elena Tomášová 7.8.2018 284/2018 Noc v ZOO - raňajky, večera
DF918 0807 201834 Bikár Alexander 47539917 47539917 99 6.8.2018 Elena Tomášová 7.8.2018 292/2018 Noc v ZOO - raňajky, večera
DF918 0808 201835 Bikár Alexander 47539917 47539917 549,1 6.8.2018 Elena Tomášová 7.8.2018 228/2018 Tábor - obedy
DF11809004 20180410 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180 6.9.2018 Ing. Kristína Tóthová 12.9.2018 Zmluva o poskytnutí služieb BOZP 1/2015 Služby BOZP
DF11809005 2018841889 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 15,5 6.9.2018 Ing. Patrik Pastorek 12.9.2018 06/2018 Lab. výkony
DF11811005 2018842325 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 29,7 7.11.2018 Ing. Patrik Pastorek 30.11.2018 06/2018 Lab. výkony
DF11811008 4180145 Enter design s.r.o Hutnícka 1 36217891 120 7.11.2018 Mgr. Eva Malešová 30.11.2018 Inzercia - Welcome to Košice 2/2018
DF11811009 401809491 RAVEN a.s Šoltésovej 420, 017 01 považská Bystrica 31595804 975,86 7.11.2018 Elena Tomášová 30.11.2018 RD/018/2015 Hutný materiál - rúra, tyč
DF11812008 2018103274 Profi Activity s.r.o 47543621 1306,56 7.12.2018 Elena Tomášová 11.12.2018 473/2018 Ostatný materiál - vianočné osvetlenie
DF11812009 184410 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 236,39 7.12.2018 Viera Farbiaková 11.12.2018 RD/010/2018 Zelenina
DF11812010 184409 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 174,91 7.12.2018 Viera Farbiaková 11.12.2018 RD/009/2018 Ovocie
DF11812010 184409 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 14,76 7.12.2018 Mgr. Eva Malešová 11.12.2018 RD/009/2018 Ost. potraviny - ovocie na mikuláša
DF11812011 0264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 78,61 7.12.2018 Mgr. Ingrid Tomková 11.12.2018 463/2018 Inštalačný poplatok - ANTIK
DF11812012 184167 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 2062 7.12.2018 Viera Farbiaková 11.12.2018 RD/013/2017 Mäso, Ryby
DF11812013 1801021040 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 210,94 7.12.2018 Elena Tomášová 11.12.2018 RD/007/2017 Čistiace prostriedky - toalet. pap., dsvo, jar,
DF11812014 20180438 Grajzeľ Ján 45655634 267 7.12.2018 Elena Tomášová 11.12.2018 426/2018 Ost. materiál - menovky A4 fólia
DF11812015 18093 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 130 7.12.2018 Ing. Kristína Tóthová 11.12.2018 464/2018 Výroba drevenej podlahy do vozíka
DF11802003 2018840145 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 14,2 7.2.2018 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2018 06/2018 Lab. výkony
DF11802004 2172435717 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,6 7.2.2018 Daniela Štefanisková 15.2.2018 Zmluva o nájme a poskyt. Služ. č. 5001020 Kopírka - KONICA
DF11802005 181220069 LVC s.r.o Nižné Kapustníky 3, 040 12 Košice 46979689 156 7.2.2018 Mgr. Eva Malešová 15.2.2018 22/2018 Tlač letákov
DF11802006 653210162 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 1750 7.2.2018 Zuzana Feilhauerová 15.2.2018 KZ č. Z201713901_Z Stravné lístky
DF918 0201 2018200003 Barviř Jiří, Ing. 69743258 235,91 7.2.2018 Elena Tomášová 15.2.2018 Komis. zmluva KOMIS - Barvíř
DF918 0202 8200024 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 16,94 7.2.2018 Elena Tomášová 15.2.2018 Komis. zmluva KOMIS - Amadea
DF11802003 2018840145 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 14,2 7.2.2018 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2018 06/2018 Lab. výkony
DF11802004 2172435717 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,6 7.2.2018 Daniela Štefanisková 15.2.2018 Zmluva o nájme a poskyt. Služ. č. 5001020 Kopírka - KONICA
DF11802005 181220069 LVC s.r.o Nižné Kapustníky 3, 040 12 Košice 46979689 156 7.2.2018 Mgr. Eva Malešová 15.2.2018 22/2018 Tlač letákov
DF11802006 653210162 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 1750 7.2.2018 Zuzana Feilhauerová 15.2.2018 KZ č. Z201713901_Z Stravné lístky
DF918 0201 2018200003 Barviř Jiří, Ing. 69743258 235,91 7.2.2018 Elena Tomášová 15.2.2018 Komis. zmluva KOMIS - Barvíř
DF918 0202 8200024 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 16,94 7.2.2018 Elena Tomášová 15.2.2018 Komis. zmluva KOMIS - Amadea
DF11805009 4180047 Enter design s.r.o Hutnícka 1 36217891 120 7.5.2018 Mgr. Eva Malešová 10.5.2018 117/2018 Inzercia - Welcome to Košice 1/2018
DF11805010 201808 Bikár Alexander 47539917 47539917 156 7.5.2018 Mgr. Eva Malešová 10.5.2018 131/2018 Repre - občerstvenie, chlebíčky - 1.máj
DF11805009 4180047 Enter design s.r.o Hutnícka 1 36217891 120 7.5.2018 Mgr. Eva Malešová 10.5.2018 117/2018 Inzercia - Welcome to Košice 1/2018
DF11805010 201808 Bikár Alexander 47539917 47539917 156 7.5.2018 Mgr. Eva Malešová 10.5.2018 131/2018 Repre - občerstvenie, chlebíčky - 1.máj
DF918 0602 352018 Císař Stanislav 62222601 62222601 54,06 7.6.2018 Elena Tomášová 13.6.2018 Komis. zmluva KOMIS - Cisář
DF918 0603 8200198 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 162,9 7.6.2018 Elena Tomášová 13.6.2018 Komis. zmluva KOMIS - Amadea
DF11806005 2018074 PLAYSYSTEM s.r.o 36601411 142,35 7.6.2018 Ing. Kristína Tóthová 13.6.2018 130/2018 Náhr. diely na lanovku
DF918 0602 352018 Císař Stanislav 62222601 62222601 54,06 7.6.2018 Elena Tomášová 13.6.2018 Komis. zmluva KOMIS - Cisář
DF918 0603 8200198 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 162,9 7.6.2018 Elena Tomášová 13.6.2018 Komis. zmluva KOMIS - Amadea
DF11806005 2018074 PLAYSYSTEM s.r.o 36601411 142,35 7.6.2018 Ing. Kristína Tóthová 13.6.2018 130/2018 Náhr. diely na lanovku
DF11808008 2182416090 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,6 7.8.2018 Daniela Štefanisková 31.8.2018 Zmluva o nájme a poskyt. Služ. č. 5001020 Kopírka - KONICA - PČ
DF11808009 3018933462 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 7519,4 7.8.2018 Zuzana Feilhauerová 31.8.2018 KZ č. Z201815117_Z Stravné lístky - zamestnávateľ - zľava
DF11809007 102018 MIDIA 30679982 998,73 7.9.2018 Ing. Kristína Tóthová 12.9.2018 RD/005/2018 Revízia el. zariadení
DF11809008 1801020732 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 576,14 7.9.2018 Ing. Kristína Tóthová 12.9.2018 RD/007/2017 Čistiace prostriedky - krem na ruky, rex, mydlo,
DF11809009 6591253575 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 00585441 741,5 7.9.2018 Ing. Kristína Tóthová 12.9.2018 6591253575 Zákonné poistenie - 10-12/2018 PČ
DF11809010 6591404708 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 00585441 1395,96 7.9.2018 Ing. Kristína Tóthová 12.9.2018 6591404708 Havarijné poistenie - 10-12/2018
DF11809011 2182419858 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,6 7.9.2018 Daniela Štefanisková 12.9.2018 Zmluva o nájme a poskyt. Služ. č. 5001020 Kopírka - KONICA
DF11801002 20180001 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180 8.1.2018 Ing. Kristína Tóthová 31.1.2018 Zmluva č. 1/2015 o poskyt. služieb BOZP Služby BOZP
DF11801002 20180001 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180 8.1.2018 Ing. Kristína Tóthová 31.1.2018 Zmluva č. 1/2015 o poskyt. služieb BOZP Služby BOZP
DF11810008 50180720 Poľnonákup ŠARIŠ a.s 0000155012 239,82 8.10.2018 Viera Farbiaková 18.10.2018 RD/008/2017 Objem. krmivo - ovos, pšenica, kukurica
DF11810009 183329 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1929 8.10.2018 Viera Farbiaková 18.10.2018 RD/013/2017, RD/002/2018 Mäso, Ryby, ost. potraviny
DF11802007 180447 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 172 8.2.2018 Viera Farbiaková 15.2.2018 RD/012/2016 Mäso - cvrček, šváby, sarančatá
DF11802007 180447 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 172 8.2.2018 Viera Farbiaková 15.2.2018 RD/012/2016 Mäso - cvrček, šváby, sarančatá
DF11803006 2018840401 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 15,5 8.3.2018 Ing. Patrik Pastorek 30.3.2018 06/2018 Lab. výkony
DF11803007 1800004 Olexa Martin 37017594 99,6 8.3.2018 Ing. Kristína Tóthová 30.3.2018 51/2018 Oprava plyn. kotlov v AB a DM
DF11803008 2172439992 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,6 8.3.2018 Daniela Štefanisková 30.3.2018 Zmluva o nájme a poskyt. Služ. č. 5001020 Kopírka - KONICA
DF11803009 662080162 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 1750 8.3.2018 Zuzana Feilhauerová 30.3.2018 KZ č. Z201713901_Z Stravné lístky
DF11803010 180754 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 54 8.3.2018 Viera Farbiaková 30.3.2018 50/2018 Granule - granule pre ovociežravé vtáky
DF11803006 2018840401 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 15,5 8.3.2018 Ing. Patrik Pastorek 30.3.2018 06/2018 Lab. výkony
DF11803007 1800004 Olexa Martin 37017594 99,6 8.3.2018 Ing. Kristína Tóthová 30.3.2018 51/2018 Oprava plyn. kotlov v AB a DM
DF11803008 2172439992 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,6 8.3.2018 Daniela Štefanisková 30.3.2018 Zmluva o nájme a poskyt. Služ. č. 5001020 Kopírka - KONICA
DF11803009 662080162 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 1750 8.3.2018 Zuzana Feilhauerová 30.3.2018 KZ č. Z201713901_Z Stravné lístky
DF11803010 180754 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 54 8.3.2018 Viera Farbiaková 30.3.2018 50/2018 Granule - granule pre ovociežravé vtáky
DF918 0604 2018200007 Barviř Jiří, Ing. 69743258 420,85 8.6.2018 Elena Tomášová 13.6.2018 Komis. zmluva KOMIS - Barvíř
DF11806006 2182407828 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,6 8.6.2018 Daniela Štefanisková 13.6.2018 Zmluva o nájme a poskyt. Služ. č. 5001020 Kopírka - KONICA
DF11806007 2180919 MIKROP Slovensko, s.r.o. Okružná 25, 058 01 Poprad 31717063 31,68 8.6.2018 Viera Farbiaková 13.6.2018 196/2018 Granule - ľan
DF11806008 1659568000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 133,33 8.6.2018 Viera Farbiaková 13.6.2018 198/2018 Potraviny, tovar do ZOOSHOPU, repre
DF11806009 1659558000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 19,29 8.6.2018 Viera Farbiaková 13.6.2018 198/2018 Potraviny
DF918 0604 2018200007 Barviř Jiří, Ing. 69743258 420,85 8.6.2018 Elena Tomášová 13.6.2018 Komis. zmluva KOMIS - Barvíř
DF11806006 2182407828 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,6 8.6.2018 Daniela Štefanisková 13.6.2018 Zmluva o nájme a poskyt. Služ. č. 5001020 Kopírka - KONICA
DF11806007 2180919 MIKROP Slovensko, s.r.o. Okružná 25, 058 01 Poprad 31717063 31,68 8.6.2018 Viera Farbiaková 13.6.2018 196/2018 Granule - ľan
DF11806008 1659568000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 133,33 8.6.2018 Viera Farbiaková 13.6.2018 198/2018 Potraviny, tovar do ZOOSHOPU, repre
DF11806009 1659558000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 19,29 8.6.2018 Viera Farbiaková 13.6.2018 198/2018 Potraviny
DF11808010 20180375 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180 8.8.2018 Ing. Kristína Tóthová 31.8.2018 Zmluva o poskytnutí služieb BOZP 1/2015 Služby BOZP
DF11808011 180807 Hřiště 8D s.r.o 04436857 3456 8.8.2018 Ing. Kristína Tóthová 31.8.2018 294/2018 KHM - Ost. materiál - lavičky
DF11801003 180034 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 165,6 9.1.2018 Viera Farbiaková 31.1.2018 RD/012/2016 Mäso - cvrček, šváby, sarančatá
DF11801003 180034 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 165,6 9.1.2018 Viera Farbiaková 31.1.2018 RD/012/2016 Mäso - cvrček, šváby, sarančatá
DF11810016 3018942854 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 7400 9.10.2018 Zuzana Feilhauerová 18.10.2018 KZ č. Z201815117_Z Stravné lístky
DF11810017 2995398000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 52,58 9.10.2018 Viera Farbiaková 18.10.2018 397/2018 Potraviny - jogurt, tvaroh, vajcia
DF11810022 2995408000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 248 9.10.2018 Viera Farbiaková 18.10.2018 397/2018 Potraviny
DF11810023 201820698 NATUR-PACK a.s Ružová dolina 6 35979798 30 9.10.2018 Ing. Kristína Tóthová 18.10.2018 Zmluva o plnení vyhradených povinností Zber, odvoz a recyklácia obalov
DF918 1101 2018200012 Barviř Jiří, Ing. 69743258 27,1 9.11.2018 Elena Tomášová 30.11.2018 Komis. zmluva KOMIS - Barvíř
DF918 1101 201820012 Barviř Jiří, Ing. 69743258 -0,01 9.11.2018 Elena Tomášová 30.11.2018 Komis. zmluva KOMIS - Barvíř
DF918 1102 1801327 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 77,68 9.11.2018 Elena Tomášová 30.11.2018 Komis. zmluva KOMIS - ELGEO
DF918 1101 2018200012 Barviř Jiří, Ing. 69743258 27,1 9.11.2018 Elena Tomášová 30.11.2018 Komis. zmluva KOMIS - Barvíř
DF918 1101 201820012 Barviř Jiří, Ing. 69743258 -0,01 9.11.2018 Elena Tomášová 30.11.2018 Komis. zmluva KOMIS - Barvíř
DF918 1102 1801327 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 77,68 9.11.2018 Elena Tomášová 30.11.2018 Komis. zmluva KOMIS - ELGEO
DF11811010 183813 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 2426,55 9.11.2018 Viera Farbiaková 30.11.2018 RD/013/2017, RD/002/2018 Mäso, Ryby
DF11811011 18085 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 10500 9.11.2018 Ing. Kristína Tóthová 30.11.2018 RD/006/2018 Oprava prístrešku - CHZ jak domáci
DF11811012 185015010 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 160,03 9.11.2018 Elena Tomášová 30.11.2018 RD/012/2017 Prac. obuv - členková, holeňová
DF11803011 218085 PETCAR SERVIS,s.r.o. 36568821 96 9.3.2018 Ing. Kristína Tóthová 30.3.2018 55/2018 Preprava traktora - ZETOR KE949AB
DF11803012 2183300037 SHMU 00156884 179,16 9.3.2018 Ing. Kristína Tóthová 30.3.2018 48/2018 Poskyt. hydrolog. údajov - premost. potoka HRUBŠA
DF11803011 218085 PETCAR SERVIS,s.r.o. 36568821 96 9.3.2018 Ing. Kristína Tóthová 30.3.2018 55/2018 Preprava traktora - ZETOR KE949AB
DF11803012 2183300037 SHMU 00156884 179,16 9.3.2018 Ing. Kristína Tóthová 30.3.2018 48/2018 Poskyt. hydrolog. údajov - premost. potoka HRUBŠA
DF11804009 2812400251 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,6 9.4.2018 Daniela Štefanisková 18.4.2018 Zmluva o nájme a poskyt. Služ. č. 5001020 Kopírka - KONICA
DF11804009 2812400251 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,6 9.4.2018 Daniela Štefanisková 18.4.2018 Zmluva o nájme a poskyt. Služ. č. 5001020 Kopírka - KONICA
DF918 0501 1306688000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 80,66 9.5.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 150/2018 Tovar do ZOO Shopu
DF918 0502 1801084 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 223,44 9.5.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 Komis. zmluva KOMIS - ELGEO
DF11805011 1306708000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 69,98 9.5.2018 Viera Farbiaková 29.5.2018 147/2018 Potraviny -soľ, ryža, med, piškóty, výživa, vločky
DF11805012 2182403921 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,6 9.5.2018 Daniela Štefanisková 29.5.2018 Zmluva na združenú dodávku el. energie a zem. plynu Kopírka - KONICA
DF918 0501 1306688000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 80,66 9.5.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 150/2018 Tovar do ZOO Shopu
DF918 0502 1801084 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 223,44 9.5.2018 Elena Tomášová 10.5.2018 Komis. zmluva KOMIS - ELGEO
DF11805011 1306708000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 69,98 9.5.2018 Viera Farbiaková 29.5.2018 147/2018 Potraviny -soľ, ryža, med, piškóty, výživa, vločky
DF11805012 2182403921 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,6 9.5.2018 Daniela Štefanisková 29.5.2018 Zmluva na združenú dodávku el. energie a zem. plynu Kopírka - KONICA
DF11807011 2123952750 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 212,6 9.7.2018 Ing. Kristína Tóthová 25.7.2018 Právna zmluva číslo 30_000028628PO2010 Stočné
DF11807012 20180267 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180 9.7.2018 Ing. Kristína Tóthová 25.7.2018 Zmluva č. 1/2015 o poskyt. služieb BOZP Služby BOZP
DF918 0703 181083 LAHODA s.r.o 36845418 34,2 9.7.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 239/2018 Tábor - rožok so suchou salámou
DF11807013 2182411980 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,6 9.7.2018 Daniela Štefanisková 25.7.2018 Zmluva o nájme 5001020 Kopírka - KONICA
DF918 0703 181083 LAHODA s.r.o 36845418 34,2 9.7.2018 Elena Tomášová 25.7.2018 239/2018 Tábor - rožok so suchou salámou
DF918 0809 2327658000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 158,08 9.8.2018 Elena Tomášová 31.8.2018 308/2018 Tovar do ZOO Shopu
DF11808012 2018841695 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 53,1 9.8.2018 Ing. Patrik Pastorek 31.8.2018 06/2018 Lab. výkony
DF11808016 201884169 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 12,5 9.8.2018 Ing. Patrik Pastorek 31.8.2018 06/2018 Lab. výkony
DF918 0809 2327658000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 158,08 9.8.2018 Elena Tomášová 31.8.2018 308/2018 Tovar do ZOO Shopu
DF11910074 193653 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 372,94 RD/009/2018 Viera Farbiaková 20.11.2019 RD/009/2018 Ovocie