Číslo faktúry INTERNÉ Číslo faktúry EXTERNÉ Meno partnera Adresa partnera IČO Suma faktúry s DPH Dátum doručenia faktúry Meno zodpovednej osoby Dátum zverejnenia Číslo objednávky Popis
DF519 0402 1900401 IRES M+R s.r.o Kavečianska cesta 41 36447889 15076,18 06.05.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.5.2019 Zmluva o dielo HIM - CHZ plazy
DF11909085 111909707 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 353,99 1.10.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.10.2019 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP Odvoz odpadu
DF11909086 193335 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 386,95 1.10.2019 Viera Farbiaková 15.10.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11909087 193334 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 562,93 1.10.2019 Viera Farbiaková 15.10.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11909088 2192424272 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 71,37 1.10.2019 Ing. Zuzana Kovérová 15.10.2019 Zmluva o nájme a poskyt. služieb č. 5001020 Kopírka
DF11903056 1510101799 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 10,50 1.4.2019 Mgr. Ingrid Tomková 2.4.2019 Zmluva o poskyt. verejných služieb 0011344 Mobil - hovorné
DF11903057 2019840725 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 24,70 1.4.2019 Ing. Patrik Pastorek 2.4.2019 15/2019 Lab. vyšetrenia
DF11903058 190346 Vzdelávacie stredisko s.r.o. Clementisova 5, 040 22 Košice 36 607 959 318,36 1.4.2019 Ing. Zuzana Kovérová 2.4.2019 82/2019 Školenie
DF11903059 20190004 Martin Kuzevič Drábová 6, 040 23 Košice 47775297 450,00 1.4.2019 Ing. Kristína Tóthová 2.4.2019 104/2019 Likvidácia popadaných stromov
DF11903060 2962019 EKOLAB s.r.o Werferova 1, 040 01 Košice 31684165 201,96 1.4.2019 Ing. Kristína Tóthová 2.4.2019 79/2019 Rozbor kalu
DF11903061 1031903560 KONEX elektro, spol. s.r.o Rastislavova 7, 040 01 Košice 31680569 628,68 1.4.2019 Elena Tomášová 2.4.2019 111/2019 Elektromateriál
DF11904001 8832402516 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1680,00 1.4.2019 Ing. Kristína Tóthová 2.4.2019 KZ č. Z201852909_Z Zemný plyn
DF11906060 190384 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 4939,20 1.7.2019 Ing. Zuzana Kovérová 10.7.2019 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF11906061 86096809 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36 371 271 65,80 1.7.2019 Mgr. Ingrid Tomková 10.7.2019 Poradca 2020
DF11906062 139188554 TOI TOI DIXI s.r.o. Železiarenská  49, 040 15 Košice 36 383 074 96,00 1.7.2019 Mgr. Ingrid Tomková 10.7.2019 137/2019 Prenájom toalet. kabíny
DF11909114 82019 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125,00 10.10.2019 Mgr. Erich Kočner 15.10.2019 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF11910020 20192847 Vamisko s.r.o. Vysokoškolákov 2 01008 192,00 10.10.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.10.2019 404/2019 Hydraulický zdvihák
DF11910021 1102019 EKOLAB s.r.o Werferova 1, 040 01 Košice 31684165 94,68 10.10.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.10.2019 388/2019 Rozbor odpadovej vody
DF11912013 20190540 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 10.12.2019 Ing. Kristína Tóthová 19.12.2019 Zmluva č. 10102018 o poskytnutí služieb BOZP Služby BOZP
DF11912014 6591404708 Kooperativa poisťovňa Mäsiarska 11, 040 01  Košice 0058/5441 1537,01 10.12.2019 Ing. Kristína Tóthová 19.12.2019 6591404708 Havarijné poistenie
DF11912015 190201423 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 743,68 10.12.2019 Viera Farbiaková 19.12.2019 462/2019 Ryby
DF11912016 190201423 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 743,68 10.12.2019 Viera Farbiaková 19.12.2019 Ryby - slede
DF11912017 192193 Ostrožovič spol. s.r.o. Nižná 233 076 82 1372,24 10.12.2019 Mgr. Eva Malešová 19.12.2019 477/2019 Propagačný materiál
DF11904026 5161900242 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518648 49,80 10.4.2019 Mgr. Eva Malešová 25.4.2019 Zmluva o reklamnej ploche typu billboard Reklamná plocha
DF11904027 102266475 Ryba Žilina,spol.s.r.o. Hviezdoslavova 5 31563490 61,92 10.4.2019 Viera Farbiaková 25.4.2019 103/2019 Slede
DF11904078 2944011 WEST MEDIA s.r.o. Višňova 7/A,831 01 Bratislava 35 791 808 17738,05 10.5.2019 Mgr. Ingrid Tomková 24.5.2019 Zmluva o spolupráci Podiel z predaja
DF11904079 6861413831 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 60,66 10.5.2019 Ing. Kristína Tóthová 24.5.2019 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11904080 7100008328 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 304,19 10.5.2019 Mgr. Ingrid Tomková 24.5.2019 Zmluva o poskyt. verejných služieb 0011344 Mobily - hovorné
DF11904081 1320117556 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 10,50 10.5.2019 Mgr. Ingrid Tomková 24.5.2019 Zmluva o poskyt. verejných služieb 0011344 Mobily - hovorné
DF11904082 82332184997 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 10.5.2019 Mgr. Ingrid Tomková 24.5.2019 Hovorné
DF11904083 8232252537 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 60,89 10.5.2019 Mgr. Ingrid Tomková 24.5.2019 Hovorné
DF11905013 20190175 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 10.5.2019 Ing. Kristína Tóthová 25.4.2019 Zmluva č. 10102018 o poskytnutí služieb BOZP Služby BOZP
DF11905014 2192405181 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 69,60 10.5.2019 Daniela Štefanisková 24.5.2019 Zmluva o nájme a poskyt. služieb č. 5001020 Kopírka
DF11905015 195185 Plant service s.r.o. Obrancov mieru pri VOP,045 01 Moldava nad Bodvou 36804521 147,60 10.5.2019 Elena Tomášová 24.5.2019 175/2019 Ost. materiál
DF11905016 20180015 Derbianus Conservation c.s. Kamycká 129, 165 00 Praha 6 ČR 22856598 200,00 10.5.2019 Ing. Patrik Pastorek 24.5.2019 Členské
DF11905017 1901020348 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 485,33 10.5.2019 Elena Tomášová 24.5.2019 RD/007/2017 Čistiace prostriedky
DF11906013 190200642 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 125,00 10.6.2019 Viera Farbiaková 1.7.2019 207/2019 Objem. krmivo
DF11906014 190601 ISV Košice s.r.o. Idanská 19, 040 11 Košice 46 355 766 1200,00 10.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 1.7.2019 143/2019 Oprava bazéna pri CHZ plameniaky
DF11906015 190602 ISV Košice s.r.o. Idanská 19, 040 11 Košice 46 355 766 2400,00 10.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 1.7.2019 144/2019 Bazény pre vtákov vo volierach
DF11906016 20190246 Grajzeľ ján Čordáková 32, 040 23 Košice 4565643 66,00 10.6.2019 Elena Tomášová 1.7.2019 212/2019 Ost. materiál
DF519 0602 092019 Mgr. A. Miroslav Jakubčík Východní 705 48968854 42500,00 10.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 27.6.2019 Zmluva o zhotovení diela ZOO4NAT - 3D modely
DF11905089 201900490 Farby Kušnír s.r.o. Kaveč. cesta 1B, 040 01 Košice 47 564 831 1234,57 10.6.2019 Elena Tomášová 1.7.2019 199/2019 Ost. materiál
DF11905090 6861426177 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 64,58 10.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 1.7.2019 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11905092 7100009213 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 298,74 10.6.2019 Mgr. Ingrid Tomková 1.7.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0011344 Mobily
DF519 0701 19036 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 11220,00 10.7.2019 Ing. Kristína Tóthová 31.7.2019 06/2019/ZOO4NAT ZOO4NAT - altánok
DF11906078 1900601 IRES M+R s.r.o Kavečianska cesta 41 36447889 4859,16 10.7.2019 Ing. Kristína Tóthová 22.7.2019 120/2019 Oprava cesty k vodojemu
DF11906079 57005559 SIA Slovakia s.r.o Einsteinova 25 31372071 48,60 10.7.2019 Mgr. Ingrid Tomková 22.7.2019 Zmluva o poskytnutí POS terminálu Prenájom POS terminálu
DF11906080 201911582 NATUR-PACK a.s Ružová dolina 6 35979798 30,00 10.7.2019 Ing. Kristína Tóthová 22.7.2019 Zmluva o plnení vyhradených povinností Zber, odvoz a recyklácia obalov
DF11906081 201911522 NATUR-PACK a.s Ružová dolina 6 35979798 30,00 10.7.2019 Ing. Kristína Tóthová 22.7.2019 Zmluva o plnení vyhradených povinností Zber, odvoz a recyklácia obalov
DF11906082 40191310 SWAM servis s.r.o. Vozárová 1, 040 17 Košice 36 602 833 360,41 10.7.2019 Ing. Kristína Tóthová 22.7.2019 231/2019 Oprava - OPEL MOVANO
DF11906083 8236388727 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 62,34 10.7.2019 Mgr. Ingrid Tomková 22.7.2019 Hovorné
DF11906084 1490171664 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 15,00 10.7.2019 Mgr. Ingrid Tomková 22.7.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0011344 Mobil 06/2019
DF11906085 82364494556 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 60,64 10.7.2019 Mgr. Ingrid Tomková 22.7.2019 Hovorné
DF11906086 8419537574 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 6302,70 10.7.2019 Ing. Kristína Tóthová 22.7.2019 KZ č. Z201853006_Z Elektrika
DF11907018 6591240870 Kooperativa poisťovňa a.s  Rajská 15/a, 815 20 Bratislava 6571283312 1427,24 10.7.2019 Ing. Kristína Tóthová 22.7.2019 6591240870 Poistenie majetku
DF11907019 19041 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 593,46 10.7.2019 Elena Tomášová 22.7.2019 256/2019 Dosky
DF11909012 2192420741 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 64,76 10.9.2019 Ing. Zuzana Kovérová 20.9.2019 Zmluva o nájme a poskytovaní služieb č. 5001070 Kopírka
DF11909015 193082 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 549,24 10.9.2019 Viera Farbiaková 20.9.2019 RD/010/2019 Zelenina
DF11909016 193081 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 376,55 10.9.2019 Viera Farbiaková 20.9.2019 RD/009/2019 Ovocie
DF11909017 2608119000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 72,03 10.9.2019 Viera Farbiaková 20.9.2019 371/2019 Potraviny
DF11909018 2608109000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 39,59 10.9.2019 Viera Farbiaková 20.9.2019 371/2019 Potraviny
DF519 0901 2608049000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 88,81 10.9.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.9.2019 13/2019/ZOO4NAT ZOO4NAT - repre
DF11908081 193020 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 559,61 10.9.2019 Viera Farbiaková 20.9.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11908082 193019 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 312,60 10.9.2019 Viera Farbiaková 20.9.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11908083 192743 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 897,00 10.9.2019 Viera Farbiaková 20.9.2019 336/2019 Ryby
DF11908084 191116515 Tucan s.r.o. Za kasárňami 1, 831 03 Bratislava  35 697 300 858,00 10.9.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.9.2019 360/2019 Letenky
DF11908085 20190817 Kolesár Dušan - DUKOS Opatovská 46, 040 01 Košice 10776907 6000,00 10.9.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.9.2019 233/2019 Výmena bezp. skla na CHZ tiger
DF11908086 1192300172 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 173,86 10.9.2019 Ing. Zuzana Kovérová 20.9.2019 Zmluva o prenájme so servis. službami 00324/16/01 Kopírka
DF11908087 20190816 Kolesár Dušan - DUKOS Opatovská 46, 040 01 Košice 10776907 1445,10 10.9.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.9.2019 294/2019 Výmena skla na CHZ tulene
DF11909115 201921556 NATUR-PACK a.s Ružová dolina 6 35979798 30,00 11.10.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.10.2019 Zmluva o plnení vyhradených povinnosti Zber, odvoz a likvidácia obalov
DF11909116 201922277 NATUR-PACK a.s Ružová dolina 6 35979798 30,00 11.10.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.10.2019 Zmluva o plnení vyhradených povinnosti Zber, odvoz a likvidácia obalov
DF11909117 13935669 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 48,00 11.10.2019 Mgr. Ingrid Tomková 15.10.2019 137/2019 Prenájom toaletnej kabíny
DF11910022 319033 JES Košice s.r.o 46455523 240,00 11.10.2019 Elena Tomášová 15.10.2019 331/2019 Ost. materiál
DF11910023 2192426015 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 64,76 11.10.2019 Ing. Zuzana Kovérová 15.10.2019 Zmluva o nájme a poskyt. služieb č. 5001070 Kopírka
DF11910024 2191623 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 1227,60 11.10.2019 Viera Farbiaková 15.10.2019 373/2019 Objemové krmivo
DF11910025 6591253575 Kooperativa poisťovňa a.s  Rajská 15/a, 815 20 Bratislava 6571283312 4,75 11.10.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.10.2019 6591253575 Zákonné poistenie
DF11910092 2002063095 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 754,14 11.11.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.11.2019 8036 PHM
DF11910093 2191767 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 915,00 11.11.2019 Viera Farbiaková 20.11.2019 RD/004/2019 Objem. krmivo
DF11910094 2019032 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270,00 11.11.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.11.2019 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti živ. prostredia
DF11911016 720191489 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 307,60 11.11.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.11.2019 435/2019 Oprava - Citroen Berlingo
DF11911017 1969530 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 465,25 11.11.2019 Viera Farbiaková 20.11.2019 439/2019 Ost. potraviny
DF11911018 19033 HANZELOVÁ Magdaléna Ing. 34379762 268,00 11.11.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.11.2019 354/2019 Odborná prehliadka a skúška plyn. zariadení
DF11911078 9247325768 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 56,37 11.12.2019 Mgr. Ingrid Tomková 19.12.2019 Hovorné
DF11911079 8247252565 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 11.12.2019 Mgr. Ingrid Tomková 19.12.2019 Hovorné
DF11912018 3900063 . 37126792 11000 11.12.2019 Ing. Kristína Tóthová 19.12.2019 KZ č. Z201935530_Z HIM Traktorový náves - valník TN09
DF11912019 1020191471 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 115,32 11.12.2019 Elena Tomášová 19.12.2019 RD/001/2018 Čistiace prostriedky
DF11912020 2192435017 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 64,76 11.12.2019 Ing. Zuzana Kovérová 19.12.2019 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 5001020 Kopírka
DF11902010 20190202 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 1160,00 11.2.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 36/2019 Ryby - biele ryby
DF11902010 20190202 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 1160,00 11.2.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 36/2019 Ryby - biele ryby
DF919 0302 282019 Rusnáková Gabriela 40802345 30672139 18,70 11.3.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 Komis. zmluva KOMIS - Rusňáková
DF919 0302 282019 Rusnáková Gabriela 40802345 30672139 18,70 11.3.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 Komis. zmluva KOMIS - Rusňáková
DF11903011 190200267 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 1700,00 11.3.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 61/2019 Objem. krmivo - granule pre plameniaky
DF11903012 6591404708 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 00585441 1537,01 11.3.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 6591404708 Havarijné poistenie
DF11903013 6591253575 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 00585441 777,25 11.3.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 6591253575 Zákonné poistenie
DF11903014 0419001250 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 1566,40 11.3.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 RD/004/2018 Objem. krmivo - granule pstrosy, ZOO A, ZOO C
DF11903015 201903 Bikár Alexander 47539917 47539917 70,00 11.3.2019 Mgr. Eva Malešová 15.3.2019 56/2019 Repre - stretnutie adopt. rodičov MČ Ťahanovce
DF11903016 19010 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 1800,00 11.3.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 04/2019 Oprava strechy CHZ jaky
DF11903011 190200267 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 1700,00 11.3.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 61/2019 Objem. krmivo - granule pre plameniaky
DF11903012 6591404708 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 00585441 1537,01 11.3.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 6591404708 Havarijné poistenie
DF11903013 6591253575 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 00585441 777,25 11.3.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 6591253575 Zákonné poistenie
DF11903014 0419001250 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 1566,40 11.3.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 RD/004/2018 Objem. krmivo - granule pstrosy, ZOO A, ZOO C
DF11903015 201903 Bikár Alexander 47539917 47539917 70,00 11.3.2019 Mgr. Eva Malešová 15.3.2019 56/2019 Repre - stretnutie adopt. rodičov MČ Ťahanovce
DF11903016 19010 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 1800,00 11.3.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 04/2019 Oprava strechy CHZ jaky
DF11904029 1921336 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 27,66 11.4.2019 Viera Farbiaková 25.4.2019 122/2019 Ost. potraviny
DF11904031 2019409795 ABC - ZOO s.r.o Starozagorská 6, 040 23  Košice 47508795 181,60 11.4.2019 Ing. Patrik Pastorek 25.4.2019 117/2019 Sklenené akvárium
DF11906017 6591253575 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 777,25 11.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 1.7.2019 6591253575 Zákonné poistenie
DF11906018 6591404708 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 1537,01 11.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 1.7.2019 6591404708 Havarijné poistenie
DF11906019 192107 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 588,35 11.6.2019 Viera Farbiaková 1.7.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11906020 192106 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 343,10 11.6.2019 Viera Farbiaková 1.7.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11908091 7100012146 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 375,95 11.9.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.9.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0011344 Hovorné
DF11909019 192921 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 140,00 11.9.2019 Viera Farbiaková 20.9.2019 376/2019 Mäso
DF11909020 198505390 Štátny veter. a potr. ústav vo Zvolene Pod dráhami 918, 960 86 Zvolen 597538 6,65 11.9.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.9.2019 14/2019 Lab. výkon
DF11909021 2019842125 Štátny veter. a potr. ústav Košice Hlinková 1, 043 65 Košice 597546 19,90 11.9.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.9.2019 15/2019 Lab. vyšetrenia
DF11909022 2019842118 Štátny veter. a potr. ústav Košice Hlinková 1, 043 65 Košice 597546 31,10 11.9.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.9.2019 15/2019 Lab. výkony
DF11909023 1956159 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 75,53 11.9.2019 Viera Farbiaková 20.9.2019 356/2019 Ost. potraviny
DF11909024 0419004588 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 169,70 11.9.2019 Viera Farbiaková 20.9.2019 Objem. krmivo
DF11909025 190400180 Lefay s.r.o. Václavské náměstí 832/19 02243211 -300,00 11.9.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.9.2019 Dobropis - drevené vozíky pre deti
DF11909026 75389003 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 -2,62 11.9.2019 Viera Farbiaková 20.9.2019 Dobropis - potraviny
DF11909027 191058 Hřiště 8D s.r.o. Příklop 8D,s.r.o., 602 00 Brno 4436857 3801,00 11.9.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.9.2019 370/2019 Lavičky
DF11909028 112019 Peter Brenkus -PRESSFOTO n.1 Dvojkrížna 4 30 137 969 327/2019 11.9.2019 Mgr. Eva Malešová 20.9.2019 327/2019 Tvorba autorských fotografií
DF11908088 8240658359 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 11.9.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.9.2019 Hovorné
DF11908089 8240723245 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 56,16 11.9.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.9.2019 Hovorné
DF11908090 9406672 ASANÁCIA s.r.o. Ružová 11, Žilina 26 750 204 75,60 11.9.2019 Viera Farbiaková 20.9.2019 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení ŽVP Odvoz a odstránenie ŽVP
DF11911019 1901020890 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 403,56 12.11.2019 Elena Tomášová 20.11.2019 RD/010/2019 Čistiace prostriedky
DF11911020 1974104164 MIKONA s.r.o Trenčianska 452, 02 01 Púchov 31570364 710,88 12.11.2019 Elena Tomášová 20.11.2019 449/2019 Ost. materiál
DF11911021 3091951985 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 9745,00 12.11.2019 Zuzana Feilhauerová 20.11.2019 KZ č. Z201912125_Z Stravné lístky
DF11911022 190201354 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 163,00 12.11.2019 Viera Farbiaková 20.11.2019 447/2017 Ost. potraviny
DF11912021 700 Národný žrebčín Topolčianky š.p. Parková 13, 951 93 Topolčianky  31 447 708 40,80 12.12.2019 Ing. Patrik Pastorek 19.12.2019 Výber žrebca 2019
DF11912022 1419120024 SEZAM s.r.o Južná trieda 64, 040 01 Košice 633194 790,01 12.12.2019 Elena Tomášová 19.12.2019 486/2019 Ost. materiál
DF11912023 2019076 Markus Trade s.r.o. Važecká 3 50056654 170,40 12.12.2019 Ing. Kristína Tóthová 19.12.2019 482/2019 Čistenie kanalizácie
DF11912024 191260 Askozvar s.r.o. Hraničná 2, 040 01 Košice 36175200 420,00 12.12.2019 Ing. Zuzana Kovérová 19.12.2019 467/2019 Školenie
DF11912025 3301190018 Mesto Košice 691135 27,75 12.12.2019 Ing. Kristína Tóthová 19.12.2019 Zmluva 2017000710 Zákonné poistenie
DF11912026 219481 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 171,60 12.12.2019 Mgr. Eva Malešová 19.12.2019 456/2019 Propagačný materiál - stolové kalendáre
DF11912027 319058 JES Slovakia s.r.o 45918945 187,00 12.12.2019 Mgr. Eva Malešová 19.12.2019 456/2019 Propagačný materiál - pozvánka
DF11902011 190481 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 324,36 12.2.2019 Viera Farbiaková 28.2.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11902012 2019011 Chlorservis s.r.o Rudlovská cesta 108, 974 11 Banská Bystrica 46241809 552,00 12.2.2019 Elena Tomášová 28.2.2019 38/2019 KHM - Ost. materiál - dávkovacie čerpadlo chlóru
DF11902013 190482 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 528,34 12.2.2019 Viera Farbiaková 28.2.2019 RD/010/2018 Ovocie
DF11902014 1019002 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 706,30 12.2.2019 Viera Farbiaková 28.2.2019 RD/008/2018 Mäso - potkany
DF11902011 190481 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 324,36 12.2.2019 Viera Farbiaková 28.2.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11902012 2019011 Chlorservis s.r.o Rudlovská cesta 108, 974 11 Banská Bystrica 46241809 552,00 12.2.2019 Elena Tomášová 28.2.2019 38/2019 KHM - Ost. materiál - dávkovacie čerpadlo chlóru
DF11902013 190482 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 528,34 12.2.2019 Viera Farbiaková 28.2.2019 RD/010/2018 Ovocie
DF11902014 1019002 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 706,30 12.2.2019 Viera Farbiaková 28.2.2019 RD/008/2018 Mäso - potkany
DF11903017 2182444583 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,60 12.3.2019 Daniela Štefanisková 15.3.2019 Zmluva o nájme a poskyt. služieb č. 5001020 Kopírka - KONICA
DF11903018 1181301122 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 221,95 12.3.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 Zmluva o prenájme so servis. Službami 323/16/011, 324/16/011 Kopírka - RICOH
DF11903019 190855 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 151,00 12.3.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 70/2019 Mäso - sarančatá, šváby, cvrčky
DF11903017 2182444583 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,60 12.3.2019 Daniela Štefanisková 15.3.2019 Zmluva o nájme a poskyt. služieb č. 5001020 Kopírka - KONICA
DF11903018 1181301122 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 221,95 12.3.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 Zmluva o prenájme so servis. Službami 323/16/011, 324/16/011 Kopírka - RICOH
DF11903019 190855 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 151,00 12.3.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 70/2019 Mäso - sarančatá, šváby, cvrčky
DF11906021 31910336 Autopalazzo Košice s.r.o. Vozárová 1, 040 17 Košice 31 693 521 823,88 12.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 1.7.2019 179/2019 Oprava - Fiat Ducato
DF11907020 2192414290 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 64,76 12.7.2019 Ing. Zuzana Kovérová 22.7.2019 Zmluva o nájme a poskyt. služieb č. 5001070 Kopírka
DF11907021 20190340 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 12.7.2019 Ing. Kristína Tóthová 22.7.2019 Zmluva č. 10102018 Služby BOZP
DF11907022 2019841622 Štátny veter. a potr. ústav Košice Hlinková 1, 043 65 Košice 597546 19,80 12.7.2019 Ing. Patrik Pastorek 22.7.2019 15/2019 Lab. vyšetrenia
DF11907023 192510 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 541,90 12.7.2019 Viera Farbiaková 22.7.2019 RD/009/2019 Ovocie
DF11907024 192511 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 809,35 12.7.2019 Viera Farbiaková 22.7.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11907025 42019 MIDIA Idanská 7, 040 11 Košice 30 679 982 393,00 12.7.2019 Ing. Kristína Tóthová 22.7.2019 252/2019 Revízia bleskozvodov
DF11907026 1942095 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 338,11 12.7.2019 Viera Farbiaková 22.7.2019 251/2019 Ost. potraviny
DF11907072 2002048614 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 888,34 12.8.2019 Ing. Kristína Tóthová 29.8.2019 8036 PHM
DF519 0902 193140 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 26,56 12.9.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.9.2019 14/2019/ZOO4NAT ZOO4NAT - repre
DF519 1010 0911119 AUVID Production s.r.o. Južná trieda 48/E 50947583 27005,00 13.11.2019 Ing. Kristína Tóthová 25.11.2019 20/2019/ZOO4NAT ZOO4NAT - interiérová a exteriérová obrazovka
DF519 1011 2019003 ASTRONYX s.r.o. Karpatské námestie 10A 52526534 8250,00 13.11.2019 Ing. Kristína Tóthová 25.11.2019 18/2019/ZOO4NAT ZOO4NAT - vyhliadkové ďalekohľady
DF519 1012 72019 PhDr. Ladislav Perháč Jenisejská 4 1039330039 375,00 13.11.2019 Mgr. Eva Malešová 25.11.2019 02/2019/ZOO4NAT ZOO4NAT - tlmočnícko-prekladateľské služby
DF519 1013 82019 PhDr. Ladislav Perháč Jenisejská 4 1039330039 1537,60 13.11.2019 Mgr. Eva Malešová 25.11.2019 01/2019/ZOO4NAT ZOO4NAT - prekladateľské služby
DF11912028 2190765 Regionálny úrad verejného zdravot. so sídl. v Košiciach Ipeľská 1 48968854 131,16 13.12.2019 Ing. Kristína Tóthová 19.12.2019 Zmluva č. 93/2019 o vykonávaní odbor. a lab. vyšetrení Rozbor vody
DF11902015 1900005 Kelbel Radoslav-Servis chladničiek a mrazničiek Myslavská 51, 040 16 Myslava 32476817 500,00 13.2.2019 Viera Farbiaková 28.2.2019 453/2018 Oprava mraziaceho boxu
DF11902016 2019840163 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 9,00 13.2.2019 Ing. Patrik Pastorek 28.2.2019 15/2019 Lab. vyšetrenia
DF11902017 20190203 Kolesár Dušan - DUKOS Opatovská 46, 040 01 Košice 10776907 109,93 13.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 28.2.2019 34/2019 Sklenárske práce
DF11902015 1900005 Kelbel Radoslav-Servis chladničiek a mrazničiek Myslavská 51, 040 16 Myslava 32476817 500,00 13.2.2019 Viera Farbiaková 28.2.2019 453/2018 Oprava mraziaceho boxu
DF11902016 2019840163 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 9,00 13.2.2019 Ing. Patrik Pastorek 28.2.2019 15/2019 Lab. vyšetrenia
DF11902017 20190203 Kolesár Dušan - DUKOS Opatovská 46, 040 01 Košice 10776907 109,93 13.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 28.2.2019 34/2019 Sklenárske práce
DF11903020 3103190005 Mesto Košice Trieda SNP 48, 040 11 Košice 00691135 228,45 13.3.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 PZ č. 6591254041, 6591405487, 6591269518 Zákonné, havarijné, úrazové poistenie 2018
DF11903021 707419000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 54,86 13.3.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 76/2019 Potraviny
DF11903022 707429000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 111,11 13.3.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 76/2019 Potraviny, Repre
DF11903023 190857 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 397,51 13.3.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11903024 190858 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 601,73 13.3.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11903025 190100229 Biet SK s.r.o. Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín 46937820 378,00 13.3.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 68/2019 KHM - Ost. materiál - 2ks čistička vzduchu BIET AP
DF11903020 3103190005 Mesto Košice Trieda SNP 48, 040 11 Košice 00691135 228,45 13.3.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 PZ č. 6591254041, 6591405487, 6591269518 Zákonné, havarijné, úrazové poistenie 2018
DF11903021 707419000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 54,86 13.3.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 76/2019 Potraviny
DF11903022 707429000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 111,11 13.3.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 76/2019 Potraviny, Repre
DF11903023 190857 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 397,51 13.3.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11903024 190858 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 601,73 13.3.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11903025 190100229 Biet SK s.r.o. Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín 46937820 378,00 13.3.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 68/2019 KHM - Ost. materiál - 2ks čistička vzduchu BIET AP
DF11904084 20190501 Správa mestskej zelene Rastislavova 79, 040 01 Košice 17 078 202 778,06 13.5.2019 Viera Farbiaková 24.5.2019 108/2019 Sadové úpravy
DF11904085 20190502 Správa mestskej zelene Rastislavova 79, 040 01 Košice 17 078 202 602,28 13.5.2019 Viera Farbiaková 24.5.2019 109/2019 Výsadba truhlíkov
DF11904086 1900014 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 900,00 13.5.2019 Mgr. Ingrid Tomková 24.5.2019 Servisná zmluva Správa výpočtovej techniky
DF11904087 190100003 Unie českých a slovenských zoologických záhrad U Trojského Zámku 120/3, 171 00 Praha 16189481 579,05 13.5.2019 Ing. Patrik Pastorek 24.5.2019 Členské
DF11905018 20190502 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 1485,00 13.5.2019 Viera Farbiaková 24.5.2019 RD/002/2019 Ryby
DF11905019 1900015 AMINA s.r.o. Charkovská 24, 040 13 Košice 24 367 601 108,96 13.5.2019 Ing. Zuzana Kovérová 24.5.2019 Servisná zmluva Správa výp. techniky - dodávka zdroja
DF11906022 2019841413 Štátny veter. a potr. ústav Košice Hlinková 1, 043 65 Košice 597546 28,10 13.6.2019 Ing. Patrik Pastorek 1.7.2019 15/2019 Lab. výkony
DF11906023 191875 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1785,00 13.6.2019 Viera Farbiaková 1.7.2019 216/2019, 206/2019 Mäso, ryby
DF11905091 2019023 KOBAK STAV s.r.o. Krivá 23, 040 01 Košice 46 633 596 4988,43 13.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 1.7.2019 176/2019 Stavebné úpravy v areály ZOO
DF11907073 2642194267 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 13.8.2019 Mgr. Ingrid Tomková 29.8.2019 Zmluva č. 18/0875/0003 o zriadení a poskyt. sieti internet Internet
DF11907074 2019025 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270,00 13.8.2019 Ing. Kristína Tóthová 29.8.2019 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF11907075 6861449939 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 64,58 13.8.2019 Ing. Kristína Tóthová 29.8.2019 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11907076 8238514466 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 13.8.2019 Mgr. Ingrid Tomková 29.8.2019 Hovorné
DF11907077 8238584816 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 56,85 13.8.2019 Mgr. Ingrid Tomková 29.8.2019 Hovorné
DF11907078 190464 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 4705,67 13.8.2019 Ing. Kristína Tóthová 29.8.2019 Zmluva o poskyt. strážnej služby Strážna služba
DF11908013 192845 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 600,31 13.8.2019 Viera Farbiaková 29.8.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11908014 192846 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 931,81 13.8.2019 Viera Farbiaková 29.8.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11908015 2312039000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 35,16 13.8.2019 Viera Farbiaková 29.8.2019 321/2019 Potraviny
DF11908016 2312049000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 63,15 13.8.2019 Ing. Zuzana Kovérová 29.8.2019 321/2019 Repre
DF11908017 20192477 R-METAL s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36540374 94,42 13.8.2019 Elena Tomášová 29.8.2019 333/2019 Materiál
DF11908019 532019 AGRO-LB s.r.o. Prybilina 220 47029862 11712,00 13.8.2019 Viera Farbiaková 29.8.2019 219/2019 Seno
DF11908020 519111145 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 59,04 13.8.2019 Elena Tomášová 29.8.2019 Zmluva o dodávke pramenitej min. vody Pitný režim
DF11908021 190200922 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 412,80 13.8.2019 Viera Farbiaková 29.8.2019 306/2019 Ost. potraviny
DF11908022 190200949 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 736,00 13.8.2019 Viera Farbiaková 29.8.2019 307/2019 Ryby
DF11908023 1902028 AGRO-BIO s.r.o. Bellušova 1861 18630731 52,80 13.8.2019 Viera Farbiaková 29.8.2019 293/2019 Ost. potraviny
DF11908092 191910 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 79,00 13.9.2019 Viera Farbiaková 20.9.2019 172/2019 Objem. krmivo
DF11908093 2002053412 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 632,58 13.9.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.9.2019 PHM
DF11908094 2944024 WEST MEDIA s.r.o. Višňova 7/A,831 01 Bratislava 35 791 808 69700,15 13.9.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.9.2019 Zmluva o spolupráci Podiel z predaja
DF11908095 8414667568 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 4148,92 13.9.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.9.2019 KZ č. Z201853006_Z Elektrika
DF11908096 111909092 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 899,71 13.9.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.9.2019 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP Odvoz odpadu
DF11908097 9099800108 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31679642 437,34 13.9.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.9.2019 Zmluva č. 1020090128 Dodávka TÚV
DF11909029 20190012 Kuzevič Martin Drábová 1100/06, Košice 47 775 297 3266,00 13.9.2019 Viera Farbiaková 20.9.2019 Orez a strihanie stromov
DF11909030 201915 Šopák Pavel JUDr.-advokát Kuzmányho 11, 040 01 Košice 17249384 434,19 13.9.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.9.2019 Právne služby
DF11909031 102019 Mgr. Kováč Matúš PHD Potravinárska 1745/18 45280045 252,00 13.9.2019 Elena Tomášová 20.9.2019 Ost. materiál
DF11909032 132019 Mgr. Kováč Matúš PHD Potravinárska 1745/18 45280045 252,00 13.9.2019 Elena Tomášová 20.9.2019 Ost. materiál
DF11909033 122019 ENCOTECH s.r.o Moldavská 33, 040 11 Košice 45346275 1520,52 13.9.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.9.2019 Dodanie a montáž podhrabových dosiek - malý rybník
DF519 0906 1900107 SOS Birdlife  SR Zelinárska 4, 821 08  Bratislava  30845521 1800,00 14.10.2019 Ing. Kristína Tóthová 29.10.2019 Zmluva o poskytovaní služieb ZOO4NAT - expert na prírodné vedy
DF519 1001 191002 ISV Košice s.r.o. Idanská 19, 040 11 Košice 46 355 766 2160,00 14.10.2019 Ing. Kristína Tóthová 29.10.2019 285/2019 ZOO4NAT - CHZ Plazy
DF11910026 2019255 SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske 46626069 51,90 14.10.2019 Elena Tomášová 15.10.2019 410/2019 Ost. materiál
DF11911027 193732 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 213,12 14.11.2019 Viera Farbiaková 20.11.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11911023 193661 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 2119 14.11.2019 Viera Farbiaková 20.11.2019 445/2019, 446/2019 Mäso
DF11911024 9919061877 Up Slovensko, s.r.o 31396674 -917,20 14.11.2019 Zuzana Feilhauerová 20.11.2019 Šeky
DF11911025 193658 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1074,00 14.11.2019 Viera Farbiaková 20.11.2019 445/2019 Ryby
DF11911026 193733 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 467,62 14.11.2019 Viera Farbiaková 20.11.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11903026 201908 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 559,80 14.3.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 51/2019 Mäso - mrazené králiky
DF11903026 201908 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 559,80 14.3.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 51/2019 Mäso - mrazené králiky
DF11904088 1935105368 Petit Press,a.s.divízia východ,o.z. Letná 47,040 01 Košice 35 790 253 420,00 14.5.2019 Mgr. Eva Malešová 24.5.2019 138/2019 Inzercia
DF11905021 201905846 Alemat.cz,spol.s.r.o. Světlogorská 2771/3 28159233 42,69 14.5.2019 Elena Tomášová 24.5.2019 174/2019 Páková rezačka
DF11906024 201912 Bikár Alexander 47539917 47539917 72,00 14.6.2019 Mgr. Eva Malešová 1.7.2019 201/2019 Repre - občerstvenie
DF11908024 1900025 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 690,00 14.8.2019 Mgr. Erich Kočner 29.8.2019 222/2019 Mobil
DF11908025 1900029 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 760,00 14.8.2019 Mgr. Ingrid Tomková 29.8.2019 Servisná zmluva Správa výpočtovej techniky
DF11908026 120191299 HOUR spol. s r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 31586163 132,20 14.8.2019 Mgr. Ingrid Tomková 29.8.2019 Systémová údržba MADO
DF11908027 195010783 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 -50,21 14.8.2019 Elena Tomášová 29.8.2019 Dobropis - prac. odevy
DF11908028 195010782 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 -30,13 14.8.2019 Elena Tomášová 29.8.2019 Dobropis - prac. odevy
DF11908029 195010781 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 -90,46 14.8.2019 Elena Tomášová 29.8.2019 Dobropis - prac.odevy
DF11908030 195010776 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 -1,24 14.8.2019 Elena Tomášová 29.8.2019 Dobropis - prac. odevy
DF11908031 195010785 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 -12,00 14.8.2019 Elena Tomášová 29.8.2019 Dobropis - prac. odevy
DF11908032 19044 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 282,00 14.8.2019 Elena Tomášová 29.8.2019 320/2019 Drevo - dosky, hranoly
DF11908035 2019551 Marenčinová Helena - MAD Húskova 81 32484577 2664,00 14.8.2019 Ing. Kristína Tóthová 29.8.2019 268/2019 Preprava sena
DF11910027 195014268 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 102,59 15.10.2019 Elena Tomášová 30.10.2019 RD/011/2017, RD/012/2017 Prac. odevy
DF11910028 2019842479 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 12,50 15.10.2019 Ing. Patrik Pastorek 30.10.2019 15/2019 Lab. vyšetrenia
DF11910029 19660417 INTERIER INVEST s.r.o. 36190381 163,90 15.10.2019 Bc. Jozef Lenard 30.10.2019 417/2019 Vzduchovka
DF11903027 1902009 AGRO-BIO, s. r. o. Bellušova 1861, 155 00 Praha 18630731 52,80 15.3.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 59/2019 Ostatné potraviny
DF11903028 1019004 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1090,80 15.3.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 RD/008/2018 Mäso - potkany, myši
DF11903029 19011 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 5640,00 15.3.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 44/2019 Oprava dreveného mosta
DF11903030 6230251278 Kärcher Slovakia s.r.o Bratislavská 25, 949 01 Nitra 43967663 260,95 15.3.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 73/2019 Oprava WAP čističa
DF11903031 5161900203 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518648 49,80 15.3.2019 Mgr. Eva Malešová 15.3.2019 Zmluva o nájme Nájom reklamnej plochy
DF11903027 1902009 AGRO-BIO, s. r. o. Bellušova 1861, 155 00 Praha 18630731 52,80 15.3.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 59/2019 Ostatné potraviny
DF11903028 1019004 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1090,80 15.3.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 RD/008/2018 Mäso - potkany, myši
DF11903029 19011 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 5640,00 15.3.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 44/2019 Oprava dreveného mosta
DF11903030 6230251278 Kärcher Slovakia s.r.o Bratislavská 25, 949 01 Nitra 43967663 260,95 15.3.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 73/2019 Oprava WAP čističa
DF11903031 5161900203 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518648 49,80 15.3.2019 Mgr. Eva Malešová 15.3.2019 Zmluva o nájme Nájom reklamnej plochy
DF11903082 201903048 NATUR-PACK a.s Ružová dolina 6 35979798 30,00 15.4.2019 Ing. Kristína Tóthová 23.4.2019 Zmluva o plnení vyhradených povinností Zber, odvoz a likvidácia odpadov
DF11903083 201903758 NATUR-PACK a.s Ružová dolina 6 35979798 30,00 15.4.2019 Ing. Kristína Tóthová 23.4.2019 Zmluva o plnení vyhradených povinností Zber, odvoz a likvidácia odpadov
DF11903084 122480 ENSOFT s.r.o Hviezdoslavova 25, 940 66 Nové Zámky 46386394 988,75 15.4.2019 Viera Farbiaková 23.4.2019 RD č. Z201825353_Z Seno
DF11903085 2190324 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 -4,18 15.4.2019 Viera Farbiaková 23.4.2019 Dobropis - Ost. potraviny
DF11903086 57004790 SIA Slovakia s.r.o Einsteinova 25 31372071 48,60 15.4.2019 Mgr. Ingrid Tomková 23.4.2019 Zmluva o poskytnutí POS terminálu Prenájom POS terminálu
DF11904032 102274020 Ryba Žilina,spol.s.r.o. Hviezdoslavova 5 31563490 864,00 15.4.2019 Viera Farbiaková 25.4.2019 114/2019 Slede
DF11904033 195004833 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 814,37 15.4.2019 Elena Tomášová 25.4.2019 RD/011/2017, RD/012/2017 Pracovné odevy
DF11904089 8417094185 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 9075,07 15.5.2019 Ing. Kristína Tóthová 24.5.2019 KZ č. Z201853006_Z Elektrina
DF11905021 5161900314 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518648 49,80 15.5.2019 Mgr. Eva Malešová 24.5.2019 Zmluva o nájme Prenájom reklamnej plochy
DF11905022 191697 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 588,89 15.5.2019 Viera Farbiaková 24.5.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11905023 191698 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 956,27 15.5.2019 Viera Farbiaková 24.5.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11905024 190622 Ružička Pavel Štúrová 18 10457119 54,97 15.5.2019 Elena Tomášová 24.5.2019 182/2019 Ost. materiál
DF11905025 2019129 SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske 46626069 153,80 15.5.2019 Elena Tomášová 24.5.2019 164/2019 Ost. materiál
DF519 0501 52019 ENCOTECH s.r.o Moldavská 33, 040 11 Košice 45346275 14945,26 16.05.2019 Ing. Kristína Tóthová 30.5.2019 Zmluva o dielo ZOO4NAT - Náúčný chodník - Lužný les
DF11901008 2124635877 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 214,94 16.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 24.1.2019 Právna zmluva 30_000028628PO2010 Stočné
DF11901009 1901020023 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 285,66 16.1.2019 Elena Tomášová 24.1.2019 RD/007/2017 Čistiace prostriedky - handra, mop, ja, cif, mydlo
DF11901010 190120 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 703,35 16.1.2019 Viera Farbiaková 24.1.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11901011 190121 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 980,60 16.1.2019 Viera Farbiaková 24.1.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11901012 136039000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 54,63 16.1.2019 Viera Farbiaková 24.1.2019 18/2019 Potraviny
DF11901013 136049000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 141,44 16.1.2019 Viera Farbiaková 24.1.2019 18/2019 Potraviny, Tovar do ZOO Shopu, Repre
DF11901014 2019014 SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske 46626069 153,80 16.1.2019 Viera Farbiaková 24.1.2019 6/2019 Ost. materiál - morská soľ
DF11901008 2124635877 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 214,94 16.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 24.1.2019 Právna zmluva 30_000028628PO2010 Stočné
DF11901009 1901020023 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 285,66 16.1.2019 Elena Tomášová 24.1.2019 RD/007/2017 Čistiace prostriedky - handra, mop, ja, cif, mydlo
DF11901010 190120 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 703,35 16.1.2019 Viera Farbiaková 24.1.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11901011 190121 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 980,60 16.1.2019 Viera Farbiaková 24.1.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11901012 136039000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 54,63 16.1.2019 Viera Farbiaková 24.1.2019 18/2019 Potraviny
DF11901013 136049000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 141,44 16.1.2019 Viera Farbiaková 24.1.2019 18/2019 Potraviny, Tovar do ZOO Shopu, Repre
DF11901014 2019014 SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske 46626069 153,80 16.1.2019 Viera Farbiaková 24.1.2019 6/2019 Ost. materiál - morská soľ
DF519 0907 1901001 IRES M+R s.r.o Kavečianska cesta 41 36447889 36564,42 16.10.2019 Ing. Kristína Tóthová 29.10.2019 Zmluva o dielo V-07/2018 ZOO4NAT - CHZ plazy
DF11910030 201938 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 427,70 16.10.2019 Viera Farbiaková 30.10.2019 393/2019 Mäso
DF11910031 193479 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 535,80 16.10.2019 Viera Farbiaková 30.10.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11910032 193478 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 355,43 16.10.2019 Viera Farbiaková 30.10.2019 RD/009/2019 Ovocie
DF11910033 19058 R.D.M. Drevo s.r.o. Čermelské údolie 1, 040 01 Košice36 595 031 36 595 031 1440,00 16.10.2019 Ing. Kristína Tóthová 30.10.2019 412/2019 Drevené stupne na schody
DF11910034 3091947282 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 9745,00 16.10.2019 Zuzana Feilhauerová 30.10.2019 KZ č. Z201912125_Z Stravné lístky
DF11912029 190474 . 36186074 69,32 16.12.2019 Mgr. Ingrid Tomková 19.12.2019 Ubytovanie Dečín
DF11903087 7100007454 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 257,44 16.4.2019 Mgr. Ingrid Tomková 23.4.2019 Zmluva o poskyt. verejných služieb 0011344 Mobily - hovorné
DF11903088 1900998001 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 849,71 16.4.2019 Ing. Kristína Tóthová 23.4.2019 Zmluva č. 1020090128 o dodávke tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV 3/2019
DF11904034 1020190426 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 171,4 16.4.2019 Elena Tomášová 25.4.2019 RD/001/2018 Ost. materiál, čistiace prostriedky
DF11904035 191381 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 538,32 16.4.2019 Viera Farbiaková 25.4.2019 RD/09/2018 Ovocie
DF11904036 191382 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 666,85 16.4.2019 Viera Farbiaková 25.4.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11904037 191112797 Tucan s.r.o. Za kasárňami 1, 831 03 Bratislava  35 697 300 355,00 16.4.2019 Ing. Patrik Pastorek 25.4.2019 123/2019 Letenka
DF11904038 19022 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 306,00 16.4.2019 Elena Tomášová 25.4.2019 133/2019 Drevené lavičky
DF11904090 1900998001 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 676,15 16.5.2019 Ing. Kristína Tóthová 24.5.2019 Zmluva č. 1020090128 o dodávke tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV
DF11905026 20190002 GARDENARCH-Ing. Bujňák Komenského 71/51 44306164 720,00 16.5.2019 Ing. Kristína Tóthová 24.5.2019 161/2019 PD - sadové úpravy
DF519 0702 319020 JES Slovakia s.r.o. Bulharská 5, 040 01 Košice 45 918 945 618,40 16.7.2019 Mgr. Eva Malešová 31.7.2019 10/2019/ZOO4NAT ZOO4NAT - Ost. materiál - tabule, billboardy, bannery
DF11906087 2944018 WEST MEDIA s.r.o. Višňova 7/A,831 01 Bratislava 35 791 808 35769,30 16.7.2019 Mgr. Ingrid Tomková 22.7.2019 Zmluva o spolupráci Podiel z predaja
DF11906088 11900998001 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 437,34 16.7.2019 Ing. Kristína Tóthová 22.7.2019 Zmluva č. 1020090128 Dodávka TÚV
DF11906089 20191449 ASANARATES s.r.o Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 437,88 16.7.2019 Ing. Patrik Pastorek 22.7.2019 Zmluva o poskytovaní deratiz. a dezinsekčných služieb Deratizácia ZOO
DF11906090 201917 Bikár Alexander 47539917 47539917 24,00 16.7.2019 Ing. Patrik Pastorek 22.7.2019 261/2019 Pracovný obed
DF11906091 26190021 ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. Októbrová 35 31709117 720,00 16.7.2019 Mgr. Ingrid Tomková 22.7.2019 Audit účtovnej uzávierky
DF11907027 6590000316 Agrokom-Plus-Prešov Pod hrádkom 30, 080 05 Prešov 36 450 642 58,20 16.7.2019 Elena Tomášová 22.7.2019 232/2019 Náhradné diely
DF11907028 1974102431 MIKONA s.r.o Trenčianska 452, 02 01 Púchov 31570364 3,42 16.7.2019 Ing. Kristína Tóthová 22.7.2019 344/2019 Oprava defektu
DF11907029 319 Mariássy Dávid Národná trieda 79/201, 040 01 Košice fyzická osoba 600,00 16.7.2019 Ing. Patrik Pastorek 22.7.2019 226/2019 Lavička s tuleňom
DF11907030 1901020535 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 394,54 16.7.2019 Elena Tomášová 22.7.2019 RD/007/2017 Čistiace prostriedky
DF11907031 1020190787 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 149,16 16.7.2019 Elena Tomášová 22.7.2019 RD/001/2018 Čistiace prostriedky
DF11907032 2018449000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 72,11 16.7.2019 Viera Farbiaková 22.7.2019 265/2019 Potraviny
DF11907033 2018459000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 73,82 16.7.2019 Viera Farbiaková 22.7.2019 265/2019 Objem. krmivo
DF11908036 1020190907 TOMCAT plus s.r.o Stará spišská cesta 40, 040 01  Košice 3667589 201,30 16.8.2019 Elena Tomášová 29.8.2019 RD/001/2018 Čistiace prostriedky
DF11908037 4174001947 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 11,56 16.8.2019 Ing. Patrik Pastorek 29.8.2019 Veterinárna kontrola
DF11908038 2019451973 ABC-zoo.sk Pod Furčou 7, 040 01 Košice 45 631 506 313,50 16.8.2019 Ing. Patrik Pastorek 29.8.2019 325/2019 Ost. materiál
DF11908039 2019841917 Štátny veter. a potr. ústav Košice Hlinková 1, 043 65 Košice 597546 19,50 16.8.2019 Ing. Patrik Pastorek 29.8.2019 15/2019 Lab. vyšetrenia
DF11908040 2019841926 Štátny veter. a potr. ústav Košice Hlinková 1, 043 65 Košice 597546 9,00 16.8.2019 Ing. Patrik Pastorek 29.8.2019 15/2019 Lab. výkony
DF11909034 1432018 Tirpák František ml. Kechnec 233, 044 58 Kechnec 37 642 413 121,20 16.9.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.9.2019 Kominárske práce
DF11909035 190201087 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 1512,00 16.9.2019 Viera Farbiaková 20.9.2019 375/2019 Objem. krmivo
DF519 0903 2019000146 TOKAJ ZLATÁ PUTŇA s.r.o Hlavná 73 46670912 149,86 16.9.2019 Mgr. Eva Malešová 20.9.2019 15/2019/ZOO4NAT ZOO4NAT - obedy - workshop
DF11909118 9099800109 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 437,34 17.10.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.10.2019 Zmluva č. 1020090128 Dodávka TÚV
DF11910035 4174002015 Regionálny úrad verejného zdravot. so sídl. v Košiciach Ipeľská 1 48968854 20,22 17.10.2019 Ing. Patrik Pastorek 30.10.2019 Veterinárna kontrola
DF11910037 193329 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1125,00 17.10.2019 Viera Farbiaková 30.10.2019 408/2019 Ryby
DF11911080 190201406 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 62,50 17.12.2019 Viera Farbiaková 19.12.2019 Ost. potraviny
DF11911081 9099800111 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 768,12 17.12.2019 Ing. Kristína Tóthová 19.12.2019 Zmluva č. 1020090128 Dodávka tepla a TˇUV
DF519 0401 042019 ENCOTECH s.r.o Moldavská 33, 040 11 Košice 45346275 15451,87 17.4.2019 Ing. Kristína Tóthová 30.4.2019 Zmluva o dielo 09102018 ZOO4NAT - náučný chodník - Lužný les
DF11905029 1019009 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1080,00 17.5.2019 Viera Farbiaková 24.5.2019 RD/008/2018 Mäso
DF11906025 2019841438 Štátny vet. a pot. ústav Hlinkova 1, 04365  Košice 425355613 15,5 17.6.2019 Ing. Patrik Pastorek 1.7.2019 15/2019 Lab. vyšetrenia
DF11906026 411014680 Allianz- Slovenská poisťovňa,a.s. Dostojevského rad 4 151700 700,00 17.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 1.7.2019 411014680 Poistenie zodpovednosti za škodu
DF11906027 401905186 RAVEN a.s Šoltésovej 420, 017 01 považská Bystrica 31595804 431,83 17.6.2019 Elena Tomášová 1.7.2019 211/2019 Hutný materiál
DF11906028 102313355 Ryba Žilina,spol.s.r.o. Hviezdoslavova 5 31563490 230,40 17.6.2019 Viera Farbiaková 1.7.2019 RD/008/2019 Ryby
DF11905093 9099800105 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 526,34 17.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 1.7.2019 Zmluva č. 1020090128 o dodávke tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV
DF11905094 8417097003 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 7824,38 17.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 1.7.2019 KZ č. Z201853006_Z El. energia
DF11907034 81901674 XINTEX Slovakia s.r.o. Budovateľská 63 36459046 272,16 17.7.2019 Elena Tomášová 22.7.2019 342/2019 Ost. materiál
DF11907035 81901700 XINTEX Slovakia s.r.o. Budovateľská 63 36459046 171,60 17.7.2019 Elena Tomášová 22.7.2019 343/2019 Ost. materiál
DF11909036 2019842161 Štátny veter. a potr. ústav Košice Hlinková 1, 043 65 Košice 597546 7,20 17.9.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.9.2019 15/2019 Lab. vyšetrenia
DF11909037 2019842166 Štátny veter. a potr. ústav Košice Hlinková 1, 043 65 Košice 597546 15,00 17.9.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.9.2019 15/2019 Lab. vyšetrenia
DF11909038 198505546 Štátny veter. a potr. ústav vo Zvolene Pod dráhami 918, 960 86 Zvolen 597538 20,85 17.9.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.9.2019 14/2019 Lab. vyšetrenia
DF519 0809 20190003 GARDENARCH-Ing. Bujňák Komenského 71/51 44306164 1726,01 17.9.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.9.2019 08/2019/ZOO4NAT ZOO4NAT - sadové úpravy v CHZ plazy
DF519 0808 20190005 GARDENARCH-Ing. Bujňák Komenského 71/51 44306164 1333,88 17.9.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.9.2019 08/2019/ZOO4NAT ZOO4NAT - sadové úpravy v CHZ plazy
DF519 0806 02082019 RNDr. Miroslav Fulín CSc Puškinova 15 37642871 1800,00 17.9.2019 Mgr. Eva Malešová 20.9.2019 Zmluva o poskytovaní služieb ZOO4NAT - vypracovanie odborných textov
DF519 0807 282019 RNDr. Eva Sitášiová PhD Kováčska 69 40257304 2200,00 17.9.2019 Mgr. Eva Malešová 20.9.2019 Zmluva o poskytovaní služieb ZOO4NAT - expert na prírodné vedy pre faunu a flóru
DF11901015 012019036 Košice Turizmus Hlavná 59, 040 01 Košice 45733643 300,00 18.1.2019 Mgr. Eva Malešová 24.1.2019 Členské - Košice TURIZMUS
DF11901016 197210191 LVC s.r.o Nižné Kapustníky 3, 040 12 Košice 46979689 171,00 18.1.2019 Mgr. Eva Malešová 24.1.2019 13/2019 Tlač letákov
DF11901015 012019036 Košice Turizmus Hlavná 59, 040 01 Košice 45733643 300,00 18.1.2019 Mgr. Eva Malešová 24.1.2019 Členské - Košice TURIZMUS
DF11901016 197210191 LVC s.r.o Nižné Kapustníky 3, 040 12 Košice 46979689 171,00 18.1.2019 Mgr. Eva Malešová 24.1.2019 13/2019 Tlač letákov
DF11910038 20191011 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 990,00 18.10.2019 Viera Farbiaková 30.10.2019 415/2019 Ryby
DF11911028 142019 Vašák Ján F.X.Šaldy 5074/2 600,00 18.11.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.11.2019 433/2019 Transport zvierat
DF11911029 4174002067 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 20,22 18.11.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.11.2019 Veterinárna kontrola
DF11911030 4174002057 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 11,56 18.11.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.11.2019 Veterinárna kontrola
DF11911031 4174002056 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 20,22 18.11.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.11.2019 Veterinárna kontrola
DF11910096 8421987842 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 7461,24 18.11.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.11.2019 KZ č. Z201853006_Z Elektrika
DF11910097 9099800110 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 453,66 18.11.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.11.2019 Zmluva č. 1020090128 Dodávka TÚV
DF11910098 2019040 KOBAKSTAV s.r.o 46633596 4950,00 18.11.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.11.2019 403/2019 Oprava strechy - mojmírová
DF11912030 201968 GEOVRT s.r.o 36201511 7874,95 18.12.2019 Ing. Kristína Tóthová 19.12.2019 481/2019 HIM - vŕtaná studňa pri CHZ kozorožce
DF11912031 201900171 REIMANN s.r.o. Gaštanová 1444/5, 960 01 Zvolen 36623661 17264,40 18.12.2019 Ing. Kristína Tóthová 19.12.2019 496/2019 HIM - akumulátorové vozidlo MELEX
DF11912032 7000038560 . 37126792 8400,00 18.12.2019 Ing. Kristína Tóthová 19.12.2019 KZ č. 201935529_Z HIM - traktorový náves - valník ZDT
DF11912033 519111885 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 61,44 18.12.2019 Elena Tomášová 19.12.2019 Zmluva o dodávke pramenitej min. vody Pitný režim - min. voda
DF11912034 3634289000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 64,61 18.12.2019 Viera Farbiaková 19.12.2019 492/2019 Potraviny
DF11912035 3634299000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 75,87 18.12.2019 Viera Farbiaková 19.12.2019 492/2019 Potraviny, Tovar do ZOO shopu
DF11912036 20190015 Martin Kuzevič Drábová 6, 040 23 Košice 47775297 1200,00 18.12.2019 Viera Farbiaková 19.12.2019 448/2019 Orez a strihanie stromov a plotu
DF11912037 10190507 HOUR spol. s r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 31586163 180,00 18.12.2019 Mgr. Ingrid Tomková 19.12.2019 499/2019 Systémové práce skladového hospodárstva
DF919 0304 1020190295 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 74,40 18.3.2019 Elena Tomášová 18.3.2019 RD/001/2018 Spotrebný materiál
DF919 0304 1020190295 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 74,40 18.3.2019 Elena Tomášová 18.3.2019 RD/001/2018 Spotrebný materiál
DF11903089 111903337 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 437,38 18.4.2019 Ing. Kristína Tóthová 23.4.2019 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/P Odvoz odpadu
DF11904039 6861408195 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 60,60 18.4.2019 Ing. Kristína Tóthová 25.4.2019 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11904040 201912 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 628,10 18.4.2019 Elena Tomášová 25.4.2019 115/2019 Mäso
DF11906029 5007838907 Eurovia - kameňolomy s.r.o. Osloboditeľov 66,040 17 Košice 36 574 988 82,14 18.6.2019 Elena Tomášová 1.7.2019 230/2019 Štrk
DF11906030 49249003 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 -4,06 18.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 1.7.2019 411014680 Dobropis - potraviny
DF519 0603 210877 CALL&FIX s.r.o. Opatovská cesta 63, 040 01 Košice 50168096 4700,00 18.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 27.6.2019 03/2019/ZOO4NAT ZOO4NAT - prístrešky pre infotabule
DF11907036 58508336 RECA Slovensko Vajnorská 134/2, Bratislava 35789142 131,76 18.7.2019 Elena Tomášová 22.7.2019 267/2019 Ost. materiál
DF11907037 19327 NOVÉ OKNO s.r.o. Kostolná 20, 044 13 Valaliky 36 212 598 65,13 18.7.2019 Ing. Kristína Tóthová 22.7.2019 254/2019 Výmena skla
DF11909039 2019842200 Štátny veter. a potr. ústav Košice Hlinková 1, 043 65 Košice 597546 30,30 18.9.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.9.2019 15/2019 Lab. vyšetrenia
DF11909040 6861466073 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 60,66 18.9.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.9.2019 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11909041 520191759 HOUR spol. s r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 31586163 2522,00 18.9.2019 Ing. Zuzana Kovérová 20.9.2019 Doplatok licencie
DF11909042 190100074 ROPESH s.r.o. Hlinkova 37, 040 01 Košice 46 215 662 287,21 18.9.2019 Viera Farbiaková 20.9.2019 382/2019 Objem. krmivo
DF11909043 2193240 CEZEMA,. v.o.s. Košice Južná trieda 52, 040 01 Košice 31 667 571 260,90 18.9.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.9.2019 385/2019 Akku skrutkovač METABO
DF11909044 401907974 RAVEN a.s Šoltésovej 420, 017 01 považská Bystrica 31595804 763,26 18.9.2019 Elena Tomášová 20.9.2019 368/2018 Hutný materiál
DF11909045 90443691 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 232,88 18.9.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.9.2019 Čistenie kanalizačnej prípojky
DF11911032 198507415 Štátny vet. a pot. ústav vo Zvolene 042355613 22,35 19.11.2019 Ing. Patrik Pastorek 29.11.2019 14/2019 Lab. vyšetrenia
DF11911033 42019 Asociácia včelárov Slovenska 506807220004 4,75 19.11.2019 Ing. Patrik Pastorek 29.11.2019 Členské 2020
DF11911034 3341419000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 43,31 19.11.2019 Viera Farbiaková 29.11.2019 454/2019 Potraviny
DF11911035 1019021 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 381,60 19.11.2019 Viera Farbiaková 29.11.2019 RD/011/2019 Mäso
DF11911036 3341429000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 71,29 19.11.2019 Viera Farbiaková 29.11.2019 454/2019 Potraviny
DF11911037 6861490049 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 27,92 19.11.2019 Ing. Kristína Tóthová 29.11.2019 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11911038 2019043 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu Štúrová 36, 054 65 Levoča 37 780 387 816,00 19.11.2019 Mgr. Eva Malešová 29.11.2019 288, 289, 290/2019 Prop. materiál - termoplastové tabuľky
DF11911039 9919062827 Up Slovensko, s.r.o 31396674 -888,77 19.11.2019 Zuzana Feilhauerová 29.11.2019 Šeky
DF11911040 9919062828 Up Slovensko, s.r.o 31396674 -917,20 19.11.2019 Zuzana Feilhauerová 29.11.2019 Šeky
DF11902018 122438 ENSOFT s.r.o Hviezdoslavova 25, 940 66 Nové Zámky 46386394 1144,50 19.2.2019 Viera Farbiaková 28.2.2019 RD č. Z201825353_Z Seno
DF11902019 190200168 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 75,00 19.2.2019 Viera Farbiaková 28.2.2019 40/2019 Ostatné potraviny - granule pre opice
DF11902020 190538 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1480,00 19.2.2019 Viera Farbiaková 28.2.2019 RD/011/2018 Mäso - hov. srdcia, kurča
DF11902021 20190203 PENAD SERVICES s.r.o Popradská 57, 040 01 Košice 44799527 267,60 19.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 28.2.2019 35/2019 Oprava bŕzd KE026JJ
DF11902018 122438 ENSOFT s.r.o Hviezdoslavova 25, 940 66 Nové Zámky 46386394 1144,50 19.2.2019 Viera Farbiaková 28.2.2019 RD č. Z201825353_Z Seno
DF11902019 190200168 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 75,00 19.2.2019 Viera Farbiaková 28.2.2019 40/2019 Ostatné potraviny - granule pre opice
DF11902020 190538 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1480,00 19.2.2019 Viera Farbiaková 28.2.2019 RD/011/2018 Mäso - hov. srdcia, kurča
DF11902021 20190203 PENAD SERVICES s.r.o Popradská 57, 040 01 Košice 44799527 267,60 19.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 28.2.2019 35/2019 Oprava bŕzd KE026JJ
DF11906031 1020190688 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 163,38 19.6.2019 Elena Tomášová 1.7.2019 RD/001/2018 Čistiace prostriedky
DF11906032 1020190689 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 108,00 19.6.2019 Elena Tomášová 1.7.2019 229/2019 Kancelárske potreby
DF11906033 1724199000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 201,67 19.6.2019 Viera Farbiaková 1.7.2019 224/2019 Potraviny, tovar do ZOOShopu
DF11906034 2302019 Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28 17058520 150 19.6.2019 Daniel D 08 1.7.2019 Krúžky pre vtáky
DF11906034 2302019 Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28 17058520 150,12 19.6.2019 Ing. Patrik Pastorek 1.7.2019 Ost. materiál
DF11906035 342019 Tramtaria RS, s.r.o Uralská 8 50740415 2300,00 19.6.2019 Mgr. Eva Malešová 1.7.2019 190/2019 Realizácia podujatia MDD
DF11907079 8419540913 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 4126,31 19.8.2019 Ing. Kristína Tóthová 29.8.2019 KZ č. Z201853006_Z Elektrika
DF11907080 710001147 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 351,18 19.8.2019 Mgr. Ingrid Tomková 29.8.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0011344 Mobily
DF1907081 2944022 WEST MEDIA s.r.o. Višňova 7/A,831 01 Bratislava 35 791 808 59690,11 19.8.2019 Mgr. Ingrid Tomková 29.8.2019 Zmluva o spolupráci Podiel z predaja
DF11907082 1900998001 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 437,34 19.8.2019 Ing. Kristína Tóthová 29.8.2019 Zmluva č. 1020090128 Dodávka TÚV
DF11908041 91908069 KPK Print s.r.o. Orlia 10 44432299 27,50 19.8.2019 Mgr. Eva Malešová 29.8.2019 303/2019 Výroba a tlač plagátu
DF11908042 8387941 MAFRA Slovakia a.s Nobelova 34 31333524 219,00 19.8.2019 Mgr. Ingrid Tomková 29.8.2019 Hospodárske noviny
DF11908043 111907951 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 980,21 19.8.2019 Ing. Kristína Tóthová 29.8.2019 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP Odvoz odpadu
DF11909089 190100080 ROPESH s.r.o. Hlinkova 37, 040 01 Košice 46 215 662 147,20 2.10.2019 Viera Farbiaková 15.10.2019 401/2019 Objem. krmivo
DF11909090 190627 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 4573,11 2.10.2019 Ing. Zuzana Kovérová 15.10.2019 Zmluva na poskytovanie strážnej služby Strážna služba
DF11909091 401908401 RAVEN a.s Šoltésovej 420, 017 01 považská Bystrica 31595804 368,37 2.10.2019 Elena Tomášová 15.10.2019 365/2019 Hutný materiál
DF11909092 9919053265 Up Slovensko, s.r.o 31396674 -917,20 2.10.2019 Zuzana Feilhauerová 15.10.2019 Šeky
DF11909093 2642194269 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 2.10.2019 Mgr. Ingrid Tomková 15.10.2019 Zmluva č. 18/0875/0003 o zriadení a poskyt. sieti internet Internet
DF11909094 193239 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 770,15 2.10.2019 Viera Farbiaková 15.10.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11909095 193240 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 1102,51 2.10.2019 Viera Farbiaková 15.10.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11909096 166 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 2126,80 2.10.2019 Ing. Patrik Pastorek 15.10.2019 Zmluva o poskytovaní komplexnej vet. starostlivosti Veterinárna činnosť
DF11910001 8822861768 SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, 82511  Bratislava 358152256 1680,00 2.10.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.10.2019 KZ č. Z201852909_Z Zemný plyn
DF1191002 8822861827 SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, 82511  Bratislava 358152256 77,00 2.10.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.10.2019 KZ č. Z201853006_Z Elektrika
DF11910003 6591269550 Kooperativa poisťovňa a.s  Rajská 15/a, 815 20 Bratislava 6571283312 28,12 2.10.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.10.2019 6591269550 Úrazové poistenie
DF11910004 6591240870 Kooperativa poisťovňa a.s  Rajská 15/a, 815 20 Bratislava 6571283312 1247,24 2.10.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.10.2019 6591240870 Poistenie majetku
DF11911060 173 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1963,40 2.12.2019 Ing. Patrik Pastorek 19.12.2019 Zmluva o poskytovaní komplexnej vet. starostlivosti Veterinárna činnosť
DF11911061 195017108 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 50,96 2.12.2019 Elena Tomášová 19.12.2019 RD/011/2017, RD/012/2017 Pracovné odevy, obuv
DF11911062 812900545 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125,00 2.12.2019 Mgr. Erich Kočner 19.12.2019 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF11911063 812900545 MANUTAN Slovakia s.r.o. Galvániho 7/B,821 04 Bratislava 3588515 99,00 2.12.2019 Elena Tomášová 19.12.2019 110/2019 Ost. materiál
DF11904066 60 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1780,05 2.5.2019 Ing. Patrik Pastorek 10.5.2019 Zmluva o poskytovaní služieb komplexnej veter. starostlivosti č. 2019/01/VET Veterinárna činnosť
DF11904067 191606 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 206,82 2.5.2019 Viera Farbiaková 10.5.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11904068 191607 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 114,98 2.5.2019 Viera Farbiaková 10.5.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11907001 8600207301 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1680,00 2.7.2019 Ing. Kristína Tóthová 22.7.2019 KZ č. Z201852909_Z Plyn
DF11907002 8600207361 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 2.7.2019 Ing. Kristína Tóthová 22.7.2019 KZ č. Z201853006_Z Elektrika
DF11908001 8842175712 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1680,00 2.8.2019 Ing. Kristína Tóthová 29.8.2019 KZ č. Z201852909_Z Plyn
DF11908002 8842175772 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 2.8.2019 Ing. Kristína Tóthová 29.8.2019 KZ č. Z201853006_Z Elektrina
DF11908003 20190347 NOVÁTOR s.r.o. Trolejbusová 2, Košice 36 579 950 569,05 2.8.2019 Viera Farbiaková 29.8.2019 242/2019 Fúkar STIHL
DF11911041 195016451 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 115,72 20.11.2019 Elena Tomášová 29.11.2019 RD/011/2017, RD/012/2017 Prac. odevy
DF11911042 195016453 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 239,42 20.11.2019 Elena Tomášová 29.11.2019 RD/011/2017 Prac. odevy
DF11911043 195016454 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 648,54 20.11.2019 Elena Tomášová 29.11.2019 RD/011/2017, RD/012/2017 Prac. odevy, obuv
DF11911044 195016455 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 424,20 20.11.2019 Elena Tomášová 29.11.2019 RD/011/2017, RD/012/2017 Prac. odevy, obuv
DF11911045 195016456 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 385,73 20.11.2019 Elena Tomášová 29.11.2019 RD/011/2017, RD/012/2017 Prac. odevy, obuv
DF11911046 195016458 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 447,29 20.11.2019 Elena Tomášová 29.11.2019 RD/011/2017, RD/012/2017 Prac. odevy, obuv
DF519 1014 1901007 IRES M+R s.r.o Kavečianska cesta 41 36447889 32156,60 20.11.2019 Ing. Kristína Tóthová 25.11.2019 Zmluva o dielo V-07/2018 ZOO4NAT - CHZ Plazy
DF11912039 20191210 Kolesár Dušan -  DUKOS Opatovská 46, 040 01 Košice 10 776 907 39,60 20.12.2019 Ing. Kristína Tóthová 30.12.2019 493/2019 Sklenárske práce
DF11912040 198508231 Štátny vet. a pot. ústav vo Zvolene 042355613 3,65 20.12.2019 Ing. Patrik Pastorek 30.12.2019 14/2019 Lab. vyšetrenia
DF11912041 1019023 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1748,40 20.12.2019 Viera Farbiaková 30.12.2019 RD/011/2019 Mäso - potkany, myši
DF11912042 2019843241 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 31,50 20.12.2019 Ing. Patrik Pastorek 30.12.2019 15/2019 Lab. vyšetrenia
DF11912043 193429 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 166,00 20.12.2019 Viera Farbiaková 30.12.2019 429/2019 Mäso - cvrčky
DF11912044 190201522 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 761,92 20.12.2019 Viera Farbiaková 30.12.2019 491/2019 Ryby - slede
DF11912045 190201502 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 44,00 20.12.2019 Viera Farbiaková 30.12.2019 447/2019 Ost. potraviny
DF11912046 2019046 KOBAKSTAV s.r.o 46633596 4997,19 20.12.2019 Ing. Kristína Tóthová 30.12.2019 474/2019 Stavebné práce
DF11912047 219499 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 330,26 20.12.2019 Mgr. Eva Malešová 30.12.2019 495/2019 Propagačný materiál - papierové tašky
DF11912048 319060 JES Slovakia s.r.o 45918945 2688 20.12.2019 Mgr. Eva Malešová 30.12.2019 457/2019 Výročná správa 2018
DF11912049 319061 JES Slovakia s.r.o 45918945 154,00 20.12.2019 Mgr. Eva Malešová 30.12.2019 456/2019 Propagačný materiál - pozvánky
DF11912050 19120188 Eurohas Consulting s.r.o. 45666873 2708,81 20.12.2019 Ing. Kristína Tóthová 30.12.2019 RD/001/2019 Kontrola hasiacich zariadení
DF11912051 1902042 AGRO-BIO s.r.o. Bellušova 1861 18630731 223,92 20.12.2019 Viera Farbiaková 30.12.2019 461/2019 Ost. potraviny
DF11912052 20191039 REFAL PLOŠINY s.r.o. Člnková 2469/38 46654551 981,60 20.12.2019 Ing. Kristína Tóthová 30.12.2019 484/2019 Prenájom plošiny
DF11912053 194106 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1214 20.12.2019 Viera Farbiaková 30.12.2019 487,488/2019 Mäso - kurča, rebrá, cvrčky
DF11902022 4174001702 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 19,26 20.2.2019 Ing. Patrik Pastorek 11.3.2019 Veterinárna kontrola
DF11902023 2002022467 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 632,30 20.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 11.3.2019 8036 PHM
DF11902024 2019047 AUTOSKLO PO - N. Sladiková Galaktická 34, 040 12 Košice 40794610 194,56 20.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 11.3.2019 53/2019 Oprava LAND ROVER KE595BZ
DF11902025 5161900132 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518648 99,60 20.2.2019 Mgr. Eva Malešová 11.3.2019 Zmluva o nájme Prenájom reklamnej plochy 01-02/2019
DF11902026 5161900131 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518648 448,20 20.2.2019 Mgr. Eva Malešová 11.3.2019 Zmluva o nájme Prenájom reklamnej plochy 04-12/2018
DF11902022 4174001702 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 19,26 20.2.2019 Ing. Patrik Pastorek 11.3.2019 Veterinárna kontrola
DF11902023 2002022467 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 632,30 20.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 11.3.2019 8036 PHM
DF11902024 2019047 AUTOSKLO PO - N. Sladiková Galaktická 34, 040 12 Košice 40794610 194,56 20.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 11.3.2019 53/2019 Oprava LAND ROVER KE595BZ
DF11902025 5161900132 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518648 99,60 20.2.2019 Mgr. Eva Malešová 11.3.2019 Zmluva o nájme Prenájom reklamnej plochy 01-02/2019
DF11902026 5161900131 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518648 448,20 20.2.2019 Mgr. Eva Malešová 11.3.2019 Zmluva o nájme Prenájom reklamnej plochy 04-12/2018
DF11903032 2019840576 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 17,70 20.3.2019 Ing. Patrik Pastorek 25.3.2019 15/2019 Lab. vyšetrenia
DF11903033 190979 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 417,47 20.3.2019 Viera Farbiaková 25.3.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11903034 190980 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 554,98 20.3.2019 Viera Farbiaková 25.3.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11906036 20191961 ON-TIME LOGISTICS s.r.o. ul. Emila Janotku 18/20 50085263 240,00 20.6.2019 Viera Farbiaková 1.7.2019 223/2019 Dovoz sena
DF11901017 111811575 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 421,82 21.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 24.1.2019 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP Odvoz odpadu
DF11901017 111811575 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 421,82 21.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 24.1.2019 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP Odvoz odpadu
DF 519 0908 06102019 RNDr. Miroslav Fulín CSc Puškinova 15 37642871 210,00 21.10.2019 Mgr. Eva Malešová 29.10.2019 10/2019/ZOO4NAT ZOO4NAT - prezentácie a prednášky pre workshop
DF519 0909 0719 DIG Slovenskej jednoty 42 42108926 16150,00 21.10.2019 Mgr. Eva Malešová 29.10.2019 Zmluva o dielo ZOO4NAT - edukačné hry pre mobily a tablety
DF11910039 6861479333 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 60,66 21.10.2019 Ing. Kristína Tóthová 30.10.2019 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11910040 2019842578 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 19,40 21.10.2019 Ing. Patrik Pastorek 30.10.2019 15/2019 Lab. vyšetrenia
DF11902027 120190871 HOUR spol. s r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 31586163 132,20 21.2.2019 Mgr. Ingrid Tomková 11.3.2019 Systémová údržba MADO 2019
DF11902028 6861383321 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 60,66 21.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 11.3.2019 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11902027 120190871 HOUR spol. s r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 31586163 132,20 21.2.2019 Mgr. Ingrid Tomková 11.3.2019 Systémová údržba MADO 2019
DF11902028 6861383321 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 60,66 21.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 11.3.2019 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11903035 6861395527 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 60,66 21.3.2019 Ing. Kristína Tóthová 25.3.2019 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11903036 1901039 Božiková Ingrid MVDr.-POLYKOMP Muránska 1274/5, 040 01 Košice 40259315 384,00 21.3.2019 Elena Tomášová 25.3.2019 84/2019 Ost. materiál - atypický poklop
DF11903037 2002027617 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 909,57 21.3.2019 Ing. Kristína Tóthová 25.3.2019 8036 PHM, ostatný materiál
DF11903038 19012 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 420,00 21.3.2019 Elena Tomášová 25.3.2019 63/2019 Dosky na poklop do vodojemu
DF11904091 111904410 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 733,25 21.5.2019 Ing. Kristína Tóthová 24.5.2019 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/P Odvoz odpadu
DF11905030 6861418929 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 60,66 21.5.2019 Ing. Kristína Tóthová 24.5.2019 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11905031 619057 Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou Hluboká nad Vltavou 417 00410829 64,15 21.5.2019 Ing. Patrik Pastorek 24.5.2019 Účastnícky poplatok na valnej hromade
DF11905032 710900415 GUMEX SK s.r.o. Slanecká 2455, 040 12 Košice 36 366 811 33,88 21.5.2019 Ing. Kristína Tóthová 24.5.2019 88/2019 Ost. materiál
DF11905033 2190804 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 2800,08 21.5.2019 Viera Farbiaková 24.5.2019 RD/005/2019 Objemové krmivo
DF11905034 191857 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 389,04 21.5.2019 Viera Farbiaková 24.5.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11905035 191858 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 549,41 21.5.2019 Viera Farbiaková 24.5.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11905036 1424019000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 13,46 21.5.2019 Viera Farbiaková 185/2019 185/2019 Potraviny
DF11905037 1424029000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 217,51 21.5.2019 Viera Farbiaková 24.5.2019 185/2019 Potraviny, tovar do bufetu, REPRE
DF11906037 6861431352 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 60,66 21.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 21.6.2019 150873 Nájomné fľaše occeľové
DF11906038 20190150 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 300,00 21.6.2019 Mgr. Eva Malešová 1.7.2019 204/2019 Prenájom reklamnej plochy
DF11906039 3301190004 Mesto Košice Trieda SNP 48, 040 11 Košice 00691135 27,75 21.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 1.7.2019 Refundácia poistného
DF11906040 519110801 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 59,04 21.6.2019 Elena Tomášová 10.7.2019 Zmluva o dodávke pramenitej minerálnej vody Pitný režim
DF11906041 2002041879 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 914,10 21.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 10.7.2019 8036 PHM
DF11906042 2019095 Precise s.r.o. Mlynárska 19 46221506 1042,44 21.6.2019 Viera Farbiaková 10.7.2019 RD/008/2018 MDD-catering
DF11901018 6861371572 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 60,66 22.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 24.1.2019 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11901019 190242 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 479,22 22.1.2019 Viera Farbiaková 24.1.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11901020 190241 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 318,87 22.1.2019 Viera Farbiaková 24.1.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11901021 2002018103 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 531,88 22.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 24.1.2019 8036 PHM
DF11901022 22019 Asociácia včelárov Slovenska 506807220004 4,75 22.1.2019 Ing. Patrik Pastorek 24.1.2019 Členské - Asociácia včelárov
DF11901023 20190027 Ligno Produkty a Interiéry, s.r.o. Rampová 6, 040 01 Košice 36592242 29,52 22.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 24.1.2019 23/2019 Brúsenie nožov
DF11901024 19002 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 126,90 22.1.2019 Elena Tomášová 24.1.2019 03/2019 Drevo - fošne
DF11901025 19003 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 564,00 22.1.2019 Elena Tomášová 24.1.2019 17/2019 Drevo - fošne, dosky
DF11901018 6861371572 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 60,66 22.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 24.1.2019 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11901019 190242 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 479,22 22.1.2019 Viera Farbiaková 24.1.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11901020 190241 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 318,87 22.1.2019 Viera Farbiaková 24.1.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11901021 2002018103 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 531,88 22.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 24.1.2019 8036 PHM
DF11901022 22019 Asociácia včelárov Slovenska 506807220004 4,75 22.1.2019 Ing. Patrik Pastorek 24.1.2019 Členské - Asociácia včelárov
DF11901023 20190027 Ligno Produkty a Interiéry, s.r.o. Rampová 6, 040 01 Košice 36592242 29,52 22.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 24.1.2019 23/2019 Brúsenie nožov
DF11901024 19002 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 126,90 22.1.2019 Elena Tomášová 24.1.2019 03/2019 Drevo - fošne
DF11901025 19003 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 564,00 22.1.2019 Elena Tomášová 24.1.2019 17/2019 Drevo - fošne, dosky
DF519 0910 1901002 IRES M+R s.r.o Kavečianska cesta 41 36447889 902,23 22.10.2019 Ing. Kristína Tóthová 29.10.2019 Zmluva o dielo + dodatok ZOO4NAT - CHZ Plazy
DF11910041 2002061135 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 1033,56 22.10.2019 Ing. Kristína Tóthová 30.10.2019 8036 PHM
DF11910042 193539 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 336,58 22.10.2019 Viera Farbiaková 30.10.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11910043 193540 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 526,09 22.10.2019 Viera Farbiaková 30.10.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11911047 1901020921 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 145,27 22.11.2019 Elena Tomášová 29.11.2019 RD/010/2019 Čistiace prostriedky
DF519 0202 022019 ENCOTECH s.r.o Moldavská 33, 040 11 Košice 45346275 26348,40 22.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 11.3.2019 Zmluva o dielo ZOO4NAT - HIM - Náučný chodník - Lužný les
DF11905038 519110606 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 59,04 22.5.2019 Elena Tomášová 24.5.2019 Zmluva o dodávke pramenitej minerálnej vody Pitný režim
DF11905039 62019 GEOPROGRESS-Ing. Milan Selecký Klimkovičová 15 040 23 Košice 32 484 585 1600,00 22.5.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.6.2019 131/2019 TGD - lužný les
DF11905040 20190099 České provaznictví s.r.o. Kosmáková 8 24709638 118,17 22.5.2019 Elena Tomášová 20.6.2019 Ost. materiál
DF11907038 6861443323 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 60,66 22.7.2019 Ing. Kristína Tóthová 22.7.2019 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11907039 18117 LL business,s.r.o. Zámocká 8 45654158 303,04 22.7.2019 Mgr. Eva Malešová 22.7.2019 282/2019 Ost. materiál
DF11907040 2002046676 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 588,66 22.7.2019 Ing. Kristína Tóthová 22.7.2019 8036 PHM
DF11901026 2182438255 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 101,26 23.1.2019 Daniela Štefanisková 20.2.2019 Zmluva o nájme a poskyt. služieb č. 5001020 Kopírka - KONICA
DF11901026 2182438255 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 101,26 23.1.2019 Daniela Štefanisková 20.2.2019 Zmluva o nájme a poskyt. služieb č. 5001020 Kopírka - KONICA
DF519 1002 201939 Bikár Alexander 47539917 47539917 108,00 23.10.2019 Mgr. Eva Malešová 29.10.2019 12/2019/ZOO4NAT ZOO4NAT - workshop obedy
DF519 1003 10119 RONO FOOD s.r.o Bardejovská 26 48968854 46,80 23.10.2019 Mgr. Eva Malešová 29.10.2019 11/2019/ZOO4NAT ZOO4NAT - workshop - občerstvenie
DF11910044 3055649000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 35,50 23.10.2019 Viera Farbiaková 30.10.2019 426/2019 Potraviny
DF11910045 3055659000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 10,80 23.10.2019 Viera Farbiaková 30.10.2019 426/2019 Potraviny
DF11910046 19660434 INTERIER INVEST s.r.o. 36190381 127,97 23.10.2019 Bc. Jozef Lenard 30.10.2019 417/2019 Vzduchovka
DF11910047 7190580 MVDr. Peter Pongrácz - VETIS Kráľovičové Kračany 91, 930 03 32 320 833 134,95 23.10.2019 Elena Tomášová 30.10.2019 432/2019 Ost. materiál
DF11910048 190201263 Trhoň s.r.o. U stadionu 1530, Rychnov nad Kněžnou ČR 27 599 626 736,00 23.10.2019 Viera Farbiaková 30.10.2019 416/2019 Ryby
DF11910049 720191395 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 308,92 23.10.2019 Ing. Kristína Tóthová 30.10.2019 422/2019 Oprava Citroen Berlingo
DF11910050 201940 Bikár Alexander 47539917 47539917 260,00 23.10.2019 Mgr. Eva Malešová 30.10.2019 381/2019 Repre - stretnutie adoptívnych rodičov
DF11904041 4174001769 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 28,88 23.4.2019 Ing. Patrik Pastorek 25.4.2019 Veterinárna kontrola
DF11904042 319009 JES Slovakia s.r.o. Bulharská 5, 040 01 Košice 45 918 945 160,00 23.4.2019 Mgr. Eva Malešová 26.3.2019 91/2019 Banner na stan
DF11904043 191462 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 491,35 23.4.2019 Viera Farbiaková 25.4.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11904044 191463 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 395,00 23.4.2019 Viera Farbiaková 25.4.2019 RD/010/2019 Zelenina
DF11904045 191464 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 213,17 23.4.2019 Viera Farbiaková 25.4.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11904046 191302 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 174,00 23.4.2019 Viera Farbiaková 25.4.2019 147/2019 Mäso
DF11905041 2002037091 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 626,39 23.5.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.6.2019 8036 PHM
DF11905042 1020190571 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 153,82 23.5.2019 Elena Tomášová 20.6.2019 RD/001/2018 Čistiace prostriedky
DF11907041 2042559000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 15,12 23.7.2019 Viera Farbiaková 31.7.2019 275/2019 Potraviny
DF11908044 139194132 TOI TOI DIXI s.r.o. Železiarenská  49, 040 15 Košice 36 383 074 96,00 23.8.2019 Mgr. Ingrid Tomková 29.8.2019 137/2019 Prenájom toaletnej kabíny
DF11908045 201900748 Farby Kušnír s.r.o. Kaveč. cesta 1B, 040 01 Košice 47 564 831 733,64 23.8.2019 Elena Tomášová 29.8.2019 346/2019 Ost. materiál
DF11908046 2125447214 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 135,48 23.8.2019 Ing. Kristína Tóthová 29.8.2019 Právna zmluva 30-000138448PO2018 Vodné, stočné
DF11908047 192896 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 967,98 23.8.2019 Viera Farbiaková 29.8.2019 RD/009/2018, RD/010/2018 Ovocie
DF11908048 192682 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 230,00 23.8.2019 Viera Farbiaková 29.8.2019 332/2019 Mäso
DF11909046 3301190008 Mesto Košice 691135 27,75 23.9.2019 Ing. Kristína Tóthová 30.9.2019 Zákonné poistenie
DF11909047 19920241 Lefay s.r.o. Václavské náměstí 832/19 02243211 600,00 23.9.2019 Mgr. Ingrid Tomková 30.9.2019 Ost. materiál
DF11909048 139197133 TOI TOI DIXI s.r.o. Železiarenská  49, 040 15 Košice 36 383 074 96,00 23.9.2019 Mgr. Ingrid Tomková 30.9.2019 137/2019 Prenájom toaletnej kabíny
DF11909049 195012634 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 87,43 23.9.2019 Elena Tomášová 30.9.2019 RD/011/2017, RD/012/2017 Prac. odevy
DF11909050 19050 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 822,96 23.9.2019 Elena Tomášová 30.9.2019 379/2019 Drevo
DF11901027 2019881370045 EAZA EAZA 279,00 24.1.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.2.2019 Registračný poplatok - directors_ days
DF11901028 190100091 PROEKO BA s.r.o Stŕmy vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831 84,00 24.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 Školenie - VO novela zákona
DF11901027 2019881370045 EAZA EAZA 279,00 24.1.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.2.2019 Registračný poplatok - directors_ days
DF11901028 190100091 PROEKO BA s.r.o Stŕmy vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831 84,00 24.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 Školenie - VO novela zákona
DF11910051 1020191257 TOMCAT plus s.r.o Stará spišská cesta 40, 040 01  Košice 3667589 96,72 24.10.2019 Elena Tomášová 30.10.2019 RD/001/2018 Čistiace prostriedky
DF11910052 2019268 SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske 46626069 707,40 24.10.2019 Bc. Jozef Lenard 30.10.2019 411/2019 Materiál, ryby na chov
DF11910053 2192427759 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 43,24 24.10.2019 Ing. Zuzana Kovérová 30.10.2019 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 5001020 Kopírka
DF11910054 20190451 NOVÁTOR s.r.o. Trolejbusová 2, Košice 36 579 950 255,55 24.10.2019 Viera Farbiaková 30.10.2019 431/2019 KHM - fúkar STIHL
DF11910055 219387 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 120,00 24.10.2019 Mgr. Eva Malešová 30.10.2019 423/2019 Propagačný materiál
DF519 0502 210877 Cassofin a.s Letná 27 00188867 3740,00 24.5.2019 Mgr. Eva Malešová 30.5.2019 Zmluva o realizácii podujatia ZOO4NAT - poskyt. služby KONFERENCIA
DF11905043 2190246 Regionálny úrad verejného zdravot. so sídl. v Košiciach Ipeľská 1 48968854 261,7 24.5.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.6.2019 Zmluva č. 93/2019 o vykonávaní odbor. a lab. vyšetrení Rozbor vody
DF11905044 195006761 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 415,56 24.5.2019 Elena Tomášová 20.6.2019 RD/011/2017, RD/012/2017 Pracovné odevy
DF11906044 2192411273 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 179,84 24.6.2019 Daniela Štefanisková 10.7.2019 Zmluva o nájme a poskyt. služieb č. 5001020 Kopírka
DF11906045 190472 Zoologická zahrada Jihlava Březinovy sady 10 404454 402,23 24.6.2019 Ing. Patrik Pastorek 10.7.2019 Registračný poplatok
DF11906046 20190606 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 1732,50 24.6.2019 Viera Farbiaková 10.7.2019 225/2019 Ryby
DF519 0703 250719 Ing. Dušan Hrušovský - GRAFIA Jakobyho 4, 040 01 Košice 17 237 718 564,00 24.7.2019 Ing. Kristína Tóthová 31.7.2019 281/2019 ZOO4NAT - HIM -CHZ plazy
DF11907042 2192415377 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 64,76 24.7.2019 Ing. Zuzana Kovérová 31.7.2019 Zmluva o nájme a poskyt. služieb č. 5001070 Kopírka
DF11907043 198504200 Štátny veter. a potr. ústav Košice Hlinková 1, 043 65 Košice 597546 24,15 24.7.2019 Ing. Patrik Pastorek 31.7.2019 15/2019 Lab. vyšetrenia
DF11907044 5932019 VYS-CAR s.r.o. Táborská 3099/12 47330091 360,00 24.7.2019 Ing. Kristína Tóthová 31.7.2019 Zmluva o prenájme Prenájom pracovnej plošiny
DF11907045 52019 MIDIA Idanská 7, 040 11 Košice 30 679 982 977,06 24.7.2019 Ing. Kristína Tóthová 31.7.2019 284/2019 Revízia bleskozvodov
DF11907046 81901740 XINTEX Slovakia s.r.o. Budovateľská 63 36459046 816,48 24.7.2019 Elena Tomášová 31.7.2019 342/2019 Ost. materiál
DF11907047 81901741 XINTEX Slovakia s.r.o. Budovateľská 63 36459046 587,52 24.7.2019 Elena Tomášová 31.7.2019 341/2019 Ost. materiál
DF11907048 212019020 ZOO Dvur Králové Štefániková 1029 27478246 800,00 24.7.2019 Ing. Patrik Pastorek 31.7.2019 Zmluva o preprave zvierat Transport zebry
DF11907049 212019019 ZOO Dvur Králové Štefániková 1029 27478246 550,00 24.7.2019 Ing. Patrik Pastorek 31.7.2019 Darovacia zmluva č. T-23/2019 Veterinárne vyšetrenie zebry
DF11907051 2190371 Regionálny úrad verejného zdravot. so sídl. v Košiciach Ipeľská 1 48968854 570,29 24.7.2019 Ing. Kristína Tóthová 31.7.2019 Zmluva č. 93/2019 o vykonávaní odbor. a lab. vyšetrení Rozbor vody
DF11909051 190201135 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 147,50 24.9.2019 Viera Farbiaková 30.9.2019 394/2019 Ost. potraviny
DF11909052 193090 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 94,00 24.9.2019 Viera Farbiaková 30.9.2019 392/2019 Objem. krmivo
DF11909053 2759569000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 21,08 24.9.2019 Viera Farbiaková 30.9.2019 391/2019 Potraviny
DF11909054 2759579000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 64,07 24.9.2019 Viera Farbiaková 30.9.2019 391/2019 Potraviny
DF11909055 2002056280 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 933,97 24.9.2019 Ing. Kristína Tóthová 30.9.2019 0008036 PHM
DF11909056 2019237 SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske 46626069 182,70 24.9.2019 Ing. Patrik Pastorek 30.9.2019 383/2019 Ost. materiál
DF11909057 401908067 RAVEN a.s Šoltésovej 420, 017 01 považská Bystrica 31595804 317,92 24.9.2019 Elena Tomášová 30.9.2019 Hutný materiál
DF11909061 1019018 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1590,00 24.9.2019 Viera Farbiaková 15.10.2019 RD/008/2018 Mäso
DF11909062 19051 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 241,50 24.9.2019 Elena Tomášová 15.10.2019 389/2019 Drevo
DF11909063 2019842255 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 58,60 24.9.2019 Ing. Patrik Pastorek 15.10.2019 15/2019 Lab. vyšetrenia
DF11909064 2019842262 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 26,50 24.9.2019 Ing. Patrik Pastorek 15.10.2019 15/2019 Lab. vyšetrenia
DF11909065 2019842246 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 36,00 24.9.2019 Ing. Patrik Pastorek 15.10.2019 15/2019 Lab. vyšetrenia
DF11910056 26190048 ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. Októbrová 35 31709117 1563,07 25.10.2019 Mgr. Ingrid Tomková 30.10.2019 Audit účtovnej uzávierky
DF11911048 2002065987 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 819,95 25.11.2019 Ing. Kristína Tóthová 29.11.2019 8036 PHM
DF11912054 19773052 INTERIER INVEST s.r.o. 36190381 294,12 25.12.2019 Elena Tomášová 30.12.2019 471/2019 Ost. materiál
DF11903039 122468 ENSOFT s.r.o. Hviezdoslavova 25, 940 66 Nové Zámky 46 386 394 927,50 25.3.2019 Viera Farbiaková 26.3.2019 RD č. Z201825353_Z Seno
DF11903040 1419030065 SEZAM s.r.o Južná trieda 64, 040 01 Košice 633194 316,87 25.3.2019 Elena Tomášová 26.3.2019 100/2019 Ost. materiál - preglejka
DF11903041 90423954 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 33,58 25.3.2019 Ing. Kristína Tóthová 26.3.2019 89/2019 Plombovanie vodomeru
DF11903042 2019101 SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske 46626069 251,00 25.3.2019 Ing. Patrik Pastorek 26.3.2019 102/2019 Morské ryby
DF11904047 122489 ENSOFT s.r.o Hviezdoslavova 25, 940 66 Nové Zámky 46386394 988,75 25.4.2019 Viera Farbiaková 10.5.2019 RD č. Z201825353_Z Seno
DF11904048 2002032373 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 886,41 25.4.2019 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2019 8036 PHM
DF11904049 2019840956 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 36,00 25.4.2019 Ing. Patrik Pastorek 15/2019 15/2019 Lab. vyšetrenie
DF11904050 19311286 SLOVDEKRA s.r.o. Polianky 19 31324797 33,60 25.4.2019 Ing. Patrik Pastorek 10.5.2019 142/2019 Poplatok - nízkoemisná plaketa
DF11906047 190200733 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 736,00 25.6.2019 Viera Farbiaková 10.7.2019 227/2019 Ryby
DF11906048 1019011 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1152,00 25.6.2019 Viera Farbiaková 10.7.2019 RD/008/2018 Mäso
DF11906049 18095 ŠEVT a.s Plynárenská 6, 821 09  Bratislava 2142006605 14,93 25.6.2019 Elena Tomášová 10.7.2019 234/2019 Kancel. potreby
DF519 0904 20191120 Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 79, 040 01 Košice 17079202 7667,56 25.9.2019 Ing. Kristína Tóthová 30.9.2019 07/2019/ZOO4NAT ZOO4NAT - záhradnícke služby
DF11909066 20092019 Hurný Jozef Zimná 10, 040 01 Košice 17 177 847 387,80 25.9.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.10.2019 350/2019 Servisná prehliadka a údržba plyn. infražiaričov
DF11909067 1900018 Olexa Martin Osloboditeľov 3, Trstená pri Hornáde 87 249 545 402,00 25.9.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.10.2019 351/2019 Servisná prehliadka a údržba plyn. kotlov
DF11909068 2191521 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 852,42 25.9.2019 Viera Farbiaková 15.10.2019 372/2019 Objem. krmivo
DF11911049 2192432227 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 15,00 26.11.2019 Ing. Zuzana Kovérová 29.11.2019 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 5001020 Kopírka
DF11911050 1900042 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 300,00 26.11.2019 Mgr. Ingrid Tomková 29.11.2019 Servisná zmluva Správa výpočtovej techniky
DF11911051 52019 Autoškola BOVI Adlerová 19,040 22 Košice 17 172 403 271,90 26.11.2019 Ing. Kristína Tóthová 29.11.2019 453/2019 Školenie vodičov
DF11911052 178894 DOBRÁ MISKA s.r.o. Brno-Starý Lískovec ,Karpatská 238/9, 625 00 2 477 432 125,4 26.11.2019 Elena Tomášová 29.11.2019 121/2019 Objem. krmivo
DF11902029 2124855576 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 337,15 26.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 11.3.2019 Právna zmluva 30_000028628PO2010 Vodné + stočné
DF11902030 2182442542 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 198,26 26.2.2019 Daniela Štefanisková 11.3.2019 Zmluva o nájme a poskyt. služieb č. 5001020 Kopírka - KONICA
DF11902031 1019003 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1373,50 26.2.2019 Viera Farbiaková 11.3.2019 RD/008/2018 Mäso - potkany
DF11902029 2124855576 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 337,15 26.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 11.3.2019 Právna zmluva 30_000028628PO2010 Vodné + stočné
DF11902030 2182442542 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 198,26 26.2.2019 Daniela Štefanisková 11.3.2019 Zmluva o nájme a poskyt. služieb č. 5001020 Kopírka - KONICA
DF11902031 1019003 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1373,50 26.2.2019 Viera Farbiaková 11.3.2019 RD/008/2018 Mäso - potkany
DF11903043 859869000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 54,86 26.3.2019 Farbiaková Viera 27.3.2019 101/2019 Potraviny
DF11903044 859879000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 223,76 26.3.2019 Viera Farbiaková 27.3.2019 101/2019 Potraviny, repre, Tovar do Zooshopu
DF11903045 191091 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 420,01 26.3.2019 Viera Farbiaková 27.3.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11903046 191092 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 503,51 26.3.2019 Viera Farbiaková 27.3.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11904051 19025 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 564,00 26.4.2019 Elena Tomášová 10.5.2019 141/2019 Dosky
DF11904053 1158289000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 61,99 26.4.2019 Viera Farbiaková 10.5.2019 147/2019/a Potraviny
DF11904054 20190136 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 26.4.2019 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2019 Zmluva č. 10102018 o poskytnutí služieb BOZP BOZP 4/2019
DF11904056 720190494 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 468,91 26.4.2019 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2019 153/2019 Oprava - Berlingo
DF11904057 710900414 GUMEX SK s.r.o. Slanecká 2455, 040 12 Košice 36 366 811 766,80 26.4.2019 Elena Tomášová 10.5.2019 88/2019 Ost. materiál
DF11904058 83190234 SWAM servis s.r.o 36602833 1066,75 26.4.2019 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2019 129/2019 Oprava - Renault Kangoo
DF11904059 2192403304 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 181,16 26.4.2019 Daniela Štefanisková 10.5.2019 Zmluva o nájme a poskyt. služieb č. 5001020 Kopírka
DF11904052 1158299000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 161,10 26.4.2019 Viera Farbiaková 10.5.2019 147/2019/a Tovar do ZOOShopu, potraviny, REPRE
DF11904055 1924283 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 217,97 26.4.2019 Viera Farbiaková 10.5.2019 145/2019 Ost. potraviny
DF11906050 1900022 AMINA s.r.o. Charkovská 24, 040 13 Košice 24 367 601 300,00 26.6.2019 Mgr. Ingrid Tomková 10.7.2019 Servisná zmluva Správa výpočtovej techniky
DF11906051 1900023 AMINA s.r.o. Charkovská 24, 040 13 Košice 24 367 601 20,40 26.6.2019 Ing. Zuzana Kovérová 10.7.2019 246/2019 Zdroj k doch. systému
DF11906052 1900024 AMINA s.r.o. Charkovská 24, 040 13 Košice 24 367 601 103,80 26.6.2019 Ing. Patrik Pastorek 10.7.2019 184/2019 Kancel. potreby
DF11906053 1901020478 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 290,72 26.6.2019 Elena Tomášová 10.7.2019 RD/007/2017 Čistiace prostriedky
DF11906054 192291 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 742,78 26.6.2019 Viera Farbiaková 10.7.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11906055 192292 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 1072,45 26.6.2019 Viera Farbiaková 10.7.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11909070 1020191112 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 132,90 26.9.2019 Elena Tomášová 15.10.2019 RD/001/2018 Čistiace prostriedky
DF11911053 190201403 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 98,00 27.11.2019 Viera Farbiaková 29.11.2019 462/2019 Potraviny
DF11911054 20193763 R-Metal s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36 751 081 169,68 27.11.2019 Elena Tomášová 29.11.2019 466/2019 Viazací drôt
DF11902045 19000003 LEPASTAV s.r.o Československej armády 16, 040 01 Košice 44834306 264,00 27.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 11.3.2019 11/2019 Montáž a plomb. vodomerov - CHZ Hrabavá, vodojem
DF11902045 19000003 LEPASTAV s.r.o Československej armády 16, 040 01 Košice 44834306 264,00 27.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 11.3.2019 11/2019 Montáž a plomb. vodomerov - CHZ Hrabavá, vodojem
DF11903047 2182446903 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 174,20 27.3.2019 Daniela Štefanisková 27.3.2019 Zmluva o nájme a poskyt. služieb č. 5001020 Kopírka
DF11903048 190012 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 139,00 27.3.2019 Viera Farbiaková 27.3.2019 RD/011/2018 Mäso
DF11903049 190100257 Biet SK s.r.o. Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín 46937820 369,00 27.3.2019 Bc. Jozef Lenard 27.3.2019 75/2019 Odvlhčovač vzduchu
DF11905045 190529 Vzdelávacie stredisko s.r.o. Clementisova 5, 040 22 Košice 36 607 959 99,60 27.5.2019 Ing. Zuzana Kovérová 20.6.2019 Školenie - kurz píličov
DF11906056 3301190007 Mesto Košice 691135 12,81 27.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 10.7.2019 2017000710 Refundácia PZP
DF519 0801 102019 ENCOTECH s.r.o Moldavská 33, 040 11 Košice 45346275 3879,50 27.8.2019 Ing. Kristína Tóthová 29.8.2019 Zmluva o dielo ZoD/09102018 ZOO4NAT - oprava oplotenia - Náučný chodník
DF11908049 9919047116 Up Slovensko, s.r.o 31396674 -917,19 27.8.2019 Zuzana Feilhauerová 29.8.2019 Šeky
DF11908050 9919047300 Up Slovensko, s.r.o 31396674 -917,19 27.8.2019 Zuzana Feilhauerová 29.8.2019 Šeky
DF11908051 6861455756 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 60,66 27.8.2019 Ing. Kristína Tóthová 29.8.2019 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11908052 2002051478 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 898,29 27.8.2019 Ing. Kristína Tóthová 29.8.2019 8036 PHM
DF11908053 1020190950 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 80,64 27.8.2019 Elena Tomášová 29.8.2019 357/2019 Kancel. potreby
DF11908054 68169003 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 -8,05 27.8.2019 Viera Farbiaková 29.8.2019 Dobropis - potraviny
DF11908055 2191360 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 510,66 27.8.2019 Viera Farbiaková 29.8.2019 314/2019 Objem. krmivo
DF11908056 2192379 CEZEMA,v.o.s. 31667571 340,00 27.8.2019 Ing. Kristína Tóthová 29.8.2019 255/2019 Náradia - uhlová brúska
DF11909072 4211003532 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 493546 11,17 27.9.2019 Bc. Josef Kindl 15.10.2019 Slovenský vet. časopis
DF11909073 519111407 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 59,04 27.9.2019 Elena Tomášová 15.10.2019 Zmluva o dodávke pramenitej min. vody Pitný režim
DF919 0101 762018 Císař Stanislav 62222601 62222601 7,25 28.1.2019 Elena Tomášová 20.2.2019 Komis. zmluva KOMIS - Cisář
DF919 0102 772018 Císař Stanislav 62222601 62222601 157,61 28.1.2019 Elena Tomášová 20.2.2019 Komis. zmluva KOMIS - Cisář
DF11901029 190334 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 94,80 28.1.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 27/2019 Objem. krmivo - granule pre tukany
DF919 0101 762018 Císař Stanislav 62222601 62222601 7,25 28.1.2019 Elena Tomášová 20.2.2019 Komis. zmluva KOMIS - Cisář
DF919 0102 772018 Císař Stanislav 62222601 62222601 157,61 28.1.2019 Elena Tomášová 20.2.2019 Komis. zmluva KOMIS - Cisář
DF11901029 190334 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 94,80 28.1.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 27/2019 Objem. krmivo - granule pre tukany
DF11911055 19772716 INTERIER INVEST s.r.o. 36190381 758,33 28.11.2019 Elena Tomášová 29.11.2019 471/2019 Gumolit
DF11911056 612016 RNDr. Holečková Dana Sylvárovská 2868,544 01 Dvur Králové 49 292 854 200,00 28.11.2019 Ing. Kristína Tóthová 29.11.2019 Zmluva o poskyt. poradenských služieb Porad. a konzultačné služby
DF11911057 1530336227 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 15,00 28.11.2019 Mgr. Ingrid Tomková 29.11.2019 Zmluva o poskyt. verejných služieb 0011344 Hovorné
DF11911058 193824 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 146,00 28.11.2019 Viera Farbiaková 29.11.2019 463/2019 Mäso
DF11911059 1973543 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 432,25 28.11.2019 Viera Farbiaková 29.11.2019 464/2019 Ost. potraviny
DF919 0203 201902 Bikár Alexander 47539917 47539917 56,00 28.2.2019 Mgr. Eva Malešová 15.3.2019 43/2019 Jarný tábor - obedy
DF919 0204 2219200006 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 2699,69 28.2.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 Komis. zmluva Tovar do ZOO shopu - LENGAU
DF919 0205 102901686 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 45,39 28.2.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 Komis. zmluva KOMIS - OLYMPTOY
DF919 0206 219038 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 40,37 28.2.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 Komis. zmluva KOMIS - JES SK
DF919 0207 2019020 Dojčák Róbert 47121050 47121050 8,90 28.2.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 Komis. zmluva KOMIS - Dojčák
DF519 0203 1900201 IRES M+R s.r.o Kavečianska cesta 41 36447889 2667,07 28.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 11.3.2019 Zmluva o dielo ZOO4NAT - HIM - CHZ plazy
DF919 0203 201902 Bikár Alexander 47539917 47539917 56,00 28.2.2019 Mgr. Eva Malešová 15.3.2019 43/2019 Jarný tábor - obedy
DF919 0204 2219200006 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 2699,69 28.2.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 Komis. zmluva Tovar do ZOO shopu - LENGAU
DF919 0205 102901686 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 45,39 28.2.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 Komis. zmluva KOMIS - OLYMPTOY
DF919 0206 219038 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 40,37 28.2.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 Komis. zmluva KOMIS - JES SK
DF919 0207 2019020 Dojčák Róbert 47121050 47121050 8,90 28.2.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 Komis. zmluva KOMIS - Dojčák
DF11902032 2019840280 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 22,00 28.2.2019 Ing. Patrik Pastorek 11.3.2019 15/2019 Lab. vyšetrenia
DF11902033 2019840283 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 24,80 28.2.2019 Ing. Patrik Pastorek 11.3.2019 15/2019 Lab. vyšetrenia
DF11902034 4174001722 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 19,26 28.2.2019 Ing. Patrik Pastorek 11.3.2019 Veterinárna kontrola
DF11902035 190701 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 560,92 28.2.2019 Viera Farbiaková 11.3.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11902036 561239000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 54,83 28.2.2019 Viera Farbiaková 11.3.2019 58/2019 Potraviny
DF11902037 561249000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 168,32 28.2.2019 Viera Farbiaková 11.3.2019 58/2019 Potraviny, Tovar do ZOO Shopu, Repre
DF11902038 190700 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 373,81 28.2.2019 Viera Farbiaková 11.3.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11902039 00005 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1295,40 28.2.2019 Ing. Patrik Pastorek 11.3.2019 Zmluva o vykonaní veterinárnej činnosti Veterinárna činnosť
DF11902040 190588 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 507,48 28.2.2019 Viera Farbiaková 11.3.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11902041 190089 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 4515,84 28.2.2019 Ing. Zuzana Kovérová 11.3.2019 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF11902043 190587 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 332,71 28.2.2019 Viera Farbiaková 11.3.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11902044 2019070 SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske 46626069 153,80 28.2.2019 Viera Farbiaková 11.3.2019 57/2019 Ost. materiál - morská soľ
DF11902046 7190088 VETIS - MVDr. Peter Ponngrácz, Kráľovičove Kračany 91 Komenského 73, 041 81 Košice 32320833 444,81 28.2.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 66/2019 El. ohradníky - spojka, lanko, skúšačka
DF11902047 1911898 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 105,82 28.2.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 60/2019 Ost. potraviny - suš. hmyz, granule, zmes pre exot
DF11902048 519110247 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 59,03 28.2.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 Zmluva o dodávke pramenitej minerálnej vody Pitný režim - min. voda
DF11902049 401901585 RAVEN a.s Šoltésovej 420, 017 01 považská Bystrica 31595804 247,08 28.2.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 45/2019 Hutný materiál - rúra, tyč,
DF11902050 2019002 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270,00 28.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF11902051 190768 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 558,23 28.2.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11902052 190767 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 375,80 28.2.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11902053 026429426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 28.2.2019 Mgr. Ingrid Tomková 15.3.2019 Zmluva č. 18/0875/0003 o zriadení a poskyt. pripoj. k sieti internet Internet
DF11902054 2002024774 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 561,99 28.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 8036 PHM. Dialničná známka, ost. materiál
DF11902055 111901335 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 446,59 28.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP Odvoz odpadu
DF11902056 8228046073 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 28.2.2019 Mgr. Ingrid Tomková 15.3.2019 Hovorné
DF11902057 8228103856 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 61,06 28.2.2019 Mgr. Ingrid Tomková 15.3.2019 Hovorné
DF11902058 1018149 Ryba Košice, s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 1036,80 28.2.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 RD/003/2018 Ryby - sleď celý
DF11902059 12019 West African Primate Conservation Action e.V. Tiergartenstrase 3, 691 20 Heidelberg 6221645519 2000,00 28.2.2019 Ing. Patrik Pastorek 15.3.2019 Členské - WAPCA
DF11902060 9401793 ASANÁCIA, s. r. o. Ružová 1637, 010 01 Žilina 36750204 235,20 28.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení ŽVP 31101636 Odvoza odstránenie ŽVP
DF11902061 19000035 MEASURING s.r.o Obrancov mieru 1169, 045 01 Moldava nad Bodvou 47323833 128,86 28.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 28/2019 Oprava a overenie vodomeru
DF11902062 6861390193 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 52,81 28.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11902063 22019 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125,00 28.2.2019 Mgr. Erich Kočner 15.3.2019 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF11902064 8402501879 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 13580,88 28.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 KZ č. Z201853006_Z Elektrika
DF11902065 1600089331 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 10,50 28.2.2019 Mgr. Ingrid Tomková 15.3.2019 Zmluva o poskyt. Verejných služieb 0011344 Mobil - hovorné
DF11902066 7100006623 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 212,88 28.2.2019 Mgr. Ingrid Tomková 15.3.2019 Zmluva o poskyt. Verejných služieb 0011344 Mobil - hovorné
DF11902067 1900998001 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 1032,16 28.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 Zmluva č. 1020090128 o dodávke tepla TÚV Dodávka tepla a TÚV 02/2019
DF11902032 2019840280 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 22,00 28.2.2019 Ing. Patrik Pastorek 11.3.2019 15/2019 Lab. vyšetrenia
DF11902033 2019840283 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 24,80 28.2.2019 Ing. Patrik Pastorek 11.3.2019 15/2019 Lab. vyšetrenia
DF11902034 4174001722 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 19,26 28.2.2019 Ing. Patrik Pastorek 11.3.2019 Veterinárna kontrola
DF11902035 190701 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 560,92 28.2.2019 Viera Farbiaková 11.3.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11902036 561239000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 54,83 28.2.2019 Viera Farbiaková 11.3.2019 58/2019 Potraviny
DF11902037 561249000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 168,32 28.2.2019 Viera Farbiaková 11.3.2019 58/2019 Potraviny, Tovar do ZOO Shopu, Repre
DF11902038 190700 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 373,81 28.2.2019 Viera Farbiaková 11.3.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11902039 00005 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1295,40 28.2.2019 Ing. Patrik Pastorek 11.3.2019 Zmluva o vykonaní veterinárnej činnosti Veterinárna činnosť
DF11902040 190588 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 507,48 28.2.2019 Viera Farbiaková 11.3.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11902041 190089 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 4515,84 28.2.2019 Ing. Zuzana Kovérová 11.3.2019 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF11902043 190587 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 332,71 28.2.2019 Viera Farbiaková 11.3.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11902044 2019070 SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske 46626069 153,80 28.2.2019 Viera Farbiaková 11.3.2019 57/2019 Ost. materiál - morská soľ
DF11902046 7190088 VETIS - MVDr. Peter Ponngrácz, Kráľovičove Kračany 91 Komenského 73, 041 81 Košice 32320833 444,81 28.2.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 66/2019 El. ohradníky - spojka, lanko, skúšačka
DF11902047 1911898 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 105,82 28.2.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 60/2019 Ost. potraviny - suš. hmyz, granule, zmes pre exot
DF11902048 519110247 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 59,03 28.2.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 Zmluva o dodávke pramenitej minerálnej vody Pitný režim - min. voda
DF11902049 401901585 RAVEN a.s Šoltésovej 420, 017 01 považská Bystrica 31595804 247,08 28.2.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 45/2019 Hutný materiál - rúra, tyč,
DF11902050 2019002 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270,00 28.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF11902051 190768 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 558,23 28.2.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11902052 190767 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 375,80 28.2.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11902053 026429426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 28.2.2019 Mgr. Ingrid Tomková 15.3.2019 Zmluva č. 18/0875/0003 o zriadení a poskyt. pripoj. k sieti internet Internet
DF11902054 2002024774 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 561,99 28.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 8036 PHM. Dialničná známka, ost. materiál
DF11902055 111901335 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 446,59 28.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP Odvoz odpadu
DF11902056 8228046073 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 28.2.2019 Mgr. Ingrid Tomková 15.3.2019 Hovorné
DF11902057 8228103856 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 61,06 28.2.2019 Mgr. Ingrid Tomková 15.3.2019 Hovorné
DF11902058 1018149 Ryba Košice, s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 1036,80 28.2.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 RD/003/2018 Ryby - sleď celý
DF11902059 12019 West African Primate Conservation Action e.V. Tiergartenstrase 3, 691 20 Heidelberg 6221645519 2000,00 28.2.2019 Ing. Patrik Pastorek 15.3.2019 Členské - WAPCA
DF11902060 9401793 ASANÁCIA, s. r. o. Ružová 1637, 010 01 Žilina 36750204 235,20 28.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení ŽVP 31101636 Odvoza odstránenie ŽVP
DF11902061 19000035 MEASURING s.r.o Obrancov mieru 1169, 045 01 Moldava nad Bodvou 47323833 128,86 28.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 28/2019 Oprava a overenie vodomeru
DF11902062 6861390193 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 52,81 28.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11902063 22019 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125,00 28.2.2019 Mgr. Erich Kočner 15.3.2019 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF11902064 8402501879 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 13580,88 28.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 KZ č. Z201853006_Z Elektrika
DF11902065 1600089331 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 10,50 28.2.2019 Mgr. Ingrid Tomková 15.3.2019 Zmluva o poskyt. Verejných služieb 0011344 Mobil - hovorné
DF11902066 7100006623 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 212,88 28.2.2019 Mgr. Ingrid Tomková 15.3.2019 Zmluva o poskyt. Verejných služieb 0011344 Mobil - hovorné
DF11902067 1900998001 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 1032,16 28.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 Zmluva č. 1020090128 o dodávke tepla TÚV Dodávka tepla a TÚV 02/2019
DF11903050 1031903279 KONEX elektro s.r.o. Rastislavova 7, 040 01 Košice 31 680 569 177,89 28.3.2019 Elena Tomášová 2.4.2019 106/2019 Elektromateriál
DF11903051 20190248 ASANARATES s.r.o Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 391,32 28.3.2019 Ing. Patrik Pastorek 2.4.2019 Zmluva o poskyt. deratiz. a dezinfek. služieb Deratizácia ZOO
DF11906057 31190619 Vzdelávacie stredisko s.r.o. Clementisova 5, 040 22 Košice 36 607 959 50,00 28.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 10.7.2019 Školenie - VO - archivácia
DF11906058 4174001879 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 20,22 28.6.2019 Ing. Patrik Pastorek 10.7.2019 Veteriárna kontrola
DF11906059 11190963 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 419,04 28.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 10.7.2019 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/P Odvoz odpadu
DF11901030 276959000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 72,46 29.1.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 33/2019 Potraviny, Repre
DF11901031 276949000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 49,20 29.1.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 33/2019 Potraviny
DF11901030 276959000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 72,46 29.1.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 33/2019 Potraviny, Repre
DF11901031 276949000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 49,20 29.1.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 33/2019 Potraviny
DF519 1004 19300131 UEZ s.r.o Tolstého 6 36483745 2550,00 29.10.2019 Ing. Kristína Tóthová 29.10.2019 Kúpna zmluva č. Z201930833_Z ZOO4NAT - kancelársky nábytok
DF11910057 193611 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 303,02 29.10.2019 Viera Farbiaková 30.10.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11910058 193612 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 483,95 29.10.2019 Viera Farbiaková 30.10.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11910059 4174002036 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 20,22 29.10.2019 Ing. Patrik Pastorek 30.10.2019 Veterinárna kontrola
DF11903052 1917989 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 395,69 29.3.2019 Viera Farbiaková 2.4.2019 97/2019 Ost. potraviny
DF11903053 190200381 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 62,50 29.3.2019 Viera Farbiaková 2.4.2019 96/2019 Objem. krmivo
DF11903054 201905 Bikár Alexander 47539917 47539917 24,00 29.3.2019 Ing. Patrik Pastorek 2.4.2019 93/2019 Pracovný obed
DF11903055 201904 Bikár Alexander 47539917 47539917 12,00 29.3.2019 Mgr. Eva Malešová 2.4.2019 77/2019 Pracovný obed
DF519 0301 032019 ENCOTECH s.r.o Moldavská 33, 040 11 Košice 45346275 17085,84 29.3.2019 Ing. Kristína Tóthová 11.3.2019 Zmluva o dielo ZOO4NAT - náučný chodník - lužný les
DF11904060 1019008 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 973,20 29.4.2019 Viera Farbiaková 10.5.2019 RD/008/2018 Mäso
DF11904061 195005490 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 674,16 29.4.2019 Elena Tomášová 10.5.2019 RD/011/2017, RD/012/2017 Pracovné odevy a obuv
DF11904062 419002156 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 2471,50 29.4.2019 Viera Farbiaková 10.5.2019 RD/007/2019, 159/2019, 160/2019 Granule, krmivo do balíčkov
DF11905046 1600172069 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 10,50 29.5.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.6.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0011344 Hovorné
DF11905047 190100331 Biet SK s.r.o. Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín 46937820 99,50 29.5.2019 Elena Tomášová 20.6.2019 189/2019 Náhradné diely
DF11905048 81901213 XINTEX Slovakia s.r.o. Budovateľská 63 36459046 499,68 29.5.2019 Elena Tomášová 20.6.2019 200/2019 Ost. materiál, čistiace prostriedky, kancelárske potreby
DF11905049 191719 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 140,00 29.5.2019 Elena Tomášová 20.6.2019 195/2019 Mäso
DF11907052 139191279 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 96,00 29.7.2019 Mgr. Ingrid Tomková 31.7.2019 137/2019 Trenájom toaletnej kabíny
DF11907053 192327 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 2157,00 29.7.2019 Viera Farbiaková 31.7.2019 270/2019, 276/2019 Mäso
DF11907054 192623 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 1579,60 29.7.2019 Viera Farbiaková 31.7.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11907055 2019198 SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske 46626069 153,80 29.7.2019 Elena Tomášová 31.7.2019 260/2019 Morská soľ
DF11907056 2019205 SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske 46626069 35,00 29.7.2019 Ing. Patrik Pastorek 31.7.2019 291/2019 Nákup rýb
DF11901001 190100002 RoPeSh s.r.o. Hlinková 37, 040 12 Košice 46215662 90,00 3.1.2019 Viera Farbiaková 24.1.2019 29/2019 Objem. krmivo - pšenica, kukurica
DF11901001 190100002 RoPeSh s.r.o. Hlinková 37, 040 12 Košice 46215662 90,00 3.1.2019 Viera Farbiaková 24.1.2019 29/2019 Objem. krmivo - pšenica, kukurica
DF519 0905 72019 ENCOTECH s.r.o Moldavská 33, 040 11 Košice 45346275 9637,44 3.10.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.10.2019 Zmluva o dielo ZOO4NAT - Náučný chodník - Lužný les
DF11909097 2002058234 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 853,05 3.10.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.10.2019 8036 PHM
DF11909098 211191632 TEMPUS TRANS s.r.o. Železiarenská 49, 040 15 Košice 31 712 380 410,28 3.10.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.10.2019 413/2019 Oprava Iveco
DF11910005 19054 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 379,20 3.10.2019 Elena Tomášová 15.10.2019 398/2019 Drevo
DF11911064 1192300354 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 185,56 3.12.2019 Ing. Zuzana Kovérová 19.12.2019 Zmluva o prenájme so servis. službami 00324/16/011, 00323/16/011 Kopírka
DF11912001 8851933286 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1680,00 3.12.2019 Ing. Kristína Tóthová 19.12.2019 KZ č. Z201852909_Z Zemný plyn
DF11912002 8851933345 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 3.12.2019 Ing. Kristína Tóthová 19.12.2019 KZ č. Z201853006_Z Elektrika
DF11912003 3487189000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 89,77 3.12.2019 Viera Farbiaková 19.12.2019 478/2019 Potraviny, repre, tovar do bufetu
DF11912004 3487179000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 52,86 3.12.2019 Viera Farbiaková 19.12.2019 478/2019 Potraviny
DF11903062 19030228 BIOKRON s.r.o Kloperky 635, 664 56 Blučina 26251116 891,00 3.4.2019 Viera Farbiaková 4.4.2019 71/2019 Granule BIOSTAN
DF11903063 20190024 Detské ihriská SK s.r.o Horná Ves 44, 967 01 Horná Ves 47613165 465,00 3.4.2019 Ing. Kristína Tóthová 4.4.2019 83/2019 Kontrola detských ihrísk
DF11903064 7 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1293,15 3.4.2019 Ing. Patrik Pastorek 4.4.2019 Zmluva o poskytovaní služieb komplexnej veter. starostlivosti č. 2019/01/VET Veterinárna starostlivosť
DF11903064 191195 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 440,99 3.4.2019 Viera Farbiaková 4.4.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11903065 191196 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 513,90 3.4.2019 Viera Farbiaková 4.4.2019 RD/010/018 Zelenina
DF11903067 264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 3.4.2019 Mgr. Ingrid Tomková 4.4.2019 Zmluva č. 18/0875/0003 o zriadení a poskyt. propojenia k sieti internet Internet
DF11903068 190163 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 5080,32 3.4.2019 Ing. Zuzana Kovérová 4.4.2019 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF11904002 191090 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 174,00 3.4.2019 Viera Farbiaková 4.4.2019 107/2019 Mäso - cvrčky, šváby
DF11904003 3091915297 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 5608,23 3.4.2019 Zuzana Feilhauerová 4.4.2019 KZ č. Z2018-15117_Z Stravné lístky
DF11904004 5101570708 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 3.4.2019 Ing. Kristína Tóthová 4.4.2019 KZ č. Z201853006_Z Elektrina
DF11904005 7190167 MVDr. Peter Pongrácz - VETIS Kráľovičové Kračany 91, 930 03 32 320 833 130,26 3.4.2019 Elena Tomášová 23.4.2019 112/2019 Zdroj na el. ohradníky
DF11904006 20190703 R-METAL s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36540374 65,64 3.4.2019 Elena Tomášová 23.4.2019 113/2019 Ostatný materiál
DF11904007 2019840741 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 21,70 3.4.2019 Ing. Patrik Pastorek 23.4.2019 15/2019 Lab. vyšetrenia
DF11904008 6591269550 Kooperativa poisťovňa a.s  Rajská 15/a, 815 20 Bratislava 6571283312 28,12 3.4.2019 Ing. Kristína Tóthová 23.4.2019 6591269550 Úrazové poistenie
DF11905001 8851760379 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1680,00 3.5.2019 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2019 KZ č. Z201852909_Z Zemný plyn
DF11905002 8851760439 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 3.5.2019 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2019 KZ č. Z201853006_Z Elektrina
DF11905003 3091919943 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 5608,23 3.5.2019 Zuzana Feilhauerová 10.5.2019 KZ č. Z201912125_Z Stravné lístky
DF11906063 93 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1654,60 3.7.2019 Ing. Patrik Pastorek 10.7.2019 Zmluva o poskytovaní služieb komplexnej veter. starostlivosti č. 2019/01/VET Vet. činnosť
DF11906064 201906001 Project. Consulting Casovia s.r.o Slovenská 51, 040 01 Košice 31654274 612,50 3.7.2019 Ing. Kristína Tóthová 10.7.2019 128/2019 Príprava podkladov
DF11906066 2002043821 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 786,73 3.7.2019 Ing. Kristína Tóthová 10.7.2019 8036 PHM
DF12006091 20201596 ASANARATES s.r.o Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 403,32 3.7.2019 Peter Héžeľ 17.7.2020 Zmluva o poskytovaní deratiz. a dezinsekčných služieb Deratizácia
DF11907003 5161900463 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518648 49,80 3.7.2019 Mgr. Eva Malešová 22.7.2019 Zmluva o nájme reklamnej plochy 18.4.2019 Prenájom reklamnej plochy
DF11907004 1874649000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 17,93 3.7.2019 Viera Farbiaková 22.7.2019 245/2019 Potraviny
DF11907005 1874659000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 201,92 3.7.2019 Viera Farbiaková 22.7.2019 245/2019 Potraviny, tovar do ZOO Shopu
DF11909001 8842199988 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1680,00 3.9.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.9.2019 KZ č. Z201852909_Z Zemný plyn
DF11909002 8842200048 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 3.9.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.9.2019 KZ č. Z201853006_Z Elektrika
DF519 0802 112019 ENCOTECH s.r.o Moldavská 33, 040 11 Košice 45346275 2000,00 3.9.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.9.2019 Zmluva o dielo ZoD/09102018 ZOO4NAT - el. prípojka - Náučný chodník
DF11908068 135 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1799,7 3.9.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.9.2019 Zmluva o poskyt. služieb komplexnej veterin. starostlivosti Veterinárna činnosť
DF11908069 1490225998 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 15,00 3.9.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.9.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0011344 Mobil
DF11901032 20190066 ENVI-TRADE spol.s.r.o. Kysucká 16, 040 01 Košice 36666025 91,20 30.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 Mandátna zmluva Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu
DF11901033 190207 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1660,00 30.1.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 RD/002/2018 Ryby - slede
DF11901034 8150051161 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 30.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 KZ č. Z201853006_Z Elektrina
DF11901032 20190066 ENVI-TRADE spol.s.r.o. Kysucká 16, 040 01 Košice 36666025 91,20 30.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 Mandátna zmluva Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu
DF11901033 190207 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1660,00 30.1.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 RD/002/2018 Ryby - slede
DF11901034 8150051161 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 30.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 KZ č. Z201853006_Z Elektrina
DF11910060 32019 FUNDACJA ROZWOJU WARSZAWSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO "PANDA" ul. Ratuszowa 1/3 1130341711 116,00 30.10.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.11.2019 424/2019 Transport zvierat
DF11910061 419005369 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 2829,70 30.10.2019 Viera Farbiaková 20.11.2019 Objemové krmivo
DF11910062 5021915757 Poradca podnikateľa s.r.o Martina Rázusa 23, 010 01 Žilina 31592503 165,00 30.10.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.11.2019 Poradca podnikateľa - verejná správa
DF11910063 419 Máriássy Dávid 1453287 200,00 30.10.2019 Mgr. Eva Malešová 20.11.2019 Drevené sochy - surikaty
DF11910064 111910984 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 374,09 30.10.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.11.2019 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP Odvoz odpadu
DF11912055 20191213 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 1320,00 30.12.2019 Viera Farbiaková 30.12.2019 483/2019 Ryby - karasy
DF11904063 122495 ENSOFT s.r.o Hviezdoslavova 25, 940 66 Nové Zámky 46386394 3053,75 30.4.2019 Viera Farbiaková 10.5.2019 RD č. Z201825353_Z Seno
DF11904064 191530 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 500,59 30.4.2019 Viera Farbiaková 10.5.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11904065 191531 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 650,88 30.4.2019 Viera Farbiaková 10.5.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11905050 19454 EAZA EAZA 620,00 30.5.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.6.2019 Konferencia 2019 - registračný poplatok
DF11905051 19455 EAZA EAZA 620,00 30.5.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.6.2019 Konferencia 2019 - registračný poplatok
DF11905052 19457 EAZA EAZA 620,00 30.5.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.6.2019 Konferencia 2019 - registračný poplatok
DF11905053 19460 EAZA EAZA 620,00 30.5.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.6.2019 Konferencia 2019 - registračný poplatok
DF11905054 2010017639 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 82,16 30.5.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.6.2019 Právna zmluva 30-000138448PO2018 Vodné, stočné
DF11905055 190101554 Farmárik s.r.o Bolešov 448 36745057 222,00 30.5.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.6.2019 180/2019 Liaheň REAL
DF11905056 1020190016 Autocentrum Duleba Dobroslava 7, 090 01  Dobroslava 36496855 180,00 30.5.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.6.2019 197/2019 Prenájom pracovnej plošiny
DF11905057 2192407773 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 108,56 30.5.2019 Daniela Štefanisková 20.6.2019 Zmluva o nájme a poskyt. služieb č. 5001020 Kopírka
DF11905058 190083 YPRON s.r.o. Lubeník 193 36052396 2223,18 30.5.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.6.2019 135/2019 HIM - kombinovaná lopata
DF11905059 2190860 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 737,40 30.5.2019 Viera Farbiaková 20.6.2019 RD/005/2019 Objem. krmivo
DF11905060 1932374 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 332,58 30.5.2019 Viera Farbiaková 20.6.2019 194/2019 Ost. materiál
DF11907057 1019013 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 2616,72 30.7.2019 Viera Farbiaková 31.7.2019 RD/008/2018 Mäso
DF519 0803 092019 RONO FOOD s.r.o Bardejovská 26 48968854 60,48 30.8.2019 Mgr. Eva Malešová 20.9.2019 11/2019/ZOO4NAT ZOO4NAT - občerstvenie
DF519 0804 22019 Filmová škola Šarišská 13, 040 01 Košice 35 567 899 8240,00 30.8.2019 Mgr. Eva Malešová 20.9.2019 Zmluva o vytvorení audiovizuálnych diel a lic. zmluva č. 01/2018 ZOO4NAT - výroba vzdelávacieho filmu
DF519 0805 12019 Filmová škola Šarišská 13, 040 01 Košice 35 567 899 3250,00 30.8.2019 Mgr. Eva Malešová 20.9.2019 Zmluva o vytvorení audiovizuálnych diel a licenčná zmluva č. 01/2018 ZOO4NAT - upútavky
DF11908057 20191058 MAFRA Slovakia a.s Nobelova 34 31333524 39,90 30.8.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.9.2019 Finančný spravodaj
DF11908058 2019026 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270,00 30.8.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.9.2019 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF11908059 2463429000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 32,60 30.8.2019 Viera Farbiaková 20.9.2019 348/2019 Potraviny
DF11908060 2463449000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 59,39 30.8.2019 Viera Farbiaková 20.9.2019 348/2019 Potraviny
DF11908061 1019016 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 586,8 30.8.2019 Viera Farbiaková 20.9.2019 RD/008/2018 Mäso
DF11908062 192960 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 564,12 30.8.2019 Viera Farbiaková 20.9.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11908063 192959 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 370,68 30.8.2019 Viera Farbiaková 20.9.2019 RD/009/2019 Ovocie
DF11908064 190434 STERAD vykurovacia technika - sanita 32529601 317,23 30.8.2019 Elena Tomášová 20.9.2019 359/2019 Ost. materiál
DF11908065 192745 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 2191,00 30.8.2019 Viera Farbiaková 20.9.2019 RD/011/2018, 336/2019 Mäso
DF11908066 201932 Bikár Alexander 47539917 47539917 24,00 30.8.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.9.2019 335/2019 Pracovný obed
DF11908067 201931 Bikár Alexander 47539917 47539917 36,00 30.8.2019 Mgr. Eva Malešová 20.9.2019 334/2019 Pracovný obed
DF11909074 11191679 DPMK Košice, a. s. 31701914 151,54 30.9.2019 Mgr. Eva Malešová 15.10.2019 367/2019 Preprava osôb
DF11909075 72019 MIDIA 30679982 992,84 30.9.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.10.2019 396/2019 Elektroinštalačné práce
DF11909076 2190574 Regionálny úrad verejného zdravot. so sídl. v Košiciach Ipeľská 1 48968854 131,55 30.9.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.10.2019 Zmluva č. 93/2019 o vykonávaní odbor. a lab. vyšetrení Rozbor vody
DF11909077 2019842329 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 16,70 30.9.2019 Ing. Patrik Pastorek 15.10.2019 15/2019 Lab. vyšetrenia
DF11909078 2019842331 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 18,10 30.9.2019 Ing. Patrik Pastorek 15.10.2019 15/2019 Lab. vyšetrenia
DF11909079 2019080 Autoškola OK TIP Werferová 1, 040 11 Košice 10 810 773 600,00 30.9.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.10.2019 380/2019, 366/2019 Kurz prvej pomoci
DF11909080 9919053264 Up Slovensko, s.r.o 31396674 -917,20 30.9.2019 Zuzana Feilhauerová 15.10.2019 Šeky
DF11909081 20190902 Rybárstvo Zemplín s.r.o. Kostolné námestie 10,071 01 Michalovce 36 576 557 990,00 30.9.2019 Viera Farbiaková 15.10.2019 415/2019 Ryby
DF11909082 190201142 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 736,00 30.9.2019 Viera Farbiaková 15.10.2019 384/2019 Ryby
DF11909083 20193614 Hi - Reklama, s.r.o. 36199451 106,80 30.9.2019 Mgr. Eva Malešová 15.10.2019 364/2019 Propagačný materiál
DF11909084 1510233808 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 15,00 30.9.2019 Mgr. Ingrid Tomková 15.10.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0011344 Mobil
DF919 0103 20190039 EAST s.r.o 36580171 36580171 77,76 31.1.2019 Elena Tomášová 20.2.2019 Komis. zmluva KOMIS - EAST
DF11901035 7200001256 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 0,02 31.1.2019 Elena Tomášová 20.2.2019 19/2019 DKP - Ost. materiál - mobily NOKIA 216 2x
DF11901036 00001 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1239,75 31.1.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.2.2019 Zmluva o vykonaní veterinárnej činnosti Veterinárna činnosť
DF11901037 1974100209 MIKONA s.r.o Trenčianska 452, 02 01 Púchov 31570364 173,48 31.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 10/2019 Pneumatiky + prezutie KE069FZ
DF11901038 1902004 AGRO-BIO, s. r. o. Bellušova 1861, 155 00 Praha 18630731 213,48 31.1.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 1/2019 Ostatné potraviny - arabská guma
DF11901039 120190558 HOUR spol. s r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 31586163 388,80 31.1.2019 Ing. Zuzana Kovérová 20.2.2019 Systémová údržba HUMAN 2019
DF11901040 20192064 AJFA +AVIS, s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina 31602436 58,80 31.1.2019 Ing. Zuzana Kovérová 20.2.2019 Čo má vedieť mzdová účtovníčka
DF11901041 0264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 31.1.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.2.2019 Zmluva č. 18/0875/0003 o zriadení a poskyt. pripoj. k sieti internet Internet
DF11901042 190393 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 981,20 31.1.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11901043 190392 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 645,90 31.1.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11901044 1181300999 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 220,60 31.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 Zmluva o prenájme so servis. Službami 323/16/011, 324/16/011 Kopírka - RICOH
DF11901045 190016 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 5009,76 31.1.2019 Ing. Zuzana Kovérová 20.2.2019 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF11901046 2002020009 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 618,05 31.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 8036 PHM, Ost. materiál
DF11901047 8226002405 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 31.1.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.2.2019 Hovorné
DF11901048 8226060499 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 61,02 31.1.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.2.2019 Hovorné
DF11901049 41190129 Homola s.r.o. Dlhé diely 18, 841 04 Bratislava 31325921 85,82 31.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 26/2019 Revízia zdvíhacieho zariadenia
DF11901050 2019001 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270,00 31.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF11901051 6861378988 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 64,58 31.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11901052 026429426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 31.1.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.2.2019 Zmluva č. 18/0875/0003 o zriadení a poskyt. pripoj. k sieti internet Internet
DF11901053 12019 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125,00 31.1.2019 Mgr. Erich Kočner 20.2.2019 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF11901054 20190204 JUDr.Marcel Dolobáč,PhD. Žižkova 39, 040 01 Košice 45007063 600,00 31.1.2019 Mgr. Erich Kočner 20.2.2019 Právna zmluva Právne služby
DF11901055 1900002 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 300,00 31.1.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.2.2019 Servisná zmluva Správa výpočtovej techniky
DF11901056 1520047931 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 10,50 31.1.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.2.2019 Zmluva o poskyt. Verejných služieb 0011344 Mobil - hovorné
DF11901057 201901 Bikár Alexander 47539917 47539917 12,00 31.1.2019 Mgr. Eva Malešová 20.2.2019 20/2019 Repre - pracovný obed pre fotografa
DF11901058 122428 ENSOFT s.r.o Hviezdoslavova 25, 940 66 Nové Zámky 46386394 1176,00 31.1.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 RD č. Z201825353_Z Seno
DF11901059 19009825 Ryba Košice, s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 1036,80 31.1.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 RD/003/2018 Ryby - sleď celý
DF11901060 7100005889 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 198,78 31.1.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.2.2019 Zmluva o poskyt. Verejných služieb 0011344 Mobil - hovorné
DF11901061 883285747 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1680,00 31.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 KZ č. Z201852909_Z Zemný plyn
DF11901062 201960054 MESTSKÉ LESY KOŠICE a.s. Južná trieda 11, 040 01 Košice 31672981 120,00 31.1.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.2.2019 zmluva o podnájme 2010 Prenájom pozemku r. 2019
DF11901063 1900998001 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 1138,96 31.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 Zmluva č. 1020090128 o dodávke tepla TÚV Dodávka tepla a TÚV 01/2019
DF11901064 111900955 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 391,87 31.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP Odvoz odpadu
DF11901065 3190040 ADM s.r.o. Pri celulózke 29, 010 01 Žilina 31561560 71,30 31.1.2019 Elena Tomášová 20.2.2019 55/2019 Ost. materiál - vlhkomer 6ks
DF11901066 8421961160 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 16337,08 31.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 KZ č. Z201853006_Z Elektrika
DF919 0103 20190039 EAST s.r.o 36580171 36580171 77,76 31.1.2019 Elena Tomášová 20.2.2019 Komis. zmluva KOMIS - EAST
DF11901035 7200001256 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 0,02 31.1.2019 Elena Tomášová 20.2.2019 19/2019 DKP - Ost. materiál - mobily NOKIA 216 2x
DF11901036 00001 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1239,75 31.1.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.2.2019 Zmluva o vykonaní veterinárnej činnosti Veterinárna činnosť
DF11901037 1974100209 MIKONA s.r.o Trenčianska 452, 02 01 Púchov 31570364 173,48 31.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 10/2019 Pneumatiky + prezutie KE069FZ
DF11901038 1902004 AGRO-BIO, s. r. o. Bellušova 1861, 155 00 Praha 18630731 213,48 31.1.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 1/2019 Ostatné potraviny - arabská guma
DF11901039 120190558 HOUR spol. s r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 31586163 388,80 31.1.2019 Ing. Zuzana Kovérová 20.2.2019 Systémová údržba HUMAN 2019
DF11901040 20192064 AJFA +AVIS, s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina 31602436 58,80 31.1.2019 Ing. Zuzana Kovérová 20.2.2019 Čo má vedieť mzdová účtovníčka
DF11901041 0264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 31.1.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.2.2019 Zmluva č. 18/0875/0003 o zriadení a poskyt. pripoj. k sieti internet Internet
DF11901042 190393 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 981,20 31.1.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11901043 190392 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 645,90 31.1.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11901044 1181300999 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 220,60 31.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 Zmluva o prenájme so servis. Službami 323/16/011, 324/16/011 Kopírka - RICOH
DF11901045 190016 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 5009,76 31.1.2019 Ing. Zuzana Kovérová 20.2.2019 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF11901046 2002020009 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 618,05 31.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 8036 PHM, Ost. materiál
DF11901047 8226002405 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 31.1.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.2.2019 Hovorné
DF11901048 8226060499 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 61,02 31.1.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.2.2019 Hovorné
DF11901049 41190129 Homola s.r.o. Dlhé diely 18, 841 04 Bratislava 31325921 85,82 31.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 26/2019 Revízia zdvíhacieho zariadenia
DF11901050 2019001 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270,00 31.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF11901051 6861378988 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 64,58 31.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11901052 026429426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 31.1.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.2.2019 Zmluva č. 18/0875/0003 o zriadení a poskyt. pripoj. k sieti internet Internet
DF11901053 12019 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125,00 31.1.2019 Mgr. Erich Kočner 20.2.2019 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF11901054 20190204 JUDr.Marcel Dolobáč,PhD. Žižkova 39, 040 01 Košice 45007063 600,00 31.1.2019 Mgr. Erich Kočner 20.2.2019 Právna zmluva Právne služby
DF11901055 1900002 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 300,00 31.1.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.2.2019 Servisná zmluva Správa výpočtovej techniky
DF11901056 1520047931 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 10,50 31.1.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.2.2019 Zmluva o poskyt. Verejných služieb 0011344 Mobil - hovorné
DF11901057 201901 Bikár Alexander 47539917 47539917 12,00 31.1.2019 Mgr. Eva Malešová 20.2.2019 20/2019 Repre - pracovný obed pre fotografa
DF11901058 122428 ENSOFT s.r.o Hviezdoslavova 25, 940 66 Nové Zámky 46386394 1176,00 31.1.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 RD č. Z201825353_Z Seno
DF11901059 19009825 Ryba Košice, s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 1036,80 31.1.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 RD/003/2018 Ryby - sleď celý
DF11901060 7100005889 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 198,78 31.1.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.2.2019 Zmluva o poskyt. Verejných služieb 0011344 Mobil - hovorné
DF11901061 883285747 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1680,00 31.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 KZ č. Z201852909_Z Zemný plyn
DF11901062 201960054 MESTSKÉ LESY KOŠICE a.s. Južná trieda 11, 040 01 Košice 31672981 120,00 31.1.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.2.2019 zmluva o podnájme 2010 Prenájom pozemku r. 2019
DF11901063 1900998001 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 1138,96 31.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 Zmluva č. 1020090128 o dodávke tepla TÚV Dodávka tepla a TÚV 01/2019
DF11901064 111900955 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 391,87 31.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP Odvoz odpadu
DF11901065 3190040 ADM s.r.o. Pri celulózke 29, 010 01 Žilina 31561560 71,30 31.1.2019 Elena Tomášová 20.2.2019 55/2019 Ost. materiál - vlhkomer 6ks
DF11901066 8421961160 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 16337,08 31.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 KZ č. Z201853006_Z Elektrika
DF11910065 1019019 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 647,04 31.10.2019 Viera Farbiaková 20.11.2019 RD/011/2019 Mäso - potkany
DF11912056 2192436792 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 83,90 31.12.2019 Ing. Zuzana Kovérová 15.12.2019 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 5001020 Kopírka - KONICA
DF11912057 2002070844 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 787,38 31.12.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.01.2020 PHM
DF11912058 1550298497 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 15,00 31.12.2019 Mgr. Ingrid Tomková 15.01.2020 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0011344 Hovorné
DF11912059 2019847 Marenčinová Helena - MAD Húskova 81 32484577 360,00 31.12.2019 Viera Farbiaková 15.01.2020 470/2019 Preprava sena
DF11912060 194133 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1379 31.12.2019 Viera Farbiaková 15.01.2020 497/2019 Mäso - cvrčky, červy, sarančatá
DF11912061 194169 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 2249,76 31.12.2019 Viera Farbiaková 15.01.2020 RD/012/2019 Zelenina
DF11912062 194168 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 1444,60 31.12.2019 Viera Farbiaková 15.01.2020 RD/012/2019 Ovocie
DF11912063 194178 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 107,06 31.12.2019 Viera Farbiaková 15.01.2020 RD/012/2019 Ovocie
DF11912064 194179 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 188,23 31.12.2019 Viera Farbiaková 15.01.2020 RD/012/2019 Zelenina
DF11912065 190100103 ROPESH s.r.o. Hlinkova 37, 040 01 Košice 46 215 662 139,46 31.12.2019 Viera Farbiaková 15.01.2020 500/2019 Objem. krmivo
DF11912066 190882 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 4904,50 31.12.2019 Ing. Zuzana Kovérová 15.01.2020 Zmluva na poskytovanie strážnej služby Strážna služba
DF11912067 20190713 Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28 17058520 35,00 31.12.2019 Mgr. Eva Malešová 15.01.2020 Poplatok pre projekt BEARS SKHU
DF11912068 201946 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 634,20 31.12.2019 Viera Farbiaková 15.01.2020 489/2019 Mäso
DF11912069 2019045 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270,00 31.12.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.01.2020 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF11912070 319100835 Autopalazzo Košice s.r.o. Vozárová 1, 040 17 Košice 31 693 521 681,10 31.12.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.01.2020 501/2019 Oprava Fiat Ducato
DF11912071 239 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 2005,80 31.12.2019 Ing. Patrik Pastorek 15.01.2020 Zmluva č. 2019/01/VET o poskytnutí komplex. veterin. starostlivosti Veterinárna činnosť
DF11912072 26421942612 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 7.1.2020 31.12.2019 Mgr. Ingrid Tomková 15.01.2020 Zmluva č. 18/0875/0003 o zriadení a poskyt. sieti internet Internet
DF11912073 1192300421 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 180,91 31.12.2019 Ing. Zuzana Kovérová 15.01.2020 Zmluva o prenájme so servisnými službami Kopírka
DF11912074 57007042 SIA Slovakia s.r.o Einsteinova 25 31372071 48,60 31.12.2019 Mgr. Ingrid Tomková 15.01.2020 Zmluva o poskytnutí POS terminálu Prenájom POS terminálu
DF11912075 2019111734 Slovgen s.r.o. 35700629 9,00 31.12.2019 Ing. Patrik Pastorek 15.01.2020 Určenie pohlavia
DF11912076 DF11912076 Vivre Deco SA Hala B of Bratislava Logistics Park 4120014679 19,94 31.12.2019 Elena Tomášová 15.01.2020 479/2019 Domáci kompostér
DF11912077 8249471723 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 31.12.2019 Mgr. Ingrid Tomková 15.01.2020 Hovorné
DF11912078 8249550084 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 56,51 31.12.2019 Mgr. Ingrid Tomková 15.01.2020 Hovorné
DF11912079 112019 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125,00 31.12.2019 Mgr. Erich Kočner 29.1.2020 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF11912080 9410259 ASANÁCIA s.r.o. Ružová 11, Žilina 26 750 204 321,30 31.12.2019 Viera Farbiaková 29.1.2020 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení ŽVP č. 31101636 Odvoz a odstránenie ŽVP
DF11912081 2002072790 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 603,64 31.12.2019 Ing. Kristína Tóthová 29.1.2020 PHM
DF11912082 7100016416 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 216,64 31.12.2019 Mgr. Ingrid Tomková 29.1.2020 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0011344 Mobil
DF11912083 8407361551 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 15938,76 31.12.2019 Ing. Kristína Tóthová 29.1.2020 KZ č. Z201853006_Z Elektrika
DF11912084 21933177 NATUR-PACK a.s Ružová dolina 6 35979798 30,00 31.12.2019 Ing. Kristína Tóthová 29.1.2020 Zmluva o plnení vyhradených povinností Zber, odvoz a likvidácia obalov
DF11912085 21933387 NATUR-PACK a.s Ružová dolina 6 35979798 30,00 31.12.2019 Ing. Kristína Tóthová 29.1.2020 Zmluva o plnení vyhradených povinností Zber, odvoz a likvidácia obalov
DF11912086 8404930788 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 770,92 31.12.2019 Ing. Kristína Tóthová 29.1.2020 KZ č. Z201852909_Z Plyn - vyúčtovanie
DF11912087 8419555501 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 -397,18 31.12.2019 Ing. Kristína Tóthová 29.1.2020 KZ č. Z201853006_Z Elektrika - vyúčtovanie (Mojmírová)
DF11912088 2000012 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 300,00 31.12.2019 Mgr. Ingrid Tomková 29.1.2020 Servisná zmluva Správa výpočtovej techniky
DF11912089 201901 . 37126792 45,00 31.12.2019 Viera Farbiaková 29.1.2020 490/2019 Ost. potraviny
DF11912090 1900998001 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 1046,95 31.12.2019 Mgr. Ingrid Tomková 29.1.2020 Zmluva č. 1020090128 Dodávka TÚV
DF11912091 15319 RONO FOOD s.r.o Bardejovská 26 48968854 29,00 31.12.2019 Ing. Zuzana Kovérová 15.01.2020 458/2019 Pracovný obed
DF11912092 111914270 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 360,31 31.12.2019 Ing. Kristína Tóthová 29.1.2020 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP Odvoz odpadu
DF11912093 19010594 K13 - Košické kultúrne centrá Kukučinová 2 42323975 3950,00 31.12.2019 Mgr. Eva Malešová 29.1.2020 468/2019 Organizačné zabezpečenie 40. výročia ZOO
DF11912094 19010595 K13 - Košické kultúrne centrá Kukučinová 2 42323975 3720,10 31.12.2019 Mgr. Eva Malešová 29.1.2020 485/2019 Občerstvenie - 40. výročie ZOO
DF11905061 20190580 Správa mestskej zelene 17078202 198,73 31.5.2019 Viera Farbiaková 20.6.2019 191/2019 Dodávka a výsadba rastlín
DF11905062 139185861 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 96,00 31.5.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.6.2019 137/2019 Prenájom toaletnej kabíny
DF11901002 6591240870 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 00585441 1247,24 4.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 24.1.2019 6591240870 Poistenie majetku
DF11901003 6591269550 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 00585441 28,12 4.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 24.1.2019 6591269550 Úrazové poistenie
DF11901002 6591240870 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 00585441 1247,24 4.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 24.1.2019 6591240870 Poistenie majetku
DF11901003 6591269550 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 00585441 28,12 4.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 24.1.2019 6591269550 Úrazové poistenie
DF11909099 99508021 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36 371 271 66,00 4.10.2019 Ing. Zuzana Kovérová 15.10.2019 PaM 2020
DF11909100 9407418 ASANÁCIA s.r.o. Ružová 11, Žilina 26 750 204 151,20 4.10.2019 Viera Farbiaková 15.10.2019 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení ŽVP č. 31101636 Odvoz a odstránenie ŽVP
DF11909101 20191919 ASANARATES s.r.o Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 385,92 4.10.2019 Ing. Patrik Pastorek 15.10.2019 Zmluva o poskytovaní deratiz. a dezinsekčných služieb Deratizácia
DF11909102 2019027 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270,00 4.10.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.10.2019 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF11909103 201900910 Farby Kušnír s.r.o. Kaveč. cesta 1B, 040 01 Košice 47 564 831 190,08 4.10.2019 Elena Tomášová 15.10.2019 414/2019 Ost. materiál
DF11909104 1900037 AMINA s.r.o. Charkovská 24, 040 13 Košice 24 367 601 300,00 4.10.2019 Mgr. Ingrid Tomková 15.10.2019 Servisná zmluva Správa výpočtovej techniky
DF11910006 193165 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 166,00 4.10.2019 Viera Farbiaková 15.10.2019 402/2019 Mäso
DF519 1005 19063 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 12834,00 4.11.2019 Ing. Kristína Tóthová 25.11.2019 16/2019/ZOO4NAT ZOO4NAT - altánok s príslušenstvom
DF519 1006 19010009 ProGarden s.r.o. Železničná 366/2 50237918 14994,00 4.11.2019 Ing. Kristína Tóthová 25.11.2019 19/2019/ZOO4NAT ZOO4NAT - mobiliár (lavičky, odpadkové koše, kvetináče
DF11910066 1530301663 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 15,00 4.11.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.11.2019 Zmluva o poskyt. verejných služieb 0011344 Hovorné
DF11910067 190712 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 4639,39 4.11.2019 Ing. Zuzana Kovérová 20.11.2019 Zmluva na poskytovanie strážnej služby Strážna služba
DF11910068 169 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 2427,30 4.11.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.11.2019 Zmluva o poskytovaní služieb komplexnej vet. starostlivosti Veterinárna činnosť
DF11910069 1192300304 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 195,06 4.11.2019 Ing. Zuzana Kovérová 20.11.2019 Zmluva o nájme so servis. službami 323/16/011 Kopírka
DF11910070 319040 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 98,00 4.11.2019 Mgr. Eva Malešová 20.11.2019 406/2019 Propagačný materiál
DF11911065 190800 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 4639,39 4.12.2019 Ing. Zuzana Kovérová 19.12.2019 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF11911066 2019037 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270,00 4.12.2019 Ing. Kristína Tóthová 19.12.2019 Zmluva o dielo Porqadenstvo v oblasti živ. prostredia
DF11911067 720191608 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 1036,50 4.12.2019 Ing. Kristína Tóthová 19.12.2019 441/2019 Oprava Citroen C3
DF11911068 6591253575 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 782,00 4.12.2019 Ing. Kristína Tóthová 19.12.2019 6591253575 Zákonné poistenie
DF11911069 193962 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 1526,16 4.12.2019 Viera Farbiaková 19.12.2019 RD/010/2019 Zelenina
DF11911070 193961 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 914,86 4.12.2019 Viera Farbiaková 19.12.2019 RD/012/2019 Ovocie
DF11912005 112019 MIDIA 30679982 985,40 4.12.2019 Ing. Kristína Tóthová 19.12.2019 399/2019 Revízia elektrických zariadení
DF11902001 190100009 RoPeSh s.r.o. Hlinková 37, 040 12 Košice 46215662 496,60 4.2.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 32/2019 Objem. Krmivo, granule, ost. potraviny
DF11902002 1906276 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 37,55 4.2.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 30/2019 Ostatné potraviny - zmes pre andulky, drob. exoty
DF11902003 8754920574 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 4.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 KZ č. Z201853006_Z Elektrina
DF11902004 8832353245 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1680,00 4.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 KZ č. Z201852909_Z Zemný plyn
DF11902001 190100009 RoPeSh s.r.o. Hlinková 37, 040 12 Košice 46215662 496,60 4.2.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 32/2019 Objem. Krmivo, granule, ost. potraviny
DF11902002 1906276 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 37,55 4.2.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 30/2019 Ostatné potraviny - zmes pre andulky, drob. exoty
DF11902003 8754920574 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 4.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 KZ č. Z201853006_Z Elektrina
DF11902004 8832353245 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1680,00 4.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 KZ č. Z201852909_Z Zemný plyn
DF11903001 8842052753 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 4.3.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 KZ č. Z201853006_Z Elektrina
DF11903002 8842052695 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1680,00 4.3.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 KZ č. Z201852909_Z Zemný plyn
DF11903001 8842052753 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 4.3.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 KZ č. Z201853006_Z Elektrina
DF11903002 8842052695 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1680,00 4.3.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 KZ č. Z201852909_Z Zemný plyn
DF11903069 91903304 KPK Print s.r.o. Orlia 10 44432299 39,60 4.4.2019 Mgr. Eva Malešová 23.4.2019 99/2019 Výroba a tlač plagátu
DF11903070 1181301227 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 211,08 4.4.2019 Ing. Zuzana Kovérová 23.4.2019 Zmluva o prenájme so servis. službami 323/16/011, 324/16/011 Kopírka - RICOH
DF11903071 2002029558 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 329,39 4.4.2019 Ing. Kristína Tóthová 23.4.2019 8036 PHM
DF11903072 42019 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125,00 4.4.2019 Mgr. Erich Kočner 23.4.2019 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF11904009 4190025 Enter design s.r.o Hutnícka 1 36217891 120,00 4.4.2019 Mgr. Eva Malešová 25.4.2019 90/2019 Inzercia
DF11904010 6591240870 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 585441 1247,24 4.4.2019 Ing. Kristína Tóthová 25.4.2019 65912408 Poistenie majetku
DF11904011 1019005 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 691,44 4.4.2019 Viera Farbiaková 25.4.2019 RD/008/2018 Mäso
DF519 0601 519 DIG Slovenskej jednoty 42 42108926 40950,00 4.6.2019 Mgr. Eva Malešová 27.6.2019 Zmluva o dielo ZOO4NAT - interaktívne tabule + softvér
DF11905063 201905001 Project. Consulting Casovia s.r.o Slovenská 51, 040 01 Košice 31654274 452,00 4.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.6.2019 128/2019 Príprava podkladov
DF11905064 1019010 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1143,36 4.6.2019 Viera Farbiaková 20.6.2019 RD/008/2018 Mäso
DF11905065 264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 4.6.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.6.2019 Zmluva č. 18/0875/0003 o zriadení a poskyt. propojenia k sieti internet Internet
DF11905066 7190325 MVDr. Peter Pongrácz - VETIS Kráľovičové Kračany 91, 930 03 32 320 833 288,62 4.6.2019 Elena Tomášová 20.6.2019 205/2019 El. ohradníky
DF11905067 2019151 SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske 46626069 629,00 4.6.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.6.2019 186/2019 Elektromateriál
DF11905068 191120123 Tucan s.r.o. Za kasárňami 1, 831 03 Bratislava  35 697 300 -35,00 4.6.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.6.2019 Dobropis - letenka
DF11905069 119 Máriássy Dávid 1453287 700,00 4.6.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.6.2019 198/2019 Lavička s tučniakmi
DF11905070 19030 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 146,64 4.6.2019 Elena Tomášová 20.6.2019 196/2019 Drevo - rezivo
DF11905071 19031 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 408,00 4.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.6.2019 196/2019 Lavičky s polguľačov
DF11905072 201907 Bikár Alexander 47539917 47539917 16,50 4.6.2019 Mgr. Eva Malešová 20.6.2019 150/2019 Repre - prac. obed
DF11906001 8764698903 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1680,00 4.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 1.7.2019 KZ č. Z201852909_Z Zemný plyn
DF11906002 8764698963 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 4.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 1.7.2019 KZ č. Z201853006_Z Elektrika
DF11906003 1901020412 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 418,74 4.6.2019 Elena Tomášová 1.7.2019 RD/007/2017 Čistiace prostriedky
DF11906004 1572109000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 50,64 4.6.2019 Viera Farbiaková 1.7.2019 185/2019 Potraviny
DF11906005 1572119000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 182,01 4.6.2019 Viera Farbiaková 1.7.2019 185/2019 Potraviny, Tovar do ZOOSHOPU
DF11906065 1900029 Kelbel Radoslav-Servis chladničiek a mrazničiek Myslavská 51, 040 16 Myslava 32476817 100,00 4.7.2019 Viera Farbiaková 10.7.2019 237/2019 Oprava chladničky
DF11906067 1191300203 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 202,58 4.7.2019 Ing. Zuzana Kovérová 10.7.2019 Zmluva o prenájme so servisnými službami 324/16/011, 323/16/011 Kopírka
DF11906068 7100010182 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 311,37 4.7.2019 Mgr. Ingrid Tomková 10.7.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0011344 Mobily
DF11906069 138305 International ZOO veterinary group  Station house  246,35 4.7.2019 Ing. Patrik Pastorek 10.7.2019 257/2019 Soľné tablety
DF11907006 2019841572 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 23,40 4.7.2019 Ing. Patrik Pastorek 22.7.2019 15/2019 Lab. výkony
DF11907007 192083 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 880,00 4.7.2019 Viera Farbiaková 22.7.2019 241/2019 Mäso, ryby
DF11907008 7190389 VETIS - MVDr. Peter Ponngrácz, Kráľovičove Kračany 91 Komenského 73, 041 81 Košice 32320833 305,87 4.7.2019 Elena Tomášová 22.7.2019 250/2019 El. ohradníky
DF11907009 710900656 GUMEX SK s.r.o. Slanecká 2455, 040 12 Košice 36 366 811 53,39 4.7.2019 Elena Tomášová 22.7.2019 244/2019 Ost. materiál
DF11907010 3091391617 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 169,31 4.7.2019 Zuzana Feilhauerová 22.7.2019 KZ č. Z201912125_Z Stravné lístky
DF11907011 2019541589 Štátny veter. a potr. ústav Košice Hlinková 1, 043 65 Košice 597546 40,80 4.7.2019 Ing. Patrik Pastorek 22.7.2019 15/2019 Lab. vyšetrenia
DF11907012 22019 MIDIA Idanská 7, 040 11 Košice 30 679 982 965,00 4.7.2019 Ing. Kristína Tóthová 22.7.2019 RD/012/2015 Revízia bleskozvodov
DF11907013 3091930631 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 5847,00 4.7.2019 Zuzana Feilhauerová 22.7.2019 KZ č. Z201912125_Z Stravné lístky
DF519 1007 201910001 Project. Consulting Casovia s.r.o Slovenská 51, 040 01 Košice 31654274 1940,00 5.11.2019 Mgr. Eva Malešová 25.11.2019 Zmluva o poskytovaní služieb ZOO4NAT - marketingové výstupy
DF519 1008 2019017 PRO-AQUA-J. Prokop Ždiarska 16, 040 12 Košice 40 187 438 5266,60 5.11.2019 Ing. Kristína Tóthová 25.11.2019 17/2019/ZOO4NAT ZOO4NAT - terária, zvlhčovače, príslušenstvo
DF519 1009 2019083 O.S.A.F. spol. s.r.o. Popradská 58/B 31649611 9011,33 5.11.2019 Ing. Kristína Tóthová 25.11.2019 21/2019/ZOO4NAT ZOO4NAT - prepäťová ochrana k interaktívnym tabuliam
DF11910071 193568 VEIDEC SK, s.r.o. Pavla Mudroňa 7, 010 01 Žilina 36421162 147,72 5.11.2019 Elena Tomášová 20.11.2019 436/2019 Ost. materiál
DF11910072 19660452 INTERIER INVEST s.r.o. 36190381 1249,92 5.11.2019 Elena Tomášová 20.11.2019 438/2019 Pracovná obuv
DF11910073 193654 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 590,69 5.11.2019 Viera Farbiaková 20.11.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11910075 264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 5.11.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.11.2019 Zmluva č. 18/0875/0003 o zriadení a poskyt. sieti internet Internet
DF11911001 8813209147 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1680,00 5.11.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.11.2019 KZ č. Z201852909_Z Zemný plyn
DF11911002 8813209207 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 5.11.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.11.2019 KZ č. Z201853006_Z Elektrika - Mojmírová
DF11911003 1019020 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1834,80 5.11.2019 Viera Farbiaková 20.11.2019 RD/011/2019 Mäso
DF11911004 20190506 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 5.11.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.11.2019 Zmluva č. 10102018 o poskytnutí služieb BOZP Služby BOZP
DF11911005 3197129000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 46,26 5.11.2019 Viera Farbiaková 20.11.2019 437/2019 Potraviny
DF11911006 1112019 IMKROV Ivan Mundier Kľačno 415 40651681 700,34 5.11.2019 Elena Tomášová 20.11.2019 430/2019 Ost. materiál
DF11911007 3197139000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 51,53 5.11.2019 Viera Farbiaková 20.11.2019 437/2019 Potraviny
DF11911008 190100954 Biet SK s.r.o. Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín 46937820 99,50 5.11.2019 Elena Tomášová 20.11.2019 427/2019 Filter hepa pre čističku
DF11911071 111912482 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 266,86 5.12.2019 Ing. Kristína Tóthová 19.12.2019 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP Odvoz odpadu
DF11912006 5161900821 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518648 49,80 5.12.2019 Mgr. Eva Malešová 19.12.2019 Zmluva o nájme Reklamná plocha
DF11912007 2019074 Markus Trade s.r.o. Važecká 3 50056654 225,60 5.12.2019 Ing. Kristína Tóthová 19.12.2019 475/2019 Prečistenie kanalizácie
DF11912008 1019022 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1400,40 5.12.2019 Viera Farbiaková 19.12.2019 RD/011/2019 Mäso
DF11912009 1975291 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 101,21 5.12.2019 Viera Farbiaková 19.12.2019 464/2019 Ost. potraviny
DF11912010 2019302 SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske 46626069 113,90 5.12.2019 Elena Tomášová 19.12.2019 459/2019 Morská soľ
DF919 0201 1901027 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 28,68 5.2.2019 Elena Tomášová 20.2.2019 Komis. zmluva KOMIS - ELGEO
DF919 0201 1901027 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 28,68 5.2.2019 Elena Tomášová 20.2.2019 Komis. zmluva KOMIS - ELGEO
DF11904012 1901020264 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 346,03 5.4.2019 Elena Tomášová 25.4.2019 RD/007/2017 Čistiace prostriedky
DF11905073 2019014 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270,00 5.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.6.2019 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF11905074 191984 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 716,51 5.6.2019 Viera Farbiaková 20.6.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11905075 191985 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 1076,09 5.6.2019 Viera Farbiaková 20.6.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11905076 64 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1451,50 5.6.2019 Ing. Pastorek Patrik 20.6.2019 Zmluva o poskytovaní služieb komplexnej veter. starostlivosti č. 2019/01/VET Veteriárna činnosť
DF11905077 1 Šestáková Petra Popovice 355 72418257 21,00 5.6.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.6.2019 188/2019 Ost. materiál - krúžky
DF11905078 190308 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 5080,32 5.6.2019 Ing. Zuzana Kovérová 20.6.2019 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF11906006 3091924829 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 3703,10 5.6.2019 Zuzana Feilhauerová 1.7.2019 KZ č. Z201912125_Z Stravné lístky
DF11906007 190200637 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 110,00 5.6.2019 Viera Farbiaková 1.7.2019 154/2019 Ost. potraviny
DF11909003 1901020673 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 796,30 5.9.2019 Elena Tomášová 20.9.2019 RD/010/2019, RD/009/2019 Čistiace prostriedky
DF11909004 20191741 STELMO SK s.r.o Smaragdova 1, 040 11 Košice 36184284 274,08 5.9.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.9.2019 Ost. materiál
DF11909005 20190411 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 5.9.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.9.2019 Zmluva 10102018 o poskytnutí služieb BOZP Služby BOZP
DF11909006 1019017 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1152,00 5.9.2019 Viera Farbiaková 20.9.2019 RD/008/2018 Mäso
DF11909007 5161900608 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518648 49,80 5.9.2019 Mgr. Eva Malešová 20.9.2019 Zmluva o nájme Prenájom reklamnej plochy
DF11909008 1954739 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 412,07 5.9.2019 Viera Farbiaková 20.9.2019 356/2019 Ost. potraviny
DF11909009 81902072 XINTEX Slovakia s.r.o. Budovateľská 63 36459046 1000,80 5.9.2019 Elena Tomášová 20.9.2019 349/2019 Čistiace prostriedky
DF11910076 119108911 WebSupport,s.r.o. Karadžičova 12 36421928 66,70 6.11.2019 Mgr. Eva Malešová 20.11.2019 09/2019/ZOO4NAT Registrácia domény
DF11910077 8245050135 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 6.11.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.11.2019 Hovorné
DF11910078 8245124705 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 56,28 6.11.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.11.2019 Hovorné
DF11910079 190100089 ROPESH s.r.o. Hlinkova 37, 040 01 Košice 46 215 662 613,92 6.11.2019 Viera Farbiaková 20.11.2019 443/2019 Objem. krmivo
DF11910080 7100014224 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 313,19 6.11.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.11.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0011344 Hovorné - mobily
DF11911009 19044 Polák Jozef,Park&Garden Záhradná architektúra Kojatice 10, 83089 588,00 6.11.2019 Viera Farbiaková 20.11.2019 46/2019 Seno
DF11911010 5161900754 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518648 49,80 6.11.2019 Mgr. Eva Malešová 20.11.2019 Zmluva o nájme reklamnej plochy Prenájom reklamnej plochy
DF11911072 2002067942 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 495,08 6.12.2019 Ing. Kristína Tóthová 19.12.2019 8036 PHM
DF11911073 26421942611 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 64,57 6.12.2019 Mgr. Ingrid Tomková 19.12.2019 Zmluva č. 18/0875/0003 o zriadení a poskyt. sieti internet Internet
DF11911074 8421990605 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 8122,63 6.12.2019 Ing. Kristína Tóthová 19.12.2019 KZ č. Z201853006_Z Elektrika
DF11911075 710005310 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 225,82 6.12.2019 Mgr. Ingrid Tomková 19.12.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0011344 Mobil
DF11911076 6861495799 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 98,58 6.12.2019 Ing. Kristína Tóthová 19.12.2019 Nájomné fľaše oceľové
DF11911077 5008286727 Eurovia - kameňolomy s.r.o. Osloboditeľov 66,040 17 Košice 36 574 988 423,52 6.12.2019 Elena Tomášová 19.12.2019 455/2019 Štrk
DF11912012 720191618 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 100,00 6.12.2019 Ing. Kristína Tóthová 19.12.2019 Diagnostika vozidla
DF11902005 20190045 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180,00 6.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 Zmluva č. 10102018 o poskyt. služieb BOZP Služby BOZP
DF11902006 1020190133 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 166,68 6.2.2019 Elena Tomášová 20.2.2019 RD/001/2018 Čistiace prostriedky, ost. materiál
DF11902005 20190045 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180,00 6.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 Zmluva č. 10102018 o poskyt. služieb BOZP Služby BOZP
DF11902006 1020190133 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 166,68 6.2.2019 Elena Tomášová 20.2.2019 RD/001/2018 Čistiace prostriedky, ost. materiál
DF919 0301 1901043 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 16,88 6.3.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 Komis. zmluva KOMIS - ELGEO
DF919 0301 1901043 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 16,88 6.3.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 Komis. zmluva KOMIS - ELGEO
DF11903003 1901020149 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 518,33 6.3.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 RD/007/2017 Čistiace prostriedky
DF11903004 2190364 MIKROP Slovensko, s.r.o. Okružná 25, 058 01 Poprad 31717063 312,36 6.3.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 47/2019 Objem. krmivo - granule alpaka, horse derma
DF11903005 221900003 Hořejší Pavel Roosveltova 1, 250 88 Čelákovice 45879427 350,00 6.3.2019 Ing. Patrik Pastorek 15.3.2019 50/2019 Transport hadov zo ZOO Paríž
DF11903006 6230249758 Kärcher Slovakia s.r.o Bratislavská 25, 949 01 Nitra 43967663 708,00 6.3.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 64/2109 KHM - tepovač Kärcher
DF11903006 6230249758 Kärcher Slovakia s.r.o Bratislavská 25, 949 01 Nitra 43967663 300,00 6.3.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 64/2019 KHM - vysávač NT 25/1
DF11903006 6230249758 Kärcher Slovakia s.r.o Bratislavská 25, 949 01 Nitra 43967663 216,00 6.3.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 64/2019 KHM - vysávač T 10/1
DF11903006 6230249758 Kärcher Slovakia s.r.o Bratislavská 25, 949 01 Nitra 43967663 267,83 6.3.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 64/2019 Čistiace prostriedky - vrecká, hubica na koberce
DF11903007 190779 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 555,00 6.3.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 67/2019 Ryby - sladkovodné ryby
DF11903003 1901020149 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 518,33 6.3.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 RD/007/2017 Čistiace prostriedky
DF11903004 2190364 MIKROP Slovensko, s.r.o. Okružná 25, 058 01 Poprad 31717063 312,36 6.3.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 47/2019 Objem. krmivo - granule alpaka, horse derma
DF11903005 221900003 Hořejší Pavel Roosveltova 1, 250 88 Čelákovice 45879427 350,00 6.3.2019 Ing. Patrik Pastorek 15.3.2019 50/2019 Transport hadov zo ZOO Paríž
DF11903006 6230249758 Kärcher Slovakia s.r.o Bratislavská 25, 949 01 Nitra 43967663 708,00 6.3.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 64/2109 KHM - tepovač Kärcher
DF11903006 6230249758 Kärcher Slovakia s.r.o Bratislavská 25, 949 01 Nitra 43967663 300,00 6.3.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 64/2019 KHM - vysávač NT 25/1
DF11903006 6230249758 Kärcher Slovakia s.r.o Bratislavská 25, 949 01 Nitra 43967663 216,00 6.3.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 64/2019 KHM - vysávač T 10/1
DF11903006 6230249758 Kärcher Slovakia s.r.o Bratislavská 25, 949 01 Nitra 43967663 267,83 6.3.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 64/2019 Čistiace prostriedky - vrecká, hubica na koberce
DF11903007 190779 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 555,00 6.3.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 67/2019 Ryby - sladkovodné ryby
DF11904069 2002034275 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 632,15 6.5.2019 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2019 8036 PHM, dialničná známka, materiál
DF11904070 209010 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270,00 6.5.2019 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2019 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF11904071 264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 6.5.2019 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2019 Zmluva č. 18/0875/0003 o zriadení a poskyt. propojenia k sieti internet Internet
DF11904072 190233 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 4939,2 6.5.2019 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2019 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF11904073 1191300025 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 236,60 6.5.2019 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2019 Zmluva o prenájme so servis. službami 323/16/011, 324/16/011 Kopírka
DF11905079 2944014 WEST MEDIA s.r.o. Višňova 7/A,831 01 Bratislava 35 791 808 18622,66 6.6.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.6.2019 Zmluva o spolupráci Podiel zo vstupného
DF11905080 12000021 Kohoutová Ivana - EDEN Nám. Míru 16 49870882 994,86 6.6.2019 Elena Tomášová 20.6.2019 02/2019 Propagačný materiál
DF11905081 908207 EAZA EAZA 4378,00 6.6.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.6.2019 Členské
DF11905082 1191300142 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 178,10 6.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.6.2019 Zmluva o prenájme so servisnými službami 324/16/011, 323/16/011 Kopírka
DF11907058 2019529 Marenčinová Helena - MAD Húskova 81 32484577 1776,00 6.8.2019 Ing. Kristína Tóthová 29.8.2019 268/2019 Preprava sena
DF11907059 201925 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 648,00 6.8.2019 Viera Farbiaková 29.8.2019 259/2019 Mäso
DF11907060 62019 MIDIA Idanská 7, 040 11 Košice 30 679 982 993,25 6.8.2019 Ing. Kristína Tóthová 29.8.2019 292/2019 Elektroinštalačné práce
DF11907061 2019534 Marenčinová Helena - MAD Húskova 81 32484577 888,00 6.8.2019 Ing. Kristína Tóthová 29.8.2019 658/2019 Preprava sena
DF11907062 192740 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 537,12 6.8.2019 Viera Farbiaková 29.8.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11907063 192741 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 914,63 6.8.2019 Viera Farbiaková 29.8.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11907064 62019 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125,00 6.8.2019 Mgr. Erich Kočner 29.8.2019 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF11907065 2019841788 Štátny veter. a potr. ústav Košice Hlinková 1, 043 65 Košice 597546 17,00 6.8.2019 Ing. Patrik Pastorek 29.8.2019 15/2019 Lab. vyšetrenia
DF11907066 1430167549 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 15,00 6.8.2019 Mgr. Ingrid Tomková 29.8.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0011344 Mobil
DF11907067 419003853 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 2080,40 6.8.2019 Viera Farbiaková 29.8.2019 RD/007/2019 Objem. krmivo
DF11907068 2178379000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 47,04 6.8.2019 Viera Farbiaková 29.8.2019 299/2019 Potraviny
DF11907069 1901020567 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 130,99 6.8.2019 Elena Tomášová 29.8.2019 RD/007/2017 Čistiace prostriedky
DF11907070 130 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1697,85 6.8.2019 Ing. Patrik Pastorek 29.8.2019 Zmluva o poskytovaní komplexnej vet. starostlivosti 1697,85
DF11907071 1192300120 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 217,63 6.8.2019 Ing. Zuzana Kovérová 29.8.2019 Zmluva o prenájme so servis. službami 00324/16/011, 00323/16/011 Kopírka
DF11908004 5161900464 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518648 49,80 6.8.2019 Mgr. Eva Malešová 29.8.2019 Zmluva o nájme Prenájom reklamnej plochy
DF11909010 3091941129 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 10000,00 6.9.2019 Zuzana Feilhauerová 20.9.2019 KZ č. Z201912125_Z Stravné lístky
DF11908070 2192419438 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 99,58 6.9.2019 Ing. Zuzana Kovérová 20.9.2019 Zmluva o nájme a poskytovaní služieb 5001020 Kopírka
DF11908071 2642194268 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 6.9.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.9.2019 Zmluva č. 18/0875/0003 o zriadení a poskyt. internetu Internet
DF11908072 8919 RONO FOOD s.r.o Bardejovská 26 48968854 200,00, 6.9.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.9.2019 146/2019 Repre - slávnostné otvorenie brány
DF11908073 6861459727 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 72,08 6.9.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.9.2019 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11908074 72019 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125,00 6.9.2019 Mgr. Erich Kočner 20.9.2019 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF11908075 195011497 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 61,64 6.9.2019 Elena Tomášová 20.9.2019 RD/011/2017, RD/012/2017 Prac. odevy
DF11908076 1955011498 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 113,00 6.9.2019 Elena Tomášová 20.9.2019 RD/011/2017, RD/012/2017 Prac. odevy
DF11908077 195011504 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 491,06 6.9.2019 Elena Tomášová 20.9.2019 RD/011/2017, RD/012/2017 Prac. odevy
DF11908078 195011507 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 376,24 6.9.2019 Elena Tomášová 20.9.2019 RD/011/2017, RD/012/2017 Prac. odevy
DF11908079 195011508 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 367,02 6.9.2019 Elena Tomášová 20.9.2019 RD/011/2017, RD/012/2017 Prac. odevy
DF11908080 190546 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 4771,94 6.9.2019 Ing. Zuzana Kovérová 20.9.2019 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF11901004 1020190004 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 159,24 7.1.2019 Elena Tomášová 24.1.2019 RD/001/2018 Čistiace prostriedky, ost. materiál
DF11901004 1020190004 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 159,24 7.1.2019 Elena Tomášová 24.1.2019 RD/001/2018 Čistiace prostriedky, ost. materiál
DF11909105 1192300240 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 194,22 7.10.2019 Ing. Zuzana Kovérová 15.10.2019 Zmluva o prenájme so servis. službami 00324/16/011, 00323/16/011 Kopírka
DF11909106 6861474594 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 60,66 7.10.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.10.2019 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11910007 1901020767 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 275,69 7.10.2019 Elena Tomášová 15.10.2019 RD/009/2019, RD/010/2019 Čistiace prostriedky
DF11910008 20190463 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 7.10.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.10.2019 Zmluva č. 10102018 o poskytnutí služieb BOZP Služby BOZP
DF11910009 4190125 Enter design s.r.o Hutnícka 1 36217891 120,00 7.10.2019 Mgr. Eva Malešová 15.10.2019 Inzercia
DF11910010 5161900695 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518648 49,80 7.10.2019 Mgr. Eva Malešová 15.10.2019 Zmluva o nájme reklamnej plochy Prenájom reklamnej plochy
DF11910011 2019842405 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 100,40 7.10.2019 Ing. Patrik Pastorek 15.10.2019 15/2019 Lab. vyšetrenia
DF11910012 198506219 Štátny vet. a pot. ústav vo Zvolene 042355613 8,95 7.10.2019 Ing. Patrik Pastorek 15.10.2019 14/2019 Lab. vyšetrenie
DF11910013 2019058 Markus Trade s.r.o. Važecká 3 50056654 168,00 7.10.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.10.2019 405/2019 Čistenie kanalizácie
DF11910014 2125668741 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 214,94 7.10.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.10.2019 Právna zmluva 30_000028628PO2010 Stočné
DF11910081 2019081215 Slovgen s.r.o. 35700629 85,00 7.11.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.11.2019 Určenie pohlavia
DF11910082 2019040506 Slovgen s.r.o. 35700629 51,00 7.11.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.11.2019 Určenie pohlavia
DF11910083 2019071080 Slovgen s.r.o. 35700629 9,00 7.11.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.11.2019 Určenie pohlavia
DF11910084 2019010068 Slovgen s.r.o. 35700629 27,00 7.11.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.11.2019 Určenie slovgen
DF11911011 19065 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 855,00 7.11.2019 Elena Tomášová 20.11.2019 434/2019 Drevené stupne na schody
DF919 0202 20190040 EAST s.r.o 36580171 36580171 2231,28 7.2.2019 Elena Tomášová 20.2.2019 Komis. zmluva Suveníry - pamätné 0 eurové bankovky
DF919 0202 20190040 EAST s.r.o 36580171 36580171 75,60 7.2.2019 Elena Tomášová 20.2.2019 Komis. zmluva KOMIS - EAST
DF519 0201 201902001 Project. Consulting Casovia s.r.o Slovenská 51, 040 01 Košice 31654274 4060,00 7.2.2019 Mgr. Eva Malešová 20.2.2019 Zmluva o poskytnutí služieb ZOO4NAT - Market. štúdia k spol. market. stratégii
DF919 0202 20190040 EAST s.r.o 36580171 36580171 2231,28 7.2.2019 Elena Tomášová 20.2.2019 Komis. zmluva Suveníry - pamätné 0 eurové bankovky
DF919 0202 20190040 EAST s.r.o 36580171 36580171 75,60 7.2.2019 Elena Tomášová 20.2.2019 Komis. zmluva KOMIS - EAST
DF11902007 1907051 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 65,68 7.2.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 30/2019 Ost. potraviny - zmes pre papagáje
DF11902008 195001703 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 98,68 7.2.2019 Elena Tomášová 20.2.2019 RD/012/2017, RD/011/2017 Prac. odevy, obuv
DF11902007 1907051 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 65,68 7.2.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 30/2019 Ost. potraviny - zmes pre papagáje
DF11902008 195001703 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 98,68 7.2.2019 Elena Tomášová 20.2.2019 RD/012/2017, RD/011/2017 Prac. odevy, obuv
DF11903008 20190082 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180,00 7.3.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 Zmluva č. 10102018 o poskyt. služieb BOZP Služby BOZP
DF11903008 20190082 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180,00 7.3.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 Zmluva č. 10102018 o poskyt. služieb BOZP Služby BOZP
DF11904074 219113 JES Košice s.r.o. Bulharská 5,040 01 Košice 46 455 523 12,00 7.5.2019 Elena Tomášová 10.5.2019 140/2019 Ost. materiál
DF11904075 52019 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125,00 7.5.2019 Mgr. Erich Kočner 10.5.2019 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF11904076 201904001 Project. Consulting Casovia s.r.o Slovenská 51, 040 01 Košice 31654274 406,00 7.5.2019 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2019 128/2019 Príprava podklavov a konzultácia služieb
DF11904077 191113337 Tucan s.r.o. Za kasárňami 1, 831 03 Bratislava  35 697 300 765,00 7.5.2019 Ing. Patrik Pastorek 10.5.2019 171/2019 Letenky
DF11905004 7190260 VETIS-MVDr. P. Pongrácz Cottbuská 1, 040 23 Kráľovské Kračany 32320633 278,71 7.5.2019 Elena Tomášová 10.5.2019 173/2019 Ost. materiál
DF11905005 62019 Peter Brenkus -PRESSFOTO n.1 Dvojkrížna 4 30 137 969 1498,00 7.5.2019 Mgr. Eva Malešová 10.5.2019 158/2019 Vyhotovenie autorských fotografií
DF11906012 211900993 2U s.r.o. Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava 17 315 786 208,66 7.6.2019 Elena Tomášová 1.7.2019 130/2019 Ost. materiál
DF11905083 111905024 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 440,26 7.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.6.2019 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/P Odvoz odpadu
DF11905084 9404467 ASANÁCIA s.r.o. Ružová 11, Žilina 26 750 204 143,64 7.6.2019 Viera Farbiaková 20.6.2019 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení ŽVP Odvoz a odstránenie ŽVP
DF11905085 9234277935 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 7.6.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.6.2019 Hovorné
DF11905086 8234348177 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 61,45 7.6.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.6.2019 Hovorné
DF11905087 2002039029 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 1028,04 7.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.6.2019 8036 PHM
DF11905088 31910321 AUTO PALAZZO Košice Vozárová 1, 040 17 Košice 31 693 512 426,79 7.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.6.2019 179/2019 Oprava - Fiat Ducato
DF11906008 20190217 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 7.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 1.7.2019 Zmluva č. 10102018 o poskytnutí služieb BOZP BOZP
DF11906009 219841328 Štátny vet. a pot. ústav Hlinkova 1, 04365  Košice 425355613 15,80 7.6.2019 Ing. Patrik Pastorek 1.7.2019 15/2019 Lab. výkony
DF11906010 5161900392 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518648 49,80 7.6.2019 Mgr. Eva Malešová 1.7.2019 Zmluva o nájme Prenájom reklamnej plochy
DF11906011 2192408544 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 69,60 7.6.2019 Daniela Štefanisková 1.7.2019 Zmluva o nájme a poskyt. služieb č. 5001020 Kopírka - konica
DF11908005 2119000092 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 -54,00 7.8.2019 Viera Farbiaková 29.8.2019 Dobropis - objemové krmivo
DF11908006 3091936036 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 8000,00 7.8.2019 Zuzana Feilhauerová 29.8.2019 KZ č. Z201912125_Z Stravné lístky
DF11901005 2182435703 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,60 8.1.2019 Daniela Štefanisková 24.1.2019 Zmluva o nájme a poskyt. služieb č. 5001020 Kopírka - KONICA
DF11901005 2182435703 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,60 8.1.2019 Daniela Štefanisková 24.1.2019 Zmluva o nájme a poskyt. služieb č. 5001020 Kopírka - KONICA
DF11910015 193395 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 401,38 8.10.2019 Viera Farbiaková 15.10.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11910016 193396 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 547,09 8.10.2019 Viera Farbiaková 15.10.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11910085 92019 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125,00 8.11.2019 Mgr. Erich Kočner 20.11.2019 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF11910086 2944030 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 14 490,66 8.11.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.11.2019 Zmluva o spolupráci Podiel z predaja
DF11910087 9408307 ASANÁCIA s.r.o. Ružová 11, Žilina 26 750 204 321,30 8.11.2019 Viera Farbiaková 20.11.2019 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení ŽVP č. 31101636 Odvoz a odstránenie ŽVP
DF11910088 2310052522 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 37,15 8.11.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.11.2019 Právna zmluva 30_000028628PO2010 Stočné
DF11910089 2310052524 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 37,15 8.11.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.11.2019 Právna zmluva 30-000138448PO2018 Mojmírová - vodné+stočné
DF11910090 6861485225 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 64,58 8.11.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.11.2019 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11910091 19311 Ing. Peter Toronský-VIPE Kavečianska cesta 38, 040 11 Košice 10 778 250 270,00 8.11.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.11.2019 353/2019 Odborná prehliadka a skúška tlak. zariadení
DF11911012 2019026956 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 46082182 36,38 8.11.2019 Elena Tomášová 20.11.2019 444/2019 Kancel. potreby
DF11911013 198507030 Štátny vet. a pot. ústav vo Zvolene 042355613 19,05 8.11.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.11.2019 14/2019 Lab. vyšetrenia
DF11911014 2019842732 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 16,30 8.11.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.11.2019 15/2019 Lab. vyšetrenia
DF11911015 2192430588 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 64,76 8.11.2019 Ing. Zuzana Kovérová 20.11.2019 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 5001020 Kopírka
DF11902009 2182440679 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,60 8.2.2019 Daniela Štefanisková 20.2.2019 Zmluva o nájme a poskyt. služieb č. 5001020 Kopírka - KONICA
DF11902009 2182440679 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,60 8.2.2019 Daniela Štefanisková 20.2.2019 Zmluva o nájme a poskyt. služieb č. 5001020 Kopírka - KONICA
DF919 0303 1901043 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 9,90 8.3.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 Komis. zmluva KOMIS - AMADEA
DF919 0303 1901043 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 9,90 8.3.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 Komis. zmluva KOMIS - AMADEA
DF11903009 2011904 Šopák Pavel JUDr.-advokát Kuzmányho 11, 040 01 Košice 17249384 330,14 8.3.2019 Mgr. Erich Kočner 15.3.2019 Právna zmluva Právne služby
DF11903010 190750 VEIDEC SK, s.r.o. Pavla Mudroňa 7, 010 01 Žilina 36421162 115,40 8.3.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 69/2019 Ost. materiál - tmel, duo clean
DF11903009 2011904 Šopák Pavel JUDr.-advokát Kuzmányho 11, 040 01 Košice 17249384 330,14 8.3.2019 Mgr. Erich Kočner 15.3.2019 Právna zmluva Právne služby
DF11903010 190750 VEIDEC SK, s.r.o. Pavla Mudroňa 7, 010 01 Žilina 36421162 115,40 8.3.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 69/2019 Ost. materiál - tmel, duo clean
DF11903073 201906 Bikár Alexander 47539917 47539917 18,00 8.4.2019 Mgr. Eva Malešová 23.4.2019 Pracovný obed
DF11903074 1974100717 MIKONA s.r.o Trenčianska 452, 02 01 Púchov 31570364 377,80 8.4.2019 Ing. Kristína Tóthová 23.4.2019 80/2019 Pneumatiky + prezutie
DF11903075 9402678 ASANÁCIA s.r.o. Ružová 11, Žilina 26 750 204 143,64 8.4.2019 Viera Farbiaková 23.4.2019 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení ŽVP Odvoz a odstránenie ŽVP
DF11903076 6861401586 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 72,08 8.4.2019 Ing. Kristína Tóthová 23.4.2019 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11903077 8230107088 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 8.4.2019 Mgr. Ingrid Tomková 23.4.2019 Hovorné
DF11903078 8230165597 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 60,72 8.4.2019 Mgr. Ingrid Tomková 23.4.2019 Hovorné
DF11903079 2019005 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270,00 8.4.2019 Ing. Kristína Tóthová 23.4.2019 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF519 0302 1900301 IRES M+R s.r.o Kavečianska cesta 41 36447889 8643,79 8.4.2019 Daniel D 08 22.4.2019 Zmluva o dielo HIM - CHZ plazy
11904013 2124975954 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 210,28 8.4.2019 Ing. Kristína Tóthová 25.4.2019 Právna zmluva 30-000028628PO2010 Stočné
DF11904014 190381 Vzdelávacie stredisko s.r.o. Clementisova 5, 040 22 Košice 36 607 959 69,00 8.4.2019 Ing. Zuzana Kovérová 25.4.2019 82/2019 Školenie elektrotechnikov
DF11906070 264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 8.7.2019 Mgr. Ingrid Tomková 10.7.2019 Zmluva č. 18/0875/0003 o zriadení a poskyt. propojenia k sieti internet Internet
DF11906071 2019019 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270,00 8.7.2019 Ing. Kristína Tóthová 10.7.2019 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF11906072 6861438798 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 60,66 8.7.2019 Ing. Kristína Tóthová 22.7.2019 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11906073 5570032643 IVES Košice 00162957 119,50 8.7.2019 Ing. Zuzana Kovérová 22.7.2019 Update WINASU 2019-2020
DF11906074 9405200 ASANÁCIA s.r.o. Ružová 11, Žilina 26 750 204 94,50 8.7.2019 Viera Farbiaková 22.7.2019 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení ŽVP č. 31101636 Odvoz a odstránenie ŽVP
DF11906075 192405 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 385,57 8.7.2019 Viera Farbiaková 22.7.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11906076 192406 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 588,50 8.7.2019 Viera Farbiaková 22.7.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11906077 1900602 IRES M+R s.r.o Kavečianska cesta 41 36447889 4176,35 8.7.2019 Ing. Kristína Tóthová 22.7.2019 441/2018 Oprava oplotenia CHZ
DF11907014 2019841592 Štátny veter. a potr. ústav Košice Hlinková 1, 043 65 Košice 597546 18,50 8.7.2019 Ing. Patrik Pastorek 22.7.2019 15/2019 Lab. výkony
DF11907015 65911269550 Kooperativa poisťovňa Mäsiarska 11, 040 01  Košice 0058/5441 28,12 8.7.2019 Ing. Kristína Tóthová 22.7.2019 6591269550 Úrazové poistenie
DF11907016 32019 Ing.Diabolko-MIDIA Idanska 7, 040 11 Košice 30649982 979,00 8.7.2019 Ing. Kristína Tóthová 22.7.2019 RD/012/2015 Revízia bleskozvodov
DF11908007 10201900879 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 237,00 8.8.2019 Elena Tomášová 29.8.2019 RD/001/2018 Čistiace prostriedky
DF11901006 20190001 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180,00 9.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 24.1.2019 Zmluva č. 10102018 o poskyt. služieb BOZP Služby BOZP
DF11901007 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1423,90 9.1.2019 Viera Farbiaková 24.1.2019 RD/008/2018 Mäso - potkany, myši
DF11901006 20190001 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180,00 9.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 24.1.2019 Zmluva č. 10102018 o poskyt. služieb BOZP Služby BOZP
DF11901007 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1423,90 9.1.2019 Viera Farbiaková 24.1.2019 RD/008/2018 Mäso - potkany, myši
DF11909107 57006329 SIA Slovakia s.r.o Einsteinova 25 31372071 48,60 9.10.2019 Mgr. Ingrid Tomková 15.10.2019 Zmluva o poskytnutí POS terminálu Prenájom POS terminálu
DF11909108 2944027 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 17323,38 9.10.2019 Mgr. Ingrid Tomková 15.10.2019 Zmluva o spolupráci Podiel z predaja
DF11909109 8242826228 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 9.10.2019 Mgr. Ingrid Tomková 15.10.2019 Hovorné
DF11909110 8242905709 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 56,16 9.10.2019 Mgr. Ingrid Tomková 15.10.2019 Hovorné
DF11909111 19030760 BIOKRON s.r.o Kloperky 635, 664 56 Blučina 26251116 818,00 9.10.2019 Viera Farbiaková 15.10.2019 374/2019 Objem. krmivo
DF11909112 7100013163 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 389,13 9.10.2019 Mgr. Ingrid Tomková 15.10.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0011344 Mobil
DF11909113 8412230226 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 3983,88 9.10.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.10.2019 KZ č. Z201853006_Z Elektrika
DF11910017 2905669000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 48,37 9.10.2019 Viera Farbiaková 15.10.2019 407/2019 Potraviny
DF11910018 2905689000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 109,46 9.10.2019 Viera Farbiaková 15.10.2019 407/2019 Potraviny
DF11910019 1900019 Olexa Martin Osloboditeľov 3, Trstená pri Hornáde 87 249 545 613,52 9.10.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.10.2019 390/2019 Plynový prietokový ohrievač
DF11903080 201900275 Farby Kušnír s.r.o. Kaveč. cesta 1B, 040 01 Košice 47 564 831 224,64 9.4.2019 Elena Tomášová 23.4.2019 127/2019 Ost. materiál - farby
DF11903081 8414650769 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 12432,26 9.4.2019 Ing. Kristína Tóthová 23.4.2019 KZ č. Z201853006_Z Elektrika
DF11904015 1900013 Kelbel Radoslav-Servis chladničiek a mrazničiek Myslavská 51, 040 16 Myslava 32476817 1100,00 9.4.2019 Viera Farbiaková 25.4.2019 81/2019 Oprava kafilérneho boxu
DF11904016 190100025 RoPeSh s.r.o. Hlinková 37, 040 12 Košice 46215662 586,00 9.4.2019 Viera Farbiaková 25.4.2019 124/2019 Objemové krmivo
DF11904017 2192400209 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,60 9.4.2019 Daniela Štefanisková 25.4.2019 Zmluva o nájme a poskyt. služieb č. 5001020 Kopírka
DF11904019 1920399 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 97,16 9.4.2019 Viera Farbiaková 25.4.2019 97/2019, 118/2019 Ostatné potraviny
DF11904020 19097 KAPA AUDIO Mlynská 977/15 067 81 Belá nad Cirochou 40 116 956 244,80 9.4.2019 Bc. Jozef Lenard 25.4.2019 119/2019 Mikroporty
DF11904021 2190556 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 367,26 9.4.2019 Viera Farbiaková 25.4.2019 98/2019 Objemové krmivo
DF11905006 20190205 Grajzeľ ján Čordáková 32, 040 23 Košice 4565643 212,00 9.5.2019 Elena Tomášová 10.5.2019 166/2019 Menovky + grafický návrh
DF11905007 1279759000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 57,02 9.5.2019 Viera Farbiaková 10.5.2019 169/2019 Potraviny
DF11905008 1279769000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 95,66 9.5.2019 Viera Farbiaková 10.5.2019 169/2019 Potraviny, Tovar do ZOOShopu
DF11905009 191482 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1414,00 9.5.2019 Viera Farbiaková 10.5.2019 167/2019, 172/2019 Mäso, ryby, granule
DF11905010 1905333 DRIML s.r.o. Dvořákova 645/6 7700654 57,42 9.5.2019 Ing. Patrik Pastorek 10.5.2019 162/2019 Náhradný motor do liahne
DF11905011 190200520 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 110,01 9.5.2019 Viera Farbiaková 10.5.2019 154/2019 Ost. potraviny
DF11905012 1927751 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 13,76 9.5.2019 Elena Tomášová 10.5.2019 155/2019 Ost. potraviny
DF11907017 2125322492 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 212,60 9.7.2019 Ing. Kristína Tóthová 22.7.2019 Právna zmluva 30_000028628PO2010 Stočné
DF11908008 20190379 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 9.8.2019 Ing. Kristína Tóthová 29.8.2019 Zmluva 10102018 o poskytnutí služieb BOZP Služby BOZP
DF11908009 19204 KAPA AUDIO Mlynská 977/15 067 81 Belá nad Cirochou 40 116 956 20,89 9.8.2019 Ing. Patrik Pastorek 29.8.2019 317/2019 Náhlavný mikrofón
DF11908010 192511 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 82,00 9.8.2019 Viera Farbiaková 29.8.2019 313/2019 Mäso
DF11908011 1019015 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1224,00 9.8.2019 Viera Farbiaková 29.8.2019 RD/008/2018 Mäso
DF11908012 219241824 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 64,76 9.8.2019 Ing. Zuzana Kovérová 29.8.2019 Zmluva o nájme a poskytovaní služieb č. 5001070 Kopírka
DF11909011 2019459686 ABC - ZOO s.r.o Starozagorská 6, 040 23  Košice 47508795 230,70 9.9.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.9.2019 369/2019 Ost. materiál