Číslo faktúry INTERNÉ Číslo faktúry EXTERNÉ Meno partnera Adresa partnera IČO Suma faktúry s DPH Dátum doručenia faktúry Meno zodpovednej osoby Dátum zverejnenia Číslo objednávky Popis
DF12112003 1020211307 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 63,30 02.12.2021 Elena Tomášová 15.12.2021 RD/002/2020 Ost. materiál a kancelárske potreby
DF12112006 1021023 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 871,20 02.12.2021 Viera Farbiaková 15.12.2021 RD/009/2021 Myši, potkany
DF12111065 202101103 IRES M+R s.r.o Kavečianska cesta 41 36447889 13942,27 02.12.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.12.2021 Zmluva o dielo 03/2021 Voliéra ŠTANDARD
DF12112008 200205362 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 114,00 06.12.2021 Mgr. Ingrid Tomková 15.12.2021 Služba business internet Internet - mojmírová
DF12104065 5211300002 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 218,05 07.05.2021 Ing. Zuzana Kovérová 21.5.2021 Zmluva o prenájme so servis. službami 00323/16/011, 00324/16/011 Kopírka
DF12107011 321017 JES Slovakia s.r.o 45918945 1020,00 08.07.2021 Mgr. Eva Malešová 22.7.2021 289/2021 UCSZOO - propagačný materiál
DF12109083 00177 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 2873,40 1.10.2021 Ing. Patrik Pastorek 26.10.2021 RD/007/2021 Vet. činnosť
DF12109081 20211452 GBO s.r.o Južná trieda 78, 040 01  Košice 36205052 50,00 1.10.2021 Elena Tomášová 26.10.2021 497/2021 Ost. materiál
DF92109004 2101202 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 64,60 1.10.2021 Elena Tomášová 26.10.2021 Komis. zmluva Komis
DF92109005 122200515 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 278,99 1.10.2021 Elena Tomášová 26.10.2021 Komis. zmluva Komis
DF12110004 21037 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 324,00 1.10.2021 Ing. Kristína Tóthová 26.10.2021 494/2021 Výroba a osadenie drevenej hojdačky
DF92109007 019000015 Kohoutová Ivana - EDEN Nám. Míru 16 49870882 31,20 1.10.2021 Elena Tomášová 26.10.2021 Komis. zmluva Komis
DF12109084 5621001580 Up Déjeuner s.r.o Tomášikova 23 53528654 -578,29 1.10.2021 Zuzana Feilhauerová 26.10.2021 Gusto karty
DF12109080 2169487 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 28,06 1.10.2021 Viera Farbiaková 26.10.2021 511/2021 Ost. potraviny
DF12109082 210104 AVAL BETA s.r.o  Letná 45, 040 01  Košice  31727972 3810,24 1.10.2021 Ing. Zuzana Kovérová 26.10.2021 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF12111056 00221 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 2343,60 1.12.2021 Ing. Patrik Pastorek 15.12.2021 RD/007/2021 Veterinárna činnosť
DF12111064 132021 MA TRADEING s.r.o. Hrubečská 49 53186389 1008,00 1.12.2021 Elena Tomášová 15.12.2021 617/2021 Posypový meteriál
DF12111057 202124 Bikár Alexander 47539917 47539917 12,00 1.12.2021 Ing. Zuzana Kovérová 15.12.2021 587/2021 Pracovný obed
DF12111058 202123 Bikár Alexander 47539917 47539917 12,00 1.12.2021 Ing. Zuzana Kovérová 15.12.2021 660/2021 Pracovný obed
DF12101043 20210512 PSDOMOV 63,60 1.2.2021 Ing. Zuzana Kovérová 17.2.2021 publikácia "mzdová účtovníčka"
DF12101045 2002132630 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 195,51 1.2.2021 Ing. Kristína Tóthová 17.2.2021 PHM 01/2021
DF12102003 210200019 CORA GASTRO s.r.o. Traktorová 1 44857187 501,80 1.2.2021 Elena Tomášová 18.2.2021 591/2020 materiál - prípravovňa krmív
DF12102055 1430663310 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 17,00 1.3.2021 Mgr. Ingrid Tomková 18.3.2021 hovorné-mobil
DF12103002 8852168581 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 1.3.2021 Ing. Kristína Tóthová 19.3.2021 KZč.Z202012228-Z Mojmírova-elektrina
DF12103001 8852168528 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1120,00 1.3.2021 Ing. Kristína Tóthová 19.3.2021 KZč.Z202012233-Z zemný plyn
DF12103074 FRV20210649 R-METAL s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36540374 163,32 1.4.2021 Ing. Patrik Pastorek 20.4.2021 166/2021 ostatný materiál - pletivo
DF12103073 7210135 VETIS-MVDr. P. Pongrácz Cottbuská 1, 040 23 Kráľovské Kračany 32320633 121,45 1.4.2021 Ing. Kristína Tóthová 20.4.2021 133/2021 sieť pre králiky a hydinu
DF12103045 F210131 REMPKO s.r.o. Teslova 3 36194077 1263,60 1.4.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.4.2021 134/2021 kari rohož
DF12103070 20210443 GBO s.r.o Južná trieda 78, 040 01  Košice 36205052 160,00 1.4.2021 Elena Tomášová 15.4.2021 164/2021 Ost. materiál - plech
DF12104001 8832860960 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1120,00 1.4.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.4.2021 zmluva o dodávke plynu KZ č.202012233-Z Zemný plyn
DF12103058 00010 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1885,50 1.4.2021 Ing. Patrik Pastorek 6.5.2021 RD/007/2020 Veterinárna činnosť
DF12103059 210266 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 1216,56 1.4.2021 Viera Farbiaková 6.5.2021 RD/014/2020 Ovocie
DF12103060 210267 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 1451,67 1.4.2021 Viera Farbiaková 6.5.2021 RD/014/2020 Zelenina
DF12105061 21018 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 1010,00 1.6.2021 Ing. Kristína Tóthová 8.6.2021 246/2021 Drevený stojan na info tabuľu
DF12105060 210060 AVAL BETA s.r.o  Letná 45, 040 01  Košice  31727972 3870,72 1.6.2021 Ing. Zuzana Kovérová 22.6.2021 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF12105067 2021050988 Slovgen s.r.o. 35700629 51,00 1.6.2021 Ing. Patrik Pastorek 22.6.2021 239/2021 Určenie pohlavia
DF12105062 00016 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 2025,90 1.6.2021 Ing. Patrik Pastorek 22.6.2021 RD/007/2021 Veterinárna činnosť
DF12105064 21260023 ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. Októbrová 35 31709117 3960,00 1.6.2021 Mgr. Ingrid Tomková 22.6.2021 Zmluva o poskytnutí auditorských služieb Audit 2020
DF12105068 2021188 JUKER s.r.o.-píla Rudník Rudník 89 469163 1584,00 1.6.2021 Elena Tomášová 22.6.2021 232/2021 Drevo - fošne, koly
DF12105063 4174002484 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 24,14 1.6.2021 Ing. Patrik Pastorek 22.6.2021 Veterinárna kontrola
DF12105066 210574 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 1267,64 1.6.2021 Viera Farbiaková 22.6.2021 RD/014/2020 Zelenina
DF12105065 210575 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 1044,42 1.6.2021 Viera Farbiaková 22.6.2021 RD/014/52020 Ovocie
DF12106089 5211300068 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 232,49 1.7.2021 Ing. Zuzana Kovérová 6.7.2021 Zmluva o prenájme so servis. službami 00323/16/011, 00324/16/011 Kopírka
DF12106090 210770 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 1309,63 1.7.2021 Viera Farbiaková 6.7.2021 RD/014/2020 Ovocie
DF12106091 210771 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 1186,05 1.7.2021 Viera Farbiaková 6.7.2021 RD/014/2020 Zelenina
DF12107001 8794221829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1120,00 1.7.2021 Ing. Kristína Tóthová 1.7.2021 KZ č. Z202012233_Z Plyn
DF12107002 8755686768 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 1.7.2021 Ing. Kristína Tóthová 6.7.2021 KZ č. Z202012228_Z Mojmírová - Elektrina
DF12107003 2021044 Chlorservis s.r.o Rudlovská cesta 108, 974 11 Banská Bystrica 46241809 564,00 1.7.2021 Ing. Kristína Tóthová 6.7.2021 319/2021 Dávkovacie čerpadlo na chlór
DF12106087 00019 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 2090,26 1.7.2021 Ing. Patrik Pastorek 7.7.2021 RD/007/2021 Vet. činnosť
DF12106088 4174002515 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 24,14 1.7.2021 Ing. Patrik Pastorek 7.7.2021 Veterinárna kontrola
DF12111023 20210438 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 10.11.2021 Ing. Kristína Tóthová 29.11.2021 Zmluva č. 10102018 Služby BOZP
DF12110088 2021005030 Zdravie zvierat s.r.o. Matuškova 469 52253881 23,70 10.11.2021 Elena Tomášová 29.11.2021 399/2021 Lopty pre zvieratá
DF12110087 21200016 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 11998,91 10.11.2021 Mgr. Ingrid Tomková 29.11.2021 Zmluva o spolupráci Podiel z predaja vstupeniek
DF12111018 22100018 OSIVEX Záhradkár s.r.o Štúrova 33, 040 01  Košice 36787124 99,00 10.11.2021 Viera Farbiaková 29.11.2021 584/2021 Objem. krmivo
DF12112022 20210471 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 10.12.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.12.2021 Zmluva č. 10102018 Služby BOZP
DF12112023 211204 Milan Sloviak-MIDAS Haláčovce 25 35212411 1440,00 10.12.2021 Ing. Patrik Pastorek 15.12.2021 652/2021 Preprava zvierat
DF12112021 20210064 Hreščák Jaroslav - RETRA Slnečná 263/15 10704060 1056,00 10.12.2021 Elena Tomášová 15.12.2021 644/2021 Dosky
DF12102020 210088 AGRO BILLY s.r.o. 44116578 184,39 10.2.2021 Ing. Kristína Tóthová 25.2.2021 48/2021 náhradné diely - Zetor
DF12102019 1021003 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1347,12 10.2.2021 Viera Farbiaková 25.2.2021 RD/013/2020 krmivo pre zvieratá-potkany, myši
DF12102012 21794 THERMEX s.r.o 31672671 143,36 10.2.2021 Elena Tomášová 18.2.2021 49/2021 termostat
DF12103010 20210065 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 10.3.2021 Ing. Kristína Tóthová 18.3.2021 zmluva č.10102018 o poskyt. bezp. služieb služby BOZP
DF92103001 2221200002 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 1756,97 10.3.2021 Elena Tomášová 30.4.2021 86/2021 Hračky do ZOOShopu
DF12104063 20210107 RIVI s.r.o. Kavečianska cesta 8 36596451 39,38 10.5.2021 Elena Tomášová 21.5.2021 222/2021 Ost. materiál
DF12105014 2021840940 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 19,40 10.5.2021 Ing. Patrik Pastorek 21.5.2021 04/2021 Lab. výkony
DF12105016 211667 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 336,00 10.5.2021 Viera Farbiaková 24.5.2021 200/2021 Mäso, Ost. potraviny
DF12105017 2133019 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 199,67 10.5.2021 Viera Farbiaková 24.5.2021 142/2021, 204/2021 Ost. potraviny
DF12104068 21104108 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 151,20 10.5.2021 Viera Farbiaková 24.5.2021 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení žvp Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP
DF12105015 210100922 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 809,54 10.5.2021 Elena Tomášová 24.5.2021 201/2021 Ryby
DF12105018 7210224 MVDr. Peter Pongrácz - VETIS Kráľovičové Kračany 91, 930 03 32 320 833 249,96 10.5.2021 Elena Tomášová 24.5.2021 224/2021 El. ohradníky
DF12104066 202100349 Farby Kušnír s.r.o. Kaveč. cesta 1B, 040 01 Košice 47 564 831 196,21 10.5.2021 Elena Tomášová 24.5.2021 223/2021 Ost. mat., hyg. prostriedky
DF12105082 2210996 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 556,80 10.6.2021 Viera Farbiaková 22.6.2021 215/2021 Objem. krmivo
DF12106035 2141313 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 68,04 10.6.2021 Viera Farbiaková 22.6.2021 276/2021 Ost. potraviny
DF12106036 1020210588 TOMCAT plus s.r.o Stará spišská cesta 40, 040 01  Košice 3667589 32,88 10.6.2021 Elena Tomášová 22.6.2021 RD/002/2020 Čistiace prostriedky
DF12105083 21200004 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 28498,08 10.6.2021 Mgr. Ingrid Tomková 22.6.2021 Zmluva o spolupráci Podiel z predaja
DF12107108 32021 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125,00 10.8.2021 Mgr. Erich Kočner 19.8.2021 Zmluva o vyk. činnosti Činnosť les. hospodára
DF12107107 2002163848 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 804,89 10.8.2021 Ing. Kristína Tóthová 19.8.2021 PHM
DF12107109 8409875092 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 6605,76 10.8.2021 Ing. Kristína Tóthová 19.8.2021 KZ č. Z202012228_Z Elektrina
DF92108005 2100189904 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 133,98 10.8.2021 Elena Tomášová 20.8.2021 413/2021 Tovar do ZOOShopu, repre, min. voda pre tábor
DF12109053 20210459 UNIKOV NITRA spol. s.r.o. Lehotská 4 46920765 9300,00 10.9.2021 Ing. Kristína Tóthová 28.9.2021 338/2021 Kontajnery
DF12109021 21036 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 80,00 10.9.2021 Elena Tomášová 28.9.2021 430/2021 Drevo - neomietané dosky
DF12109019 060921 IMKROV Ivan Mundier Kľačno 415 40651681 756,09 10.9.2021 Viera Farbiaková 28.9.2021 513/2021 Rastliny, betónové výrobky, šľapáky
DF12109018 2021084 AT ABOV s.r.o Rozhanovce 36002127 52,00 10.9.2021 Viera Farbiaková 28.9.2021 357/2021 Jačmenná slama
DF12109020 4202021 SERVIS ČERPADIEL,s.r.o. Liptovská 12 45962545 144,00 10.9.2021 Ing. Kristína Tóthová 28.9.2021 493/2021 Oprava čerpadla a výmena jednotky PILOT 118
DF12101003 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 2113,20 11.1.2021 Viera Farbiaková 28.1.2021 RD/013/2020 mäso-potkany,myši
DF12109100 9700063380 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 28,30 11.10.2021 Ing. Kristína Tóthová 26.10.2021 Zmluva č. 09/212/2021 o odvoze a likvidácii odpadových vôd Likvidácia odpad. vôd
DF12109099 21108733 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 189,00 11.10.2021 Viera Farbiaková 26.10.2021 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení žvp Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP
DF92109008 221080 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 131,54 11.10.2021 Elena Tomášová 26.10.2021 Komis. zmluva Komis
DF12110017 1172021 Ing. Jaroslav Krempaský Matuškova 2 43793819 233,62 11.10.2021 Ing. Kristína Tóthová 26.10.2021 501/2021 Vypracovanie znaleckého posudku k vyradeniu automobilov
DF12110018 2021842216 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 24,50 11.10.2021 Ing. Patrik Pastorek 26.10.2021 4/2021 Laboratórne výkony
DF12110022 20213231 R-Metal s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36 751 081 333,06 11.10.2021 Elena Tomášová 26.10.2021 537/2021 Stĺpy, príchytky, dosky
DF12110019 3103210034 Mesto Košice 691135 1668,36 11.10.2021 Ing. Kristína Tóthová 29.11.2021 Poistná zmluva 1009900890 Poistenie majetku
DF12110021 213791 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 247,00 11.10.2021 Viera Farbiaková 29.11.2021 527/2021 Mäso - cvrčky
DF12110014 20210031 Derbianus Conservation c.s. Kamycká 129, 165 00 Praha 6 ČR 22856598 200,00 11.10.2021 Ing. Patrik Pastorek 26.10.2021 Členské 2021
DF12110020 2171743 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 287,26 11.10.2021 Viera Farbiaková 26.10.2021 533/2021 Ost. potraviny
DF12109101 2002173821 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 472,13 11.10.2021 Ing. Kristína Tóthová 26.10.2021 8036 PHM
DF12111014 3211101 OBLOK s.r.o. Starososká 11 36213977 1957,00 11.11.2021 Ing. Kristína Tóthová 29.11.2021 466/2021 Okná na CHZ ovce, lamy
DF12111015 813972 PASKETIK-Jozef Pavúr Urbánková 12, 040 01 Košice 35 474 131 194,58 11.11.2021 Elena Tomášová 29.11.2021 588/2021 Plošinová váha
DF12103011 20210008 Hreščák Jaroslav - RETRA Slnečná 263/15 10704060 1314,65 11.3.2021 Elena Tomášová 18.3.2021 90/2021 drevo
DF12103012 2100003 Olexa Martin Osloboditeľov 3, Trstená pri Hornáde 87 249 545 129,24 11.3.2021 Daniel D 08 29.3.2021 75/2021 oprava prietok, ohrievača
Df12102069 1900998001 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 885,96 11.3.2021 Ing. Kristína Tóthová 19.3.2021 zmluva č.1020090128 o dodávke a odbere tepla dodávka tepla a TÚV
DF12203022 2022840452 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 28,00 11.3.2021 Ing. Patrik Pastorek 15.3.2022 15/2022 Lab. výkony
DF12105019 8251110645 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 84,96 11.5.2021 Elena Tomášová 21.5.2021 Zmluva o dodávke vody Pitný režim
DF12105020 2100115627 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 159,81 11.5.2021 Elena Tomášová 21.5.2021 212/2021 Tovar do bufetu, potraviny, repre
DF12106040 7210303 MVDr. Peter Pongrácz - VETIS Kráľovičové Kračany 91, 930 03 32 320 833 399,60 11.6.2021 Matej Miroslav 24.6.2021 304/2021 Komponenty na el. ohradníky
DF12106041 2021120 SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske 46626069 233,40 11.6.2021 Bc. Jozef Lenard 24.6.2021 278/2021 Testy morskej vody
DF12105084 12021 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125,00 11.6.2021 Mgr. Erich Kočner 22.6.2021 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF12105085 1900998001 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31679642 387,43 11.6.2021 Mgr. Ingrid Tomková 22.6.2021 Zmluva č. 1020090128 o dodávke a odbere tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV
DF12107110 7100042336 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 334,54 11.8.2021 Mgr. Ingrid Tomková 19.8.2020 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Hovorné
DF12108010 1021015 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 990,48 11.8.2021 Viera Farbiaková 20.8.2021 RD/013/2020 Mäso
DF12108011 12019 West African Primate Conservation Action e.V. Tiergartenstrase 3, 691 20 Heidelberg 6221645519 2000,00 11.8.2021 Ing. Patrik Pastorek 20.8.2021 Členské 2021
DF12101004 202100002 Farby Kušnír, s.r.o. 47564831 239,52 12.1.2021 Elena Tomášová 28.1.2021 6/2021 náhr. diely, ostat. mater.
DF12109102 202124543 NATUR-PACK a.s Ružová dolina 6 35979798 30,00 12.10.2021 Ing. Kristína Tóthová 26.10.2021 Zmluva o plnení vyhrad. povinností Zber a likvidácia odpadov
DF12110024 191066 LINDAX s.r.o. Hviezdoslavova 25 5201320 1944,00 12.10.2021 Viera Farbiaková 26.10.2021 480/2021 Slama, seno
DF12110023 2021092 World Association of Zoo and Aquariums WAZA 100,00 12.10.2021 Ing. Patrik Pastorek 26.10.2021 Reg. poplatok - konferencia
DF12109104 52021 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125,00 12.10.2021 Mgr. Erich Kočner 26.10.2021 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF12109103 8405019810 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 7790,35 12.10.2021 Ing. Kristína Tóthová 26.10.2021 KZ č. Z202012228_Z El. energia
DF12110089 1562021 ASTEX s.r.o. pri bitúnku 11 36577332 35726,80 12.11.2021 Ing. Kristína Tóthová 29.11.2021 RD/010/2021 Asfaltérske práce - oprava vysprávok
DF12110092 62021 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125,00 12.11.2021 Mgr. Erich Kočner 29.11.2021 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF92111003 1020211212 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 49,92 12.11.2021 Elena Tomášová 29.11.2021 RD/002/2020 Objem. krmivo do balíčkov
DF12111016 214330 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 388,00 12.11.2021 Elena Tomášová 29.11.2021 589/2021 Cvrčky, šváby
DF12103013 6611299504 Kooperativa poisťovňa Mäsiarska 11, 040 01  Košice 0058/5441 18,84 12.3.2021 Ing. Kristína Tóthová 29.3.2021 6611299504 úrazové poistenie osôb v motor. vozidlách
DF12103017 6611283860 Kooperativa poisťovňa Mäsiarska 11, 040 01  Košice 0058/5441 1199,00 12.3.2021 Ing. Kristína Tóthová 29.3.2021 6611283860 zákonné poistenie
DF12103015 202103 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 696,60 12.3.2021 Viera Farbiaková 29.3.2021 72/2021 mäso
DF12103016 210312278 AQUASEED, s.r.o. Medzevská 8 31709508 253,78 12.3.2021 Elena Tomášová 29.3.2021 83/2021 ostat. mat.-substrát
DF12103014 7200004257 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 0,02 12.3.2021 Ing. Kristína Tóthová 22.3.2021 Zmluva č.0011344 o poskyt. verejných služieb mobily
DF12103078 2210568 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 354,54 12.4.2021 Viera Farbiaková 15.4.2021 115/2021 Objem. krmivo
DF12103080 202100254 Farby Kušnír s.r.o. Kaveč. cesta 1B, 040 01 Košice 47 564 831 1004,05 12.4.2021 Elena Tomášová 15.4.2021 165/2020 Náhradné diely
DF12104013 210100747 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 696,00 12.4.2021 Viera Farbiaková 30.4.2021 145/2021 Ryby - slede pre tučniaky
DF12103084 21102995 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 170,10 12.4.2021 Viera Farbiaková 30.4.2021 147/2021 Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP
DF12104077 7100037916 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 302,46 12.5.2021 Mgr. Ingrid Tomková 21.5.2021 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobily
DF12104071 1900998001 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 592,07 12.5.2021 Ing. Kristína Tóthová 21.5.2021 Zmluva č. 1020090128 o dodávke a odbere tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV
DF12104070 2002148898 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 654,60 12.5.2021 Ing. Kristína Tóthová 21.5.2021 8036 PHM
DF12104076 112105065 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 513,89 12.5.2021 Ing. Kristína Tóthová 21.5.2021 zmluva 1024/2017/so Odvoz odpadu
DF12105021 2101020277 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 259,44 12.5.2021 Elena Tomášová 21.5.2021 RD/016/2020, RD/017/2020 Hygienicke a čistiace potreby
DF12107020 3103210022 Mesto Košice 691135 1668,36 12.7.2021 Ing. Kristína Tóthová 19.8.2020 Poistná zmluva 1009900890 Poistenie majetku
DF12107018 9921033570 Up Déjeuner s.r.o Tomášikova 23 53528654 -912,61 12.7.2021 Mgr. Ingrid Tomková 19.8.2021 Šeky
DF92107004 2221200046 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 2674,39 12.7.2021 Elena Tomášová 15.7.2021 341/2021, 348/2021 Tovar do Zooshopu
DF12106117 9700053473 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 764,08 12.7.2021 Ing. Kristína Tóthová 12.7.2021 316/2021 Čistenie kanalizácie
DF12106118 112108116 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 1166,02 12.7.2021 Ing. Kristína Tóthová 12.7.2021 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP, 443/2017/NO Odvoz odpadu
DF12106119 41211162 HOMOLA s.r.o. Rampová 4, 040 01 Košice 31 325 921 1015,92 12.7.2021 Ing. Kristína Tóthová 10.8.2021 58/2021 Ost. mat. - rotary rameno
DF12107019 22100008 OSIVEX Záhradkár s.r.o Štúrova 33, 040 01  Košice 36787124 817,50 12.7.2021 Viera Farbiaková 22.7.2021 340/2021 Objem. krmivo
DF12107112 97000573385 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 7,72 12.8.2021 Ing. Kristína Tóthová 20.8.2021 Zmluva č. 09/212/2021 o odvoze a likvidácii odpadových vôd Likvidácia odpadových vôd
DF12107113 112110151 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 1408,94 12.8.2021 Ing. Kristína Tóthová 20.8.2021 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP, 443/2017/NO Odvoz odpadu
DF12108013 212993 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 192,00 12.8.2021 Viera Farbiaková 20.8.2021 419/2021 Mäso - cvrčky, šváby, sarančatá
DF12108012 212989 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 37,00 12.8.2021 Viera Farbiaková 7.9.2021 419/2021 Cvrčky
DF12108014 2210027455 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 78,00 12.8.2021 Ukropcová Slávka 7.9.2021 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka
DF12101005 20210102 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 1584,00 13.1.2021 Viera Farbiaková 28.1.2021 RD/008/2020 ryby-karasy
DF12110026 202110127 Underground Foods s.r.o. Zeiberlichova 160/72 06103499 76,00 13.10.2021 Viera Farbiaková 26.10.2021 522/2021 Potraviny
DF12110025 2500404322 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 233,36 13.10.2021 Ing. Kristína Tóthová 26.10.2021 Právna zmluva 30-000028628PO2010 Stočné
DF12110027 1021019 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 828,00 13.10.2021 Viera Farbiaková 26.10.2021 RD/009/2021 Mäso - myši a potkany
DF12110028 2100241909 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 167,21 13.10.2021 Viera Farbiaková 26.10.2021 543/2021 Potraviny, tovar do ZOO Shopu, repre
DF12110029 2211739 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 456,00 13.10.2021 Viera Farbiaková 29.11.2021 518/2021 Objemové krmivo
DF12109105 211211307 TEMPUS TRANS s.r.o. Železiarenská 49, 040 15 Košice 31 712 380 191,40 13.10.2021 Ing. Kristína Tóthová 26.10.2021 544/2021 Overenie tachografu
DF12112025 2210053631 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 78,00 13.12.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.12.2021 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka
DF12112026 33014210010 Mesto Košice 691135 31,50 13.12.2021 Mgr. Erich Kočner 15.12.2021 Poistné - refundácia
DF12112028 6821 RAUTIS a.s. Poniklá 151 64052923 939,46 13.12.2021 Elena Tomášová 15.12.2021 59/2021 Vianočné ozdoby
DF12112029 1021024 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1440,00 13.12.2021 Viera Farbiaková 15.12.2021 RD/009/2021 Potkany, myši
DF12112030 210102373 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 219,40 13.12.2021 Viera Farbiaková 15.12.2021 655/2021 Ost. potraviny
DF12112024 2100063 AMINA SK s.r.o Charkovská 24, 040 22  Košice 4436701 42,24 13.12.2021 Ing. Patrik Pastorek 15.12.2021 Servisná zmluva SWITCH TP-LINK
DF12112027 10210007 Štefan Pollák Ulica Jána Franciscciho 1506/4 37872681 2074,46 13.12.2021 Viera Farbiaková 15.12.2021 639/2021 Seno
DF12111083 2100059 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 300,00 13.12.2021 Mgr. Ingrid Tomková 15.12.2021 Servisná zmluva Správa výpočtovej techniky
DF12104014 210100736 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 98,00 13.4.2021 Viera Farbiaková 30.4.2021 148/2021 Nektár
DF12203091 9700079447 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 10,85 13.4.2021 Ing. Kristína Tóthová 28.4.2022 Zmluva č. 09/212/2021 o odvoze a likvidácii odpadových vôd Likvidácia odpadových vôd
DF12103082 202160207 MESTSKÉ LESY KOŠICE a.s. Južná trieda 11, 040 01 Košice 31672981 52,72 13.4.2021 Ing. Kristína Tóthová 30.4.2021 KZ o prevode vl. práva k mot. vozidlu Nafta v Mitsubishi
DF12103083 2210030 Regionálny úrad verejného zdravot. so sídl. v Košiciach 00606723 132,09 13.4.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.4.2021 Zmluva č. 31/2021 Rozbor pitnej vody
DF12104069 7042021 WILDLIFE KAROL CHMIELEWSKI Wlkaski 20 8451996402 380,00 13.5.2021 Ing. Patrik Pastorek 21.5.2021 141/2021 Transport zvierat
DF12104072 8409865561 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 11577,49 13.5.2021 Ing. Kristína Tóthová 21.5.2021 KZ č. Z202012228_Z El. energia
DF12105022 20210150 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 13.5.2021 Ing. Kristína Tóthová 21.5.2021 Zmluva č. 10102018 Služby BOZP
DF12105023 4174002476 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 48,28 13.5.2021 Ing. Patrik Pastorek 21.5.2021 Veterinárna kontrola
DF92107005 202107 Bikár Alexander 47539917 47539917 66,00 13.7.2021 Mgr. Eva Malešová 22.7.2021 335/2021 Noc v ZOO - raňajky, večera
DF12107024 20210291 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 13.7.2021 Ing. Kristína Tóthová 22.7.2021 Zmluva č. 10102018 Služby BOZP
DF12107023 2500347553 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 230,83 13.7.2021 Ing. Kristína Tóthová 22.7.2021 Právna zmluva 30-000028628PO2010 Stočné
DF12106120 9700053786 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 7,72 13.7.2021 Ing. Kristína Tóthová 22.7.2021 Zmluva 09/212/2021 Likvidácia odpadových vôd
DF12106121 21200007 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 44256,21 13.7.2021 Mgr. Ingrid Tomková 22.7.2021 Zmluva o spolupráci Podiel z predaja
DF12107022 6521014 DONA, s.r.o. Veľké Révištia 160 31704336 385,00 13.7.2021 Viera Farbiaková 22.7.2021 342/2021 Ryby
DF12107021 3021402053 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 17694,00 13.7.2021 Zuzana Feilhauerová 10.8.2021 KZ č. Z2021_182_Z Stravné lístky
DF12108016 042021 Autoškola BOVI Adlerová 19,040 22 Košice 17 172 403 40,00 13.8.2021 Ing. Kristína Tóthová 20.8.2021 405/2021 Školenie vodičov
DF12109022 210101675 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 1040,00 13.9.2021 Viera Farbiaková 28.9.2021 465/2021 Ryby
DF12109023 1021017 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 3081,60 13.9.2021 Viera Farbiaková 28.9.2021 RD/013/2020 Mäso - myši, potkany
DF12109025 2142852 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49 36212466 206,81 13.9.2021 Ing. Patrik Pastorek 26.10.2021 446/2021 Stropný držiak pre projektor
DF12108103 112111704 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 1330,99 13.9.2021 Ing. Kristína Tóthová 30.9.2021 Zmluva 1024/2017/SO, 669/2019/PP Odvoz odpadu
DF12108101 21200011 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 85956,33 13.9.2021 Mgr. Ingrid Tomková 30.9.2021 Zmluva o spolupráci Podiel z predaja vstupného
DF92108017 21200010 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 228,00 13.9.2021 Mgr. Eva Malešová 30.9.2021 323/2021 Vstup do Dinoparku pre tábor
DF12101006 8120726579 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 14.1.2021 Ing. Kristína Tóthová 28.1.2021 Kz.č.Z202012228-Z Mojmírova-elektrika
DF12101007 8120726524 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1120,00 14.1.2021 Ing. Kristína Tóthová 28.1.2021 KZč.Z202012233-Z zemný plyn
DF12109106 2099800129 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 364,21 14.10.2021 Ing. Kristína Tóthová 26.10.2021 Zmluva č. 1020090128 o dodávke a odbere tepla a TÚV Dodávka tepla a TUV
DF12110030 20210048 Hreščák Jaroslav - RETRA Slnečná 263/15 10704060 1664,60 14.10.2021 Elena Tomášová 26.10.2021 538/2021 Dosky - fošne
DF12112031 202117 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 626,40 14.12.2021 Viera Farbiaková 15.12.2021 628/2021 Králiky
DF12112032 4421000592 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 419,14 14.12.2021 Viera Farbiaková 15.12.2021 664/2021 Objem. krmivo
DF12112034 214786 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 356,00 14.12.2021 Viera Farbiaková 15.12.2021 637/2021 Cvrčky, sarančatá, šváby
DF12112036 214077 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 388,00 14.12.2021 Viera Farbiaková 15.12.2021 561/2021 Mäso
DF12112037 2021105 Klema Peter - AQUA MIX 45544301 120,00 14.12.2021 Elena Tomášová 15.12.2021 636/2021 Police
DF12112035 213976 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1012,00 14.12.2021 Viera Farbiaková 15.12.2021 551/2021 Kuurčatá, rebrá, hovädzie mäso
DF12111085 72021 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125,00 14.12.2021 Mgr. Erich Kočner 15.12.2021 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF12103085 210100747 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 36,60 14.4.2021 Viera Farbiaková 15.4.2021 132/2021 Ost. potraviny
DF12103086 210100640 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 1108,50 14.4.2021 Viera Farbiaková 15.4.2021 14/2021, 50/2021 Ost. potraviny
DF12104015 20210287 ABCOM Košice s.r.o 46112961 72,00 14.4.2021 Ing. Kristína Tóthová 30.4.2021 149/2021 Oprava domofónu
DF12104016 2210629 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 112,80 14.4.2021 Viera Farbiaková 30.4.2021 RD/006/2021 Granule
DF12104009 2101578 Förch Slovensko s.r.o Rosinska cesta 12 36698512 180,80 14.4.2021 Elena Tomášová 15.4.2021 138/2021 Ost. materiál
DF12103089 2202446074 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 105,30 14.4.2021 Ing. Kristína Tóthová 30.4.2021 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka
DF12104004 2500287578 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 216,67 14.4.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.4.2021 Právna zmluva 30-000028628PO2010 Stočné
DF12104005 20210113 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 14.4.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.4.2021 Zmluva č. 10102018 Služby BOZP
DF12105024 82100917 XINTEX Slovakia s.r.o. Budovateľská 63 36459046 1118,76 14.5.2021 Elena Tomášová 21.5.2021 213/2021 Čistiace prostriedky
DF1210525 210100537 PROEKO BA s.r.o Stŕmy vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831 84,00 14.5.2021 Ing. Kristína Tóthová 21.5.2021 Účast. poplatok
DF12105027 2210009654 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 78,00 14.5.2021 Ing. Zuzana Kovérová 21.5.2021 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka - Konica
DF12105030 2021841007 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 21,40 14.5.2021 Ing. Patrik Pastorek 21.5.2021 4/2021 Lab. výkony
DF12104067 21200003 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 5722,90 14.5.2021 Mgr. Ingrid Tomková 21.5.2021 Zmluva o spolupráci Podiel z predaja
DF12105026 69 EARAZA B.Gruzinskaya st,1, Moscow, 123242, Russian Federation 7710044559 495,00 14.5.2021 Ing. Patrik Pastorek 21.5.2021 Členské
DF12104075 210100081 ROPESH s.r.o. Hlinkova 37, 040 01 Košice 46 215 662 261,29 14.5.2021 Viera Farbiaková 24.5.2021 218/2021 Ost. potraviny, granule
DF12106043 210100003 Unie českých a slovenských zoologických záhrad U Trojského Zámku 120/3, 171 00 Praha 16189481 588,12 14.6.2021 Ing. Patrik Pastorek 22.6.2021 Členské 2021
DF12106044 12021 Ján Veles-Mustang Ferrier Slovenskej jednoty 81/3 51338041 100,00 14.6.2021 Ing. Patrik Pastorek 22.6.2021 245/2021 Korektúra kopýt
DF12106045 20210180 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 14.6.2021 Ing. Kristína Tóthová 22.6.2021 Zmluva č. 10102018 Služby BOZP
DF12105087 2210015797 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 105,30 14.6.2021 Ukropcová Slávka 25.6.2021 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka
DF12106046 2210015898 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 78,00 14.6.2021 Ukropcová Slávka 25.6.2021 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka
DF12106042 200202204 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 114,00 14.6.2021 Mgr. Ingrid Tomková 22.6.2021 Zmluva - Služba internet business Mojmírová - internet
DF12107025 2210021901 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 78,00 14.7.2021 Ukropcová Slávka 19.8.2020 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka
DF12107026 2149764 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 254,04 14.7.2021 Viera Farbiaková 19.8.2021 350/2021 Ost. potraviny
DF12106123 213104680 CWS - boco Slovakia M.R. Štefánika 87 31411045 132,00 14.7.2021 Elena Tomášová 15.7.2021 Abonentná zmluva Dezinfekčné prostriedky
DF12106122 1900998001 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 324,26 14.7.2021 Ing. Kristína Tóthová 10.8.2021 Zmluva č. 1020090128 o dodávke a odbere tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV
DF12108021 2100013 Olexa Martin Osloboditeľov 3, Trstená pri Hornáde 87 249 545 427,99 14.8.2021 Ing. Kristína Tóthová 20.8.2021 424/2021 Servis plynových kotlov a elektrokotla
DF12109029 2101020559 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 230,70 14.9.2021 Elena Tomášová 28.9.2021 RD/016/2020, RD/017/2020 Hygienické a čistiace potreby
DF12109024 213363 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 276,00 14.9.2021 Viera Farbiaková 28.9.2021 462/2021 Mäso, cvrčky
DF12109026 1020210976 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 132,00 14.9.2021 Elena Tomášová 28.9.2021 RD/002/2020 Čistiace prostriedky
DF12109027 001 ALLSEE Technologies Limited Kettles Wood drive 1500,00 14.9.2021 Mgr. Eva Malešová 28.9.2021 324/2021 Oprava interaktívnej tabule
DF12109028 002 ALLSEE Technologies Limited Kettles Wood drive 1400,00 14.9.2021 Mgr. Eva Malešová 14.9.2021 324/2021 Oprava interaktívnej tabule
DF12101008 2212300132 ŠEVT a.s Plynárenská 6, 821 09  Bratislava 2142006605 61,36 15.1.2021 Elena Tomášová 28.1.2021 601/2020 kancel. potreby
DF12101009 2101020012 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 561,36 15.1.2021 Elena Tomášová 4.2.2021 RD/016/2020 dezinf. prostriedky
DF12101010 2500247313 Východosl. vodár. spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice 36 570 460 214,94 15.1.2021 Ing. Kristína Tóthová 4.2.2021 Právna zmluva 30-000028628PO2010 stočné
DF12101011 20210001 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 15.1.2021 Ing. Kristína Tóthová 4.2.2021 zmluva č.10102018 o poskyt. bezp. služieb služby BOZP
DF12110031 2021071312 Slovgen s.r.o. 35700629 27,00 15.10.2021 Ing. Patrik Pastorek 26.10.2021 Určenie pohlavia
DF12110032 2021071522 Slovgen s.r.o. 35700629 51,00 15.10.2021 Ing. Patrik Pastorek 26.10.2021 Určenie pohlavia
DF12110033 65011866 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36 371 271 39,00 15.10.2021 Mgr. Ingrid Tomková 26.10.2021 1000 riešení - e-poradca
DF12110036 295 Supreme Stage Rua Alexandre Herculano 510880665 123,00 15.10.2021 Ing. Patrik Pastorek 26.10.2021 EAZA - konferenčný poplatok
DF12110035 21027 H-TECHNIC, s.r.o. Cyklistická 110 36596931 268,00 15.10.2021 Ing. Kristína Tóthová 26.10.2021 521/2021 Odborná prehliadka VTZ plynových zariadení
DF12110034 2210040222 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 78,00 15.10.2021 Ing. Zuzana Kovérová 26.10.2021 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka
DF12111019 20211053 LU-MAXX s.r.o Perín 171 36596558 228,54 15.11.2021 Elena Tomášová 29.11.2021 577/2021 Betón
DF12111020 210234 MARK MEDIA s.r.o Mäsiarska 63 36591491 1464,00 15.11.2021 Mgr. Eva Malešová 29.11.2021 Zmluva 219/2021 Reklama v rádio KE
DF12110091 6611283860 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 585441 69,80 15.11.2021 Ing. Kristína Tóthová 29.11.2021 6611283860 Zákonné poistenie
DF12110094 2100051 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 300,00 15.11.2021 Mgr. Ingrid Tomková 29.11.2021 Servisná zmluva Správa výpočtovej techniky
DF12110093 1900998001 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 621,24 15.11.2021 Ing. Kristína Tóthová 29.11.2021 Zmluva č. 1020090128 o dodávke a odbere tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV
DF92110007 221097 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 21,58 15.11.2021 Elena Tomášová 29.11.2021 Komis. zmluva Komis
DF12111017 82102277 XINTEX Slovakia s.r.o. Budovateľská 63 36459046 1255,68 15.11.2021 Elena Tomášová 29.11.2021 582/2021 Čistiace potreby
DF12111021 20211105 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 2079,00 15.11.2021 Viera Farbiaková 29.11.2021 RD/003/2021 Ryby - karasy
DF12111022 210102097 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 725,00 15.11.2021 Viera Farbiaková 29.11.2021 572/2021 Ryby - slede
DF12112038 2021842804 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 18,50 15.12.2021 Ing. Patrik Pastorek 15.12.2021 04/2021 Lab. výkony
DF12112039 2021842807 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 6,50 15.12.2021 Ing. Patrik Pastorek 15.12.2021 4/2021 Lab. výkony
DF12112040 62021 Máriássy Dávid 1453287 1480,00 15.12.2021 Mgr. Eva Malešová 15.12.2021 Zmluva o dielo Výroba drevenej lavičky s motívom sovy
DF12112041 2189285 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 93,94 15.12.2021 Viera Farbiaková 15.12.2021 625/2021, 659/2021 Ost. potraviny
DF12112042 5020214375 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 891,89 15.12.2021 Daniel D 08 15.12.2021 RD/008/2021 Pracovné odevy
DF12112043 2021030 KOBAKSTAV s.r.o Mlynská 23 46633596 4603,57 15.12.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.12.2021 651/2021 Oprava CHZ ovce pri GD
DF12112044 5020214374 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 225,72 15.12.2021 Elena Tomášová 15.12.2021 RD/008/2021 Pracovné odevy
DF12111084 2099800131 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31679642 800,11 15.12.2021 Ing. Kristína Tóthová 31.12.2021 Zmluva č. 1020090128 o dodávke a odbere tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV
DF12102066 6611299504 Kooperativa poisťovňa Mäsiarska 11, 040 01  Košice 0058/5441 18,84 15.2.2021 Ing. Kristína Tóthová 18.3.2021 úrazové poistenie
DF12101068 4211004629 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 00493546 8,40 15.2.2021 Ing. Patrik Pastorek 25.2.2021 predplatné Slovenský veterinárny časopis
DF12101065 7112120312 Východoslovenská distribučná a.s 36599361 85,86 15.2.2021 Ing. Kristína Tóthová 25.2.2021 32/2021 zameranie NN-porucha
DF12102022 2100008 Amina SK s.r.o. Charkovská 44367 95,88 15.2.2021 Mgr. Ingrid Tomková 25.2.2021 servisná zmluva registrácia domény, prenájom serv. priestoru
DF12102021 2100005 AMINA SK s.r.o Charkovská 24, 040 22  Košice 4436701 286,20 15.2.2021 Elena Tomášová 25.2.2021 19/2021 osttaný materiál-web kamery, slúchadlá
DF12102025 0341483 KAISER+KRAFT, s.r.o. Štúrova 71/A 36786080 162,00 15.2.2021 Elena Tomášová 25.2.2021 47/2021 parkovací oblúk
DF12102023 2109632 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 314,02 15.2.2021 Viera Farbiaková 25.2.2021 41/2021,56/2021 krmivo pre zvieratá
DF12102024 2021840184 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 20,00 15.2.2021 Ing. Patrik Pastorek 25.2.2021 4/2021 laboratórne výkony
DF 12101069 1900998001 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 803,56 15.2.2021 Ing. Kristína Tóthová 26.2.2021 zmluva č.1020090128 o dodávke a odbere tepla dodávka tepla a TÚV
DF12010066 2002134483 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 816,62 15.2.2021 Ing. Kristína Tóthová 1.3.2021 PHM 01/2021
DF12101066 2002134483 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 816,62 15.2.2021 Ing. Kristína Tóthová 16.2.2021 8036 PHM
DF12101069 1900998001 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 803,56 15.2.2021 Ing. Kristína Tóthová 25.2.2021 Zmluva č. 1020090128 o dodávke a odbere tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV
DF12103018 2021840433 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 20,00 15.3.2021 Ing. Patrik Pastorek 29.3.2021 4/2021 lab. výkony
DF12103088 19000998001 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31679642 722,53 15.4.2021 Ing. Kristína Tóthová 30.4.2021 Zmluva č. 1020090128 o dodávke a odbere tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV
DF12104017 2210002305 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 78,00 15.4.2021 Ukropcová Slávka 30.4.2021 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka
DF12104018 052021 GEOPROGRESS-Ing. Milan Selecký Klimkovičová 15 040 23 Košice 32 484 585 2500,00 15.4.2021 Ing. Kristína Tóthová 30.4.2021 146/2021 Technicko-geodetická dokumentácia - Voliéra VSTUP
DF12106047 52021 Tramtária s.r.o. Uralská 8, 040 12 Košice 43 344 711 1000,00 15.6.2021 Mgr. Eva Malešová 22.6.2021 258/2021 Program MDD
DF12106048 2021841340 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 15,50 15.6.2021 Ing. Patrik Pastorek 22.6.2021 4/2021 Lab. výkony
DF12106049 2021841343 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 25,50 15.6.2021 Ing. Patrik Pastorek 22.6.2021 4/2021 Lab. výkony
DF12106050 92106058 KPK Print s.r.o. Orlia 10 44432299 172,80 15.6.2021 Mgr. Eva Malešová 22.6.2021 229/2021 Vyšitie loga ZOO
DF12111024 210132 BRAINCOM s.r.o. Školska 40 36057401 840,00 16.11.2021 Elena Tomášová 29.11.2021 433/2021 Hojdačka z agátového dreva
DF12111025 211459 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 2585,94 16.11.2021 Viera Farbiaková 29.11.2021 RD/011/2021 Ovocie, zelenina
DF12110095 9700067120 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 10,28 16.11.2021 Mgr. Ingrid Tomková 29.11.2021 Zmluva č. 09/212/2021 o odvoze a likvidácii odpadových vôd Likvidácia odpadových vôd
DF12111026 21045 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 120,00 16.11.2021 Elena Tomášová 29.11.2021 559/2021 Hobliny
DF12112045 321027 JES Slovakia s.r.o 45918945 120,00 16.12.2021 Elena Tomášová 31.12.2021 654/2021 Novoročné pozdravy
DF12112046 221119 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 284,64 16.12.2021 Mgr. Eva Malešová 31.12.2021 668/2021 Stolové kalendáre 2022
DF12112047 9700070002 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 10,28 16.12.2021 Ing. Kristína Tóthová 31.12.2021 Zmluva č. 09/212/2021 o odvoze a likvidácii odpadových vôd Likvidácia odpadových vôd
DF12112048 211580 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 1980,07 16.12.2021 Viera Farbiaková 31.12.2021 RD/011/2021 Ovocie a zelenina
DF12112049 1932021 ASTEX s.r.o. pri bitúnku 11 36577332 13571,76 16.12.2021 Ing. Kristína Tóthová 31.12.2021 RD/010/2021 Asfaltérske práce
DF12102031 20210035 IKOMI s.r.o. Zombová 9, Košice 040 01 47 511 591 180,00 16.2.2021 Ing. Kristína Tóthová 25.2.2021 Zmluva č. 10102018 služby BOZP, PO 02/2021
DF12102028 210115 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 589,00 16.2.2021 Viera Farbiaková 25.2.2021 RD/014/2020 krmivo pre zvieratá-ovocie
DF12102029 210116 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 1017,13 16.2.2021 Viera Farbiaková 25.2.2021 RD/014/2020 krmivo pre zvieratá-zelenina
DF12102026 210100332 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 748,00 16.2.2021 Viera Farbiaková 25.2.2021 50/2021 krmivo pre zvieratá-granule
DF12102030 2100041268 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 51,79 16.2.2021 Viera Farbiaková 25.2.2021 62/2021 krmivo-ostatné potraviny
DF12102032 2100041270 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 130,55 16.2.2021 Viera Farbiaková 25.2.2021 62/2021 krmivo-ostatné potraviny
DF12102027 20211075 Tirna vydavateľské družstvo 36750697 39,90 16.2.2021 Mgr. Ingrid Tomková 1.3.2021 Finančný spravodaj 2021
DF12104019 20210376 HYCA s.r.o. Viničnianska cesta 9 35900008 782,81 16.4.2021 Ing. Kristína Tóthová 30.4.2021 571/2020 Servis fekálnej nadstavby
DF12105088 112107406 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 381,17 16.6.2021 Ing. Kristína Tóthová 22.6.2021 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP, 443/2017/NO Odvoz odpadu
DF12106051 2102023 AGRO-BIO s.r.o. Bellušova 1861 18630731 332,98 16.6.2021 Viera Farbiaková 22.6.2021 261/2021 Ost. potraviny
DF12107028 2101020437 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 476,88 16.7.2021 Elena Tomášová 19.8.2021 RD016/2020, RD/017/2020 Hygienicke a čistiace prostriedky
DF12107029 2100170289 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 30,24 16.7.2021 Viera Farbiaková 19.8.2021 369/2021 Potraviny
DF12107027 2021154 BODIT TACHOV s.r.o. Nádražní 523 64833038 70,26 16.7.2021 Viera Farbiaková 19.8.2021 351/2021 Granule pre kozorožce
DF12107050 215527 FEREX s.r.o Vodná 23 17682258 77,40 16.7.2021 Elena Tomášová 22.7.2021 355/2021 Odpadkové koše URBA Plus
DF12108017 20210323 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 16.8.2021 Ing. Kristína Tóthová 20.8.2021 Zmluva č. 10102018 Služby BOZP
DF12108022 2101020494 MAFRA Slovakia a.s Nobelova 34 31333524 239,00 16.8.2021 Mgr. Ingrid Tomková 20.8.2021 Hospodárske noviny 2021-2022
DF12108018 2021841796 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 22,00 16.8.2021 Ing. Patrik Pastorek 20.8.2021 4/2021 Lab. výkony
DF12108020 2021841790 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 26,50 16.8.2021 Ing. Patrik Pastorek 20.8.2021 4/2021 Lab. výkony
DF12108019 2021841793 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 15,50 16.8.2021 Ing. Patrik Pastorek 20.8.2021 4/2021 Lab. výkony
DF12109031 210185 Boris Ferenc Mgr. Denešova 4 48243191 780,00 16.9.2021 Mgr. Eva Malešová 28.9.2021 Zmluva 170/2021 Reklama v Rádiu Košice
DF12109030 210792 JTG-Hydro Steel s.r.o. Bauerova 20 47708344 216,31 16.9.2021 Ing. Kristína Tóthová 28.9.2021 487/2021 Oprava hydraulického valca
DF12109032 210147 K&K - Systems s.r.o 47179228 176,40 16.9.2021 Róbert Kapaló 28.9.2021 479/2021 Prenájom montážnej plošiny
DF12108102 2099800128 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 324,26 16.9.2021 Ing. Kristína Tóthová 30.9.2021 Zmluva č. 1020090128 o dodávke a odbere tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV
DF12112050 202110162 Underground Foods s.r.o. Zeiberlichova 160/72 06103499 21,50 17.12.2021 Viera Farbiaková 31.12.2021 638/2021 Ost. potraviny
DF12112051 210185 BRAINCOM s.r.o. Školska 40 36057401 3216,00 17.12.2021 Elena Tomášová 31.12.2021 663/2021 Hojdačky, lavičky, odpadkové koše
DF12112052 1021025 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 710,40 17.12.2021 Viera Farbiaková 31.12.2021 RD/009/2021 Potkany, myši
DF12112053 910636 EAZA EAZA 4378,00 17.12.2021 Ing. Patrik Pastorek 31.12.2021 Členské 2022
DF12102034 210200034 CORA GASTRO s.r.o. Traktorová 1 44857187 13,48 17.2.2021 Elena Tomášová 25.2.2021 591/2020 ostatný materiál - cedník
DF12102033 810100683 GUMEX SK s.r.o. Slanecká 2455, 040 12 Košice 36 366 811 127,80 17.2.2021 Elena Tomášová 25.2.2021 54/2021 ostatný materiál- gumový brit
DF12103022 210214 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 1021,60 17.3.2021 Viera Farbiaková 29.3.2021 RD/014/2020 ovocie
DF12103021 210213 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 1048,42 17.3.2021 Viera Farbiaková 29.3.2021 RD/014/2020 zelenina
DF12203034 9700077000 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 195,31 17.3.2021 Ing. Kristína Tóthová 23.3.2022 62/2022 Rozbor vody
DF12103020 32210102  BUSHMAN TRADE s.r.o, Stará Vajnorská 11 51704501 122,28 17.3.2021 Mgr. Eva Malešová 29.3.2021 98/2021 pracovné odevy
DF12103019 032021 MA TRADEING s.r.o. Hrubečská 49 53186389 480,00 17.3.2021 Elena Tomášová 15.4.2021 97/2021 Kamenivo
DF12105028 218502948 Štátny vet. a pot. ústav vo Zvolene pod dráhami 918 042355613 21,75 17.5.2021 Ing. Patrik Pastorek 21.5.2021 5/2021 Lab. výkony
DF12105029 2021841021 Štátny veter. a potr. ústav Košice Hlinková 1, 043 65 Košice 597546 13,50 17.5.2021 Ing. Patrik Pastorek 21.5.2021 4/2021 Lab. výkony
DF12104074 211256 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 616,00 17.5.2021 Viera Farbiaková 24.5.2021 130/2021 Mäso - kurča
DF12104073 211557 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1282,00 17.5.2021 Viera Farbiaková 24.5.2021 162/2021 Mäsp - hovädzie
DF12105031 2100015 AMINA s.r.o. Charkovská 24, 040 13 Košice 24 367 601 1909,70 17.5.2021 Mgr. Eva Malešová 24.5.2021 135/2021 PC zostavy, 3G router
DF12105034 210502 Milan Sloviak-MIDAS Haláčovce 25 35212411 924,00 17.5.2021 Ing. Patrik Pastorek 21.5.2021 202/2021 Transport zvierat
DF12106052 20210123 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 300,00 17.6.2021 Mgr. Eva Malešová 22.6.2021 259/2021 Reklamná plocha
DF12106053 2101020369 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 718,97 17.6.2021 Matej Miroslav 24.6.2021 RD/016/2020, RD/017/2020 Čistiace prostriedky, hyg. potreby
DF12106054 202100528 Farby Kušnír s.r.o. Kaveč. cesta 1B, 040 01 Košice 47 564 831 1428,62 17.6.2021 Matej Miroslav 24.6.2021 308/2021 Farby, štetce, nádoby, vozík, lopata, krompáč, vápno, betón
DF12106039 20210586 MIšľan Július ml.  ul. SNP 5941, 07 101  Michalovce  43531954 56,10 17.6.2021 Bc. Lenard Jozef 30.6.2021 277/2021 Akvarijné rybičky
DF12108023 22021 Peter Brenkus -PRESSFOTO n.1 Dvojkrížna 4 30 137 969 1200,00 17.8.2021 Mgr. Eva Malešová 20.8.2021 294/2021 Zhotovenie autorských fotografií do prop. materiálov
DF92107018 202114 Bikár Alexander 47539917 47539917 10,00 17.8.2021 Mgr. Eva Malešová 20.8.2021 392/2021 Večera - večerný okruh pre návštevníkov
DF92107019 202113 Bikár Alexander 47539917 47539917 38,50 17.8.2021 Mgr. Eva Malešová 20.8.2021 392/2021 Noc v ZOO - večera, raňajky
DF12107114 210113 BRAINCOM s.r.o. Školska 40 36057401 4728,00 17.8.2021 Elena Tomášová 20.8.2021 361/2021 Odpadkové koše, hojdačky, plastové nádoby do odpad. košov
DF92108007 202116 Bikár Alexander 47539917 47539917 55,00 17.8.2021 Mgr. Eva Malešová 7.9.2021 411/2021 Noc v ZOO - večera, raňajky
DF92108006 202115 Bikár Alexander 47539917 47539917 55,00 17.8.2021 Mgr. Eva Malešová 7.9.2021 398/2021 Noc v ZOO - večera, raňajky
DF12109034 2100041 AMINA s.r.o. Charkovská 24, 040 13 Košice 24 367 601 231,60 17.9.2021 Ing. Patrik Pastorek 28.9.2021 488/2021 Office 2019 pre firmy
DF12109033 2100219748 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 202,07 17.9.2021 Viera Farbiaková 28.9.2021 489/2021 Potraviny, Repre, Tovar do ZOOShopu
DF12109037 6611283860 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 1241,00 17.9.2021 Ing. Kristína Tóthová 28.9.2021 6611283860 Zákonné poistenie
DF12109036 6611279271 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 2685,88 17.9.2021 Ing. Kristína Tóthová 28.9.2021 6611279271 Havarijné poistenie
DF12109035 6611299504 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 21,26 17.9.2021 Ing. Kristína Tóthová 28.9.2021 6611299504 Úrazové poistenie
DF12108104 9700060561 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 7,72 17.9.2021 Ing. Kristína Tóthová 30.9.2021 Zmluva 09/212/2021 Likvidácia odpadových vôd
DF12109038 2021004404 Zdravie zvierat s.r.o. Matuškova 469 52253881 316,00 17.9.2021 Elena Tomášová 28.9.2021 399/2021 Ost. materiál - terapeutická lopta, granat
DF12109039 120211208 HOUR spol. s r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 31586163 132,20 17.9.2021 Ing. Kristína Tóthová 28.9.2021 System. údržba MADO
DF12101012 856 International ZOO Educators Association IZE 65,00 18.1.2021 Mgr. Eva Malešová 4.2.2021 členské 2021
DF12101013 213100170 CWS - boco Slovakia M.R. Štefánika 87 31411045 148,80 18.1.2021 Elena Tomášová 4.2.2021 abonent. zmluva korona-dezinf. prostr.
DF12110039 139268292 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 96,00 18.10.2021 Mgr. Ingrid Tomková 26.10.2021 179/2021 Prenájom toaletnej kabíny
DF12110041 20214950 EXACT Invest s.r.o. Ďurgalova 2 51119838 155,50 18.10.2021 Elena Tomášová 26.10.2021 550/2021 Dexinfekcia
DF12110042 139268291 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 96,00 18.10.2021 Mgr. Ingrid Tomková 26.10.2021 179/2021 Prenájom toaletnej kabíny
DF12110043 210101958 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 68,75 18.10.2021 Daniel D 08 26.10.2021 546/2021 Ost. potraviny
DF12110037 202122 Bikár Alexander 47539917 47539917 24,00 18.10.2021 Ing. Patrik Pastorek 26.10.2021 532/2021 Pracovný obed
DF12110040 210101971 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 809,54 18.10.2021 Viera Farbiaková 26.10.2021 545/2021 Ryby - slede
DF12110044 7210528 MVDr. Peter Pongrácz - VETIS Kráľovičové Kračany 91, 930 03 32 320 833 385,34 18.10.2021 Elena Tomášová 26.10.2021 560/2021 El. ohradníky
DF12110045 3021415726 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 13270,50 18.10.2021 Zuzana Feilhauerová 26.10.2021 KZ č. Z2021_182_Z Stravné lístky
DF12110038 202121 Bikár Alexander 47539917 47539917 6,00 18.10.2021 Mgr. Eva Malešová 26.10.2021 505/2021 Pracovný obed
DF92109009 202120 Bikár Alexander 47539917 47539917 5,00 18.10.2021 Mgr. Eva Malešová 26.10.2021 505/2021 Deň ošetrovateľom - obed
DF12109107 112113581 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 303,67 18.10.2021 Ing. Kristína Tóthová 26.10.2021 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP, 443/2017/NO Odvoz odpadu
DF12111027 2211902 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 923,05 18.11.2021 Viera Farbiaková 29.11.2021 565/2021, 579/2021 Objemové krmivo a granule
DF12102035 2021014 AT ABOV spol. s.r.o. Slnečná 13, 044 42 Rozhanovce 36 002 127 52,00 18.2.2021 Viera Farbiaková 25.2.2021 51/2021 slama balíkovaná
DF12103024 20210301 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 1452,00 18.3.2021 Elena Tomášová 30.3.2021 94/2021 krmivo pre zvieratá
DF12103025 210303 MANIK s.r.o. Pod hájom 10 36511048 1341,60 18.3.2021 Ing. Kristína Tóthová 30.3.2021 36/2021 odstránenie poruchy-oprava NN kábla
DF12103026 7210093 MVDr. Peter Pongrácz - VETIS Kráľovičové Kračany 91, 930 03 32 320 833 895,25 18.3.2021 Elena Tomášová 30.3.2021 92/2021 elektrické ohradníky
DF12103023 2119264 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 131,88 18.3.2021 Viera Farbiaková 30.3.2021 93/2021 Ost. potraviny
DF12105032 210468 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 1050,14 18.5.2021 Viera Farbiaková 21.5.2021 RD/014/2020 Ovocie
DF12105033 210467 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 1240,36 18.5.2021 Viera Farbiaková 24.5.2021 RD/014/2020 Zelenina
DF92105012 2021038 ZAKALANDIA s.r.o Hornádska 3 52323382 20,50 18.6.2021 Elena Tomášová 25.6.2021 Komis. zmluva Komis
DF12106055 3301210002 Mesto Košice 691135 31,50 18.6.2021 Ing. Kristína Tóthová 22.6.2021 Zml. 2017000710 Zákonné poistenie
DF12106057 4174002498 Regionálny úrad verejného zdravot. so sídl. v Košiciach Ipeľská 1 48968854 24,14 18.6.2021 Ing. Patrik Pastorek 25.6.2021 Veterinárna kontrola
DF12106059 1021010 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1666,08 18.6.2021 Viera Farbiaková 25.6.2021 RD/013/2020 Mäso - myši, potkany
DF12106060 210672 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 1624,85 18.6.2021 Viera Farbiaková 25.6.2021 RD/014/2020 Zelenina
DF12106061 210675 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 1716,89 18.6.2021 Viera Farbiaková 25.6.2021 RD/014/2020 Ovocie
DF12106056 5570038732 IVES Košice 162957 160,80 18.6.2021 Ukropcová Slávka 25.6.2021 Program WINASU 2021, 2020
DF12106058 92106067 KPK Print s.r.o. Orlia 10 44432299 598,68 18.6.2021 Mgr. Eva Malešová 1.7.2021 256/2021 Výroba a tlač cenníkov, DL letákov
DF12108024 2101020494 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 170,18 18.8.2021 Elena Tomášová 7.9.2021 RD/016/2020, RD/017/2020 Čistiace a hygienicke potreby
DF12108025 1421080039 SEZAM s.r.o Južná trieda 64, 040 01 Košice 633194 472,86 18.8.2021 Elena Tomášová 7.9.2021 449/2021 Preglejky
DF12108026 2211381 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 44,10 18.8.2021 Viera Farbiaková 7.9.2021 420/2021 Granule
DF12101014 21011 GRAFFEX s.r.o. Končistá 3 44712456 20,00 19.1.2021 Elena Tomášová 4.2.2021 7/2021 odvoz a likvidácia kartónov
DF12101015 12021 Štefan Pollák Ulica Jána Franciscciho 1506/4 37872681 1836,00 19.1.2021 Viera Farbiaková 4.2.2021 563/2020 seno
DF12101016 210100136 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 196,00 19.1.2021 Viera Farbiaková 4.2.2021 9/2021 ostat. potraviny
DF12101017 210026 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 697,30 19.1.2021 Viera Farbiaková 4.2.2021 RD/014/2020 ovocie
DF12101018 210027 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 975,61 19.1.2021 Viera Farbiaková 4.2.2021 RD/014/2020 zelenina
DF12110047 211306 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 1397,74 19.10.2021 Viera Farbiaková 26.10.2021 RD/014/2020 Ovocie
DF12110046 211307 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 1304,01 19.10.2021 Viera Farbiaková 26.10.2021 RD/014/2020 Zelenina
DF12110048 4421000507 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 331,06 19.10.2021 Viera Farbiaková 26.10.2021 567/2021 Objem. krmivo
DF12111031 092021 MIDIA 30679982 2109,51 19.11.2021 Ing. Kristína Tóthová 29.11.2021 596/2021 Revízia a odborná prehliadka elektroinštalácie
DF12110096 112114714 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 881,74 19.11.2021 Ing. Kristína Tóthová 29.11.2021 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Odvoz odpadu
DF12111028 21660796 INTERIER INVEST s.r.o. 36190381 547,69 19.11.2021 Elena Tomášová 29.11.2021 608/2021 Pracovné odevy
DF12111029 2021842517 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 33,00 19.11.2021 Ing. Patrik Pastorek 29.11.2021 04/2021 Lab. výkony
DF12111030 2021842525 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 19,00 19.11.2021 Ing. Patrik Pastorek 29.11.2021 04/2021 Lab. výkony
DF12102036 21001295 Verlag Dashofer s.r.o Železničiarska 13, 811 04  Bratislava 35730129 446,40 19.2.2021 Ing. Zuzana Kovérová 5.3.2021 59/2021 publikácia "mzdový expert" - 24 mesiacov
DF12102037 720210142 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 365,33 19.2.2021 Ing. Kristína Tóthová 1.3.2021 64/2021 servisná prehliadka
DF12102038 12100425 ANIMAL FOOD s.r.o. Vrádište 148 47562137 61,90 19.2.2021 Viera Farbiaková 1.3.2021 53/2021 krmivá
DF12102039 20210038 NOVÁTOR spol.s r.o. 36575950 481,37 19.2.2021 Elena Tomášová 1.3.2021 84/2021 ochranné pracovné pomôcky
DF12102040 9700039914 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 747,26 19.2.2021 Ing. Kristína Tóthová 1.3.2021 44/2021 oprava vodovodného potrubia
DF12103027 2119959 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 106,63 19.3.2021 Viera Farbiaková 30.3.2021 93/2021 Ost. potraviny
DF12104012 2021017 PLAYSYSTEM s.r.o 36601411 84,00 19.4.2021 Elena Tomášová 30.4.2021 158/2021 Sedák lanovky
DF12103090 2002144044 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 1058,73 19.4.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.5.2021 PHM
DF12104010 2101724 Förch Slovensko s.r.o Rosinska cesta 12 36698512 198,00 19.4.2021 Elena Tomášová 30.4.2021 138/2021 Sada rezných kotúčov
DF12104020 112103825 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 999,48 19.4.2021 Ing. Kristína Tóthová 30.4.2021 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP, 443/2017/NO Odvoz nebezpečného odpadu
DF12104021 1021006 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 537,60 19.4.2021 Viera Farbiaková 30.4.2021 RD/013/2020 Mäso - potkany
DF12107030 2211232 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 456,00 19.7.2021 Viera Farbiaková 19.8.2021 329/2021 Granule
DF12107032 2210144 Regionálny úrad verejného zdravot. so sídl. v Košiciach Ipeľská 1 48968854 625,80 19.7.2021 Ing. Kristína Tóthová 19.8.2020 Zmluva č. 31/2021 Rozbor pitnej vody
DF12107033 1021013 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1280,40 19.7.2021 Viera Farbiaková 19.8.2021 RD/013/2020 Myši a potkany
DF12107034 2100233 metaloBox Slovakia, s.r.o. Pražská 11 35948248 575,04 19.7.2021 Elena Tomášová 19.8.2021 380/2021 Šatníkové skrine
DF12107031 21100193 Zväz chovateľov koní na Sl.-družstvo Moravecká 32 34125035 34,00 19.7.2021 Ing. Patrik Pastorek 19.8.2021 Členské 2021
DF12107115 21200009 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 76143,74 19.8.2021 Mgr. Ingrid Tomková 20.8.2021 Zmluva o spolupráci Podiel z predaja vstupeniek
DF12108028 9700058041 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 87,82 19.8.2021 Ing. Kristína Tóthová 20.8.2021 384/2021 Rozbor pitnej vody
DF12108027 2211429 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 44,10 19.8.2021 Viera Farbiaková 30.9.2021 420/2021 Granule
DF12108015 99512312 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36 371 271 66,00 2.1.2021 Mgr. Ingrid Tomková 12.8.2021 Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále 2021
DF12110070 9921053048 Up Déjeuner s.r.o Tomášikova 23 53528654 -917,19 2.11.2021 Zuzana Feilhauerová 24.11.2021 Šeky
DF12110071 9921053049 Up Déjeuner s.r.o Tomášikova 23 53528654 -917,20 2.11.2021 Viera Farbiaková 29.11.2021 Poukážky UP
DF12110073 5621001855 Up Déjeuner s.r.o Tomášikova 23 53528654 -281,64 2.11.2021 Zuzana Feilhauerová 29.11.2021 UP - gusto
DF12110063 1450860136 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 17,00 2.11.2021 Mgr. Tomková Ingrid 29.11.2021 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobil - hovorné
DF12110069 1021020 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1806,00 2.11.2021 Elena Tomášová 29.11.2021 RD/009/2021 Mäso - potkany, myši
DF12110067 211383 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 1215,59 2.11.2021 Viera Farbiaková 29.11.2021 RD/014/2020 Ovocie
DF12110066 211382 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 1285,67 2.11.2021 Viera Farbiaková 29.11.2021 RD/014/2020 Zelenina
DF12110065 210119 AVAL BETA s.r.o  Letná 45, 040 01  Košice  31727972 3870,72 2.11.2021 Ing. Zuzana Kovérová 29.11.2021 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF12110086 7100046899 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 467,12 2.11.2021 Mgr. Ingrid Tomková 29.11.2021 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobil
DF12110064 181 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 2138,60 2.11.2021 Ing. Patrik Pastorek 29.11.2021 RD/007/2021 Veterinárna činnosť
DF12110072 5211300194 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 218,09 2.11.2021 Ing. Zuzana Kovérová 29.11.2021 Zmluva o prenájme so servis. službami 00323/16/011, 00324/16/011 Kopírka - nájom
DF12110068 9700065635 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 10,28 2.11.2021 Ing. Kristína Tóthová 29.11.2021 Zmluva č. 09/212/2021 o odvoze a likvidácii odpadových vôd Likvidácia odpadových vôd
DF92110005 019000017 Kohoutová Ivana - EDEN Nám. Míru 16 49870882 8,86 2.11.2021 Elena Tomášová 29.11.2021 Komis. zmluva Komis
DF92111001 20210099 Rusňáková Iveta 40802345 28,80 2.11.2021 Elena Tomášová 29.11.2021 Komis. zmluva Komis
DF12111001 8842707797 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1120,00 2.11.2021 Ing. Kristína Tóthová 29.11.2021 KZ č. Z202012233_Z Zemný plyn
DF12111002 8842707851 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 2.11.2021 Ing. Kristína Tóthová 29.11.2021 KZ č. Z202012228_Z Elektrina - Mojmírová
DF12111003 200204811 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 114,00 2.11.2021 Mgr. Ingrid Tomková 29.11.2021 Služba internet business Mojmírová - internet
DF12111004 1020211174 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 255,96 2.11.2021 Elena Tomášová 29.11.2021 RD/002/2020 Ost. materiál, čistiace prostriedky
DF12112002 8804027419 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 2.12.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.12.2021 KZ č. Z202012228_Z Mojmírová - elektrika
DF12112005 202100129 REIMANN s.r.o. Gaštanová 1444/5, 960 01 Zvolen 36623661 19347,60 2.12.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.12.2021 580/2021 Elektromobil MELEX
DF12112001 8804027367 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1120,00 2.12.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.12.2021 KZ č. Z202012233_Z Zemný plyn
DF12111063 210171 BRAINCOM s.r.o. Školska 40 36057401 1614,00 2.12.2021 Elena Tomášová 15.12.2021 631/2021 Hojdačka z agát. dreva, konštrukcia so zvonkohrou
DF12111066 202101102 IRES M+R s.r.o Kavečianska cesta 41 36447889 17419,45 2.12.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.12.2021 Zmluva o dielo 04/2021 Voliéra KASKÁDOVITÁ
DF12111067 211513 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 2282,97 2.12.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.12.2021 RD/011/2021 Ovocie a zelenina
DF12111060 5211300226 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 214,08 2.12.2021 Ing. Zuzana Kovérová 15.12.2021 Zmluva o prenájme a poskyt. služieb 52107465,5217466 Kopírka
DF12111059 2021842668 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 42,60 2.12.2021 Ing. Patrik Pastorek 15.12.2021 4/2021 Lab. výkony
DF12111062 9700068550 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 10,28 2.12.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.12.2021 Zmluva č. 09/212/2021 o odvoze a likvidácii odpadových vôd Likvidácia odpad. vôd
DF12111068 20211101 REVOSTAV, s.r.o. Kavečianska 39/A 52659992 890,00 2.12.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.12.2021 155/2021 Vypracovanie stavebného rozpočtu
DF12102002 8832811120 SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, 82511  Bratislava 358152256 77,00 2.2.2021 Ing. Kristína Tóthová 25.2.2021 KZ č. Z202012228_Z odber elektriny 02/2021
DF12102001 8832811065 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1120,00 2.2.2021 Ing. Kristína Tóthová 25.2.2021 zmluva o dodávke plynu KZ č.202012233-Z zemný plyn
DF12106002 8813547412 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 2.6.2021 Ing. Kristína Tóthová 22.6.2021 KZ č. Z202012228_Z Mojmírová - elektrina
DF12106004 210101484 Železo stavebniny Holubyho 31, 040 01 Košice 45 522 855 1063,63 2.6.2021 Elena Tomášová 25.6.2021 243/2021 Rúry
DF12106003 1021009 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1839,60 2.6.2021 Viera Farbiaková 22.6.2021 RD/013/2020 Mäso - myši, potkany
DF12106001 8813547358 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1120,00 2.6.2021 Ing. Kristína Tóthová 30.6.2021 KZ č. Z202012233_Z Zemný plyn
DF92106006 2021046 ZAKALANDIA s.r.o Hornádska 3 52323382 39,70 2.7.2021 Elena Tomášová 22.7.2021 Komis. zmluva Komis
DF12106094 210073 AVAL BETA s.r.o  Letná 45, 040 01  Košice  31727972 3655,68 2.7.2021 Ing. Zuzana Kovérová 6.7.2021 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF12106096 0264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 2.7.2021 Mgr. Ingrid Tomková 6.7.2021 Zmluva č. 18/0875/0003 o poskyt. pripojenia k sieti internet Internet
DF92107001 2101069 RNDr. Milan Bláha-ELGEO Nové Sady 1, 571 01, Moravská Třebová 60 892 803 49,08 2.7.2021 Elena Tomášová 7.7.2021 Komis. zmluva Komis
DF92107002 21200206 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 49,42 2.7.2021 Elena Tomášová 8.7.2021 Komis. zmluva Komis
DF92107003 221032 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 160,78 2.7.2021 Elena Tomášová 8.7.2021 Komis. zmluva Komis
DF12106097 2110243 BAMIDA s.r.o. Košická 28,080 01 Prešov 36 777 889 834,00 2.7.2021 Mgr. Eva Malešová 8.7.2021 286/2021 Prenájom párty satnov
DF12107004 5020213195 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 139,72 2.7.2021 Elena Tomášová 8.7.2021 RD/008/2021 Pracovné odevy, obuv
DF12107005 1021012 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 529,20 2.7.2021 Viera Farbiaková 8.7.2021 RD/013/2020 Mäso - potkany, myši
DF12107006 7210352 MVDr. Peter Pongrácz - VETIS Kráľovičové Kračany 91, 930 03 32 320 833 256,64 2.7.2021 Elena Tomášová 8.7.2021 339/2021 Žľaby, jasle na seno, ohlávky
DF12106092 92106158 KPK Print s.r.o. Orlia 10 44432299 553,20 2.7.2021 Mgr. Eva Malešová 12.7.2021 266/2021 Výroba a tlač fólie, lesklého lamina
DF12106095 0572021 MULTIP s.r.o. Slovenskej jednoty 36 45721718 804,00 2.7.2021 Mgr. Eva Malešová 15.7.2021 311/2021 UCSZOO - občerstvenie
DF12106093 92106190 KPK Print s.r.o. Orlia 10 44432299 220,20 2.7.2021 Mgr. Eva Malešová 15.7.2021 266/2021 Výroba a tlač banneru, krabice na víno pre UCSZOO
DF92107007 202109 Bikár Alexander 47539917 47539917 55,00 2.8.2021 Mgr. Eva Malešová 17.8.2021 368/2021 Noc. v ZOO - večera, raňajky
DF92107008 202110 Bikár Alexander 47539917 47539917 22,00 2.8.2021 Mgr. Eva Malešová 17.8.2021 375/2021 Noc v ZOO - večera, raňajky
DF92107009 202112 Bikár Alexander 47539917 47539917 27,50 2.8.2021 Mgr. Eva Malešová 17.8.2021 388/2021 Noc v ZOO - večera, raňajky
DF92107010 20210395 LAMIA-Ing. Horňák L Milosrdenstva 22 30661234 100,80 2.8.2021 Elena Tomášová 17.8.2021 371/2021 Tovar do ZOOShopu - pláštenka
DF92107011 11210791 Dopravný podnik mesta Košice a.s. Bardejovská 6, 043 29 Košice 31 701 914 872,51 2.8.2021 Mgr. Eva Malešová 12.8.2020 363/2021 Tábor - preprava
DF92107012 2100180866 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 147,65 2.8.2021 Elena Tomášová 12.8.2020 394/2021 Tábor - min. voda, lízatka
DF92107015 2221200068 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 1068,56 2.8.2021 Elena Tomášová 19.8.2020 395/2021 Tovar do ZOO shopu - hračky
DF12107073 210101438 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 725,00 2.8.2021 Viera Farbiaková 19.8.2021 385/2021 Ryby
DF12107074 5020213328 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 243,92 2.8.2021 Elena Tomášová 19.8.2021 RD/008/2021 Pracovné odevy
DF12107075 1020210778 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 183,96 2.8.2021 Elena Tomášová 19.8.2021 RD/002/2020 Čistiace prostriedky a ost. materiál
DF12107076 1330770429 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 17,00 2.8.2021 Mgr. Ingrid Tomková 19.8.2021 80544899 Mobilné služby
DF12107080 20210035 Hreščák Jaroslav - RETRA Slnečná 263/15 10704060 1780,00 2.8.2021 Elena Tomášová 19.8.2021 365/2021 Dosky, fošne
DF12107083 218505035 Štátny vet. a pot. ústav vo Zvolene pod dráhami 918 042355613 15,55 2.8.2021 Ing. Patrik Pastorek 19.8.2021 5/2021 Laboratórne vyšetrenia
DF12107084 00058 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 2100,50 2.8.2021 Ing. Patrik Pastorek 19.8.2021 RD/007/2021 Veterinárna činnosť
DF12107086 516021 Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE Južná trieda 48/A 270,00 2.8.2021 Ing. Patrik Pastorek 19.8.2021 391/2021 Prekladateľské služby
DF12107089 5211300100 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 268,36 2.8.2021 Ing. Zuzana Kovérová 19.8.2021 Zmluva o prenájme so servis. službami 00323/16/011, 00324/16/011 Kopírka
DF12107079 9921037066 Up Déjeuner s.r.o Tomášikova 23 53528654 -742,92 2.8.2021 Mgr. Ingrid Tomková 19.8.2021 Šeky
DF92107014 122200153 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 563,73 2.8.2021 Elena Tomášová 20.8.2021 Komis. zmluva Komis
DF12107082 2101020464 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 461,90 2.8.2021 Elena Tomášová 20.8.2021 RD/016/2020, RD/017/2020 Hygienické a čistiace prostriedky
DF12107070 210086 AVAL BETA s.r.o  Letná 45, 040 01  Košice  31727972 3870,72 2.8.2021 Ing. Zuzana Kovérová 20.8.2021 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF92108001 2101133 RNDr. Milan Bláha-ELGEO Nové Sady 1, 571 01, Moravská Třebová 60 892 803 162,22 2.8.2021 Elena Tomášová 20.8.2021 Komis. zmluva KOMIS
DF12107072 212783 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 265,00 2.8.2021 Viera Farbiaková 10.8.2021 379/2021 Mäso - cvrčky, šváby, sarančatá
DF12107077 2102028 AGRO BIO Praha Bellušová 1861,Praha 18 630 732 109,06 2.8.2021 Viera Farbiaková 10.8.2021 359/2021 Objem. krmivo
DF12107081 0211213 Berka Jiří Ing. Šumvald 403 60307013 170,78 2.8.2021 Elena Tomášová 10.8.2021 400/2021 Morská soľ, živý piesok
DF12107088 21031 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 24538,28 2.8.2021 Ing. Kristína Tóthová 10.8.2021 RD/003/2020 HIM - drevený prístrešok CHZ lamy, ovce
DF12107087 2021143 ROPEKO s.r.o Magnezitárska 9, 040 13  Košice 36607240 156,00 2.8.2021 Ing. Kristína Tóthová 10.8.2021 383/2021 Skúška tesnosti nádrže
DF12107085 03921 RONO FOOD s.r.o Bardejovská 26 48968854 324,00 2.8.2021 Mgr. Eva Malešová 10.8.2021 310/2021 UCSZOO - prenájom miesta + občerstvenie
DF12107071 21030 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 30,00 2.8.2021 Elena Tomášová 10.8.2021 390/2021 Dosky
DF12109001 8823297662 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1120,00 2.9.2021 Ing. Kristína Tóthová 28.9.2021 KZ č. Z202012233_Z Plyn
DF12109004 2100207765 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 253,53 2.9.2021 Viera Farbiaková 7.9.2021 468/2021 Potraviny, repre, Tovar do bufetu
DF12109002 8823297715 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 2.9.2021 Ing. Kristína Tóthová 28.9.2021 KZ č. Z202012228_Z Mojmírová - elektrika
DF12108073 210166 Boris Ferenc Mgr. Denešova 4 48243191 1800,00 2.9.2021 Mgr. Eva Malešová 7.9.2021 Zmluva 155/2021 Reklama v Rádio Košice
DF12108072 213264 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1555,00 2.9.2021 Viera Farbiaková 7.9.2021 459/2021 Mäso, ryby
DF12108075 5211300131 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 229,02 2.9.2021 Ing. Zuzana Kovérová 7.9.2021 Zmluva o prenájme so servis. službami 00323/16/011, 00324/16/011 Kopírka
DF12108070 00093 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1368,20 2.9.2021 Ing. Patrik Pastorek 7.9.2021 RD/007/2021 Vet. starostlivosť
DF12108077 1021016 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 2419,92 2.9.2021 Viera Farbiaková 7.9.2021 RD/013/2020 Mäso - potkany, myši
DF12108078 211059 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 1619,54 2.9.2021 Viera Farbiaková 7.9.2021 RD/014/2020 Zelenina
DF12108071 7112122750 Východoslovenská distribučná a.s 36599361 1041,60 2.9.2021 Ing. Kristína Tóthová 30.9.2021 343/2021 Nájom náhr. zdroja
DF12108074 210097 AVAL BETA s.r.o  Letná 45, 040 01  Košice  31727972 3816,96 2.9.2021 Ing. Zuzana Kovérová 7.9.2021 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF12108076 9700059477 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 15,43 2.9.2021 Ing. Kristína Tóthová 30.9.2021 Zmluva 09/212/2021 Likvidácia odpadových vôd
DF92108018 019000013 Kohoutová Ivana - EDEN Nám. Míru 16 49870882 127,83 2.9.2021 Elena Tomášová 30.9.2021 Komis. zmluva Komis
DF92108013 122200292 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 608,64 2.9.2021 Elena Tomášová 30.9.2021 Komis zmluva Komis
DF12105035 4211004865 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 493546 8,40 20.05.2021 Ing. Patrik Pastorek 21.5.2021 Slovenský veterinárny časopis
DF12101019 2103952 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 145,76 20.1.2021 Viera Farbiaková 4.2.2021 16/2021 ostat. potraviny
DF12110049 20211062 Psychosociálne centrum Löfflerova 2 31996361 288,00 20.10.2021 Mgr. Eva Malešová 26.10.2021 536/2021 Kurz komunikačných schopností
DF12110050 211657 Berka Jiří Ing. Šumvald 403 60307013 203,94 20.10.2021 Elena Tomášová 26.10.2021 552/2021 Ost. materiál
DF12112054 12022021 EKOLAB s.r.o Werferova 1, 040 01 Košice 31684165 73,67 20.12.2021 Ing. Kristína Tóthová 31.12.2021 630/2021 Rozbor odpadovej vody
DF12112055 2021113 IMI-EXPRES s.r.o 47621460 758,40 20.12.2021 Ing. Kristína Tóthová 31.12.2021 642/2021 Doprava kameniva
DF12112056 2021842873 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 17,50 20.12.2021 Ing. Patrik Pastorek 31.12.2021 04/2021 Lab. výkony
DF12112057 20213536 ASANARATES s.r.o Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 529,20 20.12.2021 Ing. Emília Kornúcová 31.12.2021 Zmluva o poskyt. deratiz. a dezinsek. služieb Deratizácia ZOO
DF12112058 2212023491 ŠEVT a.s Plynárenská 6, 821 09  Bratislava 2142006605 135,00 20.12.2021 Elena Tomášová 31.12.2021 657/2021 Kancel. potreby
DF12112059 121000013 MP CONSTRUCT s.r.o. Obrancov mieru 13 46957596 5760,00 20.12.2021 Ing. Kristína Tóthová 31.12.2021 105/2021 Projektová dokumentácia - CHZ tiger
DF12112060 20210017 Kuzevič Martin Drábová 1100/06, Košice 47 775 297 3866,40 20.12.2021 Viera Farbiaková 31.12.2021 667/2021 Orez stromov
DF12104022 4421000177 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 2650,30 20.4.2021 Viera Farbiaková 30.4.2021 RD/013/2020 Objem. krmivo
DF12204037 2202417 Förch Slovensko s.r.o Rosinska cesta 12 36698512 105,96 20.4.2021 Elena Tomášová 28.4.2022 147/2022 Osadz. a dierovacie kliešte
DF12105037 20210534 Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 79, 040 01 Košice 17079202 1285,56 20.5.2021 MSc. Vasiľ Michal 21.5.2021 184/2021 výsadba letničiek
DF12105036 1021008 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1194,00 20.5.2021 Viera Farbiaková 24.5.2021 RD/013/2020 Mäso - myši, potkany
DF12107035 2100173939 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 250,04 20.7.2021 Viera Farbiaková 12.8.2021 369/2021 Potraviny, tovar do ZOO Shopu, tovar pre tábor
DF12107036 20210180 BRANDOS s.r.o. Trsťany 65 50545027 594,00 20.7.2021 Viera Farbiaková 19.8.2021 352/2021 Preprava sena
DF12107037 202106 Bikár Alexander 47539917 47539917 1486,00 20.7.2021 Mgr. Eva Malešová 10.8.2021 288/2021 UCSZOO - pohostenie a občerstvenie
DF12108029 922021 Tirpák František ml. 37642413 149,20 20.8.2021 Ing. Kristína Tóthová 7.9.2021 425/2021 Kominárske práce
DF12109042 6611279271 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 474,28 20.9.2021 Ing. Kristína Tóthová 28.9.2021 6611279271 Havarijné poistenie
DF12109043 6611283860 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 222,44 20.9.2021 Ing. Kristína Tóthová 28.9.2021 6611283860 Zákonné poistenie
DF12109040 211142 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 1862,24 20.9.2021 Viera Farbiaková 28.9.2021 RD/014/2020 Ovocie
DF12109041 211143 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 1468,18 20.9.2021 Viera Farbiaková 28.9.2021 RD/014/2020 Zelenina
DF12109044 6521 RONO FOOD s.r.o Bardejovská 26 48968854 30,00 20.9.2021 Mgr. Eva Malešová 30.9.2021 267/2021 Repre - občerstvenie na krst ťavy
DF92108019 6421 RONO FOOD s.r.o Bardejovská 26 48968854 6148,80 20.9.2021 Mgr. Eva Malešová 30.9.2021 322/2021 Tábor - obedy
DF12107042 2021841627 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 22,10 21.07.2021 Ing. Patrik Pastorek 19.8.2021 4/2021 Lab. výkony
DF12110051 720211056 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 47,04 21.10.2021 Ing. Kristína Tóthová 26.10.2021 553/2021 Vyváženie kolies
DF12110052 2101020673 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 353,14 21.10.2021 Elena Tomášová 26.10.2021 RD/016/2020, RD/017/2020 Hygienické a čistiace potreby
DF12112061 97224419 CARMEUSE s.r.o 36198749 269,08 21.12.2021 Elena Tomášová 31.12.2021 641/2021 Kamenivo
DF12112062 2212094 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 315,12 21.12.2021 Viera Farbiaková 31.12.2021 626/2021, 646/2021 Granule
DF12112063 2212083 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 604,80 21.12.2021 Viera Farbiaková 31.12.2021 626/2021 Granule
DF12111086 4174002596 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 21,14 21.12.2021 Ing. Patrik Pastorek 31.12.2021 Veterinárna kontrola
DF12111087 4174002595 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 24,14 21.12.2021 Ing. Patrik Pastorek 31.12.2021 Veterinárna kontrola
DF12111088 4174002594 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 24,14 21.12.2021 Ing. Patrik Pastorek 31.12.2021 Veterinárna kontrola
DF12104027 2021017 MAJO STAV s.r.o. Komenského 73, 040 01 Košice 40 348 766 5199,60 21.4.2021 Ing. Kristína Tóthová 30.4.2021 153/2021 Stavebné práce - pavilón včiel
DF12104023 1020210372 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 262,80 21.4.2021 Elena Tomášová 30.4.2021 RD/002/2020 Čistiace a hygienicke prostriedky
DF12104028 2101020200 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 142,86 21.4.2021 Elena Tomášová 30.4.2021 RD/016/2020, RD/017/2020 Čistiace prostriedky
DF12105039 21095 GRAFFEX s.r.o. Končistá 3 44712456 20,00 21.5.2021 Elena Tomášová 27.5.2021 234/2021 Odvoz obalov - palsty
DF12105038 32210260  BUSHMAN TRADE s.r.o, Stará Vajnorská 11 51704501 100,62 21.5.2021 Elena Tomášová 24.5.2021 117/2021 Prac. odevy - nohavice, tričká
DF12105040 126452021 AuraSHOP - provozovatel EGIDA Plus s.r.o Křížová 3112 25726200 41,65 21.5.2021 Elena Tomášová 24.5.2021 199/2021 Ost. mater. - vodítko, masážny hrebeň
DF92105007 2221200023 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 1903,86 21.5.2021 Elena Tomášová 24.5.2021 228/2021 Tovar do bufetu - hračky
DF12106063 1020210154 GRAND BARI s.r.o Poštová 8 47186411 474,00 21.6.2021 Mgr. Eva Malešová 25.6.2021 299/2021 Propagačné víno - CASSAVITA
DF12106062 21190 GRAFFEX s.r.o. Končistá 3 44712456 20,00 21.6.2021 Elena Tomášová 30.6.2021 272/2021 Odvoz a likvidácia odp. z vlnitej lepenky
DF12107039 2211258 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 43,20 21.7.2021 Viera Farbiaková 19.8.2021 329/2021 Granule pre jelene
DF12107041 2021841629 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 22,10 21.7.2021 Ing. Patrik Pastorek 19.8.2021 4/2021 Lab. výkony
DF12107044 202110 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 563,40 21.7.2021 Viera Farbiaková 19.8.2021 330/2021 Králiky
DF12107046 210101367 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 138,00 21.7.2021 Viera Farbiaková 19.8.2021 362/2021 Granule mazuri
DF12107038 1853723901 ČSOB Leasing a.s Žižkova 11 35704713 10,00 21.7.2021 Ing. Kristína Tóthová 19.8.2021 Leasingova zmluva Poplatok za prevod vlastníctva - CITROEN C5
DF12107045 211176 Berka Jiří Ing. Šumvald 403 60307013 263,15 21.7.2021 Elena Tomášová 22.6.2021 358/2021, 326/2021 Testy KH, hustomer, reflektory
DF12107043 2021841630 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 20,00 21.7.2021 Ing. Patrik Pastorek 10.8.2021 4/2021 Laboratórne výkony
DF12109045 2210247 Regionálny úrad verejného zdravot. so sídl. v Košiciach Ipeľská 1 48968854 390,31 21.9.2021 Ing. Kristína Tóthová 26.10.2021 Zmluva č. 31/2021 Rozbor pitnej vody
DF12109050 222100085 Hořejší Pavel Roosveltova 1, 250 88 Čelákovice 45879427 650,00 21.9.2021 Ing. Patrik Pastorek 28.9.2021 381/2021 Transport zebry
DF12109046 2100014 Olexa Martin Osloboditeľov 3, Trstená pri Hornáde 87 249 545 259,00 21.9.2021 Ing. Kristína Tóthová 28.9.2021 485/2021 Oprava plynového kotla
DF12109048 139265078 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 96,00 21.9.2021 Mgr. Ingrid Tomková 28.9.2021 179/2021 Prenájom toaletnej kabíny
DF12109049 139265079 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 96,00 21.9.2021 Mgr. Ingrid Tomková 28.9.2021 179/2021 Prenájom toaletnej kabíny
DF12109047 20210012 Kuzevič Martin Drábová 1100/06, Košice 47 775 297 6184,00 21.9.2021 Viera Farbiaková 28.9.2021 467/2021 Výrub a orez stromov
DF12101020 1021002 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1337,76 22.1.2021 Viera Farbiaková 9.2.2021 RD/013/2020 mäso-potkany,myši
DF12101021 2021840066 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 20,00 22.1.2021 Ing. Patrik Pastorek 9.2.2021 4/2021 lab. rozbor
DF12101022 2021840072 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 101,00 22.1.2021 Ing. Patrik Pastorek 9.2.2021 4/2021 lab. rozbor
DF12101023 112016121 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 540,43 22.1.2021 Ing. Kristína Tóthová 9.2.2021 zmluva 1024/2017/so odvoz odpadu
DF12110054 10210241 Ing. Peter Toronský-VIPE Kavečianska cesta 38, 040 11 Košice 10 778 250 228,00 22.10.2021 Ing. Kristína Tóthová 29.11.2021 520/2021 Odvorná prehliadka tlakových nádob
DF12110055 2175470 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 341,90 22.10.2021 Viera Farbiaková 26.10.2021 558/2021 Ost. potraviny
DF12110053 2112102356 MIKONA s.r.o Trenčianska 452, 02 01 Púchov 31570364 1207,50 22.10.2021 Ing. Kristína Tóthová 26.10.2021 554/2021 Pneumatiky a prezutie automobilov
DF12111032 2021842550 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 24,00 22.11.2021 Ing. Patrik Pastorek 29.11.2021 4/2021 Lab. výkony
DF12111036 1021022 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1378,80 22.11.2021 Viera Farbiaková 29.11.2021 RD/009/2021 Mäso
DF12111034 2021033 Česká a Slovenská etologická společnosť z.s Přátelství 815/109 41692900 22,00 22.11.2021 Ing. Patrik Pastorek 29.11.2021 Členské
DF12111033 210102177 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 931,36 22.11.2021 Viera Farbiaková 29.11.2021 594/2021 Ost. potraviny
DF12111035 432021 RNDr. Holečková Dana Sylvárovská 2868,544 01 Dvur Králové 49 292 854 200,00 22.11.2021 Mgr. Erich Kočner 29.11.2021 Zmluva o posk. poradenských a konzultačných služieb Poradenské a konzultačné služby
DF12112064 3021425480 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 8847,00 22.12.2021 Ing. Kristína Tóthová 31.12.2021 KZ č. Z2021_182_Z stravné lístky
DF12112065 0921 Ing. Daniel Kolesár Cintorínska 41/17 51321751 1400,00 22.12.2021 Ing. Kristína Tóthová 31.12.2021 345/2021 Projektova dokumentacia - CHZ Margay
DF12112066 21055 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 930,00 22.12.2021 Elena Tomášová 31.12.2021 661/2021 Krmelec, palanda s drážkou
DF12112067 1020210563 HAKOZ s.r.o 36591564 2520,00 22.12.2021 Ing. Kristína Tóthová 31.12.2021 585/2021 Zdvíhací uzáver z nehrdzavejúcej ocele
DF12102041 2021840256 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 15,00 22.2.2021 Ing. Patrik Pastorek 18.3.2021 4/2021 lab. výkony
DF12102042 2021840268 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 15,50 22.2.2021 Ing. Patrik Pastorek 8.3.2021 04/2021 laboratórne výkony
DF12103032 720210247 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 2158,66 22.3.2021 Ing. Kristína Tóthová 6.4.2021 85/2021 servis a oprava motorového vozidla
DF12103031 720210237 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 65,00 22.3.2021 Ing. Kristína Tóthová 6.4.2021 125/2021 oprava mot. vozidla-spoluúčasť
DF12103030 20218813758 EAZA EAZA 50,00 22.3.2021 Ing. Patrik Pastorek 15.4.2021 Registračný poplatok
DF12103028 2021840510 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 24,00 22.3.2021 Ing. Patrik Pastorek 30.3.2021 4/2021 laboratórne výkony
DF12103029 2021840501 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 15,00 22.3.2021 Ing. Patrik Pastorek 30.3.2021 4/2021 laboratórne výkony
DF12104030 210205 Vzdelávacie stredisko s.r.o. Clementisova 5, 040 22 Košice 36 607 959 336,00 22.4.2021 Ing. Zuzana Kovérová 30.6.2021 119/2021, 120/2021, 121/2021, 123/2021 Školenie
DF12104026 2101020231 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 469,21 22.4.2021 Elena Tomášová 21.5.2021 RD/016/2020,RD/017/2020 Čistiace a hyg. prostriedky
DF12104024 210317 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 1545,43 22.4.2021 Viera Farbiaková 30.4.2021 RD/014/2020 Zelenina
DF12104025 210318 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 1233,53 22.4.2021 Viera Farbiaková 30.4.2021 RD/014/2020 Ovocie
DF12104029 2021093 SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske 46626069 31,00 22.4.2021 Elena Tomášová 30.4.2021 169/2021 Materiál
DF12104031 20211813 EXACT Invest s.r.o. Ďurgalova 2 51119838 155,50 22.4.2021 Ing. Kristína Tóthová 30.4.2021 173/2021 Koronavírus - dezinfekcia
DF12104032 211046 Hřiště 8D Rybková 23,Kravý hora Brno 602 00 27 047 156 283,00 22.4.2021 Elena Tomášová 15.5.2021 161/2021 Dosky na lavičky
DF12106066 2021841393 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 10,60 22.6.2021 Ing. Patrik Pastorek 25.6.2021 4/2021 Lab. výkony
DF12106064 5020213097 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 417,83 22.6.2021 Matej Miroslav 25.6.2021 RD/008/2021 Prac. odevy
DF12106065 5020213098 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 724,19 22.6.2021 Matej Miroslav 25.6.2021 RD/008/2021 Prac. odevy
DF12107040 5016210026 Centrum spoločných činností SAV Dúbravska cesta 9 00398144 507,60 22.7.2021 Mgr. Eva Malešová 19.8.2021 295/2021 Valné zhromaždenie UCSZOO - preprava osôb
DF12107047 5016210021 Centrum spoločných činností SAV Dúbravska cesta 9 00398144 5356,41 22.7.2021 Mgr. Eva Malešová 19.8.2021 203/2021 Valné zhromaždenie UCSZOO - hotelové a konferenčné služby
DF12107048 2100031 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 132,00 22.7.2021 Mgr. Ingrid Tomková 19.8.2021 377/2021 Hl. router mikrotik CRS 109
DF12107049 2100028 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 300,00 22.7.2021 Mgr. Ingrid Tomková 19.8.2021 Servisná zmluva Správa výpočtovej techniky
DF12107056 212619 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1996,00 22.7.2021 Viera Farbiaková 10.8.2021 353/2021 Ryby, mäso
DF12107051 210101388 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 165,93 22.7.2021 Viera Farbiaková 10.8.2021 372/2021 Ost. potraviny
DF12109051 211516 Berka Jiří Ing. Šumvald 403 60307013 306,34 22.9.2021 Elena Tomášová 28.9.2021 496/2021 Ostatný materiál
DF12109052 21090671 Šimčík Vladimír Rozkvet 2065/143 41926935 12,30 22.9.2021 Elena Tomášová 28.9.2021 492/2021 Piktogramy, vodný zdroj
DF12112068 20210340 BRANDOS s.r.o. Trsťany 65 50545027 624,24 23.12.2021 Viera Farbiaková 31.12.2021 640/2021 Preprava sena
DF12112069 4211005637 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 493546 8,40 23.12.2021 Ing. Patrik Pastorek 31.12.2021 Slovenský veterinárny časopis
DF12102044 1032101666 KONEX elektro s.r.o. Rastislavova 7, 040 01 Košice 31 680 569 104,66 23.2.2021 Elena Tomášová 18.3.2021 80/2021 elektroinštalačný materiál, náradie
DF12102043 1032101665 KONEX elektro s.r.o. Rastislavova 7, 040 01 Košice 31 680 569 225,55 23.2.2021 Elena Tomášová 18.3.2021 79/2021 elektroinštalačný materiál
DF12103042 3301210001 Mesto Košice 691135 63,00 23.3.2021 Ing. Kristína Tóthová 31.3.2021 zml.2017000710 PZP-KE442FM
DF12103039 20210313 ZOO PRODUKT SLOVAKIA Športová 382, 922 01  Veľké Orvište 36243736 211,01 23.3.2021 Ing. Patrik Pastorek 15.4.2021 110/2021 materiál-zoológia
DF12103037 22100001 OSIVEX Záhradkár s.r.o Štúrova 33, 040 01  Košice 36787124 175,00 23.3.2021 Viera Farbiaková 15.4.2021 113/2021 objemové krmivo
DF12103035 321007 JES Slovakia s.r.o. Bulharská 5, 040 01 Košice 45998945 125,00 23.3.2021 Mgr. Eva Malešová 6.4.2021 139/2020 výroba bannerov
DF12103036 1099800133 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 -1430,09 23.3.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.4.2021 Zmluva č. 1020090128 o dodávke a odbere tepla a TÚV Vyúčtovanie - dodávka tepla a TÚV 2020
DF12104034 21413432 B2B Partner s.r.o 44413467 871,20 23.4.2021 Mgr. Eva Malešová 30.4.2021 163/2021 Kanceláske stoličky
DF12104035 3021921100 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 8775,00 23.4.2021 Zuzana Feilhauerová 21.5.2021 KZ č. Z20203906 Stravné lístky
DF12104033 21098 GRAFFEX s.r.o. Končistá 3 44712456 20,00 23.4.2021 Elena Tomášová 30.4.2021 187/2021 Odvoz a likvidácia plastov
DF12106068 00821 Auvid media s.r.o 51633230 1080,00 23.6.2021 Mgr. Eva Malešová 25.6.2021 297/2021 Úprava propagačného spotu
DF12106067 20210491 Marenčinová Helena - MAD Húskova 81 32484577 540,00 23.6.2021 MSc. Vasiľ Michal 25.6.2021 296/2021 Preprava materiálu
DF12107055 2002161924 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 821,61 23.7.2021 Ing. Kristína Tóthová 19.8.2021 PHM
DF12107052 4174002529 Regionálny úrad verejného zdravot. so sídl. v Košiciach 00606723 34,76 23.7.2021 Ing. Patrik Pastorek 10.8.2021 Veterinárna kontrola
DF12107053 DF210865 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 1545,84 23.7.2021 Viera Farbiaková 10.8.2021 RD/014/2020 Zelenina
DF12107054 210866 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 2133,64 23.7.2021 Viera Farbiaková 10.8.2021 RD/014/2020 Ovocie
DF12107116 1900998001 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 324,26 23.8.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.9.2021 Zmluva č. 1020090128 o dodávke a odbere tepla a TÚV Mojmírová - dodávka tepla a TÚV
DF12108037 280210663 UND-03 a.s Rastislavova 31719163 370,01 23.8.2021 Ing. Kristína Tóthová 7.9.2021 423/2021 Servis - Mercedes
DF12108038 12102106 ANIMAL FOOD s.r.o. Vrádište 148 47562137 122,00 23.8.2021 Viera Farbiaková 7.9.2021 418/2021 Potraviny
DF12108043 211004 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 1575,05 23.8.2021 Viera Farbiaková 7.9.2021 RD/014/2020 Ovocie
DF12108042 211003 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 1283,88 23.8.2021 Viera Farbiaková 7.9.2021 RD/014/2020 Zelenina
DF12108039 1020210868 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 154,16 23.8.2021 Elena Tomášová 7.9.2021 RD/002/2020 Čistiace prostriedky, ost. materiál
DF12108030 139261881 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 96,00 23.8.2021 Mgr. Ingrid Tomková 7.9.2021 179/2021 Prenájom toaletnej kabíny
DF12108031 139261882 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 96,00 23.8.2021 Mgr. Ingrid Tomková 7.9.2021 179/2021 Prenájom toaletnej kabíny
DF12108044 208 Gabinet Weterynaryjny Michal Michalski Ul Rdestowa 6/2 PL716-170-24-55 400,00 23.8.2021 Ing. Patrik Pastorek 7.9.2021 403/2021 Veterin. služby
DF12108041 20210552 NOVÁTOR s.r.o. Trolejbusová 2, Košice 36 579 950 437,20 23.8.2021 Viera Farbiaková 7.9.2021 435/2021 Motorová píla s príslušenstvom
DF12108033 2155280 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 113,54 23.8.2021 Viera Farbiaková 7.9.2021 397/2021 Ost. potraviny
DF12108034 2500380955 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 128,89 23.8.2021 Ing. Kristína Tóthová 7.9.2021 Právna zmluva 30-000138448PO2018 Mojmírová - vodné, stočné
DF12108035 2021841839 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 22,00 23.8.2021 Ing. Patrik Pastorek 7.9.2021 4/2021 Lab. výkony
DF12108040 2101020499 Ing. T. Dzurňák D&D Južná trieda 78, 040 01  Košice 14383857 316,66 23.8.2021 Ing. Kristína Tóthová 30.9.2021 RD/016/2020, RD/017/2020 Čistiace a hygienicke potreby
DF12108032 2158701 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 152,96 23.8.2021 Viera Farbiaková 30.9.2021 422/2021 Ost. potraviny
DF12108036 3121868 Slovak parcel service Senecká cesta 1 31329217 99,46 23.8.2021 Ing. Patrik Pastorek 30.9.2021 Komis. zmluva Preprava zvierat zo zahraničia + clo
DF12102046 2113017 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 39,25 24.2.2021 Viera Farbiaková 18.3.2021 56/2021 krmivo, minerály
DF12102048 20210041 Košice Turizmus Hlavná 59, 040 01 Košice 45733643 150,00 24.2.2021 Mgr. Eva Malešová 18.3.2021 členské 2021
DF12120047 2212007357 ŠEVT a.s Plynárenská 6, 821 09  Bratislava 2142006605 1426,02 24.2.2021 Elena Tomášová 18.3.2021 42/2021 kancel. potreby
DF12102045 2101020117 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 486,97 24.2.2021 Elena Tomášová 19.3.2021 RD/016/2020,RD/017/2020 hyg. a čist, prostr.
DF12102046 2113017 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 39,25 24.2.2021 Viera Farbiaková 15.3.2021 56/2021 ostat. potraviny
DF12103041 20210003 Kuzevič Martin Drábová 1100/06, Košice 47 775 297 250,00 24.3.2021 Viera Farbiaková 6.4.2021 33/2021 kalamita-orez stromov
DF12103034 20210004 Kuzevič Martin Drábová 1100/06, Košice 47 775 297 80,00 24.3.2021 Ing. Kristína Tóthová 6.4.2021 109/2021 orez stromov
DF12103033 20210005 Kuzevič Martin Drábová 1100/06, Košice 47 775 297 876,00 24.3.2021 Ing. Kristína Tóthová 31.3.2021 530/2020 orez stromov
DF12103044 00672021 Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28 17058520 183,72 24.3.2021 Ing. Patrik Pastorek 15.4.2021 91/2021 krúžky pre exoty a dravce
DF12103040 20210315 ZOO PRODUKT SLOVAKIA Športová 382, 922 01  Veľké Orvište 36243736 373,90 24.3.2021 Ing. Patrik Pastorek 15.4.2021 111/2021 materiál-zoológia
DF12105041 210100986 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 319,33 24.5.2021 Viera Farbiaková 27.5.2021 211/2021 Ost. potraviny
DF12105042 20052021 Ivan Mundier -IMKROV 972 15 Kľačno 415 40 651 681 78,40 24.5.2021 Viera Farbiaková 15.6.2021 180/2021 Ost. materiál
DF12106070 2106130 BEREN ATELIER s.r.o Tranovského 1 36186074 398,40 24.6.2021 Elena Tomášová 30.6.2021 269/2021 Bavlnené tašky s potlačou ZOO KE
DF12108050 213118 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 146,00 24.8.2021 Viera Farbiaková 7.9.2021 419/2021, 436/2021 Mäso
DF12108051 2002166918 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 698,31 24.8.2021 Ing. Kristína Tóthová 7.9.2021 8036 PHM
DF12108049 212524 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 347,00 24.8.2021 Viera Farbiaková 7.9.2021 331/2021 Mäso - cvrčky, šváby
DF12108052 82101611 XINTEX Slovakia s.r.o. Budovateľská 63 36459046 1199,52 24.8.2021 Elena Tomášová 7.9.2021 429/2021 Čistiace prostriedky
DF12110057 2002176910 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 772,79 25.10.2021 Ing. Kristína Tóthová 26.10.2021 8036 PHM
DF12110056 2021001 Tuma Ondrej Mgr. Polská 205 09196838 1410,00 25.10.2021 Ing. Patrik Pastorek 26.10.2021 Kúpna zmluva Nákup zvierat - varan
DF12111039 720211200 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 985,37 25.11.2021 Ing. Kristína Tóthová 29.11.2021 586/2021 Oprava Jumper III
DF12111037 2102040 AGRO-BIO s.r.o. Bellušova 1861 18630731 1279,37 25.11.2021 Viera Farbiaková 29.11.2021 591/2021, 600/2021 Mäso
DF12111038 211859 Berka Jiří Ing. Šumvald 403 60307013 574,76 25.11.2021 Elena Tomášová 29.11.2021 606/2021 Elektromateriál
DF12102059 521110225 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 84,96 25.2.2021 Elena Tomášová 18.3.2021 Zmluva o dodávke pramenitej minerálnej vody pitný režim
DF12103038 1020210256 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 69,36 25.3.2021 Elena Tomášová 12.4.2021 RD/002/2020 čistiace prostriedky+ostat. mater.
DF12103043 20210461 ASANARATES s.r.o Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 438,84 25.3.2021 MVDr. Hežeľ Peter 30.3.2021 Zmluva o poskyt. deratiz. a dezinsek. služieb Deratizácia
DF12105043 202101 Bikár Alexander 47539917 47539917 80,00 25.5.2021 Mgr. Eva Malešová 10.6.2021 188/2021 Repre - otvorenie sezóny
DF12106069 210950 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 226,00 25.6.2021 Viera Farbiaková 25.6.2021 95/2021 Mäso - cvrčky, šváby, sarančatá
DF12108046 7210442 MVDr. Peter Pongrácz - VETIS Kráľovičové Kračany 91, 930 03 32 320 833 1456,79 25.8.2021 Ing. Patrik Pastorek 7.9.2021 457/2021 Kŕmne žľaby
DF12108048 2020764548 International ZOO veterinary group  Station house  320,08 25.8.2021 Ing. Patrik Pastorek 7.9.2021 190/2021 Soľné tablety
DF12108047 200203226 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 114,00 25.8.2021 Mgr. Ingrid Tomková 7.9.2021 Služba internet business Mojmírová - internet
DF12108045 1020210887 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 66,00 25.8.2021 Elena Tomášová 7.9.2021 RD/002/2020 Čistiace prostriedky
DF92108009 11210924 DPMK Košice, a. s. 31701914 1403,96 25.8.2021 Mgr. Eva Malešová 7.9.2021 363/2021 Doprava - tábor
DF92108008 2221200088 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 1998,71 25.8.2021 Elena Tomášová 7.9.2021 448/2021 Tovar do ZOO Shopu
DF12101024 1032100498 KONEX elektro s.r.o. Rastislavova 7, 040 01 Košice 31 680 569 67,42 26.1.2021 Elena Tomášová 9.2.2021 68/2021 elektro mater.
DF12101025 20210012 České provaznictví s.r.o 24709638 344,43 26.1.2021 Elena Tomášová 9.2.2021 462/2020 ostat. mater.
DF12101026 2100016 MD VET s.r.o. na Lány 19 47355191 539,50 26.1.2021 Viera Farbiaková 16.2.2021 13/2021 ostat. potraviny
DF12101027 2020842940 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 9,00 26.1.2021 Ing. Patrik Pastorek 16.2.2021 4/2021 lab. rozbor
DF12101028 2101020031 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 334,32 26.1.2021 Elena Tomášová 16.2.2021 RD/016/2020 čistiace prostr.
DF12101029 2101020032 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 379,63 26.1.2021 Elena Tomášová 16.2.2021 RD/016/2020,RD/017/2020 čistiace a hyg. prostr.
DF12101030 210100216 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 1362,52 26.1.2021 Viera Farbiaková 16.2.2021 9/2021 ryby
DF12101038 210296 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 149,00 26.1.2021 Viera Farbiaková 16.2.2021 20/2021 mäso
DF12101031 20210077 R-METAL s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36540374 7140,74 26.1.2021 Ing. Kristína Tóthová 17.2.2021 RD/012/2020, 546/2020 materiál- oplotenie
DF12110061 21953901 Verlag Dashofer s.r.o Železničiarska 13, 811 04  Bratislava 35730129 260,90 26.10.2021 Ing. Kristína Tóthová 26.10.2021 VO + prístup do archívu
DF12110058 7210543 MVDr. Peter Pongrácz - VETIS Kráľovičové Kračany 91, 930 03 32 320 833 232,09 26.10.2021 Elena Tomášová 26.10.2021 568/2021 El. ohradníky
DF9211004 20210004 Rusňáková Iveta 40802345 29,50 26.10.2021 Elena Tomášová 26.10.2021 Komis. zmluva Komis
DF12110060 6611279271 Kooperativa poisťovňa a.s  Rajská 15/a, 815 20 Bratislava 6571283312 2904,59 26.10.2021 Ing. Kristína Tóthová 26.10.2021 6611279271 Havarijné poistenie
DF12111040 20210414 ECO ROVNAK s.r.o. Benadova 3 52895203 1812,00 26.11.2021 Elena Tomášová 29.10.2021 618/2021 Priemyselný difúzor
DF12111041 20210415 ECO ROVNAK s.r.o. Benadova 3 52895203 197,99 26.11.2021 Elena Tomášová 15.12.2021 619/2021 Ultrazvukové zvlhčovače
DF12102050 2500264855 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 174,06 26.2.2021 Ing. Kristína Tóthová 18.3.2021 Zmluva o dodávke vody Vodné, stočné
DF12102052 2210281 MIKROP Slovensko, s.r.o. Okružná 25, 058 01 Poprad 31717063 166,74 26.2.2021 Viera Farbiaková 18.3.2021 52/2021, 78/2021 objemové krmivo, granule
DF12102049 210105 AGRO BILLY s.r.o. 44116578 2191,42 26.2.2021 Ing. Kristína Tóthová 18.3.2021 66/2021 náhradné diely na traktor
DF12102051 1020210149 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 222,24 26.2.2021 Elena Tomášová 18.3.2021 RD/002/2020 čistiace prostriedky
DF12102053 120210748 HOUR spol. s r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 31586163 132,20 26.2.2021 Mgr. Ingrid Tomková 18.3.2021 servisná údržba účt. programu
DF12103052 1021005 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 2365,20 26.3.2021 Viera Farbiaková 29.3.2021 RD/013/2020 mäso-potkany
DF12103056 2100078478 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 189,11 26.3.2021 Viera Farbiaková 6.5.2021 124/2021 ostat. potraviny+repre
DF12103055 2021072 SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske 46626069 121,80 26.3.2021 Elena Tomášová 7.4.2021 127/2021 ostat. mater.-morská soľ
DF121003050 7210120 VETIS-MVDr. P. Pongrácz Cottbuská 1, 040 23 Kráľovské Kračany 32320633 264,26 26.3.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.4.2021 126/2021 elektrické ohradníky
DF12103049 F2100078477 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 53,64 26.3.2021 Elena Tomášová 15.4.2021 124/2021 krmivo pre zvieratá
DF12103050 7210120 MVDr. Peter Pongrácz - VETIS Kráľovičové Kračany 91, 930 03 32 320 833 264,26 26.3.2021 Elena Tomášová 30.3.2021 126/2021 El. ohradníky
DF12104036 92104086 KPK Print s.r.o. Orlia 10 44432299 510,00 26.4.2021 Mgr. Eva Malešová 30.4.2021 468/2020 Výroba topperu a tlač fólie
DF12104039 14720212 PROFIL INVEST Čemenianska 3 36823945 5883,28 26.4.2021 Ing. Kristína Tóthová 30.4.2021 129/2021 Oprava betónového oplotenia
DF12104037 421130138 Doprava a mechanizácia a.s. Napájadlá 2 00605956 49,57 26.4.2021 Ing. Kristína Tóthová 30.4.2021 150/2021 Servis - IVECO
DF12104038 3211068 ALZ,s.r.o. Východná 19C 36461806 932,34 26.4.2021 Ing. Kristína Tóthová 30.4.2021 151/2021 Servis - MITSUBISHI
DF12105045 21052021 Ivan Mundier -IMKROV 972 15 Kľačno 415 40 651 681 165,10 26.5.2021 Elena Tomášová 15.6.2021 231/2021 Ost. materiál
DF12105047 2021841105 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 17,50 26.5.2021 Ing. Patrik Pastorek 15.6.2021 4/2021 Lab. výkony
DF12105046 2002151888 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 705,83 26.5.2021 Ing. Kristína Tóthová 22.6.2021 8036 PHM
DF12105049 2171129522 4LEADERS s.r.o. pod kozím hrádkem 635 28144708 14,51 26.5.2021 Elena Tomášová 22.6.2021 238/2021 Tlaková pištoľ
DF12105044 2021025 SAMO PLUS Services Traťová 1/A 46617051 3503,80 26.5.2021 Ing. Kristína Tóthová 27.5.2021 210/2021 Servis - Liaz
DF12105048 2100127613 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 175,27 26.5.2021 Viera Farbiaková 22.6.2021 237/2021 Tovar do ZOO Shopu, repre, potraviny
DF92105008 20133 RALF NATURE Somosterra12 Nove 17 Rejes Madrid Spain 28 703 8135,94 26.5.2021 Elena Tomášová 22.6.2021 167/2021 Tričká RALF
DF12107057 2021071365 Slovgen s.r.o. 35700629 36,00 26.7.2021 Ing. Patrik Pastorek 19.8.2021 Určenie pohlavia
DF12107058 2021030415 Slovgen s.r.o. 35700629 9,00 26.7.2021 Ing. Patrik Pastorek 19.8.2021 Určenie pohlavia
DF12107059 2021020180 Slovgen s.r.o. 35700629 68,00 26.7.2021 Ing. Patrik Pastorek 19.8.2021 Určenie pohlavia
DF12107060 520210023 LAMAJ spol. s.r.o. Šúdolská 3A 36537349 741,60 26.7.2021 Elena Tomášová 20.8.2021 235/2021 Šatňové skrine
DF12107061 21415480 B2B Partner s.r.o 44413467 435,60 26.7.2021 Mgr. Ingrid Tomková 12.8.2021 Kancelárske stoličky
DF12107066 139258818 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 96,00 26.7.2021 Mgr. Ingrid Tomková 10.8.2021 179/2021 Prenájom toaletnej kabíny
DF12107067 139258817 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 96,00 26.7.2021 Mgr. Ingrid Tomková 10.8.2021 179/2021 Prenájom toaletnej kabíny
DF12107068 215109610 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 54,58 26.7.2021 Elena Tomášová 10.8.2021 RD/008/2021 Pracovné rukavice
DF12107062 1021014 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1943,76 26.7.2021 Elena Tomášová 10.8.2021 RD/013/2020 Mäso - myši, potkany
DF12107065 3482021 SERVIS ČERPADIEL,s.r.o. Liptovská 12 45962545 363,60 26.7.2021 Ing. Kristína Tóthová 10.8.2021 364/2021 Servis ponorného čerpadla
DF12107063 2021064 Klema Peter - AQUA MIX 45544301 150,00 26.7.2021 Elena Tomášová 10.8.2021 366/2021 Akvárium 100x60x50
DF12107064 2021841645 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 32,00 26.7.2021 Viera Farbiaková 10.8.2021 440/2021 Laboratórne výkony
DF12108054 25082021 IMKROV Ivan Mundier Kľačno 415 40651681 157,40 26.8.2021 Viera Farbiaková 7.9.2021 460/2021 Trvalky
DF12108055 210101607 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 2031,00 26.8.2021 Viera Farbiaková 7.9.2021 439/2021 Objem. krmivo, potraviny
DF12108056 210101623 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 1534,54 26.8.2021 Viera Farbiaková 7.9.2021 438/2021 Ryby
DF12108057 2113190 ALL4VETS s.r.o Potočná 14, 921 01  Piešťany 46304614 157,20 26.8.2021 Elena Tomášová 7.9.2021 414/2021 Odchytové siete
DF12108053 2021841861 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 23,00 26.8.2021 Ing. Patrik Pastorek 7.9.2021 4/2021 Lab. výkony
DF92108011 210201085 ZERO Košice spol. s r.o. Kmeťová 12, Košice 36 186 902 84,00 26.8.2021 Elena Tomášová 7.9.2021 471/2021 Toner
DF92108010 20210447 LAMIA-Ing. Horňák L Milosrdenstva 22 30661234 100,80 26.8.2021 Elena Tomášová 7.9.2021 455/2021 Tovar do Zoo shopu
DF12101032 210291 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1981,00 27.1.2021 Viera Farbiaková 16.2.2021 21/2021 mäso
DF12101039 210100215 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 96,00 27.1.2021 Viera Farbiaková 16.2.2021 14/2021 ostat. potraviny
DF12101040 321004 JES Slovakia s.r.o 45918945 922,50 27.1.2021 Elena Tomášová 16.2.2021 582/2020 Zoo nature-prop. mater.
DF12110059 210765720 Drevona Market s.r.o. Výhonská 1 50443003 1489,00 27.10.2021 Róbert Kapaló 27.10.2021 541/2021 Kancelársky nábytok
DF12112070 173296 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36 371 271 33,60 27.12.2021 Mgr. Ingrid Tomková 31.12.2021 Aktualizácie I-III
DF12112071 49013780 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36 371 271 68,00 27.12.2021 Mgr. Ingrid Tomková 31.12.2021 DUO 2022
DF12112072 5020214460 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 648,48 27.12.2021 Elena Tomášová 31.12.2021 RD/008/2021 Pracovné odevy
DF12112073 212097 Berka Jiří Ing. Šumvald 403 60307013 267,91 27.12.2021 Elena Tomášová 31.12.2021 672/2021 Materiál na morské akvária
DF12112074 1021026 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1356,00 27.12.2021 Farbiaková Viera 31.12.2021 RD/009/2021 Myši, potkany
DF12112075 2100298621 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 222,38 27.12.2021 Viera Farbiaková 31.12.2021 673/2021 Potraviny, Repre
DF12104041 20210410 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 1722,60 27.4.2021 Viera Farbiaková 30.4.2021 172/2021 Ryby - karasy
DF12104043 2100123 MD VET s.r.o. na Lány 19 47355191 98,12 27.4.2021 Viera Farbiaková 30.4.2021 172/2021 Ost. potraviny, materiál
DF12104044 2002146990 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 824,07 27.4.2021 Ing. Kristína Tóthová 30.4.2021 PHM
DF12104040 7210191 MVDr. Peter Pongrácz - VETIS Kráľovičové Kračany 91, 930 03 32 320 833 164,08 27.4.2021 Elena Tomášová 30.4.2021 186/2021 El. ohradníky
DF12104042 20210012 Detské ihriská SK s.r.o Horná Ves 44, 967 01 Horná Ves 47613165 445,00 27.4.2021 Ing. Kristína Tóthová 30.4.2021 156/2021 Kontrola ihrísk
DF12105053 21167 GRAFFEX s.r.o. Končistá 3 44712456 20,00 27.5.2021 Elena Tomášová 15.6.2021 236/2021 Odvoz a likvidácia vlnitej lepenky
DF12105051 139253116 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 96,00 27.5.2021 Mgr. Ingrid Tomková 10.6.2021 179/2021 Prenájom toaletnej kabíny
DF12105052 139253117 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 96,00 27.5.2021 Mgr. Ingrid Tomková 10.6.2021 179/2021 Prenájom toaletnej kabíny
DF12105050 2210859 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 631,62 27.5.2021 Viera Farbiaková 22.6.2021 215/2021, 221/2021 Granule
DF12108058 92108109 KPK Print s.r.o. Orlia 10 44432299 156,00 27.8.2021 Mgr. Eva Malešová 7.9.2021 442/2021 Výroba a tlač - lesklé lamino
DF12108061 211371 Barviř Jiří, Ing. 69743258 190,52 27.8.2021 Elena Tomášová 7.9.2021 472/2021 Ost. materiál
DF12108059 92108129 KPK Print s.r.o. Orlia 10 44432299 1797,60 27.8.2021 Ing. Patrik Pastorek 7.9.2021 415/2021 Informačný systém Interreg V-A
DF12109057 20212152 ASANARATES s.r.o Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 524,88 27.9.2021 Ing. Emília Kornúcová 26.10.2021 Zmluva o poskyt. deratiz. a dezinsek. služieb Deratizácia
DF12109056 20210910 Kolesár Dušan -  DUKOS Opatovská 46, 040 01 Košice 10 776 907 137,35 27.9.2021 Ing. Kristína Tóthová 28.9.2021 387/2021 Sklenárske práce
DF12109055 4174002564 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 24,14 27.9.2021 Ing. Patrik Pastorek 28.9.2021 Veterinárna kontrola
DF12109054 11211039 DPMK Košice, a. s. 31701914 372,31 27.9.2021 Mgr. Eva Malešová 30.9.2021 482/2021 Kyvadlová doprava
DF12109058 2002171898 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 1304,66 27.9.2021 Ing. Kristína Tóthová 28.9.2021 8036 PHM, materiál
DF12101033 2021010017 KARPATIA CAR s.r.o. Obišovce 88, 044 81 Košice 36608386 564,84 28.1.2021 Ing. Kristína Tóthová 16.2.2021 29/2021 ostat. mater.
DF12101034 2210111 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 575,94 28.1.2021 Viera Farbiaková 16.2.2021 10/2021 objem. krmivo, granule
DF12110062 2201366 Species 360 Species360 1846,87 28.10.2021 Ing. Patrik Pastorek 24.11.2021 Členské 2022
DF12112076 211211703 TEMPUS TRANS s.r.o. Železiarenská 49, 040 15 Košice 31 712 380 118,80 28.12.2021 Ing. Kristína Tóthová 31.12.2021 669/2021 Overenie tachografu
DF12112080 4 Milan Kráľ Liptovský Michal 15 44291001 3920,00 28.12.2021 Elena Tomášová 14.01.2022 293/2021 Palmy, muškáty
DF12102056 PF00007 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1915,53 28.2.2021 Ing. Patrik Pastorek 18.3.2021 RD/007/2020 veterinárna činnosť 02/2021
DF12102057 1021004 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 2156,40 28.2.2021 Viera Farbiaková 18.3.2021 RD/013/2020 krmivo pre zvieratá
DF12102058 0264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 28.2.2021 Mgr. Ingrid Tomková 18.3.2021 Zmluva č. 18/0875/0003 o poskyt. pripojenia k sieti internet internet 02/2021
DF12102062 20210077 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270,00 28.2.2021 Ing. Kristína Tóthová 18.3.2021 Zmluva o dielo poradenstvo v oblasti životného prostredia 02/2021
DF12102064 FO210159 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 1061,23 28.2.2021 Viera Farbiaková 18.3.2021 RD/014/2020 krmivo - zelenina
DF12102063 FO210158 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 914,54 28.2.2021 Viera Farbiaková 18.3.2021 RD/014/2020 krmivo - ovocie
DF12102065 5201300089 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 215,32 28.2.2021 Ing. Zuzana Kovérová 18.3.2021 Zmluva o prenájme so servis. službami 00323/16/011, 00324/16/011 prenájom zariadení 02/2021
DF12102067 20210154 SYSTEM - IS s.r.o. Jegorovova 14 44681445 164,40 28.2.2021 Ing. Zuzana Kovérová 18.3.2021 60/2021 čítačka kariet
DF12102075 2202444897 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 78,00 28.2.2021 Ing. Zuzana Kovérová 19.3.2021 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 kopírka
DF12102072 21101625 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 170,10 28.2.2021 Ing. Kristína Tóthová 19.3.2021 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení žvp odvoz a neškodné odstránenie ŽVP
DF12102070 8278834249 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 61,81 28.2.2021 Mgr. Ingrid Tomková 19.3.2021 hovorné
DF12102061 1032102002 KONEX elektro s.r.o. Rastislavova 7, 040 01 Košice 31 680 569 45,41 28.2.2021 Elena Tomášová 19.3.2021 89/2021 elektro. mater.
DF12102060 8409854905 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 16066,30 28.2.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2021 KZ č.Z202012228-Z elektrika
DF12102073 7100035001 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 295,47 28.2.2021 Mgr. Ingrid Tomková 18.3.2021 zmluva č.011344 o poskyt. ver. služieb hovorné
DF12102054 210023 AVAL BETA s.r.o  Letná 45, 040 01  Košice  31727972 3440,64 28.2.2021 Ing. Zuzana Kovérová 12.3.2021 Zmluva na poskytnutie strážnej služby strážna služba
DF12102068 2002137386 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 730,42 28.2.2021 Ing. Kristína Tóthová 18.3.2021 PHM 02/2021
DF12102071 8278752342 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 28.2.2021 Mgr. Ingrid Tomková 18.3.2021 Hovorné 02/2021
DF12102076 2002139264 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 585,51 28.2.2021 Ing. Kristína Tóthová 18.3.2021 PHM 02/2021
DF12105055 2021066 MORAN s.r.o. Tatranská cesta 163/54 46590501 295,20 28.5.2021 Elena Tomášová 8.6.2021 227/2021 Nádrž 600 l
DF12105056 210100985 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 688,75 28.5.2021 Viera Farbiaková 8.6.2021 217/2021 Ryby
DF12105057 21030476 BIOKRON s.r.o Kloperky 635, 664 56 Blučina 26251116 566,00 28.5.2021 Viera Farbiaková 8.6.2021 189/2021 Objem. krmivo
DF12105054 22021 Ladislav Papp Komárovce 7 32569360 2859,00 28.5.2021 Róbert Kapaló 22.6.2021 177/2021 Euro okná - Mojmírová
DF12109064 2211616 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 310,50 28.9.2021 Viera Farbiaková 26.10.2021 508/2021 Objem. krmivo a granule
DF12109063 2211615 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 532,50 28.9.2021 Viera Farbiaková 26.10.2021 484/2021 Granule
DF12109061 2213531 CEZEMA,. v.o.s. Košice Južná trieda 52, 040 01 Košice 31 667 571 210,00 28.9.2021 Ing. Kristína Tóthová 26.10.2021 515/2021 El. kladivo GBH
DF12101035 202160043 MESTSKÉ LESY KOŠICE a.s. Južná trieda 11, 040 01 Košice 31672981 120,00 29.1.2021 Mgr. Ingrid Tomková 16.2.2021 zmluva o podnájme prenájom pozemku
DF 12101037 12021 MA TRADEING s.r.o. Hrubečská 49 53186389 1040,00 29.1.2021 Elena Tomášová 16.2.2021 3/2021 ostat. mater.
DF12101041 1460634572 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 17,00 29.1.2021 Mgr. Ingrid Tomková 16.2.2021 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb mobil
DF12101036 120210222 HOUR spol. s r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 31586163 927,60 29.1.2021 Ing. Zuzana Kovérová 17.2.2021 systémová údržba
DF12101037 012021 MA TRADEING s.r.o. Hrubečská 49 53186389 1040,00 29.1.2021 Elena Tomášová 12.2.2021 03/2021 Ost. materiál
DF12111046 2021066 MAJO STAV s.r.o. Komenského 73, 040 01 Košice 40 348 766 2385,12 29.11.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.12.2021 595/2021 Výmena okapu a oprava bleskozvodov
DF12111047 213586 CENTROGLOB s,r.o  Stará prešovská 10, 040 01  Košice 31653413 6999,60 29.11.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.12.2021 593/2021 Formátovacia píla
DF12111042 210168 BRAINCOM s.r.o. Školska 40 36057401 2040,00 29.11.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.12.2021 616/2021 Agátový krmelec, hojdačka
DF12111044 211102 ISV Košice s.r.o 46355766 1552,06 29.11.2021 Ing. Patrik Pastorek 15.12.2021 612/2021 Výroba hniezdnych nor
DF12111043 211101 ISV Košice s.r.o 46355766 4787,76 29.11.2021 Ing. Patrik Pastorek 15.12.2021 528/2021 Výroba jazierok - výbeh emu
DF12111048 2100274951 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 157,41 29.11.2021 Viera Farbiaková 15.12.2021 607/2021 Tovar do ZOOShopu, potraviny, repre
DF12111049 2002181961 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 998,28 29.11.2021 Ing. Kristína Tóthová 29.11.2021 PHM
DF12111045 214572 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 306,00 29.11.2021 Viera Farbiaková 15.12.2021 623/2021 Mäso
DF12112077 2002187036 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 740,73 29.12.2021 Ing. Kristína Tóthová 31.12.2021 PHM
DF12112078 202101203 IRES M+R s.r.o Kavečianska cesta 41 36447889 2572,43 29.12.2021 Ing. Kristína Tóthová 31.12.2021 Zmluva o dielo 3/2021 + dodatok č.1 Voliera ŠTANDARD -práce naviac
DF12112079 191153 LINDAX s.r.o. Hviezdoslavova 25 5201320 2111,40 29.12.2021 Viera Farbiaková 31.12.2021 480/2021 Seno, slama
DF12103046 2021029 AT ABOV s.r.o Rozhanovce 36002127 52,00 29.3.2021 Viera Farbiaková 6.6.2021 112/2021 seno
DF12103051 7210125 VETIS-MVDr. P. Pongrácz Cottbuská 1, 040 23 Kráľovské Kračany 32320633 99,85 29.3.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.4.2021 133/2021 sieť pre králiky
DF12103047 1570685743 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 17,00 29.3.2021 Mgr. Ingrid Tomková 15.4.2021 Zmluva č. 0011344 o poskyt. verejných služieb telefónne poplatky
DF12104047 2100105491 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 75,32 29.4.2021 Elena Tomášová 30.4.2021 185/2021 Tovar do ZOO Shopu, repre
DF12104049 82100833 Tech. masters Slovakia s.r.o. Budovateľská 63 31701892 240,00 29.4.2021 Elena Tomášová 30.4.2021 154/2021 Univerzálny odvápňovač
DF12104050 202110049 Underground Foods s.r.o. Zeiberlichova 160/72 06103499 303,90 29.4.2021 Viera Farbiaková 30.4.2021 159/2021 Krevety, dafnie
DF12104045 1330696083 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 17,00 29.4.2021 Mgr. Ingrid Tomková 21.5.2021 153/2021 Mobily
DF12104046 86111297 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36 371 271 72,00 29.4.2021 Mgr. Ingrid Tomková 21.5.2021 Zákony 2022
DF12104048 20210017 XIL, o.z na Hore 17 50584731 785,40 29.4.2021 Viera Farbiaková 30.4.2021 175/2021 Preprava sena
DF92106005 1020210644 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 66,96 29.6.2021 Elena Tomášová 1.7.2021 RD/002/2020 Sáčky na doplnkové krmivo
DF12106074 139255871 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 96,00 29.6.2021 Mgr. Ingrid Tomková 1.7.2021 179/2021 Prenájom toaletnej kabíny
DF12106075 139255872 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 96,00 29.6.2021 Mgr. Ingrid Tomková 1.7.2021 179/2021 Prenájom toaletnej kabíny II
DF12106076 1021011 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 387,60 29.6.2021 Viera Farbiaková 1.7.2021 RD/013/2020 Potkany
DF12106077 1700740736 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 630,90 29.6.2021 Daniel D 08 1.7.2021 8036 PHM
DF12106073 7112121956 Východoslovenská distribučná a.s 36599361 595,20 29.6.2021 Ing. Kristína Tóthová 1.7.2021 280/2021 Prenájom elektrocentrály
DF12106071 210101218 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 1534,54 29.6.2021 Viera Farbiaková 1.7.2021 300/2021 Ryby
DF92106004 221025 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 84,91 29.6.2021 Elena Tomášová 1.7.2021 Komis. zmluva Komis
DF12106072 7210341 MVDr. Peter Pongrácz - VETIS Kráľovičové Kračany 91, 930 03 32 320 833 97,10 29.6.2021 Elena Tomášová 4.7.2021 327/2021 Liaheň PUSIOR
DF12106078 1020210665 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 200,64 29.6.2021 Elena Tomášová 6.7.2021 RD/002/2020 čistiace prostriedky
DF12106080 4174002516 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 24,14 29.6.2021 Ing. Patrik Pastorek 7.7.2021 Veterinárna kontrola
DF12106079 02062021 K-reklama Tatranska 1062/1 10768122 500,00 29.6.2021 Elena Tomášová 15.7.2021 257/2021 UCSZOO - rúška
DF12109073 2021842094 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 17,50 29.9.2021 Ing. Patrik Pastorek 26.10.2021 4/2021 Lab. výkony
DF12109059 2100229278 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 140,30 29.9.2021 Viera Farbiaková 26.10.2021 506/2021 Potraviny, tovar do bufetu
DF12109066 042021 Máriássy Dávid 1453287 450,00 29.9.2021 Mgr. Eva Malešová 26.10.2021 504/2021 Výroba a osadenie drevenej vyrez. lavičky
DF12109065 1390847163 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 17,00 29.9.2021 Mgr. Ingrid Tomková 26.10.2021 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobil
DF12109071 26210039 ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. Októbrová 35 31709117 4320,00 29.9.2021 Mgr. Ingrid Tomková 26.10.2021 Audit účtovnej závierky
DF12109074 521111644 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 84,96 29.9.2021 Elena Tomášová 26.10.2021 Zmluva o dodávke pramenitej minerálnej vody Pitný režim
DF12109075 213669 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 103,00 29.9.2021 Viera Farbiaková 26.10.2021 509/2021 Ostatné potraviny
DF12109072 2102035 AGRO-BIO s.r.o. Bellušova 1861 18630731 109,06 29.9.2021 Viera Farbiaková 26.10.2021 478/2021 Granule pre pandy
DF12109062 213592 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 255,00 29.9.2021 Viera Farbiaková 26.10.2021 495/2021 Mäso - cvrčky, šváby, sarančatá
DF12109060 2101020602 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 403,72 29.9.2021 Elena Tomášová 26.10.2021 RD/016/2020, RD/017/2020 Hygienicke a čistiace potreby
DF12109067 20210833 SYSTEM - IS s.r.o. Jegorovova 14 44681445 998,64 29.9.2021 Ing. Zuzana Kovérová 26.10.2021 491/2021 Podpora k doch. systému a aktualizácie
DF12109070 20092021 Hurný Jozef Zimná 10, 040 01 Košice 17 177 847 390,60 29.9.2021 Ing. Kristína Tóthová 26.10.2021 426/2021 Servisná prehliadka plynových infražiaričov
DF12109068 210901 Milan Sloviak-MIDAS Haláčovce 25 35212411 516,00 29.9.2021 Ing. Patrik Pastorek 26.10.2021 486/2021 Preprava zvierat
DF12109069 2021113 Tirna vydavateľské družstvo 36750697 39,90 29.9.2021 Mgr. Ingrid Tomková 26.10.2021 Fin. spravodaj 2022
DF12110075 264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 3.11.2021 Mgr. Ingrid Tomková 29.11.2021 Zmluva č. 18/0875/0003 o poskyt. pripojenia k sieti internet Internet
DF12110074 210765 Vzdelávacie stredisko s.r.o. Clementisova 5, 040 22 Košice 36 607 959 39,60 3.11.2021 Ing. Zuzana Kovérová 29.11.2021 549/2021 Školenie - obsluha mot. vozíka
DF12111005 211716 Barviř Jiří, Ing. 69743258 90,12 3.11.2021 Elena Tomášová 29.11.2021 570/2021 Ost. materiál
DF12111070 210131 AVAL BETA s.r.o  Letná 45, 040 01  Košice  31727972 3763,20 3.12.2021 Ing. Zuzana Kovérová 15.12.2021 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF12111077 20210843 Marenčinová Helena - MAD Húskova 81 32484577 876,00 3.12.2021 Ing. Patrik Pastorek 15.12.2021 611/2021 Preprava podvalov
DF12111069 0264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 3.12.2021 Mgr. Ingrid Tomková 15.12.2021 Zmluva č. 18/0875/0003 o poskyt. pripojenia k sieti internet Internet
DF12102007 2100028060 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 142,95 3.2.2021 Viera Farbiaková 25.2.2021 38/2021 potraviny+repre
DF12102008 2100028059 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 44,16 3.2.2021 Viera Farbiaková 25.2.2021 38/2020 potraviny
DF12102004 2021028 SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske 46626069 151,60 3.2.2021 Elena Tomášová 18.2.2021 23/2021 materiál-krmivá
DF12102005 6611279271 Kooperativa poisťovňa a.s  Rajská 15/a, 815 20 Bratislava 6571283312 2541,90 3.2.2021 Ing. Kristína Tóthová 18.2.2021 Zmluva č. 6611279271 Havarijné poistenie 4-6/2021
DF12102006 6611283860 Kooperativa poisťovňa a.s  Rajská 15/a, 815 20 Bratislava 6571283312 37,08 3.2.2021 Ing. Kristína Tóthová 18.2.2021 Zmluva č. 6611283860 PZP za 01-03/2021
DF12102009 2021840132 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 15,00 3.2.2021 Ing. Patrik Pastorek 18.2.2021 04/2021 laboratórne výkony
DF12104052 00013 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1952,10 3.5.2021 Ing. Patrik Pastorek 15.5.2021 RD/007/2021 Veterinárna činnosť
DF12105003 2021019 MAJO STAV s.r.o. Komenského 73, 040 01 Košice 40 348 766 1498,16 3.5.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.5.2021 31/2021 Zemné práce - porucha NN prípojky
DF9210401 111001591 Extrudo Bečice s.r.o Bečice 7, 375 01  Týn nad Vltavou 60616849 397,52 3.5.2021 Elena Tomášová 21.5.2021 170/2021 Doplnkové krmivo do balíčkov
DF92105001 2101016 RNDr. Milan Bláha-ELGEO Nové Sady 1, 571 01, Moravská Třebová 60 892 803 18,44 3.5.2021 Elena Tomášová 21.5.2021 Komis. zmluva Komis
DF92105002 019000003 Kohoutová Ivana - EDEN Nám. Míru 16 49870882 16,20 3.5.2021 Elena Tomášová 21.5.2021 Komis. zmluva Komis
DF12104051 212810619 GUDE Slovakia s.r.o. K sihoti 324/2 36389862 217,30 3.5.2021 Elena Tomášová 21.5.2021 196/2021 Ost. materiál
DF92106001 2101039 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 186,36 3.6.2021 Elena Tomášová 18.6.2021 Komis. zmluva Komis
DF92106002 21200150 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 42,14 3.6.2021 Elena Tomášová 18.6.2021 Komis. zmluva Komis
DF12106011 2210955 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 176,40 3.6.2021 Viera Farbiaková 22.6.2021 244/2021 Objem. krmivo
DF12106005 2212091 CEZEMA,. v.o.s. Košice Južná trieda 52, 040 01 Košice 31 667 571 246,00 3.6.2021 Ing. Kristína Tóthová 24.6.2021 268/2021 Elektr. hoblík MAKITA
DF12105075 10210003 Štefan Pollák Ulica Jána Franciscciho 1506/4 37872681 2448,00 3.6.2021 Viera Farbiaková 25.6.2021 176/2021 Seno
DF12106009 202110069 Underground Foods s.r.o. Zeiberlichova 160/72 06103499 143,40 3.6.2021 Viera Farbiaková 15.6.2021 252/2021 Mäso - cvrčky
DF12105069 5211300039 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 197,54 3.6.2021 Ing. Zuzana Kovérová 22.6.2021 Zmluva so servis. službami 00323/16/011, 00324/16/011 Kopírka
DF12106010 5020212929 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 1181,77 3.6.2021 Elena Tomášová 22.6.2021 RD/008/2021 Prac. obuv, odevy
DF12106007 210101087 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 880,00 3.6.2021 Viera Farbiaková 22.6.2021 265/2020 Granule - mazuri
DF12106006 210101086 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 377,32 3.6.2021 Viera Farbiaková 22.6.2021 264/2021 Ost. potraviny
DF12106008 202110068 Underground Foods s.r.o. Zeiberlichova 160/72 06103499 120,39 3.6.2021 Viera Farbiaková 22.6.2021 219/2021 Mäso - múčne červy
DF12105070 0264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 3.6.2021 Mgr. Ingrid Tomková 22.6.2021 Zmluva č. 18/0875/0003 o poskyt. pripojenia k sieti internet Internet
DF12106012 2021017947 Profesia spol. s.r.o. Pribinova 19 35800861 481,51 3.6.2021 Ing. Zuzana Kovérová 22.6.2021 250/2021 Balík služieb
DF92105009 019000005 Kohoutová Ivana - EDEN Nám. Míru 16 49870882 45,66 3.6.2021 Elena Tomášová 18.6.2021 Komis. zmluva Komis
DF12105010 122101892 Olymptoy - SK s.r.o Bagarova 1545, 010 00  Žilina 36410276 199,39 3.6.2021 Elena Tomášová 18.6.2021 Komis. zmluva Komis
DF12108001 8842633637 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1120,00 3.8.2021 Ing. Kristína Tóthová 20.8.2021 KZ č. Z202012233_Z Zemný plyn
DF12108003 2021004 AK BOOKS s.r.o. Magnezitárska 9, Košice 45 963 177 20,00 3.8.2021 Bc. Josef Kindl 20.8.2021 347/2021 Knihy do knižnice
DF92107013 2021084 ZAKALANDIA s.r.o Hornádska 3 52323382 178,90 3.8.2021 Elena Tomášová 20.8.2021 Komis. zmluva Komis
DF12108002 8842633690 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 3.8.2021 Ing. Kristína Tóthová 20.8.2021 KZ č. Z202012228_Z Elektrika - mojmirova
DF12109009 20210005 Boris Ferenc Mgr. Denešova 4 48243191 100,00 3.9.2021 Ing. Kristína Tóthová 7.9.2021 476/2021 Oprava lanovej prekážky
DF12108082 264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 3.9.2021 Mgr. Ingrid Tomková 7.9.2021 Zmluva č. 18/0875/0003 o poskyt. pripojenia k sieti internet Internet
DF12108081 42021 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125,00 3.9.2021 Mgr. Erich Kočner 7.9.2021 Zmluva o vyk. činnosti Činnosť lesného hospodára
DF12108098 2211470 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 924,12 3.9.2021 Viera Farbiaková 30.9.2021 437/2021, 458/2021 Objem. krmivo
DF12108099 04082021 RNDr. Miroslav Fulín CSc Puškinova 15 37642871 130,00 3.9.2021 Mgr. Eva Malešová 30.9.2021 427/2021 Prednáška - európska noc netopierov
DF12108097 2100034 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 600,00 3.9.2021 Mgr. Ingrid Tomková 30.9.2021 Servisná zmluva Správa výpočtovej techniky
DF12108083 202119 Bikár Alexander 47539917 47539917 18,00 3.9.2021 Ing. Patrik Pastorek 30.9.2021 434/2021 Repre - pracovný obed
DF92108012 221071 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 519,22 3.9.2021 Elena Tomášová 30.9.2021 Komis. zmluva Komis
DF92108016 2021119 ZAKALANDIA s.r.o Hornádska 3 52323382 229,00 3.9.2021 Elena Tomášová 30.9.2021 Komis. zmluva Komis
DF92108014 202117 Bikár Alexander 47539917 47539917 60,50 3.9.2021 Mgr. Eva Malešová 30.9.2021 416/2021 Noc v ZOO - večera, raňajky
DF92108015 202118 Bikár Alexander 47539917 47539917 5,00 3.9.2021 Mgr. Eva Malešová 30.9.2021 417/2021 Večerný okruh - večera
DF92109001 2101182 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 157,20 3.9.2021 Elena Tomášová 30.9.2021 Komis. zmluva Komis
DF92109002 20210079 Rusňáková Iveta 40802345 286,50 3.9.2021 Elena Tomášová 30.9.2021 Komis. zmluva Komis
DF12109003 200203792 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 114,00 3.9.2021 Mgr. Ingrid Tomková 28.9.2021 Služba internet business Mojmírová - internet
DF12111055 211883 Berka Jiří Ing. Šumvald 403 60307013 407,43 30.11.2021 Elena Tomášová 15.12.2021 610/2021 Materiál do morských akvárií
DF12111061 2021112614 Slovgen s.r.o. 35700629 76,50 30.11.2021 Ing. Patrik Pastorek 15.12.2021 Určenie pohlavia
DF12111051 1400901823 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 17,00 30.11.2021 Mgr. Ingrid Tomková 15.12.2021 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobil
DF12111050 20210416 ECO ROVNAK s.r.o. Benadova 3 52895203 384,00 30.11.2021 Ing. Zuzana Kovérová 15.12.2021 615/2021 Dezinfekcia ZOO
DF12111053 5020214208 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 104,33 30.11.2021 Elena Tomášová 15.12.2021 RD/008/2021 Pracovná obuv
DF12111054 50202143 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 663,20 30.11.2021 Elena Tomášová 15.12.2021 RD/008/2021 Pracovná obuv
DF12111052 212101837 2U s.r.o 17315786 239,40 30.11.2021 Elena Tomášová 15.12.2021 605/2021 Zástavy
DF12103053 21VF00090 MD VET s.r.o. na Lány 19 47355191 217,50 30.3.2021 Viera Farbiaková 15.4.2021 136/2021 krmivo pre zvieratá
DF12103048 210301 Milan Sloviak-MIDAS Haláčovce 25 35212411 780,00 30.3.2021 Ing. Patrik Pastorek 15.4.2021 100/2021 preprava zvierat
DF12103054 SPF21407838 B2B Partner s.r.o. Šuleková 2, 811 06 Bratislava 44 413 467 724,80 30.3.2021 Mgr. Eva Malešová 15.4.2021 88/2021 kancelárske stoličky
DF12103092 2210519 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 384,00 30.3.2021 Viera Farbiaková 15.4.2021 115/2021 Objem. krmivo
DF12104051 212810619 BEKWOODCOTE s.r.o. Vajnorska 135 31364951 332,71 30.4.2021 Róbert Kapaló 30.4.2021 174/2021 Dvere do kancelárie
DF12106085 1430765687 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 17,00 30.6.2021 Mgr. Ingrid Tomková 6.7.2021 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobil
DF12106081 20211728 ASANARATES s.r.o Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 422,04 30.6.2021 MVDr. Hežeľ Peter 7.7.2021 Zmluva o poskyt. deratiz. a dezinsek. služieb Deratizácia
DF12106086 211078 Berka Jiří Ing. Šumvald 403 60307013 73,34 30.6.2021 Elena Tomášová 7.7.2021 318/2021 Testy na morskú vodu, morská soľ, činidlo
DF92106008 122102066 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 205,85 30.6.2021 Elena Tomášová 7.7.2021 Komis. zmluva Komis
DF92106007 019000007 Kohoutová Ivana - EDEN Nám. Míru 16 49870882 70,40 30.6.2021 Elena Tomášová 7.7.2021 Komis. zmluva Komis
DF12106083 21025 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 708,00 30.6.2021 Ing. Kristína Tóthová 12.7.2021 315/2021 Výroba a osadenie lavičiek
DF12106084 212338 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 51,00 30.6.2021 Viera Farbiaková 15.7.2021 307/2021 Mäso - cvrčky
DF12106082 521110992 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 84,96 30.6.2021 Elena Tomášová 15.7.2021 Zmluva o dodávke pramenitej minerálnej vody Pitný režim
DF12107069 10210004 Štefan Pollák Ulica Jána Franciscciho 1506/4 37872681 1940,40 30.7.2021 Viera Farbiaková 10.8.2021 KZ ZOOKE 2021/07/020 Seno
DF12108062 4421000424 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 2987,82 30.8.2021 Viera Farbiaková 7.9.2021 RD/002/2021 Granule pre králiky a pštrosy, pšenica, kukurica
DF12108063 1480836556 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 17,00 30.8.2021 Mgr. Ingrid Tomková 7.9.2021 Mobil
DF12108064 2021841886 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 15,50 30.8.2021 Ing. Patrik Pastorek 7.9.2021 4/2021 Lab. výkony
DF12108060 2142210 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49 36212466 2711,95 30.8.2021 Ing. Patrik Pastorek 7.9.2021 414/2021 TV Samsung, Projektor, reproduktor, notebook, el. plátno
DF12108065 2161624 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 23,48 30.8.2021 Viera Farbiaková 7.9.2021 422/2021 Ost. potraviny
DF12109077 9700062265 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 7,72 30.9.2021 Ing. Kristína Tóthová 26.10.2021 Zmluva č. 09/212/2021 o odvoze a likvidácii odpadových vôd Likvidácia odpadových vôd
DF12109078 21774356 INTERIER INVEST s.r.o. 36190381 296,83 30.9.2021 Elena Tomášová 26.10.2021 502/2021 Koberec
DF12109076 20210125 JOMA TRAVEL, s.r.o. Záhradnícka 1/A, 038 61 Vrútky 46 961 747 194,00 30.9.2021 Mgr. Eva Malešová 26.10.2021 Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu Inzercia - cestovný informátor
DF12109079 21010820 BGA group s.r.o. Zelný trh 293/10 27735354 221,64 30.9.2021 Mgr. Eva Malešová 26.10.2021 193/2021 Preprava dotykovej obrazovky na opravu
DF12101071 2100008 Hi - Reklama, s.r.o. 36199451 885,60 31.1.2021 Mgr. Eva Malešová 12.2.2021 18/2021 kúpa a potlač tričiek
DF12101064 7112120275 Východoslovenská distribučná a.s 36599361 284,98 31.1.2021 Ing. Kristína Tóthová 25.2.2021 30/2021 zameranie NN poruchy 1.fáza
DF12101061 8404990098 SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, 82511  Bratislava 358152256 16366,99 31.1.2021 Ing. Kristína Tóthová 25.2.2021 Z 202012228_Z dodávka elektriny 01/2021
DF12101070 2100001 Amina SK s.r.o. Charkovská 44367 300,00 31.1.2021 Mgr. Ingrid Tomková 25.2.2021 servisná zmluva správa výpočtovej techniky 1/2021
DF12101047 210011 AVAL BETA s.r.o. Letná 45, 040 01 Košice 31 727 972 3978,24 31.1.2021 Ing. Zuzana Kovérová 25.2.2021 Zmluva na poskytovanie strážnej služby strážna služba 1/2021
DF12101042 2202028 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 128,10 31.1.2021 Viera Farbiaková 16.2.2021 541/2020 objem. krmivo
DF12101044 210100016 ROPESH s.r.o. Hlinkova 37, 040 01 Košice 46 215 662 814,93 31.1.2021 Viera Farbiaková 16.2.2021 37/2021 materiál, potraviny, granule
DF12101046 2 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 2357,69 31.1.2021 Ing. Patrik Pastorek 16.2.2021 RD/007/2020 veterinárna činnosť
DF12101048 210062 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 1050,27 31.1.2021 Viera Farbiaková 16.2.2021 RD/014/2020 zelenina
DF12101049 210063 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 724,78 31.1.2021 Viera Farbiaková 16.2.2021 RD/014/2020 ovocie
DF12101050 2021005 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270,00 31.1.2021 Ing. Kristína Tóthová 16.2.2021 Zmluva o dielo poradenstvo-životné prostredie
DF12101051 41210121 Homola s.r.o. Dlhé diely 18, 841 04 Bratislava 31325921 81,36 31.1.2021 Ing. Kristína Tóthová 16.2.2021 27/2021 revízia zdvih. zariadenia
DF12101052 2210171 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 550,00 31.1.2021 Viera Farbiaková 16.2.2021 10/2021 objem. krmivo
DF12101053 2021840077 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 17,00 31.1.2021 Ing. Patrik Pastorek 16.2.2021 4/2021 labor. rozbor
DF12101054 2202440495 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 78,00 31.1.2021 Ing. Zuzana Kovérová 16.2.2021 Zmluva o prenájme a poskyt. služieb 52107465,5217466 kopírka
DF12101055 0264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 31.1.2021 Mgr. Ingrid Tomková 16.2.2021 Zmluva č.18/0875/0003 o zriadení a poskyt. pripojenia k sieti internet
DF 12101057 92101105 KPK Print s.r.o. Orlia 10 44432299 72,00 31.1.2021 Mgr. Eva Malešová 16.2.2021 11/2021 výroba a vylep fólie na elektromobil
DF12101058 202100050 Farby Kušnír, s.r.o. 47564831 132,38 31.1.2021 Elena Tomášová 16.2.2021 55/2021 ostat. mater.
DF12101060 8276984591 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 61,45 31.1.2021 Mgr. Ingrid Tomková 16.2.2021 hovorné
DF12101062 21030056 BIOKRON s.r.o Kloperky 635, 664 56 Blučina 26251116 946,00 31.1.2021 Viera Farbiaková 16.2.2021 2/2021 objem. krmivo
DF12101063 7100033556 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 269,40 31.1.2021 Mgr. Ingrid Tomková 16.2.2021 Zmluva č.0011344 o poskyt. verejných služieb mobily
DF12101067 112100384 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 540,53 31.1.2021 Ing. Kristína Tóthová 16.2.2021 zmluva č.1024/2017so,569/2017/pp odvoz odpadu
DF12112082 5022117954 Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23, 010 01  Žilina 415041132 279,36 31.12.2021 Ing. Zuzana Kovérová 31.12.2021 Mzdové centrum
DF12112083 5022117807 Poradca podnikateľa s.r.o Martina Rázusa 23, 010 01 Žilina 31592503 204,00 31.12.2021 Mgr. Ingrid Tomková 31.12.2021 Verejná správa SR
DF12112084 20211831 Správa mestskej zelene 17078202 276,00 31.12.2021 Elena Tomášová 31.12.2021 674/2021 Stromy a rastliny
DF12112086 132020 MIDIA 30679982 1045,20 31.12.2021 Ing. Kristína Tóthová 31.12.2021 599/2021 Kontrola elektrických spotrebičov
DF12112087 21120160 Eurohas Consulting s.r.o. 45666873 2298,68 31.12.2021 Ing. Kristína Tóthová 31.12,2021 RD/001/2019 Kontrola hasiacich prístrojov
DF12112088 62021 Peter Brenkus -PRESSFOTO n.1 Dvojkrížna 4 30 137 969 500,00 31.12.2021 Mgr. Eva Malešová 31.12.2021 516/2021 Zhotovenie fotografií
DF12112089 9921062616 Up Déjeuner s.r.o Tomášikova 23 53528654 -110,06 31.12.2021 Zuzana Feilhauerová 31.12.2021 Šeky
DF12112090 1460909061 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 17,00 31.12.2021 Mgr. Ingrid Tomková 31.12.2021 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobily
DF12112091 211255 WILLCOM s.r.o. Szakkayho 1 36593087 84,00 31.12.2021 Mgr. Eva Malešová 31.12.2021 653/2021 Grafika a príprava do tlače novoročenky
DF12112111 2002188971 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 625,57 31.12.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.1.2022 8036 PHM + materiál
DF12112119 1020220094 Kubačka Štefan Komenského 58 50048791 5000,00 31.12.2021 Róbert Kapaló 15.1.2022 571/2021 Výroba a montáž oplotenia
DF12112085 2101527 M&J Trade Hroznová 1194/35 33 16 50 76 583,88 31.12.2021 Elena Tomášová 14.01.2022 675/2021 Kovový stojan a senzorový zásobník na dezinfekciu
DF12112103 5211300284 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 184,73 31.12.2021 Ing. Zuzana Kovérová 14.01.2022 Zmluva o prenájme so servis. službami 00323/16/011, 00324/16/011 Kopírka
DF12112093 9700071181 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 10,28 31.12.2021 Ing. Kristína Tóthová 14.01.2022 Zmluva č. 09/212/2021 o odvoze a likvidácii odpadových vôd Likvidácia odpadových vôd
DF12112092 521112255 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 87,36 31.12.2021 Elena Tomášová 14.01.2022 Zmluva o dodávke pramenitej minerálnej vody Pitný režim
DF12112116 21031367 BIOKRON s.r.o Kloperky 635, 664 56 Blučina 26251116 1004,00 31.12.2021 Elena Tomášová 14.01.2022 648/2021 Objem. krmivo
DF12112106 8297316462 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 60,84 31.12.2021 Mgr. Ingrid Tomková 14.01.2022 Hovorné
DF12112101 0264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 31.12.2021 Mgr. Ingrid Tomková 14.01.2022 Zmluva č. 18/0875/0003 o poskyt. pripojenia k sieti internet Internet
DF12112109 202130517 NATUR-PACK a.s Ružová dolina 6 35979798 30,00 31.12.2021 Ing. Kristína Tóthová 14.01.2022 Zmluva o plnení vyhrad. povinností Zber, odber a recyklácia odpadov
DF12112108 202130438 NATUR-PACK a.s Ružová dolina 6 35979798 30,00 31.12.2021 Ing. Kristína Tóthová 14.01.2022 Zmluva o plnení vyhrad. povinností Zber, odvoz a recyklácia odpadov
DF12112096 2100067 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 300,00 31.12.2021 Mgr. Ingrid Tomková 14.01.2022 Servisná zmluva Správa výp. techniky
DF12112100 5020214488 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 303,49 31.12.2021 Elena Tomášová 14.01.2022 RD/008/2021 Pracovné odevy
DF12112112 2100070 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 1767,60 31.12.2021 Ing. Patrik Pastorek 14.01.2022 675/2021 Kamerový systém - orlinec, bažantnica
DF12112115 2222021924 C&T, a.s 36686743 59,72 31.12.2021 Ing. Patrik Pastorek 14.01.2022 Zmluva č. 35/2013 KE Zastupovanie na colnici
DF12112113 57014087 SIA Central Europe, a.s. Einsteinova 25 31372074 48,60 31.12.2021 Mgr. Ingrid Tomková 14.01.2022 Prenájom POS terminálu
DF12112117 4218094594 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 16,50 31.12.2021 Ing. Patrik Pastorek 14.01.2022 4/2021 Lab. vyšetrenia
DF12112118 00244 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 4017,50 31.12.2021 Ing. Patrik Pastorek 14.01.2022 RD/007/2021 Veterinárna činnosť
DF12112114 7100049966 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 344,19 31.12.2021 Mgr. Ingrid Tomková 14.01.2022 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobily
DF12112120 1900998001 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31679642 1006,78 31.12.2021 Ing. Kristína Tóthová 14.01.2022 Zmluva č. 1020090128 o dodávke a odbere tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV
DF12112110 2210046705 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 78,00 31.12.2021 Ing. Zuzana Kovérová 14.01.2022 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Nájomné
DF12112099 222100116 Hořejší Pavel Roosveltova 1, 250 88 Čelákovice 45879427 620,00 31.12.2021 Ing. Patrik Pastorek 14.01.2022 666/2021 Preprava zvierat
DF12112107 72211583 Tridiam s.r.o. Slanecká cesta 1 36177547 1460,00 31.12.2021 Ing. Kristína Tóthová 14.01.2022 633/2021 Oprava Mitsubishi L200
DF92112001 122201212 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 2,29 31.12.2021 Elena Tomášová 14.01.2022 Komis. zmluva KOMIS
DF92112003 2101241 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 7,88 31.12.2021 Elena Tomášová 14.01.2022 Komis. zmluva Komis
DF92112004 21200663 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 9,38 31.12.2021 Elena Tomášová 14.01.2022 Komis. zmluva Komis
DF12112007 20210115 Rusňáková Iveta 40802345 19,00 31.12.2021 Elena Tomášová 14.01.2022 Komis. zmluva Komis
DF12112123 8463530528 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 443,17 31.12.2021 Ing. Kristína Tóthová 31.1.2022 KZ č. Z202012228_Z El. energia - vyúčtovanie 2021
DF12112121 8405043925 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 17127,29 31.12.2021 Ing. Kristína Tóthová 31.1.2022 KZ č. Z202012228_Z Elektrika
DF12112122 82021 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125,00 31.12.2021 Mgr. Erich Kočner 15.1.2022 Zmluva o poskytovaní služieb Činnosť lesného hospodára
DF12112004 01565 International ZOO Educators Association IZE 57,20 31.12.2021 Mgr. Eva Malešová 15.1.2022 Členské 2022
DF12112125 8444017459 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 4027,84 31.12.2021 Ing. Kristína Tóthová 31.1.2022 KZ č. Z202012233_Z Zemný plyn
DF92112013 20213238 Carla Slovakia s.r.o. Alejová 5, 040 11 Košice 36 197 319 20,20 31.12.2021 Elena Tomášová 31.1.2022 Komis. zmluva Komis
DF92112010 192021 Císař Stanislav 62222601 62222601 82,43 31.12.2021 Elena Tomášová 31.1.2022 Komis. zmluva Komis
DF12112098 2021049 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 300,00 31.12.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.1.2022 Zmluva o poskytnutí služby 1/2021 Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF12112097 211627 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 2246,50 31.12.2021 Viera Farbiaková 15.1.2022 RD/011/2021 Ovocie, zelenina
DF12112095 152021 MA TRADEING s.r.o. Hrubečská 49 53186389 5997,60 31.12.2021 Ing. Kristína Tóthová 31.12.2021 662/2021 Odvoz a likvidácia maštaľného hnoja
DF12112094 211389 AGRO BILLY s.r.o. 44116578 5504,80 31.12.2021 Ing. Kristína Tóthová 31.12.2021 603/2021 Oprava traktor ZETOR - 885AB
DF12112124 112118186 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 457,01 31.12.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.1.2022 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP, 443/2017/NO Odvoz odpadu
DF12112102 210149 AVAL BETA s.r.o. Letná 45, 040 01 Košice 31 727 972 3816,96 31.12.2021 Ing. Zuzana Kovérová 15.1.2022 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF12112104 211464 AGRO BILLY s.r.o. 44116578 897,84 31.12.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.1.2022 682/2021 Oprava traktor ZETOR
DF12112105 8297233154 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 31.12.2021 Mgr. Ingrid Tomková 15.1.2022 Hovorné
DF92112008 122200816 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 190,93 31.12.2021 Elena Tomášová 15.1.2022 Komis. zmluva Komis
DF92112005 019000024 Kohoutová Ivana - EDEN Nám. Míru 16 49870882 5,96 31.12.2021 Elena Tomášová 15.1.2022 Komis. zmluva Komis
DF92112002 2021162 ZAKALANDIA s.r.o Hornádska 3 52323382 4,30 31.12.2021 Elena Tomášová 15.1.2022 Komis. zmluva Komis
DF92112011 221124 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 3,48 31.12.2021 Elena Tomášová 15.1.2022 Komis. zmluva Komis
DF92112006 2142907 Poscom s.r.o. Štefánikova 118 51091884 72,00 31.12.2021 Mgr. Ingrid Tomková 15.1.2022 Servis e-kasa 2021
DF92112012 1220013 Wander book s.r.o Hodkovická 20 07662301 112,56 31.12.2021 Elena Tomášová 31.1.2022 Komis. zmluva Komis
DF92112009 20210001 Tarsius z.s Na Pěšině 267 22829849 119,25 31.12.2021 Elena Tomášová 31.1.2022 Komis. zmluva Komis
DF92112007 20210115 Rusňáková Iveta 40802345 19,00 31.12.2021 Elena Tomášová 31.1.2022 Komis. zmluva Komis
DF12103093 2202448991 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 78,00 31.3.2021 SR ZOO 15.4.2021 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka
DF12103069 4174002477 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 24,14 31.3.2021 Ing. Patrik Pastorek 8.4.2021 Veterinárna kontrola
DF12105058 1310709978 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 17,00 31.5.2021 Mgr. Ingrid Tomková 8.6.2021 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobily
DF12105059 622021 Ing. Jaroslav Krempaský Matuškova 2 43793819 128,39 31.5.2021 Ing. Kristína Tóthová 22.6.2021 240/2021 Znalecký posudok
DF12107078 728210208 Plemenárske služby SR, š.p. Hlohovská 5, 951 41 Lužianky 36 856 096 59,40 31.7.2021 Ing. Patrik Pastorek 19.8.2021 255/2021 Test DNA - kozorožec
DF12108068 202112 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 639,60 31.8.2021 Viera Farbiaková 7.9.2021 445/2021 Mäso - Králiky
DF12108067 2102030 AGRO-BIO s.r.o. Bellušova 1861 18630731 52,77 31.8.2021 Elena Tomášová 7.9.2021 428/2021 Ost. potraviny
DF12108079 211060 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 1989,99 31.8.2021 Viera Farbiaková 7.9.2021 RD/014/2020 Ovocie
DF12108069 210934 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 892,08 31.8.2021 Viera Farbiaková 30.9.2021 432/2021 Objem. krmivo
DF12108066 210253 LOVIS plus s.r.o Južná trieda 119 50157833 20376,00 31.8.2021 Ing. Patrik Pastorek 7.9.2021 Zmluva o dielo 001/2021 Edukačné panely, rozcestníky, šípky
DF12109086 0264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 4.10.2021 Mgr. Ingrid Tomková 26.10.2021 Zmluva č. 18/0875/0003 o poskyt. pripojenia k sieti internet Internet
DF12109097 7100045368 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 325,56 4.10.2021 Mgr. Ingrid Tomková 26.10.2021 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobily
DF12109087 211221 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 1784,36 4.10.2021 Viera Farbiaková 26.10.2021 RD/014/2020 Zelenina
DF12109088 211220 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 2277,96 4.10.2021 Viera Farbiaková 26.10.2021 RD/014/2020 Ovocie
DF92110001 20210089 Rusňáková Iveta 40802345 120,10 4.10.2021 Elena Tomášová 26.10.2021 Komis. zmluva Komis
DF12110001 8842683146 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1120,00 4.10.2021 Ing. Kristína Tóthová 26.10.2021 KZ č. Z202012233_Z Zemný plyn
DF12110003 200204281 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 114,00 4.10.2021 Mgr. Ingrid Tomková 26.10.2021 Služba internet business Mojmírová - Internet
DF12110005 213108597 CWS - boco Slovakia M.R. Štefánika 87 31411045 132,00 4.10.2021 Elena Tomášová 26.10.2021 Abonentná zmluva Dezinfekčný gél
DF12110002 8842683200 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 4.10.2021 Ing. Kristína Tóthová 26.10.2021 KZ č. Z202012228_Z Mojmírová - elektrika
DF12109085 2021036 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 300,00 4.10.2021 Ing. Kristína Tóthová 26.10.2021 Zmluva o poskytnutí služby 1/2021 Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF12110077 2021041 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 300,00 4.11.2021 Ing. Kristína Tóthová 29.11.2021 Zmluva o poskytnutí služby 1/2021 Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF12110076 0510202134 Sabová Silvia Kokšov Bakša 250 46546014 1056,17 4.11.2021 Elena Tomášová 29.11.2021 KZ č. 2021/07/21 Seno + doprava
DF12111006 2100048 AMINA s.r.o. Charkovská 24, 040 13 Košice 24 367 601 2660,40 4.11.2021 Ing. Kristína Tóthová 29.11.2021 575/2021 2x PC zostava
DF12102010 1032012389 KONEX elektro s.r.o. Rastislavova 7, 040 01 Košice 31 680 569 400,72 4.2.2021 Elena Tomášová 18.2.2021 602/2020 elektroinštalačný materiál
DF12102017 321005 JES Slovakia s.r.o 45918945 16,00 4.2.2021 Mgr. Malešová 18.2.2021 17/2021 adopčná tabuľka
DF12103003 210100479 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 1362,52 4.3.2021 Viera Farbiaková 19.3.2021 71/2021 ryby-slede
DF12103009 202160122 MESTSKÉ LESY KOŠICE a.s. Južná trieda 11, 040 01 Košice 31672981 4980,72 4.3.2021 Ing. Kristína Tóthová 18.3.2021 Kúpna zmluva o prevode vlast. práva k mot. vozidlu Nákup mot. vozidla Mitsubishi
DF12103004 200102005 EQUIVET s.r.o. Křížiková 3278, 738 01 Frídek Místek 3028895 557,21 4.3.2021 Elena Tomášová 10.3.2021 76/2021 ostatný materiál
DF12104054 202105 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 567,00 4.5.2021 Viera Farbiaková 15.5.2021 182/2021 Mrazené králiky
DF12104056 210390 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 1393,35 4.5.2021 Viera Farbiaková 15.5.2021 RD/014/2020 Zelenina
DF12104057 210391 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 1016,49 4.5.2021 Viera Farbiaková 15.5.2021 RD/014/2020 Ovocie
DF12105004 1020210202 HAKOZ s.r.o 36591564 330,00 4.5.2021 Elena Tomášová 15.5.2021 197/2021 Nerezové žľaby
DF12105006 1021007 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1805,76 4.5.2021 Viera Farbiaková 21.5.2021 RD/013/2020 Mäso - myši, potkany
DF92104002 122101723 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 24,42 4.5.2021 Elena Tomášová 21.5.2021 Komis. zmluva Komis
DF92105003 21200078 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 9,00 4.5.2021 Elena Tomášová 21.5.2021 Komis. zmluva Komis
DF12104055 210047 AVAL BETA s.r.o  Letná 45, 040 01  Košice  31727972 3763,20 4.5.2021 Ing. Zuzana Kovérová 21.5.2021 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF12105001 8794173308 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1120,00 4.5.2021 Ing. Kristína Tóthová 21.5.2021 KZ č. Z201852909_Z Zemný plyn
DF12105002 8794173362 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 4.5.2021 Ing. Kristína Tóthová 21.5.2021 KZ č. Z201853006_Z Mojmírová - Elektrina
DF12105005 2021018 MAJO STAV s.r.o. Komenského 73, 040 01 Košice 40 348 766 2925,62 4.5.2021 Ing. Kristína Tóthová 21.5.2021 153/2021 Oprava cesty - pavilón včiel
DF92106003 20210019 Rusňáková Iveta 40802345 69,10 4.6.2021 Elena Tomášová 18.6.2021 Komis. zmluva Komis
DF12106014 2140307 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 255,58 4.6.2021 Viera Farbiaková 22.6.2021 204/2021, 262/2021 Ost. potraviny
DF12106013 3021927865 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 8847,00 4.6.2021 Zuzana Feilhauerová 22.6.2021 KZ č. Z2021_182_Z Stravné lístky
DF12107090 21030786 BIOKRON s.r.o Kloperky 635, 664 56 Blučina 26251116 1237,00 4.8.2021 Viera Farbiaková 19.8.2021 336/2021 Objemové krmivo
DF12107091 2174100971 MIKONA s.r.o Trenčianska 452, 02 01 Púchov 31570364 21,00 4.8.2021 Róbert Kapaló 19.8.2021 376/2021 Oprava pneumatik
DF12107092 521111268 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 90,14 4.8.2021 Elena Tomášová 19.8.2021 Zmluva o dodávke pramenitej min. vody Pitný režim
DF12107093 0264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 4.8.2021 Mgr. Ingrid Tomková 19.8.2021 Zmluva č. 18/0875/0003 o poskyt. pripojenia k sieti internet Internet
DF12107094 210938 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 1497,39 4.8.2021 Viera Farbiaková 19.8.2021 RD/014/2020 Ovocie
DF12107095 210937 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 1260,59 4.8.2021 Viera Farbiaková 19.8.2021 RD/014/2020 Zelenina
DF92107016 019000009 Kohoutová Ivana - EDEN Nám. Míru 16 49870882 153,32 4.8.2021 Elena Tomášová 20.8.2021 Komis. zmluva Komis
DF92108002 221051 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 489,29 4.8.2021 Elena Tomášová 20.8.2021 Komis. zmluva Komis
DF92108003 21200274 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 118,48 4.8.2021 Elena Tomášová 20.8.2021 Komis. zmluva Komis
DF92110002 21200429 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 13,50 5.10.2021 Elena Tomášová 26.10.2021 Komis. zmluva Komis
DF12110006 200103641 EQUIVET s.r.o. Křížková 3278, 73801 Frýdek Místek  3 028 895 172,00 5.10.2021 Elena Tomášová 26.10.2021 525/2021 Materiál - objímky
DF92109006 2021130 ZAKALANDIA s.r.o Hornádska 3 52323382 53,30 5.10.2021 Elena Tomášová 26.10.2021 Komis. zmluva Komis
DF12109090 5211300162 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 250,20 5.10.2021 Ing. Zuzana Kovérová 26.10.2021 Zmluva o prenájme so servis. službami 00323/16/011, 00324/16/011 Kopírka
DF12109089 57012866 SIA Central Europe, a.s. Einsteinova 25 31372074 48,60 5.10.2021 Mgr. Ingrid Tomková 26.10.2021 Prenájom POS terminálu
DF12110078 2021102368 Slovgen s.r.o. 35700629 88,00 5.11.2021 Ing. Patrik Pastorek 5.11.2021 Určenie pohlavia
DF12110085 8405022317 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 9862,33 5.11.2021 Ing. Kristína Tóthová 29.11.2021 KZ č. Z202012228_Z Elektrina
DF92110006 2021144 ZAKALANDIA s.r.o Hornádska 3 52323382 24,30 5.11.2021 Elena Tomášová 29.11.2021 Komis. zmluva Komis
DF12110079 21109330 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 113,40 5.11.2021 Viera Farbiaková 29.11.2021 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení žvp Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP
DF12111007 9921053452 Up Déjeuner s.r.o Tomášikova 23 53528654 -626,44 5.11.2021 Zuzana Feilhauerová 29.11.2021 Šeky
DF12111008 202115 MVDr. Demčák M. Lipniky 35, 082 12 Prešov 37 883 844 612,00 5.11.2021 Viera Farbiaková 29.11.2021 566/2021 Mäso - králiky
DF12102011 022021 Marián Gaľa GAFI Hlavná 105/132 45571163 513,60 5.2.2021 Ing. Kristína Tóthová 25.2.2021 35/2021 výkopové práce a úprava terénu
DF12102013 2107565 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 25,07 5.2.2021 Viera Farbiaková 25.2.2021 41/2021 krmivo pre zvieratá-extrudy
DF12102014 210416 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 159,00 5.2.2021 Viera Farbiaková 18.2.2021 43/2021 krmivo - mäso
DF12101056 5203301811 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 222,02 5.2.2021 Ing. Zuzana Kovérová 16.2.2021 Zmluva o prenájme so servis. službami 00323/16/011, 00324/16/011 Kopírka
DF12102018 210100054 MVL, spol.s.r.o. Košice Nižné Kapustníky 2 36191159 130,00 5.2.2021 Ing. Kristína Tóthová 18.2.2021 34/2021 prenájom rezačky
DF12103005 2102012 AGRO-BIO, s. r. o. Bellušova 1861, 155 00 Praha 18630731 111,70 5.3.2021 Viera Farbiaková 18.3.2021 73/2021 krmivo pre zvieratá
DF12104059 7200004510 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 0,01 5.5.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.5.2021 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobil - Nokia 230
DF12105008 200201690 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 114,00 5.5.2021 Mgr. Ingrid Tomková 15.5.2021 Zmluva - Sloužba internet business Mojmírová - internet
DF12104058 2021016 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270,00 5.5.2021 Ing. Kristína Tóthová 21.5.2021 Zmluva o poskytnutí služby 1/2021 Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF92105004 2100109884 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 65,94 5.5.2021 Elena Tomášová 21.5.2021 198/2021 Tovar do ZOOShopu
DF9210505 2221200012 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 1163,94 5.5.2021 Elena Tomášová 21.5.2021 195/2021 Hračky do ZOOShopu
DF12105007 2102019 AGRO-BIO s.r.o. Bellušova 1861 18630731 223,92 5.5.2021 Viera Farbiaková 21.5.2021 181/2021 Ost. potraviny
DF12105012 210537623 Vapasko,s.r.o. Ke hřiští 318 01604198 117,80 5.5.2021 Viera Farbiaková 21.5.2021 183/2021 Ost. potraviny
DF12107097 20210801 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 1139,28 5.8.2021 Viera Farbiaková 19.8.2021 393/2021 Ryby
DF12108004 5020213367 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 46,78 5.8.2021 Elena Tomášová 20.8.2021 RD/008/2021 Prac. odevy, obuv
DF12108006 2100186476 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 131,94 5.8.2021 Viera Farbiaková 20.8.2021 402/2021 Potraviny, Tovar do ZOOShopu
DF12108007 7210410 MVDr. Peter Pongrácz - VETIS Kráľovičové Kračany 91, 930 03 32 320 833 1276,60 5.8.2021 Elena Tomášová 20.8.2021 401/2021 El. ohradníky
DF12107096 2021022 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 300,00 5.8.2021 Ing. Kristína Tóthová 20.8.2021 Zmluva o poskytnutí služby 1/2021 Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF12108005 213106517 CWS - boco Slovakia M.R. Štefánika 87 31411045 132,00 5.8.2021 Elena Tomášová 20.8.2021 Abonentná zmluva Dezinfekčné prostriedky
DF12109010 2100038 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 100,80 5.9.2021 Elena Tomášová 28.9.2021 Servisná zmluva Kancel. potreby - router
DF12109092 21200013 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 23524,13 6.10.2021 Mgr. Ingrid Tomková 26.10.2021 Zmluva o spolupráci Podiel z predaja vstupeniek
DF12109098 20211001 Rybárstvo Zemplín s.r.o. Kostolné námestie 10,071 01 Michalovce 36 576 557 2597,76 6.10.2021 Viera Farbiaková 26.10.2021 510/2021 Ryby - karasy
DF12109091 202100920 Farby Kušnír s.r.o. Kaveč. cesta 1B, 040 01 Košice 47 564 831 521,69 6.10.2021 Elena Tomášová 26.10.2021 535/2021 Ost. materiál - farby, štetce, rebrík
DF12110009 20210403 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 6.10.2021 Ing. Kristína Tóthová 26.10.2021 Zmluva č. 10102018 Služby BOZP
DF12110015 210866 JTG-Hydro Steel s.r.o. Bauerova 20 47708344 38,10 6.10.2021 Elena Tomášová 26.10.2021 529/2021 Náhradné diely
DF12110008 39051021 IPEKO Zvolen Jazmínová 16 47405279 55,00 6.10.2021 Ing. Kristína Tóthová 26.10.2021 Školenie - novela zákona o VO
DF12110013 210101868 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 725,00 6.10.2021 Viera Farbiaková 26.10.2021 512/2021 Ryby - baltické slede
DF12110011 22100015 OSIVEX Záhradkár s.r.o Štúrova 33, 040 01  Košice 36787124 140,00 6.10.2021 Viera Farbiaková 26.10.2021 531/2021 Objem. krmivo - pšenica
DF12110007 20213181 R-Metal s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36 751 081 196,20 6.10.2021 Elena Tomášová 26.10.2021 530/2021 Materiál - pletivo, drôt
DF12110010 211580 Barviř Jiří, Ing. 69743258 108,21 6.10.2021 Elena Tomášová 26.10.2021 517/2021 Materiál do morských akvárií
DF12110012 2211693 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 35,77 6.10.2021 Viera Farbiaková 26.10.2021 523/2021 Potraviny
DF12109093 2021091924 Slovgen s.r.o. 35700629 27,00 6.10.2021 Ing. Patrik Pastorek 26.10.2021 Určenie pohlavia
DF12112013 210102447 Biet SK s.r.o. Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín 46937820 192,50 6.12.2021 Elena Tomášová 15.12.2021 643/2021 Čistička vzduchu
DF12112007 214599 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1030,00 6.12.2021 Viera Farbiaková 15.12.2021 629/2021, 592/2021 Mäso
DF92111004 122201121 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 33,73 6.12.2021 Elena Tomášová 15.12.2021 Komis. zmluva Komis
DF12111071 2021048 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 300,00 6.12.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.12.2021 Zmluva o poskytnutí služby 1/2021 Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF12111072 5621002122 Up Déjeuner s.r.o Tomášikova 23 53528654 -35,77 6.12.2021 Zuzana Feilhauerová 15.12.2021 Gusto karty
DF12111073 2185008 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 260,57 6.12.2021 Viera Farbiaková 15.12.2021 624/2021, 625/2021, 564/2021 Ost. potraviny
DF12111081 7100048425 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 371,03 6.12.2021 Mgr. Ingrid Tomková 15.12.2021 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobil
DF12105009 21064 Kapráľ Pavol - KAPA AUDIO 40116956 124,90 6.5.2021 Elena Tomášová 15.5.2021 191/2021 Náhlavný mikrofón
DF12104061 8282440046 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 6.5.2021 Mgr. Ingrid Tomková 15.5.2021 Hovorné
DF12105010 222100036 Hořejší Pavel Roosveltova 1, 250 88 Čelákovice 45879427 620,00 6.5.2021 Ing. Patrik Pastorek 21.5.2021 140/2021 Transport zvierat
DF12104060 8282520438 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 61,30 6.5.2021 Mgr. Ingrid Tomková 21.5.2021 Hovorné
DF12105011 213103317 CWS - boco Slovakia M.R. Štefánika 87 31411045 132,00 6.5.2021 Elena Tomášová 21.5.2021 Abonentná zmluva Dezinfekčné prostriedky
DF12104062 92104126 KPK Print s.r.o. Orlia 10 44432299 43,20 6.5.2021 Mgr. Eva Malešová 24.5.2021 178/2021 Výroba PVC baneru
DF92106009 20210036 Rusňáková Iveta 40802345 75,20 6.7.2021 Elena Tomášová 8.7.2021 Komis. zmluva Komis
DF12106099 2021061078 Slovgen s.r.o. 35700629 18,00 6.7.2021 Ing. Patrik Pastorek 8.7.2021 260/2021 Určenie pohlavia
DF12106100 7100040863 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 392,66 6.7.2021 Mgr. Ingrid Tomková 8.7.2021 Mobily
DF12106101 2021061121 Slovgen s.r.o. 35700629 27,00 6.7.2021 Ing. Patrik Pastorek 8.7.2021 273/2021 Určenie pohlavia
DF12107007 213105666 CWS - boco Slovakia M.R. Štefánika 87 31411045 132,00 6.7.2021 Elena Tomášová 8.7.2021 Abonentná zmluva Dezinfekčné prostriedky
DF12106103 22021 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125,00 6.7.2021 Mgr.Erich Kočner 9.7.2021 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF12107009 909865 EAZA EAZA 4378,00 6.7.2021 Ing. Patrik Pastorek 22.7.2021 Členské 2021
DF12106098 2100032 Ing. Marie Fritzová-ROAL Garden Kysak 86 40914488 652,00 6.7.2021 Viera Farbiaková 22.6.2021 284/2021 Rastliny
DF12107098 20210011 KOBAKSTAV s.r.o Mlynská 23 46633596 1751,64 6.8.2021 Ing. Kristína Tóthová 19.8.2021 103/2021 Oprava kancelárie RZOO
DF12107100 2021009 KOBAKSTAV s.r.o Mlynská 23 46633596 2120,35 6.8.2021 Mgr. Ingrid Tomková 19.8.2021 96/2021 Mojmírová - Demontáž a osadenie okien II
DF12107102 20210010 KOBAKSTAV s.r.o Mlynská 23 46633596 9896,03 6.8.2021 Ing. Kristína Tóthová 19.8.2021 233/2021 Zhotovenie betónovej platne pod prístreškom
DF12107104 8288055062 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 62,17 6.8.2021 Mgr. Ingrid Tomková 19.8.2021 Hovorné
DF12107105 21106921 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 113,40 6.8.2021 Viera Farbiaková 19.8.2021 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení žvp Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP
DF121070103 8287975818 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 6.8.2021 Mgr. Ingrid Tomková 19.8.2021 Hovorné
DF12107099 20210016 KOBAKSTAV s.r.o Mlynská 23 46633596 1599,96 6.8.2021 Ing. Kristína Tóthová 20.8.2021 382/2021 Mojmírová - demontáž a montáž okien
DF12107101 20210015 KOBAKSTAV s.r.o Mlynská 23 46633596 5292,22 6.8.2021 Ing. Kristína Tóthová 20.8.2021 104/2021 Osadenie dlažby a obrubníkov pri altánku
DF12109012 213107441 CWS - boco Slovakia M.R. Štefánika 87 31411045 132,00 6.9.2021 Elena Tomášová 28.9.2021 Abonentná zmluva Dezinfekčné gély
DF12109011 2162790 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 239,27 6.9.2021 Viera Farbiaková 28.9.2021 470/2021 Ostatné potraviny
DF12109013 2211499 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 509,70 6.9.2021 Viera Farbiaková 28.9.2021 463/2021 Ost. potraviny, granule
DF12108084 4211005222 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 493546 8,40 6.9.2021 Bc. Josef Kindl 7.9.2021 Slov. vet. časopis
DF12108092 2002168819 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 1364,24 6.9.2021 Ing. Kristína Tóthová 30.9.2021 8036 PHM
DF12108093 720210899 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 945,35 6.9.2021 Ing. Kristína Tóthová 7.9.2021 461/2021 Oprava - JUMPER 3
DF12108100 7100043850 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 354,85 6.9.2021 Mgr. Ingrid Tomková 30.9.2021 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobily
DF12108094 052021 MIDIA 30679982 1444,00 6.9.2021 Ing. Kristína Tóthová 30.9.2021 475/2021 Revízia a odborná prehliadka bleskozvodov I.
DF12108096 062021 MIDIA 30679982 979,00 6.9.2021 Ing. Kristína Tóthová 30.9.2021 473/2021 Odborná prehliadka a revízia bleskozvodov II.
DF12108095 072021 MIDIA 30679982 300,00 6.9.2021 Ing. Kristína Tóthová 30.9.2021 474/2021 Dodávka a montáž rozvádzača IP 65
DF92109003 21200368 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 101,94 6.9.2021 Elena Tomášová 30.9.2021 Komis. zmluva Komis
DF12101001 2021310 World Association of Zoo and Aquariums WAZA 2500,00 7.1.2021 Ing. Patrik Pastorek 28.1.2021 členské 2021
DF12101002 909800 EAZA EAZA 2884,00 7.1.2021 Ing. Patrik Pastorek 28.1.2021 členské 2021
DF12109096 2100044 AMINA s.r.o. Charkovská 24, 040 13 Košice 24 367 601 300,00 7.10.2021 Mgr. Ingrid Tomková 26.10.2021 Servisná zmluva Správa výp. techniky
DF12109095 8291751428 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 61,27 7.10.2021 Mgr. Ingrid Tomková 26.10.2021 Hovorné
DF12110016 1021018 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 940,80 7.10.2021 Viera Farbiaková 26.10.2021 RD/009/2021 Mäso - myši, potkany
DF12109094 8291671858 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 7.10.2021 Mgr. Ingrid Tomková 26.10.2021 Hovorné
DF12112009 2101020800 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 297,48 7.12.2021 Elena Tomášová 15.12.2021 RD/016/2020, RD/017/2020 Čistiace a hygienicke prostriedky
DF12112010 6611299504 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 21,26 7.12.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.12.2021 6611299504 Úrazové poistenie osôb
DF12112011 6611283860 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 1519,25 7.12.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.12.2021 6611283860 Zákonné poistenie
DF12112012 210102322 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 1534,54 7.12.2021 Viera Farbiaková 15.12.2021 645/2021 Ryby - slede
DF12111074 2002183858 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 1082,97 7.12.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.12.2021 8036 PHM
DF12111076 2021029 KOBAKSTAV s.r.o Mlynská 23 46633596 23738,41 7.12.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.12.2021 Zmluva o dielo 6/2021 Oprava krovu strechy
DF12111075 2210037678 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 78,00 7.12.2021 Ing. Zuzana Kovérová 15.12.2021 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka
DF12103071 20210168 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o. Panónska cesta 47 36358771 150,00 7.4.2021 Ing. Kristína Tóthová 20.4.2021 118/2021 školenie - vodiči
DF12104006 6611279271 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 00585441 153,58 7.4.2021 Ing. Kristína Tóthová 20.4.2021 Zmluva č. 6611279271 havarijné poistenie
DF12104007 6611299504 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 00585441 2,58 7.4.2021 Ing. Kristína Tóthová 20.4.2021 Zmluva č. 6611299504 úrazové poistenie
DF12104008 6611283860 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 00585441 44,80 7.4.2021 Ing. Kristína Tóthová 20.4.2021 Zmluva č. 6611283860 zákonné poistenie
DF12103087 2212011426 ŠEVT a.s Plynárenská 6, 821 09  Bratislava 2142006605 609,25 7.4.2021 Ing. Patrik Pastorek 15.4.2021 82/2021 Kancelárske potreby - ZOO NATURE
DF12103067 7100036448 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 331,16 7.4.2021 Mgr. Ingrid Tomková 15.4.2021 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobily
DF12103065 2002142159 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 574,04 7.4.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.4.2021 PHM
DF12104003 200201202 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 136,07 7.4.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.4.2021 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Internet Mojmírová
DF12103057 202101758 NATUR-PACK a.s Ružová dolina 6 35979798 30,00 7.4.2021 Ing. Kristína Tóthová 6.5.2021 Zmluva o plnení vyhrad. povinností Zber, odvoz a likvidácia odpadu
DF12103061 202101610 NATUR-PACK a.s Ružová dolina 6 35979798 30,00 7.4.2021 Ing. Kristína Tóthová 6.5.2021 Zmluva o plnení vyhrad. povinností Zber, odvoz a likvidácia odpadu
DF12103062 57011581 SIA Central Europe, a.s. Einsteinova 25 31372074 48,60 7.4.2021 Mgr. Ingrid Tomková 6.5.2021 Zmluva o poskyt. pos terminálu Prenájom POS terminálu
DF12103063 2100010 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 600,00 7.4.2021 Mgr. Ingrid Tomková 6.5.2021 Servis. zmluva Správa výp. techniky
DF12103068 5201300117 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 218,40 7.4.2021 Ing. Zuzana Kovérová 15.4.2021 Zmluva o prenájme so servis. službami 00323/16/011, 00324/16/011 Kopírka
DF12103064 210035 AVAL BETA s.r.o  Letná 45, 040 01  Košice  31727972 3763,20 7.4.2021 Ing. Zuzana Kovérová 15.4.2021 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF12103066 221172 SK PACK s.r.o. 17. novembra 958 36382906 383,16 7.4.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.4.2021 101/2021 Materiál
DF12104002 8832861011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 7.4.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.4.2021 KZ č. Z202012228_Z Mojmírová - Elektrina
DF12104064 0264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 7.5.2021 Zuzana Feilhauerová 21.5.2021 Zmluva č. 18/0875/0003 o poskyt. pripojenia k sieti internet Internet
DF12105013 2021099 SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske 46626069 122,80 7.5.2021 Elena Tomášová 21.5.2021 205/2021 Ost. materiál
DF92105006 221017 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 31,32 7.5.2021 Elena Tomášová 21.5.2021 Komis. zmluva Komis
DF12105073 2021018 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 300,00 7.6.2021 Ing. Kristína Tóthová 22.6.2021 Zmluva č. 001/2021 Poradenstvo v obl. životného prostredia
DF12105074 7414741907 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 7785,01 7.6.2021 Ing. Kristína Tóthová 22.6.2021 KZ č. Z202012228_Z El. energia
DF12106016 212121 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 800,00 7.6.2021 Viera Farbiaková 25.6.2021 251/2021 Mäso
DF12105072 2100018 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 600,00 7.6.2021 Mgr. Ingrid Tomková 25.6.2021 Servisná zmluva Správy výpočtovej techniky
DF12106015 210098 BRAINCOM s.r.o. Školska 40 36057401 3072,00 7.6.2021 Ing. Kristína Tóthová 22.6.2021 254/2021 Hojdačky, koše, nádoby z agátoveho dreva
DF12106020 2100023 AMINA s.r.o. Charkovská 24, 040 13 Košice 24 367 601 112,88 7.6.2021 Mgr. Ingrid Tomková 22.6.2021 Servisná zmluva Switch mikroik cloud
DF12106017 2100154 MD VET s.r.o. na Lány 19 47355191 348,00 7.6.2021 Elena Tomášová 22.6.2021 263/2021 Krmivá
DF12105071 2174100811 MIKONA s.r.o Trenčianska 452, 02 01 Púchov 31570364 259,90 7.6.2021 Ing. Kristína Tóthová 22.6.2021 226/2021 Pneumatiky a prezutie
DF12106031 2021841243 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 22,40 7.6.2021 Ing. Patrik Pastorek 22.6.2021 4/2021 Lab. výkony
DF12106019 2021841237 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 10,00 7.6.2021 Ing. Patrik Pastorek 22.6.2021 4/2021 Laborat. výkony
DF12106018 022021 MIDIA 30679982 170,90 7.6.2021 Ing. Kristína Tóthová 22.6.2021 248/2021 Revízia el. zariadení
DF12106102 2211126 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 429,78 7.7.2021 Viera Farbiaková 8.7.2021 302/2021 Objem. krmivo - granule
DF12107008 20210605 SYSTEM - IS s.r.o. Jegorovova 14 44681445 294,00 7.7.2021 Ing. Zuzana Kovérová 8.7.2021 334/2021 Inštalácia DS, nastavenie, aktualizácia, import zamestnancov
DF12109014 5020213539 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 57,54 7.9.2021 Elena Tomášová 28.9.2021 RD/008/2021 Pracovné odevy
DF12108087 8289822619 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 7.9.2021 Mgr. Ingrid Tomková 7.9.2021 Hovorné
DF12108085 210101658 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 64,20 7.9.2021 Viera Farbiaková 7.9.2021 464/2021 Ost. potraviny
DF12108090 8407438261 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 7298,60 7.9.2021 Ing. Kristína Tóthová 30.9.2021 KZ č. Z202012228_Z Elektrika
DF12108089 20210255 RIVI s.r.o. Kavečianska cesta 8 36596451 206,88 7.9.2021 Ing. Kristína Tóthová 7.9.2021 490/2021 Ost. mat. - lanká, skrutky
DF12108086 2021030 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 300,00 7.9.2021 Ing. Kristína Tóthová 7.9.2021 Zmluva o poskytnutí služby 1/2021 Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF12108088 8289900183 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 61,03 7.9.2021 Mgr. Ingrid Tomková 30.9.2021 Hovorné
DF12108091 202100901 IRES M+R s.r.o Kavečianska cesta 41 36447889 360,00 7.9.2021 Ing. Kristína Tóthová 30.9.2021 409/2021 Preprava senníka
DF12111011 7210558 VETIS-MVDr. P. Pongrácz Cottbuská 1, 040 23 Kráľovské Kračany 32320633 2799,37 8.11.2021 Ing. Patrik Pastorek 29.11.2021 578/2021 Žľaby, vedrá, držiaky
DF12110081 2002178831 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 1101,35 8.11.2021 Ing. Kristína Tóthová 29.11.2021 8036 PHM
DF12110082 8293523051 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 8.11.2021 Mgr. Ingrid Tomková 29.11.2021 Hovorné
DF12110080 202101035 Farby Kušnír s.r.o. Kaveč. cesta 1B, 040 01 Košice 47 564 831 436,56 8.11.2021 Elena Tomášová 29.11.2021 583/2021 Farby, primalex, miešadlo
DF12110083 8293604842 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 60,46 8.11.2021 Mgr. Ingrid Tomková 29.11.2021 Hovorné
DF12110084 2021027 KOBAKSTAV s.r.o Mlynská 23 46633596 3865,08 8.11.2021 Ing. Kristína Tóthová 29.11.2021 562/2021 Oprava sokla na dolnej maštali
DF92111002 21200496 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 31,13 8.11.2021 Elena Tomášová 29.11.2021 Komis. zmluva Komis
DF12111009 22021 Asociácia včelárov Slovenska 506807220004 4,75 8.11.2021 Ing. Patrik Pastorek 29.11.2021 Členské 2022
DF12111010 213109875 CWS - boco Slovakia M.R. Štefánika 87 31411045 148,80 8.11.2021 Elena Tomášová 29.11.2021 Abonentná zmluva Koronavírus - dezinfekčné prostriedky
DF12111012 1021021 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1916,40 8.11.2021 Zuzana Feilhauerová 29.11.2021 RD/009/2021 Potkany, myši
DF12112014 2210381 Regionálny úrad verejného zdravot. so sídl. v Košiciach Ipeľská 1 48968854 260,84 8.12.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.12.2021 Zmluva č. 31/2021 Lab. výkony
DF11212015 2021079 Macko Ľubomír Ľ+M Poľovnícka 10 41423658 110,04 8.12.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.12.2021 620/2021 Porucha na vodovodnom potrubí pri bufete KAMZÍK
DF12112016 2021842734 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 20,00 8.12.2021 Viera Farbiaková 15.12.2021 04/2021 Lab. výkony
DF12111078 8295379014 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 8.12.2021 Mgr. Ingrid Tomková 15.12.2021 Hovorné
DF12111080 8409886881 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 13719,56 8.12.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.12.2021 KZ č. Z202012228_Z Elektrická energia
DF12111079 8295462965 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 62,52 8.12.2021 Mgr. Ingrid Tomková 15.12.2021 Hovorné
DF12101059 8276904850 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 8.2.2021 Mgr. Ingrid Tomková 17.2.2021 Hovorné 01/2021
DF12102015 2102009 AGRO-BIO spol. s.r.o. Bellušová 1861, 155 00 Praha 18 630 731 270,89 8.2.2021 Viera Farbiaková 18.2.2021 40/2021 objemové krmivo
DF12102016 2102008 AGRO-BIO, s. r. o. Bellušova 1861, 155 00 Praha 18630731 349,00 8.2.2021 Viera Farbiaková 18.2.2021 15/2021 krmivá
DF12101057 92101105 KPK Print s.r.o. Orlia 10 44432299 72,00 8.2.2021 Mgr. Eva Malešová 16.2.2021 11/2021 Výroba a výlep fólie na elektromobil
DF12103006 121049 RPL Slovakia s.r.o. Mikoviniho 31/27 44875151 60,00 8.3.2021 Daniel D 08 19.3.2021 81/2021 oprava brány
DF12103007 21030016 Pharmacopola lekáreň s.r.o. cesta Podhradovou 13/A 36054127 288,00 8.3.2021 Elena Tomášová 17.3.2021 77/2021 lieky-respirátory
DF12103008 213101841 CWS - boco Slovakia M.R. Štefánika 87 31411045 148,80 8.3.2021 Elena Tomášová 15.3.2021 abonent. zmluva koronavírus-dez. prostr.
DF12103072 0264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 8.4.2021 Mgr. Ingrid Tomková 20.4.2021 Zmluva č. 18/0875/0003 o poskyt. pripojenia k sieti internet pripojenie na internet 03/2021
DF12103075 2021010 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270,00 8.4.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.4.2021 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF12103077 8280677117 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 60,83 8.4.2021 Mgr. Ingrid Tomková 15.4.2021 Hovorné
DF12104011 3103210002 Mesto Košice 691135 3336,72 8.4.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.4.2021 Poistná zmluva 1009900890 Poistenie majetku
DF12103080 8407422187 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 14139,32 8.4.2021 Ing. Kristína Tóthová 29.4.2021 KZ č. Z202012228_Z Elektrina
DF12103076 8280597519 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 8.4.2021 Mgr. Ingrid Tomková 15.4.2021 Hovorné
DF12103079 362110741 Datart International a.s  Moldavská cesta 32, 040 11  Košice  46112766 349,00 8.4.2021 Róbert Kapaló 15.4.2021 99/2021 Chladnička Samsung
DF12105078 8284282735 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 8.6.2021 Mgr. Ingrid Tomková 22.6.2021 Hovorné
DF12106021 121138413 WebSupport,s.r.o. Karadžičova 12 36421928 63,36 8.6.2021 Mgr. Eva Malešová 22.6.2021 Reg. domény - zookosice.sk
DF12106022 6611299504 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 21,26 8.6.2021 Ing. Kristína Tóthová 22.6.2021 6611299504 Úrazové poistenie osôb
DF12106023 6611283860 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 1241,00 8.6.2021 Ing. Kristína Tóthová 22.6.2021 6611283860 Zákonné poistenie
DF12106025 5020212969 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 125,44 8.6.2021 Matej Miroslav 22.6.2021 RD/008/2021 Prac. odevy
DF12106030 210101489 ŽELEZO STAVEBNINY s.r.o. Nešporova 26 45522855 491,88 8.6.2021 Matej Miroslav 24.6.2021 305/2021 Hutný materiál
DF12105080 20210134 RIVI s.r.o. Kavečianska cesta 8 36596451 348,12 8.6.2021 Matej Miroslav 24.6.2021 287/2021 Skrutky, reťaze, pásky,
DF12106026 5020212970 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 375,50 8.6.2021 Matej Miroslav 25.6.2021 RD/008/2021 Prac. odevy
DF12106029 1020210576 TOMCAT plus s.r.o Stará spišská cesta 40, 040 01  Košice 3667589 240,86 8.6.2021 Matej Miroslav 25.6.2021 RD/002/2020 Čistiace prostriedky
DF12106028 7210289 VETIS-MVDr. P. Pongrácz Cottbuská 1, 040 23 Kráľovské Kračany 32320633 577,15 8.6.2021 Matej Miroslav 25.6.2021 314/2021 Komponenty na el. ohradníky
DF12106024 6611279271 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 2685,88 8.6.2021 Ing. Kristína Tóthová 22.6.2021 6611279271 Havarijné poistenie
DF12106027 12021 Peter Brenkus -PRESSFOTO n.1 Dvojkrížna 4 30 137 969 500,00 8.6.2021 Mgr. Eva Malešová 22.6.2021 244/2020 Zhotovenie fotografií
DF12105079 8284360203 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 62,62 8.6.2021 Mgr. Ingrid Tomková 22.6.2021 Hovorné
DF12105076 20210010 Martin Kuzevič Drábová 6, 040 23 Košice 47775297 420,40 8.6.2021 Viera Farbiaková 22.6.2021 281/2021 Výrub stromov
DF12105077 21105190 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 151,20 8.6.2021 Viera Farbiaková 22.6.2021 216/2021 Odvoz a odstránenie ŽVP
DF92105011 21001329 Delikomat Slovensko s.r.o. Cementárska 15 35766875 45,60 8.6.2021 Mgr. Ingrid Tomková 18.6.2021 247/2021 Servis automatu
DF12106104 202112932 NATUR-PACK a.s Ružová dolina 6 35979798 30,00 8.7.2021 Ing. Kristína Tóthová 13.7.2021 Zmluva o plnení vyhrad. povinností Zber, odvoz a recyklácia odpadov
DF12106105 202112818 NATUR-PACK a.s Ružová dolina 6 35979798 30,00 8.7.2021 Ing. Kristína Tóthová 13.7.2021 Zmluva o plnení vyhrad. povinností Zber, odvoz a recyklácia odpadov
DF12106108 2021019 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 300,00 8.7.2021 Ing. Kristína Tóthová 13.7.2021 Zmluva o dielo Poraqdenstvo v oblasti životbého prostredia
DF12106106 2002158817 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 960,06 8.7.2021 Ing. Kristína Tóthová 13.7.2021 8036 PHM
DF12106107 57012242 SIA Central Europe, a.s. Einsteinova 25 31372074 48,60 8.7.2021 Mgr. Ingrid Tomková 13.7.2021 Prenájom POS terminálu
DF12106109 21060071 Eurohas Consulting s.r.o. 45666873 602,00 8.7.2021 Ing. Kristína Tóthová 13.7.2021 312/2021 Ost. mat. - hydranty
DF12107010 221039 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 288,75 8.7.2021 Mgr. Eva Malešová 22.7.2021 321/2021 UCSZOO - Knihy Košice ako na dlani
DF12107014 211107 Berka Jiří Ing. Šumvald 403 60307013 479,40 8.7.2021 Elena Tomášová 22.7.2021 326/2021 Filtre do morských akvárií
DF12109015 20210354 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 8.9.2021 Ing. Kristína Tóthová 28.9.2021 Zmluva č. 10102018 Služby BOZP
DF12109017 1020210961 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 188,14 8.9.2021 Elena Tomášová 28.9.2021 RD/002/2020 Ost. materiál, čistiace prostriedky
DF12108080 2222021636 C&T, a.s 36686743 80,27 8.9.2021 Ing. Patrik Pastorek 30.9.2021 Zmluva č. 35/2013 KE Zastupovanie v colnom konaní
DF12109005 20210049 Detské ihriská SK s.r.o Horná Ves 44, 967 01 Horná Ves 47613165 259,80 8.9.2021 Ing. Kristína Tóthová 28.9.2021 447/2021 Kontrola ihrísk
DF12109016 214210065 TEMPUS TRANS s.r.o. Železiarenská 49, 040 15 Košice 31 712 380 95280,00 8.9.2021 Ing. Kristína Tóthová 28.9.2021 KZ č. Z202116670_Z HIM - IVECO nosič kontajnerov
DF12111013 2100263533 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 175,09 9.11.2021 Viera Farbiaková 29.11.2021 581/2021 Tovar do ZOOShopu, potraviny
DF12112017 588185 SemenaOnline s.r.o. Petržílkova 2835/3 24318647 174,84 9.12.2021 Viera Farbiaková 15.12.2021 632/2021 Ost. mat - rastliny, cibule, semená
DF12112018 20210438 ECO ROVNAK s.r.o. Benadova 3 52895203 144,00 9.12.2021 Elena Tomášová 15.12.2021 650/2021 Dezinfekčný prípravok
DF12112020 2021155 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 182,86 9.12.2021 Farbiaková Viera 15.12.2021 647/2021 Ost. potraviny
DF12112019 2021155 Djulgerov - FRIGÓRIA Opatovská cesta 31 37300229 6633,19 9.12.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.12.2021 Zmluva o dielo 5/2021 Termoizolačné panely na mraziaci box
DF12111082 112116123 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 481,73 9.12.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.12.2021 Zmluva 1024/2017/SO, 669/2019/PP Odvoz odpadu
DF12103091 7200004384 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 0,01 9.4.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.4.2021 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobily
DF12105081 2002153801 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 649,02 9.6.2021 Ing. Kristína Tóthová 22.6.2021 PHM
DF12106032 1021174972 WebSupport,s.r.o. Karadžičova 12 36421928 15,00 9.6.2021 Mgr. Eva Malešová 22.6.2021 Registrácia domény - luznyles.sk
DF12106033 2211007 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 397,46 9.6.2021 Viera Farbiaková 22.6.2021 275/2021, 279/2021 Objem. krmivo
DF12106034 20210602 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 891,00 9.6.2021 Viera Farbiaková 22.6.2021 270/2021 Ryby - karasy
DF12106037 2021841277 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 111,00 9.6.2021 Ing. Patrik Pastorek 30.6.2021 4/2021 Lab. výkony
DF12105086 7100039393 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 289,68 9.6.2021 Mgr. Ingrid Tomková 22.6.2021 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobily
DF12106116 8405008927 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 6342,00 9.7.2021 Ing. Kristína Tóthová 22.7.2021 KZ č. Z202012228_Z El. energia
DF92106010 202105 Bikár Alexander 47539917 47539917 110,00 9.7.2021 Mgr. Eva Malešová 22.7.2021 306/2021 Noc v ZOO - večera, raňajky
DF12106115 8286214983 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 62,28 9.7.2021 Mgr. Ingrid Tomková 13.7.2021 Hovorné
DF12106114 8286128358 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 9.7.2021 Mgr. Ingrid Tomková 13.7.2021 Hovorné
DF12107016 210101264 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 92,00 9.7.2021 Viera Farbiaková 10.8.2021 328/2021 Ost. potraviny
DF12107017 215004 PRAGMASTROJ s.r.o. Kadlubská 7 44625430 5800,00 9.7.2021 Viera Farbiaková 10.8.2021 337/2021 Seno
DF12107015 20210606 SYSTEM - IS s.r.o. Jegorovova 14 44681445 606,00 9.7.2021 Ing. Zuzana Kovérová 22.7.2021 334/2021 Výmena dochádzkového systému - terminálu
DF12106111 202103 Bikár Alexander 47539917 47539917 12,00 9.7.2021 Ukropcová Slávka 22.7.2021 271/2021 Repre - pracovný obed
DF12106112 202104 Bikár Alexander 47539917 47539917 18,00 9.7.2021 Ing. Kristína Tóthová 22.7.2021 282/2021 Repre - pracovný obed
DF12106110 202102 Bikár Alexander 47539917 47539917 12,00 9.7.2021 Ing. Kristína Tóthová 22.7.2021 271/2021 Repre - pracovný obed
DF12107013 2100163462 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 204,19 9.7.2021 Viera Farbiaková 22.7.2021 344/2021 Potraviny, Tovar do ZOOShopu
DF12106113 21105906 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 94,50 9.7.2021 Viera Farbiaková 22.7.2021 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení žvp Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP
DF12107012 40211168 SWAM servis s.r.o 36602833 381,83 9.7.2021 Ing. Kristína Tóthová 22.7.2021 332/2021 Oprava Opel MOVANO
DF92107017 11210863 Dopravný podnik mesta Košice a.s. Bardejovská 6, 043 29 Košice 31 701 914 942,48 9.8.2021 Mgr. Eva Malešová 12.8.2020 309/2021 Tábor - preprava
DF12107106 20210571 ABCOM Košice s.r.o 46112961 280,80 9.8.2021 Ing. Kristína Tóthová 19.8.2021 373/2021 Oprava analog. vrátnika v AB budove
DF12108008 222100075 Hořejší Pavel Roosveltova 1, 250 88 Čelákovice 45879427 757,00 9.8.2021 Ing. Patrik Pastorek 20.8.2021 206/2021 Transport zvierat
DF12108009 2100205 MD VET s.r.o. na Lány 19 47355191 133,20 9.8.2021 Viera Farbiaková 20.8.2021 356/2021 Ost. potraviny
DF92108004 20210065 Rusnáková Gabriela 40802345 30672139 318,20 9.8.2021 Elena Tomášová 20.8.2021 Komis. zmluva Komis
DF12107111 200202758 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 114,00 9.8.2021 Mgr. Ingrid Tomková 10.8.2021 Mmojmírová - internet
DF1109007 296 Supreme Stage Rua Alexandre Herculano 510880665 123,00 9.9.2021 Ing. Patrik Pastorek 28.9.2021 EAZA - konferenčný poplatok
DF12109008 297 Supreme Stage Rua Alexandre Herculano 510880665 123,00 9.9.2021 Ing. Patrik Pastorek 28.9.2021 EAZA - konferenčný poplatok
DF12109006 210101688 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 218,24 9.9.2021 Viera Farbiaková 28.9.2021 477/2021 Ost. potraviny