Číslo faktúry INTERNÉ Číslo faktúry EXTERNÉ Meno partnera Adresa partnera IČO Suma faktúry s DPH Dátum doručenia faktúry Meno zodpovednej osoby Dátum zverejnenia Číslo objednávky Popis
DF12310019 3032722031 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 5715,38 06.10.2022 Ing. Zuzana Kovérová 13.10.2023 Z20232276_Z Stravné lístky
DF92209010 122300589 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 120,10 06.10.2022 Elena Tomášová 18.10.2022 Komis. zmluva Komis
DF12210091 20220395 RIVI s.r.o. Kavečianska cesta 8 36596451 216,00 09.11.2022 Elena Tomášová 29.11.2022 554/2022 Ost. materiál
DF12211068 221580 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 2294,19 1.12.2022 Viera Farbiaková 6.12.2022 RD/013/2022 Ovocie, zelenina
DF12211061 220195 AVAL BETA s.r.o  Letná 45, 040 01  Košice  31727972 3991,68 1.12.2022 Ing. Zuzana Kovérová 2.12.2022 Rámcova dohoda na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF12211062 169 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 2348,34 1.12.2022 Ing. Patrik Pastorek 2.12.2022 Zmluva o poskytnutí služieb komplexnej veterinárnej starostlivosti 01/2022 Veterinárna činnosť
DF12211060 2212102632 MIKONA s.r.o Trenčianska 452, 02 01 Púchov 31570364 518,83 1.12.2022 Ing. Kristína Tóthová 2.12.2022 560/2022 Pneumatiky
DF12202002 8833123985 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1120,00 1.2.2022 Ing. Kristína Tóthová 21.2.2022 KZ č. Z202012233_Z Zemný plyn
DF12202003 2200023284 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 146,45 1.2.2022 Viera Farbiaková 21.2.2022 41/2022 Potraviny, tovar do ZOO Shopu
DF12201053 220142 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 1794,18 1.2.2022 Viera Farbiaková 20.2.2022 RD/011/2021 Ovocie, zelenina
DF12201055 10220002 Štefan Pollák Ulica Jána Franciscciho 1506/4 37872681 432,00 1.2.2022 Viera Farbiaková 21.2.2022 13/2022 Slama
DF12201052 00002 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 3465,50 1.2.2022 Ing. Patrik Pastorek 21.2.2022 RD/007/2021 Veterinárna činnosť
DF12202001 8833124038 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 1.2.2022 Ing. Kristína Tóthová 21.2.2022 KZ č. Z202012228_Z Elektrina na Mojmírovej
DF12202052 00031 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 3113,10 1.3.2022 Ing. Patrik Pastorek 15.3.2022 RD/007/2021 Veterinárna činnosť
DF12202054 1360919819 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 17,00 1.3.2022 Mgr. Ingrid Tomková 15.3.2022 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobily
DF12202050 2220299 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 33,43 1.3.2022 Viera Farbiaková 15.3.2022 75/2022 Ost. potraviny
DF12203002 8842823757 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1120,00 1.3.2022 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2022 KZ č. Z202012233_Z Zemný plyn
DF12203001 8842823810 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 1.3.2022 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2022 Zmluva o združenej dodávke elektriky Elektrika - mojmírová
DF12202051 5211300321 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 184,26 1.3.2022 Ing. Zuzana Kovérová 15.3.2022 Zmluva o prenájme so servis. službami 00323/16/011, 00324/16/011 Kopírka
DF12203070 5622000907 Up Déjeuner s.r.o Tomášikova 23 53528654 -137,04 1.4.2022 Mgr. Ingrid Tomková 1.4.2022 Karty GUSTO
DF12203071 00044 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 3608,40 1.4.2022 Ing. Patrik Pastorek 1.4.2022 RD/007/2021 Veterinárna činnosť
DF12203072 720220315 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 755,39 1.4.2022 Ing. Kristína Tóthová 4.4.2022 125/2022 Servis - Citroen C5
DF12203073 2022017 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 300,00 1.4.2022 Ing. Kristína Tóthová 4.4.2022 Zmluva o poskytnutí služby 1/2021 Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF92203005 122201690 Olymptoy - SK s.r.o Bagarova 1545, 010 00  Žilina 36410276 112,21 1.4.2022 Elena Tomášová 4.4.2022 Komis. zmluva Komis
DF12205073 22051 GRAFFEX s.r.o. Končistá 3 44712456 20,00 1.6.2022 Elena Tomášová 2.6.2022 35/2022 Odvoz kartónu
DF12205074 2022841222 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 28,60 1.6.2022 Ing. Patrik Pastorek 2.6.2022 15/2022 Lab. výkony
DF12205079 220077 AVAL BETA s.r.o  Letná 45, 040 01  Košice  31727972 4091,47 1.6.2022 Ing. Zuzana Kovérová 8.6.2022 Rámcova dohoda na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF12205078 220100778 JANOSCH B&F s.r.o Čeladná 752 26866650 45,10 1.6.2022 Elena Tomášová 8.6.2022 256/2022 Ost. potraviny
DF12206072 3392202231 PAH s.r.o. Textilná 4 36602124 73,36 1.7.2022 Elena Tomášová 4.7.2022 324/2022 Náradie - hrable, lopaty
DF12207003 2200138 LEDASCO s.r.o Felklova 2005 08369704 1598,00 1.7.2022 Elena Tomášová 4.7.2022 322/2022 Zavlažovacie vaky
DF12207057 22083 GRAFFEX s.r.o. Končistá 3 44712456 20,00 1.8.2022 Elena Tomášová 2.8.2022 35/2022 Odvoz kartónu
DF12207056 220163 MARK MEDIA s.r.o Mäsiarska 63 36591491 1704,00 1.8.2022 Mgr. Eva Malešová 2.8.2022 Obchodná zmluva 164/2022 Reklama v Rádio Košice
DF12207058 2220024965 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 111,42 1.8.2022 Ing. Zuzana Kovérová 2.8.2022 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Nájom - kopírka
DF12207055 5221300066 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 215,87 1.8.2022 Ing. Zuzana Kovérová 2.8.2022 Zmluva o prenájme so servis. službami 00323/16/011, 00324/16/011 Kopírka
DF12207067 00108 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1695,36 1.8.2022 Ing. Patrik Pastorek 8.8.2022 Zmluva o poskytnutí služieb komplexnej veterinárnej starostlivosti 01/2022 Veterinárna starostlivosť
DF12207066 221069 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 3092,94 1.8.2022 Viera Farbiaková 8.8.2022 RD/011/2021 Ovocie, zelenina
DF12208008 522111586 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 113,28 1.8.2022 Elena Tomášová 8.8.2022 Zmluva o dodávke pramenitej minerálnej vody Pitný režim
DF12208004 10220008 Štefan Pollák Ulica Jána Franciscciho 1506/4 37872681 5676,90 1.8.2022 Viera Farbiaková 8.8.2022 369/2022 Seno
DF12201008 20220102 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 1584,00 10.1.2022 Viera Farbiaková 15.1.2022 1/2022 Ryby
DF12201009 20220019 OVISFARMA SK, s.r.o. Slovenských farmárov 1129/49 36014508 720,00 10.1.2022 Ing. Patrik Pastorek 15.1.2022 4/2022 Napájačka
DF12201010 210192 BRAINCOM s.r.o. Školska 40 36057401 3048,00 10.1.2022 Ing. Kristína Tóthová 15.1.2022 8/2022 Hojdačky, krmelec, lavičky
DF92209012 222089 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 77,22 10.10.2022 Elena Tomášová 18.10.2022 Komis. zmluva Komis
DF12210021 2210001 LAJMEX SLOVAKIA TRADING s.r.o Levočská 4557 31726712 1352,40 10.10.2022 Viera Farbiaková 18.10.2022 490/2022 Preprava sena
DF12209107 22200020 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 16657,97 10.10.2022 Mgr. Ingrid Tomková 18.10.2022 Zmluva o spolupráci Podiel z predaja vstupného
DF12210018 102022421 Bara & Bara s.r.o Rastislavova 106 45515336 194,40 10.10.2022 Ing. Kristína Tóthová 18.10.2022 456/2022 Overenie tachografu
DF12210022 223200040 Zoologická záhrada Ostrava 00373249 40,79 10.10.2022 Mgr. Eva Malešová 18.10.2022 Konferenčný poplatok
DF12210017 223109542 CWS - boco Slovakia M.R. Štefánika 87 31411045 157,56 10.10.2022 Elena Tomášová 18.10.2022 Abonentná zmluva Dezinfekčné gély
DF12209105 57015396 SIA Slovakia s.r.o Einsteinova 25 31372071 48,60 10.10.2022 Mgr. Ingrid Tomková 18.10.2022 Obchodná zmluva 164/2022 Prenájom POS terminálu
DF12209103 20220350 RIVI s.r.o. Kavečianska cesta 8 36596451 867,03 10.10.2022 Elena Tomášová 18.10.2022 460/2022 Ost. materiál
DF12210019 1022025 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1821,12 10.10.2022 Viera Farbiaková 18.10.2022 RD/012/2022 Mäso - potkany, myši
DF12210020 223763 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 371,00 10.10.2022 Viera Farbiaková 18.10.2022 497/2022 Mäso - cvrčky, šváby
DF92210003 2201262 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 8,20 10.10.2022 Elena Tomášová 18.10.2022 Komis. zmluva Komis
DF12209104 8422105777 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 6900,47 10.10.2022 Ing. Kristína Tóthová 25.10.2022 Zmluva o združenej dodávke elektriky El. energia
DF12210093 2002241884 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 1609,29 10.11.2022 Ing. Kristína Tóthová 14.11.2022 8036 PHM
DF12211018 2022013 MA TRADEING s.r.o. Hrubečská 49 53186389 798,84 10.11.2022 Ing. Kristína Tóthová 15.11.2022 535/2022 Kamenivo
DF12210092 2022203 Hanax s.r.o Staničná 204 50139096 2700,00 10.11.2022 Viera Farbiaková 15.11.2022 498/2022 Slama
DF12202016 20220033 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 10.2.2022 Ing. Kristína Tóthová 21.2.2022 Zmluva č. 10102018 Služby BOZP
DF12201071 22101019 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 170,10 10.2.2022 Viera Farbiaková 15.2.2022 2/2022 Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP
DF12203021 223102288 CWS - boco Slovakia M.R. Štefánika 87 31411045 148,80 10.3.2022 Elena Tomášová 15.3.2022 Abonentná zmluva Dezinfekcia
DF12205016 2200263 INNOVIS, s.r.o. Komenského 11A 47894458 228,00 10.5.2022 Ing. Kristína Tóthová 12.5.2022 Školenie - maratón verejného obstarávania
DF12205015 20220144 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 10.5.2022 Ing. Kristína Tóthová 12.5.2022 Zmluva č. 10102018 Služby BOZP
DF12205014 20221048 R-METAL s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36540374 306,71 10.5.2022 Elena Tomášová 12.5.2022 210/2022 Hutný materiál
DF12205101 62022 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125,00 10.6.2022 Mgr. Erich Kočner 13.6.2022 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF12205100 11220667 Dopravný podnik mesta Košice a.s. Bardejovská 6, 043 29 Košice 31 701 914 121,75 10.6.2022 Mgr. Eva Malešová 23.6.2022 242/2022 Kyvadlová doprava - MDD
DF12205102 2202937 Förch Slovensko s.r.o Rosinska cesta 12 36698512 112,92 10.6.2022 Elena Tomášová 23.6.2022 147/2022 Čistič dielov
DF12206020 220053 BRAINCOM s.r.o. Školska 40 36057401 5998,80 10.6.2022 Ing. Kristína Tóthová 23.6.2022 274/2022 Detské ihrisko, lavice, popolníky, cyklostojan
DF12205099 22105484 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 207,90 10.6.2022 Viera Farbiaková 23.6.2022 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení VŽP Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP
DF12206018 10220006 Štefan Pollák Ulica Jána Franciscciho 1506/4 37872681 2589,12 10.6.2022 Viera Farbiaková 23.6.2022 247/2022 Seno
DF12206019 220100819 JANOSCH B&F s.r.o Čeladná 752 26866650 278,30 10.6.2022 Viera Farbiaková 23.6.2022 270/2022 Potraviny
DF12205110 220141 Baltaci U Náhonu s.r.o Podvesná IV 3946 06360785 179,68 10.6.2022 Mgr. Ingrid Tomková 23.6.2022 Ubytovanie - SC Zlín
DF12205104 8409907601 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 8307,60 10.6.2022 Ing. Kristína Tóthová 23.6.2022 Zmluva o združenej dodávke elektriky Elektrika
DF12207078 8310982572 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 61,08 10.8.2022 Mgr. Ingrid Tomková 16.8.2022 Hovorné
DF12207077 8310896148 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 10.8.2022 Mgr. Ingrid Tomková 16.8.2022 Hovorné
DF12208017 2208022 LAJMEX SLOVAKIA TRADING s.r.o Levočská 4557 31726712 3192,00 10.8.2022 Viera Farbiaková 16.8.2022 381/2022 Doprava - seno
DF12207075 20220004 Kuzevič Martin Drábová 1100/06, Košice 47 775 297 2107,20 10.8.2022 Viera Farbiaková 16.8.2022 133/2022 Orez stromov
DF12207076 220805 REMPKO s.r.o. Teslova 3 36194077 1931,40 10.8.2022 Elena Tomášová 16.8.2022 349/2022 Žľaby, rošty
DF12208016 20220005 Kuzevič Martin Drábová 1100/06, Košice 47 775 297 1340,00 10.8.2022 Viera Farbiaková 16.8.2022 390/2022 Orez stromov
DF12201014 2210059981 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 78,00 11.1.2022 Ing. Zuzana Kovérová 15.1.2022 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka
DF12201012 6612200597 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 13,90 11.1.2022 Ing. Kristína Tóthová 15.1.2022 Vyjadrenie k stavbe detské ihrisko - ZOO pevnosť
DF12201013 6612200590 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 13,90 11.1.2022 Ing. Kristína Tóthová 15.1.2022 Vyjadrenie k stavbe - CHZ MARGAY
DF12201011 6202231 PAH s.r.o. Textilná 4 36602124 248,31 11.1.2022 Viera Farbiaková 15.1.2022 9/2022 Materiál, náradie
DF12201015 2220037 CEZEMA,. v.o.s. Košice Južná trieda 52, 040 01 Košice 31 667 571 248,30 11.1.2022 Viera Farbiaková 15.1.2022 10/2022 AKKU skrutkovač
DF12210023 20220389 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 11.10.2022 Ing. Kristína Tóthová 18.10.2022 Zmluva č. 10102018 Služby BOZP
DF12209106 2002236423 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 1248,14 11.10.2022 Ing. Kristína Tóthová 18.10.2022 8036 PHM
DF92210004 322016 JES Slovakia s.r.o 45918945 260,00 11.10.2022 Mgr. Eva Malešová 18.10.2022 443/2022 Tlač a grafické spracovanie mapy ZOO
DF12210094 2022088 IMI-EXPRES s.r.o 47621460 1573,92 11.11.2022 Ing. Kristína Tóthová 14.11.2022 458/2022 Preprava štrku
DF92211002 22200583 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 39,35 11.11.2022 Elena Tomášová 14.11.2022 Komis. zmluva Komis
DF12211019 202210175 Underground Foods s.r.o. Zeiberlichova 160/72 06103499 40,55 11.11.2022 Viera Farbiaková 15.11.2022 540/2022 Ost. potraviny
DF122111021 22202730 AKROM SK s.r.o Veterná 8 46441492 824,88 11.11.2022 Ing. Kristína Tóthová 15.11.2022 547/2022 Lyžica JCB, akumulátor, čapy
DF12210096 8409930854 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 7849,57 11.11.2022 Ing. Kristína Tóthová 28.11.2022 Zmluva o združenej dodávke elektriky Elektrina
DF12202017 20220012 BEST SOLUTIONS s.r.o. Považská 18, 040 11 Košice 47 391 952 132,00 11.2.2022 Ing. Kristína Tóthová 21.2.2022 51/2022 Oprava zabezpečovacieho syst´ému
DF12202018 2210066835 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 78,00 11.2.2022 Ing. Zuzana Kovérová 21.2.2022 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka
DF12203022 2022840452 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 28,00 11.3.2022 Ing. Patrik Pastorek 15.3.2022 15/2022 Lab. výkony
DF12204018 1022011 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 900,00 11.4.2022 Viera Farbiaková 29.4.2022 RD/009/2021 Mäso - myši, potkany
DF12204020 50202260 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 1255,80 11.4.2022 Elena Tomášová 29.4.2022 RD/008/2021 Pracovná obuv, odevy
DF12204015 220404 MANIK s.r.o. Pod hájom 10 36511048 387,19 11.4.2022 Ing. Kristína Tóthová 29.4.2022 141/2022 Oprava NN kábla
DF12204021 2202215 Förch Slovensko s.r.o Rosinska cesta 12 36698512 865,20 11.4.2022 Elena Tomášová 29.4.2022 147/2022 Ost. materiál
DF12204019 022022 Máriássy Dávid 1453287 1400,00 11.4.2022 Mgr. Eva Malešová 12.5.2022 Zmluva o dielo Lavička s motívom medveďa
DF92204009 2022061 ZAKALANDIA s.r.o Hornádska 3 52323382 32,60 11.5.2022 Elena Tomášová 19.5.2022 Komis. zmluva Komis
DF12205017 2200107740 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 246,31 11.5.2022 Viera Farbiaková 19.5.2022 200/2022 Potraviny, repre, tovar do ZOOShopu
DF12206100 8417218103 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 6387,40 11.7.2022 Ing. Kristína Tóthová 19.7.2022 Zmluva o združenej dodávke elektriky Elektrika
DF12206101 2221057 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 997,92 11.7.2022 Viera Farbiaková 20.7.2022 294/2022 Objem. krmivo
DF12207012 202210099 Underground Foods s.r.o. Zeiberlichova 160/72 06103499 281,47 11.7.2022 Viera Farbiaková 20.7.2022 318/2022 Peletky s múčnymi červami
DF12208019 2022841816 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 23,10 11.8.2022 Ing. Patrik Pastorek 16.8.2022 15/2022 Lab. výkony
DF12208018 2022841815 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 33,60 11.8.2022 Ing. Patrik Pastorek 16.8.2022 15/2022 Lab. výkony
DF12201017 52022 Auto Leader s.r.o. Povstanie českého ľudu 5 45394342 766,00 12.1.2022 Ing. Kristína Tóthová 15.1.2022 17/2022 Pneumatiky
DF12201016 20220001 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 12.1.2022 Ing. Kristína Tóthová 15.1.2022 Zmluva č. 10102018 Služby BOZP
DF12210026 250062448 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 246,19 12.10.2022 Ing. Kristína Tóthová 18.10.2022 Právna zmluva 30-000028628PO2010 Stočné
DF12210025 3301220016 Mesto Košice 691135 31,50 12.10.2022 Ing. Kristína Tóthová 18.10.2022 Zmluva 2017000710 Zákonné poistenie
DF12210028 2200234389 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 206,19 12.10.2022 Viera Farbiaková 18.10.2022 457/2022 Potraviny, tovar do bufetu
DF12210027 2022842272 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 24,60 12.10.2022 Ing. Patrik Pastorek 18.10.2022 15/2022 Lab. výkony
DF92210005 2222200104 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 293,10 12.10.2022 Elena Tomášová 18.10.2022 Tovar do ZOOShopu
DF12210024 2271365 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 80,21 12.10.2022 Viera Farbiaková 25.10.2022 522/2022 Ost. potraviny
DF92211014 222120 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 8,58 12.12.2022 Elena Tomášová 14.12.2022 Komis. zmluva Komis
DF12212019 1022030 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 2592,00 12.12.2022 Viera Farbiaková 19.12.2022 RD/012/2022 Potkany, myši
DF12211078 5022214821 Poradca podnikateľa s.r.o Martina Rázusa 23, 010 01 Žilina 31592503 361,80 12.12.2022 Ing. Zuzana Kovérová 19.12.2022 Mzdové centrum - ročný prístup
DF12211077 5022214846 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A 31 592 503 204,00 12.12.2022 Mgr. Ingrid Tomková 19.12.2022 Verejná správa - ročný prístup
DF12211072 112217656 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 580,34 12.12.2022 Ing. Kristína Tóthová 21.12.2022 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP, 443/2017/NO Odvoz odpadu
DF12212020 2221876 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 192,30 12.12.2022 Elena Tomášová 21.12.2022 556/2022 Lucerkové usušky
DF12211079 202200899 Machalová Ľubica - Agrohase Štúrova 44 45387915 142,04 12.12.2022 Elena Tomášová 28.12.2022 584/2022 Výhrevná doska pre terária
DF12204024 1020220352 TOMCAT plus s.r.o. Stará Spišská cesta 40 31 667 588 407,40 12.4.2022 Elena Tomášová 29.4.2022 RD/003/2022 Čistiace prostriedky
DF12204025 322004 JES Slovakia s.r.o 45918945 700,00 12.4.2022 Mgr. Eva Malešová 29.4.2022 98/2022 Menovky zvierat, banner
DF12203092 112203856 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 510,07 12.4.2022 Ing. Kristína Tóthová 29.4.2022 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP, 443/2017/NO Odvoz odpadu
DF12204022 2201020214 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 242,78 12.4.2022 Elena Tomášová 28.4.2022 RD/008/2022 Čistiace prostriedky
DF12204023 2201020215 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 128,74 12.4.2022 Elena Tomášová 28.4.2022 RD/009/2022 Hygienicke prostriedky
DF12205020 10052000 Ivan Mundier -IMKROV 972 15 Kľačno 415 40 651 681 576,20 12.5.2022 Elena Tomášová 25.5.2022 156/2022 Kvety, kvetináče, trvalky
DF12205019 09052022 Ivan Mundier -IMKROV 972 15 Kľačno 415 40 651 681 152,50 12.5.2022 Viera Farbiaková 25.5.2022 156/2022 Trvalky, košíky, rastliny
DF12204082 1900998001 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31679642 648,60 12.5.2022 Ing. Kristína Tóthová 20.5.2022 Zmluva č. 1020090128 o dodávke a odbere tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV
DF92204008 222030 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 43,85 12.5.2022 Elena Tomášová 31.5.2022 Komis. zmluva KOMIS
DF12204083 112205979 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 974,83 12.5.2022 Ing. Kristína Tóthová 19.5.2022 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP, 443/2017/NO Odvoz odpadu
DF12205018 2220009255 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 95,81 12.5.2022 Ing. Zuzana Kovérová 19.5.2022 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka
DF12205022 220100845 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 87,50 12.5.2022 Viera Farbiaková 19.5.2022 198/2022 Ost. potraviny
DF12205021 220100874 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 219,40 12.5.2022 Viera Farbiaková 19.5.2022 207/2022 Ost. potraviny - nektár
DF12206104 202213927 NATUR-PACK a.s Ružová dolina 6 35979798 30,00 12.7.2022 Ing. Kristína Tóthová 19.7.2022 Zmluva o plnení vyhrad. povinností Zber, odvoz a likvidácia odpadov
DF12206103 202213720 NATUR-PACK a.s Ružová dolina 6 35979798 30,00 12.7.2022 Ing. Kristína Tóthová 19.7.2022 Zmluva o plnení vyhrad. povinností Zber, odvoz a likvidácia odpadov
DF12206102 2002220304 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 1067,11 12.7.2022 Ing. Kristína Tóthová 19.7.2022 8036 PHM
DF12207013 1020220720 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 206,40 12.7.2022 Elena Tomášová 19.7.2022 346/2022 Pásky do pokladne na vstupe
DF12206108 22200012 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 55436,00 12.7.2022 Mgr. Ingrid Tomková 19.7.2022 Zmluva o spolupráci Podiel z predaja
DF92207006 2222200057 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 1570,21 12.7.2022 Elena Tomášová 12.7.2022 329/2022 Tovar do ZOOShopu
DF12207014 6014220413 R-METAL s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36540374 153,00 12.7.2022 Elena Tomášová 19.7.2022 334/2022 Ost. materiál - pletivo
DF92207005 20220413 LAMIA-Ing. Horňák L Milosrdenstva 22 30661234 81,60 12.7.2022 Elena Tomášová 19.7.2022 338/2022 Tovar do ZOOShopu - pončo pršiplášť
DF92207012 2022169 ZAKALANDIA s.r.o Hornádska 3 52323382 119,00 12.8.2022 Elena Tomášová 16.8.2022 Komis. zmluva Komis
DF92207011 122201340 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 26,64 12.8.2022 Elena Tomášová 16.8.2022 Komis. zmluva KOMIS
DF12208025 402200546 Servisbal obaly s.r.o. na Poříči 661 49811169 209,74 12.8.2022 Elena Tomášová 16.8.2022 173/2022 Drevitá vlna
DF92207013 202213 Bikár Alexander 47539917 47539917 18,00 12.8.2022 Mgr. Eva Malešová 16.8.2022 347/2022 Noc v ZOO - večera, raňajky
DF92207014 202214 Bikár Alexander 47539917 47539917 26,00 12.8.2022 Mgr. Eva Malešová 16.8.2022 364/2022 Peší okruh - obed
DF92207016 202216 Bikár Alexander 47539917 47539917 13,00 12.8.2022 Mgr. Eva Malešová 16.8.2022 353/2022 Deň ošetrovateľom - obedy
DF12208021 2022841846 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 100,00 12.8.2022 Ing. Patrik Pastorek 16.8.2022 15/2022 Lab. výkony - rozbor vody
DF12208020 220101455 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 109,12 12.8.2022 Viera Farbiaková 16.8.2022 402/2022 Ost. potraviny
DF12207080 DF3099800127 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 294,54 12.8.2022 Ing. Kristína Tóthová 16.8.2022 Zmluva č. 1020090128 o dodávke a odbere tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV
DF12208023 99514229 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36 371 271 80,00 12.8.2022 Ing. Zuzana Kovérová 16.8.2022 PaM 2023
DF12208024 49015238 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36 371 271 82,00 12.8.2022 Mgr. Ingrid Tomková 16.8.2022 Zákony 2023
DF12208022 7220467 Sanita a technika s.r.o Matice slovenskej 5 46461388 528,00 12.8.2022 Ing. Patrik Pastorek 16.8.2022 395/2022 Prenájom mobilného WC
DF12207082 202200701 IRES M+R s.r.o Kavečianska cesta 41 36447889 19475,92 12.8.2022 Ing. Kristína Tóthová 22.8.2022 Zmluva o dielo 01/2022 Voliéra pre sibírske sovy
DF12207083 202200702 IRES M+R s.r.o Kavečianska cesta 41 36447889 20954,98 12.8.2022 Ing. Kristína Tóthová 22.8.2022 Zmluva o dielo 02/2022 Voliéra pre juhoamerické dravce
DF12208026 2208003 IBEG a.s Jilemnického 4 23456861 46906,19 12.8.2022 Ing. Kristína Tóthová 22.8.2022 Zmluva o dielo 07-06/09-2022 CHZ Margay
DF92207015 202215 Bikár Alexander 47539917 47539917 26,00 12.8.2022 Mgr. Eva Malešová 29.11.2022 359/2022 Noc v ZOO - večera, raňajky
DF12209017 2263209 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 184,36 12.9.2022 Viera Farbiaková 20.9.2022 445/2022 Ost. potraviny
DF92209005 22200448 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 308,60 12.9.2022 Elena Tomášová 20.9.2022 Komis. zmluva Komis
DF12209016 220901 Milan Sloviak-MIDAS Haláčovce 25 35212411 894,00 12.9.2022 Ing. Patrik Pastorek 21.9.2022 438/2022 Transport zvierat
DF12201018 2500458278 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 233,36 13.1.2022 Ing. Kristína Tóthová 15.1.2022 Právna zmluva 30-000028628PO2010 Stočné
DF12201019 2202001 AGRO-BIO s.r.o. Bellušova 1861 18630731 332,98 13.1.2022 Viera Farbiaková 15.1.2022 678/2021 Ost. potraviny
DF12209113 112214745 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 768,31 13.10.2022 Ing. Kristína Tóthová 21.10.2022 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP, 443/2017/NO Odvoz odpadu
DF12210029 20662022 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o Stredná 126, 059 91  Veľký Slávkov 31714030 4332,00 13.10.2022 Ing. Kristína Tóthová 21.10.2022 298/2022 Oprava ČOV
DF12211084 202236 KOBAKSTAV s.r.o Mlynská 23 46633596 3200,00 13.12.2022 Róbert Kapaló 21.12.2022 558/2022 Výmena okien a uloženie dlažby
DF12211085 221098 Vzdelávacie stredisko s.r.o. Clementisova 5, 040 22 Košice 36 607 959 61,20 13.12.2022 Ing. Kristína Tóthová 21.12.2022 553/2022 Školenie
DF12204026 2200085841 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 232,05 13.4.2022 Viera Farbiaková 29.4.2022 152/2022 Potraviny, repre, tovar do zooshopu
DF12204030 22015 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 372,00 13.4.2022 Ing. Kristína Tóthová 29.4.2022 149/2022 Oprava hojdačky a nová hojdačka
DF12204027 22014 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 1158,00 13.4.2022 Elena Tomášová 29.4.2022 86/2022 Set stôl a lavice, lavičky
DF92204004 2022011 Rusnák Ernest Kováčova Vila 2, 054 01 34804889 229,20 13.4.2022 Elena Tomášová 29.4.2022 130/2022 Turistické známky
DF12203093 2200005 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 200,40 13.4.2022 Mgr. Eva Malešová 28.4.2022 ZOOM
DF12203094 2200007 AMINA SK s.r.o Charkovská 24, 040 22  Košice 4436701 600,00 13.4.2022 Daniel D 08 28.4.2022 Servisná zmluva Správa výpočtovej techniky
DF12203095 2200012 AMINA SK s.r.o Charkovská 24, 040 22  Košice 4436701 1186,80 13.4.2022 Bc. Josef Kindl 28.4.2022 105/2022 PC zostava i7
DF12204028 2220002102 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 78,00 13.4.2022 Ing. Zuzana Kovérová 28.4.2022 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka
DF12204029 1020220128 HAKOZ s.r.o 36591564 1140,00 13.4.2022 Ing. Kristína Tóthová 28.4.2022 104/2022 Oplechovanie dverí - CHZ levice, Nerezové podlahy - CHZ surikaty
DF12205023 1022013 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 2192,40 13.5.2022 Viera Farbiaková 19.5.2022 RD/009/2021 Potkany, myši
DF12206023 1020220609 TOMCAT plus s.r.o Stará spišská cesta 40, 040 01  Košice 3667589 234,00 13.6.2022 Elena Tomášová 23.6.2022 RD/003/2022 Čistiace prostriedky
DF12206025 1022015 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 915,60 13.6.2022 Viera Farbiaková 23.6.2022 RD/009/2021 Myši, potkany
DF12206021 1022168459 WebSupport,s.r.o. Karadžičova 12 36421928 15,59 13.6.2022 Mgr. Eva Malešová 23.6.2022 Registrácia domény "lužný les"
DF12205105 5622001659 Up Déjeuner s.r.o Tomášikova 23 53528654 -343,67 13.6.2022 Zuzana Feilhauerová 23.6.2022 Karta GUSTO
DF12206026 2002214984 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 1745,63 13.6.2022 Ing. Kristína Tóthová 23.6.2022 PHM
DF12206024 0792022 Djulgerov - FRIGÓRIA Opatovská cesta 31 37300229 11988,12 13.6.2022 Ing. Kristína Tóthová 23.6.2022 Zmluva o dielo 1/2022 Mraziaci box 2
DF12206022 9700085668 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 43,42 13.6.2022 Ing. Kristína Tóthová 23.6.2022 Zmluva č. 09/212/2021 o odvoze a likvidácii odpadových vôd Likvidácia odpad. vody
DF12207018 20220280 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 500,00 13.7.2022 Ing. Kristína Tóthová 19.7.2022 285/2022 Koordinácia pre stavbu CHZ MARGAY
DF12206105 9700089068 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 10,85 13.7.2022 Ing. Kristína Tóthová 19.7.2022 Zmluva č. 09/212/2021 o odvoze a likvidácii odpadových vôd Likvidácia odpadovej vody
DF12207015 2500563463 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 243,52 13.7.2022 Ing. Kristína Tóthová 19.7.2022 Právna zmluva 30-000028628PO2010 Stočné
DF12207017 20220281 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 13.7.2022 Ing. Kristína Tóthová 19.7.2022 Zmluva č. 10102018 Služby BOZP
DF12207016 2022841602 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 29,10 13.7.2022 Ing. Patrik Pastorek 19.7.2022 15/2022 Lab. výkony
DF12209015 522111920 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 82,94 13.9.2022 Elena Tomášová 21.9.2022 Zmluva o dodávke pramenitej minerálnej vody Pitný režim
DF12201020 2201020015 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 590,34 14.1.2022 Elena Tomášová 15.1.2022 RD/016/2020, RD/017/2020 Hygienické a čistiace prostriedky,
DF12201021 2220009 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 1063,64 14.1.2022 Viera Farbiaková 15.1.2022 680/2021 Ost. potraviny, granule
DF12210030 220320 DACHMANN, spol. s.r.o. Bajkalská 24 31663541 140,00 14.10.2022 Ing. Kristína Tóthová 21.10.2022 472/2022 Dodávka a výmena izolačného dvojskla
DF12210032 3022718603 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 62,37 14.10.2022 Ing. Zuzana Kovérová 21.10.2022 Z20221342_Z Stravné lístky
DF12210031 2210001 IBEG a.s Jilemnického 4 23456861 81449,81 14.10.2022 Ing. Kristína Tóthová 21.10.2022 Zmluva o dielo 07-06/09-2022 HIM - CHZ MARGAY
DF12209111 202226613 NATUR-PACK a.s Ružová dolina 6 35979798 30,00 14.10.2022 Ing. Kristína Tóthová 21.10.2022 Zmluva o plnení vyhrad. povinností Zber, odber a recyklácia odpadov
DF12209110 202225592 NATUR-PACK a.s Ružová dolina 6 35979798 30,00 14.10.2022 Ing. Kristína Tóthová 21.10.2022 Zmluva o plnení vyhrad. povinností Zber, odber a recyklácia odpadov
DF12209112 3099800129 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 294,54 14.10.2022 Ing. Kristína Tóthová 21.10.2022 Zmluva č. 1020090128 o dodávke a odbere tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV
DF12210033 22053 H-TECHNIC, s.r.o. Cyklistická 110 36596931 226,00 14.10.2022 Ing. Kristína Tóthová 21.10.2022 452/2022 Odborná prehliadka a odborná skúška VTZ plynových
DF12210035 2201020670 Ing. T. Dzurňák D&D Južná trieda 78, 040 01  Košice 14383857 453,16 14.10.2022 Elena Tomášová 21.10.2022 RD/008/2022 Čistiace prostriedky
DF12210034 2201020671 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 119,06 14.10.2022 Elena Tomášová 21.10.2022 RD/009/2022 hygienicke prostriedky
DF12209108 2220031992 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 456,40 14.10.2022 Ing. Zuzana Kovérová 25.10.2022 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka
DF12211022 223110716 CWS - boco Slovakia M.R. Štefánika 87 31411045 13,92 14.11.2022 Elena Tomášová 15.11.2022 Abonentná zmluva Dezinfekčné gély
DF12211087 3099800131 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 904,42 14.12.2022 Ing. Kristína Tóthová 21.12.2022 Zmluva č. 1020090128 o dodávke a odbere tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV
DF12211086 222022742 C&T, a.s 36686743 37,38 14.12.2022 Ing. Patrik Pastorek 21.12.2022 Zmluva č. 35/2013 KE Zastupovanie v colnom konaní
DF1221224 1392022 UDI Košice s.r.o Hlinkova 39 36182541 384,00 14.12.2022 Róbert Kapaló 21.12.2022 575/2022 Projekt - vjazd k budove ZOODOM Mojmírová
DF12211088 2200031 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 600,00 14.12.2022 Mgr. Ingrid Tomková 28.12.2022 Servisná zmluva Správa výp. techniky
DF12202020 20220053 NOVÁTOR s.r.o. Trolejbusová 2, Košice 36 579 950 132,30 14.2.2022 Viera Farbiaková 21.2.2022 68/2022 Oprava krovinorezu
DF12202021 20220054 NOVÁTOR s.r.o. Trolejbusová 2, Košice 36 579 950 238,90 14.2.2022 Viera Farbiaková 21.2.2022 68/2022 Oprava krovinorezu II
DF12201073 112201218 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 567,07 14.2.2022 Ing. Kristína Tóthová 21.2.2022 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP, 443/2017/NO Odvoz odpadu
DF12202019 1022004 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 600,00 14.2.2022 Viera Farbiaková 21.2.2022 RD/009/2021 Mäso
DF12202069 2002199266 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 416,46 14.3.2022 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2022 8036 PHM
DF12203023 202210041 Underground Foods s.r.o. Zeiberlichova 160/72 06103499 71,80 14.3.2022 Viera Farbiaková 23.3.2022 97/2022 Ost. potraviny
DF12203025 2202006 AGRO-BIO s.r.o. Bellušova 1861 18630731 123,60 14.3.2022 Viera Farbiaková 15.3.2022 73/2022 Ost. potraviny
DF12203026 2022840467 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 29,50 14.3.2022 Ing. Patrik Pastorek 15.3.2022 15/2022 Lab. výkony
DF12203024 20220245 Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 79, 040 01 Košice 17079202 268,80 14.3.2022 Elena Tomášová 15.3.2022 79/2022 Rastlinný materiál
DF12203097 1900998001 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 826,57 14.4.2022 Ing. Kristína Tóthová 28.4.2022 Zmluva č. 1020090128 o dodávke a odbere tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV
DF12204031 2500503827 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 232,75 14.4.2022 Ing. Kristína Tóthová 28.4.2022 Právna zmluva 30-000028628PO2010 Stočné
DF12204033 2225547 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 257,16 14.4.2022 Viera Farbiaková 28.4.2022 150/2022 Ost. potraviny
DF12204032 22034 GRAFFEX s.r.o. Končistá 3 44712456 20,00 14.4.2022 Elena Tomášová 5.5.2022 35/2022 Likvidácia lepenky
DF12205027 22024 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 10590,00 14.5.2022 Ing. Kristína Tóthová 25.5.2022 115/2022 Oprava - prístrešok pre lamy
DF12205026 22023 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 18636,00 14.5.2022 Ing. Kristína Tóthová 25.5.2022 684/2021 Oprava prístrešok pre lamy II
DF12204085 9700082642 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 21,71 14.5.2022 Ing. Kristína Tóthová 19.5.2022 Zmluva č. 09/212/2021 o odvoze a likvidácii odpadových vôd Likvidácia odpadových vôd
DF12204086 202202 Bikár Alexander 47539917 47539917 50,00 14.5.2022 Ing. Zuzana Kovérová 19.5.2022 165/2022 Pracovný obed
DF12204087 2002209703 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 1174,64 14.5.2022 Ing. Kristína Tóthová 19.5.2022 8036 PHM
DF12205025 202210074 Underground Foods s.r.o. Zeiberlichova 160/72 06103499 143,90 14.5.2022 Viera Farbiaková 19.5.2022 184/2022 Peletky s múčnym červom
DF12206027 24470622 Fenix Slovensko s.r.o Iliašská cesta 86 36013714 288,91 14.6.2022 Elena Tomášová 23.6.2022 265/2022 Materiál
DF12205107 2000000273 LUNZO s.r.o Politických vězňu 10 06667678 23,24 14.6.2022 Elena Tomášová 23.6.2022 211/2022 Plátený kôš, závesný organizér
DF12205109 200292 Baltaci U Náhonu s.r.o Podvesná IV 3946 06360785 410,61 14.6.2022 Mgr. Ingrid Tomková 23.6.2022 Ubytovanie - SC Zlín
DF12206031 2201020369 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 657,83 14.6.2022 Elena Tomášová 23.6.2022 RD/008/2022, RD/009/2022 Hygienicke a čistiace prostriedky
DF12207019 1022019 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1962,00 14.7.2022 Viera Farbiaková 19.7.2022 RD/009/2021 Mäso - myši, potkany
DF12207023 4422000251 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 3132,60 14.7.2022 Viera Farbiaková 19.7.2022 RD/004/2022 Objem. krmivo
DF12207020 2201020443 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 375,31 14.7.2022 Elena Tomášová 19.7.2022 RD/008/2022, RD/009/2022 Čistiace a hygienicke potreby
DF12207021 1020220051 Kubačka Štefan Komenského 58 50048791 3070,00 14.7.2022 Róbert Kapaló 20.7.2022 571/2021 Výroba a montáž posuvnej a otváracej brány na Mojmírovej
DF1220724 220100954 JANOSCH B&F s.r.o Čeladná 752 26866650 333,50 14.7.2022 Viera Farbiaková 20.7.2022 340/2022 Potraviny
DF12207025 2200117 Obecná píla Ľubietová Zábava 442 44 31605397 672,00 14.7.2022 Elena Tomášová 20.7.2022 335/2022 Štiepka
DF12207022 6698208706 Elektrosped a.s. Pestovateľská 13 35765038 280,90 14.7.2022 Elena Tomášová 19.7.2022 333/2022 Chladnička BEKO
DF92206014 222059 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 163,56 14.7.2022 Elena Tomášová 19.7.2022 Komis. zmluva Komis
DF12209025 2200211642 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 185,29 14.9.2022 Viera Farbiaková 20.9.2022 455/2022 Potraviny
DF12209019 2221463 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 192,30 14.9.2022 Viera Farbiaková 20.9.2022 448/2022 Objemové krmivo - granule
DF12208105 1900998001 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 294,54 14.9.2022 Ing. Kristína Tóthová 21.9.2022 Zmluva č. 1020090128 o dodávke a odbere tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV
DF12209020 2022123 Ing. Valér Pavlík - FUN PARK Brusník 39 46402276 120,00 14.9.2022 Mgr. Eva Malešová 21.9.2022 454/2022 Sprievodný program - veľký festival maskotov
DF12211032 20220074 Hreščák Jaroslav - RETRA Slnečná 263/15 10704060 475,00 15.11.2022 Elena Tomášová 29.11.2022 551/2022 Drevo - fošne
DF12210095 3099800130 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 621,67 15.11.2022 Ing. Kristína Tóthová 15.11.2022 Zmluva č. 1020090128 o dodávke a odbere tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV
DF12211027 2220049618 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 111,42 15.11.2022 Ing. Zuzana Kovérová 28.11.2022 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka
DF12212022 6611299504 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 21,26 15.12.2022 Ing. Kristína Tóthová 21.12.2022 6611299504 Úrazové poistenie osôb
DF12212023 222866 LAHODA s.r.o 36845418 463,87 15.12.2022 Mgr. Eva Malešová 29.12.2022 577/2022 Repre - vianočný večierok
DF12202023 2022840222 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 36,10 15.2.2022 Ing. Patrik Pastorek 21.2.2022 15/2022 Lab. výkony
DF12201072 1900998001 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 1092,58 15.2.2022 Daniel D 08 28.2.2022 Zmluva č. 1020090128 o dodávke a odbere tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV
DF12202022 220624 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 382,50 15.2.2022 Viera Farbiaková 21.2.2022 53/2022 Cvrčky, šváby, sarančatá
DF12202024 2200034690 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 196,37 15.2.2022 Viera Farbiaková 21.2.2022 58/2022 Potraviny, Tovar do ZOOShopu
DF12202070 1900998001 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 867,78 15.3.2022 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2022 Zmluva č. 1020090128 o dodávke a odbere tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV
DF12203028 0422000817 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 339,13 15.3.2022 Viera Farbiaková 23.3.2022 RD/004/2022 Granule, pšenica
DF12203027 22010162 Asociácia správcov registratúry M.R. Štefánika 310 37922190 150,00 15.3.2022 Ing. Zuzana Kovérová 23.3.2022 Školenie
DF12205106 1900998001 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 318,89 15.6.2022 Ing. Kristína Tóthová 23.6.2022 Zmluva č. 1020090128 o dodávke a odbere tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV
DF12205108 2220016058 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 1907,66 15.6.2022 Ing. Zuzana Kovérová 23.6.2022 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka
DF12206030 2220016477 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 111,42 15.6.2022 Ing. Zuzana Kovérová 23.6.2022 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka
DF12205112 112208157 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 747,12 15.6.2022 Ing. Kristína Tóthová 23.6.2022 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP, 443/2017/NO Odvoz odpadu
DF12206032 062022 GEOPROGRESS-Ing. Milan Selecký Klimkovičová 15 040 23 Košice 32 484 585 1600,00 15.6.2022 Ing. Kristína Tóthová 23.6.2022 282/2022 Technicko geodet. mapa - MOJMIROVA
DF12206033 20220013 Derbianus Conservation c.s. Kamycká 129, 165 00 Praha 6 ČR 22856598 200,00 15.6.2022 Ing. Patrik Pastorek 23.6.2022 Členské 2022
DF12206028 3301220011 Mesto Košice 691135 63,00 15.6.2022 Ing. Kristína Tóthová 23.6.2022 Poistné PZP
DF12206029 20220106 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 300,00 15.6.2022 Mgr. Eva Malešová 23.6.2022 257/2022 Reklamná plocha 2022-2023
DF12206106 112209491 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 805,85 15.7.2022 Ing. Kristína Tóthová 19.7.2022 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP, 443/2017/NO Odvoz odpadu
DF12206107 1900998001 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 294,54 15.7.2022 Ing. Kristína Tóthová 19.7.2022 Zmluva č. 1020090128 o dodávke a odbere tepla a TÚV Teplo a TÚV
DF12207026 20220106 ECO ROVNAK s.r.o. Benadova 3 52895203 144,00 15.7.2022 Elena Tomášová 19.7.2022 341/2022 Dezinfekcia
DF12208028 9700092903 Východosl. vodár. spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice 36 570 460 179,33 15.8.2022 Ing. Kristína Tóthová 16.8.2022 382/2022 Pitná voda
DF12208027 220806 MANIK s.r.o. Pod hájom 10 36511048 482,39 15.8.2022 Ing. Kristína Tóthová 16.8.2022 403/2022 Oprava NN káblu
DF12208029 2220298 Regionálny úrad verejného zdravot. so sídl. v Košiciach Ipeľská 1 48968854 132,70 15.8.2022 Ing. Kristína Tóthová 16.8.2022 62/2022 Rozbor vody
DF12207081 112211297 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 741,74 15.8.2022 Ing. Kristína Tóthová 16.8.2022 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP, 443/2017/NO Odvoz odpadu
DF12208031 2255649 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 63,00 15.8.2022 Viera Farbiaková 22.8.2022 391/2022 Ost. potraviny
DF12208030 6014220731 R-Metal s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36 751 081 199,44 15.8.2022 Elena Tomášová 22.8.2022 409/2022 Ost. materiál - e-plast
DF92207018 20220054 LB food s.r.o Rokycká 8 54116571 964,60 16.08.2022 Mgr. Eva Malešová 22.8.2022 309/2022 Tábor - desiata, obed, olovrant
DF12211029 2022842363 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 70,50 16.11.2022 Ing. Patrik Pastorek 29.11.2022 15/2022 Lab. výkony
DF12210097 112216749 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 502,46 16.11.2022 Ing. Kristína Tóthová 28.11.2022 Zmluva 1024/2017/SO, 669/2019/PP Odvoz odpadu
DF12211028 720221185 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 159,76 16.11.2022 Ing. Kristína Tóthová 28.11.2022 527/2022 Oprava - automobil PARTNER
DF12211038 5020221738 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 229,22 16.11.2022 Elena Tomášová 29.11.2022 RD/014/2022 Pracovná obuv a odevy
DF12212027 22066 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 60,00 16.12.2022 Elena Tomášová 21.12.2022 587/2022 Ost. mat. - hobliny
DF12212026 5020222012 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 430,19 16.12.2022 Elena Tomášová 21.12.2022 RD/014/2022 Prac. odevy
DF12212025 10762022 VYS-CAR s.r.o. Táborská 3099/12 47330091 390,00 16.12.2022 Ing. Kristína Tóthová 21.12.2022 572/2022 Prenájom VZV s obsluhou
DF12202025 222200004 Pavel Hořejší Rooseveltová 1006/1,25088 Čelakovice ČR 45 879 427 250,00 16.2.2022 Ing. Patrik Pastorek 21.2.2022 33/2022 Transport zvierat
DF12201074 12022 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125,00 16.2.2022 Mgr. Erich Kočner 21.2.2022 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodárstva
DF12202026 2210279 Berka Jiří Ing. Šumvald 403 60307013 36,30 16.2.2022 Elena Tomášová 21.2.2022 26/2022 Adaptér
DF12202027 2229900256 ŠEVT a.s Plynárenská 6, 821 09  Bratislava 2142006605 2999,98 16.2.2022 Elena Tomášová 21.2.2022 37/2022 Kancelárske potreby
DF12202028 220228 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 2355,38 16.2.2022 Viera Farbiaková 21.2.2022 RD/011/2021 Ovocie, zelenina
DF12203029 1022008 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1498,20 16.3.2022 Viera Farbiaková 23.3.2022 RD/009/2021 Myši, potkany
DF12203030 2200059383 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 225,46 16.3.2022 Viera Farbiaková 23.3.2022 103/2022 Potraviny, repre, Tovar do ZOOShopu
DF12203031 2210457 Berka Jiří Šumvald 403,783 85 Šumvald u Uničova 60 307 013 337,90 16.3.2022 Elena Tomášová 23.3.2022 101/2022 Materiál
DF12203032 202213 MVDr. Martin Mihály, veterinárny lekár Bukovec 265 35567279 306,80 16.3.2022 Ing. Patrik Pastorek 23.3.2022 66/2022 Vyšetrenie zvierat
DF12206035 220851 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 3535,85 16.6.2022 Viera Farbiaková 23.6.2022 RD/011/2021 Ovocie a zelenina
DF12206034 220101104 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 145,70 16.6.2022 Viera Farbiaková 23.6.2022 287/2022 Granovit
DF12207084 9700093140 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 10,85 16.8.2022 Ing. Kristína Tóthová 22.8.2022 Zmluva č. 09/212/2021 o odvoze a likvidácii odpadových vôd Likvidácia odpadovej vody
DF92207017 20220053 LB food s.r.o Rokycká 8 54116571 604,20 16.8.2022 Mgr. Eva Malešová 22.8.2022 309/2022 Tábor - desiata, obed, olovrant
DF92207019 20220055 LB food s.r.o Rokycká 8 54116571 879,80 16.8.2022 Mgr. Eva Malešová 22.8.2022 309/2022 Tábor - desiata, obed, olovrant
DF92207020 20220056 LB food s.r.o Rokycká 8 54116571 938,10 16.8.2022 Mgr. Eva Malešová 22.8.2022 309/2022 Tábor - desiata, obed, olovrant
DF12208034 222946 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 2474,00 16.8.2022 Viera Farbiaková 22.8.2022 392/2022 Mäso, ryby
DF12208032 911064 EAZA EAZA 103,84 16.8.2022 Elena Tomášová 22.8.2022 394/2022 Krúžky pre zvieratá
DF12208037 2208057 LAJMEX SLOVAKIA TRADING s.r.o Levočská 4557 31726712 2394,00 16.8.2022 Viera Farbiaková 22.8.2022 413/2022 Preprava sena
DF12208035 1223004 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 319,00 16.8.2022 Viera Farbiaková 22.8.2022 405/2022 Cvrčky, červy,
DF12208036 10220009 Štefan Pollák Ulica Jána Franciscciho 1506/4 37872681 7080,48 16.8.2022 Viera Farbiaková 22.8.2022 404/2022 Seno
DF12208033 220815 WILLCOM s.r.o. Szakkayho 1 36593087 833,04 16.8.2022 Elena Tomášová 23.8.2022 323/2022 Propagačný materiál, tovar do ZOOShopu
DF12209023 202208 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 582,00 16.9.2022 Viera Farbiaková 20.9.2022 424/2022 Králiky
DF12209022 223433 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1294,00 16.9.2022 Viera Farbiaková 20.9.2022 459/2022 Ryby, mäso
DF12208107 112213095 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 714,98 16.9.2022 Ing. Kristína Tóthová 21.9.2022 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP, 443/2017/NO Odvoz odpadu
DF12209021 2022842070 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 37,50 16.9.2022 Ing. Patrik Pastorek 21.9.2022 15/2022 Lab. výkony
DF92208013 22200019 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 204,00 16.9.2022 Mgr. Eva Malešová 21.9.2022 352/2022 Tábor - vstup do DINOPARKU
DF12209031 6611279271 Kooperativa poisťovňa a.s  Rajská 15/a, 815 20 Bratislava 6571283312 431,53 16.9.2022 Ing. Kristína Tóthová 22.9.2022 6611279271 Havarijné poistenie
DF12209030 6611279271 Kooperativa poisťovňa a.s  Rajská 15/a, 815 20 Bratislava 6571283312 182,20 16.9.2022 Ing. Kristína Tóthová 22.9.2022 6611279271 Havarijné poistenie
DF12209029 6611279271 Kooperativa poisťovňa a.s  Rajská 15/a, 815 20 Bratislava 6571283312 2904,59 16.9.2022 Ing. Kristína Tóthová 22.9.2022 6611279271 Havarijné poistenie
DF12209028 6611283860 Kooperativa poisťovňa a.s  Rajská 15/a, 815 20 Bratislava 6571283312 13,25 16.9.2022 Ing. Kristína Tóthová 22.9.2022 6611283860 Zákonné poistenie
DF12209027 6611283860 Kooperativa poisťovňa a.s  Rajská 15/a, 815 20 Bratislava 6571283312 1394,25 16.9.2022 Ing. Kristína Tóthová 22.9.2022 6611283860 Zákonné poistenie
DF12209026 6611299504 Kooperativa poisťovňa a.s  Rajská 15/a, 815 20 Bratislava 6571283312 21,26 16.9.2022 Ing. Kristína Tóthová 22.9.2022 6611299504 Úrazové poistenie
DF12201022 220073 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 1978,98 17.1.2022 Viera Farbiaková 31.1.2022 RD/011/2021 Ovocie, zelenina
DF12201023 223100244 CWS - boco Slovakia M.R. Štefánika 87 31411045 148,80 17.1.2022 Elena Tomášová 31.1.2022 Abonentná zmluva Dezinfekčný gél
DF12201024 202201 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 597,60 17.1.2022 Viera Farbiaková 21.2.2022 12/2022 Mäso - králiky
DF12210037 221392 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 2676,54 17.10.2022 Viera Farbiaková 21.10.2022 RD/011/2021 Ovocie, zelenina
DF12210036 12200161 MALEX s.r.o 35821507 128,40 17.10.2022 Elena Tomášová 21.10.2022 463/2022 Ost. materiál
DF12212057 2212001 IBEG a.s Jilemnického 4 23456861 48722,30 17.2.2022 Ing. Kristína Tóthová 16.02.2023 Zmluva o dielo 07-06/09-2022 CHZ Margay - časť 2
DF12202030 2022840253 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 28,50 17.2.2022 Ing. Patrik Pastorek 21.2.2022 15/2022 Laboratórne výkony
DF12202029 220637 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1855,00 17.2.2022 Viera Farbiaková 21.2.2022 59/2022 Mäso, ryby
DF12203035 120220762 HOUR spol. s r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 31586163 132,20 17.3.2022 Mgr. Ingrid Tomková 23.3.2022 MADO 01-06/2022
DF12203036 720220247 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 676,88 17.3.2022 Ing. Kristína Tóthová 23.3.2022 95/2022 Oprava - PEUGEOT
DF12203038 220356 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 2751,57 17.3.2022 Viera Farbiaková 23.3.2022 RD/011/2021 Ovocie, zelenina
DF12203039 2201020143 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 94,90 17.3.2022 Elena Tomášová 23.3.2022 RD/009/2022 Hygienicke prostriedky
DF12203040 2201020144 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 652,32 17.3.2022 Elena Tomášová 23.3.2022 RD/008/022 Čistiace prostriedky
DF12203037 202124747 NATUR-PACK a.s Ružová dolina 6 35979798 30,00 17.3.2022 Ing. Kristína Tóthová 23.3.2022 Zmluva o plnení vyhrad. povinností Zber, odber, recyklácia odpadov
DF12203033 2022840521 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 27,00 17.3.2022 Ing. Patrik Pastorek 23.3.2022 15/2022 Lab. výkony
DF12203046 220307 Milan Sloviak-MIDAS Haláčovce 25 35212411 960,00 17.3.2022 Ing. Patrik Pastorek 23.3.2022 99/2022 Transport zvierat
DF12203034 9700077000 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 195,31 17.3.2022 Ing. Patrik Pastorek 23.3.2022 62/2022 Rozbor pitnej vody
DF12205028 220667 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 2824,42 17.5.2022 Viera Farbiaková 19.5.2022 RD/011/2021 Ovocie a zelenina
DF12205029 2201020300 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 529,32 17.5.2022 Elena Tomášová 19.5.2022 RD/009/2022, RD/008/2022 Hygienicke a čistiace prostriedky
DF12205030 2022007 MA TRADEING s.r.o. Hrubečská 49 53186389 9858,00 17.5.2022 Ing. Kristína Tóthová 19.5.2022 128/2022 Oprava betónového oplotenia areálu
DF12206036 4211006161 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 493546 8,40 17.6.2022 Bc. Josef Kindl 23.6.2022 Slovenský veterinárny časopis
DF12205113 225002 PRAGMASTROJ s.r.o. Kadlubská 7 44625430 454,14 17.6.2022 Viera Farbiaková 23.6.2022 KZ ZOOKE 2022/05/13 Seno
DF12206037 6230466809 Kärcher Slovakia s.r.o Bratislavská 25, 949 01 Nitra 43967663 587,34 17.6.2022 Ing. Patrik Pastorek 23.6.2022 291/2022 Oprava VAPky
DF12208041 2022841879 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 33,60 17.8.2022 Ing. Patrik Pastorek 22.8.2022 15/2022 Lab. výkony
DF12208039 221128 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 3077,87 17.8.2022 Viera Farbiaková 22.8.2022 RD/011/2021 Ovocie, zelenina
DF12208043 20221825 ASANARATES s.r.o Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 144,00 17.8.2022 Ing. Emília Kornúcová 22.8.2022 Zmluva o poskyt. deratiz. a dezinsek. služieb Deratizácia a dezinsekcia ZOO
DF12207085 22200014 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 62298,26 17.8.2022 Mgr. Ingrid Tomková 22.8.2022 Zmluva o spolupráci Podiel z predaja vstupeniek
DF12208040 3220807 OBLOK s.r.o. Starososká 11 36213977 2129,00 17.8.2022 Ing. Kristína Tóthová 22.8.2022 213/2022 CHZ lamy. ovce - plastové okná
DF12208038 2200189320 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 328,62 17.8.2022 Viera Farbiaková 22.8.2022 412/2022 Potraviny, Tovar do ZOOShopu
DF12208042 220100534 MVL, spol.s.r.o. Košice Nižné Kapustníky 2 36191159 147,00 17.8.2022 Róbert Kapaló 22.8.2022 400/2022 Prenájom mechanizácie
DF12201025 8813731797 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1120,00 18.01.2022 Ing. Kristína Tóthová 21.2.2022 KZ č. Z202012233_Z Zemný plyn
DF12201029 8813731852 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 18.1.2022 Ing. Kristína Tóthová 31.1.2022 KZ č. Z202012228_Z Elektrika - Mojmírová
DF12201026 2200012155 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 172,23 18.1.2022 Viera Farbiaková 31.1.2022 23/2022 Potraviny, REPRE
DF12201027 220100134 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 701,80 18.1.2022 Viera Farbiaková 31.1.2022 21/2022 Ryby - slede
DF12201028 20220001 XIL, o.z na Hore 17 50584731 297,50 18.1.2022 Viera Farbiaková 31.1.2022 19/2022 Doprava - slama
DF12210040 2202027 AGRO-BIO s.r.o. Bellušova 1861 18630731 235,40 18.10.2022 Elena Tomášová 21.10.2022 482/2022 Ost. potraviny
DF12210038 10220011 Štefan Pollák Ulica Jána Franciscciho 1506/4 37872681 3028,87 18.10.2022 Viera Farbiaková 21.10.2022 489/2022 Lúčne seno
DF12210043 223865 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 895,00 18.10.2022 Viera Farbiaková 21.10.2022 521/2022 Mäso
DF12209109 5622003638 Up Déjeuner s.r.o Tomášikova 23 53528654 -260,03 18.10.2022 Zuzana Feilhauerová 21.10.2022 Šeky
DF12210041 1020221103 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 385,20 18.10.2022 Elena Tomášová 21.10.2022 RD/003/2022 Spotrebný mat., čistiace prostriedky
DF12210039 522112238 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 63,84 18.10.2022 Elena Tomášová 21.10.2022 Zmluva o dodávke pramenitej minerálnej vody Pitný režim
DF12210042 2022237 GEOTOP Košice s.r.o Južná trieda 82 36590711 327,00 18.10.2022 Ing. Kristína Tóthová 21.10.2022 454/2022 HIM - geometrický plán k veľkej voliere pre ohrozené druhy vtákov
DF12211036 220101509 JANOSCH B&F s.r.o Čeladná 752 26866650 90,70 18.11.2022 Viera Farbiaková 29.11.2022 549/2022 Ost. potraviny
DF12211035 202212 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 1058,40 18.11.2022 Viera Farbiaková 28.11.2022 550/2022 Mrazené králiky
DF12211034 2221786 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 160,02 18.11.2022 Viera Farbiaková 28.11.2022 548/2022 Kvasnice, sladov. kvet
DF12211033 2221785 MIKROP Slovensko s.r.o. 31 717 063 65,88 18.11.2022 Viera Farbiaková 28.11.2022 539/2022 Ost. potraviny
DF12211037 221523 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 2281,87 18.11.2022 Viera Farbiaková 29.11.2022 RD/013/2022 Ovocie, zelenina
DF12202031 710200112 GUMEX SK s.r.o. Slanecká 2455, 040 12 Košice 36 366 811 387,80 18.2.2022 Elena Tomášová 21.2.2022 55/2022 Fekálna hadica
DF92203004 223300002 GRIZZ.cz Rybitví 294 03890058 7995,00 18.3.2022 Mgr. Eva Malešová 31.3.2022 Zmluva o dielo 02/2022 Stany na NOC v ZOO
DF12205032 9700083047 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 254,16 18.5.2022 Ing. Kristína Tóthová 20.5.2022 62/2022 Rozbor pitnej vody
DF12204084 22200006 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 16621,93 18.5.2022 Mgr. Ingrid Tomková 20.5.2022 Zmluva o spolupráci Podiel z predaja vstupného
DF12205024 202210054 Underground Foods s.r.o. Zeiberlichova 160/72 06103499 307,88 18.5.2022 Viera Farbiaková 20.5.2022 134/2022 Múčne červy, cvrčky
DF12205034 221895 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 414,00 18.5.2022 Viera Farbiaková 20.5.2022 RD/001/2022 Červy, cvrčky
DF12205033 221457 RENOJAVA s.r.o. Bulharská 26 31727077 1462,19 18.5.2022 Elena Tomášová 20.5.2022 225/2022 Ost. materiál - lazúrovacie štetce
DF12205031 9621105 ZOO a zákek Zlín - Lešná lukovská 112 00090026 523,11 18.5.2022 Mgr. Ingrid Tomková 31.5.2022 Registračný poplatok - UCSZOO
DF12207027 20220004 Boris Ferenc Mgr. Denešova 4 48243191 1500,00 18.7.2022 Ing. Kristína Tóthová 20.7.2022 321/2022 Oprava lanových prekážok na detskom ihrisku
DF12207028 2202016 AGRO BIO Praha Bellušová 1861,Praha 18 630 732 235,40 18.7.2022 Viera Farbiaková 20.7.2022 317/2022 Ost. potraviny
DF12208044 2201020524 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 431,47 18.8.2022 Elena Tomášová 22.8.2022 RD/008/2022, RD/009/2022 Čistiace a hygienicke potreby
DF12208046 072022 MIDIA 30679982 2042,61 18.8.2022 Ing. Kristína Tóthová 22.08.2022 410/2022 Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia
DF12207087 5622002526 Up Déjeuner s.r.o Tomášikova 23 53528654 -824,93 18.8.2022 Zuzana Feilhauerová 22.8.2022 Šeky
DF12208045 402200745 Servisbal obaly s.r.o. na Poříči 661 49811169 372,23 18.8.2022 Elena Tomášová 22.8.2022 Vlna drevitá
DF12201032 220005 BRAINCOM s.r.o. Školska 40 36057401 3648,00 19.1.2022 Ing. Kristína Tóthová 31.1.2022 24/2022 Krmelec z agátového dreva
DF12201030 1022002 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 2305,80 19.1.2022 Viera Farbiaková 31.1.2022 RD/009/2021 Mäso - mrazené potkany
DF12201031 322200008 LEROS s.r.o. U Národní galerie 470 61465810 391,55 19.1.2022 Viera Farbiaková 31.1.2022 22/2022 Ost. potraviny
DF12210045 2022842329 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 30,00 19.10.2022 Ing. Patrik Pastorek 21.10.2022 15/2022 Lab. výkony
DF12210046 10220242 Ing. Peter Toronský-VIPE Kavečianska cesta 38, 040 11 Košice 10 778 250 264,00 19.10.2022 Ing. Kristína Tóthová 21.10.2022 453/2022 Odborná prehliadky tlakových zariadení
DF12210044 82202206 XINTEX Slovakia s.r.o. Budovateľská 63 36459046 612,60 19.10.2022 Elena Tomášová 21.10.2022 462/2022 Čistiace prostriedky
DF12210047 4422000365 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 3798,35 19.10.2022 Viera Farbiaková 26.10.2022 RD/004/2022 Objemové krmivo
DF12212028 22954639 Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. Železničiarska 13, 814 99 Bratislava 35 730 129 641,50 19.12.2022 Ing. Kristína Tóthová 21.12.2022 Verejné obstarávanie - online prístup
DF12203096 32022 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125,00 19.4.2022 Mgr. Erich Kočner 28.4.2022 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF12204034 220100003 Unie českých a slovenských zoologických záhrad U Trojského Zámku 120/3, 171 00 Praha 16189481 733,01 19.4.2022 Ing. Patrik Pastorek 28.4.2022 Členské 2022
DF12204035 422001243 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 2202,79 19.4.2022 Viera Farbiaková 28.4.2022 RD/004/2022 Objem. krmivo
DF12204036 1422040031 SEZAM s.r.o Južná trieda 64, 040 01 Košice 633194 2750,03 19.4.2022 Elena Tomášová 28.4.2022 161/2022 Ost. mat. - preglejka
DF12205035 2210815 Berka Jiří Ing. Šumvald 403 60307013 189,12 19.5.2022 Elena Tomášová 20.5.2022 216/2022 Materiál do morských akvárií
DF12205036 220100923 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 880,00 19.5.2022 Viera Farbiaková 20.5.2022 217/2022 Ryby - slede
DF12208047 6120000164 AGROKOM-PLUS s.r.o 36450642 353,82 19.8.2022 Ing. Kristína Tóthová 22.8.2022 397/2022 Oprava stroja
DF12208049 139299655 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 201,60 19.8.2022 Mgr. Ingrid Tomková 22.8.2022 348/2022 Prenájom toaletnej kabíny
DF12208048 2220030395 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 111,42 19.8.2022 Ing. Zuzana Kovérová 22.8.2022 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka
DF12208050 9700093641 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 282,55 19.8.2022 Ing. Kristína Tóthová 22.8.2022 373/2022 Vyhľadávanie poruchy na vodovodnom potrubí
DF12208051 2022011 ICTUS CONSULTING s.r.o Murgašova 8 50279513 2760,00 19.8.2022 Ing. Kristína Tóthová 23.8.2022 Mandátna zmluva Poskytnutie služieb VO
DF92208004 2222200088 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 4790,94 19.8.2022 Elena Tomášová 5.9.2022 427/2022 Tovar do ZOO Shopu
DF12209035 2022842091 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 28,00 19.9.2022 Ing. Patrik Pastorek 23.9.2022 15/2022 Lab. výkony
DF92208016 20220067 LB food s.r.o Rokycká 8 54116571 858,60 19.9.2022 Mgr. Eva Malešová 27.9.2022 309/2022 Tábor - desiata, obed, olovrant
DF92208014 20220063 LB food s.r.o Rokycká 8 54116571 848,00 19.9.2022 Mgr. Eva Malešová 27.9.2022 309/2022 Tábor - desiata, obed, olovrant
DF92208015 20220068 LB food s.r.o Rokycká 8 54116571 763,20 19.9.2022 Mgr. Eva Malešová 27.9.2022 309/2022 Tábor - desiata, obed, olovrant
DF12209034 139302894 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 201,60 19.9.2022 Mgr. Ingrid Tomková 23.9.2022 348/2022 Prenájom toaletnej kabíny
DF12209033 2200022 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 576,36 19.9.2022 Mgr. Ingrid Tomková 23.9.2022 Servisná zmluva Antivírus ESET
DF12209032 2200018 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 900,00 19.9.2022 Mgr. Ingrid Tomková 23.9.2022 Servisná zmluva Správa výpočtovej techniky
DF12210068 00142 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1761,72 2.11.2022 Ing. Patrik Pastorek 9.11.2022 Zmluva o poskytnutí služieb komplexnej veterinárnej starostlivosti 01/2022 Veterinárna činnosť
DF12210071 2210002 IBEG a.s Jilemnického 4 23456861 13562,51 2.11.2022 Ing. Kristína Tóthová 9.11.2022 Zmluva o dielo 07-06/09-2022 + dodatok HIM - CHZ MARGAY
DF12210069 1531198458 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 17,00 2.11.2022 Mgr. Ingrid Tomková 9.11.2022 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobil
DF12210072 2022043 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 300,00 2.11.2022 Ing. Kristína Tóthová 9.11.2022 Zmluva o poskytnutí služby 1/2021 Poradenstvo v oblasti život. prostredia
DF12210073 3103220037 Mesto Košice 691135 3103220037 2.11.2022 Ing. Kristína Tóthová 9.11.2022 Poistná zmluva 1009900890 Poistenie majetku
DF12210070 2022842453 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 41,60 2.11.2022 Ing. Patrik Pastorek 9.11.2022 15/2022 Lab. výkony
DF12211067 2220470 Regionálny úrad verejného zdravot. so sídl. v Košiciach Ipeľská 1 48968854 132,09 2.12.2022 Ing. Kristína Tóthová 6.12.2022 Zmluva č. 56/2022 o vykonaní odbor. a lab. vyšetrení Rozbor vody
DF12211066 2022052 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 300,00 2.12.2022 Ing. Kristína Tóthová 6.12.2022 Zmluva o poskytnutí služby 1/2021 Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF12211065 0264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 2.12.2022 Mgr. Ingrid Tomková 6.12.2022 Zmluva č. 18/0875/0003 o poskyt. pripojenia k sieti internet Internet
DF12202004 2022003 PRO-AQUA-J. Prokop Ždiarska 16, 040 12 Košice 40 187 438 734,03 2.2.2022 Elena Tomášová 21.2.2022 47/2022 Elektromateriál
DF12201054 5211300316 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 210,82 2.2.2022 Ing. Zuzana Kovérová 15.2.2022 Zmluva o prenájme so servis. službami 00323/16/011, 00324/16/011 Kopírka
DF12201059 220333 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 384,00 2.2.2022 Viera Farbiaková 15.2.2022 30/2022 Mäso
DF12201056 220004 AVAL BETA s.r.o  Letná 45, 040 01  Košice  31727972 3816,96 2.2.2022 Ing. Zuzana Kovérová 21.2.2022 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF12201057 4422000007 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 2711,12 2.2.2022 Viera Farbiaková 21.2.2022 RD/002/2021 Granule
DF12201058 220279 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1484,00 2.2.2022 Viera Farbiaková 21.2.2022 20/2022 Mäso
DF12202053 2022006 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 300,00 2.3.2022 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2022 Zmluva o poskytnutí služby 1/2021 Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF12202055 220018 AVAL BETA s.r.o. Letná 45, 040 01 Košice 31 727 972 3649,54 2.3.2022 Ing. Zuzana Kovérová 15.3.2022 Rámcova dohoda na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF92203001 2201016 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 9,48 2.3.2022 Elena Tomášová 15.3.2022 Komis. zmluva Komis
DF12204069 542022 SMART SIDE s.r.o. Južná trieda 48/A 53897561 75,00 2.5.2022 Mgr. Eva Malešová 20.5.2022 177/2022 Programovanie web stránky
DF12204073 5622001268 Up Déjeuner s.r.o Tomášikova 23 53528654 -126,58 2.5.2022 Zuzana Feilhauerová 4.5.2022 Gusto karty
DF12204068 00057 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 2444,40 2.5.2022 Ing. Patrik Pastorek 4.5.2022 Zmluva o poskytnutí služieb komplexnej veterinárnej starostlivosti 01/2022 Veterinárna starostlivosť
DF12204070 2220656 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 111,36 2.5.2022 Viera Farbiaková 4.5.2022 153/2022 Ostatné potraviny
DF12204067 2022023 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 300,00 2.5.2022 Ing. Kristína Tóthová 4.5.2022 Zmluva o poskytnutí služby 1/2021 Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF12204074 2002207721 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 1204,66 2.5.2022 Ing. Kristína Tóthová 4.5.2022 8036 PHM
DF12205003 1122 Ing. Dušan Hrušovský - GRAFIA Jakobyho 4, 040 01 Košice 17 237 718 720,00 2.5.2022 Ing. Kristína Tóthová 4.5.2022 180/2022 Oprava oplotenia CHZ tučniaky
DF12205082 9700084471 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 32,56 2.6.2022 Ing. Kristína Tóthová 8.6.2022 Zmluva č. 09/212/2021 o odvoze a likvidácii odpadových vôd Likvidácia odpadovej vody
DF12205080 29310522 IPEKO Zvolen Jazmínová 16 47405279 65,00 2.6.2022 Ing. Kristína Tóthová 8.6.2022 Školenie - novela zákona o VO
DF12206002 8852564833 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1120,00 2.6.2022 Ing. Kristína Tóthová 8.6.2022 KZ č. 202012233_Z Zemný plyn
DF12206001 8852564887 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 2.6.2022 Ing. Kristína Tóthová 8.6.2022 Zmluva o združenej dodávke elektriky Mojmírová - elektrina
DF12205081 00076 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 3698,30 2.6.2022 Ing. Patrik Pastorek 8.6.2022 Zmluva o poskytnutí služieb komplexnej veterinárnej starostlivosti 01/2022 Veterinárna činnosť
DF92205006 019000009 Kohoutová Ivana - EDEN Nám. Míru 16 49870882 17,49 2.6.2022 Elena Tomášová 8.6.2022 Komis. zmluva Komis
DF92206001 2201094 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 60,80 2.6.2022 Elena Tomášová 8.6.2022 Komis. zmluva Komis
DF12205088 6 Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov Povstanie českého ľudu 1 00690988 20,22 2.6.2022 Ing. Kristína Tóthová 13.6.2022 PHM v mot. vozidle PEUGEOT PARTNER
DF12205084 5221300035 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 225,49 2.6.2022 Ing. Zuzana Kovérová 13.6.2022 Zmluva o prenájme so servis. službami 00323/16/011, 00324/16/011 Kopírka
DF12205087 302022 ASTEX s.r.o. pri bitúnku 11 36577332 57996,01 2.6.2022 Ing. Kristína Tóthová 23.6.2022 RD/010/2021 Asfaltérske práce
DF12207065 062022 Ing.Diabolko-MIDIA Idanska 7, 040 11 Košice 30649982 2113,75 2.8.2022 Ing. Kristína Tóthová 8.8.2022 371/2022 Odborná prehliadka el. zariadení
DF12208001 8784916085 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 2.8.2022 Ing. Kristína Tóthová 8.8.2022 Zmluva o združenej dodávke elektriky Elektrina
DF12208002 8784916038 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1120,00 2.8.2022 Ing. Kristína Tóthová 8.8.2022 KZ č. Z202012233_Z Zemný plyn
DF12208009 1020220797 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 332,04 2.8.2022 Elena Tomášová 8.8.2022 RD/003/2022 Čistiace prostriedky
DF12208081 92208074 KPK Print s.r.o. Orlia 10 44432299 26,40 2.9.2022 Mgr. Eva Malešová 8.9.2022 384/2022 Tlač a výroba plagátu
DF12208082 5221300130 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 190,06 2.9.2022 Ing. Zuzana Kovérová 8.9.2022 Zmluva o prenájme so servis. službami 00323/16/011, 00324/16/011 Nájomné - kopírka
DF12208079 00117 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1908,48 2.9.2022 Ing. Patrik Pastorek 8.9.2022 Zmluva o poskytnutí služieb komplexnej veterinárnej starostlivosti 01/2022 Veterinárna činnsoť
DF12201034 7200005881 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 50,40 20.1.2022 Ing. Kristína Tóthová 31.1.2022 Mobily - SAMSUNG GALAXY A32 W, A32 B
DF12201033 2022001 MAJO-STAV s.r.o Komenského 73, 040 01  Košice 45348766 22149,16 20.1.2022 Ing. Kristína Tóthová 31.1.2022 685/2021 Oprava premostenia k CHZ pre mačkovité šelmy
DF12209114 2200027 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 300,00 20.10.2022 Mgr. Ingrid Tomková 25.10.2022 Servisná zmluva Správa výpočtovej techniky
DF12210048 280220596 UND-03 a.s Rastislavova 31719163 68,40 20.10.2022 Ing. Kristína Tóthová 25.10.2022 Oprava mot. vozidla - Mercedes
DF12310071 230993 Vzdelávacie stredisko s.r.o. Clementisova 5, 040 22 Košice 36 607 959 72,00 20.10.2022 Ing. Zuzana Kovérová 23.10.2023 491/2023 Školenie - obsluha lesníckych strojov
DF12310069 231086 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 4035,68 20.10.2022 Viera Farbiaková 24.10.2023 RD/013/2022 Ovocie a zelenina
DF12212031 220102346 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 2395,15 20.12.2022 Viera Farbiaková 29.12.2022 578/2022 Ryby
DF12212030 4174002858 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 49,04 20.12.2022 Ing. Patrik Pastorek 29.12.2022 Veterinárna kontrola
DF12212029 224704 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 425,00 20.12.2022 Viera Farbiaková 31.01.2023 582/2022 Mäso - cvrčky, šváby
DF12204037 2202417 Förch Slovensko s.r.o Rosinska cesta 12 36698512 105,96 20.4.2022 Elena Tomášová 29.4.2022 147/2022 Osadzovacie a dierovacie kliešte
DF12204038 222200030 Hořejší Pavel Roosveltova 1, 250 88 Čelákovice 45879427 600,00 20.4.2022 Ing. Patrik Pastorek 28.4.2022 151/2022 Transport zvierat
DF12204039 1020220369 TOMCAT plus s.r.o Stará spišská cesta 40, 040 01  Košice 3667589 53,16 20.4.2022 Elena Tomášová 28.4.2022 RD/003/2022 Mikroténové tašky
DF12204040 2202010 AGRO-BIO s.r.o. Bellušova 1861 18630731 53,90 20.4.2022 Viera Farbiaková 28.4.2022 136/2022 Ost. potraviny - Marmoset
DF12204041 20220029 Hreščák Jaroslav - RETRA Slnečná 263/15 10704060 2279,50 20.4.2022 Elena Tomášová 28.4.2022 160/2022 Drevo - dosky, fošne
DF12205038 4174002718 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 49,04 20.5.2022 Ing. Patrik Pastorek 25.5.2022 Veterinárna kontrola
DF12205039 7200006519 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 0,01 20.5.2022 Elena Tomášová 25.5.2022 Mobil Samsung Galaxy A53
DF12205037 86118812 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36 371 271 88,00 20.5.2022 Mgr. Ingrid Tomková 25.5.2022 Publikácie PORADCA 2023
DF12205114 2200014 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 600,00 20.6.2022 Mgr. Ingrid Tomková 23.6.2022 Servisná zmluva Správa výpočtovej techniky
DF12206040 2210973 Barviř Jiří, Ing. 69743258 114,98 20.6.2022 Elena Tomášová 23.6.2022 284/2022 Materiál do morských akvárií
DF12206041 2220179 Regionálny úrad verejného zdravot. so sídl. v Košiciach 00606723 131,58 20.6.2022 Ing. Kristína Tóthová 23.6.2022 Zmluva č. 56/2022 o vykonaní odbor. a lab. vyšetrení Rozbor pitnej vody
DF12206039 92206162 KPK Print s.r.o. Orlia 10 44432299 1205,74 20.6.2022 Mgr. Eva Malešová 23.6.2022 144/2022 Výroba a tlač menoviek, polym. lamino
DF12207030 1402200307 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 646,00 20.7.2022 Ing. Kristína Tóthová 22.7.2022 351/2022 Oprava poškodeného internetového kábla
DF12207032 2022841640 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 32,20 20.7.2022 Ing. Patrik Pastorek 22.7.2022 15/2022 Lab. výkony
DF12207031 221014 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 3676,09 20.7.2022 Viera Farbiaková 22.7.2022 RD/011/2021 Ovocie a zelenina
DF12207033 5570042161 IVES Košice 162957 160,80 20.7.2022 Ing. Zuzana Kovérová 22.7.2022 WINASU 6/2022 - 05/2023
DF12207035 2200166576 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 315,40 20.7.2022 Viera Farbiaková 22.7.2022 344/2022 Potraviny, tovar do ZOOShopu, Minerálka pre tábor
DF12207029 222688 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1150,00 20.7.2022 Viera Farbiaková 22.7.2022 343/2022 Mäso, ryby
DF12207034 3711202231 PAH s.r.o. Textilná 4 36602124 72,58 20.7.2022 Elena Tomášová 22.7.2022 Náradie - lopata, rýľ
DF12209036 13092022 Hurný Jozef Zimná 10, 040 01 Košice 17 177 847 392,00 20.9.2022 Ing. Kristína Tóthová 23.9.2022 451/2022 Servisná prehliadka plyn. tmavých infražiaričov
DF12209039 970096389 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 10,85 20.9.2022 Ing. Kristína Tóthová 23.9.2022 Zmluva č. 09/212/2021 o odvoze a likvidácii odpadových vôd Likvidácia odpadových vôd
DF12209040 1022023 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 2043,36 20.9.2022 Viera Farbiaková 23.9.2022 RD/012/2022 myši, potkany
DF12209037 221245 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 2918,19 20.9.2022 Viera Farbiaková 23.9.2022 RD/011/2021 Ovocie, zelenina
DF12209038 2200041 Kelbel Radoslav-Servis chladničiek a mrazničiek Myslavská 51, 040 16 Myslava 32476817 330,00 20.9.2022 Viera Farbiaková 23.9.2022 447/2022 Oprava chladničky POLARIS
DF12209041 220101741 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 106,75 20.9.2022 Viera Farbiaková 23.9.2022 468/2022 Ost. potraviny
DF12209043 220101739 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 1541,70 20.9.2022 Viera Farbiaková 23.9.2022 466/2022 Ryby - slede
DF12209042 220101740 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 780,00 20.9.2022 Viera Farbiaková 23.9.2022 467/2022 Ost. potraviny
DF12201035 3103220004 Mesto Košice 691135 1668,36 21.1.2022 Ing. Kristína Tóthová 31.1.2022 Poistná zmluva 1009900890 Poistenie majetku I. štvrťrok 2022
DF12210049 6611279271 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 3336,12 21.10.2022 Ing. Kristína Tóthová 25.10.2022 6611279271 Havarijné poistenie
DF12210098 112022 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125,00 21.11.2022 Mgr. Erich Kočner 28.11.2022 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF12211039 012220008 Zoologická a botanická záhrada města Plzně Pod Vinicemi 9 00377015 300,00 21.11.2022 Ing. Patrik Pastorek 28.11.2022 536/2022 Transport zvierat
DF12211030 9700102413 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 121,10 21.11.2022 Ing. Kristína Tóthová 28.11.2022 62/2022 Rozbor vody
DF12211031 20220064 LB food s.r.o Rokycká 8 54116571 245,00 21.11.2022 Mgr. Eva Malešová 28.11.2022 463/2022 Občerstvenie - otvorenie ENVIROCENTRA ZOO
DF12212033 202229 Bikár Alexander 47539917 47539917 32,50 21.12.2022 Ing. Zuzana Kovérová 29.12.2022 568/2022 Repre - prac. obed
DF12212032 221657 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 2905,03 21.12.2022 Viera Farbiaková 29.12.2022 RD/013/2022 Ovocie, zelenina
DF12202035 4174002655 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 24,14 21.2.2022 Ing. Patrik Pastorek 21.2.2022 Veterinárna kontrola
DF12202036 4174002650 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 24,14 21.2.2022 Ing. Patrik Pastorek 21.2.2022 Veterinárna kontrola
DF12202037 2022840294 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 29,50 21.2.2022 Ing. Patrik Pastorek 21.2.2022 15/2022 Laboratórne výkony
DF12202039 012022 GEOPROGRESS-Ing. Milan Selecký Klimkovičová 15 040 23 Košice 32 484 585 8840,00 21.2.2022 Ing. Kristína Tóthová 21.2.2022 54/2022 Účelová mapa
DF12202032 1022005 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 868,80 21.2.2022 Viera Farbiaková 21.2.2022 RD/009/2021 Potkany, myši
DF12202038 202201 Jacken Heiner Maarstr. 61 56,72 21.2.2022 Ing. Patrik Pastorek 21.2.2022 42/2022 Veterinárne poplatky pri preprave
DF12202033 20220025 Visit Košice Hlavná 59 42247632 150,00 21.2.2022 Mgr. Eva Malešová 21.2.2022 Členské 2022
DF12202034 2220216 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 408,12 21.2.2022 Viera Farbiaková 21.2.2022 48/2022 Granule
DF12203041 20220301 REVOSTAV, s.r.o. Kavečianska 39/A 52659992 150,00 21.3.2022 Ing. Kristína Tóthová 23.3.2022 110/2022 Vypracovanie stavebného rozpočtu - pokládka dlažby
DF12203042 221112 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 306,00 21.3.2022 Viera Farbiaková 23.3.2022 119/2022 Cvrčky, šváby
DF92203009 220333 WILLCOM s.r.o. Szakkayho 1 36593087 3999,90 21.4.2022 Elena Tomášová 28.4.2022 94/2022 Suveníry s logom ZOO
DF12204042 20220843 R-METAL s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36540374 491,21 21.4.2022 Elena Tomášová 28.4.2022 169/2022 Pletivo, drôt
DF12206042 22031 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 60,00 21.6.2022 Elena Tomášová 23.6.2022 235/2022 Hobliny
DF12209046 223502 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 390,00 21.9.2022 Viera Farbiaková 23.9.2022 465/2022 Mäso
DF12209044 20220709 Žeriavy Košice s.r.o Podnikateľská 1 46543473 1322,00 21.9.2022 Ing. Kristína Tóthová 18.10.2022 449/2022 Práce so žeriavom
DF12209047 10220745 NALIMA, s.r.o. Grossova 4604/9 36482838 668,00 21.9.2022 Elena Tomášová 23.9.2022 372/2022 Rošt a príchytky
DF12209045 7220437 MVDr. Peter Pongrácz - VETIS Kráľovičové Kračany 91, 930 03 32 320 833 64,70 21.9.2022 Elena Tomášová 23.9.2022 474/2022 Komponenty na el. ohradníky
DF12211042 2202032 AGRO-BIO s.r.o. Bellušova 1861 18630731 123,60 22.11.2022 Viera Farbiaková 28.11.2022 538/2022 Granule pre pandy
DF12211041 1022028 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1425,96 22.11.2022 Viera Farbiaková 29.11.2022 RD/012/2022 Potkany, myši
DF12212037 322024 JES Slovakia s.r.o 45918945 1600,00 22.12.2022 Mgr. Eva Malešová 29.12.2022 542/2022 Propagačný materiál - nástenný kalendár
DF12212036 22203114 AKROM SK s.r.o Veterná 8 46441492 1418,90 22.12.2022 Ing. Kristína Tóthová 29.12.2022 579/2022 Servis - JCB 4CX
DF12212038 222200085 Hořejší Pavel Roosveltova 1, 250 88 Čelákovice 45879427 1350,00 22.12.2022 Ing. Patrik Pastorek 29.12.2022 570/2022 Transport zvierat
DF12212035 2022843157 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 34,10 22.12.2022 Ing. Patrik Pastorek 29.12.2022 15/2022 Lab. výkony
DF12202040 20220274 R-METAL s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36540374 183,00 22.2.2022 Elena Tomášová 15.2.2022 69/2022 Ost. materiál
DF12203044 0222 Ing. Daniel Kolesár Cintorínska 41/17 51321751 1500,00 22.3.2022 Ing. Kristína Tóthová 23.3.2022 7/2022 Realizačný projekt stavby
DF12203045 813200434 MANU JTC,s.r.o. Nová 369/10 06539408 209,05 22.3.2022 Elena Tomášová 23.3.2022 109/2022 Prútené a piknikové koše
DF12203043 011032022 MAGNA HYDRAULIK s.r.o Pri Krásnej 4 52916146 175,80 22.3.2022 Ing. Kristína Tóthová 23.3.2022 96/2022 Servis - výmena prevodového a hydraulického oleja
DF12203047 202200185 Farby Kušnír s.r.o. Kaveč. cesta 1B, 040 01 Košice 47 564 831 282,47 22.3.2022 Elena Tomášová 31.3.2022 118/2022 Ost. materiál
DF12204043 502022602 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 324,85 22.4.2022 Elena Tomášová 28.4.2022 RD/008/2021 Prac. odevy, obuv
DF12204044 22042022 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 2676,29 22.4.2022 Elena Tomášová 28.4.2022 RD/008/2021 Pracovné odevy
DF12204045 1767202231 PAH s.r.o. Textilná 4 36602124 437,55 22.4.2022 Elena Tomášová 28.4.2022 168/2022 Náradie, čistiace prostriedky
DF12206043 2200143760 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 239,56 22.6.2022 Viera Farbiaková 23.6.2022 296/2022 Tovar do ZOO Shopu, potraviny, repre
DF12206044 222276 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 388,00 22.6.2022 Viera Farbiaková 23.6.2022 293/2022 Červy, cvrčky, šváby
DF12206045 522111172 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 84,96 22.6.2022 Elena Tomášová 23.6.2022 Zmluva o dodávke pramenitej minerálnej vody Pitný režim
DF12206038 22020002 A-Monitor s.r.o Štichova 589/1 06765726 448,00 22.6.2022 Elena Tomášová 23.6.2022 301/2022 Čítačka mikročipov
DF92205009 2022093 ZAKALANDIA s.r.o Hornádska 3 52323382 62,20 22.6.2022 Elena Tomášová 23.6.2022 Komis. zmluva KOMIS
DF12206047 1020220640 TOMCAT plus s.r.o Stará spišská cesta 40, 040 01  Košice 3667589 249,24 22.6.2022 Elena Tomášová 27.6.2022 RD/003/2022 Vrecia na odpad
DF12206048 720220592 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 1481,54 22.6.2022 Ing. Kristína Tóthová 29.6.2022 245/2022 Oprava motorového vozidla
DF12206046 2204265 Förch Slovensko s.r.o Rosinska cesta 12 36698512 31,60 22.6.2022 Elena Tomášová 30.6.2022 147/2022 Demontážne páky
DF92208005 211003143 Extrudo Bečice s.r.o Bečice 7, 375 01  Týn nad Vltavou 60616849 354,20 22.8.2022 Elena Tomášová 5.9.2022 426/2022 Krmivo do balíčkov
DF12209048 2022842103 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 12,00 22.9.2022 Ing. Patrik Pastorek 23.9.2022 15/2022 Lab. výkony
DF12209049 220910 MANIK s.r.o. Pod hájom 10 36511048 1337,83 22.9.2022 Ing. Kristína Tóthová 23.9.2022 458/2022 Prekladka skrine SR a káblov
DF12311051 2231490 MIKROP Slovensko s.r.o. 31 717 063 1212,36 23.11.2022 Elena Tomášová 27.11.2023 631/2023 Ost. potraviny
DF12211040 2221010607 EBA s.r.o. Košická 1 31376134 1701,91 23.11.2022 Ing. Kristína Tóthová 28.11.2022 477/2022 Čistenie komunálnych odpadov - ČOV
DF12212039 30221168 ENTE spol. s.r.o. Bernolákova 25 31656030 1009,02 23.12.2022 Daniel D 08 29.12.2022 589/2022 Stavebný materiál
DF12202041 022022 GEOPROGRESS-Ing. Milan Selecký Klimkovičová 15 040 23 Košice 32 484 585 350,00 23.2.2022 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2022 63/2022 Vytýčenie stavby - voliera
DF12204089 202216 KOBAKSTAV s.r.o Mlynská 23 46633596 9856,67 23.5.2022 Elena Tomášová 25.5.2022 146/2022 Oprava dlažby - amfiteáter
DF12204088 202215 KOBAKSTAV s.r.o Mlynská 23 46633596 4990,97 23.5.2022 Ing. Kristína Tóthová 25.5.2022 123/2022 Oprava terasy - leopard
DF12206052 1022016 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1477,20 23.6.2022 Viera Farbiaková 27.6.2022 RD/009/2021 Potkany, myši
DF12206051 1022017 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1824,00 23.6.2022 Viera Farbiaková 27.6.2022 RD/009/2021 Potkany, myši
DF12206050 4174002740 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 24,52 23.6.2022 Ing. Patrik Pastorek 27.6.2022 Veterinárna kontrola
DF12206049 4174002741 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 24,52 23.6.2022 Daniel D 08 27.6.2022 Veterinárna kontrola
DF12209052 139304257 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 201,60 23.9.2022 Mgr. Ingrid Tomková 23.9.2022 178/2022 Prenájom toaletnej kabíny
DF12209054 175695 PORADCA s.r.o. 36371271 43,20 23.9.2022 Mgr. Ingrid Tomková 23.9.2022 Aktualizácie 2023
DF12209051 4174002818 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 24,52 23.9.2022 Ing. Patrik Pastorek 23.9.2022 Veterinárna kontrola
DF12209055 2209004 IBEG a.s Jilemnického 4 23456861 41808,16 23.9.2022 Ing. Kristína Tóthová 23.9.2022 Zmluva o dielo 07-06/09-2022 CHZ Margay
DF12209053 2206772 Förch Slovensko s.r.o Rosinska cesta 12 36698512 107,60 23.9.2022 Elena Tomášová 26.9.2022 Sťahovák guľových kĺbov
DF12209050 22030872 BIOKRON s.r.o Kloperky 635, 664 56 Blučina 26251116 833,00 23.9.2022 Viera Farbiaková 26.9.2022 Granule pre kozorožce
DF12209056 220207879 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 114,00 23.9.2022 Mgr. Ingrid Tomková 29.9.2022 Služba internet business Mojmírová - internet
DF12209057 2221490 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 1492,49 23.9.2022 Viera Farbiaková 29.9.2022 444/2022, 355/2022 Granule
DF12203052 20220307 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 2970,00 24.03.2022 Viera Farbiaková 28.3.2022 85/2022 Ryby - karasy
DF12201037 220100171 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 109,70 24.1.2022 Viera Farbiaková 31.1.2022 32/2022 Nektár pre kolibríky
DF12201036 220100151 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 36,40 24.1.2022 Viera Farbiaková 31.1.2022 27/2022 Ost. potraviny
DF12201038 2210145 Berka Jiří Ing. Šumvald 403 60307013 307,05 24.1.2022 Elena Tomášová 31.1.2022 26/2022 Ost. materiál na morské akváriá
DF12210050 22055 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 60,00 24.10.2022 Elena Tomášová 25.10.2022 519/2022 Hobliny
DF12210051 22054 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 60,00 24.10.2022 Elena Tomášová 25.10.2022 509/2022 Hobliny
DF12202044 220155 VVS SK, s.r.o. Trenčianska cesta 925/5 36661422 892,08 24.2.2022 Viera Farbiaková 15.3.2022 49/2022 Lucernové kocky
DF12202042 2201020089 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 228,29 24.2.2022 Elena Tomášová 15.3.2022 71/2022, RD/017/2020 Čistiace prostriedky, hyg. potreby
DF12201075 2200003 AMINA SK s.r.o Charkovská 24, 040 22  Košice 4436701 300,00 24.2.2022 Mgr. Ingrid Tomková 15.3.2022 Servisná zmluva Správa výpočtovej techniky
DF12202043 2200017 Nutriland Slovakia s.r.o Na Lány 19 01003 16,86 24.2.2022 Viera Farbiaková 15.3.2022 70/2022 Ost. potraviny
DF12203050 202200301 IRES M+R s.r.o Kavečianska cesta 41 36447889 431,89 24.3.2022 Ing. Kristína Tóthová 25.3.2022 91/2022 Stavebné práce na CHZ horná maštaľ
DF12203051 122082003 WebSupport,s.r.o. Karadžičova 12 36421928 43,06 24.3.2022 Mgr. Eva Malešová 25.3.2022 114/2022 Registrácia domény zookosice.sk
DF12203049 20220308 Kolesár Dušan -  DUKOS Opatovská 46, 040 01 Košice 10 776 907 77,60 24.3.2022 Ing. Kristína Tóthová 25.3.2022 574/2021 Sklenárske práce
DF12203048 2219627 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 44,47 24.3.2022 Viera Farbiaková 28.3.2022 84/2022 Ost. potraviny
DF12205040 2202013 AGRO-BIO s.r.o. Bellušova 1861 18630731 109,06 24.5.2022 Viera Farbiaková 25.5.2022 196/2022 Granule pre pandy
DF12205041 222200035 Pavel Hořejší Rooseveltová 1006/1,25088 Čelakovice ČR 45 879 427 850,00 24.5.2022 Ing. Patrik Pastorek 25.5.2022 127/2022 Transport zvierat
DF12205046 2210077793 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 78,00 24.5.2022 Ing. Zuzana Kovérová 25.5.2022 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka
DF12210053 97226799 CARMEUSE s.r.o 36198749 122,22 25.10.2022 Elena Tomášová 27.10.2022 437/2022 Kamenivo
DF12210052 102022 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125,00 25.10.2022 Mgr. Erich Kočner 31.10.2022 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF12210055 2200246075 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 82,57 25.10.2022 Viera Farbiaková 31.10.2022 524/2022 Potraviny, repre
DF12210054 9700100086 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 122,63 25.10.2022 Ing. Kristína Tóthová 28.11.2022 Zmluva č. 09/212/2021 o odvoze a likvidácii odpadových vôd Likvidácia odpadovej vody
DF12211050 2211757 Berka Jiří Ing. Šumvald 403 60307013 144,11 25.11.2022 Elena Tomášová 2.12.2022 565/2022 Ost. materiál
DF92211005 2022229 ZAKALANDIA s.r.o Hornádska 3 52323382 56,00 25.11.2022 Elena Tomášová 29.11.2022 Komis. zmluva Komis
DF92211003 122300842 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 117,20 25.11.2022 Elena Tomášová 29.11.2022 Komis. zmluva Komis
DF92211004 20220144 Rusňáková Iveta 40802345 37,70 25.11.2022 Elena Tomášová 29.11.2022 Komis. zmluva Komis
DF92211006 222101 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 53,04 25.11.2022 Elena Tomášová 29.11.2022 Komis. zmluva Komis
DF12211043 322007 JES Slovakia s.r.o 45918945 348,00 25.11.2022 Mgr. Eva Malešová 29.11.2022 258/2022 Menovky zvierat
DF12211051 1020221245 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 167,16 25.11.2022 Elena Tomášová 2.12.2022 RD/003/2022 Spotrebný materiál, kancel. potreby, materiál
DF12202046 32022 GEOPROGRESS-Ing. Milan Selecký Klimkovičová 15 040 23 Košice 32 484 585 1040,00 25.2.2022 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2022 64/2022 Digitálna mapa
DF12202045 220100372 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 1746,00 25.2.2022 Viera Farbiaková 15.3.2022 65/2022 Ost. potraviny
DF12204046 4174002700 Regionálny úrad verejného zdravot. so sídl. v Košiciach Ipeľská 1 48968854 24,52 25.4.2022 Ing. Patrik Pastorek 29.4.2022 Veterinárna kontrola
DF12204047 20220411 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 2970,00 25.4.2022 Viera Farbiaková 28.4.2022 158/2022 Ryby
DF12205042 2022841125 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 16,00 25.5.2022 Ing. Patrik Pastorek 25.5.2022 15/2022 Laboratorne výkony
DF12205043 2274100653 MIKONA s.r.o Trenčianska 452, 02 01 Púchov 31570364 246,26 25.5.2022 Ing. Kristína Tóthová 25.5.2022 191/2022 Pneumatiky a prezutie
DF12205044 20220588 Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 79, 040 01 Košice 17079202 519,24 25.5.2022 Elena Tomášová 25.5.2022 219/2022 Rastlinný materiál
DF12205045 20220589 Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 79, 040 01 Košice 17079202 1504,91 25.5.2022 Viera Farbiaková 25.5.2022 197/2022 Výsadba truhlíkov
DF12207038 2002223655 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 1316,49 25.7.2022 Ing. Kristína Tóthová 26.7.2022 8036 PHM
DF12207036 1122307591 JOHNY SERVIS s.r.o. Gajary -Dolečky, 900 61 Gajari 36 238 546 24,58 25.7.2022 Róbert Kapaló 26.7.2022 263/2022 Prenájom oplotenia a príslušenstva
DF12207037 222754 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 485,00 25.7.2022 Viera Farbiaková 28.7.2022 354/2022 Cvršky, šváby, sarančatá
DF12208052 2200022 Olexa Martin Osloboditeľov 3, Trstená pri Hornáde 87 249 545 526,40 25.8.2022 Ing. Kristína Tóthová 8.9.2022 418/2022 Servisná prehliadka plynových kotlov
DF12208053 1242022 Tirpák František ml. 37642413 174,00 25.8.2022 Ing. Kristína Tóthová 8.9.2022 417/2022 Kominárske práce
DF12208056 22102589 Tucan s.r.o. Za kasárňami 1, 831 03 Bratislava  35 697 300 1930,00 25.8.2022 Ing. Patrik Pastorek 8.9.2022 421/2022 Letenky - Budapešť - Faro, Faro - Budapešť
DF12208054 220101151 JANOSCH B&F s.r.o Čeladná 752 26866650 87,20 25.8.2022 Elena Tomášová 8.9.2022 425/2022 Ost. potraviny
DF12208055 220101562 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 206,00 25.8.2022 Elena Tomášová 8.9.2022 422/2022 Ost. potraviny
DF12201040 2205139 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 47,38 26.1.2022 Viera Farbiaková 31.1.2022 31/2022, 659/2021 Ost. potraviny
DF12201039 1020220063 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 204,62 26.1.2022 Elena Tomášová 31.1.2022 38/2022 Ost. materiál
DF12201041 300000090 The Jurong bird park 2 Jurong Hill 197000003 4478,77 26.1.2022 Ing. Patrik Pastorek 31.1.2022 Transport zobákorožca + bedňa
DF12210056 20220035 GEOKONTAKT s.r.o Žilinská 11 31714544 27083,36 26.10.2022 Ing. Kristína Tóthová 31.10.2022 Zmluva o dielo 04/2022 + dodatok č. 1 Odstránenie havarijného stavu časti potoka
DF12210058 802200220 Carl Stahl & spol, s.r.o. Mikulovická 4, 19 017 Praha Vinoř 62 418 394 19597,33 26.10.2022 Ing. Kristína Tóthová 31.10.2022 Zmluva o dielo + dodatok 1 Voliera pre ohrozené druhy vtákov
DF12210059 2200246222 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 91,16 26.10.2022 Viera Farbiaková 31.10.2022 524/2022 Potraviny
DF12210057 2275068 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 88,94 26.10.2022 Viera Farbiaková 31.10.2022 Granule pre tukany
DF12204053 2022040854 Slovgen s.r.o. 35700629 9,00 26.4.2022 Ing. Patrik Pastorek 28.4.2022 Určenie pohlavia
DF12204048 2022020314 Slovgen s.r.o. 35700629 120,00 26.4.2022 Ing. Patrik Pastorek 28.4.2022 Určenie pohlavia
DF12204049 2022020374 Slovgen s.r.o. 35700629 45,00 26.4.2022 Ing. Patrik Pastorek 28.4.2022 Určenie pohlavia
DF12204050 221596 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 425,00 26.4.2022 Viera Farbiaková 28.4.2022 166/2022 Mäso - cvrčky, červy
DF12205047 20220028 LB food s.r.o Rokycká 8 54116571 200,00 26.5.2022 Mgr. Eva Malešová 26.5.2022 176/2022 Repre - občerstvenie 1.máj
DF12205048 20220026 LB food s.r.o Rokycká 8 54116571 141,00 26.5.2022 Ing. Zuzana Kovérová 26.5.2022 159/2022 Repre
DF12205050 342022 AGRO-LB s.r.o. Prybilina 220 47029862 1284,60 26.5.2022 Viera Farbiaková 2.6.2022 205/2022 Seno
DF12205049 240560391 B-commerce s.r.o Stocklova 60 52424812 144,00 26.5.2022 Elena Tomášová 8.6.2022 188/2022 Lanová kladka
DF12207040 82201230 XINTEX Slovakia s.r.o. Budovateľská 63 36459046 1797,12 26.7.2022 Elena Tomášová 27.7.2022 275/2022 Čistiace prostriedky
DF12207041 3826202231 PAH s.r.o. Textilná 4 36602124 279,93 26.7.2022 Elena Tomášová 28.7.2022 363/2022 fúrik,. motyky, metly, lopaty
DF12208058 2500598173 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 171,52 26.8.2022 Ing. Kristína Tóthová 8.9.2022 Právna zmluva 30-000138448PO2018 Stočné
DF12208061 202260610 MESTSKÉ LESY KOŠICE a.s. Južná trieda 11, 040 01 Košice 31672981 148,82 26.8.2022 Ing. Kristína Tóthová 8.9.2022 Kúpna zmluva 2022/0326/KO Nafta v nádrži stavebného stroja
DF12208057 228505801 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 7,35 26.8.2022 Ing. Patrik Pastorek 8.9.2022 15/2022 lab. výkony
DF12208060 20220804 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 1815,66 26.8.2022 Elena Tomášová 8.9.2022 429/2022 Ryby - karasy
DF12208059 2221359 Boris Ferenc Mgr. Denešova 4 48243191 480,60 26.8.2022 Viera Farbiaková 8.9.2022 389/2022 Objem. krmivo
DF12209060 2220036928 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 111,42 26.9.2022 Ing. Zuzana Kovérová 27.9.2022 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka
DF12209059 2002234404 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 1101,63 26.9.2022 Ing. Kristína Tóthová 27.9.2022 8036 PHM
DF12209058 092022 MIDIA 30679982 2112,27 26.9.2022 Ing. Kristína Tóthová 27.9.2022 450/2022 Odborná skúška el. zariadenia
DF12209061 2201020614 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 119,76 26.9.2022 Elena Tomášová 27.9.2022 RD/008/2022 Čistiace prostriedky
DF12201042 3022903499 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 8847,00 27.1.2022 Zuzana Feilhauerová 31.1.2022 KZ č. Z2021_182_Z Stravné lístky
DF12201045 318202231 PAH s.r.o. Textilná 4 36602124 477,36 27.1.2022 Ing. Patrik Pastorek 31.1.2022 39/2022 Fúrik hospodársky
DF12201043 2002192160 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 619,64 27.1.2022 Ing. Kristína Tóthová 31.1.2022 8036 PHM
DF12201044 120220262 HOUR spol. s r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 31586163 945,23 27.1.2022 Ing. Zuzana Kovérová 31.1.2022 Systémová údržba HUMAN 2022
DF12210060 2002239877 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 1040,30 27.10.2022 Ing. Kristína Tóthová 31.10.2022 PHM
DF12210061 3022719255 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 1885,46 27.10.2022 Ing. Zuzana Kovérová 31.10.2022 Z 20221342_Z Stravné lístky
DF12204051 10222012 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 2098,80 27.4.2022 Viera Farbiaková 28.4.2022 RD/009/2021 Mäso - potkany, myši
DF12204052 220515 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 2215,36 27.4.2022 Viera Farbiaková 28.4.2022 RD/011/2021 Ovocie, zelenina
DF12204055 2022040822 Slovgen s.r.o. 35700629 27,00 27.4.2022 Ing. Patrik Pastorek 29.4.2022 Určenie pohlavia
DF12204054 2022030597 Slovgen s.r.o. 35700629 45,00 27.4.2022 Ing. Patrik Pastorek 29.4.2022 Určenie pohlavia
DF12204058 2200097045 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 262,62 27.4.2022 Viera Farbiaková 29.4.2022 174/2022 Potraviny, Tovar do ZOOShopu
DF12204056 012220001 Zoologická a botanická záhrada města Plzně Pod Vinicemi 9 00377015 300,00 27.4.2022 Ing. Patrik Pastorek 4.5.2022 163/2022 Transport zvierat
DF12204057 202201 Bikár Alexander 47539917 47539917 13,00 27.4.2022 Mgr. Eva Malešová 4.5.2022 115/2022 Repre - pracovný obed
DF12205060 92205208 KPK Print s.r.o. Orlia 10 44432299 853,14 27.5.2022 Mgr. Eva Malešová 31.5.2022 175/2022 Potlač na čln, prop. tričká a šiltovky - Košické Benátky
DF92205005 2222200032 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 2437,38 27.5.2022 Elena Tomášová 31.5.2022 227/2022 Tovar do ZOOShopu
DF12205055 2220801 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 410,22 27.5.2022 Viera Farbiaková 31.5.2022 236/2022 Objem. krmivo
DF12205053 2200120081 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 197,71 27.5.2022 Viera Farbiaková 31.5.2022 243/2022 Tovar do ZOOShopu, potraviny
DF12205057 1022014 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1248,00 27.5.2022 Viera Farbiaková 31.5.2022 RD/009/2021 Mäso - myši, potkany
DF12205052 220481 AGRO BILLY s.r.o. 44116578 1686,88 27.5.2022 Ing. Kristína Tóthová 31.5.2022 171/2022 Oprava - traktor ZETOR
DF12205051 20220501 REVOSTAV, s.r.o. Kavečianska 39/A 52659992 200,00 27.5.2022 Ing. Kristína Tóthová 31.5.2022 181/2022 Vypracovanie stavebného rozpočtu
DF12205058 0722 Ing. Daniel Kolesár Cintorínska 41/17 51321751 1400,00 27.5.2022 Ing. Kristína Tóthová 31.5.2022 6/2022 Architektonická štúdia - brodisko
DF12205061 042022 Ing.Diabolko-MIDIA Idanska 7, 040 11 Košice 30649982 2055,67 27.5.2022 Ing. Kristína Tóthová 31.5.2022 237/2022 Odborná prehliadka el. zariadení
DF12205054 1020220527 TOMCAT plus s.r.o Stará spišská cesta 40, 040 01  Košice 3667589 268,92 27.5.2022 Elena Tomášová 31.5.2022 RD/003/2022 Čistiace prostriedky, ost. materiál, krmivo do balíčkov
DF12205059 2236044 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 168,30 27.5.2022 Viera Farbiaková 2.6.2022 230/2022 Ost. potraviny
DF12205056 202210081 Underground Foods s.r.o. Zeiberlichova 160/72 06103499 103,60 27.5.2022 Viera Farbiaková 2.6.2022 232/2022 Ostatné potraviny
DF12206057 228504417 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 88,15 27.6.2022 Ing. Patrik Pastorek 27.6.2022 15/2022 Lab. výkony
DF12206056 9700087189 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 21,71 27.6.2022 Ing. Kristína Tóthová 27.6.2022 Zmluva č. 09/212/2021 o odvoze a likvidácii odpadových vôd Likvidácia odpadových vôd
DF12206055 20221547 ASANARATES s.r.o Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 459,24 27.6.2022 MVDr. Hežeľ Peter 27.6.2022 Zmluva o poskyt. deratiz. a dezinsek. služieb Deratizácia ZOO
DF12206054 2002218310 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 1633,00 27.6.2022 Ing. Kristína Tóthová 27.6.2022 8036 PHM
DF12206060 22014 Xmatrix s.r.o. Sabinovská 1/5048 46405313 358,80 27.6.2022 Mgr. Eva Malešová 27.6.2022 208/2022 Reklamná plocha LED
DF12206058 222369 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1286,00 27.6.2022 Viera Farbiaková 30.6.2022 292/2022 Mäso, ryby
DF12206053 3286202231 PAH s.r.o. Textilná 4 36602124 173,35 27.6.2022 Elena Tomášová 30.6.2022 314/2022 Náradie - hrable, lopaty, vidly
DF12207042 6014220544 R-Metal s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36 751 081 374,10 27.7.2022 Elena Tomášová 28.7.2022 366/2022 Ost. materiál
DF12207045 2201020469 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 363,58 27.7.2022 Elena Tomášová 27.7.2022 RD/008/2022, RD/009/2022 Čistiace a hygienicke potreby
DF92207007 2200173428 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 197,81 27.7.2022 Elena Tomášová 29.7.2022 365/2022 Tovar do ZOOShopu, minerálky pre tábor
DF12209062 322015 JES Slovakia s.r.o 45918945 600,00 27.9.2022 Mgr. Eva Malešová 28.9.2022 367/2022 Grafické spracovanie a tlač mapy ZOO Košice
DF12210067 220747 STERAD vykurovacia technika - sanita 32529601 577,01 28.10.2022 Elena Tomášová 31.10.2022 Radiátory
DF12210063 1022026 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 2354,16 28.10.2022 Viera Farbiaková 31.10.2022 RD/012/2022 Myši, potkany
DF12210065 2220044604 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 111,42 28.10.2022 Ing. Zuzana Kovérová 31.10.2022 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka
DF12210062 2220422 Regionálny úrad verejného zdravot. so sídl. v Košiciach Ipeľská 1 48968854 717,72 28.10.2022 Ing. Kristína Tóthová 31.10.2022 Zmluva č. 56/2022 o vykonaní odbor. a lab. vyšetrení Rozbor vody
DF12210066 9700100463 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 121,10 28.10.2022 Ing. Kristína Tóthová 31.10.2022 62/2022 Rozbor pitnej vody
DF12210064 223108438 CWS - boco Slovakia M.R. Štefánika 87 31411045 152,88 28.10.2022 Elena Tomášová 31.10.2022 Abonentná zmluva Dezinfekčné gély
DF12211044 22104678 Tucan s.r.o. Za kasárňami 1, 831 03 Bratislava  35 697 300 285,00 28.11.2022 Mgr. Erich Kočner 6.12.2022 478/2022 Prenájom automobilu
DF12211047 7200007518 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 0,01 28.11.2022 Bc. Jozef Lenard 29.11.2022 Mobil - SAMSUNG A04s
DF12211046 4174002844 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 98,08 28.11.2022 Ing. Patrik Pastorek 29.11.2022 Veterinárna kontrola
DF12211048 2002245319 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 1410,58 28.11.2022 Ing. Kristína Tóthová 29.11.2022 8036 PHM
DF12211045 12672022 EKOLAB s.r.o Werferova 1, 040 01 Košice 31684165 102,24 28.11.2022 Ing. Kristína Tóthová 29.11.2022 526/2022 Rozbor vody
DF12211052 220102178 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 87,50 28.11.2022 Viera Farbiaková 2.12.2022 564/2022 Objem. krmivo
DF92211007 2022191 ZAKALANDIA s.r.o Hornádska 3 52323382 171,70 28.11.2022 Elena Tomášová 2.12.2022 Komis. zmluva Komis
DF12211053 20220073 LB food s.r.o Rokycká 8 54116571 180,00 28.11.2022 Mgr. Eva Malešová 2.12.2022 552/2022 REPRE - Stretnutie adoptívnych rodičov
DF12211049 1022029 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 2295,12 28.11.2022 Viera Farbiaková 2.12.2022 RD/012/2022 Potkany, myši
DF12212043 202250833 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 1164,62 28.12.2022 Ing. Kristína Tóthová 29.12.2022 8036 PHM
DF12212042 2022843189 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 34,50 28.12.2022 Ing. Patrik Pastorek 29.12.2022 15/2022 Lab. výkony
DF12212040 20223259 ASANARATES s.r.o Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 503,52 28.12.2022 Ing. Emília Kornúcová 31.01.2023 Rámcová zmluva o poskyt. deratiz. a dezinsek. služieb Deratizácia
DF12212041 2221982 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 648,72 28.12.2022 Viera Farbiaková 31.01.2023 380/2022 Objem. krmivo
DF12312064 2002321434 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 1674,91 28.12.2022 Ing. Kristína Tóthová 10.01.2024 PHM
DF12202047 2002197316 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 712,85 28.2.2022 Elena Tomášová 15.3.2022 PHM a materiál
DF12202062 22029 Brcko Ján MVDr. 17148561 447,80 28.2.2022 Elena Tomášová 15.3.2022 50/2022 Odchyt. sieť, transportná klietka
DF92202001 019000003 Kohoutová Ivana - EDEN Nám. Míru 16 49870882 19,10 28.2.2022 Elena Tomášová 15.3.2022 Komis. zmluva Komis
DF92202002 122201467 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 61,92 28.2.2022 Elena Tomášová 15.3.2022 Komis. zmluva Komis
DF12202048 2500478622 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 126,05 28.2.2022 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2022 Právna zmluva 30-000138448PO2018 Vodné + stočné
DF12202049 220100388 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 294,15 28.2.2022 Viera Farbiaková 15.3.2022 74/2022 Ost. potraviny
DF12203053 2220426 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 960,48 28.3.2022 Viera Farbiaková 28.3.2022 88/2022 Objemové krmivo
DF12203054 2002202473 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 1468,61 28.3.2022 Ing. Kristína Tóthová 28.3.2022 8036 PHM, materiál
DF92204005 2222200019 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 1817,13 28.4.2022 Elena Tomášová 29.4.2022 167/2022 Tovar do ZOOShopu
DF12204060 1380993593 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 17,00 28.4.2022 Mgr. Ingrid Tomková 29.4.2022 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobily
DF12204061 9700080944 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 32,56 28.4.2022 Ing. Kristína Tóthová 29.4.2022 Zmluva č. 09/212/2021 o odvoze a likvidácii odpadových vôd Likvidácia odpadových vôd
DF12204062 202200040 REIMANN s.r.o. Gaštanová 1444/5, 960 01 Zvolen 36623661 630,00 28.4.2022 Ing. Kristína Tóthová 29.4.2022 132/2022 Servis - MELEX
DF12204063 720220392 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 1505,51 28.4.2022 Ing. Kristína Tóthová 29.4.2022 140/2022 Oprava - Citroen BERLINGO
DF12204059 221610 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 2299,00 28.4.2022 Elena Tomášová 29.4.2022 172/2022 Mäso
DF12204064 3022707896 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 1506,75 28.4.2022 Ing. Zuzana Kovérová 4.5.2022 Zmluva č. Z20221342_Z Stravné lístky
DF12206063 97225951 CARMEUSE s.r.o 36198749 206,82 28.6.2022 Elena Tomášová 30.6.2022 233/2022 Kamene
DF12206062 2220993 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 1033,32 28.6.2022 Viera Farbiaková 30.6.2022 294/2022 Granule
DF12206061 44220530 G.P.R s.r.o Rybničná 40 17319463 378,84 28.6.2022 Viera Farbiaková 30.6.2022 261/2022 Nože, lodne
DF12207047 2221196 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 844,02 28.7.2022 Viera Farbiaková 29.7.2022 355/2022, 356/2022 Objem. krmivo
DF12207046 2022841703 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 55,50 28.7.2022 Ing. Patrik Pastorek 29.7.2022 15/2022 Laboratórne výkony
DF12209064 2200223010 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 201,48 28.9.2022 Viera Farbiaková 29.9.2022 479/2022 Tovar do ZOO Shopu, REPRE, Potraviny
DF12209063 228506683 Štátny veter. a potr. ústav vo Zvolene Pod dráhami 918, 960 86 Zvolen 597538 34,15 28.9.2022 Ing. Patrik Pastorek 29.9.2022 14/2022 Lab. výkony
DF12209065 3022717285 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 1554,42 28.9.2022 Ing. Zuzana Kovérová 29.9.2022 Z20221342_Z Stravné lístky
DF12211054 2022842754 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 19,00 29.11.2022 Ing. Patrik Pastorek 6.12.2022 15/2022 Lab. výkony
DF12211055 3022721361 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 1923,84 29.11.2022 Ing. Zuzana Kovérová 2.12.2022 Z20221342_Z Stravné lístky
DF12211059 1331148654 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 17,00 29.11.2022 Mgr. Ingrid Tomková 2.12.2022 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobil
DF92211008 019000019 Kohoutová Ivana - EDEN Nám. Míru 16 49870882 181,85 29.11.2022 Elena Tomášová 2.12.2022 Komis. zmluva Komis
DF12212044 202201201 IRES M+R s.r.o Kavečianska cesta 41 36447889 29771,75 29.12.2022 Ing. Kristína Tóthová 29.12.2022 Zmluva o dielo 3/2021 + dodatok č.1 HIM - rekonštrukcia chata BOBOR
DF12212047 3022422229 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 50,97 29.12.2022 Ing. Zuzana Kovérová 31.01.2023 Z20221342_Z Stravné lístky
DF12212045 2200038 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 1111,20 29.12.2022 Mgr. Eva Malešová 31.01.2023 518/2022 PC zostava i5
DF12203055 22020153 REMESPLUS s.r.o Barčianska 66 36191078 623,94 29.3.2022 Elena Tomášová 29.3.2022 107/2022 Lano
DF12203056 1022009 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1754,40 29.3.2022 Viera Farbiaková 29.3.2022 RD/009/2021 Myši, potkany
DF12203057 2200073626 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 153,58 29.3.2022 Viera Farbiaková 31.3.2021 126/2022 Potraviny
DF12203058 1900998001 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 0,83 29.3.2022 Ing. Kristína Tóthová 31.3.2022 Zmluva č. 1020090128 o dodávke a odbere tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV
DF12203059 1520988869 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 17,00 29.3.2022 Mgr. Ingrid Tomková 31.3.2022 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Hovorné - mobily
DF12203060 2022840619 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 23,50 29.3.2022 Ing. Patrik Pastorek 29.3.2022 15/2022 Lab. výkony
DF12204065 228502662 Štátny vet. a pot. ústav vo Zvolene pod dráhami 918 042355613 38,85 29.4.2022 Ing. Patrik Pastorek 29.4.2022 14/2022 Lab. výkony
DF12204066 502022636 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 736,74 29.4.2022 Elena Tomášová 4.5.2022 RD/008/2021 Pracovné odevy, obuv
DF12206064 2206003 LPA SERVIS Košice s.r.o Hroncova 1 44348789 4998,79 29.6.2022 Ing. Kristína Tóthová 30.6.2022 244/2022 Oprava oplotenia na Mojmírovej
DF12206069 052022 MIDIA 30679982 2052,17 29.6.2022 Ing. Kristína Tóthová 30.6.2022 264/2022 Prehliadka a skúška el. zariadenia
DF12206068 1481076506 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 17,00 29.6.2022 Mgr. Ingrid Tomková 30.6.2022 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobil
DF12206065 1020220660 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 144,00 29.6.2022 Elena Tomášová 30.6.2022 RD/003/2022 Čistiace prostriedky
DF12207049 2207070 LAJMEX SLOVAKIA TRADING s.r.o Levočská 4557 31726712 2704,80 29.7.2022 Viera Farbiaková 29.7.2022 361/2022 Preprava sena
DF12207050 2211164 Berka Jiří Ing. Šumvald 403 60307013 76,00 29.7.2022 Bc. Jozef Lenard 29.7.2022 357/2022 Čerpadlo do morského akvária
DF12207054 228505191 Štátny veter. a potr. ústav vo Zvolene Pod dráhami 918, 960 86 Zvolen 597538 126,15 29.7.2022 Ing. Patrik Pastorek 1.8.2022 14/2022 Lab. výkony
DF12207051 139297882 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 201,60 29.7.2022 Mgr. Ingrid Tomková 29.7.2022 178/2022 Prenájom toaletnej kabíny
DF12207052 9700091243 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 10,85 29.7.2022 Ing. Kristína Tóthová 1.8.2022 Zmluva č. 09/212/2021 o odvoze a likvidácii odpadových vôd Likvidácia odpadovej vody
df12207053 3022713731 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 1430,28 29.7.2022 Ing. Zuzana Kovérová 1.8.2022 Z 20221342_Z Stravné lístky
DF12207059 20220051 Hreščák Jaroslav - RETRA Slnečná 263/15 10704060 900,00 29.7.2022 Elena Tomášová 1.8.2022 368/2022 Drevené hranoly
DF12207044 021 Šestáková Petra Popovice 355 72418257 42,00 29.7.2022 Elena Tomášová 22.8.2022 189/2022 Krúžky
DF92209006 202219 Bikár Alexander 47539917 47539917 39,00 29.9.2022 Mgr. Eva Malešová 4.10.2022 411/2022 Noc v ZOO - večera, raňajky
DF92209007 202223 Bikár Alexander 47539917 47539917 45,50 29.9.2022 Mgr. Eva Malešová 4.10.2022 428/2022 Noc v ZOO - večera, raňajky
DF12209077 139304801 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 50,40 29.9.2022 Mgr. Ingrid Tomková 7.10.2022 348/2022 Prenájom toaletnej kabíny
DF12209078 20222037 ASANARATES s.r.o Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 421,56 29.9.2022 Ing. Emília Kornúcová 7.10.2022 Zmluva o poskyt. deratiz. a dezinsek. služieb Deratizácia
DF12209079 9700097525 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 10,85 29.9.2022 Ing. Kristína Tóthová 7.10.2022 Zmluva č. 09/212/2021 o odvoze a likvidácii odpadových vôd Likvidácia odpadových vôd
DF12209080 9700097527 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 121,10 29.9.2022 Ing. Kristína Tóthová 7.10.2022 62/2022 Rozbor vody
DF12209075 202225 Bikár Alexander 47539917 47539917 13,00 29.9.2022 Ing. Zuzana Kovérová 14.10.2022 456/2022 Repre - pracovný obed
DF12209072 202221 Bikár Alexander 47539917 47539917 14,00 29.9.2022 Ing. Kristína Tóthová 14.10.2022 414/2022 Repre - pracovný obed
DF12209074 202224 Bikár Alexander 47539917 47539917 13,00 29.9.2022 Ing. Zuzana Kovérová 14.10.2022 495/2022 Repre - pracovný obed
DF12209073 202222 Bikár Alexander 47539917 47539917 26,40 29.9.2022 Ing. Zuzana Kovérová 14.10.2022 494/2022 Repre - pracovný obed
DF12209076 202226 Bikár Alexander 47539917 47539917 6,50 29.9.2022 Ing. Patrik Pastorek 14.10.2022 456/2022 Repre - pracovný obed
DF12209066 1422090067 SEZAM s.r.o Južná trieda 64, 040 01 Košice 633194 436,68 29.9.2022 Elena Tomášová 29.9.2022 385/2022 Ost. materiál - preglejka
DF12209067 1622001597 NATURZON s.r.o. Tosl 239,45 29.9.2022 Elena Tomášová 29.9.2022 486/2022 Odpudzovač zveri
DF12209068 1022024 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 921,36 29.9.2022 Viera Farbiaková 29.9.2022 RD/012/2022 Mäso
DF12209069 1311095509 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 17,00 29.9.2022 Mgr. Ingrid Tomková 29.09.2022 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobil
DF12209070 2211477 Berka Jiří Ing. Šumvald 403 60307013 220,85 29.9.2022 Elena Tomášová 29.9.2022 480/2022 Ost. materiál
DF12209071 1020220975 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 177,84 29.9.2022 Elena Tomášová 29.9.2022 RD/003/2022 Spotrebný mat - vrecia na hnoj
DF12209085 20221003 JUDr.Marcel Dolobáč,PhD. Žižkova 39, 040 01 Košice 45007063 288,00 3.10.2022 Mgr.Erich Kočner 7.10.2022 Právna zmluva Právne služby
DF12209086 220148 AVAL BETA s.r.o  Letná 45, 040 01  Košice  31727972 4041,58 3.10.2022 Ing. Zuzana Kovérová 7.10.2022 Rámcova dohoda na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF12209088 5221300161 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 166,06 3.10.2022 Ing. Zuzana Kovérová 7.10.2022 Zmluva o prenájme so servis. službami 00323/16/011, 00324/16/011 Nájom kopírky
DF12209087 20220904 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 3960,00 3.10.2022 Viera Farbiaková 7.10.2022 483/2022 Karasy
DF12209089 20220902 REVOSTAV, s.r.o. Kavečianska 39/A 52659992 200,00 3.10.2022 Ing. Kristína Tóthová 7.10.2022 462/2022 Vypracovanie stavebného rozpočtu - údolie medveďov
DF92209008 220915 WILLCOM s.r.o. Szakkayho 1 36593087 284,40 3.10.2022 Elena Tomášová 18.10.2022 360/2022 Tovar do ZOOShopu, prop. materiál
DF12211002 8842994942 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1120,00 3.11.2022 Ing. Kristína Tóthová 9.11.2022 KZ č. Z202012233_Z Zemný plyn
DF12211005 220209805 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 114,00 3.11.2022 Mgr. Ingrid Tomková 9.11.2022 Služba internet business Mojmírová - internet
DF12211001 8842995000 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 3.11.2022 Ing. Kristína Tóthová 9.11.2022 Zmluva o združenej dodávke elektriky Mojmírová - elektrina
DF12210078 5622004198 Up Déjeuner s.r.o Tomášikova 23 53528654 -152,25 3.11.2022 Zuzana Feilhauerová 9.11.2022 Gusto karta
DF92210007 019000018 Kohoutová Ivana - EDEN Nám. Míru 16 49870882 34,39 3.11.2022 Elena Tomášová 9.11.2022 Komis. zmluva Komis
DF92211001 2201271 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 9,84 3.11.2022 Elena Tomášová 9.11.2022 Komis. zmluva Komis
DF12210076 5221300198 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 206,62 3.11.2022 Ing. Zuzana Kovérová 9.11.2022 Zmluva o prenájme so servis. službami 00323/16/011, 00324/16/011 Kopírka
DF12210077 220181 AVAL BETA s.r.o  Letná 45, 040 01  Košice  31727972 4105,73 3.11.2022 Ing. Zuzana Kovérová 9.11.2022 Rámcova dohoda na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF12211003 2301415 Species 360 Species360 2247,40 3.11.2022 Ing. Patrik Pastorek 9.11.2022 Členské 2023
DF12211004 1022027 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1404,96 3.11.2022 Viera Farbiaková 9.11.2022 RD/012/2022 Mäso - myši, potkany
DF12210075 221445 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 2519,48 3.11.2022 Viera Farbiaková 9.11.2022 RD/011/2021 Ovocie, zelenina
DF12202006 12022 Pavliček Juraj Jilemnického 892 41 057 619 1500,00 3.2.2022 Elena Tomášová 21.2.2022 44/2022 Kmeňové búdky
DF12201060 0264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 3.2.2022 Mgr. Ingrid Tomková 15.2.2022 Zmluva č. 18/0875/0003 o poskyt. pripojenia k sieti internet Internet
DF12201061 220100087 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 809,54 3.2.2022 Viera Farbiaková 21.2.2022 05/2022 Ryby
DF12202058 9700075706 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 20,58 3.3.2022 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2022 Zmluva č. 09/212/2021 o odvoze a likvidácii odpadových vôd Likvidácia odpadových vôd
DF12202061 0264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 3.3.2022 Mgr. Ingrid Tomková 15.3.2022 Zmluva č. 18/0875/0003 o poskyt. pripojenia k sieti internet Internet
DF12202057 5622000544 Up Déjeuner s.r.o Tomášikova 23 53528654 -64,20 3.3.2022 Zuzana Feilhauerová 15.3.2022 Gusto karty
DF12202056 022022 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125,00 3.3.2022 Mgr. Erich Kočner 15.3.2022 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF12203008 220100427 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 1655,37 3.3.2022 Viera Farbiaková 15.3.2022 93/2022 Ryby
DF12203003 220854 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 258,00 3.3.2022 Viera Farbiaková 15.3.2022 81/2022 Mäso
DF12203007 042022 GEOPROGRESS-Ing. Milan Selecký Klimkovičová 15 040 23 Košice 32 484 585 800,00 3.3.2022 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2022 77/2022 Vytýčenie stavby
DF12203006 22009 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 60,00 3.3.2022 Elena Tomášová 15.3.2022 67/2022 Hobliny
DF12203009 220202265 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 114,00 3.3.2022 Mgr. Ingrid Tomková 15.3.2022 Služba internet business Internet na Mojmírovej
DF12203004 1022006 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1346,40 3.3.2022 Viera Farbiaková 15.3.2022 RD/009/2021 Myši, potkany
DF12203005 1020220207 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 240,48 3.3.2022 Elena Tomášová 15.3.2022 RD/003/2022 Čistiace prostriedky, materiál
DF12204071 4422000160 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 246,56 3.5.2022 Viera Farbiaková 4.5.2022 RD/004/2022 Objem. krmivo
DF12204072 220065 AVAL BETA s.r.o. Letná 45, 040 01 Košice 31 727 972 4048,70 3.5.2022 Ing. Zuzana Kovérová 4.5.2022 Rámcova dohoda na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF12205001 8813850983 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 3.5.2022 Ing. Kristína Tóthová 4.5.2022 Zmluva o združenej dodávke elektriky Elektrina
DF12205002 8813850930 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1120,00 3.5.2022 Ing. Kristína Tóthová 4.5.2022 Zmluva o združenej dodávke elektriky Zemný plyn
DF92205001 2201052 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 14,24 3.5.2022 Elena Tomášová 4.5.2022 Komis. zmluva Komis
DF12204075 220565 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 2928,17 3.5.2022 Viera Farbiaková 4.5.2022 RD/011/2021 Ovocie, zelenina
DF12204076 5221300006 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 212,08 3.5.2022 Ing. Zuzana Kovérová 5.5.2022 Zmluva o prenájme so servis. službami 00323/16/011, 00324/16/011 Kopírka
DF12204077 7100056516 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 321,48 3.5.2022 Mgr. Ingrid Tomková 3.5.2022 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobily
DF12205004 220204081 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 114,00 3.5.2022 Mgr. Ingrid Tomková 5.5.2022 Služba internet business Mojmírová - internet
DF92204006 22001102 Delikomat Slovensko s.r.o. Cementárska 15 35766875 186,60 3.5.2022 Mgr. Ingrid Tomková 5.5.2022 157/2022 Servis automatu na krmivo
DF12205005 2210200192 Sténia a.s. 36204871 880,12 3.5.2022 Viera Farbiaková 13.5.2022 203/2022 Motorová píla
DF92205007 122202104 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 501,22 3.6.2022 Elena Tomášová 8.6.2022 Komis. zmluva Komis
DF92206002 22200228 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 133,05 3.6.2022 Elena Tomášová 8.6.2022 Komis. zmluva Komis
DF92206003 222041 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 53,59 3.6.2022 Elena Tomášová 8.6.2022 Komis. zmluva Komis
DF12206005 2022038 MAJO-STAV s.r.o Komenského 73, 040 01  Košice 45348766 8607,02 3.6.2022 Ing. Kristína Tóthová 10.6.2022 206/2022 Úprava jazierka a oprava výpustu v rotunde
DF12206004 220205057 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 114,00 3.6.2022 Mgr. Ingrid Tomková 13.6.2022 Služba internet business Mojmírová - internet
DF12206003 2022024231 Profesia spol. s.r.o. Pribinova 19 35800861 467,78 3.6.2022 Ing. Zuzana Kovérová 23.6.2022 255/2022 Balík služieb
DF12205083 220199 ASTA - KE s.r.o Slovenská 93 46239286 56,40 3.6.2022 Viera Farbiaková 23.6.2022 229/2022 Oprava chladničky
DF12205086 900622 AUVID Production s.r.o. Južná trieda 48/E 50947583 480,00 3.6.2022 Mgr. Eva Malešová 23.6.2022 204/2022 Výroba reklamného spotu
DF12205085 890622 AUVID Production s.r.o. Južná trieda 48/E 50947583 274,80 3.6.2022 Mgr. Eva Malešová 23.6.2022 253/2022 Servis obrazovky SAMSUNG
DF92208001 2201209 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 70,96 3.8.2022 Elena Tomášová 4.8.2022 Komis. zmluva Komis
DF92207010 222068 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 263,78 3.8.2022 Elena Tomášová 4.8.2022 Komis. zmluva Komis
DF12207061 220124 AVAL BETA s.r.o  Letná 45, 040 01  Košice  31727972 4162,75 3.8.2022 Ing. Zuzana Kovérová 8.8.2022 Rámcova dohoda na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF12207062 0264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 3.8.2022 Mgr. Ingrid Tomková 8.8.2022 Zmluva č. 18/0875/0003 o poskyt. pripojenia k sieti internet Internet
DF12207063 2022035 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 300,00 3.8.2022 Ing. Kristína Tóthová 8.8.2022 Zmluva o poskytnutí služby 1/2021 Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF12208003 220206926 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 114,00 3.8.2022 Mgr. Ingrid Tomková 8.8.2022 Služba internet business Mojmírová - internet
DF12208007 223107468 CWS - boco Slovakia M.R. Štefánika 87 31411045 152,88 3.8.2022 Elena Tomášová 8.8.2022 Abonentná zmluva Lieky - dezinfekčné gély
DF12207064 7100061290 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 339,44 3.8.2022 Mgr. Ingrid Tomková 16.8.2022 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobil
DF12211057 5020221835 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 2235,10 30.11.2022 Elena Tomášová 6.12.2022 RD/014/2022 Pracovné odevy
DF12211056 5020221834 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 1126,01 30.11.2022 Elena Tomášová 6.12.2022 RD/014/2022 Pracovná obuv
DF92211011 122301123 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 38,24 30.11.2022 Elena Tomášová 14.12.2022 Komis. zmluva Komis
DF12211058 22124 GRAFFEX s.r.o. Končistá 3 44712456 20,00 30.11.2022 Elena Tomášová 2.12.2022 35/2022 Odvoz kartónov
DF92211009 22200668 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 342,80 30.11.2022 Elena Tomášová 2.12.2022 Komis. zmluva Komis
DF12203061 2022840639 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 20,00 30.3.2022 Ing. Patrik Pastorek 31.3.2022 15/2022 Laboratórne výkony
DF12203062 92203255 KPK Print s.r.o. Orlia 10 44432299 212,88 30.3.2022 Mgr. Eva Malešová 31.3.2022 688/2021 Výroba a tlač plagátov
DF12203063 22011 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 10740,00 30.3.2022 Ing. Kristína Tóthová 31.3.2022 684/2021 Oprava dreveného prístrešku na CHZ lamy
DF12203064 522110497 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 90,14 30.3.2022 Elena Tomášová 31.3.2022 Zmluva o dodávke pramenitej minerálnej vody Pitný režim
DF12203065 802022 Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28 17058520 81,25 30.3.2022 Ing. Patrik Pastorek 4.4.2022 121/2022 Krúžky pre vtáky
DF12205064 222039 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 134,00 30.5.2022 Viera Farbiaková 2.6.2022 231/2022 Granule pre tukany
DF12205062 2220774 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 700,14 30.5.2022 Viera Farbiaková 2.6.2022 202/2022, 195/2022 Objemové krmivo, granule
DF12205065 2022020014 ART CUBE s.r.o Amurská 8 53406893 170,00 30.5.2022 Mgr. Eva Malešová 2.6.2022 222/2022 Maľovanie na tvár
DF12205063 22020263 REMESPLUS s.r.o Barčianska 66 36191078 87,84 30.5.2022 Elena Tomášová 23.6.2022 252/2022 Jutové lano
DF92206005 2200151880 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 185,06 30.6.2022 Elena Tomášová, Mgr. Eva Malešová 4.7.2022 315/2022 Tovar do ZOOShopu, minerálka pre tábor
DF12206071 139294711 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 192,00 30.6.2022 Mgr. Ingrid Tomková 4.7.2022 178/2022 Prenájom toaletnej kabíny
DF12206070 00086 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1547,40 30.6.2022 Ing. Patrik Pastorek 4.7.2022 Zmluva o poskytnutí služieb komplexnej veterinárnej starostlivosti 01/2022 Veterinárna starostlivosť
DF12206073 3022711955 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 1619,19 30.6.2022 Ing. Zuzana Kovérová 4.7.2022 Z20221342_Z Stravné lístky
DF12206074 6520000287 AGROKOM-PLUS s.r.o 36450642 154,33 30.6.2022 Elena Tomášová 4.7.2022 295/2022 Náhradné diely
DF12208062 20220020 Tirna vydavateľské družstvo 36750697 39,90 30.8.2022 Mgr. Ingrid Tomková 8.9.2022 Finančný spravodaj
DF12208064 9700094471 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 10,85 30.8.2022 Ing. Kristína Tóthová 8.9.2022 Zmluva č. 09/212/2021 o odvoze a likvidácii odpadových vôd Likvidácia odpadovej vody
DF12208065 2002229012 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 1236,28 30.8.2022 Ing. Kristína Tóthová 8.9.2022 8036 PHM
DF12208066 139301016 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 201,60 30.8.2022 Mgr. Ingrid Tomková 8.9.2022 178/2022 Prenájom toaletnej kabíny
DF12208067 5221300098 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 178,07 30.8.2022 Ing. Zuzana Kovérová 8.9.2022 Zmluva o prenájme so servis. službami 00323/16/011, 00324/16/011 Kopírka
DF12208068 03082022 RNDr. Miroslav Fulín CSc Puškinova 15 37642871 150,00 30.8.2022 Mgr. Eva Malešová 8.9.2022 383/2022 Realizácia vzdelávacej akcie "Noc netopierov"
DF12208070 082022 MIDIA 30679982 2044,83 30.8.2022 Ing. Kristína Tóthová 8.9.2022 432/2022 Odborná prehliadka El. zariadení
DF12208063 4174002781 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 49,04 30.8.2022 Ing. Patrik Pastorek 8.9.2022 Veterinárna kontrola
DF12208069 223197 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 389,00 30.8.2022 Viera Farbiaková 8.9.2022 434/2022 Cvrčky, šváby, sarančatá
DF12209083 220221 MARK MEDIA s.r.o Mäsiarska 63 36591491 1500,00 30.9.2022 Mgr. Eva Malešová 7.10.2022 Obchodná zmluva 002/2022 Reklama v detskom rádiu
DF12209084 220222 MARK MEDIA s.r.o Mäsiarska 63 36591491 3000,00 30.9.2022 Mgr. Eva Malešová 7.10.2022 Obchodná zmluva 208/2022 Reklama v rádiu
DF12209081 2221528 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 288,06 30.9.2022 Viera Farbiaková 7.10.2022 485/2022 Ost.. potraviny
DF12209082 2221559 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 458,64 30.9.2022 Viera Farbiaková 14.10.2022 444/2022 Objem. krmivo
DF12201046 20220004 Hreščák Jaroslav - RETRA Slnečná 263/15 10704060 649,80 31.1.2022 Elena Tomášová 15.2.2022 36/2022 Fošne
DF12201050 20220025 ECO ROVNAK s.r.o. Benadova 3 52895203 144,00 31.1.2022 Elena Tomášová 15.2.2022 40/2022 Dezinfekcia
DF12201047 152940956 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 17,00 31.1.2022 Mgr. Ingrid Tomková 31.1.2022 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobily - hovorné
DF12201051 82200163 XINTEX Slovakia s.r.o. Budovateľská 63 36459046 900,12 31.1.2022 Elena Tomášová 31.1.2022 34/2022 Kancelárske potreby, čistiace prostriedky
DF12201048 2022010211 Slovgen s.r.o. 35700629 9,00 31.1.2022 Ing. Patrik Pastorek 31.1.2022 Určenie pohlavia
DF12201049 41220110 HOMOLA s.r.o. Rampová 4, 040 01 Košice 31 325 921 141,60 31.1.2022 Ing. Kristína Tóthová 31.1.2022 11/2022 Revízia zdvíhacieho zariadenia
DF12210074 9700100539 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 818,18 31.10.2022 Ing. Kristína Tóthová 9.11.2022 396/2022 Výmena hydrantu a uzáverov
DF12212076 8403167367 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 14109,01 31.12.2022 Ing. Kristína Tóthová 20.01.2023 Zmluva o združenej dodávke elektriky Elektrika
DF12212068 8403164728 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 835,73 31.12.2022 Ing. Kristína Tóthová 20.1.2023 Zmluva o združenej dodávke elektriky Elektrika - vyúčtovanie Mojmírová
DF92212008 122301263 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 27,75 31.12.2022 Elena Tomášová 31.01.2023 Komis. zmluva Komis
DF92212004 222126 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 5,46 31.12.2022 Elena Tomášová 31.01.2023 Komis. zmluva Komis
DF92212002 2239546 Poscom s.r.o. Štefánikova 118 51091884 72,00 31.12.2022 Mgr. Ingrid Tomková 31.01.2023 Zmluva Servis e-kasa 2022
DF12212074 22112873 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 189,00 31.12.2022 Viera Farbiaková 31.01.2023 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení žvp Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP
DF12212065 220209 AVAL BETA s.r.o  Letná 45, 040 01  Košice  31727972 4127,11 31.12.2022 Ing. Zuzana Kovérová 31.01.2023 Rámcova dohoda na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF12212072 22120146 Eurohas Consulting s.r.o. 45666873 2071,21 31.12.2022 Ing. Kristína Tóthová 31.01.2023 190/2022 Kontrola hasiacich prístrojov
DF12212063 221701 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 2060,33 31.12.2022 Viera Farbiaková 31.01.2023 RD/013/2022 Ovocie, zelenina
DF12212073 3099800132 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 1163,94 31.12.2022 Ing. Kristína Tóthová 31.01.2023 Zmluva č. 1020090128 o dodávke a odbere tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV
DF12212054 5221300258 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 175,55 31.12.2022 Ing. Zuzana Kovérová 31.01.2023 Zmluva o prenájme so servis. službami 00323/16/011, 00324/16/011 Kopírka
DF92212003 22200783 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 0,85 31.12.2022 Elena Tomášová 31.01.2023 Komis. zmluva Komis
DF12212061 0264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 31.12.2022 Mgr. Ingrid Tomková 31.01.2023 Zmluva č. 18/0875/0003 o poskyt. pripojenia k sieti internet Internet
DF12212034 2222012472 ŠEVT a.s Plynárenská 6, 821 09  Bratislava 2142006605 155,10 31.12.2022 Elena Tomášová 31.01.2023 596/2022 Kancel. potreby
DF12212049 2022062 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 300,00 31.12.2022 Ing. Kristína Tóthová 31.01.2023 Zmluva o poskytnutí služby 1/2021 Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF12212062 20221213 JUDr.Marcel Dolobáč,PhD. Žižkova 39, 040 01 Košice 45007063 180,00 31.12.2022 Mgr. Erich Kočner 31.01.2023 Právna zmluva Právne služby
DF12212075 8431854811 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 264,40 31.12.2022 Ing. Kristína Tóthová 31.01.2023 KZ č. Z202012233_Z Plyn - vyúčtovanie
DF92212005 019000021 Kohoutová Ivana - EDEN Nám. Míru 16 49870882 4,64 31.12.2022 Elena Tomášová 31.01.2023 Komis. zmluva KOMIS
DF92212006 20220161 Rusňáková Iveta 40802345 1,20 31.12.2022 Elena Tomášová 31.01.2023 Komis. zmluva Komis
DF12212053 522112825 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 113,28 31.12.2022 Elena Tomášová 31.01.2023 Zmluva o dodávke pramenitej minerálnej vody Pitný režim
DF12212060 2200043 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 300,00 31.12.2022 Mgr. Ingrid Tomková 31.01.2023 Servisná zmluva Správa výpočtovej techniky
DF12212058 2022843228 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 34,00 31.12.2022 Ing. Patrik Pastorek 31.01.2023 15/2022 Lab. výkony
DF12212051 1331170214 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 17,00 31.12.2022 Mgr. Ingrid Tomková 31.01.2023 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobily
DF12212050 1022031 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1037,28 31.12.2022 Viera Farbiaková 31.01.2023 RD/012/2022 Potkany, myši
DF12212064 132022 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125,00 31.12.2022 Mgr. Erich Kočner 31.01.2023 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF12212055 00177 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 3266,40 31.12.2022 Ing. Patrik Pastorek 31.01.2023 Zmluva o poskytnutí služieb komplexnej veterinárnej starostlivosti 01/2022 Veterinárna činnosť
DF12212052 9700105918 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 10,85 31.12.2022 Ing. Kristína Tóthová 31.01.2023 Zmluva č. 09/212/2021 o odvoze a likvidácii odpadových vôd Likvidácia odpadovej vody
DF12212067 8320188885 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 60,82 31.12.2022 Mgr. Ingrid Tomková 31.01.2023 Hovorné
DF12212059 7100069572 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 335,77 31.12.2022 Mgr. Ingrid Tomková 31.01.2023 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobily
DF12212046 3022723435 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 1631,18 31.12.2022 Ing. Zuzana Kovérová 16.01.2023 Z 20221342_Z Stravné lístky
DF12212069 57015741 SIA Central Europe, a.s. Einsteinova 25 31372074 48,60 31.12.2022 Mgr. Ingrid Tomková 16.01.2023 Prenájom POS terminálu
DF92212007 2022247 ZAKALANDIA s.r.o Hornádska 3 52323382 5,70 31.12.2022 Elena Tomášová 16.01.2023 Komis. zmluva Komis
DF12212076 8403167367 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 14109,01 31.12.2022 Ing. Kristína Tóthová 16.01.2023 Zmluva o združenej dodávke elektriky Elektrika
DF12203066 2022840656 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 30,50 31.3.2022 Ing. Patrik Pastorek 1.4.2022 15/2022 Lab. výkony
DF12203067 22326 M&M ZOO SERVICE S.C. Ul. Zródlana 15 500,00 31.3.2022 Ing. Patrik Pastorek 1.4.2022 102/2022 Transport karakara
DF12203068 2220465 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 1858,62 31.3.2022 Viera Farbiaková 1.4.2022 88/2022, 116/2022 Objem. krmivo
DF12203069 9700078245 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 10,85 31.3.2022 Ing. Kristína Tóthová 1.4.2022 Zmluva č. 09/212/2021 o odvoze a likvidácii odpadových vôd Likvidácia odpadových vôd
DF12205069 2022008 MA TRADEING s.r.o. Hrubečská 49 53186389 972,00 31.5.2022 Elena Tomášová 2.6.2022 224/2022 Piesok
DF12205066 1481053131 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 17,00 31.5.2022 Mgr. Ingrid Tomková 2.6.2022 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobily
DF12205077 2002212988 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 942,64 31.5.2022 Ing. Kristína Tóthová 2.6.2022 8036 PHM
DF12205070 7220251 MVDr. Peter Pongrácz - VETIS Kráľovičové Kračany 91, 930 03 32 320 833 260,77 31.5.2022 Viera Farbiaková 2.6.2022 260/2022 Ost. materiál - lopty pre kone
DF12205071 22030305 BIOKRON s.r.o Kloperky 635, 664 56 Blučina 26251116 632,00 31.5.2022 Viera Farbiaková 2.6.2022 89/2022 Objem. krmivo, granule
DF12205067 3022710041 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 1439,28 31.5.2022 Ing. Zuzana Kovérová 2.6.2022 Z20221342_Z Stravné lístky
DF12205068 220107 MARK MEDIA s.r.o Mäsiarska 63 36591491 1704,00 31.5.2022 Mgr. Eva Malešová 2.6.2022 Zmluva 122/2022 Reklama v Rádiu Košice
DF12205072 1022161837 WebSupport,s.r.o. Karadžičova 12 36421928 72,86 31.5.2022 Mgr. Eva Malešová 2.6.2022 Registrácia domény
DF12205075 642022 SMART SIDE s.r.o. Južná trieda 48/A 53897561 40,00 31.5.2022 Mgr. Eva Malešová 2.6.2022 177/2022 Programovanie webu
DF12205076 20220037 Hreščák Jaroslav - RETRA Slnečná 263/15 10704060 712,50 31.5.2022 Elena Tomášová 8.6.2022 254/2022 Drevo - fošne
DF92207009 019000012 Kohoutová Ivana-EDEN Nám. Míru 16 49870882 80,58 31.7.2022 Elena Tomášová 4.8.2022 Komis. zmluva Komis
DF92207008 122300157 Olymptoy - SK s.r.o Bagarova 1545, 010 00  Žilina 36410276 620,16 31.7.2022 Elena Tomášová 4.8.2022 Komis. zmluva Komis
DF92208006 2200195016 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 150,18 31.8.2022 Elena Tomášová 8.9.2022 420/2022 Tovar do ZOOShopu
DF12208071 3022715651 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 1928,64 31.8.2022 Ing. Zuzana Kovérová 8.9.2022 Z20221342_Z Stravné lístky
DF12208072 220717 JTG-Hydro Steel s.r.o. Bauerova 20 47708344 30,60 31.8.2022 Elena Tomášová 8.9.2022 437/2022 Ost. materiál - hadica
DF12208073 1020220856 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 381,12 31.8.2022 Elena Tomášová 8.9.2022 RD/003/2022 Čistiace prostriedky
DF12208074 2022011573 ECO PRODUKT s.r.o. Banícka 360/7 45502471 189,00 31.8.2022 Elena Tomášová 8.9.2022 408/2022 Solárna nabíjačka
DF12208080 228505988 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 53,55 31.8.2022 Ing. Patrik Pastorek 8.9.2022 14/2022 Lab. výkony
DF12208075 1022020 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 5953,32 31.8.2022 Elena Tomášová 8.9.2022 RD/012/2022 Myši, potkany
DF12208078 802200179 Carl Stahl & spol, s.r.o. Mikulovická 4, 19 017 Praha Vinoř 62 418 394 148961,77 31.8.2022 Ing. Kristína Tóthová 8.9.2022 Zmluva o dielo Veľká voliéra pre ohrozené druhy vtákov
DF12208077 202200801 IRES M+R s.r.o Kavečianska cesta 41 36447889 1956,44 31.8.2022 Ing. Kristína Tóthová 8.9.2022 398/2022 Voliera pre sibírske sovy - bezpeč. vstup
DF12208076 202200802 IRES M+R s.r.o Kavečianska cesta 41 36447889 2097,68 31.8.2022 Ing. Kristína Tóthová 8.9.2022 399/2022 Voliera pre juhoamerické dravce
DF12210001 8775447538 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 4.10.2022 Ing. Kristína Tóthová 7.10.2022 KZ č. Z202012233_Z Mojmírová - elektrika
DF12210002 8775447479 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1120,00 4.10.2022 Ing. Kristína Tóthová 7.10.2022 KZ č. Z202012233_Z Zemný plyn
DF12209092 128 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1991,52 4.10.2022 Ing. Patrik Pastorek 7.10.2022 Zmluva o poskytnutí služieb komplexnej veterinárnej starostlivosti 01/2022 Veterinárna činnosť
DF12210003 220208883 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 114,00 4.10.2022 Mgr. Ingrid Tomková 7.10.2022 Služba internet business Mojmírová - internet
DF12209090 2022042 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 300,00 4.10.2022 Ing. Kristína Tóthová 7.10.2022 Zmluva o poskytnutí služby 1/2021 Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF12209091 220834 Vzdelávacie stredisko s.r.o. Clementisova 5, 040 22 Košice 36 607 959 312,00 4.10.2022 Ing. Kristína Tóthová 7.10.2022 446/2022 Školenie - obsluha kolesového rýpadla a nakladača
DF12209093 221314 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 3497,81 4.10.2022 Viera Farbiaková 18.10.2022 RD/011/2021 Ovocie, zelenina
DF12211008 3103220054 Mesto Košice 691135 594,00 4.11.2022 Ing. Kristína Tóthová 9.11.2022 6611281208 Poistenie - IVECO
DF12210079 112022 MIDIA 30679982 1112,14 4.11.2022 Ing. Kristína Tóthová 9.11.2022 528/2022 Revízia vonkajšieho osvetlenia
DF12210080 0264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 4.11.2022 Mgr. Ingrid Tomková 9.11.2022 Zmluva č. 18/0875/0003 o poskyt. pripojenia k sieti internet Internet
DF12211009 2201020746 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 69,80 4.11.2022 Elena Tomášová 9.11.2022 RD/008/2022 Čistiace prostriedky
DF12210081 2221736 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 761,22 4.11.2022 Viera Farbiaková 9.11.2022 525/2022 Ost. potraviny, objem. krmivo
DF12211007 2221737 MIKROP Slovensko s.r.o. 31 717 063 1521,60 4.11.2022 Viera Farbiaková 9.11.2022 453/2022, 532/2022, 525/2022 Ost. potraviny, granule
DF12211006 220102009 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 1232,00 4.11.2022 Viera Farbiaková 9.11.2022 529/2022 Ryby - slede
DF12210082 9122003641 Multi-VAC SK spol. s.r.o. Vajnorská 140 31724663 1681,40 4.11.2022 Róbert Kapaló 9.11.2022 470/2022 Mojmírová - rekuperačná jednotka
DF12210084 7100066144 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 334,67 4.11.2022 Mgr. Ingrid Tomková 10.11.2022 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobily
DF12202008 220201396 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 114,00 4.2.2022 Mgr. Ingrid Tomková 21.2.2022 Služba internet business Internet - Mojmírová
DF12202009 1022003 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 903,60 4.2.2022 Viera Farbiaková 21.2.2022 RD/009/2021 Myši, potkany
DF12202010 3301220001 Mesto Košice 691135 31,50 4.2.2022 Ing. Kristína Tóthová 21.2.2022 Poistné PZP
DF12202011 2210212 Barviř Jiří, Ing. 69743258 20,55 4.2.2022 Elena Tomášová 21.2.2022 56/2022 Ost. materiál
DF12201063 2220146 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 456,00 4.2.2022 Viera Farbiaková 21.2.2022 16/2022 Objem. krmivo
DF12201065 2021004 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 300,00 4.2.2022 Ing. Kristína Tóthová 21.2.2022 Zmluva o poskytnutí služby 1/2021 Poradenstvo v oblasti živ. prostredia
DF12201066 2002194096 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 783,41 4.2.2022 Ing. Kristína Tóthová 21.2.2022 8036 PHM
DF12201062 7100051806 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 354,66 4.2.2022 Mgr. Ingrid Tomková 21.2.2022 Mobily
DF12202007 112022 Djulgerov - FRIGÓRIA Opatovská cesta 31 37300229 5042,93 4.2.2022 Ing. Kristína Tóthová 21.2.2022 Zmluva o dielo 05/2021 Technológia a montáž mraziaceho boxu
DF12202059 202200133 Farby Kušnír s.r.o. Kaveč. cesta 1B, 040 01 Košice 47 564 831 979,67 4.3.2022 Elena Tomášová 15.3.2022 92/2022 Farby, štetce, tmel
DF12202060 22102101 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 189,00 4.3.2022 Viera Farbiaková 15.3.2022 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení žvp Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP
DF12203013 6611283860 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 1436,25 4.3.2022 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2022 6611283860 Zákonné poistenie
DF12203074 7100054940 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 341,71 4.4.2022 Mgr. Ingrid Tomková 4.4.2022 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobily
DF92203006 222017 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 22,97 4.4.2022 Elena Tomášová 4.4.2022 Komis. zmluva Komis
DF92203007 2222200013 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 2540,79 4.4.2022 Elena Tomášová 5.4.2022 129/2022 Tovar do ZOO Shopu
DF92204001 20220027 Rusňáková Iveta 40802345 28,40 4.4.2022 Elena Tomášová 5.4.2022 Komis. zmluva KOMIS
DF12203075 220032 AVAL BETA s.r.o  Letná 45, 040 01  Košice  31727972 3991,68 4.4.2022 Ing. Zuzana Kovérová 5.4.2022 Rámcova dohoda na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF12203076 20220011 Detské ihriská SK s.r.o Horná Ves 44, 967 01 Horná Ves 47613165 465,00 4.4.2022 Ing. Kristína Tóthová 5.4.2022 122/2022 Ročná kontrola detských ihrísk
DF12203077 5211300352 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 218,33 4.4.2022 Ing. Zuzana Kovérová 5.4.2022 Zmluva o prenájme so servis. službami 00323/16/011, 00324/16/011 Kopírka
DF12204001 8833177405 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 4.4.2022 Ing. Kristína Tóthová 5.4.2022 Zmluva o združenej dodávke elektriky Mojmírová - elektrika
DF12204002 8833177351 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1120,00 4.4.2022 Ing. Kristína Tóthová 5.4.2022 KZ č. Z202012233_Z Zemný plyn
DF12204003 220203150 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 114,00 4.4.2022 Mgr. Ingrid Tomková 5.4.2022 Služba internet business Mojmírová - internet
DF12204004 720220328 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 265,13 4.4.2022 Ing. Kristína Tóthová 5.4.2022 124/2022 Servis JUMPER III
DF12205006 3022708575 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 4533,73 4.5.2022 Ing. Zuzana Kovérová 9.5.2022 Z20221342_Z Stravné lístky
DF92207001 2201136 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 78,24 4.7.2022 Elena Tomášová 7.7.2022 Komis. zmluva Komis
DF92206006 2022120 ZAKALANDIA s.r.o Hornádska 3 52323382 137,00 4.7.2022 Elena Tomášová 7.7.2022 Komis. zmluva Komis
DF12206077 5622002056 Up Déjeuner s.r.o Tomášikova 23 53528654 -85,85 4.7.2022 Zuzana Feilhauerová 7.7.2022 Karty GUSTO
DF12206081 220943 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 4519,97 4.7.2022 Viera Farbiaková 4.7.2022 RD/011/2021 Ovocie, zelenina
DF12207025 1022018 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1184,40 4.7.2022 Viera Farbiaková 7.7.2022 RD/009/2021 Myši, potkany
DF12206080 2022034 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 300,00 4.7.2022 Ing. Kristína Tóthová 7.7.2022 Zmluva o poskytnutí služby 1/2021 Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF12207004 220205974 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 114,00 4.7.2022 Mgr. Ingrid Tomková 7.7.2022 Služba internet business Mojmírová - internet
DF12206075 220101172 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 2947,58 4.7.2022 Viera Farbiaková 7.7.2022 307/2022 Objem. krmivo, Ost. potraviny
DF12206076 102022 Gallik Patrik Vojňany 10 54595169 1920,00 4.7.2022 Viera Farbiaková 7.7.2022 306/2022 Seno
DF12206079 20220083 JOMA TRAVEL, s.r.o. Záhradnícka 1/A, 038 61 Vrútky 46 961 747 194,00 4.7.2022 Mgr. Eva Malešová 7.7.2022 Zmluva 022035 Československý informátor 2023
DF12206078 2245293 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 272,83 4.7.2022 Viera Farbiaková 7.7.2022 304/2022 Ost. potraviny
DF92207004 20220596 Papier servis s.r.o. Južná trieda 66 36577308 138,53 4.7.2022 Mgr. Eva Malešová 29.7.2022 330/2022 Kaancel. potreby - Tábor
DF92208002 20220100 Rusňáková Iveta 40802345 294,00 4.8.2022 Elena Tomášová 8.8.2022 Komis. zmluva Komis
DF12207060 9700091758 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 1742,41 4.8.2022 Ing. Kristína Tóthová 8.8.2022 62/2022 Rozbor vody
DF12208005 20220312 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 4.8.2022 Ing. Kristína Tóthová 8.8.2022 Zmluva č. 10102018 Služba BOZP
DF12208006 2200178990 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 233,51 4.8.2022 Viera Farbiaková 8.8.2022 377/2022 Potraviny, spot. materiál, tovar do Zooshopu
DF12207074 122006031892 MAFRA Slovakia a.s Nobelova 34 31333524 259,00 4.8.2022 Mgr. Ingrid Tomková 16.8.2022 Hospodárske noviny
DF92208003 2222200074 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 2646,88 4.8.2022 Elena Tomášová 16.8.2022 878/2022 Tovar so ZOO Shopu
DF12201001 220200548 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 114,00 5.1.2022 Ing. Kristína Tóthová 15.1.2022 Služba internet business Mojmírová - Internet
DF12201002 2201001 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 6062,00 5.1.2022 Elena Tomášová 15.1.2022 683/2021 Materiál - liana, špirály, dračie drevo
DF12201003 220100029 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 480,40 5.1.2022 Viera Farbiaková 15.1.2022 3/2022 Potraviny
DF12209095 2022842190 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 23,00 5.10.2022 Ing. Patrik Pastorek 18.10.2022 15/2022 Lab. výkony
DF12209096 0264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 5.10.2022 Mgr. Ingrid Tomková 18.10.2022 Zmluva č. 18/0875/0003 o poskyt. pripojenia k sieti internet Internet
DF12210007 2022842210 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 12,00 5.10.2022 Ing. Patrik Pastorek 18.10.2022 15/2022 Lab. výkony
DF12210004 32022 Ladislav Papp Komárovce 7 32569360 1888,00 5.10.2022 Róbert Kapaló 18.10.2022 469/2022 Mojmírová - okná s dialkovým ovládaním
DF12209094 7100064521 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 352,92 5.10.2022 Mgr. Ingrid Tomková 18.10.2022 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobily
DF12210006 802200202 Carl Stahl & spol, s.r.o. Mikulovická 4, 19 017 Praha Vinoř 62 418 394 72941,77 5.10.2022 Ing. Kristína Tóthová 18.10.2022 Zmluva o dielo HIM - veľká voliera pre ohrozené druhy vtákov
DF12209102 120221196 HOUR spol. s r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 31586163 132,20 5.10.2022 Mgr. Ingrid Tomková 18.10.2022 Systémová údržba MADO
DF12210005 20221096 SYSTEM - IS s.r.o. Jegorovova 14 44681445 522,24 5.10.2022 Ing. Zuzana Kovérová 18.10.2022 496/2022 Podpora k dochádzkovému systému
DF12211064 5221300229 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 185,36 5.12.2022 Elena Tomášová 6.12.2022 Zmluva o prenájme so servis. službami 00323/16/011, 00324/16/011 Kopírka
DF12211063 82202496 XINTEX Slovakia s.r.o. Budovateľská 63 36459046 388,20 5.12.2022 Elena Tomášová 6.12.2022 462/2022 Čistiace prostriedky
DF12212003 224466 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 403,00 5.12.2022 Elena Tomášová 6.12.2022 563/2022 Mäso
DF12212002 8794712252 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1120,00 5.12.2022 Ing. Kristína Tóthová 6.12.2022 KZ č. Z202012233_Z Zemný plyn
DF12212001 8794712310 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 5.12.2022 Ing. Kristína Tóthová 6.12.2022 Zmluva o združenej dodávke elektriky Mojmírová - elektrika
DF12212009 228508452 Štátny veter. a potr. ústav Košice Hlinková 1, 043 65 Košice 597546 41,15 5.12.2022 Ing. Patrik Pastorek 14.12.2022 14/2022 Lab. výkony
DF12211070 9700103767 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 10,85 5.12.2022 Ing. Kristína Tóthová 14.12.2022 Zmluva č. 09/212/2021 o odvoze a likvidácii odpadových vôd Likvidácia odpadovej vody
DF12212008 20220458 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 5.12.2022 Ing. Kristína Tóthová 14.12.2022 Zmluva č. 10102018 Služby BOZP
DF12203079 20220413 ASANARATES s.r.o Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 456,84 5.4.2022 Ing. Emília Kornúcová 29.4.2022 Zmluva o poskyt. deratiz. a dezinsek. služieb Deratizácia
DF12204005 2022005 ICTUS CONSULTING s.r.o Murgašova 8 50279513 1800,00 5.4.2022 Ing. Kristína Tóthová 28.4.2022 Mandátna zmluva Poskytnutie v oblasti verejného obstarávania
DF12203078 220429 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 2890,05 5.4.2022 Viera Farbiaková 28.4.2022 RD/011/2021 Ovocie, zelenina
DF92203008 2022035 ZAKALANDIA s.r.o Hornádska 3 52323382 17,90 5.4.2022 Elena Tomášová 28.4.2022 Komis. zmluva KOMIS
DF12204079 8305399918 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 60,36 5.5.2022 Mgr. Ingrid Tomková 9.5.2022 Hovorné
DF12204051 8305313213 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 5.5.2022 Mgr. Ingrid Tomková 9.5.2022 Hovorné
DF12207072 22106881 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 170,10 5.8.2022 Viera Farbiaková 16.8.2022 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení VŽP Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP
DF12208010 202260599 Mestské lesy Košice a.s. Južná trieda 11,040 01 Košice 31 672 981 33764,00 5.8.2022 Ing. Kristína Tóthová 16.8.2022 Kúpna zmluva Stavebný stroj
DF12207073 1371094198 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 17,00 5.8.2022 Mgr. Ingrid Tomková 16.8.2022 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Hovorné
DF12208012 3103220023 Mesto Košice 691135 1668,36 5.8.2022 Ing. Kristína Tóthová 16.8.2022 Poistná zmluva 1009900890 Poistenie majetku
DF12208011 3022714356 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 3926,54 5.8.2022 Ing. Zuzana Kovérová 16.8.2022 Z 20221342_Z Stravné lístky
DF92208009 202219 Bikár Alexander 47539917 47539917 104,00 5.9.2022 Mgr. Eva Malešová 4.10.2022 Noc v ZOO - večera, raňajky
DF92208008 202218 Bikár Alexander 47539917 47539917 156,00 5.9.2022 Mgr. Eva Malešová 8.9.2022 387/2022 Noc v ZOO - strava
DF92208010 202220 Bikár Alexander 47539917 47539917 104,00 5.9.2022 Mgr. Eva Malešová 8.9.2022 415/2022 Noc v ZOO - strava
DF12208083 220189 MARK MEDIA s.r.o Mäsiarska 63 36591491 3000,00 5.9.2022 Mgr. Eva Malešová 8.9.2022 Obchodná zmluva 174/2022 Reklama v rádiu
DF12208085 1421086990 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 17,00 5.9.2022 Mgr. Ingrid Tomková 8.9.2022 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobil
DF12208086 220137 AVAL BETA s.r.o  Letná 45, 040 01  Košice  31727972 4048,70 5.9.2022 Ing. Zuzana Kovérová 8.9.2022 Rámcova dohoda na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF12209001 8842965709 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 5.9.2022 Ing. Kristína Tóthová 8.9.2022 Zmluva o združenej dodávke elektriky Mojmírová - Elektrika
DF12209002 8842965650 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1120,00 5.9.2022 Ing. Kristína Tóthová 8.9.2022 KZ č. Z202012233_Z Zemný plyn
DF12209003 20220343 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 5.9.2022 Ing. Kristína Tóthová 8.9.2022 Zmluva č. 10102018 Služby BOZP
DF12208084 221178 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 4122,59 5.9.2022 Viera Farbiaková 8.9.2022 RD/011/2021 Ovocie, zelenina
DF92209001 2201249 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 65,68 5.9.2022 Elena Tomášová 8.9.2022 Komis. zmluva KOMIS
DF12208089 7100062914 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 329,32 5.9.2022 Mgr. Ingrid Tomková 13.9.2022 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobily
DF92208007 202217 Bikár Alexander 47539917 47539917 45,50 5.9.2022 Mgr. Eva Malešová 21.9.2022 388/2022 Off road - obed
DF12210013 26220043 ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. Októbrová 35 31709117 4800,00 6.10.2022 Mgr. Ingrid Tomková 18.10.2022 Zmluva Audit 2022 I. polrok
DF12210011 20221561 TILIA laboratories s.r.o 5. května 44 02527553 40,60 6.10.2022 Ing. Patrik Pastorek 18.10.2022 488/2022 Labor. vyšetrenie
DF12210010 12202655 ANIMAL FOOD s.r.o. Vrádište 148 47562137 142,60 6.10.2022 Viera Farbiaková 18.10.2022 451/2022 Ost. potraviny
DF12209098 8314662776 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 60,80 6.10.2022 Mgr. Ingrid Tomková 18.10.2022 Hovorné
DF12209099 20221340 Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 79, 040 01 Košice 17079202 72,00 6.10.2022 Elena Tomášová 18.10.2022 379/2022 Rastlinný materiál
DF12210012 2022842230 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 134,50 6.10.2022 Ing. Patrik Pastorek 18.10.2022 15/2022 Lab. výkony
DF12210008 3022718067 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 3905,25 6.10.2022 Mgr. Ingrid Tomková 18.10.2022 Z20221342_Z Stravné lístky
DF12210009 202200102 REIMANN s.r.o. Gaštanová 1444/5, 960 01 Zvolen 36623661 1962,00 6.10.2022 Elena Tomášová 18.10.2022 473/2022 Trakčná batéria
DF12209097 8314579580 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 6.10.2022 Mgr. Ingrid Tomková 18.10.2022 Hovorné
DF92209009 2022211 ZAKALANDIA s.r.o Hornádska 3 52323382 37,50 6.10.2022 Elena Tomášová 18.10.2022 Komis. zmluva Komis
DF92209011 019000015 Kohoutová Ivana - EDEN Nám. Míru 16 49870882 34,00 6.10.2022 Elena Tomášová 18.10.2022 Komis. zmluva Komis
DF92210001 20220132 Rusňáková Iveta 40802345 83,00 6.10.2022 Elena Tomášová 26.10.2022 Komis. zmluva Komis
DF92211010 2022241 ZAKALANDIA s.r.o Hornádska 3 52323382 11,20 6.12.2022 Elena Tomášová 14.12.2022 Komis. zmluva Komis
DF12212006 220210867 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 114,00 6.12.2022 Mgr. Ingrid Tomková 14.12.2022 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mojmírová - internet
DF12212007 220102260 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 152,00 6.12.2022 Viera Farbiaková 14.12.2022 574/2022 Lieky - granovit
DF12211069 2220052538 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 436,98 6.12.2022 Ing. Zuzana Kovérová 14.12.2022 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka
DF12211083 7100067785 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 331,04 6.12.2022 Mgr. Ingrid Tomková 19.12.2022 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobily
DF12203080 264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 6.4.2022 Mgr. Ingrid Tomková 28.4.2022 Zmluva č. 18/0875/0003 o poskyt. pripojenia k sieti internet Internet
DF12203081 2221010140 EBA s.r.o. Košická 1 31376134 1057,37 6.4.2022 Ing. Kristína Tóthová 28.4.2022 83/2022 Likvidácia a odvoz kalov z komun. odpad. vôd
DF12204006 221329 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 350,00 6.4.2022 Viera Farbiaková 28.4.2022 148/2022 Cvrčky, červy
DF92205004 2222200024 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 2079,14 6.5.2022 Elena Tomášová 9.5.2022 192/2022 Tovar do ZOOShopu
DF92205003 22200155 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 65,25 6.5.2022 Elena Tomášová 9.5.2022 Komis. zmluva Komis
DF92205002 20220045 Rusňáková Iveta 40802345 57,10 6.5.2022 Elena Tomášová 9.5.2022 Komis. zmluva Komis
DF92204007 122201887 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 215,48 6.5.2022 Elena Tomášová 9.5.2022 Komis. zmluva Komis
DF12205007 22020225 REMESPLUS s.r.o Barčianska 66 36191078 87,84 6.5.2022 Elena Tomášová 9.5.2022 199/2022 Lano
DF12205008 2022840951 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 16,50 6.5.2022 Ing. Patrik Pastorek 9.5.2022 15/2022 Lab. výkony
DF12205091 2022050999 Slovgen s.r.o. 35700629 18,00 6.6.2022 Ing. Patrik Pastorek 8.6.2022 Určenie pohlavia
DF12205092 2022051039 Slovgen s.r.o. 35700629 36,00 6.6.2022 Ing. Patrik Pastorek 8.6.2022 Určenie pohlavia
DF12205093 2022026 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 300,00 6.6.2022 Ing. Kristína Tóthová 13.6.2022 Zmluva o poskytnutí služby 1/2021 Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF12205089 0264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 6.6.2022 Mgr. Ingrid Tomková 13.6.2022 Zmluva č. 18/0875/0003 o poskyt. pripojenia k sieti internet Internet
DF12206006 3022710548 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 4331,33 6.6.2022 Ing. Zuzana Kovérová 13.6.2022 Zmluva č. Z20221342_Z Stravné lístky
DF12205090 139291634 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 192,00 6.6.2022 Mgr. Ingrid Tomková 23.6.2022 178/2022 Prenájom toaletnej kabíny
DF12206007 222141 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1289,00 6.6.2022 Viera Farbiaková 23.6.2022 251/2022 Kurčatá, hov. mäso
DF92207003 20220080 Rusňáková Iveta 40802345 220,50 6.7.2022 Elena Tomášová 7.7.2022 Komis. zmluva Komis
DF12206082 26220028 ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. Októbrová 35 31709117 1080,00 6.7.2022 Mgr. Ingrid Tomková 7.7.2022 Zmluva Audit 2021
DF12206086 0264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 6.7.2022 Mgr. Ingrid Tomková 7.7.2022 Zmluva č. 18/0875/0003 o poskyt. pripojenia k sieti internet Internet
DF12207002 8833265107 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1120,00 6.7.2022 Ing. Kristína Tóthová 7.7.2022 KZ č. Z202012233_Z Zemný plyn
DF12207001 8833265161 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 6.7.2022 Ing. Kristína Tóthová 7.7.2022 Zmluva o združenej dodávke elektriky Elektrina - Mojmírová
DF12206083 1122307374 JOHNY SERVIS s.r.o. Gajary -Dolečky, 900 61 Gajari 36 238 546 31,38 6.7.2022 Róbert Kapaló 7.7.2022 263/2022 Prenájom mobilného oplotenia
DF12206084 2022841521 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 21,00 6.7.2022 Bc. Jozef Lenard 7.7.2022 15/2022 Lab. výkony
DF12206085 2022841513 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 29,10 6.7.2022 Bc. Jozef Lenard 7.7.2022 15/2022 Lab. výkony
DF92207002 22200304 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 266,80 6.7.2022 Elena Tomášová 7.7.2022 Komis. zmluva Komis
DF92206008 122202329 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 356,55 6.7.2022 Elena Tomášová 7.7.2022 Komis. zmluva Komis
DF92206007 122202330 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 10,09 6.7.2022 Elena Tomášová 7.7.2022 Komis. zmluva Komis
DF12207006 2022048 Chlorservis s.r.o Rudlovská cesta 108, 974 11 Banská Bystrica 46241809 103,20 6.7.2022 Ing. Kristína Tóthová 7.7.2022 310/2022 Ost. materiál
DF12206097 7100059673 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 350,08 6.7.2022 Mgr. Ingrid Tomková 8.7.2022 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobil
DF92209002 2222200098 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 823,41 6.9.2022 Elena Tomášová 8.9.2022 440/2022 Tovar do ZOOShopu
DF12208087 0264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 6.9.2022 Mgr. Ingrid Tomková 8.9.2022 Zmluva č. 18/0875/0003 o poskyt. pripojenia k sieti internet Internet
DF12208088 22008010 ProGarden s.r.o. Železničná 366/2 50237918 118,00 6.9.2022 Elena Tomášová 21.9.2022 422/2022 Ost. materiál - trávnikový koberec
DF12201004 220089 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 457,00 7.1.2022 Viera Farbiaková 15.1.2022 679/2021 Mäso, potraviny
DF12201006 202210002 Underground Foods s.r.o. Zeiberlichova 160/72 06103499 85,76 7.1.2022 Viera Farbiaková 15.1.2022 681/2021 Ost. potraviny
DF12201007 1022001 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 729,60 7.1.2022 Viera Farbiaková 15.1.2022 RD/009/2021 Myši, potkany
DF12201005 2022313 World Association of Zoo and Aquariums WAZA 2500,00 7.1.2022 Ing. Patrik Pastorek 15.1.2022 Členské 2022
DF92210002 22200517 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 80,35 7.10.2022 Elena Tomášová 18.10.2022 Komis. zmluva Komis
DF12209100 139305277 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 100,80 7.10.2022 Mgr. Ingrid Tomková 18.10.2022 178/2022 Prenájom toaletnej kabíny
DF12209101 22109136 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 113,40 7.10.2022 Viera Farbiaková 18.10.2022 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení VŽP Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP
DF12210015 2022842236 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 22,00 7.10.2022 Ing. Patrik Pastorek 18.10.2022 15/2022 Lab. výkony
DF12210014 221002 WILLCOM s.r.o. Szakkayho 1 36593087 1656,00 7.10.2022 Elena Tomášová 18.10.2022 450/2022 Celopotlačené tašky
DF12210016 220101845 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 37,50 7.10.2022 Viera Farbiaková 18.10.2022 Ost. potraviny
DF12211011 228507603 Štátny veter. a potr. ústav vo Zvolene Pod dráhami 918, 960 86 Zvolen 597538 125,25 7.11.2022 Ing. Patrik Pastorek 9.11.2022 14/2022 Lab. výkony
DF12211010 3022415865 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 3310,34 7.11.2022 Ing. Zuzana Kovérová 9.11.2022 Z 20221342_Z Stravné lístky
DF12211012 2022842472 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 78,00 7.11.2022 Ing. Patrik Pastorek 9.11.2022 15/2022 Lab. výkony
DF12210083 22109758 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 170,10 7.11.2022 Viera Farbiaková 9.11.2022 499/2022 Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP
DF92212001 22200705 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 4,85 7.12.2022 Elena Tomášová 14.12.2022 Komis. zmluva Komis
DF12212005 2200280530 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 196,12 7.12.2022 Viera Farbiaková 14.12.2022 573/2022 Potraviny, REPRE
DF12212004 2022047 Česká a Slovenská etologická společnosť z.s Přátelství 815/109 41692900 11,00 7.12.2022 Ing. Patrik Pastorek 14.12.2022 Členské 2022
DF12212010 212022024 ZOO Dvur Králové Štefániková 1029 27478246 950,00 7.12.2022 Ing. Patrik Pastorek 19.12.2022 569/2022 Transport zvierat
DF12212011 2201020853 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 567,62 7.12.2022 Elena Tomášová 19.12.2022 RD/008/2022, RD/009/2022 Hygienické potreby, čistiace prostriedky
DF12212013 5020221896 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 169,27 7.12.2022 Ing. Kristína Tóthová 21.12.2022 RD/014/2022 Pracovné odevy
DF12212014 5020221907 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 120,11 7.12.2022 Elena Tomášová 21.12.2022 RD/014/2022 Pracovné odevy
DF12211082 3022722250 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 3766,12 7.12.2022 Ing. Zuzana Kovérová 21.12.2022 Z20221342_Z Stravné lístky
DF12211081 3022722251 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 81,56 7.12.2022 Ing. Zuzana Kovérová 21.12.2022 Z 20221342_Z Strav. lístky
DF12212021 6611283860 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 1228,75 7.12.2022 Ing. Kristína Tóthová 21.12.2022 6611283860 Zákonné poistenie
DF12212012 223111460 CWS - boco Slovakia M.R. Štefánika 87 31411045 13,92 7.12.2022 Elena Tomášová 20.12.2022 Abonentná zmluva Prenájom dezinfekčných stojanov
DF12202012 2022840164 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 23,10 7.2.2022 Ing. Patrik Pastorek 21.2.2022 15/2022 Lab- výkony
DF12201069 8299166217 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 62,95 7.2.2022 Mgr. Ingrid Tomková 15.2.2022 Hovorné
DF12201067 8405046663 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 17620,48 7.2.2022 Ing. Kristína Tóthová 21.2.2022 KZ č. Z202012228_Z Elektrina
DF12201068 8299084177 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 7.2.2022 Mgr. Ingrid Tomková 21.2.2022 Hovorné
DF12201070 5622000203 Up Déjeuner s.r.o Tomášikova 23 53528654 -35,31 7.2.2022 Zuzana Feilhauerová 21.2.2022 Gusto karty
DF12202063 2200144 Martin Krajčovič - M&J Trade Hroznová 194/35 33165076 46,56 7.3.2022 Elena Tomášová 15.3.2022 45/2022 Dezinfekcia
DF12202065 8301681357 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 60,36 7.3.2022 Mgr. Ingrid Tomková 15.3.2022 Hovorné
DF12202068 7100053385 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 329,51 7.3.2022 Mgr. Ingrid Tomková 15.3.2022 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobily
DF12202064 8301599684 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 7.3.2022 Mgr. Ingrid Tomková 15.3.2022 Hovorné
DF12202066 220275 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 1641,94 7.3.2022 Viera Farbiaková 15.3.2022 RD/011/2021 Ovocie, zelenina
DF12202067 8409896457 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 17063,63 7.3.2022 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2022 Zmluva o združenej dodávke elektriky Elektrika
DF12203012 6611279271 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 2904,59 7.3.2022 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2022 6611279271 Havarijné poistenie
DF12203014 6611299504 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 21,26 7.3.2022 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2022 6611299504 Úrazové poistenie osôb
DF12203011 1020220016 Autocentrum Duleba Dobroslava 7, 090 01  Dobroslava 36496855 210,00 7.3.2022 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2022 76/2022 Prenájom pracovnej plošiny
DF12203010 22100113 Zväz chovateľov koní na Sl.-družstvo Moravecká 32 34125035 34,00 7.3.2022 Ing. Patrik Pastorek 15.3.2022 Členské 2022
DF92203002 20220015 Rusňáková Iveta 40802345 17,90 7.3.2022 Elena Tomášová 15.3.2022 Komis. zmluva Komis
DF12204009 1022010 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 876,00 7.4.2022 Viera Farbiaková 29.4.2022 RD/009/2021 Mäso - myši, potkany
DF12204010 422022 SMART SIDE s.r.o. Južná trieda 48/A 53897561 2500,00 7.4.2022 Mgr. Eva Malešová 29.4.2022 407/2021 Tvorba a implementácia web stránky
DF12204007 20220113 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 7.4.2022 Ing. Kristína Tóthová 29.4.2022 Zmluva č. 10102018 Služby BOZP
DF92204002 22200099 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 48,40 7.4.2022 Elena Tomášová 29.4.2022 Komis. zmluva KOMIS
DF12203082 202202380 NATUR-PACK a.s Ružová dolina 6 35979798 30,00 7.4.2022 Ing. Kristína Tóthová 28.4.2022 Zmluva o plnení vyhrad. povinností Zber, odber a recyklácia obalov
DF12203083 202202231 NATUR-PACK a.s Ružová dolina 6 35979798 30,00 7.4.2022 Ing. Kristína Tóthová 28.4.2022 Zmluva o plnení vyhrad. povinností Zber, odber a recyklácia odpadov
DF12204008 211220639 REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. Rybničná 38/S 31400221 454,20 7.4.2022 Elena Tomášová 28.4.2022 112/2022 Odchytové siete
DF12204011 20220005 Patrik Ploskuňák Potočná 23 48259969 103,40 7.4.2022 Ing. Patrik Pastorek 29.4.2022 Kúpna zmluva 202/04/10 Nákup zvierat
DF12205009 2220102 Regionálny úrad verejného zdravot. so sídl. v Košiciach Ipeľská 1 48968854 130,39 7.5.2022 Ing. Kristína Tóthová 9.5.2022 Zmluva č. 56/2022 o vykonaní odbor. a lab. vyšetrení Rozbor vody
DF92206004 20220061 Rusňáková Iveta 40802345 101,80 7.6.2022 Elena Tomášová 8.6.2022 Komis. zmluva Komis
DF12206009 66112998504 Kooperativa poisťovňa a.s  Rajská 15/a, 815 20 Bratislava 6571283312 21,26 7.6.2022 Ing. Kristína Tóthová 13.6.2022 6611299504 Úrazové poistenie
DF12206011 6611283860 Kooperativa poisťovňa a.s  Rajská 15/a, 815 20 Bratislava 6571283312 1394,25 7.6.2022 Ing. Kristína Tóthová 13.6.2022 6611283860 Zákonné poistenie
DF12206010 6611279271 Kooperativa poisťovňa a.s  Rajská 15/a, 815 20 Bratislava 6571283312 2904,59 7.6.2022 Ing. Kristína Tóthová 13.6.2022 6611279271 Havarijné poistenie
DF12206014 20220174 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 7.6.2022 Ing. Kristína Tóthová 13.6.2022 Zmluva č. 10102018 Služby BOZP
DF12205097 8307251426 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 61,67 7.6.2022 Mgr. Ingrid Tomková 13.6.2022 Hovorné
DF12205098 8307165069 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 7.6.2022 Mgr. Ingrid Tomková 13.6.2022 Hovorné
DF12205094 202204 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 882,00 7.6.2022 Viera Farbiaková 23.6.2022 218/2022 Mrazené králiky
DF12206008 22003 . 37126792 186,00 7.6.2022 Róbert Kapaló 23.6.2022 262/2022 Terénne úpravy dvora na Mojmírovej
DF12206012 220100809 JANOSCH B&F s.r.o Čeladná 752 26866650 202,40 7.6.2022 Viera Farbiaková 23.6.2022 268/2022 Potraviny
DF12205095 220746 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 3799,67 7.6.2022 Viera Farbiaková 23.6.2022 RD/011/2021 Ovocie a zelenina
DF12206015 2200131780 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 214,88 7.6.2022 Viera Farbiaková 23.6.2022 271/2022 Potraviny, repre
DF12206013 2200020 Kelbel Radoslav-Servis chladničiek a mrazničiek Myslavská 51, 040 16 Myslava 32476817 2183,00 7.6.2022 Viera Farbiaková 23.6.2022 250/2022 Oprava mraziaceho boxu
DF12206090 2022061457 Slovgen s.r.o. 35700629 88,00 7.7.2022 Ing. Patrik Pastorek 19.7.2022 Určenie pohlavia
DF12206087 20220146 BRANDOS s.r.o. Trsťany 65 50545027 986,40 7.7.2022 Viera Farbiaková 7.7.2022 248/2022 Preprava sena
DF12207008 20220107 Ivan Mundier -IMKROV 972 15 Kľačno 415 40 651 681 100,00 7.7.2022 Elena Tomášová 7.7.2022 Ost. materiál - oleander
DF12207007 3022712517 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 3152,92 7.7.2022 Ing. Zuzana Kovérová 7.7.2022 Z 20221342_Z Stravné lístky
DF12206089 812022 SMART SIDE s.r.o. Južná trieda 48/A 53897561 155,00 7.7.2022 Mgr. Eva Malešová 7.7.2022 177/2022 Programovanie WEB stránky
DF12206088 72022 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125,00 7.7.2022 Mgr. Erich Kočner 7.7.2022 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF12206091 220101138 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 2553,46 7.7.2022 Viera Farbiaková 7.7.2022 288/2022 Ryby
DF2207009 2201020425 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 119,76 7.7.2022 Elena Tomášová 8.7.2022 RD/008/2022 Čistiace prostriedky
DF12206092 202222 KOBAKSTAV s.r.o Mlynská 23 46633596 3939,95 7.7.2022 Ing. Kristína Tóthová 8.7.2022 276/2022 Technické zhodnotenie - amfiteáter - pokládka dlažby
DF92209003 20220119 Rusňáková Iveta 40802345 427,30 7.9.2022 Elena Tomášová 13.9.2022 Komis. zmluva Komis
DF12209004 222200056 Pavel Hořejší Rooseveltová 1006/1,25088 Čelakovice ČR 45 879 427 550,00 7.9.2022 Ing. Patrik Pastorek 13.9.2022 239/2022 Transport zvierat
DF12209007 3022370959 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 115,45 7.9.2022 Zuzana Feilhauerová 13.9.2022 Z20221342_Z Stravné lístky
DF12208091 832022 ASTEX s.r.o. pri bitúnku 11 36577332 8178,72 7.9.2022 Ing. Kristína Tóthová 13.9.2022 337/2022 Asfaltovanie v areáli
DF12208090 202200803 IRES M+R s.r.o Kavečianska cesta 41 36447889 379,20 7.9.2022 Ing. Kristína Tóthová 13.9.2022 238/2022 Preprava drevených stánkov
DF12209006 3022716103 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 2984,11 7.9.2022 Ing. Zuzana Kovérová 13.9.2022 Z20221342_Z Stravné lístky
DF12209005 2202022 AGRO-BIO s.r.o. Bellušova 1861 18630731 126,70 7.9.2022 Viera Farbiaková 16.9.2022 431/2022 Objem. krmivo - granule
DF12211014 20220421 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 8.11.2022 Ing. Kristína Tóthová 14.11.2022 Zmluva č. 10102018 Služby BOZP
DF12211015 3022720166 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 86,36 8.11.2022 Ing. Zuzana Kovérová 14.11.2022 Z 20221342_Z Stravné lístky
DF12211013 72023 Asociácia včelárov Slovenska 506807220004 4,70 8.11.2022 Ing. Patrik Pastorek 14.11.2022 Členské 2023
DF12210085 22200024 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 13394,13 8.11.2022 Mgr. Ingrid Tomková 14.11.2022 Zmluva o spolupráci Podiel z predaja vstupného
DF12210090 8316497311 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 60,53 8.11.2022 Mgr. Ingrid Tomková 14.11.2022 Hovorné
DF12210089 8316413516 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 8.11.2022 Mgr. Ingrid Tomková 14.11.2022 Hovorné
DF12210088 2022102570 Slovgen s.r.o. 35700629 66,50 8.11.2022 Ing. Patrik Pastorek 14.11.2022 Určenie pohlavia
DF12210087 2022102464 Slovgen s.r.o. 35700629 66,50 8.11.2022 Ing. Patrik Pastorek 14.11.2022 Určenie pohlavia
DF12210086 2022071787 Slovgen s.r.o. 35700629 18,00 8.11.2022 Ing. Patrik Pastorek 14.11.2022 Určenie pohlavia
DF12212017 2022843043 Štátny vet. a pot. ústav Hlinkova 1, 04365  Košice 425355613 17,00 8.12.2022 Ing. Patrik Pastorek 19.12.2022 15/2022 Lab. výkony
DF12211074 8318248428 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 8.12.2022 Mgr. Ingrid Tomková 19.12.2022 Hovorné
DF12212016 1222 Ing. Daniel Kolesár Cintorínska 41/17 51321751 1000,00 8.12.2022 Ing. Kristína Tóthová 21.12.2022 436/2022 PD - rekonštrukcia chaty BOBOR
DF12211080 8414805528 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 11134,94 8.12.2022 Ing. Kristína Tóthová 21.12.2022 Zmluva o združenej dodávke elektriky Elektrina
DF12212015 2286003 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 72,66 8.12.2022 Elena Tomášová 21.12.2022 571/2022 Ost. potraviny
DF12202013 2022840181 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 18,00 8.2.2022 Viera Farbiaková 21.2.2022 15/2022 Lab. výkony
DF12202014 2022840198 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 29,50 8.2.2022 Ing. Patrik Pastorek 21.2.2022 15/2022 Lab. výkony
DF12201064 202260044 MESTSKÉ LESY KOŠICE a.s. Južná trieda 11, 040 01 Košice 31672981 120,00 8.2.2022 Ing. Kristína Tóthová 21.2.2022 Prenájom pozemku
DF12203015 220916 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 2590,00 8.3.2022 Viera Farbiaková 15.3.2022 80/2022 Mäso
DF12203016 220917 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 90,00 8.3.2022 Farbiaková Viera 15.3.2022 81/2022 Mäso
DF12203017 220100451 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 149,50 8.3.2022 Viera Farbiaková 15.3.2022 87/2022 Granule pre primáty
DF12204012 82200679 XINTEX Slovakia s.r.o. Budovateľská 63 36459046 1059,26 8.4.2022 Elena Tomášová 29.4.2022 138/2022 Čistiace prostriedky
DF12204016 20220402 Kolesár Dušan -  DUKOS Opatovská 46, 040 01 Košice 10 776 907 133,68 8.4.2022 Ing. Kristína Tóthová 29.4.2022 139/2022 Sklenárske práce
DF12204017 220100657 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 774,40 8.4.2022 Viera Farbiaková 29.4.2022 143/2022 Ryby - baltický sleď
DF92204003 2220539 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 148,68 8.4.2022 Viera Farbiaková 29.4.2022 135/2022 Objem. krmivo do balíkov
DF12203084 2002204444 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 1419,39 8.4.2022 Ing. Kristína Tóthová 28.4.2022 8036 PHM
DF12203088 8303457245 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 8.4.2022 Mgr. Ingrid Tomková 28.4.2022 Hovorné
DF12203085 2220507 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 982,80 8.4.2022 Viera Farbiaková 28.4.2022 88/2022 Objem. krmivo
DF12203090 510157 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 15312,22 8.4.2022 Ing. Kristína Tóthová 28.4.2022 Zmluva o združenej dodávke elektriky El. energia
DF12203089 8303540431 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 60,53 8.4.2022 Mgr. Ingrid Tomková 28.4.2022 Hovorné
DF12203086 22103319 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 302,40 8.4.2022 Viera Farbiaková 28.4.2022 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení VŽP Odviz a neškodné odstránenie ŽVP
DF12203087 57014719 SIA Central Europe, a.s. Einsteinova 25 31372074 48,60 8.4.2022 Mgr. Ingrid Tomková 28.4.2022 Zmluva Prenájom POS terminálu
DF12204014 3622082852 Datart International a.s  Moldavská cesta 32, 040 11  Košice  46112766 354,00 8.4.2022 Ing. Kristína Tóthová 28.4.2022 142/2022 Chladnička SAMSUNG
DF12204013 3103220012 Mesto Košice 691135 1668,36 8.4.2022 Mgr. Ingrid Tomková 28.4.2022 Poistná zmluva 1009900890 Poistenie majetku II. štvrťrok
DF12205096 22200007 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 42381,33 8.6.2022 Mgr. Ingrid Tomková 13.6.2022 Zmluva o spolupráci Podiel z predaja vstupného
DF12206017 502022898 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 117,91 8.6.2022 Elena Tomášová 23.6.2022 RD/008/2021 Pracovné odevy
DF12206016 502022897 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 59,71 8.6.2022 Elena Tomášová 23.6.2022 RD/008/2021 Pracovné odevy
DF12205111 7100058083 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 315,97 8.6.2022 Mgr. Ingrid Tomková 23.6.2022 Mobil
DF12205103 20220179 RIVI s.r.o. Kavečianska cesta 8 36596451 634,92 8.6.2022 Elena Tomášová 23.6.2022 283/2022 Náradie
DF92205008 202203 Bikár Alexander 47539917 47539917 12,00 8.6.2022 Mgr. Eva Malešová 23.6.2022 187/2022 Obedy - deň ošetrovateľom
DF12206098 57015371 SIA Slovakia s.r.o Einsteinova 25 31372071 48,60 8.7.2022 Mgr. Ingrid Tomková 19.7.2022 Prenájom POS terminálu
DF12207011 2200157010 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 488,77 8.7.2022 Viera Farbiaková 20.7.2022 325/2022 Potraviny, Repre, Tovar do ZOOshopu
DF92206012 202210 Bikár Alexander 47539917 47539917 149,50 8.7.2022 Mgr. Eva Malešová 29.7.2022 303/2022 Noc v ZOO - večera a raňajky
DF12206094 8309105303 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 61,13 8.7.2022 Mgr. Ingrid Tomková 8.7.2022 Hovorné
DF12206093 8309020645 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 8.7.2022 Mgr. Ingrid Tomková 8.7.2022 Hovorné
DF12207010 4218101779 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 66,00 8.7.2022 Ing. Patrik Pastorek 8.7.2022 15/2022 Lab. výkony
DF12206096 2022043 IMI-EXPRES s.r.o 47621460 1132,80 8.7.2022 Ing. Kristína Tóthová 8.7.2022 234/2022 Preprava kamenivo
DF12206095 220678 Vzdelávacie stredisko s.r.o. Clementisova 5, 040 22 Košice 36 607 959 118,80 8.7.2022 Ing. Zuzana Kovérová 8.7.2022 331/2022 Školenie - obsluha mot. píly, riadenia VTZ
DF92206013 202211 Bikár Alexander 47539917 47539917 84,50 8.7.2022 Mgr. Eva Malešová 8.7.2022 311/2022 Noc v ZOO - večera a raňajky
DF92206011 202209 Bikár Alexander 47539917 47539917 117,00 8.7.2022 Mgr. Eva Malešová 8.7.2022 302/2022 Noc v ZOO - večera a raňajky
DF92206010 202208 Bikár Alexander 47539917 47539917 117,00 8.7.2022 Mgr. Eva Malešová 8.7.2022 297/2022 Noc v ZOO - večera a raňajky
DF92206009 202207 Bikár Alexander 47539917 47539917 625,00 8.7.2022 Mgr. Eva Malešová 8.7.2022 286/2022 Noc v ZOO - večera a raňajky
DF12206099 6152995971 Nay elektrodom, a.s. 35739487 399,00 8.7.2022 Elena Tomášová 19.7.2022 320/2022 Chladnička WHIRPOOL W5
DF12207071 2002225639 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 932,17 8.8.2022 Ing. Kristína Tóthová 16.8.2022 8036 PHM
DF12208015 225003 PRAGMASTROJ s.r.o. Kadlubská 7 44625430 4410,00 8.8.2022 Viera Farbiaková 16.8.2022 386/2022 Seno
DF12207079 223106355 CWS - boco Slovakia M.R. Štefánika 87 31411045 152,88 8.8.2022 Elena Tomášová 16.8.2022 Abonentná zmluva Dezinfekčné gély
DF12208014 142022 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o Stredná 126, 059 91  Veľký Slávkov 31714030 2175,00 8.8.2022 Ing. Kristína Tóthová 16.8.2022 Oprava ČOV
DF12207068 220089 AVAL BETA s.r.o. Letná 45, 040 01 Košice 31 727 972 3877,63 8.8.2022 Ing. Zuzana Kovérová 16.8.2022 Rámcova dohoda na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF12207070 20220418 . 37126792 799,20 8.8.2022 Róbert Kapaló 16.8.2022 336/2022 Preprava štiepky
DF12207069 82022 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125,00 8.8.2022 Mgr.Erich Kočner 16.8.2022 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF12208013 012022 World Association of Zoo and Aquariums WAZA 2000,00 8.8.2022 Ing. Patrik Pastorek 16.8.2022 Členské 2022
DF92209004 20222229 Carla Slovakia s.r.o. Alejová 5, 040 11 Košice 36 197 319 62,42 8.9.2022 Elena Tomášová 13.9.2022 Komis. zmluva Komis
DF92208012 222082 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 413,03 8.9.2022 Elena Tomášová 13.9.2022 Komis. zmluva Komis
DF92208011 122300329 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 677,92 8.9.2022 Elena Tomášová 13.9.2022 Komis. zmluva Komis
DF12208103 5622003070 Up Déjeuner s.r.o Tomášikova 23 53528654 -1220,60 8.9.2022 Zuzana Feilhauerová 13.9.2022 Šeky
DF12209008 2022842019 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 23,00 8.9.2022 Ing. Patrik Pastorek 13.9.2022 15/2022 Lab. výkony
DF12209009 220101200 JANOSCH B&F s.r.o Čeladná 752 26866650 87,20 8.9.2022 Viera Farbiaková 13.9.2022 825/2022 Ost. potraviny
DF12208093 1012022 SMART SIDE s.r.o. Južná trieda 48/A 53897561 125,00 8.9.2022 Mgr. Eva Malešová 13.9.2022 177/2022 WEB Stránka - aktualizácia údajov
DF12208099 220101462 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 1232,00 8.9.2022 Viera Farbiaková 13.9.2022 393/2022 Ryby - slede
DF12209011 220101602 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 1232,00 8.9.2022 Viera Farbiaková 13.9.2022 439/2022 Ryby - slede
DF12209013 202210128 Underground Foods s.r.o. Zeiberlichova 160/72 06103499 40,05 8.9.2022 Viera Farbiaková 13.9.2022 430/2022 Ost. potraviny
DF12208098 92022 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125,00 8.9.2022 Mgr. Erich Kočner 13.9.2022 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF12208092 22200017 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 78956,23 8.9.2022 Mgr. Ingrid Tomková 13.9.2022 Zmluva o spolupráci Podiel z predaja vstupeniek
DF12208096 8312829231 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 60,50 8.9.2022 Mgr. Ingrid Tomková 13.9.2022 Hovorné
DF12208095 8312740080 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 8.9.2022 Mgr. Ingrid Tomková 13.9.2022 Hovorné
DF12208097 22096 GRAFFEX s.r.o. Končistá 3 44712456 20,00 8.9.2022 Elena Tomášová 13.9.2022 35/2022 Odvoz kartónu
DF12208094 22108188 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 113,40 8.9.2022 Viera Farbiaková 13.9.2022 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení žvp Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP
DF12209010 2201020549 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 105,84 8.9.2022 Elena Tomášová 13.9.2022 RD/009/2022 Hygienicke potreby
DF12208102 2002231005 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 930,19 8.9.2022 Ing. Kristína Tóthová 13.9.2022 8036 PHM
DF12208104 2022036 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 300,00 8.9.2022 Ing. Kristína Tóthová 8.9.2022 Zmluva o poskytnutí služby 1/2021 Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF12209012 1022022 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 2805,96 8.9.2022 Viera Farbiaková 13.9.2022 RD/012/2022 Potkany, myši
DF12208100 280220479 UND-03 a.s Rastislavova 31719163 1188,65 8.9.2022 Ing. Kristína Tóthová 16.9.2022 496/2022 Oprava mot. vozidla KE690NB
DF12208101 280220478 UND-03 a.s Rastislavova 31719163 150,48 8.9.2022 Ing. Kristína Tóthová 16.9.2022 496/2022 Oprava mot. vozidla KE690NB
DF12208109 20220061 Hreščák Jaroslav - RETRA Slnečná 263/15 10704060 470,25 8.9.2022 Elena Tomášová 20.9.2022 433/2022 Drevo - fošne
DF12208106 720220870 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 129,46 8.9.2022 Ing. Kristína Tóthová 21.9.2022 401/2022 Oprava Jumper III
DF12209018 228506125 Štátny vet. a pot. ústav vo Zvolene pod dráhami 918 042355613 7,35 8.9.2022 Ing. Patrik Pastorek 21.9.2022 14/2022 Laboratórne výkony
DF12208108 8409921202 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 6512,83 8.9.2022 Ing. Kristína Tóthová 22.9.2022 Zmluva o združenej dodávke elektriky El. energia
DF12209014 272022 RNDr. Holečková Dana Sylvárovská 2868,544 01 Dvur Králové 49 292 854 150,00 8.9.2022 Ing. Kristína Tóthová 23.9.2022 441/2022 Odborné vyjadrenia k stavbám
DF12211020 220102047 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 693,75 9.11.2022 Viera Farbiaková 15.11.2022 531/2022 Granule pre plameniaky
DF12211016 220102049 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 693,75 9.11.2022 Viera Farbiaková 15.11.2022 531/2022 Granule
DF12211017 220102048 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 400,00 9.11.2022 Viera Farbiaková 15.11.2022 541/2022 Granule
DF92211013 202227 Bikár Alexander 47539917 47539917 6,00 9.12.2022 Mgr. Eva Malešová 14.12.2022 475/2022 Deň ošetrovateľom - obed
DF92211012 202228 Bikár Alexander 47539917 47539917 19,50 9.12.2022 Mgr. Eva Malešová 14.12.2022 561/2022 OFF road - strava
DF12212018 228508532 Štátny vet. a pot. ústav vo Zvolene pod dráhami 918 042355613 4,25 9.12.2022 Ing. Patrik Pastorek 19.12.2022 14/2022 Lab. výkony
DF12211071 2002247339 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 1241,96 9.12.2022 Ing. Kristína Tóthová 21.12.2022 8036 PHM
DF12202015 728220018 Plemenárske služby SR, š.p. Hlohovská 5, 951 41 Lužianky 36 856 096 22,20 9.2.2022 Ing. Patrik Pastorek 15.2.2022 DNA test - Kozorožec
DF12203018 2220354 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 157,20 9.3.2022 Viera Farbiaková 15.3.2022 75/2022, 90/2022 Ost. potraviny
DF12203020 2215959 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 269,58 9.3.2022 Viera Farbiaková 15.3.2022 31/2022, 84/2022 Ost. potraviny
DF12203019 20220063 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 9.3.2022 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2022 Zmluva č. 10102018 Služby BOZP
DF92203003 2200037 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 24,92 9.3.2022 Elena Tomášová 15.3.2022 Komis. zmluva Komis
DF12204080 8412337356 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 14273,09 9.5.2022 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2022 Zmluva o združenej dodávke elektriky El. energia
DF12204081 0264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 9.5.2022 Mgr. Ingrid Tomková 9.5.2022 Zmluva č. 18/0875/0003 o poskyt. pripojenia k sieti internet Internet
DF12205012 2022028 MAJO-STAV s.r.o Komenského 73, 040 01  Košice 45348766 4300,18 9.5.2022 Daniel D 08 9.5.2022 182/2022 Oprava vodovodu - CHZ kozy a ovce
DF12205013 223104626 CWS - boco Slovakia M.R. Štefánika 87 31411045 152,88 9.5.2022 Elena Tomášová 12.5.2022 Abonentná zmluva Dezinfekčné gély
DF12205010 220100822 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 880,97 9.5.2022 Viera Farbiaková 12.5.2022 185/2022 Ryby
DF12205011 22021 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 2100,00 9.5.2022 Elena Tomášová 12.5.2022 145/2022 Dosky