Číslo faktúry INTERNÉ Číslo faktúry EXTERNÉ Meno partnera Adresa partnera IČO Suma faktúry s DPH Dátum doručenia faktúry Meno zodpovednej osoby Dátum zverejnenia Číslo objednávky Popis
DF12301055 5623000308 Up Déjeuner s.r.o Tomášikova 23 53528654 -21,56 01.02.2023 Zuzana Feilhauerová 16.02.2023 Šeky - GUSTO
DF12301053 230004 AVAL BETA s.r.o. Letná 45, 040 01 Košice 31 727 972 4105,73 01.02.2023 Ing. Kristína Tóthová 16.02.2023 Rámcova dohoda na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF12302055 2500697207 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 295,60 01.03.2023 Ing. Kristína Tóthová 01.03.2023 Právna zmluva 30-000138448PO2018 Mojmírova - vodné a stočné
DF12302056 1481258338 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 17,00 01.03.2023 Mgr. Ingrid Tomková 01.03.2023 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobil
DF12302057 2302080 LAJMEX SLOVAKIA TRADING s.r.o Levočská 4557 31726712 1356,00 01.03.2023 Viera Farbiaková 01.03.2023 54/2023 Preprava sena
DF12305072 00068 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 3546,96 01.06.2023 Ing. Patrik Pastorek 15.06.2023 Zmluva o poskytnutí služieb komplexnej veterinárnej starostlivosti 01/2023 Veterin. činnosť
DF12305075 502023794 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 86,83 01.06.2023 Elena Tomášová 15.06.2023 RD/014/2022 Prac. odevy, obuv
DF12305076 2300116227 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 229,12 01.06.2023 Viera Farbiaková 15.06.2023 245/2023 Repre, ZOOShop
DF12305071 230658 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 4229,91 01.06.2023 Viera Farbiaková 30.06.2023 RD/013/2022 Ovocie, zelenina
DF12305073 23020310 REMESPLUS s.r.o Barčianska 66 36191078 188,40 01.06.2023 Elena Tomášová 30.06.2023 248/2023 Ost. materiál
DF12305074 9700117890 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 72,00 01.06.2023 Ing. Kristína Tóthová 30.06.2023 Zmluva č. 09/228/2023 o odvoze a likvidácii odpadovej vody Likvidácia odpad. vody
DF12305077 323005 JES Slovakia s.r.o. Bulharská 5, 040 01 Košice 45 918 945 140,00 01.06.2023 Mgr. Eva Malešová 30.06.2023 166/2023 Plagáty MDD
DF12307081 12307003 FRAGARIA PLUS s.r.o. Zbudská Belá 57 44810527 8832,00 01.08.2023 Viera Farbiaková 31.08.2023 360/2023 Seno
DF12307079 3032715550 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 2688,69 01.08.2023 Ing. Zuzana Kovérová 01.08.2023 Z20232276_Z Stravné lístky
DF12307082 230137 AVAL BETA s.r.o  Letná 45, 040 01  Košice  31727972 6272,16 01.08.2023 Ing. Zuzana Kovérová 01.08.2023 Rámcova dohoda na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF92307020 20230445 LAMIA-Ing. Horňák L Milosrdenstva 22 30661234 146,40 01.08.2023 Mgr. Ingrid Tomková 01.08.2023 411/2023 Tovar do ZOO Shopu
DF12308003 3032402193 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 21,99 01.08.2023 Ing. Zuzana Kovérová 01.08.2023 Z20232276_Z Stravné lístky
DF12307078 00095 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 2059,32 01.08.2023 Ing. Patrik Pastorek 01.08.2023 Zmluva o poskytnutí služieb komplexnej veterinárnej starostlivosti 01/2023 Veterinárna činnosť
DF12307083 3103230029 Mesto Košice 691135 1751,49 01.08.2023 Ing. Kristína Tóthová 01.08.2023 Poistná zmluva 6611318090 Poistenie majetku
DF12308001 8640329526 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 14212,00 01.08.2023 Ing. Kristína Tóthová 01.08.2023 KZ č. Z202215018_Z Zemný plyn
DF12308002 2300166613 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 272,38 01.08.2023 Elena Tomášová 01.08.2023 409/2023 Potraviny, tovar do ZOO Shopu
DF92308001 1120230742 Papaya POS s.r.o. Tomášiková 28D 47070153 18,00 01.08.2023 Elena Tomášová 01.08.2023 Parkovisko - POS terminál MINI
DF12307080 5623004287 Up Déjeuner s.r.o Tomášikova 23 53528654 -641,14 01.08.2023 Zuzana Feilhauerová 01.08.2023 Šeky
DF12311080 2231512 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 1781,51 01.12.2023 Elena Tomášová 06.12.2023 631/2023 Ost. potraviny, granule
DF12311078 238508564 Štátny veter. a potr. ústav vo Zvolene Pod dráhami 918, 960 86 Zvolen 597538 1051,40 01.12.2023 Ing. Patrik Pastorek 06.12.2023 04/2023 Lab. výkony
DF12311079 00148 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 3265,50 01.12.2023 Ing. Patrik Pastorek 06.12.2023 Zmluva o poskytnutí služieb komplexnej veterinárnej starostlivosti 01/2023 Veterinárna činnosť
DF12311081 1510000177 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 25,04 01.12.2023 Ing. Patrik Pastorek 06.12.2023 Veterinárna kontrola
DF12311082 1510000178 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 125,20 01.12.2023 Ing. Patrik Pastorek 06.12.2023 Veterinárna kontrola
DF12311077 202300093 REIMANN s.r.o. Gaštanová 1444/5, 960 01 Zvolen 36623661 824,40 01.12.2023 Ing. Kristína Tóthová 06.12.2023 493/2023 Servis MELEX 381
DF12311083 5623007531 Up Déjeuner s.r.o Tomášikova 23 53528654 -34,40 01.12.2023 Zuzana Feilhauerová 06.12.2023 Gusto - karty
DF12301057 2023001 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 300,00 02.02.2023 Ing. Kristína Tóthová 16.02.2023 Zmluva o poskytnutí služby 1/2021 Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF12301056 00002 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 2032,56 02.02.2023 Ing. Patrik Pastorek 16.02.2023 Zmluva o poskytnutí služieb komplexnej veterinárnej starostlivosti 01/2022 Vet. starostlivosť
DF12302002 8843089933 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 10204,00 02.02.2023 Ing. Kristína Tóthová 21.02.2023 Zemný plyn
DF12302001 1052301307 encare s.r.o Rusovská cesta 20 52302555 46451,61 02.02.2023 Ing. Kristína Tóthová 21.02.2023 Zmluva o združenej dodávke elektriky El. energia - záloha
DF12302003 2300023100 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 254,60 02.02.2023 Elena Tomášová 21.02.2023 32/2023 Tovar do Zooshopu, potraviny, Repre
DF12303001 8852776954 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 14212,00 02.03.2023 Ing. Kristína Tóthová 02.03.2023 KZ č. Z202215018_Z Zemný plyn
DF12302060 230007 AVAL BETA s.r.o  Letná 45, 040 01  Košice  31727972 5498,88 02.03.2023 Ing. Zuzana Kovérová 02.03.2023 Rámcova dohoda na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF12302058 5623000894 Up Déjeuner s.r.o Tomášikova 23 53528654 -36,22 02.03.2023 Zuzana Feilhauerová 02.03.2023 Karty GUSTO
DF12302059 452023 SMART SIDE s.r.o. Južná trieda 48/A 53897561 120,00 02.03.2023 Mgr. Eva Malešová 02.03.2023 597/2022 Programovanie web stránky
DF12303003 2300044945 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 234,92 02.03.2023 Viera Farbiaková 02.03.2023 70/2023 Tovar do ZOO Shopu
DF12303004 230100476 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 97,11 02.03.2023 Viera Farbiaková 02.03.2023 73/2023 Ost. potraviny
DF12302061 00019 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 2481,24 02.03.2023 Ing. Patrik Pastorek 02.03.2023 Zmluva o poskytnutí služieb komplexnej veterinárnej starostlivosti 01/2022 Veterinárna činnosť
DF12302063 10230005 Štefan Pollák Ulica Jána Franciscciho 1506/4 37872681 4487,88 02.03.2023 Viera Farbiaková 02.03.2023 53/2023 Seno
DF12303005 230100271 JANOSCH B&F s.r.o Čeladná 752 26866650 95,90 02.03.2023 Viera Farbiaková 02.03.2023 75/2023 Ost. potraviny
DF12302066 2023006 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 300,00 02.03.2023 Ing. Kristína Tóthová 06.03.2023 Zmluva o poskytnutí služby 1/2021 Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF12303006 1052301978 encare s.r.o Rusovská cesta 20 52302555 39627,60 02.03.2023 Ing. Kristína Tóthová 06.03.2023 Zmluva o združenej dodávke elektriky Záloha - elektrika 03/2023
DF12302062 2220063893 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 111,42 02.03.2023 Ing. Zuzana Kovérová 06.03.2023 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka
DF12303002 2023030309 Slovgen s.r.o. 35700629 57,00 02.03.2023 Ing. Patrik Pastorek 08.03.2023 Určenie pohlavia
DF12304056 51 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 2073,24 02.05.2023 Ing. Patrik Pastorek 02.05.2023 Zmluva o poskytnutí služieb komplexnej veterinárnej starostlivosti 01/2023 Veterinárna starostlivosť
DF92305001 1120230259 Papaya POS s.r.o. Tomášiková 28D 47070153 18,00 02.05.2023 Mgr. Ingrid Tomková 02.05.2023 Poplatok za POS terminál
DF12304058 5623002151 Up Déjeuner s.r.o Tomášikova 23 53528654 -66,50 02.05.2023 Zuzana Feilhauerová 04.05.2023 UP karty
DF12305001 5020238108 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 72,60 02.05.2023 Elena Tomášová 04.05.2023 RD/014/2022 Prac. pomôcky
DF12304060 402370130 RAVEN a.s Šoltésovej 420, 017 01 považská Bystrica 31595804 934,16 02.05.2023 Elena Tomášová 10.05.2023 155/2023 Hutný materiál
DF12304068 10230057 OMNICOM s.r.o Tomášikova 64 36363383 48,04 02.05.2023 Mgr. Erich Kočner 10.05.2023 ServisDesk - postimplementačná podpora
DF12304059 230493 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 3038,60 02.05.2023 Viera Farbiaková 10.05.2023 RD/013/2022 Ovocie, zelenina
DF12305002 8823883296 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 14212,00 02.05.2023 Ing. Kristína Tóthová 10.05.2023 KZ č. Z202215018_Z Zemný plyn
DF12305078 2023019 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 320,00 02.06.2023 Ing. Kristína Tóthová 15.06.2023 Zmluva o poskytnutí služby 1/2021 Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF12306004 23041410 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 107,02 02.06.2023 Viera Farbiaková 29.06.2023 249/2023 Ost. potraviny
DF92306001 2301104 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 66,40 02.06.2023 Elena Tomášová 15.06.2023 Komis. zmluva Komis
DF92306002 223044 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 140,40 02.06.2023 Elena Tomášová 15.06.2023 Komis. zmluva Komis
DF92306003 1120230414 Papaya POS s.r.o. Tomášiková 28D 47070153 18,00 02.06.2023 Mgr. Ingrid Tomková 15.06.2023 Poplatok za terminál POS mini
DF12305079 23210857 Berka Jiří Ing. Šumvald 403 60307013 313,99 02.06.2023 Elena Tomášová 15.06.2023 247/2023 Materiál do morských akvárií
DF12305080 2230676 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 1087,98 02.06.2023 Viera Farbiaková 15.06.2023 222/2023 Potraviny pre zvieratá
DF12305081 139328114 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 192,00 02.06.2023 Mgr. Ingrid Tomková 15.06.2023 174/2023 Prenájom toaletnej kabíny
DF12305083 20230013 Derbianus Conservation c.s. Kamycká 129, 165 00 Praha 6 ČR 22856598 200,00 02.06.2023 Ing. Patrik Pastorek 15.06.2023 Členské
DF12306001 8804559180 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 14212,00 02.06.2023 Ing. Kristína Tóthová 15.06.2023 KZ č. Z202215018_Z Zemný plyn
DF12306003 1020230620 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 301,85 02.06.2023 Elena Tomášová 15.06.2023 RD/005/2023 Čistiace prostriedky
DF12305082 0832023 SMART SIDE s.r.o. Južná trieda 48/A 53897561 105,00 02.06.2023 Mgr. Eva Malešová 30.06.2023 597/2023 Programovanie web stránky
DF12306002 230205497 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 114,00 02.06.2023 Mgr. Ingrid Tomková 30.06.2023 Služba internet business Mojmírova - internet
DF12306005 502023809 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 20,47 02.06.2023 Elena Tomášová 30.06.2023 RD/014/2022 Prac. odevy
DF12308004 072023 GEOPROGRESS-Ing. Milan Selecký Klimkovičová 15 040 23 Košice 32 484 585 1500,00 02.08.2023 Ing. Kristína Tóthová 31.08.2023 372/2023 Technicko-geodetická dokumentácia
DF12308005 200105253 EQUIVET s.r.o Křižíkova 3278 03028895 260,31 02.08.2023 Elena Tomášová 15.08.2023 412/2023 Obímky na kov. stlpy
DF12310002 1332023 SMART SIDE s.r.o. Južná trieda 48/A 53897561 120,00 02.10.2023 Mgr. Eva Malešová 05.10.2023 597/2023 Aktualizácia web stránky
DF12309077 2023030 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 320,00 02.10.2023 Ing. Kristína Tóthová 09.10.2023 Zmluva o poskytnutí služby 1/2023 Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF12309078 00124 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 2787,60 02.10.2023 Ing. Patrik Pastorek 09.10.2023 Zmluva o poskytnutí služieb komplexnej veterinárnej starostlivosti 01/2023 Veterinárna činnosť
DF12310001 1023016 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 4397,52 02.10.2023 Elena Tomášová 09.10.2023 RD/010/2023 Myši, potkany
DF12310113 202345 Bikár Alexander 47539917 47539917 48,00 02.11.2023 Ing. Zuzana Kovérová 30.11.2023 544/2023 Repre - pracovný obed
DF12310110 2023842831 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 34,00 02.11.2023 Ing. Patrik Pastorek 06.11.2023 03/2023 Laboratórne výkony
DF12310109 202384846 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 27,50 02.11.2023 Ing. Patrik Pastorek 06.11.2023 03/2023 Laboratórne výkony
DF12310108 2023842835 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 24,00 02.11.2023 Ing. Patrik Pastorek 06.11.2023 03/2023 Lab. výkony
DF12310112 00132 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 3798,90 02.11.2023 Ing. Patrik Pastorek 06.11.2023 Zmluva o poskytnutí služieb komplexnej veterinárnej starostlivosti 01/2023 Veterinárna činnosť
DF12310115 1351359551 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 17,00 02.11.2023 Ing. Kristína Tóthová 07.11.2023 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Hovorné
DF12310114 2342023 Autoškola Darivčák Brigádnická 215/1 14390787 255,00 02.11.2023 Ing. Kristína Tóthová 07.11.2023 563/2023 Pravidelný výcvik vodičov
DF12310111 5623006693 Up Déjeuner s.r.o Tomášikova 23 53528654 -89,52 02.11.2023 Zuzana Feilhauerová 02.11.2023 Šeky
DF92311001 1120231261 Papaya POS s.r.o. Tomášiková 28D 47070153 18,00 02.11.2023 Mgr. Ingrid Tomková 07.11.2023 Poplatok za prenájom POS terminálu na parkovisku
DF92310011 2290174654 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 44483767 -10,66 02.11.2023 Ing. Kristína Tóthová 08.11.2023 Stánok na parkovisku - elektrina - oprava
DF92310012 2290174654 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 44483767 -7,08 02.11.2023 Ing. Kristína Tóthová 08.11.2023 Elektrina na parkovisku - oprava
DF92310013 2290174654 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 44483767 -1,73 02.11.2023 Ing. Kristína Tóthová 08.11.2023 Stánok na parkovisku - elektrina oprava
DF92310014 2290174654 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 44483767 -2,41 02.11.2023 Ing. Kristína Tóthová 08.11.2023 Stánok na parkovisku - elektrina oprava
DF12301060 230100 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 2549,23 03.02.2023 Viera Farbiaková 16.02.2023 RD/013/2022 Ovocie, zelenina
DF12301061 202360039 MESTSKÉ LESY KOŠICE a.s. Južná trieda 11, 040 01 Košice 31672981 120,00 03.02.2023 Mgr. Ingrid Tomková 16.02.2023 Zmluva o prenájme Prenájom pozemku
DF12301058 5221300292 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 199,54 03.02.2023 Ing. Zuzana Kovérová 16.02.2023 Zmluva o prenájme so servis. službami 00323/16/011, 00324/16/011 Kopírka
DF12302008 2300001 Olexa Martin Osloboditeľov 3, Trstená pri Hornáde 87 249 545 95,00 03.02.2023 Ing. Kristína Tóthová 21.02.2023 10/2023 Oprava plyn. kotla
DF12302064 5221300318 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 190,28 03.03.2023 Ing. Zuzana Kovérová 06.03.2023 Zmluva o prenájme so servis. službami 00323/16/011, 00324/16/011 Kopírka - nájom, služby
DF12302065 230228 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 2803,83 03.03.2023 Viera Farbiaková 06.03.2023 RD/013/2022 Ovocie, zelenina
DF12302067 230248 Vzdelávacie stredisko s.r.o. Clementisova 5, 040 22 Košice 36 607 959 120,00 03.03.2023 Ing. Zuzana Kovérová 06.03.2023 49/2023 Školenie - obsluha pre reťazové píli
DF12303007 7230087 MVDr. Peter Pongrácz - VETIS Kráľovičové Kračany 91, 930 03 32 320 833 897,96 03.03.2023 Elena Tomášová 06.03.2023 78/2023 Komponenty na el. ohradníky
DF92302002 223012 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 8,58 03.03.2023 Elena Tomášová 08.03.2023 Komis. zmluva Komis
DF12303008 23016186 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 44,11 03.03.2023 Viera Farbiaková 08.03.2023 72/2023 Ost. potraviny
DF12303009 230202869 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 114,00 03.03.2023 Mgr. Ingrid Tomková 09.03.2023 Služba internet business Mojmírová - internet
DF12303062 2023840708 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 39,50 03.04.2023 Ing. Patrik Pastorek 03.04.2023 03/2023 Lab. výkony
DF12303064 00037 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 2266,68 03.04.2023 Ing. Patrik Pastorek 04.04.2023 Zmluva o poskytnutí služieb komplexnej veterinárnej starostlivosti 01/2022 Veterinárna činnosť
DF12303064 230033 AVAL BETA s.r.o. Letná 45, 040 01 Košice 31 727 972 6014,40 03.04.2023 Ing. Zuzana Kovérová 04.04.2023 Rámcova dohoda na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF12303066 230202 AGRO BILLY s.r.o. 44116578 1676,70 03.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 04.04.2023 103/2023 Servis a výmena pneumatík - traktor ZETOR
DF12303067 2023007 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 300,00 03.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 04.04.2023 Zmluva o poskytnutí služby 1/2023 Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF12304002 230203466 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 114,00 03.04.2023 Mgr. Ingrid Tomková 04.04.2023 Služba internet business Mojmírova-internet
DF12304005 231238 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 449,00 03.04.2023 Viera Farbiaková 04.04.2023 138/2023 Mäso
DF12305004 230100003 Unie českých a slovenských zoologických záhrad U Trojského Zámku 120/3, 171 00 Praha 16189481 758,89 03.05.2023 Mgr. Eva Malešová 10.05.2023 Členské 2023
DF12304061 20230090 JOMA TRAVEL, s.r.o. Záhradnícka 1/A, 038 61 Vrútky 46 961 747 194,00 03.05.2023 Mgr. Eva Malešová 10.05.2023 Inzercia - cestovný informátor
DF12305009 0712023 SMART SIDE s.r.o. Južná trieda 48/A 53897561 150,00 03.05.2023 Mgr. Eva Malešová 10.05.2023 597/2022 Programovanie web stránky
DF12305003 230100832 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 461,00 03.05.2023 Viera Farbiaková 10.05.2023 182/2023, 183/2023 Ost. potraviny
DF12305007 20230016 GEOKONTAKT s.r.o Žilinská 11 31714544 33343,19 03.05.2023 Ing. Kristína Tóthová 10.05.2023 Zmluva o dielo 04/2022 + dodatok č. 1 Odstránenie havarijného stavu časti potoka
DF12305006 20230015 GEOKONTAKT s.r.o Žilinská 11 31714544 29664,61 03.05.2023 Ing. Kristína Tóthová 10.05.2023 Zmluva o dielo 04/2022 + dodatok č. 1 Odstránenie havarijného stavu časti potoka
DF12305005 230204837 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 114,00 03.05.2023 Mgr. Ingrid Tomková 10.05.2023 Služba internet business Mojmírová - internet
DF12304062 7100076142 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 316,94 03.05.2023 Mgr. Ingrid Tomková 15.05.2023 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobil
DF12306105 0962023 SMART SIDE s.r.o. Južná trieda 48/A 53897561 172,50 03.07.2023 Mgr. Eva Malešová 01.08.2023 597/2022 Programovanie web stránky
DF12306118 2230011845 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 370,34 03.07.2023 Ing. Zuzana Kovérová 06.07.2023 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Prenájom kopírky
DF92307001 1120230577 Papaya POS s.r.o. Tomášiková 28D 47070153 18,00 03.07.2023 Mgr. Ingrid Tomková 03.07.2023 Parkovisko - poplatok
DF12306097 233105872 CWS - boco Slovakia M.R. Štefánika 87 31411045 13,92 03.07.2023 Elena Tomášová 03.07.2023 Abonentná zmluva Prenájom dávkovača dezinfekcie
DF12306099 5623003556 Up Déjeuner s.r.o Tomášikova 23 53528654 -156,84 03.07.2023 Zuzana Feilhauerová 03.07.2023 Šeky
DF12306100 23118 Kapráľ Pavol - KAPA AUDIO 40116956 264,90 03.07.2023 Elena Tomášová 03.07.2023 322/2023 Ozvuč. sytém ručný
DF12307001 230206515 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 114,00 03.07.2023 Ing. Kristína Tóthová 03.07.2023 Služba internet business Mojmírová - internet
DF12307002 1020230742 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 96,00 03.07.2023 Elena Tomášová 03.07.2023 RD/005/2023 Čistiace prostriedky
DF12306095 2023021 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 320,00 03.07.2023 Ing. Kristína Tóthová 03.07.2023 Zmluva o poskytnutí služby 1/2023 Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF12306096 81 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 2138,40 03.07.2023 Ing. Patrik Pastorek 03.07.2023 Zmluva o poskytnutí služieb komplexnej veterinárnej starostlivosti 01/2022 Veterinárna starostlivosť
DF12306098 523111546 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 46,27 03.07.2023 Elena Tomášová 03.07.2023 Zmluva o dodávke pramenitej minerálnej vody Pitný režim
DF12306101 2023148 Tory Tour s.r.o Južná trieda 2 31726704 1200,00 03.07.2023 Ing. Patrik Pastorek 03.07.2023 331/2023 Letenky - Budapešt - Helsinky - Budapešť
DF12307087 5231300095 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 214,57 03.08.2023 Ing. Zuzana Kovérová 15.08.2023 Zmluva o prenájme so servis. službami 00323/16/011, 00324/16/011 Kopírka
DF12307084 802300111 Carl Stahl & spol, s.r.o. Mikulovická 4, 19 017 Praha Vinoř 62 418 394 2500,00 03.08.2023 Ing. Kristína Tóthová 15.08.2023 253/2023 Servis voliéry - CHZ tiger a vtáci
DF12308006 230207538 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 114,00 03.08.2023 Mgr. Ingrid Tomková 31.08.2023 Služba internet business Mojmírová - internet
DF12308007 23168 GRAFFEX s.r.o. Končistá 3 44712456 20,00 03.08.2023 Elena Tomášová 21.09.2023 131/2023 Odvoz a likvidácia odpadu z vln. lepenky
DF12307088 7100081269 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 305,90 03.08.2023 Mgr. Ingrid Tomková 31.08.2023 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobily
DF12307085 2023027 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 320,00 03.08.2023 Ing. Kristína Tóthová 31.08.2023 Zmluva o poskytnutí služby 1/2023 Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF12307086 202300701 IRES M+R s.r.o Kavečianska cesta 41 36447889 54078,72 03.08.2023 Ing. Kristína Tóthová 15.08.2023 Zmluva o dielo 03/2023 + dodatky Rekonštrukcia chaty BOBOR
DF12307103 2230936 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 267,79 03.08.2023 Viera Farbiaková 16.08.2023 424/2023 Ost. potraviny
DF12309079 231031 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 3910,05 03.08.2023 Elena Tomášová 09.10.2023 RD/013/2022 Ovocie, zelenina
DF12310006 6014232710 R-Metal s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36 751 081 99,28 03.10.2023 Elena Tomášová 13.10.2023 457/2023 Drôty, spony, napináky k pletivu
DF12309079 231031 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 3910,05 03.10.2023 Viera Farbiaková 13.10.2023 RD/013/2022 Ovocie a zelenina
DF12310003 3032406693 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 129,76 03.10.2023 Ing. Zuzana Kovérová 13.10.2023 Z20232276_Z Stravné lístky
DF12310004 1152023 Tirpák František ml. 37642413 228,00 03.10.2023 Daniel D 08 13.10.2023 470/2023 Kominárske práce
DF12309080 230161 AVAL BETA s.r.o  Letná 45, 040 01  Košice  31727972 6191,60 03.10.2023 Ing. Zuzana Kovérová 13.10.2023 Rámcova dohoda na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF12310005 230101198 JANOSCH B&F s.r.o Čeladná 752 26866650 42,30 03.10.2023 Elena Tomášová 30.10.2023 541/2023 Ost. potraviny
DF12310122 2023261 Tory Tour s.r.o Južná trieda 2 31726704 399,00 03.11.2023 Ing. Patrik Pastorek 30.11.2023 545/2023 Prenájom auta v SAN DIEGU
DF12311002 8756506883 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 368,00 03.11.2023 Ing. Kristína Tóthová 07.11.2023 RD o združenej dodávke elektriny Elektrina - Mojmírova
DF12311001 8756506868 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 14212,00 03.11.2023 Ing. Kristína Tóthová 07.11.2023 KZ č. Z20236438_Z Zemný plyn
DF12311003 22307718 VETAMIX Slovensko Priehon 128/50 52688267 1082,40 03.11.2023 Elena Tomášová 08.11.2023 610/2023 Prepelice, kury, jednodňové kuriatka
DF12301001 1052300636 encare s.r.o Rusovská cesta 20 52302555 83983,61 04.01.2023 Ing. Kristína Tóthová 16.02.2023 KZ č. Z202215096_Z Elektrina - záloha
DF12301005 3032390010 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 104,35 04.01.2023 Zuzana Feilhauerová 16.01.2023 Z20221342_Z Stravné lístky
DF12301003 230200556 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 114,00 04.01.2023 Mgr. Ingrid Tomková 16.01.2023 Služba internet business Internet - mojmírová
DF12301004 112023 SMART SIDE s.r.o. Južná trieda 48/A 53897561 237,50 04.01.2023 Mgr. Eva Malešová 16.01.2023 597/2022 WEB stránka - predĺženie licencie 2023
DF12301002 230002 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 2549,00 04.01.2023 Viera Farbiaková 16.01.2023 566/2022 Mäso, ryby
DF12312083 10230341 OMNICOM s.r.o Tomášikova 64 36363383 40,33 04.01.2023 Mgr. Erich Kočner 19.01.2024 Zmluva na dod. riešenia sieťovej infraštruktúry mesta Košice Service Desk - postimplementačná podpora
DF12312084 5231300251 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 230,50 04.01.2023 Mgr. Lucia Vargová 19.01.2024 Zmluva o prenájme so servis. službami 00323/16/011, 00324/16/011 Kopírka
DF12303068 2302008 AGRO-BIO s.r.o. Bellušova 1861 18630731 243,60 04.04.2023 Viera Farbiaková 04.04.2023 112/2023, 116/2023 Ost. potraviny
DF12304004 1023006 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 2642,76 04.04.2023 Viera Farbiaková 04.04.2023 RD/012/2022 Myši, potkany
DF12304001 8833509137 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 14212,00 04.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 04.04.2023 KZ č. Z202215018_Z Plyn
DF12303069 7100074483 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 323,03 04.04.2023 Mgr. Ingrid Tomková 04.04.2023 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobil
DF12304003 20230012 GEOKONTAKT s.r.o Žilinská 11 31714544 18174,57 04.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 04.04.2023 Zmluva o dielo č. 2/2023 Odstránenie havarijného stavu časti potoka
DF12303070 230371 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 3741,86 04.04.2023 Viera Farbiaková 05.04.2023 RD/013/2022 Ovocie a zelenina
DF12303071 521300344 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 207,85 04.04.2023 Ing. Zuzana Kovérová 05.04.2023 Zmluva o prenájme so servis. službami 00323/16/011, 00324/16/011 Kopírka
DF12304006 20230006 Martin Kuzevič Drábová 6, 040 23 Košice 47775297 5200,00 04.04.2023 Ing. Patrik Pastorek 05.04.2023 65/2023 Prenájom plošiny a orez stromov v CHZ ZOO
DF12304007 6014230651 R-Metal s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36 751 081 103,80 04.04.2023 Elena Tomášová 05.04.2023 141/2023 Ost. mat. - pletivo
DF12304063 230069 AVAL BETA s.r.o. Letná 45, 040 01 Košice 31 727 972 6186,24 04.05.2023 Ing. Zuzana Kovérová 15.05.2023 Rámcova dohoda na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF12304072 57016347 NEXI Central Europe a.s Rontgenova 1 31372074 16,20 04.05.2023 Daniel D 08 10.05.2023 Prenájom POS terminálu
DF12304069 23015 KRYTEX-stavebné centrum Československej armády 920 36403695 913,79 04.05.2023 Róbert Kapaló 10.05.2023 154/2023 Betónové schody
DF12304070 000046 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 36,11 04.05.2023 Ing. Patrik Pastorek 10.05.2023 Veterinárna kontrola
DF92304009 230434 WILLCOM s.r.o. Szakkayho 1 36593087 918,00 04.05.2023 Elena Tomášová 10.05.2023 135/2023 Suveníry
DF12305010 2300093398 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 170,62 04.05.2023 Viera Farbiaková 10.05.2023 204/2023 Tovar do ZOOShopu, Repre
DF12304067 5231300003 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 218,88 04.05.2023 Ing. Zuzana Kovérová 10.05.2023 Zmluva o prenájme so servis. službami 00323/16/011, 00324/16/011 Nájom - kopírka
DF12305008 202300501 IRES M+R s.r.o Kavečianska cesta 41 36447889 50168,51 04.05.2023 Ing. Kristína Tóthová 10.05.2023 Zmluva o dielo 3/2022 HIM - rekonštrukcia chaty BOBOR
DF12304064 026421426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 04.05.2023 Mgr. Ingrid Tomková 10.05.2023 Zmluva č. 09/228/2023 o odvoze a likvidácii odpadovej vody Internet
DF12304066 2230540 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 713,28 04.05.2023 Viera Farbiaková 11.05.2023 205/2023 Ost. potraviny
DF12306106 0264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 04.07.2023 Mgr. Ingrid Tomková 01.08.2023 Zmluva č. 18/0875/0003 o poskyt. pripojenia k sieti internet Internet
DF12307003 8794922767 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 14212,00 04.07.2023 Ing. Kristína Tóthová 01.08.2023 KZ č. Z202215018_Z Odber zemného plynu
DF92307005 23200337 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 169,15 04.07.2023 Elena Tomášová 01.08.2023 Komis. zmluva Komis
DF92307002 20230076 Rusňáková Iveta 40802345 119,50 04.07.2023 Elena Tomášová 01.08.2023 Komis. zmluva Komis
DF92307004 2301141 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 121,24 04.07.2023 Elena Tomášová 01.08.2023 Komis. zmluva Komis
DF12306107 230103 AVAL BETA s.r.o. Letná 45, 040 01 Košice 31 727 972 5842,56 04.07.2023 Ing. Zuzana Kovérová 25.08.2023 Rámcova dohoda na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF12306109 230778 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 3848,85 04.07.2023 Viera Farbiaková 01.08.2023 RD/013/2022 Ovocie, zelenina
DF12306108 20230021 GEOKONTAKT s.r.o Žilinská 11 31714544 5665,35 04.07.2023 Ing. Kristína Tóthová 01.08.2023 Zmluva o dielo č. 4/2022 + dodatok Odstránenie havarijného stavu časti potoka
DF12307004 2023075 Djulgerov - FRIGÓRIA Opatovská cesta 31 37300229 100,00 04.07.2023 Ing. Kristína Tóthová 01.08.2023 278/2023 Doplnenie chladiva do klimatizácie
DF12307005 2300143895 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 391,14 04.07.2023 Viera Farbiaková 01.08.2023 352/2023 Potraviny, repre
DF12306104 10230130 OMNICOM s.r.o Tomášikova 64 36363383 40,33 04.07.2023 Mgr. Erich Kočner 01.08.2023 Zmluva č. 2022002016 ServiceDesk - postimplementačná podpora
DF92306009 019000006 Kohoutová Ivana - EDEN Nám. Míru 16 49870882 37,36 04.07.2023 Elena Tomášová 01.08.2023 Komis. zmluva Komis
DF92307003 2023123 ZAKALANDIA s.r.o Hornádska 3 52323382 256,00 04.07.2023 Elena Tomášová 01.08.2023 Komis. zmluva Komis
DF12307089 0264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 04.08.2023 Mgr. Ingrid Tomková 31.08.2023 Zmluva č. 18/0875/0003 o poskyt. pripojenia k sieti internet Internet
DF12307093 202320 Bikár Alexander 47539917 47539917 142,50 04.08.2023 Mgr. Eva Malešová 31.08.2023 346/2023 Večera a raňajky pre účastníkov Noc v ZOO
DF12307094 202324 Bikár Alexander 47539917 47539917 165,00 04.08.2023 Mgr. Eva Malešová 31.08.2023 366/2023 Noc v ZOO - večera, raňajky
DF12307095 202328 Bikár Alexander 47539917 47539917 135,00 04.08.2023 Mgr. Eva Malešová 31.08.2023 394/2023 Večera a raňajky pre účastníkov NOC v ZOO
DF12307091 2300073 Nutriland Slovakia s.r.o Na Lány 19 01003 188,47 04.08.2023 Viera Farbiaková 01.08.2023 384/2023 Potraviny
DF12307090 2323107255 RIGHT POWER a.s Na Bráne 4 36366544 -8385,72 04.08.2023 Ing. Kristína Tóthová 15.08.2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. E100007536 El. energia - vyúčtovanie
DF12307092 202319 Bikár Alexander 47539917 47539917 6,50 04.08.2023 Mgr. Eva Malešová 16.08.2023 342/2023 Obedy pre účastníkov dňa ošetrovateľom
DF12307097 202317 Bikár Alexander 47539917 47539917 60,00 04.08.2023 Mgr. Eva Malešová 16.08.2023 335/2023 Večera a raňajky pre účastníkov NOC V ZOO
DF12307098 202325 Bikár Alexander 47539917 47539917 240,00 04.08.2023 Mgr. Eva Malešová 16.08.2023 383/2023 Občerstvenie pri otvorení CHZ Margay
DF12307099 202321 Bikár Alexander 47539917 47539917 20,00 04.08.2023 Ing. Zuzana Kovérová 16.08.2023 344/2023 Pracovný obed
DF12307100 202327 Bikár Alexander 47539917 47539917 18,00 04.08.2023 Ing. Zuzana Kovérová 16.08.2023 344/2023 Pracovný obed
DF12307104 202322 Bikár Alexander 47539917 47539917 26,00 04.08.2023 Mgr. Eva Malešová 16.08.2023 365/2023 Večera pre účastníkov OFF Road jazdy
DF12308086 23065252 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 90,72 04.09.2023 Viera Farbiaková 18.09.2023 474/2023 Ost. potraviny
DF12308082 230195 MARK MEDIA s.r.o Mäsiarska 63 36591491 2520,00 04.09.2023 Mgr. Eva Malešová 12.09.2023 Obchodná zmluva 178/2023 Reklama v Rádiu Košice
DF12308083 230196 MARK MEDIA s.r.o Mäsiarska 63 36591491 1500,00 04.09.2023 Mgr. Eva Malešová 12.09.2023 Obchodná zmluva 179/2023 Reklama v detskom Rádiu Košice
DF12309004 2300018 Olexa Martin Osloboditeľov 3, Trstená pri Hornáde 87 249 545 384,00 04.09.2023 Ing. Kristína Tóthová 12.09.2023 456/2023 Servisná prehliadka plynového kotla
DF12308081 2023842202 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 21,50 04.09.2023 Ing. Patrik Pastorek 11.09.2023 03/2023 Lab. výkony
DF12309003 2302084563 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 114,00 04.09.2023 Mgr. Ingrid Tomková 11.09.2023 Služba internet business Mojmírova - inernet
DF12308087 7100083020 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 306,47 04.09.2023 Mgr. Ingrid Tomková 11.09.2023 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobily
DF12308079 2023028 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 320,00 04.09.2023 Ing. Kristína Tóthová 11.09.2023 Zmluva o poskytnutí služby 1/2023 Poradenstvo v oblasti živ. prostredia
DF12308080 1232023 SMART SIDE s.r.o. Južná trieda 48/A 53897561 172,50 04.09.2023 Mgr. Eva Malešová 31.08.2023 597/2022 Programovanie web stránky
DF12308085 00112 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 2233,80 04.09.2023 Ing. Patrik Pastorek 08.09.2023 Zmluva o poskytnutí služieb komplexnej veterinárnej starostlivosti 01/2023 Veterinárna činnosť
DF92310005 1120231079 Papaya POS s.r.o. Tomášiková 28D 47070153 18,00 04.10.2023 Mgr. Ingrid Tomková 13.10.2023 Poplatok za prenájom POS terminálu
DF12310008 83230497 SWAM servis s.r.o 36602833 519,26 04.10.2023 Ing. Kristína Tóthová 13.10.2023 559/2023 Servis automobilu Renault KANGOO
DF12310007 83230496 SWAM servis s.r.o 36602833 1898,59 04.10.2023 Ing. Kristína Tóthová 13.10.2023 558/2023 Servis automobilu Dacia DUSTER
DF12309086 2300102 NUTRILAND s.r.o. Na lány 19 356,05 04.10.2023 Viera Farbiaková 13.10.2023 498/2023 Granulované krmivo
DF12309081 232989 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 165,00 04.10.2023 Elena Tomášová 13.10.2023 449/2023 Ost. potraviny
DF12310011 8785338281 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 368,00 04.10.2023 Ing. Kristína Tóthová 13.10.2023 RD o združenej dodávke elektriny Elektrina na Mojmírovej
DF12309087 5231300156 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 222,10 04.10.2023 Ing. Zuzana Kovérová 13.10.2023 Zmluva o prenájme so servis. službami 00323/16/011, 00324/16/011 Prenájom kopírky
DF12309082 10230217 OMNICOM s.r.o Tomášikova 64 36363383 40,33 04.10.2023 Mgr.Erich Kočner 13.10.2023 Zmluva č. 2022002016 Postimplement. podpora - servis Desk
DF12309084 9700130549 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 342,54 04.10.2023 Ing. Kristína Tóthová 13.10.2023 96/2023 Odber a analýza vody
DF12310012 230209626 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 114,00 04.10.2023 Mgr. Ingrid Tomková 13.10.2023 Služba internet business Internet na Mojmírovej
DF12310010 8785338266 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 14212,00 04.10.2023 Ing. Kristína Tóthová 13.10.2023 KZ č. Z20236438_Z Zemný plyn
DF12310009 22023 Autoškola - BOVI Adlerova 19 17172403 540,00 04.10.2023 Ing. Zuzana Kovérová 13.10.2023 537/2023 Školenie vodičov
DF12309083 7100084799 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 307,37 04.10.2023 Mgr. Ingrid Tomková 30.10.2023 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Hovorné
DF12309085 233220 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 519,00 04.10.2023 Viera Farbiaková 30.10.2023 492/2023 Šváby, cvrčky, červy
DF12311085 20230078 Hreščák Jaroslav - RETRA Slnečná 263/15 10704060 1047,71 04.12.2023 Elena Tomášová 06.12.2023 649/2023 Drevo - fošne, dosky
DF12311086 7100088400 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 321,88 04.12.2023 Mgr. Ingrid Tomková 06.12.2023 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobil
DF12312001 8679172196 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 14212,00 04.12.2023 Ing. Kristína Tóthová 06.12.2023 KZ č. Z20236438_Z Zemný plyn
DF92312001 1120231437 Papaya POS s.r.o. Tomášiková 28D 47070153 18,00 04.12.2023 Mgr. Ingrid Tomková 20.12.2023 Prenájom terminálu na parkovisku
DF12312002 8679172251 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 368,00 04.12.2023 Ing. Kristína Tóthová 20.12.2023 RD o združenej dodávke elektriny Mojmírova - elektrina
DF12312003 230211771 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 114,00 04.12.2023 Mgr. Ingrid Tomková 20.12.2023 Mojmírova - Internet
DF12301007 2300001597 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 192,55 05.01.2023 Viera Farbiaková 16.01.2023 01/2023 Potraviny
DF12301006 2023001 ICTUS CONSULTING s.r.o Murgašova 8 50279513 360,00 05.01.2023 Ing. Kristína Tóthová 16.01.2023 592/2022 Služby vo verejnom obstarávaní
DF12303073 5623001532 Up Déjeuner s.r.o Tomášikova 23 53528654 -176,29 05.04.2023 Mgr. Ingrid Tomková 13.04.2023 Platba gusto kartou
DF12303072 0264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 05.04.2023 Mgr. Ingrid Tomková 13.04.2023 Zmluva č. 18/0875/0003 o poskyt. pripojenia k sieti internet Internet
DF12304009 2300010 Olexa Martin Osloboditeľov 3, Trstená pri Hornáde 87 249 545 153,00 05.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 13.04.2023 140/2023 Oprava plynového kotla
DF12304008 1900998001 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 -192,49 05.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 13.04.2023 Zmluva č. 1020090128 o dodávke a odbere tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV - vyúčtovanie 2022
DF12304073 20230501 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 3168,00 05.05.2023 Viera Farbiaková 10.05.2023 162/2023 Ryby
DF12305011 23033539 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 87,92 05.05.2023 Viera Farbiaková 10.05.2023 126/2023 Ost. potraviny
DF92304011 223200013 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 1879,48 05.05.2023 Elena Tomášová 10.05.2023 179/2023, 180/2023 Tovar do ZOOShopu
DF92304010 223036 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 88,14 05.05.2023 Elena Tomášová 10.05.2023 Komis. zmluva Komis
DF92304012 122301846 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 336,60 05.05.2023 Elena Tomášová 10.05.2023 Komis. zmluva Komis
DF12306006 2023841331 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 35,50 05.06.2023 Ing. Patrik Pastorek 30.06.2023 03/2023 Lab. výkony
DF12305084 5623002840 Up Déjeuner s.r.o Tomášikova 23 53528654 -497,77 05.06.2023 Zuzana Feilhauerová 15.06.2023 Šeky
DF12305085 20230670 Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 79, 040 01 Košice 17079202 1879,07 05.06.2023 Viera Farbiaková 15.06.2023 224/2023 Výsadba truhlíkov
DF12305087 2023000267 Hotel Montfort Tatranská Javorina 27 36661767 1258,70 05.06.2023 Mgr. Eva Malešová 15.06.2023 192/2023 EAZA TAG - prenájom priestorov
DF12305088 7100077834 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 322,39 05.06.2023 Mgr. Ingrid Tomková 15.06.2023 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobily
DF12306009 232016 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 528,00 05.06.2023 Viera Farbiaková 15.06.2023 259/2023 Cvrčky, šváby, červy, sarančatá
DF12305086 230527 WILLCOM s.r.o. Szakkayho 1 36593087 408,00 05.06.2023 Mgr. Eva Malešová 30.06.2023 191/2023 Tlač voucherov
DF12308094 264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 05.09.2023 Mgr. Ingrid Tomková 08.09.2023 Zmluva č. 18/0875/0003 o poskyt. pripojenia k sieti internet Internet
DF12309008 280230520 UND-03 a.s Rastislavova 31719163 1313,32 05.09.2023 Ing. Kristína Tóthová 18.09.2023 419/2023 Servis - mercedes
DF12308100 230148 AVAL BETA s.r.o  Letná 45, 040 01  Košice  31727972 6100,32 05.09.2023 Ing. Zuzana Kovérová 18.09.2023 Rámcova dohoda na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF12308096 230969 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 5213,75 05.09.2023 Viera Farbiaková 18.09.2023 RD/013/2022 Ovocie, zelenina
DF12308102 112313436 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 1112,64 05.09.2023 Ing. Kristína Tóthová 18.09.2023 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP, 443/2017/NO Odvoz odpadu
DF12308098 10230184 OMNICOM s.r.o Tomášikova 64 36363383 40,33 05.09.2023 Mgr. Erich Kočner 18.09.2023 Zmluva č. 2022002016 Postimplementačná podpora
DF12309002 8717726637 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 368,00 05.09.2023 Ing. Kristína Tóthová 18.09.2023 RD o združenej dodávke elektriny Mojmírova - Elektrina
DF12308088 202340 Bikár Alexander 47539917 47539917 105,00 05.09.2023 Mgr. Eva Malešová 12.09.2023 463/2023 Večera a raňajky pre účastníkov Noc v ZOO
DF12308089 202339 Bikár Alexander 47539917 47539917 150,00 05.09.2023 Mgr. Eva Malešová 12.09.2023 462/2023 Večera a raňajky pre účastníkov Noc v ZOO
DF12308090 202338 Bikár Alexander 47539917 47539917 142,50 05.09.2023 Mgr. Eva Malešová 12.09.2023 446/2023 Večera a raňajky pre účastníkov Noc v ZOO
DF12308092 202336 Bikár Alexander 47539917 47539917 175,00 05.09.2023 Mgr. Eva Malešová 12.09.2023 434/2023 Večera a raňajky pre účastníkov Noc v ZOO
DF12308091 202337 Bikár Alexander 47539917 47539917 67,50 05.09.2023 Mgr. Eva Malešová 12.09.2023 445/2023 Večera a raňajky pre účastníkov Noc v ZOO
DF12309005 1023015 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1326,72 05.09.2023 Viera Farbiaková 12.09.2023 RD/010/2023 Potkany a myši
DF12309006 082023 MIDIA 30679982 2745,80 05.09.2023 Ing. Kristína Tóthová 12.09.2023 484/2023 Elektroinštalácie na rozvod skriniach
DF92309002 1612023 AVAVA s.r.o. Sklenárova 1360/10 51981254 689,04 05.09.2023 Elena Tomášová 12.09.2023 488/2023 Tovar do ZOOShopu
DF92309001 1120230908 Papaya POS s.r.o. Tomášiková 28D 47070153 18,00 05.09.2023 Mgr. Ingrid Tomková 11.09.2023 Objednávka POS 0922 Poplatok za službu Papaya POS Mini
DF12309001 8717726582 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 14212,00 05.09.2023 Ing. Kristína Tóthová 11.09.2023 KZ č. Z20236438_Z Zemný plyn
DF12308093 202335 Bikár Alexander 47539917 47539917 26,00 05.09.2023 Mgr. Eva Malešová 08.09.2023 442/2023 Pracovný obed
DF12310014 233530 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1629,00 05.10.2023 Elena Tomášová 13.10.2023 543/2023 Mäso
DF12309089 202321670 NATUR-PACK a.s Ružová dolina 6 35979798 30,00 05.10.2023 Ing. Kristína Tóthová 13.10.2023 Zmluva o plnení vyhrad. povinností Odber a recyklácia odpadov
DF12309088 202321821 NATUR-PACK a.s Ružová dolina 6 35979798 30,00 05.10.2023 Ing. Kristína Tóthová 13.10.2023 Zmluva o plnení vyhrad. povinností Odber a recyklácia odpadov
DF12309091 41000140 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 25,04 05.10.2023 Ing. Patrik Pastorek 13.10.2023 Poplatok pri veter. kontrole
DF12309090 5623005853 Up Déjeuner s.r.o Tomášikova 23 53528654 -256,09 05.10.2023 Ing. Zuzana Kovérová 13.10.2023 Gusto karty
DF12310015 20230022 Martin Kuzevič Drábová 6, 040 23 Košice 47775297 2200,00 05.10.2023 Viera Farbiaková 05.10.2023 534/2023 Orez stromov
DF92301007 223006 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 14,82 06.02.2023 Elena Tomášová 15.2.2022 Komis. zmluva Komis
DF12301069 7100071203 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 322,22 06.02.2023 Mgr. Ingrid Tomková 16.02.2023 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobil
DF12302007 230005 BRAINCOM s.r.o. Školska 40 36057401 4164,00 06.02.2023 Ing. Kristína Tóthová 16.02.2023 35/2023 Hojdačka, krmelec, lavica
DF12302005 3103230002 Mesto Košice 691135 1751,49 06.02.2023 Ing. Kristína Tóthová 16.02.2023 Poistná zmluva 1009900890 Poistenie majetku
DF12301059 0264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 06.02.2023 Mgr. Ingrid Tomková 16.02.2023 Zmluva č. 18/0875/0003 o poskyt. pripojenia k sieti internet Internet
DF92301006 122301390 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 32,82 06.02.2023 Elena Tomášová 21.02.2023 Komis. zmluva Komis
DF12302004 230201529 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 114,00 06.02.2023 Mgr. Ingrid Tomková 21.02.2023 Služba internet business Mojmírová - internet
DF92303001 2301019 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 7,40 06.03.2023 Elena Tomášová 08.03.2023 Komis. zmluva Komis
DF12302068 2230214 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 1059,96 06.03.2023 Viera Farbiaková 08.03.2023 40/2023 Ost. potraviny, granule
DF12302069 9700110428 VVS SK, s.r.o. Trenčianska cesta 925/5 36661422 48,00 06.03.2023 Ing. Kristína Tóthová 08.03.2023 Zmluva č. 09/212/2021 o odvoze a likvidácii odpadových vôd Likvidácia odpadovej vody
DF12302070 7100072834 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 311,19 06.03.2023 Mgr. Ingrid Tomková 08.03.2023 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb mobily
DF12302072 202300201 IRES M+R s.r.o Kavečianska cesta 41 36447889 279,00 06.03.2023 Ing. Kristína Tóthová 08.03.2023 45/2023 Preprava drev. kmeňov
DF12303010 2301020136 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 925,42 06.03.2023 Elena Tomášová 09.03.2023 RD/006/2023 Čistiace a hygienické potreby
DF12303011 1023004 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 2640,48 06.03.2023 Viera Farbiaková 09.03.2023 RD/012/2022 M&ši, potkany
DF12303012 202310034 Underground Foods s.r.o. Zeiberlichova 160/72 06103499 140,60 06.03.2023 Viera Farbiaková 09.03.2023 79/2023 Ost. potraviny
DF12303013 2023840418 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 36,00 06.03.2023 Ing. Patrik Pastorek 09.03.2023 03/2023 Lab. výkony
DF92304001 3020230153 Papaya POS s.r.o. Tomášiková 28D 47070153 612,00 06.04.2023 Elena Tomášová 25.04.2023 139/2023 Parkovisko - Ekasa+inštalácia
DF12304010 3032706930 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 2880,06 06.04.2023 Ing. Zuzana Kovérová 13.04.2023 Z 20221342_Z Stravné lístky
DF12303085 202303145 NATUR-PACK a.s Ružová dolina 6 35979798 30,00 06.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 13.04.2023 Zmluva o plnení vyhrad. povinností Zber, odvoz a recyklácia odpadov
DF12303086 202302982 NATUR-PACK a.s Ružová dolina 6 35979798 30,00 06.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 13.04.2023 Zmluva o plnení vyhrad. povinností Zber, odvoz a recyklácia odpadov
DF92305009 019000005 Kohoutová Ivana - EDEN Nám. Míru 16 49870882 97,12 06.06.2023 Elena Tomášová 15.06.2023 Komis. zmluva Komis
DF12305108 10230090 OMNICOM s.r.o Tomášikova 64 36363383 48,04 06.06.2023 Mgr. Erich Kočner 15.06.2023 Servis desk - postimplemen. podpora
DF12305089 5570045127 IVES Košice 162957 160,80 06.06.2023 Ing. Zuzana Kovérová 28.06.2023 Winasu 2023 - 2024
DF92305011 2313295 Poscom s.r.o. Štefánikova 118 51091884 30,00 06.06.2023 Elena Tomášová 06.07.2023 Servis E-kasa
DF92306004 20230064 Rusňáková Iveta 40802345 123,30 06.06.2023 Elena Tomášová 15.06.2023 Komis. zmluva Komis
DF92306005 23200258 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 116,15 06.06.2023 Elena Tomášová 15.06.2023 Komis. zmluva Komis
DF12305090 202310 ELSEWA s.r.o Ružová 33 44247893 540,00 06.06.2023 Ing. Patrik Pastorek 15.06.2023 Ubytovanie vedeckej konferencie
DF12305099 0264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 06.06.2023 Mgr. Ingrid Tomková 15.06.2023 Zmluva č. 18/0875/0003 o poskyt. pripojenia k sieti internet Internet
DF12305106 5231300033 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 190,43 06.06.2023 Ing. Zuzana Kovérová 15.06.2023 Zmluva o prenájme so servis. službami 00323/16/011, 00324/16/011 Prenájom kopírky
DF12306007 2023044 MAJO-STAV s.r.o Komenského 73, 040 01  Košice 45348766 8422,44 06.06.2023 Elena Tomášová 15.06.2023 228/2023 HIM - CHZ MARGAY
DF12306011 230101113 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 676,50 06.06.2023 Viera Farbiaková 15.06.2023 252/2023 Ost. potraviny - Gammarus
DF12306111 23201612 AKROM SK s.r.o Veterná 8 46441492 1108,10 06.07.2023 Ing. Kristína Tóthová 01.08.2023 315/2023 Náhrad. diely na JCB
DF12306110 0642023 ASTEX s.r.o. pri bitúnku 11 36577332 365,16 06.07.2023 Ing. Kristína Tóthová 01.08.2023 271/2023 Asfaltérske práce
DF12306112 23134 GRAFFEX s.r.o. Končistá 3 44712456 20,00 06.07.2023 Elena Tomášová 01.08.2023 131/2023 Odvoz a likvidácia vlnitej lepenky
DF12306113 20230034 LB food s.r.o Rokycká 8 54116571 6772,50 06.07.2023 Ing. Zuzana Kovérová 01.08.2023 236/2023 Ubytovanie s polpenziou
DF12306116 5231300067 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 215,22 06.07.2023 Ing. Zuzana Kovérová 01.08.2023 Zmluva o prenájme so servis. službami 00323/16/011, 00324/16/011 Prenájom kopírky
DF92306008 122302183 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 335,59 06.07.2023 Elena Tomášová 01.08.2023 Komis. zmluva Komis
DF12307006 23070447 ExotIT s.r.o Hrubý Jeseník 90 06517412 240,56 06.07.2023 Mgr. Ingrid Tomková 15.08.2023 337/2023 Krmivo pre klokany
DF12307009 238504512 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 67,40 06.07.2023 Ing. Patrik Pastorek 01.08.2023 03/2023 Laborat. vyšetrenie
DF12306114 202313 Bikár Alexander 47539917 47539917 74,00 06.07.2023 Ing. Zuzana Kovérová 01.08.2023 310/2023 Repre - pracovný obed
DF12306115 202312 Bikár Alexander 47539917 47539917 135,00 06.07.2023 Mgr. Eva Malešová 01.08.2023 301/2023 Noc v ZOO - raňajky, večera
DF12306117 202315 Bikár Alexander 47539917 47539917 37,00 06.07.2023 Ing. Zuzana Kovérová 01.08.2023 328/2023 Repre - občerstvenie
DF12307008 1023011 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 559,44 06.07.2023 Viera Farbiaková 01.08.2023 RD/012/2022 Krmivo
DF12307010 202314 Bikár Alexander 47539917 47539917 150,00 06.07.2023 Mgr. Eva Malešová 01.08.2023 307/2023 Noc v ZOO - stravné
DF12307011 202316 Bikár Alexander 47539917 47539917 157,50 06.07.2023 Mgr. Eva Malešová 01.08.2023 329/2023 Strava pre účastníkov noc v ZOO
DF12307007 2301020475 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 388,48 06.07.2023 Elena Tomášová 01.08.2023 RD/006/2023 Čistiace prostriedky
DF12309007 23067320 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 49,28 06.09.2023 Viera Farbiaková 18.09.2023 483/2023 Ost. potraviny
DF92310001 2223200081 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 1198,89 06.10.2023 Elena Tomášová 13.10.2023 548/2023 Tovar do ZOOShopu
DF12310017 2230369 Regionálny úrad verejného zdravot. so sídl. v Košiciach Ipeľská 1 48968854 132,64 06.10.2023 Ing. Kristína Tóthová 13.10.2023 Zmluva č. 48/2023 o vykonaní odbor. a lab. vyšetrení Rozbor vody
DF12309095 2230030610 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 384,16 06.10.2023 Daniel D 08 13.10.2023 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka
DF12309093 8336050429 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 06.10.2023 Mgr. Ingrid Tomková 13.10.2023 Hovorné
DF12310016 238507009 Štátny vet. a pot. ústav vo Zvolene pod dráhami 918 042355613 162,90 06.10.2023 Ing. Patrik Pastorek 13.10.2023 04/2023 Lab. výkony
DF12309092 230954 Vzdelávacie stredisko s.r.o. Clementisova 5, 040 22 Košice 36 607 959 48,00 06.10.2023 Ing. Zuzana Kovérová 13.10.2023 521/2023 Kurz práce vo výškach
DF12310018 21231577 2U s.r.o 17315786 276,60 06.10.2023 Elena Tomášová 13.10.2023 531/2023 Vlajky
DF12309094 8336131828 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 61,13 06.10.2023 Mgr. Ingrid Tomková 30.10.2023 Hovorné
DF12310132 7100086601 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 343,38 06.11.2023 Mgr. Ingrid Tomková 14.11.2023 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobil
DF12311007 2300070 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 2532,00 06.11.2023 Ing. Zuzana Kovérová 30.11.2023 656/2023 KHM - PC zostavy i7 a i5
DF12310120 2023031 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 320,00 06.11.2023 Ing. Kristína Tóthová 08.11.2023 Zmluva o poskytnutí služby 1/2023 Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF12310121 5231300190 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 271,30 06.11.2023 Ing. Kristína Tóthová 08.11.2023 Zmluva o prenájme so servis. službami 00323/16/011, 00324/16/011 Nájom kopírky
df12311006 230210692 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 114,00 06.11.2023 Mgr. Ingrid Tomková 08.11.2023 Služba internet business Internet na Mojmírovej
DF12310118 0264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 06.11.2023 Mgr. Ingrid Tomková 08.11.2023 Zmluva č. 18/0875/0003 o poskyt. pripojenia k sieti internet Internet
DF12310119 2310442 farma Python s.r.o. Nošovice 276, 25375741 107,97 06.11.2023 Viera Farbiaková 08.11.2023 608/2023 Ost. potraviny
DF12311005 233905 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1310,00 06.11.2023 Elena Tomášová 08.11.2023 624/2023 Ryby, mäso
DF12310116 2374101239 MIKONA s.r.o Trenčianska 452, 02 01 Púchov 31570364 52,99 06.11.2023 Ing. Kristína Tóthová 10.11.2023 381/2023 Prezutie pneumatík
DF12311087 230100158 ŽELEZO STAVEBNINY s.r.o. Nešporova 26 45522855 554,86 06.12.2023 Elena Tomášová 20.12.2023 665/2023 Hutný materiál
DF12311088 10230299 OMNICOM s.r.o Tomášikova 64 36363383 40,33 06.12.2023 Mgr. Ingrid Tomková 20.12.2023 Zmluva č. 2022002016 Postimplementačná podpora
DF12311089 2300075 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 600,00 06.12.2023 Mgr. Ingrid Tomková 20.12.2023 491/2022 Správa výpočtovej techniky
DF12311090 5231300219 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 229,27 06.12.2023 Ing. Zuzana Kovérová 20.12.2023 Zmluva o prenájme so servis. službami 00323/16/011, 00324/16/011 Kopírka
DF12311091 230196 AVAL BETA s.r.o. Letná 45, 040 01 Košice 31 727 972 6014,40 06.12.2023 Ing. Zuzana Kovérová 20.12.2023 Rámcova dohoda na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF12311092 230186 AVAL BETA s.r.o  Letná 45, 040 01  Košice  31727972 6100,32 06.12.2023 Ing. Zuzana Kovérová 20.12.2023 Rámcova dohoda na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF12311093 231263 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 3643,70 06.12.2023 Ľubica Ondriašová 20.12.2023 RD/011/2023 Ovocie, zelenina
DF12312004 2300268766 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 244,48 06.12.2023 Ľubica Ondriašová 20.12.2023 677/2023 Potraviny
DF12312005 23210140 Berka Jiří Ing. Šumvald 403 60307013 344,74 06.12.2023 Ing. Patrik Pastorek 20.12.2023 591/2023 Nákup zvierat
DF12312007 6611283860 Kooperativa poisťovňa a.s  Rajská 15/a, 815 20 Bratislava 6571283312 1260,25 06.12.2023 Ing. Kristína Tóthová 20.12.2023 6611283860 Zákonné poistenie
DF12301062 3032700577 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 4286,96 07.02.2023 Ing. Zuzana Kovérová 16.02.2023 Z20221342_Z Stravné lístky
DF12302006 230510 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 400,00 07.02.2023 Viera Farbiaková 21.02.2023 34/2023 Cvrčky, šváby, červy
DF12302009 3032702838 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 3547,83 07.02.2023 Ing. Zuzana Kovérová 21.02.2023 Z20221342_Z Stravné lístky
DF12302073 0264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 07.03.2023 Mgr. Ingrid Tomková 08.03.2023 Zmluva č. 18/0875/0003 o poskyt. pripojenia k sieti internet Internet
DF12302074 1062300944 encare s.r.o Rusovská cesta 20 52302555 -19055,08 07.03.2023 Ing. Kristína Tóthová 08.03.2023 Zmluva o združenej dodávke elektriky Elektrika - vyúčtovanie 02/2023
DF12303014 3032704737 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 4684,56 07.03.2023 Ing. Zuzana Kovérová 09.03.2023 Z20221342_Z Stravné lístky
DF12306013 3032711347 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 5448,86 07.06.2023 Ing. Zuzana Kovérová 28.06.2023 Z20232276_Z Stravné lístky
DF12305094 2323105000 RIGHT POWER a.s Na Bráne 4 36366544 -4639,09 07.06.2023 Ing. Kristína Tóthová 15.06.2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. E100007536 El. energia
DF12305091 202306 Bikár Alexander 47539917 47539917 270,00 07.06.2023 Mgr. Eva Malešová 15.06.2023 210/2023 EAZA TAG - obedy
DF12305092 10230139 Žák Vladimír Vrátna 14 14404737 424,00 07.06.2023 Mgr. Eva Malešová 15.06.2023 199/2023 EAZA TAG - prenájom priestorov
DF12305093 2300030 AMINA SK, s.r.o. Charkovská 24, 040 22 Košice 44 369 601 300,00 07.06.2023 Mgr. Ingrid Tomková 15.06.2023 491/2022 Správa výpočtovej techniky
DF12305095 4159 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 25,04 07.06.2023 Ing. Patrik Pastorek 15.06.2023 Certifikácia zvierat
DF12306014 2300031 AMINA SK s.r.o Charkovská 24, 040 22  Košice 4436701 287,04 07.06.2023 Ing. Patrik Pastorek 15.06.2023 323/2023 Nahrávacie zariadenie
DF12306015 2023841354 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 15,00 07.06.2023 Ing. Patrik Pastorek 15.06.2023 03/2023 Lab. vyštrenia
DF12306031 6611299504 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 21,26 07.06.2023 Ing. Kristína Tóthová 15.06.2023 6611299504 Úrazové poistenie osôb prepravovaných v mot. vozidlách
DF12306032 6611283860 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 1228,75 07.06.2023 Ing. Kristína Tóthová 15.06.2023 6611283860 Zákonné poistenie
DF12306129 7100079539 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 318,44 07.07.2023 Mgr. Ingrid Tomková 01.08.2023 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobil
DF12306103 8330821229 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 61,01 07.07.2023 Mgr. Ingrid Tomková 01.08.2023 Hovorné
DF12307012 3032714044 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 4118,26 07.07.2023 Ing. Zuzana Kovérová 01.08.2023 Z20232276_Z Stravné lístky
DF12307013 83230350 SWAM servis s.r.o 36602833 206,30 07.07.2023 Ing. Kristína Tóthová 01.08.2023 312/2023 Oprava - Kangoo
DF12308008 20230266 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 07.08.2023 Ing. Kristína Tóthová 31.08.2023 Zmluva č. 10102018 Služba BOZP
DF12308009 230101508 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 1523,84 07.08.2023 Viera Farbiaková 31.08.2023 410/2023 Ryby - atlandské slede
DF12307102 0102023 Gallik Patrik Vojňany 10 54595169 2100,00 07.08.2023 Viera Farbiaková 31.08.2023 241/2023 Balíkované seno
DF92307021 223077 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 251,16 07.08.2023 Elena Tomášová 19.10.2023 Komis. zmluva Komis
DF12308010 82301838 XINTEX Slovakia s.r.o. Budovateľská 63 36459046 1213,92 07.08.2023 Elena Tomášová 31.08.2023 395/2023 Čistiace prostriedky
DF12308099 8334353952 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 60,43 07.09.2023 Mgr. Ingrid Tomková 08.09.2023 Hovorné
DF12308103 202396 Product Feed a.s. Hlavná 1538/31 35922117 202,08 07.09.2023 Viera Farbiaková 08.09.2023 481/2023 Ost. potraviny
DF12308101 5231300128 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 206,82 07.09.2023 Ing. Zuzana Kovérová 18.09.2023 Zmluva o prenájme so servis. službami 00323/16/011, 00324/16/011 Kopírka
DF12308097 8334275327 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 07.09.2023 Mgr. Ingrid Tomková 18.09.2023 Hovorné
DF12310123 41000160 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 25,04 07.11.2023 Ing. Patrik Pastorek 30.11.2023 Certifikácia zvierat
DF12311094 222023794 C&T, a.s 36686743 61,17 07.12.2023 Ing. Patrik Pastorek 20.12.2023 Zmluva č. 35/2013 KE Zastupovanie v colnom konaní
DF12311095 2374101500 MIKONA s.r.o Trenčianska 452, 02 01 Púchov 31570364 69,90 07.12.2023 Ing. Kristína Tóthová 20.12.2023 Pneumatiky+prezutie
DF12311096 8339610864 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 07.12.2023 Mgr. Ingrid Tomková 20.12.2023 Hovorné
DF12311097 8339686909 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 61,87 07.12.2023 Mgr. Ingrid Tomková 20.12.2023 Hovorné
DF12311102 264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 07.12.2023 Mgr. Ingrid Tomková 20.12.2023 Zmluva č. 18/0875/0003 o poskyt. pripojenia k sieti internet Internet
DF12312006 2023048 Česká a Slovenská etologická společnosť z.s Přátelství 815/109 41692900 20,00 07.12.2023 Ing. Patrik Pastorek 20.12.2023 Členské 2023
DF12312008 3032411750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 3963,61 07.12.2023 Ing. Zuzana Kovérová 20.12.2023 Z20232276_Z Stravné lístky
DF12311103 0395969033 ORANGE Slovensko a.s Metodova 8 35697270 215,81 07.12.2023 Mgr. Ingrid Tomková 20.12.2023 Zmluva na dod. riešenia sieťovej infraštruktúry mesta Košice Internet
DF12301063 8321877159 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 08.02.2023 Mgr. Ingrid Tomková 16.02.2023 Hovorné
DF12301065 2002258316 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 937,70 08.02.2023 Ing. Kristína Tóthová 16.02.2023 8036 PHM
DF12301064 8321967476 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 60,36 08.02.2023 Mgr. Ingrid Tomková 16.02.2023 Hovorné
DF12301066 2123 LOS-AGRO s.r.o. Letecká 37 36189987 46,68 08.02.2023 Viera Farbiaková 16.02.2023 31/2023 Sanatex
DF12302010 23007 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 60,00 08.02.2023 Elena Tomášová 21.02.2023 14/2023 Hobliny
DF12302011 20220026 Tirna vydavateľské družstvo 36750697 19,07 08.02.2023 Mgr. Ingrid Tomková 21.02.2023 Finančný spravodaj
DF92302003 122301508 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 11,40 08.03.2023 Elena Tomášová 08.03.2023 Komis. zmluva Komis
DF12302075 23102227 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 189,00 08.03.2023 Viera Farbiaková 08.03.2023 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení VŽP Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP
DF12302076 8232743770 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 60,36 08.03.2023 Mgr. Ingrid Tomková 08.03.2023 Hovorné
DF12302077 8323654784 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 08.03.2023 Mgr. Ingrid Tomková 08.03.2023 Hovorné
DF12302078 2002263836 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 792,66 08.03.2023 Ing. Kristína Tóthová 08.03.2023 PHM
DF12303015 6611299504 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 21,26 08.03.2023 Ing. Kristína Tóthová 09.03.2023 6611299504 Úrazové poistenie osôb preprav. motor. vozidlami
DF12303016 6611283860 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 1228,75 08.03.2023 Ing. Kristína Tóthová 09.03.2023 6611283860 Zákonné poistenie
DF12303017 6611279271 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 3336,12 08.03.2023 Ing. Kristína Tóthová 09.03.2023 6611279271 Havarijné poistenie
DF12303018 20230063 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 08.03.2023 Ing. Kristína Tóthová 09.03.2023 Zmluva č. 10102018 Služby BOZP
DF12305096 8328957689 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 08.06.2023 Mgr. Ingrid Tomková 15.06.2023 Hovorné
DF12306012 123145120 WebSupport,s.r.o. Karadžičova 12 36421928 17,88 08.06.2023 Mgr. Eva Malešová 28.06.2023 doména - lužný les
DF12305098 3032711418 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 27,49 08.06.2023 Ing. Zuzana Kovérová 15.06.2023 Z20232276_Z Stravné lístky
DF92305008 122302054 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 321,42 08.06.2023 Elena Tomášová 15.06.2023 Komis. zmluva Komis
DF12305097 832904669 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 60,36 08.06.2023 Mgr. Ingrid Tomková 15.06.2023 Hovorné
DF12306016 2300122693 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 312,85 08.06.2023 Viera Farbiaková 15.06.2023 267/2023 Repre - potraviny
DF12306017 810302719 GUMEX SK s.r.o. Slanecká 2455, 040 12 Košice 36 366 811 218,92 08.06.2023 Elena Tomášová 30.06.2023 255/2023 Elastické dosky z recykl. gumy
DF92307022 122400163 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 612,52 08.08.2023 Elena Tomášová 31.08.2023 Komis. zmluva Komis
DF12307106 8332586244 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 60,36 08.08.2023 Mgr. Ingrid Tomková 31.08.2023 Hovorné
DF12307105 000103 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 25,04 08.08.2023 Ing. Patrik Pastorek 31.08.2023 Veterinárna kontrola - certifikácia
DF92308002 20230099 Rusňáková Iveta 40802345 192,80 08.08.2023 Elena Tomášová 31.08.2023 Komis. zmluva Komis
DF12308011 3120230344 Papaya POS s.r.o. Tomášiková 28D 47070153 72,00 08.08.2023 Mgr. Ingrid Tomková 31.08.2023 Poplatok za servisný zásah
DF12308012 3032716715 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 4734,08 08.08.2023 Ing. Zuzana Kovérová 31.08.2023 Z20232276_Z Stravné lístky
DF12307107 8332504976 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 08.08.2023 Mgr. Ingrid Tomková 15.08.2023 Hovorné
DF12308013 2300028 Kelbel Radoslav-Servis chladničiek a mrazničiek Myslavská 51, 040 16 Myslava 32476817 285,00 08.08.2023 Viera Farbiaková 31.08.2023 357/2023 Servis chladiaceho boxu
DF12308104 2614230031 R-Metal s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36 751 081 3074,64 08.09.2023 Ing. Kristína Tóthová 18.09.2023 457/2023 Oplotenie
DF12309014 3032719216 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 3145,06 08.09.2023 Ing. Zuzana Kovérová 18.09.2023 Z20232276_Z Stravné lístky
DF92311003 2023232 ZAKALANDIA s.r.o Hornádska 3 52323382 20,04 08.11.2023 Elena Tomášová 13.11.2023 Komis. zmluva Komis
DF92311002 20230137 Rusňáková Iveta 40802345 35,70 08.11.2023 Elena Tomášová 13.11.2023 Komis. zmluva Komis
DF92310015 2023185 ZAKALANDIA s.r.o Hornádska 3 52323382 73,68 08.11.2023 Elena Tomášová 13.11.2023 Komis. zmluva Komis
DF92310016 223108 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 55,38 08.11.2023 Elena Tomášová 13.11.2023 Komis. zmluva Komis
DF92310017 19000013 Kohoutová Ivana - EDEN Nám. Míru 16 49870882 15,32 08.11.2023 Elena Tomášová 13.11.2023 Komis. zmluva Komis
DF92310018 122400785 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 122,13 08.11.2023 Elena Tomášová 13.11.2023 Komis. zmluva Komis
DF12310125 20231536 Správa mestskej zelene 17078202 144,00 08.11.2023 Elena Tomášová 13.11.2023 579/2023 Rastliny
DF12310126 20231535 Správa mestskej zelene 17078202 67,16 08.11.2023 Elena Tomášová 13.11.2023 600/2023 Rastliny
DF12310131 23200017 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 13853,13 08.11.2023 Mgr. Ingrid Tomková 10.11.2023 Zmluva o spolupráci Podiel z predaja vstupného
DF12310128 8337827336 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 08.11.2023 Mgr. Ingrid Tomková 10.11.2023 Hovorné
DF12310129 8337909522 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 61,51 08.11.2023 Mgr. Ingrid Tomková 10.11.2023 Hovorné
DF12311011 3032724943 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 3680,50 08.11.2023 Ing. Zuzana Kovérová 10.11.2023 Z20232276_Z Stravné lístky
DF12310130 231126 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 3764,28 08.11.2023 Elena Tomášová 10.11.2023 RD/011/2023 Ovocie, zelenina
DF12310127 23202848 AKROM SK s.r.o Veterná 8 46441492 373,68 08.11.2023 Ing. Kristína Tóthová 10.11.2023 594/2023 Servis stroja JCB
DF12311008 230102134 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 540,00 08.11.2023 Elena Tomášová 13.11.2023 615/2023 Ost. potraviny
DF12311010 2302036 AGRO-BIO s.r.o. Bellušova 1861 18630731 481,80 08.11.2023 Elena Tomášová 13.11.2023 602/2023 Ost. potraviny
DF12311009 238507902 Štátny vet. a pot. ústav vo Zvolene pod dráhami 918 042355613 68,90 08.11.2023 Ing. Patrik Pastorek 13.11.2023 04/2023 Lab. výkony
DF92311008 223122 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 25,74 08.12.2023 Elena Tomášová 20.12.2023 Komis. zmluva KOMIS
DF92311009 2023247 ZAKALANDIA s.r.o Hornádska 3 52323382 23,40 08.12.2023 Elena Tomášová 20.12.2023 Komis. zmluva Komis
DF12312009 22308681 VETAMIX Slovensko Priehon 128/50 52688267 2855,28 08.12.2023 Ľubica Ondriašová 20.12.2023 681/2023 Mäso
DF12301008 911539 EAZA EAZA 4509,00 09.01.2023 Ing. Patrik Pastorek 16.01.2023 Členské 2023
DF12301009 2023010028 Slovgen s.r.o. 35700629 20,00 09.01.2023 Ing. Patrik Pastorek 16.01.2023 Určenie pohlavia
DF12301010 230100006 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 135,00 09.01.2023 Viera Farbiaková 16.01.2023 593/2023 Ost. potraviny
DF12301011 50202310 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 155,82 09.01.2023 Elena Tomášová 16.01.2023 RD/014/2022 Pracovné odevy a obuv
DF12301068 1062300007 encare s.r.o Rusovská cesta 20 52302555 -19546,38 09.02.2023 Ing. Kristína Tóthová 16.02.2023 Zmluva o združenej dodávke elektriky Vyúčtovanie 01/2023 - elektrina
DF12302012 20230034 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 09.02.2023 Ing. Kristína Tóthová 21.02.2023 Zmluva č. 10102018 Služby BOZP
DF12302079 20230301 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 3960,00 09.03.2023 Viera Farbiaková 09.03.2023 68/2023 Ryby
DF12303019 20230008 Hreščák Jaroslav - RETRA Slnečná 263/15 10704060 484,50 09.03.2023 Elena Tomášová 09.03.2023 83/2023 Dosky
DF12305015 5220257099 NAY a.s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava 35 739 487 479,99 09.05.2023 Ing. Kristína Tóthová 25.05.2023 188/2023 Chladnička SAMSUNG
DF12304076 23200004 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 27613,98 09.05.2023 Mgr. Ingrid Tomková 10.05.2023 Zmluva o spolupráci Podiel z predaja
DF92305003 23200185 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 117,45 09.05.2023 Elena Tomášová 10.05.2023 Komis. zmluva KOMIS
DF92305002 2301068 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 22,84 09.05.2023 Elena Tomášová 10.05.2023 Komis. zmluva Komis
DF12305012 3032709060 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 3772,87 09.05.2023 Ing. Zuzana Kovérová 10.05.2023 Z20232276_Z Stravné lístky
DF12305014 92305034 KPK Print s.r.o. Orlia 10 44432299 636,00 09.05.2023 Mgr. Eva Malešová 10.05.2023 107/2023 Výroba a tlač tabule a cenníka
DF92305004 20230051 Rusňáková Iveta 40802345 29,00 09.05.2023 Ing. Kristína Tóthová 10.05.2023 Komis. zmluva Komis
DF92304013 019000004 Kohoutová Ivana - EDEN Nám. Míru 16 49870882 11,84 09.05.2023 Elena Tomášová 10.05.2023 Komis. zmluva Komis
DF12305017 230509 WILLCOM s.r.o. Szakkayho 1 36593087 634,80 09.05.2023 Mgr. Eva Malešová 10.05.2023 152/2023 Propagačné tašky s motívom Tukan
DF12304074 2230543 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 1822,50 09.05.2023 Viera Farbiaková 11.05.2023 205/2023 Granule
DF12304075 2230551 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 73,60 09.05.2023 Viera Farbiaková 10.05.2023 205/2023 Ost. potraviny
DF12305018 6014231053 R-Metal s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36 751 081 238,50 09.05.2023 Elena Tomášová 11.05.2023 203/2023 Ost. materiál
DF92305005 230510 WILLCOM s.r.o. Szakkayho 1 36593087 357,60 09.05.2023 Elena Tomášová 11.05.2023 177/2023 Suveníry
DF12305016 502023674 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 120,96 09.05.2023 Elena Tomášová 12.5.2023 RD/014/2022 Pracovné odevy
DF12305013 2303103 Förch Slovensko s.r.o Rosinska cesta 12 36698512 1265,90 09.05.2023 Elena Tomášová 12.05.2023 193/2023 Ost. materiál, náhradné diely
DF12305023 23034387 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 359,78 09.06.2023 Viera Farbiaková 15.05.2023 201/2023 Ost. potraviny
DF12305100 230086 AVAL BETA s.r.o  Letná 45, 040 01  Košice  31727972 6347,34 09.06.2023 Ing. Zuzana Kovérová 15.06.2023 Rámcova dohoda na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF12308023 2231010 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 348,30 09.08.2023 Viera Farbiaková 31.08.2023 402/2023 Objem. krmivo
DF12307110 10230161 OMNICOM s.r.o Tomášikova 64 36363383 40,33 09.08.2023 Mgr. Erich Kočner 31.08.2023 Zmluva č. 2022002016 Postimplementačná podpora
DF12308015 2231011 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 299,14 09.08.2023 Viera Farbiaková 24.10.2023 402/2023 Objem. krmivo
DF12308016 99515472 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36 371 271 48,00 09.08.2023 Ing. Zuzana Kovérová 15.08.2023 PaM 2024
DF12307111 23202039 AKROM SK s.r.o Veterná 8 46441492 423,70 09.08.2023 Ing. Kristína Tóthová 16.08.2023 359/2023 Servis stroja JCB
DF12307109 20239039 CEVEO s.r.o Lipovník 94 52029409 12515,58 09.08.2023 Ing. Kristína Tóthová 16.08.2023 Mandátna zmluva VO elektrina
DF12308014 6014232106 R-Metal s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36 751 081 6,84 09.08.2023 Elena Tomášová 31.08.2023 455/2023 Ost. materiál
DF12308017 2023265 Product Feed a.s. Hlavná 1538/31 35922117 386,40 09.08.2023 Viera Farbiaková 31.08.2023 413/2023 Ost. potraviny
DF92310002 23200473 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 54,99 09.10.2023 Elena Tomášová 13.10.2023 Komis. zmluva Komis
DF92310004 2301244 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 22,60 09.10.2023 Elena Tomášová 13.10.2023 Komis. zmluva Komis
DF92310003 20230125 Rusnáková Gabriela 40802345 30672139 133,20 09.10.2023 Elena Tomášová 13.10.2023 Komis. zmluva Komis
DF92309009 122400531 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 77,05 09.10.2023 Elena Tomášová 13.10.2023 Komis. zmluva Komis
DF92309008 122400529 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 84,58 09.10.2023 Elena Tomášová 13.10.2023 Komis. zmluva Komis
DF92309010 122400533 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 5,50 09.10.2023 Elena Tomášová 13.10.2023 Komis. zmluva Komis
DF92309011 223100 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 132,60 09.10.2023 Elena Tomášová 13.10.2023 Komis. zmluva Komis
DF92309012 019000011 Kohoutová Ivana - EDEN Nám. Míru 16 49870882 35,88 09.10.2023 Elena Tomášová 13.10.2023 Komis. zmluva Komis
DF12310021 1020233345 KLIMAVEX a.s Mánesova 11 46074201 446,94 09.10.2023 Elena Tomášová 13.10.2023 515/2023 Ventilátor do maštale
DF12310020 22306978 VETAMIX Slovensko Priehon 128/50 52688267 1651,25 09.10.2023 Elena Tomášová 13.10.2023 542/2023 Mäso
DF12310022 6611299504 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 23,69 09.10.2023 Ing. Kristína Tóthová 13.10.2023 6611299504 Poistenie osôb prepravovaných v mot. vozidlách
DF12309096 20232094 ASANARATES s.r.o Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 611,16 09.10.2023 Ing. Emília Kornúcová 13.10.2023 Rámcová zmluva o poskyt. deratiz. a dezinsek. služieb Deratizácia
DF12309097 23109958 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 132,84 09.10.2023 Viera Farbiaková 13.10.2023 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení VŽP Odvoz a odstránenie ŽVP
DF12309098 2002305530 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 1776,17 09.10.2023 Ing. Kristína Tóthová 13.10.2023 PHM
DF12309099 92309160 KPK Print s.r.o. Orlia 10 44432299 199,20 09.10.2023 Mgr. Eva Malešová 13.10.2023 533/2023 Výroba a tlač CVL plagát leopard
DF92309013 2023214 ZAKALANDIA s.r.o Hornádska 3 52323382 49,92 09.10.2023 Elena Tomášová 13.10.2023 Komis. zmluva Komis
DF12309100 264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 09.10.2023 Mgr. Ingrid Tomková 13.10.2023 Zmluva č. 18/0875/0003 o poskyt. pripojenia k sieti internet Internet
DF12309103 23200015 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 28523,68 09.10.2023 Mgr. Ingrid Tomková 13.10.2023 Zmluva o spolupráci Podiel z predaja vstupného
DF12311012 122023 MA TRADEING s.r.o. Hrubečská 49 53186389 1095,60 09.11.2023 Ing. Kristína Tóthová 14.11.2023 606/2023 Kamenivo na zimný posyp
DF12310124 41000161 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 25,04 09.11.2023 Ing. Patrik Pastorek 30.11.2023 Certifikácia zvierat
DF12301067 112300885 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 677,76 10.02.2023 Ing. Kristína Tóthová 16.02.2023 ZM-KO-OD-22-1110_SO Odvoz odpadu
DF12302013 238500500 Štátny veter. a potr. ústav vo Zvolene Pod dráhami 918, 960 86 Zvolen 597538 16,75 10.02.2023 Ing. Patrik Pastorek 21.02.2023 04/2023 Lab. výkony
DF12303020 20230010 Hreščák Jaroslav - RETRA Slnečná 263/15 10704060 475,00 10.03.2023 Elena Tomášová 13.03.2023 85/2023 Fošne
DF12303021 500230770 KOBIT - SK s.r.o M.R. Štefánika 48, 026 01  Dolní Kubín 31641440 755,48 10.03.2023 Elena Tomášová 13.03.2023 66/2023 Valcová kefa na zametač
DF12302080 112302989 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 1401,36 10.03.2023 Ing. Kristína Tóthová 13.03.2023 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP, 443/2017/NO Odvoz odpadu
DF92306010 223059 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 179,40 10.07.2023 Elena Tomášová 01.08.2023 Komis. zmluva Komis
DF92307015 23001686 Delikomat Slovensko s.r.o. Cementárska 15 35766875 86,40 10.07.2023 Mgr. Ingrid Tomková 01.08.2023 339/2023 Servis automatu
DF12306121 20230901 Správa mestskej zelene 17078202 2168,88 10.07.2023 Elena Tomášová 01.08.2023 317/2023 Ost. materiál - rastliny
DF12307015 2023841720 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 58,00 10.07.2023 Ing. Patrik Pastorek 01.08.2023 03/2023 Lab. výkony
DF12307016 4423000243 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 1696,67 10.07.2023 Viera Farbiaková 01.08.2023 RD/008/2023 Objem. krmivo
DF12306124 2323106078 RIGHT POWER a.s Na Bráne 4 36366544 -7851,68 10.07.2023 Ing. Kristína Tóthová 01.07.2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. E100007536 Elektrina
DF12307014 3032400650 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 87,97 10.07.2023 Ing. Zuzana Kovérová 01.08.2023 Z20232276_Z Stravné lístky
DF12307112 231762 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 516,00 10.08.2023 Viera Farbiaková 15.08.2023 195/2023 Cvrčky, šváby
DF12307115 23200011 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 75845,61 10.08.2023 Mgr. Ingrid Tomková 21.09.2023 Zmluva o spolupráci Podiel z predaja vstupného
DF12307113 230912 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 3843,18 10.08.2023 Viera Farbiaková 31.08.2023 RD/013/2022 Ovocie, zelenina
DF12307114 2300045 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 300,00 10.08.2023 Mgr. Ingrid Tomková 16.08.2023 Servisná zmluva Správa výp. techniky
DF12307116 23108011 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 132,84 10.08.2023 Viera Farbiaková 16.08.2023 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení VŽP Neškodné odstránenie ŽVP
DF12308018 2300046 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 235,68 10.08.2023 Elena Tomášová 09.10.2023 Servis. zmluva Ost. materiál - mikrotik
DF12310024 2231265 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 216,30 10.10.2023 Elena Tomášová 13.10.2023 505/2023 Ost. potraviny, granule, objem. krmivo
DF12310023 230101225 JANOSCH B&F s.r.o Čeladná 752 26866650 282,00 10.10.2023 Viera Farbiaková 13.10.2023 506/2023 Ost. potraviny
DF12310027 5020231462 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 369,44 10.10.2023 Elena Tomášová 13.10.2023 RD/014/2022 Prac. obuv
DF12310026 5020231461 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 445,60 10.10.2023 Elena Tomášová 13.10.2023 RD/014/2022 Prac. obuv
DF12310025 6014232782 R-METAL s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36540374 373,80 10.10.2023 Elena Tomášová 08.11.2023 567/2023 Ost. materiál
DF12311019 3111000739 IN-ECO,spol. s.r.o. Radlinského 13 31644392 490,63 10.11.2023 Elena Tomášová 14.11.2023 619/2023 Membránový kompresor do ČOV
DF12311013 23085346 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 88,22 10.11.2023 Elena Tomášová 14.11.2023 612/2023 Ost. potraviny
DF12311014 26230063 ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. Októbrová 35 31709117 1200,00 10.11.2023 Mgr. Ingrid Tomková 14.11.2023 Zmluva Audit účtovnej závierky
DF92310019 2290174654 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 44483767 45,07 10.11.2023 Ing. Kristína Tóthová 14.11.2023 Elektrina v stánku na parkovisku
DF12311015 2023842913 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 103,00 10.11.2023 Ing. Patrik Pastorek 14.11.2023 03/2023 Lab. výkony
DF12311016 20230425 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 10.11.2023 Ing. Kristína Tóthová 14.11.2023 Zmluva č. 10102018 Služby BOZP
DF12310134 2002311662 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 1351,44 10.11.2023 Ing. Kristína Tóthová 14.11.2023 8036 PHM
DF12311018 2300247320 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 208,91 10.11.2023 Elena Tomášová 14.11.2023 625/2023 Potraviny
DF12311017 3103230050 Mesto Košice 691135 998,00 10.11.2023 Ing. Kristína Tóthová 14.11.2023 Poistná zmluva 6611281208 Poistenie vozidiel
DF92301001 1230011 Wander book s.r.o Hodkovická 20 07662301 94,11 11.01.2023 Elena Tomášová 31.01.2023 Komis. zmluva Komis
DF12303087 86122865 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36 371 271 108,00 11.04.2023 Mgr. Ingrid Tomková 13.04.2023 Publikácie r. 2024
DF12303078 8325421275 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 11.04.2023 Mgr. Ingrid Tomková 13.04.2023 Hovorné
DF12303079 8325511096 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 60,44 11.04.2023 Mgr. Ingrid Tomková 13.04.2023 Hovorné
DF12304011 23210535 Berka Jiří Ing. Šumvald 403 60307013 304,32 11.04.2023 Elena Tomášová 13.04.2023 133/2023 Ost. materiál
DF12303080 230384 Vzdelávacie stredisko s.r.o. Clementisova 5, 040 22 Košice 36 607 959 192,00 11.04.2023 Ing. Zuzana Kovérová 13.04.2023 110/2023, 111/2023 Školenie
DF12303077 720230378 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 686,86 11.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 13.04.2023 121/2023 Servis a prezutie pneumatík - Citroen JUMPER
DF12304012 720230384 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 843,59 11.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 13.04.2023 134/2023 Servis - Citroen Berlingo
DF12303075 1062301476 encare s.r.o Rusovská cesta 20 52302555 -100,04 11.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 13.04.2023 Zmluva o združenej dodávke elektriky Vyúčtovanie el. energie Krosnianska 01-03/2023
DF12303082 1062301483 encare s.r.o Rusovská cesta 20 52302555 -16834,04 11.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 13.04.2023 Zmluva o združenej dodávke elektriky Vyúčtovanie elektriny - 03/2023
DF12303081 9700112960 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 112,66 11.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 13.04.2023 96/2023 Rozbor pitnej vody
DF12303083 1510000040 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 25,04 11.04.2023 Ing. Patrik Pastorek 13.04.2023 Veterinárna kontrola
DF12303084 1510000028 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 25,04 11.04.2023 Ing. Patrik Pastorek 13.04.2023 Veterinárna kontrola - certifikácia zvierat
DF12303076 222023198 C&T, a.s 36686743 63,09 11.04.2023 Ing. Patrik Pastorek 13.04.2023 Zmluva č. 35/2013 KE Zastupovanie v colnom konaní
DF92303006 122301700 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 60,81 11.04.2023 Viera Farbiaková 17.04.2023 14.04.2023 Komis
DF92303007 019000002 Kohoutová Ivana - EDEN Nám. Míru 16 49870882 26,53 11.04.2023 Elena Tomášová 17.04.2023 Komis. zmluva Komis
DF92303008 223023 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 31,20 11.04.2023 Elena Tomášová 17.04.2023 Komis. zmluva Komis
DF92304002 2301032 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 27,60 11.04.2023 Elena Tomášová 17.04.2023 Komis. zmluva Komis
DF92304003 20230035 Rusňáková Iveta 40802345 22,50 11.04.2023 Elena Tomášová 17.04.2023 Komis. zmluva Komis
DF92304004 23200123 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 52,64 11.04.2023 Elena Tomášová 17.04.2023 Komis. zmluva Komis
DF92304014 2290174654 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 44483767 81,31 11.05.2023 Ing. Kristína Tóthová 15.05.2023 Z. č. 5100131462 Elektrina
DF12304078 8327278127 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 60,64 11.05.2023 Mgr. Ingrid Tomková 12.05.2023 Hovorné
DF12304077 8327188072 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 11.05.2023 Mgr. Ingrid Tomková 12.05.2023 Hovorné
DF12305022 20230007 INGREAL SK servis s.r.o. Južná trieda 5/510 36580155 6000,00 11.05.2023 Ing. Kristína Tóthová 12.05.2023 159/2023 Oprava oplotenia CHZ kozorožce
DF12304080 112306870 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 629,52 11.05.2023 Ing. Kristína Tóthová 12.05.2023 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP, 443/2017/NO Odvoz odpadu
DF12304079 2002275391 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 1256,50 11.05.2023 Elena Tomášová 12.05.2023 PHM
DF12305019 7200008498 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 0,01 11.05.2023 Elena Tomášová 12.05.2023 Mobil - SAMSUNG GALAXY A13
DF12305021 2300098490 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 229,76 11.05.2023 Viera Farbiaková 12.05.2023 202/2023 Potraviny, Tovar do ZOOShopu
DF12305020 1023008 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 2106,24 11.05.2023 Viera Farbiaková 12.05.2023 RD/012/2022 Myši, potkany
DF12305024 231674 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 111,00 11.05.2023 Viera Farbiaková 15.05.2023 190/2023 Ryby - sladkovodné
DF12304081 2300025 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 300,00 11.05.2023 Mgr. Ingrid Tomková 15.05.2023 Servisná zmluva Správa výpočtovej techniky
DF12307017 4423000248 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 2118,06 11.07.2023 Viera Farbiaková 01.08.2023 RD/008/2023 Objem. krmivo
DF12306122 2002287386 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 1445,03 11.07.2023 Ing. Kristína Tóthová 01.08.2023 8036 PHM
DF92308003 23200394 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 206,93 11.08.2023 Elena Tomášová 19.10.2023 Komis. zmluva Komis
DF12307124 2323107854 RIGHT POWER a.s Na Bráne 4 36366544 41,28 11.08.2023 Ing. Kristína Tóthová 31.08.2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. E100007536 Mojmírova - vyúčtovanie elektriny
DF12308025 092023 GEOPROGRESS-Ing. Milan Selecký Klimkovičová 15 040 23 Košice 32 484 585 4140,00 11.08.2023 Ing. Kristína Tóthová 31.08.2023 382/2023 Vypracovanie technicko-geodet. dokumentácie
DF12307117 4099800127 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 303,84 11.08.2023 Ing. Kristína Tóthová 16.08.2023 Zmluva č. 1020090128 o dodávke a odbere tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV
DF12308019 202329 Bikár Alexander 47539917 47539917 135,00 11.08.2023 Mgr. Eva Malešová 31.08.2023 400/2023 Noc v ZOO - večera a raňajky
DF12308020 202330 Bikár Alexander 47539917 47539917 45,50 11.08.2023 Mgr. Eva Malešová 31.08.2023 414/2023 Obed pre účastníkov OFF road jazdy
DF12308021 202331 Bikár Alexander 47539917 47539917 82,50 11.08.2023 Mgr. Eva Malešová 31.08.2023 416/2023 Noc v ZOO - večera, raňajky
DF12308022 202333 Bikár Alexander 47539917 47539917 135,00 11.08.2023 Mgr. Eva Malešová 31.08.2023 421/2023 Noc v ZOO - večera, raňajky
DF92308007 2023201 ZAKALANDIA s.r.o Hornádska 3 52323382 189,84 11.09.2023 Elena Tomášová 18.09.2023 Komis. zmluva Komis
DF92308006 019000009 Kohoutová Ivana - EDEN Nám. Míru 16 49870882 95,88 11.09.2023 Elena Tomášová 18.09.2023 Komis. zmluva Komis
DF92308008 122400315 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 412,56 11.09.2023 Elena Tomášová 05.10.2023 Komis. zmluva Komis
DF92309003 2301222 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 250,20 11.09.2023 Elena Tomášová 05.10.2023 Komis. zmluva Komis
DF92309004 23200434 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 162,08 11.09.2023 Elena Tomášová 05.10.2023 Komis. zmluva Komis
DF92309005 223091 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 424,32 11.09.2023 Elena Tomášová 05.10.2023 Komis. zmluva Komis
DF12309009 230454 ASTA - KE s.r.o Slovenská 93 46239286 114,72 11.09.2023 Viera Farbiaková 12.09.2023 451/2023 Oprava chladiacej skrine
DF12309010 523112226 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 93,26 11.09.2023 Elena Tomášová 12.09.2023 Zmluva o dodávke pramenitej minerálnej vody Pitný režim
DF12309011 230101726 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 1546,60 11.09.2023 Viera Farbiaková 12.09.2023 478/2023 Ryby
DF12309013 202310139 Underground Foods s.r.o. Zeiberlichova 160/72 06103499 68,20 11.09.2023 Viera Farbiaková 12.09.2023 482/2023 Ost. potraviny
DF12310029 50020322 Zoologická zahrada Jihlava Březinovy sady 10 404454 40,71 11.10.2023 Viera Farbiaková 13.10.2023 Účastnícky poplatok - komisia pre výživu
DF12310035 1020231112 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 376,80 11.10.2023 Elena Tomášová 13.10.2023 RD/005/2023 Spotrebný mat. PČ
DF12309101 112316350 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 1140,96 11.10.2023 Ing. Kristína Tóthová 13.10.2023 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP, 443/2017/NO Odvoz odpadu
DF12310031 20230393 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 11.10.2023 Ing. Kristína Tóthová 13.10.2023 Zmluva č. 10102018 Služba BOZP
DF12310032 092023 MIDIA 30679982 847,88 11.10.2023 Ing. Kristína Tóthová 13.10.2023 552/2023 Elektroinštalácie
DF12310033 16102023 Hurný Jozef Zimná 10, 040 01 Košice 17 177 847 105,00 11.10.2023 Ing. Kristína Tóthová 13.10.2023 538/2023 Demontáž a montáž plynového sporaku
DF92309014 2290174654 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 44483767 23,50 11.10.2023 Ing. Kristína Tóthová 13.10.2023 Elektrika v stánku na parkovisku
DF12310030 23430394 B2B Partner s.r.o 44413467 159,60 11.10.2023 Elena Tomášová 13.10.2023 553/2023 Jedálenský stôl
DF12310034 2300222935 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 178,01 11.10.2023 Viera Farbiaková 13.10.2023 555/2023 Potraviny, Tovar do ZOOShopu
DF12310028 20230060 Hreščák Jaroslav - RETRA Slnečná 263/15 10704060 694,88 11.11.2023 Elena Tomášová 13.10.2023 551/2023 Fošne
DF92311010 2290174654 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 44483767 91,79 11.12.2023 Ing. Kristína Tóthová 20.12.2023 Z. č. 5100131462 Elektrina
DF2023037 2023037 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 320,00 11.12.2023 Ing. Kristína Tóthová 20.12.2023 Zmluva o poskytnutí služby 1/2023 Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF12311101 2002317861 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 1454,01 11.12.2023 Ing. Kristína Tóthová 20.12.2023 PHM
DF2312002 23200590 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 7,65 11.12.2023 Elena Tomášová 20.12.2023 Komis. zmluva Komis
DF12312011 23060 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 40608,52 11.12.2023 Ing. Kristína Tóthová 20.12.2023 Zmluva o dielo 04/2023 Rekonštrukcia dreveného prístrešku CHZ uhorský dobytok
DF12312014 3032727989 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 17,69 11.12.2023 Ing. Zuzana Kovérová 20.12.2023 Z20232276_Z Stravné lístky
DF12312012 23093268 Boris Ferenc Mgr. Denešova 4 48243191 125,12 11.12.2023 Ľubica Ondriašová 20.12.2023 676/2023, 617/2023
DF12301012 1022032 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1534,80 12.01.2023 Viera Farbiaková 16.01.2023 RD/012/2022 Mäso - myši, potkany
DF12303089 2300020 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 300,00 12.04.2023 Mgr. Ingrid Tomková 17.04.2023 Servisná zmluva Správa výpočtovej techniky
DF12304013 2300076499 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 247,34 12.04.2023 Elena Tomášová 17.04.2023 145/2023 Potraviny, tovar do ZOOShopu
DF92106006 2223200037 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 3860,73 12.06.2023 Elena Tomášová 15.06.2023 326/2023 Tovar do ZOO Shopu
DF12305105 1700962146 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 1391,98 12.06.2023 Elena Tomášová 15.06.2023 PHM
DF12305103 23105991 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 243,54 12.06.2023 Viera Farbiaková 12.06.2023 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení VŽP Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP
DF92305010 2290174654 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 44483767 33,80 12.06.2023 Ing. Kristína Tóthová 06.07.2023 Elektrina - stánok na parkovisku
DF12305101 23200007 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 53890,60 12.06.2023 Elena Tomášová 15.06.2023 Zmluva o spolupráci Podiel z predaja vstupného
DF12305102 1112300589 Dopravný podnik mesta Košice a.s. Bardejovská 6, 043 29 Košice 31 701 914 438,95 12.06.2023 Mgr. Eva Malešová 15.06.2023 215/2023 MDD - kyvadlová doprava
DF12305107 2230597 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 520,93 12.06.2023 Viera Farbiaková 15.06.2023 200/2023 Objem. krmivo, ost. potraviny
DF12305104 112308579 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 1122,00 12.06.2023 Ing. Kristína Tóthová 30.06.2023 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP, 443/2017/NO Odvoz odpadu
DF12306019 20230182 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 12.06.2023 Ing. Kristína Tóthová 30.06.2023 Zmluva č. 10102018 Služby BOZP
DF12306018 2023005 MA TRADEING s.r.o. Hrubečská 49 53186389 9000,00 12.06.2023 Daniel D 08 30.06.2023 102/2023 Zbneškodnenie nebezpečného odpadu - maštaľný hnoj
DF12306119 23200009 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 46609,34 12.07.2023 Mgr. Ingrid Tomková 01.08.2023 Zmluva o spolupráci Podiel z predaja vstupného
DF12306129 1900998001 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 303,84 12.07.2023 Ing. Kristína Tóthová 01.08.2023 Zmluva č. 1020090128 o dodávke a odbere tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV
DF92307006 2301370 Kolesár Dušan - DUKOS Opatovská 46, 040 01 Košice 10776907 225,60 12.07.2023 Elena Tomášová 01.08.2023 356/2023 Triedička mincí
DF12306120 230553 REMPKO s.r.o. Teslova 3 36194077 3634,37 12.07.2023 Elena Tomášová 01.08.2023 302/2023 Ost. materiál
DF12306123 112310068 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 571,92 12.07.2023 Ing. Kristína Tóthová 01.08.2023 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP, 443/2017/NO Odvoz odpadu
DF12306126 202316732 NATUR-PACK a.s Ružová dolina 6 35979798 30,00 12.07.2023 Ing. Kristína Tóthová 01.08.2023 Zmluva o plnení vyhrad. povinností Zber, odber a recykl. odpadu
DF12306127 202316544 NATUR-PACK a.s Ružová dolina 6 35979798 30,00 12.07.2023 Ing. Kristína Tóthová 01.08.2023 Zmluva o plnení vyhrad. povinností Zber, odber a recyklácia odpadov
DF12307018 23033 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 2630,00 12.07.2023 Elena Tomášová 01.08.2023 265/2023 Box pre dojčiace matky, lavičky, stoly
DF12307019 2300150200 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 245,78 12.07.2023 Elena Tomášová 01.08.2023 355/2023 Tovar pre tábor, Repre, Tovar do ZOOShopu
DF12309016 2306278 Förch Slovensko s.r.o Rosinska cesta 12 36698512 372,00 12.09.2023 Elena Tomášová 18.09.2023 494/2023 Čistič úžitkových vozidiel
DF12309017 23211348 Barviř Jiří, Ing. 69743258 393,40 12.09.2023 Elena Tomášová 18.09.2023 496/2023 Ost. materiál
DF12309015 20230043 Future Fly s.r.o. Sklepárska 4 45633738 300,00 12.09.2023 Mgr. Eva Malešová 18.09.2023 362/2023 Letecké služby - fotodokumentácia
DF12308106 2002299449 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 1071,73 12.09.2023 Ing. Kristína Tóthová 18.09.2023 8036 PHM
DF12308105 23200014 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 77718,49 12.09.2023 Mgr. Ingrid Tomková 12.09.2023 Zmluva o spolupráci Podiel z predaja vstupného
DF12310039 202310165 Underground Foods s.r.o. Zeiberlichova 160/72 06103499 40,00 12.10.2023 Viera Farbiaková 13.10.2023 561/2023 Ost. potraviny
DF12310037 2023842616 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 113,00 12.10.2023 Ing. Patrik Pastorek 16.10.2023 03/2023 Lab. výkony
DF12310036 2023842617 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 28,50 12.10.2023 Ing. Patrik Pastorek 16.10.2023 03/2023 Lab. výkony
DF12310038 2023842624 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 93,00 12.10.2023 Ing. Patrik Pastorek 16.10.2023 03/2023 Lab. výkony
DF12310040 202301001 IRES M+R s.r.o Kavečianska cesta 41 36447889 38807,15 12.10.2023 Ing. Kristína Tóthová 24.10.2023 Zmluva o dielo 3/2021 + dodatok č.1 Rekonštrukcia chaty BOBOR
DF12309104 1900998001 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 303,84 12.10.2023 Ing. Kristína Tóthová 08.11.2023 Zmluva č. 1020090128 o dodávke a odbere tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV
DF92312003 20230148 Rusňáková Iveta 40802345 8,20 12.12.2023 Elena Tomášová 20.12.2023 Komis. zmluva Komis
DF12312017 2301020996 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 523,60 12.12.2023 Elena Tomášová 20.12.2023 RD/006/2023 Čistiace prostriedky
DF12312019 202301201 IRES M+R s.r.o Kavečianska cesta 41 36447889 52740,22 12.12.2023 Ing. Kristína Tóthová 20.12.2023 Zmluva o dielo 3/2022 Rekonštrukcia Chata BOBOR
DF12312021 3032728092 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 29,49 12.12.2023 Ing. Zuzana Kovérová 20.12.2023 Z20232276_Z Stravné lístky
DF12312022 2230466 Regionálny úrad verejného zdravot. so sídl. v Košiciach Ipeľská 1 48968854 718,44 12.12.2023 Ing. Kristína Tóthová 20.12.2023 Zmluva č. 48/2023 o vykonaní odbor. a lab. vyšetrení Rozbor vody
DF12312030 2023107 MAJO STAV s.r.o. Komenského 73, 040 01 Košice 40 348 766 10591,80 12.12.2023 Ing. Kristína Tóthová 20.12.2023 Zmluva o dielo 1/11/2023 Technické zhodnotenie - voliéra pred exotáriom
DF12301014 50202348 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 162,25 13.01.2023 Elena Tomášová 16.01.2023 RD/014/2022 Pracovné odevy
DF12301015 230100086 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 160,00 13.01.2023 Viera Farbiaková 16.01.2023 13/2023 Ost. potraviny
DF12301016 012023 GEOPROGRESS-Ing. Milan Selecký Klimkovičová 15 040 23 Košice 32 484 585 1000,00 13.01.2023 Ing. Kristína Tóthová 16.01.2023 595/2022 Digitálna mapa k Oválnej voliére
DF12301013 2023840035 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 25,50 13.01.2023 Ing. Patrik Pastorek 16.01.2023 03/2023 Lab. výkony
DF12301017 2302001 AGRO-BIO s.r.o. Bellušova 1861 18630731 235,40 13.01.2023 Viera Farbiaková 16.01.2023 591/2022 Ost. potraviny
DF12302014 2023840205 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 26,00 13.02.2023 Ing. Patrik Pastorek 21.02.2023 04/2023 Laboratórne výkony
DF12302015 2023840207 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 31,00 13.02.2023 Ing. Patrik Pastorek 21.02.2023 04/2023 Lab. výkony
DF12302016 2023840208 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 45,00 13.02.2023 Ing. Patrik Pastorek 21.02.2023 04/2023 Lab. výkony
DF12302018 233101270 CWS - boco Slovakia M.R. Štefánika 87 31411045 13,92 13.02.2023 Mgr. Ingrid Tomková 21.02.2023 Abonentná zmluva Prenájom dávkovača dezinfekcie
DF12302017 230100297 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 651,30 13.02.2023 Viera Farbiaková 21.02.2023 37/2023 Ost. potraviny
DF12303023 233102295 CWS - boco Slovakia M.R. Štefánika 87 31411045 13,92 13.03.2023 Elena Tomášová 13.03.2023 Abonentná zmluva Prenájom dávkovača dezinfekcie
DF12303024 20230186 ASANARATES s.r.o Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 452,40 13.03.2023 Ing. Emília Kornúcová 13.03.2023 Rámcová zmluva o poskyt. deratiz. a dezinsek. služieb Deratizácia
DF12303025 2301047 LAJMEX SLOVAKIA TRADING s.r.o Levočská 4557 31726712 678,00 13.03.2023 Viera Farbiaková 13.03.2023 27/2023 Preprava sena
DF12302081 222023134 C&T, a.s 36686743 22,86 13.03.2023 Ing. Patrik Pastorek 13.03.2023 Zmluva č. 35/2013 KE Zastupovanie v colnom konaní
DF92303002 23200076 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 30,95 13.03.2023 Elena Tomášová 13.03.2023 Komis. zmluva Komis
DF92302004 2290174654 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 44483767 194,96 13.03.2023 Ing. Kristína Tóthová 14.03.2023 zák. číslo 5100131462 Elektrina - stánok na parkovisku
DF12303022 230023 INTERZOO Service & Logistic GmbH Celler str.2 DE 165482643 2000,00 13.03.2023 Ing. Patrik Pastorek 27.03.2023 33/2023 Transport zvierat
DF12303090 112304931 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 470,88 13.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 17.04.2023 115/2023 Zametanie areálu
DF12303091 112304932 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 694,80 13.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 17.04.2023 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP, 443/2017/NO Odvoz odpadu
DF12304014 9700113358 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 1667,10 13.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 17.04.2023 96/2023 Rozbor pitnej vody
DF12304015 2230079 Regionálny úrad verejného zdravot. so sídl. v Košiciach 00606723 130,82 13.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 17.04.2023 Zmluva č. 48/2023 o vykonaní odbor. a lab. vyšetrení Rozbor vody
DF12304016 230100425 JANOSCH B&F s.r.o Čeladná 752 26866650 177,00 13.04.2023 Viera Farbiaková 20.04.2023 147/2023 Ost. potraviny
DF12309092 202306 KOBAKSTAV s.r.o Mlynská 23 46633596 1800,00 13.04.2023 Róbert Kapaló 20.04.2023 39/2023 Zhotovenie sadrokartónového stropu na Mojmírovej
DF12306021 20230762 Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 79, 040 01 Košice 17079202 105,19 13.06.2023 Viera Farbiaková 15.06.2023 266/2023 Výsadba truhlíkov
DF12306020 20230300011 ART CUBE s.r.o Amurská 8 53406893 100,00 13.06.2023 Mgr. Eva Malešová 30.06.2023 242/2023 Animačné služby - MDD
DF12306128 20230949 Správa mestskej zelene 17078202 356,04 13.07.2023 Viera Farbiaková 01.08.2023 393/2023 Rastliny
DF12307020 92307106 KPK Print s.r.o. Orlia 10 44432299 79,20 13.07.2023 Mgr. Eva Malešová 01.08.2023 354/2023 Tlač vizitiek
DF12307023 23201236 Verlag Dashofer s.r.o Železničiarska 13, 811 04  Bratislava 35730129 240,00 13.07.2023 Ing. Kristína Tóthová 01.08.2023 341/2023 Online seminár - elektron. platforma
DF12307024 183991 World Association of Zoo and Aquariums WAZA 1506,02 13.07.2023 Ing. Patrik Pastorek 01.08.2023 Konferenčný poplatok
DF12309019 23069196 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 238,69 13.09.2023 Viera Farbiaková 18.09.2023 483/2023, 497/2023, 423/2023 Ost. potraviny
12309018 2023028 Rajnicová Mária Hospodárska ulica 613 37571117 240,00 13.09.2023 Viera Farbiaková 18.09.2023 504/2023 Zmes plodov
DF12308107 23109011 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 88,56 13.09.2023 Viera Farbiaková 18.09.2023 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení VŽP Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP
DF12309020 2300201548 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 323,39 13.09.2023 Viera Farbiaková 18.09.2023 507/2023 Potraviny, repre, tovar do ZOOShopu
DF12309030 6611283860 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 1228,75 13.09.2023 Ing. Kristína Tóthová 21.09.2023 6611283860 Zákonné poistenie
DF12309031 6611279271 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 3336,12 13.09.2023 Ing. Kristína Tóthová 21.09.2023 6611279271 Havarijné poistenie
DF12309106 9700131993 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 24,00 13.10.2023 Ing. Kristína Tóthová 17.10.2023 Zmluva č. 09/228/2023 o odvoze a likvidácii odpadovej vody Likvidácia odpadových vôd
DF12310045 2500839576 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 296,74 13.10.2023 Ing. Kristína Tóthová 17.10.2023 Právna zmluva 30-000028628PO2010 Spotreba vody
DF12310047 5020231504 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 921,38 13.10.2023 Elena Tomášová 17.10.2023 RD/014/2022 Pracovné odevy
DF12310041 2231307 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 453,60 13.10.2023 Viera Farbiaková 19.10.2023 505/2023 Granule
DF12309105 202312 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 960,00 13.10.2023 Viera Farbiaková 19.10.2023 515/2023 Mrazené králiky
DF12310046 0661023 DORPLAST - Duchová I. teslova 2451 32476426 114,00 13.10.2023 Elena Tomášová 25.10.2023 590/2023 Izolačný panel
DF12310044 2374101122 MIKONA s.r.o Trenčianska 452, 02 01 Púchov 31570364 75,24 13.10.2023 Ing. Kristína Tóthová 08.11.2023 381/2023 Prezutie pneumatík
DF12310043 2374101121 MIKONA s.r.o Trenčianska 452, 02 01 Púchov 31570364 82,69 13.10.2023 Ing. Kristína Tóthová 08.11.2023 381/2023 Prezutie pneumatík
DF12310042 2374101120 MIKONA s.r.o Trenčianska 452, 02 01 Púchov 31570364 55,62 13.10.2023 Ing. Kristína Tóthová 08.11.2023 381/2023 Prezutie pneumatík
DF12311020 238508056 Štátny veter. a potr. ústav vo Zvolene Pod dráhami 918, 960 86 Zvolen 597538 552,90 13.11.2023 Ing. Patrik Pastorek 14.11.2023 04/52023 Lab. výkony
DF12310133 9700134648 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 24,00 13.11.2023 Ing. Kristína Tóthová 14.11.2023 Zmluva č. 09/228/2023 o odvoze a likvidácii odpadovej vody Likvidácia odpadovej vody
DF12311021 92311028 KPK Print s.r.o. Orlia 10 44432299 331,20 13.11.2023 Mgr. Eva Malešová 14.11.2023 467/2023 Výroba a tlač fólie MARGAY
DF12312024 230105907 JADAL Pruběžná 1548 538,40 13.12.2023 Elena Tomášová 20.12.2023 669/2023 Ost. materiál - el. rosič
DF92301008 2290174654 Východoslovenská distribučná a.s 36599361 281,96 14.02.2023 Ing. Kristína Tóthová 21.02.2023 Elektrika
DF12303026 2300054927 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 256,17 14.03.2023 Viera Farbiaková 15.03.2023 97/2023 Potraviny, tovar do ZOOShopu
DF12304017 2023840832 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 36,00 14.04.2023 Ing. Patrik Pastorek 20.04.2023 03/2023 Lab. výkony
DF12304019 2500722021 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 290,29 14.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 20.04.2023 Právna zmluva 30-000028628PO2010 Spotreba vody
DF12303094 2002269488 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 1077,14 14.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 20.04.2023 8036 PHM
DF12303093 20230307 Dolobáč Legal s.r.o Floriánska 19 55034268 576,00 14.04.2023 Mgr. Erich Kočner 20.04.2023 Zmluva o poskytovaní právnych služieb Právne služby
DF12306023 3032711655 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 5,50 14.06.2023 Ing. Zuzana Kovérová 15.06.2023 Z20232276_Z Stravné lístky
DF12306026 2023313137 PAH s.r.o. Textilná 4 36602124 216,96 14.06.2023 Elena Tomášová 30.06.2023 287/2023 Materiál na deň dobrovoľníkov
DF12306024 20230112 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 300,00 14.06.2023 Mgr. Eva Malešová 30.06.2023 262/2023 Prenájom reklamnej plochy
DF12306022 20230009 Martin Kuzevič Drábová 6, 040 23 Košice 47775297 1950,00 14.06.2023 Viera Farbiaková 30.06.2023 327/2023 Orez stromov
DF12306125 23106995 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 168,26 14.07.2023 Viera Farbiaková 01.08.2023 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení VŽP Neškodné odstránenie ŽVP
DF12307022 2500783390 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 293,52 14.07.2023 Ing. Kristína Tóthová 01.08.2023 Právna zmluva 30-000028628PO2010 Stočné
DF12308024 2023022128 Profesia spol. s.r.o. Pribinova 19 35800861 525,60 14.08.2023 Ing. Zuzana Kovérová 15.08.2023 244/2023 Balík služieb - inzercia
DF92307023 2290174654 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 44483767 23,16 14.08.2023 Ing. Kristína Tóthová 31.08.2023 zák. číslo 5100131462 Elektrina v stánku na parkovisku
DF12307122 20230295 RIVI s.r.o. Kavečianska cesta 8 36596451 1392,00 14.08.2023 Elena Tomášová 19.10.2023 454/2023 Ost. materiál
DF12307123 112313699 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 1129,44 14.08.2023 Ing. Kristína Tóthová 31.08.2023 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP, 443/2017/NO Odvoz odpadu
DF12308026 230102579 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 119,38 14.08.2023 Elena Tomášová 31.08.2023 RD/006/2023 Čistiace prostriedky
DF12308027 2500808012 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 454,19 14.08.2023 Ing. Kristína Tóthová 31.08.2023 Právna zmluva 30-000138448PO2018 Mojmírova - vodné a stočné
DF12308027 2500808012 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 454,19 14.08.2023 Ing. Kristína Tóthová 31.08.2023 Právna zmluva 30-000138448PO2018 Mojmírova - vodné, stočné
DF12308028 2023842048 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 22,00 14.08.2023 Ing. Patrik Pastorek 31.08.2023 03/2023 Lab. výkony
DF12308029 2023842054 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 15,50 14.08.2023 Ing. Patrik Pastorek 31.08.2023 03/2023 Lab. výkony
DF92309006 20230113 Rusňáková Iveta 40802345 169,50 14.09.2023 Elena Tomášová 18.09.2023 Komis. zmluva Komis
DF12308108 9700128905 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 24,00 14.09.2023 Ing. Kristína Tóthová 18.09.2023 Zmluva č. 09/228/2023 o odvoze a likvidácii odpadovej vody Likvidácia odpadovej vody
DF92308009 2290174654 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 44483767 24,14 14.09.2023 Ing. Kristína Tóthová 18.09.2023 Elektrina - parkovisko
DF12311022 23283 GRAFFEX s.r.o. Končistá 3 44712456 20,00 14.11.2023 Elena Tomášová 14.11.2023 131/2023 Odvoz a likvidácia odpadu z vlnitej lepenky
DF92311004 23200545 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 19,27 14.11.2023 Elena Tomášová 14.11.2023 Komis. zmluva Komis
DF12311023 6154269023 NAY a.s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava 35 739 487 78,99 14.11.2023 Ing. Zuzana Kovérová 14.11.2023 Mikrovlnná rúra MORA
DF12311024 2023112224 Slovgen s.r.o. 35700629 50,00 14.11.2023 Ing. Patrik Pastorek 27.11.2023 Určenie pohlavia
DF12311025 23055 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 168,00 14.11.2023 Elena Tomášová 30.11.2023 129/2023 Hobliny
DF12311105 8414857281 SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, 82511  Bratislava 358152256 14922,16 14.12.2023 Ing. Kristína Tóthová 20.12.2023 RD o združenej dodávke elektriny Elektrina
DF12311106 4099800131 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31679642 1531,16 14.12.2023 Ing. Kristína Tóthová 20.12.2023 Zmluva č. 1020090128 o dodávke a odbere tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV
DF92312004 231225 WILLCOM s.r.o. Szakkayho 1 36593087 170,00 14.12.2023 Elena Tomášová 20.12.2023 646/2023 Tovar do ZOOShopu
DF12312027 323024 JES Slovakia s.r.o 45918945 1700,00 14.12.2023 Mgr. Eva Malešová 20.12.2023 586/2023 Propagačný materiál
DF12312028 26230076 ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. Októbrová 35 31709117 4800,00 14.12.2023 Mgr. Ingrid Tomková 20.12.2023 Zmluva o poskytnutí audit. služieb Audit I. polrok 2023
DF12312029 212023050 ZOO Dvur Králové Štefániková 1029 27478246 225,00 14.12.2023 Ing. Patrik Pastorek 20.12.2023 604/2023 Veterinárne vyšetrenie
DF12312031 231226 WILLCOM s.r.o. Szakkayho 1 36593087 85,00 14.12.2023 Mgr. Eva Malešová 20.12.2023 647/2023 REPRE - tašky s potlačou ZOO
DF12312032 2023122391 Slovgen s.r.o. 35700629 85,50 14.12.2023 Ing. Patrik Pastorek 20.12.2023 Určenie pohlavia
DF12301071 9700109083 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 52,32 15.02.2023 Ing. Kristína Tóthová 16.02.2023 Zmluva č. 09/212/2021 o odvoze a likvidácii odpadových vôd Likvidácia odpadovej vody
DF12302020 230100360 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 1463,00 15.02.2023 Viera Farbiaková 21.02.2023 36/2023 Ryby
DF12302021 230100218 JANOSCH B&F s.r.o Čeladná 752 26866650 213,30 15.02.2023 Viera Farbiaková 21.02.2023 42/2023 Ost. potraviny
DF12302023 3032703266 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 50,97 15.02.2023 Ing. Zuzana Kovérová 21.02.2023 Z20221342_Z Stravné lístky
DF12302019 2023008 Rajnicová Mária Hospodárska ulica 613 37571117 120,00 15.02.2023 Viera Farbiaková 21.02.2023 41/2023 Ost. potraviny
DF12302082 2300013 AMINA SK s.r.o Charkovská 24, 040 22  Košice 4436701 300,00 15.03.2023 Mgr. Ingrid Tomková 15.03.2023 Servisná zmluva Správa výp. techniky
DF12302083 1900998001 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 1913,44 15.03.2023 Ing. Kristína Tóthová 15.03.2023 Zmluva č. 1020090128 o dodávke a odbere tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV
DF12303027 2230292 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 992,64 15.03.2023 Viera Farbiaková 15.03.2023 77/2023 Objem. krmivo a lízna soľ
DF12303028 3032906814 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 50,97 15.03.2023 Ing. Zuzana Kovérová 15.03.2023 Z 20221342_Z Stravné lístky
DF12303029 032023 MIDIA 30679982 1234,90 15.03.2023 Ing. Kristína Tóthová 23.03.2023 RD/015/2022 Odborná prehliadka elektr. spotrebičov
DF12302084 9700111049 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 48,00 15.03.2023 Ing. Kristína Tóthová 23.03.2023 Zmluva č. 09/228/2023 o odvoze a likvidácii odpadovej vody Likvidácia odpadovej vody
DF12303030 9123000777 Multi-VAC SK spol. s.r.o. Vajnorská 140 31724663 638,95 15.03.2023 Róbert Kapaló 23.03.2023 470/2022 Tech. zhodnotenie Mojmírovej - rekuperačná jednotka
DF12304082 1900998001 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 1179,06 15.05.2023 Ing. Kristína Tóthová 18.05.2023 Zmluva č. 1020090128 o dodávke a odbere tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV
DF92305006 23001326 Delikomat Slovensko s.r.o. Cementárska 15 35766875 326,76 15.05.2023 Mgr. Ingrid Tomková 18.05.2023 189/2023 Servis automatu na krmivo
DF12304083 23104824 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 221,40 15.05.2023 Viera Farbiaková 23.05.2023 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení VŽP Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP
DF12305110 1900998001 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 540,25 15.06.2023 Ing. Kristína Tóthová 15.06.2023 Zmluva č. 1020090128 o dodávke a odbere tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV
DF12306027 23044480 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 39,66 15.06.2023 Viera Farbiaková 30.06.2023 277/2023 Lieky
DF12308032 3301230014 Mesto Košice 691135 31,50 15.08.2023 Ing. Kristína Tóthová 31.08.2023 Prefakturácia - poistné
DF12307121 235002 PRAGMASTROJ s.r.o. Kadlubská 7 44625430 3036,00 15.08.2023 Viera Farbiaková 16.08.2023 340/2023 Seno
DF12308030 230101548 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 126,00 15.08.2023 Viera Farbiaková 31.08.2023 425/2023 Ost. potraviny
DF12310136 23000147 ŽELEZO STAVEBNINY s.r.o. Nešporova 26 45522855 699,56 15.11.2023 Elena Tomášová 27.11.2023 655/2023 Hutný materiál
DF92311005 019000014 Kohoutová Ivana - EDEN Nám. Míru 16 49870882 94,66 15.11.2023 Elena Tomášová 27.11.2023 Komis. zmluva Komis
DF92311006 2301261 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 331,04 15.11.2023 Elena Tomášová 27.11.2023 Komis. zmluva Komis
DF12310135 4099800130 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 771,62 15.11.2023 Ing. Kristína Tóthová 30.11.2023 Zmluva č. 1020090128 o dodávke a odbere tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV
DF12311026 238508108 Štátny veter. a potr. ústav vo Zvolene Pod dráhami 918, 960 86 Zvolen 597538 72,90 15.11.2023 Ing. Patrik Pastorek 30.11.2023 04/2023 Lab. výkony
DF12311027 1442023 SMART SIDE s.r.o. Južná trieda 48/A 53897561 82,50 15.11.2023 Mgr. Eva Malešová 30.11.2023 597/2022 Programovanie web stránky
DF12311028 92309494 ZENIT.SK s.r.o. Nová 831/78 36307599 303,88 15.11.2023 Elena Tomášová 30.11.2023 638/2023 Plexi glass
DF12311029 23435042 B2B Partner s.r.o 44413467 192,00 15.11.2023 Elena Tomášová 30.11.2023 634/2023 Kancel. stolička
DF12301019 20230001 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 16.01.2023 Ing. Kristína Tóthová 16.01.2023 Zmluva č. 10102018 Služby BOZP
DF12301020 3301230001 Mesto Košice 691135 31,50 16.01.2023 Ing. Kristína Tóthová 16.01.2023 Zmluva 2017000710 Refundácia zákonného poistenia
DF12301018 233100266 CWS - boco Slovakia M.R. Štefánika 87 31411045 13,92 16.01.2023 Elena Tomášová 16.01.2023 Abonentná zmluva Prenájom dávkovača dezinfekcie
DF12301070 4099800121 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 1943,62 16.02.2023 Ing. Kristína Tóthová 16.02.2023 Zmluva č. 1020090128 o dodávke a odbere tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV
DF12302022 022023 GEOPROGRESS-Ing. Milan Selecký Klimkovičová 15 040 23 Košice 32 484 585 300,00 16.02.2023 Ing. Kristína Tóthová 21.02.2023 29/2023 Porealizačné zameranie CHZ margay
DF12302024 382023 Ing. Jaroslav Krempaský Matuškova 2 43793819 460,00 16.02.2023 Ing. Kristína Tóthová 21.02.2023 28/2023 Znalecký posudok k vyradeniu mot. vozidiel a strojov
DF12302025 20230201 Rybárstvo Zemplín s.r.o. Kostolné námestie 10,071 01 Michalovce 36 576 557 3960,00 16.02.2023 Viera Farbiaková 21.02.2023 44/2023 Ryby
DF12303031 230951 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 306,00 16.03.2023 Viera Farbiaková 23.03.2023 89/2023 Mäso - cvrčky, červy
DF12303032 230300 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 2842,92 16.03.2023 Viera Farbiaková 23.03.2023 RD/013/2022 Ovocie a zelenina
DF12305026 231633 Hi-reklama s.r.o. Komenského 11/A, 040 01 Košice 36 199 451 1318,80 16.05.2023 Mgr. Eva Malešová 25.05.2023 185/2023 Propagačné tričká + potlač
DF12304088 9700116263 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 72,00 16.05.2023 Ing. Kristína Tóthová 25.05.2023 Zmluva č. 09/228/2023 o odvoze a likvidácii odpadovej vody Likvidácia odpadovej vody
DF12305025 20230147 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 16.05.2023 Ing. Kristína Tóthová 25.05.2023 Zmluva č. 10102018 Služby BOZP
DF12305027 202305 Bikár Alexander 47539917 47539917 44,00 16.05.2023 Ing. Zuzana Kovérová 26.05.2023 231/2023 Pracovný obed
DF12304086 202304 Bikár Alexander 47539917 47539917 10,00 16.05.2023 Ing. Köverová Zuzana 26.05.2023 148/2023 Pracovný obed
DF12304087 202303 Bikár Alexander 47539917 47539917 14,00 16.05.2023 Ing. Zuzana Kovérová 26.05.2023 118/2023 Pracovný obed
DF12306028 20231383 ASANARATES s.r.o Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 429,60 16.06.2023 Ing. Emília Kornúcová 28.06.2023 Rámcová zmluva o poskyt. deratiz. a dezinsek. služieb Deratizácia
DF12306033 6611279271 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 3336,12 16.06.2023 Ing. Kristína Tóthová 03.07.2023 6611279271 Havarijné poistenie
DF12305109 230811 Ján Majončík-Rematrans Moldavská cesta 553/77 35091975 883,20 16.06.2023 Róbert Kapaló 30.06.2023 220/2023 Preprava štiepky
DF12306029 230119 MARK MEDIA s.r.o Mäsiarska 63 36591491 1068,00 16.06.2023 Mgr. Eva Malešová 30.06.2023 Obchodná zmluva 131/2023 Reklama v rádiu
DF12306030 230120 MARK MEDIA s.r.o Mäsiarska 63 36591491 900,00 16.06.2023 Mgr. Eva Malešová 30.06.2023 Obchodná zmluva 132/2023 Reklama v rádiu
DF12307118 9700126227 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 24,00 16.08.2023 Ing. Kristína Tóthová 31.01.2023 Zmluva č. 09/228/2023 o odvoze a likvidácii odpadovej vody Likvidácia
DF12307119 1112300879 Dopravný podnik mesta Košice a.s. Bardejovská 6, 043 29 Košice 31 701 914 2131,94 16.08.2023 Mgr. Eva Malešová 31.08.2023 318/2023 Preprava - tábor
DF12308034 1032308176 KONEX elektro s.r.o. Rastislavova 7, 040 01 Košice 31 680 569 946,21 16.08.2023 Elena Tomášová 31.08.2023 429/2023 Osvetlenie maštale
DF12308035 2231050 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 414,96 16.08.2023 Viera Farbiaková 31.08.2023 402/2023 Ost. potraviny
DF12308033 2300239 MD VET s.r.o. na Lány 19 47355191 195,80 16.08.2023 Viera Farbiaková 31.08.2023 459/2023 Ost. potraviny
DF12310048 23211493 Berka Jiří Ing. Šumvald 403 60307013 133,58 16.10.2023 Elena Tomášová 19.10.2023 577/2023 Materiál k morským akváriám
DF12310052 124979 TURKON s.r.o Popradska 58 36589560 31,20 16.10.2023 Elena Tomášová 19.10.2023 568/2023 Upínacie pásy, žiarovky
DF12310051 2213114 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 115,06 16.10.2023 Viera Farbiaková 19.10.2023 505/2023 Ost. potraviny
DF12310056 12023 West African Primate Conservation Action e.V. Tiergartenstrase 3, 691 20 Heidelberg 6221645519 2000,00 16.10.2023 Ing. Patrik Pastorek 19.10.2023 Členské 2023
DF92310006 2500850100 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 23,47 16.10.2023 Ing. Kristína Tóthová 25.10.2023 Právna zmluva 30-000121080PO2016 Spotreba vody
DF12310049 2300062 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 624,00 16.10.2023 Mgr. Ingrid Tomková 23.10.2023 491/2022 ESET
DF12309108 2300061 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 300,00 16.10.2023 Mgr. Ingrid Tomková 23.10.2023 491/2022 Správa výpočtovej techniky
DF12309107 20230918 Dolobáč Legal s.r.o Floriánska 19 55034268 288,00 16.10.2023 Mgr. Erich Kočner 24.10.2023 Zmluva o poskytnutí právnych služieb Právne služby
DF12310055 4423000381 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 3776,10 16.10.2023 Viera Farbiaková 24.10.2023 RD/008/2023 Granule
DF12310053 23103 M&M ZOO SERVICE S.C. Ul. Zródlana 15 1000,00 16.10.2023 Ing. Patrik Pastorek 08.11.2023 447/2023 Transport zvierat
DF12310137 8412408966 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 10699,30 16.11.2023 Ing. Kristína Tóthová 27.11.2023 RD o združenej dodávke elektriny Elektrika
DF92311007 2301262 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 29,60 16.11.2023 Elena Tomášová 27.11.2023 Komis. zmluva Komis
DF12310138 23111213 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 88,56 16.11.2023 Ľubica Ondriašová 30.11.2023 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení VŽP Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP
DF12311030 230102214 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 1344,65 16.11.2023 Ľubica Ondriašová 30.11.2023 632/2023 Ost. potraviny
DF12301021 230109 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 347,00 17.01.2023 Viera Farbiaková 16.02.2023 11/2023 Mäso
DF92301002 2301003 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 7,42 17.01.2023 Elena Tomášová 21.02.2023 Komis. zmluva Komis
DF92301003 2301004 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 1,04 17.01.2023 Elena Tomášová 31.01.2023 Komis. zmluva Komis
DF12302028 2302016 KCI TECH, s.r.o. Hutnícka 3418/3 50471490 758,16 17.02.2023 Ing. Kristína Tóthová 21.02.2023 20/2023 Servisná prehliadka
DF12302029 2300003 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 300,00 17.02.2023 Mgr. Ingrid Tomková 21.02.2023 Servisná zmluva Správa výptočtovej techniky
DF12302027 1023003 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 2523,84 17.02.2023 Viera Farbiaková 21.02.2023 RD/012/2022 Potkany, myši
DF12302026 23012373 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 88,54 17.02.2023 Viera Farbiaková 21.02.2023 15/2022, 47/2023 Ost. potraviny
DF12302031 2300008 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 154,20 17.02.2023 Ing. Patrik Pastorek 21.02.2023 09/2023 Monitor Xiaomi
DF12303034 102362901 WebSupport,s.r.o. Karadžičova 12 36421928 57,46 17.03.2023 Mgr. Eva Malešová 23.03.2023 Hosting zookosice
DF12303033 1023005 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 683,28 17.03.2023 Viera Farbiaková 23.03.2023 RD/012/2022 Potkany
DF12304020 6014230780 R-METAL s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36540374 340,50 17.04.2023 Elena Tomášová 20.04.2023 153/2023 Pletivo
DF12304022 2023002 MA TRADEING s.r.o. Hrubečská 49 53186389 24900,00 17.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 20.04.2023 Zmluva o dielo č. 1/2023 Oprava betónového oplotenia
DF12303095 9700113645 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 39,24 17.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 20.04.2023 Zmluva č. 09/228/2023 o odvoze a likvidácii odpadovej vody Likvidácia odpadovej vody
DF12303097 1900998001 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 1490,92 17.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 20.04.2023 Zmluva č. 1020090128 o dodávke a odbere tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV
DF92303009 2290174654 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 44483767 64,45 17.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 20.04.2023 Elektrina - stánok na parkovisku
DF12304021 2200055 Nutriland Slovakia s.r.o Na Lány 19 01003 158,42 17.04.2023 Viera Farbiaková 20.04.2023 Ostatné potraviny - bioarmor
DF12304023 0662023 SMART SIDE s.r.o. Južná trieda 48/A 53897561 390,00 17.04.2023 Mgr. Eva Malešová 20.04.2023 597/2022 Programovanie WEB stránky
DF92304005 23015 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 426,00 17.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 20.04.2023 90/2023 Drevený stôl a lavice ku gazdovskému dvoru
DF12304021 2200055 NUTRILAND s.r.o. Na lány 19 158,42 17.04.2023 Viera Farbiaková 04.05.2023 537/2022 Ost. potraviny
DF12305028 231771 ABC Tiskárna Sedlecka 46 88354326 758,50 17.05.2023 Mgr. Eva Malešová 25.05.2023 136/2023 Propagačný materiál
DF12307028 238504882 Štátny vet. a pot. ústav vo Zvolene pod dráhami 918 042355613 82,90 17.07.2023 Ing. Patrik Pastorek 01.08.2023 04/2023 Lab. výkony
DF12307026 20230233 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 17.07.2023 Ing. Kristína Tóthová 01.08.2023 Zmluva č. 10102018 BOZP
DF12307027 6330799 Auto-VALAS s.r.o 31681743 863,42 17.07.2023 Ing. Kristína Tóthová 01.08.2023 293/2023 Servis - Fiat Ducato
DF12307029 238504840 Štátny veter. a potr. ústav vo Zvolene Pod dráhami 918, 960 86 Zvolen 597538 16,90 17.07.2023 Ing. Patrik Pastorek 01.08.2023 04/2023 Lab. výkony
DF12307030 9700123026 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 48,00 17.07.2023 Ing. Kristína Tóthová 01.08.2023 Zmluva č. 09/228/2023 o odvoze a likvidácii odpadovej vody Likvidácia odpad. vody
DF12307031 3102023 FARMA AVES-LAUBE Košice 12 44702175 57,90 17.07.2023 Viera Farbiaková 01.08.2023 405/2023 Ost. potraviny
DF12307025 11123081 GEOMAT Slovakia s.r.o. Rybničná 40 45308012 1241,04 17.07.2023 Elena Tomášová 01.08.2023 304/2023 Ost. mat. - eurogrid, geomatex
DF92307016 2223200052 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 2671,98 17.07.2023 Elena Tomášová 15.8.2023 351/2023 Tovar do ZOOShopu
DF92306011 2290174654 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 44483767 56,35 17.07.2023 Ing. Kristína Tóthová 01.08.2023 Elektrina - parkovisko
DF92308004 1502023 AVAVA s.r.o. Sklenárova 1360/10 51981254 389,16 17.08.2023 Elena Tomášová 19.10.2023 441/2023 Tovar do ZOO Shopu - kľúčenky
DF12307120 2023030 DMK-Stav s.r.o. Malogynovska 200/63 46842853 1200,00 17.08.2023 Elena Tomášová 31.08.2023 345/2023 Zemina
DF12308036 1023014 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 2559,60 17.08.2023 Viera Farbiaková 31.08.2023 RD/010/2023 Myši, potkany
DF12308038 20230052 Hreščák Jaroslav - RETRA Slnečná 263/15 10704060 1191,87 17.08.2023 Elena Tomášová 31.08.2023 437/2023 Drevo
DF12308039 20230051 LB food s.r.o Rokycká 8 54116571 1218,00 17.08.2023 Mgr. Eva Malešová 31.08.2023 399/2023 Tábor - desiata, obed, olovrant
DF12308040 20230049 LB food s.r.o Rokycká 8 54116571 1155,00 17.08.2023 Mgr. Eva Malešová 31.08.2023 387/2023 Tábor - desiata, obed, olovrant
DF12308037 202310 MVDr. Demčák M. Lipniky 35, 082 12 Prešov 37 883 844 1008,00 17.08.2023 Viera Farbiaková 31.08.2023 404/2023 Mrazené králiky
DF12310057 20231004 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 2376,00 17.10.2023 Viera Farbiaková 05.12.2023 557/2023 Ryby - karasy
DF12310054 230168 ŠAFI-ROLL Bukurešťská 29, 040 13 košice 33 905 479 114,00 17.10.2023 Elena Tomášová 19.10.2023 550/2023 Siete proti hmyzu
DF12309109 8417275945 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 7332,88 17.10.2023 Ing. Kristína Tóthová 24.10.2023 RD o združenej dodávke elektriny Elektrina
DF12301024 120230144 HOUR spol. s r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 31586163 945,23 18.01.2023 Ing. Zuzana Kovérová 16.02.2023 Systémová údržba programu HUMAN
DF12301023 2500675610 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 246,74 18.01.2023 Ing. Kristína Tóthová 16.02.2023 Právna zmluva 30-000028628PO2010 Stočné
DF12301022 23003658 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 216,48 18.01.2023 Viera Farbiaková 16.02.2023 15/2023 Ost. potraviny
DF12401025 41240014 HOMOLA s.r.o. Rampová 4, 040 01 Košice 31 325 921 156,00 18.01.2023 Ing. Kristína Tóthová 30.01.2024 706/2023 Revízia zdvih. zariadenia
DF12304025 23016 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 1722,00 18.04.2023 Elena Tomášová 20.04.2023 150/2023 Drevo - dosky, fošne
DF12304025 23016 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 1722,00 18.04.2023 Elena Tomášová 20.04.2023 150/2023 Drevo - dosky, fošne
DF12304024 50202337 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 1428,84 18.04.2023 Elena Tomášová 24.04.2023 RD/014/2022 Pracovná obuv
DF12304026 230435 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 2965,32 18.04.2023 Viera Farbiaková 24.04.2023 RD/013/2022 Ovocie a zelenina
DF12303096 10230036 OMNICOM s.r.o Tomášikova 64 36363383 1309,97 18.04.2023 Mgr.Erich Kočner 24.04.2023 Zmluva č. 2022002016 ServiceDesk - softvérové riešenie pre riadenie požiadaviek
DF12303098 57016054 SIA Slovakia s.r.o Einsteinova 25 31372071 48,60 18.04.2023 Mgr. Ingrid Tomková 24.04.2023 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Prenájom POS terminálu
DF12304060 402303223 RAVEN a.s Šoltésovej 420, 017 01 považská Bystrica 31595804 1038,91 18.05.2023 Elena Tomášová 25.05.2023 155/2023 Hutný materiál
DF12305029 7200008526 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 0,01 18.05.2023 Elena Tomášová 25.05.2023 Mobil SAMSUNG GALAXY A34
DF12304085 1062301657 encare s.r.o Rusovská cesta 20 52302555 524,84 18.05.2023 Ing. Kristína Tóthová 23.05.2023 Zmluva o združenej dodávke elektriky Mojmírova - elektrina
DF12307033 2301020513 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 398,87 18.07.2023 Elena Tomášová 21.09.2023 RD/006/2023 Čistiace prostriedky
DF12307032 20230022 GEOKONTAKT s.r.o Žilinská 11 31714544 18639,43 18.07.2023 Ing. Kristína Tóthová 01.08.2023 Zmluva o dielo 04/2023 Odvodnenie konskej lúky
DF12306131 2300040 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 300,00 18.07.2023 Mgr. Ingrid Tomková 01.08.2023 Servisná zmluva Správa výpočtovej techniky
DF12307034 230100437 MVL, spol.s.r.o. Košice Nižné Kapustníky 2 36191159 260,00 18.07.2023 Ing. Kristína Tóthová 01.08.2023 336/2023 Prenájom vibračného valca
DF12308041 230101004 JANOSCH B&F s.r.o Čeladná 752 26866650 279,90 18.08.2023 Viera Farbiaková 31.08.2023 422/2023 Ost. potraviny
DF12308042 123006025304 MAFRA Slovakia a.s Nobelova 34 31333524 300,50 18.08.2023 Ing. Zuzana Kovérová 08.09.2023 Hospodárske noviny
DF92308005 2223200069 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 2711,07 18.08.2023 Tomášová Elena 25.08.2023 466/2023 Tovar do ZOOShopu
DF12308111 8405127984 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 7599,43 18.09.2023 Ing. Kristína Tóthová 18.09.2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. E100007536 Elektrika
DF12308109 1900998001 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 303,84 18.09.2023 Ing. Kristína Tóthová 18.09.2023 Zmluva č. 1020090128 o dodávke a odbere tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV
DF12308110 20230057 LB food s.r.o Rokycká 8 54116571 142,00 18.09.2023 Ing. Zuzana Kovérová 18.09.2023 439/2023 Ost. služby
DF12309023 230101811 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 194,80 18.09.2023 Viera Farbiaková 18.09.2023 512/2023 Ost. potraviny
DF12309024 230101810 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 769,98 18.09.2023 Viera Farbiaková 18.09.2023 500/2023 Ost. potraviny, granule
DF12309025 230101809 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 430,00 18.09.2023 Viera Farbiaková 18.09.2023 499/2023 Ost. potraviny
DF12309021 120092023 MAGNA HYDRAULIK s.r.o Pri Krásnej 4 52916146 141,00 18.09.2023 Ing. Kristína Tóthová 18.09.2023 486/2023 Servis Mercedes
DF12309022 233313 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1433,00 18.09.2023 Viera Farbiaková 21.09.2023 480/2023 Mrazené sladkovodné ryby
DF12309027 15092023 Hurný Jozef Zimná 10, 040 01 Košice 17 177 847 492,00 18.09.2023 Ing. Kristína Tóthová 21.09.2023 469/2023 Servisná prehliadka plynových infražiaričov
DF12309026 23059997 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 174,50 18.09.2023 Viera Farbiaková 21.09.2023 423/2023 Ost. potraviny
DF92308010 2023146 ZAKALANDIA s.r.o Hornádska 3 52323382 90,50 18.09.2023 Elena Tomášová 21.09.2023 Komis. zmluva KOMIS
DF12310058 3301230015 Mesto Košice 691135 31,50 18.10.2023 Ing. Kristína Tóthová 30.10.2023 Zmluva 2017000710 Refundácia - poistné PZP
DF12310059 20231522 TILIA laboratories s.r.o 5. května 44 02527553 102,82 18.10.2023 Ing. Patrik Pastorek 25.10.2023 589/2023 Rozbor krvy
DF12312035 202310228 Underground Foods s.r.o. Zeiberlichova 160/72 06103499 621,53 18.12.2023 Ľubica Ondriašová 20.12.2023 686/2023 Ost. potraviny
DF12312036 23211872 Berka Jiří Ing. Šumvald 403 60307013 290,09 18.12.2023 Elena Tomášová 20.12.2023 689/2023 Materiál do morských akvárií
DF12312037 9700137946 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 24,00 18.12.2023 Ing. Kristína Tóthová 20.12.2023 Zmluva č. 09/228/2023 o odvoze a likvidácii odpadovej vody Likvidácia odpadovej vody
DF12312038 3103230055 Mesto Košice 691135 1751,49 18.12.2023 Ing. Kristína Tóthová 20.12.2023 Poistná zmluva 6611318090 Poistenie majetku
DF12301025 230046 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 2374,30 19.01.2023 Viera Farbiaková 16.02.2023 RD/013/2022 Ovocie, zelenina
DF12301026 2301020034 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 321,43 19.01.2023 Elena Tomášová 16.02.2023 RD/008/2022, RD/009/2022 Hygienické a čistiace potreby
DF12401020 240160 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 360,00 19.01.2023 Ľubica Ondriašová 30.01.2024 05/2024 Mäso
DF12401026 248500290 Štátny vet. a pot. ústav vo Zvolene pod dráhami 918 042355613 179,40 19.01.2023 Ing. Patrik Pastorek 30.01.2024 03/2024 Laboratorne výkony
DF12304030 9623027666 Eseos s.r.o. Purkyňova 74 29289564 694,60 19.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 20.04.2023 146/2023 Čerpadlo Victoria+ hadice
DF12304028 202304 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 882,00 19.04.2023 Viera Farbiaková 24.04.2023 144/2023 Mrazené králiky
DF92304006 2223200009 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 3233,25 19.04.2023 Elena Tomášová 24.04.2023 151/2023 Tovar do ZOOShopu
DF12304027 3301230003 Mesto Košice 691135 31,50 19.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 24.04.2023 Zmluva 2017000710 Refundácia poistného
DF12304031 23028906 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 264,95 19.04.2023 Viera Farbiaková 24.04.2023 165/2023 Ost. potraviny
DF12304034 2023092 Tory Tour s.r.o Južná trieda 2 31726704 1180,00 19.04.2023 Ing. Patrik Pastorek 24.04.2023 156/2023 Letenky - Košice - Bergen - Košice
DF12304033 2023090 Tory Tour s.r.o Južná trieda 2 31726704 1340,00 19.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 24.04.2023 157/2023 Letenky - Budapešť - Almaty - Budapešť
DF12304032 4423000139 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 3176,02 19.04.2023 Viera Farbiaková 04.05.2023 RD/008/2023 Objemové krmivo
DF12305032 20230023 Hreščák Jaroslav - RETRA Slnečná 263/15 10704060 1417,05 19.05.2023 Elena Tomášová 25.05.2023 216/2023 Dosky, fošne
DFDF12305038 2023038 MAJO-STAV s.r.o Komenského 73, 040 01  Košice 45348766 9480,59 19.05.2023 Ing. Kristína Tóthová 25.05.2023 197/2023 Oprava - oporný múr CHZ tiger
DF12305030 230100637 JANOSCH B&F s.r.o Čeladná 752 26866650 442,00 19.05.2023 Viera Farbiaková 25.05.2023 209/2023 Ost. potraviny
DF12305033 23037406 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 48,92 19.05.2023 Viera Farbiaková 25.05.2023 208/2023 Ost. potraviny
DF12304084 20230407 Dolobáč Legal s.r.o Floriánska 19 55034268 432,00 19.05.2023 Ing. Kristína Tóthová 25.05.2023 Zmluva o poskytnutí právnych služieb Právne služby
DF12305034 23096 GRAFFEX s.r.o. Končistá 3 44712456 20,00 19.05.2023 Elena Tomášová 25.05.2023 131/2023 Odvoz a likvidácia vlnitej lepenky
DF123085031 230301 Bc. Matej Košuth Klimkovičova 4 46215654 1500,00 19.05.2023 Ing. Kristína Tóthová 15.06.2023 87/2023 Oprava lanovej dráhy
DF12306039 230100087 ŽELEZO STAVEBNINY s.r.o. Nešporova 26 45522855 1018,92 19.06.2023 Elena Tomášová 28.06.2023 282/2023 Hutný materiál
DF12305112 9700119886 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 72,00 19.06.2023 Ing. Kristína Tóthová 28.06.2023 Zmluva č. 09/228/2023 o odvoze a likvidácii odpadovej vody Likvidácia odpad. vôd
DF12306036 2230792 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 972,00 19.06.2023 Viera Farbiaková 28.06.2023 256/2023 Objem. krmivo
DF12306035 2230752 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 1072,32 19.06.2023 Viera Farbiaková 28.06.2023 256/2023 Objem. krmivo
DF12306040 232038 VEIDEC SK, s.r.o. Pavla Mudroňa 7, 010 01 Žilina 36421162 153,04 19.06.2023 Elena Tomášová 30.06.2023 273/2023 Čistiace prostriedky
DF12306034 2023841478 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 24,00 19.06.2023 Ing. Patrik Pastorek 30.06.2023 03/2023 Lab. výkony
DF12306037 20230019 GEOKONTAKT s.r.o Žilinská 11 31714544 9852,95 19.06.2023 Ing. Kristína Tóthová 30.06.2023 246/2023 CHZ Margay - odvodnenie
DF12306038 202300525 Farby Kušnír s.r.o. Kaveč. cesta 1B, 040 01 Košice 47 564 831 804,50 19.06.2023 Elena Tomášová 03.07.2023 296/2023 Deň dobrovoľníkov - materiál
DF12307035 238504911 Štátny veterinárny ústav Zvolen  -Pod dráhami 818, 960 86 Zvolen -5870538 77,90 19.07.2023 Ing. Patrik Pastorek 01.08.2023 04/2023 Lab. výkony
DF12307036 3032401303 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 -1728,90 19.07.2023 Zuzana Feilhauerová 01.08.2023 Stravné lístky
DF12308043 22304210 VETAMIX Slovensko Priehon 128/50 52688267 1041,48 19.08.2023 Viera Farbiaková 31.08.2023 285/2023 Mäso
DF12309028 20230348 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 19.09.2023 Ing. Kristína Tóthová 21.09.2023 Zmluva č. 10102018 Služby BOZP
DF12309029 230070 BRAINCOM s.r.o. Školska 40 36057401 2520,00 19.09.2023 Elena Tomášová 21.09.2023 495/2023 Ost. mat. - agátový kol hrciak
DF12308115 3092023 RNDr. Miroslav Fulín CSc Puškinova 15 37642871 170,00 19.09.2023 Mgr. Eva Malešová 21.09.2023 453/2023 Realizácia akcie - európska noc netopierov
DF12308113 20230059 LB food s.r.o Rokycká 8 54116571 1218,00 19.09.2023 Mgr. Eva Malešová 21.09.2023 433/2023 Obedy pre tábor
DF12308112 20230058 LB food s.r.o Rokycká 8 54116571 1281,00 19.09.2023 Mgr. Eva Malešová 21.09.2023 420/2023 Obedy pre tábor
DF12308114 20230056 LB food s.r.o Rokycká 8 54116571 225,00 19.09.2023 Mgr. Eva Malešová 21.09.2023 367/2023 Repre - otvorenie CHZ Margay
DF12310066 20230031 Štefan Šnajder Bacúrov 58 41654439 120,00 19.10.2023 Viera Farbiaková 24.10.2023 137/2023 Mäso - cvrčky
DF12310065 20230032 Štefan Šnajder Bacúrov 58 41654439 120,00 19.10.2023 Viera Farbiaková 24.10.2023 184/2023 Mäso - cvrčky
DF12310064 20230033 Štefan Šnajder Bacúrov 58 41654439 264,00 19.10.2023 Viera Farbiaková 24.10.2023 260/2023 Mäso - cvrčky
DF12310063 23056 H-TECHNIC, s.r.o. Cyklistická 110 36596931 226,00 19.10.2023 Ing. Kristína Tóthová 24.10.2023 472/2023 Odborná prehliadka VTZ plynových
DF12310061 230102021 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 1523,84 19.10.2023 Viera Farbiaková 24.10.2023 573/2023 Ryby
DF12310062 230102026 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 276,00 19.10.2023 Viera Farbiaková 24.10.2023 574/2023 Ost. potraviny
DF12310060 230282 AQUA PLAST SK s.r.o Cesta pod Hradovou 35 46513078 549,94 19.10.2023 Elena Tomášová 24.10.2023 566/2023 Materiál na opravu vodovodu
DF12310068 233214 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1437,00 19.10.2023 Viera Farbiaková 26.10.2023 480/2023 Ryby
DF12310067 233704 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 80,00 19.10.2023 Viera Farbiaková 26.10.2023 582/2023 Granule pre tukany
DF12312039 92312108 KPK Print s.r.o. Orlia 10 44432299 96,00 19.12.2023 Mgr. Eva Malešová 10.01.2024 652/2023 Výroba tabuliek
DF12301028 720230026 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 263,34 20.01.2023 Ing. Kristína Tóthová 16.02.2023 06/2023 Servis - Citroen C5
DF12301027 2301020039 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 189,60 20.01.2023 Elena Tomášová 16.02.2023 RD/009/2022 Čistiace prostriedky
DF12302030 2023840214 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 9,00 20.02.2023 Ing. Patrik Pastorek 21.02.2023 03/2023 Lab. výkony
DF92303003 23200075 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 17,65 20.03.2023 Elena Tomášová 23.03.2023 Komis. zmluva Komis
DF12303035 23020088 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 172,75 20.03.2023 Viera Farbiaková 23.03.2023 105/2023 Ost. potraviny
DF12303036 230100612 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 2395,00 20.03.2023 Viera Farbiaková 24.03.2023 94/2023 Ost. potraviny
DF12303037 1020230314 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 482,76 20.03.2023 Elena Tomášová 24.03.2023 RD/005/2023 Čistiace prostriedky, hygienické potreby, materiál
DF12304038 692022 EARAZA-Beneficiary Customer 44525225 495,00 20.04.2023 Ing. Patrik Pastorek 20.04.2023 Členské 2022
DF12304036 23030233 BIOKRON s.r.o Kloperky 635, 664 56 Blučina 26251116 1060,00 20.04.2023 Viera Farbiaková 24.04.2023 48/2023 Objem. krmivo - granule
DF12304037 22302730 VETAMIX Slovensko Priehon 128/50 52688267 1473,34 20.04.2023 Viera Farbiaková 24.04.2023 RD/004/2023 Hov. rebrá, kuriatka
DF12304035 502023570 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 625,02 20.04.2023 Elena Tomášová 24.04.2023 RD/014/2022 Obuv, odevy
DF12306057 20230028 LB food s.r.o Rokycká 8 54116571 170,00 20.06.2023 Mgr. Eva Malešová 23.06.2023 211/2023 Občerstvenie EAZA TAG CAPRINAE
DF12306056 20230027 LB food s.r.o Rokycká 8 54116571 210,00 20.06.2023 Mgr. Eva Malešová 23.06.2023 168/2023 Občerstvenie - slávnostné odomknutie brány
DF12306043 41000087 Regionálny úrad verejného zdravot. so sídl. v Košiciach Ipeľská 1 48968854 25,04 20.06.2023 Ing. Patrik Pastorek 30.06.2023 Poplatky pri veterinárnej kontrole
DF12305111 2023019 DMK-Stav s.r.o. Malogynovska 200/63 46842853 309,22 20.06.2023 Ing. Kristína Tóthová 30.06.2023 194/2023 Zemina + doprava
DF12306041 202310092 Underground Foods s.r.o. Zeiberlichova 160/72 06103499 272,55 20.06.2023 Viera Farbiaková 03.07.2023 283/2023 Ost. potraviny
DF12306042 23004547339 EAZA EAZA 2552,04 20.06.2023 Ing. Patrik Pastorek 03.07.2023 Konferenčný poplatok
DF12307037 23211069 Berka Jiří Šumvald 403,783 85 Šumvald u Uničova 60 307 013 207,19 20.07.2023 Elena Tomášová 01.08.2023 361/2023 Ost. materiál
DF12307038 20230988 Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 79, 040 01 Košice 17079202 329,40 20.07.2023 Elena Tomášová 01.08.2023 398/2023 Rastliny
DF12307039 20230946 Full servis-J. Bukeš Černyševského 29 36910813 91,08 20.07.2023 Viera Farbiaková 01.08.2023 371/2023 Skartovač
DF12307040 230101405 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 135,00 20.07.2023 Viera Farbiaková 01.08.2023 377/2023 Ost. potraviny
DF12307041 2023094 Cleantrans s.r.o. Kovaľská 2/C 46493549 194,76 20.07.2023 Ing. Kristína Tóthová 01.08.2023 313/2023 Preprava stromu
DF12309035 24327964 B2B Partner s.r.o 44413467 616,80 20.09.2023 Elena Tomášová 27.09.2023 518/2023 Otočná archivačná skriňa
DF12309034 230997 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 4062,84 20.09.2023 Viera Farbiaková 27.09.2023 RD/013/2022 Ovocie a zelenina
DF12309054 6154140819 NAY a.s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava 35 739 487 228,99 20.09.2023 Elena Tomášová 02.10.2023 516/2023 Plynový sporák MORA
DF12310070 20231447 Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 79, 040 01 Košice 17079202 121,49 20.10.2023 Viera Farbiaková 24.10.2023 546/2023 Rastlinný materiál
DF12310073 23079415 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 163,45 20.10.2023 Viera Farbiaková 25.10.2023 580/2023, 581/2023 Ost. potraviny
DF12310072 139342647 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 192,00 20.10.2023 Mgr. Ingrid Tomková 25.10.2023 174/2023 Prenájom toaletnej kabíny
DF12311033 20232848 ASANARATES s.r.o Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 96,00 20.11.2023 Ing. Emília Kornúcová 27.11.2023 Rámcová zmluva o poskyt. deratiz. a dezinsek. služieb Dezinsekcia ZOO
DF12310140 20231009 Dolobáč Legal s.r.o Floriánska 19 55034268 384,00 20.11.2023 Mgr. Erich Kočner 27.11.2023 Zmluva o poskytnutí právnych služieb Právne služby
DF12311036 231185 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 3216,90 20.11.2023 Elena Tomášová 27.11.2023 RD/011/2023 Ovocie, zelenina
DF12310139 112318499 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 1402,80 20.11.2023 Ing. Kristína Tóthová 27.11.2023 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP, 443/2017/NO Odvoz odpadu
DF12311037 234075 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 528,00 20.11.2023 Elena Tomášová 27.11.2023 637/2023 Cvrčky, červy
DF12311039 230102263 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 835,30 20.11.2023 Elena Tomášová 27.11.2023 639/2023 Krmivo a granule
DF12311040 230102175 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 1546,60 20.11.2023 Elena Tomášová 30.11.2023 611/2023 Baltické slede
DF12311031 2023842975 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 41,00 20.11.2023 Ing. Patrik Pastorek 30.11.2023 03/2023 Lab. výkony
DF12311032 202314 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 1058,40 20.11.2023 Ľubica Ondriašová 30.11.2023 613/2023 Mrazené králiky
DF123011034 720231229 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 776,04 20.11.2023 Ing. Kristína Tóthová 30.11.2023 622/2023 Servis - Citroen C5
DF12311035 500230384 Boris Ferenc Mgr. Denešova 4 48243191 24,53 20.11.2023 Mgr. Eva Malešová 30.11.2023 Konferenčný poplatok - marketingová komisia
DF12311038 323019 JES Slovakia s.r.o 45918945 246,00 20.11.2023 Mgr. Eva Malešová 30.11.2023 501/2023 Grafické spracovanie a výroba menoviek zvierat
DF12312047 102023 TOMCAT plus s.r.o Stará spišská cesta 40, 040 01  Košice 3667589 169,60 20.12.2023 Elena Tomášová 10.01.2024 RD/005/2023 Čistiace prostriedky
DF12312040 230201069 CORA GASTRO s.r.o. Traktorová 1 44857187 1407,24 20.12.2023 Viera Farbiaková 10.01.2024 569/2023 Plynové varidlo
DF12312044 20230078 LB food s.r.o Rokycká 8 54116571 1140,00 20.12.2023 Mgr. Eva Malešová 10.01.2024 690/2023 Repre - vianočné posedenie
DF12312041 238509097 Štátny vet. a pot. ústav vo Zvolene pod dráhami 918 042355613 261,90 20.12.2023 Ing. Patrik Pastorek 10.01.2024 4/2023 Lab. výkony
DF12312042 2172023 ASTEX s.r.o. pri bitúnku 11 36577332 16872,24 20.12.2023 Ing. Kristína Tóthová 10.01.2024 RD/012/2023 Asfaltérske práce
DF12312045 2300279396 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 371,03 20.12.2023 Elena Tomášová 10.01.2024 698/2023 Tovar do ZOOShopu, potraviny, Repre
DF12312046 222300095 Pavel Hořejší Rooseveltová 1006/1,25088 Čelakovice ČR 45 879 427 730,00 20.12.2023 Ing. Patrik Pastorek 10.01.2024 685/2023 Preprava zvierat
DF12312050 20231075 Djulgerov - FRIGÓRIA Opatovská cesta 31 37300229 1651,38 20.12.2023 Elena Tomášová 10.01.2024 695/2023 KHM - chladiaca skriňa, truhlicova mraznička
DF12312043 23096975 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 214,01 20.12.2023 Ľubica Ondriašová 20.12.2023 696/2023, 676/2023 Ost. potraviny
DF12312048 231330 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 2897,88 20.12.2023 Ľubica Ondriašová 20.12.2023 RD/011/2023 Ovocie a zelenina
DF12302032 2220069818 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 111,42 21.02.2023 Ing. Zuzana Kovérová 22.02.2023 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka - nájom
DF12302033 230696 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 397,00 21.02.2023 Viera Farbiaková 22.02.2023 52/2023 Cvrčky, šváby, červy
DF12303038 23011 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 984,00 21.03.2023 Elena Tomášová 24.03.2023 98/2023 Dosky a fošne
DF12303039 2220076302 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 111,42 21.03.2023 Ing. Zuzana Kovérová 24.03.2023 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka - nájom
DF12304039 1020230423 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 423,60 21.04.2023 Elena Tomášová 26.04.2023 RD/005/2023 Čistiace prostriedky
DF12306045 2023313263 PAH s.r.o. Textilná 4 36602124 123,50 21.06.2023 Elena Tomášová 29.06.2023 300/2023 Pracovné náradie
DF12306047 1023010 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 3461,28 21.06.2023 Viera Farbiaková 29.06.2023 RD/012/2022 Mäso - potkany, myši
DF12306044 0230712 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 4733,72 21.06.2023 Viera Farbiaková 29.06.2023 RD/013/2022 Ovocie, zelenina
DF12306046 2300132320 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 424,26 21.06.2023 Viera Farbiaková 29.06.2023 297/2023 Potraviny
DF12306049 202308 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 960,00 21.06.2023 Viera Farbiaková 29.06.2023 250/2023 Mrazené králiky
DF12306048 23046564 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 225,90 21.06.2023 Viera Farbiaková 29.06.2023 299/2023 Ost. potraviny
DF12307042 7200008795 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 0,01 21.07.2023 Elena Tomášová 01.08.2023 Mobil - Samsung Galaxy A34
DF12307043 2023841811 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 33,50 21.07.2023 Ing. Patrik Pastorek 01.08.2023 03/2023 Lab. výkony
DF12307044 2233000235 Slovenský hydrometeorologický ústav Ďumbierska 26, 041 17 Košice 156884 144,00 21.07.2023 Ing. Kristína Tóthová 01.08.2023 Žiadosť o poskyt. údajov Údaje o kvalite vody
DF12307045 23055091 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 442,67 21.07.2023 Elena Tomášová 01.08.2023 378/2023 Ost. potraviny
DF12308044 720230915 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 441,89 21.08.2023 Ing. Kristína Tóthová 31.08.2023 440/2023 Servis - Citroen Berlingo
DF12308045 2023842125 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 25,50 21.08.2023 Ing. Patrik Pastorek 31.08.2023 03/2023 Lab. výkony
DF12308047 22305771 VETAMIX Slovensko Priehon 128/50 52688267 1362,24 21.08.2023 Elena Tomášová 31.08.2023 435/2023 Mäso
DF12308049 230101607 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 337,50 21.08.2023 Viera Farbiaková 31.08.2023 436/2023 Ost. poztraviny
DF12308050 1020230909 TOMCAT plus s.r.o Stará spišská cesta 40, 040 01  Košice 3667589 357,84 21.08.2023 Elena Tomášová 31.08.2023 RD/005/2023 Čistiace prostriedky
DF12308051 232959 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 517,00 21.08.2023 Viera Farbiaková 31.08.2023 458/2023 Mäso
DF12308048 230933 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 4510,46 21.08.2023 Viera Farbiaková 31.08.2023 RD/013/2022 Ovocie a zelenina
DF12308052 072023 MIDIA 30679982 2680,00 21.08.2023 Ing. Kristína Tóthová 31.08.2023 456/2023 Prehliadka bleskozvodov
DF12308046 22023 Peter Brenkus -PRESSFOTO n.1 Dvojkrížna 4 30 137 969 500,00 21.08.2023 Mgr. Eva Malešová 31.08.2023 348/2023 Fotodokumentácia do propagačných materiálov
DF12308053 2230028764 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 111,42 21.08.2023 Ing. Zuzana Kovérová 31.08.2023 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka
DF12309033 6611279271 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 100,39 21.09.2023 Ing. Kristína Tóthová 26.09.2023 6611279271 Havarijné poistenie
DF12309032 6611283860 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 31,50 21.09.2023 Ing. Kristína Tóthová 26.09.2023 6611283860 Zákonné poistenie
DF12309045 177371 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36 371 271 51,00 21.09.2023 Mgr. Ingrid Tomková 27.09.2023 Aktualizácie 2024
DF12309041 2300052 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 300,00 21.09.2023 Mgr. Ingrid Tomková 27.09.2023 Servisná zmluva Správa výpočtovej techniky
DF12309038 720231020 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 1410,70 21.09.2023 Ing. Kristína Tóthová 27.09.2023 514/2023 Servis - Jumper III
DF12309039 2312101815 MIKONA s.r.o Trenčianska 452, 02 01 Púchov 31570364 2846,64 21.09.2023 Ing. Kristína Tóthová 27.09.2023 381/2023 Pneumatiky + prezutie
DF12309037 720231015 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 454,37 21.09.2023 Ing. Kristína Tóthová 27.09.2023 517/2023 Servis - Citroen Berlingo
DF12309040 2230034938 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 111,42 21.09.2023 Ing. Zuzana Kovérová 27.09.2023 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka
DF12309044 2300078 Nutriland Slovakia s.r.o Na Lány 19 01003 144,00 21.09.2023 Viera Farbiaková 27.09.2023 406/2023 Ost. potraviny
DF12309043 2300085 Nutriland Slovakia s.r.o Na Lány 19 01003 97,94 21.09.2023 Viera Farbiaková 27.09.2023 418/2023 Ost. potraviny
DF12309042 2300076 Nutriland Slovakia s.r.o Na Lány 19 01003 236,04 21.09.2023 Viera Farbiaková 13.10.2023 406/2023 Ost. potraviny
DF12309036 2023312 Product Feed a.s. Hlavná 1538/31 35922117 162,72 21.09.2023 Viera Farbiaková 29.09.2022 510/2023 Ost. potraviny
DF12311041 2230048124 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 111,42 21.11.2023 Ing. Zuzana Kovérová 27.11.2023 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Prenájom kopírky
DF12312053 2023843248 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 31,50 21.12.2023 Ing. Patrik Pastorek 10.01.2024 03/2023 Lab. výkony
DF12312049 2023134 ŠTÝL-IVANOV s.r.o. Vyšný Kazimír 23 36498548 14172,00 21.12.2023 Ing. Kristína Tóthová 10.01.2024 670/2023 Jednonápravová vyklápacia vlečka
DF12312051 7200009677 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 0,02 21.12.2023 Elena Tomášová 10.01.2024 Mobily Samsung Galaxy A34
DF12312052 234452 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 2346,00 21.12.2023 Ľubica Ondriašová 10.01.2024 679/2023 Ost. potraviny
DF12312055 2230055323 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 111,42 21.12.2023 Ing. Zuzana Kovérová 19.01.2024 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka
DF12302038 230175 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 2508,27 22.02.2023 Viera Farbiaková 28.02.2023 RD/013/2022 Ovocie a zelenina
DF12302034 2300038278 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 159,93 22.02.2023 Elena Tomášová 22.02.2023 59/2023 Tovar do ZOOShopu, repre
DF12302035 202230696 NATUR-PACK a.s Ružová dolina 6 35979798 30,00 22.02.2023 Ing. Kristína Tóthová 22.02.2023 Zmluva o plnení vyhrad. povinností Zber, odber a recyklácia odpadov
DF12302036 202230639 NATUR-PACK a.s Ružová dolina 6 35979798 30,00 22.02.2023 Ing. Kristína Tóthová 22.02.2023 Zmluva o plnení vyhrad. povinností Zber, odber a recyklácia odpadov
DF12302037 202303 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 840,00 22.02.2023 Viera Farbiaková 24.02.2023 43/2023 Mäso - Mrazené králiky
DF123302038 230175 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 2508,27 22.02.2023 Viera Farbiaková 24.02.2023 RD/013/2022 Ovocie, zelenina
DF12303040 9120230208 ELCOM s.r.o Jesenná 26 00695599 750,00 22.03.2023 Elena Tomášová 24.03.2023 101/2023 Registračné pokladne
DF12305037 2023841171 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 63,00 22.05.2023 Ing. Patrik Pastorek 25.05.2023 03/2023 Lab. výkony
DF12305039 012230008 Zoologická a botanická záhrada města Plzně Pod Vinicemi 9 00377015 285,00 22.05.2023 Ing. Zuzana Kovérová 25.05.2023 Účastnícky poplatok
DF12305040 2230010229 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 111,42 22.05.2023 Ing. Zuzana Kovérová 25.05.2023 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka
DF12305035 230570 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 3067,87 22.05.2023 Viera Farbiaková 25.05.2023 RD/013/2022 Ovocie, zelenina
DF12305036 2302012 AGRO-BIO s.r.o. Bellušova 1861 18630731 285,30 22.05.2023 Viera Farbiaková 25.05.2023 181/2023 Ost. potraviny
DF12305041 2301034 Božiková Ingrid MVDr.-POLYKOMP Muránska 1274/5, 040 01 Košice 40259315 522,00 22.05.2023 Róbert Kapaló 25.05.2023 Kaďa pre terárium
DF12305043 88137000208 EAZA EAZA 185,00 22.05.2023 Ing. Patrik Pastorek 26.05.2023 Directors day
DF92305007 202300503 IRES M+R s.r.o Kavečianska cesta 41 36447889 156,00 22.05.2023 Ing. Kristína Tóthová 29.05.2023 198/2023 Preprava stánku
DF12305050 88137000200 EAZA EAZA 400,00 22.05.2023 Mgr. Erich Kočner 29.05.2023 Directors day
DF12306052 5123104291 OBUV špeciál s.r.o. Duklianska 1379/19 36458503 119,90 22.06.2023 Elena Tomášová 29.06.2023 280/2023 Pracovná obuv
DF12306060 402300454 Servisbal obaly s.r.o. na Poříči 661 49811169 609,00 22.06.2023 Elena Tomášová 29.06.2023 286/2023 Ost. mat. - vlna drevitá
DF12306059 5231593 OXYGENIC s.r.o. 28938593 143,81 22.06.2023 Elena Tomášová 29.06.2023 279/2023 Dávkovače na tekuté mydlo
DF12306050 2230016712 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 111,42 22.06.2023 Ing. Zuzana Kovérová 29.06.2023 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Prenájom kopírky
DF12306061 232212 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 165,00 22.06.2023 Viera Farbiaková 29.06.2023 284/2023 Granule
DF12306051 2230801 MIKROP Slovensko s.r.o. 31 717 063 41,40 22.06.2023 Viera Farbiaková 29.06.2023 256/2023 Ost. potraviny
DF92306007 16062023 STOPING s.r.o 36168572 1420,00 22.06.2023 Róbert Kapaló 03.07.2023 212/2023 Značenie parkoviska
DF12306053 0723 Ing. Daniel Kolesár Cintorínska 41/17 51321751 1000,00 22.06.2023 Ing. Kristína Tóthová 30.06.2023 306/2023 Vlhkostný prieskum a stavebný rozpočet
DF12306054 0623 Ing. Daniel Kolesár Cintorínska 41/17 51321751 650,00 22.06.2023 Ing. Kristína Tóthová 30.06.2023 246/2022 Bezbariérova rampa za pavilónom opíc
DF12308055 72230836 Tridiam s.r.o. Slanecká cesta 1 36177547 1151,05 22.08.2023 Ing. Kristína Tóthová 31.08.2023 468/2023 Servis - MITSUBISHI
DF12309048 230101873 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 180,75 22.08.2023 Viera Farbiaková 27.09.2023 516/2023 Ost. potraviny
DF12308058 89/2023 Ing. Jaroslav Krempaský Matuškova 2 43793819 157,22 22.08.2023 Ing. Kristína Tóthová 31.08.2023 431/2023 Znalecký posudok
DF12309050 139339733 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 192,00 22.09.2023 Mgr. Ingrid Tomková 27.09.2023 174/2023 Prenájom toaletnej kabíny
DF12309049 231153 Askozvar s.r.o. Hraničná 2, 040 01 Košice 36175200 816,00 22.09.2023 Ing. Zuzana Kovérová 27.09.2023 490/2023 Základny kurz zvárania a preškolenie
DF12309046 230020681 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 953,63 22.09.2023 Elena Tomášová 27.09.2023 RD/006/2023 Čistiace prostriedky
DF12309047 23030997 BIOKRON s.r.o Kloperky 635, 664 56 Blučina 26251116 1492,00 22.09.2023 Elena Tomášová 02.10.2023 461/2023 Objem. krmivo
DF12311043 2308344 Förch Slovensko s.r.o Rosinska cesta 12 36698512 1226,90 22.11.2023 Elena Tomášová 27.11.2023 645/2023 Náhradné diely, Ost. materiál, čistiace prostriedky,
DF12311044 2300134 Nutriland Slovakia s.r.o Na Lány 19 01003 166,08 22.11.2023 Elena Tomášová 27.11.2023 571/2023 Potraviny
DF12311045 1023018 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 4290,00 22.11.2023 Elena Tomášová 27.11.2023 RD/010/2023 Mäso - potkany, myši
DF12311042 182023 Asociácia včelárov Slovenska 506807220004 4,70 22.11.2023 Ing. Patrik Pastorek 20.12.2023 Členské 2023
DF12312056 1487665 SPEDOS Slovensko s.r.o. Kamenná 2827/4 31708587 4125,00 22.12.2023 Ing. Kristína Tóthová 10.01.2024 662/2023 HIM - Sekčné vráta
DF12312057 9700138357 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 144,72 22.12.2023 Ing. Kristína Tóthová 10.01.2024 96/2023 Rozbor pitnej vody
DF12312059 123002434 AUTOCAR-ŤAŽNÉ zariadenia s.r.o. Kocmál 460/22 36408905 7509,00 22.12.2023 Ing. Kristína Tóthová 10.01.2024 678/2023 Špeciálny nákladný príves
DF12312060 5022316968 Poradca podnikateľa s.r.o Martina Rázusa 23, 010 01 Žilina 31592503 228,00 22.12.2023 Mgr. Ingrid Tomková 10.01.2024 Ročný prístup - verejná správa SR
DF12312062 1023011672 Papaya POS s.r.o. Tomášiková 28D 47070153 26,40 22.12.2023 Mgr. Ingrid Tomková 10.01.2024 Poplatok za prenájom platobného terminálu
DF12312058 2231588 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 381,34 22.12.2023 Ľubica Ondriašová 19.01.2024 697/2023 Objem. krmivo
DF12312061 2023050 KOBAKSTAV s.r.o Mlynská 23 46633596 3800,00 22.12.2023 Róbert Kapaló 19.01.2024 666/2023 Mojmírova - výmena okapových žľabov
DF12308063 1020230042 Kubačka Štefan Komenského 58 50048791 2000,00 22.8.2023 Róbert Kapaló 8.9.2023 343/2023 Zhotovenie zábradlia
DF12301034 2023322 World Association of Zoo and Aquariums WAZA 2500,00 23.01.2023 Ing. Patrik Pastorek 16.02.2023 Členské 2023
DF12301032 220137 BRAINCOM s.r.o. Školska 40 36057401 4692,00 23.01.2023 Elena Tomášová 16.02.2023 19/2023 Odpadkové koše, lavičky, hojdačky z agat. dreva
DF12301033 1801222 AUVID Production s.r.o. Južná trieda 48/E 50947583 300,00 23.01.2023 Mgr. Eva Malešová 16.02.2023 555/2022 Ilustračné zábery - medvede
DF12301031 2023840064 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 42,50 23.01.2023 Ing. Patrik Pastorek 16.02.2023 03/2023 Lab. výkony
DF12301030 230100152 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 1248,00 23.01.2023 Viera Farbiaková 16.02.2023 18/2023 Ryby - baltické slede
DF12301029 2230056 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 531,12 23.01.2023 Viera Farbiaková 16.02.2023 12/2023, 17/2023 Ost. potraviny, objemové krmivo, granule
DF12301035 20230052 Visit Košice Hlavná 59 42247632 150,00 23.01.2023 Mgr. Eva Malešová 16.02.2023 Členské 2023
DF12401033 240111 WILLCOM s.r.o. Szakkayho 1 36593087 1435,80 23.01.2023 Mgr. Eva Malešová 20.02.2024 650/2023 Propagačný materiál
DF12302042 200104973 EQUIVET s.r.o Křižíkova 3278 03028895 102,37 23.02.2023 Elena Tomášová 27.03.2023 55/2023 Ost. materiál -objímky na kov. stĺpik
DF12302039 6014230240 R-METAL s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36540374 90,90 23.02.2023 Elena Tomášová 24.02.2023 62/2023 Pletivo
DF12302040 23013375 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 118,37 23.02.2023 Viera Farbiaková 24.02.2023 51/2023 Ost. potraviny
DF12302041 6014230240 Hreščák Jaroslav - RETRA Slnečná 263/15 10704060 445,50 23.02.2023 Elena Tomášová 24.02.2023 57/2023 Dosky
DF12303045 202310044 Underground Foods s.r.o. Zeiberlichova 160/72 06103499 83,60 23.03.2023 Viera Farbiaková 24.03.2023 71/2023 Ost. potraviny
DF12303043 2023840601 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 39,00 23.03.2023 Ing. Patrik Pastorek 24.03.2023 03/2023 Lab. výkony
DF12303044 2023840593 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 26,00 23.03.2023 Ing. Patrik Pastorek 24.03.2023 03/2023 Lab. výkony
DF12303041 6330342 Auto Valas s.r.o. Pri prachárni 7, Košice 31 681 743 604,73 23.03.2023 Ing. Kristína Tóthová 24.03.2023 91/2023 Servis - Fiat DUCATO
DF12303042 2023008 Krajník Jozef - Nákladná doprava Bijacovce 186 33065381 180,00 23.03.2023 Ing. Kristína Tóthová 24.03.2023 104/2023 Dovoz dreva
DF12306058 2313355 Poscom s.r.o. Štefánikova 118 51091884 120,00 23.06.2023 Mgr. Ingrid Tomková 29.06.2023 Poplatok za odinštalovanie terminálu
DF12306067 1020230698 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 391,18 23.06.2023 Elena Tomášová 29.06.2023 RD/005/2023 Čistiace prostriedky, ost. materál,
DF12306068 2301020442 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 209,02 23.06.2023 Elena Tomášová 29.06.2023 RD/006/2023 Čistiace prostriedky
DF12306065 230101236 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 270,00 23.06.2023 Viera Farbiaková 29.06.2023 298/2023 Krmivo
DF12306066 230101237 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 35,25 23.06.2023 Viera Farbiaková 29.06.2023 303/2023 Ost. potraviny
DF12306062 23047258 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 70,62 23.06.2023 Viera Farbiaková 29.06.2023 218/2023, 249/2023 Ost. potraviny
DF12306064 2023841557 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 17,50 23.06.2023 Ing. Patrik Pastorek 30.06.2023 03/2023 Lab. výkony
DF12306055 20230026 LB food s.r.o Rokycká 8 54116571 120,00 23.06.2023 Mgr. Eva Malešová 23.06.2023 186/2023 Občerstvenie na tlačovú konferenciu
DF12306063 23030 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 1854,00 23.06.2023 Ing. Kristína Tóthová 30.06.2023 295/2023 Oprava CHZ pandy a surikaty
DF12308054 2301020602 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 778,60 23.08.2023 Elena Tomášová 08.09.2023 RD/006/2023 Čistiace prostriedky
DF12308060 5020231235 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 179,17 23.08.2023 Elena Tomášová 31.08.2023 RD/014/2022 Pracovné odevy
DF12308061 5020231234 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 124,79 23.08.2023 Elena Tomášová 31.08.2023 RD/014/2022 Pracovné odevy
DF12310079 2230041791 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 111,42 23.10.2023 Ing. Zuzana Kovérová 25.10.2023 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka
DF12310080 802300162 Carl Stahl & spol, s.r.o. Mikulovická 4, 19 017 Praha Vinoř 62 418 394 6500,00 23.10.2023 Ing. Kristína Tóthová 25.10.2023 544/2022 CHZ tiger 2. etapa
DF12310078 2300021 Olexa Martin Osloboditeľov 3, Trstená pri Hornáde 87 249 545 75,00 23.10.2023 Ing. Kristína Tóthová 25.10.2023 592/2023 Oprava prietokového ohrievača
DF12310081 802300163 Carl Stahl & spol, s.r.o. Mikulovická 4, 19 017 Praha Vinoř 62 418 394 7500,00 23.10.2023 Ing. Kristína Tóthová 25.10.2023 545/2022 Vypracovanie štúdie - veľký ovál HH
DF12310076 230102829 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 58,44 23.10.2023 Elena Tomášová 25.10.2023 RD/006/2023 Kancel. potreby, čistiace prostriedky
DF12310075 5020231559 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 818,84 23.10.2023 Elena Tomášová 25.10.2023 RD/014/2022 Pracovná obuv
DF12310074 5020231558 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 1041,54 23.10.2023 Elena Tomášová 25.10.2023 RD/014/2022 Pracovné odevy
DF12310077 2023002 Alexandr Korossy Varšavská 6 30246571 216,00 23.10.2023 Elena Tomášová 25.10.2023 584/2023 Tekvice na Heloween
DF92310007 2290174654 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 44483767 -35,48 23.10.2023 Ing. Kristína Tóthová 25.10.2023 Elektrina 01/2023 - stánok na parkovisku - oprava
DF92310008 2290174654 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 44483767 -23,59 23.10.2023 Ing. Kristína Tóthová 25.10.2023 Elektrina 02/2023 - stánok na parkovisku - oprava
DF92310009 2290174654 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 44483767 -5,74 23.10.2023 Ing. Kristína Tóthová 25.10.2023 Elektrina 03/2023 - stánok na parkovisku - oprava
DF92310010 2290174654 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 44483767 -8,04 23.10.2023 Ing. Kristína Tóthová 25.10.2023 Elektrina 04/2023 - stánok na parkovisku - oprava
DF12310082 230102048 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 106,75 23.10.2023 Viera Farbiaková 26.10.2023 588/2023 Ost. potraviny
DF12311050 2300257357 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 225,85 23.11.2023 Elena Tomášová 27.11.2023 648/2023 Potraviny
DF12311046 2023842977 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 25,50 23.11.2023 Ing. Patrik Pastorek 27.11.2023 03/2023 Lab. výkony
DF12311048 2308388 Förch Slovensko s.r.o Rosinska cesta 12 36698512 230,40 23.11.2023 Elena Tomášová 27.11.2023 645/2023 Čistič pre úžitkové vozidlá
DF12311049 202300114 REIMANN s.r.o. Gaštanová 1444/5, 960 01 Zvolen 36623661 137,04 23.11.2023 Elena Tomášová 27.11.2023 601/2023 Náhradné diely na elektromobil MELEX
DF12311047 2311168 VKÚ Harmanec, s.r.o Kynceľová 54 46747770 300,00 23.11.2023 Mgr. Eva Malešová 06.12.2023 515/2023 Historická mapa - kedysi a dnes Košice, ZOO Košice
DF12301036 2002256322 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 910,08 24.01.2023 Ing. Kristína Tóthová 16.02.2023 8036 PHM
DF12301050 223002 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 113,04 24.01.2023 Mgr. Eva Malešová 16.02.2023 590/2022 Stolové kalendáre 2023
DF12301037 20230007 Oknosystém s.r.o. Svetlá 1 46680896 1260,00 24.01.2023 Elena Tomášová 16.02.2023 546/2022 Terárium na mojmírovej
DF12302043 012023 ENCOTECH s.r.o Moldavská 33, 040 11 Košice 45346275 780,00 24.02.2023 Ing. Kristína Tóthová 28.02.2023 56/2023 Oprava náučného chodníka - Lužný les
DF12302044 238500864 Štátny vet. a pot. ústav vo Zvolene pod dráhami 918 042355613 80,75 24.02.2023 Ing. Patrik Pastorek 28.02.2023 04/2023 Lab. výkony
DF12302045 238500927 Štátny veter. a potr. ústav vo Zvolene Pod dráhami 918, 960 86 Zvolen 597538 8,75 24.02.2023 Ing. Patrik Pastorek 28.02.2023 04/2023 Lab. výkony
DF12302046 2023840309 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 54,00 24.02.2023 Ing. Patrik Pastorek 28.02.2023 03/2023 Lab. výkony
DF12302047 2023840310 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 20,50 24.02.2023 Ing. Patrik Pastorek 28.02.2023 03/2023 Lab. výkony
DF12303046 2023840632 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 44,00 24.03.2023 Ing. Patrik Pastorek 24.03.2023 03/2023 Lab. výkony
DF12303047 2002267392 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 1087,16 24.03.2023 Ing. Kristína Tóthová 24.03.2023 8036 PHM
DF12304041 2023840931 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 13,00 24.04.2023 Ing. Patrik Pastorek 26.04.2023 03/2023 Lab. výkony
DF12304040 233103695 CWS - boco Slovakia M.R. Štefánika 87 31411045 13,92 24.04.2023 Elena Tomášová 26.04.2023 Abonentná zmluva Prenájom dávkovača dezinfercie
DF12305046 2300109420 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 295,18 24.05.2023 Viera Farbiaková 29.05.2023 225/2023 Potraviny, repre
DF12307053 2230022877 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 111,42 24.07.2023 Ing. Zuzana Kovérová 01.08.2023 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka
DF20230043 20230043 LB food s.r.o Rokycká 8 54116571 973,00 24.07.2023 Mgr. Eva Malešová 01.08.2023 320/2023 Letný tábor - desiata, obedy
DF1230048 20230044 LB food s.r.o Rokycká 8 54116571 1148,00 24.07.2023 Mgr. Eva Malešová 01.08.2023 353/2023 Letný tábor - desiata, obedy
DF12307049 20230045 LB food s.r.o Rokycká 8 54116571 1106,00 24.07.2023 Mgr. Eva Malešová 01.08.2023 375/2023 Letný tábor - desiata, obedy
DF12307052 232564 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 2870,00 24.07.2023 Viera Farbiaková 01.08.2023 370/2023 Ryby
DF12307051 232528 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 528,00 24.07.2023 Viera Farbiaková 01.08.2023 363/2023 Cvrčky, červy,...
DF12307046 20230040 LB food s.r.o Rokycká 8 54116571 116,00 24.07.2023 Mgr. Eva Malešová 01.08.2023 74/2023 Jarný tábor - desiata, obedy
DF12307050 5020231091 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 108,83 24.07.2023 Elena Tomášová 01.08.2023 RD/014/2022 Prac. odevy
df92307017 20230423 LAMIA-Ing. Horňák L Milosrdenstva 22 30661234 73,20 24.07.2023 Elena Tomášová 12.09.2023 379/2023 Tovar do ZOOShopu
DF12308057 2300178180 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 304,87 24.08.2023 Viera Farbiaková 31.08.2023 432/2023 Potraviny, Tovar do ZOOShopu
DF12308059 2023026 Rajnicová Mária Hospodárska ulica 613 37571117 120,60 24.08.2023 Viera Farbiaková 31.08.2023 444/2023 Proso SENEGAL
DF12308062 8141674830 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 368,00 24.08.2023 Ing. Kristína Tóthová 8.9.2023 RD o združenej dodávke elektriny Mojmírova - elektrina
DF12308056 1112300918 DPMK Košice, a. s. 31701914 1496,25 24.08.2023 Mgr. Eva Malešová 31.08.2023 318/2023 Tábor - preprava
DF12310086 523112639 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 93,26 24.10.2023 Elena Tomášová 26.10.2023 Zmluva o dodávke pramenitej minerálnej vody Pitný režim
DF12310083 12230019 Zoologická a botanická záhrada města Plzně Pod Vinicemi 9 00377015 450,00 24.10.2023 Ing. Patrik Pastorek 26.10.2023 572/2023 Transport zvierat
DF12311053 23089218 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 7,64 24.11.2023 Elena Tomášová 27.11.2023 642/2023 Ost. potraviny
DF12311055 202315683 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 492,80 24.11.2023 Ing. Kristína Tóthová 27.11.2023 8036 PHM
DF12311052 202301101 IRES M+R s.r.o Kavečianska cesta 41 36447889 47583,46 24.11.2023 Ing. Kristína Tóthová 27.11.2023 Zmluva o dielo 03/2022 + dodatky Rekonštrukcia chaty BOBOR
DF12311056 230012018 WILD stone international s.r.o. Podhořská 31/806 26723174 2957,90 24.11.2023 Ing. Kristína Tóthová 05.12.2023 593/2023 Obklad
DF12311054 1032311785 KONEX elektro s.r.o. Rastislavova 7, 040 01 Košice 31 680 569 34,00 24.11.2023 Elena Tomášová 30.11.2023 635/2023 Ost. materiál
DF12301039 23210129 Berka Jiří Ing. Šumvald 403 60307013 139,96 25.01.2023 Elena Tomášová 16.02.2023 24/2023 Materiál do morských akvárií
DF12301049 4423000031 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 3148,45 25.01.2023 Viera Farbiaková 16.02.2023 RD/004/2022 Objem. krmivo
DF12301038 23005947 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 50,39 25.01.2023 Viera Farbiaková 16.02.2023 15/2023, 23/2023 Ost. potraviny
DF12304043 202273301 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 900,56 25.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 25.04.2023 8036 PHM
DF12304042 1023007 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 2781,60 25.04.2023 Viera Farbiaková 26.04.2023 RD/012/2022 Myši, potkany
DF12304044 1062301654 encare s.r.o Rusovská cesta 20 52302555 8806,50 25.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 27.04.2023 Zmluva o združenej dodávke elektriky Elektrina
DF12304045 1062301664 encare s.r.o Rusovská cesta 20 52302555 482,83 25.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 27.04.2023 Zmluva o združenej dodávke elektriky Elektrina - Mojmírova
DF12304046 2300087358 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 250,99 25.04.2023 Viera Farbiaková 27.04.2023 173/2023 Tovar do ZOOShopu, potraviny, Repre
DF12305042 230100070 ŽELEZO STAVEBNINY s.r.o. Nešporova 26 45522855 3256,34 25.05.2023 Elena Tomášová 26.05.2023 232/2023 Hutný materiál
DF12305044 2023050800 Slovgen s.r.o. 35700629 76,00 25.05.2023 Ing. Patrik Pastorek 26.05.2023 Určenie pohlavia
DF12305049 22303642 VETAMIX Slovensko Priehon 128/50 52688267 1993,98 25.05.2023 Viera Farbiaková 29.05.2023 RD/004/2023 Mäso
DF12305047 235110134 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 27,73 25.05.2023 Elena Tomášová 29.05.2023 RD/014/2022 Prac. odevy - rukavice
DF12305048 2023003 MA TRADEING s.r.o. Hrubečská 49 53186389 2640,00 25.05.2023 Elena Tomášová 29.05.2023 217/2023 Kamenivo
DF12307054 20230998 Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 79, 040 01 Košice 17079202 86,40 25.07.2023 Viera Farbiaková 01.08.2023 369/2023 Rastliny
DF12307055 20230999 Správa mestskej zelene Rastislavova 79, 040 01 Košice 17 078 202 184,80 25.07.2023 Viera Farbiaková 01.08.2023 405/2023 Rastliny
DF12307056 2300158389 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 202,42 25.07.2023 Viera Farbiaková 01.08.2023 415/2023 Potraviny
DF12309051 2002303362 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 1277,02 25.09.2023 Ing. Kristína Tóthová 27.09.2023 PHM
DF12309052 1020230181 AQUACHEM Slovakia s.r.o Farská 42/43 36830305 144,84 25.09.2023 Elena Tomášová 27.09.2023 530/2023 Chlornan sodný
DF12310085 23211551 Berka Jiří Ing. Šumvald 403 60307013 66,25 25.10.2023 Elena Tomášová 26.10.2023 585/2023 Materiál do morských akvárií
DF12310084 20231278 SYSTEM - IS s.r.o. Jegorovova 14 44681445 554,11 25.10.2023 Ing. Zuzana Kovérová 26.10.2023 591/2023 Servis dochádzkového systému
DF12310087 2300235498 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 189,95 25.10.2023 Viera Farbiaková 27.10.2023 603/2023 Potraviny a tovar do ZOOShopu
DF12310090 20230003024 MKTECHTRADE, s.r.o. Oščadnica 1338 46911901 450,00 25.10.2023 Elena Tomášová 27.10.2023 158/2023 Ost. materiál
DF12310089 5123107072 OBUV špeciál s.r.o. Duklianska 1379/19 36458503 239,80 25.10.2023 Elena Tomášová 27.10.2023 562/2023 Pracovná obuv
DF12310088 710300859 GUMEX SK s.r.o. Slanecká 2455, 040 12 Košice 36 366 811 58,80 25.10.2023 Elena Tomášová 27.10.2023 598/2023 Ost. materiál
DF12301040 235101523 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 56,16 26.01.2023 Elena Tomášová 16.02.2023 RD/014/2022 Prac. odevy
DF12301041 202300010 REIMANN s.r.o. Gaštanová 1444/5, 960 01 Zvolen 36623661 2592,00 26.01.2023 Elena Tomášová 16.02.2023 8/2023 Batéria do elektromobilu
DF12304048 82300926 XINTEX Slovakia s.r.o. Budovateľská 63 36459046 1187,94 26.04.2023 Elena Tomášová 27.04.2023 161/2023 Čistiace prostriedky
DF12304047 2230004284 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 111,42 26.04.2023 Ing. Zuzana Kovérová 27.04.2023 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka
DF12304049 2301020278 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 472,48 26.04.2023 Elena Tomášová 27.04.2023 RD/006/2023 Čistiace prostriedky
DF92304007 2500734821 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 13,18 26.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 27.04.2023 Právna zmluva 30-000121080PO2016 Stočné - stánok na parkovisku
DF12305051 3032911392 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 2375,29 26.05.2023 Ing. Zuzana Kovérová 29.05.2023 Z20232276_Z Stravné lístky
DF12306069 22062023 STOPING s.r.o 36168572 2304,00 26.06.2023 Róbert Kapaló 03.07.2023 213/2023 Značenie areálu
DF12310093 2002309479 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 1718,80 26.10.2023 Ing. Kristína Tóthová 27.10.2023 8036 PHM
DF12310094 82302430 XINTEX Slovakia s.r.o. Budovateľská 63 36459046 652,32 26.10.2023 Elena Tomášová 30.10.2023 549/2023 Čistiace prostriedky
DF12310091 23080579 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 172,24 26.10.2023 Viera Farbiaková 31.10.2023 609/2023 Ost. potraviny
DF12310092 230100136 ŽELEZO STAVEBNINY s.r.o. Nešporova 26 45522855 533,33 26.10.2023 Elena Tomášová 02.11.2023 607/2023 Hutný materiál
DF12301044 2220057364 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 111,42 27.01.2023 Ing. Zuzana Kovérová 16.02.2023 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka
DF12301042 1020230064 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 405,96 27.01.2023 Elena Tomášová 16.02.2023 RD/003/2022 Čistiace prostriedky, ost. materiál,
DF12301043 17 Zoologicka zahrada Ostrava, příspévková organizace Michalkovicka 197,710 00 Slezská Ostrava ČR 373249 74,67 27.01.2023 Ing. Patrik Pastorek 16.02.2023 Valná hromada UCSZOO - reg. poplatok
DF92301004 32023 Císař Stanislav 62222601 62222601 37,83 27.01.2023 Elena Tomášová 31.01.2023 Komis. zmluva Komis
DF12302048 1510000012 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 24,52 27.02.2023 Ing. Patrik Pastorek 28.02.2023 Vet. kontrola
DF12302049 1510000014 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 13,17 27.02.2023 Ing. Patrik Pastorek 28.02.2023 Vet. kontrola
DF12303048 2230312 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 1632,00 27.03.2023 Viera Farbiaková 28.03.2023 77/2023 Objemové krmivo
DF92303004 2223200002 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 1227,29 27.03.2023 Elena Tomášová 28.03.2023 117/2023 Tovar do ZOOShopu
DF12303049 230301 Milan Sloviak-MIDAS Haláčovce 25 35212411 480,00 27.03.2023 Ing. Patrik Pastorek 31.03.2023 108/2023 Preprava zvierat
DF92303005 202301 Bikár Alexander Krosnianska 21, 040 22 Košice 47 569 917 6,50 27.03.2023 Mgr. Eva Malešová 31.03.2023 30/2023 Deň ošetrovateľom - obed
DF12303050 202302 Bikár Alexander 47539917 47539917 21,00 27.03.2023 Ing. Patrik Pastorek 04.04.2023 80/2023 Repre - pracovný obed
DF12304050 231518 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 464,00 27.04.2023 Viera Farbiaková 02.05.2023 169/2023 Cvrčky, šváby, sarančatá
DF12306071 23214 SIP SK s.r.o Červenej armády 75, 039 01  Turčianske Teplice 44070756 178,80 27.06.2023 Elena Tomášová 29.06.2023 272/2023 Náhradné diely
DF12306070 2002285230 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 1211,17 27.06.2023 Ing. Kristína Tóthová 29.06.2023 8036 PHM
DF12306075 1551308466 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 17,00 27.06.2023 Mgr. Ingrid Tomková 03.07.2023 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobil
DF12306074 23062545 ExotIT s.r.o Hrubý Jeseník 90 06517412 47,36 27.06.2023 Elena Tomášová 03.07.2023 308/2023 Mlieko pre klokany
DF12306072 20231006 ADK TRADE s.r.o. 17. listopadu 237 CZ28811615 309,00 27.06.2023 Elena Tomášová 30.06.2023 290/2023 Konferenčné stoličky
DF12307058 202307 MA TRADEING s.r.o. Hrubečská 49 53186389 1295,28 27.07.2023 Elena Tomášová 01.08.2023 347/2023, 332/2023 Predaj kameniva
DF12307057 139333817 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 192,00 27.07.2023 Mgr. Ingrid Tomková 01.08.2023 174/2023 Prenájom toaletnej kabíny
DF12309059 9100863736 OKAY Slovakia s.r.o Černyševského 10 35825979 297,63 27.09.2023 Elena Tomášová 02.10.2023 508/2023 Chladnička BK Kombi
DF12309058 1423090059 SEZAM s.r.o Južná trieda 64, 040 01 Košice 633194 293,30 27.09.2023 Elena Tomášová 02.10.2023 539/2023 Ost. materiál - OSB doska, univerzálny silikón
DF12309056 1032309582 KONEX elektro s.r.o. Rastislavova 7, 040 01 Košice 31 680 569 532,62 27.09.2023 Elena Tomášová 02.10.2023 540/2023 Elektromat. - reflektor na osvetlenie maštale
DF12309057 1020230055 Kubačka Štefan Komenského 58 50048791 2500,00 27.09.2023 Róbert Kapaló 02.10.2023 343/2023 Výroba a montáž oceľovej konštrukcie
DF12309062 2010595 ZOO PROFIS Wessenstedt 12 4711806252 1645,00 27.09.2023 Elena Tomášová 02.10.2023 519/2023 Vystreľovacia odchytová sieť
DF12309060 2300211556 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 273,34 27.09.2023 Viera Farbiaková 02.10.2023 520/2023 Potraviny, Repre, Tovar do ZOOShopu
DF12309055 202310153 Underground Foods s.r.o. Zeiberlichova 160/72 06103499 40,10 27.09.2023 Elena Tomášová 02.10.2023 520/2023 Peletky s múč. červami
DF12310095 2023339 Product Feed a.s. Hlavná 1538/31 35922117 100,80 27.10.2023 Elena Tomášová 31.10.2022 560/2023 Ost. potraviny
DF12310096 9700133343 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 48,00 27.10.2023 Ing. Kristína Tóthová 02.11.2023 Zmluva č. 09/228/2023 o odvoze a likvidácii odpadovej vody Likvidácia odpadových vôd
DF12310097 2401475 Species 360 Species360 2197,14 27.10.2023 Ing. Patrik Pastorek 02.11.2023 Členské 2024
DF12311063 1451420136 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 17,00 27.11.2023 Mgr. Ingrid Tomková 06.12.2023 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Hovorné
DF12311058 1020230068 Kubačka Štefan Komenského 58 50048791 1830,00 27.11.2023 Róbert Kapaló 30.11.2023 343/2023 Nerezové zábradlie
DF12311059 20232341 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o Stredná 126, 059 91  Veľký Slávkov 31714030 244,80 27.11.2023 Ing. Kristína Tóthová 30.11.2023 Zmluva č. 03/2023 Technolog. servis ČOV
DF12311061 1032311863 KONEX elektro s.r.o. Rastislavova 7, 040 01 Košice 31 680 569 1255,08 27.11.2023 Ing. Kristína Tóthová 30.11.2023 668/2023 Diely na bleskozvod
DF12311062 5020231661 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 729,28 27.11.2023 Elena Tomášová 30.11.2023 RD/014/2022 Pracovné odevy
DF12312063 2302041 AGRO-BIO s.r.o. Bellušova 1861 18630731 605,00 27.12.2023 Ľubica Ondriašová 01.10.2024 675/2023 Ostatné potraviny
DF12302071 120230595 HOUR spol. s r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 31586163 132,20 28.02.2023 Mgr. Ingrid Tomková 08.03.2023 Systém. údržba MADO
DF12302050 3032703969 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 1957,42 28.02.2023 Ing. Zuzana Kovérová 28.02.2023 Z20221342_Z Stravné lístky
DF12302051 2002261819 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 689,62 28.02.2023 Ing. Kristína Tóthová 28.02.2023 8036 PHM
DF12302052 2220071242 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 176,21 28.02.2023 Ing. Zuzana Kovérová 28.02.2023 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka
DF12302053 07050223 Fenix Slovensko s.r.o Iliašská cesta 86 36013714 263,16 28.02.2023 Elena Tomášová 01.03.2023 46/2023 Ost. materiál - panely ECOSUN
DF12302054 2301020118 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 34,32 28.02.2023 Elena Tomášová 01.03.2023 67/2023 Dezinfectol
DF12304054 3032708124 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 2764,67 28.04.2023 Ing. Zuzana Kovérová 02.05.2023 Z20232276_Z Stravné lístky
DF12304053 1421264971 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 17,00 28.04.2023 Mgr. Ingrid Tomková 02.05.2023 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Hovorné
DF12304052 3103230013 Mesto Košice 691135 1751,49 28.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 28.04.2023 Poistná zmluva 1009900890 Poistenie majetku
DF12304051 23210683 Barviř Jiří, Ing. 69743258 48,00 28.04.2023 Elena Tomášová 02.05.2023 175/2023 Materiál do morských akvárií
DF92304008 20230205 LAMIA-Ing. Horňák L Milosrdenstva 22 30661234 76,80 28.04.2023 Elena Tomášová 02.05.2023 176/2023 Tovar do ZOO Shopu - pláštenky
DF12306078 232263 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 525,00 28.06.2023 Elena Tomášová 03.07.2023 305/2023 Mäso - cvrčky, sarančatá
DF12306076 2023018 KOBAKSTAV s.r.o Mlynská 23 46633596 7799,49 28.06.2023 Ing. Kristína Tóthová 03.07.2023 23/2023 Chodníky pri CHZ ZOO
DF12306077 23048365 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 28,02 28.06.2023 Viera Farbiaková 03.07.2023 316/2023 Ost. potraviny
DF12307065 230850 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 4059,58 28.07.2023 Viera Farbiaková 31.08.2023 RD/013/2022 Ovocie, zelenina
DF12307062 2301020544 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 58,39 28.07.2023 Elena Tomášová 01.08.2023 RD/006/2023 Čistiace prostriedky
DF12307064 2002291278 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 1031,30 28.07.2023 Ing. Kristína Tóthová 01.08.2023 PHM
DF12307063 2023841836 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 19,00 28.07.2023 Ing. Patrik Pastorek 01.08.2023 03/2023 Lab. výkony
DF12307060 20230216 JUDr.Marcel Dolobáč,PhD. Žižkova 39, 040 01 Košice 45007063 624,00 28.07.2023 Ing. Zuzana Kovérová 01.08.2023 Zmluva o poskytnutí právnych služieb Právne služby
DF12307059 2023171 Tory Tour s.r.o Južná trieda 2 31726704 2616,00 28.07.2023 Ing. Patrik Pastorek 12.09.2023 392/2023 Letenky
DF12307061 1023012 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 3646,80 28.07.2023 Viera Farbiaková 01.08.2023 RD/010/2023 Potkany, myši
DF12308067 9700127283 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 48,00 28.08.2023 Elena Tomášová 31.08.2023 Zmluva č. 09/228/2023 o odvoze a likvidácii odpadovej vody Likvidácia odpadovej vody
DF12308064 230101629 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 1932,00 28.08.2023 Viera Farbiaková 08.09.2023 443/2023 Objem. krmivo - granule
DF12308065 1510000125 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 25,04 28.08.2023 Ing. Patrik Pastorek 08.09.2023 Veterinárna kontrola a certifikácia zvierat
DF12308068 2023842152 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 28,00 28.08.2023 Ing. Patrik Pastorek 08.09.2023 03/2023 Lab. výkony
DF12308069 2023842138 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 31,50 28.08.2023 Ing. Patrik Pastorek 08.09.2023 03/2023 Lab. výkony
DF12308066 139336724 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 192,00 28.08.2023 Mgr. Ingrid Tomková 08.09.2023 174/2023 Prenájom toaletnej kabíny
DF92309007 2223200078 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 672,74 28.09.2023 Elena Tomášová 02.10.2023 521/2023 Tovar do ZOOShopu
DF12309064 2301098 POLYKOMP MVDr. Božiková Ingrid Muránska 1274/5 Košice 40 259 315 2976,00 28.09.2023 Ing. Kristína Tóthová 02.10.2023 514/2023 Atypické vodomerné šachty
DF12309061 1020230035 Autocentrum Duleba Dobroslava 7, 090 01  Dobroslava 36496855 216,00 28.09.2023 Ing. Kristína Tóthová 02.10.2023 519/2023 Prenájom pracovnej plošiny
DF12309063 2023379 ROPA, EKOLÓGIA s.r.o Kovaľská 2E 36216216 1920,00 28.09.2023 Róbert Kapaló 02.10.2023 428/2023 Kontajner na naftu
DF12309065 7200009150 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 0,01 28.09.2023 Elena Tomášová 28.09.2023 Mobil - Samsung Galaxy S21
DF12309066 1451384832 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 17,00 28.09.2023 Mgr. Ingrid Tomková 09.10.2023 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobil
DF12311065 2230049913 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 369,71 28.11.2023 Ing. Zuzana Kovérová 06.12.2023 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka
DF12311064 20231103 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 990,00 28.11.2023 Ľubica Ondriašová 30.11.2023 630/2023 Ryby - karasy
DF12311066 202346 Bikár Alexander 47539917 47539917 16,00 28.11.2023 Ing. Zuzana Kovérová 30.11.2023 599/2023 Repre - pracovný obed
DF12311068 202348 Bikár Alexander 47539917 47539917 7,00 28.11.2023 Mgr. Eva Malešová 30.11.2023 626/2023 Deň ošetrovateľom - obed
DF12311067 202347 Bikár Alexander 47539917 47539917 24,00 28.11.2023 Ing. Zuzana Kovérová 30.11.2023 618/2023 Repre - pracovný obed
DF12312065 142023131 Ing. F. Danko - Fotoman D+D Hlavna 106, 040 01 Košice 30654823 2197,80 28.12.2023 Mgr. Eva Malešová 10.01.2024 661/2023 Fotoaparát CANON
DF12312066 20230077 LB food s.r.o Rokycká 8 54116571 120,00 28.12.2023 Mgr. Eva Malešová 31.01.2023 651/2023 Repre - občerstvenie adoptívnych rodičov
DF12312067 6611283860 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 23,50 28.12.2023 Ing. Kristína Tóthová 10.01.2024 6611283860 Zákonné poistenie
DF12312068 6611283860 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 7,50 28.12.2023 Ing. Kristína Tóthová 10.01.2024 6611283860 Zákonné poistenie
DF12312069 6611283860 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 7,50 28.12.2023 Ing. Kristína Tóthová 10.01.2024 6611283860 Zákonné poistenie
DF12312070 6611279271 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 34,38 28.12.2023 Ing. Kristína Tóthová 10.01.2024 6611279271 Havarijné poistenie
DF12312071 3032413191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 2819,35 28.12.2023 Zuzana Feilhauerová 19.01.2024 Z20232276_Z Stravné lístky
DF12308070 2002297287 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 1144,37 28.8.2023 Ing. Kristína Tóthová 8.9.2023 8036 PHM
DF12303056 23022912 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 11,47 29.03.2023 Viera Farbiaková 31.03.2023 126/2023 Ost. potraviny
DF12303053 2300066469 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 453,50 29.03.2023 Viera Farbiaková 31.03.2023 125/2023 Potraviny, Tovar do ZOO Shopu
DF12303058 230100702 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 37,50 29.03.2023 Viera Farbiaková 31.03.2023 127/2023 Ost. potraviny
DF12303054 230100684 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 3070,44 29.03.2023 Viera Farbiaková 31.03.2023 95/2023 Ryby
DF12303055 402300246 Servisbal obaly s.r.o. na Poříči 661 49811169 352,14 29.03.2023 Elena Tomášová 31.03.2023 120/2023 Ost. mat. - vlna drevitá
DF12303057 23014 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 84,00 29.03.2023 Elena Tomášová 03.04.2023 129/2023 Ost. materiál - hobliny
DF12304055 502023647 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 2953,33 29.04.2023 Elena Tomášová 10.05.2023 RD/014/2022 Prac. odevy
DF12305055 2023841217 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 22,00 29.05.2023 Ing. Patrik Pastorek 30.05.2023 03/2023 Lab. výkony
DF12305054 2023841231 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 13,00 29.05.2023 Ing. Patrik Pastorek 30.05.2023 03/2023 Lab. výkony
DF12305059 2239900688 ŠEVT a.s Plynárenská 6, 821 09  Bratislava 2142006605 1378,46 29.05.2023 Elena Tomášová 30.05.2023 160/2023 Kancel. potreby
DF12305053 2301020372 Ing. T. Dzurňák D&D Južná trieda 78, 040 01  Košice 14383857 910,69 29.05.2023 Elena Tomášová 30.05.2023 RD/006/2023 Čistiace potreby
DF12305052 1023009 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 2781,60 29.05.2023 Elena Tomášová 30.05.2023 RD/012/2022 Mäso - myši, potkany
DF12305057 1581306761 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 17,00 29.05.2023 Mgr. Ingrid Tomková 30.05.2023 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobil
DF12305056 9700117649 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 126,04 29.05.2023 Ing. Kristína Tóthová 30.05.2023 Servis kanalizácie
DF12305058 202300424 Farby Kušnír s.r.o. Kaveč. cesta 1B, 040 01 Košice 47 564 831 1056,10 29.05.2023 Elena Tomášová 30.05.2023 243/2023 Materiál na deň dobrovoľníkov
DF12305060 230360 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 2539,00 29.05.2023 Viera Farbiaková 30.05.2023 22/2023 Mäso - kura, rebrá
DF12306084 222300051 Pavel Hořejší Rooseveltová 1006/1,25088 Čelakovice ČR 45 879 427 360,00 29.06.2023 Mgr. Ingrid Tomková 03.07.2023 289/2023 Transport zvierat
DF12306073 230101115 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 1576,60 29.06.2023 Viera Farbiaková 03.07.2023 251/2023 Ryby
DF12306082 2300139318 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 290,37 29.06.2023 Viera Farbiaková 03.07.2023 325/2023 Potraviny a tovar pre tábor
DF12306080 202310 Bikár Alexander 47539917 47539917 720,00 29.06.2023 Ing. Zuzana Kovérová 03.07.2023 237/2023 Strava pre ERAZMUS PLUS
DF12306081 202311 Bikár Alexander 47539917 47539917 125,00 29.06.2023 Ing. Zuzana Kovérová 03.07.2023 238/2023 Repre - pracovné obedy (stretnutie riaditeľov mest. podnikov)
DF12306079 202309 Bikár Alexander 47539917 47539917 18,00 29.06.2023 Mgr. Eva Malešová 03.07.2023 258/2023 Repre - pracovný obed
DF12306088 40231046 SWAM servis s.r.o 36602833 751,98 29.06.2023 Ing. Kristína Tóthová 03.07.2023 294/2023 Servis - opel movano
DF12306086 9700121039 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 48,00 29.06.2023 Ing. Kristína Tóthová 03.07.2023 Zmluva č. 09/228/2023 o odvoze a likvidácii odpadovej vody Likvidácia odpad. vôd
DF12306085 2233300150 Slovenský hydrometeorologický ústav Ďumbierska 26, 041 17 Košice 156884 384,00 29.06.2023 Ing. Kristína Tóthová 03.07.2023 275/2023 Hydrologické údaje
DF12306087 042025 MA TRADEING s.r.o. Hrubečská 49 53186389 925,20 29.06.2023 Elena Tomášová 03.07.2023 314/2023 Kamenivo
DF12306083 8230007168 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 -121,68 29.06.2023 Elena Tomášová 03.07.2023 Dobropis - potraviny
DF12306089 2361529 A-Z rybár s.r.o Ostrov 499 36711802 24,52 29.06.2023 Elena Tomášová 03.07.2023 321/2023 Ost. materiál
DF12309070 202342 Bikár Alexander 47539917 47539917 33,00 29.09.2023 Ing. Zuzana Kovérová 13.10.2023 489/2023 Repre - pracovné odevy
DF12309069 202341 Bikár Alexander 47539917 47539917 24,00 29.09.2023 Ing. Zuzana Kovérová 13.10.2023 487/2023 Repre - pracovný obed
DF12309075 1023151335 WebSupport,s.r.o. Karadžičova 12 36421928 72,86 29.09.2023 Mgr. Eva Malešová 05.10.2023 web hosting zookosice
DF12309068 202334 Bikár Alexander 47539917 47539917 37,50 29.09.2023 Mgr. Eva Malešová 05.10.2023 427/2023 Noc v ZOO - večera, raňajky
DF12309071 202343 Bikár Alexander 47539917 47539917 195,00 29.09.2023 Mgr. Eva Malešová 05.10.2023 502/2023 Noc v ZOO - večera, raňajky
DF12309076 23044 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 168,00 29.09.2023 Elena Tomášová 09.10.2023 129/2023 Hobliny
DF12309072 23218 GRAFFEX s.r.o. Končistá 3 44712456 20,00 29.09.2023 Elena Tomášová 09.10.2023 131/2023 Odvoz a likvidácia vlnitej lepenky
DF12309067 3032720882 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 2465,46 29.09.2023 Ing. Zuzana Kovérová 09.10.2023 Z20232276_Z Stravné lístky
DF12309074 813300591 MANU JTC,s.r.o. Nová 369/10 06539408 188,80 29.09.2023 Elena Tomášová 09.10.2023 391/2023 Ost. materiál - prútené koše
DF12311072 49016435 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36 371 271 105,00 29.11.2023 Mgr. Ingrid Tomková 06.12.2023 Dane a účtovníctvo r. 2024
DF12311069 9700136157 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 24,00 29.11.2023 Ing. Kristína Tóthová 06.12.2023 Zmluva č. 09/228/2023 o odvoze a likvidácii odpadovej vody Likvidácia odpadovej vody
DF12311070 1510001084 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 493546 16,80 29.11.2023 Ing. Patrik Pastorek 30.11.2023 Slovenský veterinárny časopis
DF12311071 3032726483 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 2831,15 29.11.2023 Ing. Zuzana Kovérová 30.11.2023 Z20232276_Z Stravné lístky
DF12401041 2240073 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 790,20 30.01.2023 Ľubica Ondriašová 20.02.2024 09/2024 Objem. krmivo
DF12301045 2230097 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 108,58 30.01.2023 Viera Farbiaková 16.02.2023 21/2023 Ost. potraviny
DF12301047 41230099 HOMOLA s.r.o. Rampová 4, 040 01 Košice 31 325 921 102,00 30.01.2023 Ing. Kristína Tóthová 16.02.2023 7/2023 Revízia zdvíh. zariadenia
DF12301046 1023002 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1671,60 30.01.2023 Viera Farbiaková 16.02.2023 RD/012/2022 Myši, potkany
DF12303060 3032907635 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 2079,76 30.03.2023 Ing. Zuzana Kovérová 31.03.2023 Z20221342_Z Stravné lístky
DF12303059 2230379 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 160,98 30.03.2023 Viera Farbiaková 31.03.2023 113/2023 Ost. potraviny, seno
DF12303061 2301020206 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 469,10 30.03.2023 Elena Tomášová 03.04.2023 RD/006/2023 Čistiace prostriedky
DF12304057 2023014 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 300,00 30.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 02.05.2023 Zmluva o poskytnutí služby 1/2023 Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF12305061 2374100696 MIKONA s.r.o Trenčianska 452, 02 01 Púchov 31570364 377,30 30.05.2023 Ing. Kristína Tóthová 30.05.2023 164/2023 Pneumatiky + prezutie
DF12305062 2300069 Obecná píla Ľubietová Zábava 442 44 31605397 864,00 30.05.2023 Elena Tomášová 30.05.2023 221/2023 Štiepka
DF12306092 139330932 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 192,00 30.06.2023 Mgr. Ingrid Tomková 03.07.2023 174/2023 Prenájom toaletnej kabíny
DF12306090 720230708 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 860,58 30.06.2023 Ing. Kristína Tóthová 03.07.2023 292/2023 Servis - citroen Berlingo
DF12306093 3032914156 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 2688,69 30.06.2023 Ing. Zuzana Kovérová 03.07.2023 Z20232276_Z Stravné lístky
DF12306094 2023061055 Slovgen s.r.o. 35700629 171,00 30.06.2023 Ing. Patrik Pastorek 06.07.2023 Určenie pohlavia
DF12308073 2300190401 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 355,43 30.08.2023 Viera Farbiaková 11.09.2023 475/2023 Tovar do ZOOShopu, potraviny
DF12308072 1541439672 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 17,00 30.08.2023 Mgr. Ingrid Tomková 11.09.2023 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobily
DF12308071 2023842198 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 35,50 30.08.2023 Ing. Patrik Pastorek 31.08.2023 03/2023 Lab. výkony
DF12310099 233737 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 489,00 30.10.2023 Viera Farbiaková 02.11.2023 583/2023 Cvrčky, zoophobas
DF12310098 6611279271 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 3414,01 30.10.2023 Ing. Kristína Tóthová 02.11.2023 6611279271 Havarijné poistenie
DF12310100 20023842790 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 42355613 13,00 30.10.2023 Ing. Patrik Pastorek 31.10.2023 03/2023 Lab. výkony
DF12311073 2023843071 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 41,50 30.11.2023 Ing. Patrik Pastorek 06.12.2023 03/2023 Lab. výkony
DF12311074 2312102888 MIKONA s.r.o Trenčianska 452, 02 01 Púchov 31570364 657,70 30.11.2023 Ing. Kristína Tóthová 06.12.2023 633/2023 Pneumatiky
DF12311075 2023202880 RIGHT POWER a.s Na Bráne 4 36366544 -43,64 30.11.2023 Ing. Kristína Tóthová 06.12.2023 Oprava vyúčtovania - elektrika na Mojmírovej
DF12311076 2023202851 RIGHT POWER a.s Na Bráne 4 36366544 -1433,03 30.11.2023 Ing. Kristína Tóthová 06.12.2023 Oprava vyúčtovania - elektrika ZOO
DF12301048 3032702061 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 1957,42 31.01.2023 Ing. Zuzana Kovérová 16.02.2023 Z20221342_Z Stravné lístky
DF12301054 230141 WILLCOM s.r.o. Szakkayho 1 36593087 347,64 31.01.2023 Mgr. Eva Malešová 16.02.2023 543/2022 Talč novoročeniek
DF12301051 272023 SMART SIDE s.r.o. Južná trieda 48/A 53897561 143,75 31.01.2023 Mgr. Eva Malešová 16.02.2023 597/2022 Programovanie web stránky
DF12301052 1321191576 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 17,00 31.01.2023 Mgr. Ingrid Tomková 16.02.2023 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobily
DF12303063 20230011 Detské ihriská SK s.r.o Horná Ves 44, 967 01 Horná Ves 47613165 485,00 31.03.2023 Elena Tomášová 03.04.2023 122/2023 Ročná kontrola detských ihrísk
DF12305068 20230661 Správa mestskej zelene 17078202 322,18 31.05.2023 Elena Tomášová 31.05.2023 230/2023 Rastlinný materiál
DF12305067 523111164 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 63,84 31.05.2023 Elena Tomášová 31.05.2023 Zmluva o dodávke pramenitej minerálnej vody Pitný režim
DF12305063 502023783 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 64,40 31.05.2023 Elena Tomášová 31.05.2023 RD/014/2022 Prac. odevy a obuv
DF12305066 2020238339 MSO International Zoo Services GmbH Rheinstrase 138 3300,00 31.05.2023 Ing. Patrik Pastorek 31.05.2023 119/2023 Preprava zvierat
DF12305065 2002279237 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 800,50 31.05.2023 Ing. Kristína Tóthová 31.05.2023 8036 PHM
DF12305064 2230152 Regionálny úrad verejného zdravot. so sídl. v Košiciach Ipeľská 1 48968854 133,76 31.05.2023 Ing. Kristína Tóthová 31.05.2023 Zmluva č. 48/2023 o vykonaní odbor. a lab. vyšetrení Rozbor vody
DF12305069 92305145 KPK Print s.r.o. Orlia 10 44432299 96,00 31.05.2023 Mgr. Eva Malešová 15.06.2023 167/2023 Grafické spracovanie a výroba tabule - kozorožce
DF12305070 233104870 CWS - boco Slovakia M.R. Štefánika 87 31411045 13,92 31.05.2023 Elena Tomášová 15.06.2023 Abonentná zmluva Prenájom dávkovača dezinfekcie
DF92307018 1372023 AVAVA s.r.o. Sklenárova 1360/10 51981254 655,80 31.07.2023 Elena Tomášová 01.08.2023 397/2023 Tovar do ZOOShopu
DF12307073 523111871 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 84,96 31.07.2023 Elena Tomášová 31.08.2023 Zmluva o dodávke pramenitej minerálnej vody Pitný režim
DF12307066 230172 MARK MEDIA s.r.o Mäsiarska 63 36591491 2748,00 31.07.2023 Mgr. Eva Malešová 01.08.2023 Obchodná zmluva 160/2023 Reklama v Rádio Košice
DF12307067 230173 MARK MEDIA s.r.o Mäsiarska 63 36591491 1500,00 31.07.2023 Mgr. Eva Malešová 01.08.2023 Obchodná zmluva 161/2023 Reklama v rádiu Košice
DF12307070 1122023 SMART SIDE s.r.o. Južná trieda 48/A 53897561 112,50 31.07.2023 Mgr. Eva Malešová 01.08.2023 597/2022 Programovanie web stránky
DF12307071 1020230830 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 241,80 31.07.2023 Elena Tomášová 01.08.2023 RD/005/2023 Čistiace prostriedky
DF12307072 1023013 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 3032,40 31.07.2023 Elena Tomášová 01.08.2023 RD/010/2023 Mäso
DF12307074 9700124679 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 24,00 31.07.2023 Ing. Kristína Tóthová 01.08.2023 Zmluva č. 09/228/2023 o odvoze a likvidácii odpadovej vody Likvidácia odpadovej vody
DF12307075 1561324207 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 17,00 31.07.2023 Mgr. Ingrid Tomková 01.08.2023 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobil
DF12307076 2302021 AGRO-BIO s.r.o. Bellušova 1861 18630731 243,60 31.07.2023 Viera Farbiaková 01.08.2023 380/2023 Ost. potraviny
DF12307077 230100444 MVL, spol.s.r.o. Košice Nižné Kapustníky 2 36191159 23,00 31.07.2023 Ing. Kristína Tóthová 01.08.2023 336/2023 Prenájom zbíjacieho kladiva
DF12307108 2002293435 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 835,55 31.07.2023 Ing. Kristína Tóthová 01.08.2023 PHM
DF12307068 232642 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1615,00 31.07.2023 Viera Farbiaková 01.08.2023 385/2023 Mäso
DF12308076 12308003 FRAGARIA PLUS s.r.o. Zbudská Belá 57 44810527 5520,00 31.08.2023 Viera Farbiaková 31.08.2023 360/2023 Seno
DF12308075 9700127514 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 117,04 31.08.2023 Elena Tomášová 08.09.2023 485/2023 Servis kanalizácie
DF12308074 3032718196 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 2672,20 31.08.2023 Ing. Zuzana Kovérová 11.09.2023 Z20232276_Z Stravné lístky
DF12308077 5020231272 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 109,99 31.08.2023 Elena Tomášová 31.08.2023 RD/014/2022 Pracovné odevy
DF12310105 5020231621 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 705,02 31.10.2023 Elena Tomášová 30.11.2023 RD/014/2022 Pracovné odevy
DF12310102 20231014 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 1831,50 31.10.2023 Elena Tomášová 597/2023 597/2023 Ryby
DF12310103 2301020856 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 462,37 31.10.2023 Elena Tomášová 31.10.2023 RD/006/2023 Čistiace potreby
DF12310104 10230263 Ing. Peter Toronský-VIPE Kavečianska cesta 38, 040 11 Košice 10 778 250 288,00 31.10.2023 Ing. Kristína Tóthová 02.11.2023 471/2023 Odborná prehliadka tlakových nádob
DF12310101 2323048 Aquamotion ROSSA s.r.o Timravy 11 52137767 148,35 31.10.2023 Viera Farbiaková 02.11.2023 Oprava - fúkar
DF12310106 3032723973 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 2748,58 31.10.2023 Ing. Zuzana Kovérová 07.11.2023 Z20232276_Z Stravné lístky
DF12310107 1023017 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 2041,92 31.10.2023 Viera Farbiaková 07.11.2023 RD/010/2023 Potkany, myši
DF12312087 9924000353 Up Déjeuner s.r.o Tomášikova 23 53528654 -467,77 31.12.2023 Zuzana Feilhauerová 10.01.2024 Šeky -UP
DF12312087 9924000353 Up Déjeuner s.r.o Tomášikova 23 53528654 -467,77 31.12.2023 Zuzana Feilhauerová 10.01.2024 Šeky - UP
DF12312089 2002324084 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 185,35 31.12.2023 Ing. Kristína Tóthová 10.01.2024 8036 PHM
DF12312092 8341400464 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 31.12.2023 Mgr. Ingrid Tomková 10.01.2024 Hovorné
DF12312100 1072300154 encare s.r.o Rusovská cesta 20 52302555 -9208,39 31.12.2023 Ing. Kristína Tóthová 26.01.2024 Vyúčtovanie el. energie
DF12312102 8407553436 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 -760,46 31.12.2023 Ing. Kristína Tóthová 26.01.2024 RD o združenej dodávke elektriny Mojmírova - vyúčtovanie elektrickej energie
DF92312007 2024001 ZAKALANDIA s.r.o Hornádska 3 52323382 19,20 31.12.2023 Elena Tomášová 19.01.2024 Komis. zmluva Komis
DF92312005 2301277 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 23,80 31.12.2023 Elena Tomášová 19.01.2024 Komis. zmluva Komis
DF92312010 2290174654 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 44483767 206,51 31.12.2023 Ing. Kristína Tóthová 19.01.2024 El. energia
DF92312006 19000015 Kohoutová Ivana - EDEN Nám. Míru 16 49870882 91,76 31.12.2023 Elena Tomášová 19.01.2024 Komis. zmluva Komis
DF92312011 20230158 Rusňáková Iveta 40802345 22,20 31.12.2023 Elena Tomášová 19.01.2024 Komis. zmluva Komis
DF92312009 223141 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 19,50 31.12.2023 Elena Tomášová 19.01.2024 Komis. zmluva Komis
DF92312008 1240009 Wander book s.r.o Hodkovická 20 07662301 150,39 31.12.2023 Elena Tomášová 19.01.2024 Komis. zmluva Komis
DF12312072 20231593 SYSTEM-IS s.r.o. Jegorova 14 44681445 154,20 31.12.2023 Elena Tomášová 19.01.2024 699/2023 Ost. materiál - prívesky k DS
DF12312073 2230533 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 132,65 31.12.2023 Ing. Kristína Tóthová 19.01.2024 Zmluva č. 48/2023 o vykonaní odbor. a lab. vyšetrení Rozbor pitnej vody
DF12312074 20233434 ASANARATES s.r.o Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 509,64 31.12.2023 Ing. Emília Kornúcová 19.01.2024 Rámcová zmluva o poskyt. deratiz. a dezinsek. služieb Deratizácia
DF12312075 238509347 Štátny vet. a pot. ústav vo Zvolene pod dráhami 918 042355613 8,90 31.12.2023 Ing. Patrik Pastorek 19.01.2024 04/2023 Lab. výkony
DF12312076 523113232 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 2,40 31.12.2023 Mgr. Ingrid Tomková 19.01.2024 Zmluva o dodávke pramenitej minerálnej vody Prenájom dispenzora
DF12312077 1421426390 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 17,00 31.12.2023 Mgr. Ingrid Tomková 19.01.2024 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Hovorné
DF12312078 231356 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 3082,05 31.12.2023 Ľubica Ondriašová 19.01.2024 RD/011/2023 Ovocie a zelenina
DF12312079 160 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 2388,84 31.12.2023 Ing. Patrik Pastorek 19.01.2024 Zmluva o poskytnutí služieb komplexnej veterinárnej starostlivosti 01/2023 Veterinárna činnosť
DF12312080 2023046 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 320,00 31.12.2023 Ing. Kristína Tóthová 19.01.2024 Zmluva o poskytnutí služby 1/2023 Poradenstvo v oblasti
DF12312081 230207 AVAL BETA s.r.o. Letná 45, 040 01 Košice 31 727 972 6379,56 31.12.2023 Mgr. Lucia Vargová 19.01.2024 Rámcova dohoda na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF12312082 7100090202 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 345,28 31.12.2023 Mgr. Ingrid Tomková 19.01.2024 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobily
DF12312085 2024006 Dolobáč Legal s.r.o Floriánska 19 55034268 288,00 31.12.2023 Mgr. Erich Kočner 19.01.2024 Zmluva o poskytnutí právnych služieb Právne služby
DF12312086 222023856 C&T, a.s 36686743 27,10 31.12.2023 Ing. Patrik Pastorek 19.01.2024 Zmluva č. 35/2013 KE Zastupovanie v colnom konaní
DF12312088 0264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 31.12.2023 Mgr. Ingrid Tomková 19.01.2024 Zmluva č. 18/0875/0003 o poskyt. pripojenia k sieti internet Internet
DF12312088 0264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 31.12.2023 Mgr. Ingrid Tomková 19.01.2024 Zmluva č. 18/0875/0003 o poskyt. pripojenia k sieti internet Internet
DF12312090 202332316 NATUR-PACK a.s Ružová dolina 6 35979798 30,00 31.12.2023 Ing. Kristína Tóthová 19.01.2024 Zmluva o plnení vyhrad. povinností Zber, odber a recyklácia odpadu
DF12312091 202333051 NATUR-PACK a.s Ružová dolina 6 35979798 30,00 31.12.2023 Ing. Kristína Tóthová 19.01.2024 Zmluva o plnení vyhrad. povinností Zber, odber a recyklácia odpadov
DF12312093 8341475094 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 60,85 31.12.2023 Mgr. Ingrid Tomková 19.01.2024 Hovorné
DF12312094 2300084 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 300,00 31.12.2023 Mgr. Ingrid Tomková 19.01.2024 663/2023 Správa výpočtovej techniky
DF12312095 2300077 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 1008,00 31.12.2023 Mgr. Erich Kočner 19.01.2024 708/2023 Mobilný telefón - iPHONE
DF12312096 41000194 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 100,16 31.12.2023 Ing. Patrik Pastorek 19.01.2024 Veterinárna kontrola
DF12312097 41000193 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 25,04 31.12.2023 Ing. Patrik Pastorek 19.01.2024 Veterinárna kontrola
DF12312098 1900998001 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 2129,82 31.12.2023 Ing. Kristína Tóthová 19.01.2024 Zmluva č. 1020090128 o dodávke a odbere tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV
DF12312099 23114241 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 177,12 31.12.2023 Ing. Kristína Tóthová 19.01.2024 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení VŽP Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP
DF12312101 8407553002 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 17505,34 31.12.2023 Ing. Kristína Tóthová 19.01.2024 RD o združenej dodávke elektriny Elektrika
DF12312103 2500891285 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 276,17 31.12.2023 Ing. Kristína Tóthová 19.01.2024 Právna zmluva 30-000028628PO2010 Spotreba vody
DF12307069 232691 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 491,00 31.7.2023 Viera Farbiaková 01.08.2023 403/2023 Cvrčky, červy, šváby
DF92307019 2223200058 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 2039,84 31.7.2023 Elena Tomášová 15.08.2023 396/2023 Tovar do ZOOShopu
DF12304071 2323103919 RIGHT POWER a.s Na Bráne 4 36366544 11665,88 4.5.2023 Ing. Kristína Tóthová 12.5.2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. E100007536 Elektrická energia
DF12308078 5623005069 Up Déjeuner s.r.o Tomášikova 23 53528654 -422,36 4.9.2023 Zuzana Feilhauerová 8.9.2023 Šeky
DF12308084 120231219 HOUR spol. s r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 31586163 132,20 4.9.2023 Mgr. Ingrid Tomková 8.9.2023 Systémová údržba MADO
DF12308095 20237018 Tirna vydavateľské družstvo 36750697 39,90 5.9.2023 Mgr. Ingrid Tomková 8.9.2023 Finančný spravodaj