Číslo faktúry INTERNÉ Číslo faktúry EXTERNÉ Meno partnera Adresa partnera IČO Suma faktúry s DPH Dátum doručenia faktúry Meno zodpovednej osoby Dátum zverejnenia Číslo objednávky Popis
DF12301055 5623000308 Up Déjeuner s.r.o Tomášikova 23 53528654 -21,56 01.02.2023 Zuzana Feilhauerová 16.02.2023 Šeky - GUSTO
DF12301053 230004 AVAL BETA s.r.o. Letná 45, 040 01 Košice 31 727 972 4105,73 01.02.2023 Ing. Kristína Tóthová 16.02.2023 Rámcova dohoda na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF12302055 2500697207 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 295,60 01.03.2023 Ing. Kristína Tóthová 01.03.2023 Právna zmluva 30-000138448PO2018 Mojmírova - vodné a stočné
DF12302056 1481258338 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 17,00 01.03.2023 Mgr. Ingrid Tomková 01.03.2023 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobil
DF12302057 2302080 LAJMEX SLOVAKIA TRADING s.r.o Levočská 4557 31726712 1356,00 01.03.2023 Viera Farbiaková 01.03.2023 54/2023 Preprava sena
DF12301057 2023001 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 300,00 02.02.2023 Ing. Kristína Tóthová 16.02.2023 Zmluva o poskytnutí služby 1/2021 Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF12301056 00002 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 2032,56 02.02.2023 Ing. Patrik Pastorek 16.02.2023 Zmluva o poskytnutí služieb komplexnej veterinárnej starostlivosti 01/2022 Vet. starostlivosť
DF12302002 8843089933 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 10204,00 02.02.2023 Ing. Kristína Tóthová 21.02.2023 Zemný plyn
DF12302001 1052301307 encare s.r.o Rusovská cesta 20 52302555 46451,61 02.02.2023 Ing. Kristína Tóthová 21.02.2023 Zmluva o združenej dodávke elektriky El. energia - záloha
DF12302003 2300023100 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 254,60 02.02.2023 Elena Tomášová 21.02.2023 32/2023 Tovar do Zooshopu, potraviny, Repre
DF12303001 8852776954 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 14212,00 02.03.2023 Ing. Kristína Tóthová 02.03.2023 KZ č. Z202215018_Z Zemný plyn
DF12302060 230007 AVAL BETA s.r.o  Letná 45, 040 01  Košice  31727972 5498,88 02.03.2023 Ing. Zuzana Kovérová 02.03.2023 Rámcova dohoda na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF12302058 5623000894 Up Déjeuner s.r.o Tomášikova 23 53528654 -36,22 02.03.2023 Zuzana Feilhauerová 02.03.2023 Karty GUSTO
DF12302059 452023 SMART SIDE s.r.o. Južná trieda 48/A 53897561 120,00 02.03.2023 Mgr. Eva Malešová 02.03.2023 597/2022 Programovanie web stránky
DF12303003 2300044945 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 234,92 02.03.2023 Viera Farbiaková 02.03.2023 70/2023 Tovar do ZOO Shopu
DF12303004 230100476 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 97,11 02.03.2023 Viera Farbiaková 02.03.2023 73/2023 Ost. potraviny
DF12302061 00019 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 2481,24 02.03.2023 Ing. Patrik Pastorek 02.03.2023 Zmluva o poskytnutí služieb komplexnej veterinárnej starostlivosti 01/2022 Veterinárna činnosť
DF12302063 10230005 Štefan Pollák Ulica Jána Franciscciho 1506/4 37872681 4487,88 02.03.2023 Viera Farbiaková 02.03.2023 53/2023 Seno
DF12303005 230100271 JANOSCH B&F s.r.o Čeladná 752 26866650 95,90 02.03.2023 Viera Farbiaková 02.03.2023 75/2023 Ost. potraviny
DF12302066 2023006 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 300,00 02.03.2023 Ing. Kristína Tóthová 06.03.2023 Zmluva o poskytnutí služby 1/2021 Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF12303006 1052301978 encare s.r.o Rusovská cesta 20 52302555 39627,60 02.03.2023 Ing. Kristína Tóthová 06.03.2023 Zmluva o združenej dodávke elektriky Záloha - elektrika 03/2023
DF12302062 2220063893 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 111,42 02.03.2023 Ing. Zuzana Kovérová 06.03.2023 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka
DF12303002 2023030309 Slovgen s.r.o. 35700629 57,00 02.03.2023 Ing. Patrik Pastorek 08.03.2023 Určenie pohlavia
DF12304056 51 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 2073,24 02.05.2023 Ing. Patrik Pastorek 02.05.2023 Zmluva o poskytnutí služieb komplexnej veterinárnej starostlivosti 01/2023 Veterinárna starostlivosť
DF92305001 1120230259 Papaya POS s.r.o. Tomášiková 28D 47070153 18,00 02.05.2023 Mgr. Ingrid Tomková 02.05.2023 Poplatok za POS terminál
DF12304058 5623002151 Up Déjeuner s.r.o Tomášikova 23 53528654 -66,50 02.05.2023 Zuzana Feilhauerová 04.05.2023 UP karty
DF12305001 5020238108 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 72,60 02.05.2023 Elena Tomášová 04.05.2023 RD/014/2022 Prac. pomôcky
DF12304060 402370130 RAVEN a.s Šoltésovej 420, 017 01 považská Bystrica 31595804 934,16 02.05.2023 Elena Tomášová 10.05.2023 155/2023 Hutný materiál
DF12304068 10230057 OMNICOM s.r.o Tomášikova 64 36363383 48,04 02.05.2023 Mgr. Erich Kočner 10.05.2023 ServisDesk - postimplementačná podpora
DF12304059 230493 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 3038,60 02.05.2023 Viera Farbiaková 10.05.2023 RD/013/2022 Ovocie, zelenina
DF12305002 8823883296 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 14212,00 02.05.2023 Ing. Kristína Tóthová 10.05.2023 KZ č. Z202215018_Z Zemný plyn
DF12301060 230100 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 2549,23 03.02.2023 Viera Farbiaková 16.02.2023 RD/013/2022 Ovocie, zelenina
DF12301061 202360039 MESTSKÉ LESY KOŠICE a.s. Južná trieda 11, 040 01 Košice 31672981 120,00 03.02.2023 Mgr. Ingrid Tomková 16.02.2023 Zmluva o prenájme Prenájom pozemku
DF12301058 5221300292 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 199,54 03.02.2023 Ing. Zuzana Kovérová 16.02.2023 Zmluva o prenájme so servis. službami 00323/16/011, 00324/16/011 Kopírka
DF12302008 2300001 Olexa Martin Osloboditeľov 3, Trstená pri Hornáde 87 249 545 95,00 03.02.2023 Ing. Kristína Tóthová 21.02.2023 10/2023 Oprava plyn. kotla
DF12302064 5221300318 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 190,28 03.03.2023 Ing. Zuzana Kovérová 06.03.2023 Zmluva o prenájme so servis. službami 00323/16/011, 00324/16/011 Kopírka - nájom, služby
DF12302065 230228 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 2803,83 03.03.2023 Viera Farbiaková 06.03.2023 RD/013/2022 Ovocie, zelenina
DF12302067 230248 Vzdelávacie stredisko s.r.o. Clementisova 5, 040 22 Košice 36 607 959 120,00 03.03.2023 Ing. Zuzana Kovérová 06.03.2023 49/2023 Školenie - obsluha pre reťazové píli
DF12303007 7230087 MVDr. Peter Pongrácz - VETIS Kráľovičové Kračany 91, 930 03 32 320 833 897,96 03.03.2023 Elena Tomášová 06.03.2023 78/2023 Komponenty na el. ohradníky
DF92302002 223012 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 8,58 03.03.2023 Elena Tomášová 08.03.2023 Komis. zmluva Komis
DF12303008 23016186 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 44,11 03.03.2023 Viera Farbiaková 08.03.2023 72/2023 Ost. potraviny
DF12303009 230202869 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 114,00 03.03.2023 Mgr. Ingrid Tomková 09.03.2023 Služba internet business Mojmírová - internet
DF12303062 2023840708 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 39,50 03.04.2023 Ing. Patrik Pastorek 03.04.2023 03/2023 Lab. výkony
DF12303064 00037 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 2266,68 03.04.2023 Ing. Patrik Pastorek 04.04.2023 Zmluva o poskytnutí služieb komplexnej veterinárnej starostlivosti 01/2022 Veterinárna činnosť
DF12303064 230033 AVAL BETA s.r.o. Letná 45, 040 01 Košice 31 727 972 6014,40 03.04.2023 Ing. Zuzana Kovérová 04.04.2023 Rámcova dohoda na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF12303066 230202 AGRO BILLY s.r.o. 44116578 1676,70 03.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 04.04.2023 103/2023 Servis a výmena pneumatík - traktor ZETOR
DF12303067 2023007 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 300,00 03.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 04.04.2023 Zmluva o poskytnutí služby 1/2023 Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF12304002 230203466 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 114,00 03.04.2023 Mgr. Ingrid Tomková 04.04.2023 Služba internet business Mojmírova-internet
DF12304005 231238 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 449,00 03.04.2023 Viera Farbiaková 04.04.2023 138/2023 Mäso
DF12305004 230100003 Unie českých a slovenských zoologických záhrad U Trojského Zámku 120/3, 171 00 Praha 16189481 758,89 03.05.2023 Mgr. Eva Malešová 10.05.2023 Členské 2023
DF12304061 20230090 JOMA TRAVEL, s.r.o. Záhradnícka 1/A, 038 61 Vrútky 46 961 747 194,00 03.05.2023 Mgr. Eva Malešová 10.05.2023 Inzercia - cestovný informátor
DF12305009 0712023 SMART SIDE s.r.o. Južná trieda 48/A 53897561 150,00 03.05.2023 Mgr. Eva Malešová 10.05.2023 597/2022 Programovanie web stránky
DF12305003 230100832 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 461,00 03.05.2023 Viera Farbiaková 10.05.2023 182/2023, 183/2023 Ost. potraviny
DF12305007 20230016 GEOKONTAKT s.r.o Žilinská 11 31714544 33343,19 03.05.2023 Ing. Kristína Tóthová 10.05.2023 Zmluva o dielo 04/2022 + dodatok č. 1 Odstránenie havarijného stavu časti potoka
DF12305006 20230015 GEOKONTAKT s.r.o Žilinská 11 31714544 29664,61 03.05.2023 Ing. Kristína Tóthová 10.05.2023 Zmluva o dielo 04/2022 + dodatok č. 1 Odstránenie havarijného stavu časti potoka
DF12305005 230204837 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 114,00 03.05.2023 Mgr. Ingrid Tomková 10.05.2023 Služba internet business Mojmírová - internet
DF12304062 7100076142 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 316,94 03.05.2023 Mgr. Ingrid Tomková 15.05.2023 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobil
DF12301001 1052300636 encare s.r.o Rusovská cesta 20 52302555 83983,61 04.01.2023 Ing. Kristína Tóthová 16.02.2023 KZ č. Z202215096_Z Elektrina - záloha
DF12301005 3032390010 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 104,35 04.01.2023 Zuzana Feilhauerová 16.01.2023 Z20221342_Z Stravné lístky
DF12301003 230200556 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 114,00 04.01.2023 Mgr. Ingrid Tomková 16.01.2023 Služba internet business Internet - mojmírová
DF12301004 112023 SMART SIDE s.r.o. Južná trieda 48/A 53897561 237,50 04.01.2023 Mgr. Eva Malešová 16.01.2023 597/2022 WEB stránka - predĺženie licencie 2023
DF12301002 230002 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 2549,00 04.01.2023 Viera Farbiaková 16.01.2023 566/2022 Mäso, ryby
DF12303068 2302008 AGRO-BIO s.r.o. Bellušova 1861 18630731 243,60 04.04.2023 Viera Farbiaková 04.04.2023 112/2023, 116/2023 Ost. potraviny
DF12304004 1023006 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 2642,76 04.04.2023 Viera Farbiaková 04.04.2023 RD/012/2022 Myši, potkany
DF12304001 8833509137 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 14212,00 04.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 04.04.2023 KZ č. Z202215018_Z Plyn
DF12303069 7100074483 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 323,03 04.04.2023 Mgr. Ingrid Tomková 04.04.2023 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobil
DF12304003 20230012 GEOKONTAKT s.r.o Žilinská 11 31714544 18174,57 04.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 04.04.2023 Zmluva o dielo č. 2/2023 Odstránenie havarijného stavu časti potoka
DF12303070 230371 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 3741,86 04.04.2023 Viera Farbiaková 05.04.2023 RD/013/2022 Ovocie a zelenina
DF12303071 521300344 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 207,85 04.04.2023 Ing. Zuzana Kovérová 05.04.2023 Zmluva o prenájme so servis. službami 00323/16/011, 00324/16/011 Kopírka
DF12304006 20230006 Martin Kuzevič Drábová 6, 040 23 Košice 47775297 5200,00 04.04.2023 Ing. Patrik Pastorek 05.04.2023 65/2023 Prenájom plošiny a orez stromov v CHZ ZOO
DF12304007 6014230651 R-Metal s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36 751 081 103,80 04.04.2023 Elena Tomášová 05.04.2023 141/2023 Ost. mat. - pletivo
DF12304072 57016347 NEXI Central Europe a.s Rontgenova 1 31372074 16,20 04.05.2023 Daniel D 08 10.05.2023 Prenájom POS terminálu
DF12304069 23015 KRYTEX-stavebné centrum Československej armády 920 36403695 913,79 04.05.2023 Róbert Kapaló 10.05.2023 154/2023 Betónové schody
DF12304070 000046 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 36,11 04.05.2023 Ing. Patrik Pastorek 10.05.2023 Veterinárna kontrola
DF92304009 230434 WILLCOM s.r.o. Szakkayho 1 36593087 918,00 04.05.2023 Elena Tomášová 10.05.2023 135/2023 Suveníry
DF12305010 2300093398 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 170,62 04.05.2023 Viera Farbiaková 10.05.2023 204/2023 Tovar do ZOOShopu, Repre
DF12304067 5231300003 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 218,88 04.05.2023 Ing. Zuzana Kovérová 10.05.2023 Zmluva o prenájme so servis. službami 00323/16/011, 00324/16/011 Nájom - kopírka
DF12305008 202300501 IRES M+R s.r.o Kavečianska cesta 41 36447889 50168,51 04.05.2023 Ing. Kristína Tóthová 10.05.2023 Zmluva o dielo 3/2022 HIM - rekonštrukcia chaty BOBOR
DF12304064 026421426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 04.05.2023 Mgr. Ingrid Tomková 10.05.2023 Zmluva č. 09/228/2023 o odvoze a likvidácii odpadovej vody Internet
DF12304066 2230540 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 713,28 04.05.2023 Viera Farbiaková 11.05.2023 205/2023 Ost. potraviny
DF12301007 2300001597 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 192,55 05.01.2023 Viera Farbiaková 16.01.2023 01/2023 Potraviny
DF12301006 2023001 ICTUS CONSULTING s.r.o Murgašova 8 50279513 360,00 05.01.2023 Ing. Kristína Tóthová 16.01.2023 592/2022 Služby vo verejnom obstarávaní
DF12303073 5623001532 Up Déjeuner s.r.o Tomášikova 23 53528654 -176,29 05.04.2023 Mgr. Ingrid Tomková 13.04.2023 Platba gusto kartou
DF12303072 0264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 05.04.2023 Mgr. Ingrid Tomková 13.04.2023 Zmluva č. 18/0875/0003 o poskyt. pripojenia k sieti internet Internet
DF12304009 2300010 Olexa Martin Osloboditeľov 3, Trstená pri Hornáde 87 249 545 153,00 05.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 13.04.2023 140/2023 Oprava plynového kotla
DF12304008 1900998001 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 -192,49 05.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 13.04.2023 Zmluva č. 1020090128 o dodávke a odbere tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV - vyúčtovanie 2022
DF12304073 20230501 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 3168,00 05.05.2023 Viera Farbiaková 10.05.2023 162/2023 Ryby
DF12305011 23033539 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 87,92 05.05.2023 Viera Farbiaková 10.05.2023 126/2023 Ost. potraviny
DF92304011 223200013 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 1879,48 05.05.2023 Elena Tomášová 10.05.2023 179/2023, 180/2023 Tovar do ZOOShopu
DF92304010 223036 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 88,14 05.05.2023 Elena Tomášová 10.05.2023 Komis. zmluva Komis
DF92304012 122301846 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 336,60 05.05.2023 Elena Tomášová 10.05.2023 Komis. zmluva Komis
DF92301007 223006 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 14,82 06.02.2023 Elena Tomášová 15.2.2022 Komis. zmluva Komis
DF12301069 7100071203 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 322,22 06.02.2023 Mgr. Ingrid Tomková 16.02.2023 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobil
DF12302007 230005 BRAINCOM s.r.o. Školska 40 36057401 4164,00 06.02.2023 Ing. Kristína Tóthová 16.02.2023 35/2023 Hojdačka, krmelec, lavica
DF12302005 3103230002 Mesto Košice 691135 1751,49 06.02.2023 Ing. Kristína Tóthová 16.02.2023 Poistná zmluva 1009900890 Poistenie majetku
DF12301059 0264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 06.02.2023 Mgr. Ingrid Tomková 16.02.2023 Zmluva č. 18/0875/0003 o poskyt. pripojenia k sieti internet Internet
DF92301006 122301390 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 32,82 06.02.2023 Elena Tomášová 21.02.2023 Komis. zmluva Komis
DF12302004 230201529 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 114,00 06.02.2023 Mgr. Ingrid Tomková 21.02.2023 Služba internet business Mojmírová - internet
DF92303001 2301019 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 7,40 06.03.2023 Elena Tomášová 08.03.2023 Komis. zmluva Komis
DF12302068 2230214 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 1059,96 06.03.2023 Viera Farbiaková 08.03.2023 40/2023 Ost. potraviny, granule
DF12302069 9700110428 VVS SK, s.r.o. Trenčianska cesta 925/5 36661422 48,00 06.03.2023 Ing. Kristína Tóthová 08.03.2023 Zmluva č. 09/212/2021 o odvoze a likvidácii odpadových vôd Likvidácia odpadovej vody
DF12302070 7100072834 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 311,19 06.03.2023 Mgr. Ingrid Tomková 08.03.2023 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb mobily
DF12302072 202300201 IRES M+R s.r.o Kavečianska cesta 41 36447889 279,00 06.03.2023 Ing. Kristína Tóthová 08.03.2023 45/2023 Preprava drev. kmeňov
DF12303010 2301020136 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 925,42 06.03.2023 Elena Tomášová 09.03.2023 RD/006/2023 Čistiace a hygienické potreby
DF12303011 1023004 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 2640,48 06.03.2023 Viera Farbiaková 09.03.2023 RD/012/2022 M&ši, potkany
DF12303012 202310034 Underground Foods s.r.o. Zeiberlichova 160/72 06103499 140,60 06.03.2023 Viera Farbiaková 09.03.2023 79/2023 Ost. potraviny
DF12303013 2023840418 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 36,00 06.03.2023 Ing. Patrik Pastorek 09.03.2023 03/2023 Lab. výkony
DF12304010 3032706930 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 2880,06 06.04.2023 Ing. Zuzana Kovérová 13.04.2023 Z 20221342_Z Stravné lístky
DF12303085 202303145 NATUR-PACK a.s Ružová dolina 6 35979798 30,00 06.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 13.04.2023 Zmluva o plnení vyhrad. povinností Zber, odvoz a recyklácia odpadov
DF12303086 202302982 NATUR-PACK a.s Ružová dolina 6 35979798 30,00 06.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 13.04.2023 Zmluva o plnení vyhrad. povinností Zber, odvoz a recyklácia odpadov
DF12301062 3032700577 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 4286,96 07.02.2023 Ing. Zuzana Kovérová 16.02.2023 Z20221342_Z Stravné lístky
DF12302006 230510 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 400,00 07.02.2023 Viera Farbiaková 21.02.2023 34/2023 Cvrčky, šváby, červy
DF12302009 3032702838 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 3547,83 07.02.2023 Ing. Zuzana Kovérová 21.02.2023 Z20221342_Z Stravné lístky
DF12302073 0264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 07.03.2023 Mgr. Ingrid Tomková 08.03.2023 Zmluva č. 18/0875/0003 o poskyt. pripojenia k sieti internet Internet
DF12302074 1062300944 encare s.r.o Rusovská cesta 20 52302555 -19055,08 07.03.2023 Ing. Kristína Tóthová 08.03.2023 Zmluva o združenej dodávke elektriky Elektrika - vyúčtovanie 02/2023
DF12303014 3032704737 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 4684,56 07.03.2023 Ing. Zuzana Kovérová 09.03.2023 Z20221342_Z Stravné lístky
DF12301063 8321877159 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 08.02.2023 Mgr. Ingrid Tomková 16.02.2023 Hovorné
DF12301065 2002258316 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 937,70 08.02.2023 Ing. Kristína Tóthová 16.02.2023 8036 PHM
DF12301064 8321967476 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 60,36 08.02.2023 Mgr. Ingrid Tomková 16.02.2023 Hovorné
DF12301066 2123 LOS-AGRO s.r.o. Letecká 37 36189987 46,68 08.02.2023 Viera Farbiaková 16.02.2023 31/2023 Sanatex
DF12302010 23007 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 60,00 08.02.2023 Elena Tomášová 21.02.2023 14/2023 Hobliny
DF12302011 20220026 Tirna vydavateľské družstvo 36750697 19,07 08.02.2023 Mgr. Ingrid Tomková 21.02.2023 Finančný spravodaj
DF92302003 122301508 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 11,40 08.03.2023 Elena Tomášová 08.03.2023 Komis. zmluva Komis
DF12302075 23102227 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 189,00 08.03.2023 Viera Farbiaková 08.03.2023 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení VŽP Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP
DF12302076 8232743770 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 60,36 08.03.2023 Mgr. Ingrid Tomková 08.03.2023 Hovorné
DF12302077 8323654784 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 08.03.2023 Mgr. Ingrid Tomková 08.03.2023 Hovorné
DF12302078 2002263836 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 792,66 08.03.2023 Ing. Kristína Tóthová 08.03.2023 PHM
DF12303015 6611299504 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 21,26 08.03.2023 Ing. Kristína Tóthová 09.03.2023 6611299504 Úrazové poistenie osôb preprav. motor. vozidlami
DF12303016 6611283860 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 1228,75 08.03.2023 Ing. Kristína Tóthová 09.03.2023 6611283860 Zákonné poistenie
DF12303017 6611279271 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 3336,12 08.03.2023 Ing. Kristína Tóthová 09.03.2023 6611279271 Havarijné poistenie
DF12303018 20230063 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 08.03.2023 Ing. Kristína Tóthová 09.03.2023 Zmluva č. 10102018 Služby BOZP
DF12301008 911539 EAZA EAZA 4509,00 09.01.2023 Ing. Patrik Pastorek 16.01.2023 Členské 2023
DF12301009 2023010028 Slovgen s.r.o. 35700629 20,00 09.01.2023 Ing. Patrik Pastorek 16.01.2023 Určenie pohlavia
DF12301010 230100006 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 135,00 09.01.2023 Viera Farbiaková 16.01.2023 593/2023 Ost. potraviny
DF12301011 50202310 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 155,82 09.01.2023 Elena Tomášová 16.01.2023 RD/014/2022 Pracovné odevy a obuv
DF12301068 1062300007 encare s.r.o Rusovská cesta 20 52302555 -19546,38 09.02.2023 Ing. Kristína Tóthová 16.02.2023 Zmluva o združenej dodávke elektriky Vyúčtovanie 01/2023 - elektrina
DF12302012 20230034 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 09.02.2023 Ing. Kristína Tóthová 21.02.2023 Zmluva č. 10102018 Služby BOZP
DF12302079 20230301 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 3960,00 09.03.2023 Viera Farbiaková 09.03.2023 68/2023 Ryby
DF12303019 20230008 Hreščák Jaroslav - RETRA Slnečná 263/15 10704060 484,50 09.03.2023 Elena Tomášová 09.03.2023 83/2023 Dosky
DF12305015 5220257099 NAY a.s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava 35 739 487 479,99 09.05.2023 Ing. Kristína Tóthová 25.05.2023 188/2023 Chladnička SAMSUNG
DF12304076 23200004 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 27613,98 09.05.2023 Mgr. Ingrid Tomková 10.05.2023 Zmluva o spolupráci Podiel z predaja
DF92305003 23200185 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 117,45 09.05.2023 Elena Tomášová 10.05.2023 Komis. zmluva KOMIS
DF92305002 2301068 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 22,84 09.05.2023 Elena Tomášová 10.05.2023 Komis. zmluva Komis
DF12305012 3032709060 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 3772,87 09.05.2023 Ing. Zuzana Kovérová 10.05.2023 Z20232276_Z Stravné lístky
DF12305014 92305034 KPK Print s.r.o. Orlia 10 44432299 636,00 09.05.2023 Mgr. Eva Malešová 10.05.2023 107/2023 Výroba a tlač tabule a cenníka
DF92305004 20230051 Rusňáková Iveta 40802345 29,00 09.05.2023 Ing. Kristína Tóthová 10.05.2023 Komis. zmluva Komis
DF92304013 019000004 Kohoutová Ivana - EDEN Nám. Míru 16 49870882 11,84 09.05.2023 Elena Tomášová 10.05.2023 Komis. zmluva Komis
DF12305017 230509 WILLCOM s.r.o. Szakkayho 1 36593087 634,80 09.05.2023 Mgr. Eva Malešová 10.05.2023 152/2023 Propagačné tašky s motívom Tukan
DF12304074 2230543 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 1822,50 09.05.2023 Viera Farbiaková 11.05.2023 205/2023 Granule
DF12304075 2230551 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 73,60 09.05.2023 Viera Farbiaková 10.05.2023 205/2023 Ost. potraviny
DF12305018 6014231053 R-Metal s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36 751 081 238,50 09.05.2023 Elena Tomášová 11.05.2023 203/2023 Ost. materiál
DF92305005 230510 WILLCOM s.r.o. Szakkayho 1 36593087 357,60 09.05.2023 Elena Tomášová 11.05.2023 177/2023 Suveníry
DF12305016 502023674 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 120,96 09.05.2023 Elena Tomášová 12.5.2023 RD/014/2022 Pracovné odevy
DF12305013 2303103 Förch Slovensko s.r.o Rosinska cesta 12 36698512 1265,90 09.05.2023 Elena Tomášová 12.05.2023 193/2023 Ost. materiál, náhradné diely
DF12305023 23034387 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 359,78 09.06.2023 Viera Farbiaková 15.05.2023 201/2023 Ost. potraviny
DF12301067 112300885 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 677,76 10.02.2023 Ing. Kristína Tóthová 16.02.2023 ZM-KO-OD-22-1110_SO Odvoz odpadu
DF12302013 238500500 Štátny veter. a potr. ústav vo Zvolene Pod dráhami 918, 960 86 Zvolen 597538 16,75 10.02.2023 Ing. Patrik Pastorek 21.02.2023 04/2023 Lab. výkony
DF12303020 20230010 Hreščák Jaroslav - RETRA Slnečná 263/15 10704060 475,00 10.03.2023 Elena Tomášová 13.03.2023 85/2023 Fošne
DF12303021 500230770 KOBIT - SK s.r.o M.R. Štefánika 48, 026 01  Dolní Kubín 31641440 755,48 10.03.2023 Elena Tomášová 13.03.2023 66/2023 Valcová kefa na zametač
DF12302080 112302989 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 1401,36 10.03.2023 Ing. Kristína Tóthová 13.03.2023 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP, 443/2017/NO Odvoz odpadu
DF92301001 1230011 Wander book s.r.o Hodkovická 20 07662301 94,11 11.01.2023 Elena Tomášová 31.01.2023 Komis. zmluva Komis
DF12303087 86122865 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36 371 271 108,00 11.04.2023 Mgr. Ingrid Tomková 13.04.2023 Publikácie r. 2024
DF12303078 8325421275 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 11.04.2023 Mgr. Ingrid Tomková 13.04.2023 Hovorné
DF12303079 8325511096 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 60,44 11.04.2023 Mgr. Ingrid Tomková 13.04.2023 Hovorné
DF12304011 23210535 Berka Jiří Ing. Šumvald 403 60307013 304,32 11.04.2023 Elena Tomášová 13.04.2023 133/2023 Ost. materiál
DF12303080 230384 Vzdelávacie stredisko s.r.o. Clementisova 5, 040 22 Košice 36 607 959 192,00 11.04.2023 Ing. Zuzana Kovérová 13.04.2023 110/2023, 111/2023 Školenie
DF12303077 720230378 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 686,86 11.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 13.04.2023 121/2023 Servis a prezutie pneumatík - Citroen JUMPER
DF12304012 720230384 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 843,59 11.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 13.04.2023 134/2023 Servis - Citroen Berlingo
DF12303075 1062301476 encare s.r.o Rusovská cesta 20 52302555 -100,04 11.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 13.04.2023 Zmluva o združenej dodávke elektriky Vyúčtovanie el. energie Krosnianska 01-03/2023
DF12303082 1062301483 encare s.r.o Rusovská cesta 20 52302555 -16834,04 11.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 13.04.2023 Zmluva o združenej dodávke elektriky Vyúčtovanie elektriny - 03/2023
DF12303081 9700112960 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 112,66 11.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 13.04.2023 96/2023 Rozbor pitnej vody
DF12303083 1510000040 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 25,04 11.04.2023 Ing. Patrik Pastorek 13.04.2023 Veterinárna kontrola
DF12303084 1510000028 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 25,04 11.04.2023 Ing. Patrik Pastorek 13.04.2023 Veterinárna kontrola - certifikácia zvierat
DF12303076 222023198 C&T, a.s 36686743 63,09 11.04.2023 Ing. Patrik Pastorek 13.04.2023 Zmluva č. 35/2013 KE Zastupovanie v colnom konaní
DF92303006 122301700 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 60,81 11.04.2023 Viera Farbiaková 17.04.2023 14.04.2023 Komis
DF92303007 019000002 Kohoutová Ivana - EDEN Nám. Míru 16 49870882 26,53 11.04.2023 Elena Tomášová 17.04.2023 Komis. zmluva Komis
DF92303008 223023 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 31,20 11.04.2023 Elena Tomášová 17.04.2023 Komis. zmluva Komis
DF92304002 2301032 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 27,60 11.04.2023 Elena Tomášová 17.04.2023 Komis. zmluva Komis
DF92304003 20230035 Rusňáková Iveta 40802345 22,50 11.04.2023 Elena Tomášová 17.04.2023 Komis. zmluva Komis
DF92304004 23200123 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 52,64 11.04.2023 Elena Tomášová 17.04.2023 Komis. zmluva Komis
DF92304014 2290174654 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 44483767 81,31 11.05.2023 Ing. Kristína Tóthová 15.05.2023 Z. č. 5100131462 Elektrina
DF12304078 8327278127 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 60,64 11.05.2023 Mgr. Ingrid Tomková 12.05.2023 Hovorné
DF12304077 8327188072 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 11.05.2023 Mgr. Ingrid Tomková 12.05.2023 Hovorné
DF12305022 20230007 INGREAL SK servis s.r.o. Južná trieda 5/510 36580155 6000,00 11.05.2023 Ing. Kristína Tóthová 12.05.2023 159/2023 Oprava oplotenia CHZ kozorožce
DF12304080 112306870 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 629,52 11.05.2023 Ing. Kristína Tóthová 12.05.2023 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP, 443/2017/NO Odvoz odpadu
DF12304079 2002275391 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 1256,50 11.05.2023 Elena Tomášová 12.05.2023 PHM
DF12305019 7200008498 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 0,01 11.05.2023 Elena Tomášová 12.05.2023 Mobil - SAMSUNG GALAXY A13
DF12305021 2300098490 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 229,76 11.05.2023 Viera Farbiaková 12.05.2023 202/2023 Potraviny, Tovar do ZOOShopu
DF12305020 1023008 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 2106,24 11.05.2023 Viera Farbiaková 12.05.2023 RD/012/2022 Myši, potkany
DF12305024 231674 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 111,00 11.05.2023 Viera Farbiaková 15.05.2023 190/2023 Ryby - sladkovodné
DF12304081 2300025 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 300,00 11.05.2023 Mgr. Ingrid Tomková 15.05.2023 Servisná zmluva Správa výpočtovej techniky
DF12301012 1022032 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1534,80 12.01.2023 Viera Farbiaková 16.01.2023 RD/012/2022 Mäso - myši, potkany
DF12303089 2300020 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 300,00 12.04.2023 Mgr. Ingrid Tomková 17.04.2023 Servisná zmluva Správa výpočtovej techniky
DF12304013 2300076499 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 247,34 12.04.2023 Elena Tomášová 17.04.2023 145/2023 Potraviny, tovar do ZOOShopu
DF12301014 50202348 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 162,25 13.01.2023 Elena Tomášová 16.01.2023 RD/014/2022 Pracovné odevy
DF12301015 230100086 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 160,00 13.01.2023 Viera Farbiaková 16.01.2023 13/2023 Ost. potraviny
DF12301016 012023 GEOPROGRESS-Ing. Milan Selecký Klimkovičová 15 040 23 Košice 32 484 585 1000,00 13.01.2023 Ing. Kristína Tóthová 16.01.2023 595/2022 Digitálna mapa k Oválnej voliére
DF12301013 2023840035 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 25,50 13.01.2023 Ing. Patrik Pastorek 16.01.2023 03/2023 Lab. výkony
DF12301017 2302001 AGRO-BIO s.r.o. Bellušova 1861 18630731 235,40 13.01.2023 Viera Farbiaková 16.01.2023 591/2022 Ost. potraviny
DF12302014 2023840205 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 26,00 13.02.2023 Ing. Patrik Pastorek 21.02.2023 04/2023 Laboratórne výkony
DF12302015 2023840207 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 31,00 13.02.2023 Ing. Patrik Pastorek 21.02.2023 04/2023 Lab. výkony
DF12302016 2023840208 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 45,00 13.02.2023 Ing. Patrik Pastorek 21.02.2023 04/2023 Lab. výkony
DF12302018 233101270 CWS - boco Slovakia M.R. Štefánika 87 31411045 13,92 13.02.2023 Mgr. Ingrid Tomková 21.02.2023 Abonentná zmluva Prenájom dávkovača dezinfekcie
DF12302017 230100297 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 651,30 13.02.2023 Viera Farbiaková 21.02.2023 37/2023 Ost. potraviny
DF12303023 233102295 CWS - boco Slovakia M.R. Štefánika 87 31411045 13,92 13.03.2023 Elena Tomášová 13.03.2023 Abonentná zmluva Prenájom dávkovača dezinfekcie
DF12303024 20230186 ASANARATES s.r.o Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 452,40 13.03.2023 Ing. Emília Kornúcová 13.03.2023 Rámcová zmluva o poskyt. deratiz. a dezinsek. služieb Deratizácia
DF12303025 2301047 LAJMEX SLOVAKIA TRADING s.r.o Levočská 4557 31726712 678,00 13.03.2023 Viera Farbiaková 13.03.2023 27/2023 Preprava sena
DF12302081 222023134 C&T, a.s 36686743 22,86 13.03.2023 Ing. Patrik Pastorek 13.03.2023 Zmluva č. 35/2013 KE Zastupovanie v colnom konaní
DF92303002 23200076 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 30,95 13.03.2023 Elena Tomášová 13.03.2023 Komis. zmluva Komis
DF92302004 2290174654 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 44483767 194,96 13.03.2023 Ing. Kristína Tóthová 14.03.2023 zák. číslo 5100131462 Elektrina - stánok na parkovisku
DF12303022 230023 INTERZOO Service & Logistic GmbH Celler str.2 DE 165482643 2000,00 13.03.2023 Ing. Patrik Pastorek 27.03.2023 33/2023 Transport zvierat
DF12303090 112304931 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 470,88 13.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 17.04.2023 115/2023 Zametanie areálu
DF12303091 112304932 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 694,80 13.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 17.04.2023 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP, 443/2017/NO Odvoz odpadu
DF12304014 9700113358 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 1667,10 13.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 17.04.2023 96/2023 Rozbor pitnej vody
DF12304015 2230079 Regionálny úrad verejného zdravot. so sídl. v Košiciach 00606723 130,82 13.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 17.04.2023 Zmluva č. 48/2023 o vykonaní odbor. a lab. vyšetrení Rozbor vody
DF12304016 230100425 JANOSCH B&F s.r.o Čeladná 752 26866650 177,00 13.04.2023 Viera Farbiaková 20.04.2023 147/2023 Ost. potraviny
DF12309092 202306 KOBAKSTAV s.r.o 46633596 1800,00 13.04.2023 Róbert Kapaló 20.04.2023 39/2023 Zhotovenie sadrokartónového stropu na Mojmírovej
DF92301008 2290174654 Východoslovenská distribučná a.s 36599361 281,96 14.02.2023 Ing. Kristína Tóthová 21.02.2023 Elektrika
DF12303026 2300054927 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 256,17 14.03.2023 Viera Farbiaková 15.03.2023 97/2023 Potraviny, tovar do ZOOShopu
DF12304017 2023840832 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 36,00 14.04.2023 Ing. Patrik Pastorek 20.04.2023 03/2023 Lab. výkony
DF12304019 2500722021 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 290,29 14.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 20.04.2023 Právna zmluva 30-000028628PO2010 Spotreba vody
DF12303094 2002269488 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 1077,14 14.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 20.04.2023 8036 PHM
DF12303093 20230307 Dolobáč Legal s.r.o Floriánska 19 55034268 576,00 14.04.2023 Mgr. Erich Kočner 20.04.2023 Zmluva o poskytovaní právnych služieb Právne služby
DF12301071 9700109083 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 52,32 15.02.2023 Ing. Kristína Tóthová 16.02.2023 Zmluva č. 09/212/2021 o odvoze a likvidácii odpadových vôd Likvidácia odpadovej vody
DF12302020 230100360 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 1463,00 15.02.2023 Viera Farbiaková 21.02.2023 36/2023 Ryby
DF12302021 230100218 JANOSCH B&F s.r.o Čeladná 752 26866650 213,30 15.02.2023 Viera Farbiaková 21.02.2023 42/2023 Ost. potraviny
DF12302023 3032703266 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 50,97 15.02.2023 Ing. Zuzana Kovérová 21.02.2023 Z20221342_Z Stravné lístky
DF12302019 2023008 Rajnicová Mária Hospodárska ulica 613 37571117 120,00 15.02.2023 Viera Farbiaková 21.02.2023 41/2023 Ost. potraviny
DF12302082 2300013 AMINA SK s.r.o Charkovská 24, 040 22  Košice 4436701 300,00 15.03.2023 Mgr. Ingrid Tomková 15.03.2023 Servisná zmluva Správa výp. techniky
DF12302083 1900998001 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 1913,44 15.03.2023 Ing. Kristína Tóthová 15.03.2023 Zmluva č. 1020090128 o dodávke a odbere tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV
DF12303027 2230292 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 992,64 15.03.2023 Viera Farbiaková 15.03.2023 77/2023 Objem. krmivo a lízna soľ
DF12303028 3032906814 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 50,97 15.03.2023 Ing. Zuzana Kovérová 15.03.2023 Z 20221342_Z Stravné lístky
DF12303029 032023 MIDIA 30679982 1234,90 15.03.2023 Ing. Kristína Tóthová 23.03.2023 RD/015/2022 Odborná prehliadka elektr. spotrebičov
DF12302084 9700111049 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 48,00 15.03.2023 Ing. Kristína Tóthová 23.03.2023 Zmluva č. 09/228/2023 o odvoze a likvidácii odpadovej vody Likvidácia odpadovej vody
DF12303030 9123000777 Multi-VAC SK spol. s.r.o. Vajnorská 140 31724663 638,95 15.03.2023 Róbert Kapaló 23.03.2023 470/2022 Tech. zhodnotenie Mojmírovej - rekuperačná jednotka
DF12304082 1900998001 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 1179,06 15.05.2023 Ing. Kristína Tóthová 18.05.2023 Zmluva č. 1020090128 o dodávke a odbere tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV
DF92305006 23001326 Delikomat Slovensko s.r.o. Cementárska 15 35766875 326,76 15.05.2023 Mgr. Ingrid Tomková 18.05.2023 189/2023 Servis automatu na krmivo
DF12304083 23104824 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 221,40 15.05.2023 Viera Farbiaková 23.05.2023 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení VŽP Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP
DF12301019 20230001 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 16.01.2023 Ing. Kristína Tóthová 16.01.2023 Zmluva č. 10102018 Služby BOZP
DF12301020 3301230001 Mesto Košice 691135 31,50 16.01.2023 Ing. Kristína Tóthová 16.01.2023 Zmluva 2017000710 Refundácia zákonného poistenia
DF12301018 233100266 CWS - boco Slovakia M.R. Štefánika 87 31411045 13,92 16.01.2023 Elena Tomášová 16.01.2023 Abonentná zmluva Prenájom dávkovača dezinfekcie
DF12301070 4099800121 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 1943,62 16.02.2023 Ing. Kristína Tóthová 16.02.2023 Zmluva č. 1020090128 o dodávke a odbere tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV
DF12302022 022023 GEOPROGRESS-Ing. Milan Selecký Klimkovičová 15 040 23 Košice 32 484 585 300,00 16.02.2023 Ing. Kristína Tóthová 21.02.2023 29/2023 Porealizačné zameranie CHZ margay
DF12302024 382023 Ing. Jaroslav Krempaský Matuškova 2 43793819 460,00 16.02.2023 Ing. Kristína Tóthová 21.02.2023 28/2023 Znalecký posudok k vyradeniu mot. vozidiel a strojov
DF12302025 20230201 Rybárstvo Zemplín s.r.o. Kostolné námestie 10,071 01 Michalovce 36 576 557 3960,00 16.02.2023 Viera Farbiaková 21.02.2023 44/2023 Ryby
DF12303031 230951 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 306,00 16.03.2023 Viera Farbiaková 23.03.2023 89/2023 Mäso - cvrčky, červy
DF12303032 230300 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 2842,92 16.03.2023 Viera Farbiaková 23.03.2023 RD/013/2022 Ovocie a zelenina
DF12305026 231633 Hi-reklama s.r.o. Komenského 11/A, 040 01 Košice 36 199 451 1318,80 16.05.2023 Mgr. Eva Malešová 25.05.2023 185/2023 Propagačné tričká + potlač
DF12304088 9700116263 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 72,00 16.05.2023 Ing. Kristína Tóthová 25.05.2023 Zmluva č. 09/228/2023 o odvoze a likvidácii odpadovej vody Likvidácia odpadovej vody
DF12305025 20230147 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 16.05.2023 Ing. Kristína Tóthová 25.05.2023 Zmluva č. 10102018 Služby BOZP
DF12305027 202305 Bikár Alexander 47539917 47539917 44,00 16.05.2023 Ing. Zuzana Kovérová 26.05.2023 231/2023 Pracovný obed
DF12304086 202304 Bikár Alexander 47539917 47539917 10,00 16.05.2023 Ing. Köverová Zuzana 26.05.2023 148/2023 Pracovný obed
DF12304087 202303 Bikár Alexander 47539917 47539917 14,00 16.05.2023 Ing. Zuzana Kovérová 26.05.2023 118/2023 Pracovný obed
DF12301021 230109 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 347,00 17.01.2023 Viera Farbiaková 16.02.2023 11/2023 Mäso
DF92301002 2301003 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 7,42 17.01.2023 Elena Tomášová 21.02.2023 Komis. zmluva Komis
DF92301003 2301004 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 1,04 17.01.2023 Elena Tomášová 31.01.2023 Komis. zmluva Komis
DF12302028 2302016 KCI TECH, s.r.o. Hutnícka 3418/3 50471490 758,16 17.02.2023 Ing. Kristína Tóthová 21.02.2023 20/2023 Servisná prehliadka
DF12302029 2300003 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 300,00 17.02.2023 Mgr. Ingrid Tomková 21.02.2023 Servisná zmluva Správa výptočtovej techniky
DF12302027 1023003 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 2523,84 17.02.2023 Viera Farbiaková 21.02.2023 RD/012/2022 Potkany, myši
DF12302026 23012373 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 88,54 17.02.2023 Viera Farbiaková 21.02.2023 15/2022, 47/2023 Ost. potraviny
DF12302031 2300008 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 154,20 17.02.2023 Ing. Patrik Pastorek 21.02.2023 09/2023 Monitor Xiaomi
DF12303034 102362901 WebSupport,s.r.o. Karadžičova 12 36421928 57,46 17.03.2023 Mgr. Eva Malešová 23.03.2023 Hosting zookosice
DF12303033 1023005 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 683,28 17.03.2023 Viera Farbiaková 23.03.2023 RD/012/2022 Potkany
DF12304020 6014230780 R-METAL s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36540374 340,50 17.04.2023 Elena Tomášová 20.04.2023 153/2023 Pletivo
DF12304022 2023002 MA TRADEING s.r.o. Hrubečská 49 53186389 24900,00 17.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 20.04.2023 Zmluva o dielo č. 1/2023 Oprava betónového oplotenia
DF12303095 9700113645 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 39,24 17.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 20.04.2023 Zmluva č. 09/228/2023 o odvoze a likvidácii odpadovej vody Likvidácia odpadovej vody
DF12303097 1900998001 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 1490,92 17.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 20.04.2023 Zmluva č. 1020090128 o dodávke a odbere tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV
DF92303009 2290174654 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 44483767 64,45 17.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 20.04.2023 Elektrina - stánok na parkovisku
DF12304021 2200055 Nutriland Slovakia s.r.o Na Lány 19 01003 158,42 17.04.2023 Viera Farbiaková 20.04.2023 Ostatné potraviny - bioarmor
DF12304023 0662023 SMART SIDE s.r.o. Južná trieda 48/A 53897561 390,00 17.04.2023 Mgr. Eva Malešová 20.04.2023 597/2022 Programovanie WEB stránky
DF92304005 23015 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 426,00 17.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 20.04.2023 90/2023 Drevený stôl a lavice ku gazdovskému dvoru
DF12304021 2200055 NUTRILAND s.r.o. Na lány 19 158,42 17.04.2023 Viera Farbiaková 04.05.2023 537/2022 Ost. potraviny
DF12305028 231771 ABC Tiskárna Sedlecka 46 88354326 758,50 17.05.2023 Mgr. Eva Malešová 25.05.2023 136/2023 Propagačný materiál
DF12301024 120230144 HOUR spol. s r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 31586163 945,23 18.01.2023 Ing. Zuzana Kovérová 16.02.2023 Systémová údržba programu HUMAN
DF12301023 2500675610 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 246,74 18.01.2023 Ing. Kristína Tóthová 16.02.2023 Právna zmluva 30-000028628PO2010 Stočné
DF12301022 23003658 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 216,48 18.01.2023 Viera Farbiaková 16.02.2023 15/2023 Ost. potraviny
DF12304025 23016 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 1722,00 18.04.2023 Elena Tomášová 20.04.2023 150/2023 Drevo - dosky, fošne
DF12304025 23016 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 1722,00 18.04.2023 Elena Tomášová 20.04.2023 150/2023 Drevo - dosky, fošne
DF12304024 50202337 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 1428,84 18.04.2023 Elena Tomášová 24.04.2023 RD/014/2022 Pracovná obuv
DF12304026 230435 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 2965,32 18.04.2023 Viera Farbiaková 24.04.2023 RD/013/2022 Ovocie a zelenina
DF12303096 10230036 OMNICOM s.r.o Tomášikova 64 36363383 1309,97 18.04.2023 Mgr.Erich Kočner 24.04.2023 Zmluva č. 2022002016 ServiceDesk - softvérové riešenie pre riadenie požiadaviek
DF12303098 57016054 SIA Slovakia s.r.o Einsteinova 25 31372071 48,60 18.04.2023 Mgr. Ingrid Tomková 24.04.2023 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Prenájom POS terminálu
DF12304060 402303223 RAVEN a.s Šoltésovej 420, 017 01 považská Bystrica 31595804 1038,91 18.05.2023 Elena Tomášová 25.05.2023 155/2023 Hutný materiál
DF12305029 7200008526 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 0,01 18.05.2023 Elena Tomášová 25.05.2023 Mobil SAMSUNG GALAXY A34
DF12301025 230046 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 2374,30 19.01.2023 Viera Farbiaková 16.02.2023 RD/013/2022 Ovocie, zelenina
DF12301026 2301020034 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 321,43 19.01.2023 Elena Tomášová 16.02.2023 RD/008/2022, RD/009/2022 Hygienické a čistiace potreby
DF12304030 9623027666 Eseos s.r.o. Purkyňova 74 29289564 694,60 19.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 20.04.2023 146/2023 Čerpadlo Victoria+ hadice
DF12304028 202304 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 882,00 19.04.2023 Viera Farbiaková 24.04.2023 144/2023 Mrazené králiky
DF92304006 2223200009 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 3233,25 19.04.2023 Elena Tomášová 24.04.2023 151/2023 Tovar do ZOOShopu
DF12304027 3301230003 Mesto Košice 691135 31,50 19.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 24.04.2023 Zmluva 2017000710 Refundácia poistného
DF12304031 23028906 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 264,95 19.04.2023 Viera Farbiaková 24.04.2023 165/2023 Ost. potraviny
DF12304034 2023092 Tory Tour s.r.o Južná trieda 2 31726704 1180,00 19.04.2023 Ing. Patrik Pastorek 24.04.2023 156/2023 Letenky - Košice - Bergen - Košice
DF12304033 2023090 Tory Tour s.r.o Južná trieda 2 31726704 1340,00 19.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 24.04.2023 157/2023 Letenky - Budapešť - Almaty - Budapešť
DF12304032 4423000139 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 3176,02 19.04.2023 Viera Farbiaková 04.05.2023 RD/008/2023 Objemové krmivo
DF12305032 20230023 Hreščák Jaroslav - RETRA Slnečná 263/15 10704060 1417,05 19.05.2023 Elena Tomášová 25.05.2023 216/2023 Dosky, fošne
DFDF12305038 2023038 MAJO-STAV s.r.o Komenského 73, 040 01  Košice 45348766 9480,59 19.05.2023 Ing. Kristína Tóthová 25.05.2023 197/2023 Oprava - oporný múr CHZ tiger
DF12305030 230100637 JANOSCH B&F s.r.o Čeladná 752 26866650 442,00 19.05.2023 Viera Farbiaková 25.05.2023 209/2023 Ost. potraviny
DF12305033 23037406 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 48,92 19.05.2023 Viera Farbiaková 25.05.2023 208/2023 Ost. potraviny
DF12304084 20230407 Dolobáč Legal s.r.o Floriánska 19 55034268 432,00 19.05.2023 Ing. Kristína Tóthová 25.05.2023 Zmluva o poskytnutí právnych služieb Právne služby
DF12305034 23096 GRAFFEX s.r.o. Končistá 3 44712456 20,00 19.05.2023 Elena Tomášová 25.05.2023 131/2023 Odvoz a likvidácia vlnitej lepenky
DF12301028 720230026 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 263,34 20.01.2023 Ing. Kristína Tóthová 16.02.2023 06/2023 Servis - Citroen C5
DF12301027 2301020039 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 189,60 20.01.2023 Elena Tomášová 16.02.2023 RD/009/2022 Čistiace prostriedky
DF12302030 2023840214 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 9,00 20.02.2023 Ing. Patrik Pastorek 21.02.2023 03/2023 Lab. výkony
DF92303003 23200075 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 17,65 20.03.2023 Elena Tomášová 23.03.2023 Komis. zmluva Komis
DF12303035 23020088 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 172,75 20.03.2023 Viera Farbiaková 23.03.2023 105/2023 Ost. potraviny
DF12303036 230100612 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 2395,00 20.03.2023 Viera Farbiaková 24.03.2023 94/2023 Ost. potraviny
DF12303037 1020230314 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 482,76 20.03.2023 Elena Tomášová 24.03.2023 RD/005/2023 Čistiace prostriedky, hygienické potreby, materiál
DF12304038 692022 EARAZA-Beneficiary Customer 44525225 495,00 20.04.2023 Ing. Patrik Pastorek 20.04.2023 Členské 2022
DF12304036 23030233 BIOKRON s.r.o Kloperky 635, 664 56 Blučina 26251116 1060,00 20.04.2023 Viera Farbiaková 24.04.2023 48/2023 Objem. krmivo - granule
DF12304037 22302730 VETAMIX Slovensko Priehon 128/50 52688267 1473,34 20.04.2023 Viera Farbiaková 24.04.2023 RD/004/2023 Hov. rebrá, kuriatka
DF12304035 502023570 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 625,02 20.04.2023 Elena Tomášová 24.04.2023 RD/014/2022 Obuv, odevy
DF12302032 2220069818 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 111,42 21.02.2023 Ing. Zuzana Kovérová 22.02.2023 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka - nájom
DF12302033 230696 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 397,00 21.02.2023 Viera Farbiaková 22.02.2023 52/2023 Cvrčky, šváby, červy
DF12303038 23011 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 984,00 21.03.2023 Elena Tomášová 24.03.2023 98/2023 Dosky a fošne
DF12303039 2220076302 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 111,42 21.03.2023 Ing. Zuzana Kovérová 24.03.2023 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka - nájom
DF12304039 1020230423 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 423,60 21.04.2023 Elena Tomášová 26.04.2023 RD/005/2023 Čistiace prostriedky
DF12302038 230175 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 2508,27 22.02.2023 Viera Farbiaková 28.02.2023 RD/013/2022 Ovocie a zelenina
DF12302034 2300038278 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 159,93 22.02.2023 Elena Tomášová 22.02.2023 59/2023 Tovar do ZOOShopu, repre
DF12302035 202230696 NATUR-PACK a.s Ružová dolina 6 35979798 30,00 22.02.2023 Ing. Kristína Tóthová 22.02.2023 Zmluva o plnení vyhrad. povinností Zber, odber a recyklácia odpadov
DF12302036 202230639 NATUR-PACK a.s Ružová dolina 6 35979798 30,00 22.02.2023 Ing. Kristína Tóthová 22.02.2023 Zmluva o plnení vyhrad. povinností Zber, odber a recyklácia odpadov
DF12302037 202303 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 840,00 22.02.2023 Viera Farbiaková 24.02.2023 43/2023 Mäso - Mrazené králiky
DF123302038 230175 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 2508,27 22.02.2023 Viera Farbiaková 24.02.2023 RD/013/2022 Ovocie, zelenina
DF12303040 9120230208 ELCOM s.r.o Jesenná 26 00695599 750,00 22.03.2023 Elena Tomášová 24.03.2023 101/2023 Registračné pokladne
DF12305037 2023841171 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 63,00 22.05.2023 Ing. Patrik Pastorek 25.05.2023 03/2023 Lab. výkony
DF12305039 012230008 Zoologická a botanická záhrada města Plzně Pod Vinicemi 9 00377015 285,00 22.05.2023 Ing. Zuzana Kovérová 25.05.2023 Účastnícky poplatok
DF12305040 2230010229 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 111,42 22.05.2023 Ing. Zuzana Kovérová 25.05.2023 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka
DF12305035 230570 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 3067,87 22.05.2023 Viera Farbiaková 25.05.2023 RD/013/2022 Ovocie, zelenina
DF12305036 2302012 AGRO-BIO s.r.o. Bellušova 1861 18630731 285,30 22.05.2023 Viera Farbiaková 25.05.2023 181/2023 Ost. potraviny
DF12305041 2301034 Božiková Ingrid MVDr.-POLYKOMP Muránska 1274/5, 040 01 Košice 40259315 522,00 22.05.2023 Róbert Kapaló 25.05.2023 Kaďa pre terárium
DF12305043 88137000208 EAZA EAZA 185,00 22.05.2023 Ing. Patrik Pastorek 26.05.2023 Directors day
DF92305007 202300503 IRES M+R s.r.o Kavečianska cesta 41 36447889 156,00 22.05.2023 Ing. Kristína Tóthová 29.05.2023 198/2023 Preprava stánku
DF12305050 88137000200 EAZA EAZA 400,00 22.05.2023 Mgr. Erich Kočner 29.05.2023 Directors day
DF12301034 2023322 World Association of Zoo and Aquariums WAZA 2500,00 23.01.2023 Ing. Patrik Pastorek 16.02.2023 Členské 2023
DF12301032 220137 BRAINCOM s.r.o. Školska 40 36057401 4692,00 23.01.2023 Elena Tomášová 16.02.2023 19/2023 Odpadkové koše, lavičky, hojdačky z agat. dreva
DF12301033 1801222 AUVID Production s.r.o. Južná trieda 48/E 50947583 300,00 23.01.2023 Mgr. Eva Malešová 16.02.2023 555/2022 Ilustračné zábery - medvede
DF12301031 2023840064 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 42,50 23.01.2023 Ing. Patrik Pastorek 16.02.2023 03/2023 Lab. výkony
DF12301030 230100152 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 1248,00 23.01.2023 Viera Farbiaková 16.02.2023 18/2023 Ryby - baltické slede
DF12301029 2230056 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 531,12 23.01.2023 Viera Farbiaková 16.02.2023 12/2023, 17/2023 Ost. potraviny, objemové krmivo, granule
DF12301035 20230052 Visit Košice Hlavná 59 42247632 150,00 23.01.2023 Mgr. Eva Malešová 16.02.2023 Členské 2023
DF12302042 200104973 EQUIVET s.r.o Křižíkova 3278 03028895 102,37 23.02.2023 Elena Tomášová 27.03.2023 55/2023 Ost. materiál -objímky na kov. stĺpik
DF12302039 6014230240 R-METAL s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36540374 90,90 23.02.2023 Elena Tomášová 24.02.2023 62/2023 Pletivo
DF12302040 23013375 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 118,37 23.02.2023 Viera Farbiaková 24.02.2023 51/2023 Ost. potraviny
DF12302041 6014230240 Hreščák Jaroslav - RETRA Slnečná 263/15 10704060 445,50 23.02.2023 Elena Tomášová 24.02.2023 57/2023 Dosky
DF12303045 202310044 Underground Foods s.r.o. Zeiberlichova 160/72 06103499 83,60 23.03.2023 Viera Farbiaková 24.03.2023 71/2023 Ost. potraviny
DF12303043 2023840601 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 39,00 23.03.2023 Ing. Patrik Pastorek 24.03.2023 03/2023 Lab. výkony
DF12303044 2023840593 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 26,00 23.03.2023 Ing. Patrik Pastorek 24.03.2023 03/2023 Lab. výkony
DF12303041 6330342 Auto Valas s.r.o. Pri prachárni 7, Košice 31 681 743 604,73 23.03.2023 Ing. Kristína Tóthová 24.03.2023 91/2023 Servis - Fiat DUCATO
DF12303042 2023008 Krajník Jozef - Nákladná doprava Bijacovce 186 33065381 180,00 23.03.2023 Ing. Kristína Tóthová 24.03.2023 104/2023 Dovoz dreva
DF12301036 2002256322 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 910,08 24.01.2023 Ing. Kristína Tóthová 16.02.2023 8036 PHM
DF12301050 223002 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 113,04 24.01.2023 Mgr. Eva Malešová 16.02.2023 590/2022 Stolové kalendáre 2023
DF12301037 20230007 Oknosystém s.r.o. Svetlá 1 46680896 1260,00 24.01.2023 Elena Tomášová 16.02.2023 546/2022 Terárium na mojmírovej
DF12302043 012023 ENCOTECH s.r.o Moldavská 33, 040 11 Košice 45346275 780,00 24.02.2023 Ing. Kristína Tóthová 28.02.2023 56/2023 Oprava náučného chodníka - Lužný les
DF12302044 238500864 Štátny vet. a pot. ústav vo Zvolene 042355613 80,75 24.02.2023 Ing. Patrik Pastorek 28.02.2023 04/2023 Lab. výkony
DF12302045 238500927 Štátny veter. a potr. ústav vo Zvolene Pod dráhami 918, 960 86 Zvolen 597538 8,75 24.02.2023 Ing. Patrik Pastorek 28.02.2023 04/2023 Lab. výkony
DF12302046 2023840309 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 54,00 24.02.2023 Ing. Patrik Pastorek 28.02.2023 03/2023 Lab. výkony
DF12302047 2023840310 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 20,50 24.02.2023 Ing. Patrik Pastorek 28.02.2023 03/2023 Lab. výkony
DF12303046 2023840632 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 44,00 24.03.2023 Ing. Patrik Pastorek 24.03.2023 03/2023 Lab. výkony
DF12303047 2002267392 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 1087,16 24.03.2023 Ing. Kristína Tóthová 24.03.2023 8036 PHM
DF12304041 2023840931 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 13,00 24.04.2023 Ing. Patrik Pastorek 26.04.2023 03/2023 Lab. výkony
DF12304040 233103695 CWS - boco Slovakia M.R. Štefánika 87 31411045 13,92 24.04.2023 Elena Tomášová 26.04.2023 Abonentná zmluva Prenájom dávkovača dezinfercie
DF12305046 2300109420 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 295,18 24.05.2023 Viera Farbiaková 29.05.2023 225/2023 Potraviny, repre
DF12301039 23210129 Berka Jiří Ing. Šumvald 403 60307013 139,96 25.01.2023 Elena Tomášová 16.02.2023 24/2023 Materiál do morských akvárií
DF12301049 4423000031 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 3148,45 25.01.2023 Viera Farbiaková 16.02.2023 RD/004/2022 Objem. krmivo
DF12301038 23005947 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 50,39 25.01.2023 Viera Farbiaková 16.02.2023 15/2023, 23/2023 Ost. potraviny
DF12304043 202273301 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 900,56 25.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 25.04.2023 8036 PHM
DF12304042 1023007 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 2781,60 25.04.2023 Viera Farbiaková 26.04.2023 RD/012/2022 Myši, potkany
DF12304044 1062301654 encare s.r.o Rusovská cesta 20 52302555 8806,50 25.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 27.04.2023 Zmluva o združenej dodávke elektriky Elektrina
DF12304045 1062301664 encare s.r.o Rusovská cesta 20 52302555 482,83 25.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 27.04.2023 Zmluva o združenej dodávke elektriky Elektrina - Mojmírova
DF12304046 2300087358 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 250,99 25.04.2023 Viera Farbiaková 27.04.2023 173/2023 Tovar do ZOOShopu, potraviny, Repre
DF12305042 230100070 ŽELEZO STAVEBNINY s.r.o. Nešporova 26 45522855 3256,34 25.05.2023 Elena Tomášová 26.05.2023 232/2023 Hutný materiál
DF12305044 2023050800 Slovgen s.r.o. 35700629 76,00 25.05.2023 Ing. Patrik Pastorek 26.05.2023 Určenie pohlavia
DF12305049 22303642 VETAMIX Slovensko Priehon 128/50 52688267 1993,98 25.05.2023 Viera Farbiaková 29.05.2023 RD/004/2023 Mäso
DF12305047 235110134 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 27,73 25.05.2023 Elena Tomášová 29.05.2023 RD/014/2022 Prac. odevy - rukavice
DF12305048 2023003 MA TRADEING s.r.o. Hrubečská 49 53186389 2640,00 25.05.2023 Elena Tomášová 29.05.2023 217/2023 Kamenivo
DF12301040 235101523 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 56,16 26.01.2023 Elena Tomášová 16.02.2023 RD/014/2022 Prac. odevy
DF12301041 202300010 REIMANN s.r.o. Gaštanová 1444/5, 960 01 Zvolen 36623661 2592,00 26.01.2023 Elena Tomášová 16.02.2023 8/2023 Batéria do elektromobilu
DF12304048 82300926 XINTEX Slovakia s.r.o. Budovateľská 63 36459046 1187,94 26.04.2023 Elena Tomášová 27.04.2023 161/2023 Čistiace prostriedky
DF12304047 2230004284 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 111,42 26.04.2023 Ing. Zuzana Kovérová 27.04.2023 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka
DF12304049 2301020278 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 472,48 26.04.2023 Elena Tomášová 27.04.2023 RD/006/2023 Čistiace prostriedky
DF92304007 2500734821 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 13,18 26.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 27.04.2023 Právna zmluva 30-000121080PO2016 Stočné - stánok na parkovisku
DF12305051 3032911392 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 2375,29 26.05.2023 Ing. Zuzana Kovérová 29.05.2023 Z20232276_Z Stravné lístky
DF12301044 2220057364 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 111,42 27.01.2023 Ing. Zuzana Kovérová 16.02.2023 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka
DF12301042 1020230064 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 405,96 27.01.2023 Elena Tomášová 16.02.2023 RD/003/2022 Čistiace prostriedky, ost. materiál,
DF12301043 17 Zoologicka zahrada Ostrava, příspévková organizace Michalkovicka 197,710 00 Slezská Ostrava ČR 373249 74,67 27.01.2023 Ing. Patrik Pastorek 16.02.2023 Valná hromada UCSZOO - reg. poplatok
DF92301004 32023 Císař Stanislav 62222601 62222601 37,83 27.01.2023 Elena Tomášová 31.01.2023 Komis. zmluva Komis
DF12302048 1510000012 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 24,52 27.02.2023 Ing. Patrik Pastorek 28.02.2023 Vet. kontrola
DF12302049 1510000014 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 13,17 27.02.2023 Ing. Patrik Pastorek 28.02.2023 Vet. kontrola
DF12303048 2230312 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 1632,00 27.03.2023 Viera Farbiaková 28.03.2023 77/2023 Objemové krmivo
DF92303004 2223200002 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 1227,29 27.03.2023 Elena Tomášová 28.03.2023 117/2023 Tovar do ZOOShopu
DF12303049 230301 Milan Sloviak-MIDAS Haláčovce 25 35212411 480,00 27.03.2023 Ing. Patrik Pastorek 31.03.2023 108/2023 Preprava zvierat
DF92303005 202301 Bikár Alexander Krosnianska 21, 040 22 Košice 47 569 917 6,50 27.03.2023 Mgr. Eva Malešová 31.03.2023 30/2023 Deň ošetrovateľom - obed
DF12303050 202302 Bikár Alexander 47539917 47539917 21,00 27.03.2023 Ing. Patrik Pastorek 04.04.2023 80/2023 Repre - pracovný obed
DF12304050 231518 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 464,00 27.04.2023 Viera Farbiaková 02.05.2023 169/2023 Cvrčky, šváby, sarančatá
DF12302071 120230595 HOUR spol. s r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 31586163 132,20 28.02.2023 Mgr. Ingrid Tomková 08.03.2023 Systém. údržba MADO
DF12302050 3032703969 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 1957,42 28.02.2023 Ing. Zuzana Kovérová 28.02.2023 Z20221342_Z Stravné lístky
DF12302051 2002261819 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 689,62 28.02.2023 Ing. Kristína Tóthová 28.02.2023 8036 PHM
DF12302052 2220071242 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 176,21 28.02.2023 Ing. Zuzana Kovérová 28.02.2023 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka
DF12302053 07050223 Fenix Slovensko s.r.o Iliašská cesta 86 36013714 263,16 28.02.2023 Elena Tomášová 01.03.2023 46/2023 Ost. materiál - panely ECOSUN
DF12302054 2301020118 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 34,32 28.02.2023 Elena Tomášová 01.03.2023 67/2023 Dezinfectol
DF12304054 3032708124 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 2764,67 28.04.2023 Ing. Zuzana Kovérová 02.05.2023 Z20232276_Z Stravné lístky
DF12304053 1421264971 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 17,00 28.04.2023 Mgr. Ingrid Tomková 02.05.2023 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Hovorné
DF12304052 3103230013 Mesto Košice 691135 1751,49 28.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 28.04.2023 Poistná zmluva 1009900890 Poistenie majetku
DF12304051 23210683 Barviř Jiří, Ing. 69743258 48,00 28.04.2023 Elena Tomášová 02.05.2023 175/2023 Materiál do morských akvárií
DF92304008 20230205 LAMIA-Ing. Horňák L Milosrdenstva 22 30661234 76,80 28.04.2023 Elena Tomášová 02.05.2023 176/2023 Tovar do ZOO Shopu - pláštenky
DF12303056 23022912 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 11,47 29.03.2023 Viera Farbiaková 31.03.2023 126/2023 Ost. potraviny
DF12303053 2300066469 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 453,50 29.03.2023 Viera Farbiaková 31.03.2023 125/2023 Potraviny, Tovar do ZOO Shopu
DF12303058 230100702 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 37,50 29.03.2023 Viera Farbiaková 31.03.2023 127/2023 Ost. potraviny
DF12303054 230100684 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 3070,44 29.03.2023 Viera Farbiaková 31.03.2023 95/2023 Ryby
DF12303055 402300246 Servisbal obaly s.r.o. na Poříči 661 49811169 352,14 29.03.2023 Elena Tomášová 31.03.2023 120/2023 Ost. mat. - vlna drevitá
DF12303057 23014 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 84,00 29.03.2023 Elena Tomášová 03.04.2023 129/2023 Ost. materiál - hobliny
DF12304055 502023647 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 2953,33 29.04.2023 Elena Tomášová 10.05.2023 RD/014/2022 Prac. odevy
DF12305055 2023841217 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 22,00 29.05.2023 Ing. Patrik Pastorek 30.05.2023 03/2023 Lab. výkony
DF12305054 2023841231 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 13,00 29.05.2023 Ing. Patrik Pastorek 30.05.2023 03/2023 Lab. výkony
DF12305059 2239900688 ŠEVT a.s Plynárenská 6, 821 09  Bratislava 2142006605 1378,46 29.05.2023 Elena Tomášová 30.05.2023 160/2023 Kancel. potreby
DF12305053 2301020372 Ing. T. Dzurňák D&D Južná trieda 78, 040 01  Košice 14383857 910,69 29.05.2023 Elena Tomášová 30.05.2023 RD/006/2023 Čistiace potreby
DF12305052 1023009 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 2781,60 29.05.2023 Elena Tomášová 30.05.2023 RD/012/2022 Mäso - myši, potkany
DF12305057 1581306761 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 17,00 29.05.2023 Mgr. Ingrid Tomková 30.05.2023 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobil
DF12305056 9700117649 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 126,04 29.05.2023 Ing. Kristína Tóthová 30.05.2023 Servis kanalizácie
DF12305058 202300424 Farby Kušnír s.r.o. Kaveč. cesta 1B, 040 01 Košice 47 564 831 1056,10 29.05.2023 Elena Tomášová 30.05.2023 243/2023 Materiál na deň dobrovoľníkov
DF12305060 230360 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 2539,00 29.05.2023 Viera Farbiaková 30.05.2023 22/2023 Mäso - kura, rebrá
DF12301045 2230097 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 108,58 30.01.2023 Viera Farbiaková 16.02.2023 21/2023 Ost. potraviny
DF12301047 41230099 HOMOLA s.r.o. Rampová 4, 040 01 Košice 31 325 921 102,00 30.01.2023 Ing. Kristína Tóthová 16.02.2023 7/2023 Revízia zdvíh. zariadenia
DF12301046 1023002 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1671,60 30.01.2023 Viera Farbiaková 16.02.2023 RD/012/2022 Myši, potkany
DF12303060 3032907635 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 2079,76 30.03.2023 Ing. Zuzana Kovérová 31.03.2023 Z20221342_Z Stravné lístky
DF12303059 2230379 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 160,98 30.03.2023 Viera Farbiaková 31.03.2023 113/2023 Ost. potraviny, seno
DF12303061 2301020206 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 469,10 30.03.2023 Elena Tomášová 03.04.2023 RD/006/2023 Čistiace prostriedky
DF12304057 2023014 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 300,00 30.04.2023 Ing. Kristína Tóthová 02.05.2023 Zmluva o poskytnutí služby 1/2023 Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF12305061 2374100696 MIKONA s.r.o Trenčianska 452, 02 01 Púchov 31570364 377,30 30.05.2023 Ing. Kristína Tóthová 30.05.2023 164/2023 Pneumatiky + prezutie
DF12305062 2300069 Obecná píla Ľubietová Zábava 442 44 31605397 864,00 30.05.2023 Elena Tomášová 30.05.2023 221/2023 Štiepka
DF12301048 3032702061 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 1957,42 31.01.2023 Ing. Zuzana Kovérová 16.02.2023 Z20221342_Z Stravné lístky
DF12301054 230141 WILLCOM s.r.o. Szakkayho 1 36593087 347,64 31.01.2023 Mgr. Eva Malešová 16.02.2023 543/2022 Talč novoročeniek
DF12301051 272023 SMART SIDE s.r.o. Južná trieda 48/A 53897561 143,75 31.01.2023 Mgr. Eva Malešová 16.02.2023 597/2022 Programovanie web stránky
DF12301052 1321191576 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 17,00 31.01.2023 Mgr. Ingrid Tomková 16.02.2023 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobily
DF12303063 20230011 Detské ihriská SK s.r.o Horná Ves 44, 967 01 Horná Ves 47613165 485,00 31.03.2023 Elena Tomášová 03.04.2023 122/2023 Ročná kontrola detských ihrísk
DF12305068 20230661 Správa mestskej zelene 17078202 322,18 31.05.2023 Elena Tomášová 31.05.2023 230/2023 Rastlinný materiál
DF12305067 523111164 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 63,84 31.05.2023 Elena Tomášová 31.05.2023 Zmluva o dodávke pramenitej minerálnej vody Pitný režim
DF12305063 502023783 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 64,40 31.05.2023 Elena Tomášová 31.05.2023 RD/014/2022 Prac. odevy a obuv
DF12305066 2020238339 MSO International Zoo Services GmbH Rheinstrase 138 3300,00 31.05.2023 Ing. Patrik Pastorek 31.05.2023 119/2023 Preprava zvierat
DF12305065 2002279237 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 800,50 31.05.2023 Ing. Kristína Tóthová 31.05.2023 8036 PHM
DF12305064 2230152 Regionálny úrad verejného zdravot. so sídl. v Košiciach Ipeľská 1 48968854 133,76 31.05.2023 Ing. Kristína Tóthová 31.05.2023 Zmluva č. 48/2023 o vykonaní odbor. a lab. vyšetrení Rozbor vody
DF12304071 2323103919 RIGHT POWER a.s Na Bráne 4 36366544 11665,88 4.5.2023 Ing. Kristína Tóthová 12.5.2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. E100007536 Elektrická energia