Číslo faktúry INTERNÉ Číslo faktúry EXTERNÉ Meno partnera Adresa partnera IČO Suma faktúry s DPH Dátum doručenia faktúry Meno zodpovednej osoby Dátum zverejnenia Číslo objednávky Popis
DF12401051 20240034 UNIKOV NITRA spol. s.r.o. Lehotská 4 46920765 7680,00 01.02.2024 Ing. Kristína Tóthová 20.02.2024 640/2023 Závesné kontajnery
DF12401054 202402 Bikár Alexander 47539917 47539917 32,00 01.02.2024 Mgr. Eva Malešová 20.02.2024 6/2024 Repre - pracovný obed
DF12401055 2400021269 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 239,91 01.02.2024 Ľubica Ondriašová 20.02.2024 24/2024 Potraviny
DF12401050 240001 AVAL BETA s.r.o  Letná 45, 040 01  Košice  31727972 6100,32 01.02.2024 Mgr. Lucia Vargová 20.02.2024 Rámcova dohoda na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF12401052 20240036 PSDOMOV 81,60 01.02.2024 Mgr. Lucia Vargová 20.02.2024 Čo má vedieť mzdová účtovníčka
DF12402064 3024904316 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 2854,74 01.03.2024 Mgr. Lucia Vargová 28.03.2024 Z20232276_Z Stravné lístky
DF12402061 720240208 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 296,27 01.03.2024 Ing. Kristína Tóthová 15.03.2024 54/2024 Servis - Jumper III
DF12402062 272024 SMART SIDE s.r.o. Južná trieda 48/A 53897561 167,70 01.03.2024 Mgr. Eva Malešová 28.03.2024 15/2024 Programovanie WEB stránky
DF12402060 00019 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 3274,20 01.03.2024 Ing. Patrik Pastorek 28.03.2024 Zmluva o poskytnutí služieb komplexnej veterinárnej starostlivosti 01/2023 Veterinárna činnosť
DF9240101 1120240092 Papaya POS s.r.o. Tomášiková 28D 47070153 18,00 02.01.2024 Mgr. Ingrid Tomková 31.01.2024 Prenájom POS terminálu
DF12401001 1024001 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 739,68 02.01.2024 Ľubica Ondriašová 30.01.2024 RD/010/2023 Mäso - potkany, myši
DF12401058 00002 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 2650,80 02.02.2024 Ing. Patrik Pastorek 20.02.2024 Zmluva o poskytnutí služieb komplexnej veterinárnej starostlivosti 01/2023 Veterinárna činnosť
DF12401056 240088 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 3689,69 02.02.2024 Ľubica Ondriašová 20.02.2024 RD/011/2023 Ovocie a zelenina
DF12401057 240100211 Monitor s.r.o. Rožňavská 2354 47996366 442,00 02.02.2024 Ing. Kristína Tóthová 20.02.2024 19/2024 Šatne - kamerový systém
DF12402001 8717887534 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 4167,00 02.02.2024 Ing. Kristína Tóthová 20.02.2024 KZ č. Z20236438_Z Zemný plyn
DF12402002 8717887587 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 368,00 02.02.2024 Ing. Kristína Tóthová 20.02.2024 RD o združenej dodávke elektriny Mojmírova - elektrika
DF12402003 240201787 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 114,00 02.02.2024 Mgr. Ingrid Tomková 20.02.2024 Služba internet business Mojmírova - internet
DF9240201 1024001876 Papaya POS s.r.o. Tomášiková 28D 47070153 18,00 02.02.2024 Mgr. Ingrid Tomková 29.02.2024 Parkovisko - prenájom POS terminálu
DF12403055 00036 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 2920,79 02.04.2024 Ing. Patrik Pastorek 04.04.2024 Zmluva o poskytnutí služieb komplexnej veterinárnej starostlivosti 01/2023 Veterinárna činnosť
DF12403061 240307 Vzdelávacie stredisko, s.r.o Clemontisova 5, 040 22 Košice 36607959 192,00 02.04.2024 Mgr. Lucia Vargová 05.04.2024 111/2024 Školenie - obsluha les. strojov a zariadení
DF12403056 2242003071 ŠEVT a.s Plynárenská 6, 821 09  Bratislava 2142006605 2173,45 02.04.2024 Elena Tomášová 05.04.2024 90/2024 Kancel. potreby
DF12403062 9700146079 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 72,00 02.04.2024 Ing. Kristína Tóthová 08.04.2024 Zmluva č. 122/10/2024 o odvoze a likvidácii odpad. vôd na ČOV Likvidácia odpadových vôd
DF12403060 240330 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 4408,56 02.04.2024 Ľubica Ondriašová 08.04.2024 RD/011/2023 Ovocie, zelenina
DF12403059 241064 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 958,00 02.04.2024 Ľubica Ondriašová 08.04.2024 101/2024 Mäso
DF12403057 241062 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 446,00 02.04.2024 Ľubica Ondriašová 08.04.2024 Mäso
DF12403058 241067 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 52,00 02.04.2024 Ľubica Ondriašová 08.04.2024 Objem. krmivo
DF9240310 240348 WILLCOM s.r.o. Szakkayho 1 36593087 1278,00 02.04.2024 Elena Tomášová 30.04.2024 83/2024 Suveníry
DF12401002 240200691 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 114,00 03.01.2024 Mgr. Ingrid Tomková 30.01.2024 Služba internet business Mojmírova - Internet
DF12401003 912163 EAZA EAZA 5185,00 03.01.2024 Ing. Patrik Pastorek 30.01.2024 Členské 2024
DF12401004 2024327 World Association of Zoo and Aquariums WAZA 2600,00 03.01.2024 Ing. Patrik Pastorek 30.01.2024 Členské 2024
DF12403002 8717973965 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 368,00 03.04.2024 Ing. Kristína Tóthová 08.04.2024 RD o združenej dodávke elektriny Mojmírova - elektrina
DF12404001 8717973914 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 4167,00 03.04.2024 Ing. Kristína Tóthová 08.04.2024 KZ č. Z20236438_Z Zemný plyn
DF12403063 2241010154 EBA s.r.o. Košická 1 31376134 1811,40 03.04.2024 Ing. Kristína Tóthová 08.04.2024 69/2023 Kaly z čistenia kom. odpadových vôd
DF9240502 1024005881 Papaya POS s.r.o. Tomášiková 28D 47070153 18,00 03.05.2024 Mgr. Ingrid Tomková 31.05.2024 Parkovisko - prenájom POS terminálu
DF12402065 240013 AVAL BETA s.r.o  Letná 45, 040 01  Košice  31727972 6000,19 04.03.2024 Mgr. Lucia Vargová 15.03.2024 Rámcova dohoda na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF12402066 2024004 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 320,00 04.03.2024 Ing. Kristína Tóthová 15.03.2024 Zmluva o poskytnutí služby 1/2023 Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF12403002 8717932107 SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, 82511  Bratislava 358152256 368,00 04.03.2024 Ing. Kristína Tóthová 15.03.2024 RD o združenej dodávke elektriny Mojmírova - elektrika
DF12403001 8717932055 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 4167,00 04.03.2024 Ing. Kristína Tóthová 15.03.2024 KZ č. Z20236438_Z Zemný plyn
DF12403003 240202882 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 114,00 04.03.2024 Mgr. Ingrid Tomková 28.03.2024 Služba internet business Mojmírova - internet
DF12402063 2024840471 Štátny veter. a potr. ústav Košice Hlinková 1, 043 65 Košice 597546 28,00 04.03.2024 Ing. Patrik Pastorek 28.03.2024 04/2024 Lab. výkony
DF12402067 7100093869 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 395,57 04.03.2024 Ing. Kristína Tóthová 28.03.2024 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobily
DF9240301 1024003248 Papaya POS s.r.o. Tomášiková 28D 47070153 18,00 04.03.2024 Mgr. Ingrid Tomková 29.03.2024 Parkovisko - prenájom POS terminálu
DF12403069 5624003089 Up Déjeuner s.r.o Tomášikova 23 53528654 -281,12 04.04.2024 Zuzana Feilhauerová 05.04.2024 Šeky
DF12404003 240204004 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 114,00 04.04.2024 Mgr. Ingrid Tomková 05.04.2024 Služba internet business Internet
DF12403068 524110790 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 26,56 04.04.2024 Elena Tomášová 05.04.2024 Zmluvná pokuta
DF12403070 5231300345 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 254,04 04.04.2024 Mgr. Lucia Vargová 08.04.2024 Zmluva o prenájme so servis. službami 00323/16/011, 00324/16/011 Kopírka
DF12403067 1311492270 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 17,00 04.04.2024 Mgr. Ingrid Tomková 08.04.2024 Zmluva č. 0011344 o poskyt. verejných služieb Internet O2
DF12403066 2400047 NUTRILAND s.r.o. Na lány 19 576,00 04.04.2024 Ľubica Ondriašová 08.04.2024 Objem. krmivo
DF12403065 2400048 Nutriland Slovakia s.r.o Na Lány 19 01003 1916,40 04.04.2024 Ľubica Ondriašová 08.04.2024 Objem. krmivo, Ost. potraviny
DF12403064 24024419 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 111,36 04.04.2024 Ľubica Ondriašová 08.04.2024 Ost. potraviny
DF12403071 7100095643 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 388,96 04.04.2024 Mgr. Ingrid Tomková 09.04.2024 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobily
DF9240401 1024004584 Papaya POS s.r.o. Tomášiková 28D 47070153 18,00 04.04.2024 Mgr. Ingrid Tomková 30.04.2024 Prenájom POS terminálu
DF12401059 2024001 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 320,00 05.02.2024 Ing. Kristína Tóthová 20.02.2024 Zmluva o poskytnutí služby 1/2023 Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF12401060 5231300282 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 316,08 05.02.2024 Mgr. Ingrid Tomková 20.02.2024 Zmluva o prenájme so servis. službami 00323/16/011, 00324/16/011 Kopírka
DF12402072 5231300313 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 246,23 05.03.2024 Lucia Járai 15.03.2024 Zmluva o prenájme so servis. službami 00323/16/011, 00324/16/011 Kopírka
DF12402071 264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 05.03.2024 Mgr. Ingrid Tomková 15.03.2024 Zmluva č. 18/0875/0003 o poskyt. pripojenia k sieti internet Internet
DF9240403 24200077 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 14,64 05.04.2024 Elena Tomášová 30.04.2024 Komis. zmluva KOMIS
DF12401062 264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 06.02.2024 Mgr. Ingrid Tomková 20.02.2024 Zmluva č. 18/0875/0003 o poskyt. pripojenia k sieti internet Internet
DF12402004 240137 KERGOL J.P.spol. s.r.o. Armádneho generála Svobodu 2 31684807 84,00 06.02.2024 Ing. Patrik Pastorek 20.02.2024 673/2023 Skartovanie
DF12402005 2400817 Förch Slovensko s.r.o Rosinska cesta 12 36698512 129,80 06.02.2024 Elena Tomášová 20.02.2024 33/2024 Čistič bŕzd
DF12401063 10240011 OMNICOM s.r.o Tomášikova 64 36363383 40,33 07.02.2024 Mgr. Erich Kočner 20.02.2024 Zmluva č. 2022002016 Postimplementačná podpora
DF12401067 7100092029 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 367,01 07.02.2024 Mgr. Ingrid Tomková 20.02.2024 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobil
DF12402006 20230051 Tirna vydavateľské družstvo 36750697 38,20 07.02.2024 Mgr. Ingrid Tomková 20.02.2024 Fin. spravodaj
DF12402007 1020240128 TOMCAT plus s.r.o Stará spišská cesta 40, 040 01  Košice 3667589 252,48 07.02.2024 Elena Tomášová 20.02.2024 RD/005/2023 Ost. materiál
DF12402008 1024004 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 3709,44 07.02.2024 Ľubica Ondriašová 20.02.2024 RD/010/2023 Mäso
DF12402009 3024703967 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 4311,61 07.02.2024 Mgr. Lucia Vargová 20.02.2024 Z20232276_Z Stravné lístky
DF12402073 8344979536 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 07.03.2024 Daniel D 08 15.03.2024 Hovorné
DF12402068 10240033 OMNICOM s.r.o Tomášikova 64 36363383 40,33 07.03.2024 Mgr. Erich Kočner 15.03.2024 Zmluva č. 2022002016 ServisDesk - postimplementačná podpora
DF12402070 240198 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 3335,52 07.03.2024 Ľubica Ondriašová 15.03.2024 RD/011/2023 Ovocie a zelenina
DF12403004 2763887694 ORANGE Slovensko a.s Metodova 8 35697270 107,90 07.03.2024 Mgr. Ingrid Tomková 15.03.2024 Zmluva na dod. riešenia sieťovej infraštruktúry mesta Košice Internet
DF12403008 240774 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 446,00 07.03.2024 Ľubica Ondriašová 15.03.2024 71/2024 Cvrčky, šváby
DF12403009 240776 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 2215,00 07.03.2024 Ľubica Ondriašová 15.03.2024 71/2024 Mäso
DF12402074 8345054494 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 60,36 07.03.2024 Mgr. Ingrid Tomková 15.03.2024 Hovorné
DF12403006 20240064 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 250,00 07.03.2024 Ing. Kristína Tóthová 15.03.2024 Zmluva č. 01/2024 o poskyt. služieb BOZP Služby BOZP
DF12403007 1024005 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 3852,96 07.03.2024 Ľubica Ondriašová 15.03.2024 RD/010/2023 Potkany, myši
DF12403005 24210358 Berka Jiří Šumvald 403,783 85 Šumvald u Uničova 60 307 013 709,69 07.03.2024 Elena Tomášová 27.03.2023 65/2024 Materiál do morských arvárií
DF12402069 20240002 Martin Kuzevič Drábová 6, 040 23 Košice 47775297 200,00 07.03.2024 Alena Čičmancová 15.03.2024 22/2024 Inštalácia hniezda pre dravce
DF12403010 20240339 SYSTEM-IS s.r.o. Jegorova 14 44681445 2988,60 07.03.2024 Mgr. Lucia Vargová 28.03.2024 59/2024 Rozšírenie doch. systému
DF9240303 230588 Šafránková Klára - Mýdlárna Šafrán Karlovka 62 76267334 125,80 07.03.2024 Elena Tomášová 31.03.2024 Komis. zmluva KOMIS
DF9240503 24200122 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 167,51 07.05.2024 Elena Tomášová 31.05.2024 Komis. zmluva KOMIS
DF12401007 5022400016 Poradca podnikateľa s.r.o Martina Rázusa 23, 010 01 Žilina 31592503 426,00 08.01.2024 Mgr. Lucia Vargová 30.01.2024 Mzdové centrum - ročný prístup
DF12401005 2400001757 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 194,77 08.01.2024 Ľubica Ondriašová 30.01.2024 02/2024 Potraviny
DF12401006 395969033 ORANGE Slovensko a.s Metodova 8 35697270 107,90 08.01.2024 Mgr. Ingrid Tomková 30.01.2024 Zmluva na dod. riešenia sieťovej infraštruktúry mesta Košice Internet
DF12401008 1020240005 TOMCAT plus s.r.o Stará spišská cesta 40, 040 01  Košice 3667589 144,00 08.01.2024 Elena Tomášová 30.01.2024 RD/005/2023 Čistiace prostriedky
DF12401065 8343263777 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 60,49 08.02.2024 Mgr. Ingrid Tomková 20.02.2024 Hovorné
DF12401064 8343188689 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 08.02.2024 Mgr. Ingrid Tomková 20.02.2024 Hovorné
DF12401066 2002330303 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 561,00 08.02.2024 Ing. Kristína Tóthová 20.02.2024 PHM
DF12402010 20240006 ECO ROVNAK s.r.o. Benadova 3 52895203 120,00 08.02.2024 Elena Tomášová 20.02.2024 34/2024 Dezinfekcia
DF12402012 395969033 ORANGE Slovensko a.s Metodova 8 35697270 107,90 08.02.2024 Mgr. Ingrid Tomková 20.02.2024 Zmluva na dod. riešenia sieťovej infraštruktúry mesta Košice Internet
DF12402013 22400922 VETAMIX Slovensko Priehon 128/50 52688267 1871,76 08.02.2024 Ľubica Ondriašová 20.02.2024 37/2024 Mäso
DF12402076 5624001833 Up Déjeuner s.r.o Tomášikova 23 53528654 -149,22 08.03.2024 Zuzana Feilhauerová 15.03.2024 Šeky
DF12402078 20230110 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 08.03.2024 Ing. Kristína Tóthová 15.03.2024 Zmluva č. 01/2024 o poskyt. služieb BOZP Služby BOZP
DF12403013 3024706748 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 4258,52 08.03.2024 Mgr. Lucia Vargová 15.03.2024 Z20232276_Z Stravné lístky
DF12402077 112402680 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 1433,38 08.03.2024 Ing. Kristína Tóthová 15.03.2024 ZM-KO-OD-22-1110_SO Odvoz odpadu
DF9240203 DF9240203 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 42,24 08.03.2024 Elena Tomášová 29.03.2024 Komis. zmluva KOMIS
DF9240204 29.02.2024 Kohoutová Ivana - EDEN Nám. Míru 16 49870882 215,40 08.03.2024 Elena Tomášová 29.03.2024 Komis. zmluva KOMIS
DF9240205 224013 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 67,86 08.03.2024 Elena Tomášová 29.03.2024 Komis. zmluva KOMIS
DF9240302 20240022 Rusňáková Iveta 40802345 12,40 08.03.2024 Elena Tomášová 29.03.2024 Komis. zmluva KOMIS
DF9240304 2401029 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 22,00 08.03.2024 Elena Tomášová 29.03.2024 Komis. zmluva KOMIS
DF12401009 3024700899 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 4866,04 09.01.2024 Mgr. Lucia Vargová 30.01.2024 Z20232276_Z Stravné lístky
DF12401010 012024 Peter Dinda Vojany 74 50432508 2100,00 09.01.2024 Ľubica Ondriašová 30.01.2024 704/2023 Lúčne seno
DF12401068 24101260 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 177,12 09.02.2024 Ľubica Ondriašová 20.02.2024 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení VŽP Odvoz a neškodné odstránenie VŽP
DF12402014 2401020065 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 310,32 09.02.2024 Elena Tomášová 20.02.2024 RD/006/2023 Čistiace prostriedky
DF12402016 3103240007 Mesto Košice 691135 1751,49 09.02.2024 Ing. Kristína Tóthová 20.02.2024 Poistná zmluva 6611318090 Poistenie majetku
DF9240407 2024058 ZAKALANDIA s.r.o Hornádska 3 52323382 84,72 09.05.2024 Elena Tomášová 31.05.2024 Komis. zmluva KOMIS
DF9240408 224027 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 65,52 09.05.2024 Elena Tomášová 31.05.2024 Komis. zmluva KOMIS
DF12401011 10240001 Ján Ďutment Okružná 8 44736223 2500,00 10.01.2024 Ing. Kristína Tóthová 30.01.2024 702/2023 Odvoz maštaľného hnoja
DF12401012 2400003 Olexa Martin Osloboditeľov 3, Trstená pri Hornáde 87 249 545 590,00 10.01.2024 Ing. Kristína Tóthová 30.01.2024 700/2023 Oprava elektrokotla
DF12401013 6611299504 Kooperativa poisťovňa a.s  Rajská 15/a, 815 20 Bratislava 6571283312 23,69 10.01.2024 Ing. Kristína Tóthová 30.01.2024 6611299504 Poistenie osôb prepravovaných mot. vozidlom
DF12401014 240100030 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 1546,60 10.01.2024 Ľubica Ondriašová 30.01.2024 705/2023 Ryby - baltické slede
DF12401015 3024701254 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 94,37 10.01.2024 Mgr. Lucia Vargová 30.01.2024 Z20232276_Z Stravné lístky
DF9240409 19000003 Kohoutová Ivana-EDEN Nám. Míru 16 49870882 880,20 10.05.2024 Elena Tomášová 31.05.2024 Komis. zmluva Komis
DF9240410 122401834 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 74,09 10.05.2024 Elena Tomášová 31.05.2024 Komis. zmluva KOMIS
DF12402081 2002336607 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 454,97 11.03.2024 Ing. Kristína Tóthová 15.03.2024 PHM
DF12402079 9700144460 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 24,00 11.03.2024 Ing. Kristína Tóthová 15.03.2024 Zmluva č. 122/10/2024 o odvoze a likvidácii odpadových vôd Likvidácia odpad. vôd
DF12402080 24102888 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 221,40 11.03.2024 Ľubica Ondriašová 28.03.2024 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení VŽP Odvoz a neškodné odstránenie VŽP
DF12402082 2024028 JUDr.Marcel Dolobáč,PhD. Žižkova 39, 040 01 Košice 45007063 408,00 11.03.2024 Mgr. Erich Kočner 15.03.2024 Zmluva o poskyt. právnych služieb Právne služby
DF9240305 019000002 Kohoutová Ivana - EDEN Nám. Míru 16 49870882 341,75 11.04.2024 Elena Tomášová 29.03.2024 Komis. zmluva KOMIS
DF9240308 2024032 ZAKALANDIA s.r.o Hornádska 3 52323382 55,50 11.04.2024 Elena Tomášová 30.04.2024 Komis. zmluva KOMIS
DF9240306 224017 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 53,82 11.04.2024 Elena Tomášová 30.04.2024 Komis. zmluva KOMIS
DF9240307 122401674 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 47,74 11.04.2024 Elena Tomášová 30.04.2024 Komis. zmluva KOMIS
DF9240102 22024 Císař Stanislav 62222601 62222601 46,35 12.01.2024 Elena Tomášová 31.01.2024 Komis. zmluva KOMIS
DF12401016 22408 SH-Forklift Parts, s. r. o. Opatovská cesta 10 36568651 4797,60 12.01.2024 Róbert Kapaló 30.01.2024 1/2024 HIM - kabína na VZV
DF12401017 524110064 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 90,14 12.01.2024 Elena Tomášová 30.01.2024 Zmluva o dodávke pramenitej minerálnej vody Pitný režim
DF12401018 2024840035 Štátny veter. a potr. ústav Košice Hlinková 1, 043 65 Košice 597546 29,00 12.01.2024 Ing. Patrik Pastorek 30.01.2024 04/2024 Lab. výkony
DF12402017 240100133 JANOSCH B&F s.r.o Čeladná 752 26866650 206,00 12.02.2024 Ľubica Ondriašová 20.02.2024 41/2024 Ost. potraviny
DF12402019 211240094 TEMPUS TRANS s.r.o. Železiarenská 49, 040 15 Košice 31 712 380 1708,63 12.02.2024 Ing. Kristína Tóthová 20.02.2024 694/2023 Servis Iveco
DF12402020 2024840246 Štátny veter. a potr. ústav Košice Hlinková 1, 043 65 Košice 597546 26,50 12.02.2024 Ing. Patrik Pastorek 20.02.2024 04/2024 Lab. výkony
DF12402021 248500806 Štátny veter. a potr. ústav vo Zvolene Pod dráhami 918, 960 86 Zvolen 597538 8,90 12.02.2024 Ing. Patrik Pastorek 20.02.2024 03/2024 Lab. výkony
DF12402022 12024131 Ing. F. Danko - Fotoman D+D Hlavna 106, 040 01 Košice 30654823 189,00 12.02.2024 Mgr. Eva Malešová 20.02.2024 30/2024 Blesk k fotoaparátu Canon
DF12402023 240100282 Monitor s.r.o. Rožňavská 2354 47996366 941,00 12.02.2024 Ing. Kristína Tóthová 20.02.2024 28/2024 Kamerový systém - CHZ leopardy
DF12402084 280240172 UND-03 a.s Rastislavova 31719163 888,11 12.03.2024 Ing. Kristína Tóthová 15.03.2024 86/2024 Oprava mot. vozidla - Fekál - MERCEDES
DF12403021 124074693 WebSupport,s.r.o. Karadžičova 12 36421928 71,86 12.03.2024 Mgr. Eva Malešová 15.03.2024 Hosting - doména zookosice
DF12402083 240100433 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 1833,90 12.03.2024 Ľubica Ondriašová 15.03.2024 55/2024 Objem. krmivo, Ost. potraviny
DF12403019 20024018 MAJO STAV s.r.o. Komenského 73, 040 01 Košice 40 348 766 2341,50 12.03.2024 Róbert Kapaló 28.03.2024 76/2024 Oprava a fasádny náter na CHZ EXOTÁRIUM
DF12401069 2400004 Amina SK s.r.o. Charkovská 44367 300,00 13.02.2024 Mgr. Ingrid Tomková 20.02.2024 663/2023 Správa výpočtovej techniky
DF12401070 2024015 Dolobáč Legal s.r.o Floriánska 19 55034268 169,49 13.02.2024 Mgr. Erich Kočner 20.02 Zmluva o poskytnutí právnych služieb Právne služby
DF12402024 20240035 Visit Košice Hlavná 59 42247632 300,00 13.02.2024 Mgr. Eva Malešová 20.02.2024 Členské 2024
DF12402025 240384 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 428,00 13.02.2024 Ľubica Ondriašová 20.02.2024 38/2024 Mäso - cvrčky, šváby, sarančatá
DF12402026 3024704336 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 35,39 13.02.2024 Mgr. Lucia Vargová 20.02.2024 Z20232276_Z Stravné lístky
DF12402027 2400031915 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 367,82 13.02.2024 Ľubica Ondriašová 20.02.2024 42/2024 Potraviny, Ost. potraviny, repre, tovar do bufetu
DF12402028 2400007 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 2962,80 13.02.2024 Ing. Kristína Tóthová 20.02.2024 708/2023 PC zostavy i7 (3ks)
DF12402030 2400006 AMINA SK s.r.o Charkovská 24, 040 22  Košice 4436701 515,88 13.02.2024 Ing. Kristína Tóthová 20.02.2024 708/2023 IP kamera, klávesnica, monitory
DF12403017 720240267 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 613,09 13.03.2024 Ing. Kristína Tóthová 15.03.2024 87/2024 Servis - JUMPER III
DF12403016 720240269 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 390,02 13.03.2024 Ing. Kristína Tóthová 15.03.2024 67/2024 Servis - Peugeot Partner
DF12403015 720240270 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 443,42 13.03.2024 Ing. Kristína Tóthová 15.03.2024 80/2024 Servis - Jumper III
DF12403014 6611279271 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 3444,05 13.03.2024 Ing. Kristína Tóthová 28.03.2024 6611279271 Havarijné poistenie
DF12403020 6611283860 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 1298,75 13.03.2024 Ing. Kristína Tóthová 28.03.2024 6611283860 Zákonné poistenie
DF9240206 2290174654 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 44483767 32,89 13.03.2024 Ing. Kristína Tóthová 29.03.2024 Elektrika - stánok na parkovisku
DF12401072 10230252 OMNICOM s.r.o Tomášikova 64 36363383 40,33 14.02.2024 Mgr. Ingrid Tomková 20.02.2024 Zmluva 2022002016 Postimplementačná podpora
DF12402029 20240031 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 250,00 14.02.2024 Ing. Kristína Tóthová 20.02.2024 Zmluva č. 01/2024 Služby BOZP
DF12402031 1020240021 AQUACHEM Slovakia s.r.o Farská 42/43 36830305 144,84 14.02.2024 Ing. Kristína Tóthová 20.02.2024 50/2024 Chlornan sodný
DF12402032 20230036 Štefan Šnajder Bacúrov 58 41654439 177,00 14.02.2024 Ľubica Ondriašová 20.02.2024 368/2023 Cvrčky
DF12401019 324006 JES Slovakia s.r.o 45918945 300,00 15.01.2024 Mgr. Eva Malešová 30.01.2024 11/2024 Stolové kalendáre
DF12402087 8405157709 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 15141,16 15.03.2024 Ing. Kristína Tóthová 15.03.2024 RD El. energia
DF12403025 3024905548 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 58,98 15.03.2024 Mgr. Lucia Vargová 26.03.2024 Z20232276_Z Stravné lístky
DF12403024 2024007 K-TEL s.r.o Ružová 29 46551077 9098,35 15.03.2024 Ing. Kristína Tóthová 26.03.2024 75/2024 Dodávka a osadenie stĺpov verejného osvetlenia
DF12403023 240314 WILLCOM s.r.o. Szakkayho 1 36593087 60,00 15.03.2024 Mgr. Eva Malešová 28.03.2024 358/2023 Graf. spracovanie a tlač pozvánok
DF12403022 240315 WILLCOM s.r.o. Szakkayho 1 36593087 278,40 15.03.2024 Mgr. Eva Malešová 28.03.2024 653/2023 Tlač novoročeniek a diplomov
DF12403027 240026 BRAINCOM s.r.o. Školska 40 36057401 2040,00 15.03.2024 Ing. Kristína Tóthová 28.03.2024 85/2024 Okrasný hrčiak
DF12402085 5099800122 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 1253,39 15.03.2024 Ing. Kristína Tóthová 28.03.2024 Zmluva č. 1020090128 o dodávke a odbere tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV - Mojmírova
DF9240309 2290174654 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 44483767 48,78 15.04.2024 Ing. Kristína Tóthová 30.04.2024 Elektrina - stánok na parkovisku
DF12401022 240034 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 2779,75 16.01.2024 Ľubica Ondriašová 20.02.2024 RD/011/22023 Ovocie a zelenina
DF9240103 20240001 Tarsius z.s Na Pěšině 267 22829849 45,00 16.01.2024 Elena Tomášová 31.01.2024 Komis. zmluva KOMIS
DF12401021 240100121 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 1523,84 16.01.2024 Ľubica Ondriašová 30.01.2024 705/2023 Ryby
DF12402035 24006 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 1020,00 16.02.2024 Ing. Kristína Tóthová 15.03.2024 20/2024 Porez guľatiny na dosky, fošne
DF9240105 2290174654 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 44483767 216,42 16.02.2024 Elena Tomášová 29.02.2024 Elektrika - stánok na parkovisku
DF9240505 2400088 Nutriland Slovakia s.r.o Na Lány 19 01003 426,60 16.05.2024 Ľubica Ondriašová 31.05.2024 195/2024 Krmivo do balíčkov - senné granule
DF12401024 1024002 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 4087,20 17.01.2024 Ľubica Ondriašová 20.02.2024 RD/010/2023 Mäso - myši, potkany
DF12401023 2400010501 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 223,57 17.01.2024 Ľubica Ondriašová 30.01.2024 12/2024 Potraviny
DF12403028 62400261 PROMAN s.r.o. Piešťanská 2293/68 36300501 1360,00 18.03.2024 Róbert Kapaló 28.03.2024 18/2024 Palet. regál
DF9240404 20240033 Rusňáková Iveta 40802345 15,80 18.04.2024 Elena Tomášová 30.04.2024 Komis. zmluva Komis
DF9240405 2400074 Nutriland Slovakia s.r.o Na Lány 19 01003 302,04 18.04.2024 Ľubica Ondriašová 30.04.2024 148/2024 Objem. krmivo do balíčkov
DF12401029 2772400876 PROBUGAS a.s Nám. 1. mája 18 47695421 133,20 19.01.2024 Róbert Kapaló 20.02.2024 Zmluva o predaji a kúpe skvapalnených uhľovodík. plynov Prenájom plyn. fliaš do VZV
DF12401030 1240024 Univerzita Karlova - FTV José Martího 31 00216208 64,69 19.01.2024 Ing. Patrik Pastorek 20.02.2024 Ubytovanie - SC
DF12401028 02190124 Fenix Slovensko s.r.o Iliašská cesta 86 36013714 764,84 19.01.2024 Elena Tomášová 30.01.2024 13/2024 Ost. materiál
DF12401027 2024840083 Štátny veter. a potr. ústav Košice Hlinková 1, 043 65 Košice 597546 30,50 19.01.2024 Ing. Patrik Pastorek 20.02.2024 04/2024 Lab. výkony
DF12401074 9700142447 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 24,00 19.02.2024 Ing. Kristína Tóthová 20.02.2024 Zmluva č. 09/228/2023 o odvoze a likvidácii odpadovej vody Likvidácia odpadovej vody
DF12402033 202488137 EAZA EAZA 840,00 19.02.2024 Miroslava Friedman 15.03.2024 Konferenčný poplatok
DF12402034 24051 GRAFFEX s.r.o. Končistá 3 44712456 20,00 19.02.2024 Elena Tomášová 20.02.2024 40/2024 Odvoz a likvidácia vlnitej lepenky
DF12401073 8405151344 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 22123,62 19.02.2024 Ing. Kristína Tóthová 20.02.2024 RD o združenej dodávke elektriny Elektrina
DF12402086 2400013 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 300,00 19.03.2024 Mgr. Ingrid Tomková 10.04.2024 663/2023 Správa výpočtovej techniky
DF12402036 240151 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 4292,06 20.02.2024 Ľubica Ondriašová 15.03.2024 RD/011/2023 Ovocie a zelenina
DF12403031 1020240282 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 333,66 20.03.2024 Elena Tomášová 26.03.2024 RD/006/2024 Ost. materiál
DF12403030 2230073831 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 180,60 20.03.2024 Lucia Járai 28.03.2024 100/2024 Servis kopírky
DF12401076 112401551 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 833,62 21.02.2024 Ing. Kristína Tóthová 20.02.2024 Zmluva o poskytnutí služieb č. ZM-KO-OD-22-1110_SO Odvoz odpadu
DF12402037 2400008 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 183,60 21.02.2024 Elena Tomášová 15.03.2024 708/2023 Monitor + stojan
DF12402038 24210278 Berka Jiří Šumvald 403,783 85 Šumvald u Uničova 60 307 013 367,93 21.02.2024 Elena Tomášová 15.03.2024 47/2024 Materiál do morských akvárií
DF12402039 202403 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 1104,00 21.02.2024 Ľubica Ondriašová 15.03.2023 36/2024 Mrazené králiky
DF12402040 2401020088 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 98,64 21.02.2024 Elena Tomášová 15.03.2024 49/2024 Čistiace prostriedky
DF9240202 411000575 Extrudo Bečice s.r.o Bečice 7, 375 01  Týn nad Vltavou 60616849 644,00 21.02.2024 Elena Tomášová 29.02.2024 35/2024 Doplnkové krmivo - automat
DF12403032 2002340708 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 1319.14 21.03.2024 Ing. Kristína Tóthová 26.03.2024 PHM
DF9240104 122401309 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 3,61 22.01.2024 Elena Tomášová 31.01.2024 Komis. zmluva KOMIS
DF12401031 2230061485 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 111,42 22.01.2024 Lucia Járai 20.02.2024 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka
DF12402041 2500916032 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 307,72 22.02.2024 Ing. Kristína Tóthová 15.04.2024 Právna zmluva 30-000138448PO2018 Mojmírova - vodné a stočné
DF12402042 7240484 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36 371 271 151,20 22.02.2024 Mgr. Lucia Vargová 15.03.2024 Školenie
DF12402043 2002334371 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 1219,25 22.02.2024 Ing. Kristína Tóthová 15.03.2024 8036 PHM
DF12402044 2230067985 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 111,42 22.02.2024 Lucia Járai 15.03.2024 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Nájom kopírka
DF12403034 2024840761 Štátny veter. a potr. ústav Košice Hlinková 1, 043 65 Košice 597546 10,00 22.03.2024 Ing. Patrik Pastorek 26.03.2024 04/2024 Lab. výkony
DF12403035 2024019 MAJO-STAV s.r.o. Komenského 73, 040 11 Košice 45 348 766 10815,85 22.03.2024 Ing. Kristína Tóthová 26.03.2024 76/2024 Technické zhodnotenie voliéry pred exotáriom II. časť
DF12403036 2230074206 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 111,42 22.03.2024 Lucia Járai 26.03.2024 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Prenájom kopírky
DF12401032 248500327 Štátny veter. a potr. ústav Košice Hlinková 1, 043 65 Košice 597546 48,90 23.01.2024 Ing. Patrik Pastorek 20.02.2024 03/2024 Lab. výkony
DF12401035 2002328102 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 1121,66 24.01.2024 Ing. Kristína Tóthová 30.01.2024 PHM
DF12401034 20240030 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 250,00 24.01.2024 Ing. Kristína Tóthová 20.02.2024 Zmluva č. 1/2024 o poskytovaní služieb BOZP Služby BOZP
DF12401039 20240017 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o Stredná 126, 059 91  Veľký Slávkov 31714030 338,40 25.01.2024 Ing. Kristína Tóthová 20.02.2024 Zmluva 03/2023, 77/2023 Revízia ČOV
DF12401036 8679217025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 4167,00 25.01.2024 Ing. Kristína Tóthová 20.02.2024 KZ č. Z20236438_Z Zemný plyn
DF12401037 8679217080 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 368,00 25.01.2024 Ing. Kristína Tóthová 20.02.2024 KZ č. Z20236438_Z Mojmírova - elektrina
DF12401038 1424010035 SEZAM s.r.o Južná trieda 64, 040 01 Košice 633194 2038,87 25.01.2024 Elena Tomášová 20.02.2024 21/2024 Preglejka
DF12403038 240275 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 3444,51 25.03.2024 Ľubica Ondriašová 28.03.2024 RD/011/2023 Ovocie, zelenina
DF12402047 240100442 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 1546,60 26.02.2024 Ľubica Ondriašová 15.03.2024 55/2024 Ryby
DF12402049 120240402 HOUR spol. s r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 31586163 132,20 26.02.2024 Mgr. Ingrid Tomková 15.03.2024 Systém. údržba - MADO
DF12402050 120240401 HOUR spol. s r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 31586163 1066,21 26.02.2024 Mgr. Lucia Vargová 15.03.2024 Systém. údržba - HUMAN
DF12402051 420240152 HOUR spol. s r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 31586163 68,40 26.02.2024 Mgr. Lucia Vargová 15.03.2024 Školenie - ročné zúčtovanie dane
DF12402045 92402083 KPK Print s.r.o. Orlia 10 44432299 142,80 26.02.2024 Mgr. Eva Malešová 15.03.2024 44/2024 Výroba a tlač citylight
DF12403043 2024030385 Slovgen s.r.o. 35700629 57,00 26.03.2024 Ing. Patrik Pastorek 28.03.2024 77/2024 Určenie pohlavia
DF12402048 2240131 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 1675,38 27.02.2024 Ľubica Ondriašová 15.03.2023 09/2024 Ost. potraviny
DF12402046 1325561 ABC - ZOO s.r.o Starozagorská 6, 040 23  Košice 47508795 265,50 27.02.2024 Elena Tomášová 15.03.2024 43/2024 Elektro materiál
DF12402052 2024002 Ing. Rudolf Sedlák tr. SNP 490/51 33590494 2750,00 27.02.2024 Ing. Kristína Tóthová 15.03.2024 27/2024 Protisnehové zachytávače - chata BOBOR
DF12403045 2400064564 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 210,53 27.03.2024 Ľubica Ondriašová 28.03.2024 102/2024 Potraviny, REPRE
DF12403046 0422024 SMART SIDE s.r.o. Južná trieda 48/A 53897561 59,40 27.03.2024 Mgr. Eva Malešová 04.04.2024 15/2024 Aktualizácia web stránky
DF12403048 3024708390 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 3014,00 27.03.2024 Mgr. Lucia Vargová 04.04.2024 Z20232276_Z Stravné lístky
DF12403047 2403171 VKÚ Harmanec, s.r.o Kynceľová 54 46747770 420,00 27.03.2024 Mgr. Eva Malešová 04.04.2024 515/2023 Historická mapa kedysi a dnes
DF12403049 97230529 Carmeuse Slovakia s.r.o. Slavec 179, 049 11 Slanec 36 198 749 280,67 28.03.2024 Elena Tomášová 04.04.2024 72/2024 Ost. materiál
DF12403050 97230530 Carmeuse Slovakia s.r.o. Slavec 179, 049 11 Slanec 36 198 749 38,16 28.03.2024 Elena Tomášová 04.04.2024 89/2024 Štrk riečny
DF12403053 6014240656 R-Metal s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36 751 081 832,50 28.03.2024 Elena Tomášová 04.04.2024 104/2024 Pletivo
DF12403051 240303 Vzdelávacie stredisko s.r.o. Clementisova 5, 040 22 Košice 36 607 959 114,00 28.03.2024 Mgr. Lucia Vargová 04.04.2024 112/2024 Školenie - obsluha mot. reťazovej píly
DF12401043 1471470376 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 17,00 29.01.2024 Mgr. Ingrid Tomková 20.02.2024 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobily
DF12401044 1024003 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 433,20 29.01.2024 Ľubica Ondriašová 20.02.2024 RD/010/2023 Mäso
DF12401045 2401020043 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 687,35 29.01.2024 Elena Tomášová 20.02.2024 RD/006/2023 Čistiace prostriedky
DF12401046 23120023 Eurohas Slovakia s.r.o,. Karpatské námestie 10/A 55214606 2997,76 29.01.2024 Ing. Kristína Tóthová 20.02.2024 309/2023 Kontrola hasiacich prístrojov
DF12401048 124 Ing. Daniel Kolesár Cintorínska 41/17 51321751 5000,00 29.01.2024 Ing. Kristína Tóthová 20.02.2024 349/2023 Projekt - CHZ RENETA
DF12401047 2024022 VIDOK OKNÁ-DVERE s.r.o. Jakobyho 1 36589438 2715,88 29.01.2024 Ing. Kristína Tóthová 20.02.2024 659/2023 CHZ hrabavá - Výmena dverí
DF12402053 248501128 Štátny veterinárny ústav Zvolen  -Pod dráhami 818, 960 86 Zvolen -5870538 144,90 29.02.2024 Ing. Patrik Pastorek 15.03.2024 03/2024 Lab. výkony
DF12402054 2024840402 Štátny veter. a potr. ústav Košice Hlinková 1, 043 65 Košice 597546 24,00 29.02.2024 Ing. Patrik Pastorek 15.03.2024 04/2024 Lab. výkony
DF12402056 2024840403 Štátny veter. a potr. ústav Košice Hlinková 1, 043 65 Košice 597546 31,00 29.02.2024 Ing. Patrik Pastorek 15.03.2024 04/2024 Lab. výkony
DF12402058 240100121 PROEKO BA s.r.o Stŕmy vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831 95,00 29.02.2024 Ing. Kristína Tóthová 15.03.2024 Školenie - VO
DF12302075 2230070362 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 385,58 29.02.2024 Ing. Kristína Tóthová 15.03.2024 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka
DF12402059 2400042794 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 249,42 29.02.2024 Ľubica Ondriašová 15.03.2024 58/2024 Potraviny, Tovar
DF12402055 2024840425 Štátny veter. a potr. ústav Košice Hlinková 1, 043 65 Košice 597546 28,00 29.02.2024 Ing. Patrik Pastorek 28.03.2024 04/2024 Lab. výkony
DF12402057 1341493246 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 17,00 29.02.2024 Mgr. Ingrid Tomková 28.03.2024 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobil - internet
DF9240406 2500955724 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 71,35 29.04.2024 Ing. Kristína Tóthová 30.04.2024 Právna zmluva č. 30-000121080PO2016 Vodné + stočné
DF12401042 132024 SMART SIDE s.r.o. Južná trieda 48/A 53897561 202,50 30.01.2024 Mgr. Eva Malešová 20.02.2024 15/2024 Aktualizácia web stránky
DF12401049 3024902317 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 2848,85 30.01.2024 Mgr. Lucia Vargová 20.02.2024 Z20232276_Z Stravné lístky
DF12401040 5022401312 Poradca podnikateľa s.r.o Martina Rázusa 23, 010 01 Žilina 31592503 108,00 30.01.2024 Mgr. Lucia Vargová 20.02.2024 Školenie - leg. zmeny v personálnej agende
DF12403054 2024005 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 320,00 31.03.2024 Ing. Kristína Tóthová 04.04.2024 Zmluva o poskytnutí služby 1/2023 Poradenstvo v oblasti životného prostredia