Číslo faktúry INTERNÉ Číslo faktúry EXTERNÉ Meno partnera Adresa partnera IČO Suma faktúry s DPH Dátum doručenia faktúry Meno zodpovednej osoby Dátum zverejnenia Číslo objednávky Popis
DF12312087 9924000353 Up Déjeuner s.r.o Tomášikova 23 53528654 -467,77 09.01.2024 Zuzana Feilhauerová 10.01.2024 Šeky -UP
DF12312087 9924000353 Up Déjeuner s.r.o Tomášikova 23 53528654 -467,77 09.01.2024 Zuzana Feilhauerová 10.01.2024 Šeky - UP
DF12312089 2002324084 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 185,35 09.01.2024 Ing. Kristína Tóthová 10.01.2024 8036 PHM
DF12312092 8341400464 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 10.01.2024 Mgr. Ingrid Tomková 10.01.2024 Hovorné
DF92312007 2024001 ZAKALANDIA s.r.o Hornádska 3 52323382 19,20 10.01.2024 Elena Tomášová 19.01.2024 Komis. zmluva Komis
DF92312005 2301277 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 23,80 10.01.2024 Elena Tomášová 19.01.2024 Komis. zmluva Komis
DF92312006 19000015 Kohoutová Ivana - EDEN Nám. Míru 16 49870882 91,76 10.01.2024 Elena Tomášová 19.01.2024 Komis. zmluva Komis
DF92312011 20230158 Rusňáková Iveta 40802345 22,20 10.01.2024 Elena Tomášová 19.01.2024 Komis. zmluva Komis
DF92312008 1240009 Wander book s.r.o Hodkovická 20 07662301 150,39 10.01.2024 Elena Tomášová 19.01.2024 Komis. zmluva Komis
DF92312009 223141 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 19,50 11.01.2024 Elena Tomášová 19.01.2024 Komis. zmluva Komis
DF12312100 1072300154 encare s.r.o Rusovská cesta 20 52302555 -9208,39 15.01.2024 Ing. Kristína Tóthová 26.01.2024 Vyúčtovanie el. energie
DF12312102 8407553436 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 -760,46 15.01.2024 Ing. Kristína Tóthová 26.01.2024 RD o združenej dodávke elektriny Mojmírova - vyúčtovanie elektrickej energie
DF92312010 2290174654 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 44483767 206,51 15.01.2024 Ing. Kristína Tóthová 19.01.2024 El. energia