Názov zmluvy Zmluvný partner Dátum zverejnenia
Zmluva o umeleckom výkone Montana, folk&country 9.9.2016 PDF
Tibor Čorba-TIBOREX Dodatok č.1 k zmluve č.9/2016 9.8.2016 PDF
Rámcová dohoda číslo RD/03/2016 TOMCAT PLUS, spol. s.r.o. 9.2.2016 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/11/28 Kostiv Sergej-(private collection exotic animals) Limpopo 9.11.2016 PDF
KÚPNA zmluva číslo 11/030/2016 ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA BRATISLAVA 9.11.2016 PDF
Dodatok č.1 k zmluve č. 1/2016 Balčíková Andrea 8.9.2016 PDF
Dodatok č.1 k zmluve č. 2/2016 Fabinyová Eva 8.9.2016 PDF
Dodatok č.1 k zmluve č. 4/2016 Terézia Roštárová,Pavol Roštár-právny nástupca 8.9.2016 PDF
Dodatok č.1 k zmluve č. 5/2016 Rusnáková Gabriela 8.9.2016 PDF
Dodatok č.1 k zmluve č. 6/2016 Makulová Kveta 8.9.2016 PDF
Dodatok č.1 k zmluve č. 7/2016 Makula Stanislav 8.9.2016 PDF
ZMLUVA č.19/2016 o nájme nebytových priestorov Hálková Ivana 8.9.2016 PDF
ZMLUVA č.20/2016 o nájme nebytových priestorov Miklušičáková Simona 8.9.2016 PDF
SMLOUVA-TRANSPORT ZVÍŘETE ZOO Dvur Králové a.s. 8.7.2016 PDF
Rámcová zmluva o poskytnutí osobitných podmienok pri poskytovaní elektronických komunikačných služieb O2 Slovakia, s.r.o. 8.3.2016 PDF
Rámcová dohoda číslo RD/08/2016 De Heus a.s. 8.3.2016 PDF
Darovacia zmluva Tierpark Norfhorn 8.2.2016 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/12/34 Maroš Mačanga 8.12.2016 PDF
DODATOK č.15 Mesto Košice 7.6.2016 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/03/13 Animal Breeding Center 7.3.2016 PDF
Zmluva o výmene zvierat číslo 11/04/2016 ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA Bratislava 7.3.2016 PDF
Zmluva o výmene zvierat číslo 11/005/2016 ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA Bratislava 7.3.2016 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/11/27 Tabačko František 7.11.2016 PDF
ZMLUVA O BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVE Hubertova zahrada s.r.o. 7.11.2016 PDF
Deponačná zmluva 08/2016 Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace 6.5.2016 PDF
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. 6.5.2016 PDF
RIGAS NACIONALAIS ZOOLOGISKAIS  DARZ DOHODA O DAROVANÍ ZVIERAT 6.4.2016 PDF
KÚPNA ZMLUVA č. Z201644035 HYDREX, s.r.o. 6.12.2016 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/17/2016 BAT Andrle s.r.o. 6.12.2016 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/18/2016 Lukáš Rozhon 6.12.2016 PDF
Dodatok č.1 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Košice 6.12.2016 PDF
ZMLUVA Oo poskytovaní služieb č.S/02/2016 SEA WORLD s.r.o. 5.9.2016 PDF
APS,s.r.o. Zmluva o dielo č.1/2016 5.4.2016 PDF
APS,s.r.o. Zmluva o dielo č.2/2016 5.4.2016 PDF
Rámcová dohoda číslo RD/02/2016 Ryba Košice spol. s.r.o. 5.2.2016 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/08/21 Ing. Jozef Sedlák 4.8.2016 PDF
Zmluva o bežnom účte Prima banka Slovensko, a.s. 4.5.2016 PDF
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA OLOMOUC Darovací smlouva 4.4.2016 PDF
Dodatok č.4 k zmluve č.2013002729 o zverení majetku mesta do správy zo dňa 9.12.2013 Mesto Košice 4.11.2016 PDF
DODATOK č.1 Enviromentálny fond 4.10.2016 PDF
Komisionárska zmluva č.KOM/06/2016 Dojčák Róbert 4.1.2016 PDF
Komisionárska zmluva č.KOM/07/2016 AMADEA s.r.o. 4.1.2016 PDF
Komisionárska zmluva č.KOM/01/2016 Císař Stanislav 4.1.2016 PDF
Komisionárska zmluva č.KOM/05/2016 OLYMPTOY-SK, s.r.o. 4.1.2016 PDF
Dodatok k deponačnej zmluve č.11/05/2016 Zoologická záhrada Bratislava 31.8.2016 PDF
ZMLUVA číslo S/01/2016 o poskytnutí služby OZ Sokoliarska skupina sv. Bavona 31.5.2016 PDF
Dodatok k deponačnej zmluve č.11/005/2016 ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA BRATISLAVA 31.5.2016 PDF
Zmluva o nájme plochy pre reklamu TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31.5.2016 PDF
Komisionárska zmluva BE HAPPY SLOVAKIA s.r.o. 31.3.2016 PDF
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI BUSHMAN Slovakia s.r.o. 31.3.2016 PDF
ZMLUVA O VÝMENE ZVIERAT vd Feesten s Breedind Farm 31.3.2016 PDF
Dodatok k deponačnej zmluve č.11/005/2016 Zoologiocká záhrada Bratislava 30.9.2016 PDF
Dodatok č.1 k zmluve č.S/01/2016 OZ Sokoliarska skupina sv. Bavona 30.8.2016 PDF
ZMLUVA UMP, s.r.o. 30.8.2016 PDF
Dodatok k deponačnej zmluve č.11/005/2016 ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA BRATISLAVA 30.6.2016 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/05/17 Róbert Budaj 30.5.2016 PDF
Deponační smlouva č.D/10/2016 ZOOLOGICKÁ ZAHRADA OSTRAVA příspěvková organizace 30.3.2016 PDF
Nájomná zmluva č.NZ/414/2016 Mesto Košice 30.3.2016 PDF
Rámcová dohoda číslo RD/05/2016 LABAŠ s.r.o. 3.3.2016 PDF
Poistná zmluva č. 0998026590 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 29.9.2016 PDF
Poistná zmluva č. 0808026595 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 29.9.2016 PDF
Poistná zmluva č. 3550148039 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 29.9.2016 PDF
Poistná zmluva č. 5010001458 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 29.9.2016 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/15/2016 Poľnonákup ŠARIŠ, a.s. 29.9.2016 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/09/22 AGRO MERNIK, s.r.o. 29.9.2016 PDF
ZMLUVA č.ZOO KE/30/09/2016 Gradina Zoologoca Tirgu-Mures/Zoo Tirgu Mures 29.9.2016 PDF
Dodatok č.1 k zmluve č.14/2016 Čičmancová Alena 29.6.2016 PDF
Dodatok č.1 k zmluve č.7/2016 o nájme nebytových priestorov Makula Stanislav 29.4.2016 PDF
ZMLUVA č.13/2016 o nájme nebytových priestorov Hefaistos s.r.o. 29.4.2016 PDF
ZMLUVA č.14/2016 o nájme nebytových priestorov Čičmancová Alena 29.4.2016 PDF
Dodatok č.1 k kúpnej zmluve č. ZOO KE 2015/09/13 Obchod s trofejemi Vladimír Čech 29.3.2016 PDF
Dodatok č.1 k kúpnej zmluve o dielo zo dňa 7.9.2015 Obchod s trofejemi Vladimír Čech 29.3.2016 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/03/11 Marta Janeková SHR 29.2.2016 PDF
ZMLUVA č.88/2016 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 29.2.2016 PDF
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č.ZOOKE-2015/10/16 zo dňa 29.10.2015 Budaj Róbert 29.2.2016 PDF
Komisionárska zmluva JES SK, s.r.o. 29.12.2016 PDF
Komisionárska zmluva ELGEO-RNDr. Milan Bláha 29.12.2016 PDF
Komisionárska zmluva Róbert Dojčák 29.12.2016 PDF
Komisionárska zmluva AMADEA, s.r.o. 29.12.2016 PDF
Komisionárska zmluva RNDr.Dana Holečková 29.12.2016 PDF
Komisionárska zmluva OLYMPTOY s.r.o. 29.12.2016 PDF
Komisionárska zmluva Císař Stanislav 29.12.2016 PDF
Komisionárska zmluva BE HAPPY SLOVAKIA,s.r.o. 29.12.2016 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/02/06 Peter Baran 29.1.2016 PDF
ZMLUVA O PREPRAVE ZVIERAT INTERZOO Service & Logistik GmbH 29.1.2016 PDF
DODATOK č.1 ku KZ  ZOO OZ-ZOOKE 29.1.2016 PDF
ZMLUVA O DIELO-Malá voliéra Carl Stahl&spol,s.r.o. 28.9.2016 PDF
ZMLUVA č.ZOO KE28/09/2016 O DEPONÁCII ZVIERAT PARC ANIMALIER D AUVERGNE 28.9.2016 PDF
Deponační smlouva ZOOLOGICKÁ ZAHRADA OSTRAVA 28.4.2016 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/19/2016 Labaš s.r.o. 28.11.2016 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/10/26 Ing. Ľudovít Hreha 28.10.2016 PDF
Potvrdenie o darovaní AQUAZoo Friesland 28.10.2016 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/16/2016 JA&NE FRUIT s.r.o. 28.10.2016 PDF
Dodatok č.1 k ZMLUVE č.006/BP/2015 Zamborský Martin 28.10.2016 PDF
Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko a.s. 27.9.2016 PDF
Darovacia zmluva Ing. Andrea Szabóová,PhD. 27.6.2016 PDF
DAROVACIA ZMLUVA č.12/2016 U.S. Steel Košice, s.r.o. 27.4.2016 PDF
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná a.s. 27.1.2016 PDF
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI KRATKY GLOBAL MEDIA 26.7.2016 PDF
Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci zo dňa 13.9.2012 WEST MEDIA, s.r.o. 26.7.2016 PDF
ZMLUVA O NÁJME A POSKYTOVANIÍ SLUŹIEB Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. 26.4.2016 PDF
KÚPNA ZMLUVA Beatrice Slavíková 26.10.2016 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/10/25 Kishinev Zoopark 26.10.2016 PDF
Darovacia zmluva Ing. Zuzana Kovérová 25.8.2016 PDF
Rámcová dohoda číslo RD/11/2016 Lukáš Rozhon 25.4.2016 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/02/10 LTD s.r.o. 25.2.2016 PDF
ZMLUVA O VÝMENE ZVIERAT-ZOOKE č.25/11/2016 Lenard Jozef 25.11.2016 PDF
Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie a zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 25.10.2016 PDF
Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia, s.r.o. 25.1.2016 PDF
Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia, s.r.o. 25.1.2016 PDF
ZMLUVA č.115124 08U06 Enviromentálny fond 24.6.2016 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/11/32 Kishinev Zoopark 24.11.2016 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/11/31 Zamborský Martin 24.11.2016 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/11/33 Kalafut Milan 24.11.2016 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/10/24 MVDR. Hežeľ Peter 24.10.2016 PDF
Nájomná zmluva Mesto Košice 24.10.2016 PDF
ZMLUVA O DIELO č.P1-01/2016 Peter Klema AQUA-mix 23.5.2016 PDF
ZMLUVA O DIELO č.P1-02/2016 RGR Slovakia s.r.o. 23.5.2016 PDF
ZMLUVA O DIELO č.P1-03/2016 MPROKS-art s.r.o. 23.5.2016 PDF
ZMLUVA č.3/2016 o nájme nebytových priestorov Ing.Alžbeta Szabó-PRENÁTO 23.3.2016 PDF
ZMLUVA č.5/2016 o nájme nebytových priestorov Rusnáková Gabriela 23.3.2016 PDF
ZMLUVA č.6/2016 o nájme nebytových priestorov Makulová Kveta 23.3.2016 PDF
ZMLUVA č.7/2016 o nájme nebytových priestorov Makula Stanislav 23.3.2016 PDF
ZMLUVA č.8/2016 o nájme nebytových priestorov Ing.Alžbeta Szabó-PRENÁTO 23.3.2016 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/02/09 Balog Martin 23.2.2016 PDF
Rámcová dohoda číslo RD/01/2016 BAT Andrle s.r.o. 23.1.2016 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/06/19 Kornaičik Milan 22.6.2016 PDF
ZMLUVA č.15/2016 o nájme nebytových a verejných priestorov Ing. Patrícia Červená 22.6.2016 PDF
ZMLUVA č.11/2016 o nájme nebytových priestorov Miklušičáková Simona 22.4.2016 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/02/08 Keľo a synovia s.r.o. 22.2.2016 PDF
KÚPNA ZMLUVA Jarčuška Marcel 21.7.2016 PDF
Dodatok č.2k zmluve č.12/2010 Mgr. Staš Ivan 21.4.2016 PDF
ZMLUVA č.12/2016 o nájme nebytových priestorov Remeselník Stanislav 21.4.2016 PDF
Dodatok k č.1 k Zmluve o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov zo dňa 20.03.2012 Soňa Korčeková -ASO VENDING 21.4.2016 PDF
ZMLUVA č.1/2016 o nájme nebytových priestorov Balčíková Andrea 21.3.2016 PDF
ZMLUVA č.2/2016 o nájme nebytových priestorov Fabinyová Eva 21.3.2016 PDF
ZMLUVA O VÝMENE ZVIERAT č.VYM-2016/05/20 Zoologická záhrada Spišská Nová Ves 20.5.2016 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/05/16 Nimas Pavol 20.5.2016 PDF
Konica Minolta spol. s.r.o. Servisná a materiálová zmluva 20.4.2016 PDF
Rámcová dohoda číslo RD/10/2016 BAT Andrle s.r.o. 20.4.2016 PDF
ZMLUVA č.10/2016 o nájme nebytových a vonkajšich priestorov MHRNG, s.r.o. 20.4.2016 PDF
Zmluve o poskytnutí systému ERANET a súvisiacich služieb ERANET, s.r.o. 2.9.2016 PDF
PRÍKAZNÁ ZMLUVA Mesto Košice 2.6.2016 PDF
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 28.12.2015 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO  spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 2.3.2016 PDF
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 28.12.2015 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO  spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 2.3.2016 PDF
Potvrdenie o darovaní Bereich Tiergarten Bernburg 2.2.2016 PDF
ZMLUVA č.11822808U05 Enviromentálny fond 2.11.2016 PDF
Komisionárska zmluva č.KOM/03/2016 JES SK, s.r.o. 2.1.2016 PDF
Komisionárska zmluva č.KOM/08/2016 RNDr. Holečková Dana 2.1.2016 PDF
ZMLUVA O VÝMENE ZVIERAT-ZOOKEč.19/09/2016 Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowe 19.9.2016 PDF
Zmluva č. 17/2016 Kimani s.r.o 19.8.2016 PDF
Rámcová dohoda číslo RD/12/2016 BAT Andrle s.r.o. 19.5.2016 PDF
DÔVERA zdravotná poisťovňa a.s. Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb 19.4.2016 PDF
Zmluva o poskytovaní ASANARATES s.r.o. 19.12.2016 PDF
Darovacia zmluva Mgr. Erich Kočner 19.12.2016 PDF
Deponační smlouva č.D/45/2016 ZOOLOGICKÁ ZAHRADA OSTRAVA 19.10.2016 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/01/02 FALCO Engler Ľubomír 19.1.2016 PDF
Zmluva o spolupráci Národný žrebčín Topoľčianky 18.8.2016 PDF
Zmluva o dielo č.R. 57/2016 IVeS,organizácia pre informatiku verejnej správy 18.5.2016 PDF
DODATOK č.13 MESTO KOŠICE 18.2.2016 PDF
Zmluva č. 16/2016 Erika Formánková 17.8.2016 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/05/15 Varga Lukáš 17.5.2016 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/05/14 Stredná odborná škola lesnícka Banská Štiavnica 17.5.2016 PDF
ZMLUVA Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 17.12.2016 PDF
DODATOK č.16 MESTO KOŠICE 16.8.2016 PDF
ZMLUVA č ZOO KE 2016/06/16 Zoologická záhrada Spišská Nová Ves 16.6.2016 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/06/18 Vavračka Miroslav 16.6.2016 PDF
Zmluva o komisionálnom predaji číslo 40/2016 Viera Rajnáková-MARION 16.3.2016 PDF
Zmluva o nájme plochy na reklamu ASUAN a.s 15.8.2016 PDF
ZMLUVA O DIELO KESON spol. s.r.o. Košice 15.3.2016 PDF
ZMLUVA O ODVOZE A NEŚKODNOM ODSTRÁNENÍ VEDĽAJŠÍCH ŽIVOČÍŠNYCH PRODUKTOV č.OST/01/2016 ASANÁCIA, s.r.o. 15.2.2016 PDF
DOHODA č.16/41/010/154 Úrad prác, sociálnych vecí a rodiny 15.12.2016 PDF
ZMLUVA O OTVORENEJ VÝMENE ZVIERAT č.24/08/2016 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 14.9.2016 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA RD/13/2016 AGROCENTRUM SVIDNÍK, s.r.o. 14.9.2016 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA RD/14/2016 Slovenský rybársky zväz, mestská organizácia Košice 14.9.2016 PDF
Doklad o darovaní Stichting Vogelpark Avifauna 14.7.2016 PDF
Dodatok č.1 k zmluve č.2013001210 o zverení majetku mesta do správy zo dňa 30.05.2013 Mesto Košice 14.6.2016 PDF
MESTO KOŠICE DODATOK č.14 14.4.2016 PDF
DAROVACÍ SMLOUVA Zoologická zahrada Jihlava 14.3.2016 PDF
Komisionárska zmluva Peter Roman p&r produkčná 14.3.2016 PDF
Nájomná zmluva č.NZ/716/2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 14.12.2016 PDF
Nájomná zmluva č.NZ/717/2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 14.12.2016 PDF
PODNÁJOMNÁ ZMLUVA č. 005/BP/2016 Čičmancová Alena 14.12.2016 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/10/23 Ing. Jozef Sedlák 14.10.2016 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/01/02 Kalináč Imrich 14.1.2016 PDF
Darovacia zmluva MVDr. Mária Matisková 14.1.2016 PDF
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Tatry mountain resorts, a.s. 13.7.2016 PDF
Potrvrdenie o darovaní Rotterdam Zoo 13.7.2016 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/05/14 Klima Tomáš 13.6.2016 PDF
Dodatok č.7 k zmluve č.1345/2008 o zverení majetku mesta do správy zo dňa 22.12.2008 Mesto Košice 13.6.2016 PDF
Dodatok č.3 k zmluve č.2013002729 o zverení majetku mesta do správy zo dňa 09.12.2013 Mesto Košice 13.6.2016 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/12/35 Marek Bokoč 13.12.2016 PDF
ZMLUVA O VÝMENE ZVIERAT-ZOOKEč.12/12/2016 Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. 13.12.2016 PDF
AXA ASSISTANCE cestovné poistenie 12.4.2016 PDF
Komisionárska zmluva č.KOM/04/2016 ELGEO-RNDr. Milan Blaha 12.1.2016 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/07/20 Tatry mountain resorts, a.s. 11.7.2016 PDF
ZMLUVA č.ZOO KE 2016/07/08 O DEPONÁCII ZVIERAT Tatry mountain resorts, a.s. 11.7.2016 PDF
Tibor Čorba-TIBOREX ZMLUVA č.9/2016 o nájme nebytových priestorov 11.4.2016 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/11/30 Kostiv Sergej-(private collection exotic animals) Limpopo 11.11.2016 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/01/01 Karafa Ivan 11.1.2016 PDF
Komisionárska zmluva č.KOM/02/2016 Jenčo Martin 11.1.2016 PDF
ZMLUVA č.ZOO KE 2016/05/09 O DEPONÁCII ZVIERAT Zoologická záhrada Bratislava 10.5.2016 PDF
Zmluva o spolupráci pri podpore podujatia KOŠICE-Turizmus 10.5.2016 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/02/07 Jelinský Stanislav 10.2.2016 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/11/29 Zamborský Martin 10.11.2016 PDF
Dodatok č.1 k zmluve č. 8/2016 Ing. Alžbeta Szabó-PRENÁTO 1.9.2016 PDF
DAROVACIA ZMLUVA Mary Kay(Czech Republik) s.r.o., OZ Slovakia 1.8.2016 PDF
ZMLUVA O ODVOZE A NEŠKODNOM ODSTRÁNENÍ VEDĽ. ŽIVOČÍŠNYCH PRODUKTOV č.31101636  ASANÁCIA, s.r.o. 1.8.2016 PDF
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Bc. Michal Šimko - Ghost riders 1.6.2016 PDF
Dodatok č.1 k zmluve č.10/2016 o nájme nebytových a vonkajších priestorov MHRNG, s.r.o. 1.6.2016 PDF
Dohoda o poskytovaní poradenských služieb Ing. Jozef Legény 1.5.2016 PDF
ZMLUVA O VÝMENE č.ZOO KE VYM/2016/03/01 Základná škola Postupimska 37 1.3.2016 PDF
Darovací list Skanes Djurpark 1.3.2016 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/03/12 Ing. Pastorek Patrik 1.3.2016 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU RD/06/2016 D&D-Ing. Tomáš Dzurňák 1.3.2016 PDF
Dodatok č.1 ENVI-TRADE spol. s r.o.,Košice 1.3.2016 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/01/05 Eugen Huťka 1.2.2016 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/01/04 Animal Breeding Center 1.2.2016 PDF
SMLOUVA O USCHOVĚ ZVÍŘETE 20/2016 Zoo Brno a stanice zájmových činností, pŕíspěvková organizace 1.11.2016 PDF
SMLOUVA O REKLAMNÍ SPOLUPRÁCI BONTONFILM a.s. 1.11.2016 PDF