Číslo Názov partnera Adresa IČO Suma Popis Dátum Zodpovedná osoba
3/2021 MA TRADEING s.r.o. Hrubečská 49 53186389 do 1100,00 kamenivo 03.01.2021 Ing. Kristína Tóthová
2/2021 BIOKRON s.r.o Kloperky 635, 664 56 Blučina 26251116 1040,40 Biostan 05.01.2021 Viera Farbiaková
4/2021 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 do 1500,00 celoročná objednávka na vyšetrenia zvierat podľa potreby ZOO Košice 05.01.2021 Ing. Patrik Pastorek
5/2021 Štátny veter. a potr. ústav vo Zvolene Pod dráhami 918, 960 86 Zvolen 597538 do 1500,00 celoročná objednávka na vyšetrenia zvierat podľa potreby ZOO Košice 05.01.2021 Ing. Patrik Pastorek
8/2021 Vapasko,s.r.o. Ke hřiští 318 01604198 117,80 krmivo 05.01.2021 Viera Farbiaková
7/2021 GRAFFEX s.r.o. Končistá 3 44712456 20,00 odvoz a likvidácia odpadu a lepenky 05.01.2021 Ing. Kristína Tóthová
1/2021 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 1584,00 krmivo 05.01.2021 Viera Farbiaková
6/2021 Farby Kušnír s.r.o. Kaveč. cesta 1B, 040 01 Košice 47 564 831 239,52 farby 11.01.2021 Ing. Kristína Tóthová
9/2021 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 1975,20 krmivo 14.01.2021 Viera Farbiaková
10/2021 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 1126,74 krmivo 14.01.2021 Viera Farbiaková
11/2021 KPK Print s.r.o. Orlia 10 44432299 72,00 polep na elektromobil 14.01.2021 Mgr. Eva Malešová
12/2021 ANTS s.r.o. Veľký Harčáš 5 47471531 26,80 náhradné diely 18.01.2021 Ing. Kristína Tóthová
13/2021 MD VET s.r.o. na Lány 19 47355191 539,90 vitavel, silifed, mikrop derma 18.01.2021 Viera Farbiaková
14/2021 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 170,40 krmivo 18.01.2021 Viera Farbiaková
15/2021 AGRO BIO Praha Bellušová 1861,Praha 18 630 732 420,00 arabská guma 18.01.2021 Viera Farbiaková
16/2021 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 252,39 krmivo 18.01.2021 Viera Farbiaková
17/2021 JES Slovakia s.r.o. Bulharská 5, 040 01 Košice 45 918 945 do 20,00 grafika a výroba adopčnej tabuľky 18.01.2021 Mgr. Eva Malešová
18/2021 Hi-reklama s.r.o. Komenského 11/A, 040 01 Košice 36 199 451 do 1000,00 tričká s potlačou 18.01.2021 Mgr. Eva Malešová
19/2021 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 388,80 web kamera, náhlavná súprava 19.01.2021 Mgr. Ingrid Tomková
20/2021 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 213,60 krmivo 20.01.2021 Viera Farbiaková
21/2021 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 2424,00 krmivo 20.01.2021 Viera Farbiaková
55/2021 Farby Kušnír s.r.o. Kaveč. cesta 1B, 040 01 Košice 47 564 831 132,38 kotúč lamel, BP vodný, tmel 20.01.2021 Ing. Kristína Tóthová
22/2021 Slovgen s.r.o.,Diagnostické laboratórium Ilkovičová 8, 841 04 Bratislava 35 700 629 určenie pohlavia DNA technikou 21.01.2021 Ing. Patrik Pastorek
23/2021 Morské centrum Mostová 381, Partizánske 44 123 086 155,10 morská soľ pre korály 21.01.2021 Bc. Jozef Lenard
24/2021 1Day s.r.o. Mlynárska 19 44796633 203,88 burbegel 21.01.2021 Elena Tomášová
37/2021 ROPESH s.r.o. Hlinkova 37, 040 01 Košice 46 215 662 905,06 krmivo 21.01.2021 Elena Tomášová
26/2021 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 do 480,00 vývoz veľkokapacitného kontajnera 22.01.2021 Ing. Kristína Tóthová
27/2021 Homola s.r.o. Dlhé diely 18, 841 04 Bratislava 31325921 do 100,00 odb. prehliadka a odb. skúška zdvíhacieho zariadenia 22.01.2021 Ing. Kristína Tóthová
25/2021 Štefan Pollák Ulica Jána Franciscciho 1506/4 37872681 1836,00 lúčne seno 22.01.2021 Viera Farbiaková
28/2021 AMINA s.r.o. Charkovská 24, 040 13 Košice 24 367 601 do 144,00 monitor 25.01.2021 Mgr. Eva Malešová
29/2021 KARPATIA CAR s.r.o. Obišovce 88, 044 81 Košice 36608386 do 670,00 cestný obrubník+doprava 27.01.2021 Ing. Kristína Tóthová
30/2021 Východoslovenská distribučná a.s 36599361 do 300,00 zistenie poruchy pomocou meracieho voza 27.01.2021 Ing. Kristína Tóthová
31/2021 MAJO STAV s.r.o. Komenského 73, 040 01 Košice 40 348 766 do 1500,00 rezanie asfaltového krytu+odstránenie 27.01.2021 Ing. Kristína Tóthová
32/2021 Východoslov. distribučná a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36 599 361 do 300,00 upresnenie poruchy pomocou meracieho vozidla 28.01.2021 Ing. Kristína Tóthová
33/2021 Kuzevič Martin Drábová 1100/06, Košice 47 775 297 250,00 zrezanie stromu 28.01.2021 Viera Farbiaková
34/2021 MVL, spol.s.r.o. Košice Nižné Kapustníky 2 36191159 do 170,00 zapožičanie náradia 29.01.2021 Ing. Kristína Tóthová
35/2021 Marián Gaľa -MG-GAFI Hlavná 105 45571163 do 550,00 rozšírenie výkopu 29.01.2021 Ing. Kristína Tóthová
36/2021 MANIK s.r.o. Pod hájom 10 36511048 do 1400,00 odstránenie poruchy na el. kábli 29.01.2021 Ing. Kristína Tóthová
39/2021 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 189,00 odvoz VŽP 01.02.2021 Viera Farbiaková
40/2021 AGRO BIO Praha Bellušová 1861,Praha 18 630 732 250,79 krmivo 02.02.2021 Viera Farbiaková
41/2021 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 277,26 krmivo 02.02.2021 Viera Farbiaková
42/2021 ŠEVT a.s Plynárenská 6, 821 09  Bratislava 2142006605 do 1450,00 kancel. potreby 02.02.2021 Ing. Kristína Tóthová
43/2021 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 200,40 krmivo 03.02.2021 Viera Farbiaková
44/2021 Východosl. vodár. spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice 36 570 460 do 800,00 odstránenie poruchy 03.02.2021 Ing. Kristína Tóthová
45/2021 PERGAMI GROUP s.r.o. Černyševského 29 47339675 98,16 elektrický senzorový sušič rúk 04.02.2021 Róbert Kapaló
46/2021 Slovgen s.r.o.,Diagnostické laboratórium Ilkovičová 8, 841 04 Bratislava 35 700 629 určenie pohlavie DNA technikou 04.02.2021 Ing. Patrik Pastorek
47/2021 KAISER+KRAFT, s.r.o. Štúrova 71/A 36786080 183,60 parkovací oblúk 05.02.2021 Róbert Kapaló
48/2021 AGRO BILLY s.r.o. 44116578 do 190,00 náhradné diely 05.02.2021 Ing. Kristína Tóthová
49/2021 DEVI-THERMEX Košice Nár.trieda 31 31672671 143,36 regulátor teploty 08.02.2021 Ing. Kristína Tóthová
51/2021 AT ABOV spol. s.r.o. Slnečná 13, 044 42 Rozhanovce 36 002 127 62,40 slama 08.02.2021 Viera Farbiaková
52/2021 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 153,30 krmivo 08.02.2021 Viera Farbiaková
50/2021 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 2075,76 krmivo 08.02.2021 Viera Farbiaková
69/2021 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 32,10 krmivo 08.02.2021 Viera Farbiaková
53/2021 ANIMAL FOOD s.r.o. Vrádište 148 47562137 61,90 krmivo 10.02.2021 Viera Farbiaková
54/2021 GUMEX SK s.r.o. Slanecká 2455, 040 12 Košice 36 366 811 do 130,00 gumový brit 10.02.2021 Ing. Kristína Tóthová
56/2021 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 127,05 liz minerálny, HUMAC 10.02.2021 Viera Farbiaková
57/2021 farma Python s.r.o. Nošovice 276, 25375741 40,48 NEKTON MSA 10.02.2021 Viera Farbiaková
58/2021 HOMOLA s.r.o. Rampová 4, 040 01 Košice 31 325 921 do 1016,00 zadné dlhé rameno 10.02.2021 Ing. Kristína Tóthová
59/2021 Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. Železničiarska 13, 814 99 Bratislava 35 730 129 446,40 mzdový časopis 11.02.2021 Ing. Zuzana Kovérová
60/2021 SYSTEM - IS s.r.o. Jegorovova 14 44681445 165,00 čítačka-dochádzkový systém 12.02.2021 Ing. Zuzana Kovérová
78/2021 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 13,44 vitamíny pre mač. šelmy 12.02.2021 Viera Farbiaková
84/2021 NOVÁTOR s.r.o. Trolejbusová 2, Košice 36 579 950 481,37 kotúč pílový, hlava žacia, silon, popruh, sada brusná, reťaz Stihl 15.02.2021 Viera Farbiaková
61/2021 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 260,00 krmivo 18.02.2021 Viera Farbiaková
62/2021 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 krmivo 18.02.2021 Elena Tomášová
63/2021 RIPO s.r.o. Nová 324 36756814 51,96 lizna soľ 18.02.2021 Viera Farbiaková
64/2021 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 do 400,00 výmena oleja+filtrov, dezinfekcia klimatizácie 18.02.2021 Ing. Kristína Tóthová
79/2021 KONEX elektro, spol. s.r.o Rastislavova 7, 040 01 Košice 31680569 225,55 skúšačka, istič, cyky, kábel, hodiny spínacie 18.02.2021 Ing. Kristína Tóthová
80/2021 KONEX elektro s.r.o. Rastislavova 7, 040 01 Košice 31 680 569 104,66 poistky, nosná lišta 18.02.2021 Ing. Kristína Tóthová
80/2021 KONEX elektro, spol. s.r.o Rastislavova 7, 040 01 Košice 31680569 104,66 poistka, nosná lišta, sada šrub. 18.02.2021 Ing. Kristína Tóthová
65/2021 Slovgen s.r.o.,Diagnostické laboratórium Ilkovičová 8, 841 04 Bratislava 35 700 629 určenie pohlavia DNA technikou 22.02.2021 Ing. Patrik Pastorek
66/2021 AGRO BILLY s.r.o. 44116578 2191,40 krmivo 22.02.2021 Viera Farbiaková
89/2021 KONEX elektro s.r.o. Rastislavova 7, 040 01 Košice 31 680 569 45,42 brúska na nožová 22.02.2021 Ing. Kristína Tóthová
67/2021 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 do 30,00 oprava PC 23.02.2021 Mgr. Ingrid Tomková
38/2021 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 krmivo 24.02.2021 Elena Tomášová
70/2021 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 1320,00 krmivo 24.02.2021 Viera Farbiaková
71/2021 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 1450,00 krmivo 24.02.2021 Viera Farbiaková
72/2021 MVDr. Demčák M. Lipniky 35, 082 12 Prešov 37 883 844 660,00 krmivo 24.02.2021 Viera Farbiaková
73/2021 AGRO BIO Praha Bellušová 1861,Praha 18 630 732 126,00 krmivo 24.02.2021 Viera Farbiaková
74/2021 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 480,00 vývoz veľkokapacitného kontajnera 26.02.2021 Ing. Kristína Tóthová
75/2021 Olexa Martin Osloboditeľov 3, Trstená pri Hornáde 87 249 545 do 150,00 chemické vyčistenie výmenníka prietokového ohrievača 26.02.2021 Ing. Kristína Tóthová
77/2021 Pharmacopola lekáreň s.r.o. cesta Podhradovou 13/A 36054127 288,00 respirátor 02.03.2021 Elena Tomášová
76/2021 EQUIVET s.r.o. Křížková 3278, 73801 Frýdek Místek  3 028 895 162,00 objímka so závitom M6 04.03.2021 Ing. Kristína Tóthová
81/2021 SAVER-RPL Slovakia s.r.o. Stará Spišská cesta 12, 040 01 Košice 44 875 151 do 100,00 oprava brány 04.03.2021 Ing. Kristína Tóthová
82/2021 ŠEVT a.s Plynárenská 6, 821 09  Bratislava 2142006605 609,27 kancel. potreby v členení uvedenom v Prílohe č.1 v rámci operačného programu Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko 08.03.2021 Ing. Patrik Pastorek
85/2021 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 do 2200,00 servis motor. vozidla Citroen Berlingo 08.03.2021 Ing. Kristína Tóthová
87/2021 RATEP,s.r.o. Mierová 194 43952194 68,70 Beetle jelly mix 08.03.2021 Bc. Jozef Lenard
83/2021 AQUASEED, s.r.o. Medzevská 8 31709508 259,25 substrát rašelina 08.03.2021 Viera Farbiaková
91/2021 Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28 17058520 do 200,00 krúžky pre pre exotické vtáctvo a dravce 08.03.2021 Ing. Patrik Pastorek
125/2021 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 do 1100,00 oprava prednej kapoty -Citroen Berlingo 08.03.2021 Ing. Kristína Tóthová
86/2021 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 1756,60 tovar do ZOO shopu 09.03.2021 Elena Tomášová
88/2021 B2B Partner s.r.o 44413467 724,80 kancelárske stoličky 09.03.2021 Mgr. Eva Malešová
90/2021 Hreščák Jaroslav - RETRA Slnečná 263/15 10704060 1314,65 drevo-hranoly 09.03.2021 Ing. Kristína Tóthová
92/2021 VETIS - MVDr. Peter Ponngrácz, Kráľovičove Kračany 91 Komenského 73, 041 81 Košice 32320833 859,25 lanká, top line plus páska , uzol. kruhový 11.03.2021 Ing. Kristína Tóthová
93/2021 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 176,23 RX-CLAY, VL-PRESTIGE, REMILINE 15.03.2021 Viera Farbiaková
95/2021 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 267,00 krmivo 15.03.2021 Viera Farbiaková
96/2021 KOBAKSTAV s.r.o 46633596 do 1000,00 demontáž a osadenie okien 15.03.2021 Ing. Kristína Tóthová
97/2021 MA TRADEING s.r.o. Hrubečská 49 53186389 1320,00 kamenivo 15.03.2021 Daniel D 08
98/2021 BUSHMAN TRADE s.r.o. Stará Vajnorská 11 51704501 do 200,00 prac. oblečenie 15.03.2021 Mgr. Eva Malešová
108/2021 Pelada PLUS s.r.o.-rybárske potreby Priehradná 1099/4 34141634 57,00 DAM nylonové brodiace prsačky 15.03.2021 Ing. Patrik Pastorek
94/2021 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 1584,00 krmivo 15.03.2021 Viera Farbiaková
100/2021 Milan Sloviak-MIDAS Haláčovce 25 35212411 840,00 preprava vtákov 16.03.2021 Ing. Patrik Pastorek
101/2021 SK PACK s.r.o. 17. novembra 958 36382906 do 360,00 nerezové spony, nerezová páska, strojček 16.03.2021 Ing. Kristína Tóthová
105/2021 MP CONSTRUCT s.r.o. Obrancov mieru 13 46957596 5760,00 projektová dokumentácia 18.03.2021 Ing. Kristína Tóthová
102/2021 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 189,00 odvoz VŽP 18.03.2021 Viera Farbiaková
107/2021 Kavečanský Igor Varšavská 1 37520989 do 100,00 oprava a servis- kávovaru Delonghi 18.03.2021 Mgr. Eva Malešová
109/2021 Kuzevič Martin Drábová 1100/06, Košice 47 775 297 do 80,00 orez stromu 18.03.2021 Ing. Kristína Tóthová
110/2021 ZOO PRODUKT SLOVAKIA Športová 382, 922 01  Veľké Orvište 36243736 211,01 miska, pohár,korkový plat,lopta 19.03.2021 Ing. Patrik Pastorek
111/2021 ZOOPRODUCT Slovakia s r.o. Drieňová 34, 821 02 36 200 309 373,90 transport box, kitty-toal. pre mačky, natura šteňacia ohrada 19.03.2021 Ing. Patrik Pastorek
113/2021 OSIVEX Záhradkár s.r.o Štúrova 33, 040 01  Košice 36787124 175,00 pšenica 21.03.2021 Elena Tomášová
99/2021 Datart International a.s  Moldavská cesta 32, 040 11  Košice  46112766 349,00 chladnička 21.03.2021 Róbert Kapaló
104/2021 KOBAKSTAV s.r.o 46633596 do 7200,00 vybetónovanie plošiny + chodník pri CHZ thare, osadenie dlažby+obrubníkov 22.03.2021 Ing. Kristína Tóthová
112/2021 AT ABOV s.r.o Rozhanovce 36002127 62,40 jačmeň, slama 22.03.2021 Viera Farbiaková
126/2021 VETIS - MVDr. Peter Ponngrácz, Kráľovičove Kračany 91 Komenského 73, 041 81 Košice 32320833 264,26 lanko, vod. páska, izol. kruhový 22.03.2021 Ing. Kristína Tóthová
114/2021 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 do 480,00 vývoz veľkokapacitného kontajnera 23.03.2021 Ing. Kristína Tóthová
116/2021 Larminal s.r.o  U Lužníckého Semináře 45, 11800 Praha  24216887 do 30,00 filtre do inkubátorov 23.03.2021 Ing. Patrik Pastorek
127/2021 SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske 46626069 157,30 morská soľ 23.03.2021 Bc. Jozef Lenard
128/2021 Parrot Shop s.r.o. na Folimánce 2155/15 09351515 65,80 F10-dezinfekcia 23.03.2021 Bc. Jozef Lenard
117/2021 BUSHMAN TRADE s.r.o. Stará Vajnorská 11 51704501 do 150,00 repre oblečenie 23.03.2021 Mgr. Eva Malešová
115/2021 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 757,20 krmivo 24.03.2021 Viera Farbiaková
118/2021 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o. Panónska cesta 47 36358771 150,00 školenie 25.03.2021 Ing. Kristína Tóthová
119/2021 Vzdelávacie stredisko s.r.o. Clementisova 5, 040 22 Košice 36 607 959 do 72,00 opakované školenie 25.03.2021 Ing. Zuzana Kovérová
120/2021 Vzdelávacie stredisko s.r.o. Clementisova 5, 040 22 Košice 36 607 959 do 66,00 školenie 25.03.2021 Ing. Zuzana Kovérová
121/2021 Vzdelávacie stredisko s.r.o. Clementisova 5, 040 22 Košice 36 607 959 42,00 školenie 25.03.2021 Ing. Zuzana Kovérová
122/2021 Vzdelávacie stredisko s.r.o. Clementisova 5, 040 22 Košice 36 607 959 do 180,00 školenie 25.03.2021 Ing. Zuzana Kovérová
123/2021 Vzdelávacie stredisko s.r.o. Clementisova 5, 040 22 Košice 36 607 959 do 174,00 základný kurz 25.03.2021 Ing. Zuzana Kovérová
0/ Boris Ferenc Mgr. Denešova 4 48243191 26.03.2021 Daniel D 08
129/2021 PROFIL INVEST Čemenianska 3 36823945 do 5900,00 plotové dielce+doprava 26.03.2021 Ing. Kristína Tóthová
130/2021 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1280,00 krmivo 29.03.2021 Viera Farbiaková
131/2021 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 268,80 krmivo 29.03.2021 Viera Farbiaková
132/2021 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 43,92 krmivo 29.03.2021 Viera Farbiaková
133/2021 VETIS - MVDr. Peter Ponngrácz, Kráľovičove Kračany 91 Komenského 73, 041 81 Košice 32320833 221,30 sieť pre králiky, sieť pre hydinu 29.03.2021 Ing. Kristína Tóthová
134/2021 REMPKO s.r.o. Teslova 3 36194077 do 1270,00 kari rohož 29.03.2021 Ing. Kristína Tóthová
136/2021 MD VET s.r.o. na Lány 19 47355191 217,50 špeciálne krmivo 29.03.2021 Viera Farbiaková
137/2021 R-Metal s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36 751 081 230,40 pletivo 29.03.2021 Ing. Patrik Pastorek
135/2021 AMINA s.r.o. Charkovská 24, 040 13 Košice 24 367 601 do 1500,00 2 ks PC a 2 ks monitory 29.03.2021 Mgr. Eva Malešová
139/2021 ANIMAL FOOD s.r.o. Vrádište 148 47562137 61,90 krmivo 29.03.2021 Viera Farbiaková
138/2021 Förch Slovensko s.r.o Rosinska cesta 12 36698512 do 380,00 sada rezných kotúčov , silikó spray, čistič bŕzd 30.03.2021 Ing. Kristína Tóthová
165/2021 Farby Kušnír s.r.o. Kaveč. cesta 1B, 040 01 Košice 47 564 831 1004,05 štetce, kotúče,farby 02.04.2021 Ing. Kristína Tóthová
166/2021 R-Metal s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36 751 081 163,32 plastové pletivo,drôt 02.04.2021 Daniel D 08
140/2021 Hořejší Pavel Roosveltova 1, 250 88 Čelákovice 45879427 744,00 preprava zvierat 06.04.2021 Ing. Patrik Pastorek
142/2021 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 29,40 špeciálne krmivo 06.04.2021 Viera Farbiaková
143/2021 LASER-SK spol. s.r.o. Stöcklova 14 36501301 209,90 kovové pletené rukavice 06.04.2021 Viera Farbiaková
124/2021 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 krmivo 06.04.2021 Elena Tomášová
144/2021 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 94,00 granule 07.04.2021 Viera Farbiaková
141/2021 WILDLIFE KAROL CHMIELEWSKI Wlkaski 20 8451996402 400,00 preprava zvierat 08.04.2021 Ing. Patrik Pastorek
145/2021 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 870,00 krmivo 12.04.2021 Viera Farbiaková
146/2021 GEOPROGRESS-Ing. Milan Selecký Klimkovičová 15 040 23 Košice 32 484 585 do 2500,00 zameranie parcely 12.04.2021 Ing. Kristína Tóthová
147/2021 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 189,00 odvoz vžp 12.04.2021 Viera Farbiaková
148/2021 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 117,60 nektár 14.04.2021 Viera Farbiaková
149/2021 ABCOM Košice s.r.o 46112961 do 100,00 výmena elektronického zámku 14.04.2021 Ing. Kristína Tóthová
150/2021 Doprava a mechanizácia a.s. Napájadlá 2 00605956 49,57 servis mot. vozidla 14.04.2021 Ing. Kristína Tóthová
151/2021 ALZ,s.r.o. Východná 19C 36461806 do 1000,00 servis auta 14.04.2021 Ing. Kristína Tóthová
152/2021 Eurohas Consulting s.r.o. 45666873 do 3000,00 revízie 14.04.2021 Ing. Kristína Tóthová
153/2021 MAJO STAV s.r.o. Komenského 73, 040 01 Košice 40 348 766 do 8126,00 stavebné práce-pavilón včiel 14.04.2021 Ing. Kristína Tóthová
154/2021 Tech. masters Slovakia s.r.o. Budovateľská 63 31701892 do 250,00 univerzálny odvápňovač 14.04.2021 Ing. Kristína Tóthová
155/2021 REVOSTAV, s.r.o. Kavečianska 39/A 52659992 do 890,00 vypracovanie stavebného rozpočtu 19.04.2021 Ing. Kristína Tóthová
157/2021 JES Slovakia s.r.o 45918945 do 50,00 grafický návrh inzerátov 19.04.2021 Mgr. Eva Malešová
161/2021 Hřiště 8D s.r.o 04436857 do 283,00 náhradné diely na lavičku 19.04.2021 Ing. Kristína Tóthová
156/2021 Detské ihriská SK s.r.o Horná Ves 44, 967 01 Horná Ves 47613165 do 445,00 kontrola detských ihrisk 20.04.2021 Ing. Kristína Tóthová
158/2021 PLAYSYSTEM s.r.o 36601411 do 84,00 náhr. diel na hojdačku 21.04.2021 Ing. Kristína Tóthová
159/2021 Underground Foods s.r.o. Zeiberlichova 160/72 06103499 387,51 krmivo 21.04.2021 Viera Farbiaková
160/2021 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 281,50 krmivo 21.04.2021 Viera Farbiaková
169/2021 SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske 46626069 31,00 bellingove soli 23.04.2021 Bc. Jozef Lenard
187/2021 GRAFFEX s.r.o. Končistá 3 44712456 20,00 likvidácia odpadu 23.04.2021 Elena Tomášová
162/2021 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1524,00 krmivo 26.04.2021 Viera Farbiaková
163/2021 B2B Partner s.r.o 44413467 871,20 kancelárske stoličky 26.04.2021 Mgr. Eva Malešová
167/2021 RALF NATURE Somosterra12 Nove 17 Rejes Madrid Spain 28 703 8176,84 tovar do zooshopu 26.04.2021 Mgr. Ingrid Tomková
168/2021 REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševčenková 10 00689980 39,90 škrabka 26.04.2021 Ing. Kristína Tóthová
170/2021 Extrudo Bečice s.r.o Bečice 7, 375 01  Týn nad Vltavou 60616849 397,52 zmes DAFFI 26.04.2021 Elena Tomášová
171/2021 MD VET s.r.o. na Lány 19 47355191 98,13 extrah ľan,bovistart 26.04.2021 Viera Farbiaková
172/2021 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 1722,60 krmivo-karas 26.04.2021 Viera Farbiaková
173/2021 EXACT Invest s.r.o. Ďurgalova 2 51119838 155,50 dezinfekcia 27.04.2021 Elena Tomášová
175/2021 XIL, o.z na Hore 17 50584731 942,48 preprava sena 27.04.2021 Viera Farbiaková
176/2021 SHR Štefan Poliak Toryska 135 37872681 2448,00 lúčne seno 27.04.2021 Viera Farbiaková
183/2021 Vapasko,s.r.o. Ke hřiští 318 01604198 117,80 Nutri horse 27.04.2021 Viera Farbiaková
164/2021 GBO s.r.o Južná trieda 78, 040 01  Košice 36205052 160,00 slzičkový plech 28.04.2021 Ing. Kristína Tóthová
174/2021 BEKWOODCOTE s.r.o. Vajnorska 135 31364951 332,71 výroba interierových dverí podľa zamerania 29.04.2021 SR ZOO
181/2021 AGRO BIO Praha Bellušová 1861,Praha 18 630 732 286,80 krmivo 29.04.2021 Viera Farbiaková
182/2021 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 642,24 krmivo 29.04.2021 Viera Farbiaková
196/2021 GUDE Slovakia s.r.o. K sihoti 324/2 36389862 217,30 DEMA- Koleso z gumy odolné voči prepichnutiu 29.04.2021 Ing. Kristína Tóthová
177/2021 Ladislav Papp Komárovce 7 32569360 2859,00 drevené okná-výroba 03.05.2021 Róbert Kapaló
179/2021 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 192,00 prenájom mobilných toaliet 03.05.2021 Mgr. Ingrid Tomková
180/2021 IMKROV Ivan Mundier Kľačno 415 40651681 do 80,00 kvety 03.05.2021 Viera Farbiaková
184/2021 Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 79, 040 01 Košice 17079202 1285,56 kvety 03.05.2021 Viera Farbiaková
185/2021 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 75,32 tovar do zoo shopu 03.05.2021 Elena Tomášová
188/2021 Bikár Alexander 47539917 47539917 80,00 občerstvenie 03.05.2021 Mgr. Eva Malešová
189/2021 BIOKRON s.r.o Kloperky 635, 664 56 Blučina 26251116 463,56 krmivo 03.05.2021 Viera Farbiaková
223/2021 Farby Kušnír s.r.o. Kaveč. cesta 1B, 040 01 Košice 47 564 831 196,21 riedidlo,Duvilex, Primalex, solvina 03.05.2021 Ing. Kristína Tóthová
191/2021 Kapráľ Pavol - KAPA AUDIO 40116956 do 170,00 mobilný bezdrôtový zosilňovač hlasu pre spievodcov 04.05.2021 Ing. Patrik Pastorek
198/2021 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 136,0 tovar do zooshopu 04.05.2021 Elena Tomášová
203/2021 Centrum spoločných činností SAV Dúbravska cesta 9 00398144 5356,41 hotelové služby +zabezpečenie technického zázemia 36.VZ UCSZOO 05.05.2021 Mgr. Eva Malešová
218/2021 ROPESH s.r.o. Hlinkova 37, 040 01 Košice 46 215 662 298,60 granule 05.05.2021 Viera Farbiaková
190/2021 International ZOO veterinary group  Station house  do 300,00 soľné tablety 06.05.2021 Ing. Patrik Pastorek
194/2021 B2B Partner s.r.o 44413467 435,60 kancelárske stoličky 07.05.2021 Mgr. Ingrid Tomková
195/2021 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 1144,23 tovar do zooshopu 07.05.2021 Elena Tomášová
197/2021 HAKOZ s.r.o 36591564 330,00 nerezový žľab 07.05.2021 Ing. Kristína Tóthová
199/2021 AuraSHOP - provozovatel EGIDA Plus s.r.o Křížová 3112 25726200 41,65 vodítko 07.05.2021 MVDr. Hežeľ Peter
200/2021 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 391,20 krmivo 10.05.2021 Viera Farbiaková
201/2021 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 1020,00 krmivo 10.05.2021 Viera Farbiaková
202/2021 Milan Sloviak-MIDAS Haláčovce 25 35212411 924,00 transport zvierat 10.05.2021 Daniel D 08
204/2021 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 201,41 krmivo 10.05.2021 Viera Farbiaková
206/2021 Hořejší Pavel Roosveltova 1, 250 88 Čelákovice 45879427 1000,00 transport zvierat 10.05.2021 Ing. Patrik Pastorek
224/2021 MVDr. Peter Pongrácz - VETIS Kráľovičové Kračany 91, 930 03 32 320 833 249,96 lanko oceĺ.,izol kruh. 10.05.2021 Ing. Kristína Tóthová
208/2021 ABC - ZOO s.r.o Starozagorská 6, 040 23  Košice 47508795 182,80 AquaSynkro Wave Maker 14.05.2021 Ing. Patrik Pastorek
209/2021 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 do 480,00 vývoz veľkokapacitného kontajnera 14.05.2021 Ing. Kristína Tóthová
210/2021 SAMO PLUS Services Traťová 1/A 46617051 do 3360,00 oprava mot. vozidla Liaz 14.05.2021 Ing. Kristína Tóthová
211/2021 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 331,07 Mazuri Insectivore 14.05.2021 Viera Farbiaková
212/2021 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 159,81 krmivo+tovar do zooshopu 14.05.2021 Elena Tomášová
215/2021 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 947,00 krmivo 17.05.2021 Viera Farbiaková
217/2021 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 688,75 krmivo 17.05.2021 Viera Farbiaková
216/2021 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 226,80 odvoz vžp 18.05.2021 Viera Farbiaková
219/2021 Underground Foods s.r.o. Zeiberlichova 160/72 06103499 136,08 sušené múčne červy 18.05.2021 Viera Farbiaková
220/2021 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 93,00 krmivo 18.05.2021 Viera Farbiaková
221/2021 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 58,49 krmivo 19.05.2021 Viera Farbiaková
222/2021 RIVI s.r.o. Kavečianska cesta 8 36596451 52,85 tyč 19.05.2021 Ing. Kristína Tóthová
232/2021 JUKER s.r.o.-píla Rudník Rudník 89 469163 1584,00 agátové koly, dubové fošne 20.05.2021 Ing. Kristína Tóthová
234/2021 GRAFEX s.r.o. Končistá 3 44712456 20,00 odvoz a likvidácia odpadu 20.05.2021 Elena Tomášová
226/2021 MIKONA s.r.o Trenčianska 452, 02 01 Púchov 31570364 360,00 pneumatiky+prezutie 21.05.2021 Ing. Kristína Tóthová
228/2021 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 1904,14 tovar do zooshopu 21.05.2021 Elena Tomášová
231/2021 IMKROV Ivan Mundier Kľačno 415 40651681 165,10 krmivo 21.05.2021 Viera Farbiaková
227/2021 MORAN s.r.o. Tatranská cesta 163/54 46590501 295,20 kontajner+príslušenstvo 24.05.2021 MSc. Vasiľ Michal
230/2021 NARVA BEL SLOVAKIA Janka Jesenského 1054/44 31642454 58,60 germicídna žiarivka 24.05.2021 MVDr. Hežeľ Peter
233/2021 KOBAK STAV s.r.o. Krivá 23, 040 01 Košice 46 633 596 do 11880,00 zhotovenie betón. platne pod prístrešok, výkopové práce, obklad stien 25.05.2021 Ing. Kristína Tóthová
235/2021 LAMAJ spol. s.r.o. Šúdolská 3A 36537349 741,60 šatové skrine 26.05.2021 Ing. Kristína Tóthová
236/2021 GRAFEX s.r.o. Končistá 3 44712456 30,00 odvoz a likvidácia odpadu 26.05.2021 Elena Tomášová
238/2021 4LEADERS s.r.o. pod kozím hrádkem 635 28144708 14,51 tlaková pištoľ 26.05.2021 Ing. Kristína Tóthová
240/2021 Ing. Jaroslav Krempaský Matuškova 2 43793819 do 130,00 znalecký posudok na motorové vozidlo 26.05.2021 Ing. Kristína Tóthová
241/2021 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 340,80 krmivo 28.05.2021 Viera Farbiaková
242/2021 RETRO L.C.s.r.o. Podjavorinskej 21 45512205 545,02 objímka pre stĺpiky 28.05.2021 Ing. Kristína Tóthová
244/2021 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 176,40 granule 28.05.2021 Viera Farbiaková
243/2021 ŽELEZO STAVEBNINY s.r.o. Nešporova 26 45522855 do 1100,00 kovové rúry 28.05.2021 Ing. Kristína Tóthová
245/2021 Ján Veles-Mustang Ferrier Slovenskej jednoty 81/3 51338041 do 100,00 korekcia kopýt 28.05.2021 Ing. Patrik Pastorek
246/2021 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 do 1010,00 výroba a osadenie dreveného stojana 31.05.2021 Ing. Kristína Tóthová
247/2021 Delikomat Slovensko s.r.o. Cementárska 15 35766875 76,00 servis a údržba automatov na krmivo 31.05.2021 Mgr. Ingrid Tomková
248/2021 Ing.Diabolko-MIDIA Idanska 7, 040 11 Košice 30649982 do 200,00 revízia čerpadiel 31.05.2021 Ing. Kristína Tóthová
249/2021 iMi Partner a.s. Dusíkova 794/3 25308033 2000,00 blok A5 ZOO Košice s drôtenou väzbou 31.05.2021 Mgr. Eva Malešová
250/2021 Profesia spol. s.r.o. Pribinova 19 35800861 481,51 kredity na zverejňovanie pracovných ponúk 31.05.2021 Ing. Zuzana Kovérová
237/2021 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 krmivo+tovar do zooshopu 03.06.2021 Elena Tomášová
213/2021 XINTEX Slovakia s.r.o. Budovateľská 63 36459046 1118,80 dezinf. prostriedky 04.06.2021 Ing. Kristína Tóthová
251/2021 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1368,00 krmivo 04.06.2021 Viera Farbiaková
252/2021 Underground Foods s.r.o. Zeiberlichova 160/72 06103499 163,68 krmivo 04.06.2021 Viera Farbiaková
253/2021 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 do 480,00 vývoz veľkokapacitného kontajnera 04.06.2021 Ing. Kristína Tóthová
255/2021 Plemenárske služby SR, š.p. Hlohovská 5, 951 41 Lužianky 36 856 096 overenie pôvodu 04.06.2021 Daniel D 08
287/2021 RIVI s.r.o. Kavečianska cesta 8 36596451 348,12 reťaz,skrutka,pásky 04.06.2021 Ing. Kristína Tóthová
256/2021 KPK Print s.r.o. Orlia 10 44432299 do 600,00 grafické spracovanie a tlač letákov 07.06.2021 Mgr. Eva Malešová
257/2021 K-reklama Tatranska 1062/1 10768122 do 500,00 grafické spracovanie a výroba rúšok Zoo Košice 07.06.2021 Mgr. Eva Malešová
258/2021 Tramtaria Animations, s.r.o 51319233 do 1000,00 program v rámci osláv MDD 07.06.2021 Mgr. Eva Malešová
259/2021 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 300,00 prenájom reklamnej plochy 07.06.2021 Mgr. Eva Malešová
260/2021 Slovgen s.r.o. 35700629 určenie pohlavia 07.06.2021 Ing. Patrik Pastorek
261/2021 AGRO BIO Praha Bellušová 1861,Praha 18 630 732 388,12 krmivo 07.06.2021 Viera Farbiaková
262/2021 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 230,66 krmivo 07.06.2021 Viera Farbiaková
263/2021 MD VET s.r.o. na Lány 19 47355191 348,00 krmivo 07.06.2021 Viera Farbiaková
264/2021 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 377,32 krmivo 07.06.2021 Viera Farbiaková
265/2021 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 7.6.2021 krmivo 07.06.2021 Viera Farbiaková
266/2021 KPK Print s.r.o. Orlia 10 44432299 do 800,00 grafické spracovanie a výroba tabúľ 07.06.2021 Mgr. Eva Malešová
267/2021 RONO FOOD s.r.o Bardejovská 26 48968854 30,00 občerstvenie 07.06.2021 Mgr. Eva Malešová
268/2021 CEZEMA,. v.o.s. Košice Južná trieda 52, 040 01 Košice 31 667 571 246,00 el. hoblík Makita 07.06.2021 Ing. Kristína Tóthová
269/2021 BEREN ATELIER s.r.o Tranovského 1 36186074 398,40 bavlnené tašky 07.06.2021 Mgr. Ingrid Tomková
270/2021 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 891,00 krmivo 07.06.2021 Viera Farbiaková
271/2021 Peter Brenkus -PRESSFOTO n.1 Dvojkrížna 4 30 137 969 do 1200,00 zhotovenie autorských fotografii do odborných a propagačných časopisov 07.06.2021 Mgr. Eva Malešová
254/2021 BRAINCOM s.r.o. Školska 40 36057401 do 3100,00 výrobky z agátového dreva 09.06.2021 Ing. Kristína Tóthová
314/2021 MVDr. Peter Pongrácz - VETIS Kráľovičové Kračany 91, 930 03 32 320 833 577,15 komplet vchod, náhrad. pružina,lanko 10.06.2021 Ing. Kristína Tóthová
272/2021 GRAFEX s.r.o. Končistá 3 44712456 do 2000,00 odvoz a likvidácia vlnitej lepenky 14.06.2021 Ing. Kristína Tóthová
273/2021 Slovgen s.r.o. 35700629 určenie pohlavia DNA technikou 14.06.2021 Ing. Patrik Pastorek
274/2021 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 540,00 vývoz veľkokapacitného kontajnera 14.06.2021 Ing. Kristína Tóthová
275/2021 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 324,45 krmivo 14.06.2021 Viera Farbiaková
276/2021 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 75,60 Humac natur 14.06.2021 Viera Farbiaková
279/2021 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 123,20 Ostropestrec 14.06.2021 Viera Farbiaková
281/2021 Kuzevič Martin Drábová 1100/06, Košice 47 775 297 do 500,00 orez stromov 14.06.2021 Viera Farbiaková
283/2021 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 253,00 krmivo 14.06.2021 Viera Farbiaková
305/2021 ŽELEZO STAVEBNINY s.r.o. Nešporova 26 45522855 491,88 rúra 14.06.2021 Ing. Kristína Tóthová
278/2021 SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske 46626069 do 240,00 testy morskej vody 16.06.2021 Bc. Jozef Lenard
293/2021 Slovenské trópy-predaj paliem Milan Kráľ Liptovský Michal č.d.15 44291001 3920,00 palmy 16.06.2021 Viera Farbiaková
284/2021 Ing. Marie Fritzová-ROAL Garden Kysak 86 40914488 652,00 kvety 17.06.2021 Viera Farbiaková
282/2021 Bikár Alexander 47539917 47539917 45,00 pracovný obed 18.06.2021 Ukropcová Slávka
285/2021 BAMIDA s.r.o. Košická 28,080 01 Prešov 36 777 889 894,00 party stan, prekrytie terasy 18.06.2021 Mgr. Eva Malešová
289/2021 JES Slovakia s.r.o 45918945 do 1020,00 grafické spracovanie a výroba tabúľ,pier,plagátov 18.06.2021 Mgr. Eva Malešová
277/2021 MIšľan Július ml.  ul. SNP 5941, 07 101  Michalovce  43531954 120,00 akvarijné ryby 21.06.2021 Bc. Jozef Lenard
294/2021 Peter Brenkus -PRESSFOTO n.1 Dvojkrížna 4 30 137 969 do 1200,00 zhotovenie autorských fotografií do odborných a propagačných materiálov ZOO Košice 21.06.2021 Mgr. Eva Malešová
295/2021 KC ACADEMIA Stará Lesná 00398144 do 520,00 preprava účastníkov VZ UCSZOO 21.06.2021 Mgr. Eva Malešová
296/2021 Marenčinová Helena - MAD Húskova 81 32484577 do 550,00 preprava materiálu 21.06.2021 Ing. Kristína Tóthová
297/2021 Auvid media s.r.o 51633230 do 1080,00 úprava propagačného spotu 21.06.2021 Mgr. Eva Malešová
299/2021 GRAND BARI s.r.o Poštová 8 47186411 474,00 víno na reklamačné a propagačné účely 21.06.2021 Mgr. Eva Malešová
304/2021 MVDr. Peter Pongrácz - VETIS Kráľovičové Kračany 91, 930 03 32 320 833 399,60 kruhový izolátor 21.06.2021 Ing. Kristína Tóthová
308/2021 Farby Kušnír, s.r.o. 47564831 1428,65 štetec, miešacia nádoba,farba 21.06.2021 Elena Tomášová
290/2021 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 157,50 odvoz VŽP 22.06.2021 Viera Farbiaková
300/2021 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 1312,50 krmivo 22.06.2021 Viera Farbiaková
301/2021 Mgr. Staš Ivan Bauerová 36, 040 23 Košice 46 325 033 do 30,00 občerstvenie pre účastníkov dňa dobrovoľníkov 22.06.2021 Mgr. Eva Malešová
280/2021 Východoslov. distribučná a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36 599 361 do 660,00 náhradný zdroj 23.06.2021 Ing. Kristína Tóthová
302/2021 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 429,78 krmivo 24.06.2021 Viera Farbiaková
303/2021 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 540,00 vývoz veľkokapacitného kontajnera 25.06.2021 Ing. Kristína Tóthová
318/2021 Berka Jiří Šumvald 403,783 85 Šumvald u Uničova 60 307 013 88,01 KH test,činidlo 25.06.2021 Bc. Jozef Lenard
306/2021 Bikár Alexander 47539917 47539917 110,00 večera a raňajky pre účastníkov programu Noc v ZOO 27.06.2021 Mgr. Eva Malešová
307/2021 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 61,20 krmivo 27.06.2021 Viera Farbiaková
309/2021 Dopravný podnik mesta Košice a.s. Bardejovská 6, 043 29 Košice 31 701 914 1020,00 preprava účastníkov prímestského tábora 28.06.2021 Daniel D 08
310/2021 RONO FOOD s.r.o Bardejovská 26 48968854 do 270,00 prenájom miestnosti a občerstvenie pre účastníkov VZ UCSZOO 28.06.2021 Mgr. Eva Malešová
311/2021 MULTIP s.r.o. Slovenskej jednoty 36 45721718 do 840,00 občerstvenie pre účastníkov VZ UCSZOO 28.06.2021 Mgr. Eva Malešová
312/2021 Eurohas Consulting s.r.o. 45666873 do 602,00 hydraulický nadstavec,redukcia,záslepka 28.06.2021 Ing. Kristína Tóthová
313/2021 Slovgen s.r.o. 35700629 určenie pohlavia DNA technikou 28.06.2021 Ing. Patrik Pastorek
315/2021 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 do 708,00 výroba a osadenie lavičky+set stôl a lavičky 28.06.2021 Ing. Kristína Tóthová
316/2021 Východosl. vodár. spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice 36 570 460 do 900,00 prečistenie kanalizačného potrubia 28.06.2021 Ing. Kristína Tóthová
317/2021 ANIMAL FOOD s.r.o. Vrádište 148 47562137 61,00 krmivo 28.06.2021 Viera Farbiaková
319/2021 Chlorservis s.r.o Rudlovská cesta 108, 974 11 Banská Bystrica 46241809 do 570,00 chlorovadlo 01.07.2021 Ing. Kristína Tóthová
320/2021 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 540,00 vývoz veľkokapacitného kontajnera 01.07.2021 Ing. Kristína Tóthová
321/2021 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 288,75 knihy Košice ako na dlani 07.07.2021 Mgr. Eva Malešová
322/2021 RONO FOOD s.r.o Bardejovská 26 48968854 4,50/dieťa desiata,obed,olovrant pre prímestský tábor 07.07.2021 Mgr. Eva Malešová
324/2021 ALLSEE Technologies Limited Kettles Wood drive do 3480,00 oprava interaktívnej tabule 07.07.2021 Ing. Kristína Tóthová
326/2021 Berka Jiří Ing. Šumvald 403 60307013 617,04 Tunze Comline vnútorný filter, multifunkčný vnútorný filter COBRA 07.07.2021 Bc. Jozef Lenard
327/2021 VETIS - MVDr. Peter Ponngrácz, Kráľovičove Kračany 91 Komenského 73, 041 81 Košice 32320833 97,10 liaheň+držiak 07.07.2021 Ing. Patrik Pastorek
328/2021 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 92,00 Mazuri SEA DUCK 07.07.2021 Viera Farbiaková
329/2021 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 499,20 krmivo 07.07.2021 Viera Farbiaková
330/2021 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 576,00 krmivo 07.07.2021 Viera Farbiaková
331/2021 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 385,80 krmivo 07.07.2021 Viera Farbiaková
332/2021 SWAM servis s.r.o. Vozárová 1, 040 17 Košice 36 602 833 do 400,00 oprava a servisná prehliadka Opel Movano 07.07.2021 Ing. Kristína Tóthová
333/2021 Slovgen s.r.o.,Diagnostické laboratórium Ilkovičová 8, 841 04 Bratislava 35 700 629 určenie pohlavia DNA technikou 07.07.2021 Ing. Patrik Pastorek
334/2021 SYSTEM-IS s.r.o. Jegorova 14 44681445 294,00 vzdialená inštalácia dochádzkového systému 07.07.2021 Ing. Zuzana Kovérová
335/2021 Bikár Alexander 47539917 47539917 66,00 večere a raňajky pre účastníkov programu Noc v ZOO 07.07.2021 Mgr. Eva Malešová
339/2021 MVDr. Peter Pongrácz - VETIS Kráľovičové Kračany 91, 930 03 32 320 833 256,64 kŕmny žľab závesný, jasle na seno, povraz na transport 07.07.2021 Ing. Patrik Pastorek
340/2021 OSIVEX Záhradkár s.r.o Štúrova 33, 040 01  Košice 36787124 981,00 krmivo 07.07.2021 Elena Tomášová
341/2021 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 2884,60 tovar do zoo shopu 07.07.2021 Elena Tomášová
348/2021 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 349,91 tovar do Zoo shopu 07.07.2021 Elena Tomášová
336/2021 BIOKRON s.r.o Kloperky 635, 664 56 Blučina 26251116 1304,40 krmivo 14.07.2021 Viera Farbiaková
337/2021 PRAGMASTROJ s.r.o. Kadlubská 7 44625430 do 6960,00 seno 14.07.2021 Viera Farbiaková
338/2021 UNIKOV NITRA spol. s.r.o. Lehotská 4 46920765 do 9300,00 výroba a dodanie kontajnera 2 ks 14.07.2021 Ing. Kristína Tóthová
342/2021 DONA, s.r.o. Veľké Révištia 160 31704336 462,00 karas 14.07.2021 Viera Farbiaková
343/2021 Východoslov. distribučná a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36 599 361 do 1500,00 náhradný zdroj 14.07.2021 Ing. Kristína Tóthová
344/2021 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 204,19 krmivo+tovar do Zoo shopu 14.07.2021 Elena Tomášová
345/2021 Ing. Daniel Kolesár Cintorínska 41/17 51321751 do 1400,00 vypracovanie projektovej dokumentácie na CHZ pre margala 14.07.2021 Ing. Kristína Tóthová
346/2021 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 540,00 vývoz veľkokapacitného kontajnera 14.07.2021 Ing. Kristína Tóthová
347/2021 AK Books s.r.o Magnezitárska 9, 040 01  Košice 45963177 20,00 knihy 14.07.2021 Mgr. Eva Malešová
349/2021 Bikár Alexander 47539917 47539917 49,50 večera a raňajky pre účastníkov programu Noc v Zoo 14.07.2021 Mgr. Eva Malešová
350/2021 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 267,88 krmivo 14.07.2021 Viera Farbiaková
352/2021 BRANDOS s.r.o. Trsťany 65 50545027 594,00 dovoz sena 14.07.2021 Viera Farbiaková
351/2021 BODIT TACHOV s.r.o. Nádražní 523 64833038 84,31 krmivo 21.07.2021 Viera Farbiaková
353/2021 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 2490,00 krmivo 21.07.2021 Viera Farbiaková
354/2021 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 151,20 odvoz VŽP 21.07.2021 Viera Farbiaková
356/2021 MD VET s.r.o. na Lány 19 47355191 123,20 pestrec 21.07.2021 Viera Farbiaková
357/2021 AT ABOV s.r.o Rozhanovce 36002127 469,20 krmivo 21.07.2021 Viera Farbiaková
359/2021 AGRO-BIO s.r.o. Bellušova 1861 18630731 123,60 krmivo 21.07.2021 Viera Farbiaková
361/2021 BRAINCOM s.r.o. Školska 40 36057401 4728,00 výroba a dodanie odpadkové koše z agátového dreva +hojdačka 21.07.2021 Ing. Kristína Tóthová
362/2021 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 138,00 krmivo 21.07.2021 Viera Farbiaková
380/2021 metaloBox Slovakia, s.r.o. Pražská 11 35948248 617,04 šatníkové skrine 21.07.2021 Ing. Kristína Tóthová
360/2021 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 540,00 odvoz veľkokapacitného kontajnera 22.07.2021 Ing. Kristína Tóthová
366/2021 Klema Peter - AQUA MIX 45544301 125,00 akvária 24.07.2021 Róbert Kapaló
367/2021 Slovgen s.r.o.,Diagnostické laboratórium Ilkovičová 8, 841 04 Bratislava 35 700 629 určenie pohlavia DNA technikou 24.07.2021 Ing. Patrik Pastorek
368/2021 Bikár Alexander 47539917 47539917 55,00 večere a raňajky pre účastníkov zážitkového programu Noc v ZOO 24.07.2021 Mgr. Eva Malešová
369/2021 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 280,28 krmivo+tovar do ZOO shopu 24.07.2021 Elena Tomášová
370/2021 Parrot Shop s.r.o. na Folimánce 2155/15 09351515 15,70 fontána krmítko 24.07.2021 Ing. Patrik Pastorek
371/2021 LAMIA-Ing. Horňák L Milosrdenstva 22 30661234 84,00 tovar do Zoo shopu 24.07.2021 Elena Tomášová
372/2021 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 165,93 krmivo 24.07.2021 Viera Farbiaková
373/2021 ABCOM Košice s.r.o 46112961 do 286,00 model analogového vrátnika 24.07.2021 Ing. Kristína Tóthová
375/2021 Bikár Alexander 47539917 47539917 22,00 večere a raňajky pre účastníkov programu Noc v ZOO 24.07.2021 Mgr. Eva Malešová
381/2021 Hořejší Pavel autodoprava Rooseveltová 1006/1,Čelárovce 25 088   47 879 427 1200 preprava zvierat 24.07.2021 Ing. Patrik Pastorek
385/2021 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 725,00 krmivo 24.07.2021 Viera Farbiaková
377/2021 AMINA s.r.o. Charkovská 24, 040 13 Košice 24 367 601 132,00 hlavný router 25.07.2021 Mgr. Ingrid Tomková
378/2021 Biet SK s.r.o. Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín 46937820 101,00 filter 25.07.2021 Bc. Jozef Lenard
379/2021 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 292,32 krmivo 25.07.2021 Viera Farbiaková
382/2021 KOBAKSTAV s.r.o 46633596 do 1920 osadenie okien +vysprávky 27.07.2021 Ing. Kristína Tóthová
383/2021 ROPEKO s.r.o Magnezitárska 9, 040 13  Košice 36607240 do 160,00 skúška tesnosti pumpy 27.07.2021 Ing. Kristína Tóthová
384/2021 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 do 100,00 rozbor vody 27.07.2021 Ing. Kristína Tóthová
388/2021 Bikár Alexander 47539917 47539917 27,50 večere a raňajky pre účastníkov programu Noc v ZOO 30.07.2021 Mgr. Eva Malešová
389/2021 MOIA.cz Nová Hradečná 160 60307013 146,74 morská soľ,jemný živý piesok 30.07.2021 Bc. Jozef Lenard
391/2021 Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE Južná trieda 48/A 276 preklad dokladov do poľštiny 30.07.2021 Ing. Patrik Pastorek
392/2021 Bikár Alexander 47539917 47539917 71,50 večere a raňajky pre účastníkov Noc v Zoo 30.07.2021 Mgr. Eva Malešová
393/2021 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 594,00 krmivo 30.07.2021 Viera Farbiaková
386/2021 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 540,00 vývoz veľkokapacitného kontajnera 31.07.2021 Ing. Kristína Tóthová
394/2021 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 147,65 tovar do Zoo shopu 03.08.2021 Elena Tomášová
376/2021 MIKONA s.r.o Trenčianska 452, 02 01 Púchov 31570364 21,00 oprava pneumatiky 03.08.2021 Ing. Kristína Tóthová
457/2021 MVDr. Peter Pongrácz - VETIS Kráľovičové Kračany 91, 930 03 32 320 833 1456,79 žľab zav., kŕmný žľab, jasle na seno 06.08.2021 Bc. Jozef Lenard
396/2021 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 do 540,00 vývoz veľkokapacitného kontajnera 06.08.2021 Ing. Kristína Tóthová
399/2021 Zdravie zvierat s.r.o. Matuškova 469 52253881 339,70 terapeutické lopty 06.08.2021 Bc. Jozef Lenard
397/2021 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 113,54 insect 06.08.2021 Viera Farbiaková
398/2021 Bikár Alexander 47539917 47539917 55,00 večere a raňajky pre účastníkov programu Noc v ZOO 06.08.2021 Mgr. Eva Malešová
400/2021 Berka Jiří Ing. Šumvald 403 60307013 203,94 morská soľ, živý piesok 06.08.2021 Bc. Jozef Lenard
402/2021 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 131,94 krmivo+tovar do Zoo shopu 06.08.2021 Elena Tomášová
403/2021 Gabinet Weterynaryjny Michal Michalski Ul Rdestowa 6/2 PL716-170-24-55 400,00 veterinárne služby na BIP 06.08.2021 Ing. Patrik Pastorek
405/2021 Autoškola - BOVI Adlerova 19 17172403 do 40,00 školenie vodičov 06.08.2021 Ing. Kristína Tóthová
406/2021 Lanové centrum Denešova 4 4824319 do 100,00 oprava lanovej dráhy 06.08.2021 Ing. Kristína Tóthová
407/2021 SMART SIDE s.r.o. Južná trieda 48/A 53897561 do 2900,00 tvorba+implementácia web stránky 06.08.2021 Ing. Kristína Tóthová
408/2021 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 do 540,00 vývoz veľkokapacitného kontajnera 11.08.2021 Ing. Kristína Tóthová
409/2021 IRES M+R s.r.o Kavečianska cesta 41 36447889 do 432,00 auto s mechanickou rukou-preprava plechového senníka v rámci areálu 11.08.2021 Ing. Kristína Tóthová
411/2021 Bikár Alexander 47539917 47539917 55,00 večere a raňajky pre 10 účastníkov Noc v Zoo 11.08.2021 Mgr. Eva Malešová
413/2021 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 133,98 tovar do Zoo shopu 16.08.2021 Elena Tomášová
414/2021 ALL4VETS s.r.o Potočná 14, 921 01  Piešťany 46304614 157,20 odchytová sieť 16.08.2021 Ing. Patrik Pastorek
414/2021 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49 36212466 2732,60 projekt ZOO NATURE -televízor,projektor,reproduktor 16.08.2021 Ing. Patrik Pastorek
415/2021 KPK Print s.r.o. Orlia 10 44432299 1797,60 projekt ZOO NATURE- výroba a osadenie "Nového informačného systému v prezentačnej budove ZOO na Mojmírovej ulici 16.08.2021 Ing. Patrik Pastorek
415/2021 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 44,88 krmivo 16.08.2021 Viera Farbiaková
416/2021 Bikár Alexander 47539917 47539917 60,50 večere a raňajky pre 11 účastníkov programu Noc v ZOO 16.08.2021 Mgr. Eva Malešová
417/2021 Bikár Alexander 47539917 47539917 5,00 obed pre účastníka programu Deň ošetrovateľom 16.08.2021 Mgr. Eva Malešová
418/2021 ANIMAL FOOD s.r.o. Vrádište 148 47562137 122,00 krmivo 16.08.2021 Viera Farbiaková
419/2021 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 310,20 krmivo 16.08.2021 Viera Farbiaková
420/2021 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 88,20 krmivo 16.08.2021 Viera Farbiaková
421/2021 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 do 540,00 vývoz veľkokapacitného kontajnera 19.08.2021 Ing. Kristína Tóthová
423/2021 UND-03 a.s. Rastislavova 106 31719163 do 420,00 servisná prehliadka vozidla 19.08.2021 Ing. Kristína Tóthová
422/2021 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 181,45 krmivo 20.08.2021 Viera Farbiaková
424/2021 Olexa Martin Osloboditeľov 3, Trstená pri Hornáde 87 249 545 do 600,00 prehliadka a vyčistenie plynových kotlov 20.08.2021 Ing. Kristína Tóthová
425/2021 Tirpák František ml. 37642413 do 150,00 kontrola komínov na plyn+vyčistenie 20.08.2021 Ing. Kristína Tóthová
426/2021 Hurný Jozef Zimná 10, 040 01 Košice 17 177 847 do 400,00 servisná prehliadka plynových infražiaričov 20.08.2021 Ing. Kristína Tóthová
428/2021 AGRO BIO Praha Bellušová 1861,Praha 18 630 732 55,28 krmivo 20.08.2021 Viera Farbiaková
429/2021 XINTEX Slovakia s.r.o. Budovateľská 63 36459046 1199,52 čistiace prostriedky 20.08.2021 Ing. Kristína Tóthová
430/2021 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 do 80,00 neomietené dosky 20.08.2021 Ing. Kristína Tóthová
431/2021 Lufthansa Cargo AG Lanqer Kornweg 34-1 3600,00 transport zobákorožca papuánskeho z Jurong Bird Park zo Singapuru 23.08.2021 Ing. Patrik Pastorek
432/2021 VVS SK, s.r.o. Trenčianska cesta 925/5 36661422 743,40 lisovaná sušená lucerna 23.08.2021 Viera Farbiaková
434/2021 Bikár Alexander 47539917 47539917 do 20,00 služobný obed pre 4 osoby 23.08.2021 Mgr. Eva Malešová
435/2021 NOVÁTOR s.r.o. Trolejbusová 2, Košice 36 579 950 437,20 motorová píla,lišta,reťaz 23.08.2021 Viera Farbiaková
436/2021 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 83,40 krmivo 23.08.2021 Viera Farbiaková
437/2021 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 725,80 krmivo 23.08.2021 Viera Farbiaková
438/2021 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 1890,00 krmivo 23.08.2021 Viera Farbiaková
439/2021 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 2335,65 krmivo 23.08.2021 Viera Farbiaková
440/2021 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 32,00 rozbor krmiva 23.08.2021 Viera Farbiaková
441/2021 Slovgen s.r.o.,Diagnostické laboratórium Ilkovičová 8, 841 04 Bratislava 35 700 629 určenie pohlavia DNA technikou 23.08.2021 Ing. Patrik Pastorek
449/2021 SEZAM s.r.o Južná trieda 64, 040 01 Košice 633194 472,96 preglejka 23.08.2021 Ing. Kristína Tóthová
443/2021 Bikár Alexander 47539917 47539917 44,00 večera a raňajky pre účastníkov Noc v ZOO 27.08.2021 Mgr. Eva Malešová
444/2021 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 do 540,00 vývoz veľkokapacitného kontajnera 27.08.2021 Ing. Kristína Tóthová
445/2021 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 648,00 krmivo 27.08.2021 Viera Farbiaková
446/2021 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49 36212466 210,00 stropný držiak pre projektory 27.08.2021 Ing. Patrik Pastorek
448/2021 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 1998,32 tovar do ZOO shopu 27.08.2021 Elena Tomášová
447/2021 Detské ihriská SK s.r.o Horná Ves 44, 967 01 Horná Ves 47613165 do 260,00 hojdacie lavice 27.08.2021 Ing. Kristína Tóthová
447/2021 Detské ihriská SK s.r.o Horná Ves 44, 967 01 Horná Ves 47613165 do 260,00 hojdacie lavice 27.08.2021 Ing. Kristína Tóthová
450/2021 Bikár Alexander 47539917 47539917 do 50,00 pracovný obed 27.08.2021 Ing. Zuzana Kovérová
451/2021 B2B Partner s.r.o 44413467 52,20 plochý mop 27.08.2021 Elena Tomášová
472/2021 Berka Jiří Ing. Šumvald 403 60307013 228,63 špeciálna zmes pre dravé ryby,filter činidlo 27.08.2021 Bc. Jozef Lenard
458/2021 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 198,36 krmivo 30.08.2021 Viera Farbiaková
460/2021 Ivan Mundier -IMKROV 972 15 Kľačno 415 40 651 681 157,40 trvalky+dekoračný materiál 30.08.2021 Viera Farbiaková
461/2021 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 do 1200,00 výmena oleja a filtrov, výmena predných kotúčov a doštičiek 30.08.2021 Ing. Kristína Tóthová
490/2021 RIVI s.r.o. Kavečianska cesta 8 36596451 206,88 lanko, skrutka 30.08.2021 Elena Tomášová
513/2021 IMKROV Ivan Mundier Kľačno 415 40651681 813,00 trvalky 30.08.2021 Viera Farbiaková
395/2021 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 1256,00 tovar do Zooshopu 30.08.2021 Elena Tomášová
452/2021 RATEP,s.r.o. Mierová 194 43952194 68,70 beetle jelly 31.08.2021 Bc. Jozef Lenard
454/2021 B2B Partner s.r.o 44413467 52,20 mop 31.08.2021 Elena Tomášová
455/2021 LAMIA-Ing. Horňák L Milosrdenstva 22 30661234 100,80 tovar do Zoo shopu 31.08.2021 Elena Tomášová
456/2021 MOIA.cz Nová Hradečná 160 60307013 190,52 tropic marin PRO-Coral, triton činidlo jódu 31.08.2021 Bc. Jozef Lenard
471/2021 ZERO Košice spol. s r.o. Kmeťová 12, Košice 36 186 902 84,00 toner 31.08.2021 Elena Tomášová
459/2021 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 2010,00 krmivo 02.09.2021 Viera Farbiaková
462/2021 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 329,28 krmivo 03.09.2021 Viera Farbiaková
463/2021 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 610,50 krmivo 06.09.2021 Viera Farbiaková
464/2021 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 64,20 krmivo 06.09.2021 Viera Farbiaková
465/2021 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 1040,00 krmivo 06.09.2021 Viera Farbiaková
466/2021 OBLOK s.r.o. Starososká 11 36213977 do 2400,00 výroba a osadenie okien 06.09.2021 Ing. Kristína Tóthová
467/2021 Kuzevič Martin Drábová 1100/06, Košice 47 775 297 do 7440,00 výrub a orez stromov 06.09.2021 Viera Farbiaková
469/2021 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 113,40 odvoz vžp 06.09.2021 Viera Farbiaková
470/2021 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 251,86 krmivo 06.09.2021 Viera Farbiaková
473/2021 Ing.Diabolko-MIDIA Idanska 7, 040 11 Košice 30649982 979,00 revízia bleskozvodov 06.09.2021 Ing. Kristína Tóthová
474/2021 Ing.Diabolko-MIDIA Idanska 7, 040 11 Košice 30649982 do 300,00 montáž rozvádzačov 06.09.2021 Ing. Kristína Tóthová
475/2021 Ing.Diabolko-MIDIA Idanska 7, 040 11 Košice 30649982 1444,00 revízia bleskozvodov 06.09.2021 Ing. Kristína Tóthová
476/2021 Boris Ferenc Mgr. Denešova 4 48243191 do 100,00 oprava lanovej prekážky 06.09.2021 Ing. Kristína Tóthová
535/2021 Farby Kušnír s.r.o. Kaveč. cesta 1B, 040 01 Košice 47 564 831 521,69 farby, štetce, rebrík 06.09.2021 Ing. Kristína Tóthová
477/2021 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 218,24 krmivo 10.09.2021 Viera Farbiaková
478/2021 AGRO BIO Praha Bellušová 1861,Praha 18 630 732 122,83 krmivo 10.09.2021 Viera Farbiaková
479/2021 K&K - Systems s.r.o 47179228 176,40 prenájom montážnej plošiny 13.09.2021 Róbert Kapaló
493/2021 SERVIS ČERPADIEL,s.r.o. Liptovská 12 45962545 do 150,00 oprava riadiacej jednotky 13.09.2021 Ing. Kristína Tóthová
480/2021 LINDAX s.r.o. Hviezdoslavova 25 5201320 5616,00 krmivo 14.09.2021 Viera Farbiaková
481/2021 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 do 540,00 vývoz veľkokapacitného kontajnera 14.09.2021 Ing. Kristína Tóthová
482/2021 Dopravný podnik mesta Košice a.s. Bardejovská 6, 043 29 Košice 31 701 914 372,31 kyvadlová doprava 14.09.2021 Mgr. Eva Malešová
483/2021 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 113,40 odvoz vžp 14.09.2021 Viera Farbiaková
484/2021 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 532,50 krmivo 14.09.2021 Viera Farbiaková
485/2021 Olexa Martin Osloboditeľov 3, Trstená pri Hornáde 87 249 545 do 300,00 oprava plyn. kotla 14.09.2021 Ing. Kristína Tóthová
487/2021 JTG-Hydro Steel s.r.o. Bauerova 20 47708344 do 216,00 oprava hydraulického valca 21.09.2021 Ing. Kristína Tóthová
488/2021 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 do 240,00 OS MS office 2019 21.09.2021 Ing. Patrik Pastorek
489/2021 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 krmivo+tovar do Zoo shopu 21.09.2021 Elena Tomášová
491/2021 SYSTEM - IS s.r.o. Jegorovova 14 44681445 do 1000,00 podpora ku dochádzkovému systému+aktualizácie 21.09.2021 Ing. Zuzana Kovérová
492/2021 Šimčík Vladimír Rozkvet 2065/143 41926935 12,30 vodný zdroj pásmo ochrany 1. stupňa _kompozit A4/210x297 21.09.2021 Ing. Kristína Tóthová
494/2021 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 do 324,00 výroba a osadenie drevenej hojdačky 22.09.2021 Ing. Kristína Tóthová
495/2021 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 306,00 krmivo 24.09.2021 Viera Farbiaková
496/2021 MOIA.cz Nová Hradečná 160 60307013 288,31 Triton činidlo síry, triton činidlo zinku, triton činidlo stroncia 24.09.2021 Bc. Jozef Lenard
497/2021 GBO s.r.o Južná trieda 78, 040 01  Košice 36205052 50,00 2 ks vaničiek 24.09.2021 Elena Tomášová
499/2021 BGA group s.r.o. Zelný trh 293/10 27735354 do 10,00 preprava tovaru k dodávateľovi 24.09.2021 Ing. Kristína Tóthová
501/2021 Ing. Jaroslav Krempaský Matuškova 2 43793819 do 225,00 vypracovanie znaleckého posudku na fekálne vozidlo 24.09.2021 Ing. Kristína Tóthová
502/2021 INTERIER INVEST s.r.o. 36190381 296,83 koberec 27.09.2021 Róbert Kapaló
503/2021 Lidl SR Ružinovská 1 35793783 81,97 skrinka pod umývadlo 27.09.2021 Róbert Kapaló
505/2021 Bikár Alexander 47539917 47539917 5,00 obed pre účastníka zážitkového programu Deň ošetrovateľom 27.09.2021 Mgr. Eva Malešová
507/2021 Sirex group s.r.o.pet paradise.sk Štúrova 84 48244171 54,60 krmivo 27.09.2021 Viera Farbiaková
508/2021 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 310,50 krmivo 01.10.2021 Viera Farbiaková
510/2021 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 2597,76 krmivo 01.10.2021 Viera Farbiaková
511/2021 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 90,43 krmivo 01.10.2021 Viera Farbiaková
512/2021 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 725,00 krmivo 01.10.2021 Viera Farbiaková
509/2021 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 123,60 krmivo 01.10.2021 Viera Farbiaková
515/2021 CEZEMA,. v.o.s. Košice Južná trieda 52, 040 01 Košice 31 667 571 do 210,00 kladivo s príklepom 01.10.2021 Ing. Kristína Tóthová
516/2021 Peter Brenkus -PRESSFOTO n.1 Dvojkrížna 4 30 137 969 do 500,00 zhotovenie autorských fotografii do odborných a propagačných materiálov ZOO Košice 01.10.2021 Mgr. Eva Malešová
506/2021 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 krmivo+tovar do Zoo shopu 04.10.2021 Elena Tomášová
524/2021 MALEX s.r.o 35821507 171,36 vedrá+doprava 04.10.2021 Viera Farbiaková
544/2021 TEMPUS TRANS s.r.o. Železiarenská 49, 040 15 Košice 31 712 380 do 200,00 overenie tachografu - mot. vozidlo Iveco 04.10.2021 Ing. Kristína Tóthová
514/2021 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 do 540,00 vývoz veľkokapacitného kontajnera 06.10.2021 Ing. Kristína Tóthová
517/2021 MOIA.cz Nová Hradečná 160 60307013 108,21 triton činidlo síry 07.10.2021 Bc. Jozef Lenard
519/2021 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 113,40 odvoz vžp 07.10.2021 Viera Farbiaková
520/2021 Ing. Peter Toronský-VIPE Kavečianska cesta 38, 040 11 Košice 10 778 250 do 250,00 odborné prehliadky tlakových zariadení 07.10.2021 Ing. Kristína Tóthová
521/2021 H-TECHNIC, s.r.o. Cyklistická 110 36596931 do 300,00 odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení 07.10.2021 Ing. Kristína Tóthová
522/2021 Underground Foods s.r.o. Zeiberlichova 160/72 06103499 75,19 peletky, múčne červy 07.10.2021 Viera Farbiaková
523/2021 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 71,55 ostropestrec 07.10.2021 Viera Farbiaková
525/2021 EQUIVET s.r.o. Křížková 3278, 73801 Frýdek Místek  3 028 895 208,00 závitový kryt 07.10.2021 Ing. Kristína Tóthová
526/2021 Carla Slovakia s.r.o. Alejová 5, 040 11 Košice 36 197 319 1400,00 čokoláda s motívom ZOO Košice 07.10.2021 Mgr. Eva Malešová
527/2021 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 296,64 krmivo 07.10.2021 Viera Farbiaková
528/2021 ISV Košice s.r.o 46355766 do 4800,00 zhotovenie 2 suchých kúpacích bazénov vo výbehoch 07.10.2021 Ing. Kristína Tóthová
529/2021 JTG-Hydro Steel s.r.o. Bauerova 20 47708344 do 40,00 hadica 07.10.2021 Ing. Kristína Tóthová
530/2021 R-Metal s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36 751 081 196,20 pletivo+drôt 07.10.2021 Ing. Kristína Tóthová
531/2021 OSIVEX Záhradkár s.r.o Štúrova 33, 040 01  Košice 36787124 168,00 pšenica 07.10.2021 Elena Tomášová
532/2021 Bikár Alexander 47539917 47539917 22,00 pracovný obed 07.10.2021 Ing. Zuzana Kovérová
537/2021 R-Metal s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36 751 081 do 334,00 podhrabová doska betónová, stĺpik 07.10.2021 Ing. Kristína Tóthová
547/2021 RM Gastro-JOZ s.r.o. Rybárska 1 34153004 121,70 kotúč 07.10.2021 Viera Farbiaková
518/2021 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 456,00 krmivo 08.10.2021 Bc. Jozef Lenard
533/2021 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 303,41 krmivo 11.10.2021 Viera Farbiaková
536/2021 Psychosociálne centrum Löfflerova 2 31996361 480,00 kurz komunikačných zručností 14.10.2021 Mgr. Eva Malešová
538/2021 Hreščák Jaroslav - RETRA Slnečná 263/15 10704060 do 1800,00 dosky 14.10.2021 Ing. Kristína Tóthová
539/2021 INVITAL Aqua s.r.o. Opavska 397 02771897 69,70 rastliny 14.10.2021 Bc. Jozef Lenard
540/2021 Rainhorse, s.r.o. Májová 21 47612347 34,40 westernový bič 14.10.2021 MVDr. Hežeľ Peter
545/2021 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 809,54 krmivo 14.10.2021 Viera Farbiaková
546/2021 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 68,75 krmivo 14.10.2021 Viera Farbiaková
541/2021 Drevona Market s.r.o. Výhonská 1 50443003 1489,00 kancelársky nábytok 15.10.2021 Róbert Kapaló
543/2021 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 tovar do Zoo shopu + krmivo 15.10.2021 Elena Tomášová
548/2021 Slovgen s.r.o.,Diagnostické laboratórium Ilkovičová 8, 841 04 Bratislava 35 700 629 určenie pohlavia DNA technikou 17.10.2021 Ing. Patrik Pastorek
549/2021 Vzdelávacie stredisko s.r.o. Clementisova 5, 040 22 Košice 36 607 959 do 40,00 školenie 17.10.2021 Ing. Zuzana Kovérová
550/2021 EXACT Invest s.r.o. Ďurgalova 2 51119838 155,50 stopcoron 18.10.2021 Elena Tomášová
553/2021 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 do 50,00 prezutie + vyváženie pneumatík 18.10.2021 Ing. Kristína Tóthová
567/2021 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 397,22 Krmivo 19.10.2021 Elena Tomášová
552/2021 MOIA.cz Nová Hradečná 160 60307013 203,94 lepidlo,prúdové čerpadlo+preprava 21.10.2021 Bc. Jozef Lenard
554/2021 MIKONA s.r.o Trenčianska 452, 02 01 Púchov 31570364 do 1207,50 zimné pneumatiky 21.10.2021 Ing. Kristína Tóthová
557/2021 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 540,00 vývoz veľkokapacitného kontajnera 21.10.2021 Ing. Kristína Tóthová
551/2021 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1200,00 krmivo 22.10.2021 Viera Farbiaková
558/2021 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 332,85 krmivo 25.10.2021 Viera Farbiaková
559/2021 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 120,00 hobliny 25.10.2021 Matej Miroslav
560/2021 MVDr. Peter Pongrácz - VETIS Kráľovičové Kračany 91, 930 03 32 320 833 394,34 pružina, komplet vchod 25.10.2021 Ing. Kristína Tóthová
561/2021 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 429,60 krmivo 25.10.2021 Viera Farbiaková
562/2021 KOBAK STAV s.r.o. Krivá 23, 040 01 Košice 46 633 596 do 4800,00 obklad sokla na objekte dolná maštaľ a oprava rímsy 25.10.2021 Ing. Kristína Tóthová
564/2021 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 28,49 krmivo 25.10.2021 Viera Farbiaková
568/2021 MVDr. Peter Pongrácz - VETIS Kráľovičové Kračany 91, 930 03 32 320 833 232,09 kolík umelý, vod. páska, komplet vchod do ohr. 26.10.2021 Viera Farbiaková
565/2021 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 95,00 ostropestrec 27.10.2021 Viera Farbiaková
566/2021 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 648,00 krmivo 27.10.2021 Viera Farbiaková
569/2021 ANIMAL FOOD s.r.o. Vrádište 148 47562137 398,00 krmivo 27.10.2021 Viera Farbiaková
570/2021 MOIA.cz Nová Hradečná 160 60307013 100,98 dekoračné kamene do akvária, lepidlo, činidlo horčíka 02.11.2021 Bc. Jozef Lenard
571/2021 Kubačka Štefan Komenského 58 50048791 9684,00 výroba železného oplotenia - malej a veľkej brány - ZOO dom na Mojmírovej 02.11.2021 Róbert Kapaló
572/2021 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 725,00 krmivo 05.11.2021 Viera Farbiaková
574/2021 Kolesár Dušan -  DUKOS Opatovská 46, 040 01 Košice 10 776 907 do 130,00 výmena sklenených výplní 05.11.2021 Ing. Kristína Tóthová
575/2021 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 do 2700,00 počítačová zostava 2 ks, operačný systém 05.11.2021 Ing. Kristína Tóthová
577/2021 LU-MAXX s.r.o. Perín 171 36569224 216,00 betón 05.11.2021 Ing. Kristína Tóthová
578/2021 MVDr. Peter Pongrácz - VETIS Kráľovičové Kračany 91, 930 03 32 320 833 2799,37 držiak, žľab závesný, vedro, žľab krmný 05.11.2021 Ing. Patrik Pastorek
579/2021 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 1002,00 krmivo 05.11.2021 Viera Farbiaková
583/2021 Farby Kušnír s.r.o. Kaveč. cesta 1B, 040 01 Košice 47 564 831 436,56 laminát plátno, Pattex, tmel, hmoždinky 05.11.2021 Elena Tomášová
584/2021 OSIVEX Záhradkár s.r.o Štúrova 33, 040 01  Košice 36787124 99,00 jačmeň 05.11.2021 Elena Tomášová
580/2021 REIMANN s.r.o. Gaštanová 1444/5, 960 01 Zvolen 36623661 19347,60 elektromobil 11.11.2021 Ing. Kristína Tóthová
581/2021 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 krmivo+tovar do Zoo shopu 11.11.2021 Elena Tomášová
582/2021 XINTEX Slovakia s.r.o. Budovateľská 63 36459046 1255,68 čistiace prostriedky 11.11.2021 Ing. Kristína Tóthová
585/2021 HAKOZ s.r.o 36591564 do 3100,00 výroba a osadenie 3 ks zdvíhacieho uzáveru z nehrdzavejúcej ocele 15.11.2021 Ing. Kristína Tóthová
586/2021 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 do 1000,00 servisná prehliadka mot. vozidla Citroen Jumper +oprava brzdových doštičiek, vyčistenie klimatizácie 15.11.2021 Ing. Kristína Tóthová
587/2021 Bikár Alexander 47539917 47539917 18,00 obed pre 3 osoby 15.11.2021 Ing. Zuzana Kovérová
588/2021 PASKETIK-Jozef Pavúr Urbánková 12, 040 01 Košice 35 474 131 194,58 plošná váha 15.11.2021 Viera Farbiaková
589/2021 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 465,40 krmivo 15.11.2021 Viera Farbiaková
590/2021 ANIMAL FOOD s.r.o. Vrádište 148 47562137 67,00 krmivo 15.11.2021 Viera Farbiaková
591/2021 AGRO BIO Praha Bellušová 1861,Praha 18 630 732 476,40 arabská guma 18.11.2021 Viera Farbiaková
592/2021 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 948,00 krmivo 18.11.2021 Viera Farbiaková
593/2021 CENTROGLOB s,r.o  Stará prešovská 10, 040 01  Košice 31653413 do 7000,00 formátovacia píla 18.11.2021 Ing. Kristína Tóthová
594/2021 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 914,48 krmivo 18.11.2021 Viera Farbiaková
596/2021 Ing.Diabolko-MIDIA Idanska 7, 040 11 Košice 30649982 do 2300,00 revízie 22.11.2021 Ing. Kristína Tóthová
597/2021 RAUTIS a.s. Poniklá 151 64052923 do 1200,00 vianočné ozdoby 22.11.2021 Mgr. Eva Malešová
598/2021 Slovgen s.r.o. 35700629 do 100,00 určenie pohlavia DNA technikou 22.11.2021 Ing. Patrik Pastorek
599/2021 Ing.Diabolko-MIDIA Idanska 7, 040 11 Košice 30649982 do 1500,00 kontrola prenosných spotrebičov 22.11.2021 Ing. Kristína Tóthová
600/2021 AGRO BIO Praha Bellušová 1861,Praha 18 630 732 1080,00 krmivo 22.11.2021 Viera Farbiaková
603/2021 AGRO BILLY s.r.o. 44116578 do 5800,00 oprava traktora 22.11.2021 Ing. Kristína Tóthová
608/2021 INTERIER INVEST s.r.o. 36190381 547,69 pracovná obuv 22.11.2021 Elena Tomášová
604/2021 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 540,00 vývoz veľkokapacitného kontajnera 25.11.2021 Ing. Kristína Tóthová
605/2021 2U s.r.o 17315786 do 240,00 zástavy 26.11.2021 Ing. Kristína Tóthová
606/2021 Berka Jiří Ing. Šumvald 403 60307013 574,76 elektro materiál 26.11.2021 Ing. Kristína Tóthová
607/2021 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 161,87 krmivo +tovar do Zoo shopu 26.11.2021 Elena Tomášová
609/2021 ABC - ZOO s.r.o Starozagorská 6, 040 23  Košice 47508795 39,90 ohrievač do akvária 26.11.2021 Bc. Jozef Lenard
610/2021 MOIA.cz Nová Hradečná 160 60307013 407,43 tritón činidlá 26.11.2021 Bc. Jozef Lenard
611/2021 Marenčinová Helena - MAD Húskova 81 32484577 730,00 preprava zvierat 26.11.2021 Ing. Patrik Pastorek
612/2021 ISV Košice s.r.o 46355766 do 1560,00 hniezdne nory 26.11.2021 Ing. Kristína Tóthová
615/2021 ECO ROVNAK s.r.o. Benadova 3 52895203 do 384,00 kompletná dezinfekcia vnútorných priestorov ZOO Košice 26.11.2021 Ing. Zuzana Kovérová
616/2021 BRAINCOM s.r.o. Školska 40 36057401 do 2040,00 krmelec z agátového dreva+ hojdačka z agátového dreva 26.11.2021 Ing. Kristína Tóthová
617/2021 MA TRADEING s.r.o. Hrubečská 49 53186389 do 1000,00 kamenivo 26.11.2021 Ing. Kristína Tóthová
614/2021 APRO Záhradné centrum spol. s.r.o. Ul generála M.R. Štefánika č.54 35806184 101,60 kvetinová lúka 28.11.2021 Viera Farbiaková
618/2021 ECO ROVNAK s.r.o. Benadova 3 52895203 1842,00 priemyselný difuzor+ dezinfekcia do difuzorov 28.11.2021 Mgr. Ingrid Tomková
619/2021 ECO ROVNAK s.r.o. Benadova 3 52895203 219,18 ultrazvukový prenosný difuzor 28.11.2021 Mgr. Ingrid Tomková
620/2021 Macko Ľubomír Ľ+M Poľovnícka 10 41423658 do 110,00 odstránenie poruchy na vodovodnom potrubí 28.11.2021 Ing. Kristína Tóthová
621/2021 APRO Záhradné centrum spol. s.r.o. Ul generála M.R. Štefánika č.54 35806184 101,60 kvetinová lúka 28.11.2021 Viera Farbiaková
622/2021 Lumigreen s.r.o. Hradská 535 50698427 125,49 kvety 28.11.2021 Viera Farbiaková
623/2021 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 366,60 krmivo 28.11.2021 Viera Farbiaková
624/2021 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 227,25 krmivo 28.11.2021 Viera Farbiaková
625/2021 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 29,74 krmivo 28.11.2021 Viera Farbiaková
626/2021 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 860,00 krmivo 28.11.2021 Viera Farbiaková
627/2021 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 1188,00 krmivo 28.11.2021 Viera Farbiaková
628/2021 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 648,00 krmivo 28.11.2021 Viera Farbiaková
631/2021 BRAINCOM s.r.o. Školska 40 36057401 do 200,00 hojdačka so sieťou 01.12.2021 Ing. Kristína Tóthová
629/2021 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 624,00 krmivo 02.12.2021 Viera Farbiaková
630/2021 EKOLAB s.r.o Werferova 1, 040 01 Košice 31684165 do 100,00 rozbor vody 02.12.2021 Ing. Kristína Tóthová
632/2021 SemenaOnline s.r.o. Petržílkova 2835/3 24318647 174,84 rastliny,semená 02.12.2021 Viera Farbiaková
633/2021 Tridiam s.r.o. Slanecká cesta 1 36177547 do 1500,00 oprava turbodúchadla , výmena oleja, dodanie a montáž skla 02.12.2021 Ing. Kristína Tóthová
634/2021 Eseos s.r.o. Purkyňova 74 29289564 50,04 bazénová hadica poloohybná, spojka PVC trubiek,koleno 06.12.2021 Ing. Kristína Tóthová
635/2021 Jaeger Bruttechnik Wirtheimer str.20 515,60 inkubátor 06.12.2021 Bc. Josef Kindl
636/2021 Klema Peter - AQUA MIX 45544301 120,00 výroba police 06.12.2021 Róbert Kapaló
587/2022 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 60,00 hobliny 09.12.2021 Elena Tomášová
639/2021 Štefan Pollák Ulica Jána Franciscciho 1506/4 37872681 2074,46 seno 09.12.2021 Viera Farbiaková
637/2021 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 426,00 krmivo 09.12.2021 Viera Farbiaková
638/2021 Underground Foods s.r.o. Zeiberlichova 160/72 06103499 19,20 lojové peletky 09.12.2021 Viera Farbiaková
640/2021 BRANDOS s.r.o. Trsťany 65 50545027 520,20 doprava lúčneho sena 09.12.2021 Viera Farbiaková
641/2021 Carmeuse Slovakia s.r.o. Slavec 179, 049 11 Slanec 36 198 749 do 300,00 lomový kameň 09.12.2021 Ing. Kristína Tóthová
642/2021 IMI EXPRES Imrich Jobágy, Ždaňa 348, 044 11 Košice okolie 32 554 800 do 800,00 preprava kameniva 09.12.2021 Ing. Kristína Tóthová
644/2021 Hreščák Jaroslav - RETRA Slnečná 263/15 10704060 do 1100,00 dosky 09.12.2021 Ing. Kristína Tóthová
645/2021 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 1534,54 krmivo 09.12.2021 Viera Farbiaková
646/2021 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 60,72 vitamín lz jeleň 09.12.2021 Viera Farbiaková
647/2021 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 281,70 krmivo 09.12.2021 Viera Farbiaková
648/2021 BIOKRON s.r.o Kloperky 635, 664 56 Blučina 26251116 1015,80 granule 10.12.2021 Viera Farbiaková
649/2021 ADAMSPORT-Ružomberok Karola Salvu 9 458 81 553 23,50 multifunkčné kliešte Gerber Vise 10.12.2021 Ing. Kristína Tóthová
650/2021 ECO ROVNAK s.r.o. Benadova 3 52895203 180,00 dezinfekcia do difuzerov 10.12.2021 Mgr. Ingrid Tomková
651/2021 KOBAK STAV s.r.o. Krivá 23, 040 01 Košice 46 633 596 5640,00 oprava pôvodných stien, dverí+vysprávky bet. podlahy 10.12.2021 Ing. Kristína Tóthová
652/2021 Milan Sloviak-MIDAS Haláčovce 25 35212411 1440,00 preprava živých zvierat z Francúzska 14.12.2021 Ing. Patrik Pastorek
658/2021 WILLCOM s.r.o. Szakkayho 1 36593087 90,00 novoročné pozdravy 14.12.2021 Mgr. Eva Malešová
654/2021 JES Slovakia s.r.o 45918945 120,00 novoročné pozdravy 14.12.2021 Mgr. Eva Malešová
655/2021 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 219,40 krmivo 14.12.2021 Viera Farbiaková
664/2021 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 418,53 pšenica, jačmeň 14.12.2021 Mgr. Eva Malešová
656/2021 ANIMAL FOOD s.r.o. Vrádište 148 47562137 67,00 krmivo 15.12.2021 Viera Farbiaková
657/2021 ŠEVT a.s Plynárenská 6, 821 09  Bratislava 2142006605 135,00 denný diár 2022 15.12.2021 Ing. Zuzana Kovérová
658/2021 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 540,00 vývoz veľkokapacitného kontajnera 16.12.2021 Ing. Kristína Tóthová
659/2021 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 95,19 krmivo 16.12.2021 Viera Farbiaková
661/2021 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 do 930,00 výroba drevenej palandy+krmelec pre zvieratá 16.12.2021 Ing. Kristína Tóthová
662/2021 MA TRADEING s.r.o. Hrubečská 49 53186389 do 5000,00 likvidácia maštaľného hnoja 16.12.2021 Ing. Kristína Tóthová
665/2021 AIRMAX Cargo Budapest Zrt Lorinci út. 154 Airtport City 24085984213 720,00 odbavenie veterinárnej kontroly, letiskovej manipulácie, dodanie , vystavenie dokumentácie 16.12.2021 Daniel D 08
663/2021 BRAINCOM s.r.o. Školska 40 36057401 do 3220,00 výroba a dodanie hojdačka z agátového dreva + lavička z agátového dreva+ odpadkový kôš 18.12.2021 Ing. Kristína Tóthová
666/2021 Hořejší Pavel autodoprava Rooseveltová 1006/1,Čelárovce 25 088   47 879 427 620,00 preprava zvierat 18.12.2021 Daniel D 08
667/2021 Kuzevič Martin Drábová 1100/06, Košice 47 775 297 do 3870,00 výrub a orez stromov 18.12.2021 Viera Farbiaková
668/2021 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 284,64 výroba novoročných kalendárov 18.12.2021 Mgr. Eva Malešová
670/2021 Lovtek s.r.o. Slatinská 1705/248 36534153 41,50 odpudzovač divej zveri 18.12.2021 Viera Farbiaková
669/2021 TEMPUS TRANS s.r.o. Železiarenská 49, 040 15 Košice 31 712 380 do 120,00 overenie analógového tachografu 20.12.2021 Daniel D 08
672/2021 Berka Jiří Ing. Šumvald 403 60307013 249,88 Triton činidlo niklu,tritón činidlo zinku 23.12.2021 Bc. Jozef Lenard
673/2021 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 225,69 krmivo+repre 23.12.2021 Elena Tomášová
674/2021 Záhrada Bernátovce správa mestskej zelene Bernátovce 17078202 345,00 rastliny 23.12.2021 Viera Farbiaková
675/2021 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 1767,60 ip kamera, digitálny rekordér 23.12.2021 Ing. Patrik Pastorek
676/2021 M&J Trade Hroznová 1194/35 33 16 50 76 583,88 kovový stojan na dávkovač na dezinfekciu bez použitia vody, senzorový dávkovač, náplň 23.12.2021 Mgr. Ingrid Tomková
677/2021 Eseos s.r.o. Purkyňova 74 29289564 561,00 bazénové čerpadlo 29.12.2021 Ing. Kristína Tóthová
678/2021 AGRO BIO Praha Bellušová 1861,Praha 18 630 732 388,12 krmivo 29.12.2021 Viera Farbiaková
679/2021 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 515,40 krmivo 29.12.2021 Viera Farbiaková
680/2021 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 1091,86 krmivo 29.12.2021 Viera Farbiaková
681/2021 Underground Foods s.r.o. Zeiberlichova 160/72 06103499 96,06 krmivo 29.12.2021 Viera Farbiaková
682/2021 AGRO BILLY s.r.o. 44116578 do 900,00 oprava traktor 29.12.2021 Ing. Kristína Tóthová
683/2021 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 7274,40 exotické dekorácie 29.12.2021 Ing. Kristína Tóthová
684/2021 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 do 29376,00 oprava dreveného prístrešku 29.12.2021 Ing. Kristína Tóthová
685/2021 MAJO STAV s.r.o. Komenského 73, 040 01 Košice 40 348 766 do 22 149,16 oprava premostenia 29.12.2021 Ing. Kristína Tóthová