Číslo Názov partnera Adresa IČO Suma Popis Dátum Zodpovedná osoba
1/2023 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 197,41 krmivo 03.01.2023 Elena Tomášová
2/2023 vet shop Štúrova 31 42088984 96,20 krmivo 03.01.2023 Elena Tomášová
3/2023 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 do 1500,00 celoročné vyšetrenia zvierat a produktov 03.01.2023 Ing. Patrik Pastorek
5/2023 Ledum Kamara s.r.o. Zámocká 30 48158836 37,87 toner 05.01.2023 Elena Tomášová
4/2023 Štátny veter. a potr. ústav vo Zvolene Pod dráhami 918, 960 86 Zvolen 597538 do 1500,00 celoročné vyšetrenia zvierat a produktov 06.01.2023 Ing. Patrik Pastorek
7/2023 Homola s.r.o. Dlhé diely 18, 841 04 Bratislava 31325921 do 200,00 revízia zdvíhacieho zariadenia 10.01.2023 Ing. Kristína Tóthová
6/2023 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 do 264,00 servis mot. vozidla 11.01.2023 Ing. Kristína Tóthová
8/2023 REIMANN s.r.o. Gaštanová 1444/5, 960 01 Zvolen 36623661 do 2520,00 batérie do elektromobilu 11.01.2023 Ing. Kristína Tóthová
10/2023 Olexa Martin Osloboditeľov 3, Trstená pri Hornáde 87 249 545 do 100,00 oprava plyn. kotla 11.01.2023 Ing. Kristína Tóthová
11/2023 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 367,80 krmivo 11.01.2023 Viera Farbiaková
12/2023 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 486,60 krmivo 11.01.2023 Viera Farbiaková
13/2023 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 160,00 krmivo 11.01.2023 Viera Farbiaková
14/2023 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 60,00 hobliny 11.01.2023 Viera Farbiaková
9/2023 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 154,20 dodanie a montáž monitora 11.01.2023 Ing. Patrik Pastorek
15/2023 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 301,70 krmivo 16.01.2023 Viera Farbiaková
17/2023 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 44,52 krmivo 18.01.2023 Viera Farbiaková
18/2023 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 1248,00 krmivo 18.01.2023 Viera Farbiaková
19/2023 BRAINCOM s.r.o. Školska 40 36057401 do 4700,00 prvky z agátového dreva 20.01.2023 Ing. Kristína Tóthová
20/2023 KCI TECH, s.r.o. Hutnícka 3418/3 50471490 do 570,00 servisná prehliadka stroja Locust 20.01.2023 Ing. Kristína Tóthová
23/2023 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 58,68 krmivo 24.01.2023 Viera Farbiaková
21/2023 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 78,57 balíkové seno, sladový kvet 25.01.2023 Viera Farbiaková
22/2023 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 3063,00 krmivo 25.01.2023 Viera Farbiaková
24/2023 Berka Jiří Šumvald 403,783 85 Šumvald u Uničova 60 307 013 139,96 výtlačné čerpadlo 26.01.2023 Bc. Jozef Lenard
25/2023 zooplus SE Sonnenstrase 15 DE200164421 27,68 sáčky na psie exkrementy 27.01.2023 Mgr. Ingrid Tomková
28/2023 Ing. Jaroslav Krempaský Matuškova 2 43793819 460,00 vypracovanie znaleckého posudku pre vozidlá a zariadenia 27.01.2023 Ing. Kristína Tóthová
26/2023 Štefan Pollák Ulica Jána Franciscciho 1506/4 37872681 1798,73 lúčne seno 30.01.2023 Viera Farbiaková
27/2023 LAJMEX SLOVAKIA TRADING s.r.o Levočská 4557 31726712 678,00 dovoz sena 30.01.2023 Viera Farbiaková
29/2023 GEOPRESS - Milan Selecký Werferova 1, 040 11  Košice 32484585 do 300,00 porealizačné zameranie stavby CHZ margay 30.01.2023 Ing. Kristína Tóthová
30/2023 Bikár Alexander 47539917 47539917 do 6,50 obed pre účastníka zážitkového programu Deň ošetrovateľov 02.02.2023 Bc. Josef Kindl
31/2023 LOS-AGRO s.r.o. Letecká 37 36189987 47,00 Sanatex 02.02.2023 Viera Farbiaková
32/2023 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 259,69 krmivo+tovar do Zoo shopu 02.02.2023 Elena Tomášová
71/2023 Underground Foods s.r.o. Zeiberlichova 160/72 06103499 69,00 peletky 02.02.2023 Viera Farbiaková
33/2023 INTERZOO Service & Logistic GmbH Celler str.2 DE 165482643 2000,00 preprava zvierat 03.02.2023 Ing. Patrik Pastorek
34/2023 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 407,40 krmivo 03.02.2023 Viera Farbiaková
35/2023 BRAINCOM s.r.o. Školska 40 36057401 4164,00 hojdačka, krmelec, lavička 03.02.2023 Ing. Kristína Tóthová
36/2023 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 1463,00 krmivo 08.02.2023 Viera Farbiaková
37/2023 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 651,30 krmivo 09.02.2023 Viera Farbiaková
38/2023 ANIMAL FOOD s.r.o. Vrádište 148 47562137 81,80 krmivo 09.02.2023 Viera Farbiaková
39/2023 KOBAK STAV s.r.o. Krivá 23, 040 01 Košice 46 633 596 1600,00 zhotovenie sadrokartónového stropu 10.02.2023 Ing. Kristína Tóthová
40/2023 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 1011,36 krmivo 10.02.2023 Viera Farbiaková
41/2023 Rajnicová Mária Hospodárska ulica 613 37571117 120,00 zmes lesných plodov 10.02.2023 Viera Farbiaková
42/2023 JANOSCH B&F s.r.o Čeladná 752 26866650 255,96 krmivo 10.02.2023 Viera Farbiaková
43/2023 MVDr. Demčák M. Lipniky 35, 082 12 Prešov 37 883 844 840,00 krmivo 10.02.2023 Viera Farbiaková
44/2023 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 4320,00 krmivo 10.02.2023 Viera Farbiaková
45/2023 IRES M+R s.r.o Kavečianska cesta 41 36447889 do 360,00 preprava materiálu 13.02.2023 Ing. Kristína Tóthová
46/2023 Fenix Slovensko s.r.o Iliašská cesta 86 36013714 263,16 výhrevné panely 13.02.2023 Bc. Jozef Lenard
39/2023 KOBAK STAV s.r.o. Krivá 23, 040 01 Košice 46 633 596 1800,00 zhotovenie sadrokartónového stropu v miestnosti v ZOO dome 13.02.2023 Róbert Kapaló
47/2023 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 108,41 krmivo 17.02.2023 Viera Farbiaková
48/2023 BIOKRON s.r.o Kloperky 635, 664 56 Blučina 26251116 1014,62 krmivo 20.02.2023 Daniel D 08
49/2023 Vzdelávacie stredisko s.r.o. Clementisova 5, 040 22 Košice 36 607 959 120,00 školenie 20.02.2023 Ing. Zuzana Kovérová
50/2023 LB food s.r.o Rokycká 8 54116571 do 35,00 ubytovanie 20.02.2023 Ing. Zuzana Kovérová
51/2023 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 159,29 krmivo 20.02.2023 Viera Farbiaková
52/2023 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 390,00 krmivo 20.02.2023 Viera Farbiaková
56/2023 ENCOTECH s.r.o Moldavská 33, 040 11 Košice 45346275 do 800,00 oprava náučného chodníka 20.02.2023 Ing. Kristína Tóthová
57/2023 Hreščák Jaroslav - RETRA Slnečná 263/15 10704060 do 400,00 dosky 20.02.2023 Ing. Kristína Tóthová
53/2023 Štefan Pollák Ulica Jána Franciscciho 1506/4 37872681 3586,73 lúčne seno 20.02.2023 Viera Farbiaková
54/2023 LAJMEX SLOVAKIA TRADING s.r.o Levočská 4557 31726712 1350,05 dovoz sena 20.02.2023 Viera Farbiaková
55/2023 EQUIVET s.r.o. Křížková 3278, 73801 Frýdek Místek  3 028 895 122,84 objímky na stĺpiky 20.02.2023 Ing. Kristína Tóthová
58/2023 Slovgen s.r.o.,Diagnostické laboratórium Ilkovičová 8, 841 04 Bratislava 35 700 629 určenie pohlavia DNA technikou 21.02.2023 Ing. Patrik Pastorek
59/2023 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 163,73 repre+tovar do Zoo shopu 22.02.2023 Elena Tomášová
62/2023 R-Metal s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36 751 081 90,90 pletivo pozinkované 22.02.2023 Elena Tomášová
65/2023 Kuzevič Martin Drábová 1100/06, Košice 47 775 297 do 5200,00 práce záhradníckeho charakteru, orez stromov 22.02.2023 Ing. Kristína Tóthová
60/2023 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 do 600,00 veľkokapacitného kontajnera 24.02.2023 Ing. Kristína Tóthová
63/2023 Mgr. Miroslav Hanáček Slnečná 29 40223086 4,80 mikro šváby 24.02.2023 Viera Farbiaková
67/2023 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 34,62 dezinfektol suprace 24.02.2023 Elena Tomášová
66/2023 KOBIT - SK s.r.o M.R. Štefánika 48, 026 01  Dolní Kubín 31641440 755,48 kefa valcová 27.02.2023 Ing. Kristína Tóthová
68/2023 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 4320,00 krmivo 28.02.2023 Viera Farbiaková
69/2023 Safari Park Dvur Králové a.s. Štefanikova 1029 27478246 2640,00 preprava zvierat 02.03.2023 Ing. Patrik Pastorek
70/2023 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 243,40 tovar do Zoo shopu+krmivo 02.03.2023 Elena Tomášová
72/2023 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 95,39 krmivo 02.03.2023 Viera Farbiaková
73/2023 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 111,68 krmivo 02.03.2023 Viera Farbiaková
74/2023 LB food s.r.o Rokycká 8 54116571 4,00 obedy pre účastníkov jarného tábora 02.03.2023 Mgr. Eva Malešová
75/2023 JANOSCH B&F s.r.o Čeladná 752 26866650 95,90 krmivo 02.03.2023 Viera Farbiaková
78/2023 VETIS - MVDr. Peter Ponngrácz, Kráľovičove Kračany 91 Komenského 73, 041 81 Košice 32320833 897,96 kolík um. hmota, vod. páska 02.03.2023 Elena Tomášová
79/2023 Underground Foods s.r.o. Zeiberlichova 160/72 06103499 153,36 krmivo 03.03.2023 Viera Farbiaková
76/2023 Pavlínek s.r.o. Rastislavova 79 35920068 110,03 viazacia reťaz, otočný hák 06.03.2023 Ing. Kristína Tóthová
77/2023 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 2624,64 krmivo 06.03.2023 Viera Farbiaková
80/2023 Bikár Alexander 47539917 47539917 21,00 pracovný obed 06.03.2023 Ing. Zuzana Kovérová
85/2023 Hreščák Jaroslav - RETRA Slnečná 263/15 10704060 480,00 fošne 09.03.2023 Ing. Kristína Tóthová
86/2023 Ing.Diabolko-MIDIA Idanska 7, 040 11 Košice 30649982 1500,00 revízie 09.03.2023 Ing. Kristína Tóthová
87/2023 Bc. Matej Košuth Klimkovičova 4 46215654 5000,00 oprava a servis lanových dráh 09.03.2023 Ing. Kristína Tóthová
84/2023 OBUV špeciál s.r.o. Duklianska 1379/19 36458503 119,90 prac. obuv 10.03.2023 Viera Farbiaková
88/2023 Cichlid - Fuljers s.r.o. Petrovice 608 48016527 203,90 magnetická stierka 13.03.2023 Elena Tomášová
89/2023 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 318,60 krmivo 14.03.2023 Viera Farbiaková
99/2023 Mleziva Ján Jetelova 2859/7 17009197 5000,00 Kč výroba tabule 15.03.2023 Mgr. Eva Malešová
91/2023 Auto Valas s.r.o. Pri prachárni 7, Košice 31 681 743 do 700,00 servisná prehliadka motorového vozidla 15.03.2023 Ing. Kristína Tóthová
92/2023 VYS-CAR s.r.o. Táborská 3099/12 47330091 400,0 zapožičanie motorov. vozidla 15.03.2023 Ing. Patrik Pastorek
94/2023 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 2395,00 krmivo 15.03.2023 Viera Farbiaková
95/2023 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 3070,44 krmivo 15.03.2023 Viera Farbiaková
96/2023 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 do 3000,00 rozbor surovej vody 15.03.2023 Ing. Kristína Tóthová
93/2023 VETAMIX Slovensko Priehon 128/50 52688267 3288,00 krmivo 15.03.2023 Viera Farbiaková
97/2023 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 218,74 krmivo + tovar do Zooshopu 15.03.2023 Elena Tomášová
90/2023 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 do 426,00 dodávka +osadenie stôl+lavice 15.03.2023 Ing. Kristína Tóthová
106/2023 KPK Print s.r.o. Orlia 10 44432299 do 650,00 grafické spracovanie, výroba a inštalácia vzdelávacej tabule a cenníka 16.03.2023 Mgr. Eva Malešová
101/2023 ELCOM s.r.o Jesenná 26 00695599 750,00 pokladnice Euro 17.03.2023 Mgr. Ingrid Tomková
106/2023 JANOSCH B&F s.r.o Čeladná 752 26866650 132 toucan rearing solid gel 17.03.2023 Viera Farbiaková
105/2023 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 172,77 krmivo 17.03.2023 Viera Farbiaková
98/2023 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 do 1000,00 fošne 17.03.2023 Ing. Kristína Tóthová
100/2023 INVITAL Aqua s.r.o. Opavska 397 02771897 16,69 ESHa 2000 17.03.2023 Bc. Jozef Lenard
102/2023 MA TRADEING s.r.o. Hrubečská 49 53186389 do 9000,00 odvoz maštaľného hnoja 17.03.2023 Ing. Kristína Tóthová
103/2023 AGRO BILLY s.r.o. 44116578 do 1700,00 generálna oprava prednej nápravy Zetor 7340 17.03.2023 Ing. Kristína Tóthová
104/2023 Krajník Jozef - Nákladná doprava Bijacovce 186 33065381 do 180,00 nakládka a odvoz dreva 17.03.2023 Ing. Kristína Tóthová
109/2023 WILDLANDS Adventure Zoo Emmen Raadhuisplein 99 100,00 preprava zvierat 20.03.2023 Ing. Patrik Pastorek
108/2023 Milan Sloviak-MIDAS Haláčovce 25 35212411 400,00 preprava zvierat 20.03.2023 Ing. Patrik Pastorek
111/2023 Vzdelávacie stredisko s.r.o. Clementisova 5, 040 22 Košice 36 607 959 120,00 základný kurz - obsluha pre reťazové píly 20.03.2023 Ing. Zuzana Kovérová
112/2023 AGRO BIO Praha Bellušová 1861,Praha 18 630 732 156,00 krmivo 20.03.2023 Viera Farbiaková
113/2023 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 142,86 balikované seno, sladový kvet, vitamín pre kozy 20.03.2023 Viera Farbiaková
115/2023 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 do 610,08 zametanie komunikácii v areáli ZOO Košice 22.03.2023 Ing. Kristína Tóthová
116/2023 AGRO BIO Praha Bellušová 1861,Praha 18 630 732 120,00 krmivo 22.03.2023 Viera Farbiaková
117/2023 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 1389,17 tovar do zooshopu 22.03.2023 Elena Tomášová
114/2023 JIPRO Nad nádražím 1573/30a 06539408 127,30 dekoračný kôš, prútená kukaňa 23.03.2023 Elena Tomášová
118/2023 Bikár Alexander 47539917 47539917 do 15,00 pracovný obed 23.03.2023 Ing. Zuzana Kovérová
119/2023 MSO International Zoo Services GmbH Rheinstrase 138 3300,00 preprava zvierat 23.03.2023 Ing. Patrik Pastorek
120/2023 Servisbal obaly s.r.o. na Poříči 661 49811169 352,14 vlna drevitá 23.03.2023 Elena Tomášová
121/2023 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 do 530,00 servisná prehliadka 23.03.2023 Matej Miroslav
122/2023 Detské ihriská SK s.r.o Horná Ves 44, 967 01 Horná Ves 47613165 do 500,00 hlavná ročná kontrola detských ihrísk 24.03.2023 Ing. Kristína Tóthová
123/2023 Hrivnák Ľubomír-LK travel Tatranská 6 33531382 do 200,00 preprava dreva 24.03.2023 Ing. Kristína Tóthová
125/2023 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 do 465,,11 krmivo + tovar do zooshopu 28.03.2023 Elena Tomášová
124/2023 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 do 600,00 vývoz veľkokapacitného kontajnera 28.03.2023 Ing. Kristína Tóthová
126/2023 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 99,36 krmivo 29.03.2023 Viera Farbiaková
127/2023 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 37,50 krmivo 31.03.2023 Viera Farbiaková
280/2023 OBUV špeciál s.r.o. Duklianska 1379/19 36458503 119,90 pracovná obuv 03.04.2023 Elena Tomášová
133/2023 Berka Jiří Ing. Šumvald 403 60307013 286,29 základné elementy CORE7, morská soľ, tritón činidlo Lithia 03.04.2023 Bc. Jozef Lenard
131/2023 GRAFEX s.r.o. Končistá 3 44712456 vývoz kadáverov na rok 2023 podľa potreby 03.04.2023 Viera Farbiaková
130/2023 GRAFFEX s.r.o. Končistá 3 44712456 20,00 vývoz kadáverov 03.04.2023 Elena Tomášová
134/2023 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 do 850,00 servisná prehliadka 04.04.2023 Ing. Kristína Tóthová
137/2023 Štefan Šnajder Bacúrov 58 41654439 120,00 mikrocvrčky 05.04.2023 Viera Farbiaková
138/2023 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 466,20 krmivo 06.04.2023 Viera Farbiaková
141/2023 R-Metal s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36 751 081 do 104,00 zinkované pletivo 06.04.2023 Ing. Kristína Tóthová
139/2023 Papaya POS s.r.o. Tomášiková 28D 47070153 612,00 prenosná pokladňa (e-kasa)+inštalácia 06.04.2023 Mgr. Ingrid Tomková
140/2023 Olexa Martin Osloboditeľov 3, Trstená pri Hornáde 87 249 545 do 160,00 oprava plynového kotla 06.04.2023 Ing. Kristína Tóthová
136/2023 ABC Tiskárna Sedlecka 46 88354326 do 800,00 grafické spracovanie a výroba 2 druhov poznámkového bloku ZOO Košice 06.04.2023 Mgr. Eva Malešová
142/2023 ANIMAL FOOD s.r.o. Vrádište 148 47562137 155,60 krmivo 07.04.2023 Viera Farbiaková
144/2023 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 882,00 krmivo 11.04.2023 Viera Farbiaková
143/2023 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 184,50 odvoz vžp 11.04.2023 Viera Farbiaková
145/2023 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 213,39 repre+krmivo 13.04.2023 Elena Tomášová
146/2023 Eseos s.r.o. Purkyňova 74 29289564 694,60 bazénové čerpadlo 13.04.2023 Ing. Kristína Tóthová
234/2023 Božiková Ingrid MVDr.-POLYKOMP Muránska 1274/5, 040 01 Košice 40259315 522,00 výroba atypickej polypropylénovej kade pre varany 14.04.2023 Róbert Kapaló
150/2023 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 do 1722,00 fošne, dosky 14.04.2023 Ing. Kristína Tóthová
147/2023 JANOSCH B&F s.r.o Čeladná 752 26866650 27,70 krmivo 14.04.2023 Viera Farbiaková
153/2023 R-Metal s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36 751 081 340,50 pletivo 17.04.2023 Róbert Kapaló
151/2023 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 3748,60 tovar do Zoo shopu 17.04.2023 Elena Tomášová
165/2023 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 264,95 krmivo 19.04.2023 Elena Tomášová
165/2023 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 264,95 krmivo 19.04.2023 Elena Tomášová
152/2023 WILLCOM s.r.o. Szakkayho 1 36593087 do 650,00 tašky s motívom ZOO Košice 19.04.2023 Mgr. Eva Malešová
154/2023 KRYTEX-stavebné centrum Československej armády 920 36403695 do 920,00 výroba a dodanie schodových nášľapníc z betónu 20.04.2023 Róbert Kapaló
155/2023 RAVEN a.s Šoltésovej 420, 017 01 považská Bystrica 31595804 934,16 hutný materiál 20.04.2023 Róbert Kapaló
156/2023 Tory Tour s.r.o Južná trieda 2 31726704 do 1180 letenky 20.04.2023 Ing. Kristína Tóthová
159/2023 INGREAL SK servis s.r.o. Južná trieda 5/510 36580155 do 7200,00 oprava oplotenia CHZ kozorožce 21.04.2023 Ing. Kristína Tóthová
157/2023 Tory Tour s.r.o Južná trieda 2 31726704 do 1340,00 letenky 21.04.2023 Ing. Kristína Tóthová
158/2023 MKTECHTRADE, s.r.o. Oščadnica 1338 46911901 450,00 begónia semperflorence, aksametica žltá 21.04.2023 Viera Farbiaková
167/2023 KPK Print s.r.o. Orlia 10 44432299 do 100,00 výroba tabule 24.04.2023 Mgr. Eva Malešová
157/2024 LB food s.r.o Rokycká 8 54116571 do 25,00 občerstvenie-obchodné jednanie 24.04.2023 Lucia Járai
161/2023 XINTEX Slovakia s.r.o. Budovateľská 63 36459046 do 1200,00 čistiace prostriedky 24.04.2023 Ing. Kristína Tóthová
164/2023 MIKONA s.r.o Trenčianska 452, 02 01 Púchov 31570364 do 380,00 pneumatiky 24.04.2023 Ing. Kristína Tóthová
163/2023 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 do 600,00 vývoz veľkokapacitného kontajnera 24.04.2023 Ing. Kristína Tóthová
162/2023 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 3366,00 krmivo 24.04.2023 Viera Farbiaková
160/2023 ŠEVT a.s Plynárenská 6, 821 09  Bratislava 2142006605 do 1380,00 kancelárske potreby 24.04.2023 Ing. Kristína Tóthová
169/2023 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 krmivo 24.04.2023 Viera Farbiaková
168/2023 LB food s.r.o Rokycká 8 54116571 210,00 občerstvenie-slávnostné odomykanie brány 24.04.2023 Mgr. Eva Malešová
166/2023 JES Slovakia s.r.o 45918945 do 150,00 grafické spracovanie a tlač plagátov 24.04.2023 Mgr. Eva Malešová
173/2023 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 213,20 krmivo + tovar do ZOO shopu 25.04.2023 Elena Tomášová
172/2023 INVITAL Aqua s.r.o. Opavska 397 02771897 105,53 fluval náhradná rebrovaná hadica 26.04.2023 Bc. Jozef Lenard
174/2023 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 960,00 prenájom mobilných toaliet 27.04.2023 Mgr. Ingrid Tomková
176/2023 LAMIA-Ing. Horňák L Milosrdenstva 22 30661234 76,80 tovar do Zoo shopu 27.04.2023 Elena Tomášová
178/2023 BREDY ENERGY s.r.o. Sečovská cesta 7, 040 01 Košice 36571474 do 72,00 blombovanie elektromeru 27.04.2023 Ing. Kristína Tóthová
60/2024 VIDOK OKNÁ-DVERE s.r.o. Jakobyho 1 36589438 do 3500,00 presklená stena s osadenými dreveným dreveným krídlom 28.04.2023 Ing. Kristína Tóthová
179/2023 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 87,38 tovar do ZOO shopu 28.04.2023 Elena Tomášová
180/2023 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 2848,00 tovar do Zoo shopu 28.04.2023 Elena Tomášová
205/2023 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 2174,47 krmivo 28.04.2023 Viera Farbiaková
177/2023 WILLCOM s.r.o. Szakkayho 1 36593087 do 360,00 magnetky s motívom ZOO Košice 28.04.2023 Mgr. Eva Malešová
175/2023 Berka Jiří Šumvald 403,783 85 Šumvald u Uničova 60 307 013 41,60 tropic marin 02.05.2023 Bc. Jozef Lenard
181/2023 AGRO BIO Praha Bellušová 1861,Praha 18 630 732 278,50 krmivo 03.05.2023 Viera Farbiaková
204/2023 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 do 200,00 repre 03.05.2023 Elena Tomášová
185/2023 Hi - Reklama, s.r.o. 36199451 do 1350,00 výroba 140 ks tričiek s logom ZOO Košice 04.05.2023 Mgr. Eva Malešová
182/2023 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 247,50 krmivo 04.05.2023 Viera Farbiaková
183/2023 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 213,50 krmivo 04.05.2023 Viera Farbiaková
184/2023 Štefan Šnajder Bacúrov 58 41654439 120,00 mikrocvrčky 04.05.2023 Viera Farbiaková
186/2023 LB food s.r.o Rokycká 8 54116571 120,00 občerstvenie-tlačová konferencia 04.05.2023 Mgr. Eva Malešová
231/2023 Bikár Alexander 47539917 47539917 44,00 pracovný obed 04.05.2023 Mgr. Eva Malešová
189/2023 Delikomat Slovensko s.r.o. Cementárska 15 35766875 do 350,00 servis a oprava automatu na krmivo 05.05.2023 Mgr. Ingrid Tomková
191/2023 WILLCOM s.r.o. Szakkayho 1 36593087 do 400,00 príprava na tlač a tlač voucherov 05.05.2023 Mgr. Eva Malešová
192/2023 Hotel Montfort Tatranská Javorina 27 36661767 do 1300,00 prenájom priestorov (EAZA Caprinae TAG meeting) a služby s tým spojené, vrátane ubytovania 08.05.2023 Mgr. Eva Malešová
190/2023 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 111,20 krmivo+doprava 09.05.2023 Viera Farbiaková
196/2023 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 do 600,00 vývoz veľkokapacitného kontajnera 10.05.2023 Ing. Kristína Tóthová
194/2023 DMK-Stav s.r.o. Malogynovska 200/63 46842853 do 300,00 dovoz hliny+doprava 10.05.2023 Ing. Kristína Tóthová
198/2023 IRES M+R s.r.o Kavečianska cesta 41 36447889 do 180,00 presun dreveného stánku 10.05.2023 Ing. Kristína Tóthová
193/2023 Förch Slovensko s.r.o Rosinska cesta 12 36698512 1265,90 paket delenia, rez. kotúč 10.05.2023 Ing. Kristína Tóthová
201/2023 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 317,11 krmivo 10.05.2023 Viera Farbiaková
197/2023 MAJO STAV s.r.o. Komenského 73, 040 01 Košice 40 348 766 do 10800,00 oprava bočnej steny -výbeh tigra 10.05.2023 Ing. Kristína Tóthová
202/2023 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 do 250,00 krmivo 10.05.2023 Elena Tomášová
195/2023 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 455,50 krmivo 10.05.2023 Viera Farbiaková
256/2023 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 2080,68 krmivo 11.05.2023 Viera Farbiaková
275/2023 Slovenský hydrometeorologický ústav Ďumbierska 26, 041 17 Košice 156884 do 384,00 určenie prietokov na toku Hrubša 11.05.2023 Ing. Kristína Tóthová
199/2023 Žák Vladimír Vrátna 14 14404737 do 450,00 prenájom priestorov na úvodné stretnutie účastníkov EAZA TAG pre Caprinac+občerstvenie 11.05.2023 Mgr. Eva Malešová
211/2023 LB food s.r.o Rokycká 8 54116571 do 170,00 občerstvenie pre účastníkov stretnutia EAZA TAG pre Caprinae 12.05.2023 Mgr. Eva Malešová
232/2023 ŽELEZO STAVEBNINY s.r.o. Nešporova 26 45522855 3256,34 rúry 12.05.2023 Elena Tomášová
209/2023 JANOSCH B&F s.r.o Čeladná 752 26866650 632,70 krmivo 12.05.2023 Viera Farbiaková
208/2023 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 40,77 krmivo 12.05.2023 Viera Farbiaková
203/2023 R-Metal s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36 751 081 238,50 tieniaci úplet 12.05.2023 Elena Tomášová
200/2023 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 426,82 krmivo 12.05.2023 Viera Farbiaková
206/2023 Slovgen s.r.o.,Diagnostické laboratórium Ilkovičová 8, 841 04 Bratislava 35 700 629 určenie pohlavia DNA technikou 12.05.2023 Ing. Patrik Pastorek
207/2023 Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28 17058520 do 160,00 CITES krúžky 12.05.2023 Ing. Patrik Pastorek
210/2023 Bikár Alexander 47539917 47539917 do 260,00 obedy pre účastníkov stretnutia EAZA TAG 12.05.2023 Mgr. Eva Malešová
212/2023 STOPING s.r.o 36168572 2304,00 obnovenie značenia ciest v areáli ZOO KE a parkoviska pre zamestnancov ZOO 16.05.2023 Róbert Kapaló
213/2023 STOPING s.r.o 36168572 1420,00 obnovenie a nové vyznačenie parkovacích miest pre verejnosť 16.05.2023 Róbert Kapaló
214/2023 VISO TRADE s.r.o. Pravdova 837 26108321 62,49 čerpadlo filtračné 18.05.2023 Bc. Jozef Lenard
215/2023 Dopravný podnik mesta Košice a.s. Bardejovská 6, 043 29 Košice 31 701 914 do 800,00 kyvadlová doprava 18.05.2023 Mgr. Eva Malešová
216/2023 Hreščák Jaroslav - RETRA Slnečná 263/15 10704060 1420,00 fošne+dosky 19.05.2023 Ing. Kristína Tóthová
218/2023 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 99,85 krmivo 19.05.2023 Viera Farbiaková
217/2023 MA TRADEING s.r.o. Hrubečská 49 53186389 2640,00 kamenivo 19.05.2023 Ing. Kristína Tóthová
261/2023 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 do 150,00 oprava čerpadla 22.05.2023 Ing. Kristína Tóthová
220/2023 Ján Majončík-Rematrans Moldavská cesta 553/77 35091975 do 850,00 preprava štiepok 22.05.2023 Róbert Kapaló
219/2023 APB Europe trade s.r.o. Štefanikova 58/31 28589084 53,14 barel 12l 22.05.2023 Elena Tomášová
222/2023 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 1117,62 krmivo 22.05.2023 Viera Farbiaková
224/2023 Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 79, 040 01 Košice 17079202 1879,10 kvety, substráty, hnojivo 22.05.2023 Viera Farbiaková
223/2023 VETAMIX Slovensko Priehon 128/50 52688267 3024,00 hovädzie mäso 22.05.2023 Elena Tomášová
221/2023 Obecná píla Ľubietová Zábava 442 44 31605397 756,00 štiepka z ihličnatých stromov 22.05.2023 Róbert Kapaló
228/2023 MAJO STAV s.r.o. Komenského 73, 040 01 Košice 40 348 766 do 8500,00 vybavenie objektu CHZ margay 24.05.2023 Ing. Kristína Tóthová
225/2023 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 do 310,00 krmivo 24.05.2023 Elena Tomášová
226/2023 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 221,40 odvoz vžp 24.05.2023 Viera Farbiaková
227/2023 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 do 5102,00 dodanie a osadenie drevenej lavičky- 3 ks 25.05.2023 Ing. Kristína Tóthová
233/2023 Kubačka Štefan Komenského 58 50048791 do 3000,00 zámočnícke práce 25.05.2023 Róbert Kapaló
230/2023 Správa mestskej zelene 17078202 322,20 trvalky, balkónový mix, azalea 25.05.2023 Viera Farbiaková
243/2023 Farby Kušnír s.r.o. Kaveč. cesta 1B, 040 01 Košice 47 564 831 1056,10 miešacia nádoba,štetec,riedidlo 26.05.2023 Ing. Kristína Tóthová
229/2023 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 do 600,00 vývoz veľkokapacitného kontajnera 29.05.2023 Ing. Kristína Tóthová
235/2023 KOBAK STAV s.r.o. Krivá 23, 040 01 Košice 46 633 596 do 9395,00 stavebné práce 29.05.2023 Ing. Kristína Tóthová
236/2023 LB food s.r.o Rokycká 8 54116571 6772,50 ubytovanie s polpenziou pre 8 ľudí 29.05.2023 Ing. Zuzana Kovérová
237/2023 Bikár Alexander 47539917 47539917 720,00 obedy-Erazmus 29.05.2023 Ing. Zuzana Kovérová
238/2023 Bikár Alexander 47539917 47539917 125,00 pracovný obed 29.05.2023 Ing. Zuzana Kovérová
239/2023 BRAVSON GROUP s.r.o. Nová 445 08754284 39,50 vodotesný ultrazvukový plašič 30.05.2023 Elena Tomášová
240/2023 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 110,70 odvoz vžp 30.05.2023 Viera Farbiaková
241/2023 Gallik Patrik Vojňany 10 54595169 4200,00 lúčne seno + doprava 30.05.2023 Viera Farbiaková
242/2023 ART CUBE s.r.o Amurská 8 53406893 do 220,00 animačné služby - medzinárodný deň detí v ZOO 30.05.2023 Mgr. Eva Malešová
290/2023 ADK TRADE s.r.o. 17. listopadu 237 CZ28811615 309,00 kancel. stoličky 30.05.2023 Mgr. Eva Malešová
245/2023 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 235,90 tovar do ZOO shopu 31.05.2023 Elena Tomášová
244/2023 Profesia spol. s.r.o. Pribinova 19 35800861 525,60 CREDIT-zverejnenie pracovných ponúk na 12 mesiacov 01.06.2023 Ing. Zuzana Kovérová
247/2023 Berka Jiří Ing. Šumvald 403 60307013 307,98 triton činidlo zinku, triton marin 02.06.2023 Bc. Jozef Lenard
246/2023 GEOKONTAKT s.r.o Žilinská 11 31714544 do 12000,00 práce súvisiace s odvodnením prístupového priestoru na konskú lúku 02.06.2023 Ing. Kristína Tóthová
262/2023 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 300,00 reklamná plocha na mestskom kúpalisku 02.06.2023 Mgr. Eva Malešová
253/2023 Carl Stahl & spol, s.r.o. Mikulovická 4, 19 017 Praha Vinoř 62 418 394 3000,00 servis voliéry-CHZ tiger +kontrola voliér pre vtáky 02.06.2023 Ing. Kristína Tóthová
247/2023 Berka Jiří Šumvald 403,783 85 Šumvald u Uničova 60 307 013 307,98 tritón činidlo zinku, tropic marin 02.06.2023 Bc. Jozef Lenard
246/2023 GEOKONTAKT s.r.o Žilinská 11 31714544 do 12000,00 práce súvisiace s odvodnením prístupového priestoru k chovnému zariadeniu margaj 02.06.2023 Ing. Kristína Tóthová
250/2023 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 960,00 krmivo 02.06.2023 Elena Tomášová
260/2023 Štefan Šnajder Bacúrov 58 41654439 264,00 mikro cvčky 05.06.2023 Viera Farbiaková
259/2023 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 295,80 krmivo 05.06.2023 Viera Farbiaková
252/2023 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 820,00 krmivo 05.06.2023 Viera Farbiaková
258/2023 Bikár Alexander 47539917 47539917 18,00 pracovný obed 05.06.2023 Ing. Zuzana Kovérová
263/2023 PROFIZOO s.r.o. Pod divadlem 640 28924975 90,60 krmivo 05.06.2023 Elena Tomášová
249/2023 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 105,95 krmivo 05.06.2023 Viera Farbiaková
252/2023 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 820,00 krmivo 05.06.2023 Viera Farbiaková
251/2023 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 1576,60 krmivo 05.06.2023 Viera Farbiaková
255/2023 GUMEX SK s.r.o. Slanecká 2455, 040 12 Košice 36 366 811 218,92 elastická doska 05.06.2023 Peter Héžeľ
254/2023 Active life n.o. Klimkovičová 11 45743916 do 900,00 organizačno-technické služby na podujatie Deň detí v ZOO 05.06.2023 Mgr. Eva Malešová
265/2023 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 do 2630,00 výroba, dodanie a osadenie boxu pre dojčiace matky 07.06.2023 Ing. Kristína Tóthová
266/2023 Správa mestskej zelene 17078202 105,20 letničky,substrát 07.06.2023 Viera Farbiaková
327/2023 Kuzevič Martin Drábová 1100/06, Košice 47 775 297 1625,00 orez stromov, výrub stromov 07.06.2023 Viera Farbiaková
323/2023 AMINA s.r.o. Charkovská 24, 040 13 Košice 24 367 601 do 300,00 nahrávacie zariadenie s príslušenstvom a montážou 07.06.2023 Ing. Patrik Pastorek
264/2023 Slovgen s.r.o.,Diagnostické laboratórium Ilkovičová 8, 841 04 Bratislava 35 700 629 do 140,00 určenie pohlavia DNA technikou 07.06.2023 Ing. Patrik Pastorek
267/2023 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 238,73 repre+krmivo 08.06.2023 Elena Tomášová
326/2023 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 4362,61 tovar do zoo shopu 08.06.2023 Elena Tomášová
268/2023 GUMEX SK s.r.o. Slanecká 2455, 040 12 Košice 36 366 811 27,13 hasičská hadica 09.06.2023 Ing. Kristína Tóthová
271/2023 ASTEX s.r.o. pri bitúnku 11 36577332 do 270,00 zhotovenie asfaltového krytu 09.06.2023 Ing. Kristína Tóthová
272/2023 SIP SK s.r.o Červenej armády 75, 039 01  Turčianske Teplice 44070756 do 200,00 náhr. diely 12.06.2023 Ing. Kristína Tóthová
273/2023 VEIDEC SK, s.r.o. Pavla Mudroňa 7, 010 01 Žilina 36421162 153,10 mazacie oleje 12.06.2023 Ing. Kristína Tóthová
274/2023 Slovenský hydrometeorologický ústav Ďumbierska 26, 041 17 Košice 156884 do 144,00 údaje o kvalite vody 12.06.2023 Ing. Kristína Tóthová
277/2023 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 36,70 krmivo 12.06.2023 Viera Farbiaková
275/2023 Slovenský hydrometeorologický ústav Ďumbierska 26, 041 17 Košice 156884 do 384,00 určenie prietokov 12.06.2023 Ing. Kristína Tóthová
296/2023 Farby Kušnír s.r.o. Kaveč. cesta 1B, 040 01 Košice 47 564 831 804,50 farby, miešacia nádoba 14.06.2023 Elena Tomášová
276/2023 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 110,70 odvoz vžp 14.06.2023 Viera Farbiaková
281/2023 EXPONDO Köpernicker strasse 54 75,00 kontrolná váha 14.06.2023 Bc. Jozef Lenard
288/2023 PAH s.r.o. Textilná 4 36602124 817,32 pracovné náradie 15.06.2023 Ing. Kristína Tóthová
282/2023 ŽELEZO STAVEBNINY s.r.o. Nešporova 26 45522855 1018,92 plastové zátky, rúry 15.06.2023 Ing. Kristína Tóthová
287/2023 PAH s.r.o. Textilná 4 36602124 216,96 pracovné náradie 15.06.2023 Ing. Kristína Tóthová
278/2023 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 do 600,00 vývoz veľkokapacitného kontajnera 15.06.2023 Ing. Kristína Tóthová
285/2023 VETAMIX Slovensko Priehon 128/50 52688267 1044,00 krmivo 15.06.2023 Viera Farbiaková
279/2023 OXYGENIC s.r.o. 28938593 143,81 dávkovač na tek. mydlo 15.06.2023 Elena Tomášová
264/2023 Slovgen s.r.o.,Diagnostické laboratórium Ilkovičová 8, 841 04 Bratislava 35 700 629 do 180,00 určenie pohlavia DNA technikou 16.06.2023 Ing. Patrik Pastorek
283/2023 Underground Foods s.r.o. Zeiberlichova 160/72 06103499 317,52 krmivo 16.06.2023 Viera Farbiaková
284/2023 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 173,67 krmivo 16.06.2023 Viera Farbiaková
286/2023 Servisbal obaly s.r.o. na Poříči 661 49811169 609,00 vlna drevitá 17.06.2023 Elena Tomášová
289/2023 Hořejší Pavel autodoprava Rooseveltová 1006/1,Čelárovce 25 088   47 879 427 480,00 preprava zvierat 19.06.2023 Ing. Patrik Pastorek
291/2023 PTÁČEK PREMIUM s.r.o. Moyzesova 6 31403344 61,00 trysky striekacie, hadička 19.06.2023 Bc. Jozef Lenard
294/2023 SWAM servis s.r.o 36602833 do 800,00 servisná prehliadka motorového vozidla 20.06.2023 Ing. Kristína Tóthová
293/2023 Auto Valas s.r.o. Pri prachárni 7, Košice 31 681 743 do 605,00 oprava brzd 20.06.2023 Ing. Kristína Tóthová
292/2023 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 do 860,00 oprava motorového vozidla 20.06.2023 Ing. Kristína Tóthová
295/2023 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 do 2000,00 oprava a ošetrenie drevených častí 20.06.2023 Ing. Kristína Tóthová
303/2023 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 35,25 krmivo 21.06.2023 Viera Farbiaková
298/2023 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 270,00 krmivo 21.06.2023 Viera Farbiaková
299/2023 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 296,16 virkon 21.06.2023 Viera Farbiaková
302/2023 REMPKO s.r.o. Teslova 3 36194077 do 410,00 liatinový rošt+držiak 21.06.2023 Ing. Kristína Tóthová
300/2023 PAH s.r.o. Textilná 4 36602124 123,51 lopata s násadou,rebrík, postrekovač 21.06.2023 Elena Tomášová
301/2023 Bikár Alexander 47539917 47539917 do180,00 večere a raňajky pre účastníkov zážitkového programu Noc v ZOO 21.06.2023 Mgr. Eva Malešová
306/2023 Ing. Daniel Kolesár Cintorínska 41/17 51321751 do 1000,00 vlhkostný priestor stavby Mojmírova rozpočet 22.06.2023 Ing. Kristína Tóthová
305/2023 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 krmivo 22.06.2023 Viera Farbiaková
310/2023 Bikár Alexander 47539917 47539917 74,00 pracovný obed 23.06.2023 Ing. Zuzana Kovérová
308/2023 ExotIT s.r.o Hrubý Jeseník 90 06517412 30,00 krmivo 23.06.2023 Viera Farbiaková
307/2023 Bikár Alexander 47539917 47539917 165,00 večere a raňajky pre účastníkov zážitkového programu Noc v Zoo 23.06.2023 Mgr. Eva Malešová
304/2023 GEOMAT Slovakia s.r.o. Rybničná 40 45308012 do 1241,20 eurogrid, geomatex 23.06.2023 Ing. Kristína Tóthová
309/2023 Eurohas Slovakia s.r.o,. Karpatské námestie 10/A 55214606 3200,00 kontrola hasiacich prístrojov 23.06.2023 Ing. Kristína Tóthová
314/2023 MA TRADEING s.r.o. Hrubečská 49 53186389 do 915,00 kamenivo 26.06.2023 Ing. Kristína Tóthová
315/2023 AKROM SK s.r.o Veterná 8 46441492 1108,10 lyžica svahovacia, čap lopaty 26.06.2023 Ing. Kristína Tóthová
312/ SWAM servis s.r.o 36602833 do 250,00 oprava mot. vozidla Renault Kango 26.06.2023 Ing. Kristína Tóthová
328/2023 Bikár Alexander 47539917 47539917 37,00 pracovný obed 27.06.2023 Ing. Zuzana Kovérová
316/2023 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 57,93 krmivo 27.06.2023 Viera Farbiaková
320/2023 LB food s.r.o Rokycká 8 54116571 973,00 strava pre prímestský tábor ZOO 27.06.2023 Mgr. Eva Malešová
324/2023 HAKOZ s.r.o 36591564 do 1500,00 nerezový žľab 27.06.2023 Ing. Emília Kornúcová
322/2023 Kapráľ Pavol - KAPA AUDIO 40116956 264,89 prenosný bezdrôtový systém SH220U 28.06.2023 Mgr. Eva Malešová
321/2023 A-Z rybár s.r.o Ostrov 499 36711802 24,51 rybársky čereň 28.06.2023 Bc. Jozef Lenard
317/2023 Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 79, 040 01 Košice 17079202 2168,88 trvalky 28.06.2023 Viera Farbiaková
313/2023 Cleantrans s.r.o. Kovaľská 2/C 46493549 do 200,00 preprava nadrozmerného nákladu 28.06.2023 Ing. Kristína Tóthová
319/2023 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 330,00 vstup do Dino Parku pre deti z prímestského tábora ZOO 28.06.2023 Mgr. Eva Malešová
318/2023 Dopravný podnik mesta Košice a.s. Bardejovská 6, 043 29 Košice 31 701 914 do 5000,00 preprava účastníkov prímestského tábora v Zoo v období od 3.7. do 18.8.2023 28.06.2023 Mgr. Eva Malešová
325/2023 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 do 306,00 repre+tábor 29.06.2023 Elena Tomášová
329/2023 Bikár Alexander 47539917 47539917 165,00 večere a raňajky pre účastníkov zážitkového programu Noc v ZOO 30.06.2023 Mgr. Eva Malešová
330/2023 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 do 600,00 vývoz veľkokapacitného kontajnera 03.07.2023 Ing. Kristína Tóthová
331/2023 Tory Tour s.r.o Južná trieda 2 31726704 do 1200,00 letenky na konferenciu EAZA 03.07.2023 Ing. Patrik Pastorek
393/2023 Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 79, 040 01 Košice 17079202 356,04 závesný kvet, trvalky 03.07.2023 Viera Farbiaková
332/2023 MA TRADEING s.r.o. Hrubečská 49 53186389 do 400,00 kamenivo+doprava 04.07.2023 Ing. Kristína Tóthová
352/2023 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 397,96 repre, tovar do ZOO shopu, krmivo 05.07.2023 Elena Tomášová
337/2023 ExotIT s.r.o Hrubý Jeseník 90 06517412 240,54 mlieko pre klokany 05.07.2023 Elena Tomášová
338/2023 Milan Kráľ Liptovský Michal 15 44291001 1434,50 palmy 06.07.2023 Viera Farbiaková
339/2023 Delikomat Slovensko s.r.o. Cementárska 15 35766875 do 90,00 servis a odborná prehliadka automatu na krmivo 06.07.2023 Mgr. Ingrid Tomková
336/2023 MVL, spol.s.r.o. Košice Nižné Kapustníky 2 36191159 do 1500,00 zapožičanie strojov a náradia 06.07.2023 Ing. Kristína Tóthová
333/2023 ANIMAL FOOD s.r.o. Vrádište 148 47562137 83,80 krmivo 06.07.2023 Elena Tomášová
340/2023 PRAGMASTROJ s.r.o. Kadlubská 7 44625430 3643,20 lúčne seno 06.07.2023 Viera Farbiaková
335/2023 Bikár Alexander 47539917 47539917 75,00 večere a rańajky -Noc v ZOO 07.07.2023 Mgr. Eva Malešová
341/2023 Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. Železničiarska 13, 814 99 Bratislava 35 730 129 do 240,00 online seminár-oblasť VO 07.07.2023 Ing. Kristína Tóthová
342/2023 Bikár Alexander 47539917 47539917 6,50 obed pre účastníka programu Deň ošetrovateľom 07.07.2023 Mgr. Eva Malešová
343/2023 Kubačka Štefan Komenského 58 50048791 4788,00 zhotovenie a montáž zábradlia 10.07.2023 Róbert Kapaló
347/2023 MA TRADEING s.r.o. Hrubečská 49 53186389 do 1000,00 kamenivo + doprava 11.07.2023 Ing. Kristína Tóthová
349/2023 Ing. Daniel Kolesár Cintorínska 41/17 51321751 do 5 000,00 vypracovanie projektovej dokumentácie CHZ vtáky (Remeta) 12.07.2023 Ing. Kristína Tóthová
347/2023 MA TRADEING s.r.o. Hrubečská 49 53186389 do 1000,00 kamenivo+doprava 12.07.2023 Ing. Kristína Tóthová
346/2023 Bikár Alexander 47539917 47539917 142,50 večere a raňajky pre účastníkov programu Noc v ZOO 12.07.2023 Mgr. Eva Malešová
344/2023 Bikár Alexander 47539917 47539917 20,00 pracovný obed 12.07.2023 Ing. Zuzana Kovérová
344/2023 Bikár Alexander 47539917 47539917 24,00 pracovný obed 12.07.2023 Ing. Zuzana Kovérová
351/2023 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 3190,37 tovar do Zoo shopu 12.07.2023 Elena Tomášová
348/2023 Peter Brenkus -PRESSFOTO n.1 Dvojkrížna 4 30 137 969 do 500,00 zhotovenie autorských fotografií do odborných propagačných materiálov ZOO Košice 12.07.2023 Mgr. Eva Malešová
345/2023 DMK-Stav s.r.o. Malogynovska 200/63 46842853 do 1200,00 zemina + dovoz 12.07.2023 Ing. Kristína Tóthová
350/2023 Ing. Miroslav Mračko, EPOS Pečnianska 6 11791519 13,70 prevádzkový denník stroja 14.07.2023 Ing. Kristína Tóthová
355/2023 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 212,32 repre + tovar do zoo shopu 14.07.2023 Elena Tomášová
356/2023 Peter Kolesár-KOPS Omská 6 11966041 225,60 triedička mincí 14.07.2023 Mgr. Ingrid Tomková
363/2023 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 525,00 krmivo 14.07.2023 Viera Farbiaková
353/2023 LB food s.r.o Rokycká 8 54116571 1148,00 strava pre prímestský tábor 14.07.2023 Mgr. Eva Malešová
357/2023 Kelbel Radoslav-Servis chladničiek a mrazničiek Myslavská 51, 040 16 Myslava 32476817 do 300,00 servis a oprava mraz. boxu 14.07.2023 Viera Farbiaková
360/2023 FRAGARIA PLUS s.r.o. Zbudská Belá 57 44810527 do 8900,00 dodávka sena s dovozom 14.07.2023 Viera Farbiaková
357/2023 Kelbel Radoslav-Servis chladničiek a mrazničiek Myslavská 51, 040 16 Myslava 32476817 do 150,00 oprava mraziaceho boxu 14.07.2023 Viera Farbiaková
359/2023 AKROM SK s.r.o Veterná 8 46441492 do 450,00 výmena filtra 14.07.2023 Ing. Kristína Tóthová
405/2023 FARMA AVES-LAUBE Košice 12 44702175 69,48 krmivo 14.07.2023 Viera Farbiaková
354/2023 KPK Print s.r.o. Orlia 10 44432299 do 90,00 tlač vizitiek 14.07.2023 Mgr. Eva Malešová
358/ WILLCOM s.r.o. Szakkayho 1 36593087 do 60,00 grafické spracovanie a tlač pozvánok 14.07.2023 Mgr. Eva Malešová
361/2023 Berka Jiří Šumvald 403,783 85 Šumvald u Uničova 60 307 013 201,20 tropical marin pro coral 17.07.2023 Bc. Jozef Lenard
362/2023 Future Fly s.r.o. Sklepárska 4 45633738 300,00 letecké služby za účelom fotodokumentácie - leteckých záberov v Zoo Košice 17.07.2023 Mgr. Eva Malešová
365/2023 Bikár Alexander 47539917 47539917 26,00 večere pre účastníkov programu Off road 17.07.2023 Mgr. Eva Malešová
364/2023 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 do 600,00 vývoz veľkokapacitného kontajnera 18.07.2023 Ing. Kristína Tóthová
368/2023 Štefan Šnajder Bacúrov 58 41654439 212,40 mikrocvrčky 18.07.2023 Viera Farbiaková
372/2023 GEOPROGRESS-Ing. Milan Selecký Klimkovičová 15 040 23 Košice 32 484 585 do 1500,00 polohopisné a výškopisné zameranie parciel+výbehy 18.07.2023 Ing. Kristína Tóthová
377/2023 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 155,00 krmivo 19.07.2023 Viera Farbiaková
371/2023 Full servis-J. Bukeš Černyševského 29 36910813 91,08 skartovač AT 10C 19.07.2023 Elena Tomášová
366/2023 Bikár Alexander 47539917 47539917 165,00 večere a raňajky pre účastníkov programu Noc v ZOO 19.07.2023 Mgr. Eva Malešová
370/2023 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 2947,00 krmivo 19.07.2023 Viera Farbiaková
369/2023 Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 79, 040 01 Košice 17079202 90,00 šalvia 19.07.2023 Viera Farbiaková
367/2023 LB food s.r.o Rokycká 8 54116571 225,00 občerstvenie pri príležitosti pavilónu margaj 19.07.2023 Mgr. Eva Malešová
373/2023 KRYTEX-stavebné centrum Československej armády 920 36403695 179,34 betónový schod 19.07.2023 Róbert Kapaló
379/2023 LAMIA-Ing. Horňák L Milosrdenstva 22 30661234 73,20 tovar do Zoo shopu 20.07.2023 Elena Tomášová
375/2023 LB food s.r.o Rokycká 8 54116571 1106,00 strava pre prímestský tábor ZOO 20.07.2023 Mgr. Eva Malešová
376/2023 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 1546,60 baltický sleď 20.07.2023 Viera Farbiaková
454/2023 RIVI s.r.o. Kavečianska cesta 8 36596451 1392,00 lanko 20.07.2023 Elena Tomášová
378/2023 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 401,18 krmivo 21.07.2023 Viera Farbiaková
386/2023 Peter Brenkus -PRESSFOTO n.1 Dvojkrížna 4 30 137 969 do 500,00 zhotovenie autorských fotografií - otváranie nového juhoamerického pavilónu 21.07.2023 Mgr. Eva Malešová
385/2023 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1600,00 krmivo 21.07.2023 Viera Farbiaková
381/2023 MIKONA s.r.o Trenčianska 452, 02 01 Púchov 31570364 do 3000,00 pneumatiky + prezutie 21.07.2023 Ing. Kristína Tóthová
382/2023 GEOPRESS - Milan Selecký Werferova 1, 040 11  Košice 32484585 do 3780,00 vyhotovenie geometrického plánu na zápis pozemku č.218KN-C k.ú. Kavečany do katastra nehnuteľnosti KN-C 21.07.2023 Ing. Kristína Tóthová
383/2023 Bikár Alexander 47539917 47539917 240,00 pracovný obed 24.07.2023 Mgr. Eva Malešová
380/2023 AGRO BIO Praha Bellušová 1861,Praha 18 630 732 276,00 krmivo 24.07.2023 Viera Farbiaková
384/2023 Nutriland Slovakia s.r.o Na Lány 19 01003 188,48 krmivo 24.07.2023 Viera Farbiaková
388/2023 Bikár Alexander 47539917 47539917 112,50 večere a raňajky pre účastníkov programu Noc v ZOO 25.07.2023 Mgr. Eva Malešová
415/2023 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 206,77 krmivo 25.07.2023 Elena Tomášová
391/2023 JIPRO Nad nádražím 1573/30a 06539408 226,60 kôš záhradný 26.07.2023 Elena Tomášová
396/2023 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 2112,52 tovar do Zoo shopu 26.07.2023 Elena Tomášová
397/2023 AVAVA s.r.o. Sklenárova 1360/10 51981254 546,50 tovar do Zoo shopu 26.07.2023 Mgr. Ingrid Tomková
389/2023 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 202,56 krmivo 26.07.2023 Viera Farbiaková
387/2023 LB food s.r.o Rokycká 8 54116571 1148,00 strava pre prímestský tábor 26.07.2023 Mgr. Eva Malešová
394/2023 Bikár Alexander 47539917 47539917 150,00 večere a raňajky pre účastníkov programu Noc v ZOO 27.07.2023 Mgr. Eva Malešová
392/2023 Tory Tour s.r.o Južná trieda 2 31726704 2616,00 letenky na WAZA konferenciu 27.07.2023 Ing. Patrik Pastorek
395/2023 XINTEX Slovakia s.r.o. Budovateľská 63 36459046 do 1215,00 fresh lemon Sk, Splash X 27.07.2023 Ing. Kristína Tóthová
411/2023 LAMIA-Ing. Horňák L Milosrdenstva 22 30661234 146,40 tovar do Zooshopu 31.07.2023 Elena Tomášová
409/2023 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 280,42 krmivo 01.08.2023 Elena Tomášová
401/2023 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 do 600,00 vývoz veľkokapacitného kontajnera 02.08.2023 Ing. Kristína Tóthová
406/2023 Nutriland Slovakia s.r.o Na Lány 19 01003 236,04 farmatan 02.08.2023 Viera Farbiaková
400/2023 Bikár Alexander 47539917 47539917 180,00 večere a raňajky pre účastníkov programu Noc v Zoo 02.08.2023 Mgr. Eva Malešová
404/2023 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 1056,00 krmivo 02.08.2023 Viera Farbiaková
399/2023 LB food s.r.o Rokycká 8 54116571 1218,00 strava pre prímestský tábor 02.08.2023 Mgr. Eva Malešová
410/2023 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 1523,84 atlantský sleď 03.08.2023 Viera Farbiaková
402/2023 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 1193,83 krmivo 03.08.2023 Viera Farbiaková
412/2023 EQUIVET s.r.o Křižíkova 3278 03028895 308,00 objímka so závitom 04.08.2023 Ing. Kristína Tóthová
416/2023 Bikár Alexander 47539917 47539917 82,50 večere a raňajky pre účastníkov programu Noc v Zoo 04.08.2023 Mgr. Eva Malešová
414/2023 Bikár Alexander 47539917 47539917 49,00 obed pre účastníkov programu Off road 04.08.2023 Mgr. Eva Malešová
413/2023 Product Feed a.s. Hlavná 1538/31 35922117 386,40 krmivo 04.08.2023 Viera Farbiaková
403/2023 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 430,50 krmivo 04.08.2023 Viera Farbiaková
417/2023 Bikár Alexander 47539917 47539917 15,00 pracovný obed 04.08.2023 Ing. Zuzana Kovérová
486/2023 MAGNA HYDRAULIK s.r.o Pri Krásnej 4 52916146 do 150,00 oprava držiaka chladiča 04.08.2023 Ing. Kristína Tóthová
419/2023 UND-03 a.s. Rastislavova 106 31719163 do 1400,00 pravidelná servisná prehliadka 07.08.2023 Ing. Kristína Tóthová
418/2023 Nutriland Slovakia s.r.o Na Lány 19 01003 89,45 Salastar 08.08.2023 Viera Farbiaková
424/2023 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 223,16 krmivo 08.08.2023 Elena Tomášová
420/2023 LB food s.r.o Rokycká 8 54116571 1260,00 strava pre prímestský tábor 09.08.2023 Mgr. Eva Malešová
422/2023 JANOSCH B&F s.r.o Čeladná 752 26866650 335,88 krmivo 09.08.2023 Viera Farbiaková
427/2023 Bikár Alexander 47539917 47539917 60,00 večere a raňajky pre účastníkov programu Noc v Zoo 10.08.2023 Mgr. Eva Malešová
423/2023 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 285,60 krmivo 10.08.2023 Viera Farbiaková
426/2023 PRIMUS s.r.o. Žilinska cesta 102/531 31632548 112.20 vedro plast 10.08.2023 Elena Tomášová
455/2023 R-Metal s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36 751 081 8,80 opasok, napinak 11.08.2023 Elena Tomášová
421/2023 Bikár Alexander 47539917 47539917 180,00 večere a raňajky pre účastníkov programu Noc v ZOO 11.08.2023 Mgr. Eva Malešová
468/2023 Tridiam s.r.o. Slanecká cesta 1 36177547 do 1200,00 servis vozidla 11.08.2023 Ing. Kristína Tóthová
425/2023 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 126,00 krmivo 11.08.2023 Viera Farbiaková
428/2023 RORA Ekológia s.r.o. Kovaľská 2 36216216 do 1920,00 dvojplášťová nádrž na naftu s výdajným zariadením 14.08.2023 Róbert Kapaló
429/2023 KONEX elektro s.r.o. Rastislavova 7, 040 01 Košice 31 680 569 946,21 led reflektor 14.08.2023 Elena Tomášová
442/2023 Bikár Alexander 47539917 47539917 do 30,00 pracovný obed 15.08.2023 Mgr. Eva Malešová
453/2023 RNDr. Miroslav Fulín CSc Puškinova 15 37642871 170,00 realizácia vzdelávacieho programu Noc netopierov 16.08.2023 Mgr. Eva Malešová
434/2023 Bikár Alexander 47539917 47539917 172,50 večere a raňajky pre účastníkov programu Noc v Zoo 16.08.2023 Mgr. Eva Malešová
433/2023 LB food s.r.o Rokycká 8 54116571 1218,00 strava pre prímestský tábor 16.08.2023 Mgr. Eva Malešová
432/2023 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 do 320,00 tovar do Zoo shopu + repre 16.08.2023 Elena Tomášová
438/2023 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 720,00 vývoz veľkokapacitného kontajnera 17.08.2023 Ing. Kristína Tóthová
459/2023 MD VET s.r.o. na Lány 19 47355191 261,22 silyfeed, dialyte power 17.08.2023 Viera Farbiaková
439/2023 LB food s.r.o Rokycká 8 54116571 do 145,00 nocľah s raňajkami pre 2 osoby 17.08.2023 Ing. Zuzana Kovérová
440/2023 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 do 500,00 oprava mot. vozidla Citroen 17.08.2023 Ing. Kristína Tóthová
446/2023 Bikár Alexander 47539917 47539917 187,50 večere a raňajky pre účastníkov programu Noc v Zoo 17.08.2023 Mgr. Eva Malešová
436/2023 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 337,50 krmivo 17.08.2023 Viera Farbiaková
443/2023 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 1932,00 krmivo 17.08.2023 Viera Farbiaková
437/2023 Hreščák Jaroslav - RETRA Slnečná 263/15 10704060 do 1200,00 dosky, fošne 18.08.2023 Ing. Kristína Tóthová
447/2023 M&M ZOO SERVICE S.C. Ul. Zródlana 15 1200,00 preprava zvierat 18.08.2023 Ing. Patrik Pastorek
485/2023 VVS SK, s.r.o. Trenčianska cesta 925/5 36661422 do 120,00 servis čerpadla na tlakovej kanalizácii 18.08.2023 Ing. Kristína Tóthová
448/2023 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 177,12 odvoz VŽP 18.08.2023 Viera Farbiaková
444/2023 Rajnicová Mária Hospodárska ulica 613 37571117 120,60 krmivo 18.08.2023 Viera Farbiaková
435/2023 VETAMIX Slovensko Priehon 128/50 52688267 1584,00 krmivo 18.08.2023 Viera Farbiaková
445/2023 Bikár Alexander 47539917 47539917 67,50 večere a raňajky pre účastníkov programu Noc v Zoo 18.08.2023 Mgr. Eva Malešová
441/2023 AVAVA s.r.o. Sklenárova 1360/10 51981254 389,16 tovar do Zoo shopu 18.08.2023 Mgr. Ingrid Tomková
449/2023 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 173,67 krmivo 18.08.2023 Viera Farbiaková
451/2023 ASTA - KE s.r.o Slovenská 93 46239286 180,00 servis a oprava chladiaceho boxu 18.08.2023 Viera Farbiaková
457/2023 R-Metal s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36 751 081 3304,87 napinák, spona, pletivo 21.08.2023 Ing. Kristína Tóthová
456/2023 Ing.Diabolko-MIDIA Idanska 7, 040 11 Košice 30649982 do 2700,00 revízia bleskozvodov v areáli Zoo 21.08.2023 Ing. Kristína Tóthová
458/2023 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 548,64 krmivo 21.08.2023 Viera Farbiaková
431/2023 Ing. Jaroslav Krempaský Matuškova 2 43793819 do 160,00 vypracovanie znaleckého posudku pre mot. vozidlo 21.08.2023 Ing. Kristína Tóthová
462/2023 Bikár Alexander 47539917 47539917 165,00 večere a raňajky pre účastníkov programu Noc v ZOO 23.08.2023 Mgr. Eva Malešová
461/2023 BIOKRON s.r.o Kloperky 635, 664 56 Blučina 26251116 1442,33 krmivo 23.08.2023 Viera Farbiaková
463/2023 Bikár Alexander 47539917 47539917 157,50 večere a raňajky pre účastníkov programu Noc v Zoo 25.08.2023 Mgr. Eva Malešová
465/2023 Olexa Martin Osloboditeľov 3, Trstená pri Hornáde 87 249 545 do 400,00 servisné prehliadky plynových kotlov, elektro kotlov a prietokových ohrievačov 25.08.2023 Ing. Kristína Tóthová
466/2023 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 3390,75 tovar do Zoo shopu 25.08.2023 Elena Tomášová
467/2023 KPK Print s.r.o. Orlia 10 44432299 do 350,00 výroba vzdelávacej tabule 28.08.2023 Mgr. Eva Malešová
472/2023 H-TECHNIC, s.r.o. Cyklistická 110 36596931 do 300,00 revízia plynových kotlov 28.08.2023 Ing. Kristína Tóthová
469/2023 Hurný Jozef Zimná 10, 040 01 Košice 17 177 847 do 500,00 servisná prehliadka a údržba plynových tmavých infražiaričov 28.08.2023 Ing. Kristína Tóthová
471/2023 Ing. Peter Toronský-VIPE Kavečianska cesta 38, 040 11 Košice 10 778 250 do 300,00 odborné prehliadky tlak. nádob + odborná prehliadka kotolne 28.08.2023 Ing. Kristína Tóthová
475/2023 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 363,12 krmivo + tovar do Zoo shopu 29.08.2023 Elena Tomášová
476/2023 ANIMAL FOOD s.r.o. Vrádište 148 47562137 84,80 krmivo 29.08.2023 Elena Tomášová
470/2023 Tirpák František ml. 37642413 do 250,.00 kontrola komínov na plyn. vykurovanie 29.08.2023 Ing. Kristína Tóthová
474/2023 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 90,72 krmivo 29.08.2023 Viera Farbiaková
473/2023 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 do 600,00 vývoz veľkokapacitného kontajnera 30.08.2023 Ing. Kristína Tóthová
479/2023 De-Aqua s.r.o. Hrdinov SNP 5713 03601 102,60 BIO dezinfekcia Dezanol 31.08.2023 Viera Farbiaková
477/2023 Ledum Kamara s.r.o. Zámocká 30 48158836 do 80,00 toner+doprava 31.08.2023 Elena Tomášová
481/2023 Product Feed a.s. Hlavná 1538/31 35922117 202,08 krmivo 31.08.2023 Viera Farbiaková
482/2023 Underground Foods s.r.o. Zeiberlichova 160/72 06103499 75,60 dafnie 04.09.2023 Viera Farbiaková
483/2023 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 70,77 krmivo 04.09.2023 Viera Farbiaková
480/2023 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 3176,40 krmivo 04.09.2023 Viera Farbiaková
484/2023 Ing.Diabolko-MIDIA Idanska 7, 040 11 Košice 30649982 do 3000,00 revízia rozvodových skríň 04.09.2023 Ing. Kristína Tóthová
478/2023 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 1546,60 krmivo 04.09.2023 Viera Farbiaková
487/2023 Bikár Alexander 47539917 47539917 do 24,00 pracovný obed 04.09.2023 Ing. Zuzana Kovérová
491/2023 Vzdelávacie stredisko s.r.o. Clementisova 5, 040 22 Košice 36 607 959 72,00 základný kurz - obsluha pre lesnícke stroje 07.09.2023 Ing. Zuzana Kovérová
490/2023 Askozvar s.r.o. Hraničná 2, 040 01 Košice 36175200 do 840,00 základný kurz zvárania, predĺženie platnosti základnej skúšky 07.09.2023 Ing. Zuzana Kovérová
489/2023 Bikár Alexander 47539917 47539917 do 33,00 pracovný obed 07.09.2023 Ing. Zuzana Kovérová
492/2023 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 541,44 krmivo 07.09.2023 Viera Farbiaková
488/2023 AVAVA s.r.o. Sklenárova 1360/10 51981254 689,04 tovar do ZOO shopu 07.09.2023 Mgr. Ingrid Tomková
501/2023 JES Slovakia s.r.o 45918945 do 260,00 grafické spracovanie a výroba menoviek zvierat 11.09.2023 Mgr. Eva Malešová
497/2023 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 104,50 krmivo 11.09.2023 Viera Farbiaková
500/2023 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 832,50 krmivo 11.09.2023 Viera Farbiaková
498/2023 Nutriland Slovakia s.r.o Na Lány 19 01003 356,04 dialyte power, vitavel 11.09.2023 Viera Farbiaková
496/2023 Berka Jiří Ing. Šumvald 403 60307013 381,38 morská soľ, triton činidlo 11.09.2023 Bc. Jozef Lenard
494/2023 Förch Slovensko s.r.o Rosinska cesta 12 36698512 1125,50 Trennsch. cercone, vypúšť. koh. p. pl. kan. 11.09.2023 Ing. Kristína Tóthová
504/2023 Rajnicová Mária Hospodárska ulica 613 37571117 200,00 krmivo 12.09.2023 Viera Farbiaková
502/2023 Bikár Alexander 47539917 47539917 195,00 večere a raňajky pre účastníkov Noc v Zoo 12.09.2023 Mgr. Eva Malešová
499/2023 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 430,00 krmivo 12.09.2023 Viera Farbiaková
505/2023 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 3735,18 krmivo 13.09.2023 Viera Farbiaková
510/2023 Product Feed a.s. Hlavná 1538/31 35922117 162,72 lizy 13.09.2023 Viera Farbiaková
495/2023 BRAINCOM s.r.o. Školska 40 36057401 2480,00 dovoz dekoračných kmeňov 13.09.2023 Ing. Kristína Tóthová
503/2023 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 do 600,00 vývoz veľkokapacitného kontajnera 13.09.2023 Ing. Kristína Tóthová
507/2023 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 278,35 krmivo + repre 13.09.2023 Elena Tomášová
506/2023 JANOSCH B&F s.r.o Čeladná 752 26866650 338,40 krmivo 13.09.2023 Viera Farbiaková
508/2023 OKAY Slovakia s.r.o Černyševského 10 35825979 298,00 kombinovaná chladnička 14.09.2023 Bc. Jozef Lenard
514/2023 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 do 1500,00 servis mot. vozidla 14.09.2023 Ing. Kristína Tóthová
511/2023 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 132,84 odvoz vžp 14.09.2023 Viera Farbiaková
509/2023 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 125,58 VLOrlux pater insect 14.09.2023 Viera Farbiaková
512/2023 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 194,80 krmivo 14.09.2023 Elena Tomášová
516/2023 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 180,75 krmivo 15.09.2023 Viera Farbiaková
525/2023 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 do 550,00 výmena štartéra 15.09.2023 Ing. Kristína Tóthová
515/2023 KLIMAVEX a.s Mánesova 11 46074201 372,45 ventilátor 15.09.2023 Peter Héžeľ
519/2023 ZOO PROFIS Wessenstedt 12 4711806252 do 1700,00 profesionálny set na odchyt zvierat (vystreľovacia sieť) 15.09.2023 Ing. Patrik Pastorek
520/2023 Underground Foods s.r.o. Zeiberlichova 160/72 06103499 39,00 krmivo 15.09.2023 Viera Farbiaková
513/2023 ANIMAL FOOD s.r.o. Vrádište 148 47562137 74.80 krmivo 15.09.2023 Viera Farbiaková
515/2023 VKÚ Harmanec, s.r.o Kynceľová 54 46747770 720,00 prezentácia v mape VKÚ 15.09.2023 Mgr. Eva Malešová
523/2023 MVDr. Demčák M. Lipniky 35, 082 12 Prešov 37 883 844 960,00 krmivo 20.09.2023 Viera Farbiaková
521/2023 Vzdelávacie stredisko s.r.o. Clementisova 5, 040 22 Košice 36 607 959 48,00 základný kurz-práca vo výškach 20.09.2023 Ing. Zuzana Kovérová
526/2023 B2B Partner s.r.o 44413467 616,80 otočný regál na šanóny 20.09.2023 Mgr. Ingrid Tomková
522/2023 POLYKOMP MVDr. Božiková Ingrid Muránska 1274/5 Košice 40 259 315 do 3000,00 vodovodné šachty 21.09.2023 Ing. Kristína Tóthová
527/2023 Duleba Vasiľ,Autocentrum DULEBA Dobroslava 7,090 01 Svidník 36 496 855 do 216,00 prenájom plošiny s obsluhou vrátane prepravy 21.09.2023 Ing. Kristína Tóthová
530/2023 AQUACHEM Slovakia s.r.o Farská 42/43 36830305 144,84 chlornan sodný 22.09.2023 Ing. Kristína Tóthová
525/2023 OBUV špeciál s.r.o. Duklianska 1379/19 36458503 139,90 pracovná obuv 22.09.2023 Elena Tomášová
524/2023 NAY a.s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava 35 739 487 228,99 plynový sporák MORA 22.09.2023 Ing. Kristína Tóthová
539/2023 SEZAM s.r.o Južná trieda 64, 040 01 Košice 633194 293,30 doska, silikón 25.09.2023 Ing. Kristína Tóthová
528/2023 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 279,30 krmivo 27.09.2023 Elena Tomášová
529/2023 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 705,61 tovar do Zoo shopu 27.09.2023 Elena Tomášová
533/2023 KPK Print s.r.o. Orlia 10 44432299 do 200,00 grafický návrh na tlač plagátov 29.09.2023 Mgr. Eva Malešová
532/ Slovgen s.r.o.,Diagnostické laboratórium Ilkovičová 8, 841 04 Bratislava 35 700 629 120,00 určenie pohlavia DNA technikou 29.09.2023 Ing. Patrik Pastorek
538/2023 Hurný Jozef Zimná 10, 040 01 Košice 17 177 847 do 100,00 montáž plyn. sporáka 02.10.2023 Ing. Kristína Tóthová
540/2023 KONEX elektro s.r.o. Rastislavova 7, 040 01 Košice 31 680 569 532,62 reflektory na hornú maštaľ 02.10.2023 Ing. Kristína Tóthová
534/2023 Kuzevič Martin Drábová 1100/06, Košice 47 775 297 do 2200,00 výrub a orez stromov 02.10.2023 Viera Farbiaková
537/2023 Autoškola - BOVI Adlerova 19 17172403 do 540,00 školenie vodičov 02.10.2023 Ing. Kristína Tóthová
535/2023 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 289,08 krmivo 02.10.2023 Viera Farbiaková
536/2023 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 132,84 odvoz vžp. 02.10.2023 Viera Farbiaková
541/2023 JANOSCH B&F s.r.o Čeladná 752 26866650 42,30 krmivo 04.10.2023 Viera Farbiaková
543/2023 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1450,00 krmivo 04.10.2023 Viera Farbiaková
543/2023 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1450,00 krmivo 04.10.2023 Viera Farbiaková
558/2023 SWAM servis s.r.o 36602833 do 2000,00 servisná prehliadka 04.10.2023 Ing. Kristína Tóthová
542/2023 VETAMIX Slovensko Priehon 128/50 52688267 1741,20 krmivo 05.10.2023 Elena Tomášová
545/2023 Tory Tour s.r.o Južná trieda 2 31726704 360,00 prenájom auta počas WAZA konferencie v San Diego 05.10.2023 Mgr. Erich Kočner
546/2023 Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 79, 040 01 Košice 17079202 152,00 kvety 06.10.2023 Viera Farbiaková
548/2023 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 921,99 tovar do Zoo shopu 06.10.2023 Elena Tomášová
590/2023 DORPLAST - Duchová I. teslova 2451 32476426 114,00 PVC výplň hrúbka 24 mm 06.10.2023 Elena Tomášová
544/2023 Bikár Alexander 47539917 47539917 48,00 pracovný obed 06.10.2023 Ing. Zuzana Kovérová
550/2023 ŠAFI-ROLL Bukurešťská 29, 040 13 košice 33 905 479 do 120,00 výroba a dodanie sietí proti hmyzu 09.10.2023 Ing. Kristína Tóthová
549/ XINTEX Slovakia s.r.o. Budovateľská 63 36459046 do 655,00 čistiace prostriedky 09.10.2023 Ing. Kristína Tóthová
551/2023 Hreščák Jaroslav - RETRA Slnečná 263/15 10704060 do 700,00 fošne 09.10.2023 Ing. Kristína Tóthová
547/2023 Hanax s.r.o Staničná 204 50139096 2700,00 slama 09.10.2023 Viera Farbiaková
552/ Ing.Diabolko-MIDIA Idanska 7, 040 11 Košice 30649982 do 900,00 revízia elektro 09.10.2023 Ing. Kristína Tóthová
555/2023 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 do 185,00 tovar do Zoo shopu10.10.2023 10.10.2023 Elena Tomášová
559/2023 SWAM servis s.r.o 36602833 519,26 výmena rozvodov 10.10.2023 Ing. Kristína Tóthová
553/ B2B Partner s.r.o 44413467 159,60 stôl jedálenský 11.10.2023 Ing. Kristína Tóthová
557/2023 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 2592,00 karasy 12.10.2023 Viera Farbiaková
561/2023 Underground Foods s.r.o. Zeiberlichova 160/72 06103499 48,00 krmivo 12.10.2023 Viera Farbiaková
577/ Berka Jiří Ing. Šumvald 403 60307013 127,57 tropic Marin pro-coral k +elements, omega one color mini pellets 13.10.2023 Bc. Jozef Lenard
556/2023 OBUV špeciál s.r.o. Duklianska 1379/19 36458503 119,90 pracovná obuv 13.10.2023 Ing. Kristína Tóthová
556/2023 OBUV špeciál s.r.o. Duklianska 1379/19 36458503 119,90 pracovná obuv 13.10.2023 Ing. Kristína Tóthová
560/2023 Product Feed a.s. Hlavná 1538/31 35922117 280,80 tanín tekutý 13.10.2023 Viera Farbiaková
566/2023 AQUA PLAST SK s.r.o Cesta pod Hradovou 35 46513078 do 600,00 redukcia, šrubenie, spojka 14.10.2023 Ing. Kristína Tóthová
563/2023 Autoškola Darivčák Brigádnická 215/1 14390787 do 250,00 výcvik vodiča nákl. auta, kvalifikačná karta vodiča 16.10.2023 Ing. Kristína Tóthová
567/2023 R-Metal s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36 751 081 373,80 pletivo 16.10.2023 Ing. Kristína Tóthová
568/2023 TURKON s.r.o Popradska 58 36589560 37,38 pás upínací, žiarovka 16.10.2023 Matej Miroslav
564/2023 EKOLAB s.r.o Werferova 1, 040 01 Košice 31684165 do 100,00 rozbor vody 16.10.2023 Ing. Kristína Tóthová
569/2023 CORA GASTRO s.r.o. Traktorová 1 44857187 1407,24 varidlo plyn. 6x horák 17.10.2023 Viera Farbiaková
572/2023 Zoologická a botanická záhrada města Plzně Pod Vinicemi 9 00377015 450,00 preprava zvierat 18.10.2023 Ing. Patrik Pastorek
573/2023 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 1523,84 krmivo 18.10.2023 Viera Farbiaková
574/2023 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 276,00 krmivo 18.10.2023 Viera Farbiaková
571/2023 Boris Ferenc Mgr. Denešova 4 48243191 166,06 salvana ZOO 18.10.2023 Viera Farbiaková
575/2023 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 do 600,00 vývoz veľkokapacitného kontajnera 19.10.2023 Ing. Kristína Tóthová
580/2023 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 134,80 krmivo 20.10.2023 Viera Farbiaková
581/2023 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 30,60 krmivo 20.10.2023 Elena Tomášová
582/2023 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 197,66 krmivo 20.10.2023 Elena Tomášová
579/2023 Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 79, 040 01 Košice 17079202 180,00 borovica, limba 20.10.2023 Viera Farbiaková
607/2023 ŽELEZO STAVEBNINY s.r.o. Nešporova 26 45522855 533,33 Tr Sva Kns 76x3 túra, plast zátka 20.10.2023 Ing. Kristína Tóthová
582/2023 Mikkino s.r.o. kpt. Zalmana 1714/13 53529014 120,00 priadka morušová 20.10.2023 Viera Farbiaková
588/2023 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 213,50 krmivo 23.10.2023 Viera Farbiaková
584/2023 Körössy Alexander Varšavská 6 20346571 216,00 halloween tekvice 23.10.2023 Ing. Zuzana Kovérová
583/2023 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 429,00 krmivo 23.10.2023 Viera Farbiaková
586/2023 JES Slovakia s.r.o 45918945 do 2000,00 grafické spracovanie a tlač stolového kalendára ZOO Košice 23.10.2023 Mgr. Eva Malešová
586/2023 Nay elektrodom, a.s. 35739487 do 80,00 mikrovlnná rúra 23.10.2023 Ing. Zuzana Kovérová
609/2023 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 172,25 krmivo 23.10.2023 Viera Farbiaková
595/2023 OZY s.r.o. Pavla Mudroňa 5 46322540 138,40 netkaná textília 24.10.2023 Viera Farbiaková
592/2023 Olexa Martin Osloboditeľov 3, Trstená pri Hornáde 87 249 545 do 80,00 oprava prietokového ohrievača 24.10.2023 Ing. Kristína Tóthová
600/2023 Správa mestskej zelene 17078202 83,52 kvety 25.10.2023 Viera Farbiaková
597/2023 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 1998,00 karas 25.10.2023 Viera Farbiaková
601/2023 REIMANN s.r.o. Gaštanová 1444/5, 960 01 Zvolen 36623661 do 140,00 náhr. diely na el. vozidlo 25.10.2023 Ing. Kristína Tóthová
605/2023 Kärcher Slovakia 43 967 663 do 922,00 vysokotlakový čistič + pracovný nadstavec 25.10.2023 Ing. Kristína Tóthová
594/2023 AKROM SK s.r.o Veterná 8 46441492 do 400,00 servis stroja ICB 25.10.2023 Ing. Kristína Tóthová
598/2023 GUMEX SK s.r.o. Slanecká 2455, 040 12 Košice 36 366 811 do 60,00 gum. tesnenie 25.10.2023 Ing. Kristína Tóthová
593/2023 WILD stone international s.r.o. Podhořská 31/806 26723174 do 3528,00 obklad 25.10.2023 Ing. Kristína Tóthová
596/2023 REIMANN s.r.o. Gaštanová 1444/5, 960 01 Zvolen 36623661 do 21216,00 úžitkový elektromobil MELEX 25.10.2023 Ing. Kristína Tóthová
599/2023 Bikár Alexander 47539917 47539917 16,00 pracovný obed 25.10.2023 Ing. Zuzana Kovérová
591/ SYSTEM-IS s.r.o. Jegorova 14 44681445 554,11 podpora pre doházdkový systém 25.10.2023 Ing. Zuzana Kovérová
591/2023 Berka Jiří Šumvald 403,783 85 Šumvald u Uničova 60 307 013 do 350,00 morské ryby a živočíchy 25.10.2023 Ing. Patrik Pastorek
604/2023 Safari Park Dvur Králové a.s. Štefanikova 1029 27478246 270,00 vyšetrenie 1,0 vodárky jeleňovitej pred transportom 26.10.2023 Ing. Patrik Pastorek
603/2023 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 184,88 tovar do Zoo shopu+krmivo 26.10.2023 Elena Tomášová
606/2023 MA TRADEING s.r.o. Hrubečská 49 53186389 do 1100,00 kamenivo na zimný posyp 26.10.2023 Ing. Kristína Tóthová
663/2023 AMINA s.r.o. Charkovská 24, 040 13 Košice 24 367 601 do 4200,00 servisná činnosť PC+správa PC 26.10.2023 Ing. Kristína Tóthová
565/2023 ANIMAL FOOD s.r.o. Vrádište 148 47562137 158,60 krmivo 27.10.2023 Viera Farbiaková
602/2023 AGRO BIO Praha Bellušová 1861,Praha 18 630 732 475,00 krmivo 27.10.2023 Viera Farbiaková
616/2023 Aquamotion ROSSA s.r.o Timravy 11 52137767 180,00 oprava fukára 30.10.2023 Viera Farbiaková
615/2023 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 540,00 krmivo 31.10.2023 Viera Farbiaková
562/2023 OBUV špeciál s.r.o. Duklianska 1379/19 36458503 239,80 pracovná obuv 02.11.2023 Elena Tomášová
610/2023 VETAMIX Slovensko Priehon 128/50 52688267 1794,00 krmivo 02.11.2023 Viera Farbiaková
612/2023 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 205,30 krmivo 02.11.2023 Viera Farbiaková
611/2023 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 1546,60 krmivo 02.11.2023 Viera Farbiaková
655/2023 ŽELEZO STAVEBNINY s.r.o. Nešporova 26 45522855 699,63 rúra zváraná, plastové zátky 02.11.2023 Ing. Kristína Tóthová
589/2023 TILIA laboratories s.r.o 5. května 44 02527553 150,00 molekulárne vyšetrenie ary zelenej 02.11.2023 Ing. Patrik Pastorek
608/2023 farma Python s.r.o. Nošovice 276, 25375741 153,14 nekton 02.11.2023 Viera Farbiaková
617/2023 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 38,76 krmivo 02.11.2023 Ľubica Ondriašová
618/2023 Bikár Alexander 47539917 47539917 24,00 pracovný obed 03.11.2023 Ing. Zuzana Kovérová
614/2023 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 4320,00 krmivo 03.11.2023 Ľubica Ondriašová
630/2023 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 1127,52 ryby 06.11.2023 Ľubica Ondriašová
624/2023 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1374,00 krmivo 06.11.2023 Ľubica Ondriašová
613/2023 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 1008,00 krmivo 06.11.2023 Ľubica Ondriašová
622/2023 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 do 840,00 oprava motorového vozidla 07.11.2023 Ing. Kristína Tóthová
619/2023 IN-ECO,spol. s.r.o. Radlinského 13 31644392 481,75 membránové dúchadlo 07.11.2023 Ing. Kristína Tóthová
627/2023 Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO SNP 1155/21 4596404 64,40 toner 08.11.2023 Elena Tomášová
621/2023 Biet SK s.r.o. Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín 46937820 101,00 filter Active Carbon+Cold Catalyst pre čističku BIET,filter HEPA pre čističku BIET AP300 08.11.2023 Bc. Jozef Lenard
623/2023 Tempus - Car s.r.o. Rastislavova 110 31712312 do 850,00 oprava motorového vozidla Land Rover 08.11.2023 Ing. Kristína Tóthová
629/2023 Slovgen s.r.o.,Diagnostické laboratórium Ilkovičová 8, 841 04 Bratislava 35 700 629 70,00 určenie pohlavia DNA technikou 10.11.2023 Ing. Patrik Pastorek
625/2023 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 do 220,00 repre + krmivo 10.11.2023 Elena Tomášová
626/ Bikár Alexander 47539917 47539917 6,50 obed pre účastníka programu deň ošetrovateľom 10.11.2023 Mgr. Eva Malešová
631/2023 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 2925,82 krmivo 13.11.2023 Viera Farbiaková
632/2023 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 1420,50 krmivo 13.11.2023 Viera Farbiaková
634/2023 B2B Partner s.r.o 44413467 160,00 kancelárska stolička 15.11.2023 Elena Tomášová
636/2023 World a Gastro office Kopčianska 90B 46267191 29,55 taška 16.11.2023 Viera Farbiaková
639/2023 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 835,30 krmivo 16.11.2023 Ľubica Ondriašová
638/2023 ZENIT.SK s.r.o. Nová 831/78 36307599 303,88 plexiglas 16.11.2023 Ing. Patrik Pastorek
646/2023 WILLCOM s.r.o. Szakkayho 1 36593087 do 170,00 tašky z recyklovaného papiera 17.11.2023 Mgr. Eva Malešová
647/2023 WILLCOM s.r.o. Szakkayho 1 36593087 do 85,00 tašky z recyklovaného papiera 17.11.2023 Mgr. Eva Malešová
640/2023 UNIKOV NITRA spol. s.r.o. Lehotská 4 46920765 do 7700,00 závesné kontajnery otvorené 17.11.2023 Ing. Kristína Tóthová
644/2023 JANOSCH B&F s.r.o Čeladná 752 26866650 26,90 krmivo 20.11.2023 Viera Farbiaková
642/2023 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 11,24 handmix 20.11.2023 Viera Farbiaková
637/2023 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 do 1200,00 zhotovenie dreveného stojana na reklamnú tabuľu 20.11.2023 Ing. Kristína Tóthová
633/2023 MIKONA s.r.o Trenčianska 452, 02 01 Púchov 31570364 do 830,00 zimné pneumatiky + letné 20.11.2023 Ing. Kristína Tóthová
651/2023 LB food s.r.o Rokycká 8 54116571 120,00 občerstvenie na stretnutie adoptívnych rodičov 20.11.2023 Mgr. Eva Malešová
650/2023 WILLCOM s.r.o. Szakkayho 1 36593087 do 1500,00 suveníry 20.11.2023 Mgr. Eva Malešová
637/2023 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 528,00 krmivo 20.11.2023 Ľubica Ondriašová
652/2023 KPK Print s.r.o. Orlia 10 44432299 do 100,00 výroba tabuliek 20.11.2023 Mgr. Eva Malešová
653/2023 WILLCOM s.r.o. Szakkayho 1 36593087 240,00 grafické spracovanie a tlač novoročenka, diplom, 21.11.2023 Mgr. Eva Malešová
645/2023 Förch Slovensko s.r.o Rosinska cesta 12 36698512 1457,30 náhradné diely 22.11.2023 Ing. Kristína Tóthová
641/2023 KAMODY Slovensko s.r.o. Grösslingova 4 81109 212,78 čln INTEX mariner 22.11.2023 Ing. Patrik Pastorek
649/2023 Hreščák Jaroslav - RETRA Slnečná 263/15 10704060 do 1100,00 fošne, dosky 22.11.2023 Ing. Kristína Tóthová
648/2023 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 do 300,00 repre+krmivo 23.11.2023 Elena Tomášová
659/2023 VIDOK OKNÁ-DVERE s.r.o. Jakobyho 1 36589438 do 3300,00 hliníkové dvere-dodanie + osadenie+vysprávky 24.11.2023 Ing. Kristína Tóthová
661/2023 Ing. F.Danko-FotoMan Hlavná 106,040 01 Košice 30 654 823 do 2300,00 fotoaparát zn. Canon +príslušenstvo 24.11.2023 Mgr. Eva Malešová
656/2023 Bikár Alexander 47539917 47539917 do 2500,00 PC zostava 17,1TB,WIN 11PRO,PC zostava 15,512GB Win PRO 24.11.2023 Ing. Zuzana Kovérová
531/2023 2U s.r.o 17315786 do 240,00 zástavy 24.11.2023 Ing. Kristína Tóthová
658/2023 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 do 600,00 vývoz veľkokapacitného kontajnera 24.11.2023 Ing. Kristína Tóthová
662/2023 SPEDOS Slovensko s.r.o. Kamenná 2827/4 31708587 do 5000,00 sekčné vráta 27.11.2023 Ing. Kristína Tóthová
657/2023 Hotel Crystal Slovenskej jednoty 1776/8 47085452 591,00 ubytovanie 27.11.2023 Mgr. Eva Malešová
668/2023 KONEX elektro, spol. s.r.o Rastislavova 7, 040 01 Košice 31680569 do 1260,00 materiál na bleskozvod 27.11.2023 Ing. Kristína Tóthová
664/2023 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 221,40 kafiléria 27.11.2023 Ľubica Ondriašová
665/2023 Železo stavebniny Holubyho 31, 040 01 Košice 45 522 855 do 560,00 rúry 01.12.2023 Ing. Kristína Tóthová
673/2023 KERGOL J.P.spol. s.r.o. Armádneho generála Svobodu 2 31684807 84,00 skartácia dokumentov ZOO Košice 01.12.2023 Ing. Zuzana Kovérová
666/2023 KOBAKSTAV s.r.o Mlynská 23 46633596 do 4560,00 klampiarska práca - výmena odkvapových žľabov a zvodových rúr na ZOOdome 04.12.2023 Róbert Kapaló
671/2023 GEOMAT Slovakia s.r.o. Rybničná 40 45308012 137,33 filcová kokosová rohož proti mrazu 04.12.2023 Viera Farbiaková
670/2023 ŠTÝL-IVANOV s.r.o. Vyšný Kazimír 23 36498548 14172,00 jednonápravová vyklápacia vlečka 04.12.2023 Ing. Kristína Tóthová
669/2023 JADAL Pruběžná 1548 651,47 el. rosič 04.12.2023 Ing. Patrik Pastorek
672/2023 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 4320,00 krmivo 04.12.2023 Ľubica Ondriašová
676/2023 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 84,61 krmivo 05.12.2023 Ľubica Ondriašová
675/2023 AGRO BIO Praha Bellušová 1861,Praha 18 630 732 do 604,00 krmivo 06.12.2023 Viera Farbiaková
679/2023 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 2165,22 ryby 07.12.2023 Ľubica Ondriašová
680/2023 Slovgen s.r.o.,Diagnostické laboratórium Ilkovičová 8, 841 04 Bratislava 35 700 629 do 100,00 určenie pohlavia DNA technikou 07.12.2023 Ing. Patrik Pastorek
674/2023 MVDr. Demčák M. Lipniky 35, 082 12 Prešov 37 883 844 1104,00 krmivo 07.12.2023 Ľubica Ondriašová
678/2023 AUTOCAR-ŤAŽNÉ zariadenia s.r.o. Kocmál 460/22 36408905 7509,00 príves duo Esprit S+B bez sedlovne 08.12.2023 Ing. Patrik Pastorek
681/2023 VETAMIX Slovensko Priehon 128/50 52688267 2904,40 krmivo 08.12.2023 Ľubica Ondriašová
682/2023 OBUV špeciál s.r.o. Duklianska 1379/19 36458503 119,90 pracovná obuv 11.12.2023 Ing. Patrik Pastorek
684/2023 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 427,50 krmivo 11.12.2023 Ľubica Ondriašová
686/ Underground Foods s.r.o. Zeiberlichova 160/72 06103499 do 620,00 krmivo 12.12.2023 Ľubica Ondriašová
690/2023 LB food s.r.o Rokycká 8 54116571 1140,00 občerstvenie - vianočná kapustnica 13.12.2023 Mgr. Eva Malešová
685/2023 Hořejší Pavel autodoprava Rooseveltová 1006/1,Čelárovce 25 088   47 879 427 730,00 transport zvierat 13.12.2023 Ing. Patrik Pastorek
688/2023 DACHMAT s.r.o. Rastislavova 91 36193941 do 250,00 schody do podkrovia 13.12.2023 Ing. Kristína Tóthová
687/2023 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 420,00 krmivo 13.12.2023 Ľubica Ondriašová
691/2023 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 177,12 odvoz VŽP kat.1 13.12.2023 Ľubica Ondriašová
689/2023 Berka Jiří Ing. Šumvald 403 60307013 284,11 hustomer 260mm s meracou nádobou, dávkovacie čerpadlo, morská riasa 14.12.2023 Bc. Jozef Lenard
693/2023 ANIMAL FOOD s.r.o. Vrádište 148 47562137 70,80 dezinfekcia 15.12.2023 Daniel D 08
695/2023 Djulgerov - FRIGÓRIA Opatovská cesta 31 37300229 do 1651,30 chladiaca skriňa Tefcold gue 70, mraznička Tefcold FR 15.12.2023 Ľubica Ondriašová
696/2023 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 146,79 krmivo 15.12.2023 Ľubica Ondriašová
697/2023 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 381,34 krmivo 15.12.2023 Ľubica Ondriašová
692/2023 KQ METAL s.r.o. Svornosti 9 36745740 do 1100,00 dodanie a montáž lexanu s príslušenstvom 15.12.2023 Ing. Kristína Tóthová
699/2023 SYSTEM - IS s.r.o. Jegorovova 14 44681445 154,20 čip k dochádzkovému systému 19.12.2023 Ing. Zuzana Kovérová
700/2023 Olexa Martin Osloboditeľov 3, Trstená pri Hornáde 87 249 545 do 600,00 oprava elektro kotla , demontáž plyn. sporákov a montáž nového gastronomického sporáka 20.12.2023 Ing. Kristína Tóthová
706/2023 Homola s.r.o. Dlhé diely 18, 841 04 Bratislava 31325921 do 200,00 revízia zdvíhacieho zariadenia 22.12.2023 Ing. Kristína Tóthová
701/2023 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 177,12 odvoz vžp kat.1 22.12.2023 Ľubica Ondriašová
702/2023 Ján Ďutment Okružná 8 44736223 do 2500,00 odvoz maštaľného hnoja 28.12.2023 Ing. Kristína Tóthová
703/2023 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 do 600,00 vývoz veľkokapacitného kontajnera 29.12.2023 Ing. Kristína Tóthová
705/2023 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 3070,44 krmivo 29.12.2023 Ľubica Ondriašová
704/2023 Peter Dinda Vojany 74 50432508 2100,00 balíkované lúčne seno 29.12.2023 Ľubica Ondriašová
708/2023 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 do 1110,00 dodanie a inštalácia mobilného zariadenia 29.12.2023 SR ZOO
705/2023 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 1546,60 krmivo 29.12.2023 Ľubica Ondriašová