Číslo Názov partnera Adresa IČO Suma Popis Dátum Zodpovedná osoba
1/2023 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 197,41 krmivo 03.01.2023 Elena Tomášová
2/2023 vet shop Štúrova 31 42088984 96,20 krmivo 03.01.2023 Elena Tomášová
3/2023 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 do 1500,00 celoročné vyšetrenia zvierat a produktov 03.01.2023 Ing. Patrik Pastorek
5/2023 Ledum Kamara s.r.o. Zámocká 30 48158836 37,87 toner 05.01.2023 Elena Tomášová
4/2023 Štátny veter. a potr. ústav vo Zvolene Pod dráhami 918, 960 86 Zvolen 597538 do 1500,00 celoročné vyšetrenia zvierat a produktov 06.01.2023 Ing. Patrik Pastorek
7/2023 Homola s.r.o. Dlhé diely 18, 841 04 Bratislava 31325921 do 200,00 revízia zdvíhacieho zariadenia 10.01.2023 Ing. Kristína Tóthová
6/2023 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 do 264,00 servis mot. vozidla 11.01.2023 Ing. Kristína Tóthová
8/2023 REIMANN s.r.o. Gaštanová 1444/5, 960 01 Zvolen 36623661 do 2520,00 batérie do elektromobilu 11.01.2023 Ing. Kristína Tóthová
10/2023 Olexa Martin Osloboditeľov 3, Trstená pri Hornáde 87 249 545 do 100,00 oprava plyn. kotla 11.01.2023 Ing. Kristína Tóthová
11/2023 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 367,80 krmivo 11.01.2023 Viera Farbiaková
12/2023 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 486,60 krmivo 11.01.2023 Viera Farbiaková
13/2023 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 160,00 krmivo 11.01.2023 Viera Farbiaková
14/2023 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 60,00 hobliny 11.01.2023 Viera Farbiaková
9/2023 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 154,20 dodanie a montáž monitora 11.01.2023 Ing. Patrik Pastorek
15/2023 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 301,70 krmivo 16.01.2023 Viera Farbiaková
17/2023 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 44,52 krmivo 18.01.2023 Viera Farbiaková
18/2023 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 1248,00 krmivo 18.01.2023 Viera Farbiaková
19/2023 BRAINCOM s.r.o. Školska 40 36057401 do 4700,00 prvky z agátového dreva 20.01.2023 Ing. Kristína Tóthová
20/2023 KCI TECH, s.r.o. Hutnícka 3418/3 50471490 do 570,00 servisná prehliadka stroja Locust 20.01.2023 Ing. Kristína Tóthová
23/2023 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 58,68 krmivo 24.01.2023 Viera Farbiaková
21/2023 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 78,57 balíkové seno, sladový kvet 25.01.2023 Viera Farbiaková
22/2023 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 3063,00 krmivo 25.01.2023 Viera Farbiaková
24/2023 Berka Jiří Šumvald 403,783 85 Šumvald u Uničova 60 307 013 139,96 výtlačné čerpadlo 26.01.2023 Bc. Jozef Lenard
25/2023 zooplus SE Sonnenstrase 15 DE200164421 27,68 sáčky na psie exkrementy 27.01.2023 Mgr. Ingrid Tomková
28/2023 Ing. Jaroslav Krempaský Matuškova 2 43793819 460,00 vypracovanie znaleckého posudku pre vozidlá a zariadenia 27.01.2023 Ing. Kristína Tóthová
26/2023 Štefan Pollák Ulica Jána Franciscciho 1506/4 37872681 1798,73 lúčne seno 30.01.2023 Viera Farbiaková
27/2023 LAJMEX SLOVAKIA TRADING s.r.o Levočská 4557 31726712 678,00 dovoz sena 30.01.2023 Viera Farbiaková
29/2023 GEOPRESS - Milan Selecký Werferova 1, 040 11  Košice 32484585 do 300,00 porealizačné zameranie stavby CHZ margay 30.01.2023 Ing. Kristína Tóthová
30/2023 Bikár Alexander 47539917 47539917 do 6,50 obed pre účastníka zážitkového programu Deň ošetrovateľov 02.02.2023 Bc. Josef Kindl
31/2023 LOS-AGRO s.r.o. Letecká 37 36189987 47,00 Sanatex 02.02.2023 Viera Farbiaková
32/2023 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 259,69 krmivo+tovar do Zoo shopu 02.02.2023 Elena Tomášová
71/2023 Underground Foods s.r.o. Zeiberlichova 160/72 06103499 69,00 peletky 02.02.2023 Viera Farbiaková
33/2023 INTERZOO Service & Logistic GmbH Celler str.2 DE 165482643 2000,00 preprava zvierat 03.02.2023 Ing. Patrik Pastorek
34/2023 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 407,40 krmivo 03.02.2023 Viera Farbiaková
35/2023 BRAINCOM s.r.o. Školska 40 36057401 4164,00 hojdačka, krmelec, lavička 03.02.2023 Ing. Kristína Tóthová
36/2023 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 1463,00 krmivo 08.02.2023 Viera Farbiaková
37/2023 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 651,30 krmivo 09.02.2023 Viera Farbiaková
38/2023 ANIMAL FOOD s.r.o. Vrádište 148 47562137 81,80 krmivo 09.02.2023 Viera Farbiaková
39/2023 KOBAK STAV s.r.o. Krivá 23, 040 01 Košice 46 633 596 1600,00 zhotovenie sadrokartónového stropu 10.02.2023 Ing. Kristína Tóthová
40/2023 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 1011,36 krmivo 10.02.2023 Viera Farbiaková
41/2023 Rajnicová Mária Hospodárska ulica 613 37571117 120,00 zmes lesných plodov 10.02.2023 Viera Farbiaková
42/2023 JANOSCH B&F s.r.o Čeladná 752 26866650 255,96 krmivo 10.02.2023 Viera Farbiaková
43/2023 MVDr. Demčák M. Lipniky 35, 082 12 Prešov 37 883 844 840,00 krmivo 10.02.2023 Viera Farbiaková
44/2023 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 4320,00 krmivo 10.02.2023 Viera Farbiaková
45/2023 IRES M+R s.r.o Kavečianska cesta 41 36447889 do 360,00 preprava materiálu 13.02.2023 Ing. Kristína Tóthová
46/2023 Fenix Slovensko s.r.o Iliašská cesta 86 36013714 263,16 výhrevné panely 13.02.2023 Bc. Jozef Lenard
39/2023 KOBAK STAV s.r.o. Krivá 23, 040 01 Košice 46 633 596 1800,00 zhotovenie sadrokartónového stropu v miestnosti v ZOO dome 13.02.2023 Róbert Kapaló
47/2023 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 108,41 krmivo 17.02.2023 Viera Farbiaková
48/2023 BIOKRON s.r.o Kloperky 635, 664 56 Blučina 26251116 1014,62 krmivo 20.02.2023 Daniel D 08
49/2023 Vzdelávacie stredisko s.r.o. Clementisova 5, 040 22 Košice 36 607 959 120,00 školenie 20.02.2023 Ing. Zuzana Kovérová
50/2023 LB food s.r.o Rokycká 8 54116571 do 35,00 ubytovanie 20.02.2023 Ing. Zuzana Kovérová
51/2023 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 159,29 krmivo 20.02.2023 Viera Farbiaková
52/2023 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 390,00 krmivo 20.02.2023 Viera Farbiaková
56/2023 ENCOTECH s.r.o Moldavská 33, 040 11 Košice 45346275 do 800,00 oprava náučného chodníka 20.02.2023 Ing. Kristína Tóthová
57/2023 Hreščák Jaroslav - RETRA Slnečná 263/15 10704060 do 400,00 dosky 20.02.2023 Ing. Kristína Tóthová
53/2023 Štefan Pollák Ulica Jána Franciscciho 1506/4 37872681 3586,73 lúčne seno 20.02.2023 Viera Farbiaková
54/2023 LAJMEX SLOVAKIA TRADING s.r.o Levočská 4557 31726712 1350,05 dovoz sena 20.02.2023 Viera Farbiaková
55/2023 EQUIVET s.r.o. Křížková 3278, 73801 Frýdek Místek  3 028 895 122,84 objímky na stĺpiky 20.02.2023 Ing. Kristína Tóthová
58/2023 Slovgen s.r.o.,Diagnostické laboratórium Ilkovičová 8, 841 04 Bratislava 35 700 629 určenie pohlavia DNA technikou 21.02.2023 Ing. Patrik Pastorek
59/2023 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 163,73 repre+tovar do Zoo shopu 22.02.2023 Elena Tomášová
62/2023 R-Metal s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36 751 081 90,90 pletivo pozinkované 22.02.2023 Elena Tomášová
65/2023 Kuzevič Martin Drábová 1100/06, Košice 47 775 297 do 5200,00 práce záhradníckeho charakteru, orez stromov 22.02.2023 Ing. Kristína Tóthová
60/2023 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 do 600,00 veľkokapacitného kontajnera 24.02.2023 Ing. Kristína Tóthová
63/2023 Mgr. Miroslav Hanáček Slnečná 29 40223086 4,80 mikro šváby 24.02.2023 Viera Farbiaková
67/2023 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 34,62 dezinfektol suprace 24.02.2023 Elena Tomášová
66/2023 KOBIT - SK s.r.o M.R. Štefánika 48, 026 01  Dolní Kubín 31641440 755,48 kefa valcová 27.02.2023 Ing. Kristína Tóthová
68/2023 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 4320,00 krmivo 28.02.2023 Viera Farbiaková
69/2023 Safari Park Dvur Králové a.s. Štefanikova 1029 27478246 2640,00 preprava zvierat 02.03.2023 Ing. Patrik Pastorek
70/2023 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 243,40 tovar do Zoo shopu+krmivo 02.03.2023 Elena Tomášová
72/2023 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 95,39 krmivo 02.03.2023 Viera Farbiaková
73/2023 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 111,68 krmivo 02.03.2023 Viera Farbiaková
74/2023 LB food s.r.o Rokycká 8 54116571 4,00 obedy pre účastníkov jarného tábora 02.03.2023 Mgr. Eva Malešová
75/2023 JANOSCH B&F s.r.o Čeladná 752 26866650 95,90 krmivo 02.03.2023 Viera Farbiaková
78/2023 VETIS - MVDr. Peter Ponngrácz, Kráľovičove Kračany 91 Komenského 73, 041 81 Košice 32320833 897,96 kolík um. hmota, vod. páska 02.03.2023 Elena Tomášová
79/2023 Underground Foods s.r.o. Zeiberlichova 160/72 06103499 153,36 krmivo 03.03.2023 Viera Farbiaková
76/2023 Pavlínek s.r.o. Rastislavova 79 35920068 110,03 viazacia reťaz, otočný hák 06.03.2023 Ing. Kristína Tóthová
77/2023 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 2624,64 krmivo 06.03.2023 Viera Farbiaková
80/2023 Bikár Alexander 47539917 47539917 21,00 pracovný obed 06.03.2023 Ing. Zuzana Kovérová
85/2023 Hreščák Jaroslav - RETRA Slnečná 263/15 10704060 480,00 fošne 09.03.2023 Ing. Kristína Tóthová
86/2023 Ing.Diabolko-MIDIA Idanska 7, 040 11 Košice 30649982 1500,00 revízie 09.03.2023 Ing. Kristína Tóthová
87/2023 Bc. Matej Košuth Klimkovičova 4 46215654 5000,00 oprava a servis lanových dráh 09.03.2023 Ing. Kristína Tóthová
84/2023 OBUV špeciál s.r.o. Duklianska 1379/19 36458503 119,90 prac. obuv 10.03.2023 Viera Farbiaková
88/2023 Cichlid - Fuljers s.r.o. Petrovice 608 48016527 203,90 magnetická stierka 13.03.2023 Elena Tomášová
89/2023 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 318,60 krmivo 14.03.2023 Viera Farbiaková
99/2023 Mleziva Ján Jetelova 2859/7 17009197 5000,00 Kč výroba tabule 15.03.2023 Mgr. Eva Malešová
91/2023 Auto Valas s.r.o. Pri prachárni 7, Košice 31 681 743 do 700,00 servisná prehliadka motorového vozidla 15.03.2023 Ing. Kristína Tóthová
92/2023 VYS-CAR s.r.o. Táborská 3099/12 47330091 400,0 zapožičanie motorov. vozidla 15.03.2023 Ing. Patrik Pastorek
94/2023 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 2395,00 krmivo 15.03.2023 Viera Farbiaková
95/2023 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 3070,44 krmivo 15.03.2023 Viera Farbiaková
96/2023 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 do 3000,00 rozbor surovej vody 15.03.2023 Ing. Kristína Tóthová
93/2023 VETAMIX Slovensko Priehon 128/50 52688267 3288,00 krmivo 15.03.2023 Viera Farbiaková
97/2023 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 218,74 krmivo + tovar do Zooshopu 15.03.2023 Elena Tomášová
90/2023 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 do 426,00 dodávka +osadenie stôl+lavice 15.03.2023 Ing. Kristína Tóthová
101/2023 ELCOM s.r.o Jesenná 26 00695599 750,00 pokladnice Euro 17.03.2023 Mgr. Ingrid Tomková
106/2023 JANOSCH B&F s.r.o Čeladná 752 26866650 132 toucan rearing solid gel 17.03.2023 Viera Farbiaková
105/2023 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 172,77 krmivo 17.03.2023 Viera Farbiaková
98/2023 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 do 1000,00 fošne 17.03.2023 Ing. Kristína Tóthová
100/2023 INVITAL Aqua s.r.o. Opavska 397 02771897 16,69 ESHa 2000 17.03.2023 Bc. Jozef Lenard
102/2023 MA TRADEING s.r.o. Hrubečská 49 53186389 do 7500,00 odvoz maštaľného hnoja 17.03.2023 Ing. Kristína Tóthová
103/2023 AGRO BILLY s.r.o. 44116578 do 1700,00 generálna oprava prednej nápravy Zetor 7340 17.03.2023 Ing. Kristína Tóthová
104/2023 Krajník Jozef - Nákladná doprava Bijacovce 186 33065381 do 180,00 nakládka a odvoz dreva 17.03.2023 Ing. Kristína Tóthová
109/2023 WILDLANDS Adventure Zoo Emmen Raadhuisplein 99 100,00 preprava zvierat 20.03.2023 Ing. Patrik Pastorek
108/2023 Milan Sloviak-MIDAS Haláčovce 25 35212411 400,00 preprava zvierat 20.03.2023 Ing. Patrik Pastorek
111/2023 Vzdelávacie stredisko s.r.o. Clementisova 5, 040 22 Košice 36 607 959 120,00 základný kurz - obsluha pre reťazové píly 20.03.2023 Ing. Zuzana Kovérová
112/2023 AGRO BIO Praha Bellušová 1861,Praha 18 630 732 156,00 krmivo 20.03.2023 Viera Farbiaková
113/2023 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 142,86 balikované seno, sladový kvet, vitamín pre kozy 20.03.2023 Viera Farbiaková
115/2023 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 do 610,08 zametanie komunikácii v areáli ZOO Košice 22.03.2023 Ing. Kristína Tóthová
116/2023 AGRO BIO Praha Bellušová 1861,Praha 18 630 732 120,00 krmivo 22.03.2023 Viera Farbiaková
117/2023 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 1389,17 tovar do zooshopu 22.03.2023 Elena Tomášová
114/2023 JIPRO Nad nádražím 1573/30a 06539408 127,30 dekoračný kôš, prútená kukaňa 23.03.2023 Elena Tomášová
118/2023 Bikár Alexander 47539917 47539917 do 15,00 pracovný obed 23.03.2023 Ing. Zuzana Kovérová
119/2023 MSO International Zoo Services GmbH Rheinstrase 138 3300,00 preprava zvierat 23.03.2023 Ing. Patrik Pastorek
120/2023 Servisbal obaly s.r.o. na Poříči 661 49811169 352,14 vlna drevitá 23.03.2023 Elena Tomášová
121/2023 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 do 530,00 servisná prehliadka 23.03.2023 Matej Miroslav
122/2023 Detské ihriská SK s.r.o Horná Ves 44, 967 01 Horná Ves 47613165 do 500,00 hlavná ročná kontrola detských ihrísk 24.03.2023 Ing. Kristína Tóthová
123/2023 Hrivnák Ľubomír-LK travel Tatranská 6 33531382 do 200,00 preprava dreva 24.03.2023 Ing. Kristína Tóthová
125/2023 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 do 465,,11 krmivo + tovar do zooshopu 28.03.2023 Elena Tomášová
124/2023 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 do 600,00 vývoz veľkokapacitného kontajnera 28.03.2023 Ing. Kristína Tóthová
126/2023 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 99,36 krmivo 29.03.2023 Viera Farbiaková
127/2023 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 37,50 krmivo 31.03.2023 Viera Farbiaková
133/2023 Berka Jiří Ing. Šumvald 403 60307013 286,29 základné elementy CORE7, morská soľ, tritón činidlo Lithia 03.04.2023 Bc. Jozef Lenard
131/2023 GRAFEX s.r.o. Končistá 3 44712456 vývoz kadáverov na rok 2023 podľa potreby 03.04.2023 Viera Farbiaková
130/2023 GRAFFEX s.r.o. Končistá 3 44712456 20,00 vývoz kadáverov 03.04.2023 Elena Tomášová
134/2023 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 do 850,00 servisná prehliadka 04.04.2023 Ing. Kristína Tóthová
137/2023 Štefan Šnajder Bacúrov 58 41654439 120,00 mikrocvrčky 05.04.2023 Viera Farbiaková
138/2023 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 466,20 krmivo 06.04.2023 Viera Farbiaková
141/2023 R-Metal s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36 751 081 do 104,00 zinkované pletivo 06.04.2023 Ing. Kristína Tóthová
139/2023 Papaya POS s.r.o. Tomášiková 28D 47070153 612,00 prenosná pokladňa (e-kasa)+inštalácia 06.04.2023 Mgr. Ingrid Tomková
140/2023 Olexa Martin Osloboditeľov 3, Trstená pri Hornáde 87 249 545 do 160,00 oprava plynového kotla 06.04.2023 Ing. Kristína Tóthová
136/2023 ABC Tiskárna Sedlecka 46 88354326 do 800,00 grafické spracovanie a výroba 2 druhov poznámkového bloku ZOO Košice 06.04.2023 Mgr. Eva Malešová
142/2023 ANIMAL FOOD s.r.o. Vrádište 148 47562137 155,60 krmivo 07.04.2023 Viera Farbiaková
144/2023 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 882,00 krmivo 11.04.2023 Viera Farbiaková
143/2023 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 184,50 odvoz vžp 11.04.2023 Viera Farbiaková
145/2023 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 213,39 repre+krmivo 13.04.2023 Elena Tomášová
146/2023 Eseos s.r.o. Purkyňova 74 29289564 694,60 bazénové čerpadlo 13.04.2023 Ing. Kristína Tóthová
150/2023 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 do 1722,00 fošne, dosky 14.04.2023 Ing. Kristína Tóthová
147/2023 JANOSCH B&F s.r.o Čeladná 752 26866650 27,70 krmivo 14.04.2023 Viera Farbiaková
153/2023 R-Metal s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36 751 081 340,50 pletivo 17.04.2023 Róbert Kapaló
151/2023 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 3748,60 tovar do Zoo shopu 17.04.2023 Elena Tomášová
165/2023 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 264,95 krmivo 19.04.2023 Elena Tomášová
165/2023 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 264,95 krmivo 19.04.2023 Elena Tomášová
152/2023 WILLCOM s.r.o. Szakkayho 1 36593087 do 650,00 tašky s motívom ZOO Košice 19.04.2023 Mgr. Eva Malešová
154/2023 KRYTEX-stavebné centrum Československej armády 920 36403695 do 920,00 výroba a dodanie schodových nášľapníc z betónu 20.04.2023 Róbert Kapaló
155/2023 RAVEN a.s Šoltésovej 420, 017 01 považská Bystrica 31595804 934,16 hutný materiál 20.04.2023 Róbert Kapaló
156/2023 Tory Tour s.r.o Južná trieda 2 31726704 do 1180 letenky 20.04.2023 Ing. Kristína Tóthová
159/2023 INGREAL SK servis s.r.o. Južná trieda 5/510 36580155 do 7200,00 oprava oplotenia CHZ kozorožce 21.04.2023 Ing. Kristína Tóthová
157/2023 Tory Tour s.r.o Južná trieda 2 31726704 do 1340,00 letenky 21.04.2023 Ing. Kristína Tóthová
158/2023 MKTECHTRADE, s.r.o. Oščadnica 1338 46911901 450,00 begónia semperflorence, aksametica žltá 21.04.2023 Viera Farbiaková
161/2023 XINTEX Slovakia s.r.o. Budovateľská 63 36459046 do 1200,00 čistiace prostriedky 24.04.2023 Ing. Kristína Tóthová
164/2023 MIKONA s.r.o Trenčianska 452, 02 01 Púchov 31570364 do 380,00 pneumatiky 24.04.2023 Ing. Kristína Tóthová
163/2023 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 do 600,00 vývoz veľkokapacitného kontajnera 24.04.2023 Ing. Kristína Tóthová
162/2023 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 3366,00 krmivo 24.04.2023 Viera Farbiaková
160/2023 ŠEVT a.s Plynárenská 6, 821 09  Bratislava 2142006605 do 1380,00 kancelárske potreby 24.04.2023 Ing. Kristína Tóthová
169/2023 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 krmivo 24.04.2023 Viera Farbiaková
173/2023 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 213,20 krmivo + tovar do ZOO shopu 25.04.2023 Elena Tomášová
174/2023 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 960,00 prenájom mobilných toaliet 27.04.2023 Mgr. Ingrid Tomková
176/2023 LAMIA-Ing. Horňák L Milosrdenstva 22 30661234 76,80 tovar do Zoo shopu 27.04.2023 Elena Tomášová
179/2023 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 87,38 tovar do ZOO shopu 28.04.2023 Elena Tomášová
180/2023 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 2848,00 tovar do Zoo shopu 28.04.2023 Elena Tomášová
175/2023 Berka Jiří Šumvald 403,783 85 Šumvald u Uničova 60 307 013 41,60 tropic marin 02.05.2023 Bc. Jozef Lenard
181/2023 AGRO BIO Praha Bellušová 1861,Praha 18 630 732 278,50 krmivo 03.05.2023 Viera Farbiaková
185/2023 Hi - Reklama, s.r.o. 36199451 do 1350,00 výroba 140 ks tričiek s logom ZOO Košice 04.05.2023 Mgr. Eva Malešová
182/2023 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 247,50 krmivo 04.05.2023 Viera Farbiaková
183/2023 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 213,50 krmivo 04.05.2023 Viera Farbiaková
189/2023 Delikomat Slovensko s.r.o. Cementárska 15 35766875 do 350,00 servis a oprava automatu na krmivo 05.05.2023 Mgr. Ingrid Tomková
190/2023 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 111,20 krmivo+doprava 09.05.2023 Viera Farbiaková
196/2023 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 do 600,00 vývoz veľkokapacitného kontajnera 10.05.2023 Ing. Kristína Tóthová
194/2023 DMK-Stav s.r.o. Malogynovska 200/63 46842853 do 300,00 dovoz hliny+doprava 10.05.2023 Ing. Kristína Tóthová
198/2023 IRES M+R s.r.o Kavečianska cesta 41 36447889 do 180,00 presun dreveného stánku 10.05.2023 Ing. Kristína Tóthová
193/2023 Förch Slovensko s.r.o Rosinska cesta 12 36698512 1265,90 paket delenia, rez. kotúč 10.05.2023 Ing. Kristína Tóthová
232/2023 ŽELEZO STAVEBNINY s.r.o. Nešporova 26 45522855 3256,34 rúry 12.05.2023 Elena Tomášová
209/2023 JANOSCH B&F s.r.o Čeladná 752 26866650 632,70 krmivo 12.05.2023 Viera Farbiaková
208/2023 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 40,77 krmivo 12.05.2023 Viera Farbiaková
203/2023 R-Metal s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36 751 081 238,50 tieniaci úplet 12.05.2023 Elena Tomášová
200/2023 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 426,82 krmivo 12.05.2023 Viera Farbiaková
206/2023 Slovgen s.r.o.,Diagnostické laboratórium Ilkovičová 8, 841 04 Bratislava 35 700 629 určenie pohlavia DNA technikou 12.05.2023 Ing. Patrik Pastorek