Číslo Názov partnera Adresa IČO Suma Popis Dátum Zodpovedná osoba
0/ Boris Ferenc Mgr. Denešova 4 48243191 04.01.2024 Daniel D 08
1/2024 SH-Forklift Parts, s. r. o. Opatovská cesta 10 36568651 4797,60 montáž kabíny a príslušenstva na vzv Toyota 04.01.2024 Róbert Kapaló
2/2024 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 do 220,00 krmivo 04.01.2024 Elena Tomášová
3/2024 Štátny vet. a pot. ústav vo Zvolene pod dráhami 918 042355613 do 3000,00 celoročné vyšetrenia zvierat a produktov podľa potrieb Zoologickej záhrady 04.01.2024 Ing. Patrik Pastorek
4/2024 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 do 3000,00 celoročné vyšetrenia zvierat 04.01.2024 Ing. Patrik Pastorek
5/2024 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 321,50 krmivo 04.01.2024 Ľubica Ondriašová
7/2024 KOBAKSTAV s.r.o Mlynská 23 46633596 do 1000,00 stavebné práce 10.01.2024 Kapaló Róbert