Názov zmluvy Zmluvný partner Dátum zverejnenia
Zmluva o dielo č.01/2022 Maroš Djulgerov -FRIGÓRIA 7.3.2022 PDF
DAROVACIA ZMLUVA Rybárstvo S&B s.r.o. 5.1.2022 PDF
Certifikát originality a darovacia zmluva Heiner Jacken 4.2.2022 PDF
DAROVACIA ZMLUVA BAT Andrle s.r.o. 4.2.2022 PDF
Miejski Ogród Zoologiczny w Lodzi Darovacia zmluva 31.3.2022 PDF
ZMLUVA O DEPONÁCII ZVIERAT č.ZOO KE - 2022/03/ Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie 31.3.2022 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2022/03/09 Šárka Žigová 31.3.2022 PDF
O2 Špecifikácia služby O2 Slovakia, s.r.o. 31.1.2022 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA POSKYTNUTIE STRÁŽNEJ SLUŽBY AVAL BETA s.r.o. 31.1.2022 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2022/03/07 Barančík Tomáš 30.3.2022 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2022/03/08 Ján Wiener 30.3.2022 PDF
Deponačná zmluva Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie 30.3.2022 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2022/03/06 AMAZONIA PARK, o.z. 29.3.2022 PDF
PODNÁJOMNÁ ZMLUVA č.001/BP/2022 Ing. Patrik Pastorek 28.2.2022 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/005/2022 MIKROP Slovensko s.r.o. 28.2.2022 PDF
PODNÁJOMNÁ ZMLUVA č.002/BP/2022 Čičmancová Monika 28.2.2022 PDF
ZMLUVA O DIELO Dávid Máriássy 28.1.2022 PDF
Zmluva o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika a.s. 27.1.2022 PDF
KÚPNA ZMLUVA č. ZOO-2022/03/05 Kmeť Vladimír 25.3.2022 PDF
Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom ICTUS CONSULTING s.r.o. 25.3.2022 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/004/2022 De Heus a.s. 25.2.2022 PDF
Dodatok č.3 k PODNÁJOMNEJ ZMLUVE č.002/BP/2018 Eduard Murňak 25.2.2022 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2022/01/02 ZOO Wojciechów 25.1.2022 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2022/03/04 Village House s.r.o. 24.3.2022 PDF
Darovacia zmluva Miejski ogród Zoologiczny w Warszawie 24.3.2022 PDF
DAROVACIA ZMLUVA MIEJSKI Ogród Zoologiczny w Warszawie 24.3.2022 PDF
DAROVACIA ZMLUVA ZooParc de Beauval 24.3.2022 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2022/03/03 JUDR. Beáta Zemková 23.3.2022 PDF
Mandátna zmluva ICTUS CONSULTING s.r.o. 23.3.2022 PDF
DODATOK č.5 MESTO KOŠICE 22.2.2022 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/010/2022 ASTEX s.r.o. 21.3.2022 PDF
Zmluva č.01/2022 IRES M+R s.r.o. 21.3.2022 PDF
Zmluva o dielo č.02/2022 IRES M+R s.r.o. 21.3.2022 PDF
ZMLUVA č.7/2022 Alena Makulová - S. Makula 21.3.2022 PDF
ZMLUVA č.8/2022 o nájme nebytových priestorov Alena Makulová-S. Makula 21.3.2022 PDF
Dodatok č.4 k Zmluve o nájme bytu Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 21.1.2022 PDF
Zmluva o výmene zvierat Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o. 2.2.2022 PDF
Dohoda o ukončení deponácie zvierat Moravec Luboš 19.1.2022 PDF
Dodatok č.6 k ZMLUVE č.14/2020 o nájme ubytovacích priestorov Jiří Žižka 19.04.2022 PDF
Darovacia zmluva HORNBACH - BAUMARKT SK, spol. s.r.o. 18.1.2022 PDF
Zmluva č.09/220/2022 o dovoze a likvidácii odpadových vôd zo žúmp na čistiarni odpadových vôd zo žúmp na čistiarni odpadových vôd v správe VVS, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 17.2.2022 PDF
DOHODA č.22/41/010/1 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 17.1.2022 PDF
ZMLUVA č.2/2022 Andrea Krúpová 16.3.2022 PDF
ZMLUVA č.1/2022 o nájme nebytových priestorov Produkcia Doraz s.r.o. 16.3.2022 PDF
Zmluva č.2/2022 o nájme nebytových priestorov Krupová Andrea 16.3.2022 PDF
ZMLUVA č.4/2022 AZIN s.r.o. 16.3.2022 PDF
ZMLUVA č.5/2022 o nájme nebytových priestorov Ing. Alžbeta Szabó - PRENÁTO 16.3.2022 PDF
ZMLUVA č.6/2022 o nájme nebytových priestorov Ing. Alžbeta Szabó - PRENÁTO 16.3.2022 PDF
Darovacia zmluva ZOO Wuppertal 15.3.2022 PDF
Darovacia zmluva SAFARIPARK 14.3.2022 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU 008/2022 Ing. Tomáš Dzurňak - D&D 14.3.2022 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU 009/2022 Ing. Tomáš Dzurňak - D&D 14.3.2022 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA RD/002/2022 Rybárstvo S&B s.r.o. 14.2.2022 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU 003/2022 TOMCAT PLUS, spol. s.r.o. 14.2.2022 PDF
Nájomná zmluva č.NZ/010/2022 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 14.1.2022 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2022/01/01 AGRP-LB s.r.o. 12.1.2022 PDF
DAROVACIA ZMLUVA Michal CHyla 11.3.2022 PDF
GRIZZ, CZ s.r.o. Zmluva o dielo č.02/2022 11.3.2022 PDF
Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotky v Režime predplateného mýta Sky Toll,a.s. 11.1.2022 PDF
Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplateného mýta NÁRODNÁ DIALNIČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s. 11.1.2022 PDF
DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. 10.3.2022 PDF
Rámcová dohoda RD/001/2022 BAT ANDRLE s.r.o. 10.2.2022 PDF
KÚPNA ZMLUVA Erik Hrabuša 1.3.2022 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/007/2022 TRHOŇ ZooFoods s.r.o. 1.3.2022 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/006/2022 TRHOŇ ZooFoods s.r.o. 1.3.2022 PDF
Darovcí smlouva č.11/DZ/22 Zoologická a botanická zahrada města Plzně 1.3.2022 PDF
ZMLUVA č.56/2022 o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1.3.2022 PDF
Darovcí smlouva ZOO a zámek Zlín-Lešná 1.2.2022 PDF