Názov zmluvy Zmluvný partner Dátum zverejnenia
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2014/09/13 Lucián Torok 9.9.2014 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU RD/026/2014 Osivex záhradkára s.r.o. 9.6.2014 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA  RD/019/2014 Eurohas Consulting s.r.o. 9.5.2014 PDF
Nájomné zmluva č. NZ409/2014 Mesto Košice 9.4.2014 PDF
DODATOK č.10 Mesto Košice 9.4.2014 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2014/01/01 Tabačko František 9.1.2014 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2014/09/12 LTD s.r.o. 8.9.2014 PDF
ZMLUVA č.ZOO KE 2014/08/08 o deponácii zvierat Tatry mountain resorts, a.s. 8.8.2014 PDF
Dodatok č.1 ke Creanto, a.s. 8.8.2014 PDF
Komisionárska zmluva BUSHMAN Slovakia s.r.o. 8.4.2014 PDF
Zmluva o užívaní vymedzených úsekov a ciest v režime predpl. mýta  Národná diaľničná spoločnosť 8.1.2014 PDF
Zmluva o poskytovaní Palubnej jednotky v Režime predplateného mýta SkyToll,a.s. 8.1.2014 PDF
Servisná zmluva AMINA SK, s.r.o. 7.7.2014 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU RD/029/2014 AGRO-BIO spol. s.r.o 7.7.2014 PDF
ZMLUVA č.14/2014 o nájme nebytových priestorov Sándor Koleszár 7.5.2014 PDF
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI OZ Sokoliarska skupina sv. Bavona 7.5.2014 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č.RD/012/2014 Osivex záhradkár s.r.o. 7.4.2014 PDF
ZMLUVA č.01/2014 o nájme nebytových priestorov T. Roštárová, P. Roštár-právny nátupca 7.3.2014 PDF
Dodatok č.5 k zmluve č. 1345/2008 o zverení majetku mesta do správy zo dňa 22.12.2008 Mesto Košice 7.11.2014 PDF
Dodatok č.2 k zmluve č. 2013002729 o zverení majetku mesta do správy zo dňa 09.12.2013 Mesto Košice 7.11.2014 PDF
ZMLUVA č.ZOO KE/07/10/2014 Ogrod Zoobotaniczny w Toruniu 7.10.2014 PDF
Dodatok č.1 k zmluve č.2013002729 Mesto Košice 7.10.2014 PDF
ZMLUVA č.019/2014 o nájme nebytových priestorov Peter Kožár-firma PIETRO 6.9.2014 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU RD/024/2014 Ing. Milan Diabolko 6.6.2014 PDF
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Balčíková Andrea 6.5.2014 PDF
Zmluva o dotácii  Projekt HUSK/1101/2.2.1./0183 ZOO Cesta 6.5.2014 PDF
Zmluva o dielo DreamGardens s.r.o. 6.10.2014 PDF
ZMLUVA č.13/2014 o nájme nebytových priestorov Miklušičáková Simona 5.5.2014 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2014/05/08 Karafa Ivan 5.5.2014 PDF
Darovacia zmluva 29/04/2014 Rodina Lazárová 5.5.2014 PDF
Darovacia zmluva 2 -29/04/2014 Ing. Ladislav Lazár s rodinou 5.5.2014 PDF
Komisionárska zmluva JES SK s.r.o. 5.3.2014 PDF
Kúpno-predajná zmluva č.11/005/2014 Zoologická záhrada Bratislava 5.3.2014 PDF
Darovací smlouva číslo 360-14-176 Zoologicka zahrada hl. m. Prahy 5.12.2014 PDF
Výmenná smlouva číslo 360-14-177 Zoologicka zahrada hl. m. Prahy 5.12.2014 PDF
 Dodatok č. 1 k zmluve č.13/2014 o nájme nebyt. priestorov Simona Miklušičáková 5.09.2014 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č.RD/006/2014 DP WORK s.r.o. 4.3.2014 PDF
ZMLUVA č.30/2014 o nájme nebytových priestorov Rusnáková Gabriela 4.11.2014 PDF
Darovacia zmluva Kľučár Jozef 4.11.2014 PDF
ZMLUVA č.08/2014 o nájme nebytových priestorov Ing. Alžbeta Szabó-PRENATO 31.3.2014 PDF
Darovacia zmluva Ing. Kobulnický Pavol 31.3.2014 PDF
ZMLUVA č.ZOO KE 2014/03/31 o deponácii zvierat Domov sociálnych služieb 31.3.2014 PDF
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP, PO a PZS IKOMI s.r.o. 31.12.2014 PDF
Kúpna zmluva č. ZOOKE-2014/09/16 LTD s.r.o. 30.9.2014 PDF
Kúpna zmluva č. ZOOKE-2014/09/17 LTD s.r.o. 30.9.2014 PDF
ZMLUVA č.24/2014 o nájme nebytových priestorov Fabinyová Eva 30.9.2014 PDF
Dodatek ke smlouvě ZEZ56 ZOO Jihlava 30.9.2014 PDF
Dohoda č.125/2014/AC Úrad práce, socialných vecí a rodiny 30.7.2014 PDF
ZMLUVA o nájme plochy pre reklamu Hi-Reklama, s.r.o. 30.6.2014 PDF
ZMLUVA č.001/RE/2014 o nájme plochy pre reklamu ICM International Center Management, s.r.o. 30.4.2014 PDF
Kúpna zmluva č. ZOOKE-2014/12/15 OZ Sokoliarska skupina sv. Bavona 30.12.2014 PDF
Darovacia zmluva Ing. Pastorek Patrik 30.10.2014 PDF
ZMLUVA č.25/2014 o nájme nebytových priestorov Ing. Alžbeta Szabó-PRENÁTO 30.10.2014 PDF
ZMLUVA č.26/2014 o nájme nebytových priestorov Ing. Alžbeta Szabó-PRENÁTO 30.10.2014 PDF
ZMLUVA č.29/2014 o nájme nebytových priestorov Makula Stanislav 30.10.2014 PDF
ZMLUVA č.28/2014 o nájme nebytových priestorov Makulová Kveta 30.10.2014 PDF
ZMLUVA č.27/2014 o nájme nebytových priestorov Balčíková Andrea 30.10.2014 PDF
KÚPNA ZMLUVA Zoologická záhrada Spišská Nová Ves 30.1.2014 PDF
Darovacia zmluva Zoologická záhrada Spišská Nová Ves 30.1.2014 PDF
Zmluva o zabezpečení reklamnej propagácie produktu VIBOVIT CREANTO, a.s. 3.6.2014 PDF
ZMLUVA č.11/2014 o nájme nebytových priestorov VISITORFOTO, s.r.o. 3.4.2014 PDF
Komisionárska zmluva Dojčák Róbert 3.3.2014 PDF
ZMLUVA č.21/2014 o nájme nebytových priestorov Ing. Szabó Alžbeta PRENÁTO 3.10.2014 PDF
ZMLUVA č.22/2014 o nájme nebytových priestorov Ing. Szabó Alžbeta PRENÁTO 3.10.2014 PDF
ZMLUVA č.25/2014 o nájme nebytových priestorov Balčíková Andrea 3.10.2014 PDF
ZMLUVA č.015/2014 o nájme nebytových priestorov Alexander Bikár 29.5.2014 PDF
dodatok č.1 ku ZMLUVE č.06/2014 o nájme nebytových priestorov Makulová Kveta 29.4.2014 PDF
ZMLUVA č.12/2014 o nájme nebytových priestorov Peter Kožár-firma PIETRO 29.4.2014 PDF
Dodatok č.1 APS, s.r.o. 29.4.2014 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU RD/018/2014 AGRO-BIO spol. s.r.o. 29.4.2014 PDF
Darovacia zmluva Ing- Patrik Pastorek 29.12.2014 PDF
Vypovedanie zmluvy č,ZOO KE 2014/05/02 Mgr. Pavol Michal 29.12.2014 PDF
ZMLUVA č.002/ BP/2014 o nájme bytových priestorov Viera Farbiaková 29.10.2014 PDF
ZMLUVA č.003/BP/2014 o nájme bytových priestorov Martin Zamborský 29.10.2014 PDF
ZMLUVA O VÝMENE ZVIERAT Majoroš Peter 29.1.2014 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2014/01/04 Rozhon Lukáš 29.1.2014 PDF
Dodatek k Dohodě o deponaci zvířat čZD/40/2013 Zoologická a botanická zahrada města Plzně 29.1.2014 PDF
Dodatok k Zmluve o otvorenej výmene zvierat č.07/10/2013 Zoologická záhrada Bratislava 28.5.2014 PDF
Komisionárska zmluva Jenčo Martin 28.4.2014 PDF
ZMLUVA č.10/2014 o nájme nebytových priestorov APS, s.r.o. 28.3.2014 PDF
Reklama Databanka firiem s.r.o. 28.2.2014 PDF
Contract of Agreement betwen the EAZA Technical Assistance Committee EAZA 27.9.2014 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY RD/034/2014 27.8.2014 PDF
Smlouva o vypujčce č:006/2014 Welt Servis spol. s.r.o. 27.8.2014 PDF
Dodatok č.14 k inominátnej zmluve uzavretej dňa 11.08.2003 AVAL BETA s.r.o. 27.6.2014 PDF
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Tatry mountain resorts a.s. 27.6.2014 PDF
Zmluva o nájme plochy pre reklamu Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením opbmedzeným 27.5.2014 PDF
Komisionárska zmluva AMADEA s.r.o. 27.5.2014 PDF
dodatok č.1 ku ZMLUVE č.012/2014 Peter Kožár - firma PIETRO 27.5.2014 PDF
ZMLUVA č.02/2014 o nájme nebytových priestorov Balčíková Andrea 27.3.2014 PDF
ZMLUVA č.04/2014 o nájme nebytových priestorov Fabinyová Eva 27.3.2014 PDF
ZMLUVA č.09/2014 o nájme nebytových priestorov Ing. Alžbeta Szabó-PRENATO 27.3.2014 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2014/02/05 Mestská časť Košice-Barca 27.2.2014 PDF
Kúpna zmluva č. ZOOKE-2014/10/22 Viera Farbiaková 27.11.2014 PDF
Kúpna zmluva SEKONT s.r.o. 27.10.2014 PDF
Kúpna zmluva EKOSPOL Vranov s.r.o. 26.9.2014 PDF
Darovacia zmluva Dáša Lehotská 26.8.2014 PDF
Zmluva o spolupráci Národný žrebčín Topolčianky, štátny podnik 26.6.2014 PDF
Zmluva o nájme plochy na reklamu Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením opbmedzeným 26.5.2014 PDF
Darovacia zmluva Parc Zoologique de Thoiry 26.3.2014 PDF
Darovacia zmluva Parc Zoologique de Thoiry 26.3.2014 PDF
Darovacia zmluva Parc Zoologique de Thoiry 26.3.2014 PDF
Dohoda o zrušení zmluvy o výpožičke zo dňa Mesto Košice 26.2.2014 PDF
DODATOK č.5 Mesto Košice 26.2.2014 PDF
DODATOK č.4 Mesto Košice 26.2.2014 PDF
Zmluva o výmene zvierat Zoologická záhrada Bratislava 26.2.2014 PDF
Zmluva o výmene zvierat Zoologická záhrada Bratislava 26.2.2014 PDF
Zmluva č. o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Jitka Reisingerová J.R.Poniklec 26.2.2014 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č.RD/001/2014 LABAŠ Košice s.r.o. 26.2.2014 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č.RD/003/2014 DP WORK s.r.o. 26.2.2014 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č.RD/004/2014 TOMCAT PLUS, spol. s r.o. 26.2.2014 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č.RD/005/2014 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a.s. ŠEVT a.s. 26.2.2014 PDF
Dodatek č.4 Smlouvy č. Cull/001/21 Cullinan s.r.o 25.8.2014 PDF
Smlouva č. Cull/002/14 Cullinan CS s.r.o 25.8.2014 PDF
Darovacia zmluva Lukáčová Mária 25.6.2014 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU RD/016/2014 De Heus a.s. 25.4.2014 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU RD/017/2014 De Heus a.s. 25.4.2014 PDF
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č.06/2014 THE FABRIK, s.r.o. 25.4.2014 PDF
Komisionárska zmluva Stanislav Císař 25.3.2014 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č.RD/011/2014 MVDr. Peter Pongrácz-VETIS 25.3.2014 PDF
Zmluva č. 018/2014 o nájme nebytových priestorov Tomáš Jašurek Arline 24.7.2014 PDF
U.S.Steel Košice, s.r.o. DAROVACIA ZMLUVA č.13/2014  24.4.2014 PDF
Zoologická zahrada Ohrada Deponační smlouva 16/2014 24.4.2014 PDF
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva Prima Banka Slovensko a.s 24.3.2014 PDF
Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty Prima Banka Slovensko a.s 24.3.2014 PDF
Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty Prima Banka Slovensko a.s 24.3.2014 PDF
ZMLUVA č.05/2014 o nájme nebytových priestorov Rusnáková Gabriela 24.3.2014 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č.RD/009/2014 AGROANVA s.r.o. 24.3.2014 PDF
ZMLUVA O VÝMENE ZVIERAT Zoologická zahrada Liberec 24.11.2014 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU RD/027/2014 Lukáš Rozhon 23.6.2014 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU RD/028/2014 MIKONA s.r.o. 23.6.2014 PDF
 Zmluva č. 017/2014 o nájme nebytových priestorov VISITORFOTO s.r.o. 23.6.2014 PDF
ZMLUVA č.ZOO KE 2014/06/ O DEPONÁCII ZVIERAT Tatry montain resorts. a.s. 23.6.2014 PDF
Kúpna zmluva č. ZOOKE-2014/10/22 TK Crown, s.r.o. 23.10.2014 PDF
DODATOK č.6 MESTO KOŠICE 22.9.2014 PDF
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku zo štatného rozpočtu slovenskej republiky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 22.7.2014 PDF
Darovacia zmluva Mary Kay s.r.o. OZ Slovakia 22.5.2014 PDF
Dodatok č.1 k Zmluve o otvorenej výmene zvierat Tatry mountain resorts a.s. 22.10.2014 PDF
DODATOK č.11 MESTO KOŠICE 22.10.2014 PDF
KÚPNA ZMLUVA Fričovský Tibor 22.1.2014 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU RD/031/2014 Agrofarma LIMOUSINE s.r.o. 21.7.2014 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU RD//2014 Canis Slovakia, s.r.o. 21.7.2014 PDF
Potvrdenie o darovaní TierparkHagenbeck 21.5.2014 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA  RD/022/2014 SATEC SK a.s. 21.5.2014 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č.RD/002/2014 ZERO Košice, s.r.o. 21.2.2014 PDF
Rozhodnutie Mesto Košice 21.2.2014 PDF
Zmluva o dielo MAJO STAV Košic, s.r.o. 21.11.2014 PDF
Darovacia Zmluva TIERPARK CHEMNITZ 20.6.2014 PDF
CONTRACT ZOO Dvur Králové a.s. 20.3.2014 PDF
SMLOUVA O DEPONACI ZVÍŘETE ZOO Dvur Králové a.s. 20.3.2014 PDF
Kúpna zmluva č. ZOOKE-2014/10/21 Kostiv Sergej 20.10.2014 PDF
Nájomná zmluva Mesto Košice 20.10.2014 PDF
Darovacia zmluva Seman Branislav Ing. 20.1.2014 PDF
KÚPNA ZMLUVA Kostiv Sergej 20.1.2014 PDF
ZMLUVA č.ZOO KE2014/05/02 O DEPONÁCII ZVIERAT Mgr. Pavol Michal 2.5.2014 PDF
Smlouva o komisním prodeji Ing. Rudolf Ropek 2.5.2014 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2014/05/07 Kukurugya Slavomír 2.5.2014 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č.RD/013/2014 KONEX elektro, spol. s.r.o. 2.4.2014 PDF
Zmluva o spolupráci BUSHMAN Slovakia s.r.o. 2.4.2014 PDF
DAROVACIA ZMLUVA č.1/2014 Zoologická záhrada Spišská Nová Ves 2.10.2014 PDF
ZMLUVA č.23/2014 o nájme nebytových priestorov Terézia Roštárová, Pavol Roštár-právny nástupca 2.10.2014 PDF
Kúpna zmluva č. ZOOKE-2014/10/18 Lucia Salanciová 2.10.2014 PDF
Zmluva o výmene zvierat Zoologická záhrada Bratislava 19.9.2014 PDF
Dodatok č. 1 k Zmluve o výmene zvierat číslo 11/002/2014 zo dňa 21.02.2014 Zoologická záhrada Bratislava 19.9.2014 PDF
Zmluva č. 020/2014 o nájme nebytových priestorov Richard Burghard ako právny nástupca po nebohej Burghardová Eva 19.9.2014 PDF
ZMLUVA č.ZOO KE 2014/05/20 O DEPONÁCII ZVIERAT Zoologická zahrada Ostrava 19.5.2014 PDF
Deponační smlouva č.D/11/14 Zoologická zahrada Ostrava 19.5.2014 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA  RD/021/2014 Ryba Košice spol. s.r.o. 19.5.2014 PDF
Rámcová komisionárska zmluva OLYMPTOY - SK s.r.o. 19.3.2014 PDF
Dohoda o vyrovnaní formou  splátkového kalendára Eva Burghardová-právny nástupca Richard Burghard 19.3.2014 PDF
Dodatok č.1 AMADEA s.r.o. 19.11.2014 PDF
ZMLUVA č. 63/2014 o vykonaní odborných a labor. vyšetrení a expertíz Regionálny úrad ver. zdravotníctvo so sídlom v KE 18.3.2014 PDF
ZMLUVA O DEPONÁCII 09102013 Zoologická záhrada Bojnice 18.2.2014 PDF
DODATOK č.9 Mesto Košice 18.2.2014 PDF
Zmluva o poskytovaní strážnej služby SBS Shield s.r.o. 18.12.2014 PDF
Darovacia zmluva Základná škola Postupimská 37, KE 17.6.2014 PDF
DAROVACIA ZMLUVA č.30/2014 U.S.Steel Košice, s.r.o 17.6.2014 PDF
 Zmluva č. 016/2014 o nájme nebytových priestorov Alexander Bikár, Košice   17.6.2014 PDF
Komisionárska zmluva  CULLINAN.CS, s.r.o. 17.12.2014 PDF
Kúpna zmluva č. ZOOKE-2014/10/19 Ing. Emília Kornúcová 17.10.2014 PDF
DODATOK č.14 MESTO KOŠICE 17.10.2014 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2014/09/14 Beáta Haboráková 16.9.2014 PDF
Zmluva o reklame č.35/2014 U.S.Steel Košice, s.r.o. 16.9.2014 PDF
Kúpna zmluva č. ZOOKE-2014/09/15 Mestské lesy a.s 16.9.2014 PDF
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri tvorbe ponuky mestskej turistickej karty KOŠICE-Turizmus 16.7.2014 PDF
 Zmluva  výmene zvierat č.2014/07/2014 ZOO Vyškov 16.7.2014 PDF
Darovacia zmluva Ing. Branislav Seman 16.7.2014 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOO KE-2014/10/20 Magdaléna Nohájová 16.10.2014 PDF
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY Mestské lesy Košice a.s. 15.9.2014 PDF
Zmluva o výmene zvierat Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie 15.5.2014 PDF
Deponačná zmluva Zarzad Zieleni Miejkiej Miejski Ogród Zoogiczny 15.5.2014 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU RD/023/2014 FEEDPRODUKT - WINKER, s.r.o. 15.5.2014 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU RD/015/2014 R-METAL 15.4.2014 PDF
ZMLUVA o zabezpečení odbornej praxe Súkromná stredná odborná škola 15.4.2014 PDF
ZMLUVA 15/10/2014 Joma Travel, s.r.o. 15.10.2014 PDF
Darovacia zmluva Pastorek Patrik Ing. 15.1.2014 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU RD/033/2014 Rybárstvo Zemplín s.r.o. 14.8.2014 PDF
ZMLUVA č.ZOO KE/14/05/2014 ZOO Wroclaw, Sp. z o.o. 14.5.2014 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU RD/014/2014 Farby Kušnír, s.r.o. 14.4.2014 PDF
Komisionárska zmluva ELGEO-RNDr.Milan Blaha 14.3.2014 PDF
SMLOUVA NA PŘEPRAVU ZVÍŘAT ZOO Dvur Králové a.s. 14.3.2014 PDF
SMLOUVA NA PŘEPRAVU ZVÍŘAT ZOO Dvur Králové a.s. 14.3.2014 PDF
DODATOK č.7 Burghardová Eva 14.3.2014 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č.RD/010/2014 HORTI s.r.o. 14.3.2014 PDF
Kúpna zmluva č. ZOOKE-2014/11/24 Chládecký Boris 14.11.2014 PDF
Dodatok č.1 ku Komisionárskej zmluve Martin Jenčo 14.10.2014 PDF
Dodatok č.1 ku Komisionárskej zmluve Róbert Dojčák 14.10.2014 PDF
Dodatok č.1 ku Komisionárskej zmluve OLYMPTOY -SK s.r.o. 14.10.2014 PDF
Dodatok č.1 ku Komisionárskej zmluve JES SK s.r.o. 14.10.2014 PDF
Dodatok č.1 ku Komisionárskej zmluve Cisar Jiri 14.10.2014 PDF
Dodatok č.1 ku Komisionárskej zmluve RNDr. Milan Blaha 14.10.2014 PDF
dodatok č.1 k NÁJOMNEJ ZMLUVA č.2009000630 Jarčuška Marcel 14.1.2014 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2014/06/10 Štefan Mizerák 13.6.2014 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2014/05/09 Bakši Stanislav 13.5.2014 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č.RD/007/2014 AGRO-BIO spol. s.r.o. 13.3.2014 PDF
Zmluva o reklame a propagácii IKAR, s.r.o. 12.3.2014 PDF
DOHODA O SPOLUPRÁCI Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied ďalej PaÚ SAV 12.11.2014 PDF
ZMLUVA č.001/BP/2014 Silvia Olšakovská 11.4.2014 PDF
Komisionárska zmluva LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 11.4.2014 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2014/03/06 LTD s.r.o. 11.3.2014 PDF
Kúpno-predajná zmluva č.11/006/2014 Zoologická záhrada Bratislava 11.3.2014 PDF
ZMLUVA O PARTNERSTVE, Brumíková letná cesta  FRED NURKS PROMOTION spol. s r.o. 11.3.2014 PDF
Darovací list Ogrod Zoobotaniczny w Toruniu 11.10.2014 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU RD/030/2014 Daniel Drábik 10.7.2014 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU RD/035/2014 INTERIÉR INVEST s.r.o. 10.12.2014 PDF
ZMLUVA č.06/2014 o nájme nebytových priestorov Makulová Kveta 1.4.2014 PDF
ZMLUVA č.07/2014 o nájme nebytových priestorov Makula Stanislav 1.4.2014 PDF
DODATOK č.1 ku Kúpnej zmluve č.ZOOKE-2014/09/15 Mestské lesy Košice a.s. 1.11.2014 PDF
Zmluva o otvorenej výmene zvierat č.01/10/2014 Tatry mountain resorts, a.s. 1.10.2014 PDF
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.RD/023/2014 FEEDPRODUCT_WINKER, s.r.o. 1.10.2014 PDF