Názov zmluvy Zmluvný partner Dátum zverejnenia
Zmluva č.15/2021 o nájme nebytových priestorov Ivana Hálková 9.9.2021 PDF
KÚPNA ZMLUVA Ing. Branislav Zajac 9.9.2021 PDF
KÚPNA ZMLUVA č. ZOOKE-2021/07/18 Dušan Serátor 9.7.2021 PDF
KÚPNA ZMLUVA č. ZOOKE-2021/09/27 Vladimír Kocourek 8.9.2021 PDF
ZMLUVA O DIELO LOVIS plus s.r.o. 8.7.2021 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2021/06/14 Ing. Marko Bucko 8.6.2021 PDF
ZMLUVA č.2021000409 o zverení hnuteľného majetku mesta do správy MESTO KOŠICE 8.4.2021 PDF
Darovacia zmluva Zoo Heidelberg 8.12.2021 PDF
Darovacia Zmluva Zoo de la Boissiere du Doré 8.12.2021 PDF
Darovacia zmluva Active life,n.o. 8.10.2021 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2021/04/06 Jozef Marenčin 7.4.2021 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/004/2021 TRHOŇ ZooFoods s.r.o. 7.4.2021 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/005/2021 TRHOŇ ZooFoods s.r.o. 7.4.2021 PDF
DAROVACIA ZMLUVA č.6/9/2021 Jozef Lapšanský 6.9.2021 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2021/12/36 Ing. Alexej Beljajev 6.12.2021 PDF
Darovacia zmluva Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie 5.11.2021 PDF
Darovacia zmluva Fundacja Miejski Park i Ogrod Zoologiczny w Krakowie 5.11.2021 PDF
Komisionárska zmluva č.KOM/01/2021 CARLA Slovakia, spol. s.r.o. 5.10.2021 PDF
ZMLUVA O VÝMENE ZVIERAT Mgr. Pavel Michal 4.8.2021 PDF
ZMLUVA č.15/2021 o nájme ubytovacích priestorov Ľubomír Kaľavský 4.8.2021 PDF
Ukončení smlouvy o deponaci ZOOLOGICKÁ ZAHRADA OLOMOUC 4.5.2021 PDF
DAROVACIA ZMLUVA De Heus s.r.o. 4.5.2021 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2021/04/07 Kapaló Róbert 4.4.2021 PDF
ZMLUVA č.1/2021 o nájme nebytových priestorov Produkcia Doraz s.r.o. 4.3.2021 PDF
Dodatok č.1 K ZMLUVE č.14/2021 Ing. Valér Pavlík - FUN PARK 31.8.2021 PDF
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Džodla Peter 31.5.2021 PDF
PODNÁJOMNÁ ZMLUVA č.001/BP/2021 MVDr. Dana Hyláková 31.5.2021 PDF
Dodatok č.1k ZMLUVE č.12/2021 o nájme nebytových priestorov MVDr. Dana Hyláková 31.5.2021 PDF
Dodatok č.2 k ZMLUVE č.14/2020 o nájme ubytovacích priestorov Jiří Žižka 31.5.2021 PDF
DEPONAČNÍ SMLOUVA č.DD/57/2021 Zoologická zahrada a botanický park Ostrava 31.12.2021 PDF
Dodatok č.1 K ZMLUVE č.9/2021 o nájme nebytových priestorov Andrea Krupová 30.9.2021 PDF
ZMLUVA č.16/2021 o nájme nebytových a vonkajších priestorov MHRNG, s.r.o. 30.9.2021 PDF
Dodatok č.4 k Zmluve č. 14/2020 o nájme nebytových priestorov Jiří Žižka 30.8.2021 PDF
ZMLUVA č.12/2021 MVDr. Dana Hyláková 30.4.2021 PDF
Kúpna zmluva PROFIL INVEST SLOVAKIA s.r.o. -odd. betónové ploty 30.3.2021 PDF
Zmluva o dielo č.04/2021 IRES M+R, s.r.o. 3.9.2021 PDF
Zmluva o dielo č.03/2021 IRES M+R s.r.o. 3.9.2021 PDF
Dodatok č.2 K ZMLUVE č.5/2021 o nájme nebytových priestorov AZIN s.r.o. 3.8.2021 PDF
Darovacia zmluva Municipal Autonoumus Institution of Culture of the city district Kaliningrad zoo 3.3.2021 PDF
Darovacia zmluva ASUAN a.s. 3.3.2021 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2021/11/34 Ing. Ľubomír Šaro 3.12.2021 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2021/11/35 Viktor Hritz 3.12.2021 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2021/10/28 Roman Zborovjan 3.11.2021 PDF
Zmluva o dielo č.6/2021 KOBAKSTAV s.r.o. 3.11.2021 PDF
Dodatok č.1 K ZMLUVE č.4/2021 o nájme nebytových priestorov Ing. Alžbeta Szabó-PRENÁTO 29.9.2021 PDF
Dodatok č.3 K ZMLUVE č.5/2021 o nájme nebytových priestorov AZIN s.r.o. 29.9.2021 PDF
Dodatok č.1 K ZMLUVE č.3/2021 o nájme nebytových priestorov Ing. Alžbeta Szabó-PRENÁTO 29.9.2021 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2021/07/25 Agro Hniezdne s.r.o. 29.7.2021 PDF
Obchodná zmluva MARK MEDIA s.r.o. 29.7.2021 PDF
Obchodná zmluva MARK MEDIA 29.7.2021 PDF
Dodatok č.3 k Zmluve č.14/2020 o nájme ubytovacích priestorov Jiří Žižka 29.6.2021 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2021/04/11 Fauna Service-Krystian Sieminski 29.4.2021 PDF
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí audítorských služieb ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. 29.3.2021 PDF
Dodatok č.1 k ZMLUVE NA POSKYTNUTIE STRÁŽNEJ SLUŽBY AVAL BETA s.r.o. 29.12.2021 PDF
Zmluva o spolupráci pri realizácii transformácii IT infraštruktúry Mesto Košice 29.12.2021 PDF
Dodatok č.2 k NÁJOMNEJ ZMLUVE č.2007/VZ/02 Ileninová Anna 29.12.2021 PDF
Dodatok č.5 k ZMLUVE č.14/2020 o nájme nebytových priestorov Jiří Žižka 29.12.2021 PDF
ZMLUVA O VÝMENE ZVIERAT Nagyerdei Kultúrpark Nomprofit Kft. (Zoo Debrecen) 29.10.2021 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/11/2021 J.TRANS TRADE s.r.o. 29.10.2021 PDF
Dodatok č.1 k ZMLUVE č.14/2020 o nájme ubytovacích priestorov Jiří Žižka 29.1.2021 PDF
KÚPNA ZMLUVA DOXX - stravné lístky 28.4.2021 PDF
Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotky Sky Toll, s.r.o. 28.12.2021 PDF
Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplateného mýta Národná diaľničná spoločnosť 28.12.2021 PDF
Nájomná zmluva č.NZ/102/2021 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 28.10.2021 PDF
VÝMĚNNÁ SMLOUVA č.2021/06 Zoologicka zahrada Jihlava, příspěvkova organizace 27.6.2021 PDF
ZMLUVA o spolupráci Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik 27.4.2021 PDF
Darovacia zmluva Miejski Ogród Zoogiczny Sp. 27.4.2021 PDF
ZMLUVA č.9/2021 o nájme nebytových priestorov Andrea Krúpová 27.4.2021 PDF
ZMLUVA č.11/2021 o nájme nebytových priestorov Kveta Makulová 27.4.2021 PDF
ZMLUVA č.10/2021 o nájme nebytových priestorov Stanislav Makula 27.4.2021 PDF
Darovcí smlouva Zoologicka zahrada Olomouc 27.10.2021 PDF
Darovacia zmluva Zoologicka zahrada Jihlava 27.10.2021 PDF
Deponační smlouva 17/2021 Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou 27.10.2021 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2021/07/24 Mgr. Pavel Michal 26.7.2021 PDF
DODATOK č.1/2021 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením 26.4.2021 PDF
ZMLUVA č.6/2021 o nájme nebytových priestorov MHRNG, s.r.o. 26.4.2021 PDF
Zmluva č.8/2021 o nájme nebytových priestorov Eva Fabinyová -právny nástupca Jozef Fabíny 26.4.2021 PDF
ZMLUVA č.7/2021 o nájme nebytových priestorov Rusnáková Gabriela 26.4.2021 PDF
Darovacia zmluva Ing. Pavol Cigánik 26.2.2021 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2021/02/02 Štefan Petriska 26.2.2021 PDF
Zmluva č.09/212/2021 o dovoze a likvidácii odpadových vôd na čistiarni odpadových vôd v správe VVS, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 26.2.2021 PDF
Služba Internet Business O2 Business Services a.s. 26.2.2021 PDF
KÚPNA ZMLUVA č. ZOOKE-2021/11/32 Marcin Štefan 26.11.2021 PDF
MARK MEDIA s.r.o. Obchodná zmluva č.219/2021 26.10.2021 PDF
KÚPNA ZMLUVA č. ZOOKE-2021/06/17 P.T.Bunga Wanga Sedjati 25.6.2021 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD /003/2021 Rybárstvo S&B s.r.o. 25.3.2021 PDF
Darovací smlouva Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvkova organizace 25.3.2021 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2021/02/01 SLUŽBA, mestský podnik Stropkov 25.2.2021 PDF
Dodatok č.3 k Zmluve o nájme bytu č. NZ/716/2016 zo dňa 14.12.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 25.11.2021 PDF
DODATOK č.1 IRES M+R s.r.o. 25.10.2021 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/009/2021 VERICOM s.r.o. 24.9.2021 PDF
Darovací smlouva Zoologická zahrada Ústi nad Labem příspěvková organizace 24.3.2021 PDF
Dodatok č.2 k Podnájomnej zmluve č.001/BP/2017 Viera Farbiaková 24.2.2021 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2021/11/33 Roman Imrich 24.11.2021 PDF
Darovacia zmluva Moskovskij zoopark 23.7.2021 PDF
Zmluva o výmene zvierat Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera w Zamosciu 23.6.2021 PDF
Darovacia zmluva Zoo Emmen 23.3.2021 PDF
DODATOK č.4 k zmluve o spolupráci zo dňa 13.9.2012 WEST MEDIA, s.r.o. 23.2.2021 PDF
DAROVAIA ZMLUVA Zoopark Chomutov, p.o. 23.11.2021 PDF
CULLINAN.CS s.r.o. DODATOK č.Cull/002/14 22.9.2021 PDF
Darovacia zmluva Zoo Leipzig Gmbh 22.9.2021 PDF
KÚPNA ZMLUVA č. ZOOKE-2021/07/22 Ing. Peter Lysina 22.7.2021 PDF
KÚPNA ZMLUVA č ZOOKE-2021/07/23 Patrik Motýľ 22.7.2021 PDF
SMLOUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽEB Vzájemné soužití, o.p.s. 22.6.2021 PDF
ZMLUVA O VÝMENE ZVIERAT Zoopark Zájezd 22.11.2021 PDF
Dodatok č.1 k podnájomnej zmluve č.001/BP/2021 MVDr. Dana Hyláková 22.11.2021 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/010/2021 ASTEX s.r.o. 22.10.2021 PDF
ZMLUVA O DEPOBNÁCII ZVIERAT Mgr. Pavel Michal 21.7.2021 PDF
ZMLUVA O DEPONÁCII ZVIERAT Mgr. Pavel Michal 21.7.2021 PDF
Dodatok č.1 k Zmluve 5/2021 AZIN s.r.o. 21.6.2021 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2021/06/16 Križovič Michal 21.6.2021 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2021/04/10 Maroš Mačanga 21.4.2021 PDF
ZMLUVA č.5/2021 AZIN s.r.o. 21.4.2021 PDF
Dodatok č.4 k podnájomnej zmluve č.001/BP/2018 o podnájme bytových priestorov Gabriela Rabatinová 21.12.2021 PDF
ZMLUVA O VÝMENE ZVIERAT č.57/2021 Zoologická záhrada Spišská Nová Ves 21.10.2021 PDF
Nájomná zmluva č.1/8/2021/MKM MKM-STRED, spol. s.r.o. 21.1.2021 PDF
DODATOK č.2 K PODNÁJOMNEJ ZMLUVA č.002/BP/2018 o podnájme bytových priestorov Murňák Eduard 20.8.2021 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2021/04/09 WILDLIFE KAROL CHMIELEWSKI 20.4.2021 PDF
ZMLUVA č.3/2021 Ing. Alžbeta Szabó-PRENÁTO 20.4.2021 PDF
ZMLUVA č.4/2021 o nájme nebytových priestorov Ing. Alžbeta Szabó-PRENÁTO 20.4.2021 PDF
Darovacia zmluva Veterinárna klinika VyVet Vyškov 20.12.2021 PDF
Darovacia zmluva Dinopark WEST MEDIA, s.r.o. Ulica k Zoologickej záhrade 1, 040 01Košice, Mestská časť Kavečany 2.4.2021 PDF
KÚPNA ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA K MOTOROVÉMU VOZIDLU Mestské lesy Košice a.s. 2.3.2021 PDF
Zmluva o dielo č. 5/2021 Maroš Djulgerov-FRIGÓRIA 2.11.2021 PDF
Darovacia zmluva Wildlife Reserves Singapore 19.8.2021 PDF
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA SLOVAK PARCEL SERVICE 19.8.2021 PDF
Dodatok č.2 Bytový podnik mesta Košice s.r.o. 19.8.2021 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/008/2021 CANIS SAFETY a.s. 19.4.2021 PDF
KÚPNA ZMLUVA č. ZOOKE -2021/03/05 Jakub Kertys 19.3.2021 PDF
ZMLUVA O VÝMENE ZVIERAT - ZOOKE č.2021/03 Ouwehands Dierenpark 19.3.2021 PDF
Zmluva č.31/2021 o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 19.2.2021 PDF
KÚPNA ZMLUVA Mgr. Ondřej Tuma 19.10.2021 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2021/11/31 Miloslav Stehlík 18.11.2021 PDF
ZMLUVA O DIELO Dávid Máriássy 18.11.2021 PDF
DAROVACÍ SMLOUVA Zoologická zahrada hl. města Prahy 18.11.2021 PDF
DAROVACIA ZMLUVA Ing. Valér Pavlík 17.8.2021 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2021/06/15 Gondek Gabriel 17.6.2021 PDF
Zmluva o umeleckom výkone Montana, folk&country 17.6.2021 PDF
Dodatok č.K PODNÁJOMNEJ ZMLUVE č.002/BP/2019 o podnájme bytových priestorov Bibiana Randušková 17.5.2021 PDF
ZMLUVA O VÝMENE ZVIERAT Unikom D.o.o. Zoološki Vrt Osijek 17.5.2021 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.2021/05/13 bone republic s.r.o. 17.5.2021 PDF
DAROVACIA ZMLUVA č.18/2021 U.S.Steel Košice, s.r.o. 17.5.2021 PDF
Darovacia zmluva FUNDACJA - MIEJSKI PARK I OGRÓD ZOOLOGICZNY 17.11.2021 PDF
ZMLUVA O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI UP Slovensko, s.r.o. 16.6.2021 PDF
Zmluva o poskytovaní služieb komplexnej veterinárnej starostlivosti MVDr. Juraj Skalický 16.4.2021 PDF
ZMLUVA č.2/2021 o nájme nebytových priestorov Simona Miklušičáková 16.4.2021 PDF
Zmluva o poskytnutí služby 001/2021 EaCP s.r.o. 16.4.2021 PDF
Jozef Dráb KÚPNA ZMLUVA č. ZOOKE-2021/12/37 16.12.2021 PDF
KÚPNA ZMLUVA č. ZOOKE-2021/11/29 Tomáš Šefčík 16.11.2021 PDF
ZMLUVA O VÝMENE ZVIERAT Miejski Ogrod Zoologiczny Warsaw 15.7.2021 PDF
ZMLUVA č.14/2021 o nájme nebytových priestorov Ing. Valér Pavlík FUN PARK 15.6.2021 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2021/03/04 Miroslav Remenec 15.3.2021 PDF
Dodatok č.3 k Zmluve o nájme bytu NZ/271/2015 zo dňa 18.3.2015 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 15.2.2021 PDF
DAROVACIA ZMLUVA č.1/2021 NATURA ZOO CASSOVIA 15.12.2021 PDF
DODATOK č.1 KU KÚPNEJ ZMLUVE č.ZOOKE-2021/06/17 PT.Bunga Wangsa Sedjati 15.11.2021 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2021/07/21 Sabová Silvia 14.7.2021 PDF
Dodatok č.1 ZMLUVA č.10/2021 o nájme nebytových priestorov Makula Stanislav 14.6.2021 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/006/2021 Mikrop Slovensko, s.r.o. 14.4.2021 PDF
Dodatok č.2 k Zmluve č.14/2021 Ing. Valér Pavlík-FUN PARK 13.9.2021 PDF
ZMLUVA O DIELO Katalin Harsányiová Szcsuka 13.7.2021 PDF
KÚPNA ZMLUVA č. ZOOKE-2021/07/020 Pollák Štefan 13.7.2021 PDF
DODATOK č.1 Džodla Peter 13.7.2021 PDF
KÚPNA ZMLUVA č. ZOOKE-2021/07/19 WILDLIFE KAROL CHMIELEWSKI 13.7.2021 PDF
DAROVACIA ZMLUVA Slavomír Tirpák 13.5.2021 PDF
Darovacia zmluva ZOO Dortmund 13.5.2021 PDF
DAROVACIA ZMLUVA Slavomír Tirpák 13.5.2021 PDF
Zmluva o preprave Tierpark Hamm 13.5.2021 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2021/11/30 Pavol Grom 13.11.2021 PDF
Rámcová dohoda číslo RD /001/2021 BAT ANDRLE s.r.o. 13.1.2021 PDF
DAROVACÍ SMLOUVA Zoologická zahrada hl. m. Praha, příspěvková organitazace 12.8.2021 PDF
Kúpna zmluva č.Z202116670-Z Tempus - Trans s.r.o. 12.8.2021 PDF
Darovacia zmluva Ing. Marta Kažimírová 12.5.2021 PDF
PRO FORMA-INVOICE Zoo Duisburg 12.5.2021 PDF
PRO FORMA-INVOICE Zoo Duisburg 12.5.2021 PDF
PRO FORMA-INVOICE Zoo Duisburg 12.5.2021 PDF
PRO FORMA-INVOICE Zoo Duisburg 12.5.2021 PDF
ZOO Duisburg Darovacia zmluva 12.5.2021 PDF
Dodatok č.3 k zmluve č.012/2008 na zabezpečenie zneškodnenia/zhodnotenia odpadu ENVI TRADE spol. s.r.o., Košice 12.4.2021 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2021/03/03 František Širaj 12.3.2021 PDF
DAROVACÍ SMLOUVA ZOO PARK Vyškov, příspěvková organizace 11.8.2021 PDF
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 13/2021 Hefaistos s.r.o. 11.6.2021 PDF
ZMLUVA O VÝMENE ZVIERAT Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie 11.6.2021 PDF
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode na dodanie tovaru č.002/2020 TOMCAT PLUS, spol. s.r.o. 11.6.2021 PDF
Zmluva o dielo Katalin Harsányiová Szcsuka 11.2.2021 PDF
KÚPNA ZMLUVA Čestmír Drozdek 10.8.2021 PDF
KÚPNA ZMLUVA Bohdan Třešnák 10.8.2021 PDF
ZMLUVA O VÝMENE ZVIERAT Ogród Zoologiczny w Bydgoszczy 10.8.2021 PDF
DEPONAČNÍ SMLOUVA Moravec Ľuboš 10.8.2021 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2021/05/12 Eugen Fialka 10.5.2021 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/002/2021 De Heus a.s. 10.3.2021 PDF
ZMLUVA O REKLAME TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 1.6.2021 PDF
Dodatok č.1 RÁMCOVEJ DOHODE RD/010/2021 ASTEX s.r.o. 1.12.2021 PDF