Názov zmluvy Zmluvný partner Dátum zverejnenia
Výměnná smlouva č. V/9/2015 ZOOLOGICKA ZAHRADA OSTRAVA 9.7.2015 PDF
Komisionárska zmluva Jenčo Martin 9.4.2015 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2015/12/20 Slovenská národná galéria 9.12.2015 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/025/2015 JA & NE FRUIT s.r.o. 9.11.2015 PDF
Kúpna zmluva č.Z20153541 Z 2U spol s.r.o. 8.4.2015 PDF
ZMLUVA O DIELO WEBICON s.r.o. 8.12.2015 PDF
Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia , s.r.o. 8.12.2015 PDF
Kúpna zmluva ZOOKE 2015/09/13 Obchod s trofejmi Vladimír Čech 7.9.2015 PDF
ZMLUVA O DIELO Obchod s trofejmi Vladimír Čech 7.9.2015 PDF
ZMLUVA o poskytovaní služieb č.S/02/2015 SEA WORLD s.r.o. 7.5.2015 PDF
Contract of Agreement between the EAZA Technical Assistance Committee EAZA 7.12.2015 PDF
DODATOK č.16 MESTO KOŠICE 7.12.2015 PDF
Dodatok č.1 k zmluve č.35/2015 o nájme nebytových priestorov Ing. Alžbeta Szabó - PRENÁTO 7.10.2015 PDF
Dodatok č.1 k zmluve č.36/2015 o nájme nebytových priestorov Ing. Alžbeta Szabó - PRENÁTO 7.10.2015 PDF
Dodatok č.1 k Zmluve o reklame zo dňa 30.07.2013 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 6.5.2015 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY RD/012/2015 Ing. Milan Diabolko - MIDIA 6.3.2015 PDF
Potvrdenie o darovaní ZOOLOGISCHER GARTEN HALLE 6.11.2015 PDF
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Slovenský rybársky zväz 6.10.2015 PDF
Zmluva o dodávke vody Minerálne vody a.s. 5.8.2015 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2015/06/05 Kishinev Zoopark 5.6.2015 PDF
Potvrdenie o darovaní ZOOLOGISCHNER GARTEN BERLIN 5.11.2015 PDF
ZMLUVA NA PREPRAVU ZVIERAT č.2015/11/05 Zoologická zahrada hl. m. Praha 5.11.2015 PDF
Nájomná zmluva č. NZ/470/2015 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 31.8.2015 PDF
Darovací smlouva Zoologická záhrada Olomouc 31.7.2015 PDF
Dohoda o darování zvířete Zoologická záhrada Olomouc 31.7.2015 PDF
Smlouva o uložení zvířete Zoologická záhrada Olomouc 31.7.2015 PDF
ZMLUVA č:31/03/2015 na zabezpečenie stravovania zamestancov prostredníctvom stravovacích poukážok VAŠA Slovensko s.r.o. 31.3.2015 PDF
Zmluva č. 02/2015 o nájme nebytových priestorov Andrea Balčíková 31.3.2015 PDF
Darovací smlouva ZOO Olomouc 30.9.2015 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2015/06/07 Stredná odborná škola veterinárna Košice-Barca 30.6.2015 PDF
Zmluva č.26/2015 o nájme nebytových priestorov A P S s.r.o 30.6.2015 PDF
Zmluva č. 23/2015 o nájme nebytových priestorov Terézia Roštárová, Pavol Roštár-právny nástupca 30.4.2015 PDF
Darovcia zmluva Daniel Leysek 30.12.2015 PDF
Nájomná zmluva č.NZ/501/2015 Mesto Košice 30.11.2015 PDF
DOHODA O UKONČENÍ DEPONÁCIE ZVIERAT Mesto Žilina so sídlom MsÚ-Centrum voľného času 30.10.2015 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/006/2015 Farby Kušnír, s.r.o. 30.1.2015 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/007/2015 Canis Slovakia s.r.o. 30.1.2015 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/008/2015 Emília Furstenzellerová-STERAD 30.1.2015 PDF
Zmluva č. 33/2015 o nájme nebytových priestorov novabau s.r.o. 3.9.2015 PDF
Zmluva č. 32/2015 o nájme nebytových priestorov Miklušičáková Simona 3.9.2015 PDF
Zmluva č. 31/2015 o nájme nebytových priestorov Hálková Ivana 3.9.2015 PDF
ZMLUVA č.29/2015 o nájme nebytových priestorov MarDur s.r.o. 3.7.2015 PDF
Zmluva o nájme plochy na reklamu Production House, s.r.o. 3.7.2015 PDF
KOLEKTÍVNA ZMLUVA 2015-2016 ZOO-OZ ZOO KE 3.6.2015 PDF
Smlouva o deponaci Zoologicka zahrada Děčín 3.3.2015 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2015/12/19  Ing. Milan Pavay 3.12.2015 PDF
Darovacia zmluva Budaj Róbert 3.12.2015 PDF
Nájomná zmluva č.1940/8/2015 MKM-STRED, spol. s.r.o. 3.12.2015 PDF
Nájomná zmluva č.1940/8/2015 MKM-STRED,spol.s.r.o. 3.12.2015 PDF
Zmluva č. ZOO KE 2015/07/30 o deponácii zvierat ZOO Dvur Králové a.s. 29.7.2015 PDF
Zmluva č. 30/2015 o nájme nebytových priestorov MarDur s.r.o 29.7.2015 PDF
Darovacia zmluva Budapest ZOO 29.6.2015 PDF
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 28/2015 A P S s.r.o 29.6.2015 PDF
Zmluva o zabezpečení reklamnej propagácie produktu VIBOVIT Creanto, a.s. 29.5.2015 PDF
Zmluva o spolupráci CREATIVE PRO, s. r.o. 29.5.2015 PDF
Smlouva o partnerství, Brumíkova letní stezka FRED NURKS PROMOTION, spol. s.r.o. 29.5.2015 PDF
Zmluva o nájme plochy pre reklamu Tepelné hospodárstvo s.r.o Košice 29.5.2015 PDF
Deponační smlouva č.D/10/2015 Zoologicka zahrada Ostrava 29.4.2015 PDF
Zmluva - 29.4.2015 PDF
Darovacia zmluva Mgr. Kočner Erich 29.11.2015 PDF
Kúpna zmluva č. ZOOKE 2015/10/16 Róbert Budaj 29.10.2015 PDF
Zmluva o deponácii zvierat TALLINNA LOOMAAED TALLINN ZOOLOGICAL GARDENS 29.07.2015 PDF
Rámcová dohoda číslo RD/04/2016 VETIS 29.02.2015 PDF
Rámcová dohoda číslo RD/04/2016 VETIS 29.02.2015 PDF
 Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v cestovnom informátore Joma Travel s.r.o 28.8.2015 PDF
KÚPNA ZMLUVA TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť  s ručením obmedzením Košice 28.12.2015 PDF
KÚPNA ZMLUVA TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť  s ručením obmedzením Košice 28.12.2015 PDF
Dodatok č.1 MINERÁLNE VODY a.s. 28.10.2015 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/003/2015 FEEDPRODUKT-WINKER s.r.o. 28.1.2015 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/004/2015 MVDr.Peter Pongrácz-VETIS 28.1.2015 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/005/2015 KONEX elektro, spol. s.r.o. 28.1.2015 PDF
Zmluva o umeleckom výkone Slavonic Dance Theater o.z. 27.5.2015 PDF
Darovacia zmluva Katarína Jančaříková, MVDr. 27.5.2015 PDF
Zmluva o poskytnutí služieb Richard Hergot 27.5.2015 PDF
Zmluva č. 19/2015 o nájme nebytových priestorov Ing. Alžbeta Szabó.PRENÁTO 27.4.2015 PDF
Zmluva č. 20/2015 o nájme nebytových priestorov Ing. Alžbeta Szabó.PRENÁTO 27.4.2015 PDF
Zmluva č. 22/2015 o nájme nebytových priestorov Miklušičáková Simona 27.4.2015 PDF
Zmluva č. 21/2015 o nájme nebytových priestorov Rusnáková Gabriela 27.4.2015 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY RD/011/2015 De Heus a.s. 27.2.2015 PDF
Zmluva o dielo Mgr. Irina Macková 27.1.2015 PDF
Zmluva o spolupráci Creative Web s.r.o 26.8.2015 PDF
Rámcova dohoda číslo RD/023/2015 MAJO - STAV Košice s.r.o 26.8.2015 PDF
Darovacia zmluva Ing. Barvíř Jiří 26.6.2015 PDF
Zmluva o nájme plochy na reklamu Tepelné hospodárstvo spol. s ručením obmedzeným Košice 26.6.2015 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2015/06/06 Tatry mountain resorts, a.s. 26.6.2015 PDF
Dodatok č. 15 MESTO KOŠICE 26.5.2015 PDF
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB REKLAMY Databanka firiem s.r.o. 26.3.2015 PDF
DOHODA O DEPONÁCII ZVIERAT Miskolci Állatkert és kulturpark 26.11.2015 PDF
DOHODA O DEPONÁCII ZVIERAT Miskolci Állatkert és kulturpark 26.11.2015 PDF
DOHODA O DEPONÁCII ZVIERAT Miskolci Állatkert és kulturpark 26.11.2015 PDF
DOHODA O DEPONACI ZVÍŘAT Zoologocká a botanická zahrada  města Plzeň 26.10.2015 PDF
Dodatok č.6 k zmluve č.1345/2008 o zverení majetku mesta do správy zo dňa 22.12.2008 Mesto Košice 26.1.2015 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/002/2015 Horti s.r.o. 26.1.2015 PDF
ZMLUVA č.ZOO KE 2015/096/29 o deponácii zvierat Tatry mountain resorts, a.s. 25.6.2015 PDF
Dohoda o spracúvaní osobných údajov HOUR spol. s r.o 25.6.2015 PDF
Zmluva o poskytnutí služieb č. S/03/2015 Mgr. Marína Gribushina 25.5.2015 PDF
ZMLUVA č. 69/2015 o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach  25.2.2015 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2015/11/18 LESONIA s.r.o. 25.11.2015 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/026/2015 Michal Klokner 25.11.2015 PDF
Certifikát o darovaní ZOO Antwerp 25.10.2015 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/024/2015 AGROFARMA LIMOUSINE, s.r.o 24.9.2015 PDF
Kúpna zmluva ZOOKE 2015/08/02 Ing. Benjamín Hlivka 24.8.2015 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU RD/021/2015 R.D.M. DREVO s.r.o. 24.7.2015 PDF
ZMLUVA č.ZOO KE 2015/096/25 o deponácii zvierat Zoologická záhrada Spišská Nová Ves 24.6.2015 PDF
Zmluva č. 15/2015 o nájme nebytových priestorov Balčíková Andrea 24.4.2015 PDF
Zmluva č. 16/2015 o nájme nebytových priestorov Fabinyová Eva 24.4.2015 PDF
Zmluva č. 17/2015 o nájme nebytových priestorov Makulová Kveta 24.4.2015 PDF
Zmluva č. 18/2015 o nájme nebytových priestorov Makula Stanislav 24.4.2015 PDF
DOHODA O UKONČENÍ DEPONÁCIE Zoologická a botanická zahrada města Plzeň 24.3.2015 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY RD/010/2015 KAMAR s.r.o. 24.2.2015 PDF
ZMLUVA č.24-11/2015 o nájme plochy pre reklamu Mestské lesy, Košice a.s. 24.11.2015 PDF
SMLOUVA O ULOŽENÍ ZVÍŘETE ZOO PARK VYŠKOV 23.2.2015 PDF
Zmluva č. 14/2015 o nájme nebytových priestorov  Burghardová Eva-práv. nástup. Richard Burghard 22.4.2015 PDF
Dodatok č.2 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice 22.12.2015 PDF
Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplateného mýta NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ 22.10.2015 PDF
Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotky v Režime predplateného mýta myto 22.10.2015 PDF
Dodatok NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ 22.10.2015 PDF
Kúpna zmluva Róbert Vavrek 22.1.2015 PDF
Darovací smlouva Zoologická zahrada HODONIN 21.5.2015 PDF
Zmluva č. 12/2015 o nájme nebytových priestorov   Peter Kožár-firma PIETRO 21.4.2015 PDF
Zmluva č. 13/2015 o nájme nebytových priestorov   Peter Kožár-firma PIETRO 21.4.2015 PDF
DODATOK č.12 MESTO KOŠICE 21.4.2015 PDF
Kúpna zmluva č.ZOOKE-2105/04/03 Ivan Karafa 21.4.2015 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/020/2015 Dušan Kolesár-DUKOS 21.4.2015 PDF
Kúpna zmluva č. ZOOKE 2015/10/14 Asociácia rodičov pri Centre voľného času 21.10.2015 PDF
ZMLUVA č.ZOO KE/2015/10/12A O DEPONÁCII ZVIERAT Mesto Žilina so sídlom MsÚ 21.10.2015 PDF
Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii tvojsvet,s.r.o. 21.10.2015 PDF
 Zmluva č. 27/2015 o nájme nebytových a vonkajších priestorov KONUTAHANY s.r.o 21.05.2015 PDF
ZMLUVA č.ZOO KE 2015/04/30 O DEPONÁCII ZVIERAT Zoologická zahrada Ostrava 20.4.2015 PDF
ZMLUVA NA PREPRAVU ZVIERAT Ján Vašák 20.3.2015 PDF
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 25/2014 o nájme nebytových priestorov Ing. Alžbeta Szabó-PRENÁTO 20.2.2015 PDF
ZMLUVA č.01/2015 o nájme nebytových priestorov Eva Burghardová-právny zástupca Richard Burghard 20.2.2015 PDF
Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotky v Režime predplateného mýta mýto 20.11.2015 PDF
Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplateného mýta NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ 20.11.2015 PDF
ZMLUVA NA PREPRAVU ZVIERAT Jan Vašák 20.10.2015 PDF
Zmluva č. 10/2015 o nájme nebytových priestorov Pavol Roštár 2.4.2015 PDF
Zmluva č. 09/2015 o nájme nebytových priestorov Ing. Alžbeta Szabó - PRENÁTO 2.4.2015 PDF
Zmluva č. 08/2015 o nájme nebytových priestorov Ing. Alžbeta Szabó - PRENÁTO 2.4.2015 PDF
Darovacia zmluva MUDr. Ján Škuba 2.2.2015 PDF
Dodatok č.33574040031-01k Zmluve o užívaní vymedzených úsekov ciest NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ 2.12.2015 PDF
Dodatok č.33574040041-01k Zmluve o užívaní vymedzených úsekov ciest NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ 2.12.2015 PDF
Dodatok č.00005058685-02 k Zmluve o užívaní vymedzených úsekov ciest NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ 2.12.2015 PDF
Dodatok č.33574040032-01 k Zmluve o poskytnutí Palubnej jednotky mýto 2.12.2015 PDF
Dodatok č.33574040042-01 k Zmluve o poskytnutí Palubnej jednotky mýto 2.12.2015 PDF
Dodatok č.00005058691-02 k Zmluve o poskytnutí Palubnej jednotky mýto 2.12.2015 PDF
Zmluva č. 39/2015 o nájme nebytových a vonkajších  priestorov KONUTAHANY, s.r.o. 2.10.2015 PDF
Kúpna zmluva č.Z201526416 Z SWAM servis s.r.o. 2.10.2015 PDF
Rámcová dohoda číslo RD/022/2015 Rybárstvo Zemplín s.r.o 19.8.2015 PDF
Vyhlásenie o darovaní Zoological Garden Halle 19.3.2015 PDF
Zmluva o spolupráci pri vzájomnej propagácii č. 2/2015 Východoslovenske múzeum v Košiciach 19.2.2015 PDF
ZMLUVA č.ZOO KE/2015/10/22 O DEPONÁCII ZVIERAT Mieski Ogród Zoologiczny,Jednotka Budzetowa 19.10.2015 PDF
Komisionárska zmluva Róbert Dojčák 19.1.2015 PDF
Komisionárska zmluva JES SK s.r.o. 19.1.2015 PDF
Komisionárska zmluva AMADEA s.r.o. 19.1.2015 PDF
Komisionárska zmluva OLYMPTOY-SK s.r.o. 19.1.2015 PDF
Komisionárska zmluva Elgeo-RNDr. Milan Blaha 19.1.2015 PDF
Komisionárska zmluva Císař Stanislav 19.1.2015 PDF
Zmluva o spolupráci Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik 18.9.2015 PDF
Darovacia zmluva Antalová Darina 18.3.2015 PDF
Nájomná zmluva č. NZ/271/2015 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 18.3.2015 PDF
Zmluva o reklame č.37/2015 U.S. Steel Košice, s.r.o. 18.12.2015 PDF
Zmluva č. 34/2015 o nájme nebytových priestorov Terézia Roštárová, Pavol Roštár-právny nástupca 17.9.2015 PDF
Zmluva č. 35/2015 o nájme nebytových priestorov Ing. Alžbeta Szabó - PRENÁTO 17.9.2015 PDF
Zmluva č. 36/2015 o nájme nebytových priestorov Ing. Alžbeta Szabó - PRENÁTO 17.9.2015 PDF
Zmluva č. 37/2015 o nájme nebytových priestorov Balčíková Andrea 17.9.2015 PDF
Zmluva č. 38/2015 o nájme nebytových priestorov Burghardová Eva - práv. nást. R. Burghard 17.9.2015 PDF
Dodatok č.1 k zmluve č.15/2015 Balčíková Andrea 17.6.2015 PDF
Zmluva o poskytovaní služieb-balík služieb Slovak Telekom, a.s. 17.6.2015 PDF
Zmluva o poskytovaní služieb-balík služieb Slovak Telekom, a.s. 17.6.2015 PDF
Zmluva o poskytovaní služieb-balík služieb Slovak Telekom, a.s. 17.6.2015 PDF
Zmluva o poskytovaní služieb-balík služieb Slovak Telekom, a.s. 17.6.2015 PDF
Darovací smlouva Zoologicka zahrada OLOMOUC 17.6.2015 PDF
Darovacia zmluva Lenard Jozef 17.12.2015 PDF
Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia s.r.o. 17.12.2015 PDF
Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice 16.6.2015 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/016/2015 Ing. Milan  Diabolko-MIDIA 16.3.2015 PDF
Kúpna zmluva č. ZOOKE 2015/11/17 Anton Čižmár 16.11.2015 PDF
Kúpna zmluva č. ZOOKE - 2015/08/10 Štefan Jozef 15.8.2015 PDF
Zmluva č. 25/2015 o  nájme nebytových priestorov Burghardová Eva - práv. nástup. Richard Burghard 15.5.2015 PDF
Zmluva č.24/2015 o nájme nebytových priestorov APS s. r. o.    15.5.2015 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2015/12/23 Sedreiová Anna 15.12.2015 PDF
Darovacia zmluva Valenčínová Marta 15.12.2015 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2015/12/22 Janošiková Denisa 15.12.2015 PDF
ZMLUVA o nájme plochy na umiestnenie reklamy Bytový podnik mesta Košice 14.9.2015 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2015/05/04 Fričovský Tibor 14.5.2015 PDF
Nájomná zmluva Mesto Košice 14.5.2015 PDF
Zmluva č.26/2015 o nájme nebytových priestorov APS s. r. o. 14.5.2015 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo 3700/66/03/15-OD RAVEN a.s. 14.4.2015 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/017/2015 Lukáš Rozhon 14.4.2015 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/019/2015 KPK Reklama s.r.o. 14.4.2015 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2015/12/24 Koska Igor 14.12.2015 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA RD/027/2015 Aneta Dugasová,AMI-pracovné odevy 14.12.2015 PDF
Darovacia zmluva Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 14.12.2015 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA RD/028/2015 Poľnonákup ŠARIŠ, a.s. 14.12.2015 PDF
Kúpna zmluva č. ZOOKE 2015/10/15 Zoo-park Pabich 14.10.2015 PDF
ZMLUVA O OTVORENEJ VÝMENE ZVIERAT č.13/05/2015j Zoologická zahrada Ohrada 13.5.2015 PDF
DAROVACIA ZMLUVA č.12/2015 U.S.Steel Košice, s.r.o. 13.4.2015 PDF
Kúpna zmluva č.Z20151405 Z GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. 13.3.2015 PDF
Darovacia zmluva Viera Farbiaková, rod. Čerpáková  13.10.2015 PDF
Rámcová dohoda číslo RD/001/2015 AGROANVA, s.r.o. 13.1.2015 PDF
Návrh ZMLUVA O SPOLUPRÁCI GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o. 12.5.2015 PDF
DODATOK č.1 k nájomnej zmluve č.24/2014 o nájme nebytových priestorov Fabínyová Eva 12.3.2015 PDF
DODATOK č.1 k nájomnej zmluve č.27/2014 o nájme nebytových priestorov Balčíková Andrea 12.3.2015 PDF
DODATOK č.1 k nájomnej zmluve č.28/2014 o nájme nebytových priestorov Makulová Kveta 12.3.2015 PDF
DODATOK č.1 k nájomnej zmluve č.29/2014 o nájme nebytových priestorov Makula Stanislav 12.3.2015 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/009/2015 R-METAL, s.r.o. 12.2.2015 PDF
Dodatek č.1 k výměnné smlově č.13/05/2015 Zoologická zahrada Ohrada 12.10.2015 PDF
Deponační smlouva 18/2015 Zoologická zahrada Ohrada 12.10.2015 PDF
Kúpna zmluva ZOOKE_20150801 Lesonia s.r.o. 11.8.2015 PDF
ZMLUVA číslo 5/01/2015 OZ Sokoliarska skupina sv. Bavona 11.5.2015 PDF
Darovacia zmluva Kostovčíková Katarína 11.2.2015 PDF
Výmenná zmluva Lódž ZOO 10.9.2015 PDF
Darovacia zmluva Lódž ZOO 10.9.2015 PDF
ZMLUVA  O PREPRAVE ZVIERAT Zoo-park Pabich 10.9.2015 PDF
Darovacia zmluva Stredná odborná škola J. Dekreta Matejovie 10.6.2015 PDF
Zmluva č. 11/2015 o nájme nebytových priestorov               Burghardová Eva - práv. nástup. Richard Burghard     10.4.2015 PDF
Kúpna zmluva č.ZOOKE-2105/04/02 Ing. Sekerák Peter 10.4.2015 PDF
Zmluva č. 07/2015 o nájme nebytových priestorov APS, s. r. o.   10.4.2015 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY RD/013/2015 AGRO-BIO s.r.o. 10.3.2015 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY RD/014/2015 AGRO-BIO s.r.o. 10.3.2015 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/015/2015 Michal Klokner 10.3.2015 PDF
DODATOK č.1 k nájomnej zmluve č.30/2014 o nájme nebytových priestorov Rusnáková Gabriela 10.3.2015 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2015/12/21 Ing. Milan Pavay 10.12.2015 PDF
Zmluva č. ZOO KE 2015/07/02 o deponácii zvierat Tatry mountain resorts a.s 1.7.2015 PDF
Kúpna zmluva č. ZOOKE - 2015/07/08 Marián Zupko 1.7.2015 PDF
Kúpna zmluva 614/69/2015/070 DHM Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s 1.7.2015 PDF
Kúpna zmluva č.ZOOKE-2015/07/09 Enviro n.s. 1.7.2015 PDF
Komisionárska zmluva RNDr. Dana Holečková 1.7.2015 PDF
Zmluva o umeleckom výkone Montana, folk&country 1.6.2015 PDF
Ukončení Smouvy o uložení zvířete Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková orghanizace 1.6.2015 PDF
ZMLUVA O NÁJME PLOCHY PRE REKLAMU ICM International Center Management s.r.o. 1.6.2015 PDF
DODATOK č.1k ZMLUVE O SPOLUPRÁCI KOŠICE-Turizmus 1.5.2015 PDF
Zmluva č. 03/2015 o nájme nebytových priestorov Eva Fabinyová 1.4.2015 PDF
Zmluva č. 04/2015 o nájme nebytových priestorov Gabriela Rusnáková 1.4.2015 PDF
Zmluva č. 05/2015 o nájme nebytových priestorov Kveta Makulová 1.4.2015 PDF
Zmluva č. 06/2015 o nájme nebytových priestorov Stanislav Makula 1.4.2015 PDF