Názov zmluvy Zmluvný partner Dátum zverejnenia
Darovacia zmluva Forraiová Janette 9.5.2018 PDF
ZMLUVA č.ZOO KE 2018/04/09 O DEPONÁCII ZVIERAT Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella 9.4.2018 PDF
ZMLUVA O VÝMENE ZVIERAT ZOOKEč.09/02/2018 Parc zoologique de Lille 9.2.2018 PDF
Dodatok k zmluve o nájme bytu Bytový podnik mesta Košice,s.r.o. 9.11.2018 PDF
Rámcová dohoda RD/011/2018 BAT ANDRLE s.r.o. 9.11.2018 PDF
Dodatok č.4 k zmluve č 2013001210 o zverení majetku mesta do správy zo dňa 30.05.2013 Mesto Košice 9.10.2018 PDF
Dodatok č.8 k zmluve č 2013002729 o zverení majetku mesta do správy zo dňa 09.12.2013 Mesto Košice 9.10.2018 PDF
 Zmluva o dielo č.ZoD/09102018 ENCOTECH s.r.o. 9.10.2018 PDF
Zmluva o poskytnutí služby Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik 8.8.2018 PDF
Darovanie zvierat Ogród Zoobotanuczny w Toruniu 8.2.2018 PDF
ZMLUVA č.01/2018 o nájme plochy na umiestnenie reklamy Mestské lesy, Košice a.s.  8.1.2018 PDF
ZMLUVA č.19/2018 o nájme nebytových priestorov Hálková Ivana 7.9.2018 PDF
ZMLUVA č.20/2018 o nájme nebytových priestorov Garanská Judita 7.9.2018 PDF
DAROVACÍ SMLOUVA č.245/16T/2018 Zoologická zahrada Liberec,příspěvková organizace 7.6.2018 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2018/06/18 Zamborský Martin 7.6.2018 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2018/06/19 Tabačko František 7.6.2018 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2018/06/20 Kopko Milan 7.6.2018 PDF
ZMLUVA O DIELO GEOVRT s.r.o. 7.5.2018 PDF
DAROVACÍ SMLOUVA Zoologicka zahrada hl. m.Prahy 7.12.2018 PDF
ZMLUVA č.ZOO KE/08/11/2018 O DEPONÁCII ZVIERAT Slaski Ogród Zoologiczny 7.11.2018 PDF
Dodatok č.9 k zmluve č.2013002729 Mesto Košice 7.11.2018 PDF
ZMLUVA č.18/2018 o nájme nebytových priestorov Peter Kožár-firma PIETRO 6.9.2018 PDF
ZMLUVA O PLNENÍ VYHRADENÝCH POVINNOSTÍ NATUR PACK,a.s. 6.8.2018 PDF
ZMLUVA O PLNENÍ VYHRADENÝCH POVINNOSTÍ NATUR PACK,a.s. 6.8.2018 PDF
KÚPNA ZMLUVA č. ZOOKE-2018/04/12 Sulík Jozef 6.4.2018 PDF
ZMLUVA č.02/2018 o nájme plochy na umiestnenie reklamy Mestské lesy Košice a.s. 6.12.2018 PDF
ZMLUVA NA POSKYTNUTIE STRÁŽNEJ SLUŽBY Súkromná bezpečnostná služba SHIELD,s.r.o. 6.12.2018 PDF
Deponační smlouva 19/2018 Jihočeská zoologicka zahrada Hluboká nad Vltavou 6.12.2018 PDF
Certifikát o darovaní Bereich Tiergarten Bernburg 6.12.2018 PDF
Doklad o darovaní-pro forma invoice AG Zoologischer Garten Köln 6.12.2018 PDF
Darovacia zmluva Slaski ogrod Zoologiczny 5.9.2018 PDF
ZMLUVA č.ZOO KE/05/09/2018 O DEPONÁCII ZVIERAT Ogrod Zoologiczny Opole 5.9.2018 PDF
RÁMCOVÁ ZMLUVA MIDIA 5.6.2018 PDF
ZMLUVA č.ZOO KE/05/02/2018 Safari Park 5.2.2018 PDF
ZMLUVA O VÝMENE ZVIERAT ZOOKEč.05/02/2018 MgA.Viera Chovancová 5.2.2018 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2018/12/37 Róbert Veprik 5.12.2018 PDF
Kúpna zmluva č.Z201852909 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 5.12.2018 PDF
Kúpna zmluva č.Z201853006-Z Slovenský plynárenský priemysel a.s. 5.12.2018 PDF
DODATOK č.21 MESTO KOŠICE 5.12.2018 PDF
KÚPNA ZMLUVA Novák Luděk 5.10.2018 PDF
Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb RNDr.Dana Holečková 5.10.2018 PDF
ZMLUVA č.1020090128 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 4.5.2018 PDF
Zmluva č.18/0875/003(153116)  ANTIK Telekom s.r.o. 4.12.2018 PDF
Darovací smlouva č.55/DZ/18 Zoologická a botanicka zahrada města Plzně,příspěvková organizace 4.12.2018 PDF
Darovacia zmluva Zoo Parc Overloon 4.12.2018 PDF
ZMLUVA O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVANÍ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 31.10.2018 PDF
ZMLUVA O VÝMENE ZVIERAT ZOOKEč.01/02/2018 Slaski Ogród Zoologiczny 31.1.2018 PDF
Zmluva o spolupráci č.01/2018 3H Mobil,s.r.o. 31.1.2018 PDF
Parrot Service s.r.o. KÚPNA ZMLUVA 30.8.2018 PDF
KÚPNA ZMLUVA č. ZOOKE-2018/05/17 Štefko Ľubomír 30.5.2018 PDF
Zmluva č.15/2018 o nájme nebytových priestorov PROFI-Trade Slovakia s.r.o. 30.5.2018 PDF
Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve ZoOz v ZOO Košice 30.5.2018 PDF
ZMLUVA č.11/2018 o nájme nebytových priestorov Šoltésová Karina 30.4.2018 PDF
Darovacia zmluva Ing. Vladimír Puskar 3.5.2018 PDF
ZMLUVA O PRIPOJENÍ Východoslovenská distribučná a.s. 3.12.2018 PDF
Darovacia zmluva Mieski ogrod zoologiczny 29.6.2018 PDF
ZMLUVA o nájme uzavretá podľa Občianského zákonníka Divadlo Thália Szinház 29.6.2018 PDF
ZMLUVA o nájme uzavretá podľa Občianského zákonníka Divadlo Thália Szinház 29.6.2018 PDF
DAROVACÍ SMLOUVA Zoologicka zahrada hl. m. Prahy 29.3.2018 PDF
Darovacia zmluva Wildlands Adventure Zoo Emment 29.1.2018 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU RD/001/2018 TOMCAT plus s.r.o. 29.1.2018 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2018/01/03 Malucha Miloš 29.1.2018 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU RD/002/2018 BAT ANDRLE s.r.o. 29.1.2018 PDF
ZMLUVA O VÝMENE ZVIERAT Zoo Ústí nad Labem 29.1.2018 PDF
ZMLUVA O VÝMENE ZVIERAT č.22/01/2018 Zoologická zahrada Olomouc,p.o. 29.1.2018 PDF
ZMLUVA č.ZOO KE/29/05/2018 O DEPONÁCII ZVIERAT Tiergarten der Nurnberg 28.5.2018 PDF
ZMLUVA O DEPONÁCII ZVIERAT Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p.o. 28.3.2018 PDF
 PODNÁJOMNÁ ZMLUVA č. 003/BP/2018  Bc. Josef Kindl 28.3.2018 PDF
 PODNÁJOMNÁ ZMLUVA č. 002/BP/2018  Eduard Murňák 28.3.2018 PDF
 Dodatok č.1 k Podmájomnej zmluve č. 006/RP/2017 o podnájme bytových priestorov  Bc. Josef Kindl 28.3.2018 PDF
 Dodatok č.2 k Podmájomnej zmluve č. 007/RP/2017 o podnájme bytových priestorov  MVDr. Peter Héžeľ 28.3.2018 PDF
 Dodatok č.1 k ZMLUVE č. 001/BP/2016 o nájme bytových priestorov  Mgr. Erich Kočner 28.3.2018 PDF
KÚPNA ZMLUVA č. ZOOKE-2018/03/11 Žiga Július 28.3.2018 PDF
DAROVACÍ SMLOUVA Zoologicka zahrada Chleby o.p.s. 28.3.2018 PDF
Kúpna zmluva 11/008/2018 ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA Bratislava 28.3.2018 PDF
VÝMĚNNÁ SMLOUVA Zoologická zahrada hl.m.Praha 28.3.2018 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2018/11/36 Jaško Vladislav 28.11.2018 PDF
 KIHELYEZÉSI SZERZÓDÉS  ZOO SÓSTO 28.03.2018 PDF
Komisionárska zmluva č.KOM/04/2018 TARSIUS,z.s. 27.6.2018 PDF
Zmluva o realizácii podujatia CREATIVE PRO(KE) s.r.o. 27.4.2018 PDF
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ VEREJNÝCH SLUŽIEB O2 Slovakia,s.r.o. 27.4.2018 PDF
DAROVACIA ZMLUVAč.12/2018 U.S.Steel Košice,s.r.o. 27.3.2018 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA 008/2018 VERICOM s.r.o. 26.9.2018 PDF
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB RNDr. Miroslav Fulín 26.11.2018 PDF
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Slovenská ornotologická spoločnosť 26.11.2018 PDF
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB RMDr. Sitášová Eva,PhD 26.10.2018 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2018/08/28 Krišš Martin 25.9.2018 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2018/08/29 Krišš Martin 25.9.2018 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2018/08/30 Dvorčak Dominik 25.9.2018 PDF
Zmluva o spolupráci č. 180902 KOŠICE-Turizmus 25.9.2018 PDF
RÁMCOVÁ ZMLUVA RD/006/2018 R.D.M. DREVO s.r.o. 25.6.2018 PDF
DOHODA číslo 18/41/051/192 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny 25.6.2018 PDF
Dohoda číslo 18/41/051/160 Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny 25.5.2018 PDF
DAROVACÍ SMLOUVA ZOO Dvur Králové a.s. 25.4.2018 PDF
Darovacia zmluva Zoltán Babér 25.10.2018 PDF
Deponační smlouva Juhočeská zoologicka zahrada Hluboká nad Vltavou 25.10.2018 PDF
DAROVACÍ SMLOUVA ZOO Dvur Králové a.s. 25.10.2018 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2018/01/02 Ing. Marián Mrasko 25.1.2018 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2018/01/04 Šištík Milan 25.1.2018 PDF
ZMLUVA č. 30000138448PO2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 24.4.2018 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2018/10/33 Zoltán Babér 24.10.2018 PDF
Kúpna zmluva č.ZOOKE-2019/01/01 Čopík Andrej 24.1.2018 PDF
Deponačná zmluva HAWK CONSERVANCY TRUST 23.8.2018 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2018/07/25 Kuffa Gregor 23.7.2018 PDF
ZMLUVA č.1/2018 o nájme nebytových priestorov Andrea Balčíková 23.3.2018 PDF
ZMLUVA č.ZOO KE23/03/2018 O DEPONÁCII ZVIERAT Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. 23.3.2018 PDF
ZMLUVA č. 3/2018 o nájme nebytových priestorov AZIN s.r.o 23.3.2018 PDF
 ZMLUVA č. 6/2018 o nájme nebytových služieb  Kveta Makulová 23.3.2018 PDF
ZMLUVA č. 2/2018 o nájme nebytových služieb Eva Fabinyová - právne nástupca Jozef fabiny 23.3.2018 PDF
Zmluva o nájme reklamnej plochy typu Billboard Bytový podnik mesta Košice,s.r.o. 23.2.2018 PDF
 ZMLUVA č. 4/2018 o nájme nebytových priestorov  Ing. Alžbeta Szabó 23.03.2018 PDF
 ZMLUVA č. 7/2018 o nájme nebytových priestorov  Gabriela Rusnáková 23.03.2018 PDF
 ZMLUVA č. 8/2018 o nájme nebytových priestorov  Tomáš Seman 23.03.2018 PDF
 ZMLUVA č. 5/2018 o nájme nebytových služieb  Stanislav Makula 23.03.2018 PDF
Darovacia zmluva Timko Ivan 22.8.2018 PDF
ZMLUVA č.ZOO KE/27/06/2018 O DEPONÁCII ZVIERAT Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. 22.6.2018 PDF
Zmluva č.12/2018 o nájme nebytových priestorov Šoltésová Karina 22.5.2018 PDF
Zmluva č.13/2018 o nájme nebytových priestorov Seman Tomáš 22.5.2018 PDF
Zmluva č.14/2018 o nájme nebytových priestorov PROFI-Trade Slovakia s.r.o. 22.5.2018 PDF
Zmluva o dielo č.04/2018 IRES R+M s.r.o. 22.5.2018 PDF
ZMLUVA o uverejnení reklamného inzerátu v CESTOVNOM INFORMÁTORE Joma Travel,s.r.o. 22.3.2018 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU RD/003/2018 RYBA Košice, spol.s.r.o. 22.3.2018 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2018/02/08 Babér Zoltán 22.2.2018 PDF
Ukončení smlouvy o deponaci ZOOLOGICKÁ ZAHRADA OSTRAVA 22.2.2018 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2018/06/23 Hlava Igor 21.6.2018 PDF
ZMLUVA O DIELO Máriássy David 21.6.2018 PDF
KÚPNA ZMLUVA č. ZOOKE-2018/05/16 Kmeť Vladimír 21.5.2018 PDF
KÚPNA ZMLUVA Džodla Peter 21.5.2018 PDF
Dodatok č.6 k zmluve č.213002729 o zverení majetku do správy zo dňa 09.12.2013 Mesto Košice 21.3.2018 PDF
Dodatok č.10 k zmluve č.213002729 o zverení majetku do správy zo dňa 09.12.2013 Mesto Košice 21.3.2018 PDF
Zmluva o zhotovení diela Mgr. A. Miroslav Jakubčík 21.12.2018 PDF
Komisionárska zmluva č.KOM/03/2019 TARESIUS,z.s. 21.12.2018 PDF
Komisionárska zmluva č.KOM/01/2019 EAST s.r.o. 21.12.2018 PDF
Zmluva o vytvorení audiovizuálnych diel a licenčná zmluva č.01/2018 Súkromná stredná umelecká škola filmová 21.12.2018 PDF
Komisionárska zmluva č.KOM/02/2019 BEREN ATELIER, s.r.o. 21.12.2018 PDF
ZMLUVA č.ZOO KE 2018/11/22 Univerzita veterinárneho lekárstvo a farmácie v Košiciach 21.11.2018 PDF
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná a.s. 21.11.2018 PDF
DOHODA O UKONČENÍ DEPONÁCIE ZVIERAT Zoologická záhrada Spišská Nová Ves 20.7.2018 PDF
Darovacia zmluva ZOO Dvur Králové a.s. 20.7.2018 PDF
ZMLUVA O DIELO LESONIA s.r.o. 20.6.2018 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA č.Z201825353 Z ENSOFT s.r.o. 20.6.2018 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/004/2018 De Heus a.s. 20.3.2018 PDF
DODATOK č.17 MESTO KOŠICE 20.2.2018 PDF
Ukončení smlouvy o deponaci ZOOLOGICKÁ ZAHRADA OSTRAVA 20.2.2018 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2018/02/07 Šištík Milan 20.2.2018 PDF
Mandátna zmluva č. 01/MZ/2018 ZIKRA s.r.o 20.2.2018 PDF
Dodatok č.1 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice 20.2.2018 PDF
Komisionárska zmluva č. KOM/01/2018 BEREN ATELIÉR,s.r.o. 20.12.2018 PDF
DODATOKč.01/2018 Juščáková Helena 20.12.2018 PDF
Dohoda o refinancovaní nákladov Tropicarium-Oceanarium Kft. 20.11.2018 PDF
LEASINGOVÁ ZMLUVA ČSOB Leasing 2.8.2018 PDF
Komisionárska zmluva č.KOM/03/2018 EAST s.r.o. 2.5.2018 PDF
Servisná zmluva Amina SK,s.r.o. 2.11.2018 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2018/08/30 Laube Zbyněk 2.10.2018 PDF
Servisná zmluva KÄRCHER Slovakia s.r.o. 19.7.2018 PDF
KÚPNA ZMLUVA č. ZOOKE-2018/04/14 Bartuněk Jiří 19.4.2018 PDF
ZMLUVA č. 9/2018 o nájme nebytových služieb Miklušičáková Simona 19.4.2018 PDF
ZMLUVA č. 12/2018 o nájme nebytových služieb Mgr. Staš Ivan 19.4.2018 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2018/12/38 Šištík Milan 19.12.2018 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2018/11/35 Bc. Jozef Lenard 19.11.2018 PDF
ZMLUVA O REKLAME TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 18.5.2018 PDF
Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 18.12.2018 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2018/08/27 Bc. Petr Piechula 17.8.2018 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2018/08/26 Keľo a synovia s.r.o. 17.8.2018 PDF
ZMLUVA O VÝMENE ZVIERAT S DOPLATKOM č.17/04/2018 Jansta Martin 17.4.2018 PDF
Zmluva č.16/2018 o nájme nebytových priestorov Mgr. Petronela Žigraiová 16.8.2018 PDF
RÁMCOVÁ ZMLUVA RD/007/2018 KOBAKSTAV s.r.o. 16.8.2018 PDF
KÚPNA ZMLUVA č. ZOOKE-2018/05/15 Zeleňák Peter 16.5.2018 PDF
DODATOK č.1/2018 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 16.5.2018 PDF
ZMLUVA č. 9/2018 o nájme nebytových služieb MHRNG,s.r.o. 16.4.2018 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/009/2018 J.TTRANS TRADE s.r.o. 16.10.2018 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/010/2018 J.TRANS TRADE s.r.o. 16.10.2018 PDF
Zmluva o poskytovaní ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB SQR Slovakia s.r.o. 16.10.2018 PDF
DODATOK č.18 MESTO KOŠICE 15.5.2018 PDF
ZMLUVA č.ZOO KE 2018/03/15 O DEPONÁCII ZVIERAT ZOO a zámek Zlín-Lešná,příspěvková organizace 15.3.2018 PDF
KÚPNA ZMLUVA č. ZOOKE-2018/03/10 Hegedus Gabriel 15.3.2018 PDF
ZMLUVA O OTVORENEJ VÝMENE ZVIERAT č.15/03/2018 ZOO a zámek Zlín-Lešná,příspěvková organizace 15.3.2018 PDF
Darovacia zmluva ZOO a zámek Zlín-Lešná,příspěvková organizace 15.3.2018 PDF
Zmluva o dielo IRES M+R s.r.o. 15.10.2018 PDF
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB Project Consulting Cassovia s.r.o. 15.10.2018 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2018/01/01 Bc. Lenard Jozef 15.1.2018 PDF
Dodatok č.1 k zmluve č.3/2018 o nájme nebytových priestorov AZIN s.r.o. 14.9.2018 PDF
Dodatok č.1 k zmluve č.4/2018 o nájme nebytových priestorov Ing. Alžbeta Szabó-PRENÁTO 14.9.2018 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2018/06/21 Ing. Benjamín Hlinka 14.6.2018 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2018/06/22 LESONIA s.r.o. 14.6.2018 PDF
ZMLUVA o zabezpečovaní poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov  j.o.m.a.,s.r.o. 14.5.2018 PDF
ZMLUVA č.ZOO KE 2018/03/14 O DEPONÁCII ZVIERAT Ing. Daniel Huk 14.3.2018 PDF
Dodatok č.1 K PODNÁJOMNEJ ZMLUVE č.007/BP/2018 MVDr. Hežeľ Peter 14.12.2018 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2018/11/34 Monika Koligyerová 14.11.2018 PDF
SMLOUVA O VÝMĚNĚ ZVÍŘAT ZOO PARK VYŠKOV,p.o. 13.8.2018 PDF
SMLOUVA O VÝMĚNĚ ZVÍŘAT ZOO BRNO 13.8.2018 PDF
ZMLUVA č.ZOO KE 2018/03/13 O DEPONÁCII ZVIERAT Zoologická záhrada Spišská Nová Ves 13.3.2018 PDF
ZMLUVA č.ZOO KE 2018/11/13 Šištík Milan 13.11.2018 PDF
Darovanie zvierat Fundacja -miejski park i ogrod toologiczny w Krakowie 13.11.2018 PDF
Protokol o výmene zvierat Fundacja -miejski park i ogrod toologiczny w Krakowie 13.11.2018 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2018/02/06 Kostiv Sergej(private collestion exotic animals) Limpopo 12.2.2018 PDF
Dodatok č.1 K PODNÁJOMNEJ ZMLUVE č.001/BP/2018 Rabatinová Gabriela 12.12.2018 PDF
DODATOK č.21 MESTO KOŠICE 12.12.2018 PDF
DODATOK č.1 Mandátna zmluva ZIKRA s.r.o. 12.11.2018 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2018/10/32 Polák Jozef 12.10.2018 PDF
Darovacia zmluva Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie 11.9.2018 PDF
Dodatok č.7 k zmluve č.213002729 o zverení majetku do správy zo dňa 09.12.2013 Mesto Košice 11.4.2018 PDF
Zmluva č.2018000483 o zverení majetku mesta do správy Mesto Košice 11.4.2018 PDF
ZMLUVA č.90/2018 o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz Regionálny úrad verejného zdravotníctva 11.4.2018 PDF
Zmluva o spolupráci K13-Košické kultúrne centrá 11.1.2018 PDF
ZMLUVA č.ZOO KE/11/09/2018 O DEPONÁCII ZVIERAT Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie 10.9.2018 PDF
Darovacia zmluva Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie 10.9.2018 PDF
KÚPNA ZMLUVA Džodla Peter 10.5.2018 PDF
KÚPNA ZMLUVA č. ZOOKE-2018/04/12 Josko Martin 10.4.2018 PDF
Deponační smlouva Zoologická zahrada Hodonín,příspévková organizace 10.10.2018 PDF
Darovací smlouva Zoologická zahrada Olomouc 10.10.2018 PDF
ZMLUVA č.10102018 o poskytovaní BOZP,PO IKOMI s.r.o. 10.10.2018 PDF
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č.ZOOKE 2017/12/25 LESONIA s.r.o. 10.1.2018 PDF
KÚPNA ZMLUVA č. ZOOKE-2018/03/09 Hubertova zahrada s.r.o 1.3.2018 PDF
ZMLUVA O NÁJME PLOCHY PRE REKLAMU ICM International Center Management,s.r.o. 1.3.2018 PDF